Naši analytici
Včera tomu bylo 80 let od napadení sjednocené Evropy v čele s Německem na Sovětský svaz

Jsem hluboce dojat projevem prezidenta Německa Franka-Waltera Steinmeiera k 80. výročí vpadu německých vojsk do Sovětského svazu, který u této příležitosti pronésl v berlínském muzeu v Karlshorstu, kde byla v roce 1945 podepsána kapitulace hitlerovského Německa.
Kdo má čas, určitě se podívejte, projev je přetlumočen do ruštiny. Ještě nikdy jsem od západního politika neslyšel projev takové kvality. Bez zbytečného patosu na příkladu osudu jednoho sovětského vojáka popisuje hrůzy, které přežili všechny národy SSSR a následně i Evropy. Vyzývá k zamýšlení o budoucnosti národů a k "usmíření (mezi národy), které prorostlo z mohyl" obětí 2.svetové války, a budování světa, ve kterém národy i v těch nejtěžších otázkách se dohodnou bez bojů a válek.
https://www.youtube.com/watch?v=lyZEUj6JOl0


Po tomto projevu mám více optimismu ohledně budoucnosti nás, naších dětí a vnuku. Vidím, že Německo má snahu jít cestou míru a spolupráce.


P.S. Tento projev by měli ukazovat i v naších školách.


Jsem hluboce dojat projevem prezidenta Německa Franka-Waltera Steinmeiera k 80. výročí vpadu německých vojsk do Sovětského svazu, který u této příležitosti pronésl v berlínském muzeu v Karlshorstu, kde byla v roce 1945 podepsána kapitulace hitlerovského Německa. Kdo má čas, určitě se podívejte, projev je přetlumočen do ruštiny. Ještě nikdy jsem od západního politika neslyšel projev takové kvality. Bez zbytečného patosu na příkladu osudu jednoho sovětského vojáka popisuje hrůzy, které přežili všechny národy SSSR a následně i Evropy. Vyzývá k zamýšlení o budoucnosti národů a k "usmíření (mezi národy), které prorostlo z mohyl" obětí 2.svetové války, a budování světa, ve kterém národy i v těch nejtěžších otázkách se dohodnou bez bojů a válek. https://www.youtube.com/watch?v=lyZEUj6JOl0 Po tomto projevu mám více optimismu ohledně budoucnosti nás, naších dětí a vnuku. Vidím, že Německo má snahu jít cestou míru a spolupráce. P.S. Tento projev by měli ukazovat i v naších školách.

Po tomto projevu mám více optimismu ohledně budoucnosti nás, naších dětí a vnuku.


Projev je to úžasný a dojemný. Snad je také součástí pokání samotného Steinmeiera za události na Majdanu. (I když nemyslím, že si ho psal sám smile )


Zde je německá textová verze:


https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2021/06/210618-D-Russ-Museum-Karlshorst.html;jsessionid=5504F65EF46994A5F8D787DFA14F13F2.1_cid353


Nemám bohužel čas přeložit vše, ale tyto dvě ukázky asi hovoří za vše.


Vom ersten Tage an war der deutsche Feldzug getrieben von Hass: von Antisemitismus und Antibolschewismus, von Rassenwahn gegen die slawischen und asiatischen Völker der Sowjetunion.


"Od prvního dne bylo německé válečné tažení poháněno nenávistí: Antisemitismem a antibolševismem, rasovým šílenstvím proti slovanským a asijským národům Sovětského svazu."


Die diesen Krieg führten, töteten auf jede erdenkliche Weise, mit einer nie dagewesenen Brutalität und Grausamkeit. Die ihn zu verantworten hatten, die sich in ihrem nationalistischen Wahn gar noch auf deutsche Kultur und Zivilisation beriefen, auf Goethe und Schiller, Bach und Beethoven, sie schändeten alle Zivilisation, alle Grundsätze der Humanität und des Rechts. Der deutsche Krieg gegen die Sowjetunion war eine mörderische Barbarei.


"Ti, kteří tuto válku vedli, zabíjeli všemi myslitelnými způsoby s do té doby nevídanou brutalitou a krutostí. Ti, kteří válku vyvolali, a jež se ve svém nacionalistickém šílenství dokonce odvolávali na německou kulturu, na Goetha a Schillera, Bacha a Bethovena, znesvětili veškerou civilizaci, všechny principy lidskosti a práva. Německá válka proti Sovětskému svazu byla vražedným barbarstvím."


A ano, tohle by měli pouštět ve školách a ČT pořád dokola.


[quote="pid:21566, uid:158"]Po tomto projevu mám více optimismu ohledně budoucnosti nás, naších dětí a vnuku.[/quote] Projev je to úžasný a dojemný. Snad je také součástí pokání samotného Steinmeiera za události na Majdanu. (I když nemyslím, že si ho psal sám ;) ) Zde je německá textová verze: https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2021/06/210618-D-Russ-Museum-Karlshorst.html;jsessionid=5504F65EF46994A5F8D787DFA14F13F2.1_cid353 Nemám bohužel čas přeložit vše, ale tyto dvě ukázky asi hovoří za vše. Vom ersten Tage an war der deutsche Feldzug getrieben von Hass: von Antisemitismus und Antibolschewismus, von Rassenwahn gegen die slawischen und asiatischen Völker der Sowjetunion. "Od prvního dne bylo německé válečné tažení poháněno nenávistí: Antisemitismem a **antibolševismem**, rasovým šílenstvím proti slovanským a asijským národům Sovětského svazu." Die diesen Krieg führten, töteten auf jede erdenkliche Weise, mit einer nie dagewesenen Brutalität und Grausamkeit. Die ihn zu verantworten hatten, die sich in ihrem nationalistischen Wahn gar noch auf deutsche Kultur und Zivilisation beriefen, auf Goethe und Schiller, Bach und Beethoven, sie schändeten alle Zivilisation, alle Grundsätze der Humanität und des Rechts. Der deutsche Krieg gegen die Sowjetunion war eine mörderische Barbarei. "Ti, kteří tuto válku vedli, zabíjeli všemi myslitelnými způsoby s do té doby nevídanou brutalitou a krutostí. Ti, kteří válku vyvolali, a jež se ve svém nacionalistickém šílenství dokonce odvolávali na německou kulturu, na Goetha a Schillera, Bacha a Bethovena, znesvětili veškerou civilizaci, všechny principy lidskosti a práva. Německá válka proti Sovětskému svazu byla vražedným barbarstvím." A ano, tohle by měli pouštět ve školách a ČT pořád dokola.

Sú-druhovia, širte to na fórach, diskusiách kydajúcich na cccp a Rusko.
Prosím a ďakujem.
Zdroj je sám prezident Nemecka. A Nemecko je bombašpicový štát. Tupci na fórach to musia akceptovať ako fakt.


Sú-druhovia, širte to na fórach, diskusiách kydajúcich na cccp a Rusko. Prosím a ďakujem. Zdroj je sám prezident Nemecka. A Nemecko je bombašpicový štát. Tupci na fórach to musia akceptovať ako fakt.

Narychlo další část projevu (nikoli celý...)


Jakkoli to pro nás může být těžké: Musíme si to připomínat! A kdy jindy, když ne na výročí? Vzpomínka na toto inferno, na absolutní nepřátelství a odlidštění druhých – tato vzpomínka zůstává pro nás Němce povinností a pro svět pomníkem.


Statisíce sovětských vojáků padlo, vyhladovělo a bylo zastřeleno již v prvních měsících války v létě 1941.
Bezprostředně s postupem německých jednotek začalo také vraždění židovských mužů, žen a dětí popravčími komandy SD, SS a jejich pomocných jednotek.
Statisíce civilistů na Ukrajině, v Bělorusku, Pobaltí a Rusku se staly obětmi bombových útoků, byli jako partyzáni neúprosně pronásledováni a vražděni. Zničena byla města, vesnice vypáleny. Na starých fotografiích se ze zdevastované krajiny tyčí pouze ohořelé kamenné komíny.


Na konci zůstalo 27 milionů obětí, za které musely truchlit národy Sovětského svazu. 27 milionů lidí nacionálně-socialistické Německo zabilo, zavraždilo, pobilo, nechalo zemřít hlady a usmrtilo skrze nucené práce. 14 milionů z nich byli civilisté.


Nikdo v této válce neutrpěl více obětí než národy tehdejšího Sovětského svazu. A přesto se tyto miliony nevryly do naší kolektivní paměti tak, jak jejich utrpení a naše zodpovědnost vyžadují.


Tato válka byla zločinem – monstrózní, zločinnou, útočnou a vyhlazovací válkou. Pokud dnes navštívíte místa, kde se odehrávala, pokud potkáte lidi, kteří byli touto válkou zasaženi, vzpomenete si na 22. červen 1941 i bez výročí či památníku.


Stopy války najdete ve starých lidech, kteří ji prožili jako děti, i v mladších, jejich vnucích a pravnucích. Najdete je od pobřeží Bílého moře na severu až po Krym na jihu, od dun Baltského moře na západě až po Volgograd na východě. Jsou znamením války, znamením zkázy, znamením ztráty.


Narychlo další část projevu (nikoli celý...) Jakkoli to pro nás může být těžké: **Musíme si to připomínat!** A kdy jindy, když ne na výročí? Vzpomínka na toto inferno, na absolutní nepřátelství a odlidštění druhých – tato vzpomínka zůstává pro nás Němce povinností a pro svět pomníkem. Statisíce sovětských vojáků padlo, vyhladovělo a bylo zastřeleno již v prvních měsících války v létě 1941. Bezprostředně s postupem německých jednotek začalo také vraždění židovských mužů, žen a dětí popravčími komandy SD, SS a jejich pomocných jednotek. Statisíce civilistů na Ukrajině, v Bělorusku, Pobaltí a Rusku se staly obětmi bombových útoků, byli jako partyzáni neúprosně pronásledováni a vražděni. Zničena byla města, vesnice vypáleny. Na starých fotografiích se ze zdevastované krajiny tyčí pouze ohořelé kamenné komíny. Na konci zůstalo 27 milionů obětí, za které musely truchlit národy Sovětského svazu. 27 milionů lidí nacionálně-socialistické Německo zabilo, zavraždilo, pobilo, nechalo zemřít hlady a usmrtilo skrze nucené práce. 14 milionů z nich byli civilisté. **Nikdo v této válce neutrpěl více obětí než národy tehdejšího Sovětského svazu. A přesto se tyto miliony nevryly do naší kolektivní paměti tak, jak jejich utrpení a naše zodpovědnost vyžadují.** Tato válka byla zločinem – monstrózní, zločinnou, útočnou a vyhlazovací válkou. Pokud dnes navštívíte místa, kde se odehrávala, pokud potkáte lidi, kteří byli touto válkou zasaženi, vzpomenete si na 22. červen 1941 i bez výročí či památníku. Stopy války najdete ve starých lidech, kteří ji prožili jako děti, i v mladších, jejich vnucích a pravnucích. Najdete je od pobřeží Bílého moře na severu až po Krym na jihu, od dun Baltského moře na západě až po Volgograd na východě. Jsou znamením války, znamením zkázy, znamením ztráty.
Upravené 25. 6. 2021 o 12:09

Ještě poznámka k projevu Steinmeiera.


Dá se to chápat jako výraz kapitulace státních elit. Jiné křídlo je však stále bojovné, v čele s místními Piráty, alias Zelenými.
Ale i v CDU - již bývalá šéfka strany a současná ministryně obrany Annegret Kramp-Karrenbauer měla 4 dny před výročím projev k Bundeswehru, kde mimo jiné zaznělo:


"Pro nás Evropany zůstává spousta prostoru pro větší osobní odpovědnost. Na jedné straně ve východním sousedství, kde Rusko, někdy skrytě, někdy otevřeně, vede válku, masivně se ozbrojuje a ohrožuje naše přátele a partnery.
…… Ve vztahu k Číně, která je pro nás i partnerem, ale zároveň se tlačí mocí i penězi do Evropy….. již nyní používá Peking své modré mužíčky v Jihočínském moři stejně, jako to Rusko se svými zelenými mužíčky činilo na Krymu a na východní Ukrajině“


Myslím si však, že projev Steinmeiera je zásadní a do budoucna určující. Atlantisté snad půjdou od válu.


Ještě poznámka k projevu Steinmeiera. Dá se to chápat jako výraz kapitulace státních elit. Jiné křídlo je však stále bojovné, v čele s místními Piráty, alias Zelenými. Ale i v CDU - již bývalá šéfka strany a současná ministryně obrany Annegret Kramp-Karrenbauer měla 4 dny před výročím projev k Bundeswehru, kde mimo jiné zaznělo: "Pro nás Evropany zůstává spousta prostoru pro větší osobní odpovědnost. Na jedné straně ve východním sousedství, **kde Rusko, někdy skrytě, někdy otevřeně, vede válku, masivně se ozbrojuje a ohrožuje naše přátele a partnery.** …… Ve vztahu k Číně, která je pro nás i partnerem, ale zároveň se tlačí mocí i penězi do Evropy….. již nyní používá Peking své modré mužíčky v Jihočínském moři stejně, jako to **Rusko se svými zelenými mužíčky činilo na Krymu a na východní Ukrajině“** Myslím si však, že projev Steinmeiera je zásadní a do budoucna určující. Atlantisté snad půjdou od válu.

Dá se to chápat jako výraz kapitulace státních elit.


Formuloval bych to jinak, část elit si přeje a je ochotna spolupracovat s Ruskem na principu ty pán já pán. Kdežto jiná část zůstala stále šílená. Kapitulace vyvolává dojem, že jde o ponížení, jenže přiznáním a přijetím skutečnosti jaká je, naopak získávají na důstojnosti. Jako Bůh si nepřeje, aby jsme před ním kapitulovali (to si přeje leda tak Satan, možná ani ten ne - spíše Ti co jsou horší než Satan a ty pak Satan bere do pekla), tak Ruský svět neponižuje ostatní národy.


[quote="pid:21692, uid:372"]Dá se to chápat jako výraz kapitulace státních elit.[/quote] Formuloval bych to jinak, část elit si přeje a je ochotna spolupracovat s Ruskem na principu ty pán já pán. Kdežto jiná část zůstala stále šílená. Kapitulace vyvolává dojem, že jde o ponížení, jenže přiznáním a přijetím skutečnosti jaká je, naopak získávají na důstojnosti. Jako Bůh si nepřeje, aby jsme před ním kapitulovali (to si přeje leda tak Satan, možná ani ten ne - spíše Ti co jsou horší než Satan a ty pak Satan bere do pekla), tak Ruský svět neponižuje ostatní národy.

Formuloval bych to jinak, část elit si přeje a je ochotna spolupracovat s Ruskem na principu ty pán já pán. Kdežto jiná část zůstala stále šílená.


Ano, souhlas. Že jde o otočku, je ale jasné. Vždyť Steinmeier byl garantem dohody s Janukovičem a vzápětí stál na barikádách.
Kdybych pátral po jeho projevech z té doby, byly by diametrálně odlišné. Ten poslední je skutečně velmi nadějný. Nepochybně "následek" Ženevy.


[quote="pid:21887, uid:426"]Formuloval bych to jinak, část elit si přeje a je ochotna spolupracovat s Ruskem na principu ty pán já pán. Kdežto jiná část zůstala stále šílená.[/quote] Ano, souhlas. Že jde o otočku, je ale jasné. Vždyť Steinmeier byl garantem dohody s Janukovičem a vzápětí stál na barikádách. Kdybych pátral po jeho projevech z té doby, byly by diametrálně odlišné. Ten poslední je skutečně velmi nadějný. Nepochybně "následek" Ženevy.

Že jde o otočku, je ale jasné.


Logika vývoje (evoluce) ukazuje, že úspěšný parazit se nakonec stane symbiontem (systém vztahů v našem světě k tomu vede - když je zapojena inteligence, nakonec si musí vzájemně vyhovět a pokud ne tak se zničí, když jsou "hloupí" - když parazit zahubí hostitele sám zemře - např. elita národ).


[quote="pid:21888, uid:372"]Že jde o otočku, je ale jasné.[/quote] Logika vývoje (evoluce) ukazuje, že úspěšný parazit se nakonec stane symbiontem (systém vztahů v našem světě k tomu vede - když je zapojena inteligence, nakonec si musí vzájemně vyhovět a pokud ne tak se zničí, když jsou "hloupí" - když parazit zahubí hostitele sám zemře - např. elita národ).
676
9
6
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept