Politika v SR
Orlovský, bývalý šéf Nadácie otvorenej spoločnosti, riaditeľom sekcie Migračného úradu na MV SR

Postupne preberajú kádre zo sorošovských mimovládok svoje teplé miesta, takto bol Jurzyca z INEKO za odmenu pre spoluprácu na privatizácii až ministrom.


https://www.finreport.sk/agenturne-spravy/migracny-urad-ma-noveho-riaditela-z-vyberoveho-konania-vysiel-ako-vitaz-jan-orlovsky/


Postupne preberajú kádre zo sorošovských mimovládok svoje teplé miesta, takto bol Jurzyca z INEKO za odmenu pre spoluprácu na privatizácii až ministrom. https://www.finreport.sk/agenturne-spravy/migracny-urad-ma-noveho-riaditela-z-vyberoveho-konania-vysiel-ako-vitaz-jan-orlovsky/
Upravené 25. 1. 2021 o 20:11

Za jeden rok je na Slovensku zadržaných okolo 1000 nelegálnych migrantov, prevažne moslimov. Väčšina z nich je postupne odsunutá mimo nášho územia, no táto prax sa dosadením sorosovského kádra Orlovského asi čoskoro zmení a migranti budú ponechávaní na území Slovenska.


Iveta Michalíková urobila stručný kádrový posudok Orlovského v článku na ZaV O krok bližšie k islamizácii Slovenska:


Orlovský svoju profesionálnu kariéru začal na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a po návrate z dlhodobej stáže v USA sa začal orientovať novým smerom. Stal sa horlivým bojovníkom za islamské práva a hovorcom slovenskej islamskej komunity a hoci v dovtedajšej praxi nikdy nepôsobil v islamských krajinách, ani neštudoval žiadne kompetentné politologické, či konfesionálne islamské vedy, na prednáškach sa štylizuje do pozície odborníka na islam. Rozsiahlymi aktivitami nepriamo, ale o to tvrdšie presadzuje islamizáciu slovenskej spoločnosti.


  1. októbra 2016 na konferencii s názvom „Muslims are…“, ktorú usporiadala slovenská mimovládna organizácia Nadácia otvorenej spoločnosti s cieľom vyvrátiť najčastejšie predsudky slovenskej spoločnosti o moslimoch a diskutovať o tom, ako najlepšie proti nim bojovať vyhlásil, že „naše predstavy o islame a vôbec muslimskej komunite sú absolútne zvrátené, a je potrebné s tým súrne niečo robiť“.

Kritizoval migračný úrad za príliš tvrdé podmienky prijímania islamských migrantov, citujem jeho slová: „Napríklad na Migračnom úrade je podľa mňa množstvo ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s touto komunitou veľmi často, no neraz majú takisto svoj balík predsudkov.“


Na ďalšom vystúpení ostro kritizoval postoj bývalého premiéra Róberta Fica so slovami: „Sme pohoršení vyjadreniami predsedu vlády a týmto listom preto chceme vyjadriť podporu Islamskej nadácii a jej komunite, ktorá tu s nami pokojne žije už roky. Islamská nadácia na Slovensku pôsobí ako najvýraznejší hlas moslimov a moslimiek žijúcich na Slovensku, ktorým poskytuje duchovnú, kultúrnu a sociálnu podporu.“
...
Menovanie tvrdého obhajcu islamskej invázie, na čelo migračného úradu je ďalšou tvrdou ranou našej suverenite, ale čo je najpodstatnejšie, umožňuje, tak ako tomu je v západnej Európe, výmenu obyvateľov a ohrozenie vnútornej bezpečnosti krajiny.


Ing. Iveta Michalíková je bývalá kariérna diplomatka
https://zemavek.sk/o-krok-blizsie-k-islamizacii-slovenska/


Za jeden rok je na Slovensku zadržaných okolo 1000 nelegálnych migrantov, prevažne moslimov. Väčšina z nich je postupne odsunutá mimo nášho územia, no táto prax sa dosadením sorosovského kádra Orlovského asi čoskoro zmení a migranti budú ponechávaní na území Slovenska. Iveta Michalíková urobila stručný kádrový posudok Orlovského v článku na ZaV _O krok bližšie k islamizácii Slovenska_: Orlovský svoju profesionálnu kariéru začal na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a po návrate z dlhodobej stáže v USA sa začal orientovať novým smerom. Stal sa horlivým bojovníkom za islamské práva a hovorcom slovenskej islamskej komunity a hoci v dovtedajšej praxi nikdy nepôsobil v islamských krajinách, ani neštudoval žiadne kompetentné politologické, či konfesionálne islamské vedy, na prednáškach sa štylizuje do pozície odborníka na islam. Rozsiahlymi aktivitami nepriamo, ale o to tvrdšie presadzuje islamizáciu slovenskej spoločnosti. 14. októbra 2016 na konferencii s názvom „Muslims are…“, ktorú usporiadala slovenská mimovládna organizácia Nadácia otvorenej spoločnosti s cieľom vyvrátiť najčastejšie predsudky slovenskej spoločnosti o moslimoch a diskutovať o tom, ako najlepšie proti nim bojovať vyhlásil, že „naše predstavy o islame a vôbec muslimskej komunite sú absolútne zvrátené, a je potrebné s tým súrne niečo robiť“. Kritizoval migračný úrad za príliš tvrdé podmienky prijímania islamských migrantov, citujem jeho slová: „Napríklad na Migračnom úrade je podľa mňa množstvo ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s touto komunitou veľmi často, no neraz majú takisto svoj balík predsudkov.“ Na ďalšom vystúpení ostro kritizoval postoj bývalého premiéra Róberta Fica so slovami: „Sme pohoršení vyjadreniami predsedu vlády a týmto listom preto chceme vyjadriť podporu Islamskej nadácii a jej komunite, ktorá tu s nami pokojne žije už roky. Islamská nadácia na Slovensku pôsobí ako najvýraznejší hlas moslimov a moslimiek žijúcich na Slovensku, ktorým poskytuje duchovnú, kultúrnu a sociálnu podporu.“ ... Menovanie tvrdého obhajcu islamskej invázie, na čelo migračného úradu je ďalšou tvrdou ranou našej suverenite, ale čo je najpodstatnejšie, umožňuje, tak ako tomu je v západnej Európe, výmenu obyvateľov a ohrozenie vnútornej bezpečnosti krajiny. Ing. Iveta Michalíková je bývalá kariérna diplomatka https://zemavek.sk/o-krok-blizsie-k-islamizacii-slovenska/

Orlovského asi čoskoro zmení a migranti budú ponechávaní na území Slovenska.


Prilievanie oleja do ohna pod kotlom.


[quote="pid:2052, uid:48"]Orlovského asi čoskoro zmení a migranti budú ponechávaní na území Slovenska.[/quote] Prilievanie oleja do ohna pod kotlom.

Vláda pripravila novú migračnú politiku. Aké posolstvo je v nej ukryté?


Tento týždeň mala vláda na svojom zasadnutí na programe aj materiál s názvom „Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025“ (kompletné dokumenty predložené ministrom vnútra Romanom Mikulcom do rokovania vlády nájdete https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25806/1 ). Stalo sa to bez povšimnutia médií, iste aj vďaka tomu, že spoločnosť teraz rieši koronakrízu a vládnu krízu, takže migračná téma už nie je v móde..


Zhrnutie
Dokument „Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025“ je napísaný vcelku neutrálne, nie je to až taký hrubo ideologický pamflet ako napríklad nedávno prijaté stratégie v oblasti bezpečnosti a obrany. Z jednotlivých formulácií sa však dá usudzovať, že táto mocenská garnitúra sa nebude príliš brániť snahám Bruselu nás zbaviť suverénneho práva rozhodovať o migračných otázkach.


A z toho vyplýva, že sa nijako nezmenšila hrozba, že Brusel, pod pláštikom nového paktu o migrácii, postupujúc salámovou metódou, sa bude snažiť, aby sme sa so Západom podelili o migračnú katastrofu, ktorá tam prebieha.


Teda je tu stále akútna hrozba, že sa aj u nás udejú procesy, ktoré prebiehajú na Západe už desiatky rokov: že k nám prídu masy ľudí, ktorí nebudú integrovateľní, a ktorí budú mať tendenciu vytvoriť uzavreté spoločenstvá s perspektívou ich postupného rozrastania. Je to hrozba, že sa zopakuje presne ten proces, ktorý vidíme na Západe. Tam sa to v niektorých regiónoch v súčasnosti približuje už kamsi k polceste; poslednou fázou potom o nejakých x desaťročí môže byť fáza „Kosovo“, čiže úplné dovŕšenie genocídy na území, kde ešte pred sto rokmi žil úplne iný národ.


Preto treba otvorene kričať, kým nie je neskoro, že my nie sme povinní preberať na svoje plecia dôsledky hriechov koloniálnych mocností. Naša vláda má hľadieť výlučne na záujmy vlastných občanov, tak ako to robia vlády suverénnych krajín ako USA či Rusko.


Predmetný materiál zatiaľ nebol prijatý, prejednávanie bolo odložené, keďže vláda má teraz urgentnejšie veci na riešenie, vrátane vlastného prežitia.


https://www.hlavnespravy.sk/vlada-pripravila-novu-migracnu-politiku-ake-posolstvo-je-v-nej-ukryte/2474082


**Vláda pripravila novú migračnú politiku. Aké posolstvo je v nej ukryté?** Tento týždeň mala vláda na svojom zasadnutí na programe aj materiál s názvom „Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025“ (kompletné dokumenty predložené ministrom vnútra Romanom Mikulcom do rokovania vlády nájdete https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25806/1 ). Stalo sa to bez povšimnutia médií, iste aj vďaka tomu, že spoločnosť teraz rieši koronakrízu a vládnu krízu, takže migračná téma už nie je v móde.. Zhrnutie Dokument „Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025“ je napísaný vcelku neutrálne, nie je to až taký hrubo ideologický pamflet ako napríklad nedávno prijaté stratégie v oblasti bezpečnosti a obrany. Z jednotlivých formulácií sa však dá usudzovať, že táto mocenská garnitúra sa nebude príliš brániť snahám Bruselu nás zbaviť suverénneho práva rozhodovať o migračných otázkach. A z toho vyplýva, že sa nijako nezmenšila hrozba, že Brusel, pod pláštikom nového paktu o migrácii, postupujúc salámovou metódou, sa bude snažiť, aby sme sa so Západom podelili o migračnú katastrofu, ktorá tam prebieha. Teda je tu stále akútna hrozba, že sa aj u nás udejú procesy, ktoré prebiehajú na Západe už desiatky rokov: že k nám prídu masy ľudí, ktorí nebudú integrovateľní, a ktorí budú mať tendenciu vytvoriť uzavreté spoločenstvá s perspektívou ich postupného rozrastania. Je to hrozba, že sa zopakuje presne ten proces, ktorý vidíme na Západe. Tam sa to v niektorých regiónoch v súčasnosti približuje už kamsi k polceste; poslednou fázou potom o nejakých x desaťročí môže byť fáza „Kosovo“, čiže úplné dovŕšenie genocídy na území, kde ešte pred sto rokmi žil úplne iný národ. Preto treba otvorene kričať, kým nie je neskoro, že my nie sme povinní preberať na svoje plecia dôsledky hriechov koloniálnych mocností. Naša vláda má hľadieť výlučne na záujmy vlastných občanov, tak ako to robia vlády suverénnych krajín ako USA či Rusko. Predmetný materiál zatiaľ nebol prijatý, prejednávanie bolo odložené, keďže vláda má teraz urgentnejšie veci na riešenie, vrátane vlastného prežitia. https://www.hlavnespravy.sk/vlada-pripravila-novu-migracnu-politiku-ake-posolstvo-je-v-nej-ukryte/2474082

Európsky výbor regiónov vypracoval 2. marca 2021 dokument s názvom Nový pakt o migrácii a azyle.
Pôvodný text bol navrhnutý Európskou komisiou, "nová" verzia vznikla už vo výbore pre regióny, odkiaľ to budú mať na dosah priamo regionálne kádre pod kontrolou komisie - u nás podpindosi vo funkciách primátorov či regionálnych orgánov združujúcich primátorov a starostov pod vplyvom pindosov.


Vyberám príklady zmien v pakte:


  • „migračný tlak“ je situácia, ktorá sa na miestnej, regionálnej a/alebo vnútroštátnej úrovni vyznačuje veľkým počtom príchodov štátnych príslušníkov tretích krajín (pridané slová miestny, regionálny a vnútroštátny - toto sa opakuje niekoľkokrát v dokumente)

  • Ak je to vhodné, členské štáty môžu byť oprávnené na získanie dodatočnej sumy 10 000 EUR na rodinných príslušníkov osôb uvedených v odseku 1, ak sú tieto osoby prijaté s cieľom zabezpečiť celistvosť rodiny.Predovšetkým je potrebné zaistiť, aby sa časť tejto sumy vyplácala priamo miestnej alebo regionálnej samospráve, na ktorej území majú byť tieto osoby prijaté v rámci presídľovania alebo prijímania z humanitárnych dôvodov.

  • Treba mobilizovať zdroje Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, aby sa členským štátom poskytla primeraná podpora v ich úsilí o uplatňovanie nariadenia, najmä členským štátom, ktoré čelia osobitným a neprimeraným tlakom na svoj azylový systém a systém prijímania. Miestnym a regionálnym samosprávam treba poskytnúť primerané zdroje vrátane možnosti priameho prístupu k Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.“


Na HS vyšiel k tomu aj obšírnejší komentár Ivana Lehotského:
https://www.hlavnespravy.sk/skandalozny-dokument-europskeho-vyboru-regionov-netaji-snahu-eu-zaplavit-vychod-europy-ludmi-z-inych-kontinentov/2486276


U nás, v ČR či Maďarsku zapojenie miestnych jelít do tejto akcie povedie síce k diskretizácii, ale na západe ide táto agenda na plné pecky ďalej. Tisíce migrantov denne sa snaží dostať cez Líbyu k talianskym hraniciam a nemecké mimovládky zbierajú tých, ktorých nezachytila líbyjská námorná stráž.
https://www.spiegel.de/politik/ausland/libyen-kuestenwache-faengt-offenbar-fast-tausend-fluechtlinge-ab-a-6055510d-7746-4f11-afb6-1c3b977d37be-amp


Prehľad o tom, čo sa za bežný dej udeje v Nemecku a Rakúsku a inde na tému migrácia:
http://www.politikversagen.net/


Európsky výbor regiónov vypracoval 2. marca 2021 dokument s názvom **Nový pakt o migrácii a azyle**. Pôvodný text bol navrhnutý Európskou komisiou, "nová" verzia vznikla už vo výbore pre regióny, odkiaľ to budú mať na dosah priamo regionálne kádre pod kontrolou komisie - u nás podpindosi vo funkciách primátorov či regionálnych orgánov združujúcich primátorov a starostov pod vplyvom pindosov. Vyberám príklady zmien v pakte: - „migračný tlak“ je situácia, ktorá sa na miestnej, regionálnej a/alebo vnútroštátnej úrovni vyznačuje veľkým počtom príchodov štátnych príslušníkov tretích krajín (pridané slová miestny, regionálny a vnútroštátny - toto sa opakuje niekoľkokrát v dokumente) - Ak je to vhodné, členské štáty môžu byť oprávnené na získanie dodatočnej sumy 10 000 EUR na rodinných príslušníkov osôb uvedených v odseku 1, ak sú tieto osoby prijaté s cieľom zabezpečiť celistvosť rodiny. _Predovšetkým je potrebné zaistiť, aby sa časť tejto sumy vyplácala priamo miestnej alebo regionálnej samospráve, na ktorej území majú byť tieto osoby prijaté v rámci presídľovania alebo prijímania z humanitárnych dôvodov._ - Treba mobilizovať zdroje Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, aby sa členským štátom poskytla primeraná podpora v ich úsilí o uplatňovanie nariadenia, najmä členským štátom, ktoré čelia osobitným a neprimeraným tlakom na svoj azylový systém a systém prijímania. Miestnym a regionálnym samosprávam treba poskytnúť primerané zdroje vrátane možnosti priameho prístupu k Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.“ Na HS vyšiel k tomu aj obšírnejší komentár Ivana Lehotského: https://www.hlavnespravy.sk/skandalozny-dokument-europskeho-vyboru-regionov-netaji-snahu-eu-zaplavit-vychod-europy-ludmi-z-inych-kontinentov/2486276 U nás, v ČR či Maďarsku zapojenie miestnych jelít do tejto akcie povedie síce k diskretizácii, ale na západe ide táto agenda na plné pecky ďalej. Tisíce migrantov denne sa snaží dostať cez Líbyu k talianskym hraniciam a nemecké mimovládky zbierajú tých, ktorých nezachytila líbyjská námorná stráž. https://www.spiegel.de/politik/ausland/libyen-kuestenwache-faengt-offenbar-fast-tausend-fluechtlinge-ab-a-6055510d-7746-4f11-afb6-1c3b977d37be-amp Prehľad o tom, čo sa za bežný dej udeje v Nemecku a Rakúsku a inde na tému migrácia: http://www.politikversagen.net/
Upravené 30. 3. 2021 o 18:06

V piatok 19. marca bola na online konferencii Bruselských aparátčikov na Európskom výbore regiónov schválená migrácia na regionálnej úrovni. Odhlasovali aj pakt imigrácie, povinnosť Slovenska a krajín, ktoré doposiaľ odmietali migrantov prijímať migrantov na tzv. relokáciu.


Ak doposiaľ nebolo možné schodnou cestou dosiahnuť prísun tisícov migrantov na vládnej úrovni a cez vládne zákony, využili regióny, v ktorých boli v minulých voľbách do miestnych zastupiteľstiev zvolení mnohí poslanci a primátori Progresívneho Slovenska alebo iného liberálneho zastúpenia.


Z utajovaných informácií preniklo na verejnosť, že za Bratislavu sa konferencie zúčastnil progresívny primátor Matúš Valo a delegáciu viedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Ďalšími, ktorí podporili prijímanie migrantov na regionálnej úrovni boli primátorka Prešova Andrea Turčanová, primátor Kežmarku Ján Ferenčák, Jaroslav Hlinka – starosta Košice juh, Jozef Berényi vicežupan Trnavy, Milan Belica z Nitry, predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a predseda Prešovského samosprávneho kraja Miroslav Repašský.


Autor článku Iveta Michalíková, bývalá kariérna diplomatka.
https://zemavek.sk/dohoda-o-prijimani-migrantov-na-regionalnej-urovni/


V piatok 19. marca bola na online konferencii Bruselských aparátčikov na Európskom výbore regiónov schválená migrácia na regionálnej úrovni. Odhlasovali aj pakt imigrácie, povinnosť Slovenska a krajín, ktoré doposiaľ odmietali migrantov prijímať migrantov na tzv. relokáciu. Ak doposiaľ nebolo možné schodnou cestou dosiahnuť prísun tisícov migrantov na vládnej úrovni a cez vládne zákony, využili regióny, v ktorých boli v minulých voľbách do miestnych zastupiteľstiev zvolení mnohí poslanci a primátori Progresívneho Slovenska alebo iného liberálneho zastúpenia. Z utajovaných informácií preniklo na verejnosť, že za Bratislavu sa konferencie zúčastnil progresívny primátor **Matúš Valo** a delegáciu viedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja **Juraj Droba**. Ďalšími, ktorí podporili prijímanie migrantov na regionálnej úrovni boli **primátorka Prešova Andrea Turčanová**, **primátor Kežmarku Ján Ferenčák, Jaroslav Hlinka – starosta Košice juh**, **Jozef Berényi vicežupan Trnavy, Milan Belica z Nitry**, predseda Košického samosprávneho kraja** Rastislav Trnka** a predseda Prešovského samosprávneho kraja **Miroslav Repašský**. Autor článku Iveta Michalíková, bývalá kariérna diplomatka. https://zemavek.sk/dohoda-o-prijimani-migrantov-na-regionalnej-urovni/
Upravené 3. 4. 2021 o 11:25

Nový pakt o migrácii a azyle.

Je mi z toho zle. Jak to máme těm samozvancům na úřadech překazit? Jak ty hlupáky odstranit? Pár hlupáků a hamižných magorů zničí celý národ!


[quote="pid:9524, uid:48"]Nový pakt o migrácii a azyle.[/quote] Je mi z toho zle. Jak to máme těm samozvancům na úřadech překazit? Jak ty hlupáky odstranit? Pár hlupáků a hamižných magorů zničí celý národ!

Pár hlupáků a hamižných magorů zničí celý národ!

Vidět, že noosféra pracuje na plné obrátky. Moje poslední věta se shoduje s proroctvím Rasputina.
"Ľudstvo bude rozdrvené krokmi hlupákov a darebákov."


[quote="pid:9842, uid:312"]Pár hlupáků a hamižných magorů zničí celý národ![/quote] Vidět, že noosféra pracuje na plné obrátky. Moje poslední věta se shoduje s proroctvím Rasputina. "Ľudstvo bude rozdrvené krokmi hlupákov a darebákov."

Jak ty hlupáky odstranit?

šíriť túto informáciu naprieč všetkými sociálnymi sieťami. A ak tu skutočne ich dovezú, tak potom vyhnať nielen ich ale aj všetkých tých, ktorí to odsúhlasili.
"Ľudstvo bude rozdrvené krokmi hlupákov a darebákov."
správne je: "tento model spoločnosti bude rozdrvený krokmi hlupákov a darebákov"


[quote="pid:9842, uid:312"]Jak ty hlupáky odstranit?[/quote] šíriť túto informáciu naprieč všetkými sociálnymi sieťami. A ak tu skutočne ich dovezú, tak potom vyhnať nielen ich ale aj všetkých tých, ktorí to odsúhlasili. [quote="pid:9991, uid:312"]"Ľudstvo bude rozdrvené krokmi hlupákov a darebákov."[/quote] správne je: "tento model spoločnosti bude rozdrvený krokmi hlupákov a darebákov"

tento model spoločnosti

Já citoval z příspěvku Jardoba. A tam to bylo tak.


[quote="pid:10021, uid:112"]tento model spoločnosti[/quote] Já citoval z příspěvku Jardoba. A tam to bylo tak.
1.14k
9
5
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept