Politika v ČR
RESETHEUS

Return to Essential Scientific Ethos and Transparency


Účelem spolku je obnova základního vědeckého étosu, transparentnosti a svobody v akademickém výzkumu ve prospěch všech živých bytostí.
Cíle spolku Resetheus:


  • Identifikovat scientismus ve vědě a poukazovat na jeho dogmata.
  • Identifikovat střet zájmů ve vědeckém výzkumu.
  • Podporovat akademickou svobodu ve výzkumu a poukazovat na její potlačování.
  • Obnovit zdravou debatu a skepsi ve vědeckém bádání.
  • Obnovit přesné vědecké postupy ve výzkumu a jejich dodržování.
  • Iniciovat opakování opakovatelných studií.
  • Provádět vlastní nezávislý výzkum a nezávislé studie.
  • Iniciovat výzkum v nedostatečně financovaných oblastech.
  • Iniciovat výzkum příčin nemocí a obnovy zdraví.https://resetheus.org/

Žádosti o informace MZČR podle 106/1999 Sb. a odpovědi
https://resetheus.org/korespondence/mzcr/


Odborná stanoviska:
https://resetheus.org/odborna-stanoviska/


Odborná literatura:
https://resetheus.org/odborna-literatura/


Zverejnené videá:
https://odysee.com/@resetheus:5@resetheus:5

_Return to Essential Scientific Ethos and Transparency_ **Účelem spolku** je obnova základního vědeckého étosu, transparentnosti a svobody v akademickém výzkumu ve prospěch všech živých bytostí. **Cíle spolku Resetheus**: - Identifikovat scientismus ve vědě a poukazovat na jeho dogmata. - Identifikovat střet zájmů ve vědeckém výzkumu. - Podporovat akademickou svobodu ve výzkumu a poukazovat na její potlačování. - Obnovit zdravou debatu a skepsi ve vědeckém bádání. - Obnovit přesné vědecké postupy ve výzkumu a jejich dodržování. - Iniciovat opakování opakovatelných studií. - Provádět vlastní nezávislý výzkum a nezávislé studie. - Iniciovat výzkum v nedostatečně financovaných oblastech. - Iniciovat výzkum příčin nemocí a obnovy zdraví. https://resetheus.org/ **Žádosti o informace MZČR podle 106/1999 Sb. a odpovědi** https://resetheus.org/korespondence/mzcr/ **Odborná stanoviska:** https://resetheus.org/odborna-stanoviska/ **Odborná literatura:** https://resetheus.org/odborna-literatura/ **Zverejnené videá:** https://odysee.com/@resetheus:5
Upravené 6. 8. 2021 o 17:43

Resetheus z.s.: TOP Důležité sdělení odborné společnosti, komorám a Ministerstvu zdravotnictví ohledně FAKE PLANDEMIE!
https://cz24.news/62939-2/


**Resetheus z.s.: TOP Důležité sdělení odborné společnosti, komorám a Ministerstvu zdravotnictví ohledně FAKE PLANDEMIE!** https://cz24.news/62939-2/

JAK SPOLEHLIVÉ A PŘESNÉ JSOU GENOMY?
Jedním z argumentů, který se lidé pokoušejí uvést jako důkaz „virů“, je existence „virových“ genomů. Věří tomu, že pokud lze genom sekvenovat z nepurifikované směsi buněčné kultury, ve které se předpokládá existence „viru“, je to podle nich dostatečný důkaz toho, že „virus“ skutečně fyzicky existuje...
https://resetheus.org/jak-spolehlive-a-presne-jsou-genomy/


**JAK SPOLEHLIVÉ A PŘESNÉ JSOU GENOMY?** Jedním z argumentů, který se lidé pokoušejí uvést jako důkaz „virů“, je existence „virových“ genomů. Věří tomu, že pokud lze genom sekvenovat z nepurifikované směsi buněčné kultury, ve které se předpokládá existence „viru“, je to podle nich dostatečný důkaz toho, že „virus“ skutečně fyzicky existuje... https://resetheus.org/jak-spolehlive-a-presne-jsou-genomy/
Upravené 6. 9. 2021 o 13:40

@Atevi děkuji.
Je potřebné dělat takovéto soupisky - seznamy.
Byť stručné, ale pomohou udělat si přehled o aktuálních tématech a zorientovat se při hledání dalších informacích.

@Atevi děkuji. Je potřebné dělat takovéto soupisky - seznamy. Byť stručné, ale pomohou udělat si přehled o aktuálních tématech a zorientovat se při hledání dalších informacích.

O.i. som chcela upozorniť aj priateľov z ČR, že aj nich pôsobí spolok, ktorý sa venuje týmto odborným témam, podobne, ako je odborná komisia na Slovensku - spoločne zdieľajú niektoré informácie či stanoviská.


O.i. som chcela upozorniť aj priateľov z ČR, že aj nich pôsobí spolok, ktorý sa venuje týmto odborným témam, podobne, ako je odborná komisia na Slovensku - spoločne zdieľajú niektoré informácie či stanoviská.
Upravené 7. 9. 2021 o 20:36

PROKAŽTE NÁM HYPOTÉZY O VIRU SARS-CoV-2 ZNALECKÝMI POSUDKY A KONTROLNÍMI EXPERIMENTY
NESTAČÍ NÁM KONSENZUS ANI NOTORIETA, CHCEME JEDNOZNAČNÉ DŮKAZY!
Zástupcům lékařských společností, komor a Ministerstva zdravotnictví byla dne 23.7.2021 zaslána naléhavá výzva k vypracování znaleckých posudků k následujícím 4 hypotézám, které Ministerstvo zdravotnictví automaticky přejalo bez vlastního prověření jako platné. Doložit však tuto platnost ověřitelnými vědeckými důkazy už není schopno, jak máme detailně zdokumentováno v desítkách odpovědích na naše žádosti o informace, které jim již rok podle zákona 106/1999 Sb. zasíláme...
https://www.petice.com/prokazte_nam_hypotezy_o_viru_sars-cov-2_znaleckymi_posudky_a_kontrolnimi_experimenty


**PROKAŽTE NÁM HYPOTÉZY O VIRU SARS-CoV-2 ZNALECKÝMI POSUDKY A KONTROLNÍMI EXPERIMENTY** NESTAČÍ NÁM KONSENZUS ANI NOTORIETA, CHCEME JEDNOZNAČNÉ DŮKAZY! Zástupcům lékařských společností, komor a Ministerstva zdravotnictví byla dne 23.7.2021 zaslána naléhavá výzva k vypracování znaleckých posudků k následujícím 4 hypotézám, které Ministerstvo zdravotnictví automaticky přejalo bez vlastního prověření jako platné. Doložit však tuto platnost ověřitelnými vědeckými důkazy už není schopno, jak máme detailně zdokumentováno v desítkách odpovědích na naše žádosti o informace, které jim již rok podle zákona 106/1999 Sb. zasíláme... https://www.petice.com/prokazte_nam_hypotezy_o_viru_sars-cov-2_znaleckymi_posudky_a_kontrolnimi_experimenty

Konec infekčního mýtu – 3. část: Přenáší se virus HIV vzácně, nebo se nepřenáší vůbec?
https://resetheus.org/konec-infekcniho-mytu-3-cast-prenasi-se-virus-hiv-vzacne-nebo-se-neprenasi-vubec/


**Konec infekčního mýtu – 3. část: Přenáší se virus HIV vzácně, nebo se nepřenáší vůbec?** https://resetheus.org/konec-infekcniho-mytu-3-cast-prenasi-se-virus-hiv-vzacne-nebo-se-neprenasi-vubec/

https://nastub.cz/w/sn1HX9qPXBKfdCGs45xGo1


Duše K - tentokrát o blížícím se konci nadvlády materialismu, dualismu dobra a zla se S. Lankou 15.1.2022
V přednášce a diskusi s Jardou Duškem se bude věnovat tomu, jaké vědecké omyly vedly západní medicínu k tomu, aby vůbec stvořila koncept “viru" (z latiny virus = jed) a proč na něm dodnes tak slepě lpí, jakkoli nejlepším důkazem toho, že viry neexistují, je virologická literatura sama o sobě.


Debaty se bude účastnit i dlouholetý spolupracovník a přítel Stefana Lanky - David Šubík. David Šubík vystudoval sociologii na Masarykově univerzitě v Brně a po celou dobu studia se specializoval na sociologii medicíny. Ještě během studia začal spolupracovat se Stefanem Lankou a na konci 90. let spolu napsali knihu "HIV? Lež, které uvěřil celý svět”, která vyšla v roce 2000 (nakladatelství Datel). Tématem Davida Šubíka bylo mimo jiné to, že medicína v moderní a postmoderní společnosti přejímá roli náboženství a také to, že pokud stát investuje do zdravotnické péče, tak to primárně nedělá z toho důvodu, že by mu šlo o zdraví svých občanů. V současnosti se aktivně podílí na činnosti asociace Resetheus (www.resetheus.org).


https://nastub.cz/w/sn1HX9qPXBKfdCGs45xGo1 Duše K - tentokrát o blížícím se konci nadvlády materialismu, dualismu dobra a zla se S. Lankou 15.1.2022 V přednášce a diskusi s Jardou Duškem se bude věnovat tomu, jaké vědecké omyly vedly západní medicínu k tomu, aby vůbec stvořila koncept “viru" (z latiny virus = jed) a proč na něm dodnes tak slepě lpí, jakkoli nejlepším důkazem toho, že viry neexistují, je virologická literatura sama o sobě. Debaty se bude účastnit i dlouholetý spolupracovník a přítel Stefana Lanky - David Šubík. David Šubík vystudoval sociologii na Masarykově univerzitě v Brně a po celou dobu studia se specializoval na sociologii medicíny. Ještě během studia začal spolupracovat se Stefanem Lankou a na konci 90. let spolu napsali knihu "HIV? Lež, které uvěřil celý svět”, která vyšla v roce 2000 (nakladatelství Datel). Tématem Davida Šubíka bylo mimo jiné to, že medicína v moderní a postmoderní společnosti přejímá roli náboženství a také to, že pokud stát investuje do zdravotnické péče, tak to primárně nedělá z toho důvodu, že by mu šlo o zdraví svých občanů. V současnosti se aktivně podílí na činnosti asociace Resetheus (www.resetheus.org).
2.91k
25
3
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept