Zdravie a záhrada
Povinné očkovanie v Izraeli?

2 články:
https://m.vesty.co.il/articles/58873800?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=bitly


Ministerstvo zdravotníctva: hľadáme možnosť ako prijať zákon o povinnom očkovaní


Generálny riaditeľ Ministerstva zdravotníctva Chezi Levi povedal pre Ynet, že v jeho úrade posudzujú možnosť zakotviť povinnosť očkovania proti koronavírusu v zákone. Prof. Levi povedal, že to nie je ľahká úloha, vzhľadom na zákon o právach pacientov, rokovania na túto tému však prebiehajú.


https://m.vesty.co.il/articles/58874270?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=bitly


Ultimátum izraelským učiteľom: očkovanie alebo neplatené voľnosť


Ministerstvo zdravotníctva žiada, aby očkovanie bolo povinné, na ministerstve spravodlivosti našli riešenie


Kým ministerstvo zdravotníctva trvá na povinnom očkování učiteľov a ministerstvo školstva ho obviňuje, že zatajuje údaje o očkovaných a neočkovaných pedagógoch, ministerstvo spravodlivosti sa pokúša nájsť riešenie pre školských zamestnancov, ktorí z rôznych príčinou neboli zaočkovaní proti koronavírusu.
Ako zistil Ynet v utorok, 16. februára, ministerstvo spravodlivosti rozpracúva pravidlá, podľa ktorých bude očkovanie povinné pre pedagógov, ktorí sa priamo stretávajú so žiakmi. To neznamená, že do očkovacích stredísk pošlú všetkých. Pravidlá dajú nezaočkovaným školským zamestnancom možnosť výberu: zaočkovať sa, vyučovať diaľkovo alebo odísť na neplatené voľno, kým nenastanú lepšie časy.
Neplánujú sa postihy ako prepustenie zo zamestnania či pokuta. Zdroje z ministerstva spravodlivosti Ynetu oznámili, že ,,ľudí nemožno hnať na očkovanie nasilu, no našou úlohou je ochrániť spoločnosť pred vírusom. Ak niekto očkovanie odmieta, musí za svoje rozhodnutie niesť zodpovednosť".
...
Pre nezaočkovaných školských zamestnancov v Izraeli zatiaľ neplatí nijaký zákaz pracovať. Navyše 11. februára zástupca právneho poradcu vlády Raz Nizri vyhlásil, že zástupcovia miestnych samospráv nemajú právo brániť učiteľom a vychovávateľom v ceste do práce.
Nizri zdôraznil, že taký zákaz nemožno zaviesť v obecných škôlkach, štátnych školách, ani v súkromných vzdelávacích zariadeniach, kým nebude zmenená legislatíva.


2 články: https://m.vesty.co.il/articles/58873800?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=bitly Ministerstvo zdravotníctva: hľadáme možnosť ako prijať zákon o povinnom očkovaní Generálny riaditeľ Ministerstva zdravotníctva Chezi Levi povedal pre Ynet, že v jeho úrade posudzujú možnosť zakotviť povinnosť očkovania proti koronavírusu v zákone. Prof. Levi povedal, že to nie je ľahká úloha, vzhľadom na zákon o právach pacientov, rokovania na túto tému však prebiehajú. https://m.vesty.co.il/articles/58874270?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=bitly Ultimátum izraelským učiteľom: očkovanie alebo neplatené voľnosť Ministerstvo zdravotníctva žiada, aby očkovanie bolo povinné, na ministerstve spravodlivosti našli riešenie Kým ministerstvo zdravotníctva trvá na povinnom očkování učiteľov a ministerstvo školstva ho obviňuje, že zatajuje údaje o očkovaných a neočkovaných pedagógoch, ministerstvo spravodlivosti sa pokúša nájsť riešenie pre školských zamestnancov, ktorí z rôznych príčinou neboli zaočkovaní proti koronavírusu. Ako zistil Ynet v utorok, 16. februára, ministerstvo spravodlivosti rozpracúva pravidlá, podľa ktorých bude očkovanie povinné pre pedagógov, ktorí sa priamo stretávajú so žiakmi. To neznamená, že do očkovacích stredísk pošlú všetkých. Pravidlá dajú nezaočkovaným školským zamestnancom možnosť výberu: zaočkovať sa, vyučovať diaľkovo alebo odísť na neplatené voľno, kým nenastanú lepšie časy. Neplánujú sa postihy ako prepustenie zo zamestnania či pokuta. Zdroje z ministerstva spravodlivosti Ynetu oznámili, že ,,ľudí nemožno hnať na očkovanie nasilu, no našou úlohou je ochrániť spoločnosť pred vírusom. Ak niekto očkovanie odmieta, musí za svoje rozhodnutie niesť zodpovednosť". ... Pre nezaočkovaných školských zamestnancov v Izraeli zatiaľ neplatí nijaký zákaz pracovať. Navyše 11. februára zástupca právneho poradcu vlády Raz Nizri vyhlásil, že zástupcovia miestnych samospráv nemajú právo brániť učiteľom a vychovávateľom v ceste do práce. Nizri zdôraznil, že taký zákaz nemožno zaviesť v obecných škôlkach, štátnych školách, ani v súkromných vzdelávacích zariadeniach, kým nebude zmenená legislatíva.

משרד הבריאות, הגיע הזמן להודות בכישלון
N12
mako co il
06/01/22


Profesor v Izraeli: (volå halooo hei vy tam) «Ministerstvo zdravotníctva,
je čas priznať zlyhanie»
Av red. PSt -13. januar 2022Izrael je jednou z krajín na svete s najviac zaočkovanými ľuďmi.
Krajina už začala stanovovať štvrtú dávku.
Napriek tomu krajina zažíva veľmi vysoké čísla, čo sa týka prípadov
nákazy aj hospitalizácií.


Profesor Ehud Qimron,
vedúci Katedry mikrobiológie a imunológie na Tel Avivskej univerzite
a jeden z popredných izraelských imunológov,
napísal 6. januára otvorený list, v ktorom ostro kritizoval izraelské
– v skutočnosti globálne – vedenie pandémie koronavírusu.


https://swprs.org/wp-content/uploads/2022/01/professor-udi-qimron-768x446.webp
Profesor Ehud Qimron -v strede- na Tel Avivskej univerzite
(Haaretz)


》Ministerstvo zdravotníctva, je čas priznať si chyby
Nakoniec sa pravda vždy ukáže a pravda o politike koronavírusu sa
začína odhaľovať,
keď sa deštruktívne koncepty jeden po druhom rúcajú,
nezostáva nič iné,
len povedať odborníkom, ktorí viedli manažment pandémie «we told you so»


Za jak dlho, za kolko rokov, si konečne uvedomíte, že s respiračným vírusom sa nedá bojovať
a že takýto pokus je odsúdený na neúspech.
Nepriznávate si to, pretože za posledné dva roky ste si chyby takmer
nepriznali,
no spätne je jasné, že ste takmer vo všetkých podniknutých krokoch
veľmi zlyhali
a aj médiá už len ťažko kryjú vašu hanbu.


Odmietli ste pripustiť, že infekcia prichádza vo vlnách,
ktoré samy odznievajú,
napriek dlhoročným pozorovaniam a vedeckým poznatkom.
Trvali ste na tom,
že každý pokles vo vlne pripisujete výlučne svojim činom
a potom ste prostredníctvom falošnej propagandy „vyhrali nad morom“.
A znova a znova


Odmietli ste pripustiť,
že hromadné testovanie je neúčinné, napriek tomu, že to výslovne
uvádzali vaše vlastné pohotovostné plány
(„Plán pripravenosti zdravotného systému na pandemickú chrípku, 2007“, s. 26).


Odmietli ste pripustiť,
že zotavenie viac chrani ako vakcína,
napriek predchádzajúcim znalostiam a pozorovaniam, ...


Odmietli ste priznať,
že očkovaní sú napriek pozorovaniam nákazliví.
Na základe toho ste dúfali, že očkovaním dosiahnete stádovú imunitu
– a aj v tom ste zlyhali.


Trvali ste na ignorovaní skutočnosti,
že choroba je 10-krát nebezpečnejšia
pre rizikové skupiny a starších
ako pre mladých ľudí, ktorí nie sú v rizikových skupinách,
a to aj napriek poznatkom, ktoré prišli z Číny už v roku 2020.


Odmietli ste prijať „Baringtonskú deklaráciu“
ktorú podpísalo viac ako 60 000 vedcov a medicínskych odborníkov,
alebo iné programy zdravého rozumu.
Rozhodli ste sa ich zosmiešniť, ohovárať, prekrúcať a diskreditovať.
Namiesto správnych programov a jednotlivcov ste si vybrali odborníkov,
ktorým chýba relevantné školenie pre manažment pandémie
(fyzici ako hlavní poradcovia úradov,
veterinári, bezpečnostní dôstojníci, pracovníci médií atď.)


Nemáte nastavený efektívny systém na hlásenie nežiaducich účinkov vakcín
a hlásenia nežiaducich účinkov boli dokonca z vašej facebookovej
stránky vymazané. Lekári sa vyhýbajú spájaniu vedľajších účinkov s
vakcínou,
aby ich neprenasledovali
tak,
ako ste to robili vy s niektorými z našich kolegov.


Ignorovali ste mnohé správy o zmenách menštruačnej intenzity
a menštruačných cyklov.
Skryli ste údaje, ktoré umožňujú objektívny a správny prieskum
(napr.
odstránili ste údaje o pasažieroch na letisku ✈️ Ben Gurion).
Namiesto toho
ste sa rozhodli publikovať neobjektívne články
s vedúcimi predstaviteľmi spoločnosti Pfizer o účinnosti a bezpečnosti vakcín.


》Nenapraviteľné poškodenie dôvery
z výšky svojej arogancie ste tiež ignorovali skutočnosť,
že pravda bude nakoniec odhalená. A odhalenie sa začalo.
Pravdou je,
že ste znížili dôveru verejnosti vo vás na jedinečnú nízku úroveň
a narušili ste svoje postavenie ako zdroja autority.
Pravdou je aj,
že ste bezvýsledne spálili stovky miliárd šekelov
– za zverejňovanie hrozieb, na neúčinné testy, za deštruktívne odstávky
a za to,
že ste v posledných dvoch rokoch narušili rutinu života.


》Zničili ste vzdelanie našich detí a ich budúcnosť.
Vyvolali ste v deťoch pocit viny, strachu, fajčenie, pitie, závislosť,
odpadnutie a hádky,
ako potvrdzujú vedúci škôl v celej krajine.
Poškodili ste živobytie, financie, ľudské práva, duševné a fyzické zdravie.


Ohovárali ste kolegov, ktorí sa vám nepoddali,
postavili ste ľudí proti sebe,
rozdelili spoločnosť a polarizovali diskurz.


Bez akéhokoľvek vedeckého základu
ste označili ľudí, ktorí sa nedajú zaočkovať,
za nepriateľov širokej verejnosti a za šíriteľov chorôb.
Jedinečným spôsobom presadzujete drakonickú politiku diskriminácie,
odopierania práv a výberu ľudí, vrátane detí, za ich lekárske rozhodnutia.
Vzorka, ktorá nemá epidemiologické opodstatnenie.


Keď porovnávame deštruktívnu politiku, ktorú presadzujete,
s rozumnou politikou niektorých iných krajín
– jasne vidíme,
že ničenie, ktoré ste spôsobili, len pridalo obete k tým, ktorí sú
voči vírusu zraniteľní. Ekonomika, ktorú ste zničili,
nezamestnaní, ktorých ste spôsobili, a deti, ktorých vzdelanie ste zničili
– obete zisku, sú výsledkom vašich činov


Neexistuje žiadna lekárska pohotovosť,
ale už dva roky pestujete takýto stav kvôli túžbe po moci, rozpočtoch
a kontrole.


Z podporou politikov máte obrovské rozpočty na propagandu
a prácu psychologického inžinierstva
namiesto toho,
aby ste ich nasmerovali na posilnenie systému zdravotnej starostlivosti.


Táto situácia musí skoncit ! (zastavit !)


Profesor Udi Qimron
Lekárska fakulta Univerzity v Tel Aviveפגיעה אנושה בחינוך ילדינו, אילוסטרציה | צילום: יונתן זינדל, פלאש/90
Smrteľné zranenie -vzdelávanie našich detí,
ilustr. foto: Yonatan Zindel,


Original list v hebrejčine:
https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q1/Article-dfd99ca599e2e71026.htm


preložil Google / SPR.
pozri tiež:
Predpoveď profesora Qimrona z augusta 2020:
«History will judge the hysteria» (INN).


Do nórčiny pre https://steigan.no/ preložila Kari Jaquesson


משרד הבריאות, הגיע הזמן להודות בכישלון N12 mako co il 06/01/22 Profesor v Izraeli: (volå halooo hei vy tam) «Ministerstvo zdravotníctva, je čas priznať zlyhanie» Av red. PSt -13. januar 2022 https://steigan.no/wp-content/uploads/2022/01/hovedbilder-steigan-5-696x392.png Izrael je jednou z krajín na svete s najviac zaočkovanými ľuďmi. Krajina už začala stanovovať štvrtú dávku. Napriek tomu krajina zažíva veľmi vysoké čísla, čo sa týka prípadov nákazy aj hospitalizácií. Profesor Ehud Qimron, vedúci Katedry mikrobiológie a imunológie na Tel Avivskej univerzite a jeden z popredných izraelských imunológov, napísal 6. januára otvorený list, v ktorom ostro kritizoval izraelské – v skutočnosti globálne – vedenie pandémie koronavírusu. https://swprs.org/wp-content/uploads/2022/01/professor-udi-qimron-768x446.webp Profesor Ehud Qimron -v strede- na Tel Avivskej univerzite (Haaretz) 》Ministerstvo zdravotníctva, je čas priznať si chyby Nakoniec sa pravda vždy ukáže a pravda o politike koronavírusu sa začína odhaľovať, keď sa deštruktívne koncepty jeden po druhom rúcajú, nezostáva nič iné, len povedať odborníkom, ktorí viedli manažment pandémie «we told you so» Za jak dlho, za kolko rokov, si konečne uvedomíte, že s respiračným vírusom sa nedá bojovať a že takýto pokus je odsúdený na neúspech. Nepriznávate si to, pretože za posledné dva roky ste si chyby takmer nepriznali, no spätne je jasné, že ste takmer vo všetkých podniknutých krokoch veľmi zlyhali a aj médiá už len ťažko kryjú vašu hanbu. Odmietli ste pripustiť, že infekcia prichádza vo vlnách, ktoré samy odznievajú, napriek dlhoročným pozorovaniam a vedeckým poznatkom. Trvali ste na tom, že každý pokles vo vlne pripisujete výlučne svojim činom a potom ste prostredníctvom falošnej propagandy „vyhrali nad morom“. A znova a znova Odmietli ste pripustiť, že hromadné testovanie je neúčinné, napriek tomu, že to výslovne uvádzali vaše vlastné pohotovostné plány („Plán pripravenosti zdravotného systému na pandemickú chrípku, 2007“, s. 26). Odmietli ste pripustiť, že zotavenie viac chrani ako vakcína, napriek predchádzajúcim znalostiam a pozorovaniam, ... Odmietli ste priznať, že očkovaní sú napriek pozorovaniam nákazliví. Na základe toho ste dúfali, že očkovaním dosiahnete stádovú imunitu – a aj v tom ste zlyhali. Trvali ste na ignorovaní skutočnosti, že choroba je 10-krát nebezpečnejšia pre rizikové skupiny a starších ako pre mladých ľudí, ktorí nie sú v rizikových skupinách, a to aj napriek poznatkom, ktoré prišli z Číny už v roku 2020. Odmietli ste prijať „Baringtonskú deklaráciu“ ktorú podpísalo viac ako 60 000 vedcov a medicínskych odborníkov, alebo iné programy zdravého rozumu. Rozhodli ste sa ich zosmiešniť, ohovárať, prekrúcať a diskreditovať. Namiesto správnych programov a jednotlivcov ste si vybrali odborníkov, ktorým chýba relevantné školenie pre manažment pandémie (fyzici ako hlavní poradcovia úradov, veterinári, bezpečnostní dôstojníci, pracovníci médií atď.) Nemáte nastavený efektívny systém na hlásenie nežiaducich účinkov vakcín a hlásenia nežiaducich účinkov boli dokonca z vašej facebookovej stránky vymazané. Lekári sa vyhýbajú spájaniu vedľajších účinkov s vakcínou, aby ich neprenasledovali tak, ako ste to robili vy s niektorými z našich kolegov. Ignorovali ste mnohé správy o zmenách menštruačnej intenzity a menštruačných cyklov. Skryli ste údaje, ktoré umožňujú objektívny a správny prieskum (napr. odstránili ste údaje o pasažieroch na letisku ✈️ Ben Gurion). Namiesto toho ste sa rozhodli publikovať neobjektívne články s vedúcimi predstaviteľmi spoločnosti Pfizer o účinnosti a bezpečnosti vakcín. 》Nenapraviteľné poškodenie dôvery z výšky svojej arogancie ste tiež ignorovali skutočnosť, že pravda bude nakoniec odhalená. A odhalenie sa začalo. Pravdou je, že ste znížili dôveru verejnosti vo vás na jedinečnú nízku úroveň a narušili ste svoje postavenie ako zdroja autority. Pravdou je aj, že ste bezvýsledne spálili stovky miliárd šekelov – za zverejňovanie hrozieb, na neúčinné testy, za deštruktívne odstávky a za to, že ste v posledných dvoch rokoch narušili rutinu života. 》Zničili ste vzdelanie našich detí a ich budúcnosť. Vyvolali ste v deťoch pocit viny, strachu, fajčenie, pitie, závislosť, odpadnutie a hádky, ako potvrdzujú vedúci škôl v celej krajine. Poškodili ste živobytie, financie, ľudské práva, duševné a fyzické zdravie. Ohovárali ste kolegov, ktorí sa vám nepoddali, postavili ste ľudí proti sebe, rozdelili spoločnosť a polarizovali diskurz. Bez akéhokoľvek vedeckého základu ste označili ľudí, ktorí sa nedajú zaočkovať, za nepriateľov širokej verejnosti a za šíriteľov chorôb. Jedinečným spôsobom presadzujete drakonickú politiku diskriminácie, odopierania práv a výberu ľudí, vrátane detí, za ich lekárske rozhodnutia. Vzorka, ktorá nemá epidemiologické opodstatnenie. Keď porovnávame deštruktívnu politiku, ktorú presadzujete, s rozumnou politikou niektorých iných krajín – jasne vidíme, že ničenie, ktoré ste spôsobili, len pridalo obete k tým, ktorí sú voči vírusu zraniteľní. Ekonomika, ktorú ste zničili, nezamestnaní, ktorých ste spôsobili, a deti, ktorých vzdelanie ste zničili – obete zisku, sú výsledkom vašich činov Neexistuje žiadna lekárska pohotovosť, ale už dva roky pestujete takýto stav kvôli túžbe po moci, rozpočtoch a kontrole. Z podporou politikov máte obrovské rozpočty na propagandu a prácu psychologického inžinierstva namiesto toho, aby ste ich nasmerovali na posilnenie systému zdravotnej starostlivosti. Táto situácia musí skoncit ! (zastavit !) Profesor Udi Qimron Lekárska fakulta Univerzity v Tel Avive https://img.mako.co.il/2021/09/01/F210831YS02_re_autoOrient_i.jpg פגיעה אנושה בחינוך ילדינו, אילוסטרציה | צילום: יונתן זינדל, פלאש/90 Smrteľné zranenie -vzdelávanie našich detí, ilustr. foto: Yonatan Zindel, Original list v hebrejčine: https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q1/Article-dfd99ca599e2e71026.htm preložil Google / SPR. pozri tiež: Predpoveď profesora Qimrona z augusta 2020: «History will judge the hysteria» (INN). Do nórčiny pre https://steigan.no/ preložila Kari Jaquesson
Upravené 13. 1. 2022 o 15:33

To vypadá , že se vláda izraele dopouští pogromu a antisemitismu .


To vypadá , že se vláda izraele dopouští pogromu a antisemitismu .

Že by už začínal ten finální Holokaust, před kterým Valerij Viktorijevič tolik let varuje? Snad se rodiče v Izraeli zavčas proberou.


Že by už začínal ten finální Holokaust, před kterým Valerij Viktorijevič tolik let varuje? Snad se rodiče v Izraeli zavčas proberou.

Nástroj je používán tak , že sám sebe požere . A jako prostředek útoku použije pradávnou obrannou mantru , antisemitismus . Připomíná to symbol uroboros poté , kdy se had stane hltavější .


Nástroj je používán tak , že sám sebe požere . A jako prostředek útoku použije pradávnou obrannou mantru , antisemitismus . Připomíná to symbol uroboros poté , kdy se had stane hltavější .

tak tu sa bude tazko obvinovat niekto iny z antisemitizmu ako stat Izrael a zidia. Ale tak ak by USA naozaj sa chceli stiahnut na svoju zonu (a teda defacto zlikvidovat projekt Izrael), kedze uz vraj pre nich prestava byt produktivny sucasny system, tak inak by som to nevymyslela.....naozaj by ma zaujimalo, co si o tom myslia spicky Mossadu


tak tu sa bude tazko obvinovat niekto iny z antisemitizmu ako stat Izrael a zidia. Ale tak ak by USA naozaj sa chceli stiahnut na svoju zonu (a teda defacto zlikvidovat projekt Izrael), kedze uz vraj pre nich prestava byt produktivny sucasny system, tak inak by som to nevymyslela.....naozaj by ma zaujimalo, co si o tom myslia spicky Mossadu

Izrael není stát židovského obyvatelstva . Je to několik klanových skupin na bázi mafie , které si jdou tvrdě po krku . A mezi tím je dav , smetený ze všech koutů světa , který je využíván jako tvárná hmota . Část klanů si modeluje placičky , jiní kolečka a dav se přizpůsobuje . Jenže to platilo jen do tehdy , pokud dav nechávaly klany přežívat .
Používat klan proti klanu mantru antisemitismu , je v tomto boji to nejmenší . Připodobnil bych to vzpouře na lodi - Tak ta sebranka vrtá díry pod čarou ponoru ? Tam my vyvrtáme větší , at jim zatopíme .


Izrael není stát židovského obyvatelstva . Je to několik klanových skupin na bázi mafie , které si jdou tvrdě po krku . A mezi tím je dav , smetený ze všech koutů světa , který je využíván jako tvárná hmota . Část klanů si modeluje placičky , jiní kolečka a dav se přizpůsobuje . Jenže to platilo jen do tehdy , pokud dav nechávaly klany přežívat . Používat klan proti klanu mantru antisemitismu , je v tomto boji to nejmenší . Připodobnil bych to vzpouře na lodi - Tak ta sebranka vrtá díry pod čarou ponoru ? Tam my vyvrtáme větší , at jim zatopíme .

Vaksineeffektiviteten overdrives.
Pfizer innrømmer at de har brukt Israel som laboratorium.
Av red. PSt -25. september 2021


Spoločnosť Pfizer odhalila,
že využíva Izrael ako špeciálne „laboratórium“ na vyhodnotenie účinkov
vakcíny COVID.Dr. Philip Dormitzer,
viceprezident a hlavný výskumný pracovník spoločnosti Pfizer,
v nahrávke odvysielanej na izraelskom Channel 12
dna 10. septembra
uviedol:
«Na začiatku pandémie sme nadviazali vzťah (translate google)
s izraelským ministerstvom zdravotníctva,
že budu používajú iba vakcínu Pfizer, a popritom veľmi pozorne sledovať...
Laboratórium, kde môžeme vidieť účinok»


https://www.youtube.com/watch?v=rUIGgYT6L8Y


Arad Nir z Al-monitor, https://www.al-monitor.com/authors/arad-nir.html
ktorý poskytol nahrávku, vysvetľuje,
že bola zaznamenaná na online akademickom stretnutí
pozvanými Zoom-u
(Zoom Israeli TV channel - en wikipedia)


Ó aké etické
je upustiť od výskumu na laboratórnych potkanoch
a použiť populáciu celej krajiny ?
ako ľudské laboratórne potkany (podotkol red. PSt ) https://steigan.no/https://www.vaxtestimonies.org/en/
Vitnemål fra vaksineskadde i Israel
(Svedectvá od obetí očkovania v Izraeli)
od red. PSt -16. oktober 2021


Vaksineeffektiviteten overdrives. Pfizer innrømmer at de har brukt Israel som laboratorium. Av red. PSt -25. september 2021 Spoločnosť Pfizer odhalila, že využíva Izrael ako špeciálne „laboratórium“ na vyhodnotenie účinkov vakcíny COVID. https://steigan.no/wp-content/uploads/2021/07/israel-vaksine2-696x390.jpg Dr. Philip Dormitzer, viceprezident a hlavný výskumný pracovník spoločnosti Pfizer, v nahrávke odvysielanej na izraelskom Channel 12 dna 10. septembra uviedol: «Na začiatku pandémie sme nadviazali vzťah (translate google) s izraelským ministerstvom zdravotníctva, že budu používajú iba vakcínu Pfizer, a popritom veľmi pozorne sledovať... Laboratórium, kde môžeme vidieť účinok» https://www.youtube.com/watch?v=rUIGgYT6L8Y Arad Nir z Al-monitor, https://www.al-monitor.com/authors/arad-nir.html ktorý poskytol nahrávku, vysvetľuje, že bola zaznamenaná na online akademickom stretnutí pozvanými Zoom-u (Zoom Israeli TV channel - en wikipedia) Ó aké etické je upustiť od výskumu na laboratórnych potkanoch a použiť populáciu celej krajiny ? ako ľudské laboratórne potkany (podotkol red. PSt ) https://steigan.no/ https://steigan.no/wp-content/uploads/2021/10/testimonies-project-696x390.png https://www.vaxtestimonies.org/en/ Vitnemål fra vaksineskadde i Israel (Svedectvá od obetí očkovania v Izraeli) od red. PSt -16. oktober 2021

¤
Izraelská štúdia:
Štvrtá dávka je len čiastočne účinná proti omikrónu(ilustr. Liberal gr)


Minulý mesiac začala nemocnica Sheba (neboli Šebova nemocnice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemocnice_Tel_ha-%C5%A0omer
podávať štvrtú vakcínu viac ako 270 zdravotníckym pracovníkom
– 154 dostali vakcínu Pfizer-BioNtech,
a ďalší 120 dostali vakcínu Moderna.
Všetci boli predtým trikrát zaočkovaní vakcínou Pfizer-BioNtech.


Izraelská nemocnica v pondelok 17. januára 2022 uviedla,
že -predbežne- štvrtá dávka vakcíny proti koronavírusu poskytuje len obmedzenú
obranu proti omikrónovému variantu,
ktorý zúri ( 🙏 SloboL) po celom svete


https://www.msn.com/en-in/health/nutrition/fourth-dose-of-covid-19-vaccine-partially-effective-against-omicron-finds-israel-study/ar-AAST0aW


namet Stigen no


¤ Izraelská štúdia: Štvrtá dávka je len čiastočne účinná proti omikrónu https://media.liberal.gr/showthumb.aspx?maxsize=900&img=AP22011609478362_1.jpg (ilustr. Liberal gr) Minulý mesiac začala nemocnica Sheba (neboli Šebova nemocnice) https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemocnice_Tel_ha-%C5%A0omer podávať štvrtú vakcínu viac ako 270 zdravotníckym pracovníkom – 154 dostali vakcínu Pfizer-BioNtech, a ďalší 120 dostali vakcínu Moderna. Všetci boli predtým trikrát zaočkovaní vakcínou Pfizer-BioNtech. Izraelská nemocnica v pondelok 17. januára 2022 uviedla, že -predbežne- štvrtá dávka vakcíny proti koronavírusu poskytuje len obmedzenú obranu proti omikrónovému variantu, ktorý zúri (
1.44k
8
5
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept