Politika v ČR
Prezident ČR Miloš Zeman

Projev prezidenta republiky pří setkání s vedoucími zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí
24.srpna 2021
https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-setkani-s-vedoucimi-zastupitelskych-uradu-ceske-republiky-v-zahranici-16074


"To, že porážka v Afghánistánu je debakl a ostuda, snad nikdo nepopírá. Přesto máte dvě možnosti. Buď se tvářit, jako že se nic neděje a NATO pokračuje dál, nebo budete chtít, aby se NATO reformovalo. Já jsem nikdy neříkal, že jsem pro vystoupení z NATO, ale na druhé straně trvám na tom, že bez podstatné reformy Severoatlantické aliance ztratí tato aliance smysl."
". Nemá-li být Severoatlantická aliance naprosto impotentní, musí se reformovat a musí najít odvahu k boji proti mezinárodnímu terorismu."


Boj s mezinárodním terorismem... Otázkou je, co MZ má opakovaně skutečně na mysli ?!


Projev prezidenta republiky pří setkání s vedoucími zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí 24.srpna 2021 https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-setkani-s-vedoucimi-zastupitelskych-uradu-ceske-republiky-v-zahranici-16074 "To, že porážka v Afghánistánu je debakl a ostuda, snad nikdo nepopírá. Přesto máte dvě možnosti. Buď se tvářit, jako že se nic neděje a NATO pokračuje dál, nebo budete chtít, aby se NATO reformovalo. Já jsem nikdy neříkal, že jsem pro vystoupení z NATO, ale na druhé straně trvám na tom, že bez podstatné reformy Severoatlantické aliance ztratí tato aliance smysl." ". Nemá-li být Severoatlantická aliance naprosto impotentní, musí se reformovat a musí najít odvahu k boji proti mezinárodnímu terorismu." Boj s mezinárodním terorismem... Otázkou je, co MZ má opakovaně skutečně na mysli ?!

Zeman přivítal německého prezidenta v Lánech.


https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/oficialni-navsteva-prezidenta-nemecka-v-cr-16071
Večeře se zúčastnily i manželky
Německý prezident Frank-Walter Steinmeier přijel na návštěvu České republiky, kde se zdrží tři dny.
U této příležitosti jej pohostil na lánském zámeckém parku jeho český protějšek Miloš Zeman.
Večeře se zúčastnily i manželky obou prezidentů, tedy Elke Büdenbenderová
a Ivana Zemanová.
S vojenskými poctami přivítá Zeman německého prezidenta na Pražském hradě.
Nutno podotknout, že setkání bude předcházet pieta v kryptě pravoslavného kostela v Resslově ulici, kde Steinmeier uctí památku československých výsadkářů,
kteří padli v boji s nacisty po atentátu na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha.
Na čtvrtek má prezident naplánováno také setkání s předsedou Sněmovny
Radkem Vondráčkem a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem.
S premiérem Babišem je jednání v plánu v pátek.
Vedle Prahy navštíví Steinmeier Ústí nad Labem, kde si mimo jiné prohlédne
multimediální expozici nazvanou Naši Němci. .. .
https://cz.sputniknews.com/20210825/zeman-privital-nemeckeho-prezidenta-v-lanech-vecere-se-zucastnily-i-manzelky-15618527.html


### Zeman přivítal německého prezidenta v Lánech. https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/oficialni-navsteva-prezidenta-nemecka-v-cr-16071 Večeře se zúčastnily i manželky Německý prezident Frank-Walter Steinmeier přijel na návštěvu České republiky, kde se zdrží tři dny. U této příležitosti jej pohostil na lánském zámeckém parku jeho český protějšek Miloš Zeman. Večeře se zúčastnily i manželky obou prezidentů, tedy Elke Büdenbenderová a Ivana Zemanová. S vojenskými poctami přivítá Zeman německého prezidenta na Pražském hradě. Nutno podotknout, že setkání bude předcházet pieta v kryptě pravoslavného kostela v Resslově ulici, kde Steinmeier uctí památku československých výsadkářů, kteří padli v boji s nacisty po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na čtvrtek má prezident naplánováno také setkání s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem. S premiérem Babišem je jednání v plánu v pátek. Vedle Prahy navštíví Steinmeier Ústí nad Labem, kde si mimo jiné prohlédne multimediální expozici nazvanou Naši Němci. .. . https://cz.sputniknews.com/20210825/zeman-privital-nemeckeho-prezidenta-v-lanech-vecere-se-zucastnily-i-manzelky-15618527.html

Stanovisko Kanceláře prezidenta republiky
26.srpna 2021


Prezident republiky Miloš Zeman požádal již v roce 2018 ředitele BIS plk. Michala Koudelku o poskytnutí informace, zda použitím zpravodajských prostředků či shromažďováním informací Bezpečnostní informační službou proti pracovníkům Kanceláře prezidenta republiky, resp. spolupracovníkům prezidenta republiky byla zjištěna konkrétní bezpečnostní rizika pro Českou republiku v rámci zákonné působnosti BIS. V rozporu se zákonem nedostal prezident republiky na svoji otázku do dnešního dne odpověď. Zároveň prezident republiky nebyl ředitelem BIS upozorněn na žádná bezpečnostní rizika ve svém okolí. Průkazný je v tomto smyslu obsah korespondence mezi prezidentem republiky, předsedou vlády a ředitelem BIS z let 2018 až 2021. Dosavadní průběh vede k závěru, že pan Koudelka dlouhodobě porušuje zákon a zpravodajské prostředky BIS zneužívá ke shromažďování informací pro svoji osobní potřebu.


Právo prezidenta republiky a vlády na úplné informace o činnosti zpravodajských služeb významně omezuje riziko návratu k praktikám totalitní Státní bezpečnosti před rokem 1989. Hlava státu není při komunikaci se zpravodajskou službou odkázána na komisi pana poslance Bělobrádka, pracující pouze s těmi informacemi, které se jí ředitel BIS uvolí poskytnout. Za činnost zpravodajských služeb odpovídá podle zákona vláda, která také činnost zpravodajských služeb kontroluje, má právo zpravodajské služby úkolovat v souladu s jejich působností a má právo na informace o jejich činnosti, a to bez omezení. Podle zákona je postavení prezidenta republiky v otázkách úkolování a nároku na informace zpravodajských služeb totožné s postavením vlády, přičemž prezident republiky zpravodajské služby úkoluje s vědomím vlády. Prvořadým úkolem demokratického státu je zajistit, aby zpravodajské služby využívaly své mimořádné pravomoci jen v nezbytně nutné míře a vždy v souladu se zákonem.


Při kontrole zákonnosti využívání zpravodajských prostředků je důležitý nejen případný souhlas předsedy senátu Vrchního soudu s významným zásahem do základních práv a svobod občanů, ale také pravdivé odůvodnění žádosti k použití zpravodajské techniky a následné splnění podmínek, za nichž byl souhlas udělen. Zásadní je otázka, zda v BIS nakládají se shromážděnými informacemi v souladu se zákonem a zda informují oprávněné adresáty, tj. prezidenta republiky a vládu. Jinak hrozí vážné nebezpečí, že výsledky činnosti BIS slouží například k osobnímu vydírání, politickým hrám nebo k cíleným mediálním únikům.


Kancelář prezidenta republiky


https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/stanovisko-kancelare-prezidenta-republiky-16078


Stanovisko Kanceláře prezidenta republiky 26.srpna 2021 Prezident republiky Miloš Zeman požádal již v roce 2018 ředitele BIS plk. Michala Koudelku o poskytnutí informace, zda použitím zpravodajských prostředků či shromažďováním informací Bezpečnostní informační službou proti pracovníkům Kanceláře prezidenta republiky, resp. spolupracovníkům prezidenta republiky byla zjištěna konkrétní bezpečnostní rizika pro Českou republiku v rámci zákonné působnosti BIS. V rozporu se zákonem nedostal prezident republiky na svoji otázku do dnešního dne odpověď. Zároveň prezident republiky nebyl ředitelem BIS upozorněn na žádná bezpečnostní rizika ve svém okolí. Průkazný je v tomto smyslu obsah korespondence mezi prezidentem republiky, předsedou vlády a ředitelem BIS z let 2018 až 2021. Dosavadní průběh vede k závěru, že pan Koudelka dlouhodobě porušuje zákon a zpravodajské prostředky BIS zneužívá ke shromažďování informací pro svoji osobní potřebu. Právo prezidenta republiky a vlády na úplné informace o činnosti zpravodajských služeb významně omezuje riziko návratu k praktikám totalitní Státní bezpečnosti před rokem 1989. **Hlava státu není při komunikaci se zpravodajskou službou odkázána na komisi pana poslance Bělobrádka, pracující pouze s těmi informacemi, které se jí ředitel BIS uvolí poskytnout.** Za činnost zpravodajských služeb odpovídá podle zákona vláda, která také činnost zpravodajských služeb kontroluje, má právo zpravodajské služby úkolovat v souladu s jejich působností a má právo na informace o jejich činnosti, a to bez omezení. Podle zákona je postavení prezidenta republiky v otázkách úkolování a nároku na informace zpravodajských služeb totožné s postavením vlády, přičemž prezident republiky zpravodajské služby úkoluje s vědomím vlády. Prvořadým úkolem demokratického státu je zajistit, aby zpravodajské služby využívaly své mimořádné pravomoci jen v nezbytně nutné míře a vždy v souladu se zákonem. Při kontrole zákonnosti využívání zpravodajských prostředků je důležitý nejen případný souhlas předsedy senátu Vrchního soudu s významným zásahem do základních práv a svobod občanů, ale také pravdivé odůvodnění žádosti k použití zpravodajské techniky a následné splnění podmínek, za nichž byl souhlas udělen. Zásadní je otázka, zda v BIS nakládají se shromážděnými informacemi v souladu se zákonem a zda informují oprávněné adresáty, tj. prezidenta republiky a vládu. Jinak hrozí vážné nebezpečí, že výsledky činnosti BIS slouží například k osobnímu vydírání, politickým hrám nebo k cíleným mediálním únikům. Kancelář prezidenta republiky https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/stanovisko-kancelare-prezidenta-republiky-16078
Upravené 26. 8. 2021 o 13:28

odle zákona je postavení prezidenta republiky v otázkách úkolování a nároku na informace zpravodajských služeb totožné s postavením vlády ...
Úder za úderem. Tipuji, že STS Chvojkovice-Brod to neustojí.


[quote="pid:30826, uid:270"]odle zákona je postavení prezidenta republiky v otázkách úkolování a nároku na informace zpravodajských služeb totožné s postavením vlády ...[/quote] Úder za úderem. Tipuji, že STS Chvojkovice-Brod to neustojí.

Porada expertního týmu prezidenta republiky
V neděli dne 12. září 2021 se na zámku v Lánech konala porada expertního týmu prezidenta republiky Miloše Zemana za účasti ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka a ministra obrany Lubomíra Metnara.


Expertní tým prezidenta republiky se na svém zasedání zabýval důsledky neúspěšné mise NATO v Afghánistánu.
Identifikoval pro Českou republiku dvě bezpečnostní rizika, a to migrační a teroristické.
Vyslovil se pro zásadní posílení ochrany našich státních hranic, ve spolupráci s dalšími zeměmi EU.
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/porada-expertniho-tymu-prezidenta-republiky-16093


**_Porada expertního týmu prezidenta republiky_** V neděli dne 12. září 2021 se na zámku v Lánech konala porada expertního týmu prezidenta republiky Miloše Zemana za účasti ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka a ministra obrany Lubomíra Metnara. Expertní tým prezidenta republiky se na svém zasedání zabýval důsledky neúspěšné mise NATO v Afghánistánu. **Identifikoval pro Českou republiku dvě bezpečnostní rizika, a to migrační a teroristické.** Vyslovil se pro zásadní posílení ochrany našich státních hranic, ve spolupráci s dalšími zeměmi EU. https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/porada-expertniho-tymu-prezidenta-republiky-16093
Upravené 14. 9. 2021 o 12:31

Prezidenta Zemana odvezli do Vojenské nemocnice
(zpráva vydána 11:11)
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prezidenta-zemana-odvezli-do-vojenske-nemocnice-40371998


Václav Klaus byl o víkendu hospitalizován také v ÚVN s vysokým tlakem, ale pak byl propuštěn. V úterý se dostavil na další vyšetření. „Exprezident Klaus se necítil dobře už o víkendu, a tak podstoupil vyšetření, při němž mu zjistili vysoký tlak. Nyní čeká na další testy v nemocnici,“ sdělil redakci iDNES.cz Klausův mluvčí Petr Macinka.


Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeman-klaus-hospitalizace-vojenska-nemocnice-vysoky-tlak.A210914_104408_zahranicni_remy


Dále také zpráva z dneška, vyvěšena v 11:11


Putin skončil v samoizolaci, v jeho okolí se objevil covid
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/putin-skoncil-v-samoizolaci-v-jeho-okoli-se-objevil-covid-40372004


Prezidenta Zemana odvezli do Vojenské nemocnice (zpráva vydána 11:11) https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prezidenta-zemana-odvezli-do-vojenske-nemocnice-40371998 Václav Klaus byl o víkendu hospitalizován také v ÚVN s vysokým tlakem, ale pak byl propuštěn. V úterý se dostavil na další vyšetření. „Exprezident Klaus se necítil dobře už o víkendu, a tak podstoupil vyšetření, při němž mu zjistili vysoký tlak. Nyní čeká na další testy v nemocnici,“ sdělil redakci iDNES.cz Klausův mluvčí Petr Macinka. Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeman-klaus-hospitalizace-vojenska-nemocnice-vysoky-tlak.A210914_104408_zahranicni_remy Dále také zpráva z dneška, vyvěšena v 11:11 Putin skončil v samoizolaci, v jeho okolí se objevil covid https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/putin-skoncil-v-samoizolaci-v-jeho-okoli-se-objevil-covid-40372004
Upravené 14. 9. 2021 o 13:17

Prezidenta Zemana odvezli do Vojenské nemocnice


Prezidenta Miloše Zemana hospitalizovali v úterý v pražské Ústřední vojenské nemocnici. Podle jeho poradce Martina Nejedlého se má jednat o pravidelnou prohlídku.


Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeman-klaus-hospitalizace-vojenska-nemocnice-vysoky-tlak.A210914_104408_zahranicni_remy


[quote="pid:33063, uid:307"]Prezidenta Zemana odvezli do Vojenské nemocnice[/quote] Prezidenta Miloše Zemana hospitalizovali v úterý v pražské Ústřední vojenské nemocnici. **Podle jeho poradce Martina Nejedlého se má jednat o pravidelnou prohlídku.** Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeman-klaus-hospitalizace-vojenska-nemocnice-vysoky-tlak.A210914_104408_zahranicni_remy
1.34k
7
4
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept