Zdravie a záhrada
Ako pomôcť očkovaným?

Prosím, iste všetci máme v svojom okruhu ľudí, ktorí sa nechali zaočkovať, či už omylom, alebo z nátlaku.
Veľa z nich sa už precitlo a majú o seba obavy, aj ja o nich, predsa len sú to príbuzní a milované osoby. Poďme urobiť jednotné vlákno s tým ako a čím im pomôcť. Budem Vám vďačná za akékoľvek rady.


Čo myslíte, mali by brať aj preventívne Ivermentín napríklad?


Čo som doteraz zistila:


  • vid D, C, B, Zinok, Jód
  • anopyrin
  • huba čaga
  • pycnogenol

Za mňa by som pridala Mumio. Prosím Vás o radu.


Prosím, iste všetci máme v svojom okruhu ľudí, ktorí sa nechali zaočkovať, či už omylom, alebo z nátlaku. Veľa z nich sa už precitlo a majú o seba obavy, aj ja o nich, predsa len sú to príbuzní a milované osoby. Poďme urobiť jednotné vlákno s tým ako a čím im pomôcť. Budem Vám vďačná za akékoľvek rady. Čo myslíte, mali by brať aj preventívne Ivermentín napríklad? Čo som doteraz zistila: - vid D, C, B, Zinok, Jód - anopyrin - huba čaga - pycnogenol Za mňa by som pridala Mumio. Prosím Vás o radu.

Jak se může někdo nechat očkovat OMYLEM?

Toto tu odmietam riešiť. Toto sa rieši inde. Tu poprosím vecne, ako pomôcť.
Ďakujem za pochopenie. smile


[quote="pid:21630, uid:149"]Jak se může někdo nechat očkovat OMYLEM?[/quote] Toto tu odmietam riešiť. Toto sa rieši inde. Tu poprosím vecne, ako pomôcť. Ďakujem za pochopenie. :)

Ďakujem za pochopenie.
Rozumím, jen mě to zajímalo, jelikož si to moc neumím představit, víš. Pochopím to pod nátlakem, to je hned. Zaměstnavatel dá nůž na krk. Ale, ten omyl mi nejde na rozum. Jakože, si třeba nechám udělat tetování omylem. Ale, ok nebudu se v tom vrtat smile


[quote="pid:21631, uid:45"]Ďakujem za pochopenie.[/quote] Rozumím, jen mě to zajímalo, jelikož si to moc neumím představit, víš. Pochopím to pod nátlakem, to je hned. Zaměstnavatel dá nůž na krk. Ale, ten omyl mi nejde na rozum. Jakože, si třeba nechám udělat tetování omylem. Ale, ok nebudu se v tom vrtat :)

Sonice, žiadali ťa o pomoc?

áno


[quote="pid:21633, uid:217"]Sonice, žiadali ťa o pomoc?[/quote] áno

Tu poprosím vecne, ako pomôcť.


Sonice, možeš (te) skúsiť popritom všetkom aj homemopatický detox. Je to na konkrétnu vakcínu. Ja s tým osobné skúsenosti nemám, ale homeopati používajú toto roky na iné vakcíny a ich vedľajšie účinky. Tu je kontakt, sledujem ju na fb, dávala tam konkrétne detox ešte v januári na Pfizer.


http://www.homeonitra.sk/poradenstvo/


Toto neuškodí, či reálne pomôže neviem.


Potom by som možno skúsila cez FB nakontaktovať Mira Šteca alebo Irene Habináková. Možno s týmto majú skúsenosti, riešili už všeličo.


Iné poradiť neviem.


[quote="pid:21631, uid:45"]Tu poprosím vecne, ako pomôcť.[/quote] Sonice, možeš (te) skúsiť popritom všetkom aj homemopatický detox. Je to na konkrétnu vakcínu. Ja s tým osobné skúsenosti nemám, ale homeopati používajú toto roky na iné vakcíny a ich vedľajšie účinky. Tu je kontakt, sledujem ju na fb, dávala tam konkrétne detox ešte v januári na Pfizer. http://www.homeonitra.sk/poradenstvo/ Toto neuškodí, či reálne pomôže neviem. Potom by som možno skúsila cez FB nakontaktovať Mira Šteca alebo Irene Habináková. Možno s týmto majú skúsenosti, riešili už všeličo. Iné poradiť neviem.

Iné poradiť neviem.

Veľmi pekne ďakujem <3.


[quote=&quot;pid:21635, uid:273&quot;]In&eacute; poradiť neviem.[/quote] Veľmi pekne ďakujem &lt;3.

Pomôcť sa dá len vtedy, ak je o to človek vyslovene požiadaný. A aj vtedy by mal poznať všetky bezpečné spôsoby pomáhania. Prečítajte si niektoré referáty zo zborníkov Slovenskej psychotronickej spoločnosti, ktoré o tom pojednávajú (rok 2018, posledný referát).


https://www.psychotronicaslovaca.sk/zborniky-z-kongresov/


Pom&ocirc;cť sa d&aacute; len vtedy, ak je o to človek vyslovene požiadan&yacute;. A aj vtedy by mal poznať v&scaron;etky bezpečn&eacute; sp&ocirc;soby pom&aacute;hania. Preč&iacute;tajte si niektor&eacute; refer&aacute;ty zo zborn&iacute;kov Slovenskej psychotronickej spoločnosti, ktor&eacute; o tom pojedn&aacute;vaj&uacute; (rok 2018, posledn&yacute; refer&aacute;t). https://www.psychotronicaslovaca.sk/zborniky-z-kongresov/

@kulich - nnaprosto s Tebou souhlasím. Nevyžádaná pomoc má násobně negativní důsledek pro donora i akceptora. Nedělejme ze zaočkovaných skupinu pomýlených a obelhaných chudáků. Není to tak a tímto dobrovolně voleným iluzionizmem nepomáháme ale vůbec ničemu. Kdo chce a má sílu přiznat chybu,tak ji přizná. Kdo chce a přijde pro pomocnou ruku, tak ji URČITĚ dostane. A kdo se cítí nadále oprávněn nemýlit se? Zůstane v omylu a podle toho i dopadne. To je determinant . Dívají se snad oni tímto zorným úhlem na ty "nenormální" nezaočkované? To je dotaz na Sonici. Kam si Tě zařadili ?

@kulich - nnaprosto s Tebou souhlas&iacute;m. Nevyž&aacute;dan&aacute; pomoc m&aacute; n&aacute;sobně negativn&iacute; důsledek pro donora i akceptora. Nedělejme ze zaočkovan&yacute;ch skupinu pom&yacute;len&yacute;ch a obelhan&yacute;ch chud&aacute;ků. Nen&iacute; to tak a t&iacute;mto dobrovolně volen&yacute;m iluzionizmem nepom&aacute;h&aacute;me ale vůbec ničemu. Kdo chce a m&aacute; s&iacute;lu přiznat chybu,tak ji přizn&aacute;. Kdo chce a přijde pro pomocnou ruku, tak ji URČITĚ dostane. A kdo se c&iacute;t&iacute; nad&aacute;le opr&aacute;vněn nem&yacute;lit se? Zůstane v omylu a podle toho i dopadne. To je determinant . D&iacute;vaj&iacute; se snad oni t&iacute;mto zorn&yacute;m &uacute;hlem na ty &quot;nenorm&aacute;ln&iacute;&quot; nezaočkovan&eacute;? To je dotaz na Sonici. Kam si Tě zařadili ?

mne niekto na nete vravel, ze ivermektin by mal pomoct, ale neviem ci sa to tykalo len sputnika resp. astra zenecy.
Boletus: mozno je predsa prave tato rada Sonice tou pomocnou rukou


mne niekto na nete vravel, ze ivermektin by mal pomoct, ale neviem ci sa to tykalo len sputnika resp. astra zenecy. Boletus: mozno je predsa prave tato rada Sonice tou pomocnou rukou
Upravené 25. 6. 2021 o 14:02

Léky na ředění krve. To je proti sraženinám. Takt se zbavil otec silných bolestí ruk.


L&eacute;ky na ředěn&iacute; krve. To je proti sraženin&aacute;m. Takt se zbavil otec siln&yacute;ch bolest&iacute; ruk.

Dušan

@Boletus, @kulich úplne s vami súhlasím. Vo svojom okolí mám mnoho zaočkovaných, ale kým niekto výslovne nebude chciet pomocť a poradiť, tak je to len a len jeho zalezitost. Najhoršie je to v rodinách, no kým neprídu tie správne otázky nemá zmysel sa tým zaoberať. Podľa mňa otázka, ako sa z toho dostat je druhoradá a správna otázka pre toho, kto sa dal zaočkovať, by po precitnutí mala byť: Prečo som sa dal zaočkovať?
Okrem tých najznámejších liekov odporúčam aj Kozinec Blanity, ktorý napomáha regenerácii DNA...

@Boletus, @kulich &uacute;plne s vami s&uacute;hlas&iacute;m. Vo svojom okol&iacute; m&aacute;m mnoho zaočkovan&yacute;ch, ale k&yacute;m niekto v&yacute;slovne nebude chciet pomocť a poradiť, tak je to len a len jeho zalezitost. Najhor&scaron;ie je to v rodin&aacute;ch, no k&yacute;m nepr&iacute;du tie spr&aacute;vne ot&aacute;zky nem&aacute; zmysel sa t&yacute;m zaoberať. Podľa mňa ot&aacute;zka, ako sa z toho dostat je druhorad&aacute; a spr&aacute;vna ot&aacute;zka pre toho, kto sa dal zaočkovať, by po precitnut&iacute; mala byť: Prečo som sa dal zaočkovať? Okrem t&yacute;ch najzn&aacute;mej&scaron;&iacute;ch liekov odpor&uacute;čam aj Kozinec Blanity, ktor&yacute; napom&aacute;ha regener&aacute;cii DNA...

pycnogenol


Ak je to výťažok z ihličia, tak to nerobiť, ostatné sú v poriadku.


[quote=&quot;pid:21629, uid:45&quot;]pycnogenol[/quote] Ak je to v&yacute;ťažok z ihličia, tak to nerobiť, ostatn&eacute; s&uacute; v poriadku.

Moderátor

Sonice, žiadali ťa o pomoc?
Um


áno


Myslím že tu je odpoveď....pre Boletusa a kulicha...


Požiadali ju/ho o pomoc.....


[quote=&quot;pid:21634, uid:45&quot;]Sonice, žiadali ťa o pomoc? Um &aacute;no[/quote] Mysl&iacute;m že tu je odpoveď....pre Boletusa a kulicha... Požiadali ju/ho o pomoc.....
Upravené 25. 6. 2021 o 14:26

Nevim, mozna se mylim, ale porad mam takovou tuchu, ze uz maji protijed, jako dalsi vcelicku/y.


Nevim, mozna se mylim, ale porad mam takovou tuchu, ze uz maji protijed, jako dalsi vcelicku/y.

Nevim, mozna se mylim, ale porad mam takovou tuchu, ze uz maji protijed, jako dalsi vcelicku/y.


Ja skôr myslím, že majú už ďalších xy iných vakcín na "doplnenie šťastia"
Veď už teraz chcú dvakrát očkovaných dôchodcov dorazoť treťou vakcínou....zrejme ich pošlo málo...ospravedlňujem sa za sarkazmus...


[quote=&quot;pid:21699, uid:68&quot;]Nevim, mozna se mylim, ale porad mam takovou tuchu, ze uz maji protijed, jako dalsi vcelicku/y.[/quote] Ja sk&ocirc;r mysl&iacute;m, že maj&uacute; už ďal&scaron;&iacute;ch xy in&yacute;ch vakc&iacute;n na &quot;doplnenie &scaron;ťastia&quot; Veď už teraz chc&uacute; dvakr&aacute;t očkovan&yacute;ch d&ocirc;chodcov dorazoť treťou vakc&iacute;nou....zrejme ich po&scaron;lo m&aacute;lo...ospravedlňujem sa za sarkazmus...

Ja skôr myslím, že majú už ďalších xy iných vakcín na "doplnenie šťastia"

Jsem optimista a nechci verit tomu, ze nechaji vymrit i podstatnou cast mladeze. Ti se nechavaji ockovat jen kvuli svobode. Cetla jsem, ze jim budou poradat ockovaci disco ....
Neco proti tomu urcite budou mit.


[quote=&quot;pid:21700, uid:17&quot;]Ja sk&ocirc;r mysl&iacute;m, že maj&uacute; už ďal&scaron;&iacute;ch xy in&yacute;ch vakc&iacute;n na &quot;doplnenie &scaron;ťastia&quot;[/quote] Jsem optimista a nechci verit tomu, ze nechaji vymrit i podstatnou cast mladeze. Ti se nechavaji ockovat jen kvuli svobode. Cetla jsem, ze jim budou poradat ockovaci disco .... Neco proti tomu urcite budou mit.

pycnogenol


Jeste jsem cetla nejnoveji, ze by mela proti pomahat Zirbe, preklada mi to jako kamennou borovici, latinsky je to Pinus cembra .... Co z te borovice ale nevim. V Tatrach toto urcite roste.


[quote=&quot;pid:21629, uid:45&quot;]pycnogenol[/quote] Jeste jsem cetla nejnoveji, ze by mela proti pomahat Zirbe, preklada mi to jako kamennou borovici, latinsky je to Pinus cembra .... Co z te borovice ale nevim. V Tatrach toto urcite roste.

Toto tu odmietam riešiť. Toto sa rieši inde. Tu poprosím vecne, ako pomôcť.

Diky, Sonice, za tvoji lidskost ...


[quote=&quot;pid:21631, uid:45&quot;]Toto tu odmietam rie&scaron;iť. Toto sa rie&scaron;i inde. Tu popros&iacute;m vecne, ako pom&ocirc;cť.[/quote] Diky, Sonice, za tvoji lidskost ...

Najhoršie je to v rodinách, no kým neprídu tie správne otázky nemá zmysel sa tým zaoberať

Moje dcera se mi dnes omluvila. Měla mě za blázna, konspirátora, rusofila. Dnes, když jsme se spolu bavili, řekla mi, že akce covid ji otevřela oči. Já na to, že toto je nejvypuklejší proces, ale že něco podobné, ale méně viditelné se děje se všemi procesy, které teď probíhají.
Pak jsme měli asi půl hodinovou debatu po telefonu, kde jsme toho probrali hodně. Zároveň jsem na ni nechtěl vylít všechno, co znám, jelikož už tak je s nervy hotová. Domluvili jsme se, že pokud toto šílenství neskončí, bude vnuky učit doma.
Musím za ten obrat poděkovat její tchyni, která je lékařka a je striktně proti očkování. Teď ještě pracujeme na tom, aby syn nepodlehl očkovací hysterii. Dcera si to dala za úkol, jelikož na mě je syn již alergický.
Doufám, že se mi povede rodinu ochránit.


[quote=&quot;pid:21694, uid:69&quot;]Najhor&scaron;ie je to v rodin&aacute;ch, no k&yacute;m nepr&iacute;du tie spr&aacute;vne ot&aacute;zky nem&aacute; zmysel sa t&yacute;m zaoberať[/quote] Moje dcera se mi dnes omluvila. Měla mě za bl&aacute;zna, konspir&aacute;tora, rusofila. Dnes, když jsme se spolu bavili, řekla mi, že akce covid ji otevřela oči. J&aacute; na to, že toto je nejvypuklej&scaron;&iacute; proces, ale že něco podobn&eacute;, ale m&eacute;ně viditeln&eacute; se děje se v&scaron;emi procesy, kter&eacute; teď prob&iacute;haj&iacute;. Pak jsme měli asi půl hodinovou debatu po telefonu, kde jsme toho probrali hodně. Z&aacute;roveň jsem na ni nechtěl vyl&iacute;t v&scaron;echno, co zn&aacute;m, jelikož už tak je s nervy hotov&aacute;. Domluvili jsme se, že pokud toto &scaron;&iacute;lenstv&iacute; neskonč&iacute;, bude vnuky učit doma. Mus&iacute;m za ten obrat poděkovat jej&iacute; tchyni, kter&aacute; je l&eacute;kařka a je striktně proti očkov&aacute;n&iacute;. Teď je&scaron;tě pracujeme na tom, aby syn nepodlehl očkovac&iacute; hysterii. Dcera si to dala za &uacute;kol, jelikož na mě je syn již alergick&yacute;. Douf&aacute;m, že se mi povede rodinu ochr&aacute;nit.

Veľa sa toho už nedá urobiť.Ak sa vstreknú do tela gm organizmy tak sa rozlezú všade.Ak toxíny,tak preniknú taktiež všade-detoxikácia.Ak vírusy alebo ich časti(rôzne typy s rôznymi úlohami a účelom)tak si treba uvedomiť že vírusy sú bunkové parazity.Pre tých ktorí sa podvolia nátlaku no sú tvrdé a otrlé "rambo"typy tak je jedno radikálne riešenie mechanického charakteru no len bezprostredne po očkovaní,rozpisovať sa netreba


Veľa sa toho už ned&aacute; urobiť.Ak sa vstrekn&uacute; do tela gm organizmy tak sa rozlez&uacute; v&scaron;ade.Ak tox&iacute;ny,tak prenikn&uacute; taktiež v&scaron;ade-detoxik&aacute;cia.Ak v&iacute;rusy alebo ich časti(r&ocirc;zne typy s r&ocirc;znymi &uacute;lohami a &uacute;čelom)tak si treba uvedomiť že v&iacute;rusy s&uacute; bunkov&eacute; parazity.Pre t&yacute;ch ktor&iacute; sa podvolia n&aacute;tlaku no s&uacute; tvrd&eacute; a otrl&eacute; &quot;rambo&quot;typy tak je jedno radik&aacute;lne rie&scaron;enie mechanick&eacute;ho charakteru no len bezprostredne po očkovan&iacute;,rozpisovať sa netreba

Zirbe, preklada mi to jako kamennou borovici, latinsky je to Pinus cembra


borovica limba, niekedy to preložia ako ,,céder". Univerzálnym liekom je vraj limbový olej, neviem z akej časti rastliny, ani o tom neviem viac. Dačo o tom tuším bolo v knihách Zvoniace cédre, ale už si to nepamätám.


[quote=&quot;pid:21705, uid:68&quot;]Zirbe, preklada mi to jako kamennou borovici, latinsky je to Pinus cembra[/quote] borovica limba, niekedy to preložia ako ,,c&eacute;der&quot;. Univerz&aacute;lnym liekom je vraj limbov&yacute; olej, neviem z akej časti rastliny, ani o tom neviem viac. Dačo o tom tu&scaron;&iacute;m bolo v knih&aacute;ch Zvoniace c&eacute;dre, ale už si to nepam&auml;t&aacute;m.

Ďakujem všetkým za rady. Treba pomôcť, keď si ju ľudia pýtajú a neotacat sa im chrbtom.


Ďakujem v&scaron;etk&yacute;m za rady. Treba pom&ocirc;cť, keď si ju ľudia p&yacute;taj&uacute; a neotacat sa im chrbtom.

Odporúčam naštudovať práce a prednášky Prof. RNDr. Anny Struneckej DrSc, je autorkou viacerých kníh, na YT má množstvo prednášok, má aj svoju web. stránku. Začal by som kremíkom, pretože z organizmu vyplavuje kovy medzi inými aj hliník.


https://www.prezdravie.sk/zdravie/knihy-doba-jedova-a-covidova.html


Ešte ma napadá Kozinec Blanitý, ale jeho potvrdené účinky sa týkajú telomérov, zakončenia dna


https://www.medaprex.sk/magazin-krasy/zdravy-zivot/kozinec-blanity-cize-astralagus-je-elixir-dlhovekosti-a1442


Odpor&uacute;čam na&scaron;tudovať pr&aacute;ce a predn&aacute;&scaron;ky Prof. RNDr. Anny Struneckej DrSc, je autorkou viacer&yacute;ch kn&iacute;h, na YT m&aacute; množstvo predn&aacute;&scaron;ok, m&aacute; aj svoju web. str&aacute;nku. Začal by som krem&iacute;kom, pretože z organizmu vyplavuje kovy medzi in&yacute;mi aj hlin&iacute;k. https://www.prezdravie.sk/zdravie/knihy-doba-jedova-a-covidova.html E&scaron;te ma napad&aacute; Kozinec Blanit&yacute;, ale jeho potvrden&eacute; &uacute;činky sa t&yacute;kaj&uacute; telom&eacute;rov, zakončenia dna https://www.medaprex.sk/magazin-krasy/zdravy-zivot/kozinec-blanity-cize-astralagus-je-elixir-dlhovekosti-a1442

Ešte ma napadá Kozinec Blanitý, ale jeho potvrdené účinky sa týkajú telomérov, zakončenia dna

Fíha, ten mi roste na zahradě jako trvalka a momentálně kvete. Vyrostl do mohutného trsu, asi 1m vysokého, takže kořen bude asi také dostatečně mohutný.
Jak jsem si přečetl má rád písčité půdy, a podmínky jaké mám na zahradě. Přitom jsem se někde dočetl, že ta rostlina je jedovatá. Asi záleží na dávkování.


https://www.magazinzahrada.cz/kozinec-blanity-posilovac-zivotni-sily-a-vitality/


[quote=&quot;pid:21916, uid:279&quot;]E&scaron;te ma napad&aacute; Kozinec Blanit&yacute;, ale jeho potvrden&eacute; &uacute;činky sa t&yacute;kaj&uacute; telom&eacute;rov, zakončenia dna[/quote] F&iacute;ha, ten mi roste na zahradě jako trvalka a moment&aacute;lně kvete. Vyrostl do mohutn&eacute;ho trsu, asi 1m vysok&eacute;ho, takže kořen bude asi tak&eacute; dostatečně mohutn&yacute;. Jak jsem si přečetl m&aacute; r&aacute;d p&iacute;sčit&eacute; půdy, a podm&iacute;nky jak&eacute; m&aacute;m na zahradě. Přitom jsem se někde dočetl, že ta rostlina je jedovat&aacute;. Asi z&aacute;lež&iacute; na d&aacute;vkov&aacute;n&iacute;. https://www.magazinzahrada.cz/kozinec-blanity-posilovac-zivotni-sily-a-vitality/

@GBB
No neviem či je to dobrá rada. Od začiatku priemyselnej revolúcie sa vo veľkom spaľovalo uhlie. Vďaka tomu sa do oceánu na riasy a plankton dostali veľa olova a ortute. Tie sa hromadia najmä v mäsožravých rybách. Tak neviem či je vhodné liečiť možné krvné zrazeniny rybami ktoré obsahujú aj olovo a ortuť.
Na odstránenie týchto látok má zaberať doplnok z Poľska zvaný Cynarex. Na Slovensku sa nedá nikde kúpiť.

@GBB No neviem či je to dobr&aacute; rada. Od začiatku priemyselnej revol&uacute;cie sa vo veľkom spaľovalo uhlie. Vďaka tomu sa do oce&aacute;nu na riasy a plankton dostali veľa olova a ortute. Tie sa hromadia najm&auml; v m&auml;sožrav&yacute;ch ryb&aacute;ch. Tak neviem či je vhodn&eacute; liečiť možn&eacute; krvn&eacute; zrazeniny rybami ktor&eacute; obsahuj&uacute; aj olovo a ortuť. Na odstr&aacute;nenie t&yacute;chto l&aacute;tok m&aacute; zaberať doplnok z Poľska zvan&yacute; Cynarex. Na Slovensku sa ned&aacute; nikde k&uacute;piť.

Štúdia: Bežná púpava blokuje spojenie spike proteínu SARS-CoV-2 s ACE2 receptorom (a teda predchádza množeniu vírusu a tým aj ochoreniu CoViD-19)
Vytvorené spike proteíny zo SARS-CoV-2 je možné ZASTAVIŤ bežnou „burinou“, ktorá sa každý rok vyhladzuje z trávnikov. Štúdia nemeckej univerzity zistila, že obyčajná púpava (Taraxacum officinale) môže blokovať väzbu spike bielkovín na povrchové receptory buniek ACE2 v ľudských pľúcach a obličkách. Extrakt z púpavy na báze vody, odobratý zo sušených listov rastliny, bol účinný proti spike proteínu D614 a množstvu mutantných kmeňov vrátane D614G, N501Y, K417N a E484K.
Vedci použili zlúčeniny s vysokou molekulovou hmotnosťou odobraté z extraktu z púpavy na báze vody a podrobili ich testu na ľudských obličkových bunkách HEK293-hACE2 a A549-hACE2-TMPRSS2. Púpava zablokovala interakcie medzi proteínmi medzi jednotkou S1 spike proteínu a ľudským povrchovým receptorom ACE2. Tento účinok bol overený aj proti mutáciám spike proteínov z prevažujúcich variantov v obehu, vrátane variantov pre Spojené kráľovstvo (B.1.1.7), juhoafrický (B.1.351) a brazílsky (P.1).
Extrakt z púpavy zastavil naviazanie pseudotypovaných častíc lentivírusu SARS-CoV-2 na pľúcne bunky a zastavil zápalový proces sekréciou interleukínu-6. Pretože sa štúdia uskutočňovala in vitro (v skúmavke), sú potrebné ďalšie klinické štúdie, aby sme pochopili, ako sa extrakt z púpavy absorbuje a využíva v biologických systémoch ľudského tela.
Aj keď sa do vývoja experimentálnych vakcín a propagandistických kampaní vložili desiatky miliárd verejných prostriedkov, svet naďalej bojuje s novými respiračnými infekciami, pretože na SARS-CoV-2 sa tlačí, aby mutoval do rôznych variantov.


Viac v anglictine
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.19.435959v1.full.pdf


Prebrate z:
https://m.facebook.com/sloboda.v.ockovani/posts/1466583050362021


&Scaron;t&uacute;dia: Bežn&aacute; p&uacute;pava blokuje spojenie spike prote&iacute;nu SARS-CoV-2 s ACE2 receptorom (a teda predch&aacute;dza množeniu v&iacute;rusu a t&yacute;m aj ochoreniu CoViD-19) Vytvoren&eacute; spike prote&iacute;ny zo SARS-CoV-2 je možn&eacute; ZASTAVIŤ bežnou &bdquo;burinou&ldquo;, ktor&aacute; sa každ&yacute; rok vyhladzuje z tr&aacute;vnikov. &Scaron;t&uacute;dia nemeckej univerzity zistila, že obyčajn&aacute; p&uacute;pava (Taraxacum officinale) m&ocirc;že blokovať v&auml;zbu spike bielkov&iacute;n na povrchov&eacute; receptory buniek ACE2 v ľudsk&yacute;ch pľ&uacute;cach a obličk&aacute;ch. Extrakt z p&uacute;pavy na b&aacute;ze vody, odobrat&yacute; zo su&scaron;en&yacute;ch listov rastliny, bol &uacute;činn&yacute; proti spike prote&iacute;nu D614 a množstvu mutantn&yacute;ch kmeňov vr&aacute;tane D614G, N501Y, K417N a E484K. Vedci použili zl&uacute;čeniny s vysokou molekulovou hmotnosťou odobrat&eacute; z extraktu z p&uacute;pavy na b&aacute;ze vody a podrobili ich testu na ľudsk&yacute;ch obličkov&yacute;ch bunk&aacute;ch HEK293-hACE2 a A549-hACE2-TMPRSS2. P&uacute;pava zablokovala interakcie medzi prote&iacute;nmi medzi jednotkou S1 spike prote&iacute;nu a ľudsk&yacute;m povrchov&yacute;m receptorom ACE2. Tento &uacute;činok bol overen&yacute; aj proti mut&aacute;ci&aacute;m spike prote&iacute;nov z prevažuj&uacute;cich variantov v obehu, vr&aacute;tane variantov pre Spojen&eacute; kr&aacute;ľovstvo (B.1.1.7), juhoafrick&yacute; (B.1.351) a braz&iacute;lsky (P.1). Extrakt z p&uacute;pavy zastavil naviazanie pseudotypovan&yacute;ch čast&iacute;c lentiv&iacute;rusu SARS-CoV-2 na pľ&uacute;cne bunky a zastavil z&aacute;palov&yacute; proces sekr&eacute;ciou interleuk&iacute;nu-6. Pretože sa &scaron;t&uacute;dia uskutočňovala in vitro (v sk&uacute;mavke), s&uacute; potrebn&eacute; ďal&scaron;ie klinick&eacute; &scaron;t&uacute;die, aby sme pochopili, ako sa extrakt z p&uacute;pavy absorbuje a využ&iacute;va v biologick&yacute;ch syst&eacute;moch ľudsk&eacute;ho tela. Aj keď sa do v&yacute;voja experiment&aacute;lnych vakc&iacute;n a propagandistick&yacute;ch kampan&iacute; vložili desiatky mili&aacute;rd verejn&yacute;ch prostriedkov, svet naďalej bojuje s nov&yacute;mi respiračn&yacute;mi infekciami, pretože na SARS-CoV-2 sa tlač&iacute;, aby mutoval do r&ocirc;znych variantov. Viac v anglictine https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.19.435959v1.full.pdf Prebrate z: https://m.facebook.com/sloboda.v.ockovani/posts/1466583050362021

Tak neviem či je vhodné liečiť možné krvné zrazeniny rybami ktoré obsahujú aj olovo a ortuť.
+ oceánske mikroplasty
a že čím väčšia ryba tým horšie (dlhší potravinový reťazec)


[quote=&quot;pid:24008, uid:14&quot;]Tak neviem či je vhodn&eacute; liečiť možn&eacute; krvn&eacute; zrazeniny rybami ktor&eacute; obsahuj&uacute; aj olovo a ortuť.[/quote]+ oce&aacute;nske mikroplasty a že č&iacute;m v&auml;č&scaron;ia ryba t&yacute;m hor&scaron;ie (dlh&scaron;&iacute; potravinov&yacute; reťazec)

bráni vzniku krvných zrazenín
na vznik krvných zrazenín by mala mať účinky aj Komonica lekárskaPríRoda dáva pomocnú ruku.
Komonica ma skutočne výrazné účinky, užívajte ju však s mierou, je mierne jedovatá.
60e9aa1dacd79https://www.facebook.com/ZoberSiCoPotrebujes/videos/2822288314751340/


[quote=&quot;pid:24003, uid:413&quot;]br&aacute;ni vzniku krvn&yacute;ch zrazen&iacute;n[/quote]na vznik krvn&yacute;ch zrazen&iacute;n by mala mať &uacute;činky aj **Komonica lek&aacute;rska** &gt; Pr&iacute;Roda d&aacute;va pomocn&uacute; ruku. Komonica ma skutočne v&yacute;razn&eacute; &uacute;činky, už&iacute;vajte ju v&scaron;ak s mierou, je mierne jedovat&aacute;. ![60e9aa1dacd79](serve/attachment&amp;path=60e9aa1dacd79) https://www.facebook.com/ZoberSiCoPotrebujes/videos/2822288314751340/

čím väčšia ryba tým horšie

Nejlepší jsou sardinky a grundle.


[quote=&quot;pid:24011, uid:413&quot;]č&iacute;m v&auml;č&scaron;ia ryba t&yacute;m hor&scaron;ie[/quote] Nejlep&scaron;&iacute; jsou sardinky a grundle.

bežnou „burinou“

prosim o preklad do cestiny "burina". Dekuji.


[quote=&quot;pid:24009, uid:580&quot;]bežnou &bdquo;burinou&ldquo;[/quote] prosim o preklad do cestiny &quot;burina&quot;. Dekuji.

TIP: stačí dať vyhľadať "cesko slovensky slovnik" a nájde niekoľko stránok, napr:
https://www.slovnicek.cz/cesko-slovensky-prekladac
https://slovniky.lingea.sk/cesko-slovensky
https://prekladacviet.sk/cesko-slovensky
https://slovnik.seznam.cz/preklad/slovensky
https://www.dict.com/Cesko-slovensky
zdá sa mi, že fungujú obojstranne automaticky, aspoň pri jednoslovách


takto som raz skúšal zisťovať, či Česi rozumejú slovu "pikoška" a zistil som, že to tie slovníky nevedia ani preložiť. smile tak som potom týmto pojmom prestal označovať nedôležité "zaujímavostné" články


**TIP**: stač&iacute; dať vyhľadať &quot;cesko slovensky slovnik&quot; a n&aacute;jde niekoľko str&aacute;nok, napr: https://www.slovnicek.cz/cesko-slovensky-prekladac https://slovniky.lingea.sk/cesko-slovensky https://prekladacviet.sk/cesko-slovensky https://slovnik.seznam.cz/preklad/slovensky https://www.dict.com/Cesko-slovensky zd&aacute; sa mi, že funguj&uacute; obojstranne automaticky, aspoň pri jednoslov&aacute;ch takto som raz sk&uacute;&scaron;al zisťovať, či Česi rozumej&uacute; slovu &quot;_piko&scaron;ka_&quot; a zistil som, že to tie slovn&iacute;ky nevedia ani preložiť. :D tak som potom t&yacute;mto pojmom prestal označovať ned&ocirc;ležit&eacute; &quot;zauj&iacute;mavostn&eacute;&quot; čl&aacute;nky
3.23k
36
22
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept