Politika v SR
Pápež citoval verše z básne Mor ho!

"Musel prísť pútnik až z druhého konca Zeme, aby nám pripomenul, že posvätná báseň Sama Chalupku neobsahuje iba zvolanie "Mor ho!", ale aj verše


Ale keď na naše dvere
zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere:
kto je, ten je; či je on zblíza, či zďaleka:
Vo dne, v noci na stole dar boží ho čaká.


Skvelá reč pápeža Františka na pápežskej nunciatúre v Bratislave. Je smutné, že ani komentátori a hostia v televíznom štúdiu nepostrehli, z čoho to cituje. Kam sa podela naša kultúrnosť, že nám už nič nehovoria verše z našej národnej básne? Kiež by sa silnou súčasťou našej tradície stali aj tieto slová."


https://www.hlavnydennik.sk/2021/09/12/je-smutne-ze-komentatori-a-hostia-v-studiu-nepostrehli-z-coho-to-papez-citoval-ziali-chmelar/


Je to vytrhnutá pasáž z časti, kde sa slovenskí junáci hrdo prihovárajú rímskemu cárovi.


https://zlatyfond.sme.sk/dielo/83/Chalupka_Mor-ho/1


Chmelár sa síce rozplýva, ale mne to príde ako čistá provokácia, keď si prečítate predchádzajúce a nasledujúce verše.


"Musel prísť pútnik až z druhého konca Zeme, aby nám pripomenul, že posvätná báseň Sama Chalupku neobsahuje iba zvolanie "Mor ho!", ale aj verše Ale keď na naše dvere zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere: kto je, ten je; či je on zblíza, či zďaleka: Vo dne, v noci na stole dar boží ho čaká. Skvelá reč pápeža Františka na pápežskej nunciatúre v Bratislave. Je smutné, že ani komentátori a hostia v televíznom štúdiu nepostrehli, z čoho to cituje. Kam sa podela naša kultúrnosť, že nám už nič nehovoria verše z našej národnej básne? Kiež by sa silnou súčasťou našej tradície stali aj tieto slová." https://www.hlavnydennik.sk/2021/09/12/je-smutne-ze-komentatori-a-hostia-v-studiu-nepostrehli-z-coho-to-papez-citoval-ziali-chmelar/ Je to vytrhnutá pasáž z časti, kde sa slovenskí junáci hrdo prihovárajú rímskemu cárovi. https://zlatyfond.sme.sk/dielo/83/Chalupka_Mor-ho/1 Chmelár sa síce rozplýva, ale mne to príde ako čistá provokácia, keď si prečítate predchádzajúce a nasledujúce verše.

Vôbec parádia nám pravého pápeža?


Vôbec parádia nám pravého pápeža?

Moderátor

Už sa z toho rozplývajú aj slovenčinári na FB. Akurát nepostrehli, akú pasáž vybral pápež a ani to, že to nepredniesol ako hlava cirkvi, ale ako predstaviteľ štátu Vatikán. Teda politik.


Chmelára ani nejdem komentovať. Už nie je čo, vyfarbil sa dostatočne a JZŽ mu tiež už napovedali, tak neradno Bohu skákať do reči.


Už sa z toho rozplývajú aj slovenčinári na FB. Akurát nepostrehli, akú pasáž vybral pápež a ani to, že to nepredniesol ako hlava cirkvi, ale ako predstaviteľ štátu Vatikán. Teda politik. Chmelára ani nejdem komentovať. Už nie je čo, vyfarbil sa dostatočne a JZŽ mu tiež už napovedali, tak neradno Bohu skákať do reči.

Vôbec parádia nám pravého pápeža?
Už som to tu spomínal, že Fero sa mi akosi nepozdáva. Nejako omladol, nejaký je živší, nejaký je ...


[quote="pid:32903, uid:7"]Vôbec parádia nám pravého pápeža?[/quote]Už som to tu spomínal, že Fero sa mi akosi nepozdáva. Nejako omladol, nejaký je živší, nejaký je ...

Vďaka tým rozplývajúcim sa slovenčinárom som to našla - včera som poriadne nepočúvala, ten preklad bol strašne monotónny.
Jediné, čo som si všimla, že vraj sme kontemplatívny národ.
Chmelár - škoda reči, čo týždeň, to nová otočka v názoroch.


         ----              ----

Podnetný príspevok z učiteľskej debaty: "Podstatný je výber konkrétnej pasáže, ale dielo treba vnímať ako celok, nie len vytrhnúť časť hodiacu sa môjmu kontextu. Toto nie je len duchovná návšteva, ale zároveň aj politická, je tu najvyšší predstaviteľ štátu Vatikán. Nielen pápež. ... tu sa nám miešajú dve funkcie pápeža a je teda náročnejšie rozlíšiť, ktorý krok/vyjadrenie sleduje aké ciele. Ak teda berieme do úvahy, že pápež na rozdiel od bežných politikov nehovorí do vetra a vie presne, čo a kde používa."


Otázka je, koľkí učitelia pochopili, čo tým chcel autor príspevku povedať.
Mne hlava neberie, že to aspoň absolventi sjl s históriou či filozofiou nechápu.


Vďaka tým rozplývajúcim sa slovenčinárom som to našla - včera som poriadne nepočúvala, ten preklad bol strašne monotónny. Jediné, čo som si všimla, že vraj sme kontemplatívny národ. Chmelár - škoda reči, čo týždeň, to nová otočka v názoroch. ---- ---- Podnetný príspevok z učiteľskej debaty: "Podstatný je výber konkrétnej pasáže, ale dielo treba vnímať ako celok, nie len vytrhnúť časť hodiacu sa môjmu kontextu. Toto nie je len duchovná návšteva, ale zároveň aj politická, je tu najvyšší predstaviteľ štátu Vatikán. Nielen pápež. ... tu sa nám miešajú dve funkcie pápeža a je teda náročnejšie rozlíšiť, ktorý krok/vyjadrenie sleduje aké ciele. Ak teda berieme do úvahy, že pápež na rozdiel od bežných politikov nehovorí do vetra a vie presne, čo a kde používa." Otázka je, koľkí učitelia pochopili, čo tým chcel autor príspevku povedať. Mne hlava neberie, že to aspoň absolventi sjl s históriou či filozofiou nechápu.

"Musel prísť pútnik až z druhého konca Zeme, aby nám pripomenul, že posvätná báseň Sama Chalupku neobsahuje iba zvolanie "Mor ho!", ale aj verše


Ale keď na naše dvere
zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere:
kto je, ten je; či je on zblíza, či zďaleka:
Vo dne, v noci na stole dar boží ho čaká.


pasáž vybral pápež a ani to, že to nepredniesol ako hlava cirkvi, ale ako predstaviteľ štátu Vatikán. Teda politik.


a čo z toho vyplýva pre nás?
Odpoveď je jednoduchá a zároveň pozitívna: križiak pásavý (https://sk.wikipedia.org/wiki/Kri%C5%BEiak_p%C3%A1sav%C3%BD)


Dajte si to do súvisu s vlajkou Vatikánu, s vlajkou Svätej ríše rímskej, s Oriho článkom o privatizácii suverenity ((https://oracle911blog.wordpress.com/2021/09/13/teraz-treba-povedat-aj-to-b/) - podotýkam, že nielen na osobnej, ale predovšetkým štátnej úrovni, ktorá však vyplýva práveže z tej osobnej) a s tým, že sme národ kontemplatívny, t.j. uvažujúci, premietajúci, rozjímajúci...


Tu nie je hrozba od pápeža, ani ako politika, ani ako hlavy katolíckej cirkvi, ani ako posla GP. Hrozbou je naša nečinnosť, rezignácia, a to, že hrdosť našich predkov z Mor ho! nám musí pripomenúť tento posol - cudzinec.


A prečo si to myslím? Už pár dní som dumal nad jeho návštevou. Odpoveď prišla dnes ráno: Križiak pásavý!!!


[quote="pid:32899, uid:679"]"Musel prísť pútnik až z druhého konca Zeme, aby nám pripomenul, že posvätná báseň Sama Chalupku neobsahuje iba zvolanie "Mor ho!", ale aj verše Ale keď na naše dvere zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere: kto je, ten je; či je on zblíza, či zďaleka: Vo dne, v noci na stole dar boží ho čaká.[/quote] [quote="pid:32904, uid:127"]pasáž vybral pápež a ani to, že to nepredniesol ako hlava cirkvi, ale ako predstaviteľ štátu Vatikán. Teda politik.[/quote] a čo z toho vyplýva pre nás? Odpoveď je jednoduchá a zároveň pozitívna: križiak pásavý (https://sk.wikipedia.org/wiki/Kri%C5%BEiak_p%C3%A1sav%C3%BD) Dajte si to do súvisu s vlajkou Vatikánu, s vlajkou Svätej ríše rímskej, s Oriho článkom o privatizácii suverenity ((https://oracle911blog.wordpress.com/2021/09/13/teraz-treba-povedat-aj-to-b/) - podotýkam, že nielen na osobnej, ale predovšetkým štátnej úrovni, ktorá však vyplýva práveže z tej osobnej) a s tým, že sme národ kontemplatívny, t.j. uvažujúci, premietajúci, rozjímajúci... Tu nie je hrozba od pápeža, ani ako politika, ani ako hlavy katolíckej cirkvi, ani ako posla GP. Hrozbou je naša nečinnosť, rezignácia, a to, že hrdosť našich predkov z Mor ho! nám musí pripomenúť tento posol - cudzinec. A prečo si to myslím? Už pár dní som dumal nad jeho návštevou. Odpoveď prišla dnes ráno: **Križiak pásavý!!!**

A prečo si to myslím? Už pár dní som dumal nad jeho návštevou. Odpoveď prišla dnes ráno: Križiak pásavý!!!


Myslím, že chce ovládnuť matricu Mor ho. A nadväzuje na to, čo povedal Čaputovej o tom pokoji, keď bola u neho. Hlavne ukľudniť, utlmiť a nedopustiť, aby sme dopovedali celé Mor ho, aby sme dospievali celú našu hymnu, nielen dve prvé časti, ako visia v školách.


[quote="pid:32958, uid:112"]A prečo si to myslím? Už pár dní som dumal nad jeho návštevou. Odpoveď prišla dnes ráno: Križiak pásavý!!![/quote] Myslím, že chce ovládnuť matricu Mor ho. A nadväzuje na to, čo povedal Čaputovej o tom pokoji, keď bola u neho. Hlavne ukľudniť, utlmiť a nedopustiť, aby sme dopovedali celé Mor ho, aby sme dospievali celú našu hymnu, nielen dve prvé časti, ako visia v školách.

doplníme pokračovanie , čo papež zamlčal . . .


Pravda, bohy vydaná, káže nám Slovänom:
pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom.
A človek nad človeka u nás nemá práva:
sväté naše heslo je: Sloboda a sláva!

Neraz krásnu vlasť našu vrah napadol divý:
na púšť obrátili sa bujné naše nivy;
mestá ľahli popolom: a ľud náš úbohý,
bitý biedami, cudzím dostal sa pod nohy.
Bláhal už víťaz pyšný, že si bude pásti
vôľu svoju naveky po slovänskej vlasti,
a žiť z našich mozoľov: ale bláhal darmo!
Dal nám Boh zas dobrý deň, zlomili sme jarmo.
A tí, krutým železom čo nad nami vládli,
kdeže sú? — My stojíme; ale oni padli. —
Lebo — veky to svedčia — vo knihách osudu
tak stojí napísané o slovänskom ľudu:
Zem, ktorú v údel dali Slovänom nebesá,
tá zem hrobom každému vrahovi stane sa.


doplníme pokračovanie , čo papež zamlčal . . . Pravda, bohy vydaná, káže nám Slovänom: pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom. **A človek nad človeka u nás nemá práva: sväté naše heslo je: Sloboda a sláva!** — Neraz krásnu vlasť našu vrah napadol divý: na púšť obrátili sa bujné naše nivy; mestá ľahli popolom: a ľud náš úbohý, bitý biedami, cudzím dostal sa pod nohy. Bláhal už víťaz pyšný, že si bude pásti vôľu svoju naveky po slovänskej vlasti, a žiť z našich mozoľov: ale bláhal darmo! Dal nám Boh zas dobrý deň, zlomili sme jarmo. A tí, krutým železom čo nad nami vládli, kdeže sú? — My stojíme; ale oni padli. — Lebo — veky to svedčia — vo knihách osudu tak stojí napísané o slovänskom ľudu: Zem, ktorú v údel dali Slovänom nebesá, tá zem hrobom každému vrahovi stane sa.
Upravené 14. 9. 2021 o 12:32

Myslím, že chce ovládnuť matricu Mor ho. A nadväzuje na to, čo povedal Čaputovej o tom pokoji, keď bola u neho. Hlavne ukľudniť, utlmiť a nedopustiť, aby sme dopovedali celé Mor ho, aby sme dospievali celú našu hymnu, nielen dve prvé časti, ako visia v školách.


Práve s tým "Mor ho!" súvisí aj včerajšie výročie porážky osmanských Turkov pri Viedni a zastavenie ich invázie. Pápež prišiel práve na deň tohto výročia. Táto udalosť, ktorá viac odráža duch básne "Mor ho!", nie je ozvučovaná. Miesto toho je prízvukovaná časť básne o kresťanskej pohostinnosti.


[quote="pid:32963, uid:127"]Myslím, že chce ovládnuť matricu Mor ho. A nadväzuje na to, čo povedal Čaputovej o tom pokoji, keď bola u neho. Hlavne ukľudniť, utlmiť a nedopustiť, aby sme dopovedali celé Mor ho, aby sme dospievali celú našu hymnu, nielen dve prvé časti, ako visia v školách.[/quote] Práve s tým "Mor ho!" súvisí aj včerajšie výročie porážky osmanských Turkov pri Viedni a zastavenie ich invázie. Pápež prišiel práve na deň tohto výročia. Táto udalosť, ktorá viac odráža duch básne "Mor ho!", nie je ozvučovaná. Miesto toho je prízvukovaná časť básne o kresťanskej pohostinnosti.

"Zvyk je železná košeľa!"
Všetci to poznáte, a predsa idete v starých koľajách uvažovania - nálepkovania...
A pritom sami uvádzate z jeho návštevy mnohé, čo by vás malo aspoň trknúť, že situácia sa zmenila... ...ešte vo Vatikáne.
KSB je predovšetkým o metodológii. O metodológii práce s informáciami. A informácií je dosť, doslova do očí bijúcich.
Kardinál Tomko má pravdu: "tento" pápež je plný prekvapení. A to najväčšie ešte len príde.
Myslím si, že kľúčovým bude príhovor v Šaštíne.


"Zvyk je železná košeľa!" Všetci to poznáte, a predsa idete v starých koľajách uvažovania - nálepkovania... A pritom sami uvádzate z jeho návštevy mnohé, čo by vás malo aspoň trknúť, že situácia sa zmenila... ...ešte vo Vatikáne. KSB je predovšetkým o metodológii. O metodológii práce s informáciami. A informácií je dosť, doslova do očí bijúcich. Kardinál Tomko má pravdu: "tento" pápež je plný prekvapení. A to najväčšie ešte len príde. Myslím si, že kľúčovým bude príhovor v Šaštíne.

Zdravia všetkým.
Skúsim tu objasniť môj názor na citovanie časti básne Mor ho. Mnohý z vás to vítajú ako obranu kresťanstva, keďže sa to dialo aj na výročie Porážky Ismanov pri Viedni. Je to presne naopak. Turecké vojská útočili na Viedeň od Budapešti , po víťazstve bol plán pokračovať na Sever do vnútra Európy. Pápež cituje časť našej básne Mor ho. Úmyselne len tú časť kde poukazuje že máme obdarovať chlebom a soľou každého kto príde. No už zamlčal ako reagovali na zlé úmysly prišelcov. Táto báseň nie je o kresťanstve ale o tom aký sme boli predtým. Pohostinnosť našich predkov vôbec nevychádza z kresťanského náboženstva. Pápež František ide ďalej svoju agendu otvorenej náruče pre islamských migrantov. Postup jeho návštevy viac menej kopuruje karpatský oblúk. Bratislava, Prešov, Košice. Takto by musela postupovať invazna armáda aby si zabezpečila til. Pápež sa snaží prevrátiť víťazstvo u Viedeň na hlavu aby vyzerali ako prehra. Citovanie bazéne prinesie pravý opak toho čo plánoval. Prinesie to časom ďalší úpadok dôvery vo Vatikán. Mor ho má svoju vlastnú matricu ktorá zatiaľ spí či lepšie povedané iba drieme. Mám pocit že ešte niečo ostáva nevýslovne, no chýbajú mi slová ktoré by mi to umožnili vyjadriť. Nie je ešte čas vyjaviť to. Uvidíme čo ešte urobí dnes 14.09.2021 v Prešove. To čo som napísal je môj názor, možno chybný možno správny či niečo medzi.
S pozdravom Peter.


Zdravia všetkým. Skúsim tu objasniť môj názor na citovanie časti básne Mor ho. Mnohý z vás to vítajú ako obranu kresťanstva, keďže sa to dialo aj na výročie Porážky Ismanov pri Viedni. Je to presne naopak. Turecké vojská útočili na Viedeň od Budapešti , po víťazstve bol plán pokračovať na Sever do vnútra Európy. Pápež cituje časť našej básne Mor ho. Úmyselne len tú časť kde poukazuje že máme obdarovať chlebom a soľou každého kto príde. No už zamlčal ako reagovali na zlé úmysly prišelcov. Táto báseň nie je o kresťanstve ale o tom aký sme boli predtým. Pohostinnosť našich predkov vôbec nevychádza z kresťanského náboženstva. Pápež František ide ďalej svoju agendu otvorenej náruče pre islamských migrantov. Postup jeho návštevy viac menej kopuruje karpatský oblúk. Bratislava, Prešov, Košice. Takto by musela postupovať invazna armáda aby si zabezpečila til. Pápež sa snaží prevrátiť víťazstvo u Viedeň na hlavu aby vyzerali ako prehra. Citovanie bazéne prinesie pravý opak toho čo plánoval. Prinesie to časom ďalší úpadok dôvery vo Vatikán. Mor ho má svoju vlastnú matricu ktorá zatiaľ spí či lepšie povedané iba drieme. Mám pocit že ešte niečo ostáva nevýslovne, no chýbajú mi slová ktoré by mi to umožnili vyjadriť. Nie je ešte čas vyjaviť to. Uvidíme čo ešte urobí dnes 14.09.2021 v Prešove. To čo som napísal je môj názor, možno chybný možno správny či niečo medzi. S pozdravom Peter.

V tejto súvislosti som si spomenul na video, v ktorom 3ročné dieťa recitovalo Mor ho. Príde mi, že to bol preventívny ťah, ktorý mal odviezť pozornosť od podstaty. Poslucháč sa zameral na zlatučké dieťa (špiny jedny satanistické), a už menej vníma podstatu textu. Toto je sústredený útok.


V tejto súvislosti som si spomenul na video, v ktorom 3ročné dieťa recitovalo Mor ho. Príde mi, že to bol preventívny ťah, ktorý mal odviezť pozornosť od podstaty. Poslucháč sa zameral na zlatučké dieťa (špiny jedny satanistické), a už menej vníma podstatu textu. Toto je sústredený útok.

Porážky Ismanov pri Viedni


Až na to že to s tou porážkou nemuselo byť tak ako sa traduje.


Ak si dobre spomínate, hovorilo sa aj o inej verzii a to o tej že to bol posledný kárny útok voči europe zo strany už rozpadajúcej sa zlatej horde/tartárie.


Tipujem, že turci nemali v žiadnom prípade už sily na ďalšie obsadzovanie europy keď skončili na území bývalej veľkej moravy. Turci založili "maďarské elity". GP pokračovanie útoku voči európe ani nepotreboval.


A karne jednotky/kniežatá tartarie boli nalákaný na boj do Viedne (práca GP). A aj ju obsadili. Ale tartarania zistili, že západ je infikovaný tlupolelitarizmom (nieže by tartária už nebola, ale stále sa tradovalo že tartária má spravodlivé zriadenie). Takže vojakom tartárie sa vysvetlilo že je koniec a časť odišla domov. Časť ostala.


Preto sa traduje že poľský kráľ (vatikánsky zástupca) zachránil Viedeň. GP potreboval posilnenie katolickeho egregoru u poliakov.


A teraz k Morho:
Lenže pápež nechápe že tou časťou básne podporuje koncepciu spoločenskej bezpečnosti. Pretože Morho vyjadruje koncepciu našeho života:


"pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom.
A človek nad človeka u nás nemá práva:
sväté naše heslo je: Sloboda a sláva! —"


A to je presne to čo vyjadruje KOB!


[quote="pid:33014, uid:14"]Porážky Ismanov pri Viedni[/quote] Až na to že to s tou porážkou nemuselo byť tak ako sa traduje. Ak si dobre spomínate, hovorilo sa aj o inej verzii a to o tej že to bol posledný kárny útok voči europe zo strany už rozpadajúcej sa zlatej horde/tartárie. Tipujem, že turci nemali v žiadnom prípade už sily na ďalšie obsadzovanie europy keď skončili na území bývalej veľkej moravy. Turci založili "maďarské elity". GP pokračovanie útoku voči európe ani nepotreboval. A karne jednotky/kniežatá tartarie boli nalákaný na boj do Viedne (práca GP). A aj ju obsadili. Ale tartarania zistili, že západ je infikovaný tlupolelitarizmom (nieže by tartária už nebola, ale stále sa tradovalo že tartária má spravodlivé zriadenie). Takže vojakom tartárie sa vysvetlilo že je koniec a časť odišla domov. Časť ostala. Preto sa traduje že poľský kráľ (vatikánsky zástupca) zachránil Viedeň. GP potreboval posilnenie katolickeho egregoru u poliakov. A teraz k Morho: Lenže pápež nechápe že tou časťou básne podporuje koncepciu spoločenskej bezpečnosti. Pretože Morho vyjadruje koncepciu našeho života: "pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom. A človek nad človeka u nás nemá práva: sväté naše heslo je: Sloboda a sláva! —" A to je presne to čo vyjadruje KOB!
Upravené 14. 9. 2021 o 10:33

Odpoveď je jednoduchá a zároveň pozitívna: križiak pásavý


https://sk.wikipedia.org/wiki/Kri%C5%BEiak_p%C3%A1sav%C3%BD


"Svoju okrúhlu pavučinu tká vo vysokej tráve a loví najmä kobylky. Korisť zabíja jedom, ktorý však nepredstavuje pre človeka žiadne nebezpečenstvo.[2]"


Nejsem si jistý, kdo jsou ty kobylky, kterými se křižák živí. Odpověď by mohla dávat druhá věta z citovaného textu, ale také přímo papež ve svých projevech/slovech.


[quote="pid:32958, uid:112"]Odpoveď je jednoduchá a zároveň pozitívna: križiak pásavý[/quote] https://sk.wikipedia.org/wiki/Kri%C5%BEiak_p%C3%A1sav%C3%BD "Svoju okrúhlu pavučinu tká vo vysokej tráve a loví najmä kobylky. Korisť zabíja jedom, ktorý však nepredstavuje pre človeka žiadne nebezpečenstvo.[2]" Nejsem si jistý, kdo jsou ty kobylky, kterými se křižák živí. Odpověď by mohla dávat druhá věta z citovaného textu, ale také přímo papež ve svých projevech/slovech.

Nejsem si jistý, kdo jsou ty kobylky

kobylky, hejno kobylek, jejich příbuzní: sarančata
https://cs.wikipedia.org/wiki/Saran%C4%8De_st%C4%9Bhovav%C3%A1


Kdo se na Zemi chová jako kobylky/sarančata? Pax Americana, Západ, kapitalisté, nadnárodní korporace, ... všichni Ti, co bezohledně vyžírají zdroje do mrtě, vyrábí pro konzum, ... Ale i krimigranti nebo "nepřizpůsobiví'.


[quote="pid:33053, uid:177"]Nejsem si jistý, kdo jsou ty kobylky[/quote] kobylky, hejno kobylek, jejich příbuzní: sarančata https://cs.wikipedia.org/wiki/Saran%C4%8De_st%C4%9Bhovav%C3%A1 Kdo se na Zemi chová jako kobylky/sarančata? Pax Americana, Západ, kapitalisté, nadnárodní korporace, ... všichni Ti, co bezohledně vyžírají zdroje do mrtě, vyrábí pro konzum, ... Ale i krimigranti nebo "nepřizpůsobiví'.

Kdo se na Zemi chová jako kobylky/sarančata?

Také někteří lidé - příslušníci davu, kteří slepě následují jejich příklad (honba za mamonem). A dle názoru "elit": "Je nás jako kobylek".


[quote="pid:33058, uid:240"]Kdo se na Zemi chová jako kobylky/sarančata?[/quote] Také někteří lidé - příslušníci davu, kteří slepě následují jejich příklad (honba za mamonem). A dle názoru "elit": "Je nás jako kobylek".

Kardinál Tomko má pravdu: "tento" pápež je plný prekvapení. A to najväčšie ešte len príde.
Myslím si, že kľúčovým bude príhovor v Šaštíne.


Inými slovami máme tu naozaj dvojníka, otázka ale je, že v koho službách je tento dvojník, a niečo mi hovorí, že to nie je ani močiar a ani GP... smile


[quote="pid:33012, uid:112"]Kardinál Tomko má pravdu: "tento" pápež je plný prekvapení. A to najväčšie ešte len príde. Myslím si, že kľúčovým bude príhovor v Šaštíne.[/quote] Inými slovami máme tu naozaj dvojníka, otázka ale je, že v koho službách je tento dvojník, a niečo mi hovorí, že to nie je ani močiar a ani GP... :)

Moderátor

Dvojník.


"Svätý Otec vyjadril radosť, že je na Slovensku, a uviedol, že prišiel ako pútnik do mladej krajiny s dávnou históriou a do zeme s hlbokými koreňmi, umiestnenej v srdci Európy. „Naozaj sa nachádzam v ‚strednej zemi‘, cez ktorú už toľkí prešli,“ vyhlásil pápež."


"Od Veľkej Moravy až po Uhorské kráľovstvo, od Československej republiky až po súčasnosť sa Slováci uprostred nie malého počtu skúšok podľa slov pápeža dokázali pokojamilovným spôsobom integrovať a odlíšiť."


"Pápež poukázal aj na modrý pás na zástave SR, ktorý, ako tvrdí, symbolizuje bratstvo so slovanskými národmi."


"Upozornil však na riziko unáhlenia sa a podľahnutia pokušeniu zisku, vyvolávajúcich prechodnú eufóriu, ktorá namiesto spájania rozdeľuje."


"Nemá zmysel sa podľa pápeža sťažovať na minulosť, treba si vyhrnúť rukávy a spolu budovať budúcnosť. „Želám vám, aby ste to urobili s pohľadom upretým nahor, ako keď sa pozeráte na vaše nádherné Tatry,“ podotkol."


Treba si to prečítať celé. Vypichla som, čo zaujalo mňa. To "rušivé" je v odkaze.


https://www.dnes24.sk/prihovor-papeza-vsetkym-slovakom-slova-ktore-chytia-kazdeho-za-srdce-398667?fbclid=IwAR1xchBw0SSATIvpsn5s9KK3vAjE-buHwzbJXMbH_IEcryWWBMC0XFr1c44


Dvojník. "Svätý Otec vyjadril radosť, že je na Slovensku, a uviedol, že prišiel ako pútnik do mladej krajiny s dávnou históriou a do zeme s hlbokými koreňmi, umiestnenej v srdci Európy. „Naozaj sa nachádzam v ‚strednej zemi‘, cez ktorú už toľkí prešli,“ vyhlásil pápež." "Od Veľkej Moravy až po Uhorské kráľovstvo, od Československej republiky až po súčasnosť sa Slováci uprostred nie malého počtu skúšok podľa slov pápeža dokázali pokojamilovným spôsobom integrovať a odlíšiť." "Pápež poukázal aj na modrý pás na zástave SR, ktorý, ako tvrdí, symbolizuje bratstvo so slovanskými národmi." "Upozornil však na riziko unáhlenia sa a podľahnutia pokušeniu zisku, vyvolávajúcich prechodnú eufóriu, ktorá namiesto spájania rozdeľuje." "Nemá zmysel sa podľa pápeža sťažovať na minulosť, treba si vyhrnúť rukávy a spolu budovať budúcnosť. „Želám vám, aby ste to urobili s pohľadom upretým nahor, ako keď sa pozeráte na vaše nádherné Tatry,“ podotkol." Treba si to prečítať celé. Vypichla som, čo zaujalo mňa. To "rušivé" je v odkaze. https://www.dnes24.sk/prihovor-papeza-vsetkym-slovakom-slova-ktore-chytia-kazdeho-za-srdce-398667?fbclid=IwAR1xchBw0SSATIvpsn5s9KK3vAjE-buHwzbJXMbH_IEcryWWBMC0XFr1c44

„Dávat lidi do ghett nic neřeší.“ Papež vyzval v Luníku k integraci


https://www.seznamzpravy.cz/clanek/davat-lidi-do-ghett-nic-neresi-papez-vyzval-v-luniku-k-integraci-174613#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=WZKwrbZndu7-202109141528&dop_id=174613&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz


Asi mu neřekli, že to bylo normální sídliště a pokus o integraci. A asi se nezmínili, kdo z něho udělal ghetto non plus ultra. To je strašnej satanáš, ten Bergolio.


„Dávat lidi do ghett nic neřeší.“ Papež vyzval v Luníku k integraci https://www.seznamzpravy.cz/clanek/davat-lidi-do-ghett-nic-neresi-papez-vyzval-v-luniku-k-integraci-174613#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=WZKwrbZndu7-202109141528&dop_id=174613&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz Asi mu neřekli, že to bylo normální sídliště a pokus o integraci. A asi se nezmínili, kdo z něho udělal ghetto non plus ultra. To je strašnej satanáš, ten Bergolio.

Trafil do správnej krajiny?
František je na apoštolskej ceste v Slovinsku, vysielala vatikánska televízia
https://www.dobrenoviny.sk/c/201662/trafil-do-spravnej-krajiny-frantisek-je-na-apostolskej-ceste-v-slovinsku-vysielala-vatikanska-televizia?utm_source=facebook&utm_medium=organic&utm_campaign=september-2021&utm_content=pope-slovinsko-14-09-2021


Trafil do správnej krajiny? **František je na apoštolskej ceste v Slovinsku, vysielala vatikánska televízia** https://www.dobrenoviny.sk/c/201662/trafil-do-spravnej-krajiny-frantisek-je-na-apostolskej-ceste-v-slovinsku-vysielala-vatikanska-televizia?utm_source=facebook&utm_medium=organic&utm_campaign=september-2021&utm_content=pope-slovinsko-14-09-2021

tu je odpoveď na to, prečo pápež citoval z Mor ho!https://svetonazor.klimo.net/2021/09/14/navsteva-papeza-nahodou/comment-page-1/#comment-313
Prečítajte si celý Klimov článok predtým.
47 ľudí v Šaštíne potrebovalo pomoc... - už doťukáva, čo vlastne pápež(?) tými veršami z Mor ho! vyjadril?


tu je odpoveď na to, prečo pápež citoval z Mor ho!https://svetonazor.klimo.net/2021/09/14/navsteva-papeza-nahodou/comment-page-1/#comment-313 Prečítajte si celý Klimov článok predtým. 47 ľudí v Šaštíne potrebovalo pomoc... - už doťukáva, čo vlastne pápež(?) tými veršami z Mor ho! vyjadril?

Chmelár dal smutnú správu :
Vo veku 99 rokov nás včera navždy opustil hrdina protifašistického odboja, brigádny generál Ján Iľanovský. Ako príslušník rýchlej divízie slovenskej armády sa dostal až na Kaukaz, kde zbehol k Červenej armáde, neskôr sa stal členom vznikajúceho 1. česko-slovenského armádneho zboru. Zúčastnil sa na oslobodzovaní Dukly, Liptovského Mikuláša i Prahy. Dvakrát ho ranili, dvakrát ho zajali nacisti, ale zakaždým ušiel a pokračoval v boji. Za bojové hrdinstvo získal niekoľko desiatok vyznamenaní. Pán generál, nikdy nezabudnem na to májové popoludnie pred troma rokmi v háji Nicovô, ako ste mi opretý o strom vysvetľovali, ako prebiehali ťažké a dlhé boje o Liptovský Mikuláš, ukazujúc mi výhľad na Liptovskú kotlinu ako plastickú mapu. Ďakujem za vašu statočnosť, ďakujem za našu slobodu. Česť vašej pamiatke!


Chmelár dal smutnú správu : Vo veku 99 rokov nás včera navždy opustil hrdina protifašistického odboja, brigádny generál Ján Iľanovský. Ako príslušník rýchlej divízie slovenskej armády sa dostal až na Kaukaz, kde zbehol k Červenej armáde, neskôr sa stal členom vznikajúceho 1. česko-slovenského armádneho zboru. Zúčastnil sa na oslobodzovaní Dukly, Liptovského Mikuláša i Prahy. Dvakrát ho ranili, dvakrát ho zajali nacisti, ale zakaždým ušiel a pokračoval v boji. Za bojové hrdinstvo získal niekoľko desiatok vyznamenaní. Pán generál, nikdy nezabudnem na to májové popoludnie pred troma rokmi v háji Nicovô, ako ste mi opretý o strom vysvetľovali, ako prebiehali ťažké a dlhé boje o Liptovský Mikuláš, ukazujúc mi výhľad na Liptovskú kotlinu ako plastickú mapu. Ďakujem za vašu statočnosť, ďakujem za našu slobodu. Česť vašej pamiatke!

Ak popolvár spomínal biskupov, čo takto manévre s Bezákom? Bezáka si dosť pestovala liberálna tlač typu SME a Denník N.


Ak popolvár spomínal biskupov, čo takto manévre s Bezákom? Bezáka si dosť pestovala liberálna tlač typu SME a Denník N.

Mor ho!https://svetonazor.klimo.net


Vďaka!


[quote="pid:33283, uid:112"]Mor ho!https://svetonazor.klimo.net[/quote] Vďaka!

47 ľudí v Šaštíne potrebovalo pomoc... - už doťukáva, čo vlastne pápež(?) tými veršami z Mor ho! vyjadril?

@popolvar, vyjadrovať sa hádankami, podľa mňa, nie je cestou... Ak máš niečo na srdci, vyjadri to jasnejšie, zrozumiteľnejšie, inak bude väčšina ľudí frustrovaná a pripadať si hlúpo, že netušia na čo myslíš a čo naznačuješ, a hlavne na základe čoho...
Navyše, nie každý stíha čítať všetky články na ďalších KSB weboch. Už len prečítanie tejto diskusie na KSBforum.eu z jedného dňa zožerie niekoľko hodín (ak nečítame rýchlosťou 400-500 strán za deň ako V. Pčolínsky smile )

Ja som tiež v slovách pápeža nezachytil nič mimoriadne, zato jeho slová mi dávajú význam v duchu jeho minulých vyjadrení a činov, ktoré sú konzistentné. No ak by som mal v hlave mozaiku zloženú z iných kľúčových informácií, možno by som videl situáciu inak, ale navzájom si do hlavy nevidíme.


[quote="pid:33283, uid:112"]47 ľudí v Šaštíne potrebovalo pomoc... - už doťukáva, čo vlastne pápež(?) tými veršami z Mor ho! vyjadril?[/quote] @popolvar, vyjadrovať sa hádankami, podľa mňa, nie je cestou... Ak máš niečo na srdci, vyjadri to jasnejšie, zrozumiteľnejšie, inak bude väčšina ľudí frustrovaná a pripadať si hlúpo, že netušia na čo myslíš a čo naznačuješ, a hlavne na základe čoho... Navyše, nie každý stíha čítať všetky články na ďalších KSB weboch. Už len prečítanie tejto diskusie na KSBforum.eu z jedného dňa zožerie niekoľko hodín (ak nečítame rýchlosťou 400-500 strán za deň ako V. Pčolínsky :) ) Ja som tiež v slovách pápeža nezachytil nič mimoriadne, zato jeho slová mi dávajú význam v duchu jeho minulých vyjadrení a činov, ktoré sú konzistentné. No ak by som mal v hlave mozaiku zloženú z iných kľúčových informácií, možno by som videl situáciu inak, ale navzájom si do hlavy nevidíme.

Ak popolvár spomínal biskupov, čo takto manévre s Bezákom? Bezáka si dosť pestovala liberálna tlač typu SME a Denník N.

Veď práve. Liberálne ladený biskup Bezák (vystupujúci na protestoch organizovaných liberálmi) nepochodil u pápeža Benedikta, ale u Františka áno. Pápež mu udelil audienciu, vrátil mu biskupský prsteň a dovolil mu zúčastniť sa s ostatnými biskupmi na omši (dokonca ho pápež priviezol do Šaštína v pápežskej kolone aut).
Bezák je jeho krvná skupina, Konferencia biskupov Slovenska nie. Tí sú príliš konzervatívni.
https://dennikn.sk/2536625/papez-mi-vratil-moj-biskupsky-prsten-beriem-to-ako-potvrdenie-ze-som-stale-biskupom-hovori-robert-bezak/
https://plus7dni.pluska.sk/domov/exkluzivne-obrovsky-sok-sastine-bezaka-priviezol-sam-papez-frantisek-pozrite-jeho-kolonu
https://domov.sme.sk/c/22741391/papez-na-slovensku-frantisek-stretnutie-arcibiskup-bezak.html
https://domov.sme.sk/c/22742783/papez-frantisek-robert-bezak-sastin-navsteva.html


[quote="pid:33287, uid:127"]Ak popolvár spomínal biskupov, čo takto manévre s Bezákom? Bezáka si dosť pestovala liberálna tlač typu SME a Denník N.[/quote] Veď práve. Liberálne ladený biskup Bezák _(vystupujúci na protestoch organizovaných liberálmi)_ nepochodil u pápeža Benedikta, ale u Františka áno. Pápež mu udelil audienciu, vrátil mu biskupský prsteň a dovolil mu zúčastniť sa s ostatnými biskupmi na omši _(dokonca ho pápež priviezol do Šaštína v pápežskej kolone aut)_. Bezák je jeho krvná skupina, Konferencia biskupov Slovenska nie. Tí sú príliš konzervatívni. https://dennikn.sk/2536625/papez-mi-vratil-moj-biskupsky-prsten-beriem-to-ako-potvrdenie-ze-som-stale-biskupom-hovori-robert-bezak/ https://plus7dni.pluska.sk/domov/exkluzivne-obrovsky-sok-sastine-bezaka-priviezol-sam-papez-frantisek-pozrite-jeho-kolonu https://domov.sme.sk/c/22741391/papez-na-slovensku-frantisek-stretnutie-arcibiskup-bezak.html https://domov.sme.sk/c/22742783/papez-frantisek-robert-bezak-sastin-navsteva.html
Upravené pred 6 dňami o 22:44

"Svätý Otec vyjadril radosť, že je na Slovensku, a uviedol, že prišiel ako pútnik do mladej krajiny s dávnou históriou a do zeme s hlbokými koreňmi, umiestnenej v srdci Európy. „Naozaj sa nachádzam v ‚strednej zemi‘, cez ktorú už toľkí prešli,“ vyhlásil pápež."


Neviem prečo, ale prvé čo mi prečítaní tohoto napadlo bolo Pán prstenov, Boj o Stredozem.
Sauron si budoval tiež spojencov na juhu a východe Stredozeme (Maďarsko, Prešov, Košice). Aj ten prsteň bol medializovaný (predaný prsteň Bezákovi).


Nechal si túto myšlienku uležať a po hodine na mňa ešte blikol tento náhľadový obrázok na YT ohľadne laserových zbraní. Všimnite si s kým nás už v PC hrách spájajú.
6142b86def1ba


[quote="pid:33096, uid:679"]"Svätý Otec vyjadril radosť, že je na Slovensku, a uviedol, že prišiel ako pútnik do mladej krajiny s dávnou históriou a do zeme s hlbokými koreňmi, umiestnenej v srdci Európy. „Naozaj sa nachádzam v ‚strednej zemi‘, cez ktorú už toľkí prešli,“ vyhlásil pápež."[/quote] Neviem prečo, ale prvé čo mi prečítaní tohoto napadlo bolo Pán prstenov, Boj o Stredozem. Sauron si budoval tiež spojencov na juhu a východe Stredozeme (Maďarsko, Prešov, Košice). Aj ten prsteň bol medializovaný (predaný prsteň Bezákovi). Nechal si túto myšlienku uležať a po hodine na mňa ešte blikol tento náhľadový obrázok na YT ohľadne laserových zbraní. Všimnite si s kým nás už v PC hrách spájajú. ![6142b86def1ba](serve/attachment&path=6142b86def1ba)
3.01k
26
15
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept