Egregoriálno-matričné riadenie
Na mši v Tetíně dorazil přímý potomek svaté Ludmily

V Tetíně se v sobotu konala svatá mše, která je součástí národní pouti připomínající 1100 let od zavraždění sv. Ludmily. Hlavním celebratem byl český rodák, vídeňský arcibiskup a kardinál Christoph Schönborn. Pro něj připravila obec Tetín velké překvapení.


„Genealogové zjistili, že je přímým potomkem sv. Ludmily,” oznámil starosta obce Martin Hrdlička (Tetín 2010) a předal kardinálovi vypracovanou listinu dokládající postup rodu.


Schönborn svou řeč začal v němčině a omlouval se za špatnou češtinu, přesto ale v tomto jazyku přednesl modlitby.


Při mši byla vyzdvihována sv. Ludmila nejen jako světice a panovnice, ale i jako babička, která se starala o pokračování svého rodu a zdůrazněna byla komunikace mezi generacemi.


„Moje maminka mě pověřila, abych vás pozdravil, narodila se v Brně, vdávala se v Praze, je jí 101 let a pro svých 15 pravnoučat je opravdová prababička,” uvedl Schönborn.


Národní mši přihlíželo několik tisíc věřících poutníků, kteří přijeli z různých koutů republiky. Návštěvníci se mohli také seznámit s příběhem české světice v loutkovém vyprávění.


Připravené bylo mimické vystoupení Vandy Hybnerové a na programu bylo také vystoupení hudebních skupin, divadelníků nebo debaty s odborníky.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/na-msi-v-tetine-dorazil-primy-potomek-svate-ludmily-40372468


Jak vypadala svatá Ludmila? Vědci vymodelovali obličej světice v digitální podobě
https://radiozurnal.rozhlas.cz/jak-vypadala-svata-ludmila-vedci-vymodelovali-oblicej-svetice-v-digitalni-podobe-8577808


Svatá Ludmila vychovala z Václava moderního knížete, říká šéfka projektu, který ji připomíná
https://region.rozhlas.cz/svata-ludmila-vychovala-z-vaclava-moderniho-knizete-rika-sefka-projektu-ktery-ji-8576002


Svatý Václav moderním knížetem...byl také woke? :-)Jak nacisté rozdávali svatováclavská vyznamenání. Odznak s orlicí dostalo tisíc Čechů


Adolf Hitler nejprve možnost udělování nacistických vyznamenání obyvatelům porobeného Protektorátu zatvrzele odmítal. Názor změnil až v roce 1944. „Tehdy souhlasil se zavedením vyznamenání Čestný štít Protektorátu Čechy a Morava s orlicí knížete Václava, které nacisté předali asi tisícovce příslušníků Protektorátu,“ zjistil historik Jan B. Uhlíř. Ocenění se udělovalo také 28. září, ve svátek svatého Václava, a získali ho třeba režiséři a herci Otakar Vávra, Čeněk Šlégl a Jan Sviták.


Od roku 2000 je svatý Václav také symbolem nového státního svátku – Dne české státnosti. Ten se slaví v den zavraždění přemyslovského knížete Václava, který byl podle legendy ubodán bratrem Boleslavem 28. září roku 935 (anebo již roku 929).


Historik cituje i slova zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha: „Uctíváním Václava Češi vlastně potvrzují, že Václav měl pravdu, když se opíral o Němce. Toho je třeba historicky využít.“ Nacisté vycházeli z legendy, že se kníže Václav roku 929 podrobil německému králi Jindřichu I. Ptáčníkovi, pokoření přemyslovského knížete potvrzuje třeba takzvaná Widukindova kronika z let 967 až 968.


Historici se shodují, že pohlaváři v nacistických stejnokrojích ocenili zhruba tisíc občanů protektorátu, zhotovili však asi 4 700 „metálů“, které chtěli postupně udělit. Do května 1945 už to nestihli.
https://cnn.iprima.cz/jak-naciste-rozdavali-cechum-svatovaclavska-vyznamenani-10188


28. září 1944 se narodil Miloš Zeman.


V roce 2000 Miloš Zeman označil svatého Václava za symbol servility a kolaborace

V březnu 2000 výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Sněmovny navrhl na den 28. září státní svátek „Den české státnosti – Svatý Václav“. Tento název ovšem neprošel.

Miloš Zeman:
„Svatý Václav do našich dějin vstoupil velmi rozporně. Měl některé skvělé myšlenky, např. roční export 300 volů do Němec by mohl být prováděn i v současné situaci, čímž by se výrazně zvýšila kvalifikační struktura české populace. Ale vedle těchto myšlenek, pro které si svatého Václava vážím, je třeba si uvědomit, že na rozdíl od svého bratra Boleslava a koneckonců i na rozdíl od ostatních Přemyslovců dospěl k názoru, že ohnutá páteř je tím nejlepším způsobem, jak se vyrovnat s velkým sousedem.


Myslím si, že není náhodou, kolegyně a kolegové, jestliže svatováclavská tradice byla tradicí druhé republiky, jestliže svatováclavská tradice byla tradicí protektorátu, jestliže v této zemi byla udělována svatováclavská orlice Emanuelem Moravcem. A pokud to náhodou nevíte, tak poslední velkofilm, který se koncem druhé světové války z příkazu německých okupantů natáčel na Barrandově – naštěstí nebyl dokončen – byl velkofilm, který se jmenoval Svatý Václav. A to ještě – podobně jako Norové měli svého Knuta Hamsena – musím dodat, že bohužel, protože nebyli jenom signatáři Anticharty, hlavní roli v tomto velkofilmu přijal Karel Höger. Jestliže tedy shrnu tento historický význam, táži se, kdo v této sněmovně má zájem slavit symbol servility a kolaborace.“
https://www.forum24.cz/pripominka-v-roce-2000-milos-zeman-oznacil-svateho-vaclava-za-symbol-servility-a-kolaborace/
https://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/025schuz/s025150.htm


Zeman zasvětí lípu památce svatého Václava. Dříve jej kritizoval (2014)


Je to svým způsobem symbol. Prezident Miloš Zeman ve středu zasvětí lípu, kterou dostal darem k 70. narozeninám, Dnu české státnosti. Tedy svátku spjatému s patronem českých zemí svatým Václavem, jehož před čtrnácti lety Zeman, tehdy premiér, kritizoval.


Sazenici lípy, kterou obdržel k narozeninám darem od zástupců Hospodářské komory, uvede Zeman symbolicky v život ve středu v půl jedenácté dopoledne na Pražském hradu. Konkrétně v takzvaných Produkčních zahradách.


Čtyřhektarový areál přiléhá k Lumbeho vile, v níž prezident bydlí. Lípu tak bude mít blízko svého sídla, ačkoliv se původně uvažovalo o vysazení v Lánech.


Zahrady nejsou veřejnosti běžně přístupné, čas od času se při zvláštních akcích otevřou. Zde pěstované rostliny se užívají při protokolárních akcích na Hradě.


Prezident lípu obdržel krátce po 28. září, což je nejen Den české státnosti a svátek sv. Václava, ale také den, kdy má současná hlava státu narozeniny.


„Lípa bude z rozhodnutí prezidenta věnovaná Dnu české státnosti. Termín je takto zvolen proto, že je blízko oběma významným svátkům,“ řekl iDNES.cz mluvčí Hradu Jiří Ovčáček s poukazem na blížící se 28. říjen, kdy v roce 1918 vzniklo samostatné Československo.


„Symbol kolaborace“
Není tajemstvím, že před čtrnácti lety Zeman, tehdy premiér, projevoval ke svatému Václavovi výrazně vyhraněný názor. Když Sněmovna projednávala návrh, aby se 28. září stalo státním svátkem, řekl doslova: „Pokusím se vás přesvědčit, že tento návrh, pokud by byl přijat, by nebyl oslavou české státnosti, ale oslavou servility a kolaborace.“


Zeman tehdy také zmínil tribut „tří set volů ročně do Němec“ (sv. Václav podle Františka Palackého odevzdával daň 120 volů a 500 hřiven stříbra) coby doklad toho, že přemyslovský panovník „dospěl k názoru, že ohnutá páteř je tím nejlepším způsobem, jak se vyrovnat s velkým sousedem“. V tehdejší Evropě byly podobné tributy na denním pořádku, nicméně pravdivost Palackého vyčíslení se nikdy nepodařilo prokázat.


Prezident smířlivější premiéra


Zeman z roku 2014 však mluví o poznání smířlivější než Zeman z roku 2000. „Myslím, že o vztahu pana prezidenta k tomuto státnímu svátku dostatečně vypovídá zdravice, kterou zaslal ke Dni české státnosti 28. září na Národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi,“ poznamenal pro iDNES.cz Ovčáček.


V prezidentské zdravici se Zeman k patronovi českých zemí už hlásí. „Jsem v těchto chvílích, kdy si připomínáte našeho národního patrona, v myšlenkách s Vámi se všemi,“ stojí v ní. Prezident dále píše, že svátek sv. Václava „je pevně zakotven v našich kalendářích, vnímáme ho jako přirozenou součást dějinného odkazu, který je pro nás důležitý“.


Z textu zdravice je znát, že se Zeman světcově osobnosti věnoval hlouběji. Napsal, že jeho doba znamenala pro rodící se český stát a jeho snahu etablovat se v tehdejším složitém politickém evropském uspořádání řadu problémů a překážek. „Byl panovníkem, který musel vést složitá diplomatická jednání a hlavní důraz kladl na mírové řešení konfliktů a jednání smírčí cestou,“ stojí ve zdravici.


Prezident Zeman dodal, že je otázkou, zda „jsme při hodnocení svatého Václava schopni objektivního soudu“ a že „je těžké posuzovat jednotlivé kroky, úspěchy a prohry našich předků z dnešní perspektivy, obzvláště pokud nám chybí všechna potřebná data“.


„Svatého Václava bychom měli vnímat jako ochránce svobody našeho národa. Ale také jako člověka, se všemi jeho chybami a slabostmi,“ uzavřel tehdy Zeman.
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeman-lipa-den-ceske-statnosti-vaclav.A141014_133831_domaci_jw


Poznámka: Z článku vyplývá, že pan prezident zasvětil lípu Dni české státnosti, nikoliv Svatému Václavovi, jak píší novináři.


Zdravice prezidenta republiky při svátku sv.Václava ve Staré Boleslavi
neděle 28.09.2014
http://www.zemanmilos.cz/cz/clanky/zdravice-prezidenta-republiky-pri-svatku-svvaclava-ve-stare-boleslavi-339604.htm


V Tetíně se v sobotu konala svatá mše, která je součástí národní pouti připomínající 1100 let od zavraždění sv. Ludmily. Hlavním celebratem byl český rodák, vídeňský arcibiskup a kardinál Christoph Schönborn. Pro něj připravila obec Tetín velké překvapení. „Genealogové zjistili, že je přímým potomkem sv. Ludmily,” oznámil starosta obce Martin Hrdlička (Tetín 2010) a předal kardinálovi vypracovanou listinu dokládající postup rodu. Schönborn svou řeč začal v němčině a omlouval se za špatnou češtinu, přesto ale v tomto jazyku přednesl modlitby. Při mši byla vyzdvihována sv. Ludmila nejen jako světice a panovnice, ale i jako babička, která se starala o pokračování svého rodu a zdůrazněna byla komunikace mezi generacemi. „Moje maminka mě pověřila, abych vás pozdravil, narodila se v Brně, vdávala se v Praze, je jí 101 let a pro svých 15 pravnoučat je opravdová prababička,” uvedl Schönborn. Národní mši přihlíželo několik tisíc věřících poutníků, kteří přijeli z různých koutů republiky. Návštěvníci se mohli také seznámit s příběhem české světice v loutkovém vyprávění. Připravené bylo mimické vystoupení Vandy Hybnerové a na programu bylo také vystoupení hudebních skupin, divadelníků nebo debaty s odborníky. https://www.novinky.cz/domaci/clanek/na-msi-v-tetine-dorazil-primy-potomek-svate-ludmily-40372468 **Jak vypadala svatá Ludmila? Vědci vymodelovali obličej světice v digitální podobě** https://radiozurnal.rozhlas.cz/jak-vypadala-svata-ludmila-vedci-vymodelovali-oblicej-svetice-v-digitalni-podobe-8577808 Svatá Ludmila vychovala z Václava moderního knížete, říká šéfka projektu, který ji připomíná https://region.rozhlas.cz/svata-ludmila-vychovala-z-vaclava-moderniho-knizete-rika-sefka-projektu-ktery-ji-8576002 Svatý Václav moderním knížetem...byl také woke? :-) ** Jak nacisté rozdávali svatováclavská vyznamenání. Odznak s orlicí dostalo tisíc Čechů** Adolf Hitler nejprve možnost udělování nacistických vyznamenání obyvatelům porobeného Protektorátu zatvrzele odmítal. Názor změnil až v roce 1944. „Tehdy souhlasil se zavedením vyznamenání Čestný štít Protektorátu Čechy a Morava s orlicí knížete Václava, které nacisté předali asi tisícovce příslušníků Protektorátu,“ zjistil historik Jan B. Uhlíř. Ocenění se udělovalo také 28. září, ve svátek svatého Václava, a získali ho třeba režiséři a herci Otakar Vávra, Čeněk Šlégl a Jan Sviták. Od roku 2000 je svatý Václav také symbolem nového státního svátku – Dne české státnosti. Ten se slaví v den zavraždění přemyslovského knížete Václava, který byl podle legendy ubodán bratrem Boleslavem 28. září roku 935 (anebo již roku 929). Historik cituje i slova zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha: „Uctíváním Václava Češi vlastně potvrzují, že Václav měl pravdu, když se opíral o Němce. Toho je třeba historicky využít.“ Nacisté vycházeli z legendy, že se kníže Václav roku 929 podrobil německému králi Jindřichu I. Ptáčníkovi, pokoření přemyslovského knížete potvrzuje třeba takzvaná Widukindova kronika z let 967 až 968. Historici se shodují, že pohlaváři v nacistických stejnokrojích ocenili zhruba tisíc občanů protektorátu, zhotovili však asi 4 700 „metálů“, které chtěli postupně udělit. Do května 1945 už to nestihli. https://cnn.iprima.cz/jak-naciste-rozdavali-cechum-svatovaclavska-vyznamenani-10188 **28. září 1944 se narodil Miloš Zeman.** **V roce 2000 Miloš Zeman označil svatého Václava za symbol servility a kolaborace ** V březnu 2000 výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Sněmovny navrhl na den 28. září státní svátek „Den české státnosti – Svatý Václav“. Tento název ovšem neprošel. _ Miloš Zeman:_ „Svatý Václav do našich dějin vstoupil velmi rozporně. Měl některé skvělé myšlenky, např. roční export 300 volů do Němec by mohl být prováděn i v současné situaci, čímž by se výrazně zvýšila kvalifikační struktura české populace. Ale vedle těchto myšlenek, pro které si svatého Václava vážím, je třeba si uvědomit, že na rozdíl od svého bratra Boleslava a koneckonců i na rozdíl od ostatních Přemyslovců dospěl k názoru, že ohnutá páteř je tím nejlepším způsobem, jak se vyrovnat s velkým sousedem. Myslím si, že není náhodou, kolegyně a kolegové, jestliže svatováclavská tradice byla tradicí druhé republiky, jestliže svatováclavská tradice byla tradicí protektorátu, jestliže v této zemi byla udělována svatováclavská orlice Emanuelem Moravcem. A pokud to náhodou nevíte, tak poslední velkofilm, který se koncem druhé světové války z příkazu německých okupantů natáčel na Barrandově – naštěstí nebyl dokončen – byl velkofilm, který se jmenoval Svatý Václav. A to ještě – podobně jako Norové měli svého Knuta Hamsena – musím dodat, že bohužel, protože nebyli jenom signatáři Anticharty, hlavní roli v tomto velkofilmu přijal Karel Höger. Jestliže tedy shrnu tento historický význam, táži se, kdo v této sněmovně má zájem slavit symbol servility a kolaborace.“ https://www.forum24.cz/pripominka-v-roce-2000-milos-zeman-oznacil-svateho-vaclava-za-symbol-servility-a-kolaborace/ https://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/025schuz/s025150.htm **Zeman zasvětí lípu památce svatého Václava. Dříve jej kritizoval** _(2014)_ Je to svým způsobem symbol. Prezident Miloš Zeman ve středu zasvětí lípu, kterou dostal darem k 70. narozeninám, Dnu české státnosti. Tedy svátku spjatému s patronem českých zemí svatým Václavem, jehož před čtrnácti lety Zeman, tehdy premiér, kritizoval. Sazenici lípy, kterou obdržel k narozeninám darem od zástupců Hospodářské komory, uvede Zeman symbolicky v život ve středu v půl jedenácté dopoledne na Pražském hradu. Konkrétně v takzvaných Produkčních zahradách. Čtyřhektarový areál přiléhá k Lumbeho vile, v níž prezident bydlí. Lípu tak bude mít blízko svého sídla, ačkoliv se původně uvažovalo o vysazení v Lánech. Zahrady nejsou veřejnosti běžně přístupné, čas od času se při zvláštních akcích otevřou. Zde pěstované rostliny se užívají při protokolárních akcích na Hradě. Prezident lípu obdržel krátce po 28. září, což je nejen Den české státnosti a svátek sv. Václava, ale také den, kdy má současná hlava státu narozeniny. „Lípa bude z rozhodnutí prezidenta věnovaná Dnu české státnosti. Termín je takto zvolen proto, že je blízko oběma významným svátkům,“ řekl iDNES.cz mluvčí Hradu Jiří Ovčáček s poukazem na blížící se 28. říjen, kdy v roce 1918 vzniklo samostatné Československo. „Symbol kolaborace“ Není tajemstvím, že před čtrnácti lety Zeman, tehdy premiér, projevoval ke svatému Václavovi výrazně vyhraněný názor. Když Sněmovna projednávala návrh, aby se 28. září stalo státním svátkem, řekl doslova: „Pokusím se vás přesvědčit, že tento návrh, pokud by byl přijat, by nebyl oslavou české státnosti, ale oslavou servility a kolaborace.“ Zeman tehdy také zmínil tribut „tří set volů ročně do Němec“ (sv. Václav podle Františka Palackého odevzdával daň 120 volů a 500 hřiven stříbra) coby doklad toho, že přemyslovský panovník „dospěl k názoru, že ohnutá páteř je tím nejlepším způsobem, jak se vyrovnat s velkým sousedem“. V tehdejší Evropě byly podobné tributy na denním pořádku, nicméně pravdivost Palackého vyčíslení se nikdy nepodařilo prokázat. ** Prezident smířlivější premiéra** Zeman z roku 2014 však mluví o poznání smířlivější než Zeman z roku 2000. „Myslím, že o vztahu pana prezidenta k tomuto státnímu svátku dostatečně vypovídá zdravice, kterou zaslal ke Dni české státnosti 28. září na Národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi,“ poznamenal pro iDNES.cz Ovčáček. V prezidentské zdravici se Zeman k patronovi českých zemí už hlásí. „Jsem v těchto chvílích, kdy si připomínáte našeho národního patrona, v myšlenkách s Vámi se všemi,“ stojí v ní. Prezident dále píše, že svátek sv. Václava „je pevně zakotven v našich kalendářích, vnímáme ho jako přirozenou součást dějinného odkazu, který je pro nás důležitý“. Z textu zdravice je znát, že se Zeman světcově osobnosti věnoval hlouběji. Napsal, že jeho doba znamenala pro rodící se český stát a jeho snahu etablovat se v tehdejším složitém politickém evropském uspořádání řadu problémů a překážek. „Byl panovníkem, který musel vést složitá diplomatická jednání a hlavní důraz kladl na mírové řešení konfliktů a jednání smírčí cestou,“ stojí ve zdravici. Prezident Zeman dodal, že je otázkou, zda „jsme při hodnocení svatého Václava schopni objektivního soudu“ a že „je těžké posuzovat jednotlivé kroky, úspěchy a prohry našich předků z dnešní perspektivy, obzvláště pokud nám chybí všechna potřebná data“. „Svatého Václava bychom měli vnímat jako ochránce svobody našeho národa. Ale také jako člověka, se všemi jeho chybami a slabostmi,“ uzavřel tehdy Zeman. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeman-lipa-den-ceske-statnosti-vaclav.A141014_133831_domaci_jw **Poznámka:** Z článku vyplývá, že pan prezident zasvětil lípu Dni české státnosti, nikoliv Svatému Václavovi, jak píší novináři. **Zdravice prezidenta republiky při svátku sv.Václava ve Staré Boleslavi** _neděle 28.09.2014_ http://www.zemanmilos.cz/cz/clanky/zdravice-prezidenta-republiky-pri-svatku-svvaclava-ve-stare-boleslavi-339604.htm
Upravené 18. 9. 2021 o 22:50

vídeňský arcibiskup a kardinál Christoph Schönborn. ...
„Genealogové zjistili, že je přímým potomkem sv. Ludmily,”

Ten se teda uměl PěkněNarodit, ten Kryštof.
;-)


[quote="pid:33662, uid:181"]vídeňský arcibiskup a kardinál Christoph Schönborn. ... „Genealogové zjistili, že je přímým potomkem sv. Ludmily,”[/quote] Ten se teda uměl PěkněNarodit, ten Kryštof. ;-)

Genealogové šli prý zpátky 1100 let. Skoro by stálo za to vyžádat si na obci ten rodokmen s odkazy na zdroje, když došli k takovým závěrům.
Někdo nám tady zase předhazuje naše "spojení" s Rakušáky.


Genealogové šli prý zpátky 1100 let. Skoro by stálo za to vyžádat si na obci ten rodokmen s odkazy na zdroje, když došli k takovým závěrům. Někdo nám tady zase předhazuje naše "spojení" s Rakušáky.

Souhlas. Je to průhledné až směšné . Evidentně připravená pí-ár akce. Ale je na tom krásně demonstrována role chronologie (2.priority) v řízení. Někdy k tomu stačí i vykoumaný rodokmen.


Souhlas. Je to průhledné až směšné . Evidentně připravená pí-ár akce. Ale je na tom krásně demonstrována role chronologie (2.priority) v řízení. Někdy k tomu stačí i vykoumaný rodokmen.

To je to isté, ako keď vedci v 80. rokoch zistili, že Britská kráľovná Alžbeta je potomkom mohameda. Tak určitééé... Vtedy si pripravili pozíciu, aby to vytiahli dnes, v čase, keď tam majú značné množstvo jeho prívržencov, a potrebujú podporiť autoritu kráľovnej aj pred týmto novopríchodzím plebsom.


To je to isté, ako keď vedci v 80. rokoch zistili, že Britská kráľovná Alžbeta je potomkom mohameda. Tak určitééé... Vtedy si pripravili pozíciu, aby to vytiahli dnes, v čase, keď tam majú značné množstvo jeho prívržencov, a potrebujú podporiť autoritu kráľovnej aj pred týmto novopríchodzím plebsom.

Radšej budem mať pravdu s Rusmi, ako by som sa mal mýliť s Američanmi.

„Meniť sa nie je potrebné, prežitie nie je povinné.“ William Edwards Deming

Upravené 19. 9. 2021 o 12:11

Chcelo by to aj vyjadrenie nejakého historika, archivára, ale podľa mojich poznatkov z tých dôb sú dostupné kroniky, listinné záznamy a la Zoborské listiny 1111 a 1113, prípadne cirkevné texty z tých dôb, to sú dosť nespoľahlivé /kroniky/ a kusé, občas ťažko interpretovateľné a pochopiteľné informácie /listiny/, prípadne sú aj iné záznamy, ale tie budú zrejme niekde hlboko vo vatikánskych archívoch.


Chcelo by to aj vyjadrenie nejakého historika, archivára, ale podľa mojich poznatkov z tých dôb sú dostupné kroniky, listinné záznamy a la Zoborské listiny 1111 a 1113, prípadne cirkevné texty z tých dôb, to sú dosť nespoľahlivé /kroniky/ a kusé, občas ťažko interpretovateľné a pochopiteľné informácie /listiny/, prípadne sú aj iné záznamy, ale tie budú zrejme niekde hlboko vo vatikánskych archívoch.

, že tento návrh, pokud by byl přijat, by nebyl oslavou české státnosti, ale oslavou servility a kolaborace.“


Však také ano. Sv.Václav je svatý jen kvůli tomu, že církev žádného jiného na našem území neměla - a nutně ho potřebovala jako "reklamu". V těch nepříliš citovaných pramenech se píše, že neshody s Boleslavem byly právě kvůli Václavově kolaboraci. Legendu o Václavovi stvořili naši nepřátelé a vrazi - takže té pravdy je tam ... nic. Naše vlastní písemnosti té doby byly zničené (a dneska se nám věší na nos bulíky, že jsme neuměli psát) a jediné, co se bere v potaz, je Kosmova kronika. Už se nepíše, že byla psaná na objednávku a je spíš výsměchem než nějakým záznamem dějin. Co se konkrétně českého prostoru týká, je to samá lež.
Aspoň zrníčko pravdy lze vyčíst z Fuldských análú (což jsou záznamy Franků . našich nepřátel), kde se např. dozvíme, jaké velkorysé dary v podobě skupin mladých (slovanských) otroků posílal Václav na dvůr Jindřicha Ptáčníka. No a u nás se dočteme, že "bojoval proti obchodu s otroky". Mimochodem - stejné je to u sv. Vojtěcha z rodu Slavníkovců. Také se dočteme, že bojoval proti trhům s otroky, dokonce je vykupoval a pak pouštěl na svobodu. Jenže - šlo o otroky z řad "oveček církve". Slovanští "pohani" jako otroci ho nechávali ledově klidným. Totiž - v té době bylo už "pohanů" velmi málo (vyvražděním - ne obracením na víru) a výnosný trh začal váznout. Takže se začali prodávat i čerstvě "obrácení".
Pro vysvětlení: nejsem pro nějaké "bourání soch" či jiné razantnosti. Pravda o naší státnosti je "kdesi" hluboko zakopaná a nikdo neví, jestli kdy ještě vyplave. Jde mi o to nebrat to kolem Václava a spol jako dějiny - spíš jako dobře vymyšlenou pověst. On to měl opravdu těžké - jako každý panovník té doby, jako každý člen ná/rodu. Nátlak papeženců byl obrovský a mrtvých příliš mnoho. Další zotročeni a odvlečeni "do říše". Nebyl dostatek mužů k obraně, už musely bojovat i ženy, takže - kdoví, možná se Václav zachoval tím nejlepším způsobem, kterým mohl. Nám soudit nepřísluší.


[quote="pid:33662, uid:181"], že tento návrh, pokud by byl přijat, by nebyl oslavou české státnosti, ale oslavou servility a kolaborace.“[/quote] Však také ano. Sv.Václav je svatý jen kvůli tomu, že církev žádného jiného na našem území neměla - a nutně ho potřebovala jako "reklamu". V těch nepříliš citovaných pramenech se píše, že neshody s Boleslavem byly právě kvůli Václavově kolaboraci. Legendu o Václavovi stvořili naši nepřátelé a vrazi - takže té pravdy je tam ... nic. Naše vlastní písemnosti té doby byly zničené (a dneska se nám věší na nos bulíky, že jsme neuměli psát) a jediné, co se bere v potaz, je Kosmova kronika. Už se nepíše, že byla psaná na objednávku a je spíš výsměchem než nějakým záznamem dějin. Co se konkrétně českého prostoru týká, je to samá lež. Aspoň zrníčko pravdy lze vyčíst z Fuldských análú (což jsou záznamy Franků . našich nepřátel), kde se např. dozvíme, jaké velkorysé dary v podobě skupin mladých (slovanských) otroků posílal Václav na dvůr Jindřicha Ptáčníka. No a u nás se dočteme, že "bojoval proti obchodu s otroky". Mimochodem - stejné je to u sv. Vojtěcha z rodu Slavníkovců. Také se dočteme, že bojoval proti trhům s otroky, dokonce je vykupoval a pak pouštěl na svobodu. Jenže - šlo o otroky z řad "oveček církve". Slovanští "pohani" jako otroci ho nechávali ledově klidným. Totiž - v té době bylo už "pohanů" velmi málo (vyvražděním - ne obracením na víru) a výnosný trh začal váznout. Takže se začali prodávat i čerstvě "obrácení". Pro vysvětlení: nejsem pro nějaké "bourání soch" či jiné razantnosti. Pravda o naší státnosti je "kdesi" hluboko zakopaná a nikdo neví, jestli kdy ještě vyplave. **Jde mi o to nebrat to kolem Václava a spol jako dějiny** - spíš jako dobře vymyšlenou pověst. On to měl opravdu těžké - jako každý panovník té doby, jako každý člen ná/rodu. Nátlak papeženců byl obrovský a mrtvých příliš mnoho. Další zotročeni a odvlečeni "do říše". Nebyl dostatek mužů k obraně, už musely bojovat i ženy, takže - kdoví, možná se Václav zachoval tím nejlepším způsobem, kterým mohl. Nám soudit nepřísluší.

Zapomněla jsem přilepit něco k tématu "potomka Ludmily".
jestli je nebo není - to je mi úplně fuk. Zapadá mi to do agendy monarchie - tj. cosi jako Rakousko-Uhersko 2.


Zapomněla jsem přilepit něco k tématu "potomka Ludmily". jestli je nebo není - to je mi úplně fuk. Zapadá mi to do agendy monarchie - tj. cosi jako Rakousko-Uhersko 2.

Tak Ludmila je prý nejen prapředkem toho sudeťáka, ale dokonce i britské tetky Bětky II. U nás Lobkowitze nebo Šláfenberga.


https://www.mujrozhlas.cz/reportaze-radiozurnalu/za-relikvii-svate-ludmily-zamirily-do-tetina-tisice-poutniku-do-jejiho-rodu


Tak Ludmila je prý nejen prapředkem toho sudeťáka, ale dokonce i britské tetky Bětky II. U nás Lobkowitze nebo Šláfenberga. https://www.mujrozhlas.cz/reportaze-radiozurnalu/za-relikvii-svate-ludmily-zamirily-do-tetina-tisice-poutniku-do-jejiho-rodu

Tady je e-mailová adresa starosty Tetína, kdybyste mu někdo chtěl napsat. Je mi zle z těchto zaprodanců, i když on je jen figurka.
starosta@tetin.cz


Tady je e-mailová adresa starosty Tetína, kdybyste mu někdo chtěl napsat. Je mi zle z těchto zaprodanců, i když on je jen figurka. starosta@tetin.cz

Tak Ludmila je prý nejen prapředkem toho sudeťáka, ale dokonce i britské tetky Bětky II. U nás Lobkowitze nebo Šláfenberga.


Samá "lepší" společnost.


https://uloz.to/file/l6PJhAiCb8lD/za-relikvii-svate-ludmily-zamirily-do-tetina-tisice-poutniku-2021-09-18-mp3


[quote="pid:34063, uid:372"]Tak Ludmila je prý nejen prapředkem toho sudeťáka, ale dokonce i britské tetky Bětky II. U nás Lobkowitze nebo Šláfenberga.[/quote] Samá "lepší" společnost. https://uloz.to/file/l6PJhAiCb8lD/za-relikvii-svate-ludmily-zamirily-do-tetina-tisice-poutniku-2021-09-18-mp3
Upravené 22. 9. 2021 o 11:07

Starosta Tetína mi odpověděl na dotaz, resp. přehodil to na nějakého "historika" z UK, zda mi může poslat kopii rodokmenu a napsat, z jakých zdrojů čerpali. Ve výsledku žádný zdroj neoznačil, tak mu chci ještě napsat. Kdyby vás napadlo, co mu ještě napsat, tak dejte vědět.
Vážená paní,
rodokmeny pro nás vypracoval pan dr. Nohel, který je spolku poskytl k dalším úpravám a publikacím. Chystá se také jejich úprava a vydání v "knižní" podobě - proto zatím s omluvou nebudu přeposílat tyto materiály - nicméně pokud to pan starosta uzná za přiměřené, může věc domluvit s manažerkou spolku a rodokmen k nahlédnutí poslat.


Za sebe mohu potvrdit, že jsem rodokmeny po panu doktorovi procházel, kontroloval jeho nálezy a upravoval (téměř výhradně po formulační stránce). Propojení se svatou Ludmilou skutečně není tak těžké nalézt, její potomky lze najít u mnoha urozených rodin v Evropě. V principu lze postupovat buď od linie Elišky Přemyslovny (jejími potomky je např. většina dnes vládnoucích panovníků v Evropě), nebo od některých dalších Přemysloven, které se provdaly do jiných evropských rodů. Z hlediska rodopisných vztahů byly asi nejpodstatnější Ludmila (mladší) Přemyslovna, která se stala předkem všech Wittelsbachů a samozřejmě Dobrava, k níž jsme dohledali spojení s kardinálem Schönbornem. Mezi jejími potomky totiž byla i manželka uherského krále, jejíž dcera se zase provdala do říšské (německé) aristokracie (Billungové, Welfové atd.). U těchto rodů je zase dohledatelné propojení např. s českými Valdštejny v raném novověku. A manželka praděda kardinála Schönborna pocházela zase právě z rodin s Valdštejny spřízněných.


Převážná většina, ne-li všechny související informace jsou např. zpracované přehledně v této vcelku spolehlivé databázi - http://genealogy.euweb.cz, kde najdete mj. rodinu kardinála Schönborna (http://genealogy.euweb.cz/austria/schonborn5.html ). Potomkem Valdštejnů je nahoře v rodokmenu zmíněná hraběnka Christine von Brühl. Ale našla by se možná i další spojení, např. je mezi předky Jeho Eminence i hraběnka ze Šternberka, kteří zase mají mezi předky potomky polských Piastovců (nevím teď jestli v tomto případě v přímé linii). Takže těch spojení s Ludmilou bylo možná ještě více.


Pokud by Vás na daném problému ještě něco zajímalo, neváhejte se na mě ještě obrátit.


Srdečně zdraví


Jakub Izdný


Starosta Tetína mi odpověděl na dotaz, resp. přehodil to na nějakého "historika" z UK, zda mi může poslat kopii rodokmenu a napsat, z jakých zdrojů čerpali. Ve výsledku žádný zdroj neoznačil, tak mu chci ještě napsat. Kdyby vás napadlo, co mu ještě napsat, tak dejte vědět. Vážená paní, rodokmeny pro nás vypracoval pan dr. Nohel, který je spolku poskytl k dalším úpravám a publikacím. Chystá se také jejich úprava a vydání v "knižní" podobě - proto zatím s omluvou nebudu přeposílat tyto materiály - nicméně pokud to pan starosta uzná za přiměřené, může věc domluvit s manažerkou spolku a rodokmen k nahlédnutí poslat. Za sebe mohu potvrdit, že jsem rodokmeny po panu doktorovi procházel, kontroloval jeho nálezy a upravoval (téměř výhradně po formulační stránce). Propojení se svatou Ludmilou skutečně není tak těžké nalézt, její potomky lze najít u mnoha urozených rodin v Evropě. V principu lze postupovat buď od linie Elišky Přemyslovny (jejími potomky je např. většina dnes vládnoucích panovníků v Evropě), nebo od některých dalších Přemysloven, které se provdaly do jiných evropských rodů. Z hlediska rodopisných vztahů byly asi nejpodstatnější Ludmila (mladší) Přemyslovna, která se stala předkem všech Wittelsbachů a samozřejmě Dobrava, k níž jsme dohledali spojení s kardinálem Schönbornem. Mezi jejími potomky totiž byla i manželka uherského krále, jejíž dcera se zase provdala do říšské (německé) aristokracie (Billungové, Welfové atd.). U těchto rodů je zase dohledatelné propojení např. s českými Valdštejny v raném novověku. A manželka praděda kardinála Schönborna pocházela zase právě z rodin s Valdštejny spřízněných. Převážná většina, ne-li všechny související informace jsou např. zpracované přehledně v této vcelku spolehlivé databázi - http://genealogy.euweb.cz, kde najdete mj. rodinu kardinála Schönborna (http://genealogy.euweb.cz/austria/schonborn5.html ). Potomkem Valdštejnů je nahoře v rodokmenu zmíněná hraběnka Christine von Brühl. Ale našla by se možná i další spojení, např. je mezi předky Jeho Eminence i hraběnka ze Šternberka, kteří zase mají mezi předky potomky polských Piastovců (nevím teď jestli v tomto případě v přímé linii). Takže těch spojení s Ludmilou bylo možná ještě více. Pokud by Vás na daném problému ještě něco zajímalo, neváhejte se na mě ještě obrátit. Srdečně zdraví Jakub Izdný

Kdyby vás napadlo, co mu ještě napsat, tak dejte vědět.

Což o to, mě by i něco napadlo, ale nebylo by to publikovatelné.
Protože
i. něco z toho by bylo vulgární :-)
ii. a něco z toho by bylo bez důkazů; ono totiž s těmi "Přemyslovci" to možná bylo trošku jinak, než nám dokládají z "pramenů" (někdy možná napíšu víc)


[quote="pid:37129, uid:101"]Kdyby vás napadlo, co mu ještě napsat, tak dejte vědět.[/quote] Což o to, mě by i něco napadlo, ale nebylo by to publikovatelné. Protože i. něco z toho by bylo vulgární :-) ii. a něco z toho by bylo bez důkazů; ono totiž s těmi "Přemyslovci" to možná bylo trošku jinak, než nám dokládají z "pramenů" (někdy možná napíšu víc)

ii. a něco z toho by bylo bez důkazů; ono totiž s těmi "Přemyslovci" to možná bylo trošku jinak, než nám dokládají z "pramenů" (někdy možná napíšu víc)


Poctari, to s temi premyslovci, to by mne hodne zajimalo. zajimam se dost o dejiny, ale musim rict, ze dejiny ceske tedy moc neznam, az na skolni znalost.
dnes jsem zrovna poslouchala v aute podcast "jestli byl vaclav kolaborantem.


https://plus.rozhlas.cz/byl-svaty-vaclav-kolaborantem-7614697


[quote="pid:37131, uid:240"]ii. a něco z toho by bylo bez důkazů; ono totiž s těmi "Přemyslovci" to možná bylo trošku jinak, než nám dokládají z "pramenů" (někdy možná napíšu víc)[/quote] Poctari, to s temi premyslovci, to by mne hodne zajimalo. zajimam se dost o dejiny, ale musim rict, ze dejiny ceske tedy moc neznam, az na skolni znalost. dnes jsem zrovna poslouchala v aute podcast "jestli byl vaclav kolaborantem. https://plus.rozhlas.cz/byl-svaty-vaclav-kolaborantem-7614697
Upravené 11. 10. 2021 o 19:41

https://plus.rozhlas.cz/byl-svaty-vaclav-kolaborantem-7614697A dostáváme se k proslulé platbě Jindřichovi, která čítala – dle dobových dokumentů – 500 hřiven stříbra a 120 volů. Tím si Václav udržel panovnickou svrchovanostZajímalo by mě, kde autor vidí tu svrchovanost.


[quote="pid:37134, uid:347"]https://plus.rozhlas.cz/byl-svaty-vaclav-kolaborantem-7614697[/quote] > A dostáváme se k proslulé platbě Jindřichovi, která čítala – dle dobových dokumentů – 500 hřiven stříbra a 120 volů. Tím si Václav udržel panovnickou svrchovanost Zajímalo by mě, kde autor vidí tu svrchovanost.

Pokračování - odpověď na moje připomínky:
Vážená paní,


v prezentování faktu, že někdo je potomkem svaté Ludmily skutečně není nic více než prostá kuriozita, která v tomto ohledu představovala spíše zajímavou náhodu.


Rád bych ale rozporoval Váš skeptický předpoklad. S ohledem na pramennou základnu počátku 10. století je Ludmila osobností, kterou můžeme považovat za poměrně spolehlivě doloženou, jakož i její příbuzenství s některými dalšími rodinami. Můžete pokládat celou postavu svaté Ludmily za smyšlenou, paradoxně je to asi jediná možnost, jak výrazně zpochybnit její rodovou spřízněnost s celou řadou potomků, kteří jsou spojeni s přemyslovským rozrodem.


V řadě pramenů (Kosmova kronika, Dětmar z Merseburku, Gal Anonym) čteme příběh o provdání Přemyslovny Dobravy do polské knížecí a posléze královské rodiny. Můžete zcela libovolně ověřit. Dobrava je tedy pramátí všech pozdějších Piastovců, včetně princezny Richenzy ? (https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryksa_Polsk%C3%A1; odkazuji čistě ilustrativně do volně dostupných zdrojů, které lze po mém soudu velmi snadno ověřit v relevantní literatuře), jež byla matkou uherských králů a princezny Žofie (https://de.wikipedia.org/wiki/Sophia_von_Ungarn), její dcerou byla Wulfhilda, žena Jindřicha IX. Bavorského (https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_IX._(Bayern)). Jejich dcerou poté Matylda, žena Gebharda III. ze Sulzbachu (https://de.wikipedia.org/wiki/Gebhard_III._von_Sulzbach) a jeho dcera Berta poté manželkou hraběte Jindřicha z Altendorfu (https://de.wikipedia.org/wiki/Altendorf_(Adelsgeschlecht)#Heinrich_II._von_Altendorf). Mezi jeho potomky najdeme ve 4. generaci Anežku, ženu Ulricha z Abensbergu (https://de.wikipedia.org/wiki/Abensberg_(Adelsgeschlecht)). Jejich společným potomkem ve 4. generaci byla Anna, manželka Erasma ze Starhembergu (http://w.genealogy.euweb.cz/austria/starhemb2.html). Jeho pravnučkou byla pak Anna Marie, žena Ladislava Buriana z Valdštejna (http://w.genealogy.euweb.cz/waldstein/waldstein8.html#LB). Ladislavova vnučka Barbora z Valdštejna si brala hraběte Schaffgotsche (http://w.genealogy.euweb.cz/austria/schaffg3.html#JEA), jehož pravnučka Johana si vzala hraběte von Brühl (https://en.wikipedia.org/wiki/Alois_Friedrich_von_Br%C3%BChl). Na hraběnku von Brühl, vnučku Aloise Friedricha von Brühl, jsem už v předcích Schönbornů poukázal v předešlé korespondenci.


Mohu Vás také ubezpečit, že prostým konstatováním těchto faktů se nestavím servilně k žádné, natož takto poněkud neaktuální myšlence.


S přáním klidného večera


Jakub Izdný


Pokračování - odpověď na moje připomínky: Vážená paní, v prezentování faktu, že někdo je potomkem svaté Ludmily skutečně není nic více než prostá kuriozita, která v tomto ohledu představovala spíše zajímavou náhodu. Rád bych ale rozporoval Váš skeptický předpoklad. S ohledem na pramennou základnu počátku 10. století je Ludmila osobností, kterou můžeme považovat za poměrně spolehlivě doloženou, jakož i její příbuzenství s některými dalšími rodinami. Můžete pokládat celou postavu svaté Ludmily za smyšlenou, paradoxně je to asi jediná možnost, jak výrazně zpochybnit její rodovou spřízněnost s celou řadou potomků, kteří jsou spojeni s přemyslovským rozrodem. V řadě pramenů (Kosmova kronika, Dětmar z Merseburku, Gal Anonym) čteme příběh o provdání Přemyslovny Dobravy do polské knížecí a posléze královské rodiny. Můžete zcela libovolně ověřit. Dobrava je tedy pramátí všech pozdějších Piastovců, včetně princezny Richenzy ? (https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryksa_Polsk%C3%A1; odkazuji čistě ilustrativně do volně dostupných zdrojů, které lze po mém soudu velmi snadno ověřit v relevantní literatuře), jež byla matkou uherských králů a princezny Žofie (https://de.wikipedia.org/wiki/Sophia_von_Ungarn), její dcerou byla Wulfhilda, žena Jindřicha IX. Bavorského (https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_IX._(Bayern)). Jejich dcerou poté Matylda, žena Gebharda III. ze Sulzbachu (https://de.wikipedia.org/wiki/Gebhard_III._von_Sulzbach) a jeho dcera Berta poté manželkou hraběte Jindřicha z Altendorfu (https://de.wikipedia.org/wiki/Altendorf_(Adelsgeschlecht)#Heinrich_II._von_Altendorf). Mezi jeho potomky najdeme ve 4. generaci Anežku, ženu Ulricha z Abensbergu (https://de.wikipedia.org/wiki/Abensberg_(Adelsgeschlecht)). Jejich společným potomkem ve 4. generaci byla Anna, manželka Erasma ze Starhembergu (http://w.genealogy.euweb.cz/austria/starhemb2.html). Jeho pravnučkou byla pak Anna Marie, žena Ladislava Buriana z Valdštejna (http://w.genealogy.euweb.cz/waldstein/waldstein8.html#LB). Ladislavova vnučka Barbora z Valdštejna si brala hraběte Schaffgotsche (http://w.genealogy.euweb.cz/austria/schaffg3.html#JEA), jehož pravnučka Johana si vzala hraběte von Brühl (https://en.wikipedia.org/wiki/Alois_Friedrich_von_Br%C3%BChl). Na hraběnku von Brühl, vnučku Aloise Friedricha von Brühl, jsem už v předcích Schönbornů poukázal v předešlé korespondenci. Mohu Vás také ubezpečit, že prostým konstatováním těchto faktů se nestavím servilně k žádné, natož takto poněkud neaktuální myšlence. S přáním klidného večera Jakub Izdný

Kdysi dávno jsem na Vodě psal, že Boleslav konal proto, že už se nemohl dívat na to, jak to ten brácha kníže vede. Tuším @badatel napsal zajímavou myšlenku, že se nemuselo jednat o vraždu. Hádka na hostině mohla skončit s vytaženými meči a dýkami. Václav mohl být vážně zraněn, a tak bratra poprosil o poslední službu.
Každopádně egregor sv.Václava je velice silný. Bohužel ohýbá Čechy do předklonu. Nejspíš stejného jaký měl i Václav, když jednal se Sasem Jindřichem Ptáčníkem.

PS. Domnívám se, že myšlenka na export volů do Německa je však stále živá. Ag bych tam nedával.


Kdysi dávno jsem na Vodě psal, že Boleslav konal proto, že už se nemohl dívat na to, jak to ten brácha kníže vede. Tuším @badatel napsal zajímavou myšlenku, že se nemuselo jednat o vraždu. Hádka na hostině mohla skončit s vytaženými meči a dýkami. Václav mohl být vážně zraněn, a tak bratra poprosil o poslední službu. Každopádně egregor sv.Václava je velice silný. Bohužel ohýbá Čechy do předklonu. Nejspíš stejného jaký měl i Václav, když jednal se Sasem Jindřichem Ptáčníkem. PS. Domnívám se, že myšlenka na export volů do Německa je však stále živá. Ag bych tam nedával.

Domnívám se, že myšlenka na export volů do Německa je však stále živá.

Přidal bych i nějaké jalovice a pár vybraných exemplárních krav.


[quote="pid:37578, uid:260"]Domnívám se, že myšlenka na export volů do Německa je však stále živá.[/quote] Přidal bych i nějaké jalovice a pár vybraných exemplárních krav.
Upravené 13. 10. 2021 o 21:31
1.4k
17
10
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept