Zahraničná politika
Kapitalizmus sa vyčerpal: Rusko prechádza na systém plánovania ZSSR, ale digitálny

První informační nástřel ze strany USA o rozdělení sfér vlivu mezi USA, Ruskem a Čínou podle vzoru Jalty 1945 - https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3721/prvn%C3%AD-informa%C4%8Dn%C3%AD-n%C3%A1st%C5%99el-ze-strany-usa-o-rozd%C4%9Blen%C3%AD-sf%C3%A9r-vlivu-mezi-usa-ruskem-a-%C4%8D%C3%ADnou-podle-vzoru-jalty-1945


Ruský svet je definitívne tu! Jalta 2.0 už prebehla - https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3846/rusk%C3%BD-svet-je-definit%C3%ADvne-tu-jalta-2-0-u%C5%BE-prebehla


Veľká Európa(Eurázia) - Lisabon / Vladivostok + Nová hodvábna cesta + CENTROPE - https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3664/ve%C4%BEk%C3%A1-eur%C3%B3pa-eur%C3%A1zia-lisabon-vladivostok-nov%C3%A1-hodv%C3%A1bna-cesta-centrope


První informační nástřel ze strany USA o rozdělení sfér vlivu mezi USA, Ruskem a Čínou podle vzoru Jalty 1945 - https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3721/prvn%C3%AD-informa%C4%8Dn%C3%AD-n%C3%A1st%C5%99el-ze-strany-usa-o-rozd%C4%9Blen%C3%AD-sf%C3%A9r-vlivu-mezi-usa-ruskem-a-%C4%8D%C3%ADnou-podle-vzoru-jalty-1945 Ruský svet je definitívne tu! Jalta 2.0 už prebehla - https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3846/rusk%C3%BD-svet-je-definit%C3%ADvne-tu-jalta-2-0-u%C5%BE-prebehla Veľká Európa(Eurázia) - Lisabon / Vladivostok + Nová hodvábna cesta + CENTROPE - https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3664/ve%C4%BEk%C3%A1-eur%C3%B3pa-eur%C3%A1zia-lisabon-vladivostok-nov%C3%A1-hodv%C3%A1bna-cesta-centrope

Slová ruského prezidenta Vladimira Putina o vyčerpaní kapitalizmu, ktoré predniesol na Valdajskom fóre, neboli abstraktnými úvahami. Premiér schválil plán digitálnej transformácie verejnej správy, ktorý zahŕňa oživenie štátneho plánovania, avšak na novej technologickej úrovni. Gosplan bol zrušený ešte pred rozpadom ZSSR – v máji 1991. Federálni predstavitelia označujú plán podpísaný Mišustinom za „mimoriadne zvláštny“, iní ho vysvetľujú potrebou „naplniť príkaz prezidenta“.


Mišustin pripravuje novú Štátnu plánovaciu komisiu


Mišustin začiatkom týždňa schválil plán digitálnej transformácie verejnej správy, píše Kommersant s odvolaním sa na dokument. Znamená to oživenie štátneho plánovania na novej technologickej úrovni. Ide najmä o vytvorenie jednotného automatizovaného systému na zber a analýzu údajov o kľúčových sociálno-ekonomických parametroch pre analýzu v reálnom čase.


Centrálne plánovanie v ZSSR sa snažilo vyriešiť presne ten istý problém. Pôvodne myšlienku plánovania vyjadril ekonóm Vladimir Dmitriev na konci 19.storočia. Tvorila základ praxe Sovietskeho zväzu v 20. rokoch 20. storočia a je známy ako „päťročné plány“. Celkovo mal ZSSR 13 päťročných plánov, po ktorých plánovací systém nedokázal uspokojiť potreby občanov a do značnej miery predurčil kolaps krajiny v roku 1991.


Predpokladá sa, že Štátny plánovací výbor ZSSR znížil nedostatok výpočtovej sily. Dnešné digitálne technológie a umelá inteligencia však pokročili ďaleko dopredu. Zároveň sa v ZSSR plánoval dopyt – koľko tovaru treba vyrobiť za päťročné obdobie, aby sa uspokojili potreby občanov. Mišustinova vláda sa chystá urobiť to isté: “Zabezpečiť v reálnom čase koreláciu požiadaviek a potrieb ekonomických subjektov v krajine s cieľom znížiť náklady a zvýšiť efektivitu výroby.” To podľa úradníkov „zvýši kúpnu silu občanov“.


Niektorí vládni predstavitelia označujú plán za „mimoriadne zvláštny“, iní vysvetľujú, že bol schválený „na dlhodobé obdobie“. Vláda sa plánuje vrátiť do Štátnej plánovacej komisie z roku 2017. Už vtedy predstaviteľ ministerstva priemyslu a obchodu Gleb Nikitin ohlásil zavedenie Jednotného štátneho systému kontroly výrobných reťazcov. Väčšina Rusov však podporí prechod na sovietske hospodárske riadenie.


https://www.armadnymagazin.sk/2021/10/31/kapitalizmus-sa-vycerpal-misustin-sa-rozhodol-ozivit-statny-planovaci-vybor-zssr-ale-digitalny/


Slová ruského prezidenta Vladimira Putina o vyčerpaní kapitalizmu, ktoré predniesol na Valdajskom fóre, neboli abstraktnými úvahami. Premiér schválil plán digitálnej transformácie verejnej správy, ktorý zahŕňa oživenie štátneho plánovania, avšak na novej technologickej úrovni. Gosplan bol zrušený ešte pred rozpadom ZSSR – v máji 1991. Federálni predstavitelia označujú plán podpísaný Mišustinom za „mimoriadne zvláštny“, iní ho vysvetľujú potrebou „naplniť príkaz prezidenta“. Mišustin pripravuje novú Štátnu plánovaciu komisiu Mišustin začiatkom týždňa schválil plán digitálnej transformácie verejnej správy, píše Kommersant s odvolaním sa na dokument. Znamená to oživenie štátneho plánovania na novej technologickej úrovni. Ide najmä o vytvorenie jednotného automatizovaného systému na zber a analýzu údajov o kľúčových sociálno-ekonomických parametroch pre analýzu v reálnom čase. Centrálne plánovanie v ZSSR sa snažilo vyriešiť presne ten istý problém. Pôvodne myšlienku plánovania vyjadril ekonóm Vladimir Dmitriev na konci 19.storočia. Tvorila základ praxe Sovietskeho zväzu v 20. rokoch 20. storočia a je známy ako „päťročné plány“. Celkovo mal ZSSR 13 päťročných plánov, po ktorých plánovací systém nedokázal uspokojiť potreby občanov a do značnej miery predurčil kolaps krajiny v roku 1991. Predpokladá sa, že Štátny plánovací výbor ZSSR znížil nedostatok výpočtovej sily. Dnešné digitálne technológie a umelá inteligencia však pokročili ďaleko dopredu. Zároveň sa v ZSSR plánoval dopyt – koľko tovaru treba vyrobiť za päťročné obdobie, aby sa uspokojili potreby občanov. Mišustinova vláda sa chystá urobiť to isté: “Zabezpečiť v reálnom čase koreláciu požiadaviek a potrieb ekonomických subjektov v krajine s cieľom znížiť náklady a zvýšiť efektivitu výroby.” To podľa úradníkov „zvýši kúpnu silu občanov“. Niektorí vládni predstavitelia označujú plán za „mimoriadne zvláštny“, iní vysvetľujú, že bol schválený „na dlhodobé obdobie“. Vláda sa plánuje vrátiť do Štátnej plánovacej komisie z roku 2017. Už vtedy predstaviteľ ministerstva priemyslu a obchodu Gleb Nikitin ohlásil zavedenie Jednotného štátneho systému kontroly výrobných reťazcov. Väčšina Rusov však podporí prechod na sovietske hospodárske riadenie. https://www.armadnymagazin.sk/2021/10/31/kapitalizmus-sa-vycerpal-misustin-sa-rozhodol-ozivit-statny-planovaci-vybor-zssr-ale-digitalny/

/VIDEO/ New World Order | Viktor Efimov


V súvislosti s vyššie uvedenou správou vyznieva veľmi zaujímavo nasledovný výrok z čerstvého videa:


Budúca koncepcia Ruska v novom svetovom poriadku musí byť nevyhnutne založená na rekonštrukcii prinajmenšom ekonomickej platformy bývalého ZSSR


https://youtu.be/QzHp6Gq-Rs8?t=2201


/VIDEO/ New World Order | Viktor Efimov V súvislosti s vyššie uvedenou správou vyznieva veľmi zaujímavo nasledovný výrok z čerstvého videa: Budúca koncepcia Ruska v novom svetovom poriadku musí byť nevyhnutne založená na rekonštrukcii prinajmenšom ekonomickej platformy bývalého ZSSR https://youtu.be/QzHp6Gq-Rs8?t=2201

Zajímalo by mne, jak s tím jde dohromady toto video o dynamickém modelu meziodvětvové bilance Nikolaje Veduty, kde paní tvrdí, že o tento model ze stávající elity nikdo nestojí. O tomto modelu (nevím, zda přesně o této jeho konkrétní variantě od Veduty, třeba už mají modernější, ale nějak se mi tomu nechce moc věřit, přinejmenším by to snad porovnali, co je lepší...) píše i vnitřní prediktor SSSR, že je potřebný.


https://yandex.ru/video/preview/?text=НОВАТОРСКАЯ%20МОДЕЛЬ%20РАЗВИТИЯ%20НИКОЛАЯ%20ВЕДУТЫ.%20ЕЛЕНА%20ВЕДУТА&path=wizard&parent-reqid=1635706954238444-9500194727747559301-man2-5330-5d2-man-l7-balancer-8080-BAL-7349&wiz_type=vital&filmId=4895624220573344439


Новаторская модель развития Николая Ведуты. Елена Ведута


Zajímalo by mne, jak s tím jde dohromady toto video o dynamickém modelu meziodvětvové bilance Nikolaje Veduty, kde paní tvrdí, že o tento model ze stávající elity nikdo nestojí. O tomto modelu (nevím, zda přesně o této jeho konkrétní variantě od Veduty, třeba už mají modernější, ale nějak se mi tomu nechce moc věřit, přinejmenším by to snad porovnali, co je lepší...) píše i vnitřní prediktor SSSR, že je potřebný. https://yandex.ru/video/preview/?text=НОВАТОРСКАЯ%20МОДЕЛЬ%20РАЗВИТИЯ%20НИКОЛАЯ%20ВЕДУТЫ.%20ЕЛЕНА%20ВЕДУТА&path=wizard&parent-reqid=1635706954238444-9500194727747559301-man2-5330-5d2-man-l7-balancer-8080-BAL-7349&wiz_type=vital&filmId=4895624220573344439 Новаторская модель развития Николая Ведуты. Елена Ведута
Upravené 31. 10. 2021 o 20:04

Já myslím, že vývoj už se bez nějakého velkého ohlašování překlopil z pozice "elity zváží, co přijmou"do pozice "elity nepřijmou dobrovolně, ale z nutnosti".Stačí si ve zrychleném režimu přehrát grotesku s plynem a cenami, a je jasné,kdo tahá a hlavně bude v rozhodující míře tahat za hodně dlouhý konec motouzu... právě v této predikční kvalitě je zřejmý obrovský rozdíl mezi globalizací Ruskyj mir a globalizací n-tá varianta davoelitarizmu.__ V tom druhém už žádná validní predikce Světa vůbec není přítomna a predikcí Planety se zcela nemístně a neadekvátně nazývá směska technologií zachování starého DE-paradigmatu. je to střet progresivně paralytického konceptuálního seniora s mladým a energií nabitým mlaďochem...


Já myslím, že vývoj už se bez nějakého velkého ohlašování překlopil z pozice "elity zváží, co přijmou"do pozice "elity nepřijmou dobrovolně, ale z nutnosti".Stačí si ve zrychleném režimu přehrát grotesku s plynem a cenami, a je jasné,kdo tahá a hlavně bude v rozhodující míře tahat za hodně dlouhý konec motouzu... právě v této predikční kvalitě je zřejmý obrovský rozdíl mezi** _globalizací Ruskyj mir a globalizací n-tá varianta davoelitarizmu._**__ V tom druhém už žádná validní predikce Světa vůbec není přítomna a predikcí Planety se zcela nemístně a neadekvátně nazývá směska technologií zachování starého DE-paradigmatu. je to střet progresivně paralytického konceptuálního seniora s mladým a energií nabitým mlaďochem...

V posledných rokoch Vladimir Putin niekoľkokrát spomenul myšlienky Leva Gumileva – jedného z otcov moderného eurázianizmu – v kontexte úloh civilizačných a kultúrnych faktorov v ruskej vnútornej politike.


V článku zdanlivo o Ukrajine ruský prezident rozšíril pôvodný Gumilevov argument a načrtol to, čo by sme teraz mohli nazvať Putinova civilizačná doktrína v medzinárodných vzťahoch.


https://valdaiclub-com.translate.goog/a/highlights/the-putin-doctrine-how-the-ideas-of-a-20th-century/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=nui
Spoločný eurázijský domov: Smerom ku konzervatívnej politickej ekonómii


https://valdaiclub-com.translate.goog/a/highlights/common-eurasian-home/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=nui
Pri spomienke na slová Gumileva Lavrov v Kazachstane v roku 2013 povedal: „Eurazianizmus nemá len sľubnú budúcnosť – nemá z dlhodobého hľadiska žiadnu alternatívu, pretože je to skôr cesta k spolupráci než konfrontácii, skôr vzájomnému porozumeniu než konfliktom. a rovnaké práva veľkých a malých národov namiesto nacionalizmu a šovinizmu.


https://newlinesmag.com/essays/a-russian-intellectual-fortified-the-notion-of-a-eurasian-civilization/


V posledných rokoch Vladimir Putin niekoľkokrát spomenul myšlienky Leva Gumileva – jedného z otcov moderného eurázianizmu – v kontexte úloh civilizačných a kultúrnych faktorov v ruskej vnútornej politike. V článku zdanlivo o Ukrajine ruský prezident rozšíril pôvodný Gumilevov argument a načrtol to, čo by sme teraz mohli nazvať Putinova civilizačná doktrína v medzinárodných vzťahoch. https://valdaiclub-com.translate.goog/a/highlights/the-putin-doctrine-how-the-ideas-of-a-20th-century/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=nui _____________________________________________________________ Spoločný eurázijský domov: Smerom ku konzervatívnej politickej ekonómii https://valdaiclub-com.translate.goog/a/highlights/common-eurasian-home/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=nui _____________________________________________________________ Pri spomienke na slová Gumileva Lavrov v Kazachstane v roku 2013 povedal: „Eurazianizmus nemá len sľubnú budúcnosť – nemá z dlhodobého hľadiska žiadnu alternatívu, pretože je to skôr cesta k spolupráci než konfrontácii, skôr vzájomnému porozumeniu než konfliktom. a rovnaké práva veľkých a malých národov namiesto nacionalizmu a šovinizmu. https://newlinesmag.com/essays/a-russian-intellectual-fortified-the-notion-of-a-eurasian-civilization/
Upravené 1. 11. 2021 o 17:33

https://www.armadnymagazin.sk/2021/12/03/narodne-letectvo-v-rusku-caka-velka-zmena-bola-ohlasena-fuzia-spolocnosti-suchoj-mig-a-oak/


Ruské národné letectvo stojí pred veľkou zmenou. Bola ohlásená fúzia spoločností Suchoj, MiG a OAK


Takže kapitalistický model, kde sú dve proti sebe stojacie spoločnosti končí. Nahradí ho model socialistický, kde ľudia nebojujú proti sebe ale spolupracujú. Energia tratená na vzájomný boj, súperenie sa bude využívať na iné, užitočnejsiš účely.


https://www.armadnymagazin.sk/2021/12/03/narodne-letectvo-v-rusku-caka-velka-zmena-bola-ohlasena-fuzia-spolocnosti-suchoj-mig-a-oak/ Ruské národné letectvo stojí pred veľkou zmenou. Bola ohlásená fúzia spoločností Suchoj, MiG a OAK Takže kapitalistický model, kde sú dve proti sebe stojacie spoločnosti končí. Nahradí ho model socialistický, kde ľudia nebojujú proti sebe ale spolupracujú. Energia tratená na vzájomný boj, súperenie sa bude využívať na iné, užitočnejsiš účely.

Vláda sa plánuje vrátiť do Štátnej plánovacej komisie z roku 2017.
Proč by stát neměl provádět strategické plánování? Můžeme se na problém podívat z druhé strany. Plánují velké nadnárodní korporáty, které disponují mnohdy větší ekonomickou silou, než mnohé malé státy. A proč plánují? Třeba i proto, aby manažerstvo po komparaci reality a plánu mohlo očekávat prebendy (tedy pokud to vyjde).


[quote="pid:40489, uid:738"]Vláda sa plánuje vrátiť do Štátnej plánovacej komisie z roku 2017.[/quote]Proč by stát neměl provádět strategické plánování? Můžeme se na problém podívat z druhé strany. Plánují velké nadnárodní korporáty, které disponují mnohdy větší ekonomickou silou, než mnohé malé státy. A proč plánují? Třeba i proto, aby manažerstvo po komparaci reality a plánu mohlo očekávat prebendy (tedy pokud to vyjde).

Proč by neplánovali? Bral si někdo někdy podnikatelský úvěr u banky? Tam chtějí biznis plán minimálně na 5 let. Co je to jiného než plánování?


Proč by neplánovali? Bral si někdo někdy podnikatelský úvěr u banky? Tam chtějí biznis plán minimálně na 5 let. Co je to jiného než plánování?

zasa sa ti znizuje konkurencieschopnost a teda aj ochota skusat nieo principalne nove.....za socializmu to byval casty problem


zasa sa ti znizuje konkurencieschopnost a teda aj ochota skusat nieo principalne nove.....za socializmu to byval casty problem

Samozřejmě, že státy musí plánovat , a to na desítky let dopředu. Problém je v demokracii, naplánuješ DOL, změní se vláda a plán jde do kytek.
Co se týče obav o konkurenceschopnost, slyšeli jste někdy jméno Gluškov a zkratku OGAZ?
Doporučuji se seznámit.


Samozřejmě, že státy musí plánovat , a to na desítky let dopředu. Problém je v demokracii, naplánuješ DOL, změní se vláda a plán jde do kytek. Co se týče obav o konkurenceschopnost, slyšeli jste někdy jméno Gluškov a zkratku OGAZ? Doporučuji se seznámit.

zasa sa ti znizuje konkurencieschopnost a teda aj ochota skusat nieo principalne nove.....za socializmu to byval casty problem
Nesouhlasím, lidé byli tvořiví, ale trockistická elita brzdila vývoj. V té době soutěžily myšlenky, dnes soutěží peníze.


[quote="pid:46465, uid:187"]zasa sa ti znizuje konkurencieschopnost a teda aj ochota skusat nieo principalne nove.....za socializmu to byval casty problem[/quote]Nesouhlasím, lidé byli tvořiví, ale trockistická elita brzdila vývoj. V té době soutěžily myšlenky, dnes soutěží peníze.
Upravené 3. 12. 2021 o 14:57

@JankaS - proč by se měla snížit konkurenceschopnost ? není to náhodou nutný a vždypřítomný prvek DE koncepce, který personifikuje a přiděluje zásluhu za kolektivní úspěch vybraným jednotlivcům se vždy přítomným "rozděl a panuj" ?. není to přesně ta dobře a hluboko uložená mina ? Uznání přichází vždy, jde o to , v jaké formě (peníze,funkce) anebo postupný růst společenské anebo oborové autority. Pořád saháme po instrumentech nepřítele v domnění, že nám pomohou.
Rozdíl mezi davoelitarizmem a Koncepcí společenské bezpečnosti spočívá ve čtyřech K :
konkurence versus kooperace
konfrontace versus konsensus
Jednoduché a každodenně ověřitelné od nejjednoduššího sociálního systému (rodina) až po supersystém Planeta.
Může v davoelitarizmu vzniknout synergie ? nemůže - protože spolupráce je znakem společenské "slabosti".

@JankaS - proč by se měla snížit konkurenceschopnost ? není to náhodou nutný a vždypřítomný prvek DE koncepce, který personifikuje a přiděluje zásluhu za kolektivní úspěch vybraným jednotlivcům se vždy přítomným "rozděl a panuj" ?. není to přesně ta dobře a hluboko uložená mina ? Uznání přichází vždy, jde o to , v jaké formě (peníze,funkce) anebo postupný růst společenské anebo oborové autority. Pořád saháme po instrumentech nepřítele v domnění, že nám pomohou. Rozdíl mezi davoelitarizmem a Koncepcí společenské bezpečnosti spočívá ve čtyřech K : konkurence versus kooperace konfrontace versus konsensus Jednoduché a každodenně ověřitelné od nejjednoduššího sociálního systému (rodina) až po supersystém Planeta. Může v davoelitarizmu vzniknout synergie ? nemůže - protože spolupráce je znakem společenské "slabosti".

tak pretoze takto superili viacere koncepcie lietadiel a kazda mala priestor ukazat svoje silne aj slabe stranky. Ak sa firmy spoja, vacsinou to znamena zjednotenie platforiem a maximalne tak vizualne zmeny.....a slabe miesta sa mozu ukazat az casom a moze sa ukazat, ze to vedie do slepej ulicky.


tak pretoze takto superili viacere koncepcie lietadiel a kazda mala priestor ukazat svoje silne aj slabe stranky. Ak sa firmy spoja, vacsinou to znamena zjednotenie platforiem a maximalne tak vizualne zmeny.....a slabe miesta sa mozu ukazat az casom a moze sa ukazat, ze to vedie do slepej ulicky. To je ked to prezeniem, ako ked bojovali spolu Rajo jogurt vanilkovy a cokoladovy

tak pretoze takto superili viacere koncepcie lietadiel a kazda mala priestor ukazat svoje silne aj slabe stranky
Ale přece i za socializmu jich bylo několik. Byl projekt letadla Koroljova, Jakovleva, Tupoleva. Ten kdo měl lepší projekt, šel do výroby. Na projekty nemusí být 5 fabrik. Stačí několik projekčních kanceláří. Na projekci letadel jich zas není tolik.
Tady si mohu přihřát svoji polívčičku. Také jsem jeden projekt obhajoval (ne letecký smile ) a vážně to není sranda. Oponenti se sletí jak supy a cupují každý výkres do nejmenší součástky. A projektant si musí vše obhájit, je to jeho zodpovědnost. V kapitalizmu je to jiné, od zodpovědnosti se dá ve smlouvě zbavit. Na vakcíně to vidíme krásně názorně.


[quote="pid:46480, uid:187"]tak pretoze takto superili viacere koncepcie lietadiel a kazda mala priestor ukazat svoje silne aj slabe stranky[/quote]Ale přece i za socializmu jich bylo několik. Byl projekt letadla Koroljova, Jakovleva, Tupoleva. Ten kdo měl lepší projekt, šel do výroby. Na projekty nemusí být 5 fabrik. Stačí několik projekčních kanceláří. Na projekci letadel jich zas není tolik. Tady si mohu přihřát svoji polívčičku. Také jsem jeden projekt obhajoval (ne letecký :) ) a vážně to není sranda. Oponenti se sletí jak supy a cupují každý výkres do nejmenší součástky. A projektant si musí vše obhájit, je to jeho zodpovědnost. V kapitalizmu je to jiné, od zodpovědnosti se dá ve smlouvě zbavit. Na vakcíně to vidíme krásně názorně.
Upravené 3. 12. 2021 o 16:07

ach ja som to brala ako zlucovanie projektovych kancelarii, nie vyrobu.....tam sa s tym neda nesuhlasit. Samozrejme, zbytocny 3-nasobny aparat, ja som to brala skor ako vyvojove timy


ach ja som to brala ako zlucovanie projektovych kancelarii, nie vyrobu.....tam sa s tym neda nesuhlasit. Samozrejme, zbytocny 3-nasobny aparat, ja som to brala skor ako vyvojove timy

@JankaS v jaké společenské koncepci vziklo "soupeření"? Soupeření není soutěž. To první ja hra s nulovým součtem, to druhé hra s nenulovým součtem.V prvním je vítěz a poražený (poražení) . Ve druhém je pořadí podle stupně splnění zadání soutěže. To druhé má tu nespornou výhodu, že lze po konci soutěže hledat optimum z výsledků všech zúčastněných a vytvořit TÝMOVÉ ŘEŠENÍ kvalitnější než to, které vyhrálo. Pořád žijeme a myslíme v DE paradigmatu ,hierarchickém uspořádání ve tvaru pyramidy. v tom to je.

@JankaS v jaké společenské koncepci vziklo "soupeření"? Soupeření není soutěž. To první ja hra s nulovým součtem, to druhé hra s nenulovým součtem.V prvním je vítěz a poražený (poražení) . Ve druhém je pořadí podle stupně splnění zadání soutěže. To druhé má tu nespornou výhodu, že lze po konci soutěže hledat optimum z výsledků všech zúčastněných a vytvořit TÝMOVÉ ŘEŠENÍ kvalitnější než to, které vyhrálo. Pořád žijeme a myslíme v DE paradigmatu ,hierarchickém uspořádání ve tvaru pyramidy. v tom to je.

To , že plánování zavádí do slepé uličky jsou pohádky pro hlupáky .
Pokud za Lenina a Stalina plánování fungovalo a vyzvedlo SSSR do světového prvenství takřka z nuly , silou a umem stejného národa , tak jak je možné , že po jejich smrti tento standart nebyl dodržen , natož překročen ?
Co se někomu může jevit chybou řízení , může být pro jiného záměr .


To , že plánování zavádí do slepé uličky jsou pohádky pro hlupáky . Pokud za Lenina a Stalina plánování fungovalo a vyzvedlo SSSR do světového prvenství takřka z nuly , silou a umem stejného národa , tak jak je možné , že po jejich smrti tento standart nebyl dodržen , natož překročen ? Co se někomu může jevit chybou řízení , může být pro jiného záměr .

Socialismus bez centrálního plánování existovat nemůže, ale existence státního plánování ještě nutně neznamená, že je ten plán socialistický nebo alespoň nějaký jiný než kapitalistický. Záleží na vlastnicko-výrobních vztazích a v neposlední řadě na tom, kdo plánuje a ve prospěch koho, co je cílem plánu.
Plánují kapitalistické korporace, plánuje Čína, plánuje EU, plánovalo nacistické Německo...


Socialismus bez centrálního plánování existovat nemůže, ale existence státního plánování ještě nutně neznamená, že je ten plán socialistický nebo alespoň nějaký jiný než kapitalistický. Záleží na vlastnicko-výrobních vztazích a v neposlední řadě na tom, kdo plánuje a ve prospěch koho, co je cílem plánu. Plánují kapitalistické korporace, plánuje Čína, plánuje EU, plánovalo nacistické Německo...

dohadujete se zbytečně
tohle
https://en.wikipedia.org/wiki/OGAS
na západě svého času vzbudilo pozdvižení
kdyby to v SSSR zavedli dnes bychom nevzpomínali na SSSR ale na USA
škoda
snad v rusku navážou na ten správný konec


zde je o tom celá kniha v ruštině
https://crystalbook.ru/wp-content/uploads/2021/05/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%9C.-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%93%D0%90%D0%A1.pdf


dohadujete se zbytečně tohle https://en.wikipedia.org/wiki/OGAS na západě svého času vzbudilo pozdvižení kdyby to v SSSR zavedli dnes bychom nevzpomínali na SSSR ale na USA škoda snad v rusku navážou na ten správný konec zde je o tom celá kniha v ruštině https://crystalbook.ru/wp-content/uploads/2021/05/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%9C.-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%93%D0%90%D0%A1.pdf

Putin pripravuje grandióznu reformu


Budúci historici pravdepodobne označia rok 2021 za rok začiatku tektonických zmien v ekonomike postsovietskeho Ruska. Svedčia o tom viaceré zaujímavé udalosti.


Udalosť prvá


Vladimir Putin 27. januára 2021 na stretnutí „Svetového ekonomického fóra“ v Davose po prvý raz oznámil, že kapitalizmus založený na úveroch už nefunguje a ani jeho spojenie s digitálnymi technológiami situáciu nezachráni. Potom sa vyjadril k dôležitosti plnenia sociálnych záväzkov štátu voči obyvateľstvu — zabezpečiť ľuďom bývanie, prácu, bezplatné lieky, bezplatné vzdelanie a pod. Dištancoval sa od globalistov a liberálov a slušne požiadal Západ, aby nezasahoval do záležitostí Ruska. Pohrozil jadrovým obuškom, aby to bolo presvedčivejšie a vypol kameru.


Udalosť druhá


Koncom apríla — začiatkom mája vyšla veľmi nezvyčajná kniha pre súčasné Rusko — „Kryštál rastu. K ruskému ekonomickému zázraku“ od Alexandra Galušku, exministra pre rozvoj Ďalekého východu a teraz tajomníka Občianskej komory Ruskej federácie a predsedu Koordinačnej rady Občianskej komory Ruskej federácie pre národné projekty a ochranu ľudí.


Táto kniha je neobvyklá predovšetkým tým, že je podrobným rozborom príčin fenomenálneho rastu plánovaného hospodárstva v ZSSR v období rokov 1929 až 1955. V stalinskom období! STALINSKOM! Za vlády človeka, o ktorom naši školáci ani za posledných 30 rokov, ani dávno predtým nepočuli nič dobré. Muža, na ktorého ruské predajné prozápadné médiá neúnavne hádzali blato, operujúc falošnými faktami. Široká verejnosť (najmä mladí ľudia) sa po prvýkrát dozvedela o existencii najväčších ekonomických výdobytkov v stalinskej epoche.


Ďalšia črta knihy je spojená s osobnosťou samotného Alexandra Galušku. Zdalo by sa, prečo absolútne systémový človek, ktorý v kapitalistickom Rusku dosiahol významné kariérne úspechy, zrazu napísal knihu, ktorá už svojou existenciou môže značnej časti mocenskej elity spôsobiť strašnú bolesť hlavy a nervový tik — liberálnej časti. Pred desiatimi rokmi by bol autor za takú drzosť označený za marginála a už by ho nepozývali do „slušnej“ spoločnosti. A vysokého postu by bol okamžite zbavený, nájduc vhodný dôvod.


Niekoľko ďalších zaujímavých bodov:


Ihneď po vydaní knihy, akoby na objednávku, začala byť propagovaná vo všetkých mediálnych zdrojoch krajiny v „priemyselnom“ meradle, počnúc Prvým kanálom a končiac internetovými blogermi.


Táto kniha rozhodne nie je komerčný projekt — jej elektronická verzia je distribuovaná na oficiálnej stránke úplne zadarmo!


Za veľmi krátke obdobie existencie sa jej podarilo získať čestné osvedčenie od Občianskej komory Ruskej federácie a veľa pozitívnej spätnej väzby od najvýznamnejších verejných a politických osobností v Rusku.


Oficiálne sa uvádza, že kniha bola vydaná za asistencie štátnej korporácie „Rostech“, Občianskej komory Ruskej federácie a Ruskej geografickej spoločnosti (ktorej prezidentom je, ako je známe, minister obrany Ruskej federácie Sergej Šojgu a predsedom správnej rady je osobne prezident Vladimir Putin).


Špeciálne pre napísanie tejto knihy boli dokonca odtajnené niektoré archívne dokumenty!


Samozrejme, kniha sa skutočne ukázala ako veľmi prepracovaná, ale úroveň prípravy materiálu, rozsiahla PR kampaň a vysoká podpora nekomerčného projektu vedú k určitým myšlienkam: „Toto nie je náhoda!“


Udalosť tretia


Putin 21. októbra na stretnutí Valdajského klubu predniesol dlhý prejav, v ktorom opäť zopakoval svoju davoskú tézu o zániku kapitalizmu, no teraz z textu vyškrtol výraz „založeného na úvere“:


„Existujúci model kapitalizmu, ktorý je dnes základom sociálnej štruktúry vo veľkej väčšine krajín, sa vyčerpal.“


Udalosť štvrtá


V. Mišustin podpísal 22. októbra mimoriadne kuriózne vládne nariadenie číslo 2998-r „O strategickom smerovaní v oblasti digitálnej transformácie verejnej správy“, kde je okrem iného čierne na bielom napísané, že sa plánuje vytvorenie systému, ktorý bude založený na dynamickom modeli vstupno-výstupnej rovnováhy. Tento model bol totiž základným kameňom doktríny centrálneho plánovania, ktorá existovala v ZSSR.


Prepojením týchto štyroch udalostí si dovolíme tvrdiť, že Rusko pripravuje grandióznu zmenu celého ekonomického systému – rozsiahlu ekonomickú reformu.


Zaoberajú sa teraz odborníci niektorého vedecko-výskumného ústavu výpočtami budúceho plánovaného digitálneho riadiaceho systému? Mišustinov príkaz ukazuje, že áno, práca sa začala.


A vydanie knihy „Kryštál rastu. K ruskému ekonomickému zázraku“ a humbuk okolo toho nepochybne majú za cieľ pripraviť verejnú mienku na prijatie nového štátneho ekonomického kurzu v budúcnosti. Ako blízko je táto budúcnosť, to si každý môže domyslieť. Tempo udalostí je však povzbudzujúce.


Ostáva už len zaželať veľa šťastia prezidentovi a všetkým, ktorí na tom pracujú!


https://sk.news-front.info/2022/01/27/putin-pripravuje-grandioznu-reformu/


Putin pripravuje grandióznu reformu Budúci historici pravdepodobne označia rok 2021 za rok začiatku tektonických zmien v ekonomike postsovietskeho Ruska. Svedčia o tom viaceré zaujímavé udalosti. Udalosť prvá Vladimir Putin 27. januára 2021 na stretnutí „Svetového ekonomického fóra“ v Davose po prvý raz oznámil, že kapitalizmus založený na úveroch už nefunguje a ani jeho spojenie s digitálnymi technológiami situáciu nezachráni. Potom sa vyjadril k dôležitosti plnenia sociálnych záväzkov štátu voči obyvateľstvu — zabezpečiť ľuďom bývanie, prácu, bezplatné lieky, bezplatné vzdelanie a pod. Dištancoval sa od globalistov a liberálov a slušne požiadal Západ, aby nezasahoval do záležitostí Ruska. Pohrozil jadrovým obuškom, aby to bolo presvedčivejšie a vypol kameru. Udalosť druhá Koncom apríla — začiatkom mája vyšla veľmi nezvyčajná kniha pre súčasné Rusko — „Kryštál rastu. K ruskému ekonomickému zázraku“ od Alexandra Galušku, exministra pre rozvoj Ďalekého východu a teraz tajomníka Občianskej komory Ruskej federácie a predsedu Koordinačnej rady Občianskej komory Ruskej federácie pre národné projekty a ochranu ľudí. Táto kniha je neobvyklá predovšetkým tým, že je podrobným rozborom príčin fenomenálneho rastu plánovaného hospodárstva v ZSSR v období rokov 1929 až 1955. V stalinskom období! STALINSKOM! Za vlády človeka, o ktorom naši školáci ani za posledných 30 rokov, ani dávno predtým nepočuli nič dobré. Muža, na ktorého ruské predajné prozápadné médiá neúnavne hádzali blato, operujúc falošnými faktami. Široká verejnosť (najmä mladí ľudia) sa po prvýkrát dozvedela o existencii najväčších ekonomických výdobytkov v stalinskej epoche. Ďalšia črta knihy je spojená s osobnosťou samotného Alexandra Galušku. Zdalo by sa, prečo absolútne systémový človek, ktorý v kapitalistickom Rusku dosiahol významné kariérne úspechy, zrazu napísal knihu, ktorá už svojou existenciou môže značnej časti mocenskej elity spôsobiť strašnú bolesť hlavy a nervový tik — liberálnej časti. Pred desiatimi rokmi by bol autor za takú drzosť označený za marginála a už by ho nepozývali do „slušnej“ spoločnosti. A vysokého postu by bol okamžite zbavený, nájduc vhodný dôvod. Niekoľko ďalších zaujímavých bodov: Ihneď po vydaní knihy, akoby na objednávku, začala byť propagovaná vo všetkých mediálnych zdrojoch krajiny v „priemyselnom“ meradle, počnúc Prvým kanálom a končiac internetovými blogermi. Táto kniha rozhodne nie je komerčný projekt — jej elektronická verzia je distribuovaná na oficiálnej stránke úplne zadarmo! Za veľmi krátke obdobie existencie sa jej podarilo získať čestné osvedčenie od Občianskej komory Ruskej federácie a veľa pozitívnej spätnej väzby od najvýznamnejších verejných a politických osobností v Rusku. Oficiálne sa uvádza, že kniha bola vydaná za asistencie štátnej korporácie „Rostech“, Občianskej komory Ruskej federácie a Ruskej geografickej spoločnosti (ktorej prezidentom je, ako je známe, minister obrany Ruskej federácie Sergej Šojgu a predsedom správnej rady je osobne prezident Vladimir Putin). Špeciálne pre napísanie tejto knihy boli dokonca odtajnené niektoré archívne dokumenty! Samozrejme, kniha sa skutočne ukázala ako veľmi prepracovaná, ale úroveň prípravy materiálu, rozsiahla PR kampaň a vysoká podpora nekomerčného projektu vedú k určitým myšlienkam: „Toto nie je náhoda!“ Udalosť tretia Putin 21. októbra na stretnutí Valdajského klubu predniesol dlhý prejav, v ktorom opäť zopakoval svoju davoskú tézu o zániku kapitalizmu, no teraz z textu vyškrtol výraz „založeného na úvere“: „Existujúci model kapitalizmu, ktorý je dnes základom sociálnej štruktúry vo veľkej väčšine krajín, sa vyčerpal.“ Udalosť štvrtá V. Mišustin podpísal 22. októbra mimoriadne kuriózne vládne nariadenie číslo 2998-r „O strategickom smerovaní v oblasti digitálnej transformácie verejnej správy“, kde je okrem iného čierne na bielom napísané, že sa plánuje vytvorenie systému, ktorý bude založený na dynamickom modeli vstupno-výstupnej rovnováhy. Tento model bol totiž základným kameňom doktríny centrálneho plánovania, ktorá existovala v ZSSR. Prepojením týchto štyroch udalostí si dovolíme tvrdiť, že Rusko pripravuje grandióznu zmenu celého ekonomického systému – rozsiahlu ekonomickú reformu. Zaoberajú sa teraz odborníci niektorého vedecko-výskumného ústavu výpočtami budúceho plánovaného digitálneho riadiaceho systému? Mišustinov príkaz ukazuje, že áno, práca sa začala. A vydanie knihy „Kryštál rastu. K ruskému ekonomickému zázraku“ a humbuk okolo toho nepochybne majú za cieľ pripraviť verejnú mienku na prijatie nového štátneho ekonomického kurzu v budúcnosti. Ako blízko je táto budúcnosť, to si každý môže domyslieť. Tempo udalostí je však povzbudzujúce. Ostáva už len zaželať veľa šťastia prezidentovi a všetkým, ktorí na tom pracujú! https://sk.news-front.info/2022/01/27/putin-pripravuje-grandioznu-reformu/

krystal růstu už se u nás překládá a jedná se o právech na vydání
bohužel Galuška prý leží v nemocnici s covidem


krystal růstu už se u nás překládá a jedná se o právech na vydání bohužel Galuška prý leží v nemocnici s covidem

krystal růstu už se u nás překládá
a kde sa to bude dať zadovážiť ak sa to podarí?


[quote="pid:54696, uid:402"]krystal růstu už se u nás překládá[/quote] a kde sa to bude dať zadovážiť ak sa to podarí?

Tipuji na Zakázaném vzdělání, kde jsou i knihy VVP a pod.


Tipuji na Zakázaném vzdělání, kde jsou i knihy VVP a pod.

asi zakázané vzdělání
organizuje to Josef Skála


asi zakázané vzdělání organizuje to Josef Skála
2.63k
24
11
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept