Zdravie a záhrada
Ešte raz na tému povinné očkovanie

Zatial je karanténa na hran. zastavená...Smer uspel na US. Píše na fb Blaha


Ústavný súd opäť pozastavil časť Mikasovej vyhlášky o karanténe na hraniciach.


 1. Smer bol so svojou žalobou zase úspešný - potvrdzuje sa, že Hegeromatovičova vláda porušuje ústavu ako na bežiacom páse.

 2. Ústavný súd bude rozhodovať o celej vyhláške, zatiaľ zastavili tú najšialenejšiu časť.

 3. Je potvrdené, že vládne opatrenia nemajú epidemiologický zmysel a porušujú ľudské práva.

 4. Povedzte, čo s vládou, ktorá systematicky porušuje ústavu? Čo s vládou, ktorá nerešpektuje Ústavný súd? Čo s vládou, ktorá si myslí, že stojí nad zákonom?

 5. Dnešný rozsudok Ústavného súdu sa netýka len Mikasovej vyhlášky o karanténe. Je varovaním, že Slovensko sa rúti do totality.

 6. Žiadnej vláde v slovenských dejinách sa nepodarilo tak drasticky rozdeliť spoločnosť a arogantne odkázať jednej polovici Slovákov, že sú luza a že na nich nezáleží. Žiadnej.

 7. Slováci po stáročia prežívali útlak maďarských feudálov. Ako písal Vladimír Mináč v Dúchaní do pahrieb, najskôr ľudia sklonia hlavu, ale netrvá to dlho.

 8. Hnev sa zbiera. A potom vybuchne. Slováci nie sú holubičí národ, kdeže, to len chvíľku to tak vyzerá. Majú v sebe duch vzbury, duch junáctva, duch Jánošíka.

 9. Keď ľuďom zoberiete nádej, vybuchne to. A oni teraz berú nádej Slovákom každý deň. Najskôr im vzali referendum, potom rovnoprávnosť. A nakoniec slobodu. A ešte sa im aj vysmievajú. Ak s nimi nesúhlasíš, tak si hovädo.

 10. Ak si do seba nenecháš vpichnúť Pfizer, ktorý je až taký bezpečný, že za neho nepreberá zodpovednosť ani sám americký výrobca - tak si vraj menejcenný.

 11. A budeš trčať v domácom väzení, aj keď si len došiel z Rajky. Lebo si epidemiologická hrozba - veď čo ak Delta číha v miestnom potôčiku.

 12. Nie, toto nie je o boji s epidémiou. Oni sa proste len vysmievajú Slovákom. A chcú ich zlomiť. Nezlomia. Zdravý rozum vždy zvíťazí.

 13. "Vždy tam, kde už nebolo čo stratiť," pripomína baťko Mináč naše národné dejiny, "zdvíha sa ruka k úderu."

 14. A ako pokračuje: "Zbojníčenie, jánošíčenie sa zďaleka neskončilo v 18.storočí, ale trvá v nás náklonnosť k individuálnej vzbure... V odvekej podobe čujne drieme večný dravec vzbury."

 15. Z ústavného súdu došlo pre tyranov varovanie, ďalšie už nemusí stihnúť prísť... Veď sa len smejte, fašisti, čas sa vám kráti...


Zatial je karanténa na hran. zastavená...Smer uspel na US. Píše na fb Blaha Ústavný súd opäť pozastavil časť Mikasovej vyhlášky o karanténe na hraniciach. 1. Smer bol so svojou žalobou zase úspešný - potvrdzuje sa, že Hegeromatovičova vláda porušuje ústavu ako na bežiacom páse. 2. Ústavný súd bude rozhodovať o celej vyhláške, zatiaľ zastavili tú najšialenejšiu časť. 3. Je potvrdené, že vládne opatrenia nemajú epidemiologický zmysel a porušujú ľudské práva. 4. Povedzte, čo s vládou, ktorá systematicky porušuje ústavu? Čo s vládou, ktorá nerešpektuje Ústavný súd? Čo s vládou, ktorá si myslí, že stojí nad zákonom? 5. Dnešný rozsudok Ústavného súdu sa netýka len Mikasovej vyhlášky o karanténe. Je varovaním, že Slovensko sa rúti do totality. 6. Žiadnej vláde v slovenských dejinách sa nepodarilo tak drasticky rozdeliť spoločnosť a arogantne odkázať jednej polovici Slovákov, že sú luza a že na nich nezáleží. Žiadnej. 7. Slováci po stáročia prežívali útlak maďarských feudálov. Ako písal Vladimír Mináč v Dúchaní do pahrieb, najskôr ľudia sklonia hlavu, ale netrvá to dlho. 8. Hnev sa zbiera. A potom vybuchne. Slováci nie sú holubičí národ, kdeže, to len chvíľku to tak vyzerá. Majú v sebe duch vzbury, duch junáctva, duch Jánošíka. 9. Keď ľuďom zoberiete nádej, vybuchne to. A oni teraz berú nádej Slovákom každý deň. Najskôr im vzali referendum, potom rovnoprávnosť. A nakoniec slobodu. A ešte sa im aj vysmievajú. Ak s nimi nesúhlasíš, tak si hovädo. 10. Ak si do seba nenecháš vpichnúť Pfizer, ktorý je až taký bezpečný, že za neho nepreberá zodpovednosť ani sám americký výrobca - tak si vraj menejcenný. 11. A budeš trčať v domácom väzení, aj keď si len došiel z Rajky. Lebo si epidemiologická hrozba - veď čo ak Delta číha v miestnom potôčiku. 12. Nie, toto nie je o boji s epidémiou. Oni sa proste len vysmievajú Slovákom. A chcú ich zlomiť. Nezlomia. Zdravý rozum vždy zvíťazí. 13. "Vždy tam, kde už nebolo čo stratiť," pripomína baťko Mináč naše národné dejiny, "zdvíha sa ruka k úderu." 14. A ako pokračuje: "Zbojníčenie, jánošíčenie sa zďaleka neskončilo v 18.storočí, ale trvá v nás náklonnosť k individuálnej vzbure... V odvekej podobe čujne drieme večný dravec vzbury." 15. Z ústavného súdu došlo pre tyranov varovanie, ďalšie už nemusí stihnúť prísť... Veď sa len smejte, fašisti, čas sa vám kráti...

ÚS zrušil - pozastavil účinnosť len § 9 vyhlášky - tá sa týkala dočasnej výnimky pre tých, ktorí už dostali 1. dávku a mohli ísť na test 1. deň a nie až na 5. ako neočkovaní2.P o z a s t a v u j e účinnosť § 9 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 231/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, uverejnenej 16. júla 2021.
3.Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnom rozsahu n e v y h o v u j e.https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/133899656/TS_35_2021/0fc7f09f-be38-49a3-9539-8f3fc4273835?fbclid=IwAR1e3JzQl08el1GH3L3ARI9fXOQuoOhNTaNSCGpNzU77iAZFlIp0RkMoJ14§ 9 Prechodné ustanovenie
(1) Izolácia nariadená podľa § 2 osobám, ktorým bola do 9. júla 2021 aplikovaná dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 a ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky najneskôr 2. augusta 2021 do 6:00 hod, sa skončí aj obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať už v prvý deň izolácie. Takéto skončenie izolácie sa považuje za skončenie izolácie aj na účely § 2 ods. 1 poslednej vety.
(2) Ustanovenie § 3 ods. 1 písm. b) stráca účinnosť uplynutím 9. augusta 2021.
(3) Ustanovenie § 7 stráca účinnosť uplynutím 1. septembra 2021.
231/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 8
(4) Súhlasy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky udelené podľa § 9 písm. n) vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 218/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky udelené pred účinnosťou tejto vyhlášky zanikajú uplynutím 31. júla 2021.https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_231.pdf


ÚS zrušil - pozastavil účinnosť** len § 9 vyhlášky** - tá sa týkala dočasnej výnimky pre tých, ktorí už dostali 1. dávku a mohli ísť na test 1. deň a nie až na 5. ako neočkovaní > 2.**P o z a s t a v u j e účinnosť § 9** vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 231/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, uverejnenej 16. júla 2021. 3.Návrhu na **pozastavenie účinnosti vo zvyšnom rozsahu n e v y h o v u j e**. https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/133899656/TS_35_2021/0fc7f09f-be38-49a3-9539-8f3fc4273835?fbclid=IwAR1e3JzQl08el1GH3L3ARI9fXOQuoOhNTaNSCGpNzU77iAZFlIp0RkMoJ14 > § 9 Prechodné ustanovenie (1) Izolácia nariadená podľa § 2 osobám, ktorým bola do 9. júla 2021 aplikovaná dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 a ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky najneskôr 2. augusta 2021 do 6:00 hod, sa skončí aj obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať už v prvý deň izolácie. Takéto skončenie izolácie sa považuje za skončenie izolácie aj na účely § 2 ods. 1 poslednej vety. (2) Ustanovenie § 3 ods. 1 písm. b) stráca účinnosť uplynutím 9. augusta 2021. (3) Ustanovenie § 7 stráca účinnosť uplynutím 1. septembra 2021. 231/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 8 (4) Súhlasy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky udelené podľa § 9 písm. n) vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 218/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky udelené pred účinnosťou tejto vyhlášky zanikajú uplynutím 31. júla 2021. https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_231.pdf

ÚS zrušil - pozastavil účinnosť len § 9 vyhlášky


keď neprší aspoň kvapká....


[quote="pid:26934, uid:469"]ÚS zrušil - pozastavil účinnosť len § 9 vyhlášky[/quote] keď neprší aspoň kvapká....

Za podstúpenie experimentálnej génovej manipulácie dostanú zamestnanci od KRASPLAST, s.r.o. kobercovú rohožu hnedú 80×120 cm a 2 dni plateného voľna navyše, a zamestnanci v TAURIS GROUP tašku s výrobkami, napr. 1 ks bavorského kolena a 3 ks údeného kolena bez kosti .
https://zemavek.sk/kobercova-rohoza-ako-darcek-za-ockovanie/


Takú má pre nich cenu možné poškodenie zdravia zamestnanca


Za podstúpenie experimentálnej génovej manipulácie dostanú zamestnanci od KRASPLAST, s.r.o. kobercovú rohožu hnedú 80×120 cm a 2 dni plateného voľna navyše, a zamestnanci v TAURIS GROUP tašku s výrobkami, napr. 1 ks bavorského kolena a 3 ks údeného kolena bez kosti . https://zemavek.sk/kobercova-rohoza-ako-darcek-za-ockovanie/ Takú má pre nich cenu možné poškodenie zdravia zamestnanca
Upravené 28. 7. 2021 o 16:55

Za podstúpenie experimentálnej génovej manipulácie dostanú zamestnanci od KRASPLAST, s.r.o. kobercovú rohožu hnedú 80×120 cm a 2 dni plateného voľna navyše, a zamestnanci v TAURIS GROUP tašku s výrobkami, napr. 1 ks bavorského kolena a 3 ks údeného kolena bez kosti .


Toto už nie je zjavne trestné? takto na hulvata ponukať prebytky.... korupcia v tejto dobe kvitne ako nikdy predtým....a kdekade budú lekárov riešiť za kávu a bombonieru


[quote="pid:27093, uid:111"]Za podstúpenie experimentálnej génovej manipulácie dostanú zamestnanci od KRASPLAST, s.r.o. kobercovú rohožu hnedú 80×120 cm a 2 dni plateného voľna navyše, a zamestnanci v TAURIS GROUP tašku s výrobkami, napr. 1 ks bavorského kolena a 3 ks údeného kolena bez kosti .[/quote] Toto už nie je zjavne trestné? takto na hulvata ponukať prebytky.... korupcia v tejto dobe kvitne ako nikdy predtým....a kdekade budú lekárov riešiť za kávu a bombonieru

Za podstúpenie experimentálnej génovej manipulácie dostanú
čisté kupčenie... O diskriminácii ani nehovoriac.
Na mieste nezaočkovaných si počkám, až s príchodom chrípkovej sezóny nastane riadny výpadok zaočkovaných zamestnancov, a potom sa spýtam riaditeľa, že čo teraz dostanú nezaočkovaní za to, že prídu do roboty, lebo ak to nebude aspoň trojnásobok toho, čo dostali zaočkovaní, tak nechajú majiteľa zbankrotovať a následne jeho podnik znárodnia ako zamestnaneckú s.r.o alebo akciovku.


[quote="pid:27093, uid:111"]Za podstúpenie experimentálnej génovej manipulácie dostanú[/quote] čisté kupčenie... O diskriminácii ani nehovoriac. Na mieste nezaočkovaných si počkám, až s príchodom chrípkovej sezóny nastane riadny výpadok zaočkovaných zamestnancov, a potom sa spýtam riaditeľa, že čo teraz dostanú nezaočkovaní za to, že prídu do roboty, lebo ak to nebude aspoň trojnásobok toho, čo dostali zaočkovaní, tak nechajú majiteľa zbankrotovať a následne jeho podnik znárodnia ako zamestnaneckú s.r.o alebo akciovku.

nechajú majiteľa zbankrotovať a následne jeho podnik znárodnia ako zamestnaneckú s.r.o alebo akciovku


Družstvo je lepšie...


[quote="pid:27104, uid:112"]nechajú majiteľa zbankrotovať a následne jeho podnik znárodnia ako zamestnaneckú s.r.o alebo akciovku[/quote] Družstvo je lepšie...

Moderátor

Ústavný súd pri pozastavení Mikasovej vyhlášky pochybil.


Ústavný súd spravil chybu v uznesení k pozastaveniu časti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k režimu na hraniciach.


Ústavný súd pozastavil len časť týkajúcu sa osôb, ktoré absolvovali prvú dávku vakcíny do 9. júla. Informovala o tom televízia Markíza, ktorej to potvrdil tlačový a informačný odbor Kancelárie ÚS SR. Súd plánuje vo štvrtok (29. 7.) zverejniť opravné uznesenie.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/595985-ustavny-sud-pri-pozastaveni-mikasovej-vyhlasky-pochybil/


**Ústavný súd pri pozastavení Mikasovej vyhlášky pochybil.** Ústavný súd spravil chybu v uznesení k pozastaveniu časti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k režimu na hraniciach. Ústavný súd pozastavil len časť týkajúcu sa osôb, ktoré absolvovali prvú dávku vakcíny do 9. júla. Informovala o tom televízia Markíza, ktorej to potvrdil tlačový a informačný odbor Kancelárie ÚS SR. Súd plánuje vo štvrtok (29. 7.) zverejniť opravné uznesenie. https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/595985-ustavny-sud-pri-pozastaveni-mikasovej-vyhlasky-pochybil/

Ústavný súd spravil chybu v uznesení


US mal tieto pampflety zrušiť. Toto je tá chyba a nie tieto pseudo vyhlásenia.


[quote="pid:27140, uid:94"]Ústavný súd spravil chybu v uznesení[/quote] US mal tieto pampflety zrušiť. Toto je tá chyba a nie tieto pseudo vyhlásenia.

Korupčné pozadie záujmu EÚ o očkovanie
Na čele exekutívy EÚ je človek spoločnosti Pfizer. Niekoľko riadkov, ktoré napísal renomovaný francúzsky novinár Pierre-Alain Depauw, ešte viac podporilo rozsiahle protesty proti povinnému očkovaniu a sanitárnym pasom vo Francúzsku.
Novinár uviedol, že manžel predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, Heiko von der Leyen, je medicínskym riaditeľom americkej biotechnologickej spoločnosti „Orgenesis“, ktorá sa špecializuje na génovú terapiu.
„Génové metódy liečby sa našli v experimentálnych „vakcínach“ proti COVID-19,“ naznačil Depauw v súvislosti s americkými mRNA-vakcínami Pfizer a Moderna, ktoré vo veľkom rozsahu nakupujú orgány EÚ.
Škandálne správy sa teraz šíria ako blesk po sociálnych sieťach a vyvolávajú zdesenie aj medzi konformnými Francúzmi...
https://sk.news-front.info/2021/07/27/korupcne-pozadie-zaujmu-eu-o-ockovanie/


**Korupčné pozadie záujmu EÚ o očkovanie** Na čele exekutívy EÚ je človek spoločnosti Pfizer. Niekoľko riadkov, ktoré napísal renomovaný francúzsky novinár Pierre-Alain Depauw, ešte viac podporilo rozsiahle protesty proti povinnému očkovaniu a sanitárnym pasom vo Francúzsku. Novinár uviedol, že manžel predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, Heiko von der Leyen, je medicínskym riaditeľom americkej biotechnologickej spoločnosti „Orgenesis“, ktorá sa špecializuje na génovú terapiu. „Génové metódy liečby sa našli v experimentálnych „vakcínach“ proti COVID-19,“ naznačil Depauw v súvislosti s americkými mRNA-vakcínami Pfizer a Moderna, ktoré vo veľkom rozsahu nakupujú orgány EÚ. Škandálne správy sa teraz šíria ako blesk po sociálnych sieťach a vyvolávajú zdesenie aj medzi konformnými Francúzmi... https://sk.news-front.info/2021/07/27/korupcne-pozadie-zaujmu-eu-o-ockovanie/

Očkování dětí bude dostupné v ordinacích pediatrů již od příštího týdne


4.08.2021
„Pro nás je to svým způsobem docela zklamání, protože samozřejmě bychom rádi děti naočkovali tak, aby to stihly do začátku školního roku,“ říká pediatrička.
Ministr školství Robert Plaga vyzývá zdravotnický resort k tomu, aby zvýšil úsilí ohledně očkování dětí, protože se blíží zahájení školního roku.
https://cz.sputniknews.com/20210804/ockovani-deti-bude-dostupne-v-ordinacich-pediatru-jiz-od-pristiho-tydne-15376904.html


### Očkování dětí bude dostupné v ordinacích pediatrů již od příštího týdne 4.08.2021 „Pro nás je to svým způsobem docela zklamání, protože samozřejmě bychom rádi děti naočkovali tak, aby to stihly do začátku školního roku,“ říká pediatrička. Ministr školství Robert Plaga vyzývá zdravotnický resort k tomu, aby zvýšil úsilí ohledně očkování dětí, protože se blíží zahájení školního roku. https://cz.sputniknews.com/20210804/ockovani-deti-bude-dostupne-v-ordinacich-pediatru-jiz-od-pristiho-tydne-15376904.html
Upravené 4. 8. 2021 o 18:18

SKÚSENÝ PSYCHIATER VARUJE, ŽE ĽUDIA DONÚTENÍ K OČKOVANIU BUDÚ PÁCHAŤ VRAŽDY A ATENTÁTY NA „VINNÍKOV“ – POLITIKOV A ZDRAVOTNÍKOV
Známy lekár a psychiater MUDr. Radoslav Čičala sa obáva, že ľudia dotlačení do očkovania proti svojej vôli môžu v prípade vážnych následkov po vakcíne reagovať agresívne voči tým, ktorých budú považovať za vinníkov.
Na sociálnej sieti nedávno zverejnil status, v ktorom popisuje svoje znepokojenie...
https://cz24.news/skuseny-psychiater-varuje-ze-ludia-donuteni-k-ockovaniu-budu-pachat-vrazdy-a-atentaty-na-vinnikov-politikov-a-zdravotnikov/


**SKÚSENÝ PSYCHIATER VARUJE, ŽE ĽUDIA DONÚTENÍ K OČKOVANIU BUDÚ PÁCHAŤ VRAŽDY A ATENTÁTY NA „VINNÍKOV“ – POLITIKOV A ZDRAVOTNÍKOV** Známy lekár a psychiater MUDr. Radoslav Čičala sa obáva, že ľudia dotlačení do očkovania proti svojej vôli môžu v prípade vážnych následkov po vakcíne reagovať agresívne voči tým, ktorých budú považovať za vinníkov. Na sociálnej sieti nedávno zverejnil status, v ktorom popisuje svoje znepokojenie... https://cz24.news/skuseny-psychiater-varuje-ze-ludia-donuteni-k-ockovaniu-budu-pachat-vrazdy-a-atentaty-na-vinnikov-politikov-a-zdravotnikov/

Vojtěch počítá s tím, že po očkování budou umírat děti.

Na tohle pozor, z článku plyne, že jde o nějaké aktuální Vojtěchovo vyjádření, ale není tomu tak. Už se toho samořejmě chytli vykladači pravdy https://www.fakticke.info/clanek-o-odskodneni-v-pripade-vaznych-nasledku-po-ockovani-pochazi-z-roku-2019/.


[quote="pid:28224, uid:312"]Vojtěch počítá s tím, že po očkování budou umírat děti.[/quote] Na tohle pozor, z článku plyne, že jde o nějaké aktuální Vojtěchovo vyjádření, ale není tomu tak. Už se toho samořejmě chytli vykladači pravdy https://www.fakticke.info/clanek-o-odskodneni-v-pripade-vaznych-nasledku-po-ockovani-pochazi-z-roku-2019/.

z článku plyne,

V článku je věta, kterou jsem v jiném znění napsal i já, který nejsem psycholog. "Pamätajme na jednú vec: Ľudia, ktorí už nemajú v živote čo stratiť, môžu urobiť veci, ktoré by inak nikdy neurobili".


[quote="pid:28254, uid:71"]z článku plyne,[/quote] V článku je věta, kterou jsem v jiném znění napsal i já, který nejsem psycholog. "Pamätajme na jednú vec: Ľudia, ktorí už nemajú v živote čo stratiť, môžu urobiť veci, ktoré by inak nikdy neurobili".

Na tohle pozor, z článku plyne, že jde o nějaké aktuální Vojtěchovo vyjádření

Informace byla vypuštěna a obíhá, dokonce zpečetěna ministerstvem pravdy.


[quote="pid:28254, uid:71"]Na tohle pozor, z článku plyne, že jde o nějaké aktuální Vojtěchovo vyjádření[/quote] Informace byla vypuštěna a obíhá, dokonce zpečetěna ministerstvem pravdy.

„Pro nás je to svým způsobem docela zklamání, protože samozřejmě bychom rádi děti naočkovali tak, aby to stihly do začátku školního roku,“ říká pediatrička.

Ať ta štětka mluví za sebe, zdaleka ne všichni pediatři to vidí stejně.
A mimochodem, on je rozdíl, když ten sajrajt píchnou někomu anonymně v nějakém velkokapacitním centru, obchoďáku, nádraží, nebo když to tomu dítěti píchne jeho konkrétní doktor. Pokud pak to dítě bude mít problém nebo zemře, tak pak zoufalý rodič může hledat viníka, a kdo bude první na ráně? O tom je i výše příspěvek od Atevi.


[quote="pid:28247, uid:78"]„Pro nás je to svým způsobem docela zklamání, protože samozřejmě bychom rádi děti naočkovali tak, aby to stihly do začátku školního roku,“ říká pediatrička.[/quote] Ať ta štětka mluví za sebe, zdaleka ne všichni pediatři to vidí stejně. A mimochodem, on je rozdíl, když ten sajrajt píchnou někomu anonymně v nějakém velkokapacitním centru, obchoďáku, nádraží, nebo když to tomu dítěti píchne jeho konkrétní doktor. Pokud pak to dítě bude mít problém nebo zemře, tak pak zoufalý rodič může hledat viníka, a kdo bude první na ráně? O tom je i výše příspěvek od Atevi.

velkokapacitním centru, obchoďáku, nádraží

Právě kvůli tomu ta velkokapacitní centra vymysleli. Vždyť pamatujete, že původně proto Covidu měli očkovat i praktičtí lékaři a pak jak na potvoru nedostali vakcíny. Proč asi? Praktika si takový zoufalý člověk najde raz dva, ale hledejte nějakého zarouškovaného aplikátora vakcíny, po kterém se zavřením centra slehne zem.


[quote="pid:28261, uid:71"]velkokapacitním centru, obchoďáku, nádraží[/quote] Právě kvůli tomu ta velkokapacitní centra vymysleli. Vždyť pamatujete, že původně proto Covidu měli očkovat i praktičtí lékaři a pak jak na potvoru nedostali vakcíny. Proč asi? Praktika si takový zoufalý člověk najde raz dva, ale hledejte nějakého zarouškovaného aplikátora vakcíny, po kterém se zavřením centra slehne zem.
Upravené 4. 8. 2021 o 18:58

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/who-calls-moratorium-covid-19-vaccine-booster-doses-until-september-end-2021-08-04/


WHO vyhlasila moratorium na treti davku vakciny do konce zari.


"rozumim obavam vsech vlad, ze chteji chranit sve obyvatelstvo pred mutaci delta. nemuzeme vsak akceptovat zeme, ktere spotrebovaly vice nez vetsinu globalnich dodavek vakcin...potrebujeme, aby doslo k obratu,, aby vetsina vakcin sla do chudsich zemi," rekl tedros.


nemecko vyhlasilo, ze v zari zacnou nabizet treti davku zranitelnym lidem. spojene arabske emiraty zacnou nabizet treti davku plne zaockovanym lidem se zdravotnimi riziky 3 mesice po druhe vakcine a 6 mesicu ostatnim.


minuly tyden dostal izraelsky prezident herzog treti davku a spustil kampan na ockovani lidi, starsich 60 let.


ze by se WHO lekla, ze by treti davka mohla zpusobit vice umrti moc rychle?


https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/who-calls-moratorium-covid-19-vaccine-booster-doses-until-september-end-2021-08-04/ WHO vyhlasila moratorium na treti davku vakciny do konce zari. "rozumim obavam vsech vlad, ze chteji chranit sve obyvatelstvo pred mutaci delta. nemuzeme vsak akceptovat zeme, ktere spotrebovaly vice nez vetsinu globalnich dodavek vakcin...potrebujeme, aby doslo k obratu,, aby vetsina vakcin sla do chudsich zemi," rekl tedros. nemecko vyhlasilo, ze v zari zacnou nabizet treti davku zranitelnym lidem. spojene arabske emiraty zacnou nabizet treti davku plne zaockovanym lidem se zdravotnimi riziky 3 mesice po druhe vakcine a 6 mesicu ostatnim. minuly tyden dostal izraelsky prezident herzog treti davku a spustil kampan na ockovani lidi, starsich 60 let. ze by se WHO lekla, ze by treti davka mohla zpusobit vice umrti moc rychle?

Potřebují napíchat blbce i jinde , tady už jich mají podchyceno dostatek . Do Afriky to svinstvo budou dodávat zdarma , společně s balenou vodou .


Potřebují napíchat blbce i jinde , tady už jich mají podchyceno dostatek . Do Afriky to svinstvo budou dodávat zdarma , společně s balenou vodou .

To má recht ten psychiatr . Ty svině si ani nedokážou představit , co dokáže nasraný a motivovaný jedinec .A tady se bavíme o skupinách a davech . Jak už jsem psal jinde , na téhle planetě není dostatečně placatý kámen , kam by se tahle svoloč mohla schovat .


To má recht ten psychiatr . Ty svině si ani nedokážou představit , co dokáže nasraný a motivovaný jedinec .A tady se bavíme o skupinách a davech . Jak už jsem psal jinde , na téhle planetě není dostatečně placatý kámen , kam by se tahle svoloč mohla schovat .

SKÚSENÝ PSYCHIATER VARUJE, ŽE ĽUDIA DONÚTENÍ K OČKOVANIU BUDÚ PÁCHAŤ VRAŽDY A ATENTÁTY NA „VINNÍKOV“ – POLITIKOV A ZDRAVOTNÍKOV


Presne to si myslím aj ja, ja len dúfam, že väčšinu lekárov nechajú na pokoji...


[quote="pid:28253, uid:111"]SKÚSENÝ PSYCHIATER VARUJE, ŽE ĽUDIA DONÚTENÍ K OČKOVANIU BUDÚ PÁCHAŤ VRAŽDY A ATENTÁTY NA „VINNÍKOV“ – POLITIKOV A ZDRAVOTNÍKOV[/quote] Presne to si myslím aj ja, ja len dúfam, že väčšinu lekárov nechajú na pokoji...

Moderátor

Ještě je tam jedna skupina , kterých se to snadno může týkat . Mluvící hlavy .


Ještě je tam jedna skupina , kterých se to snadno může týkat . Mluvící hlavy .

Mluvící hlavy .

Netřeba zapomínat na MoSES.


[quote="pid:28294, uid:185"]Mluvící hlavy .[/quote] Netřeba zapomínat na MoSES.

Německá Stálá očkovací komise STIKO: Nedoporučíme očkování dětí jen proto, že to chtějí politici
Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn se v pondělí s kolegy z jednotlivých spolkových zemí dohodl na tom, že úřady plošně nabídnou vakcinaci dětí od 12 let. „Jsme přesvědčeni, že v rámci zdravotní prevence to je smysluplné a správné,“ řekl bavorský ministr zdravotnictví Klaus Holetschek. „Každý, kdo chce, může být v létě naočkován. Máme dostatek očkovací látky pro všechny věkové skupiny,“ prohlásil po jednání Spahn. Dodal, že i mládež od 12 let, která se po konzultaci s lékařem rozhodne pro vakcínu, může přispět k ochraně společnosti. Odborníci ze Stiko v úterý nicméně setrvali na svém stanovisku z června uvedla, že upřednostňuje imunizovat děti a mladistvé ve věku 12 až 17 let pouze a jen tehdy, pokud mají zdravotní problémy. „Nemůžeme vydat plošné doporučení, dokud nám chybí potřebné (lékařské) údaje.“
https://www.infovojna.sk/article/nemecka-stala-ockovaci-komise-stiko-nedoporucime-ockovani-deti-jen-proto-ze-to-chteji-politici


**Německá Stálá očkovací komise STIKO: Nedoporučíme očkování dětí jen proto, že to chtějí politici** Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn se v pondělí s kolegy z jednotlivých spolkových zemí dohodl na tom, že úřady plošně nabídnou vakcinaci dětí od 12 let. „Jsme přesvědčeni, že v rámci zdravotní prevence to je smysluplné a správné,“ řekl bavorský ministr zdravotnictví Klaus Holetschek. „Každý, kdo chce, může být v létě naočkován. Máme dostatek očkovací látky pro všechny věkové skupiny,“ prohlásil po jednání Spahn. Dodal, že i mládež od 12 let, která se po konzultaci s lékařem rozhodne pro vakcínu, může přispět k ochraně společnosti. Odborníci ze Stiko v úterý nicméně setrvali na svém stanovisku z června uvedla, že upřednostňuje imunizovat děti a mladistvé ve věku 12 až 17 let pouze a jen tehdy, pokud mají zdravotní problémy. „Nemůžeme vydat plošné doporučení, dokud nám chybí potřebné (lékařské) údaje.“ https://www.infovojna.sk/article/nemecka-stala-ockovaci-komise-stiko-nedoporucime-ockovani-deti-jen-proto-ze-to-chteji-politici

Zdravím , mám na vás všetkých otázku.
Pri predpoklade , že sa očkovanie stane povinným v zmysle , že každému príde "predvolanie" aby sa dostavil na opichanie, čo plánujete robiť ?
Rozmýšlali ste nad takou málo pravdepodobnou ale nie nemožnou verziou ?


Zdravím , mám na vás všetkých otázku. Pri predpoklade , že sa očkovanie stane povinným v zmysle , že každému príde "predvolanie" aby sa dostavil na opichanie, čo plánujete robiť ? Rozmýšlali ste nad takou málo pravdepodobnou ale nie nemožnou verziou ?

čo plánujete robiť ?


To iste co so scitanim obyvatelstva jednoducho to odignorujem... To sa ma tiez netykalo


[quote="pid:28391, uid:324"]čo plánujete robiť ?[/quote] To iste co so scitanim obyvatelstva jednoducho to odignorujem... To sa ma tiez netykalo
Upravené 5. 8. 2021 o 16:21

@Prometeus Až na to, že toto by si nemohol len tak odignorovať.
Mám na mysli , keby to bolo POVINNÉ.
Sčítanie predsa nie je.

@Prometeus Až na to, že toto by si nemohol len tak odignorovať. Mám na mysli , keby to bolo POVINNÉ. Sčítanie predsa nie je.

čo plánujete robiť


 1. Pokud to bude pod pohrůžkou zaplacení pokuty, zaplatit pokutu.
 2. Pokud by byla pokuta drakonická, najít lékaře, který za menší částku, než pokuta, vylije vakcínu a vydá potvrzení o očkování.
 3. Soudit se.
 4. Koupit potvrzení, že ze zdravotních důvodů se nemůžu vakcinovat.
 5. V případě, že žádná pokuta nebude, dělat mrtvého brouka.6....

[quote="pid:28391, uid:324"]čo plánujete robiť[/quote] 1. Pokud to bude pod pohrůžkou zaplacení pokuty, zaplatit pokutu. 2. Pokud by byla pokuta drakonická, najít lékaře, který za menší částku, než pokuta, vylije vakcínu a vydá potvrzení o očkování. 3. Soudit se. 4. Koupit potvrzení, že ze zdravotních důvodů se nemůžu vakcinovat. 5. V případě, že žádná pokuta nebude, dělat mrtvého brouka. 6....

Sčítanie predsa nie je

Sčítání je také povinné u nás pod pokutou 10 tisíc Kč.


[quote="pid:28394, uid:324"]Sčítanie predsa nie je[/quote] Sčítání je také povinné u nás pod pokutou 10 tisíc Kč.

nemohol

A to vravi kto? Vlada (zapredana chunta)? Tv narkoza alebo kto to vravi ze to nemozem odignorovat? ved aj ucast na scitani bol povinna inak hrozila pokuta... Zakony tu predsa uz davno neplatia tak mi ukaz tu povinnost... Plati zakon silnejsie ok tak nech pridu budem ich cakat...


[quote="pid:28394, uid:324"]nemohol[/quote] A to vravi kto? Vlada (zapredana chunta)? Tv narkoza alebo kto to vravi ze to nemozem odignorovat? ved aj ucast na scitani bol povinna inak hrozila pokuta... Zakony tu predsa uz davno neplatia tak mi ukaz tu povinnost... Plati zakon silnejsie ok tak nech pridu budem ich cakat...

Prometeus: a co spravis, ked ti pride pokuta, nezaplatis a pride exekutor?


Prometeus: a co spravis, ked ti pride pokuta, nezaplatis a pride exekutor?

Sčítanie predsa nie je
Sčítanie bolo podľa zákona povinné aj sankcia bola v zákone - chyba sa stala TU:
https://akw.sk/domace-spravy/scitanie-obyvatelstva-porusuje-nariadenie/
na to nemysleli, a preto nastal problém


pokiaľ ide o povinné "očkovanie proti covidu" :A) v tomto sprievodcovi sa uvádza: Cieľom očkovania je čo najúčinnejšie chrániť jedinca, ale aj celú spoločnosť pred infekčnými chorobami ...
Príloha č. 5 k zákonu č. 355/2007 Z. z. Zoznam povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení na ochorenia a nosičstiev choroboplodných mikroorganizmov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-355


B) a ešte VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/945
z 22. júna 2018
o prenosných ochoreniach a s nimi súvisiacich osobitných zdravotných problémoch, ktoré majú byť zahrnuté pod epidemiologický dohľad, ako aj o príslušných štandardných definíciách ochorení
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:170:FULL


Ani v jednom Covid nie je uvedený


Treba hľadať informácie a sledovať, čo sa bude diať ohľadne podmienečne schválených vakcín


[quote="pid:28394, uid:324"]Sčítanie predsa nie je[/quote]Sčítanie bolo podľa zákona povinné aj sankcia bola v zákone - chyba sa stala TU: https://akw.sk/domace-spravy/scitanie-obyvatelstva-porusuje-nariadenie/ na to nemysleli, a preto nastal problém pokiaľ ide o povinné "očkovanie proti covidu" : - aktuálna európska legislatíva je vo vlákne príprava Norimbergu 2 - do júla boli tieto "vakcíny" podmienečne schválené - bližšie info ku klinickému skúšaniu tu: https://odbornakomisia.sk/covid-19/klinicke-skusanie-vakcin-co-nam-v-ramci-informacnej-kampane-nepovedali/ - legislatíva SR k povinnému očkovaniu tu (aj o pokute v prípade povinného očkovania detí): https://www.sprievodcaockovanim.sk/caste-otazky-o-ockovani/ktore-pravne-predpisy-upravuju-ockovanie-na-slovensku/ A) v tomto sprievodcovi sa uvádza: Cieľom očkovania je čo najúčinnejšie chrániť jedinca, ale aj celú spoločnosť pred infekčnými chorobami ... **Príloha č. 5 k zákonu č. 355/2007 Z. z. Zoznam povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení na ochorenia a nosičstiev choroboplodných mikroorganizmov** https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-355 B) a ešte VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/945 z 22. júna 2018 o prenosných ochoreniach a s nimi súvisiacich osobitných zdravotných problémoch, ktoré majú byť zahrnuté pod epidemiologický dohľad, ako aj o príslušných štandardných definíciách ochorení https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:170:FULL Ani v jednom Covid nie je uvedený Treba hľadať informácie a sledovať, čo sa bude diať ohľadne podmienečne schválených vakcín
Upravené 5. 8. 2021 o 18:15

@Atevi bola rychlejsia co sa tyka scitania
No co sa tyka toho keby zaviedli povinne ockovanie a este by isli za to perzekuovat tak mi nevzalo pred chvilou toto:
Keby bolo zavedene POVINNE ockovanie tak ignorujem aj pokutu no a keby prisiel exekutor tak by som sa s nim porozpraval normalne a slusne a keby to nepomohlo tak hold vybral si... Starsie generacie mojej rodiny su napichane vsetky do mladsich to nedostanu takze keby to zaviedli budem to ignorovat keby to zacali vyzadovat a perzekuovat hold inej cesty niet... Uz nebudem tlacit dalsie certifikaty a somariny uz ma to prestalo bavit.

Dodam ze snazim sa bojovat na vsetky ostatnych prioritach tak aby k tomu nedoslo no pripraveny som vzdy na kazdy scenar


@Atevi bola rychlejsia co sa tyka scitania No co sa tyka toho keby zaviedli povinne ockovanie a este by isli za to perzekuovat tak mi nevzalo pred chvilou toto: Keby bolo zavedene POVINNE ockovanie tak ignorujem aj pokutu no a keby prisiel exekutor tak by som sa s nim porozpraval normalne a slusne a keby to nepomohlo tak hold vybral si... Starsie generacie mojej rodiny su napichane vsetky do mladsich to nedostanu takze keby to zaviedli budem to ignorovat keby to zacali vyzadovat a perzekuovat hold inej cesty niet... Uz nebudem tlacit dalsie certifikaty a somariny uz ma to prestalo bavit. Dodam ze snazim sa bojovat na vsetky ostatnych prioritach tak aby k tomu nedoslo no pripraveny som vzdy na kazdy scenar
Upravené 5. 8. 2021 o 18:41

Souhlasím s Prometeem , ta červená čára , za kterou už nejsem ochoten ustoupit , už je zde . Pořidte si každý domů zbran a to takovou , kterou zvládnete používat . Pokud na Vás kdokoliv začne vytvářet nepřiměřený nátlak , brante se . Jde zde nejen o život , ale i o pokračování dalších generací .
A to je alespon pro mne sakra důvod , nehrát jejich hru podle jejich pravidel , ale podle svých .
Dohodněte se v rodině ,s přáteli , začněte připravovat sousedskou domobranu .
Když to nepůjde jinak , bude se umírat . Ale těch sviní se to týká také .


Souhlasím s Prometeem , ta červená čára , za kterou už nejsem ochoten ustoupit , už je zde . Pořidte si každý domů zbran a to takovou , kterou zvládnete používat . Pokud na Vás kdokoliv začne vytvářet nepřiměřený nátlak , brante se . Jde zde nejen o život , ale i o pokračování dalších generací . A to je alespon pro mne sakra důvod , nehrát jejich hru podle jejich pravidel , ale podle svých . Dohodněte se v rodině ,s přáteli , začněte připravovat sousedskou domobranu . Když to nepůjde jinak , bude se umírat . Ale těch sviní se to týká také .

Dr. Peková, Prof. Žaloudík, Prof. Thon a nyní možná ještě těžší kalibr: Prof. Turánek
https://www.svedomi-naroda.cz/2021/08/17/rozhovor-s-vedcem-prof-rndr-jaroslavem-turankem-csc-dsc/


Jako relevantní obavu potvrzuje více méně všechny tzv. "konspirace" ohledně korona-očkování (nemluvil snad jenom o magnetismu, čipech, 5g a grafenu).


Nejde jen o prostý link někam do nějakého média.
Jsou to stránky "Nadačního fondu Svědomí národa".
Zatím tam toho moc není, vypadá to, že začali nedávno, 19.04.2021.
Působí to na mne podobně, jako web https://otevrisvoumysl.cz/


Ej, teď vidím, že jsem duplicitní k

ROZHOVOR s prof. RNDr. JAROSLAVEM TURÁNKEM, CSc., DSc.

ale už to nechám.


Dr. Peková, Prof. Žaloudík, Prof. Thon a nyní možná ještě těžší kalibr: Prof. Turánek https://www.svedomi-naroda.cz/2021/08/17/rozhovor-s-vedcem-prof-rndr-jaroslavem-turankem-csc-dsc/ Jako relevantní obavu potvrzuje **více méně všechny** tzv. "konspirace" ohledně korona-očkování (nemluvil snad jenom o magnetismu, čipech, 5g a grafenu). Nejde jen o prostý link někam do nějakého média. Jsou to stránky "Nadačního fondu Svědomí národa". Zatím tam toho moc není, vypadá to, že začali nedávno, 19.04.2021. Působí to na mne podobně, jako web https://otevrisvoumysl.cz/ Ej, teď vidím, že jsem duplicitní k [quote="pid:29928, uid:10"]ROZHOVOR s prof. RNDr. JAROSLAVEM TURÁNKEM, CSc., DSc.[/quote] ale už to nechám.
Upravené 19. 8. 2021 o 11:15

Zdá se, že někdo začal tlačit na pilu...
"Kam se vám dostanou vakcíny. Český profesor Turánek už nemohl mlčet. Kvůli cenzuře"
19.08.2021 13:35
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kam-se-vam-dostanou-vakciny-Cesky-profesor-Turanek-uz-nemohl-mlcet-Kvuli-cenzure-674162
"Pro nadační fond Svědomí národa se o covidu a hlavně vakcinaci vyjádřil vakcinolog a imunolog, profesor Jaroslav Turánek. Doteď se příliš nevyjadřoval. Ale odsuzování mikrobioložky Soni Pekové ho přimělo říct, co si myslí. Covid podle něj uměle vytvořený je a z viru si někteří lidé udělali byznys, takže teď nastal „jarmark vakcín“, u kterých není ani jasné, jaké jsou jejich dlouhodobé následky. A kdo na covid umíral? „Tři jsme ho museli nést,“ svěřil se se zkušeností přátel – lékařů. Poslední, kdo nechtěl jen řešit následky nezdravého životního stylu, byl prý Rajko Doleček."


Zdá se, že někdo začal tlačit na pilu... "Kam se vám dostanou vakcíny. Český profesor Turánek už nemohl mlčet. Kvůli cenzuře" 19.08.2021 13:35 https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kam-se-vam-dostanou-vakciny-Cesky-profesor-Turanek-uz-nemohl-mlcet-Kvuli-cenzure-674162 "Pro nadační fond Svědomí národa se o covidu a hlavně vakcinaci vyjádřil vakcinolog a imunolog, profesor Jaroslav Turánek. Doteď se příliš nevyjadřoval. Ale odsuzování mikrobioložky Soni Pekové ho přimělo říct, co si myslí. Covid podle něj uměle vytvořený je a z viru si někteří lidé udělali byznys, takže teď nastal „jarmark vakcín“, u kterých není ani jasné, jaké jsou jejich dlouhodobé následky. A kdo na covid umíral? „Tři jsme ho museli nést,“ svěřil se se zkušeností přátel – lékařů. Poslední, kdo nechtěl jen řešit následky nezdravého životního stylu, byl prý Rajko Doleček."

Dr. Peková, Prof. Žaloudík, Prof. Thon a nyní možná ještě těžší kalibr: Prof. Turánek

Svět je malý.
Prof. Thon je jedním z oponentů habilitační (docentské) práce Prof. Turánka...
Turánek se stal docentem 1.6.2017 a nedávno, 4.6.2021, byl jmenován profesorem.
https://www.muni.cz/lide/28301-jaroslav-turanek/kvalifikace
https://www.lf.upol.cz/nc/fr/zprava/clanek/predstavujeme-nove-profesory-univerzity-palackeho/
Na to, že někdo zůstane docentem celý život, mi to přijde docela jako fofr.


[quote="pid:30014, uid:240"]Dr. Peková, Prof. Žaloudík, Prof. Thon a nyní možná ještě těžší kalibr: Prof. Turánek[/quote] Svět je malý. Prof. Thon je jedním z oponentů habilitační (docentské) práce Prof. Turánka... Turánek se stal docentem 1.6.2017 a nedávno, 4.6.2021, byl jmenován profesorem. https://www.muni.cz/lide/28301-jaroslav-turanek/kvalifikace https://www.lf.upol.cz/nc/fr/zprava/clanek/predstavujeme-nove-profesory-univerzity-palackeho/ Na to, že někdo zůstane docentem celý život, mi to přijde docela jako fofr.

Ministerstvo zdravotnictví odmítlo uznávat protilátky


Na dnešním kulatém stolu na ministerstvu zdravotnictví bylo rozhodnuto, že resort zatím nebude uznávat protilátky jako důkaz bezinfekčnosti. (Foto: Youtube)


Podle slov ministr Adama Vojtěcha odborníci nedisponují dostatečným množstvím dat, aby bylo možné přirovnat protilátky k vakcinaci.
https://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/ministerstvo-zdravotnictvi-odmitlo-uznavat-protilatky/


### Ministerstvo zdravotnictví odmítlo uznávat protilátky Na dnešním kulatém stolu na ministerstvu zdravotnictví bylo rozhodnuto, že resort zatím nebude uznávat protilátky jako důkaz bezinfekčnosti. (Foto: Youtube) Podle slov ministr Adama Vojtěcha odborníci nedisponují dostatečným množstvím dat, aby bylo možné přirovnat protilátky k vakcinaci. https://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/ministerstvo-zdravotnictvi-odmitlo-uznavat-protilatky/

ale ved zatial dokazuju ucinnost vakcin pritomnostou protilatok:-)) ako inak chcu kontrolovat, ci im nepredal Pfizer fyziologicky roztok.....prip. este cakanim, kolko ludi ochorie, ale na to treba dlhsi cas.....to ako uverili, lebo to povedali v EMA?


ale ved zatial dokazuju ucinnost vakcin pritomnostou protilatok:-)) ako inak chcu kontrolovat, ci im nepredal Pfizer fyziologicky roztok.....prip. este cakanim, kolko ludi ochorie, ale na to treba dlhsi cas.....to ako uverili, lebo to povedali v EMA?

jen info k protilátkám..před půlrokem jsem měla hodnotu IgG=29, nyní 25...takže klesají
ale ta druhá- buněčná ?? imunita časem stoupá, tak jsem v klidu..
manžel má 116, mudr říkal - o hodně víc jak očkovanci


jen info k protilátkám..před půlrokem jsem měla hodnotu IgG=29, nyní 25...takže klesají ale ta druhá- buněčná ?? imunita časem stoupá, tak jsem v klidu.. manžel má 116, mudr říkal - o hodně víc jak očkovanci

Rusko schvalilo vakcinu Sputnik Light proti koronavirusu pre ludi nad 60 rokov.


https://www.teraz.sk/zahranicie/rusko-urady-a-experti-schvalili-vakc/571438-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bw%253BwIndex


Rusko schvalilo vakcinu Sputnik Light proti koronavirusu pre ludi nad 60 rokov. https://www.teraz.sk/zahranicie/rusko-urady-a-experti-schvalili-vakc/571438-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bw%253BwIndex

To že % protilátek proti čemukoliv klesají znamená jen to , že pro tělo není prioritou udržovat je zbytečně na vysokých hodnotách . Pokud toto Naše tělo bude dělat , tak je to náš konec . Věnovat se zbytečné činnosti , která Naše těla nijak v současnosti neohrožuje a zanedbávat tím jiné procesy , které v Našich tělech probíhají , znamená vymanit se trvale z existence této biosféry .
Na co se upozornuje často u očkovaných ? Že se jim trvale vytváří určitý protein , který je má chránit .
Proč se má tato látka trvale vytvářet , když tělo nebojuje s covidem ?
Protože se tím imunitní systém vyčerpává a zahlcuje a tím posouvá očkované blíže ke kremaci .
My nepotřebujeme mít vysoké protilátky , My potřebujeme , aby Náš imunitní systém měl daný problém osahaný a tím vytvořenou trvale uloženou šablonu pro řešení potíží . Ale až v případě , že tyto potíže nastanou.
Ty rádoby vědecké debaty o množství protilátek , jsou oblbovačky na důvěřivé lidi .


To že % protilátek proti čemukoliv klesají znamená jen to , že pro tělo není prioritou udržovat je zbytečně na vysokých hodnotách . Pokud toto Naše tělo bude dělat , tak je to náš konec . Věnovat se zbytečné činnosti , která Naše těla nijak v současnosti neohrožuje a zanedbávat tím jiné procesy , které v Našich tělech probíhají , znamená vymanit se trvale z existence této biosféry . Na co se upozornuje často u očkovaných ? Že se jim trvale vytváří určitý protein , který je má chránit . Proč se má tato látka trvale vytvářet , když tělo nebojuje s covidem ? Protože se tím imunitní systém vyčerpává a zahlcuje a tím posouvá očkované blíže ke kremaci . My nepotřebujeme mít vysoké protilátky , My potřebujeme , aby Náš imunitní systém měl daný problém osahaný a tím vytvořenou trvale uloženou šablonu pro řešení potíží . Ale až v případě , že tyto potíže nastanou. Ty rádoby vědecké debaty o množství protilátek , jsou oblbovačky na důvěřivé lidi .

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb neodporúča podávať tretiu dávku vakcíny
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vo štvrtok vyzvalo krajiny, aby sa v boji proti novému koronavírusu zamerali na prvotný vakcinačný program a nie na podávanie tretej dávky očkovacej látky. Tú viaceré krajiny začali používať s cieľom zastaviť šírenie nákazlivejšieho variantu delta. Informovala o tom agentúra AP
ECDC uvádza, že schválené vakcíny proti covidu sú „v súčasnosti vysoko účinné“ pri obmedzovaní dosahov ochorenia COVID-19. „Prioritou by teraz malo byť očkovanie všetkých jednotlivcov, ktorí sú oprávnení na podanie vakcíny a dosiaľ odporúčané očkovanie neabsolvovali...
https://www.infovojna.sk/article/europske-centrum-pre-prevenciu-a-kontrolu-chorob-neodporuca-podavat-tretiu-davku-vakciny


**Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb neodporúča podávať tretiu dávku vakcíny** Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vo štvrtok vyzvalo krajiny, aby sa v boji proti novému koronavírusu zamerali na prvotný vakcinačný program a nie na podávanie tretej dávky očkovacej látky. Tú viaceré krajiny začali používať s cieľom zastaviť šírenie nákazlivejšieho variantu delta. Informovala o tom agentúra AP ECDC uvádza, že schválené vakcíny proti covidu sú „v súčasnosti vysoko účinné“ pri obmedzovaní dosahov ochorenia COVID-19. „Prioritou by teraz malo byť očkovanie všetkých jednotlivcov, ktorí sú oprávnení na podanie vakcíny a dosiaľ odporúčané očkovanie neabsolvovali... https://www.infovojna.sk/article/europske-centrum-pre-prevenciu-a-kontrolu-chorob-neodporuca-podavat-tretiu-davku-vakciny

„Prioritou by teraz malo byť očkovanie všetkých jednotlivcov, ktorí sú oprávnení na podanie vakcíny a dosiaľ odporúčané očkovanie neabsolvovali...


Ako to chcú dosiahnuť, keď väčšina vystrašených, hlúpych, podplatiteľných a vydierateľných sa už minula? Keď sa priveľmi tlačí na pílu, tak sa zlomí zub alebo celý list a píla prestane rezať.


[quote="pid:31884, uid:111"]„Prioritou by teraz malo byť očkovanie všetkých jednotlivcov, ktorí sú oprávnení na podanie vakcíny a dosiaľ odporúčané očkovanie neabsolvovali...[/quote] Ako to chcú dosiahnuť, keď väčšina vystrašených, hlúpych, podplatiteľných a vydierateľných sa už minula? Keď sa priveľmi tlačí na pílu, tak sa zlomí zub alebo celý list a píla prestane rezať.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 3. 9. 2021 o 17:07

Ako to chcú dosiahnuť, keď väčšina vystrašených, hlúpych, podplatiteľných a vydierateľných sa už minula? Keď sa priveľmi tlačí na pílu, tak sa zlomí zub alebo celý list a píla prestane rezať.
dolezite je momentalne podla mna to, ze neodporucaju 3. davku.


Asi by ich cakalo privela odporu, ak by im teraz zahlasili, ze 2 nestacia.


[quote="pid:31889, uid:623"]Ako to chcú dosiahnuť, keď väčšina vystrašených, hlúpych, podplatiteľných a vydierateľných sa už minula? Keď sa priveľmi tlačí na pílu, tak sa zlomí zub alebo celý list a píla prestane rezať.[/quote]dolezite je momentalne podla mna to, ze neodporucaju 3. davku. Asi by ich cakalo privela odporu, ak by im teraz zahlasili, ze 2 nestacia.

Moderator

dolezite je momentalne podla mna to, ze neodporucaju 3. davku.


Keď už, tak poriadne. Podľa mňa by sa malo treťou a štvrtou dávkou značkovať naraz, napríklad v potravinách. Označkovanci by ušetrili čas a boli by chránení, slobodní, usmievaví a ešte by mohli vyhrať aj hamburger alebo tenisky. A to sa vyplatí. Okrem toho, každý označkovanec by mal zadarmo dostať lízatko. Bola chyba, že sa to nezaviedlo už skôr, zvýšilo by to účasť. Aj kráľ Slnko Matovič robí chyby.


[quote="pid:31892, uid:10"]dolezite je momentalne podla mna to, ze neodporucaju 3. davku.[/quote] Keď už, tak poriadne. Podľa mňa by sa malo treťou a štvrtou dávkou značkovať naraz, napríklad v potravinách. Označkovanci by ušetrili čas a boli by chránení, slobodní, usmievaví a ešte by mohli vyhrať aj hamburger alebo tenisky. A to sa vyplatí. Okrem toho, každý označkovanec by mal zadarmo dostať lízatko. Bola chyba, že sa to nezaviedlo už skôr, zvýšilo by to účasť. Aj kráľ Slnko Matovič robí chyby.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 3. 9. 2021 o 18:03

Je to o tom, ako Lengvarský otvorene povedal, že čo mu odporučia farmafirmy, to aj vykoná. Ak mu Pfizer povie, že tretia dávka, tak budú očkovať. Ak mu odporučia očkovať deti od 12 r. tak budú očkovať deti od 12 r. !!!
https://youtu.be/OIVfRhnBoAE


Je to o tom, ako Lengvarský otvorene povedal, že čo mu odporučia farmafirmy, to aj vykoná. Ak mu Pfizer povie, že tretia dávka, tak budú očkovať. Ak mu odporučia očkovať deti od 12 r. tak budú očkovať deti od 12 r. !!! https://youtu.be/OIVfRhnBoAE
Upravené 4. 9. 2021 o 20:15

https://youtu.be/OIVfRhnBoAE

To kratučké video by si mal pozrieť každý. Ale mal si k nemu napísať pár slov (lebo samotné linky mnoho ľudí ignoruje a neklikne na ne).


Je to o tom, ako Lengvarský otvorene povedal, že čo mu odporučia farmafirmy, to aj vykoná. Ak mu Pfizer povie, že tretia dávka, tak budú očkovať. Ak mu odporučia očkovať deti od 12 r. tak budú očkovať deti od 12 r. !!!


[quote="pid:31958, uid:492"]https://youtu.be/OIVfRhnBoAE[/quote] To kratučké video by si mal pozrieť každý. Ale mal si k nemu napísať pár slov (lebo samotné linky mnoho ľudí ignoruje a neklikne na ne). Je to o tom, ako Lengvarský otvorene povedal, že čo mu odporučia farmafirmy, to aj vykoná. Ak mu Pfizer povie, že tretia dávka, tak budú očkovať. Ak mu odporučia očkovať deti od 12 r. tak budú očkovať deti od 12 r. !!!

To kratučké video by si mal pozrieť každý. Ale mal si k nemu napísať pár slov (lebo samotné linky mnoho ľudí ignoruje a neklikne na ne).


Moze byt? A diky za popis, snáď nevadí, že som cely použil.


[quote="pid:31988, uid:6"]To kratučké video by si mal pozrieť každý. Ale mal si k nemu napísať pár slov (lebo samotné linky mnoho ľudí ignoruje a neklikne na ne).[/quote] Moze byt? A diky za popis, snáď nevadí, že som cely použil.
Upravené 4. 9. 2021 o 20:17

Je to o tom, ako Lengvarský otvorene povedal, že čo mu odporučia farmafirmy

nevnímajte to prvoplánovite, ale v kontexte aj predošlých jeho vyjadrení za posledné týždne.
Lengvarský odpisuje farmafirmy...
On v podstate zverejňuje, kto je za očkovaním a podľa koho not sa tancuje momentálne.


[quote="pid:31988, uid:6"]Je to o tom, ako Lengvarský otvorene povedal, že čo mu odporučia farmafirmy[/quote] nevnímajte to prvoplánovite, ale v kontexte aj predošlých jeho vyjadrení za posledné týždne. Lengvarský odpisuje farmafirmy... On v podstate zverejňuje, kto je za očkovaním a podľa koho not sa tancuje momentálne.

Slovenská televízia odvysielala reportáž o podaní žaloby na medzinárodný súd v Haagu v súvislosti s očkovaním proti vírusu.


Vakcináciu proti covidu bude prešetrovať tribunál v Haagu:
https://www.mojevideo.sk/video/3595c/vakcinaciu_proti_covidu_bude_presetrovat_tribunal_v_haagu.html
"Skupina vedcov a lekárov žiada zastavenie očkovania proti covidu a obrátili sa preto na tribunál v Haagu. Ten bude prešetrovať, či očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je, alebo nie je zločinom proti ľudskosti. Podnet podala skupina slovenských, českých, anglických a francúzskych právnikov, vedcov a lekárov, medzi ktorými je aj objaviteľ HIV vírusu a nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu, Luck Montagnier. Táto skupina ľudí tvrdí, že očkovaní ľudia sa de facto stávajú nositeľmi mutovaných kmeňov. Tribunál v Haagu podnet zaevidoval a teraz musí rozhodnúť, či sa ním bude zaoberať."


Slovenská televízia odvysielala reportáž o podaní žaloby na medzinárodný súd v Haagu v súvislosti s očkovaním proti vírusu. **Vakcináciu proti covidu bude prešetrovať tribunál v Haagu:** https://www.mojevideo.sk/video/3595c/vakcinaciu_proti_covidu_bude_presetrovat_tribunal_v_haagu.html _"Skupina vedcov a lekárov žiada zastavenie očkovania proti covidu a obrátili sa preto na tribunál v Haagu. **Ten bude prešetrovať, či očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je, alebo nie je zločinom proti ľudskosti.** Podnet podala skupina slovenských, českých, anglických a francúzskych právnikov, vedcov a lekárov, medzi ktorými je aj objaviteľ HIV vírusu a nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu, Luck Montagnier. Táto skupina ľudí tvrdí, že očkovaní ľudia sa de facto stávajú nositeľmi mutovaných kmeňov. Tribunál v Haagu podnet zaevidoval a teraz musí rozhodnúť, či sa ním bude zaoberať."_
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 4. 9. 2021 o 21:47

mám na Vás jednu otázku. Dnes som sa dozvedel, že na Slovensku je zastavené, alebo dočasne zastavené očkovanie detí od 12 do 15 rokov. Že vraj to nariadil ŠUKL. Je to pravda, alebo nie, lebo ja som o tom nič nepočul.


mám na Vás jednu otázku. Dnes som sa dozvedel, že na Slovensku je zastavené, alebo dočasne zastavené očkovanie detí od 12 do 15 rokov. Že vraj to nariadil ŠUKL. Je to pravda, alebo nie, lebo ja som o tom nič nepočul.

Americka univerzita Rutgers vyzaduje aj od studentov, co sa vzdelavaju doma vakcinaciu.


 -) :-) :-) milujem Ameriku


[quote="pid:32322, uid:10"]Americka univerzita Rutgers vyzaduje aj od studentov, co sa vzdelavaju doma vakcinaciu.[/quote] :-) :-) :-) milujem Ameriku

Nevedela som, kam to dať z tých covid vláken:
https://www.hlavnydennik.sk/2021/09/06/povazujem-to-za-desive-nemecky-herec-rakuske-celebrity-a-lekari-proti-povinnemu-ockovaniu-video/


Ten trailer je celkom dobrý, pre nemcinarov, @constanze. Som rada, že aspoň niektorí herci majú ešte zdraví rozum. Til má prijemne prekvapil

Nevedela som, kam to dať z tých covid vláken: https://www.hlavnydennik.sk/2021/09/06/povazujem-to-za-desive-nemecky-herec-rakuske-celebrity-a-lekari-proti-povinnemu-ockovaniu-video/ Ten trailer je celkom dobrý, pre nemcinarov, @constanze. Som rada, že aspoň niektorí herci majú ešte zdraví rozum. Til má prijemne prekvapil
123
32.1k
210
42
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept