Zdravie a záhrada
Ako pomôcť očkovaným?

Prosím, iste všetci máme v svojom okruhu ľudí, ktorí sa nechali zaočkovať, či už omylom, alebo z nátlaku.
Veľa z nich sa už precitlo a majú o seba obavy, aj ja o nich, predsa len sú to príbuzní a milované osoby. Poďme urobiť jednotné vlákno s tým ako a čím im pomôcť. Budem Vám vďačná za akékoľvek rady.


Čo myslíte, mali by brať aj preventívne Ivermentín napríklad?


Čo som doteraz zistila:


  • vid D, C, B, Zinok, Jód
  • anopyrin
  • huba čaga
  • pycnogenol

Za mňa by som pridala Mumio. Prosím Vás o radu.


Prosím, iste všetci máme v svojom okruhu ľudí, ktorí sa nechali zaočkovať, či už omylom, alebo z nátlaku. Veľa z nich sa už precitlo a majú o seba obavy, aj ja o nich, predsa len sú to príbuzní a milované osoby. Poďme urobiť jednotné vlákno s tým ako a čím im pomôcť. Budem Vám vďačná za akékoľvek rady. Čo myslíte, mali by brať aj preventívne Ivermentín napríklad? Čo som doteraz zistila: - vid D, C, B, Zinok, Jód - anopyrin - huba čaga - pycnogenol Za mňa by som pridala Mumio. Prosím Vás o radu.

Jak se může někdo nechat očkovat OMYLEM?

Toto tu odmietam riešiť. Toto sa rieši inde. Tu poprosím vecne, ako pomôcť.
Ďakujem za pochopenie. smile


[quote="pid:21630, uid:149"]Jak se může někdo nechat očkovat OMYLEM?[/quote] Toto tu odmietam riešiť. Toto sa rieši inde. Tu poprosím vecne, ako pomôcť. Ďakujem za pochopenie. :)

Ďakujem za pochopenie.
Rozumím, jen mě to zajímalo, jelikož si to moc neumím představit, víš. Pochopím to pod nátlakem, to je hned. Zaměstnavatel dá nůž na krk. Ale, ten omyl mi nejde na rozum. Jakože, si třeba nechám udělat tetování omylem. Ale, ok nebudu se v tom vrtat smile


[quote="pid:21631, uid:45"]Ďakujem za pochopenie.[/quote] Rozumím, jen mě to zajímalo, jelikož si to moc neumím představit, víš. Pochopím to pod nátlakem, to je hned. Zaměstnavatel dá nůž na krk. Ale, ten omyl mi nejde na rozum. Jakože, si třeba nechám udělat tetování omylem. Ale, ok nebudu se v tom vrtat :)

Sonice, žiadali ťa o pomoc?

áno


[quote="pid:21633, uid:217"]Sonice, žiadali ťa o pomoc?[/quote] áno

Tu poprosím vecne, ako pomôcť.


Sonice, možeš (te) skúsiť popritom všetkom aj homemopatický detox. Je to na konkrétnu vakcínu. Ja s tým osobné skúsenosti nemám, ale homeopati používajú toto roky na iné vakcíny a ich vedľajšie účinky. Tu je kontakt, sledujem ju na fb, dávala tam konkrétne detox ešte v januári na Pfizer.


http://www.homeonitra.sk/poradenstvo/


Toto neuškodí, či reálne pomôže neviem.


Potom by som možno skúsila cez FB nakontaktovať Mira Šteca alebo Irene Habináková. Možno s týmto majú skúsenosti, riešili už všeličo.


Iné poradiť neviem.


[quote="pid:21631, uid:45"]Tu poprosím vecne, ako pomôcť.[/quote] Sonice, možeš (te) skúsiť popritom všetkom aj homemopatický detox. Je to na konkrétnu vakcínu. Ja s tým osobné skúsenosti nemám, ale homeopati používajú toto roky na iné vakcíny a ich vedľajšie účinky. Tu je kontakt, sledujem ju na fb, dávala tam konkrétne detox ešte v januári na Pfizer. http://www.homeonitra.sk/poradenstvo/ Toto neuškodí, či reálne pomôže neviem. Potom by som možno skúsila cez FB nakontaktovať Mira Šteca alebo Irene Habináková. Možno s týmto majú skúsenosti, riešili už všeličo. Iné poradiť neviem.

Iné poradiť neviem.

Veľmi pekne ďakujem <3.


[quote=&quot;pid:21635, uid:273&quot;]In&eacute; poradiť neviem.[/quote] Veľmi pekne ďakujem &lt;3.

Pomôcť sa dá len vtedy, ak je o to človek vyslovene požiadaný. A aj vtedy by mal poznať všetky bezpečné spôsoby pomáhania. Prečítajte si niektoré referáty zo zborníkov Slovenskej psychotronickej spoločnosti, ktoré o tom pojednávajú (rok 2018, posledný referát).


https://www.psychotronicaslovaca.sk/zborniky-z-kongresov/


Pom&ocirc;cť sa d&aacute; len vtedy, ak je o to človek vyslovene požiadan&yacute;. A aj vtedy by mal poznať v&scaron;etky bezpečn&eacute; sp&ocirc;soby pom&aacute;hania. Preč&iacute;tajte si niektor&eacute; refer&aacute;ty zo zborn&iacute;kov Slovenskej psychotronickej spoločnosti, ktor&eacute; o tom pojedn&aacute;vaj&uacute; (rok 2018, posledn&yacute; refer&aacute;t). https://www.psychotronicaslovaca.sk/zborniky-z-kongresov/

@kulich - nnaprosto s Tebou souhlasím. Nevyžádaná pomoc má násobně negativní důsledek pro donora i akceptora. Nedělejme ze zaočkovaných skupinu pomýlených a obelhaných chudáků. Není to tak a tímto dobrovolně voleným iluzionizmem nepomáháme ale vůbec ničemu. Kdo chce a má sílu přiznat chybu,tak ji přizná. Kdo chce a přijde pro pomocnou ruku, tak ji URČITĚ dostane. A kdo se cítí nadále oprávněn nemýlit se? Zůstane v omylu a podle toho i dopadne. To je determinant . Dívají se snad oni tímto zorným úhlem na ty "nenormální" nezaočkované? To je dotaz na Sonici. Kam si Tě zařadili ?

@kulich - nnaprosto s Tebou souhlas&iacute;m. Nevyž&aacute;dan&aacute; pomoc m&aacute; n&aacute;sobně negativn&iacute; důsledek pro donora i akceptora. Nedělejme ze zaočkovan&yacute;ch skupinu pom&yacute;len&yacute;ch a obelhan&yacute;ch chud&aacute;ků. Nen&iacute; to tak a t&iacute;mto dobrovolně volen&yacute;m iluzionizmem nepom&aacute;h&aacute;me ale vůbec ničemu. Kdo chce a m&aacute; s&iacute;lu přiznat chybu,tak ji přizn&aacute;. Kdo chce a přijde pro pomocnou ruku, tak ji URČITĚ dostane. A kdo se c&iacute;t&iacute; nad&aacute;le opr&aacute;vněn nem&yacute;lit se? Zůstane v omylu a podle toho i dopadne. To je determinant . D&iacute;vaj&iacute; se snad oni t&iacute;mto zorn&yacute;m &uacute;hlem na ty &quot;nenorm&aacute;ln&iacute;&quot; nezaočkovan&eacute;? To je dotaz na Sonici. Kam si Tě zařadili ?

mne niekto na nete vravel, ze ivermektin by mal pomoct, ale neviem ci sa to tykalo len sputnika resp. astra zenecy.
Boletus: mozno je predsa prave tato rada Sonice tou pomocnou rukou


mne niekto na nete vravel, ze ivermektin by mal pomoct, ale neviem ci sa to tykalo len sputnika resp. astra zenecy. Boletus: mozno je predsa prave tato rada Sonice tou pomocnou rukou
Upravené 25. 6. 2021 o 14:02

Léky na ředění krve. To je proti sraženinám. Takt se zbavil otec silných bolestí ruk.


L&eacute;ky na ředěn&iacute; krve. To je proti sraženin&aacute;m. Takt se zbavil otec siln&yacute;ch bolest&iacute; ruk.

Dušan

@Boletus, @kulich úplne s vami súhlasím. Vo svojom okolí mám mnoho zaočkovaných, ale kým niekto výslovne nebude chciet pomocť a poradiť, tak je to len a len jeho zalezitost. Najhoršie je to v rodinách, no kým neprídu tie správne otázky nemá zmysel sa tým zaoberať. Podľa mňa otázka, ako sa z toho dostat je druhoradá a správna otázka pre toho, kto sa dal zaočkovať, by po precitnutí mala byť: Prečo som sa dal zaočkovať?
Okrem tých najznámejších liekov odporúčam aj Kozinec Blanity, ktorý napomáha regenerácii DNA...

@Boletus, @kulich &uacute;plne s vami s&uacute;hlas&iacute;m. Vo svojom okol&iacute; m&aacute;m mnoho zaočkovan&yacute;ch, ale k&yacute;m niekto v&yacute;slovne nebude chciet pomocť a poradiť, tak je to len a len jeho zalezitost. Najhor&scaron;ie je to v rodin&aacute;ch, no k&yacute;m nepr&iacute;du tie spr&aacute;vne ot&aacute;zky nem&aacute; zmysel sa t&yacute;m zaoberať. Podľa mňa ot&aacute;zka, ako sa z toho dostat je druhorad&aacute; a spr&aacute;vna ot&aacute;zka pre toho, kto sa dal zaočkovať, by po precitnut&iacute; mala byť: Prečo som sa dal zaočkovať? Okrem t&yacute;ch najzn&aacute;mej&scaron;&iacute;ch liekov odpor&uacute;čam aj Kozinec Blanity, ktor&yacute; napom&aacute;ha regener&aacute;cii DNA...

pycnogenol


Ak je to výťažok z ihličia, tak to nerobiť, ostatné sú v poriadku.


[quote=&quot;pid:21629, uid:45&quot;]pycnogenol[/quote] Ak je to v&yacute;ťažok z ihličia, tak to nerobiť, ostatn&eacute; s&uacute; v poriadku.

Moderátor

Sonice, žiadali ťa o pomoc?
Um


áno


Myslím že tu je odpoveď....pre Boletusa a kulicha...


Požiadali ju/ho o pomoc.....


[quote=&quot;pid:21634, uid:45&quot;]Sonice, žiadali ťa o pomoc? Um &aacute;no[/quote] Mysl&iacute;m že tu je odpoveď....pre Boletusa a kulicha... Požiadali ju/ho o pomoc.....
Upravené 25. 6. 2021 o 14:26

Nevim, mozna se mylim, ale porad mam takovou tuchu, ze uz maji protijed, jako dalsi vcelicku/y.


Nevim, mozna se mylim, ale porad mam takovou tuchu, ze uz maji protijed, jako dalsi vcelicku/y.

Nevim, mozna se mylim, ale porad mam takovou tuchu, ze uz maji protijed, jako dalsi vcelicku/y.


Ja skôr myslím, že majú už ďalších xy iných vakcín na "doplnenie šťastia"
Veď už teraz chcú dvakrát očkovaných dôchodcov dorazoť treťou vakcínou....zrejme ich pošlo málo...ospravedlňujem sa za sarkazmus...


[quote=&quot;pid:21699, uid:68&quot;]Nevim, mozna se mylim, ale porad mam takovou tuchu, ze uz maji protijed, jako dalsi vcelicku/y.[/quote] Ja sk&ocirc;r mysl&iacute;m, že maj&uacute; už ďal&scaron;&iacute;ch xy in&yacute;ch vakc&iacute;n na &quot;doplnenie &scaron;ťastia&quot; Veď už teraz chc&uacute; dvakr&aacute;t očkovan&yacute;ch d&ocirc;chodcov dorazoť treťou vakc&iacute;nou....zrejme ich po&scaron;lo m&aacute;lo...ospravedlňujem sa za sarkazmus...

Ja skôr myslím, že majú už ďalších xy iných vakcín na "doplnenie šťastia"

Jsem optimista a nechci verit tomu, ze nechaji vymrit i podstatnou cast mladeze. Ti se nechavaji ockovat jen kvuli svobode. Cetla jsem, ze jim budou poradat ockovaci disco ....
Neco proti tomu urcite budou mit.


[quote=&quot;pid:21700, uid:17&quot;]Ja sk&ocirc;r mysl&iacute;m, že maj&uacute; už ďal&scaron;&iacute;ch xy in&yacute;ch vakc&iacute;n na &quot;doplnenie &scaron;ťastia&quot;[/quote] Jsem optimista a nechci verit tomu, ze nechaji vymrit i podstatnou cast mladeze. Ti se nechavaji ockovat jen kvuli svobode. Cetla jsem, ze jim budou poradat ockovaci disco .... Neco proti tomu urcite budou mit.

pycnogenol


Jeste jsem cetla nejnoveji, ze by mela proti pomahat Zirbe, preklada mi to jako kamennou borovici, latinsky je to Pinus cembra .... Co z te borovice ale nevim. V Tatrach toto urcite roste.


[quote=&quot;pid:21629, uid:45&quot;]pycnogenol[/quote] Jeste jsem cetla nejnoveji, ze by mela proti pomahat Zirbe, preklada mi to jako kamennou borovici, latinsky je to Pinus cembra .... Co z te borovice ale nevim. V Tatrach toto urcite roste.

Toto tu odmietam riešiť. Toto sa rieši inde. Tu poprosím vecne, ako pomôcť.

Diky, Sonice, za tvoji lidskost ...


[quote=&quot;pid:21631, uid:45&quot;]Toto tu odmietam rie&scaron;iť. Toto sa rie&scaron;i inde. Tu popros&iacute;m vecne, ako pom&ocirc;cť.[/quote] Diky, Sonice, za tvoji lidskost ...

Najhoršie je to v rodinách, no kým neprídu tie správne otázky nemá zmysel sa tým zaoberať

Moje dcera se mi dnes omluvila. Měla mě za blázna, konspirátora, rusofila. Dnes, když jsme se spolu bavili, řekla mi, že akce covid ji otevřela oči. Já na to, že toto je nejvypuklejší proces, ale že něco podobné, ale méně viditelné se děje se všemi procesy, které teď probíhají.
Pak jsme měli asi půl hodinovou debatu po telefonu, kde jsme toho probrali hodně. Zároveň jsem na ni nechtěl vylít všechno, co znám, jelikož už tak je s nervy hotová. Domluvili jsme se, že pokud toto šílenství neskončí, bude vnuky učit doma.
Musím za ten obrat poděkovat její tchyni, která je lékařka a je striktně proti očkování. Teď ještě pracujeme na tom, aby syn nepodlehl očkovací hysterii. Dcera si to dala za úkol, jelikož na mě je syn již alergický.
Doufám, že se mi povede rodinu ochránit.


[quote=&quot;pid:21694, uid:69&quot;]Najhor&scaron;ie je to v rodin&aacute;ch, no k&yacute;m nepr&iacute;du tie spr&aacute;vne ot&aacute;zky nem&aacute; zmysel sa t&yacute;m zaoberať[/quote] Moje dcera se mi dnes omluvila. Měla mě za bl&aacute;zna, konspir&aacute;tora, rusofila. Dnes, když jsme se spolu bavili, řekla mi, že akce covid ji otevřela oči. J&aacute; na to, že toto je nejvypuklej&scaron;&iacute; proces, ale že něco podobn&eacute;, ale m&eacute;ně viditeln&eacute; se děje se v&scaron;emi procesy, kter&eacute; teď prob&iacute;haj&iacute;. Pak jsme měli asi půl hodinovou debatu po telefonu, kde jsme toho probrali hodně. Z&aacute;roveň jsem na ni nechtěl vyl&iacute;t v&scaron;echno, co zn&aacute;m, jelikož už tak je s nervy hotov&aacute;. Domluvili jsme se, že pokud toto &scaron;&iacute;lenstv&iacute; neskonč&iacute;, bude vnuky učit doma. Mus&iacute;m za ten obrat poděkovat jej&iacute; tchyni, kter&aacute; je l&eacute;kařka a je striktně proti očkov&aacute;n&iacute;. Teď je&scaron;tě pracujeme na tom, aby syn nepodlehl očkovac&iacute; hysterii. Dcera si to dala za &uacute;kol, jelikož na mě je syn již alergick&yacute;. Douf&aacute;m, že se mi povede rodinu ochr&aacute;nit.

Veľa sa toho už nedá urobiť.Ak sa vstreknú do tela gm organizmy tak sa rozlezú všade.Ak toxíny,tak preniknú taktiež všade-detoxikácia.Ak vírusy alebo ich časti(rôzne typy s rôznymi úlohami a účelom)tak si treba uvedomiť že vírusy sú bunkové parazity.Pre tých ktorí sa podvolia nátlaku no sú tvrdé a otrlé "rambo"typy tak je jedno radikálne riešenie mechanického charakteru no len bezprostredne po očkovaní,rozpisovať sa netreba


Veľa sa toho už ned&aacute; urobiť.Ak sa vstrekn&uacute; do tela gm organizmy tak sa rozlez&uacute; v&scaron;ade.Ak tox&iacute;ny,tak prenikn&uacute; taktiež v&scaron;ade-detoxik&aacute;cia.Ak v&iacute;rusy alebo ich časti(r&ocirc;zne typy s r&ocirc;znymi &uacute;lohami a &uacute;čelom)tak si treba uvedomiť že v&iacute;rusy s&uacute; bunkov&eacute; parazity.Pre t&yacute;ch ktor&iacute; sa podvolia n&aacute;tlaku no s&uacute; tvrd&eacute; a otrl&eacute; &quot;rambo&quot;typy tak je jedno radik&aacute;lne rie&scaron;enie mechanick&eacute;ho charakteru no len bezprostredne po očkovan&iacute;,rozpisovať sa netreba

Zirbe, preklada mi to jako kamennou borovici, latinsky je to Pinus cembra


borovica limba, niekedy to preložia ako ,,céder". Univerzálnym liekom je vraj limbový olej, neviem z akej časti rastliny, ani o tom neviem viac. Dačo o tom tuším bolo v knihách Zvoniace cédre, ale už si to nepamätám.


[quote=&quot;pid:21705, uid:68&quot;]Zirbe, preklada mi to jako kamennou borovici, latinsky je to Pinus cembra[/quote] borovica limba, niekedy to preložia ako ,,c&eacute;der&quot;. Univerz&aacute;lnym liekom je vraj limbov&yacute; olej, neviem z akej časti rastliny, ani o tom neviem viac. Dačo o tom tu&scaron;&iacute;m bolo v knih&aacute;ch Zvoniace c&eacute;dre, ale už si to nepam&auml;t&aacute;m.

Ďakujem všetkým za rady. Treba pomôcť, keď si ju ľudia pýtajú a neotacat sa im chrbtom.


Ďakujem v&scaron;etk&yacute;m za rady. Treba pom&ocirc;cť, keď si ju ľudia p&yacute;taj&uacute; a neotacat sa im chrbtom.

Ešte ma napadá Kozinec Blanitý, ale jeho potvrdené účinky sa týkajú telomérov, zakončenia dna

Fíha, ten mi roste na zahradě jako trvalka a momentálně kvete. Vyrostl do mohutného trsu, asi 1m vysokého, takže kořen bude asi také dostatečně mohutný.
Jak jsem si přečetl má rád písčité půdy, a podmínky jaké mám na zahradě. Přitom jsem se někde dočetl, že ta rostlina je jedovatá. Asi záleží na dávkování.


https://www.magazinzahrada.cz/kozinec-blanity-posilovac-zivotni-sily-a-vitality/


[quote=&quot;pid:21916, uid:279&quot;]E&scaron;te ma napad&aacute; Kozinec Blanit&yacute;, ale jeho potvrden&eacute; &uacute;činky sa t&yacute;kaj&uacute; telom&eacute;rov, zakončenia dna[/quote] F&iacute;ha, ten mi roste na zahradě jako trvalka a moment&aacute;lně kvete. Vyrostl do mohutn&eacute;ho trsu, asi 1m vysok&eacute;ho, takže kořen bude asi tak&eacute; dostatečně mohutn&yacute;. Jak jsem si přečetl m&aacute; r&aacute;d p&iacute;sčit&eacute; půdy, a podm&iacute;nky jak&eacute; m&aacute;m na zahradě. Přitom jsem se někde dočetl, že ta rostlina je jedovat&aacute;. Asi z&aacute;lež&iacute; na d&aacute;vkov&aacute;n&iacute;. https://www.magazinzahrada.cz/kozinec-blanity-posilovac-zivotni-sily-a-vitality/

@GBB
No neviem či je to dobrá rada. Od začiatku priemyselnej revolúcie sa vo veľkom spaľovalo uhlie. Vďaka tomu sa do oceánu na riasy a plankton dostali veľa olova a ortute. Tie sa hromadia najmä v mäsožravých rybách. Tak neviem či je vhodné liečiť možné krvné zrazeniny rybami ktoré obsahujú aj olovo a ortuť.
Na odstránenie týchto látok má zaberať doplnok z Poľska zvaný Cynarex. Na Slovensku sa nedá nikde kúpiť.

@GBB No neviem či je to dobr&aacute; rada. Od začiatku priemyselnej revol&uacute;cie sa vo veľkom spaľovalo uhlie. Vďaka tomu sa do oce&aacute;nu na riasy a plankton dostali veľa olova a ortute. Tie sa hromadia najm&auml; v m&auml;sožrav&yacute;ch ryb&aacute;ch. Tak neviem či je vhodn&eacute; liečiť možn&eacute; krvn&eacute; zrazeniny rybami ktor&eacute; obsahuj&uacute; aj olovo a ortuť. Na odstr&aacute;nenie t&yacute;chto l&aacute;tok m&aacute; zaberať doplnok z Poľska zvan&yacute; Cynarex. Na Slovensku sa ned&aacute; nikde k&uacute;piť.

Štúdia: Bežná púpava blokuje spojenie spike proteínu SARS-CoV-2 s ACE2 receptorom (a teda predchádza množeniu vírusu a tým aj ochoreniu CoViD-19)
Vytvorené spike proteíny zo SARS-CoV-2 je možné ZASTAVIŤ bežnou „burinou“, ktorá sa každý rok vyhladzuje z trávnikov. Štúdia nemeckej univerzity zistila, že obyčajná púpava (Taraxacum officinale) môže blokovať väzbu spike bielkovín na povrchové receptory buniek ACE2 v ľudských pľúcach a obličkách. Extrakt z púpavy na báze vody, odobratý zo sušených listov rastliny, bol účinný proti spike proteínu D614 a množstvu mutantných kmeňov vrátane D614G, N501Y, K417N a E484K.
Vedci použili zlúčeniny s vysokou molekulovou hmotnosťou odobraté z extraktu z púpavy na báze vody a podrobili ich testu na ľudských obličkových bunkách HEK293-hACE2 a A549-hACE2-TMPRSS2. Púpava zablokovala interakcie medzi proteínmi medzi jednotkou S1 spike proteínu a ľudským povrchovým receptorom ACE2. Tento účinok bol overený aj proti mutáciám spike proteínov z prevažujúcich variantov v obehu, vrátane variantov pre Spojené kráľovstvo (B.1.1.7), juhoafrický (B.1.351) a brazílsky (P.1).
Extrakt z púpavy zastavil naviazanie pseudotypovaných častíc lentivírusu SARS-CoV-2 na pľúcne bunky a zastavil zápalový proces sekréciou interleukínu-6. Pretože sa štúdia uskutočňovala in vitro (v skúmavke), sú potrebné ďalšie klinické štúdie, aby sme pochopili, ako sa extrakt z púpavy absorbuje a využíva v biologických systémoch ľudského tela.
Aj keď sa do vývoja experimentálnych vakcín a propagandistických kampaní vložili desiatky miliárd verejných prostriedkov, svet naďalej bojuje s novými respiračnými infekciami, pretože na SARS-CoV-2 sa tlačí, aby mutoval do rôznych variantov.


Viac v anglictine
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.19.435959v1.full.pdf


Prebrate z:
https://m.facebook.com/sloboda.v.ockovani/posts/1466583050362021


&Scaron;t&uacute;dia: Bežn&aacute; p&uacute;pava blokuje spojenie spike prote&iacute;nu SARS-CoV-2 s ACE2 receptorom (a teda predch&aacute;dza množeniu v&iacute;rusu a t&yacute;m aj ochoreniu CoViD-19) Vytvoren&eacute; spike prote&iacute;ny zo SARS-CoV-2 je možn&eacute; ZASTAVIŤ bežnou &bdquo;burinou&ldquo;, ktor&aacute; sa každ&yacute; rok vyhladzuje z tr&aacute;vnikov. &Scaron;t&uacute;dia nemeckej univerzity zistila, že obyčajn&aacute; p&uacute;pava (Taraxacum officinale) m&ocirc;že blokovať v&auml;zbu spike bielkov&iacute;n na povrchov&eacute; receptory buniek ACE2 v ľudsk&yacute;ch pľ&uacute;cach a obličk&aacute;ch. Extrakt z p&uacute;pavy na b&aacute;ze vody, odobrat&yacute; zo su&scaron;en&yacute;ch listov rastliny, bol &uacute;činn&yacute; proti spike prote&iacute;nu D614 a množstvu mutantn&yacute;ch kmeňov vr&aacute;tane D614G, N501Y, K417N a E484K. Vedci použili zl&uacute;čeniny s vysokou molekulovou hmotnosťou odobrat&eacute; z extraktu z p&uacute;pavy na b&aacute;ze vody a podrobili ich testu na ľudsk&yacute;ch obličkov&yacute;ch bunk&aacute;ch HEK293-hACE2 a A549-hACE2-TMPRSS2. P&uacute;pava zablokovala interakcie medzi prote&iacute;nmi medzi jednotkou S1 spike prote&iacute;nu a ľudsk&yacute;m povrchov&yacute;m receptorom ACE2. Tento &uacute;činok bol overen&yacute; aj proti mut&aacute;ci&aacute;m spike prote&iacute;nov z prevažuj&uacute;cich variantov v obehu, vr&aacute;tane variantov pre Spojen&eacute; kr&aacute;ľovstvo (B.1.1.7), juhoafrick&yacute; (B.1.351) a braz&iacute;lsky (P.1). Extrakt z p&uacute;pavy zastavil naviazanie pseudotypovan&yacute;ch čast&iacute;c lentiv&iacute;rusu SARS-CoV-2 na pľ&uacute;cne bunky a zastavil z&aacute;palov&yacute; proces sekr&eacute;ciou interleuk&iacute;nu-6. Pretože sa &scaron;t&uacute;dia uskutočňovala in vitro (v sk&uacute;mavke), s&uacute; potrebn&eacute; ďal&scaron;ie klinick&eacute; &scaron;t&uacute;die, aby sme pochopili, ako sa extrakt z p&uacute;pavy absorbuje a využ&iacute;va v biologick&yacute;ch syst&eacute;moch ľudsk&eacute;ho tela. Aj keď sa do v&yacute;voja experiment&aacute;lnych vakc&iacute;n a propagandistick&yacute;ch kampan&iacute; vložili desiatky mili&aacute;rd verejn&yacute;ch prostriedkov, svet naďalej bojuje s nov&yacute;mi respiračn&yacute;mi infekciami, pretože na SARS-CoV-2 sa tlač&iacute;, aby mutoval do r&ocirc;znych variantov. Viac v anglictine https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.19.435959v1.full.pdf Prebrate z: https://m.facebook.com/sloboda.v.ockovani/posts/1466583050362021

Tak neviem či je vhodné liečiť možné krvné zrazeniny rybami ktoré obsahujú aj olovo a ortuť.
+ oceánske mikroplasty
a že čím väčšia ryba tým horšie (dlhší potravinový reťazec)


[quote=&quot;pid:24008, uid:14&quot;]Tak neviem či je vhodn&eacute; liečiť možn&eacute; krvn&eacute; zrazeniny rybami ktor&eacute; obsahuj&uacute; aj olovo a ortuť.[/quote]+ oce&aacute;nske mikroplasty a že č&iacute;m v&auml;č&scaron;ia ryba t&yacute;m hor&scaron;ie (dlh&scaron;&iacute; potravinov&yacute; reťazec)

bráni vzniku krvných zrazenín
na vznik krvných zrazenín by mala mať účinky aj Komonica lekárskaPríRoda dáva pomocnú ruku.
Komonica ma skutočne výrazné účinky, užívajte ju však s mierou, je mierne jedovatá.
60e9aa1dacd79https://www.facebook.com/ZoberSiCoPotrebujes/videos/2822288314751340/


[quote=&quot;pid:24003, uid:413&quot;]br&aacute;ni vzniku krvn&yacute;ch zrazen&iacute;n[/quote]na vznik krvn&yacute;ch zrazen&iacute;n by mala mať &uacute;činky aj **Komonica lek&aacute;rska** &gt; Pr&iacute;Roda d&aacute;va pomocn&uacute; ruku. Komonica ma skutočne v&yacute;razn&eacute; &uacute;činky, už&iacute;vajte ju v&scaron;ak s mierou, je mierne jedovat&aacute;. ![60e9aa1dacd79](serve/attachment&amp;path=60e9aa1dacd79) https://www.facebook.com/ZoberSiCoPotrebujes/videos/2822288314751340/

čím väčšia ryba tým horšie

Nejlepší jsou sardinky a grundle.


[quote=&quot;pid:24011, uid:413&quot;]č&iacute;m v&auml;č&scaron;ia ryba t&yacute;m hor&scaron;ie[/quote] Nejlep&scaron;&iacute; jsou sardinky a grundle.

bežnou „burinou“

prosim o preklad do cestiny "burina". Dekuji.


[quote=&quot;pid:24009, uid:580&quot;]bežnou &bdquo;burinou&ldquo;[/quote] prosim o preklad do cestiny &quot;burina&quot;. Dekuji.

TIP: stačí dať vyhľadať "cesko slovensky slovnik" a nájde niekoľko stránok, napr:
https://www.slovnicek.cz/cesko-slovensky-prekladac
https://slovniky.lingea.sk/cesko-slovensky
https://prekladacviet.sk/cesko-slovensky
https://slovnik.seznam.cz/preklad/slovensky
https://www.dict.com/Cesko-slovensky
zdá sa mi, že fungujú obojstranne automaticky, aspoň pri jednoslovách


takto som raz skúšal zisťovať, či Česi rozumejú slovu "pikoška" a zistil som, že to tie slovníky nevedia ani preložiť. smile tak som potom týmto pojmom prestal označovať nedôležité "zaujímavostné" články


**TIP**: stač&iacute; dať vyhľadať &quot;cesko slovensky slovnik&quot; a n&aacute;jde niekoľko str&aacute;nok, napr: https://www.slovnicek.cz/cesko-slovensky-prekladac https://slovniky.lingea.sk/cesko-slovensky https://prekladacviet.sk/cesko-slovensky https://slovnik.seznam.cz/preklad/slovensky https://www.dict.com/Cesko-slovensky zd&aacute; sa mi, že funguj&uacute; obojstranne automaticky, aspoň pri jednoslov&aacute;ch takto som raz sk&uacute;&scaron;al zisťovať, či Česi rozumej&uacute; slovu &quot;_piko&scaron;ka_&quot; a zistil som, že to tie slovn&iacute;ky nevedia ani preložiť. :D tak som potom t&yacute;mto pojmom prestal označovať ned&ocirc;ležit&eacute; &quot;zauj&iacute;mavostn&eacute;&quot; čl&aacute;nky

JAK ZMÍRNIT DOPADY COVID INJEKCÍ
https://cz24.news/navod-jak-zmirnit-dopady-covid-injekci-a-pri-trose-stesti-nejen-prezit-ale-i-prodlouzit-si-omezenou-delku-zivota-po-aplikaci-mrna-a-vstriknuti-toxinu-obsazenych-v-covid-injekcich/


JAK ZM&Iacute;RNIT DOPADY COVID INJEKC&Iacute; https://cz24.news/navod-jak-zmirnit-dopady-covid-injekci-a-pri-trose-stesti-nejen-prezit-ale-i-prodlouzit-si-omezenou-delku-zivota-po-aplikaci-mrna-a-vstriknuti-toxinu-obsazenych-v-covid-injekcich/

JAK ZMÍRNIT DOPADY COVID INJEKCÍ


Kde kupujete čistou kyselinu askorbovou?


[quote=&quot;pid:34537, uid:163&quot;]JAK ZM&Iacute;RNIT DOPADY COVID INJEKC&Iacute;[/quote] Kde kupujete čistou kyselinu askorbovou?

Toto Oracle911 pred časom pridal do blogu ako recept pre očkovaných, kto vie nájsť celý ten blog, nech doplní. Tipujem júl / august.


614f8d433e8bb


na zrazeniny:
https://www.babskeveci.sk/toto-je-sposob-ako-zabranit-krvnym-zrazeninam-v-tele-ktore-mozu-mat-katastrofalne-nasledky-tychto-8-produktov-sluzi-na-zriedenie-krvi/


https://www.biosferaklub.info/prevencia-pred-tvorbou-krvnych-zrazenin-trombozou/


http://www.urbanstalker.eu/zdravie/179-lie%C4%8Div%C3%A9-rastliny-%E2%80%93-choroby-obehovej-s%C3%BAstavy


Toto Oracle911 pred časom pridal do blogu ako recept pre očkovan&yacute;ch, kto vie n&aacute;jsť cel&yacute; ten blog, nech dopln&iacute;. Tipujem j&uacute;l / august. ![614f8d433e8bb](serve/attachment&amp;path=614f8d433e8bb) na zrazeniny: https://www.babskeveci.sk/toto-je-sposob-ako-zabranit-krvnym-zrazeninam-v-tele-ktore-mozu-mat-katastrofalne-nasledky-tychto-8-produktov-sluzi-na-zriedenie-krvi/ https://www.biosferaklub.info/prevencia-pred-tvorbou-krvnych-zrazenin-trombozou/ http://www.urbanstalker.eu/zdravie/179-lie%C4%8Div%C3%A9-rastliny-%E2%80%93-choroby-obehovej-s%C3%BAstavy
Upravené 25. 9. 2021 o 23:12

či Česi rozumejú slovu "pikoška" a zistil som, že to tie slovníky nevedia ani preložiť

Pikoška to nic není.
Ale taková “reštika”, když není po ruce gúgl ani Slovák...
:-)


[quote=&quot;pid:24651, uid:413&quot;]či Česi rozumej&uacute; slovu &quot;piko&scaron;ka&quot; a zistil som, že to tie slovn&iacute;ky nevedia ani preložiť[/quote] Piko&scaron;ka to nic nen&iacute;. Ale takov&aacute; &ldquo;re&scaron;tika&rdquo;, když nen&iacute; po ruce g&uacute;gl ani Slov&aacute;k... :-)

Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla


Rychlá detoxikace oxidu grafenu, špičkových proteinů a magnetismu u lidí ( HuMagnetism ) !!!


Zkontrolováno a potvrzeno španělskými vědci:
Dobrá zpráva je konečně tady!
Jak jsem tušil, grafen oxid (GO) není v těle nijak zvlášť stabilní a musí se znovu a znovu „tankovat".


Proto mnoho plánovaných „posilovacích očkování" !!
A s druhým odhadem jsem měl pravdu:
Tělo může úplně rozbít samotný oxid grafenu .Tento proces můžete VY urychlit sami následujícími volně prodejnými doplňky stravy.
• Glutathion ( nejdůležitější pro detoxikaci těla ) nebo lepší
• NAC = N-acetyl-cystein 600-750mg ( způsobuje, že si tělo samo produkuje glutathion )
• zinek
• Astaxantin 5mg (také zlepšuje zrak)
• Quercetin
• Vitamín D3
• Ostropestřec mariánský ( také ochrana jater a žaludku )
• Melatonin 1 mg až 10 mg (proti 5G)
• Alternativně CDS / CDL a zeolit


Oxid grafenu nejenže způsobuje
magnetismus těla, ale může se stát mnohem nebezpečnějším, když se přidá 5G.
5G je v současné době stále ve zkušebním provozu v mnoha zemích, ale pokud bude plný výkon brzy, už byste neměli mít v těle žádný oxid grafenu .
Vždy jsem říkal: „V dualitě neexistují jednosměrné ulice!"
Na každý problém vždy existuje řešení !


Podívejte se na video v německém jazyce a šířte ho co nejvíce!Zachraňujete životy a mnohým opět dáváte naději! - I očkovaní lidé mohou napravit část poškození zdraví!


Proti hrotovým proteinům .
Toto uvedl i Mike Adams na Natural news
Existuje jeden PROTIJED proti účinkům spik proteinů
Antidotum proti nákaze, o kterém vědí „nejvyšší", se nazývá Suramin
Je protijedem na biologické zbraně a přenos, nabízí inhibiční účinek proti složkám koagulační kaskády a proti nevhodné replikaci a modifikaci RNA a DNA).
Izolovaná sloučenina původně odvozená z extraktu oleje z jehličí (obsah kyseliny šikimové), je k dispozici pouze injekcí a JE přísně střeženým tajemstvím, které nebylo během této „pandemie" otevřeně zpřístupněno masám, přestože je účinným řešením pro eliminaci škodlivého vlivu očkování.
Jelikož se jako obyčejní lidé k tomuto léku pravděpodobně nedostaneme, přiložme ruku k dílu, a pojďme si lék „vyrobit"
• Lidový protijed – KYSELINA ŠIKIMOVÁ z jehličí a badyánu
Můžeme si tedy naštěstí jednoduše vyrobit protijed, který je snadno dostupný ve formě čaje z jehličí.
( Lék Suramin, jenž je účinný na eliminaci hrotových proteinů v těle, je derivátem olejů z jehličí BOROVICE, SMRKU, JEDLE, CEDRU, díky podílu KYSELINY ŠIKIMOVÉ )
KYSELINU ŠIKIMOVOU – můžeme najít také v badyánu ( nejvyšší obsah kyseliny šikimové ).
ČERNÝ KMÍN – černucha setá:
PAMPELIŠKA LISTY
Extrakt z listů pampelišky blokuje vázání proteinů špice na povrchový receptor buněk ACE2 . Pomáhá stejně jako na gra fen: glutatione, resp NAC (uv. výše)


Detoxikačn&iacute; protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla Rychl&aacute; detoxikace oxidu grafenu, &scaron;pičkov&yacute;ch proteinů a magnetismu u lid&iacute; ( HuMagnetism ) !!! Zkontrolov&aacute;no a potvrzeno &scaron;panělsk&yacute;mi vědci: Dobr&aacute; zpr&aacute;va je konečně tady! Jak jsem tu&scaron;il, grafen oxid (GO) nen&iacute; v těle nijak zvl&aacute;&scaron;ť stabiln&iacute; a mus&iacute; se znovu a znovu &bdquo;tankovat&quot;. Proto mnoho pl&aacute;novan&yacute;ch &bdquo;posilovac&iacute;ch očkov&aacute;n&iacute;&quot; !! A s druh&yacute;m odhadem jsem měl pravdu: Tělo může &uacute;plně rozb&iacute;t samotn&yacute; oxid grafenu .Tento proces můžete VY urychlit sami n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;mi volně prodejn&yacute;mi doplňky stravy. &bull; Glutathion ( nejdůležitěj&scaron;&iacute; pro detoxikaci těla ) nebo lep&scaron;&iacute; &bull; NAC = N-acetyl-cystein 600-750mg ( způsobuje, že si tělo samo produkuje glutathion ) &bull; zinek &bull; Astaxantin 5mg (tak&eacute; zlep&scaron;uje zrak) &bull; Quercetin &bull; Vitam&iacute;n D3 &bull; Ostropestřec mari&aacute;nsk&yacute; ( tak&eacute; ochrana jater a žaludku ) &bull; Melatonin 1 mg až 10 mg (proti 5G) &bull; Alternativně CDS / CDL a zeolit Oxid grafenu nejenže způsobuje magnetismus těla, ale může se st&aacute;t mnohem nebezpečněj&scaron;&iacute;m, když se přid&aacute; 5G. 5G je v současn&eacute; době st&aacute;le ve zku&scaron;ebn&iacute;m provozu v mnoha zem&iacute;ch, ale pokud bude pln&yacute; v&yacute;kon brzy, už byste neměli m&iacute;t v těle ž&aacute;dn&yacute; oxid grafenu . Vždy jsem ř&iacute;kal: &bdquo;V dualitě neexistuj&iacute; jednosměrn&eacute; ulice!&quot; Na každ&yacute; probl&eacute;m vždy existuje ře&scaron;en&iacute; ! Pod&iacute;vejte se na video v německ&eacute;m jazyce a &scaron;&iacute;řte ho co nejv&iacute;ce!Zachraňujete životy a mnoh&yacute;m opět d&aacute;v&aacute;te naději! - I očkovan&iacute; lid&eacute; mohou napravit č&aacute;st po&scaron;kozen&iacute; zdrav&iacute;! Proti hrotov&yacute;m proteinům . Toto uvedl i Mike Adams na Natural news Existuje jeden PROTIJED proti &uacute;činkům spik proteinů Antidotum proti n&aacute;kaze, o kter&eacute;m věd&iacute; &bdquo;nejvy&scaron;&scaron;&iacute;&quot;, se naz&yacute;v&aacute; Suramin Je protijedem na biologick&eacute; zbraně a přenos, nab&iacute;z&iacute; inhibičn&iacute; &uacute;činek proti složk&aacute;m koagulačn&iacute; kask&aacute;dy a proti nevhodn&eacute; replikaci a modifikaci RNA a DNA). Izolovan&aacute; sloučenina původně odvozen&aacute; z extraktu oleje z jehlič&iacute; (obsah kyseliny &scaron;ikimov&eacute;), je k dispozici pouze injekc&iacute; a JE př&iacute;sně střežen&yacute;m tajemstv&iacute;m, kter&eacute; nebylo během t&eacute;to &bdquo;pandemie&quot; otevřeně zpř&iacute;stupněno mas&aacute;m, přestože je &uacute;činn&yacute;m ře&scaron;en&iacute;m pro eliminaci &scaron;kodliv&eacute;ho vlivu očkov&aacute;n&iacute;. Jelikož se jako obyčejn&iacute; lid&eacute; k tomuto l&eacute;ku pravděpodobně nedostaneme, přiložme ruku k d&iacute;lu, a pojďme si l&eacute;k &bdquo;vyrobit&quot; &bull; Lidov&yacute; protijed &ndash; KYSELINA &Scaron;IKIMOV&Aacute; z jehlič&iacute; a bady&aacute;nu Můžeme si tedy na&scaron;těst&iacute; jednodu&scaron;e vyrobit protijed, kter&yacute; je snadno dostupn&yacute; ve formě čaje z jehlič&iacute;. ( L&eacute;k Suramin, jenž je &uacute;činn&yacute; na eliminaci hrotov&yacute;ch proteinů v těle, je deriv&aacute;tem olejů z jehlič&iacute; BOROVICE, SMRKU, JEDLE, CEDRU, d&iacute;ky pod&iacute;lu KYSELINY &Scaron;IKIMOV&Eacute; ) KYSELINU &Scaron;IKIMOVOU &ndash; můžeme naj&iacute;t tak&eacute; v bady&aacute;nu ( nejvy&scaron;&scaron;&iacute; obsah kyseliny &scaron;ikimov&eacute; ). ČERN&Yacute; KM&Iacute;N &ndash; černucha set&aacute;: PAMPELI&Scaron;KA LISTY Extrakt z listů pampeli&scaron;ky blokuje v&aacute;z&aacute;n&iacute; proteinů &scaron;pice na povrchov&yacute; receptor buněk ACE2 . Pom&aacute;h&aacute; stejně jako na gra fen: glutatione, resp NAC (uv. v&yacute;&scaron;e)

KORONO-OČISTA a nejen to


Stále více se na mě obrací lidé (několik denně) s tím, že oni nejsou o*kovaní, zatímco jejich blízcí ano, a že se v jejich blízkosti necítí dobře. Je to celá škála projevů. Od „pouhých“ pocitů a dojmů, až po těžké somatické průběhy. Proto jsem se rozhodl, že sem budu opakovaně vkládat tipy na očistu. Jednak je opakování matka moudrosti a druhak, to někdo tady třeba objeví až někdy později. Tak se na mě prosím nezlobte, když uvidíte to samé opakovaně.
Očista bývá skvělá, pokud je dobře praktikovatelná. Proto zde dám právě takové tipy na očistu. Jinak samozřejmě existuje milion jiných a účinných způsobů očisty (souhrn odkazů pak najdete úplně dole)


SPIK OČISTA
• Můžete si snadno vyrobit sami: výluhy, nebo čaje, nebo tinktury z jehličí (borovice, jedle, smrk, cedr).
• Dále badián, hřebíček, pendrek.
• Dále Koloidní Stříbro, Koloidní Zinek.


GRAFEN OČISTA
• Křen selský (nic jiného jsem zatím neobjevil, obsahuje enzym myeloperoxidázu, který umí rozpouštět Grafenové struktury)


IVERMEKTIN
• Skvělé a úžasné antiparazitikum. Říká se mu také nejbezpečnější lék v historii medicíny. S Ivermektinem je spojená úžasná léčivá aura. Objevitel Ivermektinu Saroši Ómura za něj dostal Nobelovu cenu a daroval jej světu zdarma. Zachránil stamiliony afričanů od říční slepoty. Vše dodnes zdarma. Dnes je licence na výrobu Ivermektinu volná. Takže jej může volně vyrábět kdokoliv. Vyrábí se proto pod různými názvy např. IverFast atd, ale je to stále Ivermektin. A proto je jeho cena minimální. A proto se na něm nedá zbohatnout. A proto je zadupáván do země nebo až pod zem. Proto ho u nás dnes volně legálně neseženete. Musíte se snažit jinak. Skvěle funguje na koronu. První a třetí den nasadit 18 miligramů a to je vše (druhý den nic). Čím dřív se nasadí, tím lépe. Proto má smysl, ho mít nachystaný v šuplíku. Funguje skvěle i jednou za čas (třeba jednou za 5 let) jako skvělé hloubkové odparazitování organismu.


SAMOOČISTA
• Nejen samoočistu, ale také budování organismu dokáží zajistit Zelené potraviny (ječmen + chlorela). Vytváří společně synergické efekty. Je to to nekvalitnější pro tělo, co lze dnes koupit v obchodě. Tělo získá prostředky pro samo očistu a pro budování nápravy a budování všeho co potřebuje. Osobně si myslím, že toto nelze v dnešní době dlouhodobě ničím nahradit.
• Pravidelně jeden den v týdnu nejíst
• Oleje s nejkratšími řetězci (kokosový olej, Aloe …)
• „12ti minutová voda.“ Jakákoliv zelenina, kterou vaříme, 12 minut po zahájení varu odebereme dvě naběračky vývaru, a čerstvé teplé vypijeme. Takováto „12ti minutová“ voda způsobuje nejzásadotvornější reakci v zažívacím traktu (doslova hladí žaludek)


RUSKÁ OČISTA
• Nakrájíme na tenké plátky česnek, necháme 14 minut volně ležet nakrájené (uvolňují se potřebné látky) a ve 14. minutě zalijeme vodkou a luhujeme jeden měsíc a pak užíváme. Skvěle pomáhá při rakovině.


KAŽDOROČNÍ HLOUBKOVÁ OČISTA
• Křemelina (skvělá očista střev).
• Koloidní Stříbro
• Koloidní Zinek


ODKAZY
• Manulál koronaočisty https://www.centrumserafin.cz/…ry/
• Křemelina https://www.centrumserafin.cz/…jv/
• Zelenáče https://www.centrumserafin.cz/…ny/
• Koloidní Stříbro a další https://www.centrumserafin.cz/…to/


KORONO-OČISTA a nejen to St&aacute;le v&iacute;ce se na mě obrac&iacute; lid&eacute; (několik denně) s t&iacute;m, že oni nejsou o*kovan&iacute;, zat&iacute;mco jejich bl&iacute;zc&iacute; ano, a že se v jejich bl&iacute;zkosti nec&iacute;t&iacute; dobře. Je to cel&aacute; &scaron;k&aacute;la projevů. Od &bdquo;pouh&yacute;ch&ldquo; pocitů a dojmů, až po těžk&eacute; somatick&eacute; průběhy. Proto jsem se rozhodl, že sem budu opakovaně vkl&aacute;dat tipy na očistu. Jednak je opakov&aacute;n&iacute; matka moudrosti a druhak, to někdo tady třeba objev&iacute; až někdy později. Tak se na mě pros&iacute;m nezlobte, když uvid&iacute;te to sam&eacute; opakovaně. Očista b&yacute;v&aacute; skvěl&aacute;, pokud je dobře praktikovateln&aacute;. Proto zde d&aacute;m pr&aacute;vě takov&eacute; tipy na očistu. Jinak samozřejmě existuje milion jin&yacute;ch a &uacute;činn&yacute;ch způsobů očisty (souhrn odkazů pak najdete &uacute;plně dole) SPIK OČISTA &bull; Můžete si snadno vyrobit sami: v&yacute;luhy, nebo čaje, nebo tinktury z jehlič&iacute; (borovice, jedle, smrk, cedr). &bull; D&aacute;le badi&aacute;n, hřeb&iacute;ček, pendrek. &bull; D&aacute;le Koloidn&iacute; Stř&iacute;bro, Koloidn&iacute; Zinek. GRAFEN OČISTA &bull; Křen selsk&yacute; (nic jin&eacute;ho jsem zat&iacute;m neobjevil, obsahuje enzym myeloperoxid&aacute;zu, kter&yacute; um&iacute; rozpou&scaron;tět Grafenov&eacute; struktury) IVERMEKTIN &bull; Skvěl&eacute; a &uacute;žasn&eacute; antiparazitikum. Ř&iacute;k&aacute; se mu tak&eacute; nejbezpečněj&scaron;&iacute; l&eacute;k v historii medic&iacute;ny. S Ivermektinem je spojen&aacute; &uacute;žasn&aacute; l&eacute;čiv&aacute; aura. Objevitel Ivermektinu Saro&scaron;i &Oacute;mura za něj dostal Nobelovu cenu a daroval jej světu zdarma. Zachr&aacute;nil stamiliony afričanů od ř&iacute;čn&iacute; slepoty. V&scaron;e dodnes zdarma. Dnes je licence na v&yacute;robu Ivermektinu voln&aacute;. Takže jej může volně vyr&aacute;bět kdokoliv. Vyr&aacute;b&iacute; se proto pod různ&yacute;mi n&aacute;zvy např. IverFast atd, ale je to st&aacute;le Ivermektin. A proto je jeho cena minim&aacute;ln&iacute;. A proto se na něm ned&aacute; zbohatnout. A proto je zadup&aacute;v&aacute;n do země nebo až pod zem. Proto ho u n&aacute;s dnes volně leg&aacute;lně neseženete. Mus&iacute;te se snažit jinak. Skvěle funguje na koronu. Prvn&iacute; a třet&iacute; den nasadit 18 miligramů a to je v&scaron;e (druh&yacute; den nic). Č&iacute;m dř&iacute;v se nasad&iacute;, t&iacute;m l&eacute;pe. Proto m&aacute; smysl, ho m&iacute;t nachystan&yacute; v &scaron;upl&iacute;ku. Funguje skvěle i jednou za čas (třeba jednou za 5 let) jako skvěl&eacute; hloubkov&eacute; odparazitov&aacute;n&iacute; organismu. SAMOOČISTA &bull; Nejen samoočistu, ale tak&eacute; budov&aacute;n&iacute; organismu dok&aacute;ž&iacute; zajistit Zelen&eacute; potraviny (ječmen + chlorela). Vytv&aacute;ř&iacute; společně synergick&eacute; efekty. Je to to nekvalitněj&scaron;&iacute; pro tělo, co lze dnes koupit v obchodě. Tělo z&iacute;sk&aacute; prostředky pro samo očistu a pro budov&aacute;n&iacute; n&aacute;pravy a budov&aacute;n&iacute; v&scaron;eho co potřebuje. Osobně si mysl&iacute;m, že toto nelze v dne&scaron;n&iacute; době dlouhodobě nič&iacute;m nahradit. &bull; Pravidelně jeden den v t&yacute;dnu nej&iacute;st &bull; Oleje s nejkrat&scaron;&iacute;mi řetězci (kokosov&yacute; olej, Aloe &hellip;) &bull; &bdquo;12ti minutov&aacute; voda.&ldquo; Jak&aacute;koliv zelenina, kterou vař&iacute;me, 12 minut po zah&aacute;jen&iacute; varu odebereme dvě naběračky v&yacute;varu, a čerstv&eacute; tepl&eacute; vypijeme. Takov&aacute;to &bdquo;12ti minutov&aacute;&ldquo; voda způsobuje nejz&aacute;sadotvorněj&scaron;&iacute; reakci v zaž&iacute;vac&iacute;m traktu (doslova hlad&iacute; žaludek) RUSK&Aacute; OČISTA &bull; Nakr&aacute;j&iacute;me na tenk&eacute; pl&aacute;tky česnek, nech&aacute;me 14 minut volně ležet nakr&aacute;jen&eacute; (uvolňuj&iacute; se potřebn&eacute; l&aacute;tky) a ve 14. minutě zalijeme vodkou a luhujeme jeden měs&iacute;c a pak už&iacute;v&aacute;me. Skvěle pom&aacute;h&aacute; při rakovině. KAŽDOROČN&Iacute; HLOUBKOV&Aacute; OČISTA &bull; Křemelina (skvěl&aacute; očista střev). &bull; Koloidn&iacute; Stř&iacute;bro &bull; Koloidn&iacute; Zinek ODKAZY &bull; Manul&aacute;l koronaočisty https://www.centrumserafin.cz/&hellip;ry/ &bull; Křemelina https://www.centrumserafin.cz/&hellip;jv/ &bull; Zelen&aacute;če https://www.centrumserafin.cz/&hellip;ny/ &bull; Koloidn&iacute; Stř&iacute;bro a dal&scaron;&iacute; https://www.centrumserafin.cz/&hellip;to/

Zkuste také napsat dr. Lebenhartovi. Na žádost zasílá detoxiční balíček přímo cílený na daného člověka https://homeopat.mypage.cz/rubriky/mudr-tomas-lebenhart


Zkuste tak&eacute; napsat dr. Lebenhartovi. Na ž&aacute;dost zas&iacute;l&aacute; detoxičn&iacute; bal&iacute;ček př&iacute;mo c&iacute;len&yacute; na dan&eacute;ho člověka https://homeopat.mypage.cz/rubriky/mudr-tomas-lebenhart

Opíchaným - jdoucím na smrt , nejvíce pomůže , když už si do svého těla nenechají píchat další svinstvo .
Jediné co je od toho může odradit , je konfrontace s následky . V dnešní době např. formou videí , kde takto postižený promluví o tom , co se děje či stalo jemu , či jeho blízkým .


Op&iacute;chan&yacute;m - jdouc&iacute;m na smrt , nejv&iacute;ce pomůže , když už si do sv&eacute;ho těla nenechaj&iacute; p&iacute;chat dal&scaron;&iacute; svinstvo . Jedin&eacute; co je od toho může odradit , je konfrontace s n&aacute;sledky . V dne&scaron;n&iacute; době např. formou vide&iacute; , kde takto postižen&yacute; promluv&iacute; o tom , co se děje či stalo jemu , či jeho bl&iacute;zk&yacute;m .

Zajimavy ukaz:
Dnes rano jsem poslouchala v aute radio a hlasili:
-pro posileni imunity uzivejte vit. D3 a zinek
a
-na detoxikaci jater a jinych organu Ostropestrec mariansky.


**Zajimavy ukaz:** Dnes rano jsem poslouchala v aute radio a hlasili: -pro posileni imunity uzivejte vit. D3 a zinek a -na detoxikaci jater a jinych organu Ostropestrec mariansky.

K tým koloidným kovom. Nedávno som stretol pri obchode známeho z dediny, a rozprával mi aj o zdravotnom stave, má psychiatrickú diagnózu a už dlhé roky užíva Lítium. Nedávno si spočítal, koľko toho za tie dlhé roky už pojedol, a bolo toho vraj 22 kg.


K t&yacute;m koloidn&yacute;m kovom. Ned&aacute;vno som stretol pri obchode zn&aacute;meho z dediny, a rozpr&aacute;val mi aj o zdravotnom stave, m&aacute; psychiatrick&uacute; diagn&oacute;zu a už dlh&eacute; roky už&iacute;va L&iacute;tium. Ned&aacute;vno si spoč&iacute;tal, koľko toho za tie dlh&eacute; roky už pojedol, a bolo toho vraj 22 kg.
4.51k
49
30
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept