Politika v SR
Špačinská deklarácia

Pre úvod základné informácie


https://www.vsetkojeonas.sk/sluzby/
a samotný text deklarácie https://www.vsetkojeonas.sk/deklaracia/


Jej text bol odovzdaný vrcholným predstaviteľom štátu, jednotlivci ho tiež poslali poslancom NR SR.


Konferenciu, ktorá vyprodukovala deklaráciu, zorganizovali nasledovné subjekty:


  • Slovenská ekonomická spoločnosť
  • Nezávislí zväz ekonómov Slovenska
  • občianska iniciatíva O NÁS

V sekcii O nás majú v textom pripnutú aj pieseň Vstávaj od Ondreja Ďuricu. Je to aktuálne poslanec NR SR, ktorý odišiel od Kotlebovcov.


Pozrel som sa na ich materiály z jazykového hľadiska.


Názov iniciatívy O nás


Občan - Národ - Spravodlivosť
V tejto postupnosti je to správne, pretože občan nie je striktne zadefinované ako Slovák, Maďar či iná národnosť. Na prvom mieste by mal byť človek.


Zvolené heslo/cieľ


Za Spravodlivosť, Pokrok a Kvalitu života
Tu už spravodlivosť zaujíma prvé miesto. Na rozdiel od hesla, ktoré sme si zvolili tu, je tu zahrnutý aj náhľad do budúcnosti, stanovenie budúcich cieľov - pokrok a kvalita života.


Sekcia Program


Skladá sa z desiatich bodov, ktoré sú zoradené podľa priorít - čo uvediete na prvých miestach, má prirodzene najvyššiu váhu. Tu sa nachádza odstránenie bezprostredných hrozieb (vyhlášky a protiústavné nariadenia) a tiež zabezpečenie zdravotníctva a školstva. V ďalších bodoch sa objavuje posilnenie štátnych podnikov aj obnovenie potravinovej sebestačnosti a osobitnú pozornosť chcú venovať aj bankovníctvu.


Až posledný bod rieši naše umiestnenie v medzinárodných vzťahoch.


Samotná deklarácia


Preambula je použitá z aktuálnej Ústavy SR a odvoláva sa na cyrilo-metodskú ale aj veľko-moravskú tradíciu. Ten Cyril s Metodom vadil napr. právnikovi Weisovi, preto iniciatívu nepodporil. Na druhej strane spomína aj Veľkú Moravu. Myslím si, že je dôležité premostenie a presne na to je tam ten C+M. Nemôžeme to uťať a len naraz vymazať tieto dve osoby z minulosti. Tu je chyba, ktorú robí Weis a ešte sa aj chváli svojou nadutosťou, že pozná dejiny. Nuž, poznať ich môže, len či ich vie aplikovať. Či pochopil, že deklarácia nadväzuje na Ústavu SR a nerozhodla sa ju spáliť. Alebo si mohol aj nevšimnúť, že daná preambula nie je preambulou deklarácie, ale Ústavy SR. Treba sa ho na toto opýtať a následne či by zvážil zmenu postoja. Je možné, že mu vadí niečo iné (napríklad podporovatelia, len sa vyhovoril na Cyrila a Metoda).


Samotná deklarácia vyžaduje v niekoľkých bodoch v podstate to isté - dodržiavanie zákonnosti a Ústavy SR. Len v poslednom bode uvádza následky - článok 32 a jeho aplikáciu v praxi.


Na svojej stránke sa tiež odvolávajú na odkaz Dubčeka.


= = =
Pokračovanie bude nasledovať, zatiaľ som viac nestihol. Môžete kľudne nadviazať na to, čo som zatiaľ zhrnul.


Pre úvod základné informácie https://www.vsetkojeonas.sk/sluzby/ a samotný text deklarácie https://www.vsetkojeonas.sk/deklaracia/ Jej text bol odovzdaný vrcholným predstaviteľom štátu, jednotlivci ho tiež poslali poslancom NR SR. Konferenciu, ktorá vyprodukovala deklaráciu, zorganizovali nasledovné subjekty: - Slovenská ekonomická spoločnosť - Nezávislí zväz ekonómov Slovenska - občianska iniciatíva O NÁS V sekcii O nás majú v textom pripnutú aj pieseň Vstávaj od Ondreja Ďuricu. Je to aktuálne poslanec NR SR, ktorý odišiel od Kotlebovcov. Pozrel som sa na ich materiály z jazykového hľadiska. **Názov iniciatívy O nás** Občan - Národ - Spravodlivosť V tejto postupnosti je to správne, pretože občan nie je striktne zadefinované ako Slovák, Maďar či iná národnosť. Na prvom mieste by mal byť človek. **Zvolené heslo/cieľ** Za Spravodlivosť, Pokrok a Kvalitu života Tu už spravodlivosť zaujíma prvé miesto. Na rozdiel od hesla, ktoré sme si zvolili tu, je tu zahrnutý aj náhľad do budúcnosti, stanovenie budúcich cieľov - pokrok a kvalita života. **Sekcia Program** Skladá sa z desiatich bodov, ktoré sú zoradené podľa priorít - čo uvediete na prvých miestach, má prirodzene najvyššiu váhu. Tu sa nachádza odstránenie bezprostredných hrozieb (vyhlášky a protiústavné nariadenia) a tiež zabezpečenie zdravotníctva a školstva. V ďalších bodoch sa objavuje posilnenie štátnych podnikov aj obnovenie potravinovej sebestačnosti a osobitnú pozornosť chcú venovať aj bankovníctvu. Až posledný bod rieši naše umiestnenie v medzinárodných vzťahoch. **Samotná deklarácia** Preambula je použitá z aktuálnej Ústavy SR a odvoláva sa na cyrilo-metodskú ale aj veľko-moravskú tradíciu. Ten Cyril s Metodom vadil napr. právnikovi Weisovi, preto iniciatívu nepodporil. Na druhej strane spomína aj Veľkú Moravu. Myslím si, že je dôležité premostenie a presne na to je tam ten C+M. Nemôžeme to uťať a len naraz vymazať tieto dve osoby z minulosti. Tu je chyba, ktorú robí Weis a ešte sa aj chváli svojou nadutosťou, že pozná dejiny. Nuž, poznať ich môže, len či ich vie aplikovať. Či pochopil, že deklarácia nadväzuje na Ústavu SR a nerozhodla sa ju spáliť. Alebo si mohol aj nevšimnúť, že daná preambula nie je preambulou deklarácie, ale Ústavy SR. Treba sa ho na toto opýtať a následne či by zvážil zmenu postoja. Je možné, že mu vadí niečo iné (napríklad podporovatelia, len sa vyhovoril na Cyrila a Metoda). Samotná deklarácia vyžaduje v niekoľkých bodoch v podstate to isté - dodržiavanie zákonnosti a Ústavy SR. Len v poslednom bode uvádza následky - článok 32 a jeho aplikáciu v praxi. Na svojej stránke sa tiež odvolávajú na odkaz Dubčeka. = = = Pokračovanie bude nasledovať, zatiaľ som viac nestihol. Môžete kľudne nadviazať na to, čo som zatiaľ zhrnul.
Upravené 28. 7. 2021 o 09:30

Na JUDr. P. Weisa netreba útočiť - nepovedal to naduto, takéto vyjadrenie je z môjho pohľadu nekorektné. Jeho vyjadrenie bola reakcia na nepravdivú informáciu o ňom, má na to právo, a mňa zarazilo, prečo mal niekto záujem klamať - to nie je dobré znamenie. Je to podľa všetkého človek, ktorý si ctí pravdu. V reakcii naznačil, že s Cyrilom a Metodom niečo nie je tak, ako sa hovorí. Aby som to doložila, uvádzam vyjadrenie dole. JUDr. Weis je človek, ktorý reálne háji záujmy Slovákov a pracuje pre nich, takže takéto útoky naňho nás len poškodia. Netreba zakrývať, akú úlohu mali Cyril a Metod. Podľa mňa jeho vyjadrenie môže poslúžiť tomu, že ľudia začnú rozmýšľať, o čom hovorí.


https://akw.sk/rozne/k-tzv-spacinskej-deklaracii/


Na JUDr. P. Weisa netreba útočiť - nepovedal to naduto, takéto vyjadrenie je z môjho pohľadu nekorektné. Jeho vyjadrenie bola reakcia na nepravdivú informáciu o ňom, má na to právo, a mňa zarazilo, prečo mal niekto záujem klamať - to nie je dobré znamenie. Je to podľa všetkého človek, ktorý si ctí pravdu. V reakcii naznačil, že s Cyrilom a Metodom niečo nie je tak, ako sa hovorí. Aby som to doložila, uvádzam vyjadrenie dole. JUDr. Weis je človek, ktorý reálne háji záujmy Slovákov a pracuje pre nich, takže takéto útoky naňho nás len poškodia. Netreba zakrývať, akú úlohu mali Cyril a Metod. Podľa mňa jeho vyjadrenie môže poslúžiť tomu, že ľudia začnú rozmýšľať, o čom hovorí. https://akw.sk/rozne/k-tzv-spacinskej-deklaracii/
Upravené 28. 7. 2021 o 09:15

Na JUDr. P. Weisa netreba útočiť


Neútočím, len sa pozastavujem nad tým, prečo ozvučil práve toto. Ak chcel len uviesť veci na pravú mieru a vyvrátiť mylnú info, že to nepodpísal, stačilo ostať pri tom. Logicky sa pýtam, prečo ozvučil Cyrila a Metoda. A zároveň navrhujem opýtať sa ho priamo, pretože máme snahu spájať sa, nie rozdeľovať a každý na svojom piesočku. Aj to som napísal.


[quote="pid:27000, uid:111"]Na JUDr. P. Weisa netreba útočiť[/quote] Neútočím, len sa pozastavujem nad tým, prečo ozvučil práve toto. Ak chcel len uviesť veci na pravú mieru a vyvrátiť mylnú info, že to nepodpísal, stačilo ostať pri tom. Logicky sa pýtam, prečo ozvučil Cyrila a Metoda. A zároveň navrhujem opýtať sa ho priamo, pretože máme snahu spájať sa, nie rozdeľovať a každý na svojom piesočku. Aj to som napísal.
Upravené 28. 7. 2021 o 09:27

navrhujem opýtať sa ho priamo,
@ Kulich, veď Ti nič nebránilo a nebráni sa ho na to spýtať.
A znovu opakujem, takéto útoky na neho sú pre nás kontraproduktívne. Tak ako som čítala jeho stanovisko, zareagoval na klamstvo a zneužitie svojho mena, a aj v súvislosti s Cyrilom a Metodom, ktorých - pre nás povinný - historický výklad je nepravdivý. Mohol by si sa spýtať aj medzi organizátormi, kto a prečo mal záujem vypúšťať nepravdivú informáciu a manipulovať. Tam je možno zlý úmysel a zámer klamstvom popudiť - aj Dr. Weisa.
Mňa napríklad takáto nepravdivá informácia hneď na začiatku veľmi neoslnila.


[quote="pid:27009, uid:127"]navrhujem opýtať sa ho priamo,[/quote]@ Kulich, veď Ti nič nebránilo a nebráni sa ho na to spýtať. A znovu opakujem, takéto útoky na neho sú pre nás kontraproduktívne. Tak ako som čítala jeho stanovisko, zareagoval na klamstvo a zneužitie svojho mena, a aj v súvislosti s Cyrilom a Metodom, ktorých - pre nás povinný - historický výklad je nepravdivý. Mohol by si sa spýtať aj medzi organizátormi, kto a prečo mal záujem vypúšťať nepravdivú informáciu a manipulovať. Tam je možno zlý úmysel a zámer klamstvom popudiť - aj Dr. Weisa. Mňa napríklad takáto nepravdivá informácia hneď na začiatku veľmi neoslnila.
Upravené 28. 7. 2021 o 10:02

JUDr. Weis je človek, ktorý reálne háji záujmy Slovákov a pracuje pre nich, takže takéto útoky naňho nás len poškodia. Netreba zakrývať, akú úlohu mali Cyril a Metod


absolutny súhlas. Už by sme sa mali zomknúť a odložiť tieto žabó-myšie šváry. Dr. Weiss reálne bojuje. Ako aj Fico, každý spôsobom, kt má k dispozícii a v rámci možnosti. No Cyril a Metód je kapitola sama osebe.


[quote="pid:27000, uid:111"]JUDr. Weis je človek, ktorý reálne háji záujmy Slovákov a pracuje pre nich, takže takéto útoky naňho nás len poškodia. Netreba zakrývať, akú úlohu mali Cyril a Metod[/quote] absolutny súhlas. Už by sme sa mali zomknúť a odložiť tieto žabó-myšie šváry. Dr. Weiss reálne bojuje. Ako aj Fico, každý spôsobom, kt má k dispozícii a v rámci možnosti. No Cyril a Metód je kapitola sama osebe.

Zomknutie je v poriadku, ale stále si myslím, že nepotrebujeme 5 ďalších Harabinov, síce právne zdatných, ale neschopných tie vedomosti použiť adekvátne.


Neberiem Weisovi jeho snahu ani zásluhy, skôr sa pozastavujem nad tým, že nabádate mňa na zomknutie a pre JUDr. Weisa to neplatí? Pre ostatných tiež nie? Budeme sa vybíjať na Cyrilovi a Metodovi bez kontextu? Budeme ako Chmelár, ktorý mimoriadne dlho tvrdí, že potrebujeme novú spoločenskú zmluvu (čiže ústavu), ale kroky, ktoré k nej podniká vyzerajú ako SEN, Socialisti.sk a kandidatúra na prezidenta. Ergo neadekvátne.


Zomknutie je v poriadku, ale stále si myslím, že nepotrebujeme 5 ďalších Harabinov, síce právne zdatných, ale neschopných tie vedomosti použiť adekvátne. Neberiem Weisovi jeho snahu ani zásluhy, skôr sa pozastavujem nad tým, že nabádate mňa na zomknutie a pre JUDr. Weisa to neplatí? Pre ostatných tiež nie? Budeme sa vybíjať na Cyrilovi a Metodovi bez kontextu? Budeme ako Chmelár, ktorý mimoriadne dlho tvrdí, že potrebujeme novú spoločenskú zmluvu (čiže ústavu), ale kroky, ktoré k nej podniká vyzerajú ako SEN, Socialisti.sk a kandidatúra na prezidenta. Ergo neadekvátne.

P.S. Weisovi som napísal, rovnako napíšem autorom deklarácie.


P.S. Weisovi som napísal, rovnako napíšem autorom deklarácie.

@Kulich, pokiaľ viem, JUDr. Weis sa zúčastňuje aktivít , ktoré spájajú ľudí a majú za cieľ dôležité úlohy voči obyvateľstvu. Napr. uviedla som tu správu o vzniku hnutia Archa, hneď ako bola zverejnená, ale zatiaľ nevyvolala väčšiu odozvu.
https://hnutiearcha.sk/

On na svojom blogu v aktualizovanom vyjadrení uviedol, že sa mu organizátori ospravedlnili, takže ja túto epizódu považujem za vyriešenú, a zrejme aj organizátori a aj on. Nikde nie je napísané, že sa nezapojí do ďalších zmysluplných aktivít pre ľudí.


@Kulich, pokiaľ viem, JUDr. Weis sa zúčastňuje aktivít , ktoré spájajú ľudí a majú za cieľ dôležité úlohy voči obyvateľstvu. Napr. uviedla som tu správu o vzniku hnutia Archa, hneď ako bola zverejnená, ale zatiaľ nevyvolala väčšiu odozvu. https://hnutiearcha.sk/ On na svojom blogu v aktualizovanom vyjadrení uviedol, že sa mu organizátori ospravedlnili, takže ja túto epizódu považujem za vyriešenú, a zrejme aj organizátori a aj on. Nikde nie je napísané, že sa nezapojí do ďalších zmysluplných aktivít pre ľudí.
Upravené 28. 7. 2021 o 12:32

Weisovi som napísal
Je dobré, že hľadáš cesty riešení.


[quote="pid:27033, uid:127"]Weisovi som napísal[/quote]Je dobré, že hľadáš cesty riešení.
Upravené 28. 7. 2021 o 12:42

On na svojom blogu v aktualizovanom vyjadrení uviedol, že sa mu organizátori ospravedlnili, takže ja túto epizódu považujem za vyriešenú, a zrejme aj organizátori a aj on. Nikde nie je napísané, že sa nezapojí do ďalších zmysluplných aktivít pre ľudí.


Oceňujem, v akom tóne to napísal, no napriek tomu vidím ako najväčšiu hrozbu ego a syndróm spasiteľa. Vidno to u Harabina, vidno to u Chmelára, vidno to u Kotlebu a mnohých ďalších. Táto doba a udalosti vedia poriadne zamávať s morálkou jednotlivca, preto si treba strážiť ako seba a svoje reakcie, tak aj ostatných.


Rovnako uznávam, že je potrebný ako Harabin, tak isto aj Chmelár aj hulváti z radov novinárov. Každý má svoju funkciu v spoločnosti a napĺňa nejaký cieľ. Každý z nich nielen škodí, ale aj nastavuje zrkadlo a pomáha liečeniu. Problém nastane, ak budeme mať 10 Harabinov a žiadnu príčetnú adekvátne konajúcu osobnosť. Keď sa z lieku stane jed. Miera, nič viac a nič menej.


[quote="pid:27035, uid:111"]On na svojom blogu v aktualizovanom vyjadrení uviedol, že sa mu organizátori ospravedlnili, takže ja túto epizódu považujem za vyriešenú, a zrejme aj organizátori a aj on. Nikde nie je napísané, že sa nezapojí do ďalších zmysluplných aktivít pre ľudí.[/quote] Oceňujem, v akom tóne to napísal, no napriek tomu vidím ako najväčšiu hrozbu ego a syndróm spasiteľa. Vidno to u Harabina, vidno to u Chmelára, vidno to u Kotlebu a mnohých ďalších. Táto doba a udalosti vedia poriadne zamávať s morálkou jednotlivca, preto si treba strážiť ako seba a svoje reakcie, tak aj ostatných. Rovnako uznávam, že je potrebný ako Harabin, tak isto aj Chmelár aj hulváti z radov novinárov. Každý má svoju funkciu v spoločnosti a napĺňa nejaký cieľ. Každý z nich nielen škodí, ale aj nastavuje zrkadlo a pomáha liečeniu. Problém nastane, ak budeme mať 10 Harabinov a žiadnu príčetnú adekvátne konajúcu osobnosť. Keď sa z lieku stane jed. Miera, nič viac a nič menej.

najväčšiu hrozbu ego a syndróm spasiteľa
Moja posledná poznámka - on je advokát, odborník, a nie je to politik. Pracuje pre nás tam, kde "práve stojí" a tak, ako vie. Dáva nám svoje vedomosti k dispozícii, ponúkal pomoc aj zadarmo v určitých situáciách, umožnil vytvorenie Občianskej odbornej komisie, ktorá pracuje pre nás, občanov. Dáva často jej vyjadrenia pod svojím menom, ak majú obavy z prenasledovania. Obhajuje ich, ak ich prenasledujú. Angažuje sa výrazne v podaniach do Haagu, zapojil sa do celosvetovej siete napojenej na Dr. Fuellmilcha. Takže veľmi silne pochybujem o syndróme - zdôrazním ešte raz, že on nie je politik. Posledný raz sa vyjadrujem k tomuto - je to kontraproduktívne, ako to stále naťahuješ.


[quote="pid:27043, uid:127"]najväčšiu hrozbu ego a syndróm spasiteľa[/quote]Moja posledná poznámka - on je advokát, odborník, a nie je to politik. Pracuje pre nás tam, kde "práve stojí" a tak, ako vie. Dáva nám svoje vedomosti k dispozícii, ponúkal pomoc aj zadarmo v určitých situáciách, umožnil vytvorenie Občianskej odbornej komisie, ktorá pracuje pre nás, občanov. Dáva často jej vyjadrenia pod svojím menom, ak majú obavy z prenasledovania. Obhajuje ich, ak ich prenasledujú. Angažuje sa výrazne v podaniach do Haagu, zapojil sa do celosvetovej siete napojenej na Dr. Fuellmilcha. Takže veľmi silne pochybujem o syndróme - zdôrazním ešte raz, že on nie je politik. Posledný raz sa vyjadrujem k tomuto - je to kontraproduktívne, ako to stále naťahuješ.
Upravené 28. 7. 2021 o 14:49

Zomknutie je v poriadku, ale stále si myslím, že nepotrebujeme 5 ďalších Harabinov, síce právne zdatných, ale neschopných tie vedomosti použiť adekvátne.


Neberiem Weisovi jeho snahu ani zásluhy, skôr sa pozastavujem nad tým, že nabádate mňa na zomknutie a pre JUDr. Weisa to neplatí? Pre ostatných tiež nie? Budeme sa vybíjať na Cyrilovi a Metodovi bez kontextu? Budeme ako Chmelár, ktorý mimoriadne dlho tvrdí, že potrebujeme novú spoločenskú zmluvu (čiže ústavu), ale kroky, ktoré k nej podniká vyzerajú ako SEN, Socialisti.sk a kandidatúra na prezidenta. Ergo neadekvátne.


on je súkromná osoba, nie je politik, predáva svoje služby
každopádne "o nás" je len ďalšia politická strana z môjho pohľadu, čo nič nerieši len situáciu zhoršuje (klasické trieštenie)


[quote="pid:27028, uid:127"]Zomknutie je v poriadku, ale stále si myslím, že nepotrebujeme 5 ďalších Harabinov, síce právne zdatných, ale neschopných tie vedomosti použiť adekvátne. Neberiem Weisovi jeho snahu ani zásluhy, skôr sa pozastavujem nad tým, že nabádate mňa na zomknutie a pre JUDr. Weisa to neplatí? Pre ostatných tiež nie? Budeme sa vybíjať na Cyrilovi a Metodovi bez kontextu? Budeme ako Chmelár, ktorý mimoriadne dlho tvrdí, že potrebujeme novú spoločenskú zmluvu (čiže ústavu), ale kroky, ktoré k nej podniká vyzerajú ako SEN, Socialisti.sk a kandidatúra na prezidenta. Ergo neadekvátne.[/quote] on je súkromná osoba, nie je politik, predáva svoje služby --- každopádne "o nás" je len ďalšia politická strana z môjho pohľadu, čo nič nerieši len situáciu zhoršuje (klasické trieštenie)

on je súkromná osoba, nie je politik, predáva svoje služby


Toto ako argument beriem, že nechce byť účastný žiadnych politických aktivít.


Posuňme sa od Weisa ku koreňu tejto témy, deklarácii. Akú podobu nakoniec bude mať, to záleží od mnohých vecí. Myslím, že zatiaľ nie je stanovené, že pôjde o stranu. A na nejakej platforme to byť musí, nemôže to zostať vo vzduchoprázdne. Nemôže to ani zastrešiť ani existujúca politická strana. Rovnako tak sa nemôžu dať len nejaký ľudia dokopy a niečo žiadať.


Dnes to už môžem napísať. V minulosti som zažil podobnú iniciatívu, volala sa Regióny 2030. Zastrešovala pomerne širokú základňu ľudí (1.5 mil ľudí), tiež zorganizovala konferenciu v Kremnici, vydávala tlačové vyhlásenia, cez ktoré odpovedala Remišovej a vláde, mala to aj koncepčne podchytené. Napokon to odišlo do stratena, hádajte prečo... áno, uhádli ste, vnútorná zrada, ale aj nechuť ísť do toho naplno. Regionálna štruktúra ZMOSu by aj chcela, ale nebolo toho svätého, kto by podpísal konkrétne memorandum, kto by podpísal konkrétnu právne spôsobilú platformu. Pretože reformu potrebuje každá z tých zúčastnených organizácií, alebo je viazaná iným frontom, ktorý jej odčerpáva sily (napr. ZMOS vs. Únia miest vs. SK smile. Zrada, váhanie a alibizmus. Zostalo to na pár ľuďoch, ktorí to nevládali ďalej niesť, psychicky aj zdravotne. Zostalo to v prevážnej miere na ženách. A čosi podobné sa teraz deje v krajoch. Chlapi majú husté reči, a keď príde na verejné zhromaždenie alebo hlasovanie, čučia ako keby ani gule nemali.


[quote="pid:27078, uid:592"]on je súkromná osoba, nie je politik, predáva svoje služby[/quote] Toto ako argument beriem, že nechce byť účastný žiadnych politických aktivít. Posuňme sa od Weisa ku koreňu tejto témy, deklarácii. Akú podobu nakoniec bude mať, to záleží od mnohých vecí. Myslím, že zatiaľ nie je stanovené, že pôjde o stranu. A na nejakej platforme to byť musí, nemôže to zostať vo vzduchoprázdne. Nemôže to ani zastrešiť ani existujúca politická strana. Rovnako tak sa nemôžu dať len nejaký ľudia dokopy a niečo žiadať. Dnes to už môžem napísať. V minulosti som zažil podobnú iniciatívu, volala sa Regióny 2030. Zastrešovala pomerne širokú základňu ľudí (1.5 mil ľudí), tiež zorganizovala konferenciu v Kremnici, vydávala tlačové vyhlásenia, cez ktoré odpovedala Remišovej a vláde, mala to aj koncepčne podchytené. Napokon to odišlo do stratena, hádajte prečo... áno, uhádli ste, vnútorná zrada, ale aj nechuť ísť do toho naplno. Regionálna štruktúra ZMOSu by aj chcela, ale nebolo toho svätého, kto by podpísal konkrétne memorandum, kto by podpísal konkrétnu právne spôsobilú platformu. Pretože reformu potrebuje každá z tých zúčastnených organizácií, alebo je viazaná iným frontom, ktorý jej odčerpáva sily (napr. ZMOS vs. Únia miest vs. SK 8). Zrada, váhanie a alibizmus. Zostalo to na pár ľuďoch, ktorí to nevládali ďalej niesť, psychicky aj zdravotne. Zostalo to v prevážnej miere na ženách. A čosi podobné sa teraz deje v krajoch. Chlapi majú husté reči, a keď príde na verejné zhromaždenie alebo hlasovanie, čučia ako keby ani gule nemali.
Upravené 28. 7. 2021 o 15:52

Už by sme sa mali zomknúť a odložiť tieto žabó-myšie šváry.
a preto sa pýtam, je v tomto momente nepodporenie Špačinskej deklarácie vhodné? Je isto práve teraz ten pravý čas riešiť Cyrila a Metoda, alebo to, čo je v programe ONÁS?
Lebo tento prístup, pri všetkej úcte k P. Weissovi, je o oddeľovaní sa a vymedzovaní. Mohol kľudne deklaráciu podporiť s vyjadrením, že na Cyrila a Metoda má iný názor, ale to momentálne nie je podstatné, lebo musíme riešiť to čo je akútne.
Alebo skutočne vie niečo, čo my nie, a takto na to chcel nepriamo upozorniť?
Tak, či tak, ja osobne za seba vnímam pre tento moment túto deklaráciu pozitívne.
A celkovo národ už by sa nemal nechať uchlácholiť, či opiť rožkom, ale mať na pamäti to české: "Lidé, bdete!"
Pretože prichádza doba rýchleho prezliekania kabátov a mimikrovania. Jedno takéto mimikrovanie, síce len počas dvoch mesiacov, sme už zažili pred parlamentnými voľbami u Matoviča, keď sa správal na chvíľu ako normálny.
Takisto ma zaujímajú aj aktivity iných strán, napr. KDH. Pozor na strany, ktoré v tichosti prečkajú búrlivé obdobie, a až bude po všetkom, tak sa opätovne pokúsia ovládnuť tribúny a dav. Zo "zamatovej" v 1989 sme sa tiež dostatočne poučili, keď zrazu, keď už bolo jasné, kam to bude smerovať, zrazu sa vytiahli už dávno dopredu pripravené plány zabalené v ľúbivých obaloch "pravdy a lásky"...
Napriek trocha rozšíreniu a odbočeniu a z mojej strany, prosím, zostať v tomto vlákne striktne pri Špačinskej deklarácii. áno, nie, v čom áno, v čom nie. Nech to nie je o Weissovi, či niečom inom, ale o Špačinskej deklarácii, ONAS a ľuďoch za tým.


[quote="pid:27018, uid:273"]Už by sme sa mali zomknúť a odložiť tieto žabó-myšie šváry.[/quote] a preto sa pýtam, je v tomto momente nepodporenie Špačinskej deklarácie vhodné? Je isto práve teraz ten pravý čas riešiť Cyrila a Metoda, alebo to, čo je v programe ONÁS? Lebo tento prístup, pri všetkej úcte k P. Weissovi, je o oddeľovaní sa a vymedzovaní. Mohol kľudne deklaráciu podporiť s vyjadrením, že na Cyrila a Metoda má iný názor, ale to momentálne nie je podstatné, lebo musíme riešiť to čo je akútne. Alebo skutočne vie niečo, čo my nie, a takto na to chcel nepriamo upozorniť? Tak, či tak, ja osobne za seba vnímam pre tento moment túto deklaráciu pozitívne. A celkovo národ už by sa nemal nechať uchlácholiť, či opiť rožkom, ale mať na pamäti to české: "Lidé, bdete!" Pretože prichádza doba rýchleho prezliekania kabátov a mimikrovania. Jedno takéto mimikrovanie, síce len počas dvoch mesiacov, sme už zažili pred parlamentnými voľbami u Matoviča, keď sa správal na chvíľu ako normálny. Takisto ma zaujímajú aj aktivity iných strán, napr. KDH. Pozor na strany, ktoré v tichosti prečkajú búrlivé obdobie, a až bude po všetkom, tak sa opätovne pokúsia ovládnuť tribúny a dav. Zo "zamatovej" v 1989 sme sa tiež dostatočne poučili, keď zrazu, keď už bolo jasné, kam to bude smerovať, zrazu sa vytiahli už dávno dopredu pripravené plány zabalené v ľúbivých obaloch "pravdy a lásky"... Napriek trocha rozšíreniu a odbočeniu a z mojej strany, prosím, zostať v tomto vlákne striktne pri Špačinskej deklarácii. áno, nie, v čom áno, v čom nie. Nech to nie je o Weissovi, či niečom inom, ale o Špačinskej deklarácii, ONAS a ľuďoch za tým.

Pretože prichádza doba rýchleho prezliekania kabátov a mimikrovania. Jedno takéto mimikrovanie, síce len počas dvoch mesiacov, sme už zažili pred parlamentnými voľbami u Matoviča, keď sa správal na chvíľu ako normálny.
Takisto ma zaujímajú aj aktivity iných strán, napr. KDH. Pozor na strany, ktoré v tichosti prečkajú búrlivé obdobie, a až bude po všetkom, tak sa opätovne pokúsia ovládnuť tribúny


Toto je kľúčová časť tvojej odpovede, aspoň pre mňa.


[quote="pid:27100, uid:112"]Pretože prichádza doba rýchleho prezliekania kabátov a mimikrovania. Jedno takéto mimikrovanie, síce len počas dvoch mesiacov, sme už zažili pred parlamentnými voľbami u Matoviča, keď sa správal na chvíľu ako normálny. Takisto ma zaujímajú aj aktivity iných strán, napr. KDH. Pozor na strany, ktoré v tichosti prečkajú búrlivé obdobie, a až bude po všetkom, tak sa opätovne pokúsia ovládnuť tribúny[/quote] Toto je kľúčová časť tvojej odpovede, aspoň pre mňa.

Myslím, že zatiaľ nie je stanovené, že pôjde o stranu.


je to nová politická strana, ktorá ako všetky doteraz sľubuje hory doly, všetky ostatné strany doteraz zlyhali atď (ja tu naozaj nepíšem čo si len myslím, to tam všetko majú napísané)


[quote="pid:27088, uid:127"]Myslím, že zatiaľ nie je stanovené, že pôjde o stranu.[/quote] je to nová politická strana, ktorá ako všetky doteraz sľubuje hory doly, všetky ostatné strany doteraz zlyhali atď (ja tu naozaj nepíšem čo si len myslím, to tam všetko majú napísané)

odporúčam vypočuť ako funguje Hnutie Archa


je to velmi zaujmavý projekt


Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom 17.8.2021
Hostia: JUDr.Katarína Burdyová a Ing.Iveta Michalíková


https://www.infovojna.sk/prehravac/dopoludnie-na-infovojne-s-adrianom-1782021/?m=1


odporúčam vypočuť **ako funguje [Hnutie Archa](https://hnutiearcha.sk/) ** je to velmi zaujmavý projekt Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom 17.8.2021 Hostia: JUDr.Katarína Burdyová a Ing.Iveta Michalíková https://www.infovojna.sk/prehravac/dopoludnie-na-infovojne-s-adrianom-1782021/?m=1

je o oddeľovaní sa a vymedzovaní

ako funguje Hnutie Archa

Takže takto:
Stretnutí ARCHA sa nezúčastnia Prof. Staněk, MUDr. Lakota ani Mgr. art Rostas
"...Po boku účinkujúcich ako pani Katarína Burdyová, Iveta Michalíková či Darina Havrlentová, ktoré pôvodne vystupovať s prednáškou nemali, sa títo odborníci odmietli verejne prezentovať aj vzhľadom na ich vystúpenia v médiách (IV), ktorými úplne odklonili naše ciele (interpretujem ich vyjadrenia) a tiež preto, že ich vôbec nepoznajú..."


Urobte si svoj obraz. Ja už som si ho urobil.


[quote="pid:27100, uid:112"]je o oddeľovaní sa a vymedzovaní[/quote] [quote="pid:29878, uid:17"]ako funguje Hnutie Archa[/quote] Takže takto: [Stretnutí ARCHA sa nezúčastnia Prof. Staněk, MUDr. Lakota ani Mgr. art Rostas](https://zemavek.sk/stretnuti-archa-sa-nezucastnia-prof-stanek-mudr-lakota-ani-mgr-art-rostas/) "...Po boku účinkujúcich ako pani Katarína Burdyová, Iveta Michalíková či Darina Havrlentová, ktoré pôvodne vystupovať s prednáškou nemali, sa títo odborníci odmietli verejne prezentovať aj vzhľadom na ich vystúpenia v médiách (IV), ktorými úplne odklonili naše ciele (interpretujem ich vyjadrenia) a tiež preto, že ich vôbec nepoznajú..." Urobte si svoj obraz. Ja už som si ho urobil.

zda sa ze naozaj doslo ku komunikacnym skratom
toto pise aj p.JUDr.Weis na svojom webe:
https://akw.sk/rozne/spolok-archa/
"... Rád by som ešte dodal, že každé spoločenstvo bez ohľadu na ciele projektu tvorí aj ľudský substrát. V prípade Archy som sa rozhodol vzhľadom na okolnosti posledných dní (a týka sa to práve personálneho obsadenia a najmä jeho vzájomnej komunikácie), že ostanem v úlohe pozorovateľa a podporovateľa pôvodnej myšlienky. Sám som zvedavý, ako sa s výzvami nasledujúcich dní popasujú lídri Archy. Pokiaľ budem vedieť, rád budem nápomocný v oblasti, ktorá mi je blízka. Nie však ako prednášajúci člen na mítingoch, ani ako člen orgánov spoločenstva. Myslím, že rovnako to vníma Dr. Lakota, ktorého takisto na najbližších stretnutiach s členmi spolku zrejme neuvidíte.
Držím všetkým palce. "


a pokial ide o Spacinsku deklaraciu, tiez sa mi jej znenie celkove paci, ale osobne mam problem s bodom 4)
kde sa vyzyva na uplatnenie tzv. Harabinovho navodu na znefunkcnenie Narodnej rady (odstupenie poslancov, vratane ich nahradnikov)... pokial viem, v pravnickych kruhoch na tento navod existuju nazory pre aj proti ... mne tam blika kontrolka, ze moze ist o pascu (mozno aj nevedomu, nie som pravnik) ...
totiz, ak by sa tento navod aj pouzil a nevyslo by to, tak ako to teoreticky pan Harabin prezentuje, mam obavu, ze zo strany pana Harabina by mohla nasledovat rovnaka reakcia, ako v pripade neuspechu strany Vlast, ked sa distancoval od dlhov strany a poznamenal, ze on vlastne bol len volebnym lidrom, ale nie clenom strany - skratka ich v tom nechal a neprevzal osobnu zodpovednost


zda sa ze naozaj doslo ku komunikacnym skratom toto pise aj p.JUDr.Weis na svojom webe: https://akw.sk/rozne/spolok-archa/ "... Rád by som ešte dodal, že každé spoločenstvo bez ohľadu na ciele projektu tvorí aj ľudský substrát. V prípade Archy som sa rozhodol vzhľadom na okolnosti posledných dní (a týka sa to práve personálneho obsadenia a najmä jeho vzájomnej komunikácie), že ostanem v úlohe pozorovateľa a podporovateľa pôvodnej myšlienky. Sám som zvedavý, ako sa s výzvami nasledujúcich dní popasujú lídri Archy. Pokiaľ budem vedieť, rád budem nápomocný v oblasti, ktorá mi je blízka. Nie však ako prednášajúci člen na mítingoch, ani ako člen orgánov spoločenstva. Myslím, že rovnako to vníma Dr. Lakota, ktorého takisto na najbližších stretnutiach s členmi spolku zrejme neuvidíte. Držím všetkým palce. " a pokial ide o Spacinsku deklaraciu, tiez sa mi jej znenie celkove paci, ale osobne mam problem s bodom 4) kde sa vyzyva na uplatnenie tzv. Harabinovho navodu na znefunkcnenie Narodnej rady (odstupenie poslancov, vratane ich nahradnikov)... pokial viem, v pravnickych kruhoch na tento navod existuju nazory pre aj proti ... mne tam blika kontrolka, ze moze ist o pascu (mozno aj nevedomu, nie som pravnik) ... totiz, ak by sa tento navod aj pouzil a nevyslo by to, tak ako to teoreticky pan Harabin prezentuje, mam obavu, ze zo strany pana Harabina by mohla nasledovat rovnaka reakcia, ako v pripade neuspechu strany Vlast, ked sa distancoval od dlhov strany a poznamenal, ze on vlastne bol len volebnym lidrom, ale nie clenom strany - skratka ich v tom nechal a neprevzal osobnu zodpovednost

Urobte si svoj obraz. Ja už som si ho urobil.


mne to cele pride take strasne "slovenske"...kazdy chcel byt zase nacelnik a nikto indian


spacinska deklaracia je vytvor tiez len dalsej politickej strany, kde zase chce byt niekto nacelnik


vsetky taketo aktivity chtiac ci nechtiac vedu len k rozdrobovaniu realnej opozicie podla hesla "tak s hentym naozaj nie!"


[quote="pid:30342, uid:378"]Urobte si svoj obraz. Ja už som si ho urobil.[/quote] mne to cele pride take strasne "slovenske"...kazdy chcel byt zase nacelnik a nikto indian spacinska deklaracia je vytvor tiez len dalsej politickej strany, kde zase chce byt niekto nacelnik vsetky taketo aktivity chtiac ci nechtiac vedu len k rozdrobovaniu realnej opozicie podla hesla "tak s hentym naozaj nie!"

Stretnutí ARCHA sa nezúčastnia Prof. Staněk, MUDr. Lakota ani Mgr. art Rostas
"...Po boku účinkujúcich ako pani Katarína Burdyová, Iveta Michalíková či Darina Havrlentová, ktoré pôvodne vystupovať s prednáškou nemali, sa títo odborníci odmietli verejne prezentovať aj vzhľadom na ich vystúpenia v médiách (IV), ktorými úplne odklonili naše ciele (interpretujem ich vyjadrenia) a tiež preto, že ich vôbec nepoznajú..."


Z textu článku vyplýva, že Rostas je predsedom hnutia Archa. Je to dosť čudná organizácia, keď plánujú prednášky, na ktorých proti vôli predsedu a v mene hnutia Archa vystúpia osoby, s ktorými predseda nesúhlasí, a ten urobí iba to, že sa od tejto prednášky dištancuje aj s ďalšími autoritami.
Neviem. Buď je predsedom, alebo riadenie Hnutia prevzal niekto iný...


[quote="pid:30342, uid:378"]Stretnutí ARCHA sa nezúčastnia Prof. Staněk, MUDr. Lakota ani Mgr. art Rostas "...Po boku účinkujúcich ako pani Katarína Burdyová, Iveta Michalíková či Darina Havrlentová, ktoré pôvodne vystupovať s prednáškou nemali, sa títo odborníci odmietli verejne prezentovať aj vzhľadom na ich vystúpenia v médiách (IV), ktorými úplne odklonili naše ciele (interpretujem ich vyjadrenia) a tiež preto, že ich vôbec nepoznajú..."[/quote] Z textu článku vyplýva, že Rostas je predsedom hnutia Archa. Je to dosť čudná organizácia, keď plánujú prednášky, na ktorých proti vôli predsedu a v mene hnutia Archa vystúpia osoby, s ktorými predseda nesúhlasí, a ten urobí iba to, že sa od tejto prednášky dištancuje aj s ďalšími autoritami. Neviem. Buď je predsedom, alebo riadenie Hnutia prevzal niekto iný...

Buď je predsedom, alebo riadenie Hnutia prevzal niekto in
Na telegrame je takéto vyjadrenie:
kopírované od Ivety Michalíkovej z jej FB
Vážení priatelia, s ľutosťou vám oznamujeme odstúpenie Tibora Eliota Rostasa z podujatí. Vzhľadom na zásadné rozdiely v názoroch na sponzorovanie Archy a odlIšnú predstavu o budúcnosti, musíme pokračovat oddelene.
Pre tých, ktorí očakávali jeho účasť oznamujeme , že na žiadnom zo stretnutí sa nezúčastní. Rovnako ani JUDr. Peter Weis ani MUDr. Lakota, ktorých rozhodnutie padlo včera. Peter Weis dal vyhlásenie na stránku a naďalej máme jeho podporu.
Je teda na vás, či máte záujem pokračovať a za akých okolností.
Pokiaľ však máte záujem pokračovať v rozbehnutej aktivite, my väčšina zakladajúcich členov pokračujeme v práci naďalej.
My, väčšina zakladajúcich členov sa však chceme vrátiť k pôvodnému zámeru, bližšie k ľuďom a po zmene Stanov chceme znížiť členský poplatok na 10,- eur.
Účasť prednášajúcich bude aktualizovaná.
Archa má spočívať na ľudovom základe, na rozhodovaní tzv. rady. Nie na centralizácii.
Ďakujem všetkým za porozumenie. Iveta Michalíková


Tu je vyjadrenie T. Rostasa:
https://zemavek.sk/stretnuti-archa-sa-nezucastnia-prof-stanek-mudr-lakota-ani-mgr-art-rostas/


[quote="pid:30410, uid:6"]Buď je predsedom, alebo riadenie Hnutia prevzal niekto in[/quote]Na telegrame je takéto vyjadrenie: kopírované od Ivety Michalíkovej z jej FB Vážení priatelia, s ľutosťou vám oznamujeme odstúpenie Tibora Eliota Rostasa z podujatí. Vzhľadom na zásadné rozdiely v názoroch na sponzorovanie Archy a odlIšnú predstavu o budúcnosti, musíme pokračovat oddelene. Pre tých, ktorí očakávali jeho účasť oznamujeme , že na žiadnom zo stretnutí sa nezúčastní. Rovnako ani JUDr. Peter Weis ani MUDr. Lakota, ktorých rozhodnutie padlo včera. Peter Weis dal vyhlásenie na stránku a naďalej máme jeho podporu. Je teda na vás, či máte záujem pokračovať a za akých okolností. Pokiaľ však máte záujem pokračovať v rozbehnutej aktivite, my väčšina zakladajúcich členov pokračujeme v práci naďalej. My, väčšina zakladajúcich členov sa však chceme vrátiť k pôvodnému zámeru, bližšie k ľuďom a po zmene Stanov chceme znížiť členský poplatok na 10,- eur. Účasť prednášajúcich bude aktualizovaná. Archa má spočívať na ľudovom základe, na rozhodovaní tzv. rady. Nie na centralizácii. Ďakujem všetkým za porozumenie. Iveta Michalíková Tu je vyjadrenie T. Rostasa: https://zemavek.sk/stretnuti-archa-sa-nezucastnia-prof-stanek-mudr-lakota-ani-mgr-art-rostas/
Upravené 22. 8. 2021 o 21:21

Tibor E. Rostas odstúpil aj z pozície predsedu o.z. Spolok Archa:


6123bcaa9acd2


Tibor E. Rostas odstúpil aj z pozície predsedu o.z. Spolok Archa: ![6123bcaa9acd2](serve/attachment&path=6123bcaa9acd2)

Podľa všetkého, Rostas pochopil, že to nebude mať pod kontrolou a ani mu z toho nič nekapne. Hovorí o tom p. MIchalíková v prvých cca 5 minutách...


https://ulozto.sk/tamhle/VAMLVK4arYIg#!ZGRjZmR2ZwVjBJAzMQxlMTVmMGxlMzqWJKWlnyc1EJqgJTD1MN==


Podľa všetkého, Rostas pochopil, že to nebude mať pod kontrolou a ani mu z toho nič nekapne. Hovorí o tom p. MIchalíková v prvých cca 5 minutách... https://ulozto.sk/tamhle/VAMLVK4arYIg#!ZGRjZmR2ZwVjBJAzMQxlMTVmMGxlMzqWJKWlnyc1EJqgJTD1MN==
Upravené 23. 8. 2021 o 20:12

Sorry, že zabŕdnem...to je jeho podpis? Že vraj podpis o človeku dosť povie...klobúk dolu...to by som nedokázal...no veď aj nie som Mgr.Art...


Sorry, že zabŕdnem...to je jeho podpis? Že vraj podpis o človeku dosť povie...klobúk dolu...to by som nedokázal...no veď aj nie som Mgr.Art...
Upravené 23. 8. 2021 o 21:56

Rostas pochopil, že to nebude mať pod kontrolou a ani mu z toho nič nekapne.

Nemyslím si, že to bude tak prozaické. Od súčasných vodcov Archy sa dištancovali aj Mudr. Lakota, právnik Peter Weis. Takéto sabotáže vytvoriť nejaké združenie alebo stranu smrdia. Nie je to tak dávno, keď Mečiar sa pokúšal založiť stranu Liga, ale narýchlo zozbieraní spoluzakladatelia to kompletne zabili.


No, schválne som zvedaví, ako dlho bude trvať, kým Archa úplne doznie a zanikne... Neverím, že títo ľudia, ktorí prevzali vedenie, to niekam dotiahnu.


Možno by bolo zaujímavé si uložiť súčasné stanovy (hlavne idey a ciele) združenia, a porovnať ich o pol roka/ o rok s tým, na čo sa zmenia.


[quote="pid:30566, uid:178"]Rostas pochopil, že to nebude mať pod kontrolou a ani mu z toho nič nekapne.[/quote] Nemyslím si, že to bude tak prozaické. Od súčasných vodcov Archy sa dištancovali aj Mudr. Lakota, právnik Peter Weis. Takéto sabotáže vytvoriť nejaké združenie alebo stranu smrdia. Nie je to tak dávno, keď Mečiar sa pokúšal založiť stranu Liga, ale narýchlo zozbieraní spoluzakladatelia to kompletne zabili. No, schválne som zvedaví, ako dlho bude trvať, kým Archa úplne doznie a zanikne... Neverím, že títo ľudia, ktorí prevzali vedenie, to niekam dotiahnu. Možno by bolo zaujímavé si uložiť súčasné stanovy (hlavne idey a ciele) združenia, a porovnať ich o pol roka/ o rok s tým, na čo sa zmenia.
Upravené 23. 8. 2021 o 22:34

Jeden náš kolega (schválne nepoviem kto) má s nimi skúsenosti a oni síce deklarujú, že chcú pomáhať, ale oni chcú z toho urobiť biznis a preto do toho nešiel. Hovorím na margo tohto:


Možno by bolo zaujímavé si uložiť súčasné stanovy (hlavne idey a ciele) združenia, a porovnať ich o pol roka/ o rok s tým, na čo sa zmenia.


Jeden náš kolega (schválne nepoviem kto) má s nimi skúsenosti a oni síce deklarujú, že chcú pomáhať, ale oni chcú z toho urobiť biznis a preto do toho nešiel. Hovorím na margo tohto: [quote="pid:30592, uid:6"]Možno by bolo zaujímavé si uložiť súčasné stanovy (hlavne idey a ciele) združenia, a porovnať ich o pol roka/ o rok s tým, na čo sa zmenia.[/quote]

Moderátor

ale oni chcú z toho urobiť biznis


dnes na Infovojne mala k situacii kratky komentar pani Michalikova a podla toho, co hovorila (ale je to nazor len jednej strany tohoto sporu), vidim rozkol v dvoch rovinach


vyska clenskeho prispevku
... povodne dohodnuta 50,- eur ročne (za tymto stoji Rostas, ako vyplyva z jeho slov na webe archa - mozno tu je naznak aj buduceho biznis projektu... len moj dojem, neviem)
... alebo na stretnutiach udajne vyberane clenske 10,- eur (za tymto stoja p.Michalikova, Burdyova a dalsi, ktori sa vraj odklonili od povodneho zameru, s tym, ze podla nich 50 eur moze byt v sucasnosti pre mnohych beznych ludi vela penazi)


organizacna struktura
... podla vizie T.Rostasa by to mala byt stromova organizacna struktura usporiadana uzemne hierarchicky (miestne bunky, obce, krajske centra, vedenie hnutia na cele s predsedom p.Rostasom)
... podla p.Michalikovej a Burdyovej by cele hnutie malo byt lokalne samostatne a samoriaditelne, jednotlive bunky/miestne spolky by mali byt poprepajane len komunikacne s cielom vzajomnej vypomoci a spoluprace podla potreby t.j. nehierarchicke usporiadanie v ramci celeho uzemia SR


zajtra bude stretnutie v Bratislave - Petrzalke, ja sa tam chystam a urobim si nazor na mieste ... tak uvidime


[quote="pid:30631, uid:7"]ale oni chcú z toho urobiť biznis[/quote] dnes na Infovojne mala k situacii kratky komentar pani Michalikova a podla toho, co hovorila (ale je to nazor len jednej strany tohoto sporu), vidim rozkol v dvoch rovinach **vyska clenskeho prispevku** ... povodne dohodnuta 50,- eur ročne (za tymto stoji Rostas, ako vyplyva z jeho slov na webe archa - mozno tu je naznak aj buduceho biznis projektu... len moj dojem, neviem) ... alebo na stretnutiach udajne vyberane clenske 10,- eur (za tymto stoja p.Michalikova, Burdyova a dalsi, ktori sa vraj odklonili od povodneho zameru, s tym, ze podla nich 50 eur moze byt v sucasnosti pre mnohych beznych ludi vela penazi) **organizacna struktura** ... podla vizie T.Rostasa by to mala byt stromova organizacna struktura usporiadana uzemne hierarchicky (miestne bunky, obce, krajske centra, vedenie hnutia na cele s predsedom p.Rostasom) ... podla p.Michalikovej a Burdyovej by cele hnutie malo byt lokalne samostatne a samoriaditelne, jednotlive bunky/miestne spolky by mali byt poprepajane len komunikacne s cielom vzajomnej vypomoci a spoluprace podla potreby t.j. nehierarchicke usporiadanie v ramci celeho uzemia SR zajtra bude stretnutie v Bratislave - Petrzalke, ja sa tam chystam a urobim si nazor na mieste ... tak uvidime
Upravené 24. 8. 2021 o 16:43

ja sa tam chystam a urobim si nazor na mieste
Loranka, poinformuj nás potom, prosím Ťa.


[quote="pid:30661, uid:40"]ja sa tam chystam a urobim si nazor na mieste[/quote]Loranka, poinformuj nás potom, prosím Ťa.

poinformuj nás potom

Atevi, urcite sa podelim smile


[quote="pid:30675, uid:111"]poinformuj nás potom[/quote] Atevi, urcite sa podelim :)

Moje návrhy neboli akceptované, navyše na jednom z internetových rádií boli dňa 20. 8. 2021 pani Burdyovou a Michalíkovou zverejnené mimoriadne citlivé informácie, ktorých povaha môže mať po podrobnom preskúmaní trestno právny charakter. Tieto dámy boli počas všetkých rokovaní Archa zdržanlivé, ale až keď dostali verejný priestor, vyniesli na verejnosť vypočuté interné informácie a mená, ktoré sa dostali do ohrozenia. Mojou povinnosťou je chrániť mojich priateľov a najblizších. Páni ako Staněk, Balák, Solár, Weis, Lakota a mnohí ďalší, ktorí mali pôvodne vystúpiť, okamžite svoju účasť zrušili a po dlhých rozhovoroch som im garantoval také personálne obsadenie v Arche, že nebudú vystavení rizikám ani oni, ani samotné myšlienky účasťou nekompetetných ľudí v centre.https://hnutiearcha.sk/


> Moje návrhy neboli akceptované, navyše na jednom z internetových rádií boli dňa 20. 8. 2021 pani Burdyovou a Michalíkovou zverejnené mimoriadne citlivé informácie, ktorých povaha môže mať po podrobnom preskúmaní trestno právny charakter. Tieto dámy boli počas všetkých rokovaní Archa zdržanlivé, ale až keď dostali verejný priestor, vyniesli na verejnosť vypočuté interné informácie a mená, ktoré sa dostali do ohrozenia. Mojou povinnosťou je chrániť mojich priateľov a najblizších. Páni ako Staněk, Balák, Solár, Weis, Lakota a mnohí ďalší, ktorí mali pôvodne vystúpiť, okamžite svoju účasť zrušili a po dlhých rozhovoroch som im garantoval také personálne obsadenie v Arche, že nebudú vystavení rizikám ani oni, ani samotné myšlienky účasťou nekompetetných ľudí v centre. https://hnutiearcha.sk/

k teme sporu vo vnutri hnutia Archa dnes hovori T.Rostas na Infovojne - ide o druhu stranu sporu, aby sme to mohli vidiet objektivnejsie... za mna zatial, kus pravdy ma jedna aj druha strana...
momentalne je mozne aj polozit telefonicke alebo mailove otazky k celej veci


k teme sporu vo vnutri hnutia Archa dnes hovori T.Rostas na Infovojne - ide o druhu stranu sporu, aby sme to mohli vidiet objektivnejsie... za mna zatial, kus pravdy ma jedna aj druha strana... momentalne je mozne aj polozit telefonicke alebo mailove otazky k celej veci

https://hnutiearcha.sk/

Mnohé prezradí, na koho stranu sa postavia páni Staněk, Lakota, Weis a ďalší; a ktorá strana bude aktívne pokračovať v práci a niečo tvoriť.
Mne ten členský poplatok 50eur (asi ročne) nepripadá likvidačný, najmä vzhľadom na ciele, ktoré si postavili. 10 eur ročne je naozaj symbolický poplatok a neviem, čo by ním chceli pokryť.


Rostas bol za centralizovanú štruktúru, Michalíková za decentralizovanú. Ak už v centralizovanej štruktúre si ľudia v hnutí robia čo chcú a nedodržujú stanovy, potom ako veľmi by mohli v decentralizovanej štruktúre poškodiť meno hnutia ľudia, ktorí by si tam robili čo chcú.


[quote="pid:30689, uid:217"]https://hnutiearcha.sk/[/quote] Mnohé prezradí, na koho stranu sa postavia páni Staněk, Lakota, Weis a ďalší; a ktorá strana bude aktívne pokračovať v práci a niečo tvoriť. Mne ten členský poplatok 50eur (asi ročne) nepripadá likvidačný, najmä vzhľadom na ciele, ktoré si postavili. 10 eur ročne je naozaj symbolický poplatok a neviem, čo by ním chceli pokryť. Rostas bol za centralizovanú štruktúru, Michalíková za decentralizovanú. Ak už v centralizovanej štruktúre si ľudia v hnutí robia čo chcú a nedodržujú stanovy, potom ako veľmi by mohli v decentralizovanej štruktúre poškodiť meno hnutia ľudia, ktorí by si tam robili čo chcú.

k teme sporu vo vnutri hnutia Archa dnes hovori T.Rostas na Infovojne - ide o druhu stranu sporu, aby sme to mohli vidiet objektivnejsie... za mna zatial, kus pravdy ma jedna aj druha strana...
momentalne je mozne aj polozit telefonicke alebo mailove otazky k celej veci


Presne o tom je rozhodovanie konsenzom. Diskusia oboch strán dovtedy, kým sa jednej neminú argumenty a musí priznať, že lepšie nemá. Miesto toho odchod od stola. Takto sa Archa vpred neposunie.


[quote="pid:30728, uid:40"]k teme sporu vo vnutri hnutia Archa dnes hovori T.Rostas na Infovojne - ide o druhu stranu sporu, aby sme to mohli vidiet objektivnejsie... za mna zatial, kus pravdy ma jedna aj druha strana... momentalne je mozne aj polozit telefonicke alebo mailove otazky k celej veci[/quote] Presne o tom je rozhodovanie konsenzom. Diskusia oboch strán dovtedy, kým sa jednej neminú argumenty a musí priznať, že lepšie nemá. Miesto toho odchod od stola. Takto sa Archa vpred neposunie.

Rostas bol za centralizovanú štruktúru, Michalíková za decentralizovanú.

ja som toho nazoru, ze je dobre pozriet sa na celu vec aj z ineho uhla pohladu...
napr. takto: Rostas je vizionar, zrucny komunikator smerom k sirokemu publiku - a vizia je urcite velmi potrebna, rovnako hodnotim aj jeho exkluzivnych spickovych odbornikov prednasajucich, ktori tiez tvoria a ponukaju celkovy obraz a vedia ho odkomunikovat a nadchnut publikum - teda obrazne povedane, tato skupina zapaluje ohen
pani Michalikova a jej skupina organizatorov, su zasa zrucni v konkretnej organizacnej mravencej praci na urovni prveho kontaktu so zaujemcami a clenmi - obrazne povedane tito maju zrucnost ohen udrziavat


pre mna su teda potrebne obe skupiny/strany sucasneho komunikacneho skratu a su podla mna nezastupitelne
zaroven je urcite dolezite mat v tejto celej aktivite urcene pravidla, ktore budu obe strany ctit a dodrziavat, nie je ale vhodna ani rigidnost, ani uplna benevolentnost ... dolezita je spravna Miera... a tu asi prinesie az zivot hnutia
tazko sa da uz vopred stanovit dokonale pravidla, ked sa este ani cinnost nerozbehla, myslim, ze az prax to utrasie tym spravnym sposobom


[quote="pid:30762, uid:6"]Rostas bol za centralizovanú štruktúru, Michalíková za decentralizovanú.[/quote] ja som toho nazoru, ze je dobre pozriet sa na celu vec aj z ineho uhla pohladu... napr. takto: Rostas je vizionar, zrucny komunikator smerom k sirokemu publiku - a vizia je urcite velmi potrebna, rovnako hodnotim aj jeho exkluzivnych spickovych odbornikov prednasajucich, ktori tiez tvoria a ponukaju celkovy obraz a vedia ho odkomunikovat a nadchnut publikum - teda obrazne povedane, tato skupina zapaluje ohen pani Michalikova a jej skupina organizatorov, su zasa zrucni v konkretnej organizacnej mravencej praci na urovni prveho kontaktu so zaujemcami a clenmi - obrazne povedane tito maju zrucnost ohen udrziavat pre mna su teda potrebne obe skupiny/strany sucasneho komunikacneho skratu a su podla mna nezastupitelne zaroven je urcite dolezite mat v tejto celej aktivite urcene pravidla, ktore budu obe strany ctit a dodrziavat, nie je ale vhodna ani rigidnost, ani uplna benevolentnost ... dolezita je spravna Miera... a tu asi prinesie az zivot hnutia tazko sa da uz vopred stanovit dokonale pravidla, ked sa este ani cinnost nerozbehla, myslim, ze az prax to utrasie tym spravnym sposobom
2.9k
35
13
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept