Egregoriálno-matričné riadenie
VyJasnieva sa

Americká lyžiarka M.Shiffrin nestačila v Jasnej na P.Vlhovù.Po víťazstve v slalome v obrovskom slalome(vyššia priorita) už nedokázala vyhrať a obvinila organizátorov(Slovensko/národ) z podvodu.Organizatori museli opraviť zlomenú bránku (vtesnať do medzí zlomenú koncepciu) a rozhodená Shiffrinova už nedokázala vyhrať.


Shiffrin - z nemčiny deti od Shiffron(Nemec -.
nerozumejúci reči- koncepcii)
-z ang. Ship


           -  z Askhaneze Shifrin biblické meno

Shiffrin sa teší na Slovensku veľkej obľube,pri prílete ju vítali zahranim jej obľúbenej pesničky Fly.


Americká lyžiarka M.Shiffrin nestačila v Jasnej na P.Vlhovù.Po víťazstve v slalome v obrovskom slalome(vyššia priorita) už nedokázala vyhrať a obvinila organizátorov(Slovensko/národ) z podvodu.Organizatori museli opraviť zlomenú bránku (vtesnať do medzí zlomenú koncepciu) a rozhodená Shiffrinova už nedokázala vyhrať. Shiffrin - z nemčiny deti od Shiffron(Nemec -. nerozumejúci reči- koncepcii) -z ang. Ship - z Askhaneze Shifrin biblické meno Shiffrin sa teší na Slovensku veľkej obľube,pri prílete ju vítali zahranim jej obľúbenej pesničky Fly.

Shiffrin sa teší na Slovensku veľkej obľube


V židomédiách možno, ale pochybujem o obyčajných ľuďoch, je to podsúvaný a umelý konštrukt velebujúci všetko zahraničné. Je zarážajúce, ako Vlhovú "naše" médiá odpisovali pred a hanili ešte aj po súťaži. Obrovská snaha znehodnotiť Vlhovej víťazstvo, keď už mu nedokázali zabrániť. Podobné úkazy sme mohli vidieť aj pri Saganovi, a ten sa im odvďačil 3x majstrom sveta. Ale stále si nedajú pokoj a nedávno zakázali pri zjazde štýl sedu na stredovej tyči, rovnako budú výpady pokračovať aj proti Vlhovej.


[quote="pid:6205, uid:192"]Shiffrin sa teší na Slovensku veľkej obľube[/quote] V židomédiách možno, ale pochybujem o obyčajných ľuďoch, je to podsúvaný a umelý konštrukt velebujúci všetko zahraničné. Je zarážajúce, ako Vlhovú "naše" médiá odpisovali pred a hanili ešte aj po súťaži. Obrovská snaha znehodnotiť Vlhovej víťazstvo, keď už mu nedokázali zabrániť. Podobné úkazy sme mohli vidieť aj pri Saganovi, a ten sa im odvďačil 3x majstrom sveta. Ale stále si nedajú pokoj a nedávno zakázali pri zjazde štýl sedu na stredovej tyči, rovnako budú výpady pokračovať aj proti Vlhovej.

Shiffrin

Zajímavá shoda jmen.


[quote="pid:6205, uid:192"]Shiffrin[/quote] Zajímavá shoda jmen.

Shiffrin sa teší na Slovensku veľkej obľube

To chlapi lyžujú spolu so ženami v jednej súťaži???!


Niekedy mám pocit, že toto nerozlišovanie rodu v angličtine a niektorých západných jazykoch bolo štatisticky predurčené pre dnešnú dobu zmien pohlaví, keď nie je jasné, kto je chlap a kto žena. V Angličtine je to ešte o to horšie, že ženy môžu mať chlapské krstné mená, a muži ženské, potom je ten chaos ešte väčší. Keď som pred nejakým časom pozeral Adelinu šou, a uvádzala tam dve kamarátky - tanečnice z Lets Dance spôsobom: "privítajme Katarínu Jakeš a Ivanu Gáborík", tam ma normálne zdvihlo zo stoličky. Fuj! Krivenie pohlaví...
V skutočnosti jazyk je nástrojom, ktorý by mal znižovať neurčitosti v chápaní. Preto má zmysel sa vyjadrovať plnou vetou a zrozumiteľne, nielen fragmentami myšlienok, ktoré si druhý má problém poskladať (hoci niektorí dobre zladení ľudia tak vedia medzi sebou komunikovať). Ak si o tisíc rokov nejaký angličan prečíta fragment z dnešnej PC príručky, a narazí tam na výraz, že po zapnutí si PC najprv "obúva čižmu" (bootuje), tak asi len ťažko pochopí tento "poetický" spôsob vyjadrovania v iných zmyslových rovinách tam, kde by sa čakalo priame technické vyjadrovanie. Pochopím, ak v Slovenčine vznikne cudzie slovo tam, kde neexistuje slovenská alternatíva (keďže slovnú zásobu vytvárajú najmä ľudia, nie jazykovedci). Ale je kontraproduktívne nahradzovať existujúce slovenské výrazy cudzími, a ničiť osvedčené slovenské jazykové tvary, len aby sme vyzerali západniarskejšie alebo mládežníckejšie.


[quote="pid:6205, uid:192"]Shiffrin sa teší na Slovensku veľkej obľube[/quote] To chlapi lyžujú spolu so ženami v jednej súťaži???! Niekedy mám pocit, že toto nerozlišovanie rodu v angličtine a niektorých západných jazykoch bolo štatisticky predurčené pre dnešnú dobu zmien pohlaví, keď nie je jasné, kto je chlap a kto žena. V Angličtine je to ešte o to horšie, že ženy môžu mať chlapské krstné mená, a muži ženské, potom je ten chaos ešte väčší. Keď som pred nejakým časom pozeral Adelinu šou, a uvádzala tam dve kamarátky - tanečnice z Lets Dance spôsobom: "privítajme Katarínu Jakeš a Ivanu Gáborík", tam ma normálne zdvihlo zo stoličky. Fuj! Krivenie pohlaví... V skutočnosti jazyk je nástrojom, ktorý by mal znižovať neurčitosti v chápaní. Preto má zmysel sa vyjadrovať plnou vetou a zrozumiteľne, nielen fragmentami myšlienok, ktoré si druhý má problém poskladať (hoci niektorí dobre zladení ľudia tak vedia medzi sebou komunikovať). Ak si o tisíc rokov nejaký angličan prečíta fragment z dnešnej PC príručky, a narazí tam na výraz, že po zapnutí si PC najprv "obúva čižmu" (bootuje), tak asi len ťažko pochopí tento "poetický" spôsob vyjadrovania v iných zmyslových rovinách tam, kde by sa čakalo priame technické vyjadrovanie. Pochopím, ak v Slovenčine vznikne cudzie slovo tam, kde neexistuje slovenská alternatíva (keďže slovnú zásobu vytvárajú najmä ľudia, nie jazykovedci). Ale je kontraproduktívne nahradzovať existujúce slovenské výrazy cudzími, a ničiť osvedčené slovenské jazykové tvary, len aby sme vyzerali západniarskejšie alebo mládežníckejšie.

nerozlišovanie rodu v angličtine

Toto není jediná “mina” v angličtině. Ještě se k tomu vrátím...


[quote="pid:6254, uid:6"]nerozlišovanie rodu v angličtine[/quote] Toto není jediná “mina” v angličtině. Ještě se k tomu vrátím...

"Nalomená tyč pred cieľom, okolo ktorej prešla Vlhová, sa pred Shiffrinovou opravovala natiahnutím terča na pôvodnú nalomenú tyč. Túto opravu realizoval chorvátsky technik. O výmene tyče rozhodol poľský technický delegát, ktorý mal úsek na starosti. To bolo rozhodnuté vysielačkou talianskym riaditeľom FIS Svetového pohára žien.
Štartér (Slovák) bol informovaný riaditeľom FIS Svetového pohára žien, že z bezpečnostných dôvodov budú preteky prerušené, aby sa mohla nalomená tyč vymeniť.


"Nalomená tyč pred cieľom, okolo ktorej prešla Vlhová, sa pred Shiffrinovou opravovala natiahnutím terča na pôvodnú nalomenú tyč. Túto opravu realizoval chorvátsky technik. O výmene tyče rozhodol poľský technický delegát, ktorý mal úsek na starosti. To bolo rozhodnuté vysielačkou talianskym riaditeľom FIS Svetového pohára žien. Štartér (Slovák) bol informovaný riaditeľom FIS Svetového pohára žien, že z bezpečnostných dôvodov budú preteky prerušené, aby sa mohla nalomená tyč vymeniť.

Toto není jediná “mina” v angličtině. Ještě se k tomu vrátím...

Popíšu něco, co možná zažilo vícero studentů na jedné z prvních lekcií z Angličtiny.
Výklad časování slovesa “to be” (“být”).
Paní profesorka napíše na tabuli něco takového:
jednotné číslo
i. I am - já jsem
ii. you are - ty jsi
iii. he is - on je
she is - ona je
it is - ono je


množné číslo
i. we are - my jsme
ii. you are - vy jste
iii. they are - oni jsou


Studenty samozřejmě zarazí tvary 2. osoby. Takže zkušenější kantorky hned jak dopíšou připojí vysvětlení.
Může mít formu např. takovéto fráze: “Ha ha, milí studenti. Angličané jsou tak milí, přátelští, vřelí lidé a všichni se mají tak rádi, že oni ani nemají vykání. Oni si tam všichni tykají! To je hezké a jednoduché, že?” (v zamlčení: to jen my tupí slované se až tak rádi nemáme a máme nechutně složité tykání, vykání, onikání, plurál majestikus, ...)
A tím to končí.
A tak to skončilo i pro mne, na dlóóóhé roky a roky...
Jenomže jednoho krásného dne, to si takhle jen tak počítám a najednou blik, a vidím.


Je to právě naopak! Angličané nemají tykání! Mají jenom vykání.
Cože? Jak je to možné? To je nějaká blbost, ne?
Zde důkaz:
Důkaz spočívá ve slově “are”. Nikdo totiž nezpochybňuje, že to je množné číslo. A s množným číslem se může pojit zase jenom množné číslo. Takže se s množným číslem nemůže pojit jednotné číslo “ty”, to by bylo v 2. os. j. č. nesmyslné “ty jste”, ale musí to být množné “vy”. “You” tedy znamená pouze “vy” a nic jiného. Kdyby “you” mělo “někdy” znamenat “ty”, muselo by být v 2. os. j.č. “you is”. A to není ;-) Takže tak, pokud to má celé zůstat konzistentní i v množném čísle.


S odstupem času se mi podařilo dohledat, že tomu tak nebylo vždy! Stará Angličtina má/měla samostatné tvary pro 2. os. j. č.:
thou - ty
thy - tvoje
thee - tě
Tyto tvary jsou označovány za “básnické” nebo “zastaralé”. Někdo nám tady “zjednodušil” a “modernizoval” jazyk. Zde se mi dere na jazyk slovo “obřízka”.
Počítám s tím, že odebrání tykání mělo pro Anglo-Sasy dalekosáhlé následky. A vzhledem k tomu, že Angličtina je “světový”/všudepoužívaný jazyk...
Řízení jazyka počítám pod 1. prioritu zobecněných prostředků řízení. Protože jeho pomocí lze řídit myšlení. Není pojem, není problém.
Viz extrémně poučné pasáže v již zmiňovaném Orwellově románu “1984”, pasáže o “oldspeaku” a “newspeaku”.
(KSB: Ne proto, že náš mozek je slabý, ale proto, že dané jevy nespadají do okruhu našich pojmů.)


[quote="pid:6262, uid:240"]Toto není jediná “mina” v angličtině. Ještě se k tomu vrátím...[/quote] Popíšu něco, co možná zažilo vícero studentů na jedné z prvních lekcií z Angličtiny. Výklad časování slovesa “to be” (“být”). Paní profesorka napíše na tabuli něco takového: jednotné číslo i. I am - já jsem ii. you are - ty jsi iii. he is - on je she is - ona je it is - ono je množné číslo i. we are - my jsme ii. you are - vy jste iii. they are - oni jsou Studenty samozřejmě zarazí tvary 2. osoby. Takže zkušenější kantorky hned jak dopíšou připojí vysvětlení. Může mít formu např. takovéto fráze: “Ha ha, milí studenti. Angličané jsou tak milí, přátelští, vřelí lidé a všichni se mají tak rádi, **že oni ani nemají vykání**. Oni si tam všichni tykají! To je hezké a jednoduché, že?” (v zamlčení: to jen my tupí slované se až tak rádi nemáme a máme nechutně složité tykání, vykání, onikání, plurál majestikus, ...) A tím to končí. A tak to skončilo i pro mne, na dlóóóhé roky a roky... Jenomže jednoho krásného dne, to si takhle jen tak počítám a najednou blik, a vidím. Je to právě naopak! **Angličané nemají tykání!** Mají jenom vykání. Cože? Jak je to možné? To je nějaká blbost, ne? Zde důkaz: Důkaz spočívá ve slově “are”. Nikdo totiž nezpochybňuje, že to je **množné** číslo. A s množným číslem se může pojit zase jenom množné číslo. Takže se s množným číslem nemůže pojit jednotné číslo “ty”, to by bylo v 2. os. j. č. nesmyslné “ty jste”, ale musí to být množné “vy”. “You” tedy znamená pouze “vy” a nic jiného. Kdyby “you” mělo “někdy” znamenat “ty”, muselo by být v 2. os. j.č. “you is”. A to není ;-) Takže tak, pokud to má celé zůstat konzistentní i v množném čísle. S odstupem času se mi podařilo dohledat, že tomu tak nebylo vždy! Stará Angličtina má/měla samostatné tvary pro 2. os. j. č.: thou - ty thy - tvoje thee - tě Tyto tvary jsou označovány za “básnické” nebo “zastaralé”. Někdo nám tady “zjednodušil” a “modernizoval” jazyk. Zde se mi dere na jazyk slovo “obřízka”. Počítám s tím, že odebrání tykání mělo pro Anglo-Sasy dalekosáhlé následky. A vzhledem k tomu, že Angličtina je “světový”/všudepoužívaný jazyk... Řízení jazyka počítám pod 1. prioritu zobecněných prostředků řízení. Protože jeho pomocí lze řídit myšlení. Není pojem, není problém. Viz extrémně poučné pasáže v již zmiňovaném Orwellově románu “1984”, pasáže o “oldspeaku” a “newspeaku”. (KSB: Ne proto, že náš mozek je slabý, ale proto, že dané jevy **nespadají do okruhu našich pojmů**.)
Upravené 9. 3. 2021 o 10:52

Angličané nemají tykání! Mají jenom vykání.

Je to pravda, tie zámená pre tykanie sú ešte dodnes v modlitbách "Zdravas a Otčenáš". Čo je ale zaujímavé. Bohu a panne Márii tykajú, a medzi sebou si vykajú.


Problém "you are" ale nie je len o tykaní a vykaní. V reči predsa potrebujeme jasne rozlišovať, kedy sa prihovárame k jedincovi a kedy k skupine. A je blbé, ak sa to má zisťovať len z kontextu... Čo ak v texte kontext chýba a máme len fragment a ide o dôležité svedectvo?


[quote="pid:6301, uid:240"]Angličané nemají tykání! Mají jenom vykání.[/quote] Je to pravda, tie zámená pre tykanie sú ešte dodnes v modlitbách "Zdravas a Otčenáš". Čo je ale zaujímavé. Bohu a panne Márii tykajú, a medzi sebou si vykajú. Problém "you are" ale nie je len o tykaní a vykaní. V reči predsa potrebujeme jasne rozlišovať, kedy sa prihovárame k jedincovi a kedy k skupine. A je blbé, ak sa to má zisťovať len z kontextu... Čo ak v texte kontext chýba a máme len fragment a ide o dôležité svedectvo?

Problém "you are" ale nie je len o tykaní a vykaní. V reči predsa potrebujeme jasne rozlišovať, kedy sa prihovárame k jedincovi a kedy k skupine.

Souhlas.
Ano, už takto je to dost hrozné zmatení (babylonizace :-) jazyka.
Počítám však, že toto je ten menší problém.
Za horší považuji důsledky psychosociální: domnívám se, že je to jedna z příčin vnitrospolečenského odcizení, přepáleného individualismu/sobectví apod. Něco jako určitý/další druh obřízky (duševní).
Podívejme se, jak to z tohoto pohledu vypadá tam, kde je angličtina mateřštinou a tam, kde to je nějakou formou anglo-sasy ovládáno.
(metodami “kulturní spolupráce”, “šíření demokracie”, houlyuud atd.)


Poznámka1:
Sám pro sebe nazývám angličtinu kontextovým jazykem, protože z 1 slova (nebo i několika slov) ještě opravdu nemusí být jednoznačně poznat o co jde. Příkladem může být třeba slovo “set”.
Celé je to ještě umocněno principem “jinak vyslovuji/jinak píšu”.


Poznámka2:
S jistou dávkou škodolibosti porovnávám vícejazyčné texty na obalech výrobků nebo vícejazyčné návody na použití (psané latinkou a azbukou). Čeština mi dlouhodobě vychází suverénně nejkratší, konkuruje pouze Slovenština, ale i ta bývá o nějaké to slůvko delší :-) Čím je sdělení kratší, tím bezkontextovější (ve smyslu Poznámky1) se mi daný jazyk jeví.


[quote="pid:6397, uid:6"]Problém "you are" ale nie je len o tykaní a vykaní. V reči predsa potrebujeme jasne rozlišovať, kedy sa prihovárame k jedincovi a kedy k skupine.[/quote] Souhlas. Ano, už takto je to dost hrozné zmatení (babylonizace :-) jazyka. Počítám však, že toto je ten menší problém. Za horší považuji důsledky psychosociální: domnívám se, že je to jedna z příčin vnitrospolečenského odcizení, přepáleného individualismu/sobectví apod. Něco jako určitý/další druh obřízky (duševní). Podívejme se, jak to z tohoto pohledu vypadá tam, kde je angličtina mateřštinou a tam, kde to je nějakou formou anglo-sasy ovládáno. (metodami “kulturní spolupráce”, “šíření demokracie”, houlyuud atd.) Poznámka1: Sám pro sebe nazývám angličtinu kontextovým jazykem, protože z 1 slova (nebo i několika slov) ještě opravdu nemusí být jednoznačně poznat o co jde. Příkladem může být třeba slovo “set”. Celé je to ještě umocněno principem “jinak vyslovuji/jinak píšu”. Poznámka2: S jistou dávkou škodolibosti porovnávám vícejazyčné texty na obalech výrobků nebo vícejazyčné návody na použití (psané latinkou a azbukou). Čeština mi dlouhodobě vychází suverénně nejkratší, konkuruje pouze Slovenština, ale i ta bývá o nějaké to slůvko delší :-) Čím je sdělení kratší, tím bezkontextovější (ve smyslu Poznámky1) se mi daný jazyk jeví.

Ďalšia vec sú zápory,jeden zápor vo vete už jasne naznačuje že je to nejakým programátorom napísaný jazyk 1 0
Moznost mať niekoľko zaporov s rôznymi variáciami vo význame to sa nedá naprogramovať


Ďalšia vec sú zápory,jeden zápor vo vete už jasne naznačuje že je to nejakým programátorom napísaný jazyk 1 0 Moznost mať niekoľko zaporov s rôznymi variáciami vo význame to sa nedá naprogramovať

V anglictine som si vsimol ako sa oni pytaju.
Ked sa pytaju blizkej osoby tak pouzivaju
Do you
Ale ked sa pytaju tak "oficilane" dalo by sa povedat ze vykaju, hovoria
Are you


V anglictine som si vsimol ako sa oni pytaju. Ked sa pytaju blizkej osoby tak pouzivaju Do you Ale ked sa pytaju tak "oficilane" dalo by sa povedat ze vykaju, hovoria Are you
Upravené 10. 3. 2021 o 09:30

V anglictine som si vsimol ako sa oni pytaju.

To by znamenalo, že kladou odpor a k tomu tykání je to přirozeně táhne...


[quote="pid:6410, uid:106"]V anglictine som si vsimol ako sa oni pytaju.[/quote] To by znamenalo, že kladou odpor a k tomu tykání je to přirozeně táhne...

V anglictine som si vsimol ako sa oni pytaju.
Ked sa pytaju blizkej osoby tak pouzivaju
Do you
Ale ked sa pytaju tak "oficilane" dalo by sa povedat ze vykaju, hovoria
Are you


pozor pozor ;-)


ked sa pytaju are you, ako napr. Are you kidding me?, tak to je pritomny priebehovy cas a tam musi pouzit are you alebo is she atd.


ale ked sa pytaju do you, ako napr. Do you really want to hurt me?, tak to je klasicky pritomny cas, ktory momentalne neprebieha, takze tam je spravne do you alebo does she atd.


[quote="pid:6410, uid:106"]V anglictine som si vsimol ako sa oni pytaju. Ked sa pytaju blizkej osoby tak pouzivaju Do you Ale ked sa pytaju tak "oficilane" dalo by sa povedat ze vykaju, hovoria Are you[/quote] pozor pozor ;-) ked sa pytaju are you, ako napr. Are you kidding me?, tak to je pritomny priebehovy cas a tam musi pouzit are you alebo is she atd. ale ked sa pytaju do you, ako napr. Do you really want to hurt me?, tak to je klasicky pritomny cas, ktory momentalne neprebieha, takze tam je spravne do you alebo does she atd.

Čím je sdělení kratší, tím bezkontextovější (ve smyslu Poznámky1) se mi daný jazyk jeví.


ale cim blizsie vysvetlenie(informacia), tym plnejsi obraz vznika. v tomto je rustina o nieco hlbsia ako nase jazyky. anglictina je uplne inde, biznis jazyk... preto sa nikdy nebude dat prelozit Puskina ci dalsich autorov do anglictiny, opacne to taky problem nie je.


[quote="pid:6403, uid:240"]Čím je sdělení kratší, tím bezkontextovější (ve smyslu Poznámky1) se mi daný jazyk jeví.[/quote] ale cim blizsie vysvetlenie(informacia), tym plnejsi obraz vznika. v tomto je rustina o nieco hlbsia ako nase jazyky. anglictina je uplne inde, biznis jazyk... preto sa nikdy nebude dat prelozit Puskina ci dalsich autorov do anglictiny, opacne to taky problem nie je.

S odstupem času se mi podařilo dohledat, že tomu tak nebylo vždy! Stará Angličtina má/měla samostatné tvary pro 2. os. j. č.:
thou - ty
thy - tvoje
thee - tě


Kde jsi to prosím našel? Rád bych si přečetl více a zkusil takový experiment, používat tato slova při běžné komunikaci s cizinci, alespoň pár a sledovat reakce.
Ideálně knihy, které se dají stáhnout v pdf, epub apod.
Zcela v angličtině je v pořádku.


[quote="pid:6301, uid:240"]S odstupem času se mi podařilo dohledat, že tomu tak nebylo vždy! Stará Angličtina má/měla samostatné tvary pro 2. os. j. č.: thou - ty thy - tvoje thee - tě[/quote] Kde jsi to prosím našel? Rád bych si přečetl více a zkusil takový experiment, používat tato slova při běžné komunikaci s cizinci, alespoň pár a sledovat reakce. Ideálně knihy, které se dají stáhnout v pdf, epub apod. Zcela v angličtině je v pořádku.

Kde jsi to prosím našel?

Musím Tě částečně zklamat. Je to už delší dobu, ty původní linky jsem si nikam neukládal a ani si je nepamatuju.
Ale nějaká vodítka Ti dám.
Něco najdeš v písňových textech.
thee je např zde
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/cave-nick/henry-lee-134677
všechny 3 jsou ve slovníku, třeba zde
https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/thou
https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/thy
https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/thee
a pak zkus staré Anglické básně a třeba Chvějícísekopí (Shakespeare).
Pokud experiment uskutečníš, dej vědět výsledek :-)
Počítám s tím, že to bude něco podobného, jako kdybys v Češtině použil nějaká “knižní slova” nebo archaismy. Tedy reakce budou odvislé od vzdělanosti/sečtělosti experimentálního objektu ;-)


[quote="pid:6494, uid:181"]Kde jsi to prosím našel?[/quote] Musím Tě částečně zklamat. Je to už delší dobu, ty původní linky jsem si nikam neukládal a ani si je nepamatuju. Ale nějaká vodítka Ti dám. Něco najdeš v písňových textech. thee je např zde https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/cave-nick/henry-lee-134677 všechny 3 jsou ve slovníku, třeba zde https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/thou https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/thy https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/thee a pak zkus staré Anglické básně a třeba Chvějícísekopí (Shakespeare). Pokud experiment uskutečníš, dej vědět výsledek :-) Počítám s tím, že to bude něco podobného, jako kdybys v Češtině použil nějaká “knižní slova” nebo archaismy. Tedy reakce budou odvislé od vzdělanosti/sečtělosti experimentálního objektu ;-)

Ono frázové slová používame aj my:
napr. "Dal ho dole" (zrazil ho k úderom k zemi. Alebo zastrelil ho)
"Ten už je hore" (ten už je v nebi)
Toto je ale slangová reč, nič plnohodnotné.


Inak sprosté frázy máme aj my: "vytrel mu kocúra" (naozaj netuším, ako toto vzniklo a z čoho), alebo "vypálil mu rybník".


A tak isto v niektorých vetách máme navyše zápory, ktoré robia vetu nelogickou. My to nejako intuitívne chápeme - zo zvyku. Ale cudzinci majú s chápaním takej vety oprávnený problém: "Nemohol by si mi požičať dvacku?" (to je ako programovanie na odpoveď: nemohol!), "Neviem, či nie je v izbe..." (pritom sa očividne predpokladá, že možno v tej izbe je, a nie že tam nie je)


Ono frázové slová používame aj my: napr. "Dal ho dole" (zrazil ho k úderom k zemi. Alebo zastrelil ho) "Ten už je hore" (ten už je v nebi) Toto je ale slangová reč, nič plnohodnotné. Inak sprosté frázy máme aj my: "vytrel mu kocúra" (naozaj netuším, ako toto vzniklo a z čoho), alebo "vypálil mu rybník". A tak isto v niektorých vetách máme navyše zápory, ktoré robia vetu nelogickou. My to nejako intuitívne chápeme - zo zvyku. Ale cudzinci majú s chápaním takej vety oprávnený problém: "Nemohol by si mi požičať dvacku?" (to je ako programovanie na odpoveď: nemohol!), "Neviem, či nie je v izbe..." (pritom sa očividne predpokladá, že možno v tej izbe je, a nie že tam nie je)

Zo starými anglickými zámenami som sa stretol v staršej náboženskej/duchovnej literatúre. A ešte vo frazeologizmoch - napr. Know thyself - Poznaj sám seba.


jardob: nepoužívali kocúrov panovníci na hradoch na vytretie rite?


Zo starými anglickými zámenami som sa stretol v staršej náboženskej/duchovnej literatúre. A ešte vo frazeologizmoch - napr. Know thyself - Poznaj sám seba. jardob: nepoužívali kocúrov panovníci na hradoch na vytretie rite?

Puskin prelozeny je, otazkou je kolko sa podarilo vtesnat do obmedzeni ktore anglicky jazyk ma.


Puskin prelozeny je, otazkou je kolko sa podarilo vtesnat do obmedzeni ktore anglicky jazyk ma.
2.72k
19
10
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept