Politika v SR
Úrad jadrového dozoru povolil spustenie 3. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach

Zároveň vydal súvisiace povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a na predčasné užívanie stavby. Zavážanie paliva do reaktora bude možné až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia.


Vydaniu povolení predchádzala rozsiahla inšpekčná, kontrolná a analytická činnosť inšpektorov ÚJD a ich externej podpory, ktorá sa vzhľadom na spôsob manažmentu stavby uskutočnila podľa úradu v omnoho extenzívnejšom rozsahu, ako je bežný štandard a ako tomu bolo pri povoľovaní uvádzania do prevádzky prvých dvoch blokov elektrárne či pri povoľovacích procesoch podobného typu.


https://spravy.rtvs.sk/2021/05/urad-jadroveho-dozoru-povolil-spustenie-3-bloku-jadrovej-elektrarne-v-mochovciach/


Tak snáď pojdu veci normálne a podpindosov nenapadne urobiť nejakú sabotáž.


Zároveň vydal súvisiace povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a na predčasné užívanie stavby. Zavážanie paliva do reaktora bude možné až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia. Vydaniu povolení predchádzala rozsiahla inšpekčná, kontrolná a analytická činnosť inšpektorov ÚJD a ich externej podpory, ktorá sa vzhľadom na spôsob manažmentu stavby uskutočnila podľa úradu v omnoho extenzívnejšom rozsahu, ako je bežný štandard a ako tomu bolo pri povoľovaní uvádzania do prevádzky prvých dvoch blokov elektrárne či pri povoľovacích procesoch podobného typu. https://spravy.rtvs.sk/2021/05/urad-jadroveho-dozoru-povolil-spustenie-3-bloku-jadrovej-elektrarne-v-mochovciach/ Tak snáď pojdu veci normálne a podpindosov nenapadne urobiť nejakú sabotáž.
Upravené 17. 6. 2021 o 10:16

Proti začiatku prevádzky tretieho bloku elektrárne Mochovce sa zatiaľ postavil jeden subjekt


Proti začiatku prevádzky tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce sa zatiaľ vyjadril jeden účastník konania.
Nemenovaný účastník konania v zásade opakuje skutočnosti, ktoré namietal už pri zverejnení návrhu rozhodnutia o vydaní povolenia na uvádzanie jadrového bloku do prevádzky. Od 7. júna začala plynúť lehota na podanie rozkladu, ktorá sa skončí 29. júna.


„Námietky mal aj k hodnoteniu možného vplyvu klimatickej zmeny na zásobovanie jadrového zariadenia vodou, ku kontrole kvality materiálov potrubných dielov a ku kvalite realizácie kotviacich prvkov pre seizmicky zodolnené zariadenia a systémy tretieho bloku,“


https://www.hlavnespravy.sk/proti-zaciatku-prevadzky-tretieho-bloku-elektrarne-mochovce-sa-zatial-postavil-jeden-subjekt/2579950


Bolo by zaujímavé vedieť, ktorá organizácia sa vyjadruje proti spusteniu bloku, kritizovať spustenie elektrárne kvôli klimatickej zmene a zásobovania vodou je dosť mimo misu.


**Proti začiatku prevádzky tretieho bloku elektrárne Mochovce sa zatiaľ postavil jeden subjekt** Proti začiatku prevádzky tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce sa zatiaľ vyjadril jeden účastník konania. Nemenovaný účastník konania v zásade opakuje skutočnosti, ktoré namietal už pri zverejnení návrhu rozhodnutia o vydaní povolenia na uvádzanie jadrového bloku do prevádzky. Od 7. júna začala plynúť lehota na podanie rozkladu, ktorá sa skončí 29. júna. „Námietky mal aj k hodnoteniu možného vplyvu klimatickej zmeny na zásobovanie jadrového zariadenia vodou, ku kontrole kvality materiálov potrubných dielov a ku kvalite realizácie kotviacich prvkov pre seizmicky zodolnené zariadenia a systémy tretieho bloku,“ https://www.hlavnespravy.sk/proti-zaciatku-prevadzky-tretieho-bloku-elektrarne-mochovce-sa-zatial-postavil-jeden-subjekt/2579950 Bolo by zaujímavé vedieť, ktorá organizácia sa vyjadruje proti spusteniu bloku, kritizovať spustenie elektrárne kvôli klimatickej zmene a zásobovania vodou je dosť mimo misu.

Pri Mochovciach horela skládka odpadov, hustý dym bolo vidieť zo širokého okolia
https://www.leviceonline.sk/spravy/krimi-policajne-spravy/ostatne/6284-pri-mochovciach-hori-skladka-odpadov-husty-dym-je-vidiet-zo-sirokeho-okolia
(povolenie 13.5., článok o požiari 14.6. - ak by začal požiar o deň skôr, dávalo by to rozdiel presne mesiac)
60cb5317bc856


**Pri Mochovciach horela skládka odpadov, hustý dym bolo vidieť zo širokého okolia** https://www.leviceonline.sk/spravy/krimi-policajne-spravy/ostatne/6284-pri-mochovciach-hori-skladka-odpadov-husty-dym-je-vidiet-zo-sirokeho-okolia (povolenie 13.5., článok o požiari 14.6. - ak by začal požiar o deň skôr, dávalo by to rozdiel presne mesiac) ![60cb5317bc856](serve/attachment&path=60cb5317bc856)
403
2
1
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept