Zahraničná politika
Správy z Ruska

ludia zo slovenskych letisk tvrdili na nete, ze oni nic nezaregistrovali


ludia zo slovenskych letisk tvrdili na nete, ze oni nic nezaregistrovali

ludia zo slovenskych letisk


Lze pochybovat, že by lidé ze slovenských letišť byli napojeni na frekvence sil NATO.


[quote="pid:37095, uid:187"]ludia zo slovenskych letisk[/quote] Lze pochybovat, že by lidé ze slovenských letišť byli napojeni na frekvence sil NATO.

Zreje nový diplomatický škandál medzi Ruskom a USA. Príčina možných hádok medzi Moskvou a Washingtonom je tento raz dosť banálna – obyčajná krádež. Novinkou je aj to, že tento raz, na rozdiel od mnohých prípadov v minulosti, nie USA, ale Rusko ako prvé, obvinilo druhú stranu. Prečo? Traja americkí diplomati totiž okradli v Moskve ruského občana a Moskva vyjadrila rozhodný protest. Ruské ministerstvo zahraničia zaslalo veľvyslanectvu USA nótu so žiadosťou o zrušenie diplomatickej imunity troch zamestnancov diplomatickej misie s cieľom dostať ich k trestnej zodpovednosti...
https://zemavek.sk/zreje-novy-diplomaticky-skandal-kvoli-zlodejom-zamestnancom-americkej-ambasady/


Zreje nový diplomatický škandál medzi Ruskom a USA. Príčina možných hádok medzi Moskvou a Washingtonom je tento raz dosť banálna – obyčajná krádež. Novinkou je aj to, že tento raz, na rozdiel od mnohých prípadov v minulosti, nie USA, ale Rusko ako prvé, obvinilo druhú stranu. Prečo? Traja americkí diplomati totiž okradli v Moskve ruského občana a Moskva vyjadrila rozhodný protest. Ruské ministerstvo zahraničia zaslalo veľvyslanectvu USA nótu so žiadosťou o zrušenie diplomatickej imunity troch zamestnancov diplomatickej misie s cieľom dostať ich k trestnej zodpovednosti... https://zemavek.sk/zreje-novy-diplomaticky-skandal-kvoli-zlodejom-zamestnancom-americkej-ambasady/

Traja americkí diplomati totiž okradli v Moskve ruského občana a Moskva vyjadrila rozhodný protest.

https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3694/t%C5%99i-zam%C4%9Bstnanci-diplomatick-eacute-mise-usa-jsou-podez%C5%99el-iacute-z-kr-aacute-de%C5%BEe-v%C4%9Bc-iacute-rusovi/1#post-36652


[quote="pid:37108, uid:111"]Traja americkí diplomati totiž okradli v Moskve ruského občana a Moskva vyjadrila rozhodný protest.[/quote] https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3694/t%C5%99i-zam%C4%9Bstnanci-diplomatick-eacute-mise-usa-jsou-podez%C5%99el-iacute-z-kr-aacute-de%C5%BEe-v%C4%9Bc-iacute-rusovi/1#post-36652

je tento raz dosť banálna – obyčajná krádež

V notebooku byly určitě zajímavé informace. Z toho pohledu to až tak banální krádež nebyla.


[quote="pid:37108, uid:111"]je tento raz dosť banálna – obyčajná krádež[/quote] V notebooku byly určitě zajímavé informace. Z toho pohledu to až tak banální krádež nebyla.

Príhovor S.V.Lavrova na medzinárodnej jubilejnej konferencii na vysokej úrovni


pri príležitosti 60. výročia Hnutia nezúčastnených krajín, Belehrad, 11. októbra 2021.
Chcel by som poďakovať prezidentovi Azerbajdžanu a prezidentovi Srbska
za zorganizovanie tohto výročného podujatia, ako aj všetkým členom
Hnutia nezúčastnených krajín - https://cs.wikipedia.org/wiki/Hnut%C3%AD_nez%C3%BA%C4%8Dastn%C4%9Bn%C3%BDch_zem%C3%AD
za ich jednomyseľné rozhodnutie udeliť Rusku štatút pozorovateľa.


Bolo mi povedané aby som odovzdal , a prečítal odkaz prezidenta Ruskej federácie
V. V. Putina adresovaný účastníkom stretnutia:
Srdečne vás vítam pri príležitosti otvorenia jubilejného stretnutia na vysokej úrovni, ktoré je načasované na 60. výročie Hnutia nezúčastnených.
Hnutie nezúčastnených osôb zohráva v medzinárodných vzťahoch veľmi dôležitú úlohu. Dôsledne dodržiava zásady bezpodmienečnej rovnosti všetkých štátov, rešpektuje ich suverenitu a oprávnené záujmy a zasadzuje sa o konštruktívny mnohostranný dialóg v prísnom súlade s duchom a písmom Charty OSN.
V dnešnej dobe, keď je situácia vo svete stále turbulentnejšia a ľudstvo sa musí vyrovnať s rastúcim počtom hrozieb a výziev, je pozitívny potenciál Hnutia obzvlášť žiadaný.
Je dôležité, aby sa táto autoritatívna a reprezentatívna štruktúra aktívne zapojila do riešenia krízových situácií a významne prispela k spoločnému úsiliu o vybudovanie demokratickejšieho a stabilnejšieho svetového poriadku, posilnenie dôvery
a vzájomného porozumenia medzi členmi svetového spoločenstva.
Naša krajina nedávno získala status pozorovateľa prostredníctvom hnutia nezúčastnených. A to nepochybne otvára nové príležitosti pre interakciu pri riešení naliehavých problémov regionálnej a globálnej agendy pri zaisťovaní bezpečnosti a trvalo udržateľného rozvoja na celom svete.
Úprimne vám želám úspešnú prácu a všetko najlepšie. V. Putin “.


https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4899722?fbclid=IwAR3-8Lsh4ECK9tb2xJz3MOoTgfpXiKlpyDLiDbTjihD0AuckGSrkG58Lux0


Príhovor S.V.Lavrova na medzinárodnej jubilejnej konferencii na vysokej úrovni ------------------------------------------------------------------------------ **pri príležitosti 60. výročia Hnutia nezúčastnených krajín, Belehrad, 11. októbra 2021.** Chcel by som poďakovať prezidentovi Azerbajdžanu a prezidentovi Srbska za zorganizovanie tohto výročného podujatia, ako aj všetkým členom Hnutia nezúčastnených krajín - https://cs.wikipedia.org/wiki/Hnut%C3%AD_nez%C3%BA%C4%8Dastn%C4%9Bn%C3%BDch_zem%C3%AD **za ich jednomyseľné rozhodnutie udeliť Rusku štatút pozorovateľa.** Bolo mi povedané aby som odovzdal , a prečítal odkaz prezidenta Ruskej federácie V. V. Putina adresovaný účastníkom stretnutia: „**Srdečne vás vítam pri príležitosti otvorenia jubilejného stretnutia na vysokej úrovni, ktoré je načasované na 60. výročie Hnutia nezúčastnených**. Hnutie nezúčastnených osôb zohráva v medzinárodných vzťahoch veľmi dôležitú úlohu. Dôsledne dodržiava zásady bezpodmienečnej rovnosti všetkých štátov, rešpektuje ich suverenitu a oprávnené záujmy a zasadzuje sa o konštruktívny mnohostranný dialóg v prísnom súlade s duchom a písmom Charty OSN. V dnešnej dobe, keď je situácia vo svete stále turbulentnejšia a ľudstvo sa musí vyrovnať s rastúcim počtom hrozieb a výziev, je pozitívny potenciál Hnutia obzvlášť žiadaný. Je dôležité, aby sa táto autoritatívna a reprezentatívna štruktúra aktívne zapojila do riešenia krízových situácií a významne prispela k spoločnému úsiliu o vybudovanie demokratickejšieho a stabilnejšieho svetového poriadku, posilnenie dôvery a vzájomného porozumenia medzi členmi svetového spoločenstva. Naša krajina nedávno získala status pozorovateľa prostredníctvom hnutia nezúčastnených. A to nepochybne otvára nové príležitosti pre interakciu pri riešení naliehavých problémov regionálnej a globálnej agendy pri zaisťovaní bezpečnosti a trvalo udržateľného rozvoja na celom svete. Úprimne vám želám úspešnú prácu a všetko najlepšie. V. Putin “. https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4899722?fbclid=IwAR3-8Lsh4ECK9tb2xJz3MOoTgfpXiKlpyDLiDbTjihD0AuckGSrkG58Lux0

První použití ruského systému elektronického boje


Murmansk-BN přerušilo komunikaci NATO v Evropě
Ruské ministerstvo obrany v reakcii na rozmiestnenie ďalších jednotiek NATO na severe a západe Európy posilnilo svoje vojenské zoskupenie v oblasti Kaliningradu. Spolu s ním tam boli nasadené ruské systémy elektronického boja
Prvá aktivácia systémov elektronického boja s ultra dlhým dosahom zanechala všetky sily NATO v európskom priestore bez komunikácie.
„Zasiahnuté“ boli vojenské a strategické zariadenia Severoatlantickej aliancie vrátane námorných a leteckých základní.
V súčasnosti je 3000km dosah systému elektronického boja Murmansk-BN najväčší na svete. Nespôsobuje žiadne významné škody na elektronických systémoch, ale potláča samotný signál, čím pripravuje nepriateľa o koordináciu a komunikáciu,
ktorá sa stáva kritickou v modernej vojne.
Dôležitou súčasťou komplexu Murmansk-BN je schopnosť prerušiť výmenu informácií
medzi satelitmi a stíhačkami F-35.
Vďaka tomu je ich použitie na bojisku prakticky zbytočné.
https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/prvni-pouziti-ruskeho-systemu-elektronickeho-boje-murmansk-bn-prerusilo-komunikaci-nato-v-evrope/


První použití ruského systému elektronického boje ------------------------------------------------- **Murmansk-BN přerušilo komunikaci NATO v Evropě** Ruské ministerstvo obrany v reakcii na rozmiestnenie ďalších jednotiek NATO na severe a západe Európy posilnilo svoje vojenské zoskupenie v oblasti Kaliningradu. Spolu s ním tam boli nasadené ruské systémy elektronického boja Prvá aktivácia systémov elektronického boja s ultra dlhým dosahom zanechala všetky sily NATO v európskom priestore bez komunikácie. „Zasiahnuté“ boli vojenské a strategické zariadenia Severoatlantickej aliancie vrátane námorných a leteckých základní. V súčasnosti je 3000km dosah systému elektronického boja Murmansk-BN najväčší na svete. Nespôsobuje žiadne významné škody na elektronických systémoch, ale potláča samotný signál, čím pripravuje nepriateľa o koordináciu a komunikáciu, ktorá sa stáva kritickou v modernej vojne. Dôležitou súčasťou komplexu Murmansk-BN je schopnosť prerušiť výmenu informácií medzi satelitmi a stíhačkami F-35. **Vďaka tomu je ich použitie na bojisku prakticky zbytočné**. https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/prvni-pouziti-ruskeho-systemu-elektronickeho-boje-murmansk-bn-prerusilo-komunikaci-nato-v-evrope/

Lavrov: Rusko bude naďalej rázne postupovatí proti pokusom o falšovaní histórie


Ruská strana bude naďalej rázne postupovat proti negatívnym a nebezpečným pokusom niektorých krajín falšovať udalosti z druhej svetovej vojny
a propagandistické nápady a hodnoty.
Toto vo štvrtok oznámil minister zahraničných vecí Ruskej federácie Sergej Lavrov
vo svojej video adrese účastníkom IV globálneho fóra mladých diplomatov
′′ Diplomacia víťazstva ".
Šéf diplomatického oddelenia uviedol, že nedávno zamerané úsilie bolo vynaložené
na úprimne falšovanie udalostí z druhej svetovej vojny
Viaceré štáty, predovšetkým na Ukrajine a v pobaltských štátoch, otvorene propagujú nacistické ideály a hodnoty , pozície národných radikálov pribúda ". poznamenal.
′Uskutočňujú sa pokusy o zrovnoprávnenie obetí a katov, o vyzdvihnutie "zásluh" nacistov
a ich nochsledov “
Minister vysvetlil, že účelom týchto akcií nie je „len posilniť krajiny a národy,
ale aj zrevidovať všeobecne uznávané medzinárodnoprávne výsledky Veľkého víťazstva,
ako sú zakotvené okrem iného v Charte OSN a v rozhodnutiach Norimberský tribunál “. „Takáto línia podkopáva základné základy svetového poriadku, ohrozuje základné princípy zabezpečenia ľudských práv,“ povedal Lavrov.
„Rusko, jeden zo zakladateľov Svetovej organizácie a stály člen jej Bezpečnostnej rady, bude naďalej energicky pokračovať v postoji proti týmto negatívnym a nebezpečným tendenciám “.
https://tass.ru/politika/12666423?fbclid=IwAR0prcUxNhXc-gKXUn1XTFK9cY9FDkRjO1haaK3j8yAcSrzWQYuj8GCoLMI


Lavrov: Rusko bude naďalej rázne postupovatí proti pokusom o falšovaní histórie ------------------------------------------------------------------------ Ruská strana bude naďalej rázne postupovat proti negatívnym a nebezpečným pokusom niektorých krajín falšovať udalosti z druhej svetovej vojny a propagandistické nápady a hodnoty. Toto vo štvrtok oznámil minister zahraničných vecí Ruskej federácie Sergej Lavrov vo svojej video adrese účastníkom IV globálneho fóra mladých diplomatov **′′ Diplomacia víťazstva** ". Šéf diplomatického oddelenia uviedol, že nedávno zamerané úsilie bolo vynaložené na úprimne falšovanie udalostí z druhej svetovej vojny Viaceré štáty, predovšetkým na Ukrajine a v pobaltských štátoch, otvorene propagujú nacistické ideály a hodnoty , pozície národných radikálov pribúda ". poznamenal. ′Uskutočňujú sa pokusy o zrovnoprávnenie obetí a katov, o vyzdvihnutie "zásluh" nacistov a ich nochsledov “ Minister vysvetlil, že účelom týchto akcií nie je „len posilniť krajiny a národy, ale aj zrevidovať všeobecne uznávané medzinárodnoprávne výsledky Veľkého víťazstva, ako sú zakotvené okrem iného v Charte OSN a v rozhodnutiach Norimberský tribunál “. „Takáto línia podkopáva základné základy svetového poriadku, ohrozuje základné princípy zabezpečenia ľudských práv,“ povedal Lavrov. „Rusko, jeden zo zakladateľov Svetovej organizácie a stály člen jej Bezpečnostnej rady, bude naďalej energicky pokračovať v postoji proti týmto negatívnym a nebezpečným tendenciám “. https://tass.ru/politika/12666423?fbclid=IwAR0prcUxNhXc-gKXUn1XTFK9cY9FDkRjO1haaK3j8yAcSrzWQYuj8GCoLMI
Upravené 14. 10. 2021 o 19:57

The Saker: Rusové jsou v naprostém úžasu nad sebevražednou hloupostí Západu.
https://bavorovy-poznmky.tribe.so/post/the-saker-rusove-jsou-v-naprostem-uzasu-nad-sebevrazednou-hlouposti-zapadu-61686499187da47208eac199


The Saker: Rusové jsou v naprostém úžasu nad sebevražednou hloupostí Západu. https://bavorovy-poznmky.tribe.so/post/the-saker-rusove-jsou-v-naprostem-uzasu-nad-sebevrazednou-hlouposti-zapadu-61686499187da47208eac199

Rusko o existenciu rozdelenej Európy vôbec nezaujíma.
PARÍŽ, 18. októbra. / TASS /. Existencia rozdelenej Európy nie je v záujme Ruska. Francúzskym novinárom to povedal tlačový tajomník prezidenta Ruskej federácie Dmitrij Peskov. Rozhovor bol predstavený v dvojhodinovom filme „Vladimir Putin: majster hry“ (Poutine, le maitre du jeu), ktorý bol v nedeľu večer uvedený v televízii France 5.


Rusko o existenciu rozdelenej Európy vôbec nezaujíma
Zaujíma nás existencia prosperujúcich európskych krajín, ktoré sú na sebe nezávislé.
Európa teraz hľadá svoje vlastné cesty, kladie si otázky o svojom obrannom systéme,
ako aj o potrebe mať nezávislú obranu.
Európania potrebujú vlastnú armádu, “povedal Peskov.
https://tass.ru/politika/12687845


**Rusko o existenciu rozdelenej Európy vôbec nezaujíma.** PARÍŽ, 18. októbra. / TASS /. Existencia rozdelenej Európy nie je v záujme Ruska. Francúzskym novinárom to povedal tlačový tajomník prezidenta Ruskej federácie Dmitrij Peskov. Rozhovor bol predstavený v dvojhodinovom filme „Vladimir Putin: majster hry“ (Poutine, le maitre du jeu), ktorý bol v nedeľu večer uvedený v televízii France 5. Rusko o existenciu rozdelenej Európy vôbec nezaujíma Zaujíma nás existencia prosperujúcich európskych krajín, ktoré sú na sebe nezávislé. Európa teraz hľadá svoje vlastné cesty, kladie si otázky o svojom obrannom systéme, ako aj o potrebe mať nezávislú obranu. Európania potrebujú vlastnú armádu, “povedal Peskov. https://tass.ru/politika/12687845

NATO vyhlásilo nemožnosť zmien vo vzťahoch s Ruskom, hovorí Lavrov
Moskva sa už nebude tváriť, že v blízkej budúcnosti nastali zmeny vo vzťahu
k vzťahom s NATO, uviedol v pondelok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
https://ria.ru/20211018/lavrov-1755049754.html?fbclid=IwAR38xk7JEC8_IT7tTpGe2Utn9FRQLD52nazqq7V26Zc1yquAp-mZ4PYhXcg


**NATO vyhlásilo nemožnosť zmien vo vzťahoch s Ruskom,** hovorí Lavrov Moskva sa už nebude tváriť, že v blízkej budúcnosti nastali zmeny vo vzťahu k vzťahom s NATO, uviedol v pondelok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. https://ria.ru/20211018/lavrov-1755049754.html?fbclid=IwAR38xk7JEC8_IT7tTpGe2Utn9FRQLD52nazqq7V26Zc1yquAp-mZ4PYhXcg

Важный прецедент. В России начался пересмотр итогов приватизации


Dôležitý precedens. V Rusku sa začala revízia výsledkov privatizácie


Určite veľa čitateľov počulo príbeh o továrni na výrobu magnézia Solikamsk (SMZ).
V súčasnej dobe prebieha proces vrátenia podniku do štátneho vlastníctva.
Vec však ďaleko presahuje históriu SMZ. Všetko je oveľa vážnejšie
Nebudeme podrobne popisovať situáciu s magnéziovou elektrárňou Solikamsk.
Stručne povedané, absolútne neefektívne riadenie podniku viedlo k tomu,
že najdôležitejšie odvetvie (kovy vzácnych zemín), od ktorého bezpečnosť krajiny
priamo závisí, bolo ohrozené.
Štát premýšľal a rozhodol sa zrevidovať výsledky privatizácie SMZ, ktorá sa uskutočnila
už v rokoch 1994-1995. Každý samozrejme vie, ako prebiehala privatizačná kampaň
v 90. rokoch. Teoreticky to možno zrušiť z absolútne zákonných dôvodov.
Vynára sa však otázka: je potrebné to urobiť?
Významná časť podnikov je riadená pomerne efektívne: modernizuje sa vybavenie, rozširuje sa predajný trh a znižujú sa výrobné náklady. Niektoré podniky úspešne implementujú programy náhrady dovozu, exportujú a vyvíjajú špičkové technológie.


Vezmime si ako príklad hutnícky priemysel. Hlavnou sťažnosťou na hutníkov
nie je ani to, že vyplácajú veľké dividendy, ale že sú vyťahovaní z pobrežia.. .


Situácia so SMZ sa zároveň odlišuje tým, že sa štát k dohode obrátil už pred 26-27 rokmi. To znamená, že každému je jasne ukázaný príklad, že revíziu výsledkov privatizácie je možné vykonať podľa zákona. A premlčanie tu nehrá žiadnu rolu.
Vidíme teda novú stratégiu pre štát. Ak v kľúčových (zatiaľ kľúčových) sektoroch hospodárstva dochádza k škodám z činnosti súkromných vlastníkov,
ale majetok podlieha znárodneniu. Prechod na verejnú správu.
Tento zotrvačník sa iba točí. A v budúcnosti sa bezpochyby dočkáme veľkého počtu nových kampaní na vrátenie podnikov do vlastníctva štátu.
https://www.putin-today.ru/archives/135541


**Важный прецедент. В России начался пересмотр итогов приватизации** Dôležitý precedens. V Rusku sa začala revízia výsledkov privatizácie -------------------------------------------------------------------- Určite veľa čitateľov počulo príbeh o továrni na výrobu magnézia Solikamsk (SMZ). V súčasnej dobe prebieha proces vrátenia podniku do štátneho vlastníctva. Vec však ďaleko presahuje históriu SMZ. Všetko je oveľa vážnejšie Nebudeme podrobne popisovať situáciu s magnéziovou elektrárňou Solikamsk. Stručne povedané, absolútne neefektívne riadenie podniku viedlo k tomu, že najdôležitejšie odvetvie (kovy vzácnych zemín), od ktorého bezpečnosť krajiny priamo závisí, bolo ohrozené. Štát premýšľal a rozhodol sa zrevidovať výsledky privatizácie SMZ, ktorá sa uskutočnila už v rokoch 1994-1995. Každý samozrejme vie, ako prebiehala privatizačná kampaň v 90. rokoch. Teoreticky to možno zrušiť z absolútne zákonných dôvodov. Vynára sa však otázka: je potrebné to urobiť? Významná časť podnikov je riadená pomerne efektívne: modernizuje sa vybavenie, rozširuje sa predajný trh a znižujú sa výrobné náklady. Niektoré podniky úspešne implementujú programy náhrady dovozu, exportujú a vyvíjajú špičkové technológie. Vezmime si ako príklad hutnícky priemysel. Hlavnou sťažnosťou na hutníkov nie je ani to, že vyplácajú veľké dividendy, ale že sú vyťahovaní z pobrežia.. . Situácia so SMZ sa zároveň odlišuje tým, že sa štát k dohode obrátil už pred 26-27 rokmi. To znamená, že každému je jasne ukázaný príklad, že revíziu výsledkov privatizácie je možné vykonať podľa zákona. A premlčanie tu nehrá žiadnu rolu. Vidíme teda novú stratégiu pre štát. Ak v kľúčových (zatiaľ kľúčových) sektoroch hospodárstva dochádza k škodám z činnosti súkromných vlastníkov, ale majetok podlieha znárodneniu. Prechod na verejnú správu. Tento zotrvačník sa iba točí. A v budúcnosti sa bezpochyby dočkáme veľkého počtu nových kampaní na vrátenie podnikov do vlastníctva štátu. https://www.putin-today.ru/archives/135541

Dôležitý precedens. V Rusku sa začala revízia výsledkov privatizácie


Určite veľa čitateľov počulo príbeh o továrni na výrobu magnézia Solikamsk (SMZ). V súčasnej dobe prebieha proces vrátenia podniku do štátneho vlastníctva. Vec však ďaleko presahuje históriu SMZ. Všetko je oveľa vážnejšie


Nebudeme podrobne popisovať situáciu s horčíkovou továrňou Solikamsk. Stručne povedané, absolútne neefektívne riadenie podniku viedlo k tomu, že najdôležitejšie odvetvie (kovy vzácnych zemín), od ktorého bezpečnosť krajiny priamo závisí, bolo ohrozené.


Štát premýšľal a rozhodol sa zrevidovať výsledky privatizácie SMZ, ktorá sa uskutočnila už v rokoch 1994-1995. Každý samozrejme vie, ako prebiehala privatizačná kampaň v 90. rokoch. Teoreticky to možno zrušiť z absolútne zákonných dôvodov. Vynára sa však otázka: je potrebné to urobiť?


Významná časť podnikov je riadená pomerne efektívne: modernizuje sa vybavenie, rozširuje sa predajný trh a znižujú sa výrobné náklady. Niektoré podniky celkom úspešne implementujú programy náhrady dovozu, idú na export a vyvíjajú špičkové technológie.


Vezmime si ako príklad hutnícky priemysel. Hlavnou sťažnosťou na hutníkov nie je ani to, že vyplácajú veľké dividendy, ale že ich berú mimo pobrežie.


Ak peniaze zostali v krajine, nie je až také dôležité, či pôjdu do štátneho rozpočtu, alebo budú uložené na bankových účtoch. A v jednom a v inom prípade automaticky pracujú pre rozvoj krajiny. Jednoducho podľa rôznych schém, ale účinnosť tým netrpí.


S posilnením štatistikov sme mali tri dôležité precedensy: znárodnenie spoločnosti Baškir Soda, de facto znárodnenie obchodného námorného prístavu Vladivostok (VMTP) a nedávny príbeh so závodom na výrobu magnézia Solikamsk (SMZ).


Všetky tieto precedensy majú jeden spoločný znak: majitelia podnikov z nich odčerpali peniaze bez toho, aby investovali do obnovy a modernizácie výrobných zariadení.


Napríklad po skutočnom znárodnení VMTP musela spoločnosť dokonca niekoľko rokov vopred opustiť dividendy, pretože existuje naliehavá potreba obnoviť flotilu. Všetky peniaze budú použité na investície.


Situácia so SMZ sa zároveň líši od dôvodu, že sa štát obrátil na dohodu už pred 26-27 rokmi. To znamená, že každému je jasne ukázaný príklad, že revíziu výsledkov privatizácie je možné vykonať podľa zákona. A premlčanie tu nehrá žiadnu rolu.


Vidíme teda novú stratégiu pre štát. Ak v kľúčových (zatiaľ kľúčových) sektoroch hospodárstva dochádza k škodám z činnosti súkromných vlastníkov, ale majetok podlieha znárodneniu. Prechod na verejnú správu.


Tento zotrvačník sa iba točí. A v budúcnosti sa bezpochyby dočkáme veľkého počtu nových kampaní na vrátenie podnikov do vlastníctva štátu.
https://www.putin-today.ru/archives/135541


**Dôležitý precedens. V Rusku sa začala revízia výsledkov privatizácie** Určite veľa čitateľov počulo príbeh o továrni na výrobu magnézia Solikamsk (SMZ). V súčasnej dobe prebieha proces vrátenia podniku do štátneho vlastníctva. Vec však ďaleko presahuje históriu SMZ. Všetko je oveľa vážnejšie Nebudeme podrobne popisovať situáciu s horčíkovou továrňou Solikamsk. Stručne povedané, absolútne neefektívne riadenie podniku viedlo k tomu, že najdôležitejšie odvetvie (kovy vzácnych zemín), od ktorého bezpečnosť krajiny priamo závisí, bolo ohrozené. Štát premýšľal a rozhodol sa zrevidovať výsledky privatizácie SMZ, ktorá sa uskutočnila už v rokoch 1994-1995. Každý samozrejme vie, ako prebiehala privatizačná kampaň v 90. rokoch. Teoreticky to možno zrušiť z absolútne zákonných dôvodov. Vynára sa však otázka: je potrebné to urobiť? Významná časť podnikov je riadená pomerne efektívne: modernizuje sa vybavenie, rozširuje sa predajný trh a znižujú sa výrobné náklady. Niektoré podniky celkom úspešne implementujú programy náhrady dovozu, idú na export a vyvíjajú špičkové technológie. Vezmime si ako príklad hutnícky priemysel. Hlavnou sťažnosťou na hutníkov nie je ani to, že vyplácajú veľké dividendy, ale že ich berú mimo pobrežie. Ak peniaze zostali v krajine, nie je až také dôležité, či pôjdu do štátneho rozpočtu, alebo budú uložené na bankových účtoch. A v jednom a v inom prípade automaticky pracujú pre rozvoj krajiny. Jednoducho podľa rôznych schém, ale účinnosť tým netrpí. S posilnením štatistikov sme mali tri dôležité precedensy: znárodnenie spoločnosti Baškir Soda, de facto znárodnenie obchodného námorného prístavu Vladivostok (VMTP) a nedávny príbeh so závodom na výrobu magnézia Solikamsk (SMZ). Všetky tieto precedensy majú jeden spoločný znak: majitelia podnikov z nich odčerpali peniaze bez toho, aby investovali do obnovy a modernizácie výrobných zariadení. Napríklad po skutočnom znárodnení VMTP musela spoločnosť dokonca niekoľko rokov vopred opustiť dividendy, pretože existuje naliehavá potreba obnoviť flotilu. Všetky peniaze budú použité na investície. Situácia so SMZ sa zároveň líši od dôvodu, že sa štát obrátil na dohodu už pred 26-27 rokmi. To znamená, že každému je jasne ukázaný príklad, že revíziu výsledkov privatizácie je možné vykonať podľa zákona. A premlčanie tu nehrá žiadnu rolu. Vidíme teda novú stratégiu pre štát. Ak v kľúčových (zatiaľ kľúčových) sektoroch hospodárstva dochádza k škodám z činnosti súkromných vlastníkov, ale majetok podlieha znárodneniu. Prechod na verejnú správu. Tento zotrvačník sa iba točí. A v budúcnosti sa bezpochyby dočkáme veľkého počtu nových kampaní na vrátenie podnikov do vlastníctva štátu. https://www.putin-today.ru/archives/135541

Dnes som počula v rádiu, že v Rusku stúpol enormne počet infikovaných na covid, zavádzajú obmedzenia.... Vie to niekto overiť?dik


Dnes som počula v rádiu, že v Rusku stúpol enormne počet infikovaných na covid, zavádzajú obmedzenia.... Vie to niekto overiť?dik

Je vo všade v ruských správach, napríklad tu: https://tass.ru/interviews/12709761 .


Ide o rozhovor s námestníčkou primátora Moskvy, ktorá potvrdzuje, že situácia s chorými sa zhoršila a trend pokračuje.


Riadenie operácie kovid očividne nie je u konca.


Je vo všade v ruských správach, napríklad tu: https://tass.ru/interviews/12709761 . Ide o rozhovor s námestníčkou primátora Moskvy, ktorá potvrdzuje, že situácia s chorými sa zhoršila a trend pokračuje. Riadenie operácie kovid očividne nie je u konca.
Upravené 20. 10. 2021 o 13:27

Je to opravdu veliké překvapení , když na podzim stoupá počet nachlazených . Podobně velké překvapení nás může čekat v létě , až zjistíme , že můžeme dostat úžeh .
Já jsem i ochotný nechat se překvapit tím , že když skočím do vody , tak budu mokrý .


Je to opravdu veliké překvapení , když na podzim stoupá počet nachlazených . Podobně velké překvapení nás může čekat v létě , až zjistíme , že můžeme dostat úžeh . Já jsem i ochotný nechat se překvapit tím , že když skočím do vody , tak budu mokrý .

Viaceré krajiny poskytli požadované informácie o genocíde obyvateľov ZSSR


Rusko poslalo žiadosť Nemecku, Kanade, Lotyšsku, Poľsku, Spojeným štátom a Estónsku
o právnu pomoc pri vyšetrovaní genocídy ľudí ZSSR počas vojny,
niekoľko krajín poskytlo vyšetrovanie informácie.
Toto prezradil oficiálny zástupca Generálnej prokuratúry Ruska Andrey Ivanov
v stredu 20 októbra.
https://iz.ru/1237961/2021-10-20/riad-stran-predostavil-rf-zaproshennuiu-informatciiu-kasatelno-genotcida-narodov-sssr?fbclid=IwAR1kfsy0icicOzxw0VaT5iS2UPmxK0W2FUZtlyorsLwU008dc8L2Vj5AIuY


Viaceré krajiny poskytli požadované informácie o genocíde obyvateľov ZSSR ------------------------------------------------------------------------- Rusko poslalo žiadosť Nemecku, Kanade, Lotyšsku, Poľsku, Spojeným štátom a Estónsku o právnu pomoc pri vyšetrovaní genocídy ľudí ZSSR počas vojny, niekoľko krajín poskytlo vyšetrovanie informácie. Toto prezradil oficiálny zástupca Generálnej prokuratúry Ruska Andrey Ivanov v stredu 20 októbra. https://iz.ru/1237961/2021-10-20/riad-stran-predostavil-rf-zaproshennuiu-informatciiu-kasatelno-genotcida-narodov-sssr?fbclid=IwAR1kfsy0icicOzxw0VaT5iS2UPmxK0W2FUZtlyorsLwU008dc8L2Vj5AIuY

když skočím do vody , tak budu mokrý

Cože?
Tento blud už byl dávno vyvrácen.
Když může mít očkovaný při kontaktu s koronavirem zaručenu "bezinfekčnost", proč by se měl někdo skokem do vody namočit?
:-)


[quote="pid:38681, uid:185"]když skočím do vody , tak budu mokrý[/quote] Cože? Tento blud už byl dávno vyvrácen. Když může mít očkovaný při kontaktu s koronavirem zaručenu "bezinfekčnost", proč by se měl někdo skokem do vody namočit? :-)

Putin vyhlásil v Rusku nepracovní dny od 30. října do 7. listopadu
Ruský prezident Vladimir Putin dnes podpořil návrh místopředsedkyně vlády Taťány Golikovové, který se týkal zavedení nepracovních dnů v Rusku se zachováním platu, a to od 30. října do 7. listopadu. Důvodem je pandemie koronaviru, jelikož nemoc v zemi nabírá na obrátkách.
Dodal také, že v případě potřeby lze nepracovní dny prodloužit i po 7. listopadu.
Připomeňme, že Rusko v posledních dnech zažívá historická maxima, co se týče počtu úmrtí na covid-19 a počtu nakažených koronavirem. Za poslední den v zemi zemřelo 1 028 lidí a počet nakažených se zvýšil o 34 073.
https://t.me/s/sputnikcesko


**Putin vyhlásil v Rusku nepracovní dny od 30. října do 7. listopadu** Ruský prezident Vladimir Putin dnes podpořil návrh místopředsedkyně vlády Taťány Golikovové, který se týkal zavedení nepracovních dnů v Rusku se zachováním platu, a to od 30. října do 7. listopadu. Důvodem je pandemie koronaviru, jelikož nemoc v zemi nabírá na obrátkách. Dodal také, že v případě potřeby lze nepracovní dny prodloužit i po 7. listopadu. Připomeňme, že Rusko v posledních dnech zažívá historická maxima, co se týče počtu úmrtí na covid-19 a počtu nakažených koronavirem. Za poslední den v zemi zemřelo 1 028 lidí a počet nakažených se zvýšil o 34 073. https://t.me/s/sputnikcesko

Schůzka Putina s Bidenem během letošního roku je reálná, konstatoval Peskov

Schůzka ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho americkým protějškem Joe Bidenem je reálná v jakémkoliv formátu v letošním roce, informoval mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.


„Ještě jednou opakuji, že během nedávné schůzky Ušakova s Nulandovou jsme jednali o různých variantách, dosáhli jsme určitého pochopení. Poté, co budou konkretizovat formát a datum, budeme o tom informovat,“ uvedl Peskov ohledně otázky, kdy se uskuteční schůzka Putina a Bidena.


Když komentoval možnost provedení schůzky během letošního roku, tak Peskov řekl: „V tom nebo jiném formátu je to zcela možné.
https://t.me/s/sputnikcesko


**Schůzka Putina s Bidenem během letošního roku je reálná, konstatoval Peskov ** Schůzka ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho americkým protějškem Joe Bidenem je reálná v jakémkoliv formátu v letošním roce, informoval mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. „Ještě jednou opakuji, že během nedávné schůzky Ušakova s Nulandovou jsme jednali o různých variantách, dosáhli jsme určitého pochopení. Poté, co budou konkretizovat formát a datum, budeme o tom informovat,“ uvedl Peskov ohledně otázky, kdy se uskuteční schůzka Putina a Bidena. Když komentoval možnost provedení schůzky během letošního roku, tak Peskov řekl: „V tom nebo jiném formátu je to zcela možné. https://t.me/s/sputnikcesko

Moskva nařídila neočkovaným seniorům, aby zůstali doma, zatímco Rusko přistoupilo k zavedení dalších nových celostátních omezení proti šíření viru Covid-19, protože země bojuje s rekordním počtem nakažených a zemřelých.


https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/moskva-naridila-neockovanym-seniorum-aby-zustali-doma/


Neočkované osoby starší 60 let v ruském hlavním městě budou muset od 25. října zůstat čtyři měsíce doma, uvedl v úterý na svém blogu starosta Sergej Sobjanin.


Tak mi pomalu připadá, že boj s podpindos nějak vázne a omezuje se na drobné úspěchy na poli zákonodárství, které ale podpindos následně sabotují. Občas zavřou mini rybu, ale adresáti takového kroku se smějí dál.


Čeká se na volby, pak na další volby, pak na ty následující.... a téměř veškerá energie je vržena na potlačování majdanu. Na neviditelné běžným lidem.
Půjde to ještě standardními způsoby, nebo je jediné řešení ve výjimečném stavu a zásahu armády?


Moskva nařídila neočkovaným seniorům, aby zůstali doma, zatímco Rusko přistoupilo k zavedení dalších nových celostátních omezení proti šíření viru Covid-19, protože země bojuje s rekordním počtem nakažených a zemřelých. https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/moskva-naridila-neockovanym-seniorum-aby-zustali-doma/ Neočkované osoby starší 60 let v ruském hlavním městě budou muset od 25. října zůstat čtyři měsíce doma, uvedl v úterý na svém blogu starosta Sergej Sobjanin. Tak mi pomalu připadá, že boj s podpindos nějak vázne a omezuje se na drobné úspěchy na poli zákonodárství, které ale podpindos následně sabotují. Občas zavřou mini rybu, ale adresáti takového kroku se smějí dál. Čeká se na volby, pak na další volby, pak na ty následující.... a téměř veškerá energie je vržena na potlačování majdanu. Na neviditelné běžným lidem. Půjde to ještě standardními způsoby, nebo je jediné řešení ve výjimečném stavu a zásahu armády?

Od 7.11.2021 v Rusku musí být všichni, kteří nechtějí přijít o práci naočkovaní alespoň jedenkrát. Důkaz o tom bude QR kód v telefonu. Důkaz o protilátkách nikoho nezajímá. Taktéž nikoho nezajímá, že je to proti několika zákonům RF. Ruští fašisti se snaží a podle tohoto to vypadá, že mají navrch. Uvidíme jak se tato situace bude vyvíjet. Dříve než tato zpráva se objevila o něco méně důležitá, a to, že každý, kdo od 11.10. 2021 chtěl jít do nákupního centra, kina, divadla nebo na jinou akci, které se účastní více lidí, musel mít v telefonu QR kód jako důkaz o prodělaném očkování. Dnes jsem se dozvěděl o některých nežádoucích účincích vakcín Sputnik, jsou to: zvýšená hladina trombocytů, nutno brát léčivo na ředění krve, zvýšená teplota, i několik dnů, opuchnutí místa vpichu, dočasná nemožnost hýbat rukou, do které byla vpíchnuta vakcína, ještě v létě mi kolegové říkali, o případech smrti po vakcinaci. Takže ani Sputnik není žádná výhra a vůbec, víme kdo stojí za vývojem těchto vakcín? Kdo stojí za ústavem Gamaleji? Za výrobci vakcín? Jaké jsou jejich cíle? Přátelé nebo nepřátelé, nebo obojí? A kdo z koho? Za mě nejlepší vakcína, žádná vakcína.


Od 7.11.2021 v Rusku musí být všichni, kteří nechtějí přijít o práci naočkovaní alespoň jedenkrát. Důkaz o tom bude QR kód v telefonu. Důkaz o protilátkách nikoho nezajímá. Taktéž nikoho nezajímá, že je to proti několika zákonům RF. Ruští fašisti se snaží a podle tohoto to vypadá, že mají navrch. Uvidíme jak se tato situace bude vyvíjet. Dříve než tato zpráva se objevila o něco méně důležitá, a to, že každý, kdo od 11.10. 2021 chtěl jít do nákupního centra, kina, divadla nebo na jinou akci, které se účastní více lidí, musel mít v telefonu QR kód jako důkaz o prodělaném očkování. Dnes jsem se dozvěděl o některých nežádoucích účincích vakcín Sputnik, jsou to: zvýšená hladina trombocytů, nutno brát léčivo na ředění krve, zvýšená teplota, i několik dnů, opuchnutí místa vpichu, dočasná nemožnost hýbat rukou, do které byla vpíchnuta vakcína, ještě v létě mi kolegové říkali, o případech smrti po vakcinaci. Takže ani Sputnik není žádná výhra a vůbec, víme kdo stojí za vývojem těchto vakcín? Kdo stojí za ústavem Gamaleji? Za výrobci vakcín? Jaké jsou jejich cíle? Přátelé nebo nepřátelé, nebo obojí? A kdo z koho? Za mě nejlepší vakcína, žádná vakcína.

Ruský ministr obrany obvinil NATO ze shromažďování sil blízko ruských hranic
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rusky-ministr-obrany-obvinil-nato-ze-shromazdovani-sil-blizko-ruskych-hranic/2107717?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=JsXdqAWGclf-202110231904&dop_id=14003098


""NATO postupně shromažďuje síly blízko našich hranic," uvedl Šojgu. "Německá ministryně obrany musí opravdu dobře vědět, jak podobná věc pro Německo a Evropu dopadla," dodal. Podle agentury Reuters tak zjevně odkazoval na druhou světovou válku."


Státy NATO si zřejmě neuvědomují, že se nebude opakovat scénář z r. 22.6.1941. Už před časem Rusko jasně deklarovalo, že případná válka se v žádném případě nebude odehrávat na jeho území.


Ruský ministr obrany obvinil NATO ze shromažďování sil blízko ruských hranic https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rusky-ministr-obrany-obvinil-nato-ze-shromazdovani-sil-blizko-ruskych-hranic/2107717?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=JsXdqAWGclf-202110231904&dop_id=14003098 ""NATO postupně shromažďuje síly blízko našich hranic," uvedl Šojgu. "Německá ministryně obrany musí opravdu dobře vědět, jak podobná věc pro Německo a Evropu dopadla," dodal. Podle agentury Reuters tak zjevně odkazoval na druhou světovou válku." Státy NATO si zřejmě neuvědomují, že se nebude opakovat scénář z r. 22.6.1941. Už před časem Rusko jasně deklarovalo, že případná válka se v žádném případě nebude odehrávat na jeho území.

Od 7.11.2021 v Rusku musí být všichni, kteří nechtějí přijít o práci naočkovaní alespoň jedenkrát. Důkaz o tom bude QR kód v telefonu.

Jsou k tomu nějaké linky?


[quote="pid:39264, uid:757"]Od 7.11.2021 v Rusku musí být všichni, kteří nechtějí přijít o práci naočkovaní alespoň jedenkrát. Důkaz o tom bude QR kód v telefonu.[/quote] Jsou k tomu nějaké linky?

Takže ani Sputnik není žádná výhra


Škoda, že stejně jako u důchodové reformy se Putin nechal dotlačit ke covidismu. Byť odmítá povinnou vakcinaci.
Bude tudíž pro něj obtížné to najednou utínat. Mám pocit, že bez zásahu armády se tam nepohne nic, že Rusku sice dovolili zatím přežít, ale jen proto, aby za globalisty tahali kaštany z ohně.
Odvést největší zrádce na Rudé náměstí a veřejně postřílet.


[quote="pid:39264, uid:757"]Takže ani Sputnik není žádná výhra[/quote] Škoda, že stejně jako u důchodové reformy se Putin nechal dotlačit ke covidismu. Byť odmítá povinnou vakcinaci. Bude tudíž pro něj obtížné to najednou utínat. Mám pocit, že bez zásahu armády se tam nepohne nic, že Rusku sice dovolili zatím přežít, ale jen proto, aby za globalisty tahali kaštany z ohně. Odvést největší zrádce na Rudé náměstí a veřejně postřílet.

Jsou k tomu nějaké linky?


Konkrétní link jsem nenašel, toto mi řekl vedoucí toto pondělí, když jsem přišel do práce. Nějaké linky zde, ale ne aktuální:
https://m.vk.com/wall-36368483_76367
https://pl.spb.ru/readers/covid_19/page_5_public.php
https://www.vedomosti.ru/management/blogs/2021/06/23/875192-obyazatelnaya-vaktsinatsiya
https://www.advgazeta.ru/ag-expert/advices/stala-li-vaktsinatsiya-v-rossii-obyazatelnoy/


[quote="pid:39270, uid:240"]Jsou k tomu nějaké linky?[/quote] Konkrétní link jsem nenašel, toto mi řekl vedoucí toto pondělí, když jsem přišel do práce. Nějaké linky zde, ale ne aktuální: https://m.vk.com/wall-36368483_76367 https://pl.spb.ru/readers/covid_19/page_5_public.php https://www.vedomosti.ru/management/blogs/2021/06/23/875192-obyazatelnaya-vaktsinatsiya https://www.advgazeta.ru/ag-expert/advices/stala-li-vaktsinatsiya-v-rossii-obyazatelnoy/

Od 7.11.2021 v Rusku musí být všichni, kteří nechtějí přijít o práci naočkovaní alespoň jedenkrát. Důkaz o tom bude QR kód v telefonu. Důkaz o protilátkách nikoho nezajímá. Taktéž nikoho nezajímá, že je to proti několika zákonům RF.


Prosil bych link. Co já čtu v tisku, QR kódy zavádí jenom v některých regionéch při návštěvě kaváren a restaurací, muzeí, divadel a dalších veřejných míst, přičemž k jeho získání postačí i razítko lékaře o prodělané nemoci nebo důkaz o protilátkách.
Tentro krok superaktivních podpindosů je kritizován v médiích.


"Belgorod, Vologda, Kaliningrad, Kurgan, Nižnij Novgorod, Penza, Pskov, Rostov, Sverdlovsk, Samara, Čeljabinsk, Uljanovsk, jakož i Baškirsko, Udmursko a Čuvašsko... To vše jsou průkopnické regiony, které jako první oznámily požadavek předložit QR kódy očkování proti koronaviru nebo certifikáty COVID-19 přenesené za posledních šest měsíců) při návštěvě kaváren a restaurací, muzeí, divadel a dalších veřejných míst."
https://www.mk.ru/social/2021/10/07/vvedenie-qrkodov-v-regionakh-rossii-vyzvalo-massu-voprosov.html


Dokonce Sobjanin, který jako první toto opatření v létě zavedl v Moskvě dnes volá pro jeho omezení. Protože i ten svůj pokus na lidech musel po 14 dnech ukončit, jelikož mu to omlátil o hlavu byznys, protože měl velké ztráty. Takže, v Moskvě toto opatření platí jen pro divadla a muzea, kde je státní podpora.


"V létě, kdy byly zavedeny QR kódy, se pokles obchodních výnosů pohyboval od 20 % do 80 %, v průměru o 36 % při zohlednění práce na letních verandách. Klidně a vzhledem k silné ekonomické podpoře těchto sektorů ekonomiky , "řekl.


Starosta vysvětlil, že zavedení QR kódů pro přístup do kaváren, restaurací a dalších veřejných míst v této fázi nepomůže snížit výskyt koronaviru ve městě, k tomu je nutné zvýšit úroveň proočkovanosti obyvatel.


"Zadruhé musíte pochopit, že jejich zavedení, to se nemůže stát týden, dva, to nemá smysl. Je nutné je zavádět po dlouhá období, alespoň šest měsíců. A ne v žádném samostatném odvětví, řekněme ve veřejném stravování a ve všech odvětvích služeb, a to se již týká milionů lidí a desítek tisíc malých a středních podniků,“ řekl Sobyanin.
https://tass.ru/obschestvo/12738455


[quote="pid:39264, uid:757"]Od 7.11.2021 v Rusku musí být všichni, kteří nechtějí přijít o práci naočkovaní alespoň jedenkrát. Důkaz o tom bude QR kód v telefonu. Důkaz o protilátkách nikoho nezajímá. Taktéž nikoho nezajímá, že je to proti několika zákonům RF.[/quote] Prosil bych link. Co já čtu v tisku, QR kódy zavádí jenom v některých regionéch při návštěvě kaváren a restaurací, muzeí, divadel a dalších veřejných míst, přičemž k jeho získání postačí i razítko lékaře o prodělané nemoci nebo důkaz o protilátkách. Tentro krok superaktivních podpindosů je kritizován v médiích. "Belgorod, Vologda, Kaliningrad, Kurgan, Nižnij Novgorod, Penza, Pskov, Rostov, Sverdlovsk, Samara, Čeljabinsk, Uljanovsk, jakož i Baškirsko, Udmursko a Čuvašsko... To vše jsou průkopnické regiony, které jako první oznámily požadavek předložit QR kódy očkování proti koronaviru nebo certifikáty COVID-19 přenesené za posledních šest měsíců) při návštěvě kaváren a restaurací, muzeí, divadel a dalších veřejných míst." https://www.mk.ru/social/2021/10/07/vvedenie-qrkodov-v-regionakh-rossii-vyzvalo-massu-voprosov.html Dokonce Sobjanin, který jako první toto opatření v létě zavedl v Moskvě dnes volá pro jeho omezení. Protože i ten svůj pokus na lidech musel po 14 dnech ukončit, jelikož mu to omlátil o hlavu byznys, protože měl velké ztráty. Takže, v Moskvě toto opatření platí jen pro divadla a muzea, kde je státní podpora. "V létě, kdy byly zavedeny QR kódy, se pokles obchodních výnosů pohyboval od 20 % do 80 %, v průměru o 36 % při zohlednění práce na letních verandách. Klidně a vzhledem k silné ekonomické podpoře těchto sektorů ekonomiky , "řekl. Starosta vysvětlil, že zavedení QR kódů pro přístup do kaváren, restaurací a dalších veřejných míst v této fázi nepomůže snížit výskyt koronaviru ve městě, k tomu je nutné zvýšit úroveň proočkovanosti obyvatel. "Zadruhé musíte pochopit, že jejich zavedení, to se nemůže stát týden, dva, to nemá smysl. Je nutné je zavádět po dlouhá období, alespoň šest měsíců. A ne v žádném samostatném odvětví, řekněme ve veřejném stravování a ve všech odvětvích služeb, a to se již týká milionů lidí a desítek tisíc malých a středních podniků,“ řekl Sobyanin. https://tass.ru/obschestvo/12738455
Upravené 23. 10. 2021 o 22:59

Nerobme si ilúzie. V Rusku je to podobné ako u nás. Putin, Lavrov, Šojgu suverenizujú Rusko na globálnej úrovni. Táto suverenizácia sa, ale len pomaly prenáša do vnútra štátu. Vieme vďaka komu. Podpindosom, zradcom a aktívnym blbcom. V zmysle čím horšie tým lepšie. Dopisujem si s dámou z Ruska Permská oblasť. Veľmi blízko Permu žije.
"У нас теперь с 25 октября в непродавольственные магазины будут пускать только при наличии кода" Čiže do nepotravinárskych obchodov len s kódom. Tiež sa nechce dať očkovať. "Вот и я не хочу ставить вакцину, у меня близкая подруга поставила, говорит до сих пор себя чувствует плохо, побочек масса вышла, как будь то иммунная система нарушилась" - t.j. dobrá vakcína,žiadna vakcína. Ale veľmi sa mi páči jej nastavenie. To je to čo mi je na Rusoch sympatické. "Жили раньше люди в сёлах, работали дома и всё было хорошо. Земля есть, значит прорвемся!" Áno, kde je zem, mám chuť to slovo napísať s veľkým Z. Zem, či zem nás uživí, len musíme chcieť. Prorvem sa! Ešte drobnosť, obdobne ako u nás aj tam išli ceny napr. stavebných materiálov podstatne hore, rádovo 10ky-100ky%. Ako je to? Globalizácia je jav objektívny .....


Nerobme si ilúzie. V Rusku je to podobné ako u nás. Putin, Lavrov, Šojgu suverenizujú Rusko na globálnej úrovni. Táto suverenizácia sa, ale len pomaly prenáša do vnútra štátu. Vieme vďaka komu. Podpindosom, zradcom a aktívnym blbcom. V zmysle čím horšie tým lepšie. Dopisujem si s dámou z Ruska Permská oblasť. Veľmi blízko Permu žije. "У нас теперь с 25 октября в непродавольственные магазины будут пускать только при наличии кода" Čiže do nepotravinárskych obchodov len s kódom. Tiež sa nechce dať očkovať. "Вот и я не хочу ставить вакцину, у меня близкая подруга поставила, говорит до сих пор себя чувствует плохо, побочек масса вышла, как будь то иммунная система нарушилась" - t.j. dobrá vakcína,žiadna vakcína. Ale veľmi sa mi páči jej nastavenie. To je to čo mi je na Rusoch sympatické. "Жили раньше люди в сёлах, работали дома и всё было хорошо. Земля есть, значит прорвемся!" Áno, kde je zem, mám chuť to slovo napísať s veľkým Z. Zem, či zem nás uživí, len musíme chcieť. Prorvem sa! Ešte drobnosť, obdobne ako u nás aj tam išli ceny napr. stavebných materiálov podstatne hore, rádovo 10ky-100ky%. Ako je to? Globalizácia je jav objektívny .....

Киев в ИСТЕРИКЕ! Лавров заставил ПОБЛЕДНЕТЬ защитников Украины!


https://www.youtube.com/watch?v=fFIYYsS6lbk


**Киев в ИСТЕРИКЕ! Лавров заставил ПОБЛЕДНЕТЬ защитников Украины!** https://www.youtube.com/watch?v=fFIYYsS6lbk

Gazprom vytvára rekordné zásoby plynu


Gazprom vytvára historicky rekordnú prevádzkovú rezervu plynu
v ruských podzemných zásobníkoch - 72,6 miliardy metrov kubických,
uviedla spoločnosť.


Gazprom poznamenáva, že dostupnosť dostatočných zásob plynu v podzemných zásobníkoch
a udržanie ich vysokej produktivity do začiatku jari je jedným z kľúčových faktorov úspešného prekonania špičkovej sezóny dopytu – pri zohľadnení aktuálnych poveternostných podmienok v Rusku a V európskych krajinách by sa mesiac marec mal označovať ako zimné obdobie.
Počas vykurovacej sezóny 2020/2021 sa z ruských zariadení UGS vyťažilo 60,6 miliardy kubických metrov plynu, čo bol najväčší údaj pre ruský plynárenský priemysel.
„Teraz Gazprom pokračuje v prečerpávaní plynu do zásobníkov, aby doplnil
vybrané objemy a vytvoril historicky rekordnú prevádzkovú rezervu plynu
vo výške 72,638 miliárd kubických metrov,“ uvádza sa v správe.


Ak vezmeme do úvahy zariadenia PZP v Bielorusku a Arménsku,
ide o 73,824 miliardy metrov kubických.
"Potenciálna maximálna denná produktivita ruských zariadení
na zemný plyn sa dostáva na bezprecedentnú úroveň - 847,9 milióna metrov kubických," uvádza spoločnosť. Pri zohľadnení bieloruských
a arménskych podzemných zásobníkov plynu je to 887,9 milióna metrov kubických.
Gazprom a Mongolsko sa zhodujú na usporiadaní plynovodu Sojuz Vostok
https://www.putin-today.ru/archives/136345


Gazprom vytvára rekordné zásoby plynu ------------------------------------- Gazprom vytvára historicky rekordnú prevádzkovú rezervu plynu v ruských podzemných zásobníkoch - 72,6 miliardy metrov kubických, uviedla spoločnosť. Gazprom poznamenáva, že dostupnosť dostatočných zásob plynu v podzemných zásobníkoch a udržanie ich vysokej produktivity do začiatku jari je jedným z kľúčových faktorov úspešného prekonania špičkovej sezóny dopytu – pri zohľadnení aktuálnych poveternostných podmienok v Rusku a V európskych krajinách by sa mesiac marec mal označovať ako zimné obdobie. Počas vykurovacej sezóny 2020/2021 sa z ruských zariadení UGS vyťažilo 60,6 miliardy kubických metrov plynu, čo bol najväčší údaj pre ruský plynárenský priemysel. „Teraz Gazprom pokračuje v prečerpávaní plynu do zásobníkov, aby doplnil vybrané objemy a vytvoril historicky rekordnú prevádzkovú rezervu plynu vo výške 72,638 miliárd kubických metrov,“ uvádza sa v správe. Ak vezmeme do úvahy zariadenia PZP v Bielorusku a Arménsku, ide o 73,824 miliardy metrov kubických. "Potenciálna maximálna denná produktivita ruských zariadení na zemný plyn sa dostáva na bezprecedentnú úroveň - 847,9 milióna metrov kubických," uvádza spoločnosť. Pri zohľadnení bieloruských a arménskych podzemných zásobníkov plynu je to 887,9 milióna metrov kubických. **Gazprom a Mongolsko sa zhodujú na usporiadaní plynovodu Sojuz Vostok** https://www.putin-today.ru/archives/136345

No konecne se to zacina pod sorosem viklat...
Nebude to moc prijemne zakonceni kariery a celozivotniho usili...-"-
Ale urcite si to ten "hovnousek" zaslouzi....

ská Generálna prokuratúra preukázala prepojenie Georgea Sorosa a šéfa ruskej účtovnej komory


No konecne se to zacina pod sorosem viklat... Nebude to moc prijemne zakonceni kariery a celozivotniho usili...-"- Ale urcite si to ten "hovnousek" zaslouzi....[quote="pid:22878, uid:413"]ská Generálna prokuratúra preukázala prepojenie Georgea Sorosa a šéfa ruskej účtovnej komory[/quote]

Prosil bych link

Přiznám, že jsem nenašel, ale odněkud to lidi mít musí, řekl bych, že z televize. Kolegové v práci o tomto mluvili již začátkem léta, že se něco podobného chystá. V neděli ráno bylo v TV, že do projednávání postoupilo to, jestli bude třeba QR kód pro vstup do veřejné dopravy. A to s celostátní účinností.


[quote="pid:39285, uid:158"]Prosil bych link[/quote] Přiznám, že jsem nenašel, ale odněkud to lidi mít musí, řekl bych, že z televize. Kolegové v práci o tomto mluvili již začátkem léta, že se něco podobného chystá. V neděli ráno bylo v TV, že do projednávání postoupilo to, jestli bude třeba QR kód pro vstup do veřejné dopravy. A to s celostátní účinností.

V Turecku jsou rozčarováni změnou postoje britské královny ohledně Krymu. Přiznání Krymu za ruský ze strany královského dvora ukazuje na nedůslednost britských politiků.
http://www.nwoo.org/2021/10/26/rusvesna-prehled-zprav-25-10-2021/


V Turecku jsou rozčarováni změnou postoje britské královny ohledně Krymu. Přiznání Krymu za ruský ze strany královského dvora ukazuje na nedůslednost britských politiků. http://www.nwoo.org/2021/10/26/rusvesna-prehled-zprav-25-10-2021/

to nebolo oficialne priznanie.....to bola len odpoved v mene anglickej kralovnej....zasa netreba to brat, ze Britania cuvla:-(


to nebolo oficialne priznanie.....to bola len odpoved v mene anglickej kralovnej....zasa netreba to brat, ze Britania cuvla:-(

Uvítacia správa ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja Lavrova


pre organizátorov a účastníkov medzinárodnej konferencie XII Jalta


′′ Rysy moderných integračných procesov v postsovietskom priestore ".
Vo svojej viac ako desaťročnej histórii bolo #fórum schválené ako populárna diskusná platforma zhromažďujúca renomovaných predstaviteľov sociálno-politických a odborno-akademických kruhov, ako aj médií z Ruska a viacerých zahraničných krajín.
Vaša práca zameraná na komplexné chápanie komplexných medzinárodných procesov
si zaslúži podporu.
S potešením oznamujem, že agenda súčasného stretnutia je tradične nasýtená.
Treba diskutovať o širokej škále aktuálnych aktuálnych otázok, ktoré postihujú postsovietsku situáciu od medzinárodnej informačnej bezpečnosti po Afganistan.
Zameranie pozornosti je tak významné historické dátumy
ako 80 výročie začiatku Veľkej vlasteneckej vojny a 30 výročie kolapsu ZSSR
a vytvorenia CIS.

Depolitizovaná diskusia o stránkach minulosti slúži ako spoľahlivé poistenie
proti vzniku rôznorodosti v chápaní spoločných dejín.
Som presvedčený, že konferencia sa bude konať, ako zvyčajne, priateľským spôsobom, umožní svojim účastníkom nadviazať vzájomné užitočné kontakty.
A samozrejme oceniť všetku krásu a pohostinnosť ruského Krymu.
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4917798?fbclid=IwAR0BVbpCyRHlieSTE3r8Zw-WPz_FizRCu8t7lHH6KNi6aUaRQ-TDsiz9PtM


Uvítacia správa ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja Lavrova --------------------------------------------------------------------------- **pre organizátorov a účastníkov medzinárodnej konferencie XII Jalta** ′′ **Rysy moderných integračných procesov v postsovietskom priestore** ". Vo svojej viac ako desaťročnej histórii bolo #fórum schválené ako populárna diskusná platforma zhromažďujúca renomovaných predstaviteľov sociálno-politických a odborno-akademických kruhov, ako aj médií z Ruska a viacerých zahraničných krajín. Vaša práca zameraná na komplexné chápanie komplexných medzinárodných procesov si zaslúži podporu. S potešením oznamujem, že agenda súčasného stretnutia je tradične nasýtená. Treba diskutovať o širokej škále aktuálnych aktuálnych otázok, ktoré postihujú postsovietsku situáciu od medzinárodnej informačnej bezpečnosti po Afganistan. Zameranie pozornosti je tak významné historické dátumy **ako 80 výročie začiatku Veľkej vlasteneckej vojny a 30 výročie kolapsu ZSSR a vytvorenia CIS.** Depolitizovaná diskusia o stránkach minulosti slúži ako spoľahlivé poistenie proti vzniku rôznorodosti v chápaní spoločných dejín. Som presvedčený, že konferencia sa bude konať, ako zvyčajne, priateľským spôsobom, umožní svojim účastníkom nadviazať vzájomné užitočné kontakty. **A samozrejme oceniť všetku krásu a pohostinnosť ruského Krymu.** https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4917798?fbclid=IwAR0BVbpCyRHlieSTE3r8Zw-WPz_FizRCu8t7lHH6KNi6aUaRQ-TDsiz9PtM
Upravené 26. 10. 2021 o 18:50

Odpoveď oficiálnej zástupkyne ruského ministerstva zahraničných vecí M.V. Zacharovej


617985a503e6d


na mediálnu otázku týkajúcu sa rozhodnutia odvolacieho súdu v Amsterdame
ohľadom exponátov „Krym: Zlato a tajomstvá Čierneho mora“.
Otázka: Ako sa dá vyjadriť k rozhodnutiu Amsterdamského odvolacieho súdu preniesť na Ukrajinu umelecké hodnoty štyroch krymských múzeí, ktoré v roku 2014 odviezli do Holandska na výstavu v Múzeu Allarda Pearsona
M. V. Zacharova: Až do posledného dúfali,
že aspoň sféra kultúry zostane mimo politiky.
Za účasti Ukrajiny v spore ako tretej strany a výmeny múzea
sa však stali arénou politickej konfrontácie.
Holandskí sudcovia na základe výlučne politických motívov
úplne ignorovali neodškriepiteľný fakt, že „Scytské zlato“ je kultúrno-historické dedičstvo národov Krymského polostrova, kde tieto artefakty boli objavené a nikdy neodišli.
Verdikt odvolacieho súdu v Amsterdame vytvára veľmi nebezpečný precedens, ktorý podkopáva dôveru medzi komunitami múzea v rôznych krajinách a spochybňuje ďalšie vyhliadky na spoluprácu medzi múzeami vrátane medzi Ruskom a Holandskom.
Je to smutné.
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4918738?fbclid=IwAR015HEdcVGqjzKM35yJD6mOoB6msWAxKPIUtGfdkCAr_bszVErQcRQuxX4
riešia to už od roku 2014
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nizozemsko-si-nevi-rady-co-s-krymskym-pokladem/r~77104828b65811e38f7b002590604f2e/
-nechce sa im ten poklad vrátit


Odpoveď oficiálnej zástupkyne ruského ministerstva zahraničných vecí M.V. Zacharovej ======================================================== ![617985a503e6d](serve/attachment&path=617985a503e6d) na mediálnu otázku týkajúcu sa rozhodnutia odvolacieho súdu v Amsterdame ohľadom exponátov** „Krym: Zlato a tajomstvá Čierneho mora“.** Otázka: Ako sa dá vyjadriť k rozhodnutiu Amsterdamského odvolacieho súdu preniesť na Ukrajinu umelecké hodnoty štyroch krymských múzeí, ktoré v roku 2014 odviezli do Holandska na výstavu v Múzeu Allarda Pearsona M. V. Zacharova: Až do posledného dúfali, že aspoň sféra kultúry zostane mimo politiky. Za účasti Ukrajiny v spore ako tretej strany a výmeny múzea sa však stali arénou politickej konfrontácie. Holandskí sudcovia na základe výlučne politických motívov úplne ignorovali neodškriepiteľný fakt, že „Scytské zlato“ **je kultúrno-historické dedičstvo národov Krymského polostrova, kde tieto artefakty boli objavené a nikdy neodišli.** Verdikt odvolacieho súdu v Amsterdame vytvára veľmi nebezpečný precedens, ktorý podkopáva dôveru medzi komunitami múzea v rôznych krajinách a spochybňuje ďalšie vyhliadky na spoluprácu medzi múzeami vrátane medzi Ruskom a Holandskom. Je to smutné. https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4918738?fbclid=IwAR015HEdcVGqjzKM35yJD6mOoB6msWAxKPIUtGfdkCAr_bszVErQcRQuxX4 riešia to už od roku 2014 https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nizozemsko-si-nevi-rady-co-s-krymskym-pokladem/r~77104828b65811e38f7b002590604f2e/ -nechce sa im ten poklad vrátit

Oživení Státního plánovacího výboru na nové technologické úrovni
https://colonelcassad.livejournal.com/7171879.html


"Ruská vláda má v úmyslu obnovit systém totožný s některými prvky sovětského státního plánovacího výboru, včetně dynamického modelu meziodvětvové rovnováhy."


A co u nás ? Dočká se Vladimír Dlouhý znovuobnovení Státní plánovací komise ?


Oživení Státního plánovacího výboru na nové technologické úrovni https://colonelcassad.livejournal.com/7171879.html "Ruská vláda má v úmyslu obnovit systém totožný s některými prvky sovětského státního plánovacího výboru, včetně dynamického modelu meziodvětvové rovnováhy." A co u nás ? Dočká se Vladimír Dlouhý znovuobnovení Státní plánovací komise ?

"K dnešku se Rusko nejlépe naučilo vést hybridní válku a mít z ní zisk. Proto nemá pro ně význam předbíhat událostem a riskovat převedení konfliktu do horké fáze, neboť to vůbec nepotřebuje. V každém případě partneři a oponenti zatím nejsou připraveni přejít k upevnění nového stavu věcí a chtějí se navzájem dále vyčerpávat. Zřídka kdy se situace ve světě vyvíjela pro Rusko tak příznivě, jak nyní. Bylo by hříchem toho nevyužít."


https://www.novarepublika.cz/2021/10/den-vitezstvi-pro-rusko-v-soucasne-valce


"K dnešku se Rusko nejlépe naučilo vést hybridní válku a mít z ní zisk. Proto nemá pro ně význam předbíhat událostem a riskovat převedení konfliktu do horké fáze, neboť to vůbec nepotřebuje. V každém případě partneři a oponenti zatím nejsou připraveni přejít k upevnění nového stavu věcí a chtějí se navzájem dále vyčerpávat. Zřídka kdy se situace ve světě vyvíjela pro Rusko tak příznivě, jak nyní. Bylo by hříchem toho nevyužít." https://www.novarepublika.cz/2021/10/den-vitezstvi-pro-rusko-v-soucasne-valce

Moldavsko a Gazprom se dohodly na dodávkách plynu
https://www.ksbforum.eu/index.php?u=/topic/2184/spr%C3%A1vy-z-ruska


"Gazprom podepsal s Moldavskem dohodu o dodávkách plynu. Doba trvání smlouvy bude 5 let.
Počáteční cena za 1000 metrů krychlových bude 450 dolarů. Dříve byla cena pro Moldavsko 200 dolarů za 1 000 metrů krychlových. Současná tržní cena se pohybuje kolem 800 s mírným klesajícím trendem po zvýšení dodávek plynu do Evropy. Pro srovnání, Lukašenko dostává ruský plyn za 127 dolarů za 1000 metrů krychlových."


Můžeme "poděkovat" Kolářům, Novotnému, Hřibovi a řadě dalších, že si někteří naši občané ani nezatopí!


Moldavsko a Gazprom se dohodly na dodávkách plynu https://www.ksbforum.eu/index.php?u=/topic/2184/spr%C3%A1vy-z-ruska "Gazprom podepsal s Moldavskem dohodu o dodávkách plynu. Doba trvání smlouvy bude 5 let. Počáteční cena za 1000 metrů krychlových bude 450 dolarů. Dříve byla cena pro Moldavsko 200 dolarů za 1 000 metrů krychlových. Současná tržní cena se pohybuje kolem 800 s mírným klesajícím trendem po zvýšení dodávek plynu do Evropy. Pro srovnání, Lukašenko dostává ruský plyn za 127 dolarů za 1000 metrů krychlových." Můžeme "poděkovat" Kolářům, Novotnému, Hřibovi a řadě dalších, že si někteří naši občané ani nezatopí!

no ja som zvedava, ako chce Moldavsko splacat ten dlh 700 mil. USD co nahonobilo za plyn doteraz, ked sa im zvysi cena 2x:-(


no ja som zvedava, ako chce Moldavsko splacat ten dlh 700 mil. USD co nahonobilo za plyn doteraz, ked sa im zvysi cena 2x:-(

Karanténa a liečebný pôst. Ako Rusko premení limitrofy na protektoráty


Rusko sa na pozadí progresívneho oslabovania svojich hlavných protivníkov posilnilo
a suverénne kráča k predbežnému víťazstvu.
K tomu strednému, keďže v politike nie je nič definitívne
a na druhý deň po úplnej a bezpodmienečnej kapitulácii otvára novoporazený nepriateľ novú kampaň.
A napriek tomu sa Rusko raduje , ved pozitívna energie predlžuje život
a každé viťazstvo prináša aj niečo negatívne ako napr. po 2sv vojne ruská armáda svojim nepriatelom dodala potraviny, autá , pomahala v priemysle aj v polnohodárstve . . .


 • ako obnovit vztahy s Ukrajinou,ktora v 20rokoch bola s Britmi a za 2sv vojny s nemcami a aj dnes pozerá na západ . . .Musia splnit tieto podmienky :
 • ani s Ukrajinou Rusko už dnes nebude nič riskovat, žiadnu lož, ohovaranie,kradnutie . . .
 • a ako sa dnes dohodnut s Ukrajinou aby splnila , čo má
 • za prve obnovit diplomaticke vztahy , otvorit diplomaticke riešenie a že žiadne ukrajinske riešenie nebude ,ked sa bude sankciovat rusky velvyslanec . Tým sa nič nevyrieši
 • priznanie ruského Krymu , Ukrajinou
 • nezavislost republik Donbasa
 • konfiskovanie zvysneho uzemia od Ukrajiny.
 • priznanie práv ruskeho byznysu na Ukrajine
 • ako Ukrajina zplatí svoje dlhy, ktoré sa stavaju dlhmi ruskych spoločnosti pracujucich na Ukrajine ...
 • rozpustit ozbrojene vojenske sily Ukrajiny . . .Rusko Ukrajine zabezpeči bezpečnost
 • reforma ukrajinskej policie , pohraničnikov a colnikov aj sudneho systemuhttps://www.youtube.com/watch?v=CNieKC5w99M&t=1s

Státy Limitrophe
jsou území ležící na hranici nebo hranici. V širším smyslu to znamená příhraniční země, jakoukoli skupinu sousedů daného národa, které se navzájem sousedí, a tvoří tak kolem této země okraj. Anglický termín pochází z pays limitrophes, což je termín v diplomatické francouzštině. https://en.wikipedia.org/wiki/Border_states_(Eastern_Europe)


Karanténa a liečebný pôst. Ako Rusko premení limitrofy na protektoráty ---------------------------------------------------------------------- Rusko sa na pozadí progresívneho oslabovania svojich hlavných protivníkov posilnilo a suverénne kráča k predbežnému víťazstvu. K tomu strednému, keďže v politike nie je nič definitívne a na druhý deň po úplnej a bezpodmienečnej kapitulácii otvára novoporazený nepriateľ novú kampaň. A napriek tomu sa Rusko raduje , ved pozitívna energie predlžuje život a každé viťazstvo prináša aj niečo negatívne ako napr. po 2sv vojne ruská armáda svojim nepriatelom dodala potraviny, autá , pomahala v priemysle aj v polnohodárstve . . . - ako obnovit vztahy s Ukrajinou,ktora v 20rokoch bola s Britmi a za 2sv vojny s nemcami a aj dnes pozerá na západ . . .Musia splnit tieto podmienky : - ani s Ukrajinou Rusko už dnes nebude nič riskovat, žiadnu lož, ohovaranie,kradnutie . . . - a ako sa dnes dohodnut s Ukrajinou aby splnila , čo má - za prve obnovit diplomaticke vztahy , otvorit diplomaticke riešenie a že žiadne ukrajinske riešenie nebude ,ked sa bude sankciovat rusky velvyslanec . Tým sa nič nevyrieši - priznanie ruského Krymu , Ukrajinou - nezavislost republik Donbasa - konfiskovanie zvysneho uzemia od Ukrajiny. - priznanie práv ruskeho byznysu na Ukrajine - ako Ukrajina zplatí svoje dlhy, ktoré sa stavaju dlhmi ruskych spoločnosti pracujucich na Ukrajine ... - rozpustit ozbrojene vojenske sily Ukrajiny . . .Rusko Ukrajine zabezpeči bezpečnost - reforma ukrajinskej policie , pohraničnikov a colnikov aj sudneho systemu https://www.youtube.com/watch?v=CNieKC5w99M&t=1s **Státy Limitrophe** jsou území ležící na hranici nebo hranici. V širším smyslu to znamená příhraniční země, jakoukoli skupinu sousedů daného národa, které se navzájem sousedí, a tvoří tak kolem této země okraj. Anglický termín pochází z pays limitrophes, což je termín v diplomatické francouzštině. https://en.wikipedia.org/wiki/Border_states_(Eastern_Europe)
Upravené 2. 11. 2021 o 14:52

Putin řekl, že Rusko bude reagovat na pokusy o porušení strategické parity


Niektoré štáty sa nevzdávajú svojich pokusov o prelomenie strategickej parity,
zdôraznil prezident Ruska
Rusko si všíma hrozby pre svoju bezpečnosť a je pripravené na ne primerane reagovať. Oznámil to v pondelok prezident RF Vladimir Putin na stretnutí s vedením ministerstva obrany a zástupcami brannopriemyselného komplexu.
Vy a ja vieme a dobre to vieme, že niektorí naši zahraniční kolegovia neopúšťajú svoje pokusy prelomiť túto (strategickú) paritu, vrátane rozmiestnenia prvkov globálnej protiraketovej obrany v bezprostrednej blízkosti našich hraníc,“ povedal Putin. povedal.
"Nemôžeme si nevšimnúť tieto hrozby pre bezpečnosť Ruska a budeme primerane reagovať na situáciu," zdôraznil.


Podľa Putina sa na stretnutí bude posudzovať súbor otázok súvisiacich s posilnením leteckých a kozmických síl (VKS) krajiny. "Ide o jednu z najvýkonnejších, najmodernejších a najmanévrovateľných zložiek modernej ruskej armády. Spoľahlivá obrana Ruska
pred leteckými útokmi a udržanie strategickej parity priamo závisí
od ich bojovej pripravenosti a technického vybavenia," uviedol prezident.
Putin celkovo označil zloženie účastníkov stretnutia za tradičné. „Tento formát, ako sme už viackrát uviedli, umožňuje pravidelne komplexne analyzovať stav obranyschopnosti Ruska a v prípade potreby promptne korigovať a aktualizovať plány modernizácie armády a námorníctva, skvalitniť prácu vojenských podnikov. -priemyselný komplex,“ dodala hlava štátu.
Pokusy narušiť strategickú paritu
Niektoré štáty sa nevzdávajú svojich pokusov prelomiť strategickú paritu, povedal Putin.
"Vy aj ja vieme a dobre to vieme, že niektorí naši zahraniční kolegovia neopúšťajú pokusy o prelomenie tejto parity," poznamenala hlava štátu.
Rozvoj vzdušných síl RF
Putin zdôraznil, že v posledných rokoch sa výrazne zvýšili schopnosti ruských ozbrojených síl v oblasti protivzdušnej obrany.
"Systém varovania pred raketovým útokom, obe jeho zložky, fungujú jasne a efektívne," povedal. Orbitálna konštelácia satelitov a pozemných radarových staníc je zaručená, že zachytia štarty balistických rakiet, včas určia ich parametre a upovedomia veliteľské a riadiace centrá jednotiek, uviedol prezident.
Pripomenul, že v rámci príslušného štátneho programu bolo za uplynulé štyri roky
dodaných 25 systémov protivzdušnej obrany S-400 a vyše 70 moderných stíhačiek, zmodernizovaných viac ako 20 komplexov S-300 a 90 lietadiel.


„V dôsledku toho sa výrazne zvýšila efektivita pokrytia najdôležitejšej vojenskej
a priemyselnej infraštruktúry,“ zhrnul Putin.
https://tass.ru/politika/12819007?fbclid=IwAR3D-LG6bbtsKvsA0UvvKAHsZnMQD99UkfV-bw35wD03Rla29fNzHnj7OrI


Putin nazval rozmiestnenie amerických rakiet v Európe hrozbou
Rozmiestnenie amerických rakiet v Európe je hrozbou pre Rusko, uviedol ruský prezident Vladimir Putin.

https://ria.ru/20211101/rakety-1757226431.html?fbclid=IwAR0YPiwIiKQiNTw9MWuUYgxoAUCSf9RJ47JyEaWlQEdsdyEEuQUiOqdnDd0


Putin řekl, že Rusko bude reagovat na pokusy o porušení strategické parity -------------------------------------------------------------------------- Niektoré štáty sa nevzdávajú svojich pokusov o prelomenie strategickej parity, zdôraznil prezident Ruska Rusko si všíma hrozby pre svoju bezpečnosť a je pripravené na ne primerane reagovať. Oznámil to v pondelok prezident RF Vladimir Putin na stretnutí s vedením ministerstva obrany a zástupcami brannopriemyselného komplexu. „**Vy a ja vieme a dobre to vieme, že niektorí naši zahraniční kolegovia neopúšťajú svoje pokusy prelomiť túto (strategickú) paritu, vrátane rozmiestnenia prvkov globálnej protiraketovej obrany v bezprostrednej blízkosti našich hraníc**,“ povedal Putin. povedal. "Nemôžeme si nevšimnúť tieto hrozby pre bezpečnosť Ruska a budeme primerane reagovať na situáciu," zdôraznil. Podľa Putina sa na stretnutí bude posudzovať súbor otázok súvisiacich s posilnením leteckých a kozmických síl (VKS) krajiny. "Ide o jednu z najvýkonnejších, najmodernejších a najmanévrovateľných zložiek modernej ruskej armády. Spoľahlivá obrana Ruska pred leteckými útokmi a udržanie strategickej parity priamo závisí od ich bojovej pripravenosti a technického vybavenia," uviedol prezident. Putin celkovo označil zloženie účastníkov stretnutia za tradičné. „Tento formát, ako sme už viackrát uviedli, umožňuje pravidelne komplexne analyzovať stav obranyschopnosti Ruska a v prípade potreby promptne korigovať a aktualizovať plány modernizácie armády a námorníctva, skvalitniť prácu vojenských podnikov. -priemyselný komplex,“ dodala hlava štátu. **Pokusy narušiť strategickú paritu** Niektoré štáty sa nevzdávajú svojich pokusov prelomiť strategickú paritu, povedal Putin. "Vy aj ja vieme a dobre to vieme, že niektorí naši zahraniční kolegovia neopúšťajú pokusy o prelomenie tejto parity," poznamenala hlava štátu. **Rozvoj vzdušných síl RF** Putin zdôraznil, že v posledných rokoch sa výrazne zvýšili schopnosti ruských ozbrojených síl v oblasti protivzdušnej obrany. "Systém varovania pred raketovým útokom, obe jeho zložky, fungujú jasne a efektívne," povedal. Orbitálna konštelácia satelitov a pozemných radarových staníc je zaručená, že zachytia štarty balistických rakiet, včas určia ich parametre a upovedomia veliteľské a riadiace centrá jednotiek, uviedol prezident. Pripomenul, že v rámci príslušného štátneho programu bolo za uplynulé štyri roky dodaných 25 systémov protivzdušnej obrany S-400 a vyše 70 moderných stíhačiek, zmodernizovaných viac ako 20 komplexov S-300 a 90 lietadiel. „V dôsledku toho sa výrazne zvýšila efektivita pokrytia najdôležitejšej vojenskej a priemyselnej infraštruktúry,“ zhrnul Putin. https://tass.ru/politika/12819007?fbclid=IwAR3D-LG6bbtsKvsA0UvvKAHsZnMQD99UkfV-bw35wD03Rla29fNzHnj7OrI **Putin nazval rozmiestnenie amerických rakiet v Európe hrozbou Rozmiestnenie amerických rakiet v Európe je hrozbou pre Rusko, uviedol ruský prezident Vladimir Putin.** https://ria.ru/20211101/rakety-1757226431.html?fbclid=IwAR0YPiwIiKQiNTw9MWuUYgxoAUCSf9RJ47JyEaWlQEdsdyEEuQUiOqdnDd0
Upravené 2. 11. 2021 o 15:20

Lavrov povedal, že západ radšej rokuje v úzkom kruhu


----------------------------------------------------,
kde sa s ním neháda
Západné krajiny považujú za výnosnejšie pre seba rokovať vo svojom kruhu, kde k nim nikto neprestúpi a diskutovať o aktuálnych otázkach za hranicami univerzálnych organizácií.
Uviedol to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov
v rozhovore pre televízny kanál „Rusko-24“.
„Kolektívny Západ, uvedomujúc si, že jeho argumenty sú čoraz zraniteľnejšie,
pretože línia, ktorú sleduje, smeruje k spomaleniu objektívnych procesov formovania polycentrického sveta plne v súlade s Chartou OSN, považuje za výhodnejšie pre sama posúvať diskusie o aktuálnych témach mimo rámca univerzálnych organizácií,
vyjednávať v ich kruhu, kde sa s nimi nikto neháda.
Mám na mysli samotný kolektívny Západ,
ktorý pozýva aj nejaké "vždy poslušné" krajiny. Sú potrební na komparz a vytvoriť zdanie širšieho procesu, než je čisto západný proces,“ povedal.
https://tass.ru/politika/12816581?fbclid=IwAR3sE8en-fZoeEEBXtF2iSX1xj1-C5u7ETaXTkF8AprLtHuhqV1kG8j0a2M


Lavrov povedal, že západ radšej rokuje v úzkom kruhu ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------, **kde sa s ním neháda** Západné krajiny považujú za výnosnejšie pre seba rokovať vo svojom kruhu, kde k nim nikto neprestúpi a diskutovať o aktuálnych otázkach za hranicami univerzálnych organizácií. Uviedol to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre televízny kanál „Rusko-24“. „Kolektívny Západ, uvedomujúc si, že jeho argumenty sú čoraz zraniteľnejšie, pretože línia, ktorú sleduje, smeruje k spomaleniu objektívnych procesov formovania polycentrického sveta plne v súlade s Chartou OSN, považuje za výhodnejšie pre sama posúvať diskusie o aktuálnych témach mimo rámca univerzálnych organizácií, vyjednávať v ich kruhu, kde sa s nimi nikto neháda. Mám na mysli samotný kolektívny Západ, ktorý pozýva aj nejaké "vždy poslušné" krajiny. Sú potrební na komparz a vytvoriť zdanie širšieho procesu, než je čisto západný proces,“ povedal. https://tass.ru/politika/12816581?fbclid=IwAR3sE8en-fZoeEEBXtF2iSX1xj1-C5u7ETaXTkF8AprLtHuhqV1kG8j0a2M
Upravené 7. 11. 2021 o 14:58

Karanténa a liečebný pôst. Ako Rusko premení limitrofy na protektoráty
odkial su tie poziadavky? Ukrajinsky rezim mi je vrcholne nesympaticky, ale toto su poziadavky totalnej kapitulacie, moj nazor je, ze Ukrajinci tam este niesu.


[quote="pid:40743, uid:78"]Karanténa a liečebný pôst. Ako Rusko premení limitrofy na protektoráty[/quote]odkial su tie poziadavky? Ukrajinsky rezim mi je vrcholne nesympaticky, ale toto su poziadavky totalnej kapitulacie, moj nazor je, ze Ukrajinci tam este niesu.

Moderator

Путин предложил два варианта посмотреть на корабль США в Черном море
Putin ponúkol dve možnosti, ako sa pozrieť na americkú loď v Čiernom mori
Ruský prezident Vladimir Putin komentoval vzhľad lode amerického námorníctva
v Čiernom mori slovami, že ju možno pozorovať buď cez ďalekohľad alebo ako ciel ( прицел).
Vlajková veliteľská loď Mount Whitney zamierila do Čierneho mora
na spoločné operácie so silami NATO,
uviedla v pondelok na Twitteri šiesta flotila amerického námorníctva.
https://twitter.com/usnavyeurope
Musíme ďalej vylepšovať naše letecké obranné systémy. To priamo súvisí s vývojom perspektívnych útočných prostriedkov s vysokou rýchlosťou v popredných krajinách. Vyžaduje si to aj všeobecná vojensko-politická situácia, vrátane rastúcej intenzity leteckých letov NATO v blízkosti Ruska, objavenie sa lodí Aliancie s riadenými raketovými zbraňami v Baltskom a Čiernom mori,“ povedal na stretnutí.


čierne more
https://ria.ru/location_Black_Sea/
https://ria.ru/20211101/korabl-1757229092.html


Путин предложил два варианта посмотреть на корабль США в Черном море **Putin ponúkol dve možnosti, ako sa pozrieť na americkú loď v Čiernom mori** Ruský prezident Vladimir Putin komentoval vzhľad lode amerického námorníctva v Čiernom mori slovami, že ju možno pozorovať buď cez ďalekohľad alebo ako ciel ( прицел). Vlajková veliteľská loď Mount Whitney zamierila do Čierneho mora na spoločné operácie so silami NATO, uviedla v pondelok na Twitteri šiesta flotila amerického námorníctva. https://twitter.com/usnavyeurope Musíme ďalej vylepšovať naše letecké obranné systémy. To priamo súvisí s vývojom perspektívnych útočných prostriedkov s vysokou rýchlosťou v popredných krajinách. Vyžaduje si to aj všeobecná vojensko-politická situácia, vrátane rastúcej intenzity leteckých letov NATO v blízkosti Ruska, objavenie sa lodí Aliancie s riadenými raketovými zbraňami v Baltskom a Čiernom mori,“ povedal na stretnutí. čierne more https://ria.ru/location_Black_Sea/ https://ria.ru/20211101/korabl-1757229092.html
Upravené 4. 11. 2021 o 09:49

KABINET MINISTRŮ SCHVÁLIL VYHLÁŠKU O BEZPLATNÉM DRUHÉM VYSOKOŠKOLSKÉM VZDĚLÁNÍ V OBLASTI UMĚNÍ


Ruská vláda schválila dekret o bezplatném druhém vysokoškolském vzdělávání v oblasti umění. Příslušné informace jsou zveřejněny na webových stránkách ruského kabinetu ministrů.


„Od příštího akademického roku budou moci občané získat druhé nebo další vysokoškolské vzdělání v uměleckém oboru zdarma,“ uvádí se v prohlášení .


Postup pro takové přijetí, stejně jako seznam univerzit a specializací, schválil ruský premiér Michail Mišustin.
https://zakonvremeni.ru/news/13-3-/52214-kabmin-utverdil-postanovlenie-o-besplatnom-vtorom-vysshem-obrazovanii-v-oblasti-iskusstv.html


Vnímám to, jako krok správným směrem k výchově člověka tvůrčího. Vláda napravuje to, co bylo zanedbáno v posledních 30 letech. Doufám, že budou následovat další kroky k rozšíření uměleckou výchovy na školách.


Existuje stále více vědeckých důkazů, že umění může výrazně zlepšit mozkové funkce. Má schopnost ovlivňovat mozkové vlny a emoce, nervový systém a může skutečně zvýšit hladinu serotoninu.


Umění dokáže změnit pohled člověka na svět a to, jak vnímá svět kolem sebe.


Desítky let výzkumu poskytly více než dostatek údajů, které dokazují, že umělecké vzdělávání ovlivňuje vše od obecných akademických úspěchů po sociální a emocionální rozvoj.


Umění rozvijí pravou hemisféru, která je zodpovědná za intuici.
Hemisféry fungují správně, když se vzájemně ovlivňují. Například:


K vytváření metafor básník používá pravou hemisféru, pravá hemisféra také poskytuje let fantazie, ale proces převádění jeho pocitů do verbální formy, nebo jinými slovy výběr slov, provádí levá hemisféra.


Pravá hemisféra pomáhá architektovi sladit prostorové vztahy a estetický obraz, který se snaží vytvořit. Ne všechny výpočty a měření však provádí levá hemisféra.


Pro vědce levá hemisféra pomáhá analyzovat zvažovaný problém, ale pravá hemisféra často intuitivně vybízí k takovým pohybům, s jejichž pomocí se řeší nejobtížnější hádanky.


KABINET MINISTRŮ SCHVÁLIL VYHLÁŠKU O BEZPLATNÉM DRUHÉM VYSOKOŠKOLSKÉM VZDĚLÁNÍ V OBLASTI UMĚNÍ Ruská vláda schválila dekret o bezplatném druhém vysokoškolském vzdělávání v oblasti umění. Příslušné informace jsou zveřejněny na webových stránkách ruského kabinetu ministrů. „Od příštího akademického roku budou moci občané získat druhé nebo další vysokoškolské vzdělání v uměleckém oboru zdarma,“ uvádí se v prohlášení . Postup pro takové přijetí, stejně jako seznam univerzit a specializací, schválil ruský premiér Michail Mišustin. https://zakonvremeni.ru/news/13-3-/52214-kabmin-utverdil-postanovlenie-o-besplatnom-vtorom-vysshem-obrazovanii-v-oblasti-iskusstv.html Vnímám to, jako krok správným směrem k výchově člověka tvůrčího. Vláda napravuje to, co bylo zanedbáno v posledních 30 letech. Doufám, že budou následovat další kroky k rozšíření uměleckou výchovy na školách. Existuje stále více vědeckých důkazů, že umění může výrazně zlepšit mozkové funkce. Má schopnost ovlivňovat mozkové vlny a emoce, nervový systém a může skutečně zvýšit hladinu serotoninu. Umění dokáže změnit pohled člověka na svět a to, jak vnímá svět kolem sebe. Desítky let výzkumu poskytly více než dostatek údajů, které dokazují, že umělecké vzdělávání ovlivňuje vše od obecných akademických úspěchů po sociální a emocionální rozvoj. Umění rozvijí pravou hemisféru, která je zodpovědná za intuici. Hemisféry fungují správně, když se vzájemně ovlivňují. Například: K vytváření metafor básník používá pravou hemisféru, pravá hemisféra také poskytuje let fantazie, ale proces převádění jeho pocitů do verbální formy, nebo jinými slovy výběr slov, provádí levá hemisféra. Pravá hemisféra pomáhá architektovi sladit prostorové vztahy a estetický obraz, který se snaží vytvořit. Ne všechny výpočty a měření však provádí levá hemisféra. Pro vědce levá hemisféra pomáhá analyzovat zvažovaný problém, ale pravá hemisféra často intuitivně vybízí k takovým pohybům, s jejichž pomocí se řeší nejobtížnější hádanky.

KABINET MINISTRŮ SCHVÁLIL VYHLÁŠKU O BEZPLATNÉM DRUHÉM VYSOKOŠKOLSKÉM VZDĚLÁNÍ V OBLASTI UMĚNÍ


Čo všetko sa dá prehlásiť za umenie okrem "umenia" prežiť?


Pozn. Švejkujem...


[quote="pid:41610, uid:158"]KABINET MINISTRŮ SCHVÁLIL VYHLÁŠKU O BEZPLATNÉM DRUHÉM VYSOKOŠKOLSKÉM VZDĚLÁNÍ V OBLASTI UMĚNÍ[/quote] Čo všetko sa dá prehlásiť za umenie okrem "umenia" prežiť? Pozn. Švejkujem...

Moderátor

Upravené 7. 11. 2021 o 18:47

Vnímám to, jako krok správným směrem k výchově člověka tvůrčího

Vnímám to stejně. Připomíná to stalinský přístup.


[quote="pid:41610, uid:158"]Vnímám to, jako krok správným směrem k výchově člověka tvůrčího[/quote] Vnímám to stejně. Připomíná to stalinský přístup.

Jarek

Putin vedl telefonický rozhovor s ředitelem CIA


https://cz.sputniknews.com/20211108/-putin-vedl-telefonicky-rozhovor-s-reditelem-cia-16439908.html


Zvláštní situace, aby prezident státu hovořil s ředitelem zpravodajské služby cizí mocnosti. Ze zprávy navíc není jasné, kdo komu volal ...


Putin vedl telefonický rozhovor s ředitelem CIA https://cz.sputniknews.com/20211108/-putin-vedl-telefonicky-rozhovor-s-reditelem-cia-16439908.html Zvláštní situace, aby prezident státu hovořil s ředitelem zpravodajské služby cizí mocnosti. Ze zprávy navíc není jasné, kdo komu volal ...

Zvláštní situace, aby prezident státu hovořil s ředitelem zpravodajské služby cizí mocnosti. Ze zprávy navíc není jasné, kdo komu volal ...


Rozhovor se konal během návštěvy ředitele CIA v Moskvě.
Zřejmě ředitel CIA měl něco zvláštního na projednání, co nemohl řešit Patrušev. Proto ho spojili s Putinem.


[quote="pid:41914, uid:317"]Zvláštní situace, aby prezident státu hovořil s ředitelem zpravodajské služby cizí mocnosti. Ze zprávy navíc není jasné, kdo komu volal ...[/quote] Rozhovor se konal během návštěvy ředitele CIA v Moskvě. Zřejmě ředitel CIA měl něco zvláštního na projednání, co nemohl řešit Patrušev. Proto ho spojili s Putinem.

Mišustin a Lavrov sa stretli s vatikánskym ministrom zahraničných vecí


8 -10 novembra 2021
strany budú diskutovať o situácii v Sýrii, Líbyi a ďalších krajinách Blízkeho východu a severnej Afriky, ako aj v Afganistane a na Kaukaze „
v kontexte hľadania spôsobov, ako mierové riešenie kríz, boj proti humanitárnym katastrofám a ochrana kresťanov v zóne konfliktu,
boj proti medzinárodnému terorizmu“. Lavrov a Gallagher sa dotknú aj témy ekológie a klimatických zmien.
https://tass.ru/politika/12866865
Vidly do Západu hodil už aj Vatikán. P. Gallagher
v podstate zopakoval to isté, čo Sergej Lavrov,
najmä prvoradú zodpovednosť Západu za osud migrantov, ktorý spôsobil sám Západ.
No tiež podkúril Poliakom, keď zdôraznil významnú úlohu silnej poľskej katolíckej cirkvi,
ktorá predsa vyžaduje pochopenie a humanizmus voči utečencom.
https://www.youtube.com/watch?v=04KJAqhmCJU


Mišustin a Lavrov sa stretli s vatikánskym ministrom zahraničných vecí ---------------------------------------------------------------------- 8 -10 novembra 2021 strany budú diskutovať o situácii v Sýrii, Líbyi a ďalších krajinách Blízkeho východu a severnej Afriky, ako aj v Afganistane a na Kaukaze „ v kontexte hľadania spôsobov, ako mierové riešenie kríz, boj proti humanitárnym katastrofám a ochrana kresťanov v zóne konfliktu, boj proti medzinárodnému terorizmu“. **Lavrov a Gallagher** sa dotknú aj témy ekológie a klimatických zmien. https://tass.ru/politika/12866865 Vidly do Západu hodil už aj Vatikán. P. Gallagher v podstate zopakoval to isté, čo Sergej Lavrov, najmä prvoradú zodpovednosť Západu za osud migrantov, ktorý spôsobil sám Západ. No tiež podkúril Poliakom, keď zdôraznil významnú úlohu silnej poľskej katolíckej cirkvi, ktorá predsa vyžaduje pochopenie a humanizmus voči utečencom. https://www.youtube.com/watch?v=04KJAqhmCJU

Prostě obyčejné video ruských Němců, kteří se samoorganizují při návratu do Ruska. Je jich velmi mnoho, kteří jsou již na cestě a kteří se na ni chystají.
https://bavorovy-poznmky.tribe.so/post/andrej-martyanov-pro-ty-kteri-znaji-rustinu-618b6fdbb8314c0223c42870


Prostě obyčejné video ruských Němců, kteří se samoorganizují při návratu do Ruska. Je jich velmi mnoho, kteří jsou již na cestě a kteří se na ni chystají. https://bavorovy-poznmky.tribe.so/post/andrej-martyanov-pro-ty-kteri-znaji-rustinu-618b6fdbb8314c0223c42870

A predsa sa dočkáme, že Čubajsa posadia


66-ročný Anatolij Borisovič Čubajs, ktorý od 4. decembra 2020 zastáva post osobitného predstaviteľa prezidenta Ruskej federácie pre vzťahy s medzinárodnými organizáciami na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, je v poslednom čase veľmi aktívny.


Vysiela o zrýchlení tempa klimatických zmien, vyhlasuje zlyhanie ruskej uhoľnej stratégie, ohlasuje „jedinečný úder pre ruskú ekonomiku“ a najkomplexnejšie, rozsiahle reformy v Rusku na ceste k zelenému rozvoju. Ako poznamenal ekonóm Nikita Kričevskij na stránkach Nezavisimaya Gazeta, "Čubajs sa stal ruskou Gretou Tunbergovou, ktorá bojuje za dekarbonizáciu a skorý energetický prechod."


Prečo taká obratnosť vo verejnom priestore?
Čubajs stanovil poplatok vo výške 1,95% ročne, ich АО "Rosnano"
musel každý rok podviest trestný zákon.
Tento postup bol podstatou podvodu, podľa ktorého Trestný zákon pravidelne dostával obrovské sumy. Takže jeden z projektov (z niekoľkých desiatok podobných)
bol investovaný do 1 miliardy rubľov. Koncom roka 2013 bol tento projekt na základe Exelovej platne v elektronickom formáte vyčíslený angažovanými manažérmi
Rosnana na 180 miliónov.


OOO "UK" Rosnano teda "dostalo od АО " Rosnano "za správu aktíva v hodnote
180 miliónov rubľov (investičná hodnota 1 miliardy) a
mala právo získať ročnú odmenu 3,6 milióna rubľov.


Tento projekt bol predaný za zníženú cena 300 miliónov rubľov
(namiesto miliardy), vedenie správcovskej spoločnosti dostalo odmenu 20% - to znamená 60 miliónov rubľov, nepočítajúc „tieňové“ provízie v prospech Čubajsa a ďalších.
Po implementácii tejto schémy a získaní zodpovedajúcich bonusov (niekoľko desiatok miliónov rubľov)
Melamed odstúpil z predstavenstva spoločnosti Rosnano a viedol jednu z jej dcérskych lekárskych spoločností,
čo bolo neskôr zaznamenané pri zneužívaní pri predaji antikonvulzív.
Boris Podolskij ako výkonný riaditeľ pokračoval dalej vo vedení podvodných schém
.
Celková výška škôd bola podľa odhadov kompetentných orgánov
najmenej jedna miliarda rubľov. V dôsledku toho bola privatizácia Rusnano v prospech správcovskej spoločnosti v rámci „Berezovského schémy“ - straty pre štát,
príjmy - pre Čubajsa a partnerov


 • zablokovaná a Čubajs bol odstránený do bezvýznamnej reprezentatívnej pozície.

Dodatok od "Nezygar":
„V blízkosti Kremľa hovoria, že novoodhalené zdokumentované okolnosti činnosti
Čubajsa a zintenzívnenie vyšetrovacích opatrení voči nemu
osobne podnietili bývalého šéfa Trestného zákona Rosnana, aby si začal vytvárať imidž hlavného bojovníka za liberálne hodnoty. v záujme Západu, balansujúc na nestálej čiare medzi zvrhovateľom súčasného vládnuceho „režimu“ a oddanými zástancami tohto režimu.


„Rozmrazenie“ vyšetrovacích akcií je však znakom toho, že „imunita“ Čubajsa,
vzhľadom na jeho osobitné postavenie v postsovietskych dejinách, končí
obrovským pozitívnym sociálnym potenciálom právnych hodnotení jeho aktivít.
https://zavtra.ru/events/i_vsyo-taki_mi_dozhdyomsya_posadki_chubajsa


618ce4a5e0af2


A predsa sa dočkáme, že Čubajsa posadia --------------------------------------- 66-ročný Anatolij Borisovič Čubajs, ktorý od 4. decembra 2020 zastáva post osobitného predstaviteľa prezidenta Ruskej federácie pre vzťahy s medzinárodnými organizáciami na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, je v poslednom čase veľmi aktívny. Vysiela o zrýchlení tempa klimatických zmien, vyhlasuje zlyhanie ruskej uhoľnej stratégie, ohlasuje „jedinečný úder pre ruskú ekonomiku“ a najkomplexnejšie, rozsiahle reformy v Rusku na ceste k zelenému rozvoju. Ako poznamenal ekonóm Nikita Kričevskij na stránkach Nezavisimaya Gazeta, "Čubajs sa stal ruskou Gretou Tunbergovou, ktorá bojuje za dekarbonizáciu a skorý energetický prechod." Prečo taká obratnosť vo verejnom priestore? Čubajs stanovil poplatok vo výške 1,95% ročne, ich АО "Rosnano" musel každý rok podviest trestný zákon. Tento postup bol podstatou podvodu, podľa ktorého Trestný zákon pravidelne dostával obrovské sumy. Takže jeden z projektov (z niekoľkých desiatok podobných) bol investovaný do 1 miliardy rubľov. Koncom roka 2013 bol tento projekt na základe Exelovej platne v elektronickom formáte vyčíslený angažovanými manažérmi Rosnana na 180 miliónov. OOO "UK" Rosnano teda "dostalo od АО " Rosnano "za správu aktíva v hodnote 180 miliónov rubľov (investičná hodnota 1 miliardy) a mala právo získať ročnú odmenu 3,6 milióna rubľov. Tento projekt bol predaný za zníženú cena 300 miliónov rubľov (namiesto miliardy), vedenie správcovskej spoločnosti dostalo odmenu 20% - to znamená 60 miliónov rubľov, nepočítajúc „tieňové“ provízie v prospech Čubajsa a ďalších. Po implementácii tejto schémy a získaní zodpovedajúcich bonusov (niekoľko desiatok miliónov rubľov) Melamed odstúpil z predstavenstva spoločnosti Rosnano a viedol jednu z jej dcérskych lekárskych spoločností, čo bolo neskôr zaznamenané pri zneužívaní pri predaji antikonvulzív. Boris Podolskij ako výkonný riaditeľ pokračoval dalej vo vedení podvodných schém . Celková výška škôd bola podľa odhadov kompetentných orgánov najmenej jedna miliarda rubľov. V dôsledku toho bola privatizácia Rusnano v prospech správcovskej spoločnosti **v rámci „Berezovského schémy“ - straty pre štát, príjmy - pre Čubajsa a partnerov** - zablokovaná a Čubajs bol odstránený do bezvýznamnej reprezentatívnej pozície. Dodatok od "Nezygar": „V blízkosti Kremľa hovoria, že novoodhalené zdokumentované okolnosti činnosti Čubajsa a zintenzívnenie vyšetrovacích opatrení voči nemu osobne podnietili bývalého šéfa Trestného zákona Rosnana, aby si začal vytvárať imidž hlavného bojovníka za liberálne hodnoty. v záujme Západu, balansujúc na nestálej čiare medzi zvrhovateľom súčasného vládnuceho „režimu“ a oddanými zástancami tohto režimu. „Rozmrazenie“ vyšetrovacích akcií je však znakom toho, že „imunita“ Čubajsa, vzhľadom na jeho osobitné postavenie v postsovietskych dejinách, končí obrovským pozitívnym sociálnym potenciálom právnych hodnotení jeho aktivít. https://zavtra.ru/events/i_vsyo-taki_mi_dozhdyomsya_posadki_chubajsa ![618ce4a5e0af2](serve/attachment&path=618ce4a5e0af2)

Politolog Rostislav Iščenko: Rusko se nechystá “na válku s Ukrajinou, ale na válku na Ukrajině”

Moskva vede diplomatickou a informační přípravu k válečnému konfliktu, který má v úmyslu rozpoutat na ukrajinském území kyjevský režim. Daný názor v rozhovoru s médii zveřejnil politolog Rostislav Iščenko.¨


https://www.novarepublika.cz/2021/11/politolog-rostislav-iscenko-rusko-se-nechysta-na-valku-s-ukrajinou-ale-na-valku-na-ukrajine


**Politolog Rostislav Iščenko: Rusko se nechystá “na válku s Ukrajinou, ale na válku na Ukrajině” ** Moskva vede diplomatickou a informační přípravu k válečnému konfliktu, který má v úmyslu rozpoutat na ukrajinském území kyjevský režim. Daný názor v rozhovoru s médii zveřejnil politolog Rostislav Iščenko.¨ https://www.novarepublika.cz/2021/11/politolog-rostislav-iscenko-rusko-se-nechysta-na-valku-s-ukrajinou-ale-na-valku-na-ukrajine

CIA prosi GRU:


Nedávajte „Krasukhu“ blizko Donbasu.
Americké spravodajské služby prosia svojich ruských kolegov,
aby nepoužívali elektronický boj - vrahov "Bayraktar"


Ako Macko Pú hovorieval: "To je dobre - nie bez dôvodu!".
Nedávna návšteva riaditeľa americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Williama Burnsa v Moskve nás prinútila zamyslieť sa nad jeho cieľmi.
A tiež predchádzajúce udalosti súvisiace s „vážnymi obavami“ Spojených štátov
z budovania ruských jednotiek v blízkosti ukrajinských hraníc
a v dôsledku toho „možnosti invázie“.
O koncentrácii ruských jednotiek na západe krajiny a „nebezpečných manévroch“
v blízkosti ukrajinských hraníc sa hovorilo a písalo už veľakrát – v tejto súvislosti panujú obavy. Akurát takejto otravnej „agitácii“ veriť, no situácia sa ukáže presne naopak.
Kým ruská armáda po rozsiahlych cvičeniach „Západ-2021“ manévrovala, z väčšej časti presúvala jednotky a vojenskú techniku ​​na miesta trvalého rozmiestnenia, Kyjev podnikol ďalší pokus o ofenzívu na Donbase. „Aký je formát Normandie?
Ak nevidíte, útočíme!" - znelo z úst ukrajinských generálov.
A mimochodom, neboli to bájni „burjatskí tankisti“, ktorí nahromadili ukrajinské ozbrojené sily pri Horlivke, ale donecké milície.
Akosi sa to zaobišlo bez účasti ruských jednotiek, ktoré sú stále na ich území.
Teraz však Spojené štáty diplomatickou cestou varovali EÚ, Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo pred hrozbou eskalácie konfliktu na Donbase. A podľa CNN prišiel do Moskvy riaditeľ CIA Burns, aby varoval ruskú stranu, že „Spojené štáty pozorne sledujú hromadenie ruských jednotiek pri hraniciach s Ukrajinou“, z čoho má najmä Washington obavy.
A, hovorí sa, plíz, nezasahujte do situácie.
Je známe, že Burns sa v Moskve stretol s tajomníkom ruskej bezpečnostnej rady Nikolajom Patruševom a šéfom zahraničnej spravodajskej služby Sergejom Naryškinom. O čom presne rozhovor bol, nie je s určitosťou známe, Kremeľ uviedol, že na rozhovoroch sa hovorilo o bilaterálnych vzťahoch a medzinárodných otázkach. Je pravdepodobné, že o situácii na Donbase sa hovorilo aj v súvislosti s posledným vyhrotením na kontaktnej linke.
Bolo by však napäté veriť, že šéf CIA, hoci v mene amerického prezidenta Joea Bidena,
sa snažil varovať Rusko pred akýmikoľvek plánmi na uskutočnenie akýchkoľvek útočných operácií, ako tvrdí CNN.
Nie na rovnakej úrovni, aj s jedným, aj s druhým . . .
Putin s tým nebude súhlasiť, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu, z viacerých dôvodov,
no podporu Donbasu neodmieta s tým, že Moskva
by mala dôkladne zvážiť možné dôsledky každého kroku.
Vo všeobecnosti možno s vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladať,
že šéf CIA teraz prišiel „zchladit“ Moskvu práve v súvislosti s používaním ruských systémov elektronického boja na Donbase.
Je možné, že ich „aktívne sústredenie“ pozdĺž ukrajinských hraníc tak znepokojuje Washington, pretože je prakticky nemožné určiť, ktorý „Krasukha“ zneškodnil „Bayraktar“.
https://svpressa.ru/war21/article/315381/


618cfbbfdff0b


CIA prosi GRU: -------------- **Nedávajte „Krasukhu“ blizko Donbasu.** Americké spravodajské služby prosia svojich ruských kolegov, aby nepoužívali elektronický boj - vrahov "Bayraktar" Ako Macko Pú hovorieval: "To je dobre - nie bez dôvodu!". Nedávna návšteva riaditeľa americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Williama Burnsa v Moskve nás prinútila zamyslieť sa nad jeho cieľmi. A tiež predchádzajúce udalosti súvisiace s „vážnymi obavami“ Spojených štátov z budovania ruských jednotiek v blízkosti ukrajinských hraníc a v dôsledku toho „možnosti invázie“. O koncentrácii ruských jednotiek na západe krajiny a „nebezpečných manévroch“ v blízkosti ukrajinských hraníc sa hovorilo a písalo už veľakrát – v tejto súvislosti panujú obavy. Akurát takejto otravnej „agitácii“ veriť, no situácia sa ukáže presne naopak. Kým ruská armáda po rozsiahlych cvičeniach „Západ-2021“ manévrovala, z väčšej časti presúvala jednotky a vojenskú techniku ​​na miesta trvalého rozmiestnenia, Kyjev podnikol ďalší pokus o ofenzívu na Donbase. „Aký je formát Normandie? Ak nevidíte, útočíme!" - znelo z úst ukrajinských generálov. A mimochodom, neboli to bájni „burjatskí tankisti“, ktorí nahromadili ukrajinské ozbrojené sily pri Horlivke, ale donecké milície. Akosi sa to zaobišlo bez účasti ruských jednotiek, ktoré sú stále na ich území. Teraz však Spojené štáty diplomatickou cestou varovali EÚ, Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo pred hrozbou eskalácie konfliktu na Donbase. A podľa CNN prišiel do Moskvy riaditeľ CIA Burns, aby varoval ruskú stranu, že „Spojené štáty pozorne sledujú hromadenie ruských jednotiek pri hraniciach s Ukrajinou“, z čoho má najmä Washington obavy. A, hovorí sa, plíz, nezasahujte do situácie. Je známe, že Burns sa v Moskve stretol s tajomníkom ruskej bezpečnostnej rady Nikolajom Patruševom a šéfom zahraničnej spravodajskej služby Sergejom Naryškinom. O čom presne rozhovor bol, nie je s určitosťou známe, Kremeľ uviedol, že na rozhovoroch sa hovorilo o bilaterálnych vzťahoch a medzinárodných otázkach. Je pravdepodobné, že o situácii na Donbase sa hovorilo aj v súvislosti s posledným vyhrotením na kontaktnej linke. Bolo by však napäté veriť, že šéf CIA, hoci v mene amerického prezidenta Joea Bidena, sa snažil varovať Rusko pred akýmikoľvek plánmi na uskutočnenie akýchkoľvek útočných operácií, ako tvrdí CNN. Nie na rovnakej úrovni, aj s jedným, aj s druhým . . . Putin s tým nebude súhlasiť, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu, z viacerých dôvodov, no podporu Donbasu neodmieta s tým, že Moskva by mala dôkladne zvážiť možné dôsledky každého kroku. Vo všeobecnosti možno s vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladať, že šéf CIA teraz prišiel „zchladit“ Moskvu práve v súvislosti s používaním ruských systémov elektronického boja na Donbase. Je možné, že ich „aktívne sústredenie“ pozdĺž ukrajinských hraníc tak znepokojuje Washington, pretože je prakticky nemožné určiť, ktorý „Krasukha“ zneškodnil „Bayraktar“. https://svpressa.ru/war21/article/315381/ ![618cfbbfdff0b](serve/attachment&path=618cfbbfdff0b)

Nedávajte „Krasukhu“ blizko Donbasu.

Красуха (комплекс РЭБ)


[quote="pid:42387, uid:78"]Nedávajte „Krasukhu“ blizko Donbasu.[/quote] Красуха (комплекс РЭБ)

Rusko má zřejmě nový protiletadlový systém S-550


Vyplývá to zatím jen z prohlášení ruského ministra obrany Šojgua v souvislosti s důrazem na zdokonalování letecké a kosmické obrany země.


Rusko vyvinulo protiletadlový raketový systém S-550, informovaly noviny RBC
s odkazem na sdělení ruského ministra obrany Sergeje Šojgua.
https://www.rbc.ru/politics/09/11/2021/618ac0129a794750f2b88223?from=from_main_5
V tiskové zprávě ministerstvo obrany Ruské federace uvedlo: „Ministr obrany připomněl, že vrchní velitel uspořádal ve dnech 1. až 3. listopadu v Soči další sérii setkání s vedením ministerstva obrany a podniků obranného průmyslu. Byla zvážena opatření pro adekvátní reakci na změny situace v blízkosti ruských hranic. Velká pozornost byla věnována zdokonalení systému letecké a kosmické obrany země. Hlava státu zdůraznila význam pokročilého vývoje ruských systémů protivzdušné obrany a dodávek systémů S-350 a S-500 ozbrojeným silám.“


Informace o tom, že by v Rusku existoval nový systém protivzdušné nebo protiraketové obrany s označením S-550, je nová. V 80. letech takový projekt ale existoval ještě v rámci SSSR. Práce na mobilním systému, který měl být schopen mimo jiní zachytit balistické střely, byly ukončeny v roce 1988.


Jak noviny uvádějí, ze slov ruského ministra obrany nevyplynulo, zda uzavřený sovětský projekt nějak souvisí s novým systémem pod stejným označením.


Dva protivzdušné systémy S-350 a S-500 jsou dnes ve výzbroji ruské armády. S-350 Viťaz má v budoucnosti nahradit systémy S-300 a Buk. Tento systém představuje systém protivzdušné obrany středního dosahu.
Jeho vývoj byl oznámen v roce 2007 a armáda ho využívá od února 2020.


Druhý systém s názvem S-500 Prometheus s obranným radiem asi 600 km
je univerzální záchytný systém dlouhého doletu a
velké výšky. S-500 dokáže zachytit balistické a řízené střely i aerodynamické cíle (letadla). Jeho dodávky pro ruskou armádu byly zahájeny před několika měsíci.
http://casopisargument.cz/?p=39055&fbclid=IwAR0PfGKVIJjbB0x41s0SqacoZFX27mCXBoAyv4AJTgHz4NuefvCjnoFk9Jc


Rusko má zřejmě nový protiletadlový systém S-550 ------------------------------------------------ Vyplývá to zatím jen z prohlášení ruského ministra obrany Šojgua v souvislosti s důrazem na zdokonalování letecké a kosmické obrany země. Rusko vyvinulo protiletadlový raketový systém S-550, informovaly noviny RBC s odkazem na sdělení ruského ministra obrany Sergeje Šojgua. https://www.rbc.ru/politics/09/11/2021/618ac0129a794750f2b88223?from=from_main_5 V tiskové zprávě ministerstvo obrany Ruské federace uvedlo: „Ministr obrany připomněl, že vrchní velitel uspořádal ve dnech 1. až 3. listopadu v Soči další sérii setkání s vedením ministerstva obrany a podniků obranného průmyslu. Byla zvážena opatření pro adekvátní reakci na změny situace v blízkosti ruských hranic. Velká pozornost byla věnována zdokonalení systému letecké a kosmické obrany země. Hlava státu zdůraznila význam pokročilého vývoje ruských systémů protivzdušné obrany a dodávek systémů S-350 a S-500 ozbrojeným silám.“ Informace o tom, že by v Rusku existoval nový systém protivzdušné nebo protiraketové obrany s označením S-550, je nová. V 80. letech takový projekt ale existoval ještě v rámci SSSR. Práce na mobilním systému, který měl být schopen mimo jiní zachytit balistické střely, byly ukončeny v roce 1988. Jak noviny uvádějí, ze slov ruského ministra obrany nevyplynulo, zda uzavřený sovětský projekt nějak souvisí s novým systémem pod stejným označením. **Dva protivzdušné systémy S-350 a S-500 jsou dnes ve výzbroji ruské armády. S-350 Viťaz má v budoucnosti nahradit systémy S-300 a Buk.** Tento systém představuje systém protivzdušné obrany středního dosahu. **Jeho vývoj byl oznámen v roce 2007 a armáda ho využívá od února 2020.** Druhý systém s názvem S-500 Prometheus s obranným radiem asi 600 km je univerzální záchytný systém dlouhého doletu a velké výšky. **S-500 dokáže zachytit balistické a řízené střely i aerodynamické cíle (letadla).** Jeho dodávky pro ruskou armádu byly zahájeny před několika měsíci. http://casopisargument.cz/?p=39055&fbclid=IwAR0PfGKVIJjbB0x41s0SqacoZFX27mCXBoAyv4AJTgHz4NuefvCjnoFk9Jc
Upravené 12. 11. 2021 o 10:20

V Rusku vynalezli elektrickou kupoli na ochranu před drony
Systém je určen k ochraně kriticky důležitých objektů, včetně jaderných elektráren a ropných nádrží,
před skupinovým útokem bezpilotních strojů. Zátaras je vybaven radioelektronickým systémem na odhalení bezpilotních strojů,
který umožní zjistit počet létajících přístrojů, parametry jejich letu, na jejichž základě bude spuštěn ochranný elektrizovaný zátaras před drony.
Celkem má mít zařízení tři pracovní režimy elektrické kupole, ochranný, ochranně odrážející
(vliv na drony při přiblížení se k objektu bez jeho zničení) a ochranně zničující (s likvidací dronu narušitele).
https://cz.sputniknews.com/20211111/v-rusku-vynalezli-elektrickou-kupoli-na-ochranu-pred-drony-16472465.html


**V Rusku vynalezli elektrickou kupoli na ochranu před drony** Systém je určen k ochraně kriticky důležitých objektů, včetně jaderných elektráren a ropných nádrží, před skupinovým útokem bezpilotních strojů. Zátaras je vybaven radioelektronickým systémem na odhalení bezpilotních strojů, který umožní zjistit počet létajících přístrojů, parametry jejich letu, na jejichž základě bude spuštěn ochranný elektrizovaný zátaras před drony. Celkem má mít zařízení tři pracovní režimy elektrické kupole, ochranný, ochranně odrážející (vliv na drony při přiblížení se k objektu bez jeho zničení) a ochranně zničující (s likvidací dronu narušitele). https://cz.sputniknews.com/20211111/v-rusku-vynalezli-elektrickou-kupoli-na-ochranu-pred-drony-16472465.html

"...pokud se Američanům ještě podaří vytvořit vlastní hypersonickou střelu a dokonce ji odpálit směrem na Moskvu, pak stejně nedosáhne svého konečného cíle. Svůj názor vysvětlil tím, že Rusko je v současnosti nejen prvním vlastníkem hypersonických střel na světě, ale také jedinou zemí, která je schopna takovým střelám odolat.

Первоисточник публикации: https://politikus.ru/events/138916-v-rf-otreagirovali-na-giperzvukovye-ugrozy-vashingtona-v-adres-moskvy.html
Politikus.ru"


"...pokud se Američanům ještě podaří vytvořit vlastní hypersonickou střelu a dokonce ji odpálit směrem na Moskvu, pak stejně nedosáhne svého konečného cíle. Svůj názor vysvětlil tím, že **Rusko je v současnosti nejen prvním vlastníkem hypersonických střel na světě, ale také jedinou zemí, která je schopna takovým střelám odolat. ** Первоисточник публикации: https://politikus.ru/events/138916-v-rf-otreagirovali-na-giperzvukovye-ugrozy-vashingtona-v-adres-moskvy.html Politikus.ru"

Rusko vyhostilo holandského novinára


Holandské noviny Volkskrant informovali, že ruské úrady vyhosťujú svojho korešpondenta Toma Venninka z krajiny
pre dva administratívne priestupky. Samotný novinár vysvetlil, že hovoríme o nesprávnom informovaní úradov
o jeho pobyte v rokoch 2019 a 2020.
Holandské ministerstvo zahraničia označilo rozhodnutie za
neprijateľné.

https://www.kommersant.ru/doc/5062919


Rusko vyhostilo holandského novinára ------------------------------------ Holandské noviny Volkskrant informovali, že ruské úrady vyhosťujú svojho korešpondenta Toma Venninka z krajiny pre dva administratívne priestupky. Samotný novinár vysvetlil, že hovoríme o nesprávnom informovaní úradov o jeho pobyte v rokoch 2019 a 2020. **Holandské ministerstvo zahraničia označilo rozhodnutie za neprijateľné.** https://www.kommersant.ru/doc/5062919
Upravené 14. 11. 2021 o 16:32

v podstate nieco co charakterizuje situaciu tak v CR, SR ako aj v Rusku


https://www.vidlakovykydy.cz/clanky/go-east-young-boy


popis: slovensky miliardar rozpraval svoje skusenosti s podnikanim a slusnostou doma a porovnaval to s investovanim na ruskej Sibiri.....z mojho pohladu zaujimave


v podstate nieco co charakterizuje situaciu tak v CR, SR ako aj v Rusku https://www.vidlakovykydy.cz/clanky/go-east-young-boy popis: slovensky miliardar rozpraval svoje skusenosti s podnikanim a slusnostou doma a porovnaval to s investovanim na ruskej Sibiri.....z mojho pohladu zaujimave

Советский фильм о сионизме - Sovietsky film o sionizme
"Тайное и явное" признан экстремистским. Tajne a zjavne - pridali k extremistickým
Čo je to za film
Ministerstvom histórie Ruska bolo zaradené do zoznamu extremistických materiálov sovietskeho propagandistického filmu Tajomstvá a oči .
Snímok vznikol v 70. rokoch 20. storočia v nadväznosti na „protiodborové hnutie“ v ZSSR, no nezhorela v širokej škále oblečenia.
Rozhodnutie o odvolaní prijal Súd svätých posledných dní v tom istom roku,
ale až o 8 mesiacov neskôr.
Dokumentárna čiernobiela páska bola vydaná v roku 1973 Ústredným štúdiom dokumentárnych filmov.
BBC hovorí, o aký druh filmu ide a ako odrážal politickú náladu z obdobia stagnácie.
https://www.bbc.com/russian/news-59225146
https://www.youtube.com/watch?v=_Xa3vi6LJ3w


https://mjff.ru/films/523


Советский фильм о сионизме - Sovietsky film o sionizme **"Тайное и явное" признан экстремистским.** Tajne a zjavne - pridali k extremistickým Čo je to za film Ministerstvom histórie Ruska bolo zaradené do zoznamu extremistických materiálov sovietskeho propagandistického filmu Tajomstvá a oči . Snímok vznikol v 70. rokoch 20. storočia v nadväznosti na „protiodborové hnutie“ v ZSSR, no nezhorela v širokej škále oblečenia. Rozhodnutie o odvolaní prijal Súd svätých posledných dní v tom istom roku, ale až o 8 mesiacov neskôr. Dokumentárna čiernobiela páska bola vydaná v roku 1973 Ústredným štúdiom dokumentárnych filmov. BBC hovorí, o aký druh filmu ide a ako odrážal politickú náladu z obdobia stagnácie. https://www.bbc.com/russian/news-59225146 https://www.youtube.com/watch?v=_Xa3vi6LJ3w https://mjff.ru/films/523
Upravené 16. 11. 2021 o 07:24

Rozdiely vo formáte 2 + 2: Francúzski a ruskí ministri zahraničia a obrany
sa stretávajú v Paríži

Разногласия в формате 2+2: министры иностранных дел и обороны Франции и России встретились в Париже
V Paríži sa v budove ministerstva zahraničných vecí v piatok 12. novembra
stretli šéfovia ministerstiev zahraničných vecí a obrany Francúzska a Ruska
v takzvanom formáte „2 + 2“, ktorý vznikol pred dvoma desaťročiami.
Išlo o prvé takéto stretnutie po dvoch rokoch.


Rokovania sa začali o 11:00 po tom, čo ruská delegácia s miernym oneskorením dorazila
k hlavnému vchodu do budovy francúzskeho ministerstva zahraničných vecí na Quai d'Orsay. Novinári na stretnutie neboli akreditovaní, a to už veľa hovorilo o očakávaniach od nej.
A tu je nový dialóg v starom zložení (ako v Moskve v roku 2019):
z Francúzska - minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian a ministerka obrany Florence Parleyová,
z Ruska - minister zahraničných vecí Sergej Lavrov a minister obrany Sergej Šojgu.
Je tiež známe, že strany sa nezhodujú v interpretácii dôvodov zrušenia stretnutia ministrov zahraničných vecí Normandskej štvorky, ktoré bolo predtým plánované na 11. novembra
v Paríži. Lavrov presunul zodpovednosť na Paríž,
v Paríži ostro odpovedali: "To nie je pravda."
Napokon je s istotou známe, že strany diskutovali o situácii s migračnou krízou na hraniciach Bieloruska s EÚ, o kríze, ktorú, ako je presvedčený Paríž, vyvolala neuznaná EÚ a USA, samozvaný bieloruský vládca Alexander Lukašenko. Francúzske ministerstvo zahraničných vecí pred stretnutím uviedlo, že neverí, že za túto situáciu je zodpovedná Moskva, ale sú si istí, že v prípade potreby môže Putin ovplyvniť Lukašenka tak, aby sa kríza skončila.
mimochodom, vzhľadom na odpoveď Vladimíra Putina na žiadosť Angely Merkelovej „ovplyvniť“ Lukašenka pred pár dňami, možno s veľkou istotou predpokladať, že rovnaké argumenty (treba sa obrátiť „priamo do Minska“, Moskva nemá nič čo s tým) vyjadrili na stretnutí „2 +2“ a ruskí ministri svojim francúzskym „kolegom“.


Strany diskutovali aj o Iráne. Niekoľko dní pred stretnutím Elyzejský palác zdôraznil:
je potrebné pomôcť zabezpečiť, aby sa podporila „túžba“
Teheránu vrátiť sa 29. novembra na rokovania vo Viedni o „jadrovej dohode“.**Rozdiely vo formáte 2 + 2: Francúzski a ruskí ministri zahraničia a obrany sa stretávajú v Paríži** Разногласия в формате 2+2: министры иностранных дел и обороны Франции и России встретились в Париже V Paríži sa v budove ministerstva zahraničných vecí v piatok 12. novembra **stretli šéfovia ministerstiev zahraničných vecí a obrany Francúzska a Ruska** v takzvanom** formáte „2 + 2“**, ktorý vznikol pred dvoma desaťročiami. Išlo o prvé takéto stretnutie po dvoch rokoch. **Rokovania sa začali o 11:00 po tom, čo ruská delegácia s miernym oneskorením dorazila** k hlavnému vchodu do budovy francúzskeho ministerstva zahraničných vecí na Quai d'Orsay. Novinári na stretnutie neboli akreditovaní, a to už veľa hovorilo o očakávaniach od nej. A tu je nový dialóg v starom zložení (ako v Moskve v roku 2019): z Francúzska - minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian a ministerka obrany Florence Parleyová, **z Ruska - minister zahraničných vecí Sergej Lavrov a minister obrany Sergej Šojgu**. Je tiež známe, že strany sa nezhodujú v interpretácii dôvodov zrušenia stretnutia ministrov zahraničných vecí Normandskej štvorky, ktoré bolo predtým plánované na 11. novembra v Paríži. Lavrov presunul zodpovednosť na Paríž, v Paríži ostro odpovedali: "To nie je pravda." Napokon je s istotou známe, že strany diskutovali o situácii s migračnou krízou na hraniciach Bieloruska s EÚ, o kríze, ktorú, ako je presvedčený Paríž, vyvolala neuznaná EÚ a USA, samozvaný bieloruský vládca Alexander Lukašenko. Francúzske ministerstvo zahraničných vecí pred stretnutím uviedlo, že neverí, že za túto situáciu je zodpovedná Moskva, ale sú si istí, že v prípade potreby môže Putin ovplyvniť Lukašenka tak, aby sa kríza skončila. mimochodom, vzhľadom na odpoveď Vladimíra Putina na žiadosť Angely Merkelovej „ovplyvniť“ Lukašenka pred pár dňami, možno s veľkou istotou predpokladať, že rovnaké argumenty (treba sa obrátiť „priamo do Minska“, Moskva nemá nič čo s tým) vyjadrili na stretnutí „2 +2“ a ruskí ministri svojim francúzskym „kolegom“. Strany diskutovali aj o Iráne. Niekoľko dní pred stretnutím Elyzejský palác zdôraznil: je potrebné pomôcť zabezpečiť, aby sa podporila „túžba“ Teheránu vrátiť sa 29. novembra na rokovania vo Viedni o „jadrovej dohode“. - mluvili i o Libyi , NATO u hranic s Ruskom ... https://www.rfi.fr/ru/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/20211112-2-2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5

Migračná kríza na polsko-bieloruskej hranici
Очень северный Курдистан. К чему приведет кризис на белорусско-польской границе
https://carnegie.ru/commentary/85759


**Migračná kríza na polsko-bieloruskej hranici** Очень северный Курдистан. К чему приведет кризис на белорусско-польской границе https://carnegie.ru/commentary/85759

Shoigu odhalil existenci ruského systému protivzdušné obrany S-550


"Vojenský expert, ředitel Centra pro analýzu světového obchodu se zbraněmi Igor Korotčenko RBC potvrdil, že ruské ministerstvo obrany dříve o komplexu S-550 neinformovalo.


Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/09/11/2021/618ac0129a794750f2b88223?from=from_main_5


Минобороны России заявило о существовании новейшего зенитно-ракетного комплекса С-550
https://politikus.ru/army/138975-minoborony-rossii-zayavilo-o-suschestvovanii-noveyshego-zenitno-raketnogo-kompleksa-s-550.html


Souvislost s S-550 "čistě náhodná" ?!
Astronauti na ISS evakuováni. Rusko sestřelilo blízký satelit.
https://ittb.cz/2021/11/astronauti-na-iss-evakuovani-rusko-sestrelilo-blizky-satelit/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=DeDz1Fvy2Wa-202111161504&dop_id=14244472


**Shoigu odhalil existenci ruského systému protivzdušné obrany S-550** "Vojenský expert, ředitel Centra pro analýzu světového obchodu se zbraněmi Igor Korotčenko RBC potvrdil, že ruské ministerstvo obrany dříve o komplexu S-550 neinformovalo. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/09/11/2021/618ac0129a794750f2b88223?from=from_main_5 **Минобороны России заявило о существовании новейшего зенитно-ракетного комплекса С-550** https://politikus.ru/army/138975-minoborony-rossii-zayavilo-o-suschestvovanii-noveyshego-zenitno-raketnogo-kompleksa-s-550.html **Souvislost s S-550 "čistě náhodná" ?!** Astronauti na ISS evakuováni. Rusko sestřelilo blízký satelit. https://ittb.cz/2021/11/astronauti-na-iss-evakuovani-rusko-sestrelilo-blizky-satelit/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=DeDz1Fvy2Wa-202111161504&dop_id=14244472
Upravené 17. 11. 2021 o 08:34

Je tohle vůbec možný?


"Roszdravnadzor udělil americké farmaceutické společnosti Pfizer povolení k provádění klinických zkoušek účinnosti nového léku na prevenci proti koronaviru."


"Podle ruského státního registru léčiv bude lék americké farmaceutické společnosti v naší zemi testován do března 2023."


http://zvedavec.org/vezkratce/18286/


Je tohle vůbec možný? "Roszdravnadzor udělil americké farmaceutické společnosti Pfizer povolení k provádění klinických zkoušek účinnosti nového léku na prevenci proti koronaviru." "Podle ruského státního registru léčiv bude lék americké farmaceutické společnosti v naší zemi testován do března 2023." http://zvedavec.org/vezkratce/18286/

Советский фильм о сионизме - Sovietsky film o sionizme
"Тайное и явное" признан экстремистским. Tajne a zjavne - pridali k extremistickým

dasa sice byla rychlejší, ale propojení sem dávám já
:-)
Валерий Пякин. Вопрос-Ответ от 15 ноября 2021 г.

Obsah:
00:00:24 Dokument „Tajné a otvorené. Ciele a skutky sionistov" o židovskom fašizme


[quote="pid:43165, uid:78"]Советский фильм о сионизме - Sovietsky film o sionizme "Тайное и явное" признан экстремистским. Tajne a zjavne - pridali k extremistickým[/quote] dasa sice byla rychlejší, ale propojení sem dávám já :-) [quote="pid:43162, uid:12"]Валерий Пякин. Вопрос-Ответ от 15 ноября 2021 г.[/quote] [quote="pid:43173, uid:78"]Obsah: 00:00:24 Dokument „Tajné a otvorené. Ciele a skutky sionistov" o židovskom fašizme[/quote]
Upravené 16. 11. 2021 o 17:36

Expert ocenil zveřejněnou korespondenci mezi Lavrovem a ministry zahraničí Francie a Německa


Fjodor Lukjanov, ředitel výzkumu Nadace pro rozvoj a
podporu Mezinárodního diskusního klubu Valdaj, okomentoval rozhodnutí ministerstva zahraničí zveřejnit Lavrovovu korespondenci s ministry zahraničí Francie a Německa.
Podle něj je tento krok netypickou praktikou, která má odvrátit nepodložené nároky
vůči ruské diplomacii v ukrajinském směru.


„Je to netypická praktika. Myslím, že je to dáno tím, že se zvedá velká vlna výčitek,
které formují obraz Ruska jako země, která nic nechce a všechno odmítá.
„Ruská touha ukázat, jak to doopravdy je, ale ve skutečnosti
souvisí s krizí diplomatických vztahů obecně – ne mezi některými zeměmi,
ale v zásadě: že nikdo ničemu nevěří, ničemu nevěří, že informace,
které se šíří veřejností, oboru je naprosto nespolehlivé,“ dodal politolog.


https://ria.ru/20211117/lavrov-1759546080.html


Expert ocenil zveřejněnou korespondenci mezi Lavrovem a ministry zahraničí Francie a Německa ======================================================== Fjodor Lukjanov, ředitel výzkumu Nadace pro rozvoj a podporu Mezinárodního diskusního klubu Valdaj, okomentoval rozhodnutí ministerstva zahraničí zveřejnit Lavrovovu korespondenci s ministry zahraničí Francie a Německa. Podle něj je tento krok netypickou praktikou, která má odvrátit nepodložené nároky vůči ruské diplomacii v ukrajinském směru. „Je to netypická praktika. Myslím, že je to dáno tím, že se zvedá velká vlna výčitek, které formují obraz Ruska jako země, která nic nechce a všechno odmítá. „Ruská touha ukázat, jak to doopravdy je, ale ve skutečnosti souvisí s krizí diplomatických vztahů obecně – ne mezi některými zeměmi, ale v zásadě: že nikdo ničemu nevěří, ničemu nevěří, že informace, které se šíří veřejností, oboru je naprosto nespolehlivé,“ dodal politolog. https://ria.ru/20211117/lavrov-1759546080.html

Dvě, možná zajímavé zprávy:
1.) Premiér Mišustin stanovil odpovědnosti vicepremiérů za rámcové agendy:


 • Andrej Belousov bude dohlížet na přizpůsobení ruské ekonomiky globální energetické transformaci
 • Dmitrij Grigorenko bude pracovat na zlepšení struktury státního aparátu, státních korporací, státních podniků, akciových společností se státní účastí, autonomních neziskových organizací a také na koordinaci práce analytického centra pod vládou
 • Dmitrij Černyšenko bude dohlížet na plnění národních priorit, a na vzdělávací fond pro podporu nadaných dětí

Poznámka: smysluplné agendy, navíc jednoduše sdělitelné a vysvětlitelné. Navíc u té energetiky je jasné, že nepůjdou cestou "Zelené asistované sebevraždy".Píše o tom RT .


2.) Generální prokuratura převzala dozor nad stavbou kosmodromu Vostočnyj. Ruský generální prokurátor Igor Krasnov navštívil budovaný kosmodrom Vostočnyj. Zajímavé prohlášení generální prokuratury:
"...že všechny problémy spojené s výstavbou kosmodromu vyžadují přijetí komplexních opatření k jejich odstranění a také ke zvýšení odpovědnosti účinkujících". Píše o tom taky RT


Poznámka: možná to vypadá, že Rogozinovi začíná hořet koudel pod zadkem ...


Dvě, možná zajímavé zprávy: 1.) Premiér Mišustin stanovil odpovědnosti vicepremiérů za rámcové agendy: - Andrej Belousov bude dohlížet na přizpůsobení ruské ekonomiky globální energetické transformaci - Dmitrij Grigorenko bude pracovat na zlepšení struktury státního aparátu, státních korporací, státních podniků, akciových společností se státní účastí, autonomních neziskových organizací a také na koordinaci práce analytického centra pod vládou - Dmitrij Černyšenko bude dohlížet na plnění národních priorit, a na vzdělávací fond pro podporu nadaných dětí Poznámka: smysluplné agendy, navíc jednoduše sdělitelné a vysvětlitelné. Navíc u té energetiky je jasné, že nepůjdou cestou "Zelené asistované sebevraždy".Píše o tom [RT](https://russian.rt.com/russia/news/929556-mishustin-obyazannosti-vice-premer) . 2.) Generální prokuratura převzala dozor nad stavbou kosmodromu Vostočnyj. Ruský generální prokurátor Igor Krasnov navštívil budovaný kosmodrom Vostočnyj. Zajímavé prohlášení generální prokuratury: "...že všechny problémy spojené s výstavbou kosmodromu vyžadují přijetí komplexních opatření k jejich odstranění a také ke zvýšení odpovědnosti účinkujících". Píše o tom taky [RT](https://russian.rt.com/science/news/929553-kosmodrom-genprokuratura-kontrol) Poznámka: možná to vypadá, že Rogozinovi začíná hořet koudel pod zadkem ...

Lavrov povedal, že v otázke vzájomného uznávania vakcín s Európou


nedošlo k žiadnemu veľkému pokroku


Minister zahraničných vecí uviedol, že Európa nereagovala na ruský návrh
na pozastavenie patentovej ochrany vakcín, ktorý predtým predložil Vladimir Putin
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov uviedol, že v procese vzájomného uznávania vakcín medzi Ruskom a Európou momentálne nedochádza k veľkému pokroku.


"Kým sa tu nedosiahne veľký pokrok, čakáme na dokončenie príslušných postupov
Svetovou zdravotníckou organizáciou a Európskou agentúrou pre lieky," povedal
novinárom v utorok na tlačovej konferencii.
Lavrov poznamenal, že Európa nereagovala na návrh ruskej strany na pozastavenie patentovej ochrany vakcín, ktorý predtým predložil ruský prezident Vladimir Putin.
„Na návrh, ktorý Rusko predložilo viac ako raz od summitu G20 v máji tohto roku, keď prezident [Vladimir] Putin navrhol v záujme boja proti pandémii, v záujme rozšírenia prístupu rozvojových krajín k vakcínam, pozastaviť patentovú ochranu príslušných liekov. nenasledovalo,“ povedal.
Lavrov zároveň dodal, že rozhovor na tému vzájomného uznávania očkovacích preukazov prebieha. "Vzájomné uznávanie očkovacích preukazov je aj našou iniciatívou, čo je podľa mňa v tejto situácii samozrejmé, no naši západní kolegovia na to z nejakého dôvodu reálne nereagujú, hoci na túto tému prebieha rozhovor," povedal minister. , vyjadruje nádej na rýchle vyriešenie tohto problému.
https://tass.ru/obschestvo/12938195?fbclid=IwAR2NTxKfIMJCLSEJa-hC9bKyLByzFNWqjflkmQ95DeWjXFLPJ1wAlXP6m1o


Lavrov povedal, že v otázke vzájomného uznávania vakcín s Európou ----------------------------------------------------------------- **nedošlo k žiadnemu veľkému pokroku** Minister zahraničných vecí uviedol, že Európa nereagovala na ruský návrh na pozastavenie patentovej ochrany vakcín, ktorý predtým predložil Vladimir Putin Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov uviedol, že v procese vzájomného uznávania vakcín medzi Ruskom a **Európou momentálne nedochádza k veľkému pokroku**. "Kým sa tu nedosiahne veľký pokrok, čakáme na dokončenie príslušných postupov Svetovou zdravotníckou organizáciou a Európskou agentúrou pre lieky," povedal novinárom v utorok na tlačovej konferencii. Lavrov poznamenal, že Európa nereagovala na návrh ruskej strany na pozastavenie patentovej ochrany vakcín, ktorý predtým predložil ruský prezident Vladimir Putin. „Na návrh, ktorý Rusko predložilo viac ako raz od summitu G20 v máji tohto roku, keď prezident [Vladimir] Putin navrhol v záujme boja proti pandémii, v záujme rozšírenia prístupu rozvojových krajín k vakcínam, pozastaviť patentovú ochranu príslušných liekov. nenasledovalo,“ povedal. Lavrov zároveň dodal, že **rozhovor na tému vzájomného uznávania očkovacích preukazov prebieha.** "Vzájomné uznávanie očkovacích preukazov je aj našou iniciatívou, čo je podľa mňa v tejto situácii samozrejmé, no naši západní kolegovia na to z nejakého dôvodu reálne nereagujú, hoci na túto tému prebieha rozhovor," povedal minister. , vyjadruje nádej na rýchle vyriešenie tohto problému. https://tass.ru/obschestvo/12938195?fbclid=IwAR2NTxKfIMJCLSEJa-hC9bKyLByzFNWqjflkmQ95DeWjXFLPJ1wAlXP6m1o

https://ria.ru/20211121/putin-1760072240.html


Putin bol preočkovaný Sputnikom Lite.
Otázka znie, keďže Sputnik Lite je jednodavková vakcína a Putin už bol očkovaný, ako je možné, že ho dnes preočkovali?
Možno som si to zle preložil…


https://ria.ru/20211121/putin-1760072240.html Putin bol preočkovaný Sputnikom Lite. Otázka znie, keďže Sputnik Lite je jednodavková vakcína a Putin už bol očkovaný, ako je možné, že ho dnes preočkovali? Možno som si to zle preložil…

Válka bude skutečná, nejen hybridní


https://www.novarepublika.cz/2021/11/valka-bude-skutecna-nejen-hybridni


"Ne, nechceme nesmyslné války, krveprolití, oběti, ztráty. Jen si prostě pamatujeme, že národ, který si mezi hanbou a válkou zvolí hanbu, dostane hanbu a válku. Pokud na nás tlačí a vyhrožují válkou, znamená to, že nás stejně napadnou. Proto je lepší se okamžitě připravit na válku. Vis pacem – para bellum."


**Válka bude skutečná, nejen hybridní** https://www.novarepublika.cz/2021/11/valka-bude-skutecna-nejen-hybridni "Ne, nechceme nesmyslné války, krveprolití, oběti, ztráty. Jen si prostě pamatujeme, že národ, který si mezi hanbou a válkou zvolí hanbu, dostane hanbu a válku. Pokud na nás tlačí a vyhrožují válkou, znamená to, že nás stejně napadnou. Proto je lepší se okamžitě připravit na válku. Vis pacem – para bellum."

Rogozin ujistil, že Rusko získá internet (kvantovy) z vesmíru v roce 2024
Státní korporace " Roskosmos "získala první prostředky pro realizaci programu "Sfera", který umožní Rusku získat internet z vesmíru. Jak uvedl šéf korporace Dmitrij Rogozin, program by mohl být realizován do roku 2024.
V tomto roce společnost již získala první finanční prostředky (12 miliard Rublu, které také půjdou na měsíčné program) na zavedení systému, v příštím roce na ni bude vyčleněno dalších 7 miliard rublu To nam umožní vytvořit dva letové prototypy kosmické lodi "Skif" (internet) a "Maraton" (internet věcí), a v roce 2024 — přivést do vesmíru satelity spojení "Express-RV". Podle plánu se má do roku 2030 koncentrovat na různych oběžnych dráhach kolem 600 družic.
Nyní se pro šíření internetové komunikace v Rusku používají věže mobilních operátorů a optické sítě. To neumožňuje přístup k internetu na velke casti území země. K vyřešení tohoto problému byl vyvinut program "Sfera", píše se v popisu programu na internetových stránkách "Roskosmos". Jejím základem jsou možnosti kosmického spojení, dálkového snímání země (DZZ) a navigace.
Roskosmos


**Rogozin ujistil, že Rusko získá internet (kvantovy) z vesmíru v roce 2024** Státní korporace " Roskosmos "získala první prostředky pro realizaci programu "Sfera", který umožní Rusku získat internet z vesmíru. Jak uvedl šéf korporace Dmitrij Rogozin, program by mohl být realizován do roku 2024. V tomto roce společnost již získala první finanční prostředky (12 miliard Rublu, které také půjdou na měsíčné program) na zavedení systému, v příštím roce na ni bude vyčleněno dalších 7 miliard rublu To nam umožní vytvořit dva letové prototypy kosmické lodi "Skif" (internet) a "Maraton" (internet věcí), a v roce 2024 — přivést do vesmíru satelity spojení "Express-RV". Podle plánu se má do roku 2030 koncentrovat na různych oběžnych dráhach kolem 600 družic. Nyní se pro šíření internetové komunikace v Rusku používají věže mobilních operátorů a optické sítě. To neumožňuje přístup k internetu na velke casti území země. K vyřešení tohoto problému byl vyvinut program "Sfera", píše se v popisu programu na internetových stránkách "Roskosmos". Jejím základem jsou možnosti kosmického spojení, dálkového snímání země (DZZ) a navigace. [Roskosmos](https://www.rbc.ru/rbcfreenews/619b4dec9a7947943edc9bfd "Roskosmos")
Upravené pred 6 dňami o 14:59

Gazprom informuje Moldavsko o zastavení dodávek plynu po 48 hodinách
Krátký odkaz
22 listopadu 2021 19:39


Gazprom oznámil Moldavsku, že do 48 hodin zastaví dodávky plynu z důvodu neplnění smluvních závazků moldavskou stranou, uvedl oficiální zástupce společnosti Sergej Kuprijanov. Poznamenal, že podle dříve uzavřených dohod musí Moldavsko zaplatit 100 % plateb včas, tento bod nebyl 22. listopadu dodržen. Podle Kuprijanova je Gazprom zklamán tím, že moldavská strana neplní své smluvní závazky.
Gazprom informuje Moldavsko o zastavení dodávek plynu po 48 hodinách


AP 

„Jak víte, Gazprom již delší dobu jedná s Moldavskem o dodávkách plynu a uzavření příslušné smlouvy na toto téma. Návrhy Gazpromu na kontrakt za cenu plynu byly zcela tržní a vznikly na základě burzovního obchodování s plynem,“ uvedl zástupce společnosti.


Moldavská strana trvala na preferenčních cenách pro sebe, dodal.


„S ohledem na obtížnou situaci v hospodářské a finanční situaci Moldavska, vedenou touhou zachovat pro Moldavsko splácení dluhových závazků vůči Gazpromu, stejně jako postavení prezidenta Ruska, kterému moldavská strana Gazprom opakovaně požádal o pomoc, rozhodl se podepsat smlouvu prakticky za podmínek moldavské strany, ale s podstatným a důležitým bodem: Moldavsko platí 100 % běžných plateb včas. Nejbližší termín běžných plateb je dnes 22. listopadu. Neexistuje žádná platba, “řekl Kupriyanov.


V tomto ohledu Gazprom oznámil moldavské straně, že dodávky plynu do Moldavska budou zastaveny do 48 hodin, řekl.


Gazprom je extrémně zklamaný neplněním smluvních závazků Moldavska,“ shrnul zástupce společnosti.


 1. října se Moldavsko a Gazprom dohodly na prodloužení smlouvy o pět let, strany použily vzorec navržený moldavskou stranou. Odkaz:https://russian.rt.com/business/news/930742-gazprom-moldaviya-gaz?utm_source=smi2

Gazprom informuje Moldavsko o zastavení dodávek plynu po 48 hodinách Krátký odkaz 22 listopadu 2021 19:39 Gazprom oznámil Moldavsku, že do 48 hodin zastaví dodávky plynu z důvodu neplnění smluvních závazků moldavskou stranou, uvedl oficiální zástupce společnosti Sergej Kuprijanov. Poznamenal, že podle dříve uzavřených dohod musí Moldavsko zaplatit 100 % plateb včas, tento bod nebyl 22. listopadu dodržen. Podle Kuprijanova je Gazprom zklamán tím, že moldavská strana neplní své smluvní závazky. Gazprom informuje Moldavsko o zastavení dodávek plynu po 48 hodinách AP „Jak víte, Gazprom již delší dobu jedná s Moldavskem o dodávkách plynu a uzavření příslušné smlouvy na toto téma. Návrhy Gazpromu na kontrakt za cenu plynu byly zcela tržní a vznikly na základě burzovního obchodování s plynem,“ uvedl zástupce společnosti. Moldavská strana trvala na preferenčních cenách pro sebe, dodal. „S ohledem na obtížnou situaci v hospodářské a finanční situaci Moldavska, vedenou touhou zachovat pro Moldavsko splácení dluhových závazků vůči Gazpromu, stejně jako postavení prezidenta Ruska, kterému moldavská strana Gazprom opakovaně požádal o pomoc, rozhodl se podepsat smlouvu prakticky za podmínek moldavské strany, ale s podstatným a důležitým bodem: Moldavsko platí 100 % běžných plateb včas. Nejbližší termín běžných plateb je dnes 22. listopadu. Neexistuje žádná platba, “řekl Kupriyanov. V tomto ohledu Gazprom oznámil moldavské straně, že dodávky plynu do Moldavska budou zastaveny do 48 hodin, řekl. Gazprom je extrémně zklamaný neplněním smluvních závazků Moldavska,“ shrnul zástupce společnosti. 29. října se Moldavsko a Gazprom dohodly na prodloužení smlouvy o pět let, strany použily vzorec navržený moldavskou stranou. Odkaz: https://russian.rt.com/business/news/930742-gazprom-moldaviya-gaz?utm_source=smi2
30.76k
229
44
Táto téma je uzavretá
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept