Zdravie a záhrada
Ako pomôcť očkovaným?

Prosím, iste všetci máme v svojom okruhu ľudí, ktorí sa nechali zaočkovať, či už omylom, alebo z nátlaku.
Veľa z nich sa už precitlo a majú o seba obavy, aj ja o nich, predsa len sú to príbuzní a milované osoby. Poďme urobiť jednotné vlákno s tým ako a čím im pomôcť. Budem Vám vďačná za akékoľvek rady.


Čo myslíte, mali by brať aj preventívne Ivermentín napríklad?


Čo som doteraz zistila:


 • vid D, C, B, Zinok, Jód
 • anopyrin
 • huba čaga
 • pycnogenol

Za mňa by som pridala Mumio. Prosím Vás o radu.


Prosím, iste všetci máme v svojom okruhu ľudí, ktorí sa nechali zaočkovať, či už omylom, alebo z nátlaku. Veľa z nich sa už precitlo a majú o seba obavy, aj ja o nich, predsa len sú to príbuzní a milované osoby. Poďme urobiť jednotné vlákno s tým ako a čím im pomôcť. Budem Vám vďačná za akékoľvek rady. Čo myslíte, mali by brať aj preventívne Ivermentín napríklad? Čo som doteraz zistila: - vid D, C, B, Zinok, Jód - anopyrin - huba čaga - pycnogenol Za mňa by som pridala Mumio. Prosím Vás o radu.

Jak se může někdo nechat očkovat OMYLEM?

Toto tu odmietam riešiť. Toto sa rieši inde. Tu poprosím vecne, ako pomôcť.
Ďakujem za pochopenie. smile


[quote="pid:21630, uid:149"]Jak se může někdo nechat očkovat OMYLEM?[/quote] Toto tu odmietam riešiť. Toto sa rieši inde. Tu poprosím vecne, ako pomôcť. Ďakujem za pochopenie. :)

Ďakujem za pochopenie.
Rozumím, jen mě to zajímalo, jelikož si to moc neumím představit, víš. Pochopím to pod nátlakem, to je hned. Zaměstnavatel dá nůž na krk. Ale, ten omyl mi nejde na rozum. Jakože, si třeba nechám udělat tetování omylem. Ale, ok nebudu se v tom vrtat smile


[quote="pid:21631, uid:45"]Ďakujem za pochopenie.[/quote] Rozumím, jen mě to zajímalo, jelikož si to moc neumím představit, víš. Pochopím to pod nátlakem, to je hned. Zaměstnavatel dá nůž na krk. Ale, ten omyl mi nejde na rozum. Jakože, si třeba nechám udělat tetování omylem. Ale, ok nebudu se v tom vrtat :)

Sonice, žiadali ťa o pomoc?

áno


[quote="pid:21633, uid:217"]Sonice, žiadali ťa o pomoc?[/quote] áno

Tu poprosím vecne, ako pomôcť.


Sonice, možeš (te) skúsiť popritom všetkom aj homemopatický detox. Je to na konkrétnu vakcínu. Ja s tým osobné skúsenosti nemám, ale homeopati používajú toto roky na iné vakcíny a ich vedľajšie účinky. Tu je kontakt, sledujem ju na fb, dávala tam konkrétne detox ešte v januári na Pfizer.


http://www.homeonitra.sk/poradenstvo/


Toto neuškodí, či reálne pomôže neviem.


Potom by som možno skúsila cez FB nakontaktovať Mira Šteca alebo Irene Habináková. Možno s týmto majú skúsenosti, riešili už všeličo.


Iné poradiť neviem.


[quote="pid:21631, uid:45"]Tu poprosím vecne, ako pomôcť.[/quote] Sonice, možeš (te) skúsiť popritom všetkom aj homemopatický detox. Je to na konkrétnu vakcínu. Ja s tým osobné skúsenosti nemám, ale homeopati používajú toto roky na iné vakcíny a ich vedľajšie účinky. Tu je kontakt, sledujem ju na fb, dávala tam konkrétne detox ešte v januári na Pfizer. http://www.homeonitra.sk/poradenstvo/ Toto neuškodí, či reálne pomôže neviem. Potom by som možno skúsila cez FB nakontaktovať Mira Šteca alebo Irene Habináková. Možno s týmto majú skúsenosti, riešili už všeličo. Iné poradiť neviem.

Iné poradiť neviem.

Veľmi pekne ďakujem <3.


[quote=&quot;pid:21635, uid:273&quot;]In&eacute; poradiť neviem.[/quote] Veľmi pekne ďakujem &lt;3.

Pomôcť sa dá len vtedy, ak je o to človek vyslovene požiadaný. A aj vtedy by mal poznať všetky bezpečné spôsoby pomáhania. Prečítajte si niektoré referáty zo zborníkov Slovenskej psychotronickej spoločnosti, ktoré o tom pojednávajú (rok 2018, posledný referát).


https://www.psychotronicaslovaca.sk/zborniky-z-kongresov/


Pom&ocirc;cť sa d&aacute; len vtedy, ak je o to človek vyslovene požiadan&yacute;. A aj vtedy by mal poznať v&scaron;etky bezpečn&eacute; sp&ocirc;soby pom&aacute;hania. Preč&iacute;tajte si niektor&eacute; refer&aacute;ty zo zborn&iacute;kov Slovenskej psychotronickej spoločnosti, ktor&eacute; o tom pojedn&aacute;vaj&uacute; (rok 2018, posledn&yacute; refer&aacute;t). https://www.psychotronicaslovaca.sk/zborniky-z-kongresov/

Moderátor

@kulich - nnaprosto s Tebou souhlasím. Nevyžádaná pomoc má násobně negativní důsledek pro donora i akceptora. Nedělejme ze zaočkovaných skupinu pomýlených a obelhaných chudáků. Není to tak a tímto dobrovolně voleným iluzionizmem nepomáháme ale vůbec ničemu. Kdo chce a má sílu přiznat chybu,tak ji přizná. Kdo chce a přijde pro pomocnou ruku, tak ji URČITĚ dostane. A kdo se cítí nadále oprávněn nemýlit se? Zůstane v omylu a podle toho i dopadne. To je determinant . Dívají se snad oni tímto zorným úhlem na ty "nenormální" nezaočkované? To je dotaz na Sonici. Kam si Tě zařadili ?

@kulich - nnaprosto s Tebou souhlas&iacute;m. Nevyž&aacute;dan&aacute; pomoc m&aacute; n&aacute;sobně negativn&iacute; důsledek pro donora i akceptora. Nedělejme ze zaočkovan&yacute;ch skupinu pom&yacute;len&yacute;ch a obelhan&yacute;ch chud&aacute;ků. Nen&iacute; to tak a t&iacute;mto dobrovolně volen&yacute;m iluzionizmem nepom&aacute;h&aacute;me ale vůbec ničemu. Kdo chce a m&aacute; s&iacute;lu přiznat chybu,tak ji přizn&aacute;. Kdo chce a přijde pro pomocnou ruku, tak ji URČITĚ dostane. A kdo se c&iacute;t&iacute; nad&aacute;le opr&aacute;vněn nem&yacute;lit se? Zůstane v omylu a podle toho i dopadne. To je determinant . D&iacute;vaj&iacute; se snad oni t&iacute;mto zorn&yacute;m &uacute;hlem na ty &quot;nenorm&aacute;ln&iacute;&quot; nezaočkovan&eacute;? To je dotaz na Sonici. Kam si Tě zařadili ?

mne niekto na nete vravel, ze ivermektin by mal pomoct, ale neviem ci sa to tykalo len sputnika resp. astra zenecy.
Boletus: mozno je predsa prave tato rada Sonice tou pomocnou rukou


mne niekto na nete vravel, ze ivermektin by mal pomoct, ale neviem ci sa to tykalo len sputnika resp. astra zenecy. Boletus: mozno je predsa prave tato rada Sonice tou pomocnou rukou
Upravené 25. 6. 2021 o 14:02

Léky na ředění krve. To je proti sraženinám. Takt se zbavil otec silných bolestí ruk.


L&eacute;ky na ředěn&iacute; krve. To je proti sraženin&aacute;m. Takt se zbavil otec siln&yacute;ch bolest&iacute; ruk.

Dušan

@Boletus, @kulich úplne s vami súhlasím. Vo svojom okolí mám mnoho zaočkovaných, ale kým niekto výslovne nebude chciet pomocť a poradiť, tak je to len a len jeho zalezitost. Najhoršie je to v rodinách, no kým neprídu tie správne otázky nemá zmysel sa tým zaoberať. Podľa mňa otázka, ako sa z toho dostat je druhoradá a správna otázka pre toho, kto sa dal zaočkovať, by po precitnutí mala byť: Prečo som sa dal zaočkovať?
Okrem tých najznámejších liekov odporúčam aj Kozinec Blanity, ktorý napomáha regenerácii DNA...

@Boletus, @kulich &uacute;plne s vami s&uacute;hlas&iacute;m. Vo svojom okol&iacute; m&aacute;m mnoho zaočkovan&yacute;ch, ale k&yacute;m niekto v&yacute;slovne nebude chciet pomocť a poradiť, tak je to len a len jeho zalezitost. Najhor&scaron;ie je to v rodin&aacute;ch, no k&yacute;m nepr&iacute;du tie spr&aacute;vne ot&aacute;zky nem&aacute; zmysel sa t&yacute;m zaoberať. Podľa mňa ot&aacute;zka, ako sa z toho dostat je druhorad&aacute; a spr&aacute;vna ot&aacute;zka pre toho, kto sa dal zaočkovať, by po precitnut&iacute; mala byť: Prečo som sa dal zaočkovať? Okrem t&yacute;ch najzn&aacute;mej&scaron;&iacute;ch liekov odpor&uacute;čam aj Kozinec Blanity, ktor&yacute; napom&aacute;ha regener&aacute;cii DNA...

pycnogenol


Ak je to výťažok z ihličia, tak to nerobiť, ostatné sú v poriadku.


[quote=&quot;pid:21629, uid:45&quot;]pycnogenol[/quote] Ak je to v&yacute;ťažok z ihličia, tak to nerobiť, ostatn&eacute; s&uacute; v poriadku.

Moderátor

Sonice, žiadali ťa o pomoc?
Um


áno


Myslím že tu je odpoveď....pre Boletusa a kulicha...


Požiadali ju/ho o pomoc.....


[quote=&quot;pid:21634, uid:45&quot;]Sonice, žiadali ťa o pomoc? Um &aacute;no[/quote] Mysl&iacute;m že tu je odpoveď....pre Boletusa a kulicha... Požiadali ju/ho o pomoc.....
Upravené 25. 6. 2021 o 14:26

Nevim, mozna se mylim, ale porad mam takovou tuchu, ze uz maji protijed, jako dalsi vcelicku/y.


Nevim, mozna se mylim, ale porad mam takovou tuchu, ze uz maji protijed, jako dalsi vcelicku/y.

Nevim, mozna se mylim, ale porad mam takovou tuchu, ze uz maji protijed, jako dalsi vcelicku/y.


Ja skôr myslím, že majú už ďalších xy iných vakcín na "doplnenie šťastia"
Veď už teraz chcú dvakrát očkovaných dôchodcov dorazoť treťou vakcínou....zrejme ich pošlo málo...ospravedlňujem sa za sarkazmus...


[quote=&quot;pid:21699, uid:68&quot;]Nevim, mozna se mylim, ale porad mam takovou tuchu, ze uz maji protijed, jako dalsi vcelicku/y.[/quote] Ja sk&ocirc;r mysl&iacute;m, že maj&uacute; už ďal&scaron;&iacute;ch xy in&yacute;ch vakc&iacute;n na &quot;doplnenie &scaron;ťastia&quot; Veď už teraz chc&uacute; dvakr&aacute;t očkovan&yacute;ch d&ocirc;chodcov dorazoť treťou vakc&iacute;nou....zrejme ich po&scaron;lo m&aacute;lo...ospravedlňujem sa za sarkazmus...

Ja skôr myslím, že majú už ďalších xy iných vakcín na "doplnenie šťastia"

Jsem optimista a nechci verit tomu, ze nechaji vymrit i podstatnou cast mladeze. Ti se nechavaji ockovat jen kvuli svobode. Cetla jsem, ze jim budou poradat ockovaci disco ....
Neco proti tomu urcite budou mit.


[quote=&quot;pid:21700, uid:17&quot;]Ja sk&ocirc;r mysl&iacute;m, že maj&uacute; už ďal&scaron;&iacute;ch xy in&yacute;ch vakc&iacute;n na &quot;doplnenie &scaron;ťastia&quot;[/quote] Jsem optimista a nechci verit tomu, ze nechaji vymrit i podstatnou cast mladeze. Ti se nechavaji ockovat jen kvuli svobode. Cetla jsem, ze jim budou poradat ockovaci disco .... Neco proti tomu urcite budou mit.

pycnogenol


Jeste jsem cetla nejnoveji, ze by mela proti pomahat Zirbe, preklada mi to jako kamennou borovici, latinsky je to Pinus cembra .... Co z te borovice ale nevim. V Tatrach toto urcite roste.


[quote=&quot;pid:21629, uid:45&quot;]pycnogenol[/quote] Jeste jsem cetla nejnoveji, ze by mela proti pomahat Zirbe, preklada mi to jako kamennou borovici, latinsky je to Pinus cembra .... Co z te borovice ale nevim. V Tatrach toto urcite roste.

Toto tu odmietam riešiť. Toto sa rieši inde. Tu poprosím vecne, ako pomôcť.

Diky, Sonice, za tvoji lidskost ...


[quote=&quot;pid:21631, uid:45&quot;]Toto tu odmietam rie&scaron;iť. Toto sa rie&scaron;i inde. Tu popros&iacute;m vecne, ako pom&ocirc;cť.[/quote] Diky, Sonice, za tvoji lidskost ...

Najhoršie je to v rodinách, no kým neprídu tie správne otázky nemá zmysel sa tým zaoberať

Moje dcera se mi dnes omluvila. Měla mě za blázna, konspirátora, rusofila. Dnes, když jsme se spolu bavili, řekla mi, že akce covid ji otevřela oči. Já na to, že toto je nejvypuklejší proces, ale že něco podobné, ale méně viditelné se děje se všemi procesy, které teď probíhají.
Pak jsme měli asi půl hodinovou debatu po telefonu, kde jsme toho probrali hodně. Zároveň jsem na ni nechtěl vylít všechno, co znám, jelikož už tak je s nervy hotová. Domluvili jsme se, že pokud toto šílenství neskončí, bude vnuky učit doma.
Musím za ten obrat poděkovat její tchyni, která je lékařka a je striktně proti očkování. Teď ještě pracujeme na tom, aby syn nepodlehl očkovací hysterii. Dcera si to dala za úkol, jelikož na mě je syn již alergický.
Doufám, že se mi povede rodinu ochránit.


[quote=&quot;pid:21694, uid:69&quot;]Najhor&scaron;ie je to v rodin&aacute;ch, no k&yacute;m nepr&iacute;du tie spr&aacute;vne ot&aacute;zky nem&aacute; zmysel sa t&yacute;m zaoberať[/quote] Moje dcera se mi dnes omluvila. Měla mě za bl&aacute;zna, konspir&aacute;tora, rusofila. Dnes, když jsme se spolu bavili, řekla mi, že akce covid ji otevřela oči. J&aacute; na to, že toto je nejvypuklej&scaron;&iacute; proces, ale že něco podobn&eacute;, ale m&eacute;ně viditeln&eacute; se děje se v&scaron;emi procesy, kter&eacute; teď prob&iacute;haj&iacute;. Pak jsme měli asi půl hodinovou debatu po telefonu, kde jsme toho probrali hodně. Z&aacute;roveň jsem na ni nechtěl vyl&iacute;t v&scaron;echno, co zn&aacute;m, jelikož už tak je s nervy hotov&aacute;. Domluvili jsme se, že pokud toto &scaron;&iacute;lenstv&iacute; neskonč&iacute;, bude vnuky učit doma. Mus&iacute;m za ten obrat poděkovat jej&iacute; tchyni, kter&aacute; je l&eacute;kařka a je striktně proti očkov&aacute;n&iacute;. Teď je&scaron;tě pracujeme na tom, aby syn nepodlehl očkovac&iacute; hysterii. Dcera si to dala za &uacute;kol, jelikož na mě je syn již alergick&yacute;. Douf&aacute;m, že se mi povede rodinu ochr&aacute;nit.

Veľa sa toho už nedá urobiť.Ak sa vstreknú do tela gm organizmy tak sa rozlezú všade.Ak toxíny,tak preniknú taktiež všade-detoxikácia.Ak vírusy alebo ich časti(rôzne typy s rôznymi úlohami a účelom)tak si treba uvedomiť že vírusy sú bunkové parazity.Pre tých ktorí sa podvolia nátlaku no sú tvrdé a otrlé "rambo"typy tak je jedno radikálne riešenie mechanického charakteru no len bezprostredne po očkovaní,rozpisovať sa netreba


Veľa sa toho už ned&aacute; urobiť.Ak sa vstrekn&uacute; do tela gm organizmy tak sa rozlez&uacute; v&scaron;ade.Ak tox&iacute;ny,tak prenikn&uacute; taktiež v&scaron;ade-detoxik&aacute;cia.Ak v&iacute;rusy alebo ich časti(r&ocirc;zne typy s r&ocirc;znymi &uacute;lohami a &uacute;čelom)tak si treba uvedomiť že v&iacute;rusy s&uacute; bunkov&eacute; parazity.Pre t&yacute;ch ktor&iacute; sa podvolia n&aacute;tlaku no s&uacute; tvrd&eacute; a otrl&eacute; &quot;rambo&quot;typy tak je jedno radik&aacute;lne rie&scaron;enie mechanick&eacute;ho charakteru no len bezprostredne po očkovan&iacute;,rozpisovať sa netreba

Zirbe, preklada mi to jako kamennou borovici, latinsky je to Pinus cembra


borovica limba, niekedy to preložia ako ,,céder". Univerzálnym liekom je vraj limbový olej, neviem z akej časti rastliny, ani o tom neviem viac. Dačo o tom tuším bolo v knihách Zvoniace cédre, ale už si to nepamätám.


[quote=&quot;pid:21705, uid:68&quot;]Zirbe, preklada mi to jako kamennou borovici, latinsky je to Pinus cembra[/quote] borovica limba, niekedy to preložia ako ,,c&eacute;der&quot;. Univerz&aacute;lnym liekom je vraj limbov&yacute; olej, neviem z akej časti rastliny, ani o tom neviem viac. Dačo o tom tu&scaron;&iacute;m bolo v knih&aacute;ch Zvoniace c&eacute;dre, ale už si to nepam&auml;t&aacute;m.

Ďakujem všetkým za rady. Treba pomôcť, keď si ju ľudia pýtajú a neotacat sa im chrbtom.


Ďakujem v&scaron;etk&yacute;m za rady. Treba pom&ocirc;cť, keď si ju ľudia p&yacute;taj&uacute; a neotacat sa im chrbtom.

Ešte ma napadá Kozinec Blanitý, ale jeho potvrdené účinky sa týkajú telomérov, zakončenia dna

Fíha, ten mi roste na zahradě jako trvalka a momentálně kvete. Vyrostl do mohutného trsu, asi 1m vysokého, takže kořen bude asi také dostatečně mohutný.
Jak jsem si přečetl má rád písčité půdy, a podmínky jaké mám na zahradě. Přitom jsem se někde dočetl, že ta rostlina je jedovatá. Asi záleží na dávkování.


https://www.magazinzahrada.cz/kozinec-blanity-posilovac-zivotni-sily-a-vitality/


[quote=&quot;pid:21916, uid:279&quot;]E&scaron;te ma napad&aacute; Kozinec Blanit&yacute;, ale jeho potvrden&eacute; &uacute;činky sa t&yacute;kaj&uacute; telom&eacute;rov, zakončenia dna[/quote] F&iacute;ha, ten mi roste na zahradě jako trvalka a moment&aacute;lně kvete. Vyrostl do mohutn&eacute;ho trsu, asi 1m vysok&eacute;ho, takže kořen bude asi tak&eacute; dostatečně mohutn&yacute;. Jak jsem si přečetl m&aacute; r&aacute;d p&iacute;sčit&eacute; půdy, a podm&iacute;nky jak&eacute; m&aacute;m na zahradě. Přitom jsem se někde dočetl, že ta rostlina je jedovat&aacute;. Asi z&aacute;lež&iacute; na d&aacute;vkov&aacute;n&iacute;. https://www.magazinzahrada.cz/kozinec-blanity-posilovac-zivotni-sily-a-vitality/

@GBB
No neviem či je to dobrá rada. Od začiatku priemyselnej revolúcie sa vo veľkom spaľovalo uhlie. Vďaka tomu sa do oceánu na riasy a plankton dostali veľa olova a ortute. Tie sa hromadia najmä v mäsožravých rybách. Tak neviem či je vhodné liečiť možné krvné zrazeniny rybami ktoré obsahujú aj olovo a ortuť.
Na odstránenie týchto látok má zaberať doplnok z Poľska zvaný Cynarex. Na Slovensku sa nedá nikde kúpiť.

@GBB No neviem či je to dobr&aacute; rada. Od začiatku priemyselnej revol&uacute;cie sa vo veľkom spaľovalo uhlie. Vďaka tomu sa do oce&aacute;nu na riasy a plankton dostali veľa olova a ortute. Tie sa hromadia najm&auml; v m&auml;sožrav&yacute;ch ryb&aacute;ch. Tak neviem či je vhodn&eacute; liečiť možn&eacute; krvn&eacute; zrazeniny rybami ktor&eacute; obsahuj&uacute; aj olovo a ortuť. Na odstr&aacute;nenie t&yacute;chto l&aacute;tok m&aacute; zaberať doplnok z Poľska zvan&yacute; Cynarex. Na Slovensku sa ned&aacute; nikde k&uacute;piť.

Štúdia: Bežná púpava blokuje spojenie spike proteínu SARS-CoV-2 s ACE2 receptorom (a teda predchádza množeniu vírusu a tým aj ochoreniu CoViD-19)
Vytvorené spike proteíny zo SARS-CoV-2 je možné ZASTAVIŤ bežnou „burinou“, ktorá sa každý rok vyhladzuje z trávnikov. Štúdia nemeckej univerzity zistila, že obyčajná púpava (Taraxacum officinale) môže blokovať väzbu spike bielkovín na povrchové receptory buniek ACE2 v ľudských pľúcach a obličkách. Extrakt z púpavy na báze vody, odobratý zo sušených listov rastliny, bol účinný proti spike proteínu D614 a množstvu mutantných kmeňov vrátane D614G, N501Y, K417N a E484K.
Vedci použili zlúčeniny s vysokou molekulovou hmotnosťou odobraté z extraktu z púpavy na báze vody a podrobili ich testu na ľudských obličkových bunkách HEK293-hACE2 a A549-hACE2-TMPRSS2. Púpava zablokovala interakcie medzi proteínmi medzi jednotkou S1 spike proteínu a ľudským povrchovým receptorom ACE2. Tento účinok bol overený aj proti mutáciám spike proteínov z prevažujúcich variantov v obehu, vrátane variantov pre Spojené kráľovstvo (B.1.1.7), juhoafrický (B.1.351) a brazílsky (P.1).
Extrakt z púpavy zastavil naviazanie pseudotypovaných častíc lentivírusu SARS-CoV-2 na pľúcne bunky a zastavil zápalový proces sekréciou interleukínu-6. Pretože sa štúdia uskutočňovala in vitro (v skúmavke), sú potrebné ďalšie klinické štúdie, aby sme pochopili, ako sa extrakt z púpavy absorbuje a využíva v biologických systémoch ľudského tela.
Aj keď sa do vývoja experimentálnych vakcín a propagandistických kampaní vložili desiatky miliárd verejných prostriedkov, svet naďalej bojuje s novými respiračnými infekciami, pretože na SARS-CoV-2 sa tlačí, aby mutoval do rôznych variantov.


Viac v anglictine
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.19.435959v1.full.pdf


Prebrate z:
https://m.facebook.com/sloboda.v.ockovani/posts/1466583050362021


&Scaron;t&uacute;dia: Bežn&aacute; p&uacute;pava blokuje spojenie spike prote&iacute;nu SARS-CoV-2 s ACE2 receptorom (a teda predch&aacute;dza množeniu v&iacute;rusu a t&yacute;m aj ochoreniu CoViD-19) Vytvoren&eacute; spike prote&iacute;ny zo SARS-CoV-2 je možn&eacute; ZASTAVIŤ bežnou &bdquo;burinou&ldquo;, ktor&aacute; sa každ&yacute; rok vyhladzuje z tr&aacute;vnikov. &Scaron;t&uacute;dia nemeckej univerzity zistila, že obyčajn&aacute; p&uacute;pava (Taraxacum officinale) m&ocirc;že blokovať v&auml;zbu spike bielkov&iacute;n na povrchov&eacute; receptory buniek ACE2 v ľudsk&yacute;ch pľ&uacute;cach a obličk&aacute;ch. Extrakt z p&uacute;pavy na b&aacute;ze vody, odobrat&yacute; zo su&scaron;en&yacute;ch listov rastliny, bol &uacute;činn&yacute; proti spike prote&iacute;nu D614 a množstvu mutantn&yacute;ch kmeňov vr&aacute;tane D614G, N501Y, K417N a E484K. Vedci použili zl&uacute;čeniny s vysokou molekulovou hmotnosťou odobrat&eacute; z extraktu z p&uacute;pavy na b&aacute;ze vody a podrobili ich testu na ľudsk&yacute;ch obličkov&yacute;ch bunk&aacute;ch HEK293-hACE2 a A549-hACE2-TMPRSS2. P&uacute;pava zablokovala interakcie medzi prote&iacute;nmi medzi jednotkou S1 spike prote&iacute;nu a ľudsk&yacute;m povrchov&yacute;m receptorom ACE2. Tento &uacute;činok bol overen&yacute; aj proti mut&aacute;ci&aacute;m spike prote&iacute;nov z prevažuj&uacute;cich variantov v obehu, vr&aacute;tane variantov pre Spojen&eacute; kr&aacute;ľovstvo (B.1.1.7), juhoafrick&yacute; (B.1.351) a braz&iacute;lsky (P.1). Extrakt z p&uacute;pavy zastavil naviazanie pseudotypovan&yacute;ch čast&iacute;c lentiv&iacute;rusu SARS-CoV-2 na pľ&uacute;cne bunky a zastavil z&aacute;palov&yacute; proces sekr&eacute;ciou interleuk&iacute;nu-6. Pretože sa &scaron;t&uacute;dia uskutočňovala in vitro (v sk&uacute;mavke), s&uacute; potrebn&eacute; ďal&scaron;ie klinick&eacute; &scaron;t&uacute;die, aby sme pochopili, ako sa extrakt z p&uacute;pavy absorbuje a využ&iacute;va v biologick&yacute;ch syst&eacute;moch ľudsk&eacute;ho tela. Aj keď sa do v&yacute;voja experiment&aacute;lnych vakc&iacute;n a propagandistick&yacute;ch kampan&iacute; vložili desiatky mili&aacute;rd verejn&yacute;ch prostriedkov, svet naďalej bojuje s nov&yacute;mi respiračn&yacute;mi infekciami, pretože na SARS-CoV-2 sa tlač&iacute;, aby mutoval do r&ocirc;znych variantov. Viac v anglictine https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.19.435959v1.full.pdf Prebrate z: https://m.facebook.com/sloboda.v.ockovani/posts/1466583050362021

Tak neviem či je vhodné liečiť možné krvné zrazeniny rybami ktoré obsahujú aj olovo a ortuť.
+ oceánske mikroplasty
a že čím väčšia ryba tým horšie (dlhší potravinový reťazec)


[quote=&quot;pid:24008, uid:14&quot;]Tak neviem či je vhodn&eacute; liečiť možn&eacute; krvn&eacute; zrazeniny rybami ktor&eacute; obsahuj&uacute; aj olovo a ortuť.[/quote]+ oce&aacute;nske mikroplasty a že č&iacute;m v&auml;č&scaron;ia ryba t&yacute;m hor&scaron;ie (dlh&scaron;&iacute; potravinov&yacute; reťazec)

bráni vzniku krvných zrazenín
na vznik krvných zrazenín by mala mať účinky aj Komonica lekárskaPríRoda dáva pomocnú ruku.
Komonica ma skutočne výrazné účinky, užívajte ju však s mierou, je mierne jedovatá.
60e9aa1dacd79https://www.facebook.com/ZoberSiCoPotrebujes/videos/2822288314751340/


[quote=&quot;pid:24003, uid:413&quot;]br&aacute;ni vzniku krvn&yacute;ch zrazen&iacute;n[/quote]na vznik krvn&yacute;ch zrazen&iacute;n by mala mať &uacute;činky aj **Komonica lek&aacute;rska** &gt; Pr&iacute;Roda d&aacute;va pomocn&uacute; ruku. Komonica ma skutočne v&yacute;razn&eacute; &uacute;činky, už&iacute;vajte ju v&scaron;ak s mierou, je mierne jedovat&aacute;. ![60e9aa1dacd79](serve/attachment&amp;path=60e9aa1dacd79) https://www.facebook.com/ZoberSiCoPotrebujes/videos/2822288314751340/

čím väčšia ryba tým horšie

Nejlepší jsou sardinky a grundle.


[quote=&quot;pid:24011, uid:413&quot;]č&iacute;m v&auml;č&scaron;ia ryba t&yacute;m hor&scaron;ie[/quote] Nejlep&scaron;&iacute; jsou sardinky a grundle.

bežnou „burinou“

prosim o preklad do cestiny "burina". Dekuji.


[quote=&quot;pid:24009, uid:580&quot;]bežnou &bdquo;burinou&ldquo;[/quote] prosim o preklad do cestiny &quot;burina&quot;. Dekuji.

TIP: stačí dať vyhľadať "cesko slovensky slovnik" a nájde niekoľko stránok, napr:
https://www.slovnicek.cz/cesko-slovensky-prekladac
https://slovniky.lingea.sk/cesko-slovensky
https://prekladacviet.sk/cesko-slovensky
https://slovnik.seznam.cz/preklad/slovensky
https://www.dict.com/Cesko-slovensky
zdá sa mi, že fungujú obojstranne automaticky, aspoň pri jednoslovách


takto som raz skúšal zisťovať, či Česi rozumejú slovu "pikoška" a zistil som, že to tie slovníky nevedia ani preložiť. smile tak som potom týmto pojmom prestal označovať nedôležité "zaujímavostné" články


**TIP**: stač&iacute; dať vyhľadať &quot;cesko slovensky slovnik&quot; a n&aacute;jde niekoľko str&aacute;nok, napr: https://www.slovnicek.cz/cesko-slovensky-prekladac https://slovniky.lingea.sk/cesko-slovensky https://prekladacviet.sk/cesko-slovensky https://slovnik.seznam.cz/preklad/slovensky https://www.dict.com/Cesko-slovensky zd&aacute; sa mi, že funguj&uacute; obojstranne automaticky, aspoň pri jednoslov&aacute;ch takto som raz sk&uacute;&scaron;al zisťovať, či Česi rozumej&uacute; slovu &quot;_piko&scaron;ka_&quot; a zistil som, že to tie slovn&iacute;ky nevedia ani preložiť. :D tak som potom t&yacute;mto pojmom prestal označovať ned&ocirc;ležit&eacute; &quot;zauj&iacute;mavostn&eacute;&quot; čl&aacute;nky

JAK ZMÍRNIT DOPADY COVID INJEKCÍ
https://cz24.news/navod-jak-zmirnit-dopady-covid-injekci-a-pri-trose-stesti-nejen-prezit-ale-i-prodlouzit-si-omezenou-delku-zivota-po-aplikaci-mrna-a-vstriknuti-toxinu-obsazenych-v-covid-injekcich/


JAK ZM&Iacute;RNIT DOPADY COVID INJEKC&Iacute; https://cz24.news/navod-jak-zmirnit-dopady-covid-injekci-a-pri-trose-stesti-nejen-prezit-ale-i-prodlouzit-si-omezenou-delku-zivota-po-aplikaci-mrna-a-vstriknuti-toxinu-obsazenych-v-covid-injekcich/

JAK ZMÍRNIT DOPADY COVID INJEKCÍ


Kde kupujete čistou kyselinu askorbovou?


[quote=&quot;pid:34537, uid:163&quot;]JAK ZM&Iacute;RNIT DOPADY COVID INJEKC&Iacute;[/quote] Kde kupujete čistou kyselinu askorbovou?

Toto Oracle911 pred časom pridal do blogu ako recept pre očkovaných, kto vie nájsť celý ten blog, nech doplní. Tipujem júl / august.


614f8d433e8bb


na zrazeniny:
https://www.babskeveci.sk/toto-je-sposob-ako-zabranit-krvnym-zrazeninam-v-tele-ktore-mozu-mat-katastrofalne-nasledky-tychto-8-produktov-sluzi-na-zriedenie-krvi/


https://www.biosferaklub.info/prevencia-pred-tvorbou-krvnych-zrazenin-trombozou/


http://www.urbanstalker.eu/zdravie/179-lie%C4%8Div%C3%A9-rastliny-%E2%80%93-choroby-obehovej-s%C3%BAstavy


Toto Oracle911 pred časom pridal do blogu ako recept pre očkovan&yacute;ch, kto vie n&aacute;jsť cel&yacute; ten blog, nech dopln&iacute;. Tipujem j&uacute;l / august. ![614f8d433e8bb](serve/attachment&amp;path=614f8d433e8bb) na zrazeniny: https://www.babskeveci.sk/toto-je-sposob-ako-zabranit-krvnym-zrazeninam-v-tele-ktore-mozu-mat-katastrofalne-nasledky-tychto-8-produktov-sluzi-na-zriedenie-krvi/ https://www.biosferaklub.info/prevencia-pred-tvorbou-krvnych-zrazenin-trombozou/ http://www.urbanstalker.eu/zdravie/179-lie%C4%8Div%C3%A9-rastliny-%E2%80%93-choroby-obehovej-s%C3%BAstavy
Upravené 25. 9. 2021 o 23:12

či Česi rozumejú slovu "pikoška" a zistil som, že to tie slovníky nevedia ani preložiť

Pikoška to nic není.
Ale taková “reštika”, když není po ruce gúgl ani Slovák...
:-)


[quote=&quot;pid:24651, uid:413&quot;]či Česi rozumej&uacute; slovu &quot;piko&scaron;ka&quot; a zistil som, že to tie slovn&iacute;ky nevedia ani preložiť[/quote] Piko&scaron;ka to nic nen&iacute;. Ale takov&aacute; &ldquo;re&scaron;tika&rdquo;, když nen&iacute; po ruce g&uacute;gl ani Slov&aacute;k... :-)

Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla


Rychlá detoxikace oxidu grafenu, špičkových proteinů a magnetismu u lidí ( HuMagnetism ) !!!


Zkontrolováno a potvrzeno španělskými vědci:
Dobrá zpráva je konečně tady!
Jak jsem tušil, grafen oxid (GO) není v těle nijak zvlášť stabilní a musí se znovu a znovu „tankovat".


Proto mnoho plánovaných „posilovacích očkování" !!
A s druhým odhadem jsem měl pravdu:
Tělo může úplně rozbít samotný oxid grafenu .Tento proces můžete VY urychlit sami následujícími volně prodejnými doplňky stravy.
• Glutathion ( nejdůležitější pro detoxikaci těla ) nebo lepší
• NAC = N-acetyl-cystein 600-750mg ( způsobuje, že si tělo samo produkuje glutathion )
• zinek
• Astaxantin 5mg (také zlepšuje zrak)
• Quercetin
• Vitamín D3
• Ostropestřec mariánský ( také ochrana jater a žaludku )
• Melatonin 1 mg až 10 mg (proti 5G)
• Alternativně CDS / CDL a zeolit


Oxid grafenu nejenže způsobuje
magnetismus těla, ale může se stát mnohem nebezpečnějším, když se přidá 5G.
5G je v současné době stále ve zkušebním provozu v mnoha zemích, ale pokud bude plný výkon brzy, už byste neměli mít v těle žádný oxid grafenu .
Vždy jsem říkal: „V dualitě neexistují jednosměrné ulice!"
Na každý problém vždy existuje řešení !


Podívejte se na video v německém jazyce a šířte ho co nejvíce!Zachraňujete životy a mnohým opět dáváte naději! - I očkovaní lidé mohou napravit část poškození zdraví!


Proti hrotovým proteinům .
Toto uvedl i Mike Adams na Natural news
Existuje jeden PROTIJED proti účinkům spik proteinů
Antidotum proti nákaze, o kterém vědí „nejvyšší", se nazývá Suramin
Je protijedem na biologické zbraně a přenos, nabízí inhibiční účinek proti složkám koagulační kaskády a proti nevhodné replikaci a modifikaci RNA a DNA).
Izolovaná sloučenina původně odvozená z extraktu oleje z jehličí (obsah kyseliny šikimové), je k dispozici pouze injekcí a JE přísně střeženým tajemstvím, které nebylo během této „pandemie" otevřeně zpřístupněno masám, přestože je účinným řešením pro eliminaci škodlivého vlivu očkování.
Jelikož se jako obyčejní lidé k tomuto léku pravděpodobně nedostaneme, přiložme ruku k dílu, a pojďme si lék „vyrobit"
• Lidový protijed – KYSELINA ŠIKIMOVÁ z jehličí a badyánu
Můžeme si tedy naštěstí jednoduše vyrobit protijed, který je snadno dostupný ve formě čaje z jehličí.
( Lék Suramin, jenž je účinný na eliminaci hrotových proteinů v těle, je derivátem olejů z jehličí BOROVICE, SMRKU, JEDLE, CEDRU, díky podílu KYSELINY ŠIKIMOVÉ )
KYSELINU ŠIKIMOVOU – můžeme najít také v badyánu ( nejvyšší obsah kyseliny šikimové ).
ČERNÝ KMÍN – černucha setá:
PAMPELIŠKA LISTY
Extrakt z listů pampelišky blokuje vázání proteinů špice na povrchový receptor buněk ACE2 . Pomáhá stejně jako na gra fen: glutatione, resp NAC (uv. výše)


Detoxikačn&iacute; protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla Rychl&aacute; detoxikace oxidu grafenu, &scaron;pičkov&yacute;ch proteinů a magnetismu u lid&iacute; ( HuMagnetism ) !!! Zkontrolov&aacute;no a potvrzeno &scaron;panělsk&yacute;mi vědci: Dobr&aacute; zpr&aacute;va je konečně tady! Jak jsem tu&scaron;il, grafen oxid (GO) nen&iacute; v těle nijak zvl&aacute;&scaron;ť stabiln&iacute; a mus&iacute; se znovu a znovu &bdquo;tankovat&quot;. Proto mnoho pl&aacute;novan&yacute;ch &bdquo;posilovac&iacute;ch očkov&aacute;n&iacute;&quot; !! A s druh&yacute;m odhadem jsem měl pravdu: Tělo může &uacute;plně rozb&iacute;t samotn&yacute; oxid grafenu .Tento proces můžete VY urychlit sami n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;mi volně prodejn&yacute;mi doplňky stravy. &bull; Glutathion ( nejdůležitěj&scaron;&iacute; pro detoxikaci těla ) nebo lep&scaron;&iacute; &bull; NAC = N-acetyl-cystein 600-750mg ( způsobuje, že si tělo samo produkuje glutathion ) &bull; zinek &bull; Astaxantin 5mg (tak&eacute; zlep&scaron;uje zrak) &bull; Quercetin &bull; Vitam&iacute;n D3 &bull; Ostropestřec mari&aacute;nsk&yacute; ( tak&eacute; ochrana jater a žaludku ) &bull; Melatonin 1 mg až 10 mg (proti 5G) &bull; Alternativně CDS / CDL a zeolit Oxid grafenu nejenže způsobuje magnetismus těla, ale může se st&aacute;t mnohem nebezpečněj&scaron;&iacute;m, když se přid&aacute; 5G. 5G je v současn&eacute; době st&aacute;le ve zku&scaron;ebn&iacute;m provozu v mnoha zem&iacute;ch, ale pokud bude pln&yacute; v&yacute;kon brzy, už byste neměli m&iacute;t v těle ž&aacute;dn&yacute; oxid grafenu . Vždy jsem ř&iacute;kal: &bdquo;V dualitě neexistuj&iacute; jednosměrn&eacute; ulice!&quot; Na každ&yacute; probl&eacute;m vždy existuje ře&scaron;en&iacute; ! Pod&iacute;vejte se na video v německ&eacute;m jazyce a &scaron;&iacute;řte ho co nejv&iacute;ce!Zachraňujete životy a mnoh&yacute;m opět d&aacute;v&aacute;te naději! - I očkovan&iacute; lid&eacute; mohou napravit č&aacute;st po&scaron;kozen&iacute; zdrav&iacute;! Proti hrotov&yacute;m proteinům . Toto uvedl i Mike Adams na Natural news Existuje jeden PROTIJED proti &uacute;činkům spik proteinů Antidotum proti n&aacute;kaze, o kter&eacute;m věd&iacute; &bdquo;nejvy&scaron;&scaron;&iacute;&quot;, se naz&yacute;v&aacute; Suramin Je protijedem na biologick&eacute; zbraně a přenos, nab&iacute;z&iacute; inhibičn&iacute; &uacute;činek proti složk&aacute;m koagulačn&iacute; kask&aacute;dy a proti nevhodn&eacute; replikaci a modifikaci RNA a DNA). Izolovan&aacute; sloučenina původně odvozen&aacute; z extraktu oleje z jehlič&iacute; (obsah kyseliny &scaron;ikimov&eacute;), je k dispozici pouze injekc&iacute; a JE př&iacute;sně střežen&yacute;m tajemstv&iacute;m, kter&eacute; nebylo během t&eacute;to &bdquo;pandemie&quot; otevřeně zpř&iacute;stupněno mas&aacute;m, přestože je &uacute;činn&yacute;m ře&scaron;en&iacute;m pro eliminaci &scaron;kodliv&eacute;ho vlivu očkov&aacute;n&iacute;. Jelikož se jako obyčejn&iacute; lid&eacute; k tomuto l&eacute;ku pravděpodobně nedostaneme, přiložme ruku k d&iacute;lu, a pojďme si l&eacute;k &bdquo;vyrobit&quot; &bull; Lidov&yacute; protijed &ndash; KYSELINA &Scaron;IKIMOV&Aacute; z jehlič&iacute; a bady&aacute;nu Můžeme si tedy na&scaron;těst&iacute; jednodu&scaron;e vyrobit protijed, kter&yacute; je snadno dostupn&yacute; ve formě čaje z jehlič&iacute;. ( L&eacute;k Suramin, jenž je &uacute;činn&yacute; na eliminaci hrotov&yacute;ch proteinů v těle, je deriv&aacute;tem olejů z jehlič&iacute; BOROVICE, SMRKU, JEDLE, CEDRU, d&iacute;ky pod&iacute;lu KYSELINY &Scaron;IKIMOV&Eacute; ) KYSELINU &Scaron;IKIMOVOU &ndash; můžeme naj&iacute;t tak&eacute; v bady&aacute;nu ( nejvy&scaron;&scaron;&iacute; obsah kyseliny &scaron;ikimov&eacute; ). ČERN&Yacute; KM&Iacute;N &ndash; černucha set&aacute;: PAMPELI&Scaron;KA LISTY Extrakt z listů pampeli&scaron;ky blokuje v&aacute;z&aacute;n&iacute; proteinů &scaron;pice na povrchov&yacute; receptor buněk ACE2 . Pom&aacute;h&aacute; stejně jako na gra fen: glutatione, resp NAC (uv. v&yacute;&scaron;e)

KORONO-OČISTA a nejen to


Stále více se na mě obrací lidé (několik denně) s tím, že oni nejsou o*kovaní, zatímco jejich blízcí ano, a že se v jejich blízkosti necítí dobře. Je to celá škála projevů. Od „pouhých“ pocitů a dojmů, až po těžké somatické průběhy. Proto jsem se rozhodl, že sem budu opakovaně vkládat tipy na očistu. Jednak je opakování matka moudrosti a druhak, to někdo tady třeba objeví až někdy později. Tak se na mě prosím nezlobte, když uvidíte to samé opakovaně.
Očista bývá skvělá, pokud je dobře praktikovatelná. Proto zde dám právě takové tipy na očistu. Jinak samozřejmě existuje milion jiných a účinných způsobů očisty (souhrn odkazů pak najdete úplně dole)


SPIK OČISTA
• Můžete si snadno vyrobit sami: výluhy, nebo čaje, nebo tinktury z jehličí (borovice, jedle, smrk, cedr).
• Dále badián, hřebíček, pendrek.
• Dále Koloidní Stříbro, Koloidní Zinek.


GRAFEN OČISTA
• Křen selský (nic jiného jsem zatím neobjevil, obsahuje enzym myeloperoxidázu, který umí rozpouštět Grafenové struktury)


IVERMEKTIN
• Skvělé a úžasné antiparazitikum. Říká se mu také nejbezpečnější lék v historii medicíny. S Ivermektinem je spojená úžasná léčivá aura. Objevitel Ivermektinu Saroši Ómura za něj dostal Nobelovu cenu a daroval jej světu zdarma. Zachránil stamiliony afričanů od říční slepoty. Vše dodnes zdarma. Dnes je licence na výrobu Ivermektinu volná. Takže jej může volně vyrábět kdokoliv. Vyrábí se proto pod různými názvy např. IverFast atd, ale je to stále Ivermektin. A proto je jeho cena minimální. A proto se na něm nedá zbohatnout. A proto je zadupáván do země nebo až pod zem. Proto ho u nás dnes volně legálně neseženete. Musíte se snažit jinak. Skvěle funguje na koronu. První a třetí den nasadit 18 miligramů a to je vše (druhý den nic). Čím dřív se nasadí, tím lépe. Proto má smysl, ho mít nachystaný v šuplíku. Funguje skvěle i jednou za čas (třeba jednou za 5 let) jako skvělé hloubkové odparazitování organismu.


SAMOOČISTA
• Nejen samoočistu, ale také budování organismu dokáží zajistit Zelené potraviny (ječmen + chlorela). Vytváří společně synergické efekty. Je to to nekvalitnější pro tělo, co lze dnes koupit v obchodě. Tělo získá prostředky pro samo očistu a pro budování nápravy a budování všeho co potřebuje. Osobně si myslím, že toto nelze v dnešní době dlouhodobě ničím nahradit.
• Pravidelně jeden den v týdnu nejíst
• Oleje s nejkratšími řetězci (kokosový olej, Aloe …)
• „12ti minutová voda.“ Jakákoliv zelenina, kterou vaříme, 12 minut po zahájení varu odebereme dvě naběračky vývaru, a čerstvé teplé vypijeme. Takováto „12ti minutová“ voda způsobuje nejzásadotvornější reakci v zažívacím traktu (doslova hladí žaludek)


RUSKÁ OČISTA
• Nakrájíme na tenké plátky česnek, necháme 14 minut volně ležet nakrájené (uvolňují se potřebné látky) a ve 14. minutě zalijeme vodkou a luhujeme jeden měsíc a pak užíváme. Skvěle pomáhá při rakovině.


KAŽDOROČNÍ HLOUBKOVÁ OČISTA
• Křemelina (skvělá očista střev).
• Koloidní Stříbro
• Koloidní Zinek


ODKAZY
• Manulál koronaočisty https://www.centrumserafin.cz/…ry/
• Křemelina https://www.centrumserafin.cz/…jv/
• Zelenáče https://www.centrumserafin.cz/…ny/
• Koloidní Stříbro a další https://www.centrumserafin.cz/…to/


KORONO-OČISTA a nejen to St&aacute;le v&iacute;ce se na mě obrac&iacute; lid&eacute; (několik denně) s t&iacute;m, že oni nejsou o*kovan&iacute;, zat&iacute;mco jejich bl&iacute;zc&iacute; ano, a že se v jejich bl&iacute;zkosti nec&iacute;t&iacute; dobře. Je to cel&aacute; &scaron;k&aacute;la projevů. Od &bdquo;pouh&yacute;ch&ldquo; pocitů a dojmů, až po těžk&eacute; somatick&eacute; průběhy. Proto jsem se rozhodl, že sem budu opakovaně vkl&aacute;dat tipy na očistu. Jednak je opakov&aacute;n&iacute; matka moudrosti a druhak, to někdo tady třeba objev&iacute; až někdy později. Tak se na mě pros&iacute;m nezlobte, když uvid&iacute;te to sam&eacute; opakovaně. Očista b&yacute;v&aacute; skvěl&aacute;, pokud je dobře praktikovateln&aacute;. Proto zde d&aacute;m pr&aacute;vě takov&eacute; tipy na očistu. Jinak samozřejmě existuje milion jin&yacute;ch a &uacute;činn&yacute;ch způsobů očisty (souhrn odkazů pak najdete &uacute;plně dole) SPIK OČISTA &bull; Můžete si snadno vyrobit sami: v&yacute;luhy, nebo čaje, nebo tinktury z jehlič&iacute; (borovice, jedle, smrk, cedr). &bull; D&aacute;le badi&aacute;n, hřeb&iacute;ček, pendrek. &bull; D&aacute;le Koloidn&iacute; Stř&iacute;bro, Koloidn&iacute; Zinek. GRAFEN OČISTA &bull; Křen selsk&yacute; (nic jin&eacute;ho jsem zat&iacute;m neobjevil, obsahuje enzym myeloperoxid&aacute;zu, kter&yacute; um&iacute; rozpou&scaron;tět Grafenov&eacute; struktury) IVERMEKTIN &bull; Skvěl&eacute; a &uacute;žasn&eacute; antiparazitikum. Ř&iacute;k&aacute; se mu tak&eacute; nejbezpečněj&scaron;&iacute; l&eacute;k v historii medic&iacute;ny. S Ivermektinem je spojen&aacute; &uacute;žasn&aacute; l&eacute;čiv&aacute; aura. Objevitel Ivermektinu Saro&scaron;i &Oacute;mura za něj dostal Nobelovu cenu a daroval jej světu zdarma. Zachr&aacute;nil stamiliony afričanů od ř&iacute;čn&iacute; slepoty. V&scaron;e dodnes zdarma. Dnes je licence na v&yacute;robu Ivermektinu voln&aacute;. Takže jej může volně vyr&aacute;bět kdokoliv. Vyr&aacute;b&iacute; se proto pod různ&yacute;mi n&aacute;zvy např. IverFast atd, ale je to st&aacute;le Ivermektin. A proto je jeho cena minim&aacute;ln&iacute;. A proto se na něm ned&aacute; zbohatnout. A proto je zadup&aacute;v&aacute;n do země nebo až pod zem. Proto ho u n&aacute;s dnes volně leg&aacute;lně neseženete. Mus&iacute;te se snažit jinak. Skvěle funguje na koronu. Prvn&iacute; a třet&iacute; den nasadit 18 miligramů a to je v&scaron;e (druh&yacute; den nic). Č&iacute;m dř&iacute;v se nasad&iacute;, t&iacute;m l&eacute;pe. Proto m&aacute; smysl, ho m&iacute;t nachystan&yacute; v &scaron;upl&iacute;ku. Funguje skvěle i jednou za čas (třeba jednou za 5 let) jako skvěl&eacute; hloubkov&eacute; odparazitov&aacute;n&iacute; organismu. SAMOOČISTA &bull; Nejen samoočistu, ale tak&eacute; budov&aacute;n&iacute; organismu dok&aacute;ž&iacute; zajistit Zelen&eacute; potraviny (ječmen + chlorela). Vytv&aacute;ř&iacute; společně synergick&eacute; efekty. Je to to nekvalitněj&scaron;&iacute; pro tělo, co lze dnes koupit v obchodě. Tělo z&iacute;sk&aacute; prostředky pro samo očistu a pro budov&aacute;n&iacute; n&aacute;pravy a budov&aacute;n&iacute; v&scaron;eho co potřebuje. Osobně si mysl&iacute;m, že toto nelze v dne&scaron;n&iacute; době dlouhodobě nič&iacute;m nahradit. &bull; Pravidelně jeden den v t&yacute;dnu nej&iacute;st &bull; Oleje s nejkrat&scaron;&iacute;mi řetězci (kokosov&yacute; olej, Aloe &hellip;) &bull; &bdquo;12ti minutov&aacute; voda.&ldquo; Jak&aacute;koliv zelenina, kterou vař&iacute;me, 12 minut po zah&aacute;jen&iacute; varu odebereme dvě naběračky v&yacute;varu, a čerstv&eacute; tepl&eacute; vypijeme. Takov&aacute;to &bdquo;12ti minutov&aacute;&ldquo; voda způsobuje nejz&aacute;sadotvorněj&scaron;&iacute; reakci v zaž&iacute;vac&iacute;m traktu (doslova hlad&iacute; žaludek) RUSK&Aacute; OČISTA &bull; Nakr&aacute;j&iacute;me na tenk&eacute; pl&aacute;tky česnek, nech&aacute;me 14 minut volně ležet nakr&aacute;jen&eacute; (uvolňuj&iacute; se potřebn&eacute; l&aacute;tky) a ve 14. minutě zalijeme vodkou a luhujeme jeden měs&iacute;c a pak už&iacute;v&aacute;me. Skvěle pom&aacute;h&aacute; při rakovině. KAŽDOROČN&Iacute; HLOUBKOV&Aacute; OČISTA &bull; Křemelina (skvěl&aacute; očista střev). &bull; Koloidn&iacute; Stř&iacute;bro &bull; Koloidn&iacute; Zinek ODKAZY &bull; Manul&aacute;l koronaočisty https://www.centrumserafin.cz/&hellip;ry/ &bull; Křemelina https://www.centrumserafin.cz/&hellip;jv/ &bull; Zelen&aacute;če https://www.centrumserafin.cz/&hellip;ny/ &bull; Koloidn&iacute; Stř&iacute;bro a dal&scaron;&iacute; https://www.centrumserafin.cz/&hellip;to/

Zkuste také napsat dr. Lebenhartovi. Na žádost zasílá detoxiční balíček přímo cílený na daného člověka https://homeopat.mypage.cz/rubriky/mudr-tomas-lebenhart


Zkuste tak&eacute; napsat dr. Lebenhartovi. Na ž&aacute;dost zas&iacute;l&aacute; detoxičn&iacute; bal&iacute;ček př&iacute;mo c&iacute;len&yacute; na dan&eacute;ho člověka https://homeopat.mypage.cz/rubriky/mudr-tomas-lebenhart

Opíchaným - jdoucím na smrt , nejvíce pomůže , když už si do svého těla nenechají píchat další svinstvo .
Jediné co je od toho může odradit , je konfrontace s následky . V dnešní době např. formou videí , kde takto postižený promluví o tom , co se děje či stalo jemu , či jeho blízkým .


Op&iacute;chan&yacute;m - jdouc&iacute;m na smrt , nejv&iacute;ce pomůže , když už si do sv&eacute;ho těla nenechaj&iacute; p&iacute;chat dal&scaron;&iacute; svinstvo . Jedin&eacute; co je od toho může odradit , je konfrontace s n&aacute;sledky . V dne&scaron;n&iacute; době např. formou vide&iacute; , kde takto postižen&yacute; promluv&iacute; o tom , co se děje či stalo jemu , či jeho bl&iacute;zk&yacute;m .

Zajimavy ukaz:
Dnes rano jsem poslouchala v aute radio a hlasili:
-pro posileni imunity uzivejte vit. D3 a zinek
a
-na detoxikaci jater a jinych organu Ostropestrec mariansky.


**Zajimavy ukaz:** Dnes rano jsem poslouchala v aute radio a hlasili: -pro posileni imunity uzivejte vit. D3 a zinek a -na detoxikaci jater a jinych organu Ostropestrec mariansky.

K tým koloidným kovom. Nedávno som stretol pri obchode známeho z dediny, a rozprával mi aj o zdravotnom stave, má psychiatrickú diagnózu a už dlhé roky užíva Lítium. Nedávno si spočítal, koľko toho za tie dlhé roky už pojedol, a bolo toho vraj 22 kg.


K t&yacute;m koloidn&yacute;m kovom. Ned&aacute;vno som stretol pri obchode zn&aacute;meho z dediny, a rozpr&aacute;val mi aj o zdravotnom stave, m&aacute; psychiatrick&uacute; diagn&oacute;zu a už dlh&eacute; roky už&iacute;va L&iacute;tium. Ned&aacute;vno si spoč&iacute;tal, koľko toho za tie dlh&eacute; roky už pojedol, a bolo toho vraj 22 kg.

p.Calábek doporučuje Právenku latnatou měkýn latnatý, Andrographis paniculata


Účinky Andrographisu jsou 15 krát silnější než je u nás známý ostropestřec. Krom čištění jater a likvidaci virů snižuje cukr v krvi, snižuje horečku, zabraňuje vzniku krevních sraženin a tím vznik trombózy, je také dobrým analgetikem, tlumí bolest. Je vysoce účinný na záněty nervů.
Umí zastavit neregulovaný růst buněk, způsobený jakýmkoliv virem.


p.Cal&aacute;bek doporučuje **Pr&aacute;venku latnatou** měk&yacute;n latnat&yacute;, Andrographis paniculata &Uacute;činky Andrographisu jsou 15 kr&aacute;t silněj&scaron;&iacute; než je u n&aacute;s zn&aacute;m&yacute; ostropestřec. Krom či&scaron;těn&iacute; jater a likvidaci virů snižuje cukr v krvi, snižuje horečku, zabraňuje vzniku krevn&iacute;ch sraženin a t&iacute;m vznik tromb&oacute;zy, je tak&eacute; dobr&yacute;m analgetikem, tlum&iacute; bolest. Je vysoce &uacute;činn&yacute; na z&aacute;něty nervů. Um&iacute; zastavit neregulovan&yacute; růst buněk, způsoben&yacute; jak&yacute;mkoliv virem.

Andrographis paniculata

Nedavno jsem se bavila s jednou znamou. Ta ho uziva. Vubec neni nemocna. Rikala ale, ze to musi byt original. Je mnoho ruznych v prodeji, dokonce i v drogerii. Ty nebrat.


[quote=&quot;pid:41722, uid:163&quot;]Andrographis paniculata[/quote] Nedavno jsem se bavila s jednou znamou. Ta ho uziva. Vubec neni nemocna. Rikala ale, ze to **musi byt original**. Je mnoho ruznych v prodeji, dokonce i v drogerii. Ty nebrat.

ukládám článek, snad nebudeme potřebovat...ahttps://www.svatovaclavskelegie.cz/l/manual-napravy-skod-po-vakcinaci-a-prevence?fbclid=IwAR05i8gMOzeInqxbsiEVMo88JEGppIpRvC1b31uk3g_nUAexmhOL3-gxYkQ


KYSELINA ŠIKIMOVÁ - cokoliv z jehličí (čaje, vývary, výluhy, maceráty, tinktury) Můžeme ji najít krom jehličí také v BADYÁNU (nejvyšší obsah kyseliny šikimové). Částečně účinný z hlediska kyseliny šikimové je také PENDREK a HŘEBÍČEK


DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ELIMINACI SPIK PROTEINŮ A LÉČBU:


KOLOIDNÍ STŘÍBRO. Hodí se dokonce také i pro očistu prostoru. Hrotové proteiny jsou po delší dobu přítomny také i v ovzduší, od očkovaných, kteří je kolem sebe šíří.
NAD+ (stimuluje sirtuiny, prodlouží se tím a opraví zkrácené Telomery hl. na bílých krvinkách, což způsobil právě virus a tím získával pole působnosti)
NAC = N-ACETYL-CYSTEIN cca 700mg (ideální, protože dává tělu pokyny k samotvorbě GLUTATHIONU) Může zmírnit poškození buněk, pozitivně ovlivnit mitochondriální stav a urychlit zotavení
ZELENÝ JEČMEN současně s CHLORELLOU (pozor musí být nejvyšší kvality a čistoty)
BAZALKA POSVÁTNÁ, 2) ZÁZVOR, 3) ČERNÝ PEPŘ (velmi silný účinek)


DÁLE MŮŽE KOMPLEXNĚ POMOCI:


ASTAXANTIN 5mg, Používá se na zlepšní zraku.
QUERCETIN. Blokuje vznik zánětů.
OSTROPESTŘEC MARIÁNSKÝ
ZINEK
ČERNÝ KMÍN, černucha setá
LISTY PAMPELIŠKY. Blokuje vázání Spik proteinů na povrchový receptor buněk ACE2
HOMEOPATA na eliminaci očkování - Thuya occidentalis 9 C + Ledum palustre 9 C, 1 x denně 5 granulí - začít užívat 1 x 5 granulí den před očkováním a pak dalších 7 dní.
REIF FREKVENCE - likvidují spik proteiny, jsou dostupné přístrojem Oberon /metaterapie blokuje produkci hrotových proteinů u očkovaných po dobu až 10 dnů.
BACOPA(Brahmin) Extrakt z byliny, který chrání buňky a tkáně a posiluje paměť a mozkovou činnost. Ukazuje se, že právě paměť bývá často zasažena.
KŘEN JAKO LÉČBA A OCHRANA PŘED GRAFENEM. dokáže to jeden z enzymů, nacházející se v obyčejném křenu.


ukl&aacute;d&aacute;m čl&aacute;nek, snad nebudeme potřebovat...ahttps://www.svatovaclavskelegie.cz/l/manual-napravy-skod-po-vakcinaci-a-prevence?fbclid=IwAR05i8gMOzeInqxbsiEVMo88JEGppIpRvC1b31uk3g_nUAexmhOL3-gxYkQ KYSELINA &Scaron;IKIMOV&Aacute; - cokoliv z jehlič&iacute; (čaje, v&yacute;vary, v&yacute;luhy, macer&aacute;ty, tinktury) Můžeme ji naj&iacute;t krom jehlič&iacute; tak&eacute; v BADY&Aacute;NU (nejvy&scaron;&scaron;&iacute; obsah kyseliny &scaron;ikimov&eacute;). Č&aacute;stečně &uacute;činn&yacute; z hlediska kyseliny &scaron;ikimov&eacute; je tak&eacute; PENDREK a HŘEB&Iacute;ČEK DAL&Scaron;&Iacute; PROSTŘEDKY PRO ELIMINACI SPIK PROTEINŮ A L&Eacute;ČBU: KOLOIDN&Iacute; STŘ&Iacute;BRO. Hod&iacute; se dokonce tak&eacute; i pro očistu prostoru. Hrotov&eacute; proteiny jsou po del&scaron;&iacute; dobu př&iacute;tomny tak&eacute; i v ovzdu&scaron;&iacute;, od očkovan&yacute;ch, kteř&iacute; je kolem sebe &scaron;&iacute;ř&iacute;. **NAD+** (stimuluje sirtuiny, prodlouž&iacute; se t&iacute;m a oprav&iacute; zkr&aacute;cen&eacute; Telomery hl. na b&iacute;l&yacute;ch krvink&aacute;ch, což způsobil pr&aacute;vě virus a t&iacute;m z&iacute;sk&aacute;val pole působnosti) **NAC** = N-ACETYL-CYSTEIN cca 700mg (ide&aacute;ln&iacute;, protože d&aacute;v&aacute; tělu pokyny k samotvorbě GLUTATHIONU) Může zm&iacute;rnit po&scaron;kozen&iacute; buněk, pozitivně ovlivnit mitochondri&aacute;ln&iacute; stav a urychlit zotaven&iacute; ZELEN&Yacute; JEČMEN současně s CHLORELLOU (pozor mus&iacute; b&yacute;t nejvy&scaron;&scaron;&iacute; kvality a čistoty) BAZALKA POSV&Aacute;TN&Aacute;, 2) Z&Aacute;ZVOR, 3) ČERN&Yacute; PEPŘ (velmi siln&yacute; &uacute;činek) D&Aacute;LE MŮŽE KOMPLEXNĚ POMOCI: ASTAXANTIN 5mg, Použ&iacute;v&aacute; se na zlep&scaron;n&iacute; zraku. QUERCETIN. Blokuje vznik z&aacute;nětů. OSTROPESTŘEC MARI&Aacute;NSK&Yacute; ZINEK ČERN&Yacute; KM&Iacute;N, černucha set&aacute; LISTY PAMPELI&Scaron;KY. Blokuje v&aacute;z&aacute;n&iacute; Spik proteinů na povrchov&yacute; receptor buněk ACE2 HOMEOPATA na eliminaci očkov&aacute;n&iacute; - Thuya occidentalis 9 C + Ledum palustre 9 C, 1 x denně 5 granul&iacute; - zač&iacute;t už&iacute;vat 1 x 5 granul&iacute; den před očkov&aacute;n&iacute;m a pak dal&scaron;&iacute;ch 7 dn&iacute;. REIF FREKVENCE - likviduj&iacute; spik proteiny, jsou dostupn&eacute; př&iacute;strojem Oberon /metaterapie blokuje produkci hrotov&yacute;ch proteinů u očkovan&yacute;ch po dobu až 10 dnů. BACOPA(Brahmin) Extrakt z byliny, kter&yacute; chr&aacute;n&iacute; buňky a tk&aacute;ně a posiluje paměť a mozkovou činnost. Ukazuje se, že pr&aacute;vě paměť b&yacute;v&aacute; často zasažena. KŘEN JAKO L&Eacute;ČBA A OCHRANA PŘED GRAFENEM. dok&aacute;že to jeden z enzymů, nach&aacute;zej&iacute;c&iacute; se v obyčejn&eacute;m křenu.
Upravené 20. 11. 2021 o 17:46

ukládám článek, s


ďakujeme Rybana. Ako sa máte? Podarilo sa Vám ako tak nabehnúť na normálne fungovanie. Z toho, že sa objavuješ na fóre, usudzujem, že ste na tom lepšie, čo ma teší.


[quote=&quot;pid:44086, uid:163&quot;]ukl&aacute;d&aacute;m čl&aacute;nek, s[/quote] ďakujeme Rybana. Ako sa m&aacute;te? Podarilo sa V&aacute;m ako tak nabehn&uacute;ť na norm&aacute;lne fungovanie. Z toho, že sa objavuje&scaron; na f&oacute;re, usudzujem, že ste na tom lep&scaron;ie, čo ma te&scaron;&iacute;.

TIBETSKÝ CESNAKOVÝ EXTRAKT
V roku 1974 pracovníci UNESCO našli v jednom Tibetskom kláštore
hlinenú dosku s asi 5000 rokov starým textom na ktorom bol návod na tento
cesnakový extrakt. Už tisíce ľudí ho vyskúšalo a tí ktorým to povolil žlčník si
ho nemôžu vynachváliť. Skúste aj vy.
Spotreba: 360 g olúpaného a roztlačeného cesnaku
300 g 90% vínneho liehu
Postup:
Cesnak roztlačíme a vložíme do tmavej fľaše a zalejeme liehom.
Dobre uzavrieme a po dobu 10-tich dní uložíme v tme a chlade. Potom obsah
cez plátno precedíme a zvyšok cesnaku z fľaše ešte dôkladne odvodníme.
Takto získaný extrakt nalejeme späť do fľaše a necháme v pokoji, tme a
chlade tri dni odležať.
Užívanie:
Užíva sa v 50 ml mlieka izbovej teploty 3x denne podľa tohto schémy:
Počet kvapiek
Tibetského cesnakového extraktu
Ráno Na obed Večer


 1. deň 1 2 3
 2. deň 4 5 6
 3. deň 7 8 9
 4. deň 10 11 12
 5. deň 13 14 15
 6. deň 15 14 13
 7. deň 12 11 10
 8. deň 9 8 7
 9. deň 6 5 4
 10. deň 3 2 1
 11. deň 25 25 25A potom už len 25 kvapiek 3x denne každý deň, až do vyčerpaniaposlednej kvapky čo by malo vydržať asi tri mesiace. Nič sa však nedeje,keď vám extrakt vydrží aj o mesiac dlhšie. Záleží to aj od obsahu šťavy vZdravie nadovšetkoDobrú chuť. Len pre vlastnú potrebu2samotnom cesnaku v dôsledku ktorého sa zvýši alebo zníži celkový objemextraktu.Tento Tibetský extrakt preukázateľne lieči tepny, žily, cievy a vlásočnice,upravuje krvný tlak - vysoký znižuje, nízky zvyšuje; znižuje vnútro očnýtlak, upravuje funkciu lymfatického systému, znižuje cholesterol, lieči vnútornézápaly, zlepšuje trávenie a pamäť a podporuje chudnutie. Tieto efektynastupujú už v priebehu liečebnej kúry.Potom je tu ešte jeden preukázateľný efekt, ktorý si ľahko overítesami, v priebehu roka po ukončení liečebnej kúry sa vám zväčší rozsah hybnostikĺbov a prípadné výrastky na kĺboch sa celkom nenápadne vytratia.Vzhľadom k pomalosti tohto procesu si toho človek ani nevšimne, ale prispätnom pohľade si ešte len uvedomíte ohromnú liečebnú silu cesnaku.V pôvodnom recepte sa tvrdí, že omladnete o 15 rokov. Celá tátoprocedúra by sa mala opakovať vždy po 5-tich rokoch.

TIBETSK&Yacute; CESNAKOV&Yacute; EXTRAKT V roku 1974 pracovn&iacute;ci UNESCO na&scaron;li v jednom Tibetskom kl&aacute;&scaron;tore hlinen&uacute; dosku s asi 5000 rokov star&yacute;m textom na ktorom bol n&aacute;vod na tento cesnakov&yacute; extrakt. Už tis&iacute;ce ľud&iacute; ho vysk&uacute;&scaron;alo a t&iacute; ktor&yacute;m to povolil žlčn&iacute;k si ho nem&ocirc;žu vynachv&aacute;liť. Sk&uacute;ste aj vy. Spotreba: 360 g ol&uacute;pan&eacute;ho a roztlačen&eacute;ho cesnaku 300 g 90% v&iacute;nneho liehu Postup: Cesnak roztlač&iacute;me a vlož&iacute;me do tmavej fľa&scaron;e a zalejeme liehom. Dobre uzavrieme a po dobu 10-tich dn&iacute; ulož&iacute;me v tme a chlade. Potom obsah cez pl&aacute;tno preced&iacute;me a zvy&scaron;ok cesnaku z fľa&scaron;e e&scaron;te d&ocirc;kladne odvodn&iacute;me. Takto z&iacute;skan&yacute; extrakt nalejeme sp&auml;ť do fľa&scaron;e a nech&aacute;me v pokoji, tme a chlade tri dni odležať. Už&iacute;vanie: Už&iacute;va sa v 50 ml mlieka izbovej teploty 3x denne podľa tohto sch&eacute;my: Počet kvapiek Tibetsk&eacute;ho cesnakov&eacute;ho extraktu R&aacute;no Na obed Večer 1. deň 1 2 3 2. deň 4 5 6 3. deň 7 8 9 4. deň 10 11 12 5. deň 13 14 15 6. deň 15 14 13 7. deň 12 11 10 8. deň 9 8 7 9. deň 6 5 4 10. deň 3 2 1 11. deň 25 25 25 A potom už len 25 kvapiek 3x denne každ&yacute; deň, až do vyčerpania poslednej kvapky čo by malo vydržať asi tri mesiace. Nič sa v&scaron;ak nedeje, keď v&aacute;m extrakt vydrž&iacute; aj o mesiac dlh&scaron;ie. Z&aacute;lež&iacute; to aj od obsahu &scaron;ťavy v Zdravie nadov&scaron;etko Dobr&uacute; chuť. Len pre vlastn&uacute; potrebu 2 samotnom cesnaku v d&ocirc;sledku ktor&eacute;ho sa zv&yacute;&scaron;i alebo zn&iacute;ži celkov&yacute; objem extraktu. Tento Tibetsk&yacute; extrakt preuk&aacute;zateľne lieči tepny, žily, cievy a vl&aacute;sočnice, upravuje krvn&yacute; tlak - vysok&yacute; znižuje, n&iacute;zky zvy&scaron;uje; znižuje vn&uacute;tro očn&yacute; tlak, upravuje funkciu lymfatick&eacute;ho syst&eacute;mu, znižuje cholesterol, lieči vn&uacute;torn&eacute; z&aacute;paly, zlep&scaron;uje tr&aacute;venie a pam&auml;ť a podporuje chudnutie. Tieto efekty nastupuj&uacute; už v priebehu liečebnej k&uacute;ry. Potom je tu e&scaron;te jeden preuk&aacute;zateľn&yacute; efekt, ktor&yacute; si ľahko over&iacute;te sami, v priebehu roka po ukončen&iacute; liečebnej k&uacute;ry sa v&aacute;m zv&auml;č&scaron;&iacute; rozsah hybnosti kĺbov a pr&iacute;padn&eacute; v&yacute;rastky na kĺboch sa celkom nen&aacute;padne vytratia. Vzhľadom k pomalosti tohto procesu si toho človek ani nev&scaron;imne, ale pri sp&auml;tnom pohľade si e&scaron;te len uvedom&iacute;te ohromn&uacute; liečebn&uacute; silu cesnaku. V p&ocirc;vodnom recepte sa tvrd&iacute;, že omladnete o 15 rokov. Cel&aacute; t&aacute;to proced&uacute;ra by sa mala opakovať vždy po 5-tich rokoch.

TIBETSKÝ CESNAKOVÝ EXTRAKT

moj manžel používa
ja mám nízký tlak , takže si dám 4 kvapky a začnem zívat a chce sa mi spat


[quote=&quot;pid:44849, uid:45&quot;]TIBETSK&Yacute; CESNAKOV&Yacute; EXTRAKT[/quote] moj manžel použ&iacute;va ja m&aacute;m n&iacute;zk&yacute; tlak , takže si d&aacute;m 4 kvapky a začnem z&iacute;vat a chce sa mi spat

ja mám nízký tlak

česnek se používá na snížení tlaku...
:-)


[quote=&quot;pid:44852, uid:78&quot;]ja m&aacute;m n&iacute;zk&yacute; tlak[/quote] česnek se použ&iacute;v&aacute; na sn&iacute;žen&iacute; tlaku... :-)

Otázka je, či im je vôbec ako pomôcť?
Tu priznanie z úst povolaného:
https://nastub.cz/w/mEvMNGkdf5THKc3G4uaDvm


a tu pre zmenu vyjadrenie z brandže:
https://cz24.news/americka-nbc-virolozka-angela-rasmussenova-university-of-saskatchewan-v-kanada-jak-jste-jednou-naockovani-prubeh-uz-nelze-zvratit-detoxikace-uz-proste-neni-mozna-mrna/


Ot&aacute;zka je, či im je v&ocirc;bec ako pom&ocirc;cť? Tu priznanie z &uacute;st povolan&eacute;ho: https://nastub.cz/w/mEvMNGkdf5THKc3G4uaDvm a tu pre zmenu vyjadrenie z brandže: https://cz24.news/americka-nbc-virolozka-angela-rasmussenova-university-of-saskatchewan-v-kanada-jak-jste-jednou-naockovani-prubeh-uz-nelze-zvratit-detoxikace-uz-proste-neni-mozna-mrna/
Upravené 25. 11. 2021 o 09:48

Otázka je, či im je vôbec ako pomôcť?


Áno otázka je na mieste, ale sú to naši členovia rodín, kamaráti a Čechoslováci. Kopa z nich sa zobudila, žiaľ neskoro. Je našou povinnosťou pomôcť tým, ktorí o to žiadajú.


Navyše ja si myslím, že toto konkrétne by malo byť super aj pre nás, čo sme v kontakte s očkovanými. Tinktúra pôsobí na cievy, žily aj vlásočnice! Ako prevencia to bude výborné.


A myslím pre dokonca pre všetkých, prosto vyčistiť trúbky z vnútra smile.


prekvapilo ma, ako veľmi je to účinné, pokiaľ sa ďalšia kôra opakuje až o 5 rokov! Ja idem do toho. Pripravím to celej rodine.


[quote=&quot;pid:44916, uid:77&quot;]Ot&aacute;zka je, či im je v&ocirc;bec ako pom&ocirc;cť?[/quote] &Aacute;no ot&aacute;zka je na mieste, ale s&uacute; to na&scaron;i členovia rod&iacute;n, kamar&aacute;ti a Čechoslov&aacute;ci. Kopa z nich sa zobudila, žiaľ neskoro. Je na&scaron;ou povinnosťou pom&ocirc;cť t&yacute;m, ktor&iacute; o to žiadaj&uacute;. Navy&scaron;e ja si mysl&iacute;m, že toto konkr&eacute;tne by malo byť super aj pre n&aacute;s, čo sme v kontakte s očkovan&yacute;mi. Tinkt&uacute;ra p&ocirc;sob&iacute; na cievy, žily aj vl&aacute;sočnice! Ako prevencia to bude v&yacute;born&eacute;. A mysl&iacute;m pre dokonca pre v&scaron;etk&yacute;ch, prosto vyčistiť tr&uacute;bky z vn&uacute;tra :D. prekvapilo ma, ako veľmi je to &uacute;činn&eacute;, pokiaľ sa ďal&scaron;ia k&ocirc;ra opakuje až o 5 rokov! Ja idem do toho. Priprav&iacute;m to celej rodine.

Áno otázka je na mieste, ale sú to naši členovia rodín, kamaráti a Čechoslováci. Kopa z nich sa zobudila, žiaľ neskoro. Je našou povinnosťou pomôcť tým, ktorí o to žiadajú.


Áno, je to tak. Áno, pomáhať, ale len tým, ktorí o to požiadajú.


Uvediem jeden príklad, ktorý sa vraj skutočne stal. Mladík bol na výlete so svojim kamarátom a psom v Yellowstone v Spojených štátoch amerických, kde zo zeme vytryskujú vriace gejzíry. Psík ušiel a do jedného gejzíra spadol. Samozrejme začal zavíjať od bolesti. Chlapec to myslel dobre a skočil za ním aby ho zachránil. Áno, do vriacej vody. Stihol ešte vyliezť a povedať, že urobil veľkú chybu. O pár minút zomrel. Možno je to mestská legenda a nič také sa nestalo (čítal som to dávno a nedarí sa mi to nájsť). Príbeh poukazuje na to, že za zlé rozhodnutia sa platí, aj keď to človek myslí dobre. A tiež že sú rozhodnutia, ktoré sa nedajú napraviť.


Génovo zmanipulovaní urobili veľkú chybu a budú musieť niesť následky bez ohľadu na to, či si uvedomili svoju chybu alebo nie, či sú to dobrí ľudia alebo nie, či to mysleli dobre alebo nie. Dúfajme, že existuje možnosť ako to zvrátiť, preto má veľký význam toto vlákno. Osobne si myslím, že sa to zvrátiť nedá, dá sa to iba zmierniť alebo oddialiť. Aj to má zmysel. Našou úlohou bolo informovanie svojho okolia predtým, než sa naše rodiny, priatelia a známi dali génovo zmanipulovať. Mali sme reagovať preventívne, nie teraz riešiť dôsledky. Splnili sme si svoju úlohu? Asi iba čiastočne, a nakoniec je vždy na konkrétnom človeku, či naše varovania a rady prijme alebo nie, pretože nikto nemá právo zasahovať do slobody rozhodovania druhého človeka. Môže to byť smutné, ale je to tak.


Za chyby sa platí a dobré úmysly, naivita a nevedomosť na tom nič nemenia. Naši predkovia považovali za najťažší hriech práve nevedomosť. Myslím si, že je jasné prečo.


[quote=&quot;pid:44938, uid:45&quot;]&Aacute;no ot&aacute;zka je na mieste, ale s&uacute; to na&scaron;i členovia rod&iacute;n, kamar&aacute;ti a Čechoslov&aacute;ci. Kopa z nich sa zobudila, žiaľ neskoro. Je na&scaron;ou povinnosťou pom&ocirc;cť t&yacute;m, ktor&iacute; o to žiadaj&uacute;.[/quote] &Aacute;no, je to tak. &Aacute;no, pom&aacute;hať, ale len t&yacute;m, ktor&iacute; o to požiadaj&uacute;. Uvediem jeden pr&iacute;klad, ktor&yacute; sa vraj skutočne stal. Mlad&iacute;k bol na v&yacute;lete so svojim kamar&aacute;tom a psom v Yellowstone v Spojen&yacute;ch &scaron;t&aacute;toch americk&yacute;ch, kde zo zeme vytryskuj&uacute; vriace gejz&iacute;ry. Ps&iacute;k u&scaron;iel a do jedn&eacute;ho gejz&iacute;ra spadol. Samozrejme začal zav&iacute;jať od bolesti. Chlapec to myslel dobre a skočil za n&iacute;m aby ho zachr&aacute;nil. &Aacute;no, do vriacej vody. Stihol e&scaron;te vyliezť a povedať, že urobil veľk&uacute; chybu. O p&aacute;r min&uacute;t zomrel. Možno je to mestsk&aacute; legenda a nič tak&eacute; sa nestalo (č&iacute;tal som to d&aacute;vno a nedar&iacute; sa mi to n&aacute;jsť). Pr&iacute;beh poukazuje na to, že za zl&eacute; rozhodnutia sa plat&iacute;, aj keď to človek mysl&iacute; dobre. A tiež že s&uacute; rozhodnutia, ktor&eacute; sa nedaj&uacute; napraviť. G&eacute;novo zmanipulovan&iacute; urobili veľk&uacute; chybu a bud&uacute; musieť niesť n&aacute;sledky bez ohľadu na to, či si uvedomili svoju chybu alebo nie, či s&uacute; to dobr&iacute; ľudia alebo nie, či to mysleli dobre alebo nie. D&uacute;fajme, že existuje možnosť ako to zvr&aacute;tiť, preto m&aacute; veľk&yacute; v&yacute;znam toto vl&aacute;kno. Osobne si mysl&iacute;m, že sa to zvr&aacute;tiť ned&aacute;, d&aacute; sa to iba zmierniť alebo oddialiť. Aj to m&aacute; zmysel. Na&scaron;ou &uacute;lohou bolo informovanie svojho okolia predt&yacute;m, než sa na&scaron;e rodiny, priatelia a zn&aacute;mi dali g&eacute;novo zmanipulovať. Mali sme reagovať prevent&iacute;vne, nie teraz rie&scaron;iť d&ocirc;sledky. Splnili sme si svoju &uacute;lohu? Asi iba čiastočne, a nakoniec je vždy na konkr&eacute;tnom človeku, či na&scaron;e varovania a rady prijme alebo nie, pretože nikto nem&aacute; pr&aacute;vo zasahovať do slobody rozhodovania druh&eacute;ho človeka. M&ocirc;že to byť smutn&eacute;, ale je to tak. Za chyby sa plat&iacute; a dobr&eacute; &uacute;mysly, naivita a nevedomosť na tom nič nemenia. Na&scaron;i predkovia považovali za najťaž&scaron;&iacute; hriech pr&aacute;ve nevedomosť. Mysl&iacute;m si, že je jasn&eacute; prečo.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 25. 11. 2021 o 11:42

Áno, je to tak. Áno, pomáhať, ale len tým, ktorí o to požiadajú.


ved to jasne píšem smile. ktorí chcú pomôcť, pomôžme im. Osobne si myslím, že nebude problém im pomôcť dožiť sa normálneho veku, ale horšie to bude s prípadnými potomkami geneticky upravených ľudí... toto už je asi pasé smile.


[quote=&quot;pid:44952, uid:623&quot;]&Aacute;no, je to tak. &Aacute;no, pom&aacute;hať, ale len t&yacute;m, ktor&iacute; o to požiadaj&uacute;.[/quote] ved to jasne p&iacute;&scaron;em ;). ktor&iacute; chc&uacute; pom&ocirc;cť, pom&ocirc;žme im. Osobne si mysl&iacute;m, že nebude probl&eacute;m im pom&ocirc;cť dožiť sa norm&aacute;lneho veku, ale hor&scaron;ie to bude s pr&iacute;padn&yacute;mi potomkami geneticky upraven&yacute;ch ľud&iacute;... toto už je asi pas&eacute; :(.

horšie to bude s prípadnými potomkami geneticky upravených ľudí... toto už je asi pasé.


Génovo zmanipulovaní a ich potomkovia sa veľmi ľahko môžu dostať z výsadného postavenia do pozície nechcených, alebo dokonca nebezpečných pre čistokrvných. Ako sa to bude riešiť, sa uvidí v budúcnosti.


[quote=&quot;pid:44972, uid:45&quot;]hor&scaron;ie to bude s pr&iacute;padn&yacute;mi potomkami geneticky upraven&yacute;ch ľud&iacute;... toto už je asi pas&eacute;.[/quote] G&eacute;novo zmanipulovan&iacute; a ich potomkovia sa veľmi ľahko m&ocirc;žu dostať z v&yacute;sadn&eacute;ho postavenia do poz&iacute;cie nechcen&yacute;ch, alebo dokonca nebezpečn&yacute;ch pre čistokrvn&yacute;ch. Ako sa to bude rie&scaron;iť, sa uvid&iacute; v bud&uacute;cnosti.
Nové: Snažím sa nerýpať do ostatných. Zároveň sa snažím nereagovať na kritiku, útoky, ani obviňovanie. Nie preto, že by som sa nedokázal ubrániť, ale preto, aby sa ľudia na fóre cítili príjemnejšie a diskusia sa nezahlcovala nepodstatným balastom.
Upravené 25. 11. 2021 o 14:10

Ako sa to bude riešiť sa uvidí v budúcnosti.
Očkovaným už nemůže pomoci pan Bůh a ne někdo z Vlády ... zničili se sami , důvěřující politické mafii a placeným médiím a novinářům .Je to stejné jako ve válce, první válečníci, kteří jdou do válke s emocemi jsou mrtví a přežije ten kdo jde s rozumem a strategií .


[quote=&quot;pid:44975, uid:623&quot;]Ako sa to bude rie&scaron;iť sa uvid&iacute; v bud&uacute;cnosti.[/quote]Očkovan&yacute;m už nemůže pomoci pan Bůh a ne někdo z Vl&aacute;dy ... zničili se sami , důvěřuj&iacute;c&iacute; politick&eacute; mafii a placen&yacute;m m&eacute;di&iacute;m a novin&aacute;řům .Je to stejn&eacute; jako ve v&aacute;lce, prvn&iacute; v&aacute;lečn&iacute;ci, kteř&iacute; jdou do v&aacute;lke s emocemi jsou mrtv&iacute; a přežije ten kdo jde s rozumem a strategi&iacute; .

dnes mi u nás poradila pani magistra v lekarne
SALUTEM Glutathion
2x denně - ráno a večer - po dobu 2 měsíc§
https://www.salutempharma.cz/e-shop/detoxikace/glutathion-1000-mg-detail


Bylo též prokázáno, že oxid grafenu narušuje oxidoredukční rovnováhu
a snižuje přirozené zásoby důležitého antioxidantu glutathionu.
Proto též více praktických studií prokázalo, že v těchto případech pomáhá léčba
N-acetylcysteinem (z něhož v těle vzniká glutathion) či přímým podáváním
glutathionu. Když byly v těle zvýšeny hladiny glutathionu, vyrovnaly se tím
ztráty způsobené očkováním nebo jinými způsoby „grafenizování“, tzn.
postupným zvyšováním oxidu grafenu v organismu.


Tělo také naštěstí má přirozenou schopnost ho postupně eliminovat.
V lidské krvi (bílých krvinkách) se vyskytují enzymy, které v určitých případech
mohou zcela metabolizovat oxid grafenu (viz zde…
https://phys.org/news/2015-06-graphene-oxide-biodegrades-human-enzymes.html).
Křen, resp. jeden z v něm se nacházejících enzymů, též napomáhá
odbourávat oxid grafenu (viz zde….
https://www.centrumserafin.cz/grafen-a-ochrana-pred-nim/). Aby se u
poslušně naočkovaných moc nesnížila hladina oxidu grafenu, doporučují se
oficiálně dvě až tři dávky očkování ročně, aby se v těle udržovaly účinné
hladiny grafenu. Tyto skutečnosti s podklady již byly předány soudu, aby
provedl patřičná opatření (viz soubor článků, které naleznete zde…
https://www.laquintacolumna.net/). Podkladný materiál pro soudní žalobu
naleznete zde.
https://www.docdroid.net/rNgtxyh/microscopia-de-vial-corminaty-dr-campra-firma-e-1-fusionado-pdf
..a zde
<https://www.dropbox.com/s/tnnq4ftw818chmx/FINAL_VERSI%C3%93N_CAMPRA_REPORT_DETECTION_GRAPHENE_IN_COVID19_VACCINES.pdf?dl=0


dnes mi u n&aacute;s poradila pani magistra v lekarne **SALUTEM Glutathion** 2x denně - r&aacute;no a večer - po dobu 2 měs&iacute;c&sect; https://www.salutempharma.cz/e-shop/detoxikace/glutathion-1000-mg-detail Bylo t&eacute;ž prok&aacute;z&aacute;no, že oxid grafenu naru&scaron;uje oxidoredukčn&iacute; rovnov&aacute;hu a snižuje přirozen&eacute; z&aacute;soby důležit&eacute;ho antioxidantu glutathionu. Proto t&eacute;ž v&iacute;ce praktick&yacute;ch studi&iacute; prok&aacute;zalo, že v těchto př&iacute;padech pom&aacute;h&aacute; l&eacute;čba N-acetylcysteinem (z něhož v těle vznik&aacute; glutathion) či př&iacute;m&yacute;m pod&aacute;v&aacute;n&iacute;m glutathionu. Když byly v těle zv&yacute;&scaron;eny hladiny glutathionu, vyrovnaly se t&iacute;m ztr&aacute;ty způsoben&eacute; očkov&aacute;n&iacute;m nebo jin&yacute;mi způsoby &bdquo;grafenizov&aacute;n&iacute;&ldquo;, tzn. postupn&yacute;m zvy&scaron;ov&aacute;n&iacute;m oxidu grafenu v organismu. Tělo tak&eacute; na&scaron;těst&iacute; m&aacute; přirozenou schopnost ho postupně eliminovat. V lidsk&eacute; krvi (b&iacute;l&yacute;ch krvink&aacute;ch) se vyskytuj&iacute; enzymy, kter&eacute; v určit&yacute;ch př&iacute;padech mohou zcela metabolizovat oxid grafenu (viz zde&hellip; &lt;https://phys.org/news/2015-06-graphene-oxide-biodegrades-human-enzymes.html&gt;). **Křen,** resp. jeden z v něm se nach&aacute;zej&iacute;c&iacute;ch enzymů, t&eacute;ž napom&aacute;h&aacute; odbour&aacute;vat oxid grafenu (viz zde&hellip;. &lt;https://www.centrumserafin.cz/grafen-a-ochrana-pred-nim/&gt;). Aby se u poslu&scaron;ně naočkovan&yacute;ch moc nesn&iacute;žila hladina oxidu grafenu, doporučuj&iacute; se ofici&aacute;lně dvě až tři d&aacute;vky očkov&aacute;n&iacute; ročně, aby se v těle udržovaly &uacute;činn&eacute; hladiny grafenu. Tyto skutečnosti s podklady již byly před&aacute;ny soudu, aby provedl patřičn&aacute; opatřen&iacute; (viz soubor čl&aacute;nků, kter&eacute; naleznete zde&hellip; &lt;https://www.laquintacolumna.net/&gt;). Podkladn&yacute; materi&aacute;l pro soudn&iacute; žalobu naleznete zde. &lt;https://www.docdroid.net/rNgtxyh/microscopia-de-vial-corminaty-dr-campra-firma-e-1-fusionado-pdf&gt; ..a zde &lt;https://www.dropbox.com/s/tnnq4ftw818chmx/FINAL_VERSI%C3%93N_CAMPRA_REPORT_DETECTION_GRAPHENE_IN_COVID19_VACCINES.pdf?dl=0

Svetová rada pre zdravie predstavuje detoxikáciu spike proteínov

Inhibítory a neutralizátory hrotových proteínov


Skupina medzinárodných lekárov a zdravotníkov, ktorí majú skúsenosti s pomocou ľuďom, ktorí sa zotavujú z ochorenia COVID-19 a po vakcíne proti COVID-19, zostavila prirodzené spôsoby, ako znížiť vedľajšie účinky spike proteínov. Nasledujúce látky sú inhibítory, čo znamená, že potláčajú väzbu proteínu na ľudské bunky:


Runella vulgaris


Borovicové ihličie


Emodin


Neem


Výťažok z listov púpavy


Ivermektín


Napríklad ivermektín sa spája s doménou ohýbania hrotového receptora SARS-CoV-2, ktorá je viazaná na ACE2, čo môže narušiť jeho schopnosť pripojiť sa k membráne ľudskej bunky. Vedci tiež zostavili zoznam neutralizátorov spike proteínu, ktoré mu zabraňujú spôsobovať ďalšie poškodenie buniek. Patria medzi ne:


N-acetylcysteín (NAC)


Glutatión


Feniklový čaj


Anízový čaj


Čaj z borovicového ihličia


Ľubovník bodkovaný


Listy komonice lekárskej


Vitamín C


Rastlinné látky uvedené v tabuľke vyššie obsahujú kyselinu šikimovú, ktorá môže pôsobiť proti tvorbe krvných zrazenín a znižovať niektoré toxické účinky spike proteínu. Nattokináza, forma fermentovanej sóje, môže tiež pomôcť znížiť výskyt krvných zrazenín.


Ako chrániť receptory ACE2 a detoxikovať IL-6


Spike proteín sa viaže na receptory ACE2 vašich buniek a narúša normálnu funkciu receptorov. Táto blokáda môže zmeniť funkciu tkanív a byť zodpovedná za spustenie autoimunitných ochorení alebo abnormálneho krvácania či zrážania krvi vrátane trombotickej trombocytopénie vyvolanej očkovaním.


Ivermektín, hydroxychlorochín (so zinkom), kvercetín (so zinkom) a fisetín (flavonoid) sú príklady látok, ktoré môžu prirodzene chrániť vaše receptory ACE2. Ivermektín pôsobí tak, že sa viaže na receptory ACE2, čím zabraňuje vzniku spike proteínu.


Interleukín 6 (IL-6) je prozápalový cytokín, ktorý sa exprimuje po injekcii a jeho hladiny sa zvyšujú u ľudí s COVID-19. Z tohto dôvodu Svetová zdravotnícka organizácia odporúča inhibítory IL-6 pre ľudí, ktorí majú závažný priebeh COVID-19.


Existuje mnoho prírodných inhibítorov IL-6 alebo protizápalových liekov, ktoré môžu byť užitočné pre tých, ktorí sa snažia o detoxikáciu:


Boswellia serrata (kadidlo)


Výťažok z listov púpavy


Čierna rasca (Nigella sativa)


Kurkumín


Krilový olej a iné mastné kyseliny


Škorica


Fisetin


Apigenín


Kvercetín


Resveratrol


Luteolín


Vitamín D3 (s vitamínom K)


Zinok


Horčík


Jasmínový čaj


Bobkové listy


Čierne korenie


Muškátový oriešok


Šalvia


Aby sa vírus SARS-CoV-2 dostal do buniek, musí sa najprv naviazať na receptor ACE2 alebo CD147 na bunke. Potom sa podjednotka proteínu musí proteolyticky rozštiepiť (rozrezať). Bez tohto štiepenia bielkovín by sa vírus jednoducho pripojil k receptoru a nepokračoval by.


“Miesto furínu je dôvodom, prečo je vírus taký prenosný a prečo napáda srdce, mozog a cievy,” povedal doktor Steven Quay, lekár a vedec, na vypočutí podvýboru Snemovne reprezentantov pre dohľad a reformu o kríze vybraných koronavírusov.


Prítomnosť nového furínového štiepneho miesta na víruse SARS-CoV-2, zatiaľ čo iné koronavírusy nemajú ani jeden príklad furínového štiepneho miesta, je hlavným dôvodom, prečo sa mnohí domnievajú, že vírus SARS-CoV-2 vznikol v laboratóriu výskumom GOF (gain-of-function). Prírodné inhibítory furínu, ktoré zabraňujú štiepeniu hrotového proteínu, vám môžu pomôcť detoxikovať furín a zahŕňajú:


Rutín


Limonén


Baicalein


Hesperidín


Serín proteáza je ďalší enzým, ktorý je zodpovedný za proteolytické štiepenie hrotového proteínu SARS-CoV-2, čo umožňuje splynutie vírusu s hostiteľskými bunkami. Potláčanie serínovej proteázy preto môže zabrániť aktivácii proteínu spike a vstupu vírusu do buniek. WCH zostavila niekoľko prírodných inhibítorov serínových proteáz vrátane:


Zelený čaj


Zemiakové hľuzy


Modrozelené riasy


Sója


N-acetyl cysteín (NAC)


Boswellia
Časovo obmedzená konzumácia a zdravá strava pre všetkých


Okrem uvedených cieľových látok Svetová rada pre zdravie správne poukázala na to, že zdravá strava je prvým krokom k zdravému imunitnému systému. Pre optimálnu imunitnú odpoveď je nevyhnutné znížiť spotrebu spracovaných potravín a iných prozápalových potravín vrátane rastlinných (semenných) olejov. Prospešná je aj časovo obmedzená strava, t. j. jedlá, ktoré sú rozdelené do šiestich až ôsmich hodín. To zlepší vaše zdravie v mnohých ohľadoch, najmä zlepšením zdravia mitochondrií a metabolickej flexibility. Môže tiež podporovať autofágiu, ktorá pomáha telu odstraňovať poškodené bunky. Ako sa uvádza:


“Táto metóda sa používa na vyvolanie autofágie, čo je v podstate recyklačný proces, ktorý prebieha v ľudských bunkách, kde bunky rozkladajú a recyklujú zložky. Autofágia sa v tele využíva na odstránenie poškodených bunkových proteínov a po infekcii môže zničiť škodlivé vírusy a baktérie.”


Ďalšou stratégiou na podporu zdravia a dlhovekosti, prípadne na pomoc pri detoxikácii spike proteínov, je pravidelné saunovanie. Keď je vaše telo vystavené primeranej tepelnej záťaži, postupne sa na teplo aklimatizuje, čo vedie k mnohým pozitívnym zmenám v tele.


Tieto adaptácie zahŕňajú zvýšený objem plazmy a prietok krvi do srdca a svalov (čo zvyšuje športovú vytrvalosť) a nárast svalovej hmoty v dôsledku vyšších hladín proteínov tepelného šoku a rastových hormónov. Vďaka poteniu, ktoré podporuje, je účinnou metódou detoxikácie.


10 najlepších produktov na detoxikáciu bielkovín – a úplný sprievodca.


Nižšie je uvedený kompletný sprievodca užitočných látok na detoxikáciu toxických hrotových proteínov, vrátane odporúčaných dávok, ktoré si overte u svojho alternatívneho lekára. Ak si nie ste istí, kde začať, nasledujúcich 10 látok je “základom”, pokiaľ ide o detoxikáciu. Je to dobrý začiatok pre vypracovanie komplexnejšej stratégie v oblasti zdravia:


Vitamín D


Vitamín C


NAC


Ivermektín


Semená Nigella


Kvercetín


Zinok


Horčík


Kurkumín


Výťažok z pestreca mariánskeho


Sprievodca detoxikáciou spike proteínov od Svetovej rady pre zdravie:


Ivermectin: 0,4mg/kg týždenne počas 4 týždňov. (Pozn. Terezy: Ke mně se dostalo trochu jiné dávkování. Zřejmě při akutním stavu: 0,2 mg/kg, 1x za 24 hod., u váhy nad 90kg 0,3 mg/kg. Min. 2 dny, max. 5 dní, při zlepšení vysadit.)


Hydroxychlorochin: 200mg týždenne počas 4 týždňov.


Vitamín C: 6-12g počas dňa užiť, lipozomálny vitamín C 3-6g (=3000 až 6000 mg) a askorbylpalmitát 1-3g.


Prunella Vulgaris: 207ml denne
Čaj z borovicového ihličia: 3x denne
Neem: podľa príbalového letáčiku.
Výťažok z púpavových listov: podľa pokynov vášho alternatívneho lekára.
NAC (N-Acetyl Cystein): 1200mg denne rozdeliť počas dňa.
Feniklový čaj: začnite s jednou šálkou a sledujte si stav.
Anízový čaj: začnite s jednou šálkou denne.
Jasmínový čaj: 8 šálok denne
Zelený čaj
Listy z komonice lekárskej


Lumbrokináza, serrapeptidáza alebo nattokináza: 2-6 kapsúl 3-4 krát denne nalačno hodinu pred jedlom alebo dve hodiny po jedle.


Boswellia serrata: podľa príbalového letáčiku.
Čierna rasca
Kurkumín
Rybí olej
Fisetín flavonoid: 100mg denne
Apigenín: 50mg denne
Kvercetín flavonoid: 500mg dvakrát denne konzumovať so zinkom.
Resveratrol: až 1500mg denne počas troch mesiacov.
Luteolín
Vitamín D3 s K2: 5000-10000 jednotiek denne
Zinok: 11-40mg denne
Magnézium: 350mg denne
Bobkové listy, čierne korenie, šalvia, rutín
Hesperidín: 150mg dvakrát denne
Modrozelené riasy: 1-10g denne
Výťažok z pestreca mariánskeho: 200mg až 3krát denne
Original: https://uncutnews.ch/weltgesundheitsrat-enthuellt-spike-protein-entgiftung/


[quote=&quot;pid:51568, uid:12&quot;]Svetov&aacute; rada pre zdravie predstavuje detoxik&aacute;ciu spike prote&iacute;nov[/quote] Inhib&iacute;tory a neutraliz&aacute;tory hrotov&yacute;ch prote&iacute;nov Skupina medzin&aacute;rodn&yacute;ch lek&aacute;rov a zdravotn&iacute;kov, ktor&iacute; maj&uacute; sk&uacute;senosti s pomocou ľuďom, ktor&iacute; sa zotavuj&uacute; z ochorenia COVID-19 a po vakc&iacute;ne proti COVID-19, zostavila prirodzen&eacute; sp&ocirc;soby, ako zn&iacute;žiť vedľaj&scaron;ie &uacute;činky spike prote&iacute;nov. Nasleduj&uacute;ce l&aacute;tky s&uacute; inhib&iacute;tory, čo znamen&aacute;, že potl&aacute;čaj&uacute; v&auml;zbu prote&iacute;nu na ľudsk&eacute; bunky: Runella vulgaris Borovicov&eacute; ihličie Emodin Neem V&yacute;ťažok z listov p&uacute;pavy Ivermekt&iacute;n Napr&iacute;klad ivermekt&iacute;n sa sp&aacute;ja s dom&eacute;nou oh&yacute;bania hrotov&eacute;ho receptora SARS-CoV-2, ktor&aacute; je viazan&aacute; na ACE2, čo m&ocirc;že naru&scaron;iť jeho schopnosť pripojiť sa k membr&aacute;ne ľudskej bunky. Vedci tiež zostavili zoznam neutraliz&aacute;torov spike prote&iacute;nu, ktor&eacute; mu zabraňuj&uacute; sp&ocirc;sobovať ďal&scaron;ie po&scaron;kodenie buniek. Patria medzi ne: N-acetylcyste&iacute;n (NAC) Glutati&oacute;n Feniklov&yacute; čaj An&iacute;zov&yacute; čaj Čaj z borovicov&eacute;ho ihličia Ľubovn&iacute;k bodkovan&yacute; Listy komonice lek&aacute;rskej Vitam&iacute;n C Rastlinn&eacute; l&aacute;tky uveden&eacute; v tabuľke vy&scaron;&scaron;ie obsahuj&uacute; kyselinu &scaron;ikimov&uacute;, ktor&aacute; m&ocirc;že p&ocirc;sobiť proti tvorbe krvn&yacute;ch zrazen&iacute;n a znižovať niektor&eacute; toxick&eacute; &uacute;činky spike prote&iacute;nu. Nattokin&aacute;za, forma fermentovanej s&oacute;je, m&ocirc;že tiež pom&ocirc;cť zn&iacute;žiť v&yacute;skyt krvn&yacute;ch zrazen&iacute;n. Ako chr&aacute;niť receptory ACE2 a detoxikovať IL-6 Spike prote&iacute;n sa viaže na receptory ACE2 va&scaron;ich buniek a nar&uacute;&scaron;a norm&aacute;lnu funkciu receptorov. T&aacute;to blok&aacute;da m&ocirc;že zmeniť funkciu tkan&iacute;v a byť zodpovedn&aacute; za spustenie autoimunitn&yacute;ch ochoren&iacute; alebo abnorm&aacute;lneho krv&aacute;cania či zr&aacute;žania krvi vr&aacute;tane trombotickej trombocytop&eacute;nie vyvolanej očkovan&iacute;m. Ivermekt&iacute;n, hydroxychloroch&iacute;n (so zinkom), kvercet&iacute;n (so zinkom) a fiset&iacute;n (flavonoid) s&uacute; pr&iacute;klady l&aacute;tok, ktor&eacute; m&ocirc;žu prirodzene chr&aacute;niť va&scaron;e receptory ACE2. Ivermekt&iacute;n p&ocirc;sob&iacute; tak, že sa viaže na receptory ACE2, č&iacute;m zabraňuje vzniku spike prote&iacute;nu. Interleuk&iacute;n 6 (IL-6) je proz&aacute;palov&yacute; cytok&iacute;n, ktor&yacute; sa exprimuje po injekcii a jeho hladiny sa zvy&scaron;uj&uacute; u ľud&iacute; s COVID-19. Z tohto d&ocirc;vodu Svetov&aacute; zdravotn&iacute;cka organiz&aacute;cia odpor&uacute;ča inhib&iacute;tory IL-6 pre ľud&iacute;, ktor&iacute; maj&uacute; z&aacute;važn&yacute; priebeh COVID-19. Existuje mnoho pr&iacute;rodn&yacute;ch inhib&iacute;torov IL-6 alebo protiz&aacute;palov&yacute;ch liekov, ktor&eacute; m&ocirc;žu byť užitočn&eacute; pre t&yacute;ch, ktor&iacute; sa snažia o detoxik&aacute;ciu: Boswellia serrata (kadidlo) V&yacute;ťažok z listov p&uacute;pavy Čierna rasca (Nigella sativa) Kurkum&iacute;n Krilov&yacute; olej a in&eacute; mastn&eacute; kyseliny &Scaron;korica Fisetin Apigen&iacute;n Kvercet&iacute;n Resveratrol Luteol&iacute;n Vitam&iacute;n D3 (s vitam&iacute;nom K) Zinok Horč&iacute;k Jasm&iacute;nov&yacute; čaj Bobkov&eacute; listy Čierne korenie Mu&scaron;k&aacute;tov&yacute; orie&scaron;ok &Scaron;alvia Aby sa v&iacute;rus SARS-CoV-2 dostal do buniek, mus&iacute; sa najprv naviazať na receptor ACE2 alebo CD147 na bunke. Potom sa podjednotka prote&iacute;nu mus&iacute; proteolyticky roz&scaron;tiepiť (rozrezať). Bez tohto &scaron;tiepenia bielkov&iacute;n by sa v&iacute;rus jednoducho pripojil k receptoru a nepokračoval by. &ldquo;Miesto fur&iacute;nu je d&ocirc;vodom, prečo je v&iacute;rus tak&yacute; prenosn&yacute; a prečo nap&aacute;da srdce, mozog a cievy,&rdquo; povedal doktor Steven Quay, lek&aacute;r a vedec, na vypočut&iacute; podv&yacute;boru Snemovne reprezentantov pre dohľad a reformu o kr&iacute;ze vybran&yacute;ch koronav&iacute;rusov. Pr&iacute;tomnosť nov&eacute;ho fur&iacute;nov&eacute;ho &scaron;tiepneho miesta na v&iacute;ruse SARS-CoV-2, zatiaľ čo in&eacute; koronav&iacute;rusy nemaj&uacute; ani jeden pr&iacute;klad fur&iacute;nov&eacute;ho &scaron;tiepneho miesta, je hlavn&yacute;m d&ocirc;vodom, prečo sa mnoh&iacute; domnievaj&uacute;, že v&iacute;rus SARS-CoV-2 vznikol v laborat&oacute;riu v&yacute;skumom GOF (gain-of-function). Pr&iacute;rodn&eacute; inhib&iacute;tory fur&iacute;nu, ktor&eacute; zabraňuj&uacute; &scaron;tiepeniu hrotov&eacute;ho prote&iacute;nu, v&aacute;m m&ocirc;žu pom&ocirc;cť detoxikovať fur&iacute;n a zahŕňaj&uacute;: Rut&iacute;n Limon&eacute;n Baicalein Hesperid&iacute;n Ser&iacute;n prote&aacute;za je ďal&scaron;&iacute; enz&yacute;m, ktor&yacute; je zodpovedn&yacute; za proteolytick&eacute; &scaron;tiepenie hrotov&eacute;ho prote&iacute;nu SARS-CoV-2, čo umožňuje splynutie v&iacute;rusu s hostiteľsk&yacute;mi bunkami. Potl&aacute;čanie ser&iacute;novej prote&aacute;zy preto m&ocirc;že zabr&aacute;niť aktiv&aacute;cii prote&iacute;nu spike a vstupu v&iacute;rusu do buniek. WCH zostavila niekoľko pr&iacute;rodn&yacute;ch inhib&iacute;torov ser&iacute;nov&yacute;ch prote&aacute;z vr&aacute;tane: Zelen&yacute; čaj Zemiakov&eacute; hľuzy Modrozelen&eacute; riasy S&oacute;ja N-acetyl cyste&iacute;n (NAC) Boswellia Časovo obmedzen&aacute; konzum&aacute;cia a zdrav&aacute; strava pre v&scaron;etk&yacute;ch Okrem uveden&yacute;ch cieľov&yacute;ch l&aacute;tok Svetov&aacute; rada pre zdravie spr&aacute;vne pouk&aacute;zala na to, že zdrav&aacute; strava je prv&yacute;m krokom k zdrav&eacute;mu imunitn&eacute;mu syst&eacute;mu. Pre optim&aacute;lnu imunitn&uacute; odpoveď je nevyhnutn&eacute; zn&iacute;žiť spotrebu spracovan&yacute;ch potrav&iacute;n a in&yacute;ch proz&aacute;palov&yacute;ch potrav&iacute;n vr&aacute;tane rastlinn&yacute;ch (semenn&yacute;ch) olejov. Prospe&scaron;n&aacute; je aj časovo obmedzen&aacute; strava, t. j. jedl&aacute;, ktor&eacute; s&uacute; rozdelen&eacute; do &scaron;iestich až &ocirc;smich hod&iacute;n. To zlep&scaron;&iacute; va&scaron;e zdravie v mnoh&yacute;ch ohľadoch, najm&auml; zlep&scaron;en&iacute;m zdravia mitochondri&iacute; a metabolickej flexibility. M&ocirc;že tiež podporovať autof&aacute;giu, ktor&aacute; pom&aacute;ha telu odstraňovať po&scaron;koden&eacute; bunky. Ako sa uv&aacute;dza: &ldquo;T&aacute;to met&oacute;da sa použ&iacute;va na vyvolanie autof&aacute;gie, čo je v podstate recyklačn&yacute; proces, ktor&yacute; prebieha v ľudsk&yacute;ch bunk&aacute;ch, kde bunky rozkladaj&uacute; a recykluj&uacute; zložky. Autof&aacute;gia sa v tele využ&iacute;va na odstr&aacute;nenie po&scaron;koden&yacute;ch bunkov&yacute;ch prote&iacute;nov a po infekcii m&ocirc;že zničiť &scaron;kodliv&eacute; v&iacute;rusy a bakt&eacute;rie.&rdquo; Ďal&scaron;ou strat&eacute;giou na podporu zdravia a dlhovekosti, pr&iacute;padne na pomoc pri detoxik&aacute;cii spike prote&iacute;nov, je pravideln&eacute; saunovanie. Keď je va&scaron;e telo vystaven&eacute; primeranej tepelnej z&aacute;ťaži, postupne sa na teplo aklimatizuje, čo vedie k mnoh&yacute;m pozit&iacute;vnym zmen&aacute;m v tele. Tieto adapt&aacute;cie zahŕňaj&uacute; zv&yacute;&scaron;en&yacute; objem plazmy a prietok krvi do srdca a svalov (čo zvy&scaron;uje &scaron;portov&uacute; vytrvalosť) a n&aacute;rast svalovej hmoty v d&ocirc;sledku vy&scaron;&scaron;&iacute;ch hlad&iacute;n prote&iacute;nov tepeln&eacute;ho &scaron;oku a rastov&yacute;ch horm&oacute;nov. Vďaka poteniu, ktor&eacute; podporuje, je &uacute;činnou met&oacute;dou detoxik&aacute;cie. 10 najlep&scaron;&iacute;ch produktov na detoxik&aacute;ciu bielkov&iacute;n &ndash; a &uacute;pln&yacute; sprievodca. Niž&scaron;ie je uveden&yacute; kompletn&yacute; sprievodca užitočn&yacute;ch l&aacute;tok na detoxik&aacute;ciu toxick&yacute;ch hrotov&yacute;ch prote&iacute;nov, vr&aacute;tane odpor&uacute;čan&yacute;ch d&aacute;vok, ktor&eacute; si overte u svojho alternat&iacute;vneho lek&aacute;ra. Ak si nie ste ist&iacute;, kde začať, nasleduj&uacute;cich 10 l&aacute;tok je &ldquo;z&aacute;kladom&rdquo;, pokiaľ ide o detoxik&aacute;ciu. Je to dobr&yacute; začiatok pre vypracovanie komplexnej&scaron;ej strat&eacute;gie v oblasti zdravia: Vitam&iacute;n D Vitam&iacute;n C NAC Ivermekt&iacute;n Semen&aacute; Nigella Kvercet&iacute;n Zinok Horč&iacute;k Kurkum&iacute;n V&yacute;ťažok z pestreca mari&aacute;nskeho Sprievodca detoxik&aacute;ciou spike prote&iacute;nov od Svetovej rady pre zdravie: Ivermectin: 0,4mg/kg t&yacute;ždenne počas 4 t&yacute;ždňov. (Pozn. Terezy: Ke mně se dostalo trochu jin&eacute; d&aacute;vkov&aacute;n&iacute;. Zřejmě při akutn&iacute;m stavu: 0,2 mg/kg, 1x za 24 hod., u v&aacute;hy nad 90kg 0,3 mg/kg. Min. 2 dny, max. 5 dn&iacute;, při zlep&scaron;en&iacute; vysadit.) Hydroxychlorochin: 200mg t&yacute;ždenne počas 4 t&yacute;ždňov. Vitam&iacute;n C: 6-12g počas dňa užiť, lipozom&aacute;lny vitam&iacute;n C 3-6g (=3000 až 6000 mg) a askorbylpalmit&aacute;t 1-3g. Prunella Vulgaris: 207ml denne Čaj z borovicov&eacute;ho ihličia: 3x denne Neem: podľa pr&iacute;balov&eacute;ho let&aacute;čiku. V&yacute;ťažok z p&uacute;pavov&yacute;ch listov: podľa pokynov v&aacute;&scaron;ho alternat&iacute;vneho lek&aacute;ra. NAC (N-Acetyl Cystein): 1200mg denne rozdeliť počas dňa. Feniklov&yacute; čaj: začnite s jednou &scaron;&aacute;lkou a sledujte si stav. An&iacute;zov&yacute; čaj: začnite s jednou &scaron;&aacute;lkou denne. Jasm&iacute;nov&yacute; čaj: 8 &scaron;&aacute;lok denne Zelen&yacute; čaj Listy z komonice lek&aacute;rskej Lumbrokin&aacute;za, serrapeptid&aacute;za alebo nattokin&aacute;za: 2-6 kaps&uacute;l 3-4 kr&aacute;t denne nalačno hodinu pred jedlom alebo dve hodiny po jedle. Boswellia serrata: podľa pr&iacute;balov&eacute;ho let&aacute;čiku. Čierna rasca Kurkum&iacute;n Ryb&iacute; olej Fiset&iacute;n flavonoid: 100mg denne Apigen&iacute;n: 50mg denne Kvercet&iacute;n flavonoid: 500mg dvakr&aacute;t denne konzumovať so zinkom. Resveratrol: až 1500mg denne počas troch mesiacov. Luteol&iacute;n Vitam&iacute;n D3 s K2: 5000-10000 jednotiek denne Zinok: 11-40mg denne Magn&eacute;zium: 350mg denne Bobkov&eacute; listy, čierne korenie, &scaron;alvia, rut&iacute;n Hesperid&iacute;n: 150mg dvakr&aacute;t denne Modrozelen&eacute; riasy: 1-10g denne V&yacute;ťažok z pestreca mari&aacute;nskeho: 200mg až 3kr&aacute;t denne Original: https://uncutnews.ch/weltgesundheitsrat-enthuellt-spike-protein-entgiftung/
6.63k
65
35
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept