Politika v SR
Nový zákon o nebezpečnom elektronickom obťažovaní (SR)

Za nadávanie na internete voči chránenej osobe môžete skončiť vo väzení


Odňatím slobody na tri roky sa potrestá ten, kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života niekoho iného. Urobiť tak môže tým, že ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak obťažuje. Tiež tým, že neoprávnene zverejnení alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach.

Odňatím slobody na jeden až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin na chránenej osobe alebo z osobitného motívu. Odňatím slobody na dva až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spáchaným činom spôsobí značnú škodu. Tiež vtedy, ak spácha čin s úmyslom získať pre seba alebo iného značný prospech, alebo ak bol za taký čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený.


zdroj: SITA & https://www.extraplus.sk/clanok/za-nadavanie-na-internete-voci-chranenej-osobe-mozete-skoncit-vo-vazeni


a v tomto článku je pridaný aj trefný dlhší komentár Anny Belousovovej tohto náhubkového zákona aj s dobrou príhodou o cenzurovaní


https://www.podtatransky-kurier.sk/spravodajstvo/za-nadavanie-na-internete-voci-chranenej-osobe-mozete-skoncit-vo-vazeni


**Za nadávanie na internete voči chránenej osobe môžete skončiť vo väzení** _Odňatím slobody na tri roky sa potrestá ten, kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života niekoho iného. Urobiť tak môže tým, že ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak obťažuje. Tiež tým, že neoprávnene zverejnení alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach._ _ Odňatím slobody na jeden až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin na chránenej osobe alebo z osobitného motívu. Odňatím slobody na dva až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spáchaným činom spôsobí značnú škodu. Tiež vtedy, ak spácha čin s úmyslom získať pre seba alebo iného značný prospech, alebo ak bol za taký čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený._ **zdroj**: SITA & https://www.extraplus.sk/clanok/za-nadavanie-na-internete-voci-chranenej-osobe-mozete-skoncit-vo-vazeni a v tomto článku je pridaný aj trefný dlhší komentár Anny Belousovovej tohto náhubkového zákona aj s dobrou príhodou o cenzurovaní https://www.podtatransky-kurier.sk/spravodajstvo/za-nadavanie-na-internete-voci-chranenej-osobe-mozete-skoncit-vo-vazeni
104
0
1
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept