Naši analytici
Neriadený rozklad, riadený odstrel alebo transformácia
Ori

https://oracle911blog.wordpress.com/2021/04/28/neriadeny-rozklad-riadeny-odstrel-alebo-transformacia/


předložené tři možnosti vývoje z hlediska GP:


  1. krach řízení GP (zánik lidstva) - GP nechá zničit Rusko ("když ne my tak nikdo") - na to je GP příliš chytrý
  2. vznikne nový GP založený Ruskem - GP podpoří dočasně Rusko, aby ho následně zničil, ale prohraje ("nevzdáme se do poslední chvíle") - to probíhá
  3. GP se sám přeformátuje ("uznáme svoje chyby a změníme se") - ta možnost tu je

K bodu tři mám poznámku, zde Oracle uvádí, že se GP přetransformuje na vnitřního prediktora Atlantického světa, pak mohly být dvě nová křídla nového lidského GP: vnitřní prediktor atlantického světa a vnitřní prediktor ruského světa (Rusko převezme euroasijské křídlo) - tandemové řízení je efektivní.


[quote="pid:13767, uid:68"]https://oracle911blog.wordpress.com/2021/04/28/neriadeny-rozklad-riadeny-odstrel-alebo-transformacia/[/quote] předložené tři možnosti vývoje z hlediska GP: 1. krach řízení GP (zánik lidstva) - GP nechá zničit Rusko ("když ne my tak nikdo") - na to je GP příliš chytrý 2. vznikne nový GP založený Ruskem - GP podpoří dočasně Rusko, aby ho následně zničil, ale prohraje ("nevzdáme se do poslední chvíle") - to probíhá 3. GP se sám přeformátuje ("uznáme svoje chyby a změníme se") - ta možnost tu je K bodu tři mám poznámku, zde Oracle uvádí, že se GP přetransformuje na vnitřního prediktora Atlantického světa, pak mohly být dvě nová křídla nového lidského GP: vnitřní prediktor atlantického světa a vnitřní prediktor ruského světa (Rusko převezme euroasijské křídlo) - tandemové řízení je efektivní.
Upravené 29. 4. 2021 o 07:42

Zdravia ti Atom.
K tomu aby sa súčasný GP zmenil na podobu akú má (mal) vnútorný prediktor CCCP nemá predpoklady. Chýba mu k tomu to najdôležitejšie schopnosť navýšiť morálny etalon. Používan slovko morálny iba preto lebo u väčšiny ľudí to spustí konkrétne myšlienkové pochody. GP takéhoto navýšenia nebude schopný. Jeho " morálny" etalon umožňuje priať riešenie ktoré by priamo alebo nepriamo zabilo šesť miliárd obyvateľov Zeme. K takého skoku vo vývoji dochádza v kritických okamžikoch keď je nevyhnutné buď sa zmeniť a stať sa viac pravým človekom ktorý sa vzdá parazitizmu. Alebo sa rozhodne zachrániť parazitizmus za cenu straty schopnosti byť človekom. GP jednoznačne ukázal že parazitizmu sa vzdať nemieni ani teraz a ani v budúcnosti. GP sa zacyklil do pre neho neriešiteľné ho pekla z ktorého nevidí cestu von. Jeho putá je davovo elitarna spoločnosť snaha udržať daný systém mu neumožňuje rásť morálne a intelektuálne, udržať davovo elitarnu spoločnosť je v priamom rozpore s Božím zámerom. GP ako taký bude zničený zásahom z hora v momente keď si bude istý vlastným víťazstvom.
S pozdravom Peter.


Zdravia ti Atom. K tomu aby sa súčasný GP zmenil na podobu akú má (mal) vnútorný prediktor CCCP nemá predpoklady. Chýba mu k tomu to najdôležitejšie schopnosť navýšiť morálny etalon. Používan slovko morálny iba preto lebo u väčšiny ľudí to spustí konkrétne myšlienkové pochody. GP takéhoto navýšenia nebude schopný. Jeho " morálny" etalon umožňuje priať riešenie ktoré by priamo alebo nepriamo zabilo šesť miliárd obyvateľov Zeme. K takého skoku vo vývoji dochádza v kritických okamžikoch keď je nevyhnutné buď sa zmeniť a stať sa viac pravým človekom ktorý sa vzdá parazitizmu. Alebo sa rozhodne zachrániť parazitizmus za cenu straty schopnosti byť človekom. GP jednoznačne ukázal že parazitizmu sa vzdať nemieni ani teraz a ani v budúcnosti. GP sa zacyklil do pre neho neriešiteľné ho pekla z ktorého nevidí cestu von. Jeho putá je davovo elitarna spoločnosť snaha udržať daný systém mu neumožňuje rásť morálne a intelektuálne, udržať davovo elitarnu spoločnosť je v priamom rozpore s Božím zámerom. GP ako taký bude zničený zásahom z hora v momente keď si bude istý vlastným víťazstvom. S pozdravom Peter.

K tomu aby sa súčasný GP zmenil na podobu akú má (mal) vnútorný prediktor CCCP nemá predpoklady. Chýba mu k tomu to najdôležitejšie schopnosť navýšiť morálny etalon. Používan slovko morálny iba preto lebo u väčšiny ľudí to spustí konkrétne myšlienkové pochody. GP takéhoto navýšenia nebude schopný.


Skratka ak GP nezmení svoju morálku/marvnosť, tak ich to zomelie...


[quote="pid:13814, uid:14"]K tomu aby sa súčasný GP zmenil na podobu akú má (mal) vnútorný prediktor CCCP nemá predpoklady. Chýba mu k tomu to najdôležitejšie schopnosť navýšiť morálny etalon. Používan slovko morálny iba preto lebo u väčšiny ľudí to spustí konkrétne myšlienkové pochody. GP takéhoto navýšenia nebude schopný.[/quote] Skratka ak GP nezmení svoju morálku/marvnosť, tak ich to zomelie...

Moderátor

K tomu aby sa súčasný GP zmenil na podobu akú má


Nepovažuji GP přímo za subjekt, spíše za informační modul. Subjekty určující tvář informačního modulu přímo jsou tvůrci a obsluha tohoto modulu (a pozor týká se i subjektů z dávné minulosti). Tvrdíš, že současná žijící obsluha nedokáže změnit svoji mravnost. To, ale neznamená, že se modul nezmění a nepřizpůsobí novým podmínkám. Modul totiž ovlivňuje nejenom přání úzké skupiny, ale i okolní podmínky a z nich nejvýznamnější parametr je úroveň mravnosti celého lidstva (lump se bude skrývat a může dočasně přestat škodit, aby nebyl odhalen a nebo dokonce začít konat z donucení dobro a čekat až se zapomene). Obsluha současného modulu se dočasně vzdá své pozice globálního prediktora a přenechá hlavní roli lidštějšímu modulu a jako obsluha stále významného modulu jednoho křídla může usilovat převzít po nějaké době funkci hlavního prediktora (ten proces by byl složitý - začali by i ozdravné procesy, výsledek je obtížně předvídat, ale možná je to nejlepší cesta našeho rozvoje - nemohli by jsme polevit v pozornosti a úsilí, aby se nevrátila dřívější podoba GP).


Příklad:
Šlechtic se vzdá trůnu a přidá se na stranu nového krále a podřídí se mu, protože vidí že jinak by byla poražena a zničena celá říše a proto ho bude podporovat a třeba usilovat, aby jeho potomci se dostali znova na trůn v upevněné říši (pak nový král vlastně pracoval na jeho zájmech). Démonická (současná obsluha GP) a lidská psychika je schopná pracovat na cílech, které se uskuteční i po dlouhé době jejich existence v tomto světě.


[quote="pid:13814, uid:14"]K tomu aby sa súčasný GP zmenil na podobu akú má[/quote] Nepovažuji GP přímo za subjekt, spíše za informační modul. Subjekty určující tvář informačního modulu přímo jsou tvůrci a obsluha tohoto modulu (a pozor týká se i subjektů z dávné minulosti). Tvrdíš, že současná žijící obsluha nedokáže změnit svoji mravnost. To, ale neznamená, že se modul nezmění a nepřizpůsobí novým podmínkám. Modul totiž ovlivňuje nejenom přání úzké skupiny, ale i okolní podmínky a z nich nejvýznamnější parametr je úroveň mravnosti celého lidstva (lump se bude skrývat a může dočasně přestat škodit, aby nebyl odhalen a nebo dokonce začít konat z donucení dobro a čekat až se zapomene). Obsluha současného modulu se dočasně vzdá své pozice globálního prediktora a přenechá hlavní roli lidštějšímu modulu a jako obsluha stále významného modulu jednoho křídla může usilovat převzít po nějaké době funkci hlavního prediktora (ten proces by byl složitý - začali by i ozdravné procesy, výsledek je obtížně předvídat, ale možná je to nejlepší cesta našeho rozvoje - nemohli by jsme polevit v pozornosti a úsilí, aby se nevrátila dřívější podoba GP). Příklad: Šlechtic se vzdá trůnu a přidá se na stranu nového krále a podřídí se mu, protože vidí že jinak by byla poražena a zničena celá říše a proto ho bude podporovat a třeba usilovat, aby jeho potomci se dostali znova na trůn v upevněné říši (pak nový král vlastně pracoval na jeho zájmech). Démonická (současná obsluha GP) a lidská psychika je schopná pracovat na cílech, které se uskuteční i po dlouhé době jejich existence v tomto světě.

K plné odpovědi na tuto otázku je třeba probrat způsoby, jak se GP obnovuje v návaznosti pokolení. Já jsem zatím objevil 3 možné způsoby (a netuším, jestli je ten seznam přesný):


  1. Dynasticky (tj. předání patřičných kódů a klíčů vycvičenému následníkovi ze své rodiny) - např. Královská rodina Velké Británie.
  2. Znovuzrozením - např. Dalajláma (probíhají tam prý speciální procedury, aby si "rozvzpoměl" na předchozí životy).
  3. Vychování nějakým způsobem vybraného jedince mimo rodinu v adopci - Sofie vychovávaná jakoby dědečkem nastrčeným Převorstvím Sionským.

Z hlediska GP považuji za nejbezpečnější to znovuzrození (např. Dalajláma)._


Dynastické předávání s sebou nese moznost zásahu Prozřetelnosti/Náhody. Asi bych odhadl, že je tedy potenciálně více tvůrčí, je-li potřeba přijít s něčím novým (např. nová ideologie), tak je to asi nutnost. Jenže Prozřetelnost/Náhoda můžou zapůsobit i tak, že daný jedinec nepřijme za své cíle GP a pokusí se o vzpouru. Pár takových vzpour zevnitř širších rodin GP známe - podle mě např. Ježíš (z domu=rodu Davidova = krále židů = jeden z nástrojů GP). Situaci asi komplikuje množství potomků, jenž sice nebyli vybráni do funkce v GP (nebyli jim speciálním aktem předány finální kódy a klíče), ale minimálně část potřebné výchovy se jim dostalo.


Pokud se toto stane (např. Ježíš) musí vydávat mnoho sil na překonání takovéto vzpoury zevnitř, ale už dokázali, že to dokážní nejpozději při výměně pokolení nového kultu obrátit jeho působení ve prospěch svých cílů = své koncepce.
GP je hybatelem světa, protože má nějaký informační náskok (je schopen kontrolovat vrchní 3 priority zobecněných prostředků) nad zbytkem společnosti. Ten náskok vznikl v Egyptě. Vzhledem k tomu, že běžná znalost se po objevení brzy rozšíří do celé populace, museli, podle mě, zajistit, aby si ten náskok udrželi.


Hermetismus, hermeticky uzavřen (co uzavřeli ? ty znalosti, díky kterým získali náskok nad zbytkem společnosti ???) to jsou pojmy, které vznikly právě v té době.


Jefimov o žrecích z GP mluví občas, jako že disponovali schopnostmi, které se dnes mohou jevit jako druh sociální magie. ... můj dojem je, že tou hermeticky uzavřenou znalostí je schopnost vytvořit egregoriální náboženství/ideologii. Jinde jsem četl jiné vyjádření: Schopnost tvorby obrazu - slovy, tancem, hudbou - takového obrazu, že za ním lidi sami jdou. ..... dnes je to např. slovo "demokracie"
Posle mých zjištění (nejsem si jist, jestli to takto vyjadřuje i VP SSSR nebo ne) se GP rozhodl zachovat si svůj náskok cílenou debilizací celého světa (metodologické miny ve všech známých učeních/ideologiích podsunutých lidstvu jako pravé). Jenže tím debilizoval i svou kádrovou základnu (=své rodiny), byť v menší míře.


Myslím si, že v tuto chvíli nejsou schopni vytvořit nic zásadního. Používají zrecyklované postupy, které jsou ale více či méně funkční.
Z FKT jsem slyšel názor, že koketují s myšlenkou, že GP jako skupina už neexistuje, a to, s čím se potýkáme jsou dříve spuštěné programy nalézající se v každém z nás (světonázorová mina "užít si" x žít, když někdo kouří, pije, žije v technokratické společnosti - tak na něho ty programy GP působí tak, že vlastně na svět působíme (skoro všichni) jako funkční automaty vyrobené v dávnověku.


krach řízení GP (zánik lidstva) - GP nechá zničit Rusko ("když ne my tak nikdo"smile - na to je GP příliš chytrý
vznikne nový GP založený Ruskem - GP podpoří dočasně Rusko, aby ho následně zničil, ale prohraje ("nevzdáme se do poslední chvíle"smile - to probíhá
GP se sám přeformátuje ("uznáme svoje chyby a změníme se"smile - ta možnost tu je


V posledním Pjakinovi zveřejněná informace, že s rozloženým Ruskem na státečny bez suverenity GP počítá v budoucnu jako se svým centrem koncentrace řízení pro mě byla překvapivá. I když vlastně to již několikrát naznačoval Altaj = nové Švýcarsko = krásná krajina daleko od konfliktů s minimální ekologickou zátěží.


K odpovědi jak to teda bude? ... Doporučuji sledovat nová hnutí typu Zvonící cedry Ruska (ZC) autor Megre a hnutí Allatra ... v nich je odpověď na budoucnost. Obě dokázaly vytvořit obraz - egregoriální ideologii ... a za oběma obrazy lidi jdou (Já je zhodnotím někdy příště).


K plné odpovědi na tuto otázku je třeba probrat způsoby, jak se GP obnovuje v návaznosti pokolení. Já jsem zatím objevil 3 možné způsoby (a netuším, jestli je ten seznam přesný): 1. Dynasticky (tj. předání patřičných kódů a klíčů vycvičenému následníkovi ze své rodiny) - např. Královská rodina Velké Británie. 2. Znovuzrozením - např. Dalajláma (probíhají tam prý speciální procedury, aby si "rozvzpoměl" na předchozí životy). 3. Vychování nějakým způsobem vybraného jedince mimo rodinu v adopci - Sofie vychovávaná jakoby dědečkem nastrčeným Převorstvím Sionským. Z hlediska GP považuji za nejbezpečnější to znovuzrození (např. Dalajláma)._ Dynastické předávání s sebou nese moznost zásahu Prozřetelnosti/Náhody. Asi bych odhadl, že je tedy potenciálně více tvůrčí, je-li potřeba přijít s něčím novým (např. nová ideologie), tak je to asi nutnost. Jenže Prozřetelnost/Náhoda můžou zapůsobit i tak, že daný jedinec nepřijme za své cíle GP a pokusí se o vzpouru. Pár takových vzpour zevnitř širších rodin GP známe - podle mě např. Ježíš (z domu=rodu Davidova = krále židů = jeden z nástrojů GP). Situaci asi komplikuje množství potomků, jenž sice nebyli vybráni do funkce v GP (nebyli jim speciálním aktem předány finální kódy a klíče), ale minimálně část potřebné výchovy se jim dostalo. Pokud se toto stane (např. Ježíš) musí vydávat mnoho sil na překonání takovéto vzpoury zevnitř, ale už dokázali, že to dokážní nejpozději při výměně pokolení nového kultu obrátit jeho působení ve prospěch svých cílů = své koncepce. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GP je hybatelem světa, protože má nějaký informační náskok (je schopen kontrolovat vrchní 3 priority zobecněných prostředků) nad zbytkem společnosti. Ten náskok vznikl v Egyptě. Vzhledem k tomu, že běžná znalost se po objevení brzy rozšíří do celé populace, museli, podle mě, zajistit, aby si ten náskok udrželi. Hermetismus, hermeticky uzavřen (co uzavřeli ? ty znalosti, díky kterým získali náskok nad zbytkem společnosti ???) to jsou pojmy, které vznikly právě v té době. Jefimov o žrecích z GP mluví občas, jako že disponovali schopnostmi, které se dnes mohou jevit jako druh sociální magie. ... můj dojem je, že tou hermeticky uzavřenou znalostí je schopnost vytvořit egregoriální náboženství/ideologii. Jinde jsem četl jiné vyjádření: **Schopnost tvorby obrazu** - slovy, tancem, hudbou - takového obrazu, že za ním lidi sami jdou. ..... dnes je to např. slovo "demokracie" ----------------------------------------------------------- Posle mých zjištění (nejsem si jist, jestli to takto vyjadřuje i VP SSSR nebo ne) se GP rozhodl zachovat si svůj náskok cílenou debilizací celého světa (metodologické miny ve všech známých učeních/ideologiích podsunutých lidstvu jako pravé). Jenže tím debilizoval i svou kádrovou základnu (=své rodiny), byť v menší míře. Myslím si, že v tuto chvíli nejsou schopni vytvořit nic zásadního. Používají zrecyklované postupy, které jsou ale více či méně funkční. Z FKT jsem slyšel názor, že koketují s myšlenkou, že GP jako skupina už neexistuje, a to, s čím se potýkáme jsou dříve spuštěné programy nalézající se v každém z nás (světonázorová mina "užít si" x žít, když někdo kouří, pije, žije v technokratické společnosti - tak na něho ty programy GP působí tak, že vlastně na svět působíme (skoro všichni) jako funkční automaty vyrobené v dávnověku. [quote="pid:13801, uid:426"]krach řízení GP (zánik lidstva) - GP nechá zničit Rusko ("když ne my tak nikdo") - na to je GP příliš chytrý vznikne nový GP založený Ruskem - GP podpoří dočasně Rusko, aby ho následně zničil, ale prohraje ("nevzdáme se do poslední chvíle") - to probíhá GP se sám přeformátuje ("uznáme svoje chyby a změníme se") - ta možnost tu je[/quote] V posledním Pjakinovi zveřejněná informace, že s rozloženým Ruskem na státečny bez suverenity GP počítá v budoucnu jako se svým centrem koncentrace řízení pro mě byla překvapivá. I když vlastně to již několikrát naznačoval Altaj = nové Švýcarsko = krásná krajina daleko od konfliktů s minimální ekologickou zátěží. K odpovědi jak to teda bude? ... Doporučuji sledovat nová hnutí typu Zvonící cedry Ruska (ZC) autor Megre a hnutí Allatra ... v nich je odpověď na budoucnost. Obě dokázaly vytvořit obraz - egregoriální ideologii ... a za oběma obrazy lidi jdou (Já je zhodnotím někdy příště).

Z hlediska GP považuji za nejbezpečnější to znovuzrození (např. Dalajláma)._


Termín GP není snadné pochopit (alespoň pro mě nebylo, snad ho již do nějaké míry chápu odpovídajícně), stále si ho ujasňuji a zpřesňuji. Nejvíc mě pochopení přiblížilo, že je to informační modul, nějaký mechanismus, který nemá vlastní subjektnost. Podle úrovně naší morálky se ten mechanismus nastavuje (subjekty, které se dostanou do čela řízení sociálního systému v různých oblastech ho dle svých zájmů a své mravnosti nastavují, ale působí na něj každý člen sociálního super systému i když mnohem méně než ty u kormidla, nicméně každý člen sociálního super systému má teoreticky potenciál ho významně ovlivnit i proti zájmům těch u kormidla).


Pro sebe jsem si utvořil takový to příklad, jak se může GP přenášet mezi generacemi:
Je éra pirátství, je to velmi výnosný kšeft a schopní piráti jsou velmi úspěšní. Pak ta doba pomine a všichni zapomenou. No pak nějaký "chytrák" najde nějak zapomenutý deník takového piráta a nějaký poklad a to ho bude motivovat. A dokáže ten deník nějak přečíst. Ve světě už nikdo nic o pirátech neví a vše ještě dobře funguje, protože lidé i když jejich morálka poklesla ze setrvačnosti mají dobré vztahy, protože nevědí jak být zlí, už to zapomněli a neví jak na to. No a náš "chytrák" dostane návod a začne starý mechanismus znova zapojovat a protože morálka ostatních je také nízká tak mu nikdo nebrání a vše se zase rozjede i když všichni nositelé vymřeli, zůstal totiž někde nějaký otisk mechanismu (který je v noosféře každopádně uložen, jestli ne navždy tak na velmi dlouhou dobu).


Poznámka:
Čistě technicky jde to přenos informací, který je utajen před velkou většinou subjektů sociálního super systému. Jakmile mravnost celé společnosti je dostatečně vysoká k vyhledávání a osvojování informací nemá starý GP šanci. S příchodem KSB vznikl důrazný požadavek na dehermetizaci (co je šeptem to je čertem) a navíc zřetelně řečeno, nestačí znalosti jenom odkrýt pro všechny musí jít naproti mravnost většiny vedoucí ke snaze k osvojení odkrytých znalostí.


Poznámka 2:

Doporučuji sledovat nová hnutí typu Zvonící cedry Ruska (ZC) autor Megre a hnutí Allatra ... v nich je odpověď na budoucnost. Obě dokázaly vytvořit obraz - egregoriální ideologii ... a za oběma obrazy lidi jdou (Já je zhodnotím někdy příště).

Tak to vítám, určitě si to důkladně přečtu.


[quote="pid:13860, uid:388"]Z hlediska GP považuji za nejbezpečnější to znovuzrození (např. Dalajláma)._[/quote] Termín GP není snadné pochopit (alespoň pro mě nebylo, snad ho již do nějaké míry chápu odpovídajícně), stále si ho ujasňuji a zpřesňuji. Nejvíc mě pochopení přiblížilo, že je to informační modul, nějaký mechanismus, který nemá vlastní subjektnost. Podle úrovně naší morálky se ten mechanismus nastavuje (subjekty, které se dostanou do čela řízení sociálního systému v různých oblastech ho dle svých zájmů a své mravnosti nastavují, ale působí na něj každý člen sociálního super systému i když mnohem méně než ty u kormidla, nicméně každý člen sociálního super systému má teoreticky potenciál ho významně ovlivnit i proti zájmům těch u kormidla). Pro sebe jsem si utvořil takový to příklad, jak se může GP přenášet mezi generacemi: Je éra pirátství, je to velmi výnosný kšeft a schopní piráti jsou velmi úspěšní. Pak ta doba pomine a všichni zapomenou. No pak nějaký "chytrák" najde nějak zapomenutý deník takového piráta a nějaký poklad a to ho bude motivovat. A dokáže ten deník nějak přečíst. Ve světě už nikdo nic o pirátech neví a vše ještě dobře funguje, protože lidé i když jejich morálka poklesla ze setrvačnosti mají dobré vztahy, protože nevědí jak být zlí, už to zapomněli a neví jak na to. No a náš "chytrák" dostane návod a začne starý mechanismus znova zapojovat a protože morálka ostatních je také nízká tak mu nikdo nebrání a vše se zase rozjede i když všichni nositelé vymřeli, zůstal totiž někde nějaký otisk mechanismu (který je v noosféře každopádně uložen, jestli ne navždy tak na velmi dlouhou dobu). Poznámka: Čistě technicky jde to přenos informací, který je utajen před velkou většinou subjektů sociálního super systému. Jakmile mravnost celé společnosti je dostatečně vysoká k vyhledávání a osvojování informací nemá starý GP šanci. S příchodem KSB vznikl důrazný požadavek na dehermetizaci (co je šeptem to je čertem) a navíc zřetelně řečeno, nestačí znalosti jenom odkrýt pro všechny musí jít naproti mravnost většiny vedoucí ke snaze k osvojení odkrytých znalostí. Poznámka 2: [quote="pid:13860, uid:388"]Doporučuji sledovat nová hnutí typu Zvonící cedry Ruska (ZC) autor Megre a hnutí Allatra ... v nich je odpověď na budoucnost. Obě dokázaly vytvořit obraz - egregoriální ideologii ... a za oběma obrazy lidi jdou (Já je zhodnotím někdy příště).[/quote] Tak to vítám, určitě si to důkladně přečtu.
Upravené 29. 4. 2021 o 19:39

Budem teraz trochu roazvlačny. To čo je teraz pomenované ako GP nie je len skupina ľudí. Je to stroj či skôr zhmotnená matrica. No táto matrica je cudzím elementom na tejto zemeguli. To čo predstavuje je presadenie plného zotročenie obyvateľstva celej zemegule. Ich jediným záujmom je plné ovládnutie, oni sú to čo sa u nás dochovalo pod pojmom padlý anjel. Pozor nepíšem teraz a bytostiach s krídlami a ani o nehmotnom imaginárnom ivahovovi. No všetci sú príšelcami tu na zemeguli. Oni v podstate vytvorili mechanizmus ktorý je dnes známy pod pojmom GP. Stále sú to v podstate dravci. GP opakované robí to isté dookola. Prenos vedomostí je zabezpečený obrazovou formou, je to rýchle efektívne no má to háčik. Prenos vedomostí je síce veľmi efektívny no pochopenie znalostí závisí od individuálnej miery znalostí a skúseností. Opakovaným prenosom znalostí dochádza k tvorbe deformácii vo vedomostiach. Chýba časom narastá a vedomosti sa pre ďalšie generácie stávajú nečitateľné. Tieto deformácie v dnešnom čase narástli do takej miery až obslužný personál aj keď disponuje potrebnými vedomosťami chýba im to najdôležitejšie vedomosť ako tieto informácie využiť. GP stráca nie len riadenie ale aj mravnosť už celé storočia. Mravnosť je niečo ako dekoder infopoľa , lebo Boh poskytne znalosti iba tomu kto dostatočne mravný. Tie dve skupiny ktoré v Rusku získavajú popularitu Allatra a Cédrová Rus. Obe sú pod plnou kontrolou GP. Allatra sa vôbec netají že sú pod kontrolou nečlovečenskym tipom bytostí, občas ich nazývajú reptiliani. Cédrová Rus je pozmenená verzia biblického konceptu. Čas hrá proti GP, ich mravný rast je nemožný už z dôvodu ich zámerov ktoré v žiadnej alternatívne nepočítajú s inou ako parazitickou budúcnosťou.


Budem teraz trochu roazvlačny. To čo je teraz pomenované ako GP nie je len skupina ľudí. Je to stroj či skôr zhmotnená matrica. No táto matrica je cudzím elementom na tejto zemeguli. To čo predstavuje je presadenie plného zotročenie obyvateľstva celej zemegule. Ich jediným záujmom je plné ovládnutie, oni sú to čo sa u nás dochovalo pod pojmom padlý anjel. Pozor nepíšem teraz a bytostiach s krídlami a ani o nehmotnom imaginárnom ivahovovi. No všetci sú príšelcami tu na zemeguli. Oni v podstate vytvorili mechanizmus ktorý je dnes známy pod pojmom GP. Stále sú to v podstate dravci. GP opakované robí to isté dookola. Prenos vedomostí je zabezpečený obrazovou formou, je to rýchle efektívne no má to háčik. Prenos vedomostí je síce veľmi efektívny no pochopenie znalostí závisí od individuálnej miery znalostí a skúseností. Opakovaným prenosom znalostí dochádza k tvorbe deformácii vo vedomostiach. Chýba časom narastá a vedomosti sa pre ďalšie generácie stávajú nečitateľné. Tieto deformácie v dnešnom čase narástli do takej miery až obslužný personál aj keď disponuje potrebnými vedomosťami chýba im to najdôležitejšie vedomosť ako tieto informácie využiť. GP stráca nie len riadenie ale aj mravnosť už celé storočia. Mravnosť je niečo ako dekoder infopoľa , lebo Boh poskytne znalosti iba tomu kto dostatočne mravný. Tie dve skupiny ktoré v Rusku získavajú popularitu Allatra a Cédrová Rus. Obe sú pod plnou kontrolou GP. Allatra sa vôbec netají že sú pod kontrolou nečlovečenskym tipom bytostí, občas ich nazývajú reptiliani. Cédrová Rus je pozmenená verzia biblického konceptu. Čas hrá proti GP, ich mravný rast je nemožný už z dôvodu ich zámerov ktoré v žiadnej alternatívne nepočítajú s inou ako parazitickou budúcnosťou.

@Jura11

Znovuzrozením - např. Dalajláma (probíhají tam prý speciální procedury, aby si "rozvzpoměl" na předchozí životy).


Dovolte mi ozviest tuto moznost trosku viac.
Podla toho co viem ohladom budhizmu ( diamnatova cesta - cesta praktickeho aplikovania budhizmu do zivota, par rokov som sa aktivne zapajal v ich komunite - velmi pozitivna skusenost )


Oni maju jeden specialny ritual "vedome zomieranie" kde sa po urcitej praxi da absolvovat, a clovek ma moznost plne vedomeho zazitku ako pocas smrti. teda takto v skratke....


( ako prijklad https://zajezka.sk/sk/content/pr%C3%ADprava-na-smr%C5%A5-%E2%80%93-%C3%BAvodn%C3%BD-medita%C4%8Dn%C3%BD-sebapozn%C3%A1vac%C3%AD-semin%C3%A1r )


A toto je ritual dostupnu takmer kazdemu !! ale treba DLHSIU pripravu, nieje to zas pre kazdeho, treba sa pripravit na to. Ako pikosku uvediem ze na temene hlavy sa objavi trosku krvi po absolvovani ritualu..


Ale viem ze existuju dalsie velmi specialne zamerane ritualy, co by bezny ludia povazovali za tazke scifi....
A doplnim ze aj z vlastnej skusenosti, klinickej smrti mam na toto celkom pozitivny pohlad...


Co chcem ale povedat, ak su taketo specialne ritualy "dostupne" a podla toho ako hladaju reinkarnovaneho cloveka
tak toto vyzera absolutne najspolahlivejsia metoda prenosu informacii, pretoze to nieje ucenie, ale znouotvorenie prisupu k pamati a nielen nejake memorovanie poznatkov. to je ako ked si po opici spomeniete na to co ste vcera vecer stvarali smile


A takto mate zabezpecenu kontinuitu a zaroven aj lojalitu. Ako ale riesia dalsie problemy okolo toho ( cas reinkarnacie po smrti= mesiace az storocia! + lokalizacia miesta narodenia, cas narodanie a dalsie logisticke veci ) nieje urcite az taky problem. Takze podla toho co aj ja viem o tejto blasti tak si dovolim tvrdit ze je to pre nich najschodnejsia cesta.


P.S. dakde som pred par rokmi narazil na SLUZBU nejakej organizacie ze za cca 10-25 % a si pamatam vas najdu v novej iinkarnacii !! a nebola to nejak ezotericka stranka..


@Jura11 [quote="pid:13860, uid:388"]Znovuzrozením - např. Dalajláma (probíhají tam prý speciální procedury, aby si "rozvzpoměl" na předchozí životy).[/quote] Dovolte mi ozviest tuto moznost trosku viac. Podla toho co viem ohladom budhizmu ( diamnatova cesta - cesta praktickeho aplikovania budhizmu do zivota, par rokov som sa aktivne zapajal v ich komunite - velmi pozitivna skusenost ) Oni maju jeden specialny ritual "vedome zomieranie" kde sa po urcitej praxi da absolvovat, a clovek ma moznost plne vedomeho zazitku ako pocas smrti. teda takto v skratke.... ( ako prijklad https://zajezka.sk/sk/content/pr%C3%ADprava-na-smr%C5%A5-%E2%80%93-%C3%BAvodn%C3%BD-medita%C4%8Dn%C3%BD-sebapozn%C3%A1vac%C3%AD-semin%C3%A1r ) A toto je ritual dostupnu takmer kazdemu !! ale treba DLHSIU pripravu, nieje to zas pre kazdeho, treba sa pripravit na to. Ako pikosku uvediem ze na temene hlavy sa objavi trosku krvi po absolvovani ritualu.. Ale viem ze existuju dalsie velmi specialne zamerane ritualy, co by bezny ludia povazovali za tazke scifi.... A doplnim ze aj z vlastnej skusenosti, klinickej smrti mam na toto celkom pozitivny pohlad... Co chcem ale povedat, ak su taketo specialne ritualy "dostupne" a podla toho ako hladaju reinkarnovaneho cloveka tak toto vyzera absolutne najspolahlivejsia metoda prenosu informacii, pretoze to nieje ucenie, ale znouotvorenie prisupu k pamati a nielen nejake memorovanie poznatkov. to je ako ked si po opici spomeniete na to co ste vcera vecer stvarali :D A takto mate zabezpecenu kontinuitu a zaroven aj lojalitu. Ako ale riesia dalsie problemy okolo toho ( cas reinkarnacie po smrti= mesiace az storocia! + lokalizacia miesta narodenia, cas narodanie a dalsie logisticke veci ) nieje urcite az taky problem. Takze podla toho co aj ja viem o tejto blasti tak si dovolim tvrdit ze je to pre nich najschodnejsia cesta. P.S. dakde som pred par rokmi narazil na SLUZBU nejakej organizacie ze za cca 10-25 % a si pamatam vas najdu v novej iinkarnacii !! a nebola to nejak ezotericka stranka..
Upravené 29. 4. 2021 o 21:37

Allatra sa vôbec netají že sú pod kontrolou nečlovečenskym tipom bytostí, občas ich nazývajú reptiliani. Cédrová Rus je pozmenená verzia biblického konceptu

Oboje bych potřeboval trochu rozvést. V Allatře takové fragmenty hledám ... a nemůžu nic pořádného a jasného najít (teda kromě toho hadího mrkání jedné z hostesek). Ke Zvonícím Cedrům by mě zajímalo, jak jsi došel k závěru, že to je pozměněná verze biblické koncepce. V ZC je poukázáno na mnohá tabu biblické koncepce - způsob, jakým židi vyšli z Egypta, je tam poukázáno na Levity, na Egyptské žrece (kteří jinak chtějí být utajeni), na to jak a proč vznikli ... tj. já to chápu naopak, tj. že ty informace podkopávají biblický koncept i obecně moc žreců z GP.


P.S. S Oraclem se nemohu shodnout, jestli jsou ZC opozicí pro libovolnému davo-"elitarismu" tj. např. i opozicí ke GP (což si myslím já). Nebo jen opozicí jen proti biblickému konceptu vedoucí k jeho nahrazením jiným davo-"elitaristickým" prostředkem - nadále však pod patronací GP (což takto chápu tu jednu možnost v Oriho článku, že to si pravděpodobně myslí on).


[quote="pid:13882, uid:14"]Allatra sa vôbec netají že sú pod kontrolou nečlovečenskym tipom bytostí, občas ich nazývajú reptiliani. Cédrová Rus je pozmenená verzia biblického konceptu[/quote] Oboje bych potřeboval trochu rozvést. V Allatře takové fragmenty hledám ... a nemůžu nic pořádného a jasného najít (teda kromě toho hadího mrkání jedné z hostesek). Ke Zvonícím Cedrům by mě zajímalo, jak jsi došel k závěru, že to je pozměněná verze biblické koncepce. V ZC je poukázáno na mnohá tabu biblické koncepce - způsob, jakým židi vyšli z Egypta, je tam poukázáno na Levity, na Egyptské žrece (kteří jinak chtějí být utajeni), na to jak a proč vznikli ... tj. já to chápu naopak, tj. že ty informace podkopávají biblický koncept i obecně moc žreců z GP. P.S. S Oraclem se nemohu shodnout, jestli jsou ZC opozicí pro libovolnému davo-"elitarismu" tj. např. i opozicí ke GP (což si myslím já). Nebo jen opozicí jen proti biblickému konceptu vedoucí k jeho nahrazením jiným davo-"elitaristickým" prostředkem - nadále však pod patronací GP (což takto chápu tu jednu možnost v Oriho článku, že to si pravděpodobně myslí on).
Upravené 29. 4. 2021 o 21:56

Připojím k tomuto vláknu svou trošku do mlýna tak, jak o tom vím ze svých zkušeností. Předem zdůrazňuji, že nerozporuji žádný z již uvedených pohledů, všechny jsou správné a zachycují vždy některou z částí mozaiky a zvoleným úhlem pohledu (zkoumání) a vzájemně se doplňují.


Dalším problémem pak je to, že ta mozaika má skutečně vícero hladin (úrovní) a ty mezi sebou také spolupůsobí. Asi, jako když budeme hrát šachy na třech šachovnicích nad sebou (ve skutečnosti jich bude i více), kde ty jsou mezi sebou spojeny námi neznámými vazbami (tedy pole se proměňují) a kde i figurky ze hry nemizí, nýbrž se přesouvají do jiné hladiny a tam pak jedou jinou rychlostí, aby se pak mohly opět vrátit na tu střední plochu... A náš velký problém při skládání mozaiky celkového poznání je, že nechceme ty další hladiny vzít na vědomí. A stále veškerou svou společnost budeme soustředit pouze na tu prostřední šachovnici v domnění, že nás ty druhé nemusí zajímat.


Takže mé dosavadní bádání mě dovedlo k názoru, že vše v tomto našem prostoru je z velké části ovládáno energeticko-informačními silovými poli. Ta pole (částečně nazývaná egregor, ale není to všezahrnující vysvětlení) mají i svou autonomii (dokonce i své zájmy). Nebrat jejich vliv do úvahy, zvláště když ta druhá strana je neustále proti nám používá (i když již ty jejich původní znalosti již trochu vybledly) - to by nás mistr Sun-c' asi nepochválil.
Takže, je nutné rozšířit rozhled o další obory a pojmy.


Připojím k tomuto vláknu svou trošku do mlýna tak, jak o tom vím ze svých zkušeností. Předem zdůrazňuji, že nerozporuji žádný z již uvedených pohledů, všechny jsou správné a zachycují vždy některou z částí mozaiky a zvoleným úhlem pohledu (zkoumání) a vzájemně se doplňují. Dalším problémem pak je to, že ta mozaika má skutečně vícero hladin (úrovní) a ty mezi sebou také spolupůsobí. Asi, jako když budeme hrát šachy na třech šachovnicích nad sebou (ve skutečnosti jich bude i více), kde ty jsou mezi sebou spojeny námi neznámými vazbami (tedy pole se proměňují) a kde i figurky ze hry nemizí, nýbrž se přesouvají do jiné hladiny a tam pak jedou jinou rychlostí, aby se pak mohly opět vrátit na tu střední plochu... A náš velký problém při skládání mozaiky celkového poznání je, že nechceme ty další hladiny vzít na vědomí. A stále veškerou svou společnost budeme soustředit pouze na tu prostřední šachovnici v domnění, že nás ty druhé nemusí zajímat. Takže mé dosavadní bádání mě dovedlo k názoru, že vše v tomto našem prostoru je z velké části ovládáno energeticko-informačními silovými poli. Ta pole (částečně nazývaná egregor, ale není to všezahrnující vysvětlení) mají i svou autonomii (dokonce i své zájmy). Nebrat jejich vliv do úvahy, zvláště když ta druhá strana je neustále proti nám používá (i když již ty jejich původní znalosti již trochu vybledly) - to by nás mistr Sun-c' asi nepochválil. Takže, je nutné rozšířit rozhled o další obory a pojmy.

To, co napsal wishgranter042, je skutečně zajímavé, nejvíce je ta část, kde píšeš o vlastní zkušenosti a o tom, že je to "jen o metodě" a tudíž přístupné skoro pro všechny.
Přiznám se, že mě z toho jímá děs a hrůza. Nemyslím si, že je to věc, se kterou je radno si zahrávat pro běžného člověka. Skutečně to považuji za událost hraniční s velkým nebezpečím - takto si anebo někomu pomáhat v tomto prožitku. Takto si nabourávat informačně algoritmický systém (psychiku) je riziko..a navíc to, že k tomu běžně nemáme přístup, má asi nějaký důvod. A další navíc: a co když se něco během toho obřadu, nebo jak to nazvat, něco pokazí? Toho člověka pak dokupy dá kdo? Brr....ta představa mě děsí.
Jenom si tady vylivam své strachy na toto téma, takže to wishgranter042 neber osobně. Nic proti Tobě a ani proti Tvým dobrým zkušenostem s komunitou budhistů, ale myslím si, že toto by mělo zůstat jen u nich. Chápu z toho, co jsi popsal, k čemu to je asi "dobré", ale nesouhlasím s tím.
Jen odbočka, která mne napadla a nevím jak ji vyvrátit nebo potvrdit: říká se, že tento způsob pomáhá si rozpomenout na minulé životy, vzpomínky a tím pak navázat na linii chování/jednání. Napadlo mne, jestli to je spíše o tom, že tento nějak speciálně nalezený jedinec je spíše, než přímá inkarnace zemřelého, nejvhodnější adept, který pak po biologické stránce je nejvíce kompatibilní s vzniklým "egregorem", na který vybraný jedinec připojí, ten mu zpřístupní předešlé vzpomínky a jede se dál, jak ve starých kolejích. Jinými slovy, inkarnace není podle mne jediný způsob, jak si to vysvětlit. Jen si to myslím. Nejsem v tomto oboru nějak znalý a upřímně, ani nám tu touhu. Jinak proč jsem použil uvozovky u slova egregor? Protože egregor je dva a více, kdežto tady se jeden egregor používá pro jednoho jedince, respektive linii, pokolení. Tak proto ty uvozovky, protože egregor o jednom člověku asi nebude tak úplně egregor.


To, co napsal wishgranter042, je skutečně zajímavé, nejvíce je ta část, kde píšeš o vlastní zkušenosti a o tom, že je to "jen o metodě" a tudíž přístupné skoro pro všechny. Přiznám se, že mě z toho jímá děs a hrůza. Nemyslím si, že je to věc, se kterou je radno si zahrávat pro běžného člověka. Skutečně to považuji za událost hraniční s velkým nebezpečím - takto si anebo někomu pomáhat v tomto prožitku. Takto si nabourávat informačně algoritmický systém (psychiku) je riziko..a navíc to, že k tomu běžně nemáme přístup, má asi nějaký důvod. A další navíc: a co když se něco během toho obřadu, nebo jak to nazvat, něco pokazí? Toho člověka pak dokupy dá kdo? Brr....ta představa mě děsí. Jenom si tady vylivam své strachy na toto téma, takže to wishgranter042 neber osobně. Nic proti Tobě a ani proti Tvým dobrým zkušenostem s komunitou budhistů, ale myslím si, že toto by mělo zůstat jen u nich. Chápu z toho, co jsi popsal, k čemu to je asi "dobré", ale nesouhlasím s tím. Jen odbočka, která mne napadla a nevím jak ji vyvrátit nebo potvrdit: říká se, že tento způsob pomáhá si rozpomenout na minulé životy, vzpomínky a tím pak navázat na linii chování/jednání. Napadlo mne, jestli to je spíše o tom, že tento nějak speciálně nalezený jedinec je spíše, než přímá inkarnace zemřelého, nejvhodnější adept, který pak po biologické stránce je nejvíce kompatibilní s vzniklým "egregorem", na který vybraný jedinec připojí, ten mu zpřístupní předešlé vzpomínky a jede se dál, jak ve starých kolejích. Jinými slovy, inkarnace není podle mne jediný způsob, jak si to vysvětlit. Jen si to myslím. Nejsem v tomto oboru nějak znalý a upřímně, ani nám tu touhu. Jinak proč jsem použil uvozovky u slova egregor? Protože egregor je dva a více, kdežto tady se jeden egregor používá pro jednoho jedince, respektive linii, pokolení. Tak proto ty uvozovky, protože egregor o jednom člověku asi nebude tak úplně egregor.

Dušan

Zdravia ti Jura11
Potreboval som niekoľko dní aby som si premyslel ako ti budem odpovedať. Nie je jednoduché vysvetliť ako som došiel k niektorým názorom. Nie vždy som tak učinil výhradne a úplne len na faktologickej rovine. Občas do toho zahrniem aj informácie ktoré nie sú práve z tejto roviny vnímania. Začnem s tým prečo považujem Zvoniace Cedre za novú formu biblického konceptu. Ich téza že jedna rodina potrebuje jeden hektár pôdy aby si zabezpečila všetko čo potrebuje na prežitie je síce veľmi pekná no v súčasnosti to nie je až tak jednoduché. Tí ktorí majú priame skúsenosti s pestovaním poľnohospodárskych plodín vo veľkom meradle vedia že to stojí veľa času. Výsledok práce je neistý. No ak sa tvoja celoživotná cesta zmení na hobby za prežitím na základe jedného hektára tak stratíš možnosť rastu. Budeš zamestnaný získavaním nevyhnutného na prežitie. Áno budeš mať svoju hrudu. No kto dá tvojím deťom ďalší hektár ak ich budeš mať viac? Či bude povolené mať iba jedného syna a jednu dcéru aby si také rodiny potom vzájomne vymenili synov aby sa tí postarali o rodičov na hektári ktorý budú následne ibhospodárovať a zase mať iba dve deti lebo nebude odkiaľ vziať ďalšiu pôdu. Deliť hektár nebude možné lebo to ohrozí prežitie. Lenže nie každá pôda je rovnako úrodná, čo v prípade neúrody kto im pomôže? Pri takom spôsobe prežívania sa stanú tie hektáre väzením bez možnosti slobodne rozvíjať svoje genetické danosti. V podstate každý už bude mať určený účel to je takmer ako peklo.
Nuž skúsim aj niečo okolo Allatra.
Ten muž čo je tam vždy je iba hovorca aj keď sa rád prezentuje ako niečo viac. Vsimni si ako vyzerajú tie ich prezentácie, reč tela a ako vyzerá celkový obraz a dojem. Najlepšie je to vidieť v tých prezentáciach keď tam majú hosťa. Občas keď dá odpoveď na otázku tak sa rýchlo pozrie na ženu ktorá tam na prvý pohľad vyzerá ako do počtu. Vsimni si ako sa na ňu občas pozrie v štýle nepovedal som niečo zle alebo nepovedal som viac ako som mal? Je naozaj komplikované napísať ako som došiel k názoru aký mám. No tá žena čo má dve sady viečok na žmurkanie je tam ako dozor a priama kontrola.
Ak so mnou nesúhlasíš môžeme to rozobrať viac no nebudem odpovedať hneď. Vždy mi to potrvá niekoľko dní.
S pozdravom Peter


Zdravia ti Jura11 Potreboval som niekoľko dní aby som si premyslel ako ti budem odpovedať. Nie je jednoduché vysvetliť ako som došiel k niektorým názorom. Nie vždy som tak učinil výhradne a úplne len na faktologickej rovine. Občas do toho zahrniem aj informácie ktoré nie sú práve z tejto roviny vnímania. Začnem s tým prečo považujem Zvoniace Cedre za novú formu biblického konceptu. Ich téza že jedna rodina potrebuje jeden hektár pôdy aby si zabezpečila všetko čo potrebuje na prežitie je síce veľmi pekná no v súčasnosti to nie je až tak jednoduché. Tí ktorí majú priame skúsenosti s pestovaním poľnohospodárskych plodín vo veľkom meradle vedia že to stojí veľa času. Výsledok práce je neistý. No ak sa tvoja celoživotná cesta zmení na hobby za prežitím na základe jedného hektára tak stratíš možnosť rastu. Budeš zamestnaný získavaním nevyhnutného na prežitie. Áno budeš mať svoju hrudu. No kto dá tvojím deťom ďalší hektár ak ich budeš mať viac? Či bude povolené mať iba jedného syna a jednu dcéru aby si také rodiny potom vzájomne vymenili synov aby sa tí postarali o rodičov na hektári ktorý budú následne ibhospodárovať a zase mať iba dve deti lebo nebude odkiaľ vziať ďalšiu pôdu. Deliť hektár nebude možné lebo to ohrozí prežitie. Lenže nie každá pôda je rovnako úrodná, čo v prípade neúrody kto im pomôže? Pri takom spôsobe prežívania sa stanú tie hektáre väzením bez možnosti slobodne rozvíjať svoje genetické danosti. V podstate každý už bude mať určený účel to je takmer ako peklo. Nuž skúsim aj niečo okolo Allatra. Ten muž čo je tam vždy je iba hovorca aj keď sa rád prezentuje ako niečo viac. Vsimni si ako vyzerajú tie ich prezentácie, reč tela a ako vyzerá celkový obraz a dojem. Najlepšie je to vidieť v tých prezentáciach keď tam majú hosťa. Občas keď dá odpoveď na otázku tak sa rýchlo pozrie na ženu ktorá tam na prvý pohľad vyzerá ako do počtu. Vsimni si ako sa na ňu občas pozrie v štýle nepovedal som niečo zle alebo nepovedal som viac ako som mal? Je naozaj komplikované napísať ako som došiel k názoru aký mám. No tá žena čo má dve sady viečok na žmurkanie je tam ako dozor a priama kontrola. Ak so mnou nesúhlasíš môžeme to rozobrať viac no nebudem odpovedať hneď. Vždy mi to potrvá niekoľko dní. S pozdravom Peter

Zdravia ti Jura11
Potreboval som niekoľko dní aby som si premyslel ako ti budem odpovedať. Nie je jednoduché vysvetliť ako som došiel k niektorým názorom. Nie vždy som tak učinil výhradne a úplne len na faktologickej rovine. Občas do toho zahrniem aj informácie ktoré nie sú práve z tejto roviny vnímania. Začnem s tým prečo považujem Zvoniace Cedre za novú formu biblického konceptu. Ich téza že jedna rodina potrebuje jeden hektár pôdy aby si zabezpečila všetko čo potrebuje na prežitie je síce veľmi pekná no v súčasnosti to nie je až tak jednoduché. Tí ktorí majú priame skúsenosti s pestovaním poľnohospodárskych plodín vo veľkom meradle vedia že to stojí veľa času. Výsledok práce je neistý. No ak sa tvoja celoživotná cesta zmení na hobby za prežitím na základe jedného hektára tak stratíš možnosť rastu. Budeš zamestnaný získavaním nevyhnutného na prežitie. Áno budeš mať svoju hrudu. No kto dá tvojím deťom ďalší hektár ak ich budeš mať viac? Či bude povolené mať iba jedného syna a jednu dcéru aby si také rodiny potom vzájomne vymenili synov aby sa tí postarali o rodičov na hektári ktorý budú následne ibhospodárovať a zase mať iba dve deti lebo nebude odkiaľ vziať ďalšiu pôdu. Deliť hektár nebude možné lebo to ohrozí prežitie. Lenže nie každá pôda je rovnako úrodná, čo v prípade neúrody kto im pomôže? Pri takom spôsobe prežívania sa stanú tie hektáre väzením bez možnosti slobodne rozvíjať svoje genetické danosti. V podstate každý už bude mať určený účel to je takmer ako peklo.
Nuž skúsim aj niečo okolo Allatra.
Ten muž čo je tam vždy je iba hovorca aj keď sa rád prezentuje ako niečo viac. Vsimni si ako vyzerajú tie ich prezentácie, reč tela a ako vyzerá celkový obraz a dojem. Najlepšie je to vidieť v tých prezentáciach keď tam majú hosťa. Občas keď dá odpoveď na otázku tak sa rýchlo pozrie na ženu ktorá tam na prvý pohľad vyzerá ako do počtu. Vsimni si ako sa na ňu občas pozrie v štýle nepovedal som niečo zle alebo nepovedal som viac ako som mal? Je naozaj komplikované napísať ako som došiel k názoru aký mám. No tá žena čo má dve sady viečok na žmurkanie je tam ako dozor a priama kontrola.
Ak so mnou nesúhlasíš môžeme to rozobrať viac no nebudem odpovedať hneď. Vždy mi to potrvá niekoľko dní.
S pozdravom Peter


Zdravia ti Jura11 Potreboval som niekoľko dní aby som si premyslel ako ti budem odpovedať. Nie je jednoduché vysvetliť ako som došiel k niektorým názorom. Nie vždy som tak učinil výhradne a úplne len na faktologickej rovine. Občas do toho zahrniem aj informácie ktoré nie sú práve z tejto roviny vnímania. Začnem s tým prečo považujem Zvoniace Cedre za novú formu biblického konceptu. Ich téza že jedna rodina potrebuje jeden hektár pôdy aby si zabezpečila všetko čo potrebuje na prežitie je síce veľmi pekná no v súčasnosti to nie je až tak jednoduché. Tí ktorí majú priame skúsenosti s pestovaním poľnohospodárskych plodín vo veľkom meradle vedia že to stojí veľa času. Výsledok práce je neistý. No ak sa tvoja celoživotná cesta zmení na hobby za prežitím na základe jedného hektára tak stratíš možnosť rastu. Budeš zamestnaný získavaním nevyhnutného na prežitie. Áno budeš mať svoju hrudu. No kto dá tvojím deťom ďalší hektár ak ich budeš mať viac? Či bude povolené mať iba jedného syna a jednu dcéru aby si také rodiny potom vzájomne vymenili synov aby sa tí postarali o rodičov na hektári ktorý budú následne ibhospodárovať a zase mať iba dve deti lebo nebude odkiaľ vziať ďalšiu pôdu. Deliť hektár nebude možné lebo to ohrozí prežitie. Lenže nie každá pôda je rovnako úrodná, čo v prípade neúrody kto im pomôže? Pri takom spôsobe prežívania sa stanú tie hektáre väzením bez možnosti slobodne rozvíjať svoje genetické danosti. V podstate každý už bude mať určený účel to je takmer ako peklo. Nuž skúsim aj niečo okolo Allatra. Ten muž čo je tam vždy je iba hovorca aj keď sa rád prezentuje ako niečo viac. Vsimni si ako vyzerajú tie ich prezentácie, reč tela a ako vyzerá celkový obraz a dojem. Najlepšie je to vidieť v tých prezentáciach keď tam majú hosťa. Občas keď dá odpoveď na otázku tak sa rýchlo pozrie na ženu ktorá tam na prvý pohľad vyzerá ako do počtu. Vsimni si ako sa na ňu občas pozrie v štýle nepovedal som niečo zle alebo nepovedal som viac ako som mal? Je naozaj komplikované napísať ako som došiel k názoru aký mám. No tá žena čo má dve sady viečok na žmurkanie je tam ako dozor a priama kontrola. Ak so mnou nesúhlasíš môžeme to rozobrať viac no nebudem odpovedať hneď. Vždy mi to potrvá niekoľko dní. S pozdravom Peter

Potreboval som niekoľko dní aby som si premyslel ako ti budem odpovedať. Nie je jednoduché vysvetliť ako som došiel k niektorým názorom. Nie vždy som tak učinil výhradne a úplne len na faktologickej rovine.


V pořádku, tohle je téma, kde i rok na odpověď je někdy potřeba ... pravidelně to téma taky vždy někdo jiný cca jednou za rok pozvedne na světlo zdejších diskusí... (tohle je jen zmínka o tématu, chystám se na hlubší znovuuvedení tématu ZC)


V pořádku je i zahrnovat ne jen informační rovinu, ale i rovinu intuice/rozlišení (nejsem si jist pojmenováním). Můj osobní názor je, že když je "Rozlišení" pojmem KSB, tak je v pořádku ro Rozlišení používat. Teoreticky by se následně mělo to Rozlišení tzv. "osmyslit" (rozumově vysvětlit ???). Chápu, že někdy vysvětlovat všechny pochody, které stály na začátku zpracování informací, do kterých pak zapadlo Rozlišení, může být složité. ... tj. do normálních textu toto tedy nezahrnuji, když by šlo o tvůrčí práci v tandemu, tak je to naopak nutnost ....... druhý v tandemu by měl pochopit, jak k tomu Rozlišení došlo.
Biblická koncepce je ve své podstatě vyjádřena slovy: Skoupení světa (na základě monopolu na lichvu).


Tj. ohledně půdy jsme na určitém stupni realizace této biblické koncepce skoupení světa a vypadá to cca takto:


Babiš, církve, Schwarzenberg a pár dalších vlastní již cca 1/2 naší půdy. Kdyby se to nechalo běžet dál, tak skoupí opravdu všechnu.


Tj. koncept 1 ha na rodinu jde tedy přímo proti základní podstatě Biblické koncepce.
(Pokud má někdo mnohonásobně více než 1ha ... např. je v ZC zmiňován miliardář, americký vlastník "měnového fondu" ... tak je veden k tomu, že má přebytečné ha rozdat jiným rodinám, jinak nenajde štěstí).
Osobně si myslím, že není studenty KSB doceněna biologická složka člověčenství. Mé Rozlišení hovoří jasně, že Člověkem je takřka nemožné se stát ve 4 betonových stěnách města a v obklopení se technokratickými vymoženostmi. Lidé k tomu, aby se mohli stát Člověkem potřebují kontakt s biologickou složkou. ..... což v prostředí dnešní civilizace je velmi obtížné.


Když jsem studoval ranné demokracie (Atény, Novgorod), tak za člověka=občana byl považován jen vlastník půdy. Já myslím, že k tomu měli dobré důvody. A teď ruku na srdce ... kdo z nás to má? Kdo z nás rozvíjel v dětství svou biologickou složku na své půdě (já myslím, že většina z nás ve 4 stěnách technokratické civilizace - což vede statisticky k nevyhnutelným deformacím vzhledem k ideálu, kterým by měl být Člověk).


Jestliže je tedy k Člověčenství nutný přístup ke své půdě (můj předpoklad daný mým Rozlišením), tak Biblická koncepce směřováním ke skoupení veškeré půdy jde proti Člověku a Zvonící Cedry možnost naplnění Člověčenství nabízí spravedlivě celému světu (pokud obyvatelstvo Země nepřeroste nad nějakou mez)
Ale Oracle vyjádřil naposledy, že tomu nevěří, že v tom je určitě nějaký háček (blíže mi to tehdy nevysvětlil), tj. musím připustit možnost, že by GP se pomocí ZC mohl snažit o vytvoření nové své (nebiblické) koncepce zotročení světa, která by se použila v budoucnu, až se mu podaří porazit Rusko a ze zbylých státečků bez suverenity by se stalo centrum koncentrace řízení (kde např. Altajský kraj by převzal roli Švýcarska).


P.S. Že ZC sepsal někdo z širšího okruhu GP je doufám jasné. Já prosazuji tezi, že za tím stojí "odboj" části rodin tvořících GP proti původním plánům GP. Ale tu verzi Oracla zatím nemůžu vyloučit.
A k těm obtížím se získáváním potravy z 1ha:


Však nejednou představitelé VP SSSR i FKT hovořili o tom, že GP zapomněl technologie, jak vytvořit biologickou civilizaci. Biologická civilizace je také cílem KSB .... a podle mě v zamlčeních od VP SSSR i FKT je fakt, že oni (my) to taky neumíme.


Takže ta dřina s tím spojená a v tuto chvíli neschopnost se na 1ha bez techniky uživit je probléme celého lidstva libovolné koncepce. ZC neobsahují seznam plodin, pěstebních a agronomických postupů ... jsou tam řečeny nějaké obecné postupy a východiska ... zbytek je na osazenstvu těch jednotlivých 1ha pozemků a kolektivním duchu, který vymyslí lepší postupy ...


Jak to, že všechna zvířata v přírodě přežijí (a v zajetí strádají) a člověk naopak potřebuje technokratický svět na zajištění své obživy? Není právě tohle jeden z důvodů, proč lidé světa nejsou ve své většině Člověkem?


Jak teda chce VP SSSR přejít na biologickou civilizaci spravedlivě (aby při rozdělování půdy nedocházelo k davo-"elitarismům" než jak navrhuje ZC v podobě 1ha usedlostí na rodinu? ... tu otázku jsem položil už před několika lety a nedostal jsem dosud plnohodnotnou odpověď. ... ano bude potřeba nějaké přechodné období - eko-technická civilizace. Ale i její podobu VP SSSR příliš nikde nerozebral (kromě pár odstavců).


Ten 1ha já považuji za důležitější pro formování biologické složky člověčenství než pro striktní nutnost uživit se jen pomocí toho svého 1ha. A ano, dokud se úrodnost nedořeší, nepůjde přejít na biologickou civilizaci, protože nedostatek potravy by akorát zotročil/uvázal. ... to je velké nebezpečí. Je tu možné to přechodné období v podobě eko-technické civilizace.
Teoretické hodnoty k uživení 1 člověka jsou cca 20 m2. 1ha je 10000 m2. Naše současné stravovací návyky jsou formovány 6000 let biblickou koncepcí, tj. stejně bude nejspíš vhodné je změnit.


[quote="pid:14228, uid:14"]Potreboval som niekoľko dní aby som si premyslel ako ti budem odpovedať. Nie je jednoduché vysvetliť ako som došiel k niektorým názorom. Nie vždy som tak učinil výhradne a úplne len na faktologickej rovine.[/quote] V pořádku, tohle je téma, kde i rok na odpověď je někdy potřeba ... pravidelně to téma taky vždy někdo jiný cca jednou za rok pozvedne na světlo zdejších diskusí... (tohle je jen zmínka o tématu, chystám se na hlubší znovuuvedení tématu ZC) V pořádku je i zahrnovat ne jen informační rovinu, ale i rovinu intuice/rozlišení (nejsem si jist pojmenováním). Můj osobní názor je, že když je "Rozlišení" pojmem KSB, tak je v pořádku ro Rozlišení používat. Teoreticky by se následně mělo to Rozlišení tzv. "osmyslit" (rozumově vysvětlit ???). Chápu, že někdy vysvětlovat všechny pochody, které stály na začátku zpracování informací, do kterých pak zapadlo Rozlišení, může být složité. ... tj. do normálních textu toto tedy nezahrnuji, když by šlo o tvůrčí práci v tandemu, tak je to naopak nutnost ....... druhý v tandemu by měl pochopit, jak k tomu Rozlišení došlo. ------------------------------------------------------------------------------- Biblická koncepce je ve své podstatě vyjádřena slovy: **Skoupení světa** (na základě monopolu na lichvu). Tj. ohledně půdy jsme na určitém stupni realizace této biblické koncepce skoupení světa a vypadá to cca takto: Babiš, církve, Schwarzenberg a pár dalších vlastní již cca 1/2 naší půdy. Kdyby se to nechalo běžet dál, tak skoupí opravdu všechnu. Tj. koncept 1 ha na rodinu jde tedy přímo proti základní podstatě Biblické koncepce. (Pokud má někdo mnohonásobně více než 1ha ... např. je v ZC zmiňován miliardář, americký vlastník "měnového fondu" ... tak je veden k tomu, že má přebytečné ha rozdat jiným rodinám, jinak nenajde štěstí). ------------------------------------------------------------------------------ Osobně si myslím, že není studenty KSB doceněna biologická složka člověčenství. Mé Rozlišení hovoří jasně, že Člověkem je takřka nemožné se stát ve 4 betonových stěnách města a v obklopení se technokratickými vymoženostmi. Lidé k tomu, aby se mohli stát Člověkem potřebují kontakt s biologickou složkou. ..... což v prostředí dnešní civilizace je velmi obtížné. Když jsem studoval ranné demokracie (Atény, Novgorod), tak za člověka=občana byl považován jen vlastník půdy. Já myslím, že k tomu měli dobré důvody. A teď ruku na srdce ... kdo z nás to má? Kdo z nás rozvíjel v dětství svou biologickou složku na své půdě (já myslím, že většina z nás ve 4 stěnách technokratické civilizace - což vede statisticky k nevyhnutelným deformacím vzhledem k ideálu, kterým by měl být Člověk). Jestliže je tedy k Člověčenství nutný přístup ke své půdě (můj předpoklad daný mým Rozlišením), tak Biblická koncepce směřováním ke skoupení veškeré půdy jde proti Člověku a Zvonící Cedry možnost naplnění Člověčenství nabízí spravedlivě celému světu (pokud obyvatelstvo Země nepřeroste nad nějakou mez) ----------------------------------------------------------------------------- Ale Oracle vyjádřil naposledy, že tomu nevěří, že v tom je určitě nějaký háček (blíže mi to tehdy nevysvětlil), tj. musím připustit možnost, že by GP se pomocí ZC mohl snažit o vytvoření nové své (nebiblické) koncepce zotročení světa, která by se použila v budoucnu, až se mu podaří porazit Rusko a ze zbylých státečků bez suverenity by se stalo centrum koncentrace řízení (kde např. Altajský kraj by převzal roli Švýcarska). P.S. Že ZC sepsal někdo z širšího okruhu GP je doufám jasné. Já prosazuji tezi, že za tím stojí "odboj" části rodin tvořících GP proti původním plánům GP. Ale tu verzi Oracla zatím nemůžu vyloučit. ------------------------------------------------------------------------------------------------- A k těm obtížím se získáváním potravy z 1ha: Však nejednou představitelé VP SSSR i FKT hovořili o tom, že GP zapomněl technologie, jak vytvořit biologickou civilizaci. Biologická civilizace je také cílem KSB .... a podle mě v zamlčeních od VP SSSR i FKT je fakt, že oni (my) to taky neumíme. Takže ta dřina s tím spojená a v tuto chvíli neschopnost se na 1ha bez techniky uživit je probléme celého lidstva libovolné koncepce. ZC neobsahují seznam plodin, pěstebních a agronomických postupů ... jsou tam řečeny nějaké obecné postupy a východiska ... zbytek je na osazenstvu těch jednotlivých 1ha pozemků a kolektivním duchu, který vymyslí lepší postupy ... Jak to, že všechna zvířata v přírodě přežijí (a v zajetí strádají) a člověk naopak potřebuje technokratický svět na zajištění své obživy? Není právě tohle jeden z důvodů, proč lidé světa nejsou ve své většině Člověkem? Jak teda chce VP SSSR přejít na biologickou civilizaci spravedlivě (aby při rozdělování půdy nedocházelo k davo-"elitarismům" než jak navrhuje ZC v podobě 1ha usedlostí na rodinu? ... tu otázku jsem položil už před několika lety a nedostal jsem dosud plnohodnotnou odpověď. ... ano bude potřeba nějaké přechodné období - eko-technická civilizace. Ale i její podobu VP SSSR příliš nikde nerozebral (kromě pár odstavců). Ten 1ha já považuji za důležitější pro formování biologické složky člověčenství než pro striktní nutnost uživit se jen pomocí toho svého 1ha. A ano, dokud se úrodnost nedořeší, nepůjde přejít na biologickou civilizaci, protože nedostatek potravy by akorát zotročil/uvázal. ... to je velké nebezpečí. Je tu možné to přechodné období v podobě eko-technické civilizace. Teoretické hodnoty k uživení 1 člověka jsou cca 20 m2. 1ha je 10000 m2. Naše současné stravovací návyky jsou formovány 6000 let biblickou koncepcí, tj. stejně bude nejspíš vhodné je změnit.
Upravené 2. 5. 2021 o 22:08

z mojho pohladu na reinkarnaciu ide o nieco obdobne, ako to bolo znazornene vo filme Mumia sa vracia. Imhotep, ktory zomrel aj so svojou milenkou za cias stareho Egypta je oziveny nanovo. Stretava sa s dvojicou mladych ludi zo zapadu, ktori s nim bojuju o zivot a existenciu svojej kultury. Ked dochadza k obetovaniu jeho poskoka, ten na neho vola, aby ho zachranil, ale Imhotep nechape, preco by to robil. Najdolezitejsia pasaz pre mna bola, ako Evelyn ked nahana Imhotepa, ktory uniesol jej syna, sa dostane do tranzu a zisti, ze milenka Imhotepa je druhou manzelkou jej otca-faraona v case Egypta a ze ona s nou pravidelne bojovala a vzdy prehrala (az v nasom case vyhrala). Ale pointa je, Evelyn ma vo vedomi cely minuly vyvoj, nie je naviazana len na Egypt, presla aj fazou, ktora nastala po tomto obdobi, kedy dochadza k zvnutorneniu svedomia (uz to nie je poziadavka bohov na moralku, uz to potrebujeme sami kvoli sebe). Vo finale sa rozpadne chram, kde vsetci bojuju a Rick aj Imhotep sa drzia nad priepastou do podsvetia. Sami vyliezt nemozu, drzia sa z poslednych sil. Rick posiela Evelyn prec, ta vsak uteka k nemu, uhyba padajucim kamenom a nakoniec ho vytiahne. Riskuje, ale zachrani ho. Akchesenamon ale to nedokaze, uteka a zahynie. Imhotep sa potom dobrovolne pusti a vrati sa do podsvetia. Evelyn s Rickom teda maju obetnu silu vyvinutu, naproti tomu Imhotep aj so svojou milenkou tuto etapu nemaju, pre nich je ciel len pokracovanie stareho Egypta.
Takze aj reinkarnacia (pokial ide o napojenie na ten prvy zdroj) v tomto ponimani mina fakt, ze to obdobie medzi tym prvym a poslednym, malo svoj vyznam a nejde len o evidenciu historickych faktov, riesenia toho, kto komu ublizil v predchadzajucom zivote ci filozofickeho nastavenia.
Ak by v budhizme dochadzalo k vyvoju, mali by tam podla mna aj vnutorne boje, co je pravda, co nie je, ci si maju vybojovat slobodu alebo to nechavat na karmu a vobec ci nebojovat s karmou alebo bojovat, ako sa snazit vytiahnut tych naspodku....ale celkovo v tychto krajinach nejaky psychologicky vyvoj nevidim. Este to, ked musia reagovat na vplyv zapadu a ekonomicky sa dvihaju (a urcite aj musia vnutorne riesit rozpor ich a zapadnych hodnot), ale inak mam pocit, ze je to to iste.
Mozno sa ale mylim.


z mojho pohladu na reinkarnaciu ide o nieco obdobne, ako to bolo znazornene vo filme Mumia sa vracia. Imhotep, ktory zomrel aj so svojou milenkou za cias stareho Egypta je oziveny nanovo. Stretava sa s dvojicou mladych ludi zo zapadu, ktori s nim bojuju o zivot a existenciu svojej kultury. Ked dochadza k obetovaniu jeho poskoka, ten na neho vola, aby ho zachranil, ale Imhotep nechape, preco by to robil. Najdolezitejsia pasaz pre mna bola, ako Evelyn ked nahana Imhotepa, ktory uniesol jej syna, sa dostane do tranzu a zisti, ze milenka Imhotepa je druhou manzelkou jej otca-faraona v case Egypta a ze ona s nou pravidelne bojovala a vzdy prehrala (az v nasom case vyhrala). Ale pointa je, Evelyn ma vo vedomi cely minuly vyvoj, nie je naviazana len na Egypt, presla aj fazou, ktora nastala po tomto obdobi, kedy dochadza k zvnutorneniu svedomia (uz to nie je poziadavka bohov na moralku, uz to potrebujeme sami kvoli sebe). Vo finale sa rozpadne chram, kde vsetci bojuju a Rick aj Imhotep sa drzia nad priepastou do podsvetia. Sami vyliezt nemozu, drzia sa z poslednych sil. Rick posiela Evelyn prec, ta vsak uteka k nemu, uhyba padajucim kamenom a nakoniec ho vytiahne. Riskuje, ale zachrani ho. Akchesenamon ale to nedokaze, uteka a zahynie. Imhotep sa potom dobrovolne pusti a vrati sa do podsvetia. Evelyn s Rickom teda maju obetnu silu vyvinutu, naproti tomu Imhotep aj so svojou milenkou tuto etapu nemaju, pre nich je ciel len pokracovanie stareho Egypta. Takze aj reinkarnacia (pokial ide o napojenie na ten prvy zdroj) v tomto ponimani mina fakt, ze to obdobie medzi tym prvym a poslednym, malo svoj vyznam a nejde len o evidenciu historickych faktov, riesenia toho, kto komu ublizil v predchadzajucom zivote ci filozofickeho nastavenia. Ak by v budhizme dochadzalo k vyvoju, mali by tam podla mna aj vnutorne boje, co je pravda, co nie je, ci si maju vybojovat slobodu alebo to nechavat na karmu a vobec ci nebojovat s karmou alebo bojovat, ako sa snazit vytiahnut tych naspodku....ale celkovo v tychto krajinach nejaky psychologicky vyvoj nevidim. Este to, ked musia reagovat na vplyv zapadu a ekonomicky sa dvihaju (a urcite aj musia vnutorne riesit rozpor ich a zapadnych hodnot), ale inak mam pocit, ze je to to iste. Mozno sa ale mylim.

No odporucam pozriet akcny film INFINITE


https://www.imdb.com/title/tt6654210/


najdete kopec moznosti ako to pozriet.


v tomto filme je okrem akcnych scen poukazane na 2 skupiny dobra a zla, reinkarnujuci sa uz velmi dlho, jedna chce znicit zivot ( "zaujimavy" dôvod) na planete a druha skupina snazi vyuzit reinkarnacie pre vyvoj ludstva dopredu. Nevsimajte moc akcne sceny, niesu zle smile, ale ide o to co ukazuju ako to cele funguje s reinkarnaciou a obnovou spomienok a atd.


A pekne to nadvazuje na to co som komentoval v predchadzajucom prispevku na tuto temu.


Podla mna dostali za ulohu popisat urcite procesy a zvolili na to akcnu temu co zaujme mladu cast populacie.


No odporucam pozriet akcny film INFINITE https://www.imdb.com/title/tt6654210/ najdete kopec moznosti ako to pozriet. v tomto filme je okrem akcnych scen poukazane na 2 skupiny dobra a zla, reinkarnujuci sa uz velmi dlho, jedna chce znicit zivot ( "zaujimavy" dôvod) na planete a druha skupina snazi vyuzit reinkarnacie pre vyvoj ludstva dopredu. Nevsimajte moc akcne sceny, niesu zle :D, ale ide o to co ukazuju ako to cele funguje s reinkarnaciou a obnovou spomienok a atd. A pekne to nadvazuje na to co som komentoval v predchadzajucom prispevku na tuto temu. Podla mna dostali za ulohu popisat urcite procesy a zvolili na to akcnu temu co zaujme mladu cast populacie.

Zvonící cedry Ruska (ZC) autor Megre a hnutí Allatra
Zvnici cedry o tom ako zit niekde v dedinke atd vsetko je to pekne. Lenze si treba uvedomit, ze mars je stale vyprahly. Kto ho ma ozivit ak nie clovek, ktory je obrazom Stvoritela? Allatra - mi pride cisto ako sekta. Pekne reciciky, niekde sa podkopnu na koncpecii ale vsetko vyzera "pekne" a potom pride ta cetka co sa jej obcas viecka zmenia na jasteroviteho typu. To akoze co ma znamenat? Ci srandu robia z ludi ci co? Ved zevraj jasteri robia zlo ludom na planete uz par desiatok tisic rokov, a oni taketo cudo s takymi ocami daju do propagacneho videa?
Inak k tej biologickej civilizacii a o vlastneni 1ha pody. Ja som vyrastal na dedine. Vsetko tam bolo pekne. Robis na poli, chodis s kravami na pasu. Chodis zemiaky okopovat. Ale DVTR ti tam nikto neponukne .... Tiez od mojich rodicov som neziskal ziadne konceptualne informacie na utvorenie si vlastneho svetonazoru. Tam je svetonazor o tom, ze "ic do koscela, a čom ? - tha bo šicke tak idu". Takze ak by nebolo tych 4 stien v meste, tak by som nikdy nemal taky svetonazor ako mam teraz. A aj o tom pestovani ... v minulosti tisice ludi pracovali na poliach aby zabezpecili potrebne mnozstvo zdrojov pre vyvoj civilizacie. Teraz tam robi tak 10 % z toho co predtym, ale technika sa zlepsila. Uz traktor neorie s 1 pluhom ale s 10 pluhmi. A tu je ten figel. Ak realne chcu tie "nove smery" posunut cloveka, tak sa budu znazit mu zabezpecit potrebne mnozstvo zdrojov, jedla, techniky a potom clovek z planety odleti a bude prinasat zivot na ine planety. Ak vsak nove smery su proti cloveku, tak budu propagovat aby si kazdy sam obrabal 1ha pola, aby sa o nic ine nezaujimal, maximalne sa bude zaujimat o to ako mat deti, stastnu rodinu a koniec. A azda toto je myslienka zivota? Ved sila cloveka je nesmierna, dokaze tvorit vsade vo vesmire, nie len na svojom 1 ha. Ale napr keby ze uvazujeme z pohladu inej rasy, ktora nema rada ludi na planete zem, tak to zacina davat zmysel. Tej inej rase by vyhovovalo, keby si kazdy clovek pracoval na 1ha a aby sa nemiesal do inych zalezitosti, pripadne aby zdegenroval do neandrtalca, homo erectusa, pitekantropa atd .. - potom by mohol zase tazit vo velkom zdroje na nasej planete vid Grand Canyon National Park - zevraj voda vyryla take hlboke jamy , voda alebo bager ...
K biogennej civilziacii, ako je mozna ale je tu velmi vela otaznikov. Ako bez internetu prenasat tie kvanta informacii? Keby niet internetu, tak DVTR sa nerozsiri. Teoreticky by sme mohli povedat, ze internet clovek nepotrebuje, lebo ma v sebe nerozvinute schopnosti prenosu obrovskych mnozstiev dat v obrazovej forme. Len potom je otazka, ci je takato moznost mozna u vsetkych jedincov alebo len u niektorych? Alebo je tato moznost ovplyvnovana roznymi etapami kozmickeho roku (25 920 rokov), tjs pocas toho kozmickeho roka sa zem dostava vo vesmire do oblasti s nizsou energiou, clovek prichadza o schopnosti ako velkokopacitny prenos obrazov. Preto aj napr musela nastat hermetizacia , ak si zoberieme do uvahy, ze realne v kozmickom roku nastava cas kedy su negativne ovplyvnene schopnosti cloveka, tak moze nastat masove pouzivanie zbrani z vyspeleho veku, ktore napr rozstiepia planetu na polovicku. Tak radsej nastane hermetizacia, skryju sa take infomacie aby nenastala katastrofa. Suska sa ze po 2012 roku vedicki zreci presli do frontalneho utoku a zacali masovo pustat do obehu informacie o realnom zlozeni nasho sveta (tie ktore skryli par tisic rokov dozadu ked vedeli ze nastava doba ryb).
Este k tym plodinam atd .... cista pravda. V minulosti napr na zemi rastli cedre vysoke niekolko stovak metrov. Ina klima tu bola a napr vyrabali cedrovy chlieb. Cedrovy chlieb neotravuje cloveka ako ten zo zrna a psenice - zrno a psenica su zalozene na medi - ale ludska krv je zalozena na zeleze. Preto ludia co jedia vela chleba su vkuse chori. A to je len jeden priklad. Na to aby sme mohli prestupit k bio spolocnosti potrebujeme vykopat tony takychto faktov, pripadne vyslachtit nove odrody, druhy atd .... ale tu nastava problem. Podari sa to? lebo ako vieme, stale je tu ten GP (od jasterov), co efektivne brani takymto vynalezom. Staci si pozriet kolko vynalezov bolo teraz zablokovanych. Napr rozne alternativne pohony aut, alebo alternativne zdroje energie. Ale stale ked k takemu niecomu dojde, tak odrazu zomrie vynalezca, daju ho zabit. A toto je priamy zasah z vonku do vyvoja nasej civilizacie. Alebo to vrazdenie na haity. Podobne likvidacia Lybie. Ked uz vidia, ze vzniklo centrum ktore je schopne pozdvihnut skokovo civilizaciu ludi na vyssiu uroven, tak nastane likvidacia dobrych ludi, vzorov, vodcov - a kym ? Kto objednavatelovi nahovoril aby siel zlikvidivat Lybiu? Bol to rozum clovecensky alebo rozum ineho povodu?
Inak ocenujem vlakno, dost dobra diskusia, kvalitativne lepsia ako standardne spravy o kovide smile


[quote="pid:13860, uid:388"]Zvonící cedry Ruska (ZC) autor Megre a hnutí Allatra[/quote]Zvnici cedry o tom ako zit niekde v dedinke atd vsetko je to pekne. Lenze si treba uvedomit, ze mars je stale vyprahly. Kto ho ma ozivit ak nie clovek, ktory je obrazom Stvoritela? Allatra - mi pride cisto ako sekta. Pekne reciciky, niekde sa podkopnu na koncpecii ale vsetko vyzera "pekne" a potom pride ta cetka co sa jej obcas viecka zmenia na jasteroviteho typu. To akoze co ma znamenat? Ci srandu robia z ludi ci co? Ved zevraj jasteri robia zlo ludom na planete uz par desiatok tisic rokov, a oni taketo cudo s takymi ocami daju do propagacneho videa? Inak k tej biologickej civilizacii a o vlastneni 1ha pody. Ja som vyrastal na dedine. Vsetko tam bolo pekne. Robis na poli, chodis s kravami na pasu. Chodis zemiaky okopovat. Ale DVTR ti tam nikto neponukne .... Tiez od mojich rodicov som neziskal ziadne konceptualne informacie na utvorenie si vlastneho svetonazoru. Tam je svetonazor o tom, ze "ic do koscela, a čom ? - tha bo šicke tak idu". Takze ak by nebolo tych 4 stien v meste, tak by som nikdy nemal taky svetonazor ako mam teraz. A aj o tom pestovani ... v minulosti tisice ludi pracovali na poliach aby zabezpecili potrebne mnozstvo zdrojov pre vyvoj civilizacie. Teraz tam robi tak 10 % z toho co predtym, ale technika sa zlepsila. Uz traktor neorie s 1 pluhom ale s 10 pluhmi. A tu je ten figel. Ak realne chcu tie "nove smery" posunut cloveka, tak sa budu znazit mu zabezpecit potrebne mnozstvo zdrojov, jedla, techniky a potom clovek z planety odleti a bude prinasat zivot na ine planety. Ak vsak nove smery su proti cloveku, tak budu propagovat aby si kazdy sam obrabal 1ha pola, aby sa o nic ine nezaujimal, maximalne sa bude zaujimat o to ako mat deti, stastnu rodinu a koniec. A azda toto je myslienka zivota? Ved sila cloveka je nesmierna, dokaze tvorit vsade vo vesmire, nie len na svojom 1 ha. Ale napr keby ze uvazujeme z pohladu inej rasy, ktora nema rada ludi na planete zem, tak to zacina davat zmysel. Tej inej rase by vyhovovalo, keby si kazdy clovek pracoval na 1ha a aby sa nemiesal do inych zalezitosti, pripadne aby zdegenroval do neandrtalca, homo erectusa, pitekantropa atd .. - potom by mohol zase tazit vo velkom zdroje na nasej planete vid Grand Canyon National Park - zevraj voda vyryla take hlboke jamy , voda alebo bager ... K biogennej civilziacii, ako je mozna ale je tu velmi vela otaznikov. Ako bez internetu prenasat tie kvanta informacii? Keby niet internetu, tak DVTR sa nerozsiri. Teoreticky by sme mohli povedat, ze internet clovek nepotrebuje, lebo ma v sebe nerozvinute schopnosti prenosu obrovskych mnozstiev dat v obrazovej forme. Len potom je otazka, ci je takato moznost mozna u vsetkych jedincov alebo len u niektorych? Alebo je tato moznost ovplyvnovana roznymi etapami kozmickeho roku (25 920 rokov), tjs pocas toho kozmickeho roka sa zem dostava vo vesmire do oblasti s nizsou energiou, clovek prichadza o schopnosti ako velkokopacitny prenos obrazov. Preto aj napr musela nastat hermetizacia , ak si zoberieme do uvahy, ze realne v kozmickom roku nastava cas kedy su negativne ovplyvnene schopnosti cloveka, tak moze nastat masove pouzivanie zbrani z vyspeleho veku, ktore napr rozstiepia planetu na polovicku. Tak radsej nastane hermetizacia, skryju sa take infomacie aby nenastala katastrofa. Suska sa ze po 2012 roku vedicki zreci presli do frontalneho utoku a zacali masovo pustat do obehu informacie o realnom zlozeni nasho sveta (tie ktore skryli par tisic rokov dozadu ked vedeli ze nastava doba ryb). Este k tym plodinam atd .... cista pravda. V minulosti napr na zemi rastli cedre vysoke niekolko stovak metrov. Ina klima tu bola a napr vyrabali cedrovy chlieb. Cedrovy chlieb neotravuje cloveka ako ten zo zrna a psenice - zrno a psenica su zalozene na medi - ale ludska krv je zalozena na zeleze. Preto ludia co jedia vela chleba su vkuse chori. A to je len jeden priklad. Na to aby sme mohli prestupit k bio spolocnosti potrebujeme vykopat tony takychto faktov, pripadne vyslachtit nove odrody, druhy atd .... ale tu nastava problem. Podari sa to? lebo ako vieme, stale je tu ten GP (od jasterov), co efektivne brani takymto vynalezom. Staci si pozriet kolko vynalezov bolo teraz zablokovanych. Napr rozne alternativne pohony aut, alebo alternativne zdroje energie. Ale stale ked k takemu niecomu dojde, tak odrazu zomrie vynalezca, daju ho zabit. A toto je priamy zasah z vonku do vyvoja nasej civilizacie. Alebo to vrazdenie na haity. Podobne likvidacia Lybie. Ked uz vidia, ze vzniklo centrum ktore je schopne pozdvihnut skokovo civilizaciu ludi na vyssiu uroven, tak nastane likvidacia dobrych ludi, vzorov, vodcov - a kym ? Kto objednavatelovi nahovoril aby siel zlikvidivat Lybiu? Bol to rozum clovecensky alebo rozum ineho povodu? Inak ocenujem vlakno, dost dobra diskusia, kvalitativne lepsia ako standardne spravy o kovide :D

Ferry souhlasím, tvůj názor se mu líbí. Ještě je nutné říci , že nejdřív je nutné aby došlo k očistě lidí. Vzdyt si vezmi kolik je skutečných lidí. Deset procent? Těch co mají svědomí a pracují pro lidi a třeba pomáhají zvířatům také. Vždyť většina je podle mého buď zombie, jen majetek a peníze nebo vyměnili svojí duši a žije v něm jiná entita. Jsou ovládání temnými duchy. Takových je hodně. To jsou ti co škodí a podvádí a dělají ještě horší věci. S takovými nelidmi není možné budovat něco nového, lepší společnost, spravedlivou a dobrou založenou na konech našeho rodu. Bohužel. Dnešní opíchání včeličkami taky roztřídí lidi. Na vědomé a nevedomé. Bohužel mají zřejmě krátký život před sebou. Někteří možná se ještě vzpamatují. Ale bez vyčištění od nelidí a rozdělení lidí nepůjde nikdy založit spravedlivou a lepší společnost. Takže nakonec i ten prolhany kovid, to.maskované zlo bude muset sloužit dobru...Bohu. Jednak se všichni odhalí kdo je kdo a ještě dojde k třídění. Tohle je můj názor . Určitě máte i jiné názory, to je samozřejmé.


Ferry souhlasím, tvůj názor se mu líbí. Ještě je nutné říci , že nejdřív je nutné aby došlo k očistě lidí. Vzdyt si vezmi kolik je skutečných lidí. Deset procent? Těch co mají svědomí a pracují pro lidi a třeba pomáhají zvířatům také. Vždyť většina je podle mého buď zombie, jen majetek a peníze nebo vyměnili svojí duši a žije v něm jiná entita. Jsou ovládání temnými duchy. Takových je hodně. To jsou ti co škodí a podvádí a dělají ještě horší věci. S takovými nelidmi není možné budovat něco nového, lepší společnost, spravedlivou a dobrou založenou na konech našeho rodu. Bohužel. Dnešní opíchání včeličkami taky roztřídí lidi. Na vědomé a nevedomé. Bohužel mají zřejmě krátký život před sebou. Někteří možná se ještě vzpamatují. Ale bez vyčištění od nelidí a rozdělení lidí nepůjde nikdy založit spravedlivou a lepší společnost. Takže nakonec i ten prolhany kovid, to.maskované zlo bude muset sloužit dobru...Bohu. Jednak se všichni odhalí kdo je kdo a ještě dojde k třídění. Tohle je můj názor . Určitě máte i jiné názory, to je samozřejmé.

Inak k tej biologickej civilizacii a o vlastneni 1ha pody. Ja som vyrastal na dedine. Vsetko tam bolo pekne. Robis na poli, chodis s kravami na pasu. Chodis zemiaky okopovat. Ale DVTR ti tam nikto neponukne .... Tiez od mojich rodicov som neziskal ziadne konceptualne informacie na utvorenie si vlastneho svetonazoru. Tam je svetonazor o tom, ze "ic do koscela, a čom ? - tha bo šicke tak idu". Takze ak by nebolo tych 4 stien v meste, tak by som nikdy nemal taky svetonazor ako mam teraz

Budu ti trochu oponovat. Práce v zemědělství, je nejlepší pro formování světonázoru a tudíž 1.priority řízení. Nikde jinde se člověk nepotýká s tolika proměnnými, na které musí reagovat, jak v zemědělství. Ať už jde o počasí, rostlinnou, živočišní výrobu, nebo budování lesa atd. Kde jinde si uvědomí, že sad neroste sám?
Myslím, že jsem o generaci starší, než ty. Také jsem měl od rodičů nalinkováno, v neděli kostel a punktum. Já se ale vzbouřil, a do kostela jsem odmítl chodit. Prostě několikrát jsem udělal scénu, že nepůjdu a když to nepomohlo a byl jsem přinucen jít do kostela, tak jsem jim hanbu dělal v kostele. Nakonec rezignovali.
Mezitím jsem si v hlavě promítal otázky, které mě zajímaly. Hodně jsem četl a to tak, že hodně. Byl jsem největším čtenářem v knihovně našeho města. Pamatuji si, jak na mě udělala fantastický dojem kniha Tutanchamon, kterou jsem přečetl asi v deseti letech. Přitom rodiče měli doma 3, slovy tři knihy. Toto byl začátek mé cesty ke KSB a DVTR.
I když jsem to v té době netušil, jak mi bude potřebná znalost ruštiny, fascinovalo mě na ní, že se sice píše jinými písmeny, ale je podobná mému rodnému jazyku i když my píšeme latinkou. Od toho zjištění to byl jen krůček k přemýšlení o zeměpisných názvech, o historii, vesmíru, geologii a archeologii atd.
Nakonec mi dobrá znalost ruštiny pomohla k tomu, že jsem mohl v Rusku (SSSR) pobývat víc, než krátkou dobu. A dál to pokračovalo, jak sněhová koule.
Co mě přivedlo ke KSB bylo to, že jedině KSB mi dala odpověď na moje otázky ohledně Boha. Protože jsem vnitřně věděl, že Bůh existuje, ale nevěděl jsem si poradit, co v tom případě s církví. A najednou jsem v KSB nalezl pro mě ohromující odpověď, Bůh nerovná se církev. Bylo to pro mě jako osvícení a všechny mé zážitky a setkání s Bohem zapadly na své místo, jako pucle.
Já žil dlouho v Moskvě, pak v Bratislavě no a pak v Praze. Před 30.lety jsem se přestěhoval na venkov a nelituji. Je to to nejlepší, co jsem mohl udělat.
Závěrem bych podotkl, že není ani tak důležité, kde a v jaké rodině se narodíš, protože každý člověk má možnost vybrat si svoji životní cestu. Chce to jen udělat první krok.


[quote="pid:24179, uid:106"]Inak k tej biologickej civilizacii a o vlastneni 1ha pody. Ja som vyrastal na dedine. Vsetko tam bolo pekne. Robis na poli, chodis s kravami na pasu. Chodis zemiaky okopovat. Ale DVTR ti tam nikto neponukne .... Tiez od mojich rodicov som neziskal ziadne konceptualne informacie na utvorenie si vlastneho svetonazoru. Tam je svetonazor o tom, ze "ic do koscela, a čom ? - tha bo šicke tak idu". Takze ak by nebolo tych 4 stien v meste, tak by som nikdy nemal taky svetonazor ako mam teraz[/quote] Budu ti trochu oponovat. Práce v zemědělství, je nejlepší pro formování světonázoru a tudíž 1.priority řízení. Nikde jinde se člověk nepotýká s tolika proměnnými, na které musí reagovat, jak v zemědělství. Ať už jde o počasí, rostlinnou, živočišní výrobu, nebo budování lesa atd. Kde jinde si uvědomí, že sad neroste sám? Myslím, že jsem o generaci starší, než ty. Také jsem měl od rodičů nalinkováno, v neděli kostel a punktum. Já se ale vzbouřil, a do kostela jsem odmítl chodit. Prostě několikrát jsem udělal scénu, že nepůjdu a když to nepomohlo a byl jsem přinucen jít do kostela, tak jsem jim hanbu dělal v kostele. Nakonec rezignovali. Mezitím jsem si v hlavě promítal otázky, které mě zajímaly. Hodně jsem četl a to tak, že hodně. Byl jsem největším čtenářem v knihovně našeho města. Pamatuji si, jak na mě udělala fantastický dojem kniha Tutanchamon, kterou jsem přečetl asi v deseti letech. Přitom rodiče měli doma 3, slovy tři knihy. Toto byl začátek mé cesty ke KSB a DVTR. I když jsem to v té době netušil, jak mi bude potřebná znalost ruštiny, fascinovalo mě na ní, že se sice píše jinými písmeny, ale je podobná mému rodnému jazyku i když my píšeme latinkou. Od toho zjištění to byl jen krůček k přemýšlení o zeměpisných názvech, o historii, vesmíru, geologii a archeologii atd. Nakonec mi dobrá znalost ruštiny pomohla k tomu, že jsem mohl v Rusku (SSSR) pobývat víc, než krátkou dobu. A dál to pokračovalo, jak sněhová koule. Co mě přivedlo ke KSB bylo to, že jedině KSB mi dala odpověď na moje otázky ohledně Boha. Protože jsem vnitřně věděl, že Bůh existuje, ale nevěděl jsem si poradit, co v tom případě s církví. A najednou jsem v KSB nalezl pro mě ohromující odpověď, Bůh nerovná se církev. Bylo to pro mě jako osvícení a všechny mé zážitky a setkání s Bohem zapadly na své místo, jako pucle. Já žil dlouho v Moskvě, pak v Bratislavě no a pak v Praze. Před 30.lety jsem se přestěhoval na venkov a nelituji. Je to to nejlepší, co jsem mohl udělat. Závěrem bych podotkl, že není ani tak důležité, kde a v jaké rodině se narodíš, protože každý člověk má možnost vybrat si svoji životní cestu. Chce to jen udělat první krok.
Upravené 12. 7. 2021 o 11:10

Budoucnost zemědělství je uměle vyrobené maso a hydroponie


Budoucnost zemědělství je uměle vyrobené maso a hydroponie

Zaznobin v nějakým videu prohlásil, že na úrovni konceptuální potřebujete 99% pravdivých informací, aby jste do nich mohli zabalit to 1% manipulací. To jedno procento přetrvává i v některých studiích VP SSSR. Je to starý známý koncept dobra a zla. Je jedno kde se díváte na přírodní procesy. Jestli v geopatogenní zóně betonové městské džungle a nebo ve volné přírodě s téměř nulovou lidskou aglomerací. Důležitý je to jak se díváte. Jen můj názor.


Zaznobin v nějakým videu prohlásil, že na úrovni konceptuální potřebujete 99% pravdivých informací, aby jste do nich mohli zabalit to 1% manipulací. To jedno procento přetrvává i v některých studiích VP SSSR. Je to starý známý koncept dobra a zla. Je jedno kde se díváte na přírodní procesy. Jestli v geopatogenní zóně betonové městské džungle a nebo ve volné přírodě s téměř nulovou lidskou aglomerací. Důležitý je to jak se díváte. Jen můj názor.

Budoucnost zemědělství je uměle vyrobené maso a hydroponie

Zabudol si ešte robotické včely riadené umelou inteligenciou a hmyz ako jedlo budúcnosti pre bezpohlavných biorobotov s čipom v hlave. smile


Ty si taký vyznavač technologického kúltu že?


Skús si niečo prečítať napríklad o poľnohospodárstve na Kube, alebo o permakultúre.


[quote="pid:24200, uid:402"]Budoucnost zemědělství je uměle vyrobené maso a hydroponie[/quote] Zabudol si ešte robotické včely riadené umelou inteligenciou a hmyz ako jedlo budúcnosti pre bezpohlavných biorobotov s čipom v hlave. :) Ty si taký vyznavač technologického kúltu že? Skús si niečo prečítať napríklad o poľnohospodárstve na Kube, alebo o permakultúre.
Upravené 12. 7. 2021 o 13:11

Budu ti trochu oponovat.
Nemyslim si, ze tvoj prispevok oponuje. Skor doplnuje obrazok. Ja som napriklad za to, aby deti do urciteho veku zili len na dedine. Tam si mozu vsetko osahat, skumat. Tam ich aj prhlava moze popalit bez toho aby utekali hned k lekarovi. Alebo mozu odriet kolena na futbale bez utekania k mamicke\doktorovi. Je to vyborne prostredie pre vychovou. Avsak v pokrocilejsom veku podla smerovania jednotlivca, treba cloveku spristupnit aj informacie komplexnejsie. Niektori jedinci take informacie hladaju, ini zase nie, vystacia si s tym co maju do konca zivota. Ono mozno by stacilo keby nasi rodicia boli konceptualne znali. Vtedy by vedeli aj na dedine vsetko vysvetlit detom od mala. Ale to uz sa asi bavime o obnoveni zreckeho stavu v spolocnosti. Tjs na dedine vratia farari hlavne slovo zrecom (ludom znalym, mravnym, vazenym, spravodlivym), tak ako si ho ukradli asi pred 800 rokmi. Na kazdej dedine je par takych ludi, co by mali ucit ostantych, co by mali vystriedat ucitela a farara v dedine.


[quote="pid:24197, uid:312"]Budu ti trochu oponovat.[/quote]Nemyslim si, ze tvoj prispevok oponuje. Skor doplnuje obrazok. Ja som napriklad za to, aby deti do urciteho veku zili len na dedine. Tam si mozu vsetko osahat, skumat. Tam ich aj prhlava moze popalit bez toho aby utekali hned k lekarovi. Alebo mozu odriet kolena na futbale bez utekania k mamicke\doktorovi. Je to vyborne prostredie pre vychovou. Avsak v pokrocilejsom veku podla smerovania jednotlivca, treba cloveku spristupnit aj informacie komplexnejsie. Niektori jedinci take informacie hladaju, ini zase nie, vystacia si s tym co maju do konca zivota. Ono mozno by stacilo keby nasi rodicia boli konceptualne znali. Vtedy by vedeli aj na dedine vsetko vysvetlit detom od mala. Ale to uz sa asi bavime o obnoveni zreckeho stavu v spolocnosti. Tjs na dedine vratia farari hlavne slovo zrecom (ludom znalym, mravnym, vazenym, spravodlivym), tak ako si ho ukradli asi pred 800 rokmi. Na kazdej dedine je par takych ludi, co by mali ucit ostantych, co by mali vystriedat ucitela a farara v dedine.
3.68k
23
14
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept