Zahraničná politika
Veľká Európa(Eurázia) - Lisabon / Vladivostok + Nová hodvábna cesta + CENTROPE

Diskusia venovaná téme Veľkej Európy od Lisabonu po Vladivostok, Novej hodvábnej ceste a budúcnosti Centrálnej Európy


Diskusia venovaná téme Veľkej Európy od Lisabonu po Vladivostok, Novej hodvábnej ceste a budúcnosti Centrálnej Európy
Upravené 28. 10. 2021 o 11:00

NEMECKO DOKONČUJE PUTINOVSKÝ PROJEKT JEDNOTNÉHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU OD LISABONU PO VLADIVOSTOK


Nemecko dokončuje formáciu „Štvrtej hospodárskej ríše“ – jednotného hospodárskeho priestoru od Lisabonu po Vladivostok, známeho pod označením Veľká Európa. Projekt verejne ohlásil ruský prezident Putin v roku 2010.


„Štvrtá hospodárska ríša“ je zónou nemeckého vplyvu od Lisabonu po Vladivostok, ktorá sa zhoduje s projektom Veľkej Európy prezidenta Putina, zónou voľného obchodu medzi Európskou úniou (EÚ) a Ruskou federáciou, respektíve štátmi Eurázijskej ekonomickej únie (EEU) a ktorý bol vyvinutý za aktívnej účasti kancelárky Merkelovej.


Ekonomická sila namiesto vojny


Angela Merkelová rezignovala na funkciu spolkovej kancelárky Nemecka. Unikátny príklad nepretržitej služby svojej krajine v najvyšších verejných funkciách od roku 2005 sa končí. Je to obzvlášť pozoruhodné v kontexte západných demokracií. Teraz už môžeme povedať, že Nemecko s Merkelovou sa stalo kvalitatívne inou krajinou. Toto už nie je „mladší brat Spojených štátov“, ale „staršia sestra EÚ“.


Myšlienka kľúčovej ekonomickej dominancie predpokladá dosiahnutie všetkých rovnakých cieľov pomocou ekonomických nástrojov, ktoré sa Nemecko za posledných sto rokov neúspešne pokúšalo dosiahnuť pomocou vojenských mechanizmov. Ukazuje sa, že budovanie Európy zameranej na Nemecko je možné dosiahnuť iba prostredníctvom investícií a voľného trhu.


Nový model vytvárania „hospodárskej ríše“ predpokladá maximálne posilnenie konkurenčných pozícií Nemecka na Západe, predovšetkým v sektore „ekonomického trenia“ s Veľkou Britániou a USA, ako aj obchodného tlaku na Francúzsko. Pokiaľ ide o východ, tu sú ekonomické nastavenia jemnejšie.


Atraktívne Rusko


Nemecko potrebuje odbytové trhy, zdroje kvalifikovanej pracovnej sily, likvidné aktíva pre investície a komoditné platformy. Prirodzene, každý z vyššie uvedených faktorov ekonomickej expanzie nie je realizovaný v čistej forme. Ide o kombináciu a rôzne možnosti ich kombinovania s dôrazom na jednu alebo viac priorít.


Napríklad pokiaľ ide o stredoeurópske krajiny, už bolo rozhodnuté: sú považované za objekty investícií a čiastočne aj za predajné trhy a zdroje doplňovania pracovnej sily. Ale prvý faktor je kľúčový.


Pri prechode na východ sa táto matica faktorov výrazne mení: Ruská federácia už nie je považovaná za zdroj pracovných síl a systémových investícií, ale je atraktívnou krajinou ako predajný trh a surovinová platforma, najmä pokiaľ ide o trh s energiou.


Miesto pre Ukrajinu


Pokiaľ ide o Ukrajinu, tento „koncept“ ešte nebol stanovený a váhy sa môžu prikláňať buď k „stredoeurópskemu formátu“, alebo k „panázijskému“.
Ukrajina ešte nie je v centre pozornosti nemeckej investičnej politiky a nie je a priori surovinovou platformou, ktorá by mohla hrať významnú úlohu pre trh EÚ.


Keď vezmeme do úvahy úroveň rozvoja systému zabezpečenia práv investorov na Ukrajine a stupeň ochrany ich vlastníckych titulov, nemôžeme predstierať, že Ukrajina je tiež príjemcom investície. Postupne sa stráca aj tranzitný potenciál, o čom svedčí bieloruská trasa „Novej hodvábnej cesty“, ako aj výstavba obchvatových koridorov prepravy plynu, v prvom rade Nord Stream.


V súčasnej dobe prevláda iba vývoz pracovnej sily z ukrajinskej strany, ale tu je potrebné pochopiť, že v Nemecku: a) dobre si uvedomujú hospodársky význam Ukrajiny a jej potenciálu; b) nedokážu jasne definovať, čo robiť so všetkým týmto „susedným“ potenciálom.
Štvrtá hospodárska ríša


Koncept „Štvrtej hospodárskej ríše“ rieši približne rovnaké úlohy, aké boli kladené v knihe nemeckého konzervatívca Arthura Moellera van den Brucka – „Tretia ríša“: jednota národa, intrasociálne zmierenie, vytvorenie štátu budúcnosti a zavedenie nového systému hodnôt.


Toto je nová politická metafyzika. Dnes sú myšlienky generované knihou Van den Brucka v Nemecku tabu. Je to tak, historici si pamätajú prvú ríšu vo forme Svätej ríše rímskej a druhú – v podobe štátu železného kancelára – Bismarcka. Snažia sa znova nespomínať „Tretiu ríšu“ – Hitlerov nacistický štát. Navyše si nikto nebude pamätať na narážku na Joachima z Flory: prvé kráľovstvo pohanov, druhé kráľovstvo Starého zákona a tretie Kristovo kráľovstvo na zemi.


V Nemecku je teraz nová politická antropológia. Politika ľudského centrizmu a primát verejných práv a slobôd v rozhodovaní. To ale neznamená, že Nemecko nechce posilniť svoju pozíciu a presadiť sa v rebríčku vedúcej svetovej ekonomiky. K týmto cieľom teraz slúži vnútorná humanistická agenda (Ľudské kráľovstvo na Zemi, ak budeme pokračovať v logickom rade Flóry a odhalíme tému uzavretých cirkví prerobených na sociálne centrá pomoci a rehabilitácie) a doktrína ekonomického nacionalizmu – samotná „štvrtá ekonomická Ríša“.


Táto konštrukcia predpokladá:


– Využitie potenciálu EÚ predávať svoje výrobky na celom svete (hotovo).
– Investičná dominancia v strede kontinentu (dokončená).
– Použitie surovín Ruskej federácie (takmer dokončené).
– Využívanie pracovných síl v strednej a východnej Európe (prebieha).
– Kreditná dominancia na juhu kontinentu (dokončené).
– Vytvorenie stredoeurópskeho „balíka“ logistiky a dopravnej komunikácie (bude dokončené spustením programu Nord Stream 2).


Veľká Európa od Lisabonu po Vladivostok a Nová hodvábna cesta


Vyvrhnutie „morských ríš“ – Veľkej Británie (vystúpenie z EÚ) a USA (minimalizácia sankčných politík USA voči Ruskej federácii, Turecku a Iránu) – je vo fáze kryštalizácie konceptu.


Uskutočňuje sa udržanie vedenia „o krok vyššie“ vo vzťahu k Francúzsku.


„Štvrtá hospodárska ríša“ je zónou nemeckého vplyvu od Lisabonu po Vladivostok, ktorá sa zhoduje s projektom zóny voľného obchodu medzi EÚ a Ruskou federáciou, ktorý bol vyvinutý za aktívnej účasti Merkelovej.


Myšlienku ekonomickej ríše realizuje stredopravý blok CDU-CSU, toto je „bavorský model“ nemeckého kapitalizmu. V blízkej budúcnosti bude podľa Eurostatu na základe Nemecka, Rakúska, Holandska, Poľska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska existovať základný európsky „lievik“ s najvyššou životnou úrovňou na kontinente a najsilnejšie čerpanie demografických zdrojov a vytváranie investícií.


Merkelová vo svojom prejave na rozlúčku pripomenula teroristické hrozby, kybernetickú bezpečnosť, hospodársky rast a Zelenú dohodu. O východnej Európe, nehovoriac o Ukrajine alebo Ruskej federácii, nebolo ani slova. Táto časť zostáva nástrojom, objektom nemeckej politiky, navyše objektom, pre ktorého potreba Nemecka ešte nie je zrejmá.


Nemecko a Čína (nie Spojené štáty), ako dve krajiny vektora Lisabon – Vladivostok (pozn. Veľká Európa), by sa mohli stať strategickým duumvirátom pre Ukrajinu, ktorý by zaistil ukrajinskú geopolitickú stabilitu vo vzťahoch s Ruskou federáciou, pretože práve s Nemeckom a Čínou je moderné Rusko najbližšie, symbolom čoho sú dva strategické plynovody: Sibírska sila a Nord Stream 2.


Jediná cesta pre Ukrajinu – antifašizmus


Ale paradoxne, tieto dve krajiny sú v ukrajinskej zahraničnej politike najväčšou katastrofou. Veď ktoré sú jediné obvinenia voči Merkelovej znejúce z úst ukrajinských politikov: od agenta sovietskych špeciálnych služieb po „Putinovho priateľa“. Pronacistické názory niektorých ukrajinských diplomatov sú samostatnou otázkou.


Žiadosť o poskytnutie zbraní Ukrajine, ktorá znela z Kyjeva, môže byť vysvetlená iba nedostatočným porozumením nemeckého mentálneho kódexu: každý, kto cíti históriu a rozumie fantómovým bolestiam Berlína, chápe, že nemeckí vojaci a zbrane nebudú nikdy nasadené vo východnej Európe. Špecifickosť vzťahov medzi Nemeckom a Ruskou federáciou bude vždy formovaná v tieni minulosti a s prihliadnutím na zložitosť viny Nemcov. Práve toto, a nie peniaze „Gazpromu“ a spojenie s FSB, vysvetľuje osobitné postavenie nemeckých politických elít vo vzťahu k Ruskej federácii.


Čiastočne by to Ukrajina mohla využiť, keby vo vzťahoch s Berlínom artikulovali ukrajinskú stránku v histórii 2. svetovej vojny. Ale musel by to byť koncept víťaznej stránky národa, ktorý sa aktívne podieľal na oslobodení Európy od fašizmu. Aby sme to mohli urobiť, museli by sme mať vlastný príbeh o Veľkej vojne. Napríklad ako Deň oslobodenia Kyjeva. Ale toto rozhodne nie je formát „zmierenia“.


A cestu Ukrajiny naproti Číne uzatvára bariéra dekomunizácie.


Výsledky volieb v Nemecku zavážia


V modeli nemeckej „ekonomickej ríše“ neexistuje miesto pre vznik slovanského jadra v podobe únie Poľska, Ukrajiny a Bieloruska s 80-90 miliónmi obyvateľov, čo je porovnateľné s demografickým potenciálom Nemecka. Ale mohla by existovať Ukrajina ako pevné spojenie na osi z Lisabonu do Vladivostoku. Na osi, ktorú bude tvoriť Nemecko ako kľúčová krajina EÚ a Čína ako kľúčová krajina Ázie (pozn. spojené Novou hodvábnou cestou).


Naši „patrioti“ medzitým dúfajú v porážku vládnuceho bloku CDU-CSU a v nástup sociálnych mocí sociálnych demokratov v spojenectve so Zelenými a ľavicou (východné Nemecko), pričom si neuvedomujú, že pre túto konfiguráciu je súčasná humanitárna politika na Ukrajine vekom jaskyne a stredovekého tmárstva. Takáto koalícia bude „nemať rada“ modernú Ukrajinu ešte viac ako moderné Rusko.


https://www.facebook.com/Zdrojj/posts/4306709159405457


NEMECKO DOKONČUJE PUTINOVSKÝ PROJEKT JEDNOTNÉHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU OD LISABONU PO VLADIVOSTOK Nemecko dokončuje formáciu „Štvrtej hospodárskej ríše“ – jednotného hospodárskeho priestoru od Lisabonu po Vladivostok, známeho pod označením Veľká Európa. Projekt verejne ohlásil ruský prezident Putin v roku 2010. „Štvrtá hospodárska ríša“ je zónou nemeckého vplyvu od Lisabonu po Vladivostok, ktorá sa zhoduje s projektom Veľkej Európy prezidenta Putina, zónou voľného obchodu medzi Európskou úniou (EÚ) a Ruskou federáciou, respektíve štátmi Eurázijskej ekonomickej únie (EEU) a ktorý bol vyvinutý za aktívnej účasti kancelárky Merkelovej. Ekonomická sila namiesto vojny Angela Merkelová rezignovala na funkciu spolkovej kancelárky Nemecka. Unikátny príklad nepretržitej služby svojej krajine v najvyšších verejných funkciách od roku 2005 sa končí. Je to obzvlášť pozoruhodné v kontexte západných demokracií. Teraz už môžeme povedať, že Nemecko s Merkelovou sa stalo kvalitatívne inou krajinou. Toto už nie je „mladší brat Spojených štátov“, ale „staršia sestra EÚ“. Myšlienka kľúčovej ekonomickej dominancie predpokladá dosiahnutie všetkých rovnakých cieľov pomocou ekonomických nástrojov, ktoré sa Nemecko za posledných sto rokov neúspešne pokúšalo dosiahnuť pomocou vojenských mechanizmov. Ukazuje sa, že budovanie Európy zameranej na Nemecko je možné dosiahnuť iba prostredníctvom investícií a voľného trhu. Nový model vytvárania „hospodárskej ríše“ predpokladá maximálne posilnenie konkurenčných pozícií Nemecka na Západe, predovšetkým v sektore „ekonomického trenia“ s Veľkou Britániou a USA, ako aj obchodného tlaku na Francúzsko. Pokiaľ ide o východ, tu sú ekonomické nastavenia jemnejšie. Atraktívne Rusko Nemecko potrebuje odbytové trhy, zdroje kvalifikovanej pracovnej sily, likvidné aktíva pre investície a komoditné platformy. Prirodzene, každý z vyššie uvedených faktorov ekonomickej expanzie nie je realizovaný v čistej forme. Ide o kombináciu a rôzne možnosti ich kombinovania s dôrazom na jednu alebo viac priorít. Napríklad pokiaľ ide o stredoeurópske krajiny, už bolo rozhodnuté: sú považované za objekty investícií a čiastočne aj za predajné trhy a zdroje doplňovania pracovnej sily. Ale prvý faktor je kľúčový. Pri prechode na východ sa táto matica faktorov výrazne mení: Ruská federácia už nie je považovaná za zdroj pracovných síl a systémových investícií, ale je atraktívnou krajinou ako predajný trh a surovinová platforma, najmä pokiaľ ide o trh s energiou. Miesto pre Ukrajinu Pokiaľ ide o Ukrajinu, tento „koncept“ ešte nebol stanovený a váhy sa môžu prikláňať buď k „stredoeurópskemu formátu“, alebo k „panázijskému“. Ukrajina ešte nie je v centre pozornosti nemeckej investičnej politiky a nie je a priori surovinovou platformou, ktorá by mohla hrať významnú úlohu pre trh EÚ. Keď vezmeme do úvahy úroveň rozvoja systému zabezpečenia práv investorov na Ukrajine a stupeň ochrany ich vlastníckych titulov, nemôžeme predstierať, že Ukrajina je tiež príjemcom investície. Postupne sa stráca aj tranzitný potenciál, o čom svedčí bieloruská trasa „Novej hodvábnej cesty“, ako aj výstavba obchvatových koridorov prepravy plynu, v prvom rade Nord Stream. V súčasnej dobe prevláda iba vývoz pracovnej sily z ukrajinskej strany, ale tu je potrebné pochopiť, že v Nemecku: a) dobre si uvedomujú hospodársky význam Ukrajiny a jej potenciálu; b) nedokážu jasne definovať, čo robiť so všetkým týmto „susedným“ potenciálom. Štvrtá hospodárska ríša Koncept „Štvrtej hospodárskej ríše“ rieši približne rovnaké úlohy, aké boli kladené v knihe nemeckého konzervatívca Arthura Moellera van den Brucka – „Tretia ríša“: jednota národa, intrasociálne zmierenie, vytvorenie štátu budúcnosti a zavedenie nového systému hodnôt. Toto je nová politická metafyzika. Dnes sú myšlienky generované knihou Van den Brucka v Nemecku tabu. Je to tak, historici si pamätajú prvú ríšu vo forme Svätej ríše rímskej a druhú – v podobe štátu železného kancelára – Bismarcka. Snažia sa znova nespomínať „Tretiu ríšu“ – Hitlerov nacistický štát. Navyše si nikto nebude pamätať na narážku na Joachima z Flory: prvé kráľovstvo pohanov, druhé kráľovstvo Starého zákona a tretie Kristovo kráľovstvo na zemi. V Nemecku je teraz nová politická antropológia. Politika ľudského centrizmu a primát verejných práv a slobôd v rozhodovaní. To ale neznamená, že Nemecko nechce posilniť svoju pozíciu a presadiť sa v rebríčku vedúcej svetovej ekonomiky. K týmto cieľom teraz slúži vnútorná humanistická agenda (Ľudské kráľovstvo na Zemi, ak budeme pokračovať v logickom rade Flóry a odhalíme tému uzavretých cirkví prerobených na sociálne centrá pomoci a rehabilitácie) a doktrína ekonomického nacionalizmu – samotná „štvrtá ekonomická Ríša“. Táto konštrukcia predpokladá: – Využitie potenciálu EÚ predávať svoje výrobky na celom svete (hotovo). – Investičná dominancia v strede kontinentu (dokončená). – Použitie surovín Ruskej federácie (takmer dokončené). – Využívanie pracovných síl v strednej a východnej Európe (prebieha). – Kreditná dominancia na juhu kontinentu (dokončené). – Vytvorenie stredoeurópskeho „balíka“ logistiky a dopravnej komunikácie (bude dokončené spustením programu Nord Stream 2). Veľká Európa od Lisabonu po Vladivostok a Nová hodvábna cesta Vyvrhnutie „morských ríš“ – Veľkej Británie (vystúpenie z EÚ) a USA (minimalizácia sankčných politík USA voči Ruskej federácii, Turecku a Iránu) – je vo fáze kryštalizácie konceptu. Uskutočňuje sa udržanie vedenia „o krok vyššie“ vo vzťahu k Francúzsku. „Štvrtá hospodárska ríša“ je zónou nemeckého vplyvu od Lisabonu po Vladivostok, ktorá sa zhoduje s projektom zóny voľného obchodu medzi EÚ a Ruskou federáciou, ktorý bol vyvinutý za aktívnej účasti Merkelovej. Myšlienku ekonomickej ríše realizuje stredopravý blok CDU-CSU, toto je „bavorský model“ nemeckého kapitalizmu. V blízkej budúcnosti bude podľa Eurostatu na základe Nemecka, Rakúska, Holandska, Poľska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska existovať základný európsky „lievik“ s najvyššou životnou úrovňou na kontinente a najsilnejšie čerpanie demografických zdrojov a vytváranie investícií. Merkelová vo svojom prejave na rozlúčku pripomenula teroristické hrozby, kybernetickú bezpečnosť, hospodársky rast a Zelenú dohodu. O východnej Európe, nehovoriac o Ukrajine alebo Ruskej federácii, nebolo ani slova. Táto časť zostáva nástrojom, objektom nemeckej politiky, navyše objektom, pre ktorého potreba Nemecka ešte nie je zrejmá. Nemecko a Čína (nie Spojené štáty), ako dve krajiny vektora Lisabon – Vladivostok (pozn. Veľká Európa), by sa mohli stať strategickým duumvirátom pre Ukrajinu, ktorý by zaistil ukrajinskú geopolitickú stabilitu vo vzťahoch s Ruskou federáciou, pretože práve s Nemeckom a Čínou je moderné Rusko najbližšie, symbolom čoho sú dva strategické plynovody: Sibírska sila a Nord Stream 2. Jediná cesta pre Ukrajinu – antifašizmus Ale paradoxne, tieto dve krajiny sú v ukrajinskej zahraničnej politike najväčšou katastrofou. Veď ktoré sú jediné obvinenia voči Merkelovej znejúce z úst ukrajinských politikov: od agenta sovietskych špeciálnych služieb po „Putinovho priateľa“. Pronacistické názory niektorých ukrajinských diplomatov sú samostatnou otázkou. Žiadosť o poskytnutie zbraní Ukrajine, ktorá znela z Kyjeva, môže byť vysvetlená iba nedostatočným porozumením nemeckého mentálneho kódexu: každý, kto cíti históriu a rozumie fantómovým bolestiam Berlína, chápe, že nemeckí vojaci a zbrane nebudú nikdy nasadené vo východnej Európe. Špecifickosť vzťahov medzi Nemeckom a Ruskou federáciou bude vždy formovaná v tieni minulosti a s prihliadnutím na zložitosť viny Nemcov. Práve toto, a nie peniaze „Gazpromu“ a spojenie s FSB, vysvetľuje osobitné postavenie nemeckých politických elít vo vzťahu k Ruskej federácii. Čiastočne by to Ukrajina mohla využiť, keby vo vzťahoch s Berlínom artikulovali ukrajinskú stránku v histórii 2. svetovej vojny. Ale musel by to byť koncept víťaznej stránky národa, ktorý sa aktívne podieľal na oslobodení Európy od fašizmu. Aby sme to mohli urobiť, museli by sme mať vlastný príbeh o Veľkej vojne. Napríklad ako Deň oslobodenia Kyjeva. Ale toto rozhodne nie je formát „zmierenia“. A cestu Ukrajiny naproti Číne uzatvára bariéra dekomunizácie. Výsledky volieb v Nemecku zavážia V modeli nemeckej „ekonomickej ríše“ neexistuje miesto pre vznik slovanského jadra v podobe únie Poľska, Ukrajiny a Bieloruska s 80-90 miliónmi obyvateľov, čo je porovnateľné s demografickým potenciálom Nemecka. Ale mohla by existovať Ukrajina ako pevné spojenie na osi z Lisabonu do Vladivostoku. Na osi, ktorú bude tvoriť Nemecko ako kľúčová krajina EÚ a Čína ako kľúčová krajina Ázie (pozn. spojené Novou hodvábnou cestou). Naši „patrioti“ medzitým dúfajú v porážku vládnuceho bloku CDU-CSU a v nástup sociálnych mocí sociálnych demokratov v spojenectve so Zelenými a ľavicou (východné Nemecko), pričom si neuvedomujú, že pre túto konfiguráciu je súčasná humanitárna politika na Ukrajine vekom jaskyne a stredovekého tmárstva. Takáto koalícia bude „nemať rada“ modernú Ukrajinu ešte viac ako moderné Rusko. https://www.facebook.com/Zdrojj/posts/4306709159405457
Upravené 8. 10. 2021 o 14:26

MLC Holíč - prekladisko


Obrovské multimodálne logistické centrum na rieke Morava na Záhorí MLC Holíč - http://www.multimodal.sk/


Na Záhorie mieria megalode - https://www.trend.sk/trend-archiv/top-10-investicii-zahorie-mieria-megalode-inobat-nakupuje-technologie


MLC Holíč - prekladisko Obrovské multimodálne logistické centrum na rieke Morava na Záhorí MLC Holíč - http://www.multimodal.sk/ Na Záhorie mieria megalode - https://www.trend.sk/trend-archiv/top-10-investicii-zahorie-mieria-megalode-inobat-nakupuje-technologie

Východoslovenské prekladiská (existujúce Maťovce, Čierna nad Tisou, Dobrá, Haniska + pripravované megaprekladisko GLIP Bočiar), Hodvábna cesta a brána do Európy


Slovensko môže byť dôležitou súčasťou Hodvábnej cesty, prílev vlakov z Číny prinesie investície - https://www.webnoviny.sk/nasadoprava/slovensko-moze-byt-dolezitou-sucastou-hodvabnej-cesty-prilev-vlakov-z-ciny-prinesie-investicie/


Ministerstvo dopravy chce prilákať nákladné vlaky s tovarmi z Číny dotačnou schémou - https://www.trend.sk/spravy/ministerstvo-dopravy-chce-prilakat-nakladne-vlaky-tovarmi-ciny-dotacnou-schemou


Vláda sa nevzdáva myšlienky postaviť širokorozchodnú trať, prekladisko však bude vo Viedni - https://www.trend.sk/spravy/vlada-nevzdava-myslienky-postavit-sirokorozchodnu-trat-prekladisko-vsak-bude-viedni


Štátny tajomník Kmeť a riaditeľ ZSSK CARGO Gono spoločne otvárajú bránu do Európy v prekladiskách v Čiernej nad Tisou - http://www.netky.sk/clanok/statny-tajomnik-kmet-a-riaditel-zssk-cargo-gono-spolocne-otvaraju-branu-do-europy-v-prekladiskach-v-ciernej-nad-tisou


Košický kraj s výstavbou prekladiska tovaru novej hodvábnej cesty predbehli Maďari - https://www.aktuality.sk/clanok/871179/kosicky-kraj-s-vystavbou-prekladiska-tovaru-novej-hodvabnej-cesty-predbehli-madari/


Maďari budujú prekladisko tovarov z Číny. Slovenské pri Košiciach ostáva zatiaľ iba na papieri - https://www.aktuality.sk/clanok/871179/kosicky-kraj-s-vystavbou-prekladiska-tovaru-novej-hodvabnej-cesty-predbehli-madari/


Východoslovenské prekladiská (existujúce Maťovce, Čierna nad Tisou, Dobrá, Haniska + pripravované megaprekladisko GLIP Bočiar), Hodvábna cesta a brána do Európy Slovensko môže byť dôležitou súčasťou Hodvábnej cesty, prílev vlakov z Číny prinesie investície - https://www.webnoviny.sk/nasadoprava/slovensko-moze-byt-dolezitou-sucastou-hodvabnej-cesty-prilev-vlakov-z-ciny-prinesie-investicie/ Ministerstvo dopravy chce prilákať nákladné vlaky s tovarmi z Číny dotačnou schémou - https://www.trend.sk/spravy/ministerstvo-dopravy-chce-prilakat-nakladne-vlaky-tovarmi-ciny-dotacnou-schemou Vláda sa nevzdáva myšlienky postaviť širokorozchodnú trať, prekladisko však bude vo Viedni - https://www.trend.sk/spravy/vlada-nevzdava-myslienky-postavit-sirokorozchodnu-trat-prekladisko-vsak-bude-viedni Štátny tajomník Kmeť a riaditeľ ZSSK CARGO Gono spoločne otvárajú bránu do Európy v prekladiskách v Čiernej nad Tisou - http://www.netky.sk/clanok/statny-tajomnik-kmet-a-riaditel-zssk-cargo-gono-spolocne-otvaraju-branu-do-europy-v-prekladiskach-v-ciernej-nad-tisou Košický kraj s výstavbou prekladiska tovaru novej hodvábnej cesty predbehli Maďari - https://www.aktuality.sk/clanok/871179/kosicky-kraj-s-vystavbou-prekladiska-tovaru-novej-hodvabnej-cesty-predbehli-madari/ Maďari budujú prekladisko tovarov z Číny. Slovenské pri Košiciach ostáva zatiaľ iba na papieri - https://www.aktuality.sk/clanok/871179/kosicky-kraj-s-vystavbou-prekladiska-tovaru-novej-hodvabnej-cesty-predbehli-madari/

DUNAJ - ODRA - LABE


Vodný koridor Dunaj-Odra-Labe - https://sk.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%BD_koridor_Dunaj-Odra-Labe


Projekt kanálu Dunaj–Odra–Labe pokračuje i přes nesouhlas samospráv - https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3306871-projekt-kanalu-dunaj-odra-labe-pokracuje-i-pres-nesouhlas-samosprav


DUNAJ - ODRA - LABE Vodný koridor Dunaj-Odra-Labe - https://sk.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%BD_koridor_Dunaj-Odra-Labe Projekt kanálu Dunaj–Odra–Labe pokračuje i přes nesouhlas samospráv - https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3306871-projekt-kanalu-dunaj-odra-labe-pokracuje-i-pres-nesouhlas-samosprav

Rusko chce spolupracovať s novou nemeckou vládou na tvorbe veľkej Európy od Lisabonu po Vladivostok - https://www.hlavnydennik.sk/2021/09/24/rusko-chce-spolupracovat-s-novou-nemeckou-vladou-na-tvorbe-velkej-europy-od-lisabonu-po-vladivostok/


Rusko chce spolupracovať s novou nemeckou vládou na tvorbe veľkej Európy od Lisabonu po Vladivostok - https://www.hlavnydennik.sk/2021/09/24/rusko-chce-spolupracovat-s-novou-nemeckou-vladou-na-tvorbe-velkej-europy-od-lisabonu-po-vladivostok/

CENTROPE - Bratislava, Viedeň, Brno, Gyor


Centrope je euroregión, ktorý zasahuje do štyroch stredoeurópskych krajín, Česka, Maďarska, Rakúska a Slovenska.
Vyznačuje sa veľmi vysokým ekonomickým rastom, patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce a najperspektívnejšie regióny v Európe - https://sk.wikipedia.org/wiki/Centrope (Cze - https://cs.wikipedia.org/wiki/Centrope , eng - https://en.wikipedia.org/wiki/Centrope)


(11.11.2002) Projekt zlatého trojuholníka vystriedala spolupráca štyroch európskych miest - https://domov.sme.sk/c/723277/projekt-zlateho-trojuholnika-vystriedala-spolupraca-styroch-europskych-miest.html


CENTROPE - Bratislava, Viedeň, Brno, Gyor Centrope je euroregión, ktorý zasahuje do štyroch stredoeurópskych krajín, Česka, Maďarska, Rakúska a Slovenska. Vyznačuje sa veľmi vysokým ekonomickým rastom, patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce a najperspektívnejšie regióny v Európe - https://sk.wikipedia.org/wiki/Centrope (Cze - https://cs.wikipedia.org/wiki/Centrope , eng - https://en.wikipedia.org/wiki/Centrope) (11.11.2002) Projekt zlatého trojuholníka vystriedala spolupráca štyroch európskych miest - https://domov.sme.sk/c/723277/projekt-zlateho-trojuholnika-vystriedala-spolupraca-styroch-europskych-miest.html

EUROVALLEY a Transkontinentálny tranzitný terminál TTT (megaprekladisko) - MALACKY


Priemyselno-technologický park Záhorie - Eurovalley - https://www.malacky.sk/index.php?page=podnikatel&menuid=82 (https://sk.wikipedia.org/wiki/Eurovalley)


Megaprekladisko na Záhorí - https://reality.trend.sk/realitny-biznis/megaprekladisko-zahori


Prvoradým cieľom a zámerom projektu T.T.T. je vybudovanie gigantického dopravného uzla v Európe v najvýznamnejšej strategickej pozícii a zároveň s pomocou dopravy, tranzitu tovaru, surovín a obchodu rozšíriť spoluprácu medzi kontinentmi a národmi (Dunaj-Odra-Labe) - http://www.d-o-l.cz/index.php/pl/korzyscidol/pristavy


Miliardy na dopravný terminál na Záhorí majú prísť z Ázie - https://myzahorie.sme.sk/c/5399511/miliardy-na-dopravny-terminal-na-zahori-maju-prist-z-azie.html


Na Záhorí chcú postaviť najväčšie prekladisko v Európe - za 37 miliárd €! - https://www.cas.sk/clanok/163736/na-zahori-chcu-postavit-najvacsie-prekladisko-v-europe-za-37-miliard/


Prázdne pozemky a hľadanie investorov. Ako dopadol slovenský Silicon Valley? - https://www.aktuality.sk/clanok/893560/slovensky-silicon-valley/


EUROVALLEY a Transkontinentálny tranzitný terminál TTT (megaprekladisko) - MALACKY Priemyselno-technologický park Záhorie - Eurovalley - https://www.malacky.sk/index.php?page=podnikatel&menuid=82 (https://sk.wikipedia.org/wiki/Eurovalley) Megaprekladisko na Záhorí - https://reality.trend.sk/realitny-biznis/megaprekladisko-zahori Prvoradým cieľom a zámerom projektu T.T.T. je vybudovanie gigantického dopravného uzla v Európe v najvýznamnejšej strategickej pozícii a zároveň s pomocou dopravy, tranzitu tovaru, surovín a obchodu rozšíriť spoluprácu medzi kontinentmi a národmi (Dunaj-Odra-Labe) - http://www.d-o-l.cz/index.php/pl/korzyscidol/pristavy Miliardy na dopravný terminál na Záhorí majú prísť z Ázie - https://myzahorie.sme.sk/c/5399511/miliardy-na-dopravny-terminal-na-zahori-maju-prist-z-azie.html Na Záhorí chcú postaviť najväčšie prekladisko v Európe - za 37 miliárd €! - https://www.cas.sk/clanok/163736/na-zahori-chcu-postavit-najvacsie-prekladisko-v-europe-za-37-miliard/ Prázdne pozemky a hľadanie investorov. Ako dopadol slovenský Silicon Valley? - https://www.aktuality.sk/clanok/893560/slovensky-silicon-valley/
Upravené 6. 10. 2021 o 10:44

RÝCHLOSTNÉ VLAKY MAJÚ PREPOJIŤ V4


Bratislavu má prepojiť s metropolami V4 rýchlostná železnica, vlaky budú premávať 250 km/h - https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/1804729-bratislavu-ma-prepojit-s-metropolami-v4-rychlostna-zeleznica-vlaky-budu-premavat-250-km-h


Slovensko je v hre o medzinárodné rýchlovlaky. Majú ísť 320 kilometrov za hodinu - https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/5906779-slovensko-je-v-hre-o-medzinarodne-rychlovlaky-maju-ist-320-kilometrov-za-hodinu


Z Bratislavy do Prahy rýchlosťou cez 300 km/h. Slovensko zabojuje o unikátne rýchlovlaky - https://fontech.startitup.sk/spravy/z-bratislavy-do-prahy-rychlostou-cez-300-km-h-slovensko-zabojuje-o-unikatne-rychlovlaky/


Analýza: Vlakom z Bratislavy do Košíc do dvoch hodín. Realita či sci-fi? - https://istroanalytica.sk/analyza-vlak-vrt-bratislava-kosice/


Košice chcú s Miškovcom spojiť rýchlostnou železnicou - https://kosice.korzar.sme.sk/c/22713607/kosice-chcu-s-miskovcom-spojit-rychlostnou-zeleznicou.html


RÝCHLOSTNÉ VLAKY MAJÚ PREPOJIŤ V4 Bratislavu má prepojiť s metropolami V4 rýchlostná železnica, vlaky budú premávať 250 km/h - https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/1804729-bratislavu-ma-prepojit-s-metropolami-v4-rychlostna-zeleznica-vlaky-budu-premavat-250-km-h Slovensko je v hre o medzinárodné rýchlovlaky. Majú ísť 320 kilometrov za hodinu - https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/5906779-slovensko-je-v-hre-o-medzinarodne-rychlovlaky-maju-ist-320-kilometrov-za-hodinu Z Bratislavy do Prahy rýchlosťou cez 300 km/h. Slovensko zabojuje o unikátne rýchlovlaky - https://fontech.startitup.sk/spravy/z-bratislavy-do-prahy-rychlostou-cez-300-km-h-slovensko-zabojuje-o-unikatne-rychlovlaky/ Analýza: Vlakom z Bratislavy do Košíc do dvoch hodín. Realita či sci-fi? - https://istroanalytica.sk/analyza-vlak-vrt-bratislava-kosice/ Košice chcú s Miškovcom spojiť rýchlostnou železnicou - https://kosice.korzar.sme.sk/c/22713607/kosice-chcu-s-miskovcom-spojit-rychlostnou-zeleznicou.html

Slovenské dunajské prístavy medzinárodného významu


Na Slovensku sú tri dunajské prístavy, ktoré sú v zmysle dokumentu AGN zaradené ako vnútrozemské prístavy medzinárodného významu. Sú to Bratislava, Komárno a Štúrovo.


Prístav Bratislava je z uvedených troch svojím vybavením i polohou najväčší a najvýznamnejší. - http://www.svetdopravy.sk/slovenske-vnutrozemske-pristavy-a-prekladiska/


Dunajské prístavy a ich prekládková činnosť - http://www.svetdopravy.sk/dunajske-pristavy-a-ich-prekladkova-cinnost/


Pozrite si najzaujímavejšie prístavy na Dunaji - https://novelido.sk/magazin/pozrite-si-najzaujimavejsie-pristavy-na-dunaji/


Slovenské dunajské prístavy medzinárodného významu Na Slovensku sú tri dunajské prístavy, ktoré sú v zmysle dokumentu AGN zaradené ako vnútrozemské prístavy medzinárodného významu. Sú to Bratislava, Komárno a Štúrovo. Prístav Bratislava je z uvedených troch svojím vybavením i polohou najväčší a najvýznamnejší. - http://www.svetdopravy.sk/slovenske-vnutrozemske-pristavy-a-prekladiska/ Dunajské prístavy a ich prekládková činnosť - http://www.svetdopravy.sk/dunajske-pristavy-a-ich-prekladkova-cinnost/ Pozrite si najzaujímavejšie prístavy na Dunaji - https://novelido.sk/magazin/pozrite-si-najzaujimavejsie-pristavy-na-dunaji/
Upravené 6. 10. 2021 o 15:56

Rosatom má stále záujem o výstavbu novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach - https://ekonomika.sme.sk/c/22542695/rosatom-ma-stale-zaujem-vystavbu-jadrovej-elektrarne-v-jaslovskych-bohuniciach.html


Rosatom chce v Rusku do roku 2045 vybudovat 24 nových jaderných bloků - https://oenergetice.cz/jaderne-elektrarny/rosatom-chce-rusku-roku-2045-vybudovat-24-novych-jadernych-bloku


Slovensko by mohlo byť v geotermálnej energii veľmocou. V praxi ju však využíva minimálne - https://euractiv.sk/section/energetika/news/slovensko-by-mohlo-byt-v-geotermalnej-energii-velmocou-v-praxi-ju-vsak-vyuziva-minimalne/


Pri Žiari nad Hronom vznikne prvá geotermálna elektráreň - https://www.asb.sk/aktualne/cisty-zdroj-elektriny-pri-ziari-nad-hronom-vznikne-prva-geotermalna-elektraren


Pri Prešove vyrastie geotermálna elektráreň - https://www.enviroportal.sk/clanok/enviro-pri-presove-vyrastie-geotermalna-elektraren


Rosatom má stále záujem o výstavbu novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach - https://ekonomika.sme.sk/c/22542695/rosatom-ma-stale-zaujem-vystavbu-jadrovej-elektrarne-v-jaslovskych-bohuniciach.html Rosatom chce v Rusku do roku 2045 vybudovat 24 nových jaderných bloků - https://oenergetice.cz/jaderne-elektrarny/rosatom-chce-rusku-roku-2045-vybudovat-24-novych-jadernych-bloku Slovensko by mohlo byť v geotermálnej energii veľmocou. V praxi ju však využíva minimálne - https://euractiv.sk/section/energetika/news/slovensko-by-mohlo-byt-v-geotermalnej-energii-velmocou-v-praxi-ju-vsak-vyuziva-minimalne/ Pri Žiari nad Hronom vznikne prvá geotermálna elektráreň - https://www.asb.sk/aktualne/cisty-zdroj-elektriny-pri-ziari-nad-hronom-vznikne-prva-geotermalna-elektraren Pri Prešove vyrastie geotermálna elektráreň - https://www.enviroportal.sk/clanok/enviro-pri-presove-vyrastie-geotermalna-elektraren
Upravené 8. 10. 2021 o 11:49

ŽITNÝ OSTROV - KUKKONIA


Žitný ostrov alebo staršie Veľký Žitný ostrov je najväčší riečny ostrov v Európe a zároveň je najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe - https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDitn%C3%BD_ostrov


ŽITNÝ OSTROV - KUKKONIA Žitný ostrov alebo staršie Veľký Žitný ostrov je najväčší riečny ostrov v Európe a zároveň je najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe - https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDitn%C3%BD_ostrov

Maďarsko, člen AIIB - Ázijskej infraštruktúrnej investičnej banky, prvá krajina EÚ ako budúci člen Eurázijskej rozvojovej banky a spolupráca s Eurázijskou ekonomickou úniou


AIIB bank (members) - https://en.wikipedia.org/wiki/Asian_Infrastructure_Investment_Bank#Members


Eurasian Development Bank (membership expansion) - https://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_Development_Bank#Expansion


Hungary Seeks to Be First in EU to Join Russia-Led Regional Bank - https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-06/hungary-seeks-to-be-first-in-eu-to-join-russia-led-regional-bank


Memorandum of Understanding between the Eurasian Economic Commission and the Ministry of Agriculture of Hungary was signed - http://www.eurasiancommission.org/en/nae/news/Pages/27-09-2016-5.aspx


Británia chce byť zakladajúcim členom ázijskej investičnej banky AIIB - https://www.finance.sk/spravy/finance/156723-britania-chce-byt-zakladajucim-clenom-azijskej-investicnej-banky-aiib/


EU would benefit from closer cooperation with Eurasian Union, Hungary says - https://www.euractiv.com/section/politics/news/eu-would-benefit-from-closer-cooperation-with-eurasian-union-hungary-says/


The Case for Leaving the EU and Joining the Eurasian Economic Union - https://www.silkroadbriefing.com/news/2018/06/29/case-leaving-eu-joining-eurasian-economic-union/


Eurasia Rising – Matolcsy Says the End of The ‘Atlantic Era’ is Near - https://hungarytoday.hu/matolcsy-eurasia-atlantic-era-hungary-eastern-opening/


Maďarsko, člen AIIB - Ázijskej infraštruktúrnej investičnej banky, prvá krajina EÚ ako budúci člen Eurázijskej rozvojovej banky a spolupráca s Eurázijskou ekonomickou úniou AIIB bank (members) - https://en.wikipedia.org/wiki/Asian_Infrastructure_Investment_Bank#Members Eurasian Development Bank (membership expansion) - https://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_Development_Bank#Expansion Hungary Seeks to Be First in EU to Join Russia-Led Regional Bank - https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-06/hungary-seeks-to-be-first-in-eu-to-join-russia-led-regional-bank Memorandum of Understanding between the Eurasian Economic Commission and the Ministry of Agriculture of Hungary was signed - http://www.eurasiancommission.org/en/nae/news/Pages/27-09-2016-5.aspx Británia chce byť zakladajúcim členom ázijskej investičnej banky AIIB - https://www.finance.sk/spravy/finance/156723-britania-chce-byt-zakladajucim-clenom-azijskej-investicnej-banky-aiib/ EU would benefit from closer cooperation with Eurasian Union, Hungary says - https://www.euractiv.com/section/politics/news/eu-would-benefit-from-closer-cooperation-with-eurasian-union-hungary-says/ The Case for Leaving the EU and Joining the Eurasian Economic Union - https://www.silkroadbriefing.com/news/2018/06/29/case-leaving-eu-joining-eurasian-economic-union/ Eurasia Rising – Matolcsy Says the End of The ‘Atlantic Era’ is Near - https://hungarytoday.hu/matolcsy-eurasia-atlantic-era-hungary-eastern-opening/

Stredoeurópsky inštitút ázijských štúdií (CEIAS) - Potenciál Novej hodvábnej
cesty pre Slovensko - https://ceias.eu/wp-content/uploads/2019/01/20190102_BRI_PP_FINAL.pdf


Matej Šimalčík, CEIAS CEO - https://www.forbes.sk/30pod30-rocnik-2021/16-matej-simalcik


V Bratislave vznikne centrum excelentnosti v spolupráci s Čínou - https://ekonomika.sme.sk/c/22203676/v-bratislave-vznikne-centrum-excelentnosti-blockchain.html


China-CEEC Blockchain Centre of Excellence / Centrum excelentnosti pre blockchain medzi Čínou a krajinami SVE - https://blockchaincoe.org/sk/domov-2/


Slovenská blockchain firma (DECENT - Matej Michalko) spúšťa v Číne Centrum excelentnosti - https://techbox.dennikn.sk/slovenska-blockchain-firma-spusta-v-cine-centrum-excelentnosti/


Matej Michalko, DECENT CEO,
Slovák stojí za jedným z najinovatívnejších projektov sveta s pobočkami na celom svete - https://www.startitup.sk/slovak-stoji-za-jednym-z-najinovativnejsich-projektov-sveta-s-pobockami-na-celom-svete/


Slovensko je jedným z dôležitých členov zoskupenia 17+1. Za posledných sedem rokov sa obchod medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy zvýšil o 50% - https://blockchaincoe.org/sk/cina-a-sve/


Stredoeurópsky inštitút ázijských štúdií (CEIAS) - Potenciál Novej hodvábnej cesty pre Slovensko - https://ceias.eu/wp-content/uploads/2019/01/20190102_BRI_PP_FINAL.pdf Matej Šimalčík, CEIAS CEO - https://www.forbes.sk/30pod30-rocnik-2021/16-matej-simalcik V Bratislave vznikne centrum excelentnosti v spolupráci s Čínou - https://ekonomika.sme.sk/c/22203676/v-bratislave-vznikne-centrum-excelentnosti-blockchain.html China-CEEC Blockchain Centre of Excellence / Centrum excelentnosti pre blockchain medzi Čínou a krajinami SVE - https://blockchaincoe.org/sk/domov-2/ Slovenská blockchain firma (DECENT - Matej Michalko) spúšťa v Číne Centrum excelentnosti - https://techbox.dennikn.sk/slovenska-blockchain-firma-spusta-v-cine-centrum-excelentnosti/ Matej Michalko, DECENT CEO, Slovák stojí za jedným z najinovatívnejších projektov sveta s pobočkami na celom svete - https://www.startitup.sk/slovak-stoji-za-jednym-z-najinovativnejsich-projektov-sveta-s-pobockami-na-celom-svete/ Slovensko je jedným z dôležitých členov zoskupenia 17+1. Za posledných sedem rokov sa obchod medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy zvýšil o 50% - https://blockchaincoe.org/sk/cina-a-sve/

Pan Michalko asi nebude zrovna seriozny clovek: https://www.startitup.sk/osobnost-roka-matej-michalko-a-jeho-firma-decent-nevyplatili-ludi-a-dlhuju-peniaze-slubuje-skoru-napravu/„Vážená redakcia, rada by som vám dala do pozornosti ospevovaný startup Decent, ktorý nevyplatil skoro 50 zamestnancom mzdy za obdobie 3 až 5 mesiacov. Takto sa správa Matej Michalko. Stále nás len naťahuje, cestuje po svete, míňa peniaze v iných firmách a nás nechal bez výplat,“ prišiel nám do redakcie Startitup e-mail s podpisom „zamestnanci“.


E-mail nás taktiež upozornil na nedoplatky a dlhy, ktoré má firma na Slovensku voči daniarom či poisťovniam.


Omeškané platby sa, samozrejme, netýkajú len Slovákov, ale aj ostatných ľudí v zahraničí, ktorí pre Michalkovu spoločnosť Decent pracovali. Napríklad vo Vietname nedostalo podľa našich informácií výplatu zhruba 20 ľudí.
Jeden z našich zdrojov nám potvrdil aj to, že regionálny šéf spoločnosti Decent vo Vietname si musel zobrať pôžičku, aby zamestnancom zaplatil, inak mu v krajine podľa miestnych zákonov hrozilo väzenie. Michalko to však odmieta a označuje to za vznikajúce fámy a zbytočné nafukovanie bubliny. Dokonca si myslí, že niekto chce jemu a jeho firme úmyselne uškodiť.
„Jeden kolega odišiel z Esetu, aby šiel do Decentu. Michalko mu sľúbil, že ho pošle do Hongkongu s celou rodinou. Jeho žena dala výpoveď na fakt dobrej pozícií, aby mohli ísť a on to stále odďaľoval a dopadlo to tak, že obaja skončili bez roboty,“ povedal nám ďalší z bývalých zamestnancov, ktorý tiež čaká na 5-mesačnú výplatu.Za mna, startupovy podvodnik, ani prvy, ani posledny.


Pan Michalko asi nebude zrovna seriozny clovek: https://www.startitup.sk/osobnost-roka-matej-michalko-a-jeho-firma-decent-nevyplatili-ludi-a-dlhuju-peniaze-slubuje-skoru-napravu/ >„Vážená redakcia, rada by som vám dala do pozornosti ospevovaný startup Decent, ktorý nevyplatil skoro 50 zamestnancom mzdy za obdobie 3 až 5 mesiacov. Takto sa správa Matej Michalko. Stále nás len naťahuje, cestuje po svete, míňa peniaze v iných firmách a nás nechal bez výplat,“ prišiel nám do redakcie Startitup e-mail s podpisom „zamestnanci“. >E-mail nás taktiež upozornil na nedoplatky a dlhy, ktoré má firma na Slovensku voči daniarom či poisťovniam. >Omeškané platby sa, samozrejme, netýkajú len Slovákov, ale aj ostatných ľudí v zahraničí, ktorí pre Michalkovu spoločnosť Decent pracovali. Napríklad vo Vietname nedostalo podľa našich informácií výplatu zhruba 20 ľudí. Jeden z našich zdrojov nám potvrdil aj to, že regionálny šéf spoločnosti Decent vo Vietname si musel zobrať pôžičku, aby zamestnancom zaplatil, inak mu v krajine podľa miestnych zákonov hrozilo väzenie. Michalko to však odmieta a označuje to za vznikajúce fámy a zbytočné nafukovanie bubliny. Dokonca si myslí, že niekto chce jemu a jeho firme úmyselne uškodiť. „Jeden kolega odišiel z Esetu, aby šiel do Decentu. Michalko mu sľúbil, že ho pošle do Hongkongu s celou rodinou. Jeho žena dala výpoveď na fakt dobrej pozícií, aby mohli ísť a on to stále odďaľoval a dopadlo to tak, že obaja skončili bez roboty,“ povedal nám ďalší z bývalých zamestnancov, ktorý tiež čaká na 5-mesačnú výplatu. Za mna, startupovy podvodnik, ani prvy, ani posledny.

Moderator

Za mna, startupovy podvodnik, ani prvy, ani posledny.


Ja som za umiernený prístup a proti unáhleným uzáverom. Tá situácia môže byť úplne iná ako sa aj z tohto článku môže javiť, nehovoriac o tom, čo ju mohlo spôsobiť. Okrem toho prisľúbil riešenie, tak si počkajme na riešenie. Označiť ho z jedného článku automaticky za podvodníka nie je šťastné a ani správne. Stačí zatiaľ nevylučovať všetky možnosti.


[quote="pid:37226, uid:10"]Za mna, startupovy podvodnik, ani prvy, ani posledny.[/quote] Ja som za umiernený prístup a proti unáhleným uzáverom. Tá situácia môže byť úplne iná ako sa aj z tohto článku môže javiť, nehovoriac o tom, čo ju mohlo spôsobiť. Okrem toho prisľúbil riešenie, tak si počkajme na riešenie. Označiť ho z jedného článku automaticky za podvodníka nie je šťastné a ani správne. Stačí zatiaľ nevylučovať všetky možnosti.

Od Lisabonu po Vladivostok: Putin sa nevzdáva myšlienky rozsiahleho partnerstva medzi Eurázijskou ekonomickou úniou a EÚ - https://www.napalete.sk/od-lisabonu-po-vladivostok-putin-sa-nevzdava-myslienky-rozsiahleho-partnerstva-medzi-eurazijskou-ekonomickou-uniou-eu/


Pax Russica: Zeit zum Weitermachen - https://www-geopolitica-ru.translate.goog/de/article/pax-russica-zeit-zum-weitermachen?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=nui


Od Lisabonu po Vladivostok: Putin sa nevzdáva myšlienky rozsiahleho partnerstva medzi Eurázijskou ekonomickou úniou a EÚ - https://www.napalete.sk/od-lisabonu-po-vladivostok-putin-sa-nevzdava-myslienky-rozsiahleho-partnerstva-medzi-eurazijskou-ekonomickou-uniou-eu/ Pax Russica: Zeit zum Weitermachen - https://www-geopolitica-ru.translate.goog/de/article/pax-russica-zeit-zum-weitermachen?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=nui
Upravené 14. 10. 2021 o 10:54

LAVROV NA STRETNUTÍ S ASOCIÁCIOU EURÓPSKYCH PODNIKOV 08.10.2021


Potenciál Ruska a EÚ v oblasti energetiky a klímy je obrovský. Čo je dôležité, musí byť využitý správnym spôsobom. Ak sa budeme riadiť zásadami rovnosti a pragmatizmu a vezmeme do úvahy objektívne špecifiká našich krajín a budeme hľadať rovnováhu záujmov, budeme na dobrej ceste. Dúfam, že vaše združenie môže pomôcť pri riešení tejto záležitosti.


Je zrejmé, že geografiu nemožno zmeniť. Ekonomická prepojenosť Ruska a EÚ je očividná. Rusko je súčasťou väčšej Európy a Európska únia nie je celá Európa. Opakovane sme povedali a radi by sme zopakovali, že sme otvorení konštruktívnemu dialógu o všetkých otázkach bez výnimky, ale musí to byť dialóg medzi rovnocennými partnermi a nie v zmysle učeník - učiteľ alebo vodca - nasledovník, ako, bohužiaľ, naši kolegovia z Bruselu sa s nami doteraz pokúšali rozprávať. Akákoľvek interakcia môže byť iba obojsmerná. Pokiaľ medzi nami (myslím Rusko a krajiny EÚ) zvíťazí zdravý rozum, budeme schopní vyvinúť nový efektívny a vyvážený model vzťahov, ktorý bude zodpovedať realite našej doby. To len posilní našu kombinovanú výhodu vo vysoko konkurenčnom svete. A tieto výhody sú veľmi žiadané.


V čase, keď sa formuje globálna multipolárnosť, sa centrum globálneho rastu presúva z euroatlantického regiónu do Eurázie (ako pripomenutie, je to Európa a Ázia a geograficky je EÚ súčasťou Eurázie), a to nás zaujíma v tom, aby sa všetky krajiny a organizácie nachádzajúce sa na tomto obrovskom kontinente stali súčasťou Eurázie aj z geoekonomického hľadiska. Toto je jadro návrhu prezidenta Putina na podporu formovania Veľkého euroázijského partnerstva kombinovaním prebiehajúceho organického úsilia a nie umelo vnucovaných iniciatív. Toto úsilie zahŕňa prebiehajúce integračné procesy v rámci Euroázijskej hospodárskej únie (EAEU), Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO) a Asociácie národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), pričom táto asociácia nadväzuje stále užšie vzťahy s EAEU a SCO, pričom zohľadňuje projekty ako iniciatíva Pás a cesta (Belt and road - Nová hodvábna cesta). To druhé propaguje Čína a príslušné osobitné dohody medzi EAEU a Pekingom už boli uzavreté. Kedykoľvek propagujeme, oznamujeme alebo poskytujeme objasnenia týkajúce sa tejto iniciatívy, dávame jasne najavo, že pozývame nielen tieto organizácie. Ostatné krajiny, vrátane krajín, ktoré nie sú súčasťou žiadneho združenia, sa môžu zúčastniť na úsilí o harmonizáciu integračných procesov, ako aj o využitie príležitosti mať konkurenčné výhody na svetových trhoch. Sme presvedčení, že EÚ by tiež prospela, keby sa pripojila k tomuto úsiliu bez toho, aby stratila svoju identitu, pretože ani EAEU, ani SCO, nieto ešte ASEAN, nechcú stratiť svoju identitu. Úsilie je možné spojiť v oblastiach, kde sa prekrývajú mandáty a ciele týchto organizácií. Týchto sfér je neúrekom. Môžu začať v malom. Nadviazali sa kontakty medzi Euroázijskou hospodárskou komisiou a Európskou komisiou o technickej regulácii a ďalších aktuálnych problémoch.


Cieľom je začať dialóg o strategických otázkach rozvoja integračných asociácií a hospodárstva nášho rozsiahleho regiónu, ktoré majú pre budúci globálny rozvoj kľúčový význam.


Čím konkrétnejšie bude naše úsilie vo vytváraní vzájomne najpriaznivejšich podmienok pre podnikanie, tým efektívnejšie budeme tieto potenciálne významné a vzájomne prospešné projekty využívať na posilnenie našich krajín a na zlepšenie blahobytu našich ľudí, tým viac v tesnom spojení budeme prepojení a tým väčšiu šancu budeme mať na dosiahnutie našich dlho proklamovaných cieľov, ktorými sú formovanie spoločného priestoru prosperity a bezpečnosti od Lisabonu po Vladivostok alebo dokonca Jakartu. Historicky sú vyhliadky úchvatné.LAVROV NA STRETNUTÍ S ASOCIÁCIOU EURÓPSKYCH PODNIKOV 08.10.2021 Potenciál Ruska a EÚ v oblasti energetiky a klímy je obrovský. Čo je dôležité, musí byť využitý správnym spôsobom. Ak sa budeme riadiť zásadami rovnosti a pragmatizmu a vezmeme do úvahy objektívne špecifiká našich krajín a budeme hľadať rovnováhu záujmov, budeme na dobrej ceste. Dúfam, že vaše združenie môže pomôcť pri riešení tejto záležitosti. Je zrejmé, že geografiu nemožno zmeniť. Ekonomická prepojenosť Ruska a EÚ je očividná. Rusko je súčasťou väčšej Európy a Európska únia nie je celá Európa. Opakovane sme povedali a radi by sme zopakovali, že sme otvorení konštruktívnemu dialógu o všetkých otázkach bez výnimky, ale musí to byť dialóg medzi rovnocennými partnermi a nie v zmysle učeník - učiteľ alebo vodca - nasledovník, ako, bohužiaľ, naši kolegovia z Bruselu sa s nami doteraz pokúšali rozprávať. Akákoľvek interakcia môže byť iba obojsmerná. Pokiaľ medzi nami (myslím Rusko a krajiny EÚ) zvíťazí zdravý rozum, budeme schopní vyvinúť nový efektívny a vyvážený model vzťahov, ktorý bude zodpovedať realite našej doby. To len posilní našu kombinovanú výhodu vo vysoko konkurenčnom svete. A tieto výhody sú veľmi žiadané. V čase, keď sa formuje globálna multipolárnosť, sa centrum globálneho rastu presúva z euroatlantického regiónu do Eurázie (ako pripomenutie, je to Európa a Ázia a geograficky je EÚ súčasťou Eurázie), a to nás zaujíma v tom, aby sa všetky krajiny a organizácie nachádzajúce sa na tomto obrovskom kontinente stali súčasťou Eurázie aj z geoekonomického hľadiska. Toto je jadro návrhu prezidenta Putina na podporu formovania Veľkého euroázijského partnerstva kombinovaním prebiehajúceho organického úsilia a nie umelo vnucovaných iniciatív. Toto úsilie zahŕňa prebiehajúce integračné procesy v rámci Euroázijskej hospodárskej únie (EAEU), Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO) a Asociácie národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), pričom táto asociácia nadväzuje stále užšie vzťahy s EAEU a SCO, pričom zohľadňuje projekty ako iniciatíva Pás a cesta (Belt and road - Nová hodvábna cesta). To druhé propaguje Čína a príslušné osobitné dohody medzi EAEU a Pekingom už boli uzavreté. Kedykoľvek propagujeme, oznamujeme alebo poskytujeme objasnenia týkajúce sa tejto iniciatívy, dávame jasne najavo, že pozývame nielen tieto organizácie. Ostatné krajiny, vrátane krajín, ktoré nie sú súčasťou žiadneho združenia, sa môžu zúčastniť na úsilí o harmonizáciu integračných procesov, ako aj o využitie príležitosti mať konkurenčné výhody na svetových trhoch. Sme presvedčení, že EÚ by tiež prospela, keby sa pripojila k tomuto úsiliu bez toho, aby stratila svoju identitu, pretože ani EAEU, ani SCO, nieto ešte ASEAN, nechcú stratiť svoju identitu. Úsilie je možné spojiť v oblastiach, kde sa prekrývajú mandáty a ciele týchto organizácií. Týchto sfér je neúrekom. Môžu začať v malom. Nadviazali sa kontakty medzi Euroázijskou hospodárskou komisiou a Európskou komisiou o technickej regulácii a ďalších aktuálnych problémoch. Cieľom je začať dialóg o strategických otázkach rozvoja integračných asociácií a hospodárstva nášho rozsiahleho regiónu, ktoré majú pre budúci globálny rozvoj kľúčový význam. Čím konkrétnejšie bude naše úsilie vo vytváraní vzájomne najpriaznivejšich podmienok pre podnikanie, tým efektívnejšie budeme tieto potenciálne významné a vzájomne prospešné projekty využívať na posilnenie našich krajín a na zlepšenie blahobytu našich ľudí, tým viac v tesnom spojení budeme prepojení a tým väčšiu šancu budeme mať na dosiahnutie našich dlho proklamovaných cieľov, ktorými sú formovanie spoločného priestoru prosperity a bezpečnosti od Lisabonu po Vladivostok alebo dokonca Jakartu. Historicky sú vyhliadky úchvatné. - https://www-mid-ru.translate.goog/en/press_service/video/-/asset_publisher/i6t41cq3VWP6/content/id/4898649?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=nui - https://youtu.be/uMJ3fe2MHzI?t=2171

Strategický priemyselný park pri Košiciach bude. od 08:15 - https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1124/1665953


Novinky ohľadne prekladiska na Záhorí MLC Holíč - https://zahori.sk/61444/ministerstvo-kultury-posunulo-rozhodnutie-o-ochrannom-pasme-pamiatok-pri-kopcanoch-a-holici/


Strategický priemyselný park pri Košiciach bude. od 08:15 - https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1124/1665953 Novinky ohľadne prekladiska na Záhorí MLC Holíč - https://zahori.sk/61444/ministerstvo-kultury-posunulo-rozhodnutie-o-ochrannom-pasme-pamiatok-pri-kopcanoch-a-holici/
Upravené 17. 10. 2021 o 17:06

Zaujímavé. Deripaska: And we Russians now want a common economic space from Lisbon to Vladivostok with a prosperous population and pristine nature - https://www.dailymail.co.uk/news/article-10112013/Trump-didnt-win-Russian-oligarch-Oleg-Deripaska-rips-stupid-Americans-FBI-raids.html


Zaujímavé. Deripaska: And we Russians now want a common economic space from Lisbon to Vladivostok with a prosperous population and pristine nature - https://www.dailymail.co.uk/news/article-10112013/Trump-didnt-win-Russian-oligarch-Oleg-Deripaska-rips-stupid-Americans-FBI-raids.html

Shanghai launches its first China-Europe freight train to Hamburg. Direct routes to Slovakia!!! and Russia will also be available in the future. - https://news.cgtn.com/news/2021-09-28/Shanghai-launches-its-first-China-Europe-freight-train-to-Hamburg-13VyGv3AmJi/index.html


Shanghai launches its first China-Europe freight train to Hamburg. Direct routes to Slovakia!!! and Russia will also be available in the future. - https://news.cgtn.com/news/2021-09-28/Shanghai-launches-its-first-China-Europe-freight-train-to-Hamburg-13VyGv3AmJi/index.html
Upravené 21. 10. 2021 o 13:55

Sochi probes the Utopia of a multipolar world


The annual Valdai Club meeting in Sochi, Russia, was another lively affair for envisioning a post-unipolar global order -


https://asiatimes.com/2021/10/sochi-probes-the-utopia-of-a-multipolar-world/
Eurasian consolidation ends the US unipolar moment


Shanghai Cooperation Organization's 20th-anniversary summit heralded the beginning of a new geopolitical and geo-economic order -


https://asiatimes.com/2021/09/eurasian-consolidation-ends-the-us-unipolar-moment/


Sochi probes the Utopia of a multipolar world The annual Valdai Club meeting in Sochi, Russia, was another lively affair for envisioning a post-unipolar global order - https://asiatimes.com/2021/10/sochi-probes-the-utopia-of-a-multipolar-world/ ____________________________________________________________ Eurasian consolidation ends the US unipolar moment Shanghai Cooperation Organization's 20th-anniversary summit heralded the beginning of a new geopolitical and geo-economic order - https://asiatimes.com/2021/09/eurasian-consolidation-ends-the-us-unipolar-moment/

Profesor Fallico (prezident Conoscere Eurasia Association; Predseda predstavenstva Banca Intesa): ekonomický rast by mal byť podriadený potrebám spoločnosti (spoločnosť človeka) - https://www-sb-by.translate.goog/en/professor-fallico-economic-growth-should-be-subordinate-to-needs-of-society.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=nui


MIL-OSI Rusko: Igor Nazaruk: „Konsolidácia obchodných záujmov vo Veľkej Eurázii prispeje k oživeniu ekonomiky“ (po pandémii) - https://foreignaffairs-co-nz.translate.goog/2021/10/19/mil-osi-russia-igor-nazaruk-consolidation-of-business-interests-in-greater-eurasia-will-contribute-to-economic-recovery/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=nui


Profesor Fallico (prezident Conoscere Eurasia Association; Predseda predstavenstva Banca Intesa): ekonomický rast by mal byť podriadený potrebám spoločnosti (spoločnosť človeka) - https://www-sb-by.translate.goog/en/professor-fallico-economic-growth-should-be-subordinate-to-needs-of-society.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=nui MIL-OSI Rusko: Igor Nazaruk: „Konsolidácia obchodných záujmov vo Veľkej Eurázii prispeje k oživeniu ekonomiky“ (po pandémii) - https://foreignaffairs-co-nz.translate.goog/2021/10/19/mil-osi-russia-igor-nazaruk-consolidation-of-business-interests-in-greater-eurasia-will-contribute-to-economic-recovery/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=nui

/EURÁZIJSKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM 2021/ EÚ bola obvinená z brzdenia projektu spoločného hospodárskeho priestoru od Lisabonu po Vladivostok - https://eng-belta-by.translate.goog/politics/view/eu-blamed-for-stalling-lisbon-to-vladivostok-common-space-project-144533-2021/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=nui


/EURÁZIJSKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM 2021/ EÚ bola obvinená z brzdenia projektu spoločného hospodárskeho priestoru od Lisabonu po Vladivostok - https://eng-belta-by.translate.goog/politics/view/eu-blamed-for-stalling-lisbon-to-vladivostok-common-space-project-144533-2021/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=nui

Rusko obnovuje megaprojekt: prepojenie Severomorskej cesty s Indickým oceánom po železnici


Rusko obnovuje realizáciu ambiciózneho projektu železníc, ktoré by mali prepojiť prístavy Tichého a Indického oceánu so Severnou morskou cestou. Projekt bol počas pandémie pozastavený, ale minulý mesiac bol obnovený s novým finančným impulzom od RZD, dcérskej spoločnosti Ruských železníc.


https://www.railfreight.com/corridors/2021/10/29/russia-resumes-mega-project-connecting-north-sea-route-with-indian-ocean-by-rail/


Rusko obnovuje megaprojekt: prepojenie Severomorskej cesty s Indickým oceánom po železnici Rusko obnovuje realizáciu ambiciózneho projektu železníc, ktoré by mali prepojiť prístavy Tichého a Indického oceánu so Severnou morskou cestou. Projekt bol počas pandémie pozastavený, ale minulý mesiac bol obnovený s novým finančným impulzom od RZD, dcérskej spoločnosti Ruských železníc. https://www.railfreight.com/corridors/2021/10/29/russia-resumes-mega-project-connecting-north-sea-route-with-indian-ocean-by-rail/

AKTUALITY


Primátor Holíča vyhlási referendum k výstavbe prekladiska lodných kontajnerov - https://zahori.sk/61908/primator-holica-vyhlasi-referendum-k-vystavbe-prekladiska-lodnych-kontajnerov/


Maďaři stavějí největší železniční terminál v Evropě. Má být klíčový pro dopravu zboží z Číny - https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/madari-staveji-nejvetsi-zeleznicni-terminal-v-evrope-ma-byt-klicovy-pro-dopravu-zbozi-z-ciny-1385266


Slovensko a Ukrajina sa zhodli, že k nám chcú prilákať viac nákladných vlakov z Číny - https://www.webnoviny.sk/nasadoprava/slovensko-a-ukrajina-sa-zhodli-ze-k-nam-chcu-prilakat-viac-nakladnych-vlakov-z-ciny/


AKTUALITY Primátor Holíča vyhlási referendum k výstavbe prekladiska lodných kontajnerov - https://zahori.sk/61908/primator-holica-vyhlasi-referendum-k-vystavbe-prekladiska-lodnych-kontajnerov/ Maďaři stavějí největší železniční terminál v Evropě. Má být klíčový pro dopravu zboží z Číny - https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/madari-staveji-nejvetsi-zeleznicni-terminal-v-evrope-ma-byt-klicovy-pro-dopravu-zbozi-z-ciny-1385266 Slovensko a Ukrajina sa zhodli, že k nám chcú prilákať viac nákladných vlakov z Číny - https://www.webnoviny.sk/nasadoprava/slovensko-a-ukrajina-sa-zhodli-ze-k-nam-chcu-prilakat-viac-nakladnych-vlakov-z-ciny/

VIDEO: Zo Slovenska vypravili prvý kontajnerový vlak do Číny - https://www.tvnoviny.sk/domace/2044456_video-zo-slovenska-vypravili-prvy-kontajnerovy-vlak-do-ciny


Vývoz minerálnej vody Budiš vlakom do Číny - https://youtu.be/0iHw58FX6WQ


VIDEO: Zo Slovenska vypravili **prvý** kontajnerový vlak do Číny - https://www.tvnoviny.sk/domace/2044456_video-zo-slovenska-vypravili-prvy-kontajnerovy-vlak-do-ciny Vývoz minerálnej vody Budiš vlakom do Číny - https://youtu.be/0iHw58FX6WQ
Upravené 15. 11. 2021 o 22:56

Ku Košiciam mieri veľká investícia so 160 pracovnými miestami, vláda schválila pre Nemcov miliónovú pomoc


Patrí do skupiny nemeckej spoločnosti Handtmann Beteilingungen GmbH, ktorá pôsobí globálne v piatich divíziách.


https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/13588753-ku-kosiciam-mieri-velka-investicia-so-160-pracovnymi-miestami-vlada-schvalila-pre-nemcov-milionovu-pomoc


Ku Košiciam mieri veľká investícia so 160 pracovnými miestami, vláda schválila pre Nemcov miliónovú pomoc Patrí do skupiny nemeckej spoločnosti Handtmann Beteilingungen GmbH, ktorá pôsobí globálne v piatich divíziách. https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/13588753-ku-kosiciam-mieri-velka-investicia-so-160-pracovnymi-miestami-vlada-schvalila-pre-nemcov-milionovu-pomoc

Ťažiarenský gigant Rio Tinto investuje do slovenského InoBatu - https://logistikadnes.sk/taziarensky-gigant-rio-tinto-investuje-do-slovenskeho-inobatu/


Společnosti Siemens a InoBat oznámily spolupráci v oblasti vývoje prémiových bateriových článků - https://www.siemens.cz/press/spolecnosti-siemens-a-inobat-oznamily-spolupraci-v-oblasti-vyvoje-premiovych-bateriovych-clanku


Slovensko môže byť batériová veľmoc. Batéria InoBat rozdrvila konkurenciu v testoch - https://www.topspeed.sk/novinky/slovensko-moze-byt-bateriova-velmoc-bateria-inobat-rozdrvila-konkurenciu-v-testoch/19890


Ťažiarenský gigant Rio Tinto investuje do slovenského InoBatu - https://logistikadnes.sk/taziarensky-gigant-rio-tinto-investuje-do-slovenskeho-inobatu/ Společnosti Siemens a InoBat oznámily spolupráci v oblasti vývoje prémiových bateriových článků - https://www.siemens.cz/press/spolecnosti-siemens-a-inobat-oznamily-spolupraci-v-oblasti-vyvoje-premiovych-bateriovych-clanku Slovensko môže byť batériová veľmoc. Batéria InoBat rozdrvila konkurenciu v testoch - https://www.topspeed.sk/novinky/slovensko-moze-byt-bateriova-velmoc-bateria-inobat-rozdrvila-konkurenciu-v-testoch/19890
Upravené 18. 11. 2021 o 10:01

Štát začne s prípravou výstavby strategického parku na východe Slovenska - https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/608088-stat-zacne-s-pripravou-vystavby-strategickeho-parku-na-vychode-slovenska/


Na východe by mohol vyrásť strategický priemyselný park, realizáciu musí odobriť vláda - https://www.webnoviny.sk/vpriemysle/na-vychode-by-mohol-vyrast-strategicky-priemyselny-park-realizaciu-musi-odobrit-vlada/


Sulík povedie rokovania o realizácii strategického parku Valaliky. Poverenie dostal od vlády - https://slovensko.hnonline.sk/14281716-sulik-povedie-rokovania-o-realizacii-strategickeho-parku-valaliky-poverenie-dostal-od-vlady


Štát začne s prípravou výstavby strategického parku na východe Slovenska - https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/608088-stat-zacne-s-pripravou-vystavby-strategickeho-parku-na-vychode-slovenska/ Na východe by mohol vyrásť strategický priemyselný park, realizáciu musí odobriť vláda - https://www.webnoviny.sk/vpriemysle/na-vychode-by-mohol-vyrast-strategicky-priemyselny-park-realizaciu-musi-odobrit-vlada/ Sulík povedie rokovania o realizácii strategického parku Valaliky. Poverenie dostal od vlády - https://slovensko.hnonline.sk/14281716-sulik-povedie-rokovania-o-realizacii-strategickeho-parku-valaliky-poverenie-dostal-od-vlady

kamaradka ze srbska upozornovala na tuto udalost.


https://www.rferl.org/a/serbia-minining-lithium-expropriation-/31577972.html


v srbsku probihaly protesty proti vladnim planum, prijat zakony, ktere by umoznovaly vyvlastneni a referendum, ktere dle ochrancu prirody je navrzeno tak, aby nahravalo zahranicnim tezebnim spolecnostem.
protesty probihaly i pred kancelari prezidenta vucice a pote pres cely belehrad. protestujici skandovali, ze si nenechaji vzit srbsko.
navrh zakona mel byt projednavan v parlamentu stranami, ktere jsou spojeny s vucicem.
zakon by umoznil vyvlastneni soukromeho majetu, pokud by bylo posouzeno, ze to bude verejnem zajmu.
oponenti rikaji, ze tento navrh zakona bude pouzit na tezebni projekty, ktere nici krajinu, vcetne cinskeho medeneho dolu zijin a planu rio tinto na tezbu lithia v zapadnim srbsku, v hodnote 2.4 miliard dolaru.


posledni vyvoj:


https://balkaninsight.com/2021/11/29/serbian-president-urged-to-withdraw-expropriation-law-after-protests/


pouziji nyni google translator z nedostatku casu:
Srbský prezident po protestech vyzval ke stažení zákona o vyvlastnění
Srbská advokátní komora AKS v neděli vyzvala srbského prezidenta Aleksandara Vučiće, aby nevyhlašoval sporný zákon o vyvlastnění podpisem dodatků k zákonu, který parlament přijal 26. listopadu.


Protestující říkají, že zákony se mění tak, aby zvýhodňovaly velké zahraniční investory v Srbsku, zejména Rio Tinto, anglo-americký těžařský gigant, který plánuje těžbu lithia v Srbsku.


Úřady tato tvrzení popřely s tím, že k urychlení důležitých velkých infrastrukturních projektů jsou zapotřebí změněné zákony.


AKS v dopise uvedla, že návrh zákona by měl být vrácen Národnímu shromáždění k novému projednání s uvedením výhrad k zákonu.


„Když zasahujete do sféry vlastníků nemovitostí, stát musí mít na paměti, že jde o právo chráněné Ústavou Republiky Srbsko, ale i Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod,“ uvedl mediální právník Vladimír. řekl Terzic.


„Ponechávat majiteli nemovitosti lhůtu pouhých pěti dnů, aby se přihlásil k návrhu na vyvlastnění, je nevhodné a zjevně je počítáno pro zajištění majetku zákonnou cestou,“ dodal.
„Cílem vlády je platit občanům za majetek co nejméně, a protože rolníci a jejich pole jsou v současné době cílem průjezdu dálnic a vytváření dolů, je jasné, že tito lidé nemají znalosti a schopnosti se v tak krátké době přihlásí a najmou si právníka jako odborníka, který by jim pomohl,“ zdůraznil Terzic.


O víkendu došlo k několika protestům ekologických aktivistů a příznivců opozice proti novelám zákona o referendu a zákona o vyvlastnění.


Poté, co byl v pátek přijat zákon o vyvlastnění, další den demonstranti zablokovali silnice a mosty. Kromě hlavního města Bělehradu byly podobné akce organizovány v několika dalších městech po celém Srbsku, včetně Novi Sad, Zrenjanin, Sabac a Kragujevac.


Při blokádách byly zatčeny desítky demonstrantů, zatímco videa ukazovala nevyprovokované policejní násilí proti některým demonstrantům.


V Sabacu maskovaní chuligáni napojení na vládnoucí Srbskou pokrokovou stranu napadli demonstranty holemi, kladivy a dokonce i buldozerem. Opozice označila násilí za koordinovanou akci a další porážku právního státu v zemi.


Premiérka Ana Brnabicová ale v sobotu na Twitteru uvedla, že protesty nebyly demokracií, ale fašismem, a tvrdila, že demonstranti „všem zakázali pohyb“, ačkoli blokáda byla stanovena pouze na hodinu.


Prezident Vučič v neděli mezitím řekl, že nemá právo vracet parlamentu něco, co se mu nelíbí, ale pouze to, co není v souladu s ústavou.


Uvedl také, že počká na vyjádření svého právního týmu ke zmíněným zákonům a poté rozhodne.


Dále řekl, že zákon o vyvlastnění nemá nic společného s Rio Tinto, ale byl vyvolán výstavbou národního stadionu a infrastrukturní silnice ze Surcinu do Nového Bělehradu. "O to šlo, nemá to nic společného s Rio Riem," řekl Vučič.


kamaradka ze srbska upozornovala na tuto udalost. https://www.rferl.org/a/serbia-minining-lithium-expropriation-/31577972.html v srbsku probihaly protesty proti vladnim planum, prijat zakony, ktere by umoznovaly vyvlastneni a referendum, ktere dle ochrancu prirody je navrzeno tak, aby nahravalo zahranicnim tezebnim spolecnostem. protesty probihaly i pred kancelari prezidenta vucice a pote pres cely belehrad. protestujici skandovali, ze si nenechaji vzit srbsko. navrh zakona mel byt projednavan v parlamentu stranami, ktere jsou spojeny s vucicem. zakon by umoznil vyvlastneni soukromeho majetu, pokud by bylo posouzeno, ze to bude verejnem zajmu. oponenti rikaji, ze tento navrh zakona bude pouzit na tezebni projekty, ktere nici krajinu, vcetne cinskeho medeneho dolu zijin a planu rio tinto na tezbu lithia v zapadnim srbsku, v hodnote 2.4 miliard dolaru. posledni vyvoj: https://balkaninsight.com/2021/11/29/serbian-president-urged-to-withdraw-expropriation-law-after-protests/ pouziji nyni google translator z nedostatku casu: Srbský prezident po protestech vyzval ke stažení zákona o vyvlastnění Srbská advokátní komora AKS v neděli vyzvala srbského prezidenta Aleksandara Vučiće, aby nevyhlašoval sporný zákon o vyvlastnění podpisem dodatků k zákonu, který parlament přijal 26. listopadu. Protestující říkají, že zákony se mění tak, aby zvýhodňovaly velké zahraniční investory v Srbsku, zejména Rio Tinto, anglo-americký těžařský gigant, který plánuje těžbu lithia v Srbsku. Úřady tato tvrzení popřely s tím, že k urychlení důležitých velkých infrastrukturních projektů jsou zapotřebí změněné zákony. AKS v dopise uvedla, že návrh zákona by měl být vrácen Národnímu shromáždění k novému projednání s uvedením výhrad k zákonu. „Když zasahujete do sféry vlastníků nemovitostí, stát musí mít na paměti, že jde o právo chráněné Ústavou Republiky Srbsko, ale i Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod,“ uvedl mediální právník Vladimír. řekl Terzic. „Ponechávat majiteli nemovitosti lhůtu pouhých pěti dnů, aby se přihlásil k návrhu na vyvlastnění, je nevhodné a zjevně je počítáno pro zajištění majetku zákonnou cestou,“ dodal. „Cílem vlády je platit občanům za majetek co nejméně, a protože rolníci a jejich pole jsou v současné době cílem průjezdu dálnic a vytváření dolů, je jasné, že tito lidé nemají znalosti a schopnosti se v tak krátké době přihlásí a najmou si právníka jako odborníka, který by jim pomohl,“ zdůraznil Terzic. O víkendu došlo k několika protestům ekologických aktivistů a příznivců opozice proti novelám zákona o referendu a zákona o vyvlastnění. Poté, co byl v pátek přijat zákon o vyvlastnění, další den demonstranti zablokovali silnice a mosty. Kromě hlavního města Bělehradu byly podobné akce organizovány v několika dalších městech po celém Srbsku, včetně Novi Sad, Zrenjanin, Sabac a Kragujevac. Při blokádách byly zatčeny desítky demonstrantů, zatímco videa ukazovala nevyprovokované policejní násilí proti některým demonstrantům. V Sabacu maskovaní chuligáni napojení na vládnoucí Srbskou pokrokovou stranu napadli demonstranty holemi, kladivy a dokonce i buldozerem. Opozice označila násilí za koordinovanou akci a další porážku právního státu v zemi. Premiérka Ana Brnabicová ale v sobotu na Twitteru uvedla, že protesty nebyly demokracií, ale fašismem, a tvrdila, že demonstranti „všem zakázali pohyb“, ačkoli blokáda byla stanovena pouze na hodinu. Prezident Vučič v neděli mezitím řekl, že nemá právo vracet parlamentu něco, co se mu nelíbí, ale pouze to, co není v souladu s ústavou. Uvedl také, že počká na vyjádření svého právního týmu ke zmíněným zákonům a poté rozhodne. Dále řekl, že zákon o vyvlastnění nemá nic společného s Rio Tinto, ale byl vyvolán výstavbou národního stadionu a infrastrukturní silnice ze Surcinu do Nového Bělehradu. "O to šlo, nemá to nic společného s Rio Riem," řekl Vučič.

Na východe vznikne priemyselný park. Vláda označila Valaliky za strategické
územie - https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/16957775-na-vychode-vznikne-priemyselny-park-vlada-oznacila-valaliky-za-strategicke-uzemie


Na východe vznikne priemyselný park. Vláda označila Valaliky za strategické územie - https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/16957775-na-vychode-vznikne-priemyselny-park-vlada-oznacila-valaliky-za-strategicke-uzemie
4.48k
35
3
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept