Zahraničná politika
Brazílsky prezident prijal Putinovo pozvanie na návštevu Ruska

Brazílsky prezident prijal Putinovo pozvanie na návštevu Ruska


Brazílsky prezident Jair Bolsonaro uviedol, že má v úmysle navštíviť Rusko v prvom štvrťroku 2022 na pozvanie ruského vodcu Vladimira Putina.


"Prezident Putin nás pozval na návštevu Ruska. Pozvanie bolo prijaté. Je to pre mňa radosť a veľká česť. Pre našu krajinu to otvára príležitosť," povedal Bolsonaro vo štvrtok počas svojho týždenného prejavu, ktorý sa vysielal. na sociálnych sieťach.


Podľa brazílskeho lídra ho na ceste, predbežne naplánovanej na február až marec, bude sprevádzať ministerská delegácia, ktorej zloženie ešte nie je určené. "Rusko má záujem o Brazíliu. Je to veľký trh. <...> Prehĺbime naše vzťahy s Ruskom," dodal Bolsonaro.


Začiatkom tohto týždňa brazílsky minister zahraničných vecí Carlus Alberto Franco França uskutočnil návštevu Ruska, počas ktorej sa minister zahraničných vecí stretol so svojím ruským kolegom Sergejom Lavrovom. Po návšteve bol podpísaný plán politických konzultácií medzi diplomatickými oddeleniami oboch krajín.


https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13099559


Braz&iacute;lsky prezident prijal Putinovo pozvanie na n&aacute;v&scaron;tevu Ruska Braz&iacute;lsky prezident Jair Bolsonaro uviedol, že m&aacute; v &uacute;mysle nav&scaron;t&iacute;viť Rusko v prvom &scaron;tvrťroku 2022 na pozvanie rusk&eacute;ho vodcu Vladimira Putina. &quot;Prezident Putin n&aacute;s pozval na n&aacute;v&scaron;tevu Ruska. Pozvanie bolo prijat&eacute;. Je to pre mňa radosť a veľk&aacute; česť. Pre na&scaron;u krajinu to otv&aacute;ra pr&iacute;ležitosť,&quot; povedal Bolsonaro vo &scaron;tvrtok počas svojho t&yacute;ždenn&eacute;ho prejavu, ktor&yacute; sa vysielal. na soci&aacute;lnych sieťach. Podľa braz&iacute;lskeho l&iacute;dra ho na ceste, predbežne napl&aacute;novanej na febru&aacute;r až marec, bude sprev&aacute;dzať ministersk&aacute; deleg&aacute;cia, ktorej zloženie e&scaron;te nie je určen&eacute;. &quot;Rusko m&aacute; z&aacute;ujem o Braz&iacute;liu. Je to veľk&yacute; trh. &lt;...&gt; Prehĺbime na&scaron;e vzťahy s Ruskom,&quot; dodal Bolsonaro. Začiatkom tohto t&yacute;ždňa braz&iacute;lsky minister zahraničn&yacute;ch vec&iacute; Carlus Alberto Franco Fran&ccedil;a uskutočnil n&aacute;v&scaron;tevu Ruska, počas ktorej sa minister zahraničn&yacute;ch vec&iacute; stretol so svoj&iacute;m rusk&yacute;m kolegom Sergejom Lavrovom. Po n&aacute;v&scaron;teve bol podp&iacute;san&yacute; pl&aacute;n politick&yacute;ch konzult&aacute;ci&iacute; medzi diplomatick&yacute;mi oddeleniami oboch kraj&iacute;n. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13099559
114
0
1
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept