Mimo kategórií
Polreich: Washingtonskou smlouvu citujeme, ale neznáme

Smlouva ? Čistý eufemizmus. Diktát, předpis.
Mnichov nám byl také nadiktován...


Smlouva ? Čistý eufemizmus. Diktát, předpis. Mnichov nám byl také nadiktován...

Washingtonskou smlouvu

Pro ty, kteří se nechali zmást jako já (protože "Washingtonského" je toho více) uvedu, že jde o smlouvu NATO.


Dle údajů v článku, se text této smlouvy vejde na 1xA4.
První díl článku rozebírá/komentuje prvních 14 článků.
Články jsou - pro mne překvapivě - dosti krátké.


Stojí za to ocitovat část ze slavného "článku 5", který je často glorifikován jako obrovská výhoda členství v NATO.


"ČLÁNEK 5 – Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se dohodly, že dojde-li k takovémuto ozbrojenému útoku, každá z nich, uplatňujíc právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznané článkem 51 Charty OSN, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a zachovat bezpečnost severoatlantického prostoru. ..."


"...jakou bude považovat za nutnou..." ~ tedy třeba i nic (!), žádný závazek - a toto je třeba mít na paměti vždy, když někdo šermuje článkem 5


Článek Polreicha stojí za přečtení, čuměl jsem jak puk.


[quote="pid:19293, uid:12"]Washingtonskou smlouvu[/quote] Pro ty, kteří se nechali zmást jako já (protože "Washingtonského" je toho více) uvedu, že jde o smlouvu NATO. Dle údajů v článku, se text této smlouvy vejde na 1xA4. První díl článku rozebírá/komentuje prvních 14 článků. Články jsou - pro mne překvapivě - dosti krátké. Stojí za to ocitovat část ze slavného "článku 5", který je často glorifikován jako obrovská výhoda členství v NATO. "ČLÁNEK 5 – Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se dohodly, že dojde-li k takovémuto ozbrojenému útoku, každá z nich, uplatňujíc právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznané článkem 51 Charty OSN, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, **jakou bude považovat za nutnou**, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a zachovat bezpečnost severoatlantického prostoru. ..." "...jakou bude považovat za nutnou..." ~ tedy třeba i nic (!), **žádný závazek** - a toto je třeba mít na paměti vždy, když někdo šermuje článkem 5 Článek Polreicha stojí za přečtení, čuměl jsem jak puk.
Upravené 10. 6. 2021 o 17:19
327
2
3
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept