Zahraniční analytici
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina -Titulky CZ
na

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 26.04.2021 Titulky CZ
https://www.youtube.com/watch?v=M1TeIctjMuk


https://uloz.to/tamhle/Re5uR1M9WllO/name/Nahrano-1-5-2021-v-11-40-05#!ZGyxMQR2ZJEwAJH0A2HkZwOxAJD3BH9foSqYnRMvZx81ZmEyBD==
Obsah
00:00:20- Altajský vlasovci , vlajka vlasovcú , pochod víťezství , naše symboly . okno overton pracuje
13:32 - poslanie Putina ,opravy infrastuktury v Rusku , určování si červenyých linií Ruskom ,setkání
https://www.bitchute.com/video/GuI8clQ4e55a/ ,
24:28 - Putin, Bělorusko, Zelensky
34:28 - Baširov a Petrov, návrat k vlajkam k Česku a Polsku . Zeman zastupuje GP , Česko- výbuchy - ostatní politici (kteří čeří vodu čr politiky) zastupujou Sša -vyvolávají válku, kterou Sša potřebuje a táhnou ji k sobě... , snížení počtu diplomatů Česka, Slovenska, Polska na takovou úroveň aby v jejich jmene je zastupovala Víděň , Praha chce vrátit pozemky od ruské ambasády , at česko-slovensko vrátí vše co dostali za SSSR .


Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 26.04.2021 Titulky CZ https://www.youtube.com/watch?v=M1TeIctjMuk https://uloz.to/tamhle/Re5uR1M9WllO/name/Nahrano-1-5-2021-v-11-40-05#!ZGyxMQR2ZJEwAJH0A2HkZwOxAJD3BH9foSqYnRMvZx81ZmEyBD== Obsah 00:00:20- Altajský vlasovci , vlajka vlasovcú , pochod víťezství , naše symboly . okno overton pracuje 13:32 - poslanie Putina ,opravy infrastuktury v Rusku , určování si červenyých linií Ruskom ,setkání https://www.bitchute.com/video/GuI8clQ4e55a/ , 24:28 - Putin, Bělorusko, Zelensky 34:28 - Baširov a Petrov, návrat k vlajkam k Česku a Polsku . Zeman zastupuje GP , Česko- výbuchy - ostatní politici (kteří čeří vodu čr politiky) zastupujou Sša -vyvolávají válku, kterou Sša potřebuje a táhnou ji k sobě... , snížení počtu diplomatů Česka, Slovenska, Polska na takovou úroveň aby v jejich jmene je zastupovala Víděň , Praha chce vrátit pozemky od ruské ambasády , at česko-slovensko vrátí vše co dostali za SSSR .

česko-slovensko vrátí vše co dostali za SSSR .


Tady bych si dovolil oponovat (mluvíme-li o materiální stránce).


[quote="pid:14098, uid:78"]česko-slovensko vrátí vše co dostali za SSSR .[/quote] Tady bych si dovolil oponovat (mluvíme-li o materiální stránce).

Tady bych si dovolil oponovat (mluvíme-li o materiální stránce).


  • Praha chce vrátit pozemky od ruské ambasády , Tak - at česko-slovensko vrátí vše co dostali za SSSR .od 50min 20s- mluví o tom Pjakin

[quote="pid:14103, uid:372"]Tady bych si dovolil oponovat (mluvíme-li o materiální stránce).[/quote] - Praha chce vrátit pozemky od ruské ambasády , Tak - at česko-slovensko vrátí vše co dostali za SSSR . od 50min 20s- mluví o tom Pjakin

Tady bych si dovolil oponovat (mluvíme-li o materiální stránce).


Nerozumím, jak to myslíš, Rusko (co civilizační okruh) vždy dotuje své periferie a pomáhá jim se rozvíjet - "Rusko ochránce národů" - toto je jistina, stalo se to dokonce rčením. Rozhodně i po tak zvané "materiální stránce" (termín považuji za zmatečný, ale budiž - většina si pod tím představuje nákladné věci, které má ve svém vlastnictví) jsme více obdrželi než dali. Což je teď vidět, když jsme spadli pod západ, vše je nám postupně odebíráno a začalo se trhy.


Další věcí je, že při téhle strategii by západ již dávno skončil, protože státy, které by byli ožebračeny centrem nebo je centrum potřebovalo zničit z nějakých svých zájmů, by okamžitě spadli do náruče Ruska, aby zabránili své genocidě. To se děje, ale ten proces byl zpomalen a sabotován, západ (co civilizace) braní rozvoji ruského spravedlivějšího světa pokládáním min na periferiích ruské civilizace. Otrávené periferie, které se připojí k Rusku, začnou Rusko vysávat (zdroje na rozvoj jsou přesměrovány jinam) a vyvádět zdroje na západ a bude se snažit rozbíjet státnost Ruska, nejtypičtější příklad je Ukrajina. Pak třeba Finsko a nyní i my, kdy část populace je protirusky naladěna (zde se to týká hlavně elit, které jsou většinově protiruské, ale národ je spíše proruský a neutrální a v menšině přímo protiruský).


Poznámka:
Na Ruskou civilizaci je velký tlak, který se projevuje i v emocích u V.V.Pjakina. Je to trochu "uštěpačná" poznámka: "ať zaplatí česko-slovensko co obdrželi od SSSR" - ví přece přesně jaké procesy probíhali (a pád zradou nejvyšších představitelů SSSR nás také poškodil - národy žijící s socialistickém bloku i rozvojové země). Sice je to od západních přátel nehoráznost (což je u nich norma), jenže podpindosy nepřesvědčí a sympatizanty tím může odrazovat.


[quote="pid:14103, uid:372"]Tady bych si dovolil oponovat (mluvíme-li o materiální stránce).[/quote] Nerozumím, jak to myslíš, Rusko (co civilizační okruh) vždy dotuje své periferie a pomáhá jim se rozvíjet - "Rusko ochránce národů" - toto je jistina, stalo se to dokonce rčením. Rozhodně i po tak zvané "materiální stránce" (termín považuji za zmatečný, ale budiž - většina si pod tím představuje nákladné věci, které má ve svém vlastnictví) jsme více obdrželi než dali. Což je teď vidět, když jsme spadli pod západ, vše je nám postupně odebíráno a začalo se trhy. Další věcí je, že při téhle strategii by západ již dávno skončil, protože státy, které by byli ožebračeny centrem nebo je centrum potřebovalo zničit z nějakých svých zájmů, by okamžitě spadli do náruče Ruska, aby zabránili své genocidě. To se děje, ale ten proces byl zpomalen a sabotován, západ (co civilizace) braní rozvoji ruského spravedlivějšího světa pokládáním min na periferiích ruské civilizace. Otrávené periferie, které se připojí k Rusku, začnou Rusko vysávat (zdroje na rozvoj jsou přesměrovány jinam) a vyvádět zdroje na západ a bude se snažit rozbíjet státnost Ruska, nejtypičtější příklad je Ukrajina. Pak třeba Finsko a nyní i my, kdy část populace je protirusky naladěna (zde se to týká hlavně elit, které jsou většinově protiruské, ale národ je spíše proruský a neutrální a v menšině přímo protiruský). Poznámka: Na Ruskou civilizaci je velký tlak, který se projevuje i v emocích u V.V.Pjakina. Je to trochu "uštěpačná" poznámka: "ať zaplatí česko-slovensko co obdrželi od SSSR" - ví přece přesně jaké procesy probíhali (a pád zradou nejvyšších představitelů SSSR nás také poškodil - národy žijící s socialistickém bloku i rozvojové země). Sice je to od západních přátel nehoráznost (což je u nich norma), jenže podpindosy nepřesvědčí a sympatizanty tím může odrazovat.
Upravené 2. 5. 2021 o 13:17

Praha chce vrátit pozemky od ruské ambasády


Pozoruhodné, že "Praha" chce od ruské ambasády vrátit pozemky, které byly do roku 1968 součástí parku Stromovka a na nichž v současnosti stojí několik budov ruského velvyslanectví (ve vlastnictví Ruské federace), když tyto pozemky, zastavěné i nezastavěné, jsou ve vlastnictví České republiky. Z hlediska katastru nemovitostí se tak maximálně jedná o vlastnictví budovy na cizím pozemku, které lze dle příslušných právních předpisů ČR řešit vzájemnou dohodou účastníků řízení nebo soudem.


[quote="pid:14113, uid:78"]Praha chce vrátit pozemky od ruské ambasády[/quote] Pozoruhodné, že "Praha" chce od ruské ambasády vrátit pozemky, které byly do roku 1968 součástí parku Stromovka a na nichž v současnosti stojí několik budov ruského velvyslanectví (ve vlastnictví Ruské federace), když tyto pozemky, zastavěné i nezastavěné, jsou ve vlastnictví České republiky. Z hlediska katastru nemovitostí se tak maximálně jedná o vlastnictví budovy na cizím pozemku, které lze dle příslušných právních předpisů ČR řešit vzájemnou dohodou účastníků řízení nebo soudem.

Rusko (co civilizační okruh) vždy dotuje své periferie a pomáhá jim se rozvíjet -


Je třeba rozlišit. Pjakina si přečtu večer, reagoval jsem jen na jednu větu, zřejmě vytrženou z kontextu, nicméně Pjakin často tvrdí, že SSSR dotoval své periferie.


Ano, díky ochraně jsme se mohli rozvíjet, vše zde patřilo nám. To je neoddiskutovatelné. Ale byli jsme to my a NDR, jakožto průmyslově i technologicky nejvyspělejší země RVHP, z jejichž zdrojů byly podporovány méně vyspělé státy východního bloku.


Lze souhlasit, že SSSR dotovalo Bulharsko, Rumunsko... ale nikoli ČSSR. To my jsme museli předat výrobu do ekonomicky slabších sátů RVHP.


Což by nevadilo, pokud by zradou elit především v SSSR nedošlo k rozkradení všeho, co zde bylo vybudováno. A i když jsme na model RVHP dopláceli, stále to pro nás bylo výhodné, protože SSSR bránil rozdrancování našich zdrojů.


Nicméně SSSR nemůže vyčítat ČSSR, že by ho dotovalo. Materiálně. V tom s Pjakinem souhlasit nemohu.


Faktem je, že jsme dávali i dostávali. Nyní pouze dáváme a nedostáváme nic.


[quote="pid:14120, uid:426"]Rusko (co civilizační okruh) vždy dotuje své periferie a pomáhá jim se rozvíjet -[/quote] Je třeba rozlišit. Pjakina si přečtu večer, reagoval jsem jen na jednu větu, zřejmě vytrženou z kontextu, nicméně Pjakin často tvrdí, že SSSR dotoval své periferie. Ano, díky ochraně jsme se mohli rozvíjet, vše zde patřilo nám. To je neoddiskutovatelné. Ale byli jsme to my a NDR, jakožto průmyslově i technologicky nejvyspělejší země RVHP, z jejichž zdrojů byly podporovány méně vyspělé státy východního bloku. Lze souhlasit, že SSSR dotovalo Bulharsko, Rumunsko... ale nikoli ČSSR. To my jsme museli předat výrobu do ekonomicky slabších sátů RVHP. Což by nevadilo, pokud by zradou elit především v SSSR nedošlo k rozkradení všeho, co zde bylo vybudováno. A i když jsme na model RVHP dopláceli, stále to pro nás bylo výhodné, protože SSSR bránil rozdrancování našich zdrojů. Nicméně SSSR nemůže vyčítat ČSSR, že by ho dotovalo. Materiálně. V tom s Pjakinem souhlasit nemohu. Faktem je, že jsme dávali i dostávali. Nyní pouze dáváme a nedostáváme nic.
Upravené 1. 5. 2021 o 17:07

Nicméně SSSR nemůže vyčítat ČSSR, že by ho dotovalo. Materiálně. V tom s Pjakinem souhlasit nemohu.


O mnoha věcech spolupráce SSSR a ČSSR se v té době z různých důvodů nemluvilo, považovaly se spíše "za samozřejmost" a otázka kdo koho "dotoval", a zda vůbec, by zřejmě zasluhovala hlubší rozbor. Zdání mnohdy klame...


[quote="pid:14125, uid:372"]Nicméně SSSR nemůže vyčítat ČSSR, že by ho dotovalo. Materiálně. V tom s Pjakinem souhlasit nemohu.[/quote] O mnoha věcech spolupráce SSSR a ČSSR se v té době z různých důvodů nemluvilo, považovaly se spíše "za samozřejmost" a otázka kdo koho "dotoval", a zda vůbec, by zřejmě zasluhovala hlubší rozbor. Zdání mnohdy klame...

Je třeba rozlišit. Pjakina si přečtu večer, reagoval jsem jen na jednu větu, zřejmě vytrženou z kontextu, nicméně Pjakin často tvrdí, že SSSR dotoval své periferie.


Za mě takhle, to ozvučuje (ne tvrdí), je to zcela zřejmý fakt a nejenom za SSSR i již dříve za carského Ruska.


Asi takhle, souhlasím, že jsme nebyli paraziti socialistického bloku. Vyráběli jsme vše od zápalek až po letadla (těžký i lehký průmysl, soběstačné zemědělství) a pomáhali i rozvojovým zemím. Jsme šikovní a dostali jsme k dipozici trhy (v rámci RVHP) a své úkoly jsme dobře plnili. Jenže některé věci jsme si nemohli plně zajistit, atomové elektrárny, kosmický průmysl, zbraně atd.


SSSR tedy nás nemusel dotovat přímo zbožím (tam jsme asi dávali možná i více?), to "materiální hledisko" je opravdu ošemetné, za mě to byla vzájemně výhodná spolupráce a dostali jsme opravdu dost. Jde vždy hlavně o trhy (třeba Bělorusko a Ukrajina pro svou ekonomickou prosperitu potřebují prodávat v Rusku, potřebují Ruský trh).


Poznámka:
Byl nějaký příklad s Uranem, že jsme ho Rusku údajně dávali lacino a ve skutečnosti to bylo naopak, když se zohlednili všechny okolnosti (bohužel si podrobnosti nepamatuji). Rozhodně náš stát nebyl škodný, to pochybuji.


[quote="pid:14125, uid:372"]Je třeba rozlišit. Pjakina si přečtu večer, reagoval jsem jen na jednu větu, zřejmě vytrženou z kontextu, nicméně Pjakin často tvrdí, že SSSR dotoval své periferie.[/quote] Za mě takhle, to ozvučuje (ne tvrdí), je to zcela zřejmý fakt a nejenom za SSSR i již dříve za carského Ruska. Asi takhle, souhlasím, že jsme nebyli paraziti socialistického bloku. Vyráběli jsme vše od zápalek až po letadla (těžký i lehký průmysl, soběstačné zemědělství) a pomáhali i rozvojovým zemím. Jsme šikovní a dostali jsme k dipozici trhy (v rámci RVHP) a své úkoly jsme dobře plnili. Jenže některé věci jsme si nemohli plně zajistit, atomové elektrárny, kosmický průmysl, zbraně atd. SSSR tedy nás nemusel dotovat přímo zbožím (tam jsme asi dávali možná i více?), to "materiální hledisko" je opravdu ošemetné, za mě to byla vzájemně výhodná spolupráce a dostali jsme opravdu dost. Jde vždy hlavně o trhy (třeba Bělorusko a Ukrajina pro svou ekonomickou prosperitu potřebují prodávat v Rusku, potřebují Ruský trh). Poznámka: Byl nějaký příklad s Uranem, že jsme ho Rusku údajně dávali lacino a ve skutečnosti to bylo naopak, když se zohlednili všechny okolnosti (bohužel si podrobnosti nepamatuji). Rozhodně náš stát nebyl škodný, to pochybuji.

Rozhodně náš stát nebyl škodný,


Já také netvrdím, že náš stát byl škodný. Ale zbraně, ty bychom si zajistili - a zajistili. Také atomové elektrárny jsme dokázali postavit s mnohem větší mírou samostatnosti. Ale kosmos, o tom žádná, v tom jsme se se SSSR měřit nemohli.


Já pouze nesouhlasím s Pjakinem, že by nás SSSR dotoval. Nás určitě ne.... On nerozlišuje mezi ČSSR na jedné straně a Bulharskem na druhé. Jeho pohled je v tomto příliš zaujatý a myslím, že je určen hlavně domácímu publiku.


O vzájemně výhodné spolupráci nediskutuji, ta byla očividná, dnes se nám o něčem takovém může jen zdát a naši podpindos dělají vše pro to, aby se něco podobného neopakovalo.


[quote="pid:14130, uid:426"]Rozhodně náš stát nebyl škodný,[/quote] Já také netvrdím, že náš stát byl škodný. Ale zbraně, ty bychom si zajistili - a zajistili. Také atomové elektrárny jsme dokázali postavit s mnohem větší mírou samostatnosti. Ale kosmos, o tom žádná, v tom jsme se se SSSR měřit nemohli. Já pouze nesouhlasím s Pjakinem, že by nás SSSR dotoval. Nás určitě ne.... On nerozlišuje mezi ČSSR na jedné straně a Bulharskem na druhé. Jeho pohled je v tomto příliš zaujatý a myslím, že je určen hlavně domácímu publiku. O vzájemně výhodné spolupráci nediskutuji, ta byla očividná, dnes se nám o něčem takovém může jen zdát a naši podpindos dělají vše pro to, aby se něco podobného neopakovalo.
Upravené 1. 5. 2021 o 18:34

Já pouze nesouhlasím s Pjakinem, že by nás SSSR dotoval


Jistě je třeba rozlišovat a proto to dotování periferií beru "obecně" a ne konkrétně (kde záleží případ od případu).


To je bloková struktura, "každý chvilku tahá pilku". My měli jsme lepší výchozí podmínky, už za Rakouska-Uherska sem byl přesunut průmysl. A možná i v něčem relativně dobrou pracovní morálku obyvatel (zlaté české ručičky), jenom mě mrzí, že o to teď přicházíme.


A připojuji se k nesouhlasu a vyměňuji slovo "dotoval" za slovo "podporoval". S tím, že po přečtení titulků možná vyjde ještě najevo, že Pjakin nás nenapadá, že by nás SSSR dotoval. A je to jenom, když vy chcete vrátit tohle (nějaká klanově korporátní skupina), tak mi zase tohle.


[quote="pid:14131, uid:372"]Já pouze nesouhlasím s Pjakinem, že by nás SSSR dotoval[/quote] Jistě je třeba rozlišovat a proto to dotování periferií beru "obecně" a ne konkrétně (kde záleží případ od případu). To je bloková struktura, "každý chvilku tahá pilku". My měli jsme lepší výchozí podmínky, už za Rakouska-Uherska sem byl přesunut průmysl. A možná i v něčem relativně dobrou pracovní morálku obyvatel (zlaté české ručičky), jenom mě mrzí, že o to teď přicházíme. A připojuji se k nesouhlasu a vyměňuji slovo "dotoval" za slovo "podporoval". S tím, že po přečtení titulků možná vyjde ještě najevo, že Pjakin nás nenapadá, že by nás SSSR dotoval. A je to jenom, když vy chcete vrátit tohle (nějaká klanově korporátní skupina), tak mi zase tohle.

Tuší zde někdo, o čem konkrétně mluví Pjakin v souvislosti se smrtí Heydricha? Co našel?


Tuší zde někdo, o čem konkrétně mluví Pjakin v souvislosti se smrtí Heydricha? Co našel?

v souvislosti se smrtí Heydricha?

Týká se to okultního centra židů a Golema.


[quote="pid:14145, uid:372"]v souvislosti se smrtí Heydricha?[/quote] Týká se to okultního centra židů a Golema.

Týká se to okultního centra židů a Golema.


Jistě. Ale ví někdo, o co konkrétně šlo?


[quote="pid:14152, uid:312"]Týká se to okultního centra židů a Golema.[/quote] Jistě. Ale ví někdo, o co konkrétně šlo?

Jistě. Ale ví někdo, o co konkrétně šlo?

Ak som to správne pochopil, kto to vedel, už nežije, ani jeho pomocníci.
Skús pátrať po tomto: Rudolf II.
Apoštolské nunciá v Prahe za čias Rudolfa II.
Španielski veľvyslanci v Prahe počas doby Rudolfa II.
Benátski vyslanci v Prahe počas doby Rudolfa II.
Rosekruciánske združenie.
Praha ako okultné centrum.
Rudolf II. dúfal, že s pomocou mágov, alchymistov, astronómov, matematikov a ďalších učencov odhalí najskrytejšie tajomstvá ľudského poznania a židovského mysticizmu.
Okrem iných žili vtedy na cisárskom dvore John Dee, Edward Kelley, Tycho Brahe, Johannes Kepler a Giordano Bruno. Pražský rabín Jehuda Löw ben Becalel mal s Rudolfom osobný pohovor 23. februára 1592. Historici predpokladajú, že šlo o rozpravy o kabale. Z tých čias pochádza i slávna legenda o Golemovi.


PS. Rudolf II. mal prezývku „rakúsky Hermes Trismegistos“.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hermes_Trismegistos


[quote="pid:14153, uid:372"]Jistě. Ale ví někdo, o co konkrétně šlo?[/quote] **Ak som to správne pochopil, kto to vedel, už nežije, ani jeho pomocníci.** Skús pátrať po tomto: Rudolf II. Apoštolské nunciá v Prahe za čias Rudolfa II. Španielski veľvyslanci v Prahe počas doby Rudolfa II. Benátski vyslanci v Prahe počas doby Rudolfa II. Rosekruciánske združenie. Praha ako okultné centrum. Rudolf II. dúfal, že s pomocou mágov, alchymistov, astronómov, matematikov a ďalších učencov odhalí najskrytejšie tajomstvá ľudského poznania a židovského mysticizmu. Okrem iných žili vtedy na cisárskom dvore John Dee, Edward Kelley, Tycho Brahe, Johannes Kepler a Giordano Bruno. Pražský rabín Jehuda Löw ben Becalel mal s Rudolfom osobný pohovor 23. februára 1592. Historici predpokladajú, že šlo o rozpravy o kabale. Z tých čias pochádza i slávna legenda o Golemovi. PS. Rudolf II. mal prezývku „rakúsky Hermes Trismegistos“. https://cs.wikipedia.org/wiki/Hermes_Trismegistos
Upravené 1. 5. 2021 o 23:47

Skús pátrať po tomto


Díky za info i nápovědu. Nějaký tip, kromě googlu? Dík smile


P.S. o Rudolfovi II jsem našel tuto větu: "Neustále se pokouší úplně odstranit Boha, aby mohl v budoucnu sloužit jinému pánu.“


[quote="pid:14155, uid:84"]Skús pátrať po tomto[/quote] Díky za info i nápovědu. Nějaký tip, kromě googlu? Dík :) P.S. o Rudolfovi II jsem našel tuto větu: "Neustále se pokouší úplně odstranit Boha, aby mohl v budoucnu sloužit jinému pánu.“
Upravené 1. 5. 2021 o 23:06

Díky za info i nápovědu. Nějaký tip, kromě googlu? Dík

Dal som len odporúčanie. Ty teraz stráviš pár rokov v knižniciach a následne mi prídeš vynadať, že to bola slepá cesta, alebo sa poďakovať za správne nasmerovanie. Možno mi potom podrobne vysvetlíš odpoveď na Tvoju dnešnú otázku.
PS. Skús začať v súkromnej knižnici Habsburgovcov.


[quote="pid:14162, uid:372"]Díky za info i nápovědu. Nějaký tip, kromě googlu? Dík[/quote] Dal som len odporúčanie. Ty teraz stráviš pár rokov v knižniciach a následne mi prídeš vynadať, že to bola slepá cesta, alebo sa poďakovať za správne nasmerovanie. Možno mi potom podrobne vysvetlíš odpoveď na Tvoju dnešnú otázku. PS. Skús začať v súkromnej knižnici Habsburgovcov.
Upravené 1. 5. 2021 o 23:34

Pozrite aj tu:


Díky moc! Velmi zajímavé.


[quote="pid:14166, uid:156"]Pozrite aj tu:[/quote] Díky moc! Velmi zajímavé.

co sa tykalo dotovania, tam slo skor o prepocet. Gorbacov spustil uspesne perestrojku aj z dovodu (samozrejme nebol ten ozajstny), ze im vyslo, ze ked sa prepocital plyn a ropa na svetove ceny, tak bola to cista dotacia pre ostatne krajiny, pretoze tovar ktory sa za to dovazal od nas, nebol podla mna spravne oceneny. Napr. v r.95 som kupovala si vlnenu latku, ktoru vyrabali slovenske podniky (vysoka kvalita, naozaj bez prehanania) za 300 SKK/m. V tom istom case britske latky stali x-krat viac (v sucasnosti cca 60 eur/m). Slovenske latky uz ani nenajdeme, bud su zlikvidovane alebo produkuju latku pre tie britske firmy. Ale aj keby existovali, tak proste budu urcite lacnejsie...lebo nemaju tie odbytove siete, marketing, znacka, moda apod.
Takze tovar, ktory isiel do ZSSR bol v prepocte na marky ci dolare podstatne lacnejsi ako plyn ktory sa exportoval. Kvalitativny aspekt tam nebol podla mna uvazeny....vlnene sako je stale vlnene sako. A to sa prenieslo do celeho uvazovania ruskych analytikov. Ono je tazko aj povedat, ako to malo byt spravne....niektore vyrobky nikdy nemali tu kvalitu, ako bol zapadny ekvivalent a preto sa ludia besneli v Tuzexe po tom. Druha vec je, ze momentalne na Zapade sa to dost znicilo presunom vyroby do Ciny, takze kvalita je uz velmi draha....napr. tak kvalitne kozene cizmy ako za socializmu (skutocne v podstate neznicitelne pri normalnom noseni) uz som nenasla ani za 3-nasobne ceny....aj tie najdrahsie topanky mi vydrzia mozno 3 roky, tazko viac


co sa tykalo dotovania, tam slo skor o prepocet. Gorbacov spustil uspesne perestrojku aj z dovodu (samozrejme nebol ten ozajstny), ze im vyslo, ze ked sa prepocital plyn a ropa na svetove ceny, tak bola to cista dotacia pre ostatne krajiny, pretoze tovar ktory sa za to dovazal od nas, nebol podla mna spravne oceneny. Napr. v r.95 som kupovala si vlnenu latku, ktoru vyrabali slovenske podniky (vysoka kvalita, naozaj bez prehanania) za 300 SKK/m. V tom istom case britske latky stali x-krat viac (v sucasnosti cca 60 eur/m). Slovenske latky uz ani nenajdeme, bud su zlikvidovane alebo produkuju latku pre tie britske firmy. Ale aj keby existovali, tak proste budu urcite lacnejsie...lebo nemaju tie odbytove siete, marketing, znacka, moda apod. Takze tovar, ktory isiel do ZSSR bol v prepocte na marky ci dolare podstatne lacnejsi ako plyn ktory sa exportoval. Kvalitativny aspekt tam nebol podla mna uvazeny....vlnene sako je stale vlnene sako. A to sa prenieslo do celeho uvazovania ruskych analytikov. Ono je tazko aj povedat, ako to malo byt spravne....niektore vyrobky nikdy nemali tu kvalitu, ako bol zapadny ekvivalent a preto sa ludia besneli v Tuzexe po tom. Druha vec je, ze momentalne na Zapade sa to dost znicilo presunom vyroby do Ciny, takze kvalita je uz velmi draha....napr. tak kvalitne kozene cizmy ako za socializmu (skutocne v podstate neznicitelne pri normalnom noseni) uz som nenasla ani za 3-nasobne ceny....aj tie najdrahsie topanky mi vydrzia mozno 3 roky, tazko viac

Poznámka (před zhlédnutím Pjakina):
Na Ruskou civilizaci je velký tlak, který se projevuje i v emocích u V.V.Pjakina. Je to trochu "uštěpačná" poznámka: "ať zaplatí česko-slovensko co obdrželi od SSSR" - ví přece přesně jaké procesy probíhali (a pád zradou nejvyšších představitelů SSSR nás také poškodil - národy žijící s socialistickém bloku i rozvojové země). Sice je to od západních přátel nehoráznost (což je u nich norma), jenže podpindosy nepřesvědčí a sympatizanty tím může odrazovat.


Oprava, upřesnění:
Bylo chybou reagovat před zhlédnutím videa V.V.Pjakin dotování periferií neřešil, mluvil o dárečcích, které SSSR dávala státům bývalého socialistického bloku a ani nebyl nijak uštěpačný. Z kontextu vyplynulo, že v tomto případě darovala velké ambasády i menším státům, pro mě v zamlčení dávala možnost působit srze tyto státy na rozkladu Ruska. Řešení je jednoduché, což se nakonec i stalo (ale ještě je v procesu, uvidíme jak to dopadne), zmenšit ambasády na úroveň skutečného významu státu a tím by došlo k podpoře "mezimoří" (které je pro nás tak jako tak výhodné, s tím, že si asi všichni zde přejeme, aby to nebyl konglomerát, ale bloková struktura, něco jako nové RVHP). Vše se pak bude řešit skrze Vídeň a jednotlivé státy přijdou o své výhodné pozice (mohli jsme při větší ambasádě získávat více zakázek na Ruský trh, mimojiné) a bude to tedy, výstraha příště zkoušet něco na Rusko. Pro nás (Český a Slovenský stát) je priorita zbavit se podpindosů (Vrbětice - k tomu slouží), jenom tak můžeme získat co nejrychleji důstojnější místo v novém budoucím přeformátovaném světě bez pax-banditana.


Podpora od Ruského světa (ne dotování)
Nicméně to téma dotování se dobře probralo. Shrnuji jde o "princip" Ruského světa, v něm jsou periferie podporovány, aby získali svoji státnost a plnohodnotně se začlenili do celé ruské civilizace. Na rozdíl od západu, který nové území (kde má vliv) buďto zdrojově vysává nebo vyhubí obyvatelstvo (indiáni). S tím, že praxe je pak různorodá, protože v Rusku jako všude jinde v naší současné davo-elitární společnosti je mnoho darebáků a zrádců.


Poznámka k materiálnímu hledisku:
Tohle je nám vnuceno, přepočítávat vše na peníze na majetek, ale to je to statické omezené vnímání, je potřeba zaměřit se více na procesy. Mnohé ezoterické a náboženské proudy a učení zdůrazňují, že jsme obdrželi od Boha dostatek zdrojů pro svůj život, ale už zapomínají a opomíjejí to, že o každé zdroje je potřeba se dobře starat, umět hospodařit (řídit procesy - "samosato", základní trik jak odvést lidi od snahy řídit společnost ku prospěchu většiny). Materiální bohatství se může snadno rozplynout. Připomenu divadlo Járy Cimrmana (i když je Svěrák darebák, podařilo se mu zapsat do české kultury):
"Prosím Vás, co je to důl, to je díra v zemi, to Vám nikdo ukrást přeci nemůže!"


[quote="pid:14120, uid:426"]Poznámka (před zhlédnutím Pjakina): Na Ruskou civilizaci je velký tlak, který se projevuje i v emocích u V.V.Pjakina. Je to trochu "uštěpačná" poznámka: "ať zaplatí česko-slovensko co obdrželi od SSSR" - ví přece přesně jaké procesy probíhali (a pád zradou nejvyšších představitelů SSSR nás také poškodil - národy žijící s socialistickém bloku i rozvojové země). Sice je to od západních přátel nehoráznost (což je u nich norma), jenže podpindosy nepřesvědčí a sympatizanty tím může odrazovat.[/quote] Oprava, upřesnění: Bylo chybou reagovat před zhlédnutím videa V.V.Pjakin dotování periferií neřešil, mluvil o dárečcích, které SSSR dávala státům bývalého socialistického bloku a ani nebyl nijak uštěpačný. Z kontextu vyplynulo, že v tomto případě darovala velké ambasády i menším státům, pro mě v zamlčení dávala možnost působit srze tyto státy na rozkladu Ruska. Řešení je jednoduché, což se nakonec i stalo (ale ještě je v procesu, uvidíme jak to dopadne), zmenšit ambasády na úroveň skutečného významu státu a tím by došlo k podpoře "mezimoří" (které je pro nás tak jako tak výhodné, s tím, že si asi všichni zde přejeme, aby to nebyl konglomerát, ale bloková struktura, něco jako nové RVHP). Vše se pak bude řešit skrze Vídeň a jednotlivé státy přijdou o své výhodné pozice (mohli jsme při větší ambasádě získávat více zakázek na Ruský trh, mimojiné) a bude to tedy, výstraha příště zkoušet něco na Rusko. Pro nás (Český a Slovenský stát) je priorita zbavit se podpindosů (Vrbětice - k tomu slouží), jenom tak můžeme získat co nejrychleji důstojnější místo v novém budoucím přeformátovaném světě bez pax-banditana. Podpora od Ruského světa (ne dotování) Nicméně to téma dotování se dobře probralo. Shrnuji jde o "princip" Ruského světa, v něm jsou periferie podporovány, aby získali svoji státnost a plnohodnotně se začlenili do celé ruské civilizace. Na rozdíl od západu, který nové území (kde má vliv) buďto zdrojově vysává nebo vyhubí obyvatelstvo (indiáni). S tím, že praxe je pak různorodá, protože v Rusku jako všude jinde v naší současné davo-elitární společnosti je mnoho darebáků a zrádců. Poznámka k materiálnímu hledisku: Tohle je nám vnuceno, přepočítávat vše na peníze na majetek, ale to je to statické omezené vnímání, je potřeba zaměřit se více na procesy. Mnohé ezoterické a náboženské proudy a učení zdůrazňují, že jsme obdrželi od Boha dostatek zdrojů pro svůj život, ale už zapomínají a opomíjejí to, že o každé zdroje je potřeba se dobře starat, umět hospodařit (řídit procesy - "samosato", základní trik jak odvést lidi od snahy řídit společnost ku prospěchu většiny). Materiální bohatství se může snadno rozplynout. Připomenu divadlo Járy Cimrmana (i když je Svěrák darebák, podařilo se mu zapsat do české kultury): "Prosím Vás, co je to důl, to je díra v zemi, to Vám nikdo ukrást přeci nemůže!"
Upravené 2. 5. 2021 o 17:01

V.V.Pjakin dotování periferií neřešil, mluvil o dárečcích,


Také jsem již pořad shlédul, zde to neřešil, ale v minulosti ano. Ale jak jsem již napsal, je to zřejmě rétorika určená domácímu publiku - a v mnoha ohledech opodstatněná, akorát vůči ČSSR již tolik ne.


Tohle je nám vnuceno, přepočítávat vše na peníze na majetek,


V tom máte pravdu. Já to ani nemyslel tak, že my jim miliardu, oni nám miliardu. Ta výsada hospodařit "na svém", bez toho, aby na vás někdo parazitoval, se materiálnímu chápání vymyká a souhlasím, že umožnění tohoto se dá považovat v jistém smyslu za poskytnutý benefit.
Pjakin ale dříve mluvil vyloženě o materiální, peněžní podpoře periferií. A například současné Bělorusko tomu odpovídá na 100 %.


[quote="pid:14209, uid:426"]V.V.Pjakin dotování periferií neřešil, mluvil o dárečcích,[/quote] Také jsem již pořad shlédul, zde to neřešil, ale v minulosti ano. Ale jak jsem již napsal, je to zřejmě rétorika určená domácímu publiku - a v mnoha ohledech opodstatněná, akorát vůči ČSSR již tolik ne. [quote="pid:14209, uid:426"]Tohle je nám vnuceno, přepočítávat vše na peníze na majetek,[/quote] V tom máte pravdu. Já to ani nemyslel tak, že my jim miliardu, oni nám miliardu. Ta výsada hospodařit "na svém", bez toho, aby na vás někdo parazitoval, se materiálnímu chápání vymyká a souhlasím, že umožnění tohoto se dá považovat v jistém smyslu za poskytnutý benefit. Pjakin ale dříve mluvil vyloženě o materiální, peněžní podpoře periferií. A například současné Bělorusko tomu odpovídá na 100 %.
Upravené 2. 5. 2021 o 14:11

Zdravia všetkým.
Pridám troškou do mlyna aj ja. Čo sa týka vzájomného dotovania ČSSR a CCCP tak to začína v bani Jachymov. Urán vyťažený po druhej setovej na tomto mieste putoval do CCCP. Bol to prvý štiepny materiál ktorý pomohol naštartovať atómový program v CCCP. Dostali sme za to odmenu kompletné technologiu atómových elektrární. Atómové elektrárne postavené za čias ČSSR boli postavené nami a nie ľuďmi z CCCP, aj keď v určitých prípadoch odborníci z CCCP nám pomáhali. Stačí si na pripomenutie pozrieť seriál tuším že sa volá Inžinierska odysea s Kukurom v jednej z hlavných úloh. Vzájomná spolupráca bola aj v letectve, MiG od CCCP, a podzvukove tréningové Albatrosy od ČSSR.
Trošku rýpnem aj do otázky GOLEMA, čo ste všetci zabudli na legendárne filmy Cisárov pekár Pekárov Cisár? To ste vážne brali iba ako rozprávky? Tam je GOLEM vysvetlený.
S pozdravom Peter.


Zdravia všetkým. Pridám troškou do mlyna aj ja. Čo sa týka vzájomného dotovania ČSSR a CCCP tak to začína v bani Jachymov. Urán vyťažený po druhej setovej na tomto mieste putoval do CCCP. Bol to prvý štiepny materiál ktorý pomohol naštartovať atómový program v CCCP. Dostali sme za to odmenu kompletné technologiu atómových elektrární. Atómové elektrárne postavené za čias ČSSR boli postavené nami a nie ľuďmi z CCCP, aj keď v určitých prípadoch odborníci z CCCP nám pomáhali. Stačí si na pripomenutie pozrieť seriál tuším že sa volá Inžinierska odysea s Kukurom v jednej z hlavných úloh. Vzájomná spolupráca bola aj v letectve, MiG od CCCP, a podzvukove tréningové Albatrosy od ČSSR. Trošku rýpnem aj do otázky GOLEMA, čo ste všetci zabudli na legendárne filmy Cisárov pekár Pekárov Cisár? To ste vážne brali iba ako rozprávky? Tam je GOLEM vysvetlený. S pozdravom Peter.

Trošku rýpnem aj do otázky GOLEMA, čo ste všetci zabudli na legendárne filmy Cisárov pekár Pekárov Cisár? To ste vážne brali iba ako rozprávky?

Tiež sa dívam na to inak...v tom filme je toho dosť...mgr. Kelly, sIrael...
Aj keď iDnes je bulvár, ale po rokoch pravda vždy vyplaví na povrch...https://www.idnes.cz/revue/spolecnost/vanocni-pohadky-cisaruv-pekar-pekaruv-cisar-werich-krejcik-taussig-magazin-dnes.A191206_101335_lidicky_zar
A k tomu Werichovi...umelec možno dobrý, ale ako človek...autor posledného príspevku za týmto článkom http://pohranicnik.blogspot.com/2015/06/werichuv-utek-do-nsr-za-asistence.html to o ňom povedal viac než bez servítky...


[quote="pid:14221, uid:14"]Trošku rýpnem aj do otázky GOLEMA, čo ste všetci zabudli na legendárne filmy Cisárov pekár Pekárov Cisár? To ste vážne brali iba ako rozprávky?[/quote] Tiež sa dívam na to inak...v tom filme je toho dosť...mgr. Kelly, sIrael... Aj keď iDnes je bulvár, ale po rokoch pravda vždy vyplaví na povrch...https://www.idnes.cz/revue/spolecnost/vanocni-pohadky-cisaruv-pekar-pekaruv-cisar-werich-krejcik-taussig-magazin-dnes.A191206_101335_lidicky_zar A k tomu Werichovi...umelec možno dobrý, ale ako človek...autor posledného príspevku za týmto článkom http://pohranicnik.blogspot.com/2015/06/werichuv-utek-do-nsr-za-asistence.html to o ňom povedal viac než bez servítky...

Jan Werich byl osobnost

To, že byl osobnost, neříká nic o jeho mravnosti. Osobností je i Kájínek.


[quote="pid:14237, uid:270"]Jan Werich byl osobnost[/quote] To, že byl osobnost, neříká nic o jeho mravnosti. Osobností je i Kájínek.

Jeden z argumentu Turecka pro nakup s400 namisto patriotu bzl ten, ze Turecko dostane kompet vyrobni dokumentaci od Ruska.
U nas se taky vyrabely tanky podle dokumentace obdrzene zdarma od SSSR. Tak si predstavuju podporu spojencu.


Jeden z argumentu Turecka pro nakup s400 namisto patriotu bzl ten, ze Turecko dostane kompet vyrobni dokumentaci od Ruska. U nas se taky vyrabely tanky podle dokumentace obdrzene zdarma od SSSR. Tak si predstavuju podporu spojencu.

Jak je důležitá otázka vlajky o které Pjakin opakovaně mluví ...


608f87d11b3bc


Jak je důležitá otázka vlajky o které Pjakin opakovaně mluví ... ![608f87d11b3bc](serve/attachment&path=608f87d11b3bc)

Altajský vlasovci , vlajka vlasovcú


Opet jsem si poslechnul V.Pjakina a jeho komentare o RU vlajce...Trikolora versus Cervena s srpem a kladivem.....
Je jasne , ze s postupujici suverenizaci Ruska k tomu drive ci pozdeji dojde !
Nemuze zde nekdo okomentovat....jak cely proces probiha. ?
Zdali to schvaluje DUMA a potvrzuje President ?? nebo je k tomu treba zmenit ustavu etc.
Na netu jsem sice nasel jak mam vlajku vyvesovat atd... ale ....
Predem dekuji.


[quote="pid:14098, uid:78"]Altajský vlasovci , vlajka vlasovcú[/quote] Opet jsem si poslechnul V.Pjakina a jeho komentare o RU vlajce...Trikolora versus Cervena s srpem a kladivem..... Je jasne , ze s postupujici suverenizaci Ruska k tomu drive ci pozdeji dojde ! Nemuze zde nekdo okomentovat....jak cely proces probiha. ? Zdali to schvaluje DUMA a potvrzuje President ?? nebo je k tomu treba zmenit ustavu etc. Na netu jsem sice nasel jak mam vlajku vyvesovat atd... ale .... Predem dekuji.

To, že byl osobnost, neříká nic o jeho mravnosti. Osobností je i Kájínek.
Jako Osvobozený divadlo jiná jiná liga než projekt Cimrman. Jan Werich byl takovej zvláštní frankofonní marxista.


[quote="pid:14238, uid:312"]To, že byl osobnost, neříká nic o jeho mravnosti. Osobností je i Kájínek.[/quote]Jako Osvobozený divadlo jiná jiná liga než projekt Cimrman. Jan Werich byl takovej zvláštní frankofonní marxista.

Jako Osvobozený divadlo jiná jiná liga než projekt Cimrman. Jan Werich byl takovej zvláštní

golem
A kdoví, možná oni jsou tou nenápadnou příměsí, díky které jsme na tomto exponovaném rozhraní vydrželi cca 1500 let, možná víc...


[quote="pid:14567, uid:190"]Jako Osvobozený divadlo jiná jiná liga než projekt Cimrman. Jan Werich byl takovej zvláštní[/quote] golem [quote="pid:14143, uid:240"]A kdoví, možná oni jsou tou nenápadnou příměsí, díky které jsme na tomto exponovaném rozhraní vydrželi cca 1500 let, možná víc...[/quote]

Nemuze zde nekdo okomentovat....jak cely proces probiha. ?


Nevím, jak probíhá schvalování, ale hledala jsem, jak probíhalo schvalování slovenské vlajky po r. 1989, protože si k tomu nic nepamatuji, najednou tu vlajka byla. Na wikipedii se píše:
Po nežnej revolúcii (v roku 1989) sa 1. marca 1990 ústavným zákonom opäť zaviedla trojpruhová vlajka (bez znaku). Používanie znaku na vlajke sa stalo nevyhnutnosťou od roku 1991, aby sa zabránilo zámenám s podobnými novými vlajkami Ruska a Slovinska. Keďže v tom čase bolo treba riešiť iné politické problémy, objavila sa nová vlajka so znakom až v 9. hlave Ústavy SR. Prvýkrát zaviala pred Bratislavským hradom 3. septembra 1992 o 20:22.


Niektoré detaily formy slovenskej štátnej vlajky určil až Zákon NR SR z 18. februára 1993.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vlajka_Slovenska


[quote="pid:14566, uid:346"]Nemuze zde nekdo okomentovat....jak cely proces probiha. ?[/quote] Nevím, jak probíhá schvalování, ale hledala jsem, jak probíhalo schvalování slovenské vlajky po r. 1989, protože si k tomu nic nepamatuji, najednou tu vlajka byla. Na wikipedii se píše: Po nežnej revolúcii (v roku 1989) sa 1. marca 1990 ústavným zákonom opäť zaviedla trojpruhová vlajka (bez znaku). Používanie znaku na vlajke sa stalo nevyhnutnosťou od roku 1991, aby sa zabránilo zámenám s podobnými novými vlajkami Ruska a Slovinska. Keďže v tom čase bolo treba riešiť iné politické problémy, objavila sa nová vlajka so znakom až v 9. hlave Ústavy SR. Prvýkrát zaviala pred Bratislavským hradom 3. septembra 1992 o 20:22. Niektoré detaily formy slovenskej štátnej vlajky určil až Zákon NR SR z 18. februára 1993. https://sk.wikipedia.org/wiki/Vlajka_Slovenska
Upravené 5. 5. 2021 o 08:10

Praha zpět část Stromovky nedostane. Nemá na ni nárok
Praha nemá nárok na to, aby zpět od ruské ambasády doslata část pozemku Stromovky,
který ji podle magistrátu a Prahy 7 patří neoprávněně. Pozemek byl v roce 1972 diplomatickým servisem převeden do trvalého užívání sovětského velvyslanectví.
Budovy na pozemku tak vlastní Rusko, které je odkoupilo.
https://cz.sputniknews.com/20210629/praha-zpet-cast-stromovky-nedostane-nema-na-ni-narok-14993613.html


Praha zpět část Stromovky nedostane. Nemá na ni nárok Praha nemá nárok na to, aby zpět od ruské ambasády doslata část pozemku Stromovky, který ji podle magistrátu a Prahy 7 patří neoprávněně. Pozemek byl v roce 1972 diplomatickým servisem převeden do trvalého užívání sovětského velvyslanectví. Budovy na pozemku tak vlastní Rusko, které je odkoupilo. https://cz.sputniknews.com/20210629/praha-zpet-cast-stromovky-nedostane-nema-na-ni-narok-14993613.html
3.71k
31
16
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept