Mimo kategórií
Modlitba

MODLITBA


Krv vo mne vrie,
slzy tečú potokom,
čo ČLOVEK smie?
Vari vziať to útokom,
aby nebol otrokom?!


BOŽE, daruj mi rozlíšenie:
Áno či nie?
By vedel som rozpoznať,
isto a neomylne,
zvestovanie od sugescie.


BOŽE, daruj mi nádej,
vždy keď príchádza zlodej,
berúc nám chlieb ale i teplo.
Viem, že nie som sám
a víťazí svetlo!


BOŽE, daruj mi mieru,
keď oslobodím v sebe draka plný hnevu.
Pevne držiac v rukách od neho nite,
vedel osedlať ho bezpečne
a okamžite!


BOŽE, daruj mi silu,
vzdorovať vetru i ťahať pílu.
Použiť rozum spolu so srdcom
A tým čo nerozumiem,
nebyť sudcom.


BOŽE, daruj mi vieru,
uvádzať veci na pravú mieru.
S hlbokou úctou k Tebe,
pomáhať ľuďom viac,
a tým aj sebe.


BOŽE, daruj mi ľúbosť,
by sme mali budúcnosť.
Aby sme spolu žili v mieri,
v Kráľovstve Tvojom,
Tu, na Zemi.
2ea448f2a7451841ba46ddc9cbcf6304d7444f5c13db72ed31a6f64d310d74af


MODLITBA Krv vo mne vrie, slzy tečú potokom, čo ČLOVEK smie? Vari vziať to útokom, aby nebol otrokom?! BOŽE, daruj mi rozlíšenie: Áno či nie? By vedel som rozpoznať, isto a neomylne, zvestovanie od sugescie. BOŽE, daruj mi nádej, vždy keď príchádza zlodej, berúc nám chlieb ale i teplo. Viem, že nie som sám a víťazí svetlo! BOŽE, daruj mi mieru, keď oslobodím v sebe draka plný hnevu. Pevne držiac v rukách od neho nite, vedel osedlať ho bezpečne a okamžite! BOŽE, daruj mi silu, vzdorovať vetru i ťahať pílu. Použiť rozum spolu so srdcom A tým čo nerozumiem, nebyť sudcom. BOŽE, daruj mi vieru, uvádzať veci na pravú mieru. S hlbokou úctou k Tebe, pomáhať ľuďom viac, a tým aj sebe. BOŽE, daruj mi ľúbosť, by sme mali budúcnosť. Aby sme spolu žili v mieri, v Kráľovstve Tvojom, Tu, na Zemi. --- 2ea448f2a7451841ba46ddc9cbcf6304d7444f5c13db72ed31a6f64d310d74af
Upravené 24. 10. 2021 o 17:41

@Jana z Arku, ďakujem.

Upravil som zopár vešíkov:


"Či vziať to útokom?!" -> "Vari vziať to útokom?!"


"vedel spútať ho reťazou," -> "vedel osedlať ho bezpečne"
"okamžite!" -> "a okamžite!"


Reťaze neriešia situáciu. Beštia vypustená z dôvodu spravodlivého hnevu v riečišti Božieho dopustenia má svoje opodstatnenie. V riečišti zostane pokiaľ bude pod kontrolou. Ak sa vymkne kontrole, nezostane kameň naka meni. Beštia si sama ľahne spať, keď pominie dôvod jej oslobodenia.


@Jana z Arku, ďakujem. Upravil som zopár vešíkov: "Či vziať to útokom?!" -> "Vari vziať to útokom?!" "vedel spútať ho reťazou," -> "vedel osedlať ho bezpečne" "okamžite!" -> "a okamžite!" Reťaze neriešia situáciu. Beštia vypustená z dôvodu spravodlivého hnevu v riečišti Božieho dopustenia má svoje opodstatnenie. V riečišti zostane pokiaľ bude pod kontrolou. Ak sa vymkne kontrole, nezostane kameň naka meni. Beštia si sama ľahne spať, keď pominie dôvod jej oslobodenia.

BOŽE, daruj mi rozlíšenie:
Mor ho!? Či nie?!
By vedel som rozpoznať,
či od Čerta, Diabla,
či od Teba to je.


Co bys řekl na tuto opravu?


Mor ho!? Či nie?!
By vedel som rozpoznať,
či od Čerta, Diabla,
či od Teba je.


[quote="pid:35724, uid:331"]BOŽE, daruj mi rozlíšenie: Mor ho!? Či nie?! By vedel som rozpoznať, či od Čerta, Diabla, či od Teba to je.[/quote] Co bys řekl na tuto opravu? Mor ho!? Či nie?! By vedel som rozpoznať, či od Čerta, Diabla, či od Teba je.

Co bys řekl na tuto opravu?


Dumal som sa nad Tvojím návrhom -- hľadajúc logickú chybu, na ktorú sa snažíš poukázať -- a dospel som k nasledujúcemu, snáď správnemu, záveru:


Morenie nie je riešenie... Ak by sa aj otcovia, chlapi či chlapci "vrátili" z vojny a pozreli na svoje ruky... Čo by videli? Krv stekajúcu po dlaniach, prstoch. Krv, ktorá by nikdy nezaschla a neustále by kropila zem našich predkov, ktorú sme dostali do prenájmu od našich detí, a z ktorej si dorábame chlieb náš každodenný. My nie sme žiadni prívrženci Padlého Anjela, aby sme si natierali krv umorených obetí na chleba. Boh od nás očakáva milosrdenstvo, nie obetu, či už vlastnú, či obetu nepriateľa. V prípade správneho výberu, na základe zvestovania, budú životné situácie od vojen a morenia na hony vzdialené. Ak by sa teda stala otázka "Mor ho!?" aktuálnou, znamenalo by to, že sme už zlyhali v dôsledku rôznych chýb v predchádzajúcich výberoch, ktoré by nás boli do takejto situácie priviedli. Pretože v tom najhoršom sne, za najhorších podmienok, by kladná odpoveď viedla ku krvi nepriateľa na našich rukách a záporná odpoveď by viedla ku našej krvi preliatej nepriateľom na ruky našich žien a detí. Bože chráň. To určite nechceme. A tak pýtať si od Boha rozlíšenie na takéto otázky propomína skôr zlomyseľné pokúšanie ako úprimnú modlitbu...


Preto som upravil predmetné verše nasledovne:


"Mor ho!? Či nie?!" -> "Áno či nie?"
...
"či od Čerta, Diabla," -> "isto a neomylne,"
"či od Teba to je." -> "zvestovanie od sugescie."


[quote="pid:37535, uid:312"]Co bys řekl na tuto opravu?[/quote] Dumal som sa nad Tvojím návrhom -- hľadajúc logickú chybu, na ktorú sa snažíš poukázať -- a dospel som k nasledujúcemu, snáď správnemu, záveru: Morenie nie je riešenie... Ak by sa aj otcovia, chlapi či chlapci "vrátili" z vojny a pozreli na svoje ruky... Čo by videli? Krv stekajúcu po dlaniach, prstoch. Krv, ktorá by nikdy nezaschla a neustále by kropila zem našich predkov, ktorú sme dostali do prenájmu od našich detí, a z ktorej si dorábame chlieb náš každodenný. My nie sme žiadni prívrženci Padlého Anjela, aby sme si natierali krv umorených obetí na chleba. Boh od nás očakáva **milosrdenstvo**, nie obetu, či už vlastnú, či obetu nepriateľa. V prípade správneho výberu, na základe zvestovania, budú životné situácie od vojen a morenia na hony vzdialené. Ak by sa teda stala otázka "Mor ho!?" aktuálnou, znamenalo by to, že sme už zlyhali v dôsledku rôznych chýb v predchádzajúcich výberoch, ktoré by nás boli do takejto situácie priviedli. Pretože v tom najhoršom sne, za najhorších podmienok, by kladná odpoveď viedla ku krvi nepriateľa na našich rukách a záporná odpoveď by viedla ku našej krvi preliatej nepriateľom na ruky našich žien a detí. Bože chráň. To určite nechceme. A tak pýtať si od Boha rozlíšenie na takéto otázky propomína skôr zlomyseľné pokúšanie ako úprimnú modlitbu... Preto som upravil predmetné verše nasledovne: "Mor ho!? Či nie?!" -> "Áno či nie?" ... "či od Čerta, Diabla," -> "isto a neomylne," "či od Teba to je." -> "zvestovanie od sugescie."

"Mor ho!? Či nie?!" -> "Áno či nie?"
...
"či od Čerta, Diabla," -> "isto a neomylne,"
"či od Teba to je." -> "zvestovanie od sugescie."


Je to dobrá alternativa. Přemýšlel jsem jen nad cizím slovem "sugescie". Myslím, že Slovenský ekvivalent je slovo "vnuknutie". Ale pak nevychází rýmování.


[quote="pid:38080, uid:331"]"Mor ho!? Či nie?!" -> "Áno či nie?" ... "či od Čerta, Diabla," -> "isto a neomylne," "či od Teba to je." -> "zvestovanie od sugescie."[/quote] Je to dobrá alternativa. Přemýšlel jsem jen nad cizím slovem "sugescie". Myslím, že Slovenský ekvivalent je slovo "vnuknutie". Ale pak nevychází rýmování.

vnuknutie

a co? Intuice - https://cs.wikipedia.org/wiki/Intuice
může být podmíněna zkušeností a hraje významnou úlohu jak pro rychlé rozhodování pod časovým tlakem (např. na psychiatrických odděleních, u záchranných prací (např. na příjmu záchranné služby)), tak také v umění a v každé tvořivé činnosti vůbec.


[quote="pid:38087, uid:312"]vnuknutie[/quote] a co? Intuice - https://cs.wikipedia.org/wiki/Intuice může být podmíněna zkušeností a hraje významnou úlohu jak pro rychlé rozhodování pod časovým tlakem (např. na psychiatrických odděleních, u záchranných prací (např. na příjmu záchranné služby)), tak také v umění a v každé tvořivé činnosti vůbec.

a co? Intuice

Myslím, že ne, intuice vychází od HNR, zatím co sugesce je našeptávaní, podsouvání, ovlivňování, od jiných osob v úmyslu nás řídit. Rusové mají na toto slovo "внушение".


[quote="pid:38089, uid:641"]a co? Intuice[/quote] Myslím, že ne, intuice vychází od HNR, zatím co sugesce je našeptávaní, podsouvání, ovlivňování, od jiných osob v úmyslu nás řídit. Rusové mají na toto slovo "внушение".

I když, jen co jsem napsal ten předchozí příspěvek, napadlo mě, že slovo intuice je také cizí smile a bylo by potřebné najít na tento jev naše slovo. Možná jim je právě vnuknutí. Co je pak sugesce?


I když, jen co jsem napsal ten předchozí příspěvek, napadlo mě, že slovo intuice je také cizí (wasntme) a bylo by potřebné najít na tento jev naše slovo. Možná jim je právě vnuknutí. Co je pak sugesce?

Myslím, že ne,

Já si tu MODLITBU přečetl ještě jednou a máš pravdu, autor to myslel jinak.


[quote="pid:38092, uid:312"]Myslím, že ne,[/quote] Já si tu MODLITBU přečetl ještě jednou a máš pravdu, autor to myslel jinak.

Přemýšlel jsem jen nad cizím slovem "sugescie". Myslím, že Slovenský ekvivalent je slovo "vnuknutie".


V ruštine je to "navaždenie", v slovenčine nemáme plnohodnotný ekvivalent tohto slova. Preto to cudzie slovo sugescia, ktoré presne vystihuje tento jav.


Viď jeho definície v Slovníku slovenského jazyka a prípadné synonymá, ktoré sú ale tiež iba čiastkové.
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=sugescia&s=exact&c=Ha0b&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#


Slovo vnuknutie má vo väčšine prípadov pozitívny charakter, v zmysle intuície alebo pošepnutia Zhora. Sugescia je ovládanie vôle, cítenia a konania osoby inou osobou nanucovaním predstáv. Čiže negatívny a nemravný jav.
(slovo "наважде́ние" slovníky prekladajú ako vidina, prelud, mámenie. Ale mnoho ľudí používa tieto slová len tak bez uvedomenia si, že za tými vidinami stojí iný subjekt ("niečo sa mi zazdalo, to sa stáva" ). Ale zo slova sugescia, ak si človek pozrie definíciu, je vidno, že ide o vedomý čin inej osoby)


[quote="pid:38087, uid:312"]Přemýšlel jsem jen nad cizím slovem "sugescie". Myslím, že Slovenský ekvivalent je slovo "vnuknutie".[/quote] V ruštine je to "navaždenie", v slovenčine nemáme plnohodnotný ekvivalent tohto slova. Preto to cudzie slovo sugescia, ktoré presne vystihuje tento jav. Viď jeho definície v Slovníku slovenského jazyka a prípadné synonymá, ktoré sú ale tiež iba čiastkové. https://slovnik.juls.savba.sk/?w=sugescia&s=exact&c=Ha0b&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken# Slovo vnuknutie má vo väčšine prípadov pozitívny charakter, v zmysle intuície alebo pošepnutia Zhora. Sugescia je ovládanie vôle, cítenia a konania osoby inou osobou nanucovaním predstáv. Čiže negatívny a nemravný jav. _(slovo "наважде́ние" slovníky prekladajú ako vidina, prelud, mámenie. Ale mnoho ľudí používa tieto slová len tak bez uvedomenia si, že za tými vidinami stojí iný subjekt ("niečo sa mi zazdalo, to sa stáva" ). Ale zo slova sugescia, ak si človek pozrie definíciu, je vidno, že ide o vedomý čin inej osoby)_
Upravené 17. 10. 2021 o 20:59

@Rusofil, premýšľal som o slove vnuknutie, ale nesedelo mi to. Myslím, že @jardob trafil kliniec po hlavičke a tým vrhol svetlo aj na moje vnútorné pocity.

Dnes som urobil ešte jednu úpravu:


"Vari vziať to útokom?!" -> "Vari vziať to útokom,"
"" -> "aby nebol otrokom?!"


Doplnením na päť veršov sa prvá sloha z hľadiska formy vyrovnáva tým zvyšným. V predchádzajúcej úprave, po vylúčení "Mor ho!?", sa stratila niť k revolučnej básni z 19. storočia, touto úpravou sa toto prepojenie aspoň čiastočne nadväzuje.


@Rusofil, premýšľal som o slove vnuknutie, ale nesedelo mi to. Myslím, že @jardob trafil kliniec po hlavičke a tým vrhol svetlo aj na moje vnútorné pocity. Dnes som urobil ešte jednu úpravu: "Vari vziať to útokom?!" -> "Vari vziať to útokom," "" -> "aby nebol otrokom?!" Doplnením na päť veršov sa prvá sloha z hľadiska formy vyrovnáva tým zvyšným. V predchádzajúcej úprave, po vylúčení "Mor ho!?", sa stratila niť k revolučnej básni z 19. storočia, touto úpravou sa toto prepojenie aspoň čiastočne nadväzuje.
953
11
5
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept