Politika v SR
Odborná komisia, JUDr. Peter Weis, JUDr. Marica Pirošíková , podanie do Haagu

JUDr. Peter Weis: Ponuka pre ministerstvá
Dnes sme na základe medializovaných informácií ponúkli ministerstvám zdravotníctva a spravodlivosti SR vypracovanie komplexnej právnej analýzy k povinnému očkovaniu. ZADARMO. Ak naša ponuka prijatá nebude, resp. ostane bez reakcie, analýzu im zašleme a zároveň zverejníme. Ide totiž o významnú otázku verejného záujmu. Výkon advokácie je totiž pilierom demokratického zriadenia a prejavuje sa napríklad aj v ochrane väčšinového obyvateľstva pred svojvôľou nevolených zástupcov.
analýzy sú v článku
https://akw.sk/pravo/ponuka-pre-ministerstva/


**JUDr. Peter Weis: Ponuka pre ministerstvá** Dnes sme na základe medializovaných informácií ponúkli ministerstvám zdravotníctva a spravodlivosti SR vypracovanie komplexnej právnej analýzy k povinnému očkovaniu. ZADARMO. Ak naša ponuka prijatá nebude, resp. ostane bez reakcie, analýzu im zašleme a zároveň zverejníme. Ide totiž o významnú otázku verejného záujmu. Výkon advokácie je totiž pilierom demokratického zriadenia a prejavuje sa napríklad aj v ochrane väčšinového obyvateľstva pred svojvôľou nevolených zástupcov. analýzy sú v článku https://akw.sk/pravo/ponuka-pre-ministerstva/

Občianska odborná komisia : Generálny riaditeľ BioNTech – Vakcína proti Omicronu bude trojdávková
https://odbornakomisia.sk/videa/video-generalny-riaditel-biontech-vakcina-proti-omicronu-bude-trojdavkova/


**Občianska odborná komisia : Generálny riaditeľ BioNTech – Vakcína proti Omicronu bude trojdávková** https://odbornakomisia.sk/videa/video-generalny-riaditel-biontech-vakcina-proti-omicronu-bude-trojdavkova/

Občianska odborná komisia : Plne zaočkovaní predstavovali 4 z každých 5 úmrtí na Covid-19 v Anglicku počas novembra napriek kampani Booster Jab (posilňovacia injekcia)
https://odbornakomisia.sk/clanky-zo-zahranicia/plne-zaockovani-predstavovali-4-z-kazdych-5-umrti-na-covid-19-v-anglicku-pocas-novembra-napriek-kampani-booster-jab-posilnovacia-injekcia/


**Občianska odborná komisia : Plne zaočkovaní predstavovali 4 z každých 5 úmrtí na Covid-19 v Anglicku počas novembra napriek kampani Booster Jab (posilňovacia injekcia)** https://odbornakomisia.sk/clanky-zo-zahranicia/plne-zaockovani-predstavovali-4-z-kazdych-5-umrti-na-covid-19-v-anglicku-pocas-novembra-napriek-kampani-booster-jab-posilnovacia-injekcia/

JUDr. Peter Weis : Novinky z Európskeho parlamentu
Pozrite si, čo povedala o aktuálnom stave práva a demokracie v členských štátoch EÚ nemecká euro-poslankyňa Christine Anderson (link)
Máte radi Scoobyho? Baví Vás riešiť záhady? Tak pridávame aj niečo, čo v dnešnej dobe znie možno vtipne. Uvidíme, ako bude o dva-tri mesiace.


61b711287b996


**JUDr. Peter Weis : Novinky z Európskeho parlamentu** Pozrite si, čo povedala o aktuálnom stave práva a demokracie v členských štátoch EÚ nemecká euro-poslankyňa Christine Anderson (link) Máte radi Scoobyho? Baví Vás riešiť záhady? Tak pridávame aj niečo, čo v dnešnej dobe znie možno vtipne. Uvidíme, ako bude o dva-tri mesiace. ![61b711287b996](serve/attachment&path=61b711287b996)
Upravené 13. 12. 2021 o 13:36

JUDr. Peter Weis: ÚVZ k záväznosti školského semaforu
So súhlasom klienta zverejňujeme časť emailovej komunikácie klienta s vysoko postavenou funkcionárkou Úradu verejného zdravotníctva.


„Dobrý deň,
uvedené sme konzultovali s právnikom ÚVZ SR s nasledovným vyjadrením:
Školský semafor nie je právne záväzný tak, ako zákon alebo vyhláška.
Pokiaľ režim OP v predškolských zariadeniach nie je upravený žiadnym iným záväzným predpisom, nie je možné ho vymáhať. Uvedené je však iba právnou rovinou problému. Etickou rovinou je predovšetkým ochrana zdravia detí a taktiež zamestnancov materskej školy, takže apelujeme na uvedomenie rodičov...
https://akw.sk/covid-19/uvz-k-zavaznosti-skolskeho-semaforu/


**JUDr. Peter Weis: ÚVZ k záväznosti školského semaforu** So súhlasom klienta zverejňujeme časť emailovej komunikácie klienta s vysoko postavenou funkcionárkou Úradu verejného zdravotníctva. „Dobrý deň, uvedené sme konzultovali s právnikom ÚVZ SR s nasledovným vyjadrením: Školský semafor nie je právne záväzný tak, ako zákon alebo vyhláška. Pokiaľ režim OP v predškolských zariadeniach nie je upravený žiadnym iným záväzným predpisom, nie je možné ho vymáhať. Uvedené je však iba právnou rovinou problému. Etickou rovinou je predovšetkým ochrana zdravia detí a taktiež zamestnancov materskej školy, takže apelujeme na uvedomenie rodičov... https://akw.sk/covid-19/uvz-k-zavaznosti-skolskeho-semaforu/

JUDr. Peter Weis zverejnil analýzu povinného očkovania doc. Drgonca, eme­rit­ného sud­cu Ústav­né­ho sú­du (pôvodne zverejnené na www.pravnelisty.sk)


Doc. JUDr. Ján Dr­go­nec, DrSc., eme­rit­ný sud­ca Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky
PO­VINNÉ OČ­KO­VA­NIE PRO­TI CO­VID-19 A OCHRA­NA PRED NÍM PODĽA DO­HO­VO­RU O OCHRA­NE ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLO­BOD

https://akw.sk/pravo/analyza-povinneho-ockovania-proti-kovidu/


JUDr. Peter Weis zverejnil analýzu povinného očkovania doc. Drgonca, eme­rit­ného sud­cu Ústav­né­ho sú­du (pôvodne zverejnené na www.pravnelisty.sk) **Doc. JUDr. Ján Dr­go­nec, DrSc., eme­rit­ný sud­ca Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky PO­VINNÉ OČ­KO­VA­NIE PRO­TI CO­VID-19 A OCHRA­NA PRED NÍM PODĽA DO­HO­VO­RU O OCHRA­NE ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLO­BOD** https://akw.sk/pravo/analyza-povinneho-ockovania-proti-kovidu/

JUDr. Peter Weis : Na polceste k slobode?
K nálezu Ústavného súdu k podaniu ombudsmanky.
Médiá hlavného prúdu a aj stránka ombudsmanky sa venovali tej menej podstatnej časti nálezu Ústavného súdu SR. Všetci sa zamerali na zrušenie tzv. externej karantény, čo je síce fajn, najmä pri pohľade na obrázky z Austrálie, výstavby karanténnych komplexov v UK, resp. prerábaní Walmartov v USA na karanténne zariadenia. Istá obava je namieste. Každopádne toto u nás jednoducho nebude.
Slovensko sa mení na slobodnú krajinu najmä kvôli inému. Iste ste si všimli nesúlad tzv. omnipotentnej kompetencie hlavného hygienika ustanovovať čokoľvek, čo uzná za vhodné. A to je neskutočný prelom. Nižšie vysvetlíme prečo a zároveň navrhneme, ako tento začínajúci stav slobody udržať a prehlbovať...
https://akw.sk/pravo/na-polceste-k-slobode/


**JUDr. Peter Weis : Na polceste k slobode?** K nálezu Ústavného súdu k podaniu ombudsmanky. Médiá hlavného prúdu a aj stránka ombudsmanky sa venovali tej menej podstatnej časti nálezu Ústavného súdu SR. Všetci sa zamerali na zrušenie tzv. externej karantény, čo je síce fajn, najmä pri pohľade na obrázky z Austrálie, výstavby karanténnych komplexov v UK, resp. prerábaní Walmartov v USA na karanténne zariadenia. Istá obava je namieste. Každopádne toto u nás jednoducho nebude. Slovensko sa mení na slobodnú krajinu najmä kvôli inému. Iste ste si všimli nesúlad tzv. omnipotentnej kompetencie hlavného hygienika ustanovovať čokoľvek, čo uzná za vhodné. A to je neskutočný prelom. Nižšie vysvetlíme prečo a zároveň navrhneme, ako tento začínajúci stav slobody udržať a prehlbovať... https://akw.sk/pravo/na-polceste-k-slobode/

JUDr. Peter Weis: Zmena školského zákona – ako je to naozaj
Na začiatku treba ukľudniť neprávnickú obec už v beztak vypätej situácii. V právnej úprave inštitútu informovaného súhlasu sa nakoniec nič nezmenilo. Vyzerá to teda tak, že v tomto školskom roku to ostane po starom. Žiadny informovaný súhlas štatutára školy namiesto zákonného zástupcu sa nekoná. Očkovanie proti kovidu bez súhlasu zákonného zástupcu nebude. Ak by k takej úprave došlo, bolo by to porušenie medzinárdnoprávnych záväzkov Slovenskej republiky...
https://akw.sk/pravo/zmena-skolskeho-zakona-ako-je-to-naozaj/


**JUDr. Peter Weis: Zmena školského zákona – ako je to naozaj** Na začiatku treba ukľudniť neprávnickú obec už v beztak vypätej situácii. V právnej úprave inštitútu informovaného súhlasu sa nakoniec nič nezmenilo. Vyzerá to teda tak, že v tomto školskom roku to ostane po starom. Žiadny informovaný súhlas štatutára školy namiesto zákonného zástupcu sa nekoná. Očkovanie proti kovidu bez súhlasu zákonného zástupcu nebude. Ak by k takej úprave došlo, bolo by to porušenie medzinárdnoprávnych záväzkov Slovenskej republiky... https://akw.sk/pravo/zmena-skolskeho-zakona-ako-je-to-naozaj/

Konečne nejake lepšie správy, ďakujeme :-)


Konečne nejake lepšie správy, ďakujeme :-)

JUDr. Peter Weis : Ako vyzerá pandemická diéta na ÚVZ?
Hovädzia roštenka, chorizzo, šunka, domáce klobásky, párky, bravčová masť…
Rámcovo 18.862,- Eur na budúci a ďalší rok, priemerne pri vyčerpaní celého objemu cca 750,- mesačne.
A tak nás napadlo opýtať sa na „catering“ na všetkých ústredných orgánoch štátnej správy? Kto z čitateľov sa na to podujme? Nie všetko musí byť zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Možno zistíme zaujímavé sumy a objavíme subjekty hospodárskej mobilizácie na úseku dodávky klobás a iných pochutín… Každopádne, dajte nám vedieť, ak niečo zistíte.
https://akw.sk/domace-spravy/ako-vyzera-pandemicka-dieta-na-uvz/


**JUDr. Peter Weis : Ako vyzerá pandemická diéta na ÚVZ?** Hovädzia roštenka, chorizzo, šunka, domáce klobásky, párky, bravčová masť… Rámcovo 18.862,- Eur na budúci a ďalší rok, priemerne pri vyčerpaní celého objemu cca 750,- mesačne. A tak nás napadlo opýtať sa na „catering“ na všetkých ústredných orgánoch štátnej správy? Kto z čitateľov sa na to podujme? Nie všetko musí byť zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Možno zistíme zaujímavé sumy a objavíme subjekty hospodárskej mobilizácie na úseku dodávky klobás a iných pochutín… Každopádne, dajte nám vedieť, ak niečo zistíte. https://akw.sk/domace-spravy/ako-vyzera-pandemicka-dieta-na-uvz/

JUDr. Peter Weis : Na Slovensku sa Norimberský kódex porušovať môže. Dokedy?
... Na jeseň roku 2020 sa na Slovensku uskutočnilo masívne celoplošné testovanie. Bolo tak „úspešné“ , že autori: Martin Pavelka, Kevin Van-Zandvoort, Sam Abbott, Katharine Sherratt, Marek Majdan, Pavol Jarčuška, Marek Krajčí, Stefan Flasche, Sebastian Funk, ho opublikovali pod názvom
„Účinnosť celopopulačného skríningu založeného na rýchlom antigénovom teste pri znižovaní prevalencie infekcie SARS-CoV-2 na Slovensku“. V samotnej deklarácii („Author Declarations“) autori expesis verbis deklarujú, že „Potvrdzujem, že boli dodržané všetky príslušné etické smernice a boli získané všetky potrebné súhlasy IRB a/alebo etického výboru. Áno
Použili sa iba verejne dostupné údaje, a preto nie je potrebná žiadna výnimka.
Bol získaný všetok potrebný súhlas pacienta/účastníka a boli archivované príslušné inštitucionálne formuláre. Áno
Tá posledná deklarácia „(Všetky potrebné súhlasy pacientov(!!!)/participantov boli získané…“), je číra, bohapustá lož. Pretože pri skoro 4 miliónoch účastníkoch klinického skúšania/štúdie nebol získaný ani jeden súhlas. Možno niekto namietne, že sa nejednalo o klinické skúšanie/štúdiu. To vyvracia ďalšia časť ...
To že sa na Slovensku udial obludný zločin proti ľudskosti organizovanou skupinou (vojenská operácia) uskutočnený násilne na veľkej skupine obyvateľstva, je predmetom podnetu do Haagu. Ale tento podvod, bohapustú lož, ktorú autori suverénne deklarujú v publikácii, by mala začať vyšetrovať Generálna prokuratúra SR. Naviac ide hrubé porušenie Norimberského kódexu. ...
https://akw.sk/covid-19/dvojaky-pristup-vo-vede-ak-ide-o-kovid/


**JUDr. Peter Weis : Na Slovensku sa Norimberský kódex porušovať môže. Dokedy?** ... Na jeseň roku 2020 sa na Slovensku uskutočnilo masívne celoplošné testovanie. Bolo tak „úspešné“ , že autori: Martin Pavelka, Kevin Van-Zandvoort, Sam Abbott, Katharine Sherratt, Marek Majdan, Pavol Jarčuška, Marek Krajčí, Stefan Flasche, Sebastian Funk, ho opublikovali pod názvom „Účinnosť celopopulačného skríningu založeného na rýchlom antigénovom teste pri znižovaní prevalencie infekcie SARS-CoV-2 na Slovensku“. V samotnej deklarácii („Author Declarations“) autori expesis verbis deklarujú, že „Potvrdzujem, že boli dodržané všetky príslušné etické smernice a boli získané všetky potrebné súhlasy IRB a/alebo etického výboru. Áno Použili sa iba verejne dostupné údaje, a preto nie je potrebná žiadna výnimka. Bol získaný všetok potrebný súhlas pacienta/účastníka a boli archivované príslušné inštitucionálne formuláre. Áno Tá posledná deklarácia „(Všetky potrebné súhlasy pacientov(!!!)/participantov boli získané…“), je číra, bohapustá lož. Pretože pri skoro 4 miliónoch účastníkoch klinického skúšania/štúdie nebol získaný ani jeden súhlas. Možno niekto namietne, že sa nejednalo o klinické skúšanie/štúdiu. To vyvracia ďalšia časť ... To že sa na Slovensku udial obludný zločin proti ľudskosti organizovanou skupinou (vojenská operácia) uskutočnený násilne na veľkej skupine obyvateľstva, je predmetom podnetu do Haagu. Ale tento podvod, bohapustú lož, ktorú autori suverénne deklarujú v publikácii, by mala začať vyšetrovať Generálna prokuratúra SR. Naviac ide hrubé porušenie Norimberského kódexu. ... https://akw.sk/covid-19/dvojaky-pristup-vo-vede-ak-ide-o-kovid/

Doktor Thomas Binder spravil 20 minútové zhrnutie situácie vo svete za posledné skoro dva roky. Možno práve tento súhrn Vám prinesie svetlo do života plného chaosu a pomôže Vám doplniť si informácie, ktoré ste potrebovali.
https://odbornakomisia.sk/videa/vyjardrenie-kardiologa-thomasa-bindera-na-covid-situaciu/


Doktor Thomas Binder spravil 20 minútové zhrnutie situácie vo svete za posledné skoro dva roky. Možno práve tento súhrn Vám prinesie svetlo do života plného chaosu a pomôže Vám doplniť si informácie, ktoré ste potrebovali. https://odbornakomisia.sk/videa/vyjardrenie-kardiologa-thomasa-bindera-na-covid-situaciu/

Doktor Thomas Binder


Za mě "šach mat", tohle může přesvědčit hodně inteligentních lidí a navíc Německý vědec. Je totiž část Čechů, kteří bohužel z nějakého důvodu Němce obdivují (podlehli propagandě Německá důslednost versus České lajdáctví - což částečně vidí ve svém byznysu neznaje hlubší příčiny), ale jinak jsou morálně více-méně v pořádku. Posílám odkaz, tam kde si myslím, že to zabere.


[quote="pid:49548, uid:111"]Doktor Thomas Binder[/quote] Za mě "šach mat", tohle může přesvědčit hodně inteligentních lidí a navíc Německý vědec. Je totiž část Čechů, kteří bohužel z nějakého důvodu Němce obdivují (podlehli propagandě Německá důslednost versus České lajdáctví - což částečně vidí ve svém byznysu neznaje hlubší příčiny), ale jinak jsou morálně více-méně v pořádku. Posílám odkaz, tam kde si myslím, že to zabere.

Německý vědec. Je totiž část Čechů, kteří bohužel z nějakého důvodu Němce obdivují (podlehli propagandě Německá důslednost versus České lajdáctví


no ja neviem…. Presvedčí ľudí, čo možno váhajú… ale ti, čo sú pieksnuti nechcú otvoriť oči alebo nie sú schopní, lebo by sa z toho zbláznili…


[quote="pid:49551, uid:426"]Německý vědec. Je totiž část Čechů, kteří bohužel z nějakého důvodu Němce obdivují (podlehli propagandě Německá důslednost versus České lajdáctví[/quote] no ja neviem…. Presvedčí ľudí, čo možno váhajú… ale ti, čo sú pieksnuti nechcú otvoriť oči alebo nie sú schopní, lebo by sa z toho zbláznili…

Presvedčí ľudí, čo možno váhajú


Hodnotím situaci takto, je velká část obyvatel, kteří nevěří mediím, ale jsou trošku "neutrální", myslí si, že na tom něco je, že se to přehání, ale že je třeba COVID brát ze zdravotnického hlediska vážně. Nevidí hlavně to, že je to vědomý manévr zákulisního řízení a že elity některých klanů to cílevědomě prosazují všemi prostředky. Myslí si, že jenom elity zneužívají situace ve svůj prospěch.


Pak k těm co se nedají přesvědčit ani pravdou do očí bijící. Ty dělím na tři skupiny:


1) Posedlí, plně pod vlivem egregorů, nemající již vlastní vůli v daném tématu, těch je velmi málo, ale mají plnou podporu systému (označuji je jenom pro sebe co "křiklouny" ). GP a elity je vyhledávají a podchycují je.


2) Domýšlivci se neradi mýlí (mají přece vždycky pravdu). Ty lze přesvědčit silnými argumenty, za předpokladu, že se jim nechá ústupová cesta, aby neztratili tvář.


3) Hašteřivci, hledají konflikt a většinou zaujímají opačnou stranu než oponent, jakmile jenom trochu mohou. Nemají pevný vlastní názor, ale aby byli "úspěšní" musí si držet svoji polohu k dlouhodobějším procesům. (Těžko najdou oponenta, kdy budou měnit stále strany ). Tady pomůže "síla" - silná přesvědčivá fakta v prostředí, kde nemohou překrucovat, to na ně platí. Pak rychle utíkají a hledají jiné prostředí, kde mohou uplatnit svoji hašteřivost.


Míním hlavně část populace, která dosáhla typu démon, není jich málo. Došlo k tomu díky liberalismu, který oslavuje vše-dovolování. U ostatních typů vstupovat do argumentace není šikovné, výsledek se bude blížit nule a i zde přispívatelé jsou z toho často nešťastní - ale to je dav a my máme (díky KSB) informace jak davo-elitární společnost funguje. A proto jsem ocenil vystoupení německého vědce, tak se z davem pracuje pomocí autorit. Jistě media mají na dav velký vliv, ale jejich vydržovatelům hoří koudel u zadku.


[quote="pid:49564, uid:273"]Presvedčí ľudí, čo možno váhajú[/quote] Hodnotím situaci takto, je velká část obyvatel, kteří nevěří mediím, ale jsou trošku "neutrální", myslí si, že na tom něco je, že se to přehání, ale že je třeba COVID brát ze zdravotnického hlediska vážně. Nevidí hlavně to, že je to vědomý manévr zákulisního řízení a že elity některých klanů to cílevědomě prosazují všemi prostředky. Myslí si, že jenom elity zneužívají situace ve svůj prospěch. Pak k těm co se nedají přesvědčit ani pravdou do očí bijící. Ty dělím na tři skupiny: 1) Posedlí, plně pod vlivem egregorů, nemající již vlastní vůli v daném tématu, těch je velmi málo, ale mají plnou podporu systému (označuji je jenom pro sebe co "křiklouny" ). GP a elity je vyhledávají a podchycují je. 2) Domýšlivci se neradi mýlí (mají přece vždycky pravdu). Ty lze přesvědčit silnými argumenty, za předpokladu, že se jim nechá ústupová cesta, aby neztratili tvář. 3) Hašteřivci, hledají konflikt a většinou zaujímají opačnou stranu než oponent, jakmile jenom trochu mohou. Nemají pevný vlastní názor, ale aby byli "úspěšní" musí si držet svoji polohu k dlouhodobějším procesům. (Těžko najdou oponenta, kdy budou měnit stále strany ). Tady pomůže "síla" - silná přesvědčivá fakta v prostředí, kde nemohou překrucovat, to na ně platí. Pak rychle utíkají a hledají jiné prostředí, kde mohou uplatnit svoji hašteřivost. Míním hlavně část populace, která dosáhla typu démon, není jich málo. Došlo k tomu díky liberalismu, který oslavuje vše-dovolování. U ostatních typů vstupovat do argumentace není šikovné, výsledek se bude blížit nule a i zde přispívatelé jsou z toho často nešťastní - ale to je dav a my máme (díky KSB) informace jak davo-elitární společnost funguje. A proto jsem ocenil vystoupení německého vědce, tak se z davem pracuje pomocí autorit. Jistě media mají na dav velký vliv, ale jejich vydržovatelům hoří koudel u zadku.
Upravené 24. 12. 2021 o 20:48

JUDr. Peter Weis: Nové závažné informácie
V súvislosti s novými informáciami, ktoré tento týždeň prenikli na verejnosť a ktoré dopĺňajú kontext môjho pohľadu na vakcínu proti kovidu ako biologickú zbraň, podávame s kolegami trestné oznámenie na GP SR pre podozrenie zo spáchania TČ zločinov proti ľudskosti...
https://akw.sk/zahranicne-spravy/nove-zavazne-informacie/


**JUDr. Peter Weis: Nové závažné informácie** V súvislosti s novými informáciami, ktoré tento týždeň prenikli na verejnosť a ktoré dopĺňajú kontext môjho pohľadu na vakcínu proti kovidu ako biologickú zbraň, podávame s kolegami trestné oznámenie na GP SR pre podozrenie zo spáchania TČ zločinov proti ľudskosti... https://akw.sk/zahranicne-spravy/nove-zavazne-informacie/

JUDr. Peter Weis: Analýza (ne)možnosti zavedenia povinného očkovania proti ochoreniu covid-19 – komplexný právny pohľad bez trestnoprávnej roviny


Dňa 9.12.2021 sme ministerstvám zaslali ponuku na vypracovanie právnej analýzy ZADARMO. Keďže na ponuku dodnes nikto nereagoval, zverejňujem komplexný právny pohľad s tým, aby ho verejnosť používala podľa vlastnej ľubovôle na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov.


Ministerstvo spravodlivosti SR


K rukám: Mgr. Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti SR


Bratislava 17.1.2022


Vec: Právna analýza k povinnému očkovaniu


Vážená pani ministerka, ....


https://akw.sk/pravo/analyza-nemoznosti-zavedenia-povinneho-ockavania-proti-ochoreniu-covid-19-komplexny-pravny-pohlad-bez-trestnopravnej-roviny/


**JUDr. Peter Weis: Analýza (ne)možnosti zavedenia povinného očkovania proti ochoreniu covid-19 – komplexný právny pohľad bez trestnoprávnej roviny** Dňa 9.12.2021 sme ministerstvám zaslali ponuku na vypracovanie právnej analýzy ZADARMO. Keďže na ponuku dodnes nikto nereagoval, zverejňujem komplexný právny pohľad s tým, aby ho verejnosť používala podľa vlastnej ľubovôle na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov. Ministerstvo spravodlivosti SR K rukám: Mgr. Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti SR Bratislava 17.1.2022 Vec: Právna analýza k povinnému očkovaniu Vážená pani ministerka, .... https://akw.sk/pravo/analyza-nemoznosti-zavedenia-povinneho-ockavania-proti-ochoreniu-covid-19-komplexny-pravny-pohlad-bez-trestnopravnej-roviny/
Upravené pred 3 dňami o 10:48

JUDr. Peter Weis: Prípravy na koniec kovid hystérie v SŠA?


Na stránke oracle911blog sa objavila nasledovná veľmi zaujímavá informácia (uverejňujeme bez zmeny)...


https://akw.sk/covid-19/pripravy-na-koniec-kovid-hysterie-v-ssa/


**JUDr. Peter Weis: Prípravy na koniec kovid hystérie v SŠA?** _Na stránke oracle911blog_ sa objavila nasledovná veľmi zaujímavá informácia (uverejňujeme bez zmeny)... https://akw.sk/covid-19/pripravy-na-koniec-kovid-hysterie-v-ssa/

JUDr. Peter Weis: Jeden zaujímavý postreh z médií na dnes
Washington je jedno z najviac zaočkovaných miest a zároveň spolu s New Yorkom má jeden z najvyšších počtov nových prípadov. Zdroj: Denník N.
Ja dodávam: Vitajte vo svete Omikronu, ktorý robí z účinnosti vakcín, to, čo robí. Kto si trúfne overiť správu v Denníku N?
https://akw.sk/covid-19/jeden-zaujimavy-postreh-z-medii-na-dnes/


**JUDr. Peter Weis: Jeden zaujímavý postreh z médií na dnes** Washington je jedno z najviac zaočkovaných miest a zároveň spolu s New Yorkom má jeden z najvyšších počtov nových prípadov. Zdroj: Denník N. Ja dodávam: Vitajte vo svete Omikronu, ktorý robí z účinnosti vakcín, to, čo robí. Kto si trúfne overiť správu v Denníku N? https://akw.sk/covid-19/jeden-zaujimavy-postreh-z-medii-na-dnes/

JUDr. Peter Weis: Ďalší lekár, ktorý ukazuje odporcom očkovania grafy
ereport.sk uverejnil článok, v ktorom preberá grafy z profilu primára Jakuba Hložníka. Údajne má ísť podľa názvu článku o „vytretie zraku neočkovaným“. Tak my po vytretí zrak vyleštíme a návratime mu schopnosť rozoznávať skutočnosť. A takto ereportu a p. Hložníkovi ukazujeme nasledovné, objektívne údaje...
https://akw.sk/covid-19/dalsi-lekar-ktory-odkazuje-odporcom-ockovania-grafy/


**JUDr. Peter Weis: Ďalší lekár, ktorý ukazuje odporcom očkovania grafy** ereport.sk uverejnil článok, v ktorom preberá grafy z profilu primára Jakuba Hložníka. Údajne má ísť podľa názvu článku o „vytretie zraku neočkovaným“. Tak my po vytretí zrak vyleštíme a návratime mu schopnosť rozoznávať skutočnosť. A takto ereportu a p. Hložníkovi ukazujeme nasledovné, objektívne údaje... https://akw.sk/covid-19/dalsi-lekar-ktory-odkazuje-odporcom-ockovania-grafy/

JUDr. Peter Weis: Ďalší lekár, ktorý ukazuje odporcom očkovania grafy
ereport.sk uverejnil článok, v ktorom preberá grafy z profilu primára Jakuba Hložníka. Údajne má ísť podľa názvu článku o „vytretie zraku neočkovaným“. Tak my po vytretí zrak vyleštíme a návratime mu schopnosť rozoznávať skutočnosť. A takto ereportu a p. Hložníkovi ukazujeme nasledovné, objektívne údaje...
https://akw.sk/covid-19/dalsi-lekar-ktory-odkazuje-odporcom-ockovania-grafy/


Ja nemám slov. Pán Weis robí také primitívne matematické chyby a zbytočne sa tým diskredituje.
Veď tie dva linky, žiaľ, iba potvrdzujú Hložníkovú rétoriku. Hložník vo svojom grafe ukazuje počet úmrtí v krajine na Covid v prepočte na milion obyvateľov. No a pán Weis dáva linky na štatistiku iných vysoko zaočkovaních krajín, kde sú oveľa vyššie čísla mŕtvych na Covid, ale prehliada, že to je celkový počet a nie prepočítaný na milion obyvateľov krajiny. Po prepočte na milion to potvrdzuje Hložníkovu rétoriku, kurnik.


Južná Korea (uvádzaná preočkovanosť okolo 85 perc.) 6378 mŕtvych. Počet obyvateľov 51 miliónov. Po prepočte mŕtvych na 1 mil obyvateľov vychádza údaj 125 mŕtvych na milion. V medziach Hložníkovho grafu.


Austrália (uvádzaná preočkovanosť okolo 77 až 80) 2776 mŕtvych. Počet obyvateľov 25 milionov. Po prepočte mŕtvych na 1 mil obyvateľov vychádza údaj 111 mŕtvych na milión.


Hložník udáva rozsah úmrtnosti vo vysoko zaočkovaných krajinách zhruba do 200 mrtvych na milion. V nízko očkovaných krajinách uvádza krivku grafu (vpravo dole) zhruba od 700 do 1200 mrtvych na milion.


Pán Weis je výborný právnik a robí skvelú prácu pre deti aj dospelých neočkovaných už celé mesiace. Ale debilnými matematickými chybami, ktoré robí opakovane, len dáva palicu do rúk mainstreamu na všetkých odporcov koronašialenstva.


[quote="pid:53204, uid:111"]JUDr. Peter Weis: Ďalší lekár, ktorý ukazuje odporcom očkovania grafy ereport.sk uverejnil článok, v ktorom preberá grafy z profilu primára Jakuba Hložníka. Údajne má ísť podľa názvu článku o „vytretie zraku neočkovaným“. Tak my po vytretí zrak vyleštíme a návratime mu schopnosť rozoznávať skutočnosť. A takto ereportu a p. Hložníkovi ukazujeme nasledovné, objektívne údaje... https://akw.sk/covid-19/dalsi-lekar-ktory-odkazuje-odporcom-ockovania-grafy/[/quote] Ja nemám slov. Pán Weis robí také primitívne matematické chyby a zbytočne sa tým diskredituje. Veď tie dva linky, žiaľ, iba potvrdzujú Hložníkovú rétoriku. Hložník vo svojom grafe ukazuje počet úmrtí v krajine na Covid v prepočte na milion obyvateľov. No a pán Weis dáva linky na štatistiku iných vysoko zaočkovaních krajín, kde sú oveľa vyššie čísla mŕtvych na Covid, ale prehliada, že to je celkový počet a nie prepočítaný na milion obyvateľov krajiny. Po prepočte na milion to potvrdzuje Hložníkovu rétoriku, kurnik. Južná Korea (uvádzaná preočkovanosť okolo 85 perc.) 6378 mŕtvych. Počet obyvateľov 51 miliónov. Po prepočte mŕtvych na 1 mil obyvateľov vychádza údaj 125 mŕtvych na milion. V medziach Hložníkovho grafu. Austrália (uvádzaná preočkovanosť okolo 77 až 80) 2776 mŕtvych. Počet obyvateľov 25 milionov. Po prepočte mŕtvych na 1 mil obyvateľov vychádza údaj 111 mŕtvych na milión. Hložník udáva rozsah úmrtnosti vo vysoko zaočkovaných krajinách zhruba do 200 mrtvych na milion. V nízko očkovaných krajinách uvádza krivku grafu (vpravo dole) zhruba od 700 do 1200 mrtvych na milion. Pán Weis je výborný právnik a robí skvelú prácu pre deti aj dospelých neočkovaných už celé mesiace. Ale debilnými matematickými chybami, ktoré robí opakovane, len dáva palicu do rúk mainstreamu na všetkých odporcov koronašialenstva.

V nízko očkovaných krajinách uvádza krivku grafu (vpravo dole) zhruba od 700 do 1200 mrtvych na milion.


v tom prípade je ale Slovensko úplne exotická planéta s pomerom vyše 3600 mŕtvych na milión obyvateľov.


[quote="pid:53216, uid:6"]V nízko očkovaných krajinách uvádza krivku grafu (vpravo dole) zhruba od 700 do 1200 mrtvych na milion.[/quote] v tom prípade je ale Slovensko úplne exotická planéta s pomerom vyše 3600 mŕtvych na milión obyvateľov.

v tom prípade je ale Slovensko úplne exotická planéta s pomerom vyše 3600 mŕtvych na milión obyvateľov.

Veru! Sme exotický tým, že tu zomiera násobne viac ľudí "na coronu", a zomiera tu násobne menej ľudí na kovidvakcíny, než inde vo svete. Stačí porovnať ČR a SR. Už z toho je jasné, že štatistiky na Slovensku sa falšujú. Ale propagandistom to bude len dávať dôvod, že sme málo preočkovaná krajina, a preto máme super-truper vysoký počet mŕtvych.


[quote="pid:53420, uid:77"]v tom prípade je ale Slovensko úplne exotická planéta s pomerom vyše 3600 mŕtvych na milión obyvateľov.[/quote] Veru! Sme exotický tým, že tu zomiera násobne viac ľudí "na coronu", a zomiera tu násobne menej ľudí na kovidvakcíny, než inde vo svete. Stačí porovnať ČR a SR. Už z toho je jasné, že štatistiky na Slovensku sa falšujú. Ale propagandistom to bude len dávať dôvod, že sme málo preočkovaná krajina, a preto máme super-truper vysoký počet mŕtvych.
30.54k
264
27
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept