Zahraničná politika
Správy z Ruska

ludia zo slovenskych letisk tvrdili na nete, ze oni nic nezaregistrovali


ludia zo slovenskych letisk tvrdili na nete, ze oni nic nezaregistrovali

ludia zo slovenskych letisk


Lze pochybovat, že by lidé ze slovenských letišť byli napojeni na frekvence sil NATO.


[quote="pid:37095, uid:187"]ludia zo slovenskych letisk[/quote] Lze pochybovat, že by lidé ze slovenských letišť byli napojeni na frekvence sil NATO.

Zreje nový diplomatický škandál medzi Ruskom a USA. Príčina možných hádok medzi Moskvou a Washingtonom je tento raz dosť banálna – obyčajná krádež. Novinkou je aj to, že tento raz, na rozdiel od mnohých prípadov v minulosti, nie USA, ale Rusko ako prvé, obvinilo druhú stranu. Prečo? Traja americkí diplomati totiž okradli v Moskve ruského občana a Moskva vyjadrila rozhodný protest. Ruské ministerstvo zahraničia zaslalo veľvyslanectvu USA nótu so žiadosťou o zrušenie diplomatickej imunity troch zamestnancov diplomatickej misie s cieľom dostať ich k trestnej zodpovednosti...
https://zemavek.sk/zreje-novy-diplomaticky-skandal-kvoli-zlodejom-zamestnancom-americkej-ambasady/


Zreje nový diplomatický škandál medzi Ruskom a USA. Príčina možných hádok medzi Moskvou a Washingtonom je tento raz dosť banálna – obyčajná krádež. Novinkou je aj to, že tento raz, na rozdiel od mnohých prípadov v minulosti, nie USA, ale Rusko ako prvé, obvinilo druhú stranu. Prečo? Traja americkí diplomati totiž okradli v Moskve ruského občana a Moskva vyjadrila rozhodný protest. Ruské ministerstvo zahraničia zaslalo veľvyslanectvu USA nótu so žiadosťou o zrušenie diplomatickej imunity troch zamestnancov diplomatickej misie s cieľom dostať ich k trestnej zodpovednosti... https://zemavek.sk/zreje-novy-diplomaticky-skandal-kvoli-zlodejom-zamestnancom-americkej-ambasady/

Traja americkí diplomati totiž okradli v Moskve ruského občana a Moskva vyjadrila rozhodný protest.

https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3694/t%C5%99i-zam%C4%9Bstnanci-diplomatick-eacute-mise-usa-jsou-podez%C5%99el-iacute-z-kr-aacute-de%C5%BEe-v%C4%9Bc-iacute-rusovi/1#post-36652


[quote="pid:37108, uid:111"]Traja americkí diplomati totiž okradli v Moskve ruského občana a Moskva vyjadrila rozhodný protest.[/quote] https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3694/t%C5%99i-zam%C4%9Bstnanci-diplomatick-eacute-mise-usa-jsou-podez%C5%99el-iacute-z-kr-aacute-de%C5%BEe-v%C4%9Bc-iacute-rusovi/1#post-36652

je tento raz dosť banálna – obyčajná krádež

V notebooku byly určitě zajímavé informace. Z toho pohledu to až tak banální krádež nebyla.


[quote="pid:37108, uid:111"]je tento raz dosť banálna – obyčajná krádež[/quote] V notebooku byly určitě zajímavé informace. Z toho pohledu to až tak banální krádež nebyla.

Príhovor S.V.Lavrova na medzinárodnej jubilejnej konferencii na vysokej úrovni


pri príležitosti 60. výročia Hnutia nezúčastnených krajín, Belehrad, 11. októbra 2021.
Chcel by som poďakovať prezidentovi Azerbajdžanu a prezidentovi Srbska
za zorganizovanie tohto výročného podujatia, ako aj všetkým členom
Hnutia nezúčastnených krajín - https://cs.wikipedia.org/wiki/Hnut%C3%AD_nez%C3%BA%C4%8Dastn%C4%9Bn%C3%BDch_zem%C3%AD
za ich jednomyseľné rozhodnutie udeliť Rusku štatút pozorovateľa.


Bolo mi povedané aby som odovzdal , a prečítal odkaz prezidenta Ruskej federácie
V. V. Putina adresovaný účastníkom stretnutia:
Srdečne vás vítam pri príležitosti otvorenia jubilejného stretnutia na vysokej úrovni, ktoré je načasované na 60. výročie Hnutia nezúčastnených.
Hnutie nezúčastnených osôb zohráva v medzinárodných vzťahoch veľmi dôležitú úlohu. Dôsledne dodržiava zásady bezpodmienečnej rovnosti všetkých štátov, rešpektuje ich suverenitu a oprávnené záujmy a zasadzuje sa o konštruktívny mnohostranný dialóg v prísnom súlade s duchom a písmom Charty OSN.
V dnešnej dobe, keď je situácia vo svete stále turbulentnejšia a ľudstvo sa musí vyrovnať s rastúcim počtom hrozieb a výziev, je pozitívny potenciál Hnutia obzvlášť žiadaný.
Je dôležité, aby sa táto autoritatívna a reprezentatívna štruktúra aktívne zapojila do riešenia krízových situácií a významne prispela k spoločnému úsiliu o vybudovanie demokratickejšieho a stabilnejšieho svetového poriadku, posilnenie dôvery
a vzájomného porozumenia medzi členmi svetového spoločenstva.
Naša krajina nedávno získala status pozorovateľa prostredníctvom hnutia nezúčastnených. A to nepochybne otvára nové príležitosti pre interakciu pri riešení naliehavých problémov regionálnej a globálnej agendy pri zaisťovaní bezpečnosti a trvalo udržateľného rozvoja na celom svete.
Úprimne vám želám úspešnú prácu a všetko najlepšie. V. Putin “.


https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4899722?fbclid=IwAR3-8Lsh4ECK9tb2xJz3MOoTgfpXiKlpyDLiDbTjihD0AuckGSrkG58Lux0


Príhovor S.V.Lavrova na medzinárodnej jubilejnej konferencii na vysokej úrovni ------------------------------------------------------------------------------ **pri príležitosti 60. výročia Hnutia nezúčastnených krajín, Belehrad, 11. októbra 2021.** Chcel by som poďakovať prezidentovi Azerbajdžanu a prezidentovi Srbska za zorganizovanie tohto výročného podujatia, ako aj všetkým členom Hnutia nezúčastnených krajín - https://cs.wikipedia.org/wiki/Hnut%C3%AD_nez%C3%BA%C4%8Dastn%C4%9Bn%C3%BDch_zem%C3%AD **za ich jednomyseľné rozhodnutie udeliť Rusku štatút pozorovateľa.** Bolo mi povedané aby som odovzdal , a prečítal odkaz prezidenta Ruskej federácie V. V. Putina adresovaný účastníkom stretnutia: „**Srdečne vás vítam pri príležitosti otvorenia jubilejného stretnutia na vysokej úrovni, ktoré je načasované na 60. výročie Hnutia nezúčastnených**. Hnutie nezúčastnených osôb zohráva v medzinárodných vzťahoch veľmi dôležitú úlohu. Dôsledne dodržiava zásady bezpodmienečnej rovnosti všetkých štátov, rešpektuje ich suverenitu a oprávnené záujmy a zasadzuje sa o konštruktívny mnohostranný dialóg v prísnom súlade s duchom a písmom Charty OSN. V dnešnej dobe, keď je situácia vo svete stále turbulentnejšia a ľudstvo sa musí vyrovnať s rastúcim počtom hrozieb a výziev, je pozitívny potenciál Hnutia obzvlášť žiadaný. Je dôležité, aby sa táto autoritatívna a reprezentatívna štruktúra aktívne zapojila do riešenia krízových situácií a významne prispela k spoločnému úsiliu o vybudovanie demokratickejšieho a stabilnejšieho svetového poriadku, posilnenie dôvery a vzájomného porozumenia medzi členmi svetového spoločenstva. Naša krajina nedávno získala status pozorovateľa prostredníctvom hnutia nezúčastnených. A to nepochybne otvára nové príležitosti pre interakciu pri riešení naliehavých problémov regionálnej a globálnej agendy pri zaisťovaní bezpečnosti a trvalo udržateľného rozvoja na celom svete. Úprimne vám želám úspešnú prácu a všetko najlepšie. V. Putin “. https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4899722?fbclid=IwAR3-8Lsh4ECK9tb2xJz3MOoTgfpXiKlpyDLiDbTjihD0AuckGSrkG58Lux0

První použití ruského systému elektronického boje


Murmansk-BN přerušilo komunikaci NATO v Evropě
Ruské ministerstvo obrany v reakcii na rozmiestnenie ďalších jednotiek NATO na severe a západe Európy posilnilo svoje vojenské zoskupenie v oblasti Kaliningradu. Spolu s ním tam boli nasadené ruské systémy elektronického boja
Prvá aktivácia systémov elektronického boja s ultra dlhým dosahom zanechala všetky sily NATO v európskom priestore bez komunikácie.
„Zasiahnuté“ boli vojenské a strategické zariadenia Severoatlantickej aliancie vrátane námorných a leteckých základní.
V súčasnosti je 3000km dosah systému elektronického boja Murmansk-BN najväčší na svete. Nespôsobuje žiadne významné škody na elektronických systémoch, ale potláča samotný signál, čím pripravuje nepriateľa o koordináciu a komunikáciu,
ktorá sa stáva kritickou v modernej vojne.
Dôležitou súčasťou komplexu Murmansk-BN je schopnosť prerušiť výmenu informácií
medzi satelitmi a stíhačkami F-35.
Vďaka tomu je ich použitie na bojisku prakticky zbytočné.
https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/prvni-pouziti-ruskeho-systemu-elektronickeho-boje-murmansk-bn-prerusilo-komunikaci-nato-v-evrope/


První použití ruského systému elektronického boje ------------------------------------------------- **Murmansk-BN přerušilo komunikaci NATO v Evropě** Ruské ministerstvo obrany v reakcii na rozmiestnenie ďalších jednotiek NATO na severe a západe Európy posilnilo svoje vojenské zoskupenie v oblasti Kaliningradu. Spolu s ním tam boli nasadené ruské systémy elektronického boja Prvá aktivácia systémov elektronického boja s ultra dlhým dosahom zanechala všetky sily NATO v európskom priestore bez komunikácie. „Zasiahnuté“ boli vojenské a strategické zariadenia Severoatlantickej aliancie vrátane námorných a leteckých základní. V súčasnosti je 3000km dosah systému elektronického boja Murmansk-BN najväčší na svete. Nespôsobuje žiadne významné škody na elektronických systémoch, ale potláča samotný signál, čím pripravuje nepriateľa o koordináciu a komunikáciu, ktorá sa stáva kritickou v modernej vojne. Dôležitou súčasťou komplexu Murmansk-BN je schopnosť prerušiť výmenu informácií medzi satelitmi a stíhačkami F-35. **Vďaka tomu je ich použitie na bojisku prakticky zbytočné**. https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/prvni-pouziti-ruskeho-systemu-elektronickeho-boje-murmansk-bn-prerusilo-komunikaci-nato-v-evrope/

Lavrov: Rusko bude naďalej rázne postupovatí proti pokusom o falšovaní histórie


Ruská strana bude naďalej rázne postupovat proti negatívnym a nebezpečným pokusom niektorých krajín falšovať udalosti z druhej svetovej vojny
a propagandistické nápady a hodnoty.
Toto vo štvrtok oznámil minister zahraničných vecí Ruskej federácie Sergej Lavrov
vo svojej video adrese účastníkom IV globálneho fóra mladých diplomatov
′′ Diplomacia víťazstva ".
Šéf diplomatického oddelenia uviedol, že nedávno zamerané úsilie bolo vynaložené
na úprimne falšovanie udalostí z druhej svetovej vojny
Viaceré štáty, predovšetkým na Ukrajine a v pobaltských štátoch, otvorene propagujú nacistické ideály a hodnoty , pozície národných radikálov pribúda ". poznamenal.
′Uskutočňujú sa pokusy o zrovnoprávnenie obetí a katov, o vyzdvihnutie "zásluh" nacistov
a ich nochsledov “
Minister vysvetlil, že účelom týchto akcií nie je „len posilniť krajiny a národy,
ale aj zrevidovať všeobecne uznávané medzinárodnoprávne výsledky Veľkého víťazstva,
ako sú zakotvené okrem iného v Charte OSN a v rozhodnutiach Norimberský tribunál “. „Takáto línia podkopáva základné základy svetového poriadku, ohrozuje základné princípy zabezpečenia ľudských práv,“ povedal Lavrov.
„Rusko, jeden zo zakladateľov Svetovej organizácie a stály člen jej Bezpečnostnej rady, bude naďalej energicky pokračovať v postoji proti týmto negatívnym a nebezpečným tendenciám “.
https://tass.ru/politika/12666423?fbclid=IwAR0prcUxNhXc-gKXUn1XTFK9cY9FDkRjO1haaK3j8yAcSrzWQYuj8GCoLMI


Lavrov: Rusko bude naďalej rázne postupovatí proti pokusom o falšovaní histórie ------------------------------------------------------------------------ Ruská strana bude naďalej rázne postupovat proti negatívnym a nebezpečným pokusom niektorých krajín falšovať udalosti z druhej svetovej vojny a propagandistické nápady a hodnoty. Toto vo štvrtok oznámil minister zahraničných vecí Ruskej federácie Sergej Lavrov vo svojej video adrese účastníkom IV globálneho fóra mladých diplomatov **′′ Diplomacia víťazstva** ". Šéf diplomatického oddelenia uviedol, že nedávno zamerané úsilie bolo vynaložené na úprimne falšovanie udalostí z druhej svetovej vojny Viaceré štáty, predovšetkým na Ukrajine a v pobaltských štátoch, otvorene propagujú nacistické ideály a hodnoty , pozície národných radikálov pribúda ". poznamenal. ′Uskutočňujú sa pokusy o zrovnoprávnenie obetí a katov, o vyzdvihnutie "zásluh" nacistov a ich nochsledov “ Minister vysvetlil, že účelom týchto akcií nie je „len posilniť krajiny a národy, ale aj zrevidovať všeobecne uznávané medzinárodnoprávne výsledky Veľkého víťazstva, ako sú zakotvené okrem iného v Charte OSN a v rozhodnutiach Norimberský tribunál “. „Takáto línia podkopáva základné základy svetového poriadku, ohrozuje základné princípy zabezpečenia ľudských práv,“ povedal Lavrov. „Rusko, jeden zo zakladateľov Svetovej organizácie a stály člen jej Bezpečnostnej rady, bude naďalej energicky pokračovať v postoji proti týmto negatívnym a nebezpečným tendenciám “. https://tass.ru/politika/12666423?fbclid=IwAR0prcUxNhXc-gKXUn1XTFK9cY9FDkRjO1haaK3j8yAcSrzWQYuj8GCoLMI
Upravené pred 4 dňami o 19:57

The Saker: Rusové jsou v naprostém úžasu nad sebevražednou hloupostí Západu.
https://bavorovy-poznmky.tribe.so/post/the-saker-rusove-jsou-v-naprostem-uzasu-nad-sebevrazednou-hlouposti-zapadu-61686499187da47208eac199


The Saker: Rusové jsou v naprostém úžasu nad sebevražednou hloupostí Západu. https://bavorovy-poznmky.tribe.so/post/the-saker-rusove-jsou-v-naprostem-uzasu-nad-sebevrazednou-hlouposti-zapadu-61686499187da47208eac199

Rusko o existenciu rozdelenej Európy vôbec nezaujíma.
PARÍŽ, 18. októbra. / TASS /. Existencia rozdelenej Európy nie je v záujme Ruska. Francúzskym novinárom to povedal tlačový tajomník prezidenta Ruskej federácie Dmitrij Peskov. Rozhovor bol predstavený v dvojhodinovom filme „Vladimir Putin: majster hry“ (Poutine, le maitre du jeu), ktorý bol v nedeľu večer uvedený v televízii France 5.


Rusko o existenciu rozdelenej Európy vôbec nezaujíma
Zaujíma nás existencia prosperujúcich európskych krajín, ktoré sú na sebe nezávislé.
Európa teraz hľadá svoje vlastné cesty, kladie si otázky o svojom obrannom systéme,
ako aj o potrebe mať nezávislú obranu.
Európania potrebujú vlastnú armádu, “povedal Peskov.
https://tass.ru/politika/12687845


**Rusko o existenciu rozdelenej Európy vôbec nezaujíma.** PARÍŽ, 18. októbra. / TASS /. Existencia rozdelenej Európy nie je v záujme Ruska. Francúzskym novinárom to povedal tlačový tajomník prezidenta Ruskej federácie Dmitrij Peskov. Rozhovor bol predstavený v dvojhodinovom filme „Vladimir Putin: majster hry“ (Poutine, le maitre du jeu), ktorý bol v nedeľu večer uvedený v televízii France 5. Rusko o existenciu rozdelenej Európy vôbec nezaujíma Zaujíma nás existencia prosperujúcich európskych krajín, ktoré sú na sebe nezávislé. Európa teraz hľadá svoje vlastné cesty, kladie si otázky o svojom obrannom systéme, ako aj o potrebe mať nezávislú obranu. Európania potrebujú vlastnú armádu, “povedal Peskov. https://tass.ru/politika/12687845
123
20.9k
164
34
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept