Zahraničná politika
Je čas o Sputniku pohovořit 1 doplněno

Znovu jsem se podíval na video s Veličkem a mám za to, že je to nejlépe vyargumentovaná analýza, co se tyče vakcinace proti koronaviru. Věcně a bez emocí rozebral oprávněnost vakcinace z pohledu řízení státu a z pohledu jedince, který vakcinací má podstoupit.
https://www.youtube.com/watch?v=LCwW_Pb5JoQ


Z pohledu řízení státu je vakcinace oprávněná, pokud množství životů zachráněných díky vakcinací je podstatně větší, než množství životů, které budou ztráceny kvůli vedlejším následkům od použití vakcíny.
Samozřejmě, pro člověka, který se rozhoduje o tom podstoupit, či nepodstoupit vakcinací je podstatné, aby vakcína byla co nejvíce bezpečná.


Tudíž nejde říct, že vakcinace je obecně špatná, jelikož díky vakcinacím v minulosti byly zachráněný miliony životů a vymýcená řada nemoci. Podstatné je, jakou vakcínou je prováděná vakcinace - účinnou a bezpečnou nebo máloúčinnou a s řadou vedlejších účinků, které mohou způsobit smrt nebo trvalé následky u vakcinovaného. Přitom, obecně, jsem dalek od toho, abych si myslel, že existují absolutně bezpečné vakcíny. Vždy je zde možnost individuální, nepříměřené reakci organismu.


A teď jsme u jádra problému. Jsme schopní vyhodnotit statistiku a říct, které vakcíny mají vetší množství vedlejších účinků a které menší, či zanedbatelné?


Rád bych, abychom se vyvarovali takových generalizovaných tvrzení, že ten, kdo se nechá vakcinovat je buď zombi-biorobot nebo živočich a nikdy se Člověkem nestane. Všichni jsme během života dostali řadu vakcín a naše děti také. Také bych rád, abyste zde neaplikovali poznatky a obavy z jiných vakcín, zde se bavíme o Sputniku.


V čem se asi můžeme všichni shodnout, že koronavirus je umělého původu, tudíž je to biologická zbráň použitá k přeformátování světa a likvidací přebytečného obyvatelstva.


Dnes se jeví, jako méně nebezpečný, než se na začátku zdálo, poněvadž, jak je známo, strach má velké oči. Ale asi nemůžeme tvrdit, že žádné nebezpeči nepředstavuje nebo v budoucnu nebude představovat. I když z dnešního pohledu se může jevit, že koronavírová agenda je buď odpískaná nebo bude použitá na odpis podpindosníckých elit.


Objevily se zde také názory, že Putin jede tu agendu také a tím pádem je buď neschopný nebo vůbec zrazuje vlastní obyvatelstvo. Jenomže k tomu, abychom mohli něco takového tvrdit, museli bychom znát informace, na základě kterých se on rozhoduje, v plné šíří, což je věc absolutně nerealná. A také mít důkazy o tom, že vakcína Sputnik je nejenže neúčinná, ale dokonce i prokazatelně škodlivá.


Co se tyče účasti Ruska v "kovidovém divadle", tak jinak to být nemohlo v době vypsání konkurzu na rozdělení sfér vlivu, při kterém každý stát, který aspiruje na velmocenské pozice musel prokázat schopnost řízení v extrémních situacích, prokázat, že má vědecké, bezpečnostní a finanční kapacity. Proto byly ve světě takové dostihy, který stát příjde první s vakcínou, finanční získy byly až ve druhé, či třetí řadě. Zde je na místě ocenit předvídavost Putina, který zajistil pro Rusko finanční rezervy, což Rusku dovolilo nastartovat svoji ekonomiku po řadě lockdownů.
Lukašenko, například, si lockdowny dovolit nemohl, z nedostatku finančních rezerv. Svoje obyvatelstvo vesele vakcinuje čínskou vakcínou a ruským Sputnikem a , dokonce na jeho vehlasu organizoval vakcinační turismus ze západních států, které v té době neměly dostatek svých vakcín nebo více důvěřovali Sputniku.


Rusko, jako jeden z prvních států vytvořilo vlastní vektorovou vakcínu Sputnik. Zde je krátké shrnutí o vývoji této vakcíny.
https://tass.ru/info/12101211
Co před více, než rokem řekl o Sputníku Pjakin? (Zde dávám jeho plnou odpověď, přeloženou narychlo za pomoci googlu. U Ireny máte možnost najít lepší překlad).


Takže, ať už to chceme nebo ne, vakcína je v našem světě samozřejmostí. Příkladem šla i Kateřina II. - sama se nechala očkovat a [očkovala] následníka trůnu Pavla I. A Putin není nějaký řečník zvenčí - jeho dcera se účastnila testů vakcín , což ukazuje určitou spolehlivost této vakcíny.


Co se týče vývoje ruské vakcíny a protipropagandistické kampaně, zejména v západních médiích, souvisí to s tím, že ruská škola očkování je hlavou a rameny nad všemi ostatními. Nezapomínejte, že jde o toto: tam, kde jsou západní školy vývoje vakcín k ničemu, ruská škola vývoje vakcín je velmi účinná a efektivní. Například, stejná vakcína proti ebole. To znamená, že máme nejen dobrou školu , ale také dobrou základnu.


A tento koronavirus je obecně sezónní chřipka, samozřejmě s určitými výhradami, a každý rok máme vakcínu proti chřipce ...


Celá otázka je jiná: jaký má k očkování vztah samotná populace. Obyvatelstvo Ruska bylo velmi vyděšeno devadesátými léty, kdy díky těm, kteří nad zemí vztyčili vlajku vlasovců... A není třeba říkat, že vlasovci bojovali pod andrejevskou vlajkou. Opakuji, vlasovci jsou všichni zrádci vlasti, kteří chtěli na území Ruska vybudovat jinou státnost. A právě tato státnost měla trikolóru. A na tom, že některé ozbrojené formace bojovaly pod určitými vlajkami, nezáleží. Na mauzoleu nebyla hozena vlajka nacistického Německa, ale vlajka vojenských jednotek. Takže ti, kteří vztyčili vlasovou vlajku nad Ruskem jako státní, viděli v lidech pokusná zvířata (např. jako Dr. Mengele v koncentračním táboře), a proto dali obyvatelstvo k pokusům. Lidé se těchto vakcín děsili – západní školy zde jen očkovaly lidi a sledovaly, co se s nimi stane. Experimentovali s lidmi. Lidé dostali strach. A strach lidí je vážná věc.


A právě proto se pan gosudarj nyní OSOBNĚ podílí na odstranění tohoto strachu, přesvědčování o nutnosti očkování. Jeho rodinní příslušníci jsou osobně zapojeni a říkají [tím], že tato vakcína je nezbytná a bezpečná.


Pokud jde o osobní [volbu] - nechat se očkovat nebo ne, pak [toto] je již volbou každého. I když některé kategorie – například lékaři – nemají na výběr. Vy jako lékař chápete: buď jste očkováni, nebo ne... Ale [záruku] bezpečnosti této vakcíny, [záruku], že se s lidmi neexperimentuje, dává sám panovník. To je velmi vážné.


https://fct-altai.ru/qa/video/vopros-otvet-ot-17-avgusta-2020-g


Ještě odbočím. Rusko je obklopeno západními biologickými laboratořemi, ve kterých byly pravděpodobně vyvínuty takové nemoce, jako SARs, MERs, Ebola, s mnohem větší letalnosti. Mimochodem o Ebole, která byla vymýcená díky ruské vakcíně, už jsem psál ve vedlejším vláknu:


Pro zajímavost, co si vědci mysleli o původci Eboly:
"Na základě dostupných údajů se epidemiologové domnívají, že přirozenými přenašeči viru Ebola jsou netopýři – kaloně, kteří se sami nestávají obětí nemoci. Podle kandidáta biologických věd, vedoucího laboratoře imunologie a virologie Pasteurova výzkumného ústavu epidemiologie a mikrobiologie Alexandra Semjonova, byli hlavním zdrojem šíření eboly v roce 2014 netopýři sežraní v africké divočině kvůli extrémní chudobě. a zvláštnosti mentality místních obyvatel."
https://tass.ru/ebola/chto-takoe-ebola/1561652


Podobnost s původcem Covid čistě náhodna, že?"


Je snad logické za takové situace, aby hlava státu provédl bojové cvičení v nácvíku vakcinace obyvatelstva a přitom zachránil statisíce až miliony životu? Dnes a možná v budoucnu? Připomínám, jaké byly první poznatky z Covidu a jaká panovala hysterie.


Co udělal Putin za tu dobu, než byla vyvínutá vakcína? Za krátkou dobu byla vystavená síť špitálu, a ve stávajících nemocnících bylo vyměněno zařízení komplét za nové. A až byl jistý, že vakcína Sputnik je bezpečná, nechal se sám naočkovat a řekl to obyvatelstvu. V první řadě začala vakcinace medicínského personálu a armády. Což je logické, protože na zdravotním stavu armády a lékařů záležela bezpečnost státu. Tam vykcinace měla být 100%.


V historií Ruska totální vakcinace proběhla několikrát. Po revolucí, v době války a v 60. letéch. Zde je pro ilustraci několik archivních dokumentů:


https://aftershock.news/?q=node/988140&page=1


Tehdy se nikdo obyvatelstva neptal, chtějí nebo nechtějí podstoupit vakcinaci, v době války dokonce za odmítnutí vakcinace stavěli ke zdi (uvádím to, jako fakt, ne jako svůj osobní vztah k takovým metodám) Nicméně, vakcinace měla takový účinek, že byly vymyceny choroby, jako pravé neštovice, tyfus adt. a kromě lokálních ohnísek epidemií nebylo větších. Přitom, situace, co se hygieny a výživy tyče byla diametrálně odlíšna od dnešních dnů.


Nedávno Šojgu referoval Putinovi, že (asi) 95% armády bylo vakcinováno Sputnikem. Šojgu taktéž referoval, že v armádě je nemocnost minimilizována a úmrtnost je 45 krát nižší, než ve státě. Šojgu to vysvětluje totální vakcinací.


https://ria.ru/20211107/vaktsinatsiya-1757948473.html


Dnes regiony referovaly o počtu úmrtí a hospitalizovaných z řád vakcinovaných obyvatel.
Úmrtnost je zlomek procenta, přitom většina z pacientů měla jiné chronické nemoce.


Podíl vakcinovaných hospitalizovaných pacientů s lehčí až středně těžkou formou nemoci se lišil dle regionů od 1% do 18% (Moskevská oblast)
Případy hospitalizace pacientů, kteří dostali oba komponenty vakcíny, jsou velmi vzácné.
https://www.rbc.ru/society/10/11/2021/618a8cf89a79473c3692ea67?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Co si myslíte, mluví ta čísla ve prospěch vakcinace Sputnikem nebo ne? Ještě zde máme statistiku z jiných části světa, kde používali vakcínu Sputnik. Doporučuji nastudovat samostatně (google v pomoc).
https://sputnikvaccine.com/rus/about-vaccine/results/


Dnes V Rusku je jedna z nejhorších situaci, co se tyče úmrtnosti obyvatel na Covid nebo s Covidem . Zde je statistika k listopadu 2021
https://covid19review.ru/


a zde je tvrzení, že v Rusku je oficiální statistika zkreslená a ve skutečnosti je mrtvých 4 krát víc.
https://www.rosbalt.ru/like/2021/08/05/1914767.html


Jak je to možné, když Rusko má prvenství ve výrobě vlastní vakcíny a navzdory opatřením v modernizaci zdravotníctví a výstavbě síti nových nemocnic?
Hlavní vyvojář vakcíny Sputnik V Denis Logunov odpovídá na otázky (zatím pro ruštináře) pracovníků EvroChima (velmi doporučuji)
https://www.youtube.com/watch?v=BXIftnddUXA


1: 09-historie vývoje vakcíny, proč není revoluční.
5: 21-z čeho se vakcína skládá a jak funguje?
8: 45 - jak rozdíl mezi podáváním 1 a 2 složky vakcíny ovlivňuje tělo? Je možné očkovat druhou složku později než 21 dní?
10: 04-jak se prokázala účinnost vakcíny?
12: 13-Proč se vakcínu podařilo zaregistrovat tak rychle?
14: 52 - jak vakcína ovlivňuje seniory?
22: 00 - "vakcína není způsob, jak experimentovat na lidské populaci"
23: 10 - Jak se nyní vyrábí vakcína?
28: 55-proč není možné vakcíny lidem "čipovat"?
32: 30-Jak a proč mutují viry a jak probíhá práce s novými kmeny?
35: 05 - je nutné očkovat, pokud má člověk protilátky IGg?
39: 48 - jaké jsou kontraindikace pro podání vakcíny?
43: 40 - proč alergie není kontraindikací?
51: 35-proč víra ve svou imunitu a odmítnutí očkování může negativně ovlivnit zdraví?
52: 42 - jako ti, kteří byli očkováni pomáhají lidem se slabou imunitou.
54: 19 - jak vakcína ovlivňuje benigní nádory?
57: 06 - lze očkovat děti?
1: 00: 06 - je nutné očkovat ihned po nemoci, dokud je hladina protilátek vysoká? A za půl roku? Jak zjistit, zda je nutné se jít očkovat?
1: 05: 23-proč je nutné nosit masky i po očkování?
1: 09: 30 - mohou se kombinovat vakcíny různých výrobců? Je možné očkovat různými vakcínami?
1: 11: 30-proč potřebujete osvědčení o očkování?


Znovu jsem se podíval na video s Veličkem a mám za to, že je to nejlépe vyargumentovaná analýza, co se tyče vakcinace proti koronaviru. Věcně a bez emocí rozebral oprávněnost vakcinace z pohledu řízení státu a z pohledu jedince, který vakcinací má podstoupit. https://www.youtube.com/watch?v=LCwW_Pb5JoQ Z pohledu řízení státu je vakcinace oprávněná, pokud množství životů zachráněných díky vakcinací je podstatně větší, než množství životů, které budou ztráceny kvůli vedlejším následkům od použití vakcíny. Samozřejmě, pro člověka, který se rozhoduje o tom podstoupit, či nepodstoupit vakcinací je podstatné, aby vakcína byla co nejvíce bezpečná. Tudíž nejde říct, že vakcinace je obecně špatná, jelikož díky vakcinacím v minulosti byly zachráněný miliony životů a vymýcená řada nemoci. Podstatné je, jakou vakcínou je prováděná vakcinace - účinnou a bezpečnou nebo máloúčinnou a s řadou vedlejších účinků, které mohou způsobit smrt nebo trvalé následky u vakcinovaného. Přitom, obecně, jsem dalek od toho, abych si myslel, že existují absolutně bezpečné vakcíny. Vždy je zde možnost individuální, nepříměřené reakci organismu. A teď jsme u jádra problému. Jsme schopní vyhodnotit statistiku a říct, které vakcíny mají vetší množství vedlejších účinků a které menší, či zanedbatelné? Rád bych, abychom se vyvarovali takových generalizovaných tvrzení, že ten, kdo se nechá vakcinovat je buď zombi-biorobot nebo živočich a nikdy se Člověkem nestane. Všichni jsme během života dostali řadu vakcín a naše děti také. Také bych rád, abyste zde neaplikovali poznatky a obavy z jiných vakcín, zde se bavíme o Sputniku. V čem se asi můžeme všichni shodnout, že koronavirus je umělého původu, tudíž je to biologická zbráň použitá k přeformátování světa a likvidací přebytečného obyvatelstva. Dnes se jeví, jako méně nebezpečný, než se na začátku zdálo, poněvadž, jak je známo, strach má velké oči. Ale asi nemůžeme tvrdit, že žádné nebezpeči nepředstavuje nebo v budoucnu nebude představovat. I když z dnešního pohledu se může jevit, že koronavírová agenda je buď odpískaná nebo bude použitá na odpis podpindosníckých elit. Objevily se zde také názory, že Putin jede tu agendu také a tím pádem je buď neschopný nebo vůbec zrazuje vlastní obyvatelstvo. Jenomže k tomu, abychom mohli něco takového tvrdit, museli bychom znát informace, na základě kterých se on rozhoduje, v plné šíří, což je věc absolutně nerealná. A také mít důkazy o tom, že vakcína Sputnik je nejenže neúčinná, ale dokonce i prokazatelně škodlivá. Co se tyče účasti Ruska v "kovidovém divadle", tak jinak to být nemohlo v době vypsání konkurzu na rozdělení sfér vlivu, při kterém každý stát, který aspiruje na velmocenské pozice musel prokázat schopnost řízení v extrémních situacích, prokázat, že má vědecké, bezpečnostní a finanční kapacity. Proto byly ve světě takové dostihy, který stát příjde první s vakcínou, finanční získy byly až ve druhé, či třetí řadě. Zde je na místě ocenit předvídavost Putina, který zajistil pro Rusko finanční rezervy, což Rusku dovolilo nastartovat svoji ekonomiku po řadě lockdownů. Lukašenko, například, si lockdowny dovolit nemohl, z nedostatku finančních rezerv. Svoje obyvatelstvo vesele vakcinuje čínskou vakcínou a ruským Sputnikem a , dokonce na jeho vehlasu organizoval vakcinační turismus ze západních států, které v té době neměly dostatek svých vakcín nebo více důvěřovali Sputniku. Rusko, jako jeden z prvních států vytvořilo vlastní vektorovou vakcínu Sputnik. Zde je krátké shrnutí o vývoji této vakcíny. https://tass.ru/info/12101211 Co před více, než rokem řekl o Sputníku Pjakin? (Zde dávám jeho plnou odpověď, přeloženou narychlo za pomoci googlu. U Ireny máte možnost najít lepší překlad). Takže, ať už to chceme nebo ne, vakcína je v našem světě samozřejmostí. Příkladem šla i Kateřina II. - sama se nechala očkovat a [očkovala] následníka trůnu Pavla I. A Putin není nějaký řečník zvenčí - jeho dcera se účastnila testů vakcín , což ukazuje určitou spolehlivost této vakcíny. Co se týče vývoje ruské vakcíny a protipropagandistické kampaně, zejména v západních médiích, souvisí to s tím, že ruská škola očkování je hlavou a rameny nad všemi ostatními. Nezapomínejte, že jde o toto: tam, kde jsou západní školy vývoje vakcín k ničemu, ruská škola vývoje vakcín je velmi účinná a efektivní. Například, stejná vakcína proti ebole. To znamená, že máme nejen dobrou školu , ale také dobrou základnu. A tento koronavirus je obecně sezónní chřipka, samozřejmě s určitými výhradami, a každý rok máme vakcínu proti chřipce ... Celá otázka je jiná: jaký má k očkování vztah samotná populace. Obyvatelstvo Ruska bylo velmi vyděšeno devadesátými léty, kdy díky těm, kteří nad zemí vztyčili vlajku vlasovců... A není třeba říkat, že vlasovci bojovali pod andrejevskou vlajkou. Opakuji, vlasovci jsou všichni zrádci vlasti, kteří chtěli na území Ruska vybudovat jinou státnost. A právě tato státnost měla trikolóru. A na tom, že některé ozbrojené formace bojovaly pod určitými vlajkami, nezáleží. Na mauzoleu nebyla hozena vlajka nacistického Německa, ale vlajka vojenských jednotek. Takže ti, kteří vztyčili vlasovou vlajku nad Ruskem jako státní, viděli v lidech pokusná zvířata (např. jako Dr. Mengele v koncentračním táboře), a proto dali obyvatelstvo k pokusům. Lidé se těchto vakcín děsili – západní školy zde jen očkovaly lidi a sledovaly, co se s nimi stane. Experimentovali s lidmi. Lidé dostali strach. A strach lidí je vážná věc. A právě proto se pan gosudarj nyní OSOBNĚ podílí na odstranění tohoto strachu, přesvědčování o nutnosti očkování. Jeho rodinní příslušníci jsou osobně zapojeni a říkají [tím], že tato vakcína je nezbytná a bezpečná. Pokud jde o osobní [volbu] - nechat se očkovat nebo ne, pak [toto] je již volbou každého. I když některé kategorie – například lékaři – nemají na výběr. Vy jako lékař chápete: buď jste očkováni, nebo ne... Ale [záruku] bezpečnosti této vakcíny, [záruku], že se s lidmi neexperimentuje, dává sám panovník. To je velmi vážné. https://fct-altai.ru/qa/video/vopros-otvet-ot-17-avgusta-2020-g Ještě odbočím. Rusko je obklopeno západními biologickými laboratořemi, ve kterých byly pravděpodobně vyvínuty takové nemoce, jako SARs, MERs, Ebola, s mnohem větší letalnosti. Mimochodem o Ebole, která byla vymýcená díky ruské vakcíně, už jsem psál ve vedlejším vláknu: Pro zajímavost, co si vědci mysleli o původci Eboly: "Na základě dostupných údajů se epidemiologové domnívají, že přirozenými přenašeči viru Ebola jsou netopýři – kaloně, kteří se sami nestávají obětí nemoci. Podle kandidáta biologických věd, vedoucího laboratoře imunologie a virologie Pasteurova výzkumného ústavu epidemiologie a mikrobiologie Alexandra Semjonova, byli hlavním zdrojem šíření eboly v roce 2014 netopýři sežraní v africké divočině kvůli extrémní chudobě. a zvláštnosti mentality místních obyvatel." https://tass.ru/ebola/chto-takoe-ebola/1561652 Podobnost s původcem Covid čistě náhodna, že?" Je snad logické za takové situace, aby hlava státu provédl bojové cvičení v nácvíku vakcinace obyvatelstva a přitom zachránil statisíce až miliony životu? Dnes a možná v budoucnu? Připomínám, jaké byly první poznatky z Covidu a jaká panovala hysterie. Co udělal Putin za tu dobu, než byla vyvínutá vakcína? Za krátkou dobu byla vystavená síť špitálu, a ve stávajících nemocnících bylo vyměněno zařízení komplét za nové. A až byl jistý, že vakcína Sputnik je bezpečná, nechal se sám naočkovat a řekl to obyvatelstvu. V první řadě začala vakcinace medicínského personálu a armády. Což je logické, protože na zdravotním stavu armády a lékařů záležela bezpečnost státu. Tam vykcinace měla být 100%. V historií Ruska totální vakcinace proběhla několikrát. Po revolucí, v době války a v 60. letéch. Zde je pro ilustraci několik archivních dokumentů: https://aftershock.news/?q=node/988140&page=1 Tehdy se nikdo obyvatelstva neptal, chtějí nebo nechtějí podstoupit vakcinaci, v době války dokonce za odmítnutí vakcinace stavěli ke zdi (uvádím to, jako fakt, ne jako svůj osobní vztah k takovým metodám) Nicméně, vakcinace měla takový účinek, že byly vymyceny choroby, jako pravé neštovice, tyfus adt. a kromě lokálních ohnísek epidemií nebylo větších. Přitom, situace, co se hygieny a výživy tyče byla diametrálně odlíšna od dnešních dnů. Nedávno Šojgu referoval Putinovi, že (asi) 95% armády bylo vakcinováno Sputnikem. Šojgu taktéž referoval, že v armádě je nemocnost minimilizována a úmrtnost je 45 krát nižší, než ve státě. Šojgu to vysvětluje totální vakcinací. https://ria.ru/20211107/vaktsinatsiya-1757948473.html Dnes regiony referovaly o počtu úmrtí a hospitalizovaných z řád vakcinovaných obyvatel. Úmrtnost je zlomek procenta, přitom většina z pacientů měla jiné chronické nemoce. Podíl vakcinovaných hospitalizovaných pacientů s lehčí až středně těžkou formou nemoci se lišil dle regionů od 1% do 18% (Moskevská oblast) Případy hospitalizace pacientů, kteří dostali oba komponenty vakcíny, jsou velmi vzácné. https://www.rbc.ru/society/10/11/2021/618a8cf89a79473c3692ea67?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Co si myslíte, mluví ta čísla ve prospěch vakcinace Sputnikem nebo ne? Ještě zde máme statistiku z jiných části světa, kde používali vakcínu Sputnik. Doporučuji nastudovat samostatně (google v pomoc). https://sputnikvaccine.com/rus/about-vaccine/results/ Dnes V Rusku je jedna z nejhorších situaci, co se tyče úmrtnosti obyvatel na Covid nebo s Covidem . Zde je statistika k listopadu 2021 https://covid19review.ru/ a zde je tvrzení, že v Rusku je oficiální statistika zkreslená a ve skutečnosti je mrtvých 4 krát víc. https://www.rosbalt.ru/like/2021/08/05/1914767.html Jak je to možné, když Rusko má prvenství ve výrobě vlastní vakcíny a navzdory opatřením v modernizaci zdravotníctví a výstavbě síti nových nemocnic? ------------------------------------------------------------ Hlavní vyvojář vakcíny Sputnik V Denis Logunov odpovídá na otázky (zatím pro ruštináře) pracovníků EvroChima (velmi doporučuji) https://www.youtube.com/watch?v=BXIftnddUXA 1: 09-historie vývoje vakcíny, proč není revoluční. 5: 21-z čeho se vakcína skládá a jak funguje? 8: 45 - jak rozdíl mezi podáváním 1 a 2 složky vakcíny ovlivňuje tělo? Je možné očkovat druhou složku později než 21 dní? 10: 04-jak se prokázala účinnost vakcíny? 12: 13-Proč se vakcínu podařilo zaregistrovat tak rychle? 14: 52 - jak vakcína ovlivňuje seniory? 22: 00 - "vakcína není způsob, jak experimentovat na lidské populaci" 23: 10 - Jak se nyní vyrábí vakcína? 28: 55-proč není možné vakcíny lidem "čipovat"? 32: 30-Jak a proč mutují viry a jak probíhá práce s novými kmeny? 35: 05 - je nutné očkovat, pokud má člověk protilátky IGg? 39: 48 - jaké jsou kontraindikace pro podání vakcíny? 43: 40 - proč alergie není kontraindikací? 51: 35-proč víra ve svou imunitu a odmítnutí očkování může negativně ovlivnit zdraví? 52: 42 - jako ti, kteří byli očkováni pomáhají lidem se slabou imunitou. 54: 19 - jak vakcína ovlivňuje benigní nádory? 57: 06 - lze očkovat děti? 1: 00: 06 - je nutné očkovat ihned po nemoci, dokud je hladina protilátek vysoká? A za půl roku? Jak zjistit, zda je nutné se jít očkovat? 1: 05: 23-proč je nutné nosit masky i po očkování? 1: 09: 30 - mohou se kombinovat vakcíny různých výrobců? Je možné očkovat různými vakcínami? 1: 11: 30-proč potřebujete osvědčení o očkování?
Upravené 14. 11. 2021 o 01:37

taurus - ak porovnáme bezpečnosť sputnika s ostatnými "vakcínami", tak sputnik je jasne lepší. Ale účinnosť je už niečo iné - žiadna vakcína nie je dostatočne účinná na vírusy, ktoré mutujú rýchlejšie ako sa pripraví nová/aktualizovaná vakcína. To by sa museli zaočkovať všetci naraz, aby to malo význam. A zároveň žiadna vakcína nie je tak účinná ako správne fungujúca imunita. Očkovanie musí byť prísne dobrovoľné. Akú dôveru v štát môže mať človek, ak ho nútia do takejto veci, ak je presvedčený o svojom zdraví? Takže Putin by mal na jednej strane ľudí vyzývať, aby sa nebáli očkovať sputnikom (a ničím iným) a zároveň garantovať dobrovoľnosť (ale nie ako u nás - pod nátlakom), eto vsjo.


taurus - ak porovnáme bezpečnosť sputnika s ostatnými "vakcínami", tak sputnik je jasne lepší. Ale účinnosť je už niečo iné - žiadna vakcína nie je dostatočne účinná na vírusy, ktoré mutujú rýchlejšie ako sa pripraví nová/aktualizovaná vakcína. To by sa museli zaočkovať všetci naraz, aby to malo význam. A zároveň žiadna vakcína nie je tak účinná ako správne fungujúca imunita. Očkovanie musí byť prísne dobrovoľné. Akú dôveru v štát môže mať človek, ak ho nútia do takejto veci, ak je presvedčený o svojom zdraví? Takže Putin by mal na jednej strane ľudí vyzývať, aby sa nebáli očkovať sputnikom (a ničím iným) a zároveň garantovať dobrovoľnosť (ale nie ako u nás - pod nátlakom), eto vsjo.

Jsme schopní vyhodnotit statistiku a říct, které vakcíny mají vetší množství vedlejších účinků a které menší, či zanedbatelné?


Klasická, aneb standardní, perioda testování vakcín je cca 5 - 8 - 12 let. Co je a co není vakcína, to je další téma. Viz např. zde: https://otevrisvoumysl.cz/peter-doshi-phd-redaktor-casopisu-bmj-o-absurdite-covid-narizeni-kriticke-zhodnoceni-covid-ockovani/ Tudíž po warm-lapu zahřívání pneumatik odhadovat jak dopadne průjezd cílovou rovinkou (kolik dávek je cajk?) je předčasné.


Těch informací ze světa je opravdu hodně, a agitka je jaká je. Rozkaz zněl jasně, dvě dávky. A to sssssmrdí veeelmi.


Ad statistiky, a kdo má jaká čísla; tak jsem pro si počkat právě na 5 - 8 - 12 letou statistiku. Ha ha. Frekvence se zvyšují, a témata budou jiná. Zakon vremeni.


Osobně to tipuju, že metoda porcování medvěda / vaření žáby má smysl takový, že se zhroutí stávající struktury a systémy, přestanou existovat společné hodnoty (občanská válka?), dojde k demontáži státností; a do popředí se dostanou ti, kteří fasují munici a mají frčky.


A bude to trvat maximálně do té doby, než vypou čýtý09 a fejsbuk. smile


[quote="pid:42429, uid:158"]Jsme schopní vyhodnotit statistiku a říct, které vakcíny mají vetší množství vedlejších účinků a které menší, či zanedbatelné?[/quote] Klasická, aneb standardní, perioda testování vakcín je cca 5 - 8 - 12 let. Co je a co není vakcína, to je další téma. Viz např. zde: https://otevrisvoumysl.cz/peter-doshi-phd-redaktor-casopisu-bmj-o-absurdite-covid-narizeni-kriticke-zhodnoceni-covid-ockovani/ Tudíž po warm-lapu zahřívání pneumatik odhadovat jak dopadne průjezd cílovou rovinkou (kolik dávek je cajk?) je předčasné. Těch informací ze světa je opravdu hodně, a agitka je jaká je. Rozkaz zněl jasně, dvě dávky. A to sssssmrdí veeelmi. Ad statistiky, a kdo má jaká čísla; tak jsem pro si počkat právě na 5 - 8 - 12 letou statistiku. Ha ha. Frekvence se zvyšují, a témata budou jiná. Zakon vremeni. Osobně to tipuju, že metoda porcování medvěda / vaření žáby má smysl takový, že se zhroutí stávající struktury a systémy, přestanou existovat společné hodnoty (občanská válka?), dojde k demontáži státností; a do popředí se dostanou ti, kteří fasují munici a mají frčky. A bude to trvat maximálně do té doby, než vypou čýtý09 a fejsbuk. :)

Ruštinářům velmi doporučuji video s hlavním vyvojařem vakcíny Sputnik. Zodpovídal na velmi palčivé otázky, které zde řešíme.


Ruštinářům velmi doporučuji video s hlavním vyvojařem vakcíny Sputnik. Zodpovídal na velmi palčivé otázky, které zde řešíme.

ocenujem, ze si sa podujal na dolezitu ulohu obhajcu vakcinacie ako metody.


Jedna vec, uz som si ju vsimol aj inde je tento argumentacny faul (nie tvoj, ale Sojguov):Nedávno Šojgu referoval Putinovi, že (asi) 95% armády bylo vakcinováno Sputnikem. Šojgu taktéž referoval, že v armádě je nemocnost minimilizována a úmrtnost je 45 krát nižší, než ve státě. Šojgu to vysvětluje totální vakcinací.armadu tvoria z najvacsej casti zdravi, mladi muzi, takze tam by bola umrtnost na chorobu, ktorej podliehaju najme najstarsi ci obezni minimalna aj bez vakcinacie. Dost sa tomu cudujem. Na druhej strane, ak je tam naozaj nizsia aj nemocnost, tak je to dobre.


Ja osobne som k vakcinam stratil prakticky uplnu doveru potom, co tu za tie 2 roky vyviedli "experti".


Ak mas v tejto teme ruskych vakcin prehlad, vedel by si rozobrat aj ostatne ich vakciny? Sputnik je pokial viem lepsia Astra, ale tak isto (oprav ma ak sa mylim) koduje tvorbu spike proteinov. A to je nieco comu sa ja chcem vyhnut za kazdu cenu.


ocenujem, ze si sa podujal na dolezitu ulohu obhajcu vakcinacie ako metody. Jedna vec, uz som si ju vsimol aj inde je tento argumentacny faul (nie tvoj, ale Sojguov): >Nedávno Šojgu referoval Putinovi, že (asi) 95% armády bylo vakcinováno Sputnikem. Šojgu taktéž referoval, že v armádě je nemocnost minimilizována a úmrtnost je 45 krát nižší, než ve státě. Šojgu to vysvětluje totální vakcinací. armadu tvoria z najvacsej casti zdravi, mladi muzi, takze tam by bola umrtnost na chorobu, ktorej podliehaju najme najstarsi ci obezni minimalna aj bez vakcinacie. Dost sa tomu cudujem. Na druhej strane, ak je tam naozaj nizsia aj nemocnost, tak je to dobre. Ja osobne som k vakcinam stratil prakticky uplnu doveru potom, co tu za tie 2 roky vyviedli "experti". Ak mas v tejto teme ruskych vakcin prehlad, vedel by si rozobrat aj ostatne ich vakciny? Sputnik je pokial viem lepsia Astra, ale tak isto (oprav ma ak sa mylim) koduje tvorbu spike proteinov. A to je nieco comu sa ja chcem vyhnut za kazdu cenu.

Moderator

Jedna vec, uz som si ju vsimol aj inde je tento argumentacny faul


Další je:


díky vakcinacím v minulosti byly zachráněný miliony životů a vymýcená řada nemoci.

Nicméně, vakcinace měla takový účinek, že byly vymyceny choroby, jako pravé neštovice, tyfus adt. a kromě lokálních ohnísek epidemií nebylo větších.


Srovnávat vakcíny vyvíjené dekády a použité na nemutující nemoci s roztoky na covid je prostě a jednoduše podpásovka, kterou zde argumentovali různí Kubkové, Flégrové a podobní vykuci.


Jak lze teď to covidové šílenství použít proti podpindos, jak prý bylo v plánu? Vždyť Kreml se do toho zamotal tak, že to smete i něj.


Věřím, že Sputnik je mnohem bezpečnější než třeba Astra Zeneca a v porovnání s mRNA sračkama ani nemluvě, ale stále je to zbytečné riziko, protože covid je hlavně mediální pandemie.


Nicméně chápu, že Rusko musí Sputnik obhajovat, protože plní úplně jinou a důležitější funkci než vakcína. V pořádku, kdo chce, ať si to píchne. Ale nutit k tomu násilím a podmiňovat tím zachování základních občanských práv, tak to je fašismus, nic jiného a okecat to vskutku nejde.


Navíc to škodí Rusku i v zahraničí. Spousta lidí k němu vzhlíželo s nadějí a teď jim Peskov řekl, že v EU či Americe to dělají a tam to prostě budou dělat taky. A nikdo z nich nebude mít ani potuchy, že Peskov je zkurvenej podpindos.


[quote="pid:42653, uid:10"]Jedna vec, uz som si ju vsimol aj inde je tento argumentacny faul[/quote] Další je: [quote="pid:42429, uid:158"]díky vakcinacím v minulosti byly zachráněný miliony životů a vymýcená řada nemoci.[/quote] [quote="pid:42429, uid:158"]Nicméně, vakcinace měla takový účinek, že byly vymyceny choroby, jako pravé neštovice, tyfus adt. a kromě lokálních ohnísek epidemií nebylo větších.[/quote] Srovnávat vakcíny vyvíjené dekády a použité na nemutující nemoci s roztoky na covid je prostě a jednoduše podpásovka, kterou zde argumentovali různí Kubkové, Flégrové a podobní vykuci. Jak lze teď to covidové šílenství použít proti podpindos, jak prý bylo v plánu? Vždyť Kreml se do toho zamotal tak, že to smete i něj. Věřím, že Sputnik je mnohem bezpečnější než třeba Astra Zeneca a v porovnání s mRNA sračkama ani nemluvě, ale stále je to zbytečné riziko, protože covid je hlavně mediální pandemie. Nicméně chápu, že Rusko musí Sputnik obhajovat, protože plní úplně jinou a důležitější funkci než vakcína. V pořádku, kdo chce, ať si to píchne. Ale nutit k tomu násilím a podmiňovat tím zachování základních občanských práv, tak to je fašismus, nic jiného a okecat to vskutku nejde. Navíc to škodí Rusku i v zahraničí. Spousta lidí k němu vzhlíželo s nadějí a teď jim Peskov řekl, že v EU či Americe to dělají a tam to prostě budou dělat taky. A nikdo z nich nebude mít ani potuchy, že Peskov je zkurvenej podpindos.

P.S.


Zde se mylně bojuje se Sputnikem, nebo spíš za Sputnik. Sputnik je zřejmě nejlepší varianta.


Otázka je jiná. Má stát násilím lidi nutit si cokoli píchnout a když odmítnou, tak jim sebrat práva? Jinými slovy, máme přijmout zavádění fašismu? Sputnik nesputnik, to je fuk.


P.S. Zde se mylně bojuje se Sputnikem, nebo spíš za Sputnik. Sputnik je zřejmě nejlepší varianta. Otázka je jiná. Má stát násilím lidi nutit si cokoli píchnout a když odmítnou, tak jim sebrat práva? Jinými slovy, máme přijmout zavádění fašismu? Sputnik nesputnik, to je fuk.

armadu tvoria z najvacsej casti zdravi, mladi muzi, takze tam by bola umrtnost na chorobu, ktorej podliehaju najme najstarsi ci obezni minimalna aj bez vakcinacie.


Souhlasím v tom, že pro srovnání úmrtnosti, měla by být dostupná statistika umrtnosti nevakcinované běžné mužské populace, řekneme do věku 45 let.


Ak mas v tejto teme ruskych vakcin prehlad, vedel by si rozobrat aj ostatne ich vakciny? Sputnik je pokial viem lepsia Astra, ale tak isto (oprav ma ak sa mylim) koduje tvorbu spike proteinov. A to je nieco comu sa ja chcem vyhnut za kazdu cenu.


Právě v tom posledním videu vyvojař vakcíny Sputnik rozebírá o ostatní světové vakcíny. Jestli umíš rusky, doporučuji poslechnout.

ocenujem, ze si sa podujal na dolezitu ulohu obhajcu vakcinacie ako metody.


Doufám, že to není míněno ironicky.


[quote="pid:42653, uid:10"]armadu tvoria z najvacsej casti zdravi, mladi muzi, takze tam by bola umrtnost na chorobu, ktorej podliehaju najme najstarsi ci obezni minimalna aj bez vakcinacie.[/quote] Souhlasím v tom, že pro srovnání úmrtnosti, měla by být dostupná statistika umrtnosti nevakcinované běžné mužské populace, řekneme do věku 45 let. [quote="pid:42653, uid:10"]Ak mas v tejto teme ruskych vakcin prehlad, vedel by si rozobrat aj ostatne ich vakciny? Sputnik je pokial viem lepsia Astra, ale tak isto (oprav ma ak sa mylim) koduje tvorbu spike proteinov. A to je nieco comu sa ja chcem vyhnut za kazdu cenu.[/quote] Právě v tom posledním videu vyvojař vakcíny Sputnik rozebírá o ostatní světové vakcíny. Jestli umíš rusky, doporučuji poslechnout. [quote="pid:42653, uid:10"]ocenujem, ze si sa podujal na dolezitu ulohu obhajcu vakcinacie ako metody.[/quote] Doufám, že to není míněno ironicky.

žiadna vakcína nie je dostatočne účinná na vírusy, ktoré mutujú rýchlejšie ako sa pripraví nová/aktualizovaná vakcína.

Ty různé mutace se údajně liší od "matky" jen o cca 2-5%, což je zanedbatelné. Takže vakcína jako taková účinnost má (měla by mít). Aspoň toto bylo využité v argumentaci v ČR. Myslím, že toto tvrdil také Beran (ale nevím jistě).


[quote="pid:42538, uid:630"]žiadna vakcína nie je dostatočne účinná na vírusy, ktoré mutujú rýchlejšie ako sa pripraví nová/aktualizovaná vakcína.[/quote] Ty různé mutace se údajně liší od "matky" jen o cca 2-5%, což je zanedbatelné. Takže vakcína jako taková účinnost má (měla by mít). Aspoň toto bylo využité v argumentaci v ČR. Myslím, že toto tvrdil také Beran (ale nevím jistě).

Srovnávat vakcíny vyvíjené dekády a použité na nemutující nemoci s roztoky na covid je prostě a jednoduše podpásovka, kterou zde argumentovali různí Kubkové, Flégrové a podobní vykuci.


Děkuji za uznání a srovnání s různými vykuky, ale zřejmě sis nevšíml, že já prozatím nic nesrovnávám a nedoporučuji. Sbírám faktologii.


Zato ty, v uvedené citaci, užíváš nepodloženého tvrzení a dopouštíš se podpásovky.


Doporučoval bych méně hysterických reakcí a více mluvit k věci. A jestli už máš ve všem jasno, tak co ti brání napsat svoji analyzu a návod jak z toho?


[quote="pid:42673, uid:372"]Srovnávat vakcíny vyvíjené dekády a použité na nemutující nemoci s roztoky na covid je prostě a jednoduše podpásovka, kterou zde argumentovali různí Kubkové, Flégrové a podobní vykuci.[/quote] Děkuji za uznání a srovnání s různými vykuky, ale zřejmě sis nevšíml, že já prozatím nic nesrovnávám a nedoporučuji. Sbírám faktologii. Zato ty, v uvedené citaci, užíváš nepodloženého tvrzení a dopouštíš se podpásovky. Doporučoval bych méně hysterických reakcí a více mluvit k věci. A jestli už máš ve všem jasno, tak co ti brání napsat svoji analyzu a návod jak z toho?

Mě to ještě nedá.

Z pohledu řízení státu je vakcinace oprávněná, pokud množství životů zachráněných díky vakcinací je podstatně větší, než množství životů, které budou ztráceny kvůli vedlejším následkům od použití vakcíny.


On se covid liší následky od běžné chřipky? A možnost, že Sputnik odráží bilologickou zbraň: Proočkovanost je v Rusku malá. Pokud by to nebyl korona virus, ale něco jiného, tak by tam ta úmrtnost musela být masivní.


Mě to ještě nedá. [quote="pid:42429, uid:158"]Z pohledu řízení státu je vakcinace oprávněná, pokud množství životů zachráněných díky vakcinací je podstatně větší, než množství životů, které budou ztráceny kvůli vedlejším následkům od použití vakcíny.[/quote] On se covid liší následky od běžné chřipky? A možnost, že Sputnik odráží bilologickou zbraň: Proočkovanost je v Rusku malá. Pokud by to nebyl korona virus, ale něco jiného, tak by tam ta úmrtnost musela být masivní.

standardní, perioda testování vakcín je cca 5 - 8 - 12 let.

Sledovala jsem vývoj v Rusku na samém počátku a snad si pamatuju dobře, že základ vakcíny byl takhle dlouho vyvíjený a také úspěšně vyzkoušený. Je to (snad) vytvořené na bázi úspěšné vakcíny proti ebole (doufám, že jsem ty nemoce nepopletla).
A mělo by být u nás lidem divné, proč tu Sputnik nepovolili. Přece - když jde o zdraví a je více možností - měl by mít člověk na výběr, protože jde o jeho zdraví. Navíc za situace, kdy ty "západní" jsou experimentální a očkovaný se stává součástí experimentu (což podepisuje) a když tu s neočkovanými zacházejí jak s židy v třicátých letech. Čistě a pouze "politické rozhodnutí". Tak hlavně, že poklekají před černochy, že? Přitom páchají apartheid na vlastních spoluobčanech, co se ničím neprovinili.
Čeho se tedy politici báli a bojí u Spotniku?


[quote="pid:42547, uid:439"]standardní, perioda testování vakcín je cca 5 - 8 - 12 let.[/quote] Sledovala jsem vývoj v Rusku na samém počátku a snad si pamatuju dobře, že základ vakcíny byl takhle dlouho vyvíjený a také úspěšně vyzkoušený. Je to (snad) vytvořené na bázi úspěšné vakcíny proti ebole (doufám, že jsem ty nemoce nepopletla). A mělo by být u nás lidem divné, proč tu Sputnik nepovolili. Přece - když jde o zdraví a je více možností - měl by mít člověk na výběr, protože jde o jeho zdraví. Navíc za situace, kdy ty "západní" jsou experimentální a očkovaný se stává součástí experimentu (což podepisuje) a když tu s neočkovanými zacházejí jak s židy v třicátých letech. Čistě a pouze "politické rozhodnutí". Tak hlavně, že poklekají před černochy, že? Přitom páchají apartheid na vlastních spoluobčanech, co se ničím neprovinili. Čeho se tedy politici báli a bojí u Spotniku?

Děkuji za uznání a srovnání s různými vykuky, ale zřejmě sis nevšíml, že já prozatím nic nesrovnávám a nedoporučuji. Sbírám faktologii.


Nevím, toto v příspěvku zaznělo jako názor. Zřejmě to tvrdí pán z videa, tak to patřilo spíše jemu. A proč jakýkoli nesouhlas považuješ za hysterii? Není to spíše Tvá hysterie, že někdo nesouhlasí s prezentovaným názorem?


Tvrzení, že vakcíny byly dříve vyvíjeny dekády a roztoky na covid čáry máry fuk, během pár měsíců, to je nepodložené? Opravdu?


Ty tady bojuješ zbytečnou bitvu. Nevšiml jsem si, že by zde někdo útočil na Sputnik, nebo ho nedejbože shazoval v porovnání se západními sračkami.


Tady jde o následující:


Má stát násilím lidi nutit si cokoli píchnout a když odmítnou, tak jim sebrat práva? Jinými slovy, máme přijmout zavádění fašismu? Sputnik nesputnik, to je fuk.


Čili, souhlasíš, že povinná vakcinace je správné řešení?


[quote="pid:42678, uid:158"]Děkuji za uznání a srovnání s různými vykuky, ale zřejmě sis nevšíml, že já prozatím nic nesrovnávám a nedoporučuji. Sbírám faktologii.[/quote] Nevím, toto v příspěvku zaznělo jako názor. Zřejmě to tvrdí pán z videa, tak to patřilo spíše jemu. A proč jakýkoli nesouhlas považuješ za hysterii? Není to spíše Tvá hysterie, že někdo nesouhlasí s prezentovaným názorem? Tvrzení, že vakcíny byly dříve vyvíjeny dekády a roztoky na covid čáry máry fuk, během pár měsíců, to je nepodložené? Opravdu? Ty tady bojuješ zbytečnou bitvu. **Nevšiml jsem si, že by zde někdo útočil na Sputnik, nebo ho nedejbože shazoval v porovnání se západními sračkami.** Tady jde o následující: [quote="pid:42674, uid:372"]Má stát násilím lidi nutit si cokoli píchnout a když odmítnou, tak jim sebrat práva? Jinými slovy, máme přijmout zavádění fašismu? Sputnik nesputnik, to je fuk.[/quote] Čili, souhlasíš, že povinná vakcinace je správné řešení?

A proč jakýkoli nesouhlas považuješ za hysterii? Není to spíše Tvá hysterie, že někdo nesouhlasí s prezentovaným názorem?


Jiří, napíš tedy konkrétně, s jakým mnou prezentovaným názorem nesouhlasíš. Zatím, některé tvoje útoky směřovaly na názory Velička a Pjakina. Jiné - na názory, které jsem nevyjádřoval.


[quote="pid:42682, uid:372"]A proč jakýkoli nesouhlas považuješ za hysterii? Není to spíše Tvá hysterie, že někdo nesouhlasí s prezentovaným názorem?[/quote] Jiří, napíš tedy konkrétně, s jakým mnou prezentovaným názorem nesouhlasíš. Zatím, některé tvoje útoky směřovaly na názory Velička a Pjakina. Jiné - na názory, které jsem nevyjádřoval.

Otázkou tudíž je, jaký názor je Tvůj.


S čím nesouhlasím, jsem již napsal. A to prosím opravdu neber jako útok na Sputnik, téma vakcín zde bylo probráno horem dolem.


Chápu snahu Velička či Pjakina, zřejmě vycházejí z faktu, že podpindos v Rusku útočí na Sputnik, jak jsem pochopil.


Ale pokud zazní argumenty, které jsem vypíchl, trochu se střílí do vlastní nohy. Nelze srovnávat klasické vakcíny na vymýcené choroby s covidovými. Nebo úmrtností na Covid.


Sputnik a spol je nepochybně famózním úspěchem, protože díky tomu se v Rusku vyhnuli intoxikaci západními lektvary, o globálně-politickém aspektu nemluvě.


Zde a v několika dalších diskusích se vše točí nikoli o kvalitě SPutniku, ale o otázce, je-li nucená vakcinace a následné sankce omluvitelné či ne. Já tvrdím, že ne. Co Ty?


Otázkou tudíž je, jaký názor je Tvůj. S čím nesouhlasím, jsem již napsal. A to prosím opravdu neber jako útok na Sputnik, téma vakcín zde bylo probráno horem dolem. Chápu snahu Velička či Pjakina, zřejmě vycházejí z faktu, že podpindos v Rusku útočí na Sputnik, jak jsem pochopil. Ale pokud zazní argumenty, které jsem vypíchl, trochu se střílí do vlastní nohy. Nelze srovnávat klasické vakcíny na vymýcené choroby s covidovými. Nebo úmrtností na Covid. Sputnik a spol je nepochybně famózním úspěchem, protože díky tomu se v Rusku vyhnuli intoxikaci západními lektvary, o globálně-politickém aspektu nemluvě. Zde a v několika dalších diskusích se vše točí nikoli o kvalitě SPutniku, ale o otázce, je-li nucená vakcinace a následné sankce omluvitelné či ne. Já tvrdím, že ne. Co Ty?

protože covid je hlavně mediální pandemie.

Souhlasím. Covid je hlavně mediální pandemie.
Jenže mi také v hlavě vrtá jedna věc. Když se podívám na určitou část filmové produkce z USA (jednotky i desítky let nazpět), tak vznikaly filmy se zlými islámskými teroristy. No a pak USA válčily s "islámskými" státy.
No a taky vznikaly filmy, ve kterých hrál hlavní roli smrtící vir. Kolik laboratoří mají USA po celém světě? Mohu vyloučit možnost, že někdo nevypustí něco horšího a někdo se na to dopředu připravuje? Vždyť i Matovič přiznal, že část testovaných vzorků je odesílána do zahraničí (sběr DNA).
Tím nechci obhajovat Sputnik a další ruské vakcíny. Prostě jsou zde věci, do kterých nevidím a určitě ruské bezpečnostní složky toho ví víc než já.


[quote="pid:42673, uid:372"]protože covid je hlavně mediální pandemie.[/quote] Souhlasím. Covid je hlavně mediální pandemie. Jenže mi také v hlavě vrtá jedna věc. Když se podívám na určitou část filmové produkce z USA (jednotky i desítky let nazpět), tak vznikaly filmy se zlými islámskými teroristy. No a pak USA válčily s "islámskými" státy. No a taky vznikaly filmy, ve kterých hrál hlavní roli smrtící vir. Kolik laboratoří mají USA po celém světě? Mohu vyloučit možnost, že někdo nevypustí něco horšího a někdo se na to dopředu připravuje? Vždyť i Matovič přiznal, že část testovaných vzorků je odesílána do zahraničí (sběr DNA). Tím nechci obhajovat Sputnik a další ruské vakcíny. Prostě jsou zde věci, do kterých nevidím a určitě ruské bezpečnostní složky toho ví víc než já.

Mohu vyloučit možnost, že někdo nevypustí něco horšího a někdo se na to dopředu připravuje?


To pochopitelně nelze, ty laboratoře jsou obrovským nebezpečím. Otázkou je, jestli se na to dá připravit vakcínou. Navíc, museli by přesně vědět, co vypustí a těch možností je celá řada.


Lepší obranou by bylo zorganizování nějaké "nehody" v laboratoři, při níž by vzorky shořely. Chystaná vakcína by musela pokrývat velké množství různých scénářů, to mi nepřijde pravděpodobné.


Nicméně, vyloučit dnes nelze vůbec nic.


[quote="pid:42701, uid:573"]Mohu vyloučit možnost, že někdo nevypustí něco horšího a někdo se na to dopředu připravuje?[/quote] To pochopitelně nelze, ty laboratoře jsou obrovským nebezpečím. Otázkou je, jestli se na to dá připravit vakcínou. Navíc, museli by přesně vědět, co vypustí a těch možností je celá řada. Lepší obranou by bylo zorganizování nějaké "nehody" v laboratoři, při níž by vzorky shořely. Chystaná vakcína by musela pokrývat velké množství různých scénářů, to mi nepřijde pravděpodobné. Nicméně, vyloučit dnes nelze vůbec nic.

Doufám, že to není míněno ironicky.


Neni, aj my si musime davat pozor aby sme s vanickou nevyliali aj dieta a teda pocuvat aj argumenty dalsich stran, takze za mna + aj ked nie so vsetkym suhlasim, ale to je nepodstatne.


Inac, znamy si davali vysetrit protilatky po vakcinacii. Manzelsky par okolo 55 rokov a ich dcera okolo 30.


Matka, Pfizer, protilatky na urovni 400, ockovala sa davnejsie
Dcera, Pfizer, protilatky na urovni 200
Otec, Sputnik, protilatky na urovni 5


A rozdiely medzi nimi:


Matka prevadzkuje stanok s rychlym obcerstvenim, na cerstvom vzduchu a v dennom kontakte s mnozstvom ludi.
Dcera normalne funguje a stretava sa s ludmi.
Otec sa izoluje od vsetkych. Kedze bol velmi nespokojny, isiel si to odmerat este raz smile


[quote="pid:42675, uid:158"]Doufám, že to není míněno ironicky.[/quote] Neni, aj my si musime davat pozor aby sme s vanickou nevyliali aj dieta a teda pocuvat aj argumenty dalsich stran, takze za mna + aj ked nie so vsetkym suhlasim, ale to je nepodstatne. Inac, znamy si davali vysetrit protilatky po vakcinacii. Manzelsky par okolo 55 rokov a ich dcera okolo 30. Matka, Pfizer, protilatky na urovni 400, ockovala sa davnejsie Dcera, Pfizer, protilatky na urovni 200 Otec, Sputnik, protilatky na urovni 5 A rozdiely medzi nimi: Matka prevadzkuje stanok s rychlym obcerstvenim, na cerstvom vzduchu a v dennom kontakte s mnozstvom ludi. Dcera normalne funguje a stretava sa s ludmi. Otec sa izoluje od vsetkych. Kedze bol velmi nespokojny, isiel si to odmerat este raz :D

Moderator

Chápu snahu Velička či Pjakina, zřejmě vycházejí z faktu, že podpindos v Rusku útočí na Sputnik, jak jsem pochopil.

Pochopil jsi nesprávně.
Ale pokud zazní argumenty, které jsem vypíchl, trochu se střílí do vlastní nohy. Nelze srovnávat klasické vakcíny na vymýcené choroby s covidovými. Nebo úmrtností na Covid.

O srovnání klasických vakcím s covidovými se pojednává v posledním videu, které jsi zřejmě neviděl. Srovnávat lze, pokud do toho slova vkládáme stejný smysl.
Zde a v několika dalších diskusích se vše točí nikoli o kvalitě SPutniku, ale o otázce, je-li nucená vakcinace a následné sankce omluvitelné či ne. Já tvrdím, že ne. Co Ty?

Trochu předbíháš události. Mohu ti jen říct, že jsou situace, kdy je takový postup oprávněný a jsou situace, kdy ne.


[quote="pid:42698, uid:372"]Chápu snahu Velička či Pjakina, zřejmě vycházejí z faktu, že podpindos v Rusku útočí na Sputnik, jak jsem pochopil.[/quote] Pochopil jsi nesprávně. [quote="pid:42698, uid:372"]Ale pokud zazní argumenty, které jsem vypíchl, trochu se střílí do vlastní nohy. Nelze srovnávat klasické vakcíny na vymýcené choroby s covidovými. Nebo úmrtností na Covid.[/quote] O srovnání klasických vakcím s covidovými se pojednává v posledním videu, které jsi zřejmě neviděl. Srovnávat lze, pokud do toho slova vkládáme stejný smysl. [quote="pid:42698, uid:372"]Zde a v několika dalších diskusích se vše točí nikoli o kvalitě SPutniku, ale o otázce, je-li nucená vakcinace a následné sankce omluvitelné či ne. Já tvrdím, že ne. Co Ty?[/quote] Trochu předbíháš události. Mohu ti jen říct, že jsou situace, kdy je takový postup oprávněný a jsou situace, kdy ne.

Pochopil jsi nesprávně.


Podpindos v Rusku neútočí na Sputnik?


[quote="pid:42708, uid:158"]Pochopil jsi nesprávně.[/quote] Podpindos v Rusku neútočí na Sputnik?

Matka, Pfizer, protilatky na urovni 400, ockovala sa davnejsie
Dcera, Pfizer, protilatky na urovni 200
Otec, Sputnik, protilatky na urovni 5

Tu je dôležité kedy po vakcinácii si boli robit protilatky. Je treba povedať, že samotné tvorenie protilátok nie je pre telo (organizmus) cieľ. Protilatky sa prirodzene vytvoria po prekonaní choroby a dajú sa dokázať laboratórne len určitý čas. Potom zostávajú na bunkovej úrovni.
Po vakcíne je neprirodzené stále udržiavať protilatky proti konkrétnemu vírusu, pretože organizmus sa vyčerpá.
Ale to predsa všetci (tu) vieme. Chcel som len povedať, že malé protilatky po Sputniku nemusia byť primárne zlé, z vyššie uvedených dôvodov.


[quote="pid:42705, uid:10"]Matka, Pfizer, protilatky na urovni 400, ockovala sa davnejsie Dcera, Pfizer, protilatky na urovni 200 Otec, Sputnik, protilatky na urovni 5[/quote] Tu je dôležité kedy po vakcinácii si boli robit protilatky. Je treba povedať, že samotné tvorenie protilátok nie je pre telo (organizmus) cieľ. Protilatky sa prirodzene vytvoria po prekonaní choroby a dajú sa dokázať laboratórne len určitý čas. Potom zostávajú na bunkovej úrovni. Po vakcíne je neprirodzené stále udržiavať protilatky proti konkrétnemu vírusu, pretože organizmus sa vyčerpá. Ale to predsa všetci (tu) vieme. Chcel som len povedať, že malé protilatky po Sputniku nemusia byť primárne zlé, z vyššie uvedených dôvodov.

Podpindos v Rusku neútočí na Sputnik?


Pochopil jsi nesprávně snahu Velička a Pjakina.


P.S. Jiří, tuhle (naši) diskuzi nemá smysl dál rozvíjet, je o ničem, akorát zbytečně natahujeme vlákno.


[quote="pid:42709, uid:372"]Podpindos v Rusku neútočí na Sputnik?[/quote] Pochopil jsi nesprávně snahu Velička a Pjakina. P.S. Jiří, tuhle (naši) diskuzi nemá smysl dál rozvíjet, je o ničem, akorát zbytečně natahujeme vlákno.

P.S. Jiří, tuhle (naši) diskuzi nemá smysl dál rozvíjet, je o ničem, akorát zbytečně natahujeme vlákno.


Souhlasím.


[quote="pid:42714, uid:158"]P.S. Jiří, tuhle (naši) diskuzi nemá smysl dál rozvíjet, je o ničem, akorát zbytečně natahujeme vlákno.[/quote] Souhlasím.

A mělo by být u nás lidem divné, proč tu Sputnik nepovolili. Přece - když jde o zdraví a je více možností - měl by mít člověk na výběr, protože jde o jeho zdraví.

Čeho se tedy politici báli a bojí u Spotniku?

Škoda, že tyhle věci Lin ve svém příspěvku nedala tučným písmem.
(K té druhé větě bych jenom doplnil: ...kromě tečení zisků "nesprávným" směrem? )


[quote="pid:42681, uid:203"]A mělo by být u nás lidem divné, proč tu Sputnik nepovolili. Přece - když jde o zdraví a je více možností - měl by mít člověk na výběr, protože jde o jeho zdraví.[/quote] [quote="pid:42681, uid:203"]Čeho se tedy politici báli a bojí u Spotniku?[/quote] Škoda, že tyhle věci Lin ve svém příspěvku nedala tučným písmem. (K té druhé větě bych jenom doplnil: ...kromě tečení zisků "nesprávným" směrem? )

Inac, znamy si davali vysetrit protilatky po vakcinacii. Manzelsky par okolo 55 rokov a ich dcera okolo 30.

Počítám, že tohle nemusí vypovídat, pokud si neměřili protilátky i před vakcinací.
Dále jsem v rámci všeobecné diskuse v mejnstrýmu na téma uznávat/neuznávat protilátky a když, tak od jaké hladiny, zaznamenal jeden názor. Od specialisty z mediálně umlčované skupiny. (snad nebude vadit, že link nemám po ruce)
Že protilátky (u zdravého neočkovaného jedince), pokud nedojde k jeho kontaktu s choroboplodným zárodkem, mají mít normální hodnotu NULA. Tělo/příroda nikdy nepracuje zbytečně.


[quote="pid:42705, uid:10"]Inac, znamy si davali vysetrit protilatky po vakcinacii. Manzelsky par okolo 55 rokov a ich dcera okolo 30.[/quote] Počítám, že tohle nemusí vypovídat, pokud si neměřili protilátky i **před** vakcinací. Dále jsem v rámci všeobecné diskuse v mejnstrýmu na téma uznávat/neuznávat protilátky a když, tak od jaké hladiny, zaznamenal jeden názor. Od specialisty z mediálně umlčované skupiny. (snad nebude vadit, že link nemám po ruce) Že protilátky (u zdravého neočkovaného jedince), pokud nedojde k jeho kontaktu s choroboplodným zárodkem, mají mít normální hodnotu NULA. Tělo/příroda nikdy nepracuje zbytečně.

Že protilátky (u zdravého neočkovaného jedince), pokud nedojde k jeho kontaktu s choroboplodným zárodkem, mají mít normální hodnotu NULA. Tělo/příroda nikdy nepracuje zbytečně.

Potvrzuji, tuto informaci jsem také dostal od doktora.


[quote="pid:42724, uid:240"]Že protilátky (u zdravého neočkovaného jedince), pokud nedojde k jeho kontaktu s choroboplodným zárodkem, mají mít normální hodnotu NULA. Tělo/příroda nikdy nepracuje zbytečně.[/quote] Potvrzuji, tuto informaci jsem také dostal od doktora.

Že protilátky (u zdravého neočkovaného jedince), pokud nedojde k jeho kontaktu s choroboplodným zárodkem, mají mít normální hodnotu NULA.

To je naprostá pravda. Od toho se také očkuje = aby tělo umělo rozeznat "nepřítele" a v případě, že se s ním setká, začalo vyrábět protilátky. Vzpomeňte na seriál pro děti "Byl jednou jeden život" - tam je to dobře vysvětlené.
https://www.youtube.com/watch?v=x3QivMNbcrM


[quote="pid:42724, uid:240"]Že protilátky (u zdravého neočkovaného jedince), pokud nedojde k jeho kontaktu s choroboplodným zárodkem, mají mít normální hodnotu NULA.[/quote] To je naprostá pravda. Od toho se také očkuje = aby tělo umělo rozeznat "nepřítele" a v případě, že se s ním setká, začalo vyrábět protilátky. Vzpomeňte na seriál pro děti "Byl jednou jeden život" - tam je to dobře vysvětlené. https://www.youtube.com/watch?v=x3QivMNbcrM

Je snad logické za takové situace, aby hlava státu provédl bojové cvičení v nácvíku vakcinace obyvatelstva a přitom zachránil statisíce až miliony životu? Dnes a možná v budoucnu?


to moze byt dobra priprava na informacie uvadzane v clanku. ako Stalin dve desatrocia pripravoval stat na vojnu, tak Putin financovanim vedeckych centier a vlastneho vyvoja pripravil stat na utok biologickymi zbranami.
https://torden.sk/bomba-svetoveho-rangu-unik-dokumentu-darpa/


Jenže mi také v hlavě vrtá jedna věc. Když se podívám na určitou část filmové produkce z USA (jednotky i desítky let nazpět), tak vznikaly filmy se zlými islámskými teroristy. No a pak USA válčily s "islámskými" státy.
No a taky vznikaly filmy, ve kterých hrál hlavní roli smrtící vir. Kolik laboratoří mají USA po celém světě?


s tym programovanim buducnosti som si v poslednom case vzpomenul na predpoved Baby Vangy, ktoru navstivil aj Hitler. myslim, ze na 21. storocia predpovedala ze nepokoje v Europe pride potlacit cinska a ruska armada. sucasne procesy skutocne nasvedcuju krizovemu scenaru.


[quote="pid:42429, uid:158"]Je snad logické za takové situace, aby hlava státu provédl bojové cvičení v nácvíku vakcinace obyvatelstva a přitom zachránil statisíce až miliony životu? Dnes a možná v budoucnu?[/quote] to moze byt dobra priprava na informacie uvadzane v clanku. ako Stalin dve desatrocia pripravoval stat na vojnu, tak Putin financovanim vedeckych centier a vlastneho vyvoja pripravil stat na utok biologickymi zbranami. https://torden.sk/bomba-svetoveho-rangu-unik-dokumentu-darpa/ [quote="pid:42701, uid:573"]Jenže mi také v hlavě vrtá jedna věc. Když se podívám na určitou část filmové produkce z USA (jednotky i desítky let nazpět), tak vznikaly filmy se zlými islámskými teroristy. No a pak USA válčily s "islámskými" státy. No a taky vznikaly filmy, ve kterých hrál hlavní roli smrtící vir. Kolik laboratoří mají USA po celém světě?[/quote] s tym programovanim buducnosti som si v poslednom case vzpomenul na predpoved Baby Vangy, ktoru navstivil aj Hitler. myslim, ze na 21. storocia predpovedala ze nepokoje v Europe pride potlacit cinska a ruska armada. sucasne procesy skutocne nasvedcuju krizovemu scenaru.

to moze byt dobra priprava na informacie uvadzane v clanku. ako Stalin dve desatrocia pripravoval stat na vojnu, tak Putin financovanim vedeckych centier a vlastneho vyvoja pripravil stat na utok biologickymi zbranami.
https://torden.sk/bomba-svetoveho-rangu-unik-dokumentu-darpa/


Ten článek je na mě trochu silné kafe. Otázka je jiná. Jaký cíl sledují takovým strašením lidí?


P.S. přeložil jsem timelist k videu


[quote="pid:42731, uid:252"]to moze byt dobra priprava na informacie uvadzane v clanku. ako Stalin dve desatrocia pripravoval stat na vojnu, tak Putin financovanim vedeckych centier a vlastneho vyvoja pripravil stat na utok biologickymi zbranami. https://torden.sk/bomba-svetoveho-rangu-unik-dokumentu-darpa/[/quote] Ten článek je na mě trochu silné kafe. Otázka je jiná. Jaký cíl sledují takovým strašením lidí? P.S. přeložil jsem timelist k videu
Upravené 13. 11. 2021 o 00:24

Otázka je jiná

Otazka je ale uplne jednoducha. Je za svoje zdravi zodpovedny clovek sam za sebe, nebo ne? A kde jsou ty meze , kdy ma vetsi cenu skupina a kdy svobodne rozhodnuti jednotlivce.


Mam pocit, ze je to to, co se tu resi a ne spolehivost a neskodnost Sputniku.


Pokud bylo zmineno strileni lidi, co se nenechali ockovat, tak je to tyicky Overtonovo okno. Z nemyslitelneho do denni normy.


[quote="pid:42741, uid:158"]Otázka je jiná[/quote] Otazka je ale uplne jednoducha. Je za svoje zdravi zodpovedny clovek sam za sebe, nebo ne? A kde jsou ty meze , kdy ma vetsi cenu skupina a kdy svobodne rozhodnuti jednotlivce. Mam pocit, ze je to to, co se tu resi a ne spolehivost a neskodnost Sputniku. Pokud bylo zmineno strileni lidi, co se nenechali ockovat, tak je to tyicky Overtonovo okno. Z nemyslitelneho do denni normy.

Nechápem prečo to ľudia od tordenu preložili. Žeby nečítali Tie knihy ktoré vydávajú?


Takže ak sa niečo stane (spadne dolár pre absolútnu neudržateľnosť), niekto /nikto vypustí bojové látky...... Obvinia číňanov a keď Číňania vrámci ON nabehnú na ochranu jadrových zariadení pre veľký chaos v štáte. Vznikne proti nim odboj. Rozdeľuj a panuj.


Videl som relatívne nedávno americký film o tom ako číňania zaútočili zničili infraštruktúru a američania sformovali odboj. Takže aj tento scenár sa plánuje....


Nechápem prečo to ľudia od tordenu preložili. Žeby nečítali Tie knihy ktoré vydávajú? Takže ak sa niečo stane (spadne dolár pre absolútnu neudržateľnosť), niekto /nikto vypustí bojové látky...... Obvinia číňanov a keď Číňania vrámci ON nabehnú na ochranu jadrových zariadení pre veľký chaos v štáte. Vznikne proti nim odboj. Rozdeľuj a panuj. Videl som relatívne nedávno americký film o tom ako číňania zaútočili zničili infraštruktúru a američania sformovali odboj. Takže aj tento scenár sa plánuje....

a kdy svobodne


to si si dal zlú otázku. Hovoríš o otázke idividualizmus verzus kolektivizmus.


Lenže svo-bo-da znamená svedomie-bohom-dané


[quote="pid:42744, uid:446"]a kdy svobodne[/quote] to si si dal zlú otázku. Hovoríš o otázke idividualizmus verzus kolektivizmus. Lenže svo-bo-da znamená svedomie-bohom-dané

Moja mama aby mala nejaký papier v práci keby ju otravujú z očko (pracuje pre český štátny podnik), tak si nechala spraviť rozbor protilátok a mala ich na úrovni 315. Neočkovaná.


Netestované vakcíny, ktoré menia DNA ani ja zatiaľ neuznávam, výsledok si povieme po rokoch. Uznávam len tie klasické, tak po rok 2000 - 2005 keď sa tam ešte u nás nemiešali všelijaké soli obsahúce hliník a podobné šmakocinky.


Som toho názoru, že Rusko vytvorilo sputnik aby sa postavilo do čela procesu aspoň u seba a ako tak vo svete kde sa dalo. Keby tak nespravilo, tak si viem predstaviť, že pindos úradníci budú tlačiť západné maškrty a možno sa to snažiť pretlačiť i v armáde, nehovoriac, že určite časť tých mladých chalanov by na západnú včeličku išla dobrovolne ako všade vo svete.


Moja mama aby mala nejaký papier v práci keby ju otravujú z očko (pracuje pre český štátny podnik), tak si nechala spraviť rozbor protilátok a mala ich na úrovni 315. Neočkovaná. Netestované vakcíny, ktoré menia DNA ani ja zatiaľ neuznávam, výsledok si povieme po rokoch. Uznávam len tie klasické, tak po rok 2000 - 2005 keď sa tam ešte u nás nemiešali všelijaké soli obsahúce hliník a podobné šmakocinky. Som toho názoru, že Rusko vytvorilo sputnik aby sa postavilo do čela procesu aspoň u seba a ako tak vo svete kde sa dalo. Keby tak nespravilo, tak si viem predstaviť, že pindos úradníci budú tlačiť západné maškrty a možno sa to snažiť pretlačiť i v armáde, nehovoriac, že určite časť tých mladých chalanov by na západnú včeličku išla dobrovolne ako všade vo svete.

Ale to predsa všetci (tu) vieme.

Víme nevíme.
Počítám, že je třeba to ozvučovat.
Protože mejnstrýmová mašinerie lží jede bez přestávek.
To, co by před rokem 2019 bylo trapnou pavědou, to je dnes “odborný” názor, na kterém se “shodnou” všichni “experti” a “organizace”.
Jako např.:


 • očkování bez anamnézy
 • očkování bez ohledu, zda je někdo aktuálně zdravý či nemocný
 • očkování uprostřed epidemie (jen vzpomeňme, jak bylo kdysi možné očkování proti chřipce, jen v určitých měsících, pak už nic)
 • očkování po prodělané nemoci na tutéž nemoc bez vyšetření na protilátky
 • očkování imunitně oslabených
 • očkování bez aspirace
 • očkování mimo ordinace, dokonce na nádraží
 • očkuje každý, kdo má do pr..le díru
 • falešná definice “bezinfekčnosti”
 • zneužití principu PCR testů, navíc s extrémním počtem cyklů
 • pozitivní test je vydávaný automaticky za nemoc covid-19, přitom PCR vyjde pozitivní (pravděpodobně) při každé viróze
 • presumpce viny (musíš “dokazovat”, že jsi zdravý)
 • obrácení principu karantény při lokdaunech (dříve se izolovali nemocní, nyní se izolují zdraví)
 • nemoc diagnostikovaná pouze testem, bez klinického vyšetření
 • vedlejší účinky očkování se ignorují, protože “nesouvisí”
 • nemožnost svobodné volby očkovací látky
 • nákup vakcín (a jiných věcí) bez výběrových řízení
 • smlouvy na nákup vakcín jsou začerněné (jak symbolické)
 • není vyhlášena zákonně ani pandemie, ani epidemie, ani jiný “stav”, ale jede se furt stejně, jako by bylo
 • nezákonnosti, protizákonnosti (porušování antidiskriminačního zákona), protiústavnosti

.....


[quote="pid:42710, uid:210"]Ale to predsa všetci (tu) vieme.[/quote] Víme nevíme. Počítám, že je třeba to ozvučovat. Protože mejnstrýmová mašinerie lží jede bez přestávek. To, co by před rokem 2019 bylo trapnou pavědou, to je dnes “odborný” názor, na kterém se “shodnou” všichni “experti” a “organizace”. Jako např.: * očkování bez anamnézy * očkování bez ohledu, zda je někdo aktuálně zdravý či nemocný * očkování uprostřed epidemie (jen vzpomeňme, jak bylo kdysi možné očkování proti chřipce, jen v určitých měsících, pak už nic) * očkování po prodělané nemoci na tutéž nemoc bez vyšetření na protilátky * očkování imunitně oslabených * očkování bez aspirace * očkování mimo ordinace, dokonce na nádraží * očkuje každý, kdo má do pr..le díru * falešná definice “bezinfekčnosti” * zneužití principu PCR testů, navíc s extrémním počtem cyklů * pozitivní test je vydávaný automaticky za nemoc covid-19, přitom PCR vyjde pozitivní (pravděpodobně) při každé viróze * presumpce viny (musíš “dokazovat”, že jsi zdravý) * obrácení principu karantény při lokdaunech (dříve se izolovali nemocní, nyní se izolují zdraví) * nemoc diagnostikovaná pouze testem, bez klinického vyšetření * vedlejší účinky očkování se ignorují, protože “nesouvisí” * nemožnost svobodné volby očkovací látky * nákup vakcín (a jiných věcí) bez výběrových řízení * smlouvy na nákup vakcín jsou začerněné (jak symbolické) * není vyhlášena zákonně ani pandemie, ani epidemie, ani jiný “stav”, ale jede se furt stejně, jako by bylo * nezákonnosti, protizákonnosti (porušování antidiskriminačního zákona), protiústavnosti .....

Je za svoje zdravi zodpovedny clovek sam za sebe, nebo ne?

Tato otázka může mít obě možné odpovědi za správné.
Pokud tedy automaticky předpokládáme, že cílem jedince je jeho přežití.
Je to totiž závislé na tom, jestli dotyčný má nebo nemá (protože jsou před ním záměrně tajeny) všechny potřebné informace, aby mohl udělat své vlastní vědomé rozhodnutí.


[quote="pid:42744, uid:446"]Je za svoje zdravi zodpovedny clovek sam za sebe, nebo ne?[/quote] Tato otázka může mít obě možné odpovědi za správné. Pokud tedy automaticky předpokládáme, že cílem jedince je jeho přežití. Je to totiž závislé na tom, jestli dotyčný má nebo nemá (protože jsou před ním záměrně tajeny) všechny potřebné informace, aby mohl udělat své vlastní vědomé rozhodnutí.

Ten článek je na mě trochu silné kafe. Otázka je jiná. Jaký cíl sledují takovým strašením lidí?

Nechápem prečo to ľudia od tordenu preložili. Žeby nečítali Tie knihy ktoré vydávajú?


nechcel som ten clanok komentovat, lebo to vidim podobne ako pisete ale na rovinu... kto z nas ma informacie o vyvoji biologickych zbrani, ktore su utajovane a realne pripravovane na globalne pouzitie - oproti tomu taky vymysleny utok mimozemstanov je len konspiracia. ako bolo spomenute, dav sa holyudom desatrocia programuje o hroznych viroch, kde elita spolocnosti sa krmi vakcinami a spodina zije v podzemi ale v skutocnosti ona si zachovava zdravy rozum... napr. Absolon, Equilibrium a pod... v tomto ohlade je praca rusov klucova, ak ma mat ludstvo ochranu proti depopulacnej agende. jednych bude kosit ucinok vakcin, druhych skutocne smrtelny vir a nie kazdeho zachrani HNR kedze mravnost je vacsine ludom cudzia. nie je to strasenie ale mozny variant vyvoja, a ked vidime ako tomu dav nadbieha tak velmi realny.


[quote="pid:42741, uid:158"]Ten článek je na mě trochu silné kafe. Otázka je jiná. Jaký cíl sledují takovým strašením lidí?[/quote] [quote="pid:42746, uid:202"]Nechápem prečo to ľudia od tordenu preložili. Žeby nečítali Tie knihy ktoré vydávajú?[/quote] nechcel som ten clanok komentovat, lebo to vidim podobne ako pisete ale na rovinu... kto z nas ma informacie o vyvoji biologickych zbrani, ktore su utajovane a realne pripravovane na globalne pouzitie - oproti tomu taky vymysleny utok mimozemstanov je len konspiracia. ako bolo spomenute, dav sa holyudom desatrocia programuje o hroznych viroch, kde elita spolocnosti sa krmi vakcinami a spodina zije v podzemi ale v skutocnosti ona si zachovava zdravy rozum... napr. Absolon, Equilibrium a pod... v tomto ohlade je praca rusov klucova, ak ma mat ludstvo ochranu proti depopulacnej agende. jednych bude kosit ucinok vakcin, druhych skutocne smrtelny vir a nie kazdeho zachrani HNR kedze mravnost je vacsine ludom cudzia. nie je to strasenie ale mozny variant vyvoja, a ked vidime ako tomu dav nadbieha tak velmi realny.

ak ma mat ludstvo ochranu proti depopulacnej agende. jednych bude kosit ucinok vakcin, druhych skutocne smrtelny vir a nie kazdeho zachrani HNR kedze mravnost je vacsine ludom cudzia. nie je to strasenie ale mozny variant vyvoja, a ked vidime ako tomu dav nadbieha tak velmi realny.


V podstatě s tebou souhlasím, akorát mě překvapila ta čísla mortality. Protože virus s úmrtnosti 30%-40% by spolehlivě zajistil ztrátu řízení. A při delším trvání nákazy, než pár měsíců, by se mortalita zvýšila ještě víc důsledkem špatného sanitárního pozadí, hladu a vedlejších nemoci. Nakonec, kdo by ty mrtvoly likvidoval? A nejen lidí, ale i hospodařských zvířat. Kontaminace půdy a vody by byla zajištěná. I kdyby to zkusili v nějakém ohraničeném regionu, při dnešním stavu globalizace byl by problém to udržet v nějakých mezích.


Pamatujete, jak probíhala první vlna koronavirusu? Jak ukazovali rakve, lokální krematoria atd. To všechno, aby vyvolali strach a lidí nahnali na vakcinaci. Teď, když vlna strachu opadá, straší další pohromou. A vůbec nevylučuji, že něco takového znovu přijde, akorát pochybuji, že ta mortalita bude tak vysoká.


[quote="pid:42763, uid:252"]ak ma mat ludstvo ochranu proti depopulacnej agende. jednych bude kosit ucinok vakcin, druhych skutocne smrtelny vir a nie kazdeho zachrani HNR kedze mravnost je vacsine ludom cudzia. nie je to strasenie ale mozny variant vyvoja, a ked vidime ako tomu dav nadbieha tak velmi realny.[/quote] V podstatě s tebou souhlasím, akorát mě překvapila ta čísla mortality. Protože virus s úmrtnosti 30%-40% by spolehlivě zajistil ztrátu řízení. A při delším trvání nákazy, než pár měsíců, by se mortalita zvýšila ještě víc důsledkem špatného sanitárního pozadí, hladu a vedlejších nemoci. Nakonec, kdo by ty mrtvoly likvidoval? A nejen lidí, ale i hospodařských zvířat. Kontaminace půdy a vody by byla zajištěná. I kdyby to zkusili v nějakém ohraničeném regionu, při dnešním stavu globalizace byl by problém to udržet v nějakých mezích. Pamatujete, jak probíhala první vlna koronavirusu? Jak ukazovali rakve, lokální krematoria atd. To všechno, aby vyvolali strach a lidí nahnali na vakcinaci. Teď, když vlna strachu opadá, straší další pohromou. A vůbec nevylučuji, že něco takového znovu přijde, akorát pochybuji, že ta mortalita bude tak vysoká.

Protože virus s úmrtnosti 30%-40% by spolehlivě zajistil ztrátu řízení.


GP plánuje snížit populaci na planetě zemi do roku 2050 na desetinu již delší dobu, viz nějaký obelisk, kde je to napsáno Jefimov to ve videu uvedl. Určitě to nemůže udělat nějakou pandemií, to by přišel o řízení, jak uvedl i @TauRus.

Možný dřívější plán GP (musí teď bojovat s nástrojem utrženým ze řetězu):
Virem vystrašíme dotlačíme k očkování a tam již je možné řídit, mít různé druhy vakcín, nebo očkovat pouze naoko a u vybraných kádrů ne nebo u vybrané populace, to už řiditelné je. Teď se ještě do toho míchá státní elita USA, ale ta dříve plnila úkoly a zadání od GP. Státní elita pouze plán vakcinace převzala a chce na něm získat zdroje, placením za očkování (jako vše, protože státní elita USA nemá potenciál přijít s něčím novým i jenom v dílčím plánu). Což je vlastně naše štěstí, protože to zvyšuje naše šance tomuto plánu na snížení populace zabránit.


[quote="pid:42781, uid:158"]Protože virus s úmrtnosti 30%-40% by spolehlivě zajistil ztrátu řízení.[/quote] GP plánuje snížit populaci na planetě zemi do roku 2050 na desetinu již delší dobu, viz nějaký obelisk, kde je to napsáno Jefimov to ve videu uvedl. Určitě to nemůže udělat nějakou pandemií, to by přišel o řízení, jak uvedl i @TauRus. Možný dřívější plán GP (musí teď bojovat s nástrojem utrženým ze řetězu): Virem vystrašíme dotlačíme k očkování a tam již je možné řídit, mít různé druhy vakcín, nebo očkovat pouze naoko a u vybraných kádrů ne nebo u vybrané populace, to už řiditelné je. Teď se ještě do toho míchá státní elita USA, ale ta dříve plnila úkoly a zadání od GP. Státní elita pouze plán vakcinace převzala a chce na něm získat zdroje, placením za očkování (jako vše, protože státní elita USA nemá potenciál přijít s něčím novým i jenom v dílčím plánu). Což je vlastně naše štěstí, protože to zvyšuje naše šance tomuto plánu na snížení populace zabránit.
Upravené 13. 11. 2021 o 14:49

Virem vystrašíme dotlačíme k očkování a tam již je možné řídit, mít různé druhy vakcín, nebo očkovat pouze naoko a u vybraných kádrů ne nebo u vybrané populace, to už řiditelné je

Tohle má logiku. Je podezřelé, že tyto vakcíny jsou na bázi mRNA a ne na bázi oslabeného viru, jako tomu bylo doposud. Jen jakýsi kousek toho viru a k tomu informace o tom viru, kterou má do organizmu donést mRNA a na základě toho má organizmus budovat imunitu. Napadá mě několik otázek. Je ve vakcíně skutečně zakódována informace jen o tom viru, není tam náhodou ještě nějaká další informace, na základě které se spustí destrukční pochody v organizmu ? Nemůže se stát, že organismus informaci obsaženou v mRNA špatně přečte a na základě toho opět bude destrukce třeba později v čase ? Proč není vakcína na bázi inaktivovaného viru ? Můžeme věřit výrobcům ? Kde se vakcíny vyrábí, v Evropě, USA, Indii ? Mají jednotlivé státy pod kontrolou celý výrobní proces ? Jedna varianta může být taková, že teď ze začátku se nic dít nebude. Lidi si zvyknou každých půl roku na dávku. A třeba až později se informace v mRNA začne měnit ... Ale to jsou jen mé spekulace.


[quote="pid:42782, uid:426"]Virem vystrašíme dotlačíme k očkování a tam již je možné řídit, mít různé druhy vakcín, nebo očkovat pouze naoko a u vybraných kádrů ne nebo u vybrané populace, to už řiditelné je[/quote] Tohle má logiku. Je podezřelé, že tyto vakcíny jsou na bázi mRNA a ne na bázi oslabeného viru, jako tomu bylo doposud. Jen jakýsi kousek toho viru a k tomu informace o tom viru, kterou má do organizmu donést mRNA a na základě toho má organizmus budovat imunitu. Napadá mě několik otázek. Je ve vakcíně skutečně zakódována informace jen o tom viru, není tam náhodou ještě nějaká další informace, na základě které se spustí destrukční pochody v organizmu ? Nemůže se stát, že organismus informaci obsaženou v mRNA špatně přečte a na základě toho opět bude destrukce třeba později v čase ? Proč není vakcína na bázi inaktivovaného viru ? Můžeme věřit výrobcům ? Kde se vakcíny vyrábí, v Evropě, USA, Indii ? Mají jednotlivé státy pod kontrolou celý výrobní proces ? Jedna varianta může být taková, že teď ze začátku se nic dít nebude. Lidi si zvyknou každých půl roku na dávku. A třeba až později se informace v mRNA začne měnit ... Ale to jsou jen mé spekulace.

Jarek

@Atom, @Jarek - vidím to velmi podobně a je dobré, že kolega @Taurus to nasvítil z tochu jiného úhlu pohledu . Už po několikáté se ukazuje, jak důležité pro výsledek procesu je fakt, který řídící subjekt přislušný nástroj (covid) použije. Když dva dělají totéž... Je to stejné jako s migrací od r.2016. Globalisté už podruhé v krátkém čase přihlížejí tomu, jak si nešikovní puberťáci vzali ze skříně jejich pušku a teď s ní páchají nepředvídatelné lotroviny...

@Atom, @Jarek - vidím to velmi podobně a je dobré, že kolega @Taurus to nasvítil z tochu jiného úhlu pohledu . Už po několikáté se ukazuje, jak důležité pro výsledek procesu je fakt, který řídící subjekt přislušný nástroj (covid) použije. Když dva dělají totéž... Je to stejné jako s migrací od r.2016. Globalisté už podruhé v krátkém čase přihlížejí tomu, jak si nešikovní puberťáci vzali ze skříně jejich pušku a teď s ní páchají nepředvídatelné lotroviny...
Upravené 13. 11. 2021 o 22:57

Proč není vakcína na bázi inaktivovaného viru ?

Tohle by mělo být příští rok.
https://www.forum24.cz/na-obzoru-je-nova-vakcina-proti-covidu-19-mohla-by-oslovit-ty-kteri-se-nyni-ockovani-brani/
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ek-schvalila-smlouvu-na-nakup-vakcin-od-firmy-valneva/2116040


[quote="pid:42785, uid:471"]Proč není vakcína na bázi inaktivovaného viru ?[/quote] Tohle by mělo být příští rok. https://www.forum24.cz/na-obzoru-je-nova-vakcina-proti-covidu-19-mohla-by-oslovit-ty-kteri-se-nyni-ockovani-brani/ https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ek-schvalila-smlouvu-na-nakup-vakcin-od-firmy-valneva/2116040

https://www.forum24.cz/na-obzoru-je-nova-vakcina-proti-covidu-19-mohla-by-oslovit-ty-kteri-se-nyni-ockovani-brani/

Zdravím bratry Slováky.
Takže už Váš ministr plánuje další očkovací kola (cca 2)? Z článku: Vladimír Lengvarský uvedl, že Slovensko má na příští rok nasmlouvaných sedm a půl milionu dávek ...


[quote="pid:42810, uid:71"]https://www.forum24.cz/na-obzoru-je-nova-vakcina-proti-covidu-19-mohla-by-oslovit-ty-kteri-se-nyni-ockovani-brani/[/quote] Zdravím bratry Slováky. Takže už Váš ministr plánuje další očkovací kola (cca 2)? Z článku: Vladimír Lengvarský uvedl, že Slovensko má na příští rok nasmlouvaných sedm a půl milionu dávek ...

Čeho se tedy politici báli a bojí u Spotniku?

Že vznikne silná porovnávacia vzorka, etalón účinnosti a bezpečnosti. Pre ten istý dôvod vyradili AstruZenecu, lebo úmrtnosť mRNA vakcín oproti AZ vakcíne je násobná.


[quote="pid:42681, uid:203"]Čeho se tedy politici báli a bojí u Spotniku?[/quote] Že vznikne silná porovnávacia vzorka, etalón účinnosti a bezpečnosti. Pre ten istý dôvod vyradili AstruZenecu, lebo úmrtnosť mRNA vakcín oproti AZ vakcíne je násobná.
Upravené 13. 11. 2021 o 18:58

Vladimír Lengvarský uvedl, že Slovensko má na příští rok nasmlouvaných sedm a půl milionu dávek ...


Môžem poprosiť zdroj? Díky


[quote="pid:42816, uid:573"]Vladimír Lengvarský uvedl, že Slovensko má na příští rok nasmlouvaných sedm a půl milionu dávek ...[/quote] Môžem poprosiť zdroj? Díky

Nicméně, vakcinace měla takový účinek, že byly vymyceny choroby, jako pravé neštovice, tyfus adt. a kromě lokálních ohnísek epidemií nebylo větších

Zde o tom mluví Calábek (od 7. min).
https://vimeo.com/642628218.
Stručně:
Pravé neštovice - DNA virus, který prakticky nemutuje - stačí 1 očkování za život,
RNA viry mutující pomalu - dětská obrna - vyžadují několikeré přeočkování,
RNA viry mutující středně rychle - chřipka (očkování nutné každý rok), koronavirus (zatím to vypadá na očkování každý půlrok),
RNA viry mutující rychle - HIV - těžko se hledá vakcína.


Nedávno Šojgu referoval Putinovi, že (asi) 95% armády bylo vakcinováno Sputnikem. Šojgu taktéž referoval, že v armádě je nemocnost minimilizována a úmrtnost je 45 krát nižší, než ve státě. Šojgu to vysvětluje totální vakcinací.

Taková informace nemá vypovídací hodnotu. Je nutné znát nemocnost/úmrtnost "před" a "po".


Co si myslíte, mluví ta čísla ve prospěch vakcinace Sputnikem nebo ne?

Na hodnocení je příliš brzy. Vakcína, jakožto nepřirozená chemická látka, zatěžuje organismus a snižuje vitalitu (stejně jako další faktory - elektrosmog, umělé "potraviny" apod.). Při postupném snižování vitality pak začnou vyplouvat na povrch nemoci, které byly do té doby skryté - obecně tzv. "civilizační nemoci" - rakoviny, parkinsony atd. Tedy důležité je, jak moc bude vakcínou vitalita snížena versus přínosy vakcíny. Na to bude možné odpovědět až v horizontu cca 10 let. Do té doby musí být vakcinace striktně dobrovolná. Povinná (či povinně dobrovolná) vakcinace již zavání jinými zájmy, než jsou zájmy pracujícího lidu.


Negativní vliv spike proteinu, který produkují mRNA vakcíny, je již "vědecky potvrzeno", viz video s Calábkem. Vektorové vakcíny Vaxzevria a Sputnik 5 jej, pokud jsem správně pochopil jejich funkci, vytváří také, jen jinou metodou.


každý stát, který aspiruje na velmocenské pozice musel prokázat schopnost řízení v extrémních situacích, prokázat, že má vědecké, bezpečnostní a finanční kapacity. Proto byly ve světě takové dostihy, který stát příjde první s vakcínou

To ale pořád neznamená, že vakcinace musí být plošná.


Ruštinářům velmi doporučuji video s hlavním vyvojařem vakcíny Sputnik. Zodpovídal na velmi palčivé otázky, které zde řešíme.

Rád bych znal jeho názor na otázku, zda má plošné očkování proti viru s takovou proměnlivostí medicínský smysl. Ve výše uvedeném seznamu takovou otázku nevidím, dotknul se tohoto problému v jiné otázce?


[quote="pid:42429, uid:158"]Nicméně, vakcinace měla takový účinek, že byly vymyceny choroby, jako pravé neštovice, tyfus adt. a kromě lokálních ohnísek epidemií nebylo větších[/quote] Zde o tom mluví Calábek (od 7. min). https://vimeo.com/642628218. Stručně: Pravé neštovice - DNA virus, který prakticky nemutuje - stačí 1 očkování za život, RNA viry mutující pomalu - dětská obrna - vyžadují několikeré přeočkování, RNA viry mutující středně rychle - chřipka (očkování nutné každý rok), koronavirus (zatím to vypadá na očkování každý půlrok), RNA viry mutující rychle - HIV - těžko se hledá vakcína. [quote="pid:42429, uid:158"]Nedávno Šojgu referoval Putinovi, že (asi) 95% armády bylo vakcinováno Sputnikem. Šojgu taktéž referoval, že v armádě je nemocnost minimilizována a úmrtnost je 45 krát nižší, než ve státě. Šojgu to vysvětluje totální vakcinací.[/quote] Taková informace nemá vypovídací hodnotu. Je nutné znát nemocnost/úmrtnost "před" a "po". [quote="pid:42429, uid:158"]Co si myslíte, mluví ta čísla ve prospěch vakcinace Sputnikem nebo ne?[/quote] Na hodnocení je příliš brzy. Vakcína, jakožto nepřirozená chemická látka, zatěžuje organismus a snižuje vitalitu (stejně jako další faktory - elektrosmog, umělé "potraviny" apod.). Při postupném snižování vitality pak začnou vyplouvat na povrch nemoci, které byly do té doby skryté - obecně tzv. "civilizační nemoci" - rakoviny, parkinsony atd. Tedy důležité je, jak moc bude vakcínou vitalita snížena versus přínosy vakcíny. Na to bude možné odpovědět až v horizontu cca 10 let. Do té doby musí být vakcinace striktně dobrovolná. Povinná (či povinně dobrovolná) vakcinace již zavání jinými zájmy, než jsou zájmy pracujícího lidu. Negativní vliv spike proteinu, který produkují mRNA vakcíny, je již "vědecky potvrzeno", viz video s Calábkem. Vektorové vakcíny Vaxzevria a Sputnik 5 jej, pokud jsem správně pochopil jejich funkci, vytváří také, jen jinou metodou. [quote="pid:42429, uid:158"]každý stát, který aspiruje na velmocenské pozice musel prokázat schopnost řízení v extrémních situacích, prokázat, že má vědecké, bezpečnostní a finanční kapacity. Proto byly ve světě takové dostihy, který stát příjde první s vakcínou[/quote] To ale pořád neznamená, že vakcinace musí být plošná. [quote="pid:42639, uid:158"]Ruštinářům velmi doporučuji video s hlavním vyvojařem vakcíny Sputnik. Zodpovídal na velmi palčivé otázky, které zde řešíme.[/quote] Rád bych znal jeho názor na otázku, zda má plošné očkování proti viru s takovou proměnlivostí medicínský smysl. Ve výše uvedeném seznamu takovou otázku nevidím, dotknul se tohoto problému v jiné otázce?

Proč není vakcína na bázi inaktivovaného viru ?


V Rusku už taková vakcína existuje - Covivac. a je mezi třemi dostupnymi vakcínami k očkování. Vyvínutá v centru Čumakova, podle klasického principu usmrceného virusu.


Zde je srovníní třech vakcín.
https://ria.ru/20210220/vaktsinatsiya-1598327700.html


[quote="pid:42785, uid:471"]Proč není vakcína na bázi inaktivovaného viru ?[/quote] V Rusku už taková vakcína existuje - Covivac. a je mezi třemi dostupnymi vakcínami k očkování. Vyvínutá v centru Čumakova, podle klasického principu usmrceného virusu. Zde je srovníní třech vakcín. https://ria.ru/20210220/vaktsinatsiya-1598327700.html

Netestované vakcíny, ktoré menia DNA ani ja zatiaľ neuznávam, výsledok si povieme po rokoch. Uznávam len tie klasické, tak po rok 2000 - 2005 keď sa tam ešte u nás nemiešali všelijaké soli obsahúce hliník a podobné šmakocinky.

Ten vývojár vakcíny Sputnik-V (viď link na video celkom hore) hovorí (parafrázujem), že tie klasické vakcíny sú "stredovek" a že teraz sú moderné vektorové a mRNA vakcíny...!


[quote="pid:42751, uid:217"]Netestované vakcíny, ktoré menia DNA ani ja zatiaľ neuznávam, výsledok si povieme po rokoch. Uznávam len tie klasické, tak po rok 2000 - 2005 keď sa tam ešte u nás nemiešali všelijaké soli obsahúce hliník a podobné šmakocinky.[/quote] Ten vývojár vakcíny Sputnik-V (viď link na video celkom hore) hovorí (parafrázujem), že tie klasické vakcíny sú "stredovek" a že teraz sú moderné vektorové a mRNA vakcíny...!

moderné vektorové a mRNA vakcíny...!


Ak je moderné predčasne umierať, tak áno.


[quote="pid:42825, uid:6"]moderné vektorové a mRNA vakcíny...![/quote] Ak je moderné predčasne umierať, tak áno.
Upravené 13. 11. 2021 o 19:10

Ak je moderné predčasne umierať, tak áno.

Nepovedal to presne mojimi slovami, ale v rovnakom duchu, t.j. že staré vakcíny už nezaberajú a tieto nové (vektorové a mRNA) sú efektívnejšie. A prirovnával to k rozvoju techniky pred X rokmi a dobou letu do vesmíru.


Nehovorím to preto, že by som k Sputniku V nemal dôveru. Ak by som bol pod tlakom, tak by som Sputnik V zvažoval, ak by bol k dispozícii. Desí ma len predstava donucovania ľudí k vakcinácii. Chápal by som to pri vyššej úmrtnosti na vakcínu alebo ak by hrozil totálny kolaps hospodárstva. Nie pri úmrtnosti o niečo väčšej, ako je pri chrípke.


[quote="pid:42827, uid:77"]Ak je moderné predčasne umierať, tak áno.[/quote] Nepovedal to presne mojimi slovami, ale v rovnakom duchu, t.j. že staré vakcíny už nezaberajú a tieto nové (vektorové a mRNA) sú efektívnejšie. A prirovnával to k rozvoju techniky pred X rokmi a dobou letu do vesmíru. Nehovorím to preto, že by som k Sputniku V nemal dôveru. Ak by som bol pod tlakom, tak by som Sputnik V zvažoval, ak by bol k dispozícii. Desí ma len predstava donucovania ľudí k vakcinácii. Chápal by som to pri vyššej úmrtnosti na vakcínu alebo ak by hrozil totálny kolaps hospodárstva. Nie pri úmrtnosti o niečo väčšej, ako je pri chrípke.

To že jsou ty sračkomety účinnější je evidentní , funus servis si mne ruce , jen to šustí .
Každý kdo chce jiné nutit do zákroků které odmítají je vrah a podle toho je potřeba je potrestat . Budto zákonně , nebo osobně .


To že jsou ty sračkomety účinnější je evidentní , funus servis si mne ruce , jen to šustí . Každý kdo chce jiné nutit do zákroků které odmítají je vrah a podle toho je potřeba je potrestat . Budto zákonně , nebo osobně .

Môžem poprosiť zdroj? Díky

Je to citace ze závěru článku, který je v příspěvku od val linkován z příspěvku od Mourek. Ale aby to dávalo smysl, je třeba proletět celý článek.


[quote="pid:42821, uid:738"]Môžem poprosiť zdroj? Díky[/quote] Je to citace ze závěru článku, který je v příspěvku od val linkován z příspěvku od Mourek. Ale aby to dávalo smysl, je třeba proletět celý článek.
Upravené 13. 11. 2021 o 20:22

Ten vývojár vakcíny Sputnik-V (viď link na video celkom hore) hovorí (parafrázujem), že tie klasické vakcíny sú "stredovek" a že teraz sú moderné vektorové a mRNA vakcíny...!


Nicméně o západních mRNA vakcínách nemluví lichotivě. Jestli se nemylím, vadí mu že k jejích výrobě byl použit šimpanzí biologický materiál.


[quote="pid:42825, uid:6"]Ten vývojár vakcíny Sputnik-V (viď link na video celkom hore) hovorí (parafrázujem), že tie klasické vakcíny sú "stredovek" a že teraz sú moderné vektorové a mRNA vakcíny...![/quote] Nicméně o západních mRNA vakcínách nemluví lichotivě. Jestli se nemylím, vadí mu že k jejích výrobě byl použit šimpanzí biologický materiál.

Z debaty je vidieť, že to nie je len o sputniku, ale aj o povinnom očkovaní. Vidím to asi takto:


 1. Nevidel som, či tu je aj preklad alebo vycuc z toho videa od vývojára sputniku, bolo by to vhodné pre poskladanie mozaiky.
 2. To, že Sputnik je bezpečnejší, je fakt aspoň čo sa týka krátkodobých účinkov. Účinnosť je ako som už písal niečo iné. Tam zatiaľ dôveru nemám kvôli rýchlosti mutácií, ide totiž o rna vírus. Lin síce písala, že sa mutácie líšia o málo percent. Otázka ale je percent čoho a koľko je kritická hranica?
 3. Rusko nedovolilo svojím ťahom so sputnikom, aby si tam importovali tie suvixy zo západu, čo je majstrovský ťah. Otázka je len odkedy začali vyvíjať túto vakcínu, určite nie od zimy 2019, to ale vypovedá o kvalite ich tajných služieb.
 4. No a čo sa týka povinného očkovania, tak to by malo byť za súčasných podmienok neprípustné. Aby mohlo byť povinné, najskôr musí byť občanom vysvetlené prečo sú rozdiely v úmrtnosti medzi rôznymi štátmi, prečo sa testuje testami, ktoré nie sú vhodné, prečo opatrenia nemajú logiku, prečo nie je ambulantná liečba a liečba pri ťažších prípadoch vhodnými liekmi, prečo sa nepropaguje prevencia, ... A keď budú odpovede na tieto otázky nepriestrelne v prospech povinného očkovania, potom bude ospravedlniteľné siahnuť niekomu na zdravie v prospech kolektívnej bezpečnosti podaním vakcíny.

Z debaty je vidieť, že to nie je len o sputniku, ale aj o povinnom očkovaní. Vidím to asi takto: 1. Nevidel som, či tu je aj preklad alebo vycuc z toho videa od vývojára sputniku, bolo by to vhodné pre poskladanie mozaiky. 2. To, že Sputnik je bezpečnejší, je fakt aspoň čo sa týka krátkodobých účinkov. Účinnosť je ako som už písal niečo iné. Tam zatiaľ dôveru nemám kvôli rýchlosti mutácií, ide totiž o rna vírus. Lin síce písala, že sa mutácie líšia o málo percent. Otázka ale je percent čoho a koľko je kritická hranica? 3. Rusko nedovolilo svojím ťahom so sputnikom, aby si tam importovali tie suvixy zo západu, čo je majstrovský ťah. Otázka je len odkedy začali vyvíjať túto vakcínu, určite nie od zimy 2019, to ale vypovedá o kvalite ich tajných služieb. 4. No a čo sa týka povinného očkovania, tak to by malo byť za súčasných podmienok neprípustné. Aby mohlo byť povinné, najskôr musí byť občanom vysvetlené prečo sú rozdiely v úmrtnosti medzi rôznymi štátmi, prečo sa testuje testami, ktoré nie sú vhodné, prečo opatrenia nemajú logiku, prečo nie je ambulantná liečba a liečba pri ťažších prípadoch vhodnými liekmi, prečo sa nepropaguje prevencia, ... A keď budú odpovede na tieto otázky nepriestrelne v prospech povinného očkovania, potom bude ospravedlniteľné siahnuť niekomu na zdravie v prospech kolektívnej bezpečnosti podaním vakcíny.

Ten vývojár vakcíny Sputnik-V (viď link na video celkom hore) hovorí (parafrázujem), že tie klasické vakcíny sú "stredovek" a že teraz sú moderné vektorové a mRNA vakcíny...!


To predsa nič nemení, že dlhodobé účinky (3-5 rokov) sú nám civilom neznáme (aj keď mohli začať testovať neoficiálne skôr, len keby to priznali, bolo by na nich ešte viac otázok ako odpovedí).


Za mňa celú diskusiu zhrnul @Vlad i mir

[quote="pid:42825, uid:6"]Ten vývojár vakcíny Sputnik-V (viď link na video celkom hore) hovorí (parafrázujem), že tie klasické vakcíny sú "stredovek" a že teraz sú moderné vektorové a mRNA vakcíny...![/quote] To predsa nič nemení, že dlhodobé účinky (3-5 rokov) sú nám civilom neznáme (aj keď mohli začať testovať neoficiálne skôr, len keby to priznali, bolo by na nich ešte viac otázok ako odpovedí). Za mňa celú diskusiu zhrnul @Vlad i mir

ale to video s tvůrcem Spotniku V, které tam dával, by sis vážně měl poslechnout před tím, než zformuješ svůj pevný názor na věc - a začneš ho zveřejňovat a bránit před ostatními.


To mas pravdu. To video jsem nevidel, a navic jsem stravil prijemny den sazenim cesneku.
Mas jednu zpravu: vyvinuli jsme biologickou zbran a mame proti ni protilek. Za drobne ustupky Te nechame prezivat. Zapadni vakciny.
A druha zprava je, vyvunuli jsme protilek proti tomu svinstvu, cim vas chteji zabit. Sputnik.
Nemam nic proti Sputniku, asi by to byla rozumna volba. To nerozporuju, ale neni tu k dispozici! Ale cely mne to prijde jako zastupny politicky problem, prototoze proc se sakra resi jen vakciny, ale neresi se lecba? Ze by neexistovala? Tomu neverim. Proc Ruskjo taha vakcinu na trh, a jsou tu leky? Protoze v danem nasem okamziku si nemuze dovolit jine reseni. Ja to chapu , bojuje se podobnyma zbranema, jako ma protivnik, a az nazraje cas, tak se sikovne zautoci. Rozumim tomu procesu. Ale to jeste neznamena, ze v ty nadnarodni hre si do sebe necham pod tlakem pichat nejaky ingredience. Protoze ctim zasadu, ze moje svoboda konci tam, kde zacina Tvoje. V extremu brane realne: pokud ockovani maji strach z neockovanych, at si udelaji svoje koncerty a chodi do svych restauraci. A obracene to samy. Stejne jsme jako spolecnost metodou rozdel a panuj tak rozestvany, ze uz je to snad jedno, V tyhle prechodny dobe, nez se konecne zacne distribuovat ucinny lek (treba Ivermectin), je potreba minimalizovat skody na mezilidskych vztazich.

Mirku, na TauRuse se klidně můžeš vykašlat,


[quote="pid:42752, uid:292"]ale to video s tvůrcem Spotniku V, které tam dával, by sis vážně měl poslechnout před tím, než zformuješ svůj pevný názor na věc - a začneš ho zveřejňovat a bránit před ostatními.[/quote] To mas pravdu. To video jsem nevidel, a navic jsem stravil prijemny den sazenim cesneku. Mas jednu zpravu: vyvinuli jsme biologickou zbran a mame proti ni protilek. Za drobne ustupky Te nechame prezivat. Zapadni vakciny. A druha zprava je, vyvunuli jsme protilek proti tomu svinstvu, cim vas chteji zabit. Sputnik. Nemam nic proti Sputniku, asi by to byla rozumna volba. To nerozporuju, ale neni tu k dispozici! Ale cely mne to prijde jako zastupny politicky problem, prototoze proc se sakra resi jen vakciny, ale neresi se lecba? Ze by neexistovala? Tomu neverim. Proc Ruskjo taha vakcinu na trh, a jsou tu leky? Protoze v danem nasem okamziku si nemuze dovolit jine reseni. Ja to chapu , bojuje se podobnyma zbranema, jako ma protivnik, a az nazraje cas, tak se sikovne zautoci. Rozumim tomu procesu. Ale to jeste neznamena, ze v ty nadnarodni hre si do sebe necham pod tlakem pichat nejaky ingredience. Protoze ctim zasadu, ze moje svoboda konci tam, kde zacina Tvoje. V extremu brane realne: pokud ockovani maji strach z neockovanych, at si udelaji svoje koncerty a chodi do svych restauraci. A obracene to samy. Stejne jsme jako spolecnost metodou rozdel a panuj tak rozestvany, ze uz je to snad jedno, V tyhle prechodny dobe, nez se konecne zacne distribuovat ucinny lek (treba Ivermectin), je potreba minimalizovat skody na mezilidskych vztazich. [quote="pid:42752, uid:292"]Mirku, na TauRuse se klidně můžeš vykašlat,[/quote]

prečo sa sakra rieši len vakcíny, ale nerieši sa liečba


nesúvisí to priamo si Sputnikom, ale
https://mynovezamky.sme.sk/c/22778150/nove-zamky-v-nemocnici-podavaju-monoklonalne-protilatky.html


kamoskina mama lapila covid v nemocnici, kde bola hospitalizovaná s mozgovou prírodou. Je ockovana. Nasadili jej toto. Tak uvidíme.


[quote="pid:42871, uid:446"]prečo sa sakra rieši len vakcíny, ale nerieši sa liečba[/quote] nesúvisí to priamo si Sputnikom, ale https://mynovezamky.sme.sk/c/22778150/nove-zamky-v-nemocnici-podavaju-monoklonalne-protilatky.html kamoskina mama lapila covid v nemocnici, kde bola hospitalizovaná s mozgovou prírodou. Je ockovana. Nasadili jej toto. Tak uvidíme.

Nepovedal to presne mojimi slovami, ale v rovnakom duchu, t.j. že staré vakcíny už nezaberajú a tieto nové (vektorové a mRNA) sú efektívnejšie. A prirovnával to k rozvoju techniky pred X rokmi a dobou letu do vesmíru.


je to tak, ked v minulom storoci sa ako nosic pouzival jedovaty hlinik ci ortut tak dnes su bezpecnejsie metody. lenze mRNA je nedostatocne preskumana v ramci dlhodobych ucinkov - dnes uz sa da povedat, ze tie kratkodobe su viac menej v norme. poznam mnohych ludi, ale malokto ma viditelne vedlajsie ucinky zo zapadnych vakcin, poznam aj pripad vedlajsieho ucinku Sputniku aj ked len den po ockovani, potom v norme. Sputnik sa k nam uz nedostane, dokial sa nezmeni vlada a v madarsku si clovek nemoze vybrat druh vakciny(ti co ziju v blizkosti hranic), takze ked nechcem hrat ruletu sice len s pravdepodobnostou 1:10 000 tak zostanem bez toho. za pol roka som mal uz dva krat covid, a keby som mal takto fungovat rok co rok tak mozno pojdem aj do ockovania... chripku som nemal 15 rokov ani ine problemy, ale toto je skutocne biologicka zbran. uvidime ako sa vyvinie ta slovenska vakcina, prinajhorsom ruska lebo nielen vakciny maju vedlajsie ucinky, ale aj SARS hlavne ked ho clovek prekonava opakovane kedze neustale mutuje sa moze prejavit na fungovani organov a celeho organizmu.


[quote="pid:42836, uid:6"]Nepovedal to presne mojimi slovami, ale v rovnakom duchu, t.j. že staré vakcíny už nezaberajú a tieto nové (vektorové a mRNA) sú efektívnejšie. A prirovnával to k rozvoju techniky pred X rokmi a dobou letu do vesmíru.[/quote] je to tak, ked v minulom storoci sa ako nosic pouzival jedovaty hlinik ci ortut tak dnes su bezpecnejsie metody. lenze mRNA je nedostatocne preskumana v ramci dlhodobych ucinkov - dnes uz sa da povedat, ze tie kratkodobe su viac menej v norme. poznam mnohych ludi, ale malokto ma viditelne vedlajsie ucinky zo zapadnych vakcin, poznam aj pripad vedlajsieho ucinku Sputniku aj ked len den po ockovani, potom v norme. Sputnik sa k nam uz nedostane, dokial sa nezmeni vlada a v madarsku si clovek nemoze vybrat druh vakciny(ti co ziju v blizkosti hranic), takze ked nechcem hrat ruletu sice len s pravdepodobnostou 1:10 000 tak zostanem bez toho. za pol roka som mal uz dva krat covid, a keby som mal takto fungovat rok co rok tak mozno pojdem aj do ockovania... chripku som nemal 15 rokov ani ine problemy, ale toto je skutocne biologicka zbran. uvidime ako sa vyvinie ta slovenska vakcina, prinajhorsom ruska lebo nielen vakciny maju vedlajsie ucinky, ale aj SARS hlavne ked ho clovek prekonava opakovane kedze neustale mutuje sa moze prejavit na fungovani organov a celeho organizmu.

A už zase ta stejná říkanka.


"Vakcíny jsou zlo, a když ne ty "staré" tak ty vektorové určitě."


Ví "soudci" co to slovo "vektorová" vlastně reálně znamená a v čem jsou skutečná potenciální rizika/benefity?


Doporučuji se podívat na následující video, kde prof. Jaroslav Turánek rozebírá i technickou problematiku vektorových vakcín.


https://www.svedomi-naroda.cz/2021/08/17/rozhovor-s-vedcem-prof-rndr-jaroslavem-turankem-csc-dsc/


A už zase ta stejná říkanka. "Vakcíny jsou zlo, a když ne ty "staré" tak ty vektorové určitě." Ví "soudci" co to slovo "vektorová" vlastně reálně znamená a v čem jsou skutečná potenciální rizika/benefity? Doporučuji se podívat na následující video, kde prof. Jaroslav Turánek rozebírá i technickou problematiku vektorových vakcín. https://www.svedomi-naroda.cz/2021/08/17/rozhovor-s-vedcem-prof-rndr-jaroslavem-turankem-csc-dsc/

V Rusku už taková vakcína existuje - Covivac

Nejen v Rusku existuji takove vakciny.


Francouzsko-rakouská biotechnologická skupina Valneva v současné době vyvíjí z usmrcenych viru vakcínu, ktera se používá po celá desetiletí proti chřipce, dětské obrně nebo tetanu. V současné době se nazývá VLA2001 a společnost předpokládá, že by mohla být schválena v Evropě do konce roku 2021. O regulační postup u Britské agentury pro léčivé přípravky již bylo požádáno.


Jaké jsou výhody mrtvé vakcíny?
Klíčovou výhodou mrtvých vakcín je jejich trvanlivost. Mohou být skladovány při teplotách chladničky po dobu až několika let a stále si zachovávají svou účinnost, pokud byly skladovány při pokojové teplotě po dobu asi 24 hodin.
Tyto mrtvé vakcíny jsou obvykle velmi dobře snášeny a mají málo vedlejších účinků.
Které vakcíny jsou stále na trhu?
V Evropě zatím nebyla schválena žádná mrtva vakcína proti koronaviru.
Čína již používá vakcínu Vero / Sinopharm,
Rusko vakcínu Covivac a
Indie vakcínu Covaxin.
Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v současné době hodnotí čínského kandidáta Coronavac.
Další mrtvá vakcína od americké společnosti Novavax stále čeká na schválení, ale je v závěrečné fázi studie. Tento kandidát také obsahuje části viru spike, ale uměle vyrobené.
Cely clanek na:
https://www.mdr.de/brisant/corona-impfstoff-valneva-102.html


[quote="pid:42824, uid:158"]V Rusku už taková vakcína existuje - Covivac[/quote] Nejen v Rusku existuji takove vakciny. Francouzsko-rakouská biotechnologická skupina Valneva v současné době vyvíjí z usmrcenych viru vakcínu, ktera se používá po celá desetiletí proti chřipce, dětské obrně nebo tetanu. V současné době se nazývá **VLA2001** a společnost předpokládá, že by mohla být schválena v Evropě do konce roku 2021. O regulační postup u Britské agentury pro léčivé přípravky již bylo požádáno. Jaké jsou výhody mrtvé vakcíny? Klíčovou výhodou mrtvých vakcín je jejich trvanlivost. Mohou být skladovány při teplotách chladničky po dobu až několika let a stále si zachovávají svou účinnost, pokud byly skladovány při pokojové teplotě po dobu asi 24 hodin. Tyto mrtvé vakcíny jsou obvykle velmi dobře snášeny a mají málo vedlejších účinků. Které vakcíny jsou stále na trhu? V **Evropě** zatím nebyla schválena** žádná** mrtva vakcína proti koronaviru. **Čína** již používá vakcínu** Vero / Sinopharm**, **Rusko** vakcínu **Covivac** a **Indie** vakcínu **Covaxin**. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v současné době hodnotí **čínského** kandidáta** Coronavac**. Další mrtvá vakcína od **americké** společnosti **Novavax stále čeká** na schválení, ale je v závěrečné fázi studie. Tento kandidát také obsahuje části viru spike, ale uměle vyrobené. Cely clanek na: https://www.mdr.de/brisant/corona-impfstoff-valneva-102.html
Upravené 14. 11. 2021 o 14:38

Hlavní vyvojář vakcíny Sputnik V Denis Logunov odpovídá na otázky (zatím pro ruštináře) pracovníků EvroChima (velmi doporučuji)


„Cílem je všechny přesvědčit nechat se očkovat!“ (Úvod videa) Tj. státní aparát vší mocí, všemi svými možnostmi tlačí na lidi, aby udělali něco, co očividně udělat dobrovolně nechtějí. Если не мытьем, так катаньем.
Systém je rozpracován od sedmdesátých let, byl podle Logunova zkoušen na amerických vojácích a z toho vyšly studie, že tato metoda nemá dlouhodobé negativní účinky.
Já se ptám, kdo ty studie vypracoval? Ty společnosti, které na tom plánovaly do budoucna vydělat? – Nezapomínejme, že jsme stále ve zřízení, kde zisk a osobní prospěch je na prvním místě. Z mého pohledu, z hlediska řízení, měly tedy dost dlouhou dobu na to, aby vyladili tento nástroj, než ho masově použijí – tj. dá se předpokládat, že distribuované vakcíny nebudou jednotné a budou mít specifické účinky, tam kde si to budou přát – někde větší smrtnost, někde menší, někde těží následky do budoucna někde menší – Jenže jak se říká, člověk míní pánbůh mění, to k tomu, že se ty těžké následky začaly projevovat dříve, než počítali. (To poukazuji na západní vakcíny, kde už to není žádné tajemství, na konci dám odkaz na video od Sergeje z Německa, kde říká, že už jsou některé vakcíny zakázány aplikovat lidem mladším třiceti let…) Možná to souvisí s celkovým zdravotním stavem společnosti, který se od sedmdesátých let dost změnil – chemie v potravinách a tak dále a tak dále. Prostě lidé nevydrží tolik, co ti vojáci tehdy. A zde bych poukázala na práci VP SSSR, kde jasně říká, že akademie věd nejsou nic jiného než novodobé mafie s přísně řízenou informační základnou, přestože si to jednotliví vědci vůbec nemusí uvědomovat, tolik k upřímnosti referujícího vědce, která nemusí být z větší míry hraná, z menší bohužel stoprocentně je, což je vidět už jen z jeho přístupu k maskám…
Z jeho slov vyplývá, že mají velké zkušenosti s potlačením aktuálních příznaků daných nemocí, ale silně pochybuji, že mají další studie o dlouhodobějším pozdějším účinku daných vakcín (stejně jako nevědí, jak dlouho účinek vakcíny vydrží). Tj. krátkodobě potlačili problém (blízkovýchodní problém v Saúdské Arábii atd., rok 2006 či 2008, smrtnost byla 33% oproti 3-6% koronaviru) – a to prý je bohatá regulační historie z vývoje tohoto typu vakcín.
„S ohledem na předčasné schválení použití vakcíny, bylo využito té a té mezery v zákonech, aby to bylo možné… V celém světě to proběhlo fakticky stejně!!!“
Z té historie vývoje, je možné, že Sputnik má proto lepší charakteristiky a menší negativní účinky, že se skutečně jedná o dlouhodobý vývoj probíhající ještě za SSSR! Kdy se skutečně snažili vyzkoumat něco, co lidem pomůže. Ovšem dle jeho vlastních slov: „Vakcína, to nejsou vitamínky, vždy je to zátěž pro organismus vyvolávající zánětlivý stimul…“ Tvrdí, že u jejich vakcíny nejsou pozorovány prakticky žádné nežádoucí projevy, což je veliký rozdíl oproti Pfizeru nebo Moderně.
„Strach lidí z vakcíny je těžké komentovat z vědeckého hlediska.“ Není, jen je třeba použít jinou vědeckou disciplínu. Ten odpor je vyvoláván tím, jakým stylem jsou lidi k očkování NUCENI! Nemluvě o všech projevech koronavirového šílenství. Ať ten vědec poví, zda stejné koronavirové šílenství propuklo v Saúdské Arábii se smrtností 33%? Ne? Proč? Proč nebyla vyhlášena pandemie? Proč je nyní toto šílenství celosvětové? Ať ukáže skutečné statistiky. Lidé vědí, že i v Rusku se lékařům připlácelo za koronavirové pacienty, aby se statisticky nafukovali. Proč to neokomentuje? To není zajímavá stránka? Takže je otázka, zda logika chybí lidem nebo jemu. Tvrdí, že smrtnost je 0,04 % u chřipky a u koronaviru 3%, což je mnoho a zase jsme u těch statistik a u toho, že všude vymizela chřipka! Myslí si snad, že lidé jsou úplně pitomí? Prý nemají strach z toho, že se fakticky udusí… A co léky? Proč nejsou použity léky?
„Někteří vědci dokonce v akademii lékařských věd prezidentovi říkali, že ta infekce není tak strašná a někteří z nich už nejsou mezi námi!!!! A zemřeli právě na tuto infekci!!!!“ Skutečně? Nebo šlo o jejich cílenou eliminaci? Z pohledu toho, co se děje celosvětově, si myslím, že podobná úvaha vůbec není od věci. Ten strach před vakcínou vůbec není iracionální, pokud se na to podívá z hlediska okolností, ve kterých lidé žijí – opět se opakuji, že žijeme ve společnosti, kde zisk a úspěch je na prvním místě ZA KAŽDOU CENU!
A tohle prý není výzva, aby se každý člověk nechal očkovat, každý si to musí rozhodnout sám, což už nyní je v rozporu s čerstvými prohlášení ředitele stejného výzkumného centra o souhlasu s povinným zaváděním QR-kódu a tak dále…
Očkoval sám, sebe, svou rodinu i děti… Nu, doufám, že ví, co činní. Vracím se k tomu, že akademie jsou fakticky informační mafie, takže tohle všechno on může dělat v dobré víře…
Otázka pandemie prý bude vyřešena kapacitami výroby vakcíny, které byly spuštěny. Pandemie? A byla skutečně pandemie? I v Rusku se ozývají hlasy o manipulacích se statistikami.
A jsme u toho, už to pomalu leze ven. „Efektivita, kterou jsme pozorovali, je prozatím krátkodobá. Je nutné zhodnotit to z delšího časového hlediska, aby se dalo porovnat, která z vakcín je nejlepší. Zatím je Sputnik v trojce lídrů – z hlediska efektivity, ale z hlediska vedlejších efektů je lepší než Moderna a Pfizer.“
Otázka na možnou čipizaci prostřednictvím jejich vakcíny. On čipizovat neumí, což ovšem mimo jiné nevylučuje, že to neumí dělat jiní. Ono nemusí jít o čip, stačí lidi naučit na pravidelnou nutnost očkování, a potom už jen každého očkovat něčím jiným s určitými účinky na organismus… To s ohledem na cíle řízení z hlediska boje spodku pyramidy proti vršku není nic nečekaného ani nemožného! Přemýšlel on sám o tom někdy? Žijeme v „kapitalismu“!
Tvrdí, že regulace v použití léčiv jsou dostatečné, aby lidem neaplikovali něco vyloženě nebezpečného. Tak to si dělá srandu, ne? A co například v Německu ty poškozené děti tím lékem, co dávali těhotným myslím proti bolesti hlavy… To je jen jeden případ z mnoha, takový křiklavý, že to bylo okamžitě vidět. Dlouhodobé negativní účinky bohužel vidět nebývají. Že je dnes zdravotnictví postavené na tom, aby člověka nevyléčilo ale léčilo, není žádným tajemstvím. A že ti, co pouští léky do oběhu prý nesou trestní odpovědnost, tak tomu bych se s chutí zasmála. Zkuste dnes dokázat negativní účinky např. Pfizeru – za toho úředníka se postaví celá farmaceutická mašinérie a oni to dobře vědí. Kde žije? Na jiné planetě?
Že prý preparát nemůže v organizmu vyvolávat žádné nevratné procesy, že ten upravený virus rychle degraduje. To sice je možné, ovšem odezva organismu na jeho zavedení už je dlouhodobá a nevím, zda dokázali odhadnout všechny možné důsledky od zavedení něčeho takto uměle vyrobeného… Dovolím si o tom pochybovat.
Mutace viru – na současné funguje Sputnik dobře, na nové, které nemají k dispozici, se ještě musí podívat – tj. dveře k nutnosti nové vakcinace otevřeny dokořán.
Protilátky. Nejsou u koronaviru schopni doložit, nakolik to pro vás znamená ochranu proti onemocnění. Onemocněli i lidé s vysokými protilátkami – sice jde o ojedinělé případy, ale jsou. (Zřejmě už nebylo možné to skrýt) Řešení? Posílení opakovaným očkováním!!!! A kde jsou ty jeho dvě popisované fáze očkování? Tvrdí, že to opakovaně aplikovali lidem, u kterých se snížili u nich v institutu protilátky a jinde pokud vím tvrdí, že protilátky nejsou ukazatelem ochrany těla, protože pokud se nesetká s přímým útokem, nemá tělo důvod je tvořit!!!! Neprotiřečí si trochu? Oni přece tím očkováním měli NAUČIT organismus, jak zareagovat v případě útoku viru!
A už uvažují o přístupu jako k chřipce – očkovat se jednou za půl roku nebo za rok!!!! Ať se jdou s prominutím bodnout! O kus dál tvrdí, že jsou studie dokládající, že když očkují lidi, co nemoc překonali, tak se protilátky tvoří lavinovitě! Neznamená to snad, že to očkování tedy bylo ZBYTEČNÉ!!!??? Při styku s nemocí by přece tělo mělo reagovat stejně!!!
Že prý se v celém světě sleduje úroveň imunity – u očkovaných, u těch, co nemoc překonali a tak dále a tak dále… Je tomu skutečně tak? Pokud já vím, tak nikde nejsou pořádně k dispozici ani statistiky těch, kteří onemocněli už po očkování! A jak moc je nemoc zasáhla a jaké byly vedlejší účinky!!! On to neví? Nebo se omezuje na „vědecké studie“, které si mohou hrát s údaji, jak se jim zlíbí, aby výsledek byl žádoucí? Znovu poukazuji na mafiánskost všech akademií věd, opírajících se jedna o druhou!
Tvrdí, že tato vakcína není škodlivá pro těhotné. Že ženy naočkované proti ebole porodily zdravé děti. Co je to zdravé dítě? Co když se účinky projeví v průběhu života, co když to snížilo jeho intelektuální schopnosti? To všechno vědí?
Všechny informace o možných vedlejších účincích, nebo možných příznacích kontraindikace použití vakcíny se sbíhají u Roszdravnadzoru, který by měl příslušně zareagovat. U toho Roszdravnadzoru, který chce zavádět povinné QR-kódy?!!! A nechat v Petrohradu vyhazovat neočkované důchodce z práce?
Obyčejné sezónní alergické problémy prý NEJSOU kontraindikací, to prý je směšné!!! Přímou kontraindikací je prý alergická reakce přímo na některou z komponent vakcíny! Jdi a dokaž to!
NIKDO DNES NEVÍ, jak dlouho bude vakcína účinná? Přece mají takové zkušenosti s ebolou a tak dále a oni nevědí?! A už zase jen mele o tom, že i vakcíny proti chřipce jsou sice na nic, ale chrání proti hospitalizaci s těžkými důsledky onemocnění. Dovolím si o tom pochybovat. Lidé přišli postupně na to, že po očkování proti chřipce měli následky větší, tj. okamžité, než kdyby na ni vůbec nešli!!! On tvrdí, že s vakcínami proti koronaviru prostě takové zkušenosti zatím nejsou, proto nevědí, jak dlouho budou „účinné“. A já opakuji a u eboly, u té infekce v Saúdské Arábii to také nevědí?
A znovu jsme u toho, že u těch, kteří tu nemoc překonali, při očkování dochází k lavinové tvorbě protilátek (které do té doby klidně mohly být na nule). Tak proč je očkují?!!!! Ptám se znovu?! Protože přitom cinkají penízky? Protože to napomáhá zavádění digitálního koncentráku? (To zůstává v těch умолчаниях)
Dotaz, jak přesvědčit lidi, aby se naočkovali, aby tak ochránili jiné… A jsme u Colomba: „Promiňte, chtěl jsem se ještě zeptat. Říkáte opravdu, že neočkovaný člověk ohrožuje očkovaného tím, že by ho mohl nakazit nemocí, proti které je očkovaný očkován?“ Není to nesmysl? Tvrdí, že se mnohonásobně snižuje možnost nakazit po očkování, ovšem ani on nevylučuje tu možnost, že i po očkování můžete někoho nakazit! A to násobné snížení předpokládám má doloženo? Když není schopen doložit dlouhodobost účinku vakcín?
Kontraindikace prakticky proti očkování nejsou žádné, viz výše (nu, jak taky, všichni musí do ohrádky, žádné výmluvy!). Onemocnění je vyšší stresový faktor než vakcinace. Ovšem onemocnět nemusíme, ale očkovat se musíme?! Abychom ten stresový faktor za každou cenu vyvolali? Vše prý nutné porovnávat na váhách. No, moje váhy se od těch jeho poněkud liší, čím to asi bude?
A už zase zcela vážně mluví o tom, že udělat testy na protilátky masově není možné, za to je nutné platit, bylo by to moc drahé. Když předtím jasně řekl, že člověk nemusí mít aktuálně v těle žádné protilátky, což neznamená, že organismu na útočící infekci příslušně nezareaguje. Tak co to vlastně s prominutím žvaní? Aha, už vím. Že by se ti, co mají ty protilátky zrovna vysoké vlastně nemuseli očkovat, tak proč to riskovat, že?
A to, co říká o maskách, přičemž nějak znervózněl, chlapec, poposedává si (1:05:00) Dotaz byl, proč očkovaní musí nosit náhubky. Protože není stoprocentně jisté, že jiné nenakazí. A jako lékař neví, že dýchat dlouhodobě vydechovaný vzduch asi nebude to pravé ořechové? Kristepane! Ten člověk pro mě tímto absolutně ZTRATIL DŮVĚRYHODNOST! (Mimochodem oni masky v práci nenosí… Nu, jsou přece několinásobně očkovaní…)
Nejsou žádné zkušenosti z kombinování jednotlivých vakcín. Přesto jim v Německu nedělá problém fakticky nařizovat lidem, poté co nějakou zakážou (například AstraZenecu několikrát na určitou dobu), aby pokračovali v očkování zcela jinou… On v tom problém ovšem nevidí, v kombinování vakcín (např. Sputnik, Pfizer, Moderna…), i když to není vyzkoušené. (Oni si neradi lezou takto přímo do zelí, mohl by si to od farmaceutů také odskákat, tak musí být takto opatrný, to je jasné…)
K certifikátům, prý jsou zapotřebí kvůli evidenci očkovaných, aby viděli, jak jsou vakcíny efektivní, jak dlouho účinné a tak dále. Omezovat v tomto smyslu neočkované je proti ústavě. A já se ptám, oni ty očkované neevidují ve svých zdravotnických systémech? Oni ty informace nemají? Na to potřebují začít vydávat nové „občanské průkazy“? K smíchu argumentace! Это от лукавого… Hlavně aby se to zavedlo, vždyť to není nic proti ničemu…
Ještě se tam někde mezi jiným myslím, pokud se nepletu, v tom regulování léků zmiňoval, že je problém u některých léků, které by byly účinné rozšířit jejich působnost proti dané nemoci. Aha, takže u vakcíny mohou být přijímána výjimečná opatření a u léků ne? No nic…
O testech a jejich vypovídající schopnosti se raději nezmínil nikdo…


https://rutube.ru/video/8d1fb369bf337a1de64f717ff6b93684/


Německý restart pandemie. Všichni jsou náhle znovu v postavení neočkovaných…


[quote="pid:42429, uid:158"]Hlavní vyvojář vakcíny Sputnik V Denis Logunov odpovídá na otázky (zatím pro ruštináře) pracovníků EvroChima (velmi doporučuji)[/quote] „Cílem je všechny přesvědčit nechat se očkovat!“ (Úvod videa) Tj. státní aparát vší mocí, všemi svými možnostmi tlačí na lidi, aby udělali něco, co očividně udělat dobrovolně nechtějí. Если не мытьем, так катаньем. Systém je rozpracován od sedmdesátých let, byl podle Logunova zkoušen na amerických vojácích a z toho vyšly studie, že tato metoda nemá dlouhodobé negativní účinky. Já se ptám, kdo ty studie vypracoval? Ty společnosti, které na tom plánovaly do budoucna vydělat? – Nezapomínejme, že jsme stále ve zřízení, kde zisk a osobní prospěch je na prvním místě. Z mého pohledu, z hlediska řízení, měly tedy dost dlouhou dobu na to, aby vyladili tento nástroj, než ho masově použijí – tj. dá se předpokládat, že distribuované vakcíny nebudou jednotné a budou mít specifické účinky, tam kde si to budou přát – někde větší smrtnost, někde menší, někde těží následky do budoucna někde menší – Jenže jak se říká, člověk míní pánbůh mění, to k tomu, že se ty těžké následky začaly projevovat dříve, než počítali. (To poukazuji na západní vakcíny, kde už to není žádné tajemství, na konci dám odkaz na video od Sergeje z Německa, kde říká, že už jsou některé vakcíny zakázány aplikovat lidem mladším třiceti let…) Možná to souvisí s celkovým zdravotním stavem společnosti, který se od sedmdesátých let dost změnil – chemie v potravinách a tak dále a tak dále. Prostě lidé nevydrží tolik, co ti vojáci tehdy. A zde bych poukázala na práci VP SSSR, kde jasně říká, že akademie věd nejsou nic jiného než novodobé mafie s přísně řízenou informační základnou, přestože si to jednotliví vědci vůbec nemusí uvědomovat, tolik k upřímnosti referujícího vědce, která nemusí být z větší míry hraná, z menší bohužel stoprocentně je, což je vidět už jen z jeho přístupu k maskám… Z jeho slov vyplývá, že mají velké zkušenosti s potlačením aktuálních příznaků daných nemocí, ale silně pochybuji, že mají další studie o dlouhodobějším pozdějším účinku daných vakcín (stejně jako nevědí, jak dlouho účinek vakcíny vydrží). Tj. krátkodobě potlačili problém (blízkovýchodní problém v Saúdské Arábii atd., rok 2006 či 2008, smrtnost byla 33% oproti 3-6% koronaviru) – a to prý je bohatá regulační historie z vývoje tohoto typu vakcín. „S ohledem na předčasné schválení použití vakcíny, bylo využito té a té mezery v zákonech, aby to bylo možné… V celém světě to proběhlo fakticky stejně!!!“ Z té historie vývoje, je možné, že Sputnik má proto lepší charakteristiky a menší negativní účinky, že se skutečně jedná o dlouhodobý vývoj probíhající ještě za SSSR! Kdy se skutečně snažili vyzkoumat něco, co lidem pomůže. Ovšem dle jeho vlastních slov: „Vakcína, to nejsou vitamínky, vždy je to zátěž pro organismus vyvolávající zánětlivý stimul…“ Tvrdí, že u jejich vakcíny nejsou pozorovány prakticky žádné nežádoucí projevy, což je veliký rozdíl oproti Pfizeru nebo Moderně. „Strach lidí z vakcíny je těžké komentovat z vědeckého hlediska.“ Není, jen je třeba použít jinou vědeckou disciplínu. Ten odpor je vyvoláván tím, jakým stylem jsou lidi k očkování NUCENI! Nemluvě o všech projevech koronavirového šílenství. Ať ten vědec poví, zda stejné koronavirové šílenství propuklo v Saúdské Arábii se smrtností 33%? Ne? Proč? Proč nebyla vyhlášena pandemie? Proč je nyní toto šílenství celosvětové? Ať ukáže skutečné statistiky. Lidé vědí, že i v Rusku se lékařům připlácelo za koronavirové pacienty, aby se statisticky nafukovali. Proč to neokomentuje? To není zajímavá stránka? Takže je otázka, zda logika chybí lidem nebo jemu. Tvrdí, že smrtnost je 0,04 % u chřipky a u koronaviru 3%, což je mnoho a zase jsme u těch statistik a u toho, že všude vymizela chřipka! Myslí si snad, že lidé jsou úplně pitomí? Prý nemají strach z toho, že se fakticky udusí… A co léky? Proč nejsou použity léky? „Někteří vědci dokonce v akademii lékařských věd prezidentovi říkali, že ta infekce není tak strašná a někteří z nich už nejsou mezi námi!!!! A zemřeli právě na tuto infekci!!!!“ Skutečně? Nebo šlo o jejich cílenou eliminaci? Z pohledu toho, co se děje celosvětově, si myslím, že podobná úvaha vůbec není od věci. Ten strach před vakcínou vůbec není iracionální, pokud se na to podívá z hlediska okolností, ve kterých lidé žijí – opět se opakuji, že žijeme ve společnosti, kde zisk a úspěch je na prvním místě ZA KAŽDOU CENU! A tohle prý není výzva, aby se každý člověk nechal očkovat, každý si to musí rozhodnout sám, což už nyní je v rozporu s čerstvými prohlášení ředitele stejného výzkumného centra o souhlasu s povinným zaváděním QR-kódu a tak dále… Očkoval sám, sebe, svou rodinu i děti… Nu, doufám, že ví, co činní. Vracím se k tomu, že akademie jsou fakticky informační mafie, takže tohle všechno on může dělat v dobré víře… Otázka pandemie prý bude vyřešena kapacitami výroby vakcíny, které byly spuštěny. Pandemie? A byla skutečně pandemie? I v Rusku se ozývají hlasy o manipulacích se statistikami. A jsme u toho, už to pomalu leze ven. „Efektivita, kterou jsme pozorovali, je prozatím krátkodobá. Je nutné zhodnotit to z delšího časového hlediska, aby se dalo porovnat, která z vakcín je nejlepší. Zatím je Sputnik v trojce lídrů – z hlediska efektivity, ale z hlediska vedlejších efektů je lepší než Moderna a Pfizer.“ Otázka na možnou čipizaci prostřednictvím jejich vakcíny. On čipizovat neumí, což ovšem mimo jiné nevylučuje, že to neumí dělat jiní. Ono nemusí jít o čip, stačí lidi naučit na pravidelnou nutnost očkování, a potom už jen každého očkovat něčím jiným s určitými účinky na organismus… To s ohledem na cíle řízení z hlediska boje spodku pyramidy proti vršku není nic nečekaného ani nemožného! Přemýšlel on sám o tom někdy? Žijeme v „kapitalismu“! Tvrdí, že regulace v použití léčiv jsou dostatečné, aby lidem neaplikovali něco vyloženě nebezpečného. Tak to si dělá srandu, ne? A co například v Německu ty poškozené děti tím lékem, co dávali těhotným myslím proti bolesti hlavy… To je jen jeden případ z mnoha, takový křiklavý, že to bylo okamžitě vidět. Dlouhodobé negativní účinky bohužel vidět nebývají. Že je dnes zdravotnictví postavené na tom, aby člověka nevyléčilo ale léčilo, není žádným tajemstvím. A že ti, co pouští léky do oběhu prý nesou trestní odpovědnost, tak tomu bych se s chutí zasmála. Zkuste dnes dokázat negativní účinky např. Pfizeru – za toho úředníka se postaví celá farmaceutická mašinérie a oni to dobře vědí. Kde žije? Na jiné planetě? Že prý preparát nemůže v organizmu vyvolávat žádné nevratné procesy, že ten upravený virus rychle degraduje. To sice je možné, ovšem odezva organismu na jeho zavedení už je dlouhodobá a nevím, zda dokázali odhadnout všechny možné důsledky od zavedení něčeho takto uměle vyrobeného… Dovolím si o tom pochybovat. Mutace viru – na současné funguje Sputnik dobře, na nové, které nemají k dispozici, se ještě musí podívat – tj. dveře k nutnosti nové vakcinace otevřeny dokořán. Protilátky. Nejsou u koronaviru schopni doložit, nakolik to pro vás znamená ochranu proti onemocnění. Onemocněli i lidé s vysokými protilátkami – sice jde o ojedinělé případy, ale jsou. (Zřejmě už nebylo možné to skrýt) Řešení? Posílení opakovaným očkováním!!!! A kde jsou ty jeho dvě popisované fáze očkování? Tvrdí, že to opakovaně aplikovali lidem, u kterých se snížili u nich v institutu protilátky a jinde pokud vím tvrdí, že protilátky nejsou ukazatelem ochrany těla, protože pokud se nesetká s přímým útokem, nemá tělo důvod je tvořit!!!! Neprotiřečí si trochu? Oni přece tím očkováním měli NAUČIT organismus, jak zareagovat v případě útoku viru! A už uvažují o přístupu jako k chřipce – očkovat se jednou za půl roku nebo za rok!!!! Ať se jdou s prominutím bodnout! O kus dál tvrdí, že jsou studie dokládající, že když očkují lidi, co nemoc překonali, tak se protilátky tvoří lavinovitě! Neznamená to snad, že to očkování tedy bylo ZBYTEČNÉ!!!??? Při styku s nemocí by přece tělo mělo reagovat stejně!!! Že prý se v celém světě sleduje úroveň imunity – u očkovaných, u těch, co nemoc překonali a tak dále a tak dále… Je tomu skutečně tak? Pokud já vím, tak nikde nejsou pořádně k dispozici ani statistiky těch, kteří onemocněli už po očkování! A jak moc je nemoc zasáhla a jaké byly vedlejší účinky!!! On to neví? Nebo se omezuje na „vědecké studie“, které si mohou hrát s údaji, jak se jim zlíbí, aby výsledek byl žádoucí? Znovu poukazuji na mafiánskost všech akademií věd, opírajících se jedna o druhou! Tvrdí, že tato vakcína není škodlivá pro těhotné. Že ženy naočkované proti ebole porodily zdravé děti. Co je to zdravé dítě? Co když se účinky projeví v průběhu života, co když to snížilo jeho intelektuální schopnosti? To všechno vědí? Všechny informace o možných vedlejších účincích, nebo možných příznacích kontraindikace použití vakcíny se sbíhají u Roszdravnadzoru, který by měl příslušně zareagovat. U toho Roszdravnadzoru, který chce zavádět povinné QR-kódy?!!! A nechat v Petrohradu vyhazovat neočkované důchodce z práce? Obyčejné sezónní alergické problémy prý NEJSOU kontraindikací, to prý je směšné!!! Přímou kontraindikací je prý alergická reakce přímo na některou z komponent vakcíny! Jdi a dokaž to! NIKDO DNES NEVÍ, jak dlouho bude vakcína účinná? Přece mají takové zkušenosti s ebolou a tak dále a oni nevědí?! A už zase jen mele o tom, že i vakcíny proti chřipce jsou sice na nic, ale chrání proti hospitalizaci s těžkými důsledky onemocnění. Dovolím si o tom pochybovat. Lidé přišli postupně na to, že po očkování proti chřipce měli následky větší, tj. okamžité, než kdyby na ni vůbec nešli!!! On tvrdí, že s vakcínami proti koronaviru prostě takové zkušenosti zatím nejsou, proto nevědí, jak dlouho budou „účinné“. A já opakuji a u eboly, u té infekce v Saúdské Arábii to také nevědí? A znovu jsme u toho, že u těch, kteří tu nemoc překonali, při očkování dochází k lavinové tvorbě protilátek (které do té doby klidně mohly být na nule). Tak proč je očkují?!!!! Ptám se znovu?! Protože přitom cinkají penízky? Protože to napomáhá zavádění digitálního koncentráku? (To zůstává v těch умолчаниях) Dotaz, jak přesvědčit lidi, aby se naočkovali, aby tak ochránili jiné… A jsme u Colomba: „Promiňte, chtěl jsem se ještě zeptat. Říkáte opravdu, že neočkovaný člověk ohrožuje očkovaného tím, že by ho mohl nakazit nemocí, proti které je očkovaný očkován?“ Není to nesmysl? Tvrdí, že se mnohonásobně snižuje možnost nakazit po očkování, ovšem ani on nevylučuje tu možnost, že i po očkování můžete někoho nakazit! A to násobné snížení předpokládám má doloženo? Když není schopen doložit dlouhodobost účinku vakcín? Kontraindikace prakticky proti očkování nejsou žádné, viz výše (nu, jak taky, všichni musí do ohrádky, žádné výmluvy!). Onemocnění je vyšší stresový faktor než vakcinace. Ovšem onemocnět nemusíme, ale očkovat se musíme?! Abychom ten stresový faktor za každou cenu vyvolali? Vše prý nutné porovnávat na váhách. No, moje váhy se od těch jeho poněkud liší, čím to asi bude? A už zase zcela vážně mluví o tom, že udělat testy na protilátky masově není možné, za to je nutné platit, bylo by to moc drahé. Když předtím jasně řekl, že člověk nemusí mít aktuálně v těle žádné protilátky, což neznamená, že organismu na útočící infekci příslušně nezareaguje. Tak co to vlastně s prominutím žvaní? Aha, už vím. Že by se ti, co mají ty protilátky zrovna vysoké vlastně nemuseli očkovat, tak proč to riskovat, že? A to, co říká o maskách, přičemž nějak znervózněl, chlapec, poposedává si (1:05:00) Dotaz byl, proč očkovaní musí nosit náhubky. Protože není stoprocentně jisté, že jiné nenakazí. A jako lékař neví, že dýchat dlouhodobě vydechovaný vzduch asi nebude to pravé ořechové? Kristepane! Ten člověk pro mě tímto absolutně ZTRATIL DŮVĚRYHODNOST! (Mimochodem oni masky v práci nenosí… Nu, jsou přece několinásobně očkovaní…) Nejsou žádné zkušenosti z kombinování jednotlivých vakcín. Přesto jim v Německu nedělá problém fakticky nařizovat lidem, poté co nějakou zakážou (například AstraZenecu několikrát na určitou dobu), aby pokračovali v očkování zcela jinou… On v tom problém ovšem nevidí, v kombinování vakcín (např. Sputnik, Pfizer, Moderna…), i když to není vyzkoušené. (Oni si neradi lezou takto přímo do zelí, mohl by si to od farmaceutů také odskákat, tak musí být takto opatrný, to je jasné…) K certifikátům, prý jsou zapotřebí kvůli evidenci očkovaných, aby viděli, jak jsou vakcíny efektivní, jak dlouho účinné a tak dále. Omezovat v tomto smyslu neočkované je proti ústavě. A já se ptám, oni ty očkované neevidují ve svých zdravotnických systémech? Oni ty informace nemají? Na to potřebují začít vydávat nové „občanské průkazy“? K smíchu argumentace! Это от лукавого… Hlavně aby se to zavedlo, vždyť to není nic proti ničemu… Ještě se tam někde mezi jiným myslím, pokud se nepletu, v tom regulování léků zmiňoval, že je problém u některých léků, které by byly účinné rozšířit jejich působnost proti dané nemoci. Aha, takže u vakcíny mohou být přijímána výjimečná opatření a u léků ne? No nic… O testech a jejich vypovídající schopnosti se raději nezmínil nikdo… https://rutube.ru/video/8d1fb369bf337a1de64f717ff6b93684/ Německý restart pandemie. Všichni jsou náhle znovu v postavení neočkovaných…

@Irena Díky za vyčerpávající shrnutí. Mimochodem, Pjakin jim to v posledním díle opět "dává".

@Irena Díky za vyčerpávající shrnutí. Mimochodem, Pjakin jim to v posledním díle opět "dává".
Upravené 14. 11. 2021 o 13:19

vyzerá to ako kačka, kváka to ako kačka, no nie v rusku to zrazu nie je kačka. metódy majú úplne rovnaké, podvody úplne rovnaké a týmto násilným očkovaním a qr kódmi sa odhaľujú stále viac. aj keby mi fašisti ponúkali vpichnúť namiesto vrahcíny len vitamín C tak to chcieť nebudem. doktori, "vedci" a -lógovia sa tak neskutočne zdiskreditovali, že obnoviť k nim dôveru nepôjde inak ako čínskou metódou verejných popráv tých najväčších hajzlov a ostatným nútené práce. v posledné dni sa fašisti všetkých strán spojili a vyliezli na svetlo a rozdiel medzi ruskými a západnými fašistami nie je žiaden. otázne je či je Putin v roli Stalina v 1937, kedy aj jemu v prípade protestu hrozila "stenka". ak áno, tak do 1938 a stenky pre tvorcov veľkého teroru nám zostáva ešte rok trpieť a umierať


vyzerá to ako kačka, kváka to ako kačka, no nie v rusku to zrazu nie je kačka. metódy majú úplne rovnaké, podvody úplne rovnaké a týmto násilným očkovaním a qr kódmi sa odhaľujú stále viac. aj keby mi fašisti ponúkali vpichnúť namiesto vrahcíny len vitamín C tak to chcieť nebudem. doktori, "vedci" a -lógovia sa tak neskutočne zdiskreditovali, že obnoviť k nim dôveru nepôjde inak ako čínskou metódou verejných popráv tých najväčších hajzlov a ostatným nútené práce. v posledné dni sa fašisti všetkých strán spojili a vyliezli na svetlo a rozdiel medzi ruskými a západnými fašistami nie je žiaden. otázne je či je Putin v roli Stalina v 1937, kedy aj jemu v prípade protestu hrozila "stenka". ak áno, tak do 1938 a stenky pre tvorcov veľkého teroru nám zostáva ešte rok trpieť a umierať
Upravené 14. 11. 2021 o 14:17

Pochopil jsi nesprávně snahu Velička a Pjakina.


Ještě bych rád vyjasnil nedorozumění ohledně Pjakina a mně podsunutý "útok" na něj.


Jeho slova zazněla hned v začátku, kdy Sputnik plnil úplně jimou roli než epidemiologickou, a útoky na něj mířily hlavně na suverenitu Ruska. Nikdo v té době nepoužíval Sputnik jako nástroj pro zavedení fašismu. I když nadále nesouhlasím se srovnáním covidových vakcín s těmi tradičními, chápu, proč to TEHDY zaznělo. A vydávat to za jeho současný názor je trochu... nedopovím.


V momentě, kdy se situace změnila, tak se Pjakin jednoznačně a pochopitelně postavil proti. Viz v neposlední řadě poslední díl.


[quote="pid:42714, uid:158"]Pochopil jsi nesprávně snahu Velička a Pjakina.[/quote] Ještě bych rád vyjasnil nedorozumění ohledně Pjakina a mně podsunutý "útok" na něj. Jeho slova zazněla hned v začátku, kdy Sputnik plnil úplně jimou roli než epidemiologickou, a útoky na něj mířily hlavně na suverenitu Ruska. Nikdo v té době nepoužíval Sputnik jako nástroj pro zavedení fašismu. I když nadále nesouhlasím se srovnáním covidových vakcín s těmi tradičními, chápu, proč to TEHDY zaznělo. A vydávat to za jeho současný názor je trochu... nedopovím. V momentě, kdy se situace změnila, tak se Pjakin jednoznačně a pochopitelně postavil proti. Viz v neposlední řadě poslední díl.
Upravené 14. 11. 2021 o 14:45

. A vydávat to za jeho současný názor je trochu... nedopovím.

Nevím, jiří, jestli nepozorně čtěš nebo mermomoci se chceš hádat.
Napsal jsem toto, cituji:
Co před více, než rokem řekl o Sputníku Pjakin?


Více, než před rokem, je podle tebe jeho současný názor?
Podle mě nikoli.


Ale když jsme u toho, jaký je Pjakinův současný názor na samotnou vakcínu? Co vím, tak se o tom nevyjádřoval. Mluvíl o tom, že lidé jí nedůvěřují protože... a že je používaná, jako instrument.
Změnil se jeho současný názor nebo je diametrálně odlišný od toho, co vyjádřoval před rokem?


[quote="pid:42925, uid:372"]. A vydávat to za jeho současný názor je trochu... nedopovím.[/quote] Nevím, jiří, jestli nepozorně čtěš nebo mermomoci se chceš hádat. Napsal jsem toto, cituji: [quote="pid:42429, uid:158"]Co před více, než rokem řekl o Sputníku Pjakin?[/quote] **Více, než před rokem**, je podle tebe jeho současný názor? Podle mě nikoli. Ale když jsme u toho, jaký je Pjakinův současný názor na samotnou vakcínu? Co vím, tak se o tom nevyjádřoval. Mluvíl o tom, že **lidé** jí nedůvěřují protože... a že je používaná, jako instrument. Změnil se jeho současný názor nebo je diametrálně odlišný od toho, co vyjádřoval před rokem?

Nevím, jiří, jestli nepozorně čtěš


To jsem nepozorně četl. Na věci nevhodnosti srovnávání těch vakcín to ale nic nemění...


[quote="pid:42939, uid:158"]Nevím, jiří, jestli nepozorně čtěš[/quote] To jsem nepozorně četl. Na věci nevhodnosti srovnávání těch vakcín to ale nic nemění...

V momentě, kdy se situace změnila, tak se Pjakin jednoznačně a pochopitelně postavil proti. Viz v neposlední řadě poslední díl.
Pjakin neříká pravdu, vakcína Sputnik je stejná sračka jako všechny ostatní vakcíny, kterými je populace očkována .Miroslav Lazanski, který byl velvyslancem Srbska v Rusku, chtěl v srbské televizi říct, co je vakcína Sputnik a jaké má škodlivé účinky, a najednou je přes noc mrtvý. 6191384702423 Kdo je Gincburg?


[quote="pid:42925, uid:372"]V momentě, kdy se situace změnila, tak se Pjakin jednoznačně a pochopitelně postavil proti. Viz v neposlední řadě poslední díl.[/quote]Pjakin neříká pravdu, vakcína Sputnik je stejná sračka jako všechny ostatní vakcíny, kterými je populace očkována .Miroslav Lazanski, který byl velvyslancem Srbska v Rusku, chtěl v srbské televizi říct, co je vakcína Sputnik a jaké má škodlivé účinky, a najednou je přes noc mrtvý. ![6191384702423](serve/attachment&path=6191384702423) Kdo je Gincburg?

Asi nebude tak těžké , pokud se odkloníme od pokřiku , který jedpich je méně nebezpečný , shodnout se na tom , že všude! se zavádějí protilidská opatření , ve jménu záchrany lidstva .
Irena to výše vyjádřila velice polopaticky . Je to šmejdské vydírání silou , které po celém světě jede podle jednotného scénáře . To v čem se liší je podobné , jako laboratorní zkoušky u zvířat . Někde přitlačíme , jinde povolíme , at máme co srovnávat .
Jinak je zajímavé že Ogar zmizel a zároven se objevil . Jako fantom opery .


Asi nebude tak těžké , pokud se odkloníme od pokřiku , který jedpich je méně nebezpečný , shodnout se na tom , že všude! se zavádějí protilidská opatření , ve jménu záchrany lidstva . Irena to výše vyjádřila velice polopaticky . Je to šmejdské vydírání silou , které po celém světě jede podle jednotného scénáře . To v čem se liší je podobné , jako laboratorní zkoušky u zvířat . Někde přitlačíme , jinde povolíme , at máme co srovnávat . Jinak je zajímavé že Ogar zmizel a zároven se objevil . Jako fantom opery .

vďaka Irene za podrobný rozbor a okomentovanie obhajoby potreby sa očkovať z úst tvorcu Sputnika V.
Tu si treba uvedomiť, že táto vakcína, tak ako aj všetky ostatné, má s ochranou zdravia proti covidu19 pramálo spoločné.
Unavuje ma už opakovať stále to isté, ale pripomeniem to ešte raz: Tí, ktorí nemajú vlastný názor, ale sa rozhodujú podľa im podsúvaného názoru iných autorít (od nejakého akademika cez médiá až po dominantnejšieho suseda), tak tejto "vakcíne" neujdú - budú prijímať názor len jednej autority - všetci z jedného regionálneho centra koncentrácie riadenia, ktoré ich bude podvedome smerovať k zmene spôsobu života od k prírode nešetrného konzumu k biosféricky udržateľnej existencii. Tí, ktorí vystupňovanému tlaku odolajú, tak tých vyselektuje samotný covid19 vírus (rozumej program): tí, ktorí si minulý rok na jar počas lockdownu nielen uvedomili, že zmyslom života jedinca a spoločnosti nie je len konzum, a to uvedomenie postupne pretavujú aj do osobného života, tak tí týmto obdobím prejdú osobne viac-menej bez úhony. No tí, čo sa vakcinácii nepodvolia, no budú naďalej chcieť žiť vo vychodených koľajach konzumného spôsobu života, tí budú mať problém so samotným vírusom - v ťažkom priebehu ochorenia buď prehodnotia svoj spôsob života, alebo sa zľaknú a dajú sa zaočkovať a spôsob života im zmení niekto iný.
O tom je aj "vyjadrenie Matoviča, že všetko sa skončí do marca 2022. Povedal to tak zaobalene, že kto sa nezaočkuje, toho zaočkuje COVID, ale chápem to skôr ako predikciu."
https://oracle911blog.wordpress.com/2021/11/14/generalny-strajk/#comments
Ešte raz: Osobnej zmene svojho spôsobu života, ak chce naďalej či už žiť alebo prežívať na tejto Zemi, nikto neujde: buď ako zaočkovaný zombie-biorobot, alebo vlastným prehodnotením svojho spôsobu života či už dobrovoľne alebo pod tlakom samotného vírusu!
Spoločenský aspekt je trocha širší - ohľadom Ruska ho rozvádzať nebudem a ohľadom Slovenska to bude rozobraté inde.


vďaka Irene za podrobný rozbor a okomentovanie obhajoby potreby sa očkovať z úst tvorcu Sputnika V. Tu si treba uvedomiť, že táto vakcína, tak ako aj všetky ostatné, má s ochranou zdravia proti covidu19 pramálo spoločné. Unavuje ma už opakovať stále to isté, ale pripomeniem to ešte raz: Tí, ktorí nemajú vlastný názor, ale sa rozhodujú podľa im podsúvaného názoru iných autorít (od nejakého akademika cez médiá až po dominantnejšieho suseda), tak tejto "vakcíne" neujdú - budú prijímať názor len jednej autority - všetci z jedného regionálneho centra koncentrácie riadenia, ktoré ich bude podvedome smerovať k zmene spôsobu života od k prírode nešetrného konzumu k biosféricky udržateľnej existencii. Tí, ktorí vystupňovanému tlaku odolajú, tak tých vyselektuje samotný covid19 vírus (rozumej program): tí, ktorí si minulý rok na jar počas lockdownu nielen uvedomili, že zmyslom života jedinca a spoločnosti nie je len konzum, a to uvedomenie postupne pretavujú aj do osobného života, tak tí týmto obdobím prejdú osobne viac-menej bez úhony. No tí, čo sa vakcinácii nepodvolia, no budú naďalej chcieť žiť vo vychodených koľajach konzumného spôsobu života, tí budú mať problém so samotným vírusom - v ťažkom priebehu ochorenia buď prehodnotia svoj spôsob života, alebo sa zľaknú a dajú sa zaočkovať a spôsob života im zmení niekto iný. O tom je aj _"vyjadrenie Matoviča, že všetko sa skončí do marca 2022. Povedal to tak zaobalene, že kto sa nezaočkuje, toho zaočkuje COVID, ale chápem to skôr ako predikciu."_ https://oracle911blog.wordpress.com/2021/11/14/generalny-strajk/#comments Ešte raz: **Osobnej zmene svojho spôsobu života, ak chce naďalej či už žiť alebo prežívať na tejto Zemi, nikto neujde: buď ako zaočkovaný zombie-biorobot, alebo vlastným prehodnotením svojho spôsobu života či už dobrovoľne alebo pod tlakom samotného vírusu!** Spoločenský aspekt je trocha širší - ohľadom Ruska ho rozvádzať nebudem a ohľadom Slovenska to bude rozobraté inde.

za pol roka som mal uz dva krat covid


plany poplach... mal som rovnake priznaky, ktore ale za den, dva odzneli. moje podozrenie teraz smeruje na rodinneho prislusnika, s ktorym som sa stretol v den ked sa dal ocajchovat fajzrom. viaceri vedci to vysvetluju tak, ze nekontrolovany s-protein v tele sa sprava rovnako ako virus. jeden znamy z akademie vied ma ale presviedcal, ze prenos s-proteinu z jedneho cloveka na druheho je nemozny, tak teraz ako?


[quote="pid:42894, uid:252"]za pol roka som mal uz dva krat covid[/quote] plany poplach... mal som rovnake priznaky, ktore ale za den, dva odzneli. moje podozrenie teraz smeruje na rodinneho prislusnika, s ktorym som sa stretol v den ked sa dal ocajchovat fajzrom. viaceri vedci to vysvetluju tak, ze nekontrolovany s-protein v tele sa sprava rovnako ako virus. jeden znamy z akademie vied ma ale presviedcal, ze prenos s-proteinu z jedneho cloveka na druheho je nemozny, tak teraz ako?

Velké fyzické problémy , bolest hlavy, nástup strachu a paniky ( bezdůvodně) u mě nastal při setkání s óčko osobou. Doslova šílená psychická reakce..hrůza a pocit že stojím u sopky a umřu. Toť moje reakce. Teď už jen bolest hlavy. Vyhýbám se očko jak můžu
A prvních 14 dní po aplikaci je velmi nebezpečné osobní styk s touto osobou. Dokonce známá má asi 10 letou 8a ta měla asi 14 dní velké bolesti břicha, nejen hlavy po óčko její matky. Je nebezpečné být v blízkosti čerstvě očko osoby . Je nutné udělat si vědomě ochranu...


Velké fyzické problémy , bolest hlavy, nástup strachu a paniky ( bezdůvodně) u mě nastal při setkání s óčko osobou. Doslova šílená psychická reakce..hrůza a pocit že stojím u sopky a umřu. Toť moje reakce. Teď už jen bolest hlavy. Vyhýbám se očko jak můžu A prvních 14 dní po aplikaci je velmi nebezpečné osobní styk s touto osobou. Dokonce známá má asi 10 letou 8a ta měla asi 14 dní velké bolesti břicha, nejen hlavy po óčko její matky. Je nebezpečné být v blízkosti čerstvě očko osoby . Je nutné udělat si vědomě ochranu...

Takže aktuální informace z terénu. Neočkovaný kolega má koronavirus a teď je doma. Nakazil se od dětí, které taky marodí a nakazili se ve škole. Průběh je zatím celkem normální, tedy zvýšená teplota, pokašlávání, nástup rýmy, únava. Ale jeho manželka je plně očkovaná a nakazila se taky a zatím mají všichni jednotný průběh a všichni v rodině marodí.


Takže aktuální informace z terénu. Neočkovaný kolega má koronavirus a teď je doma. Nakazil se od dětí, které taky marodí a nakazili se ve škole. Průběh je zatím celkem normální, tedy zvýšená teplota, pokašlávání, nástup rýmy, únava. Ale jeho manželka je plně očkovaná a nakazila se taky a zatím mají všichni jednotný průběh a všichni v rodině marodí.

Jarek

Dával jsem to do Zprávy z Ruska, ale sem se to hodí také.


Situace, kdy Sputnik (a spol) bránil západním sračkám decimovat Rusko, možná končí.


"Roszdravnadzor udělil americké farmaceutické společnosti Pfizer povolení k provádění klinických zkoušek účinnosti nového léku na prevenci proti koronaviru."


"Podle ruského státního registru léčiv bude lék americké farmaceutické společnosti v naší zemi testován do března 2023."


http://zvedavec.org/vezkratce/18286/


Ti podpindos už překračují snad všechny červené čáry. Doufám, že to znamená, že jim bude brzy konec.


Dával jsem to do Zprávy z Ruska, ale sem se to hodí také. Situace, kdy Sputnik (a spol) bránil západním sračkám decimovat Rusko, možná končí. "Roszdravnadzor udělil americké farmaceutické společnosti Pfizer povolení k provádění klinických zkoušek účinnosti nového léku na prevenci proti koronaviru." "Podle ruského státního registru léčiv bude lék americké farmaceutické společnosti v naší zemi testován do března 2023." http://zvedavec.org/vezkratce/18286/ Ti podpindos už překračují snad všechny červené čáry. Doufám, že to znamená, že jim bude brzy konec.
12
7.79k
106
38
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept