Mimo kategórií
Rasputinovo proroctvo

Čítal som si Rasputinov životopis a o tomto proroctve som nevedel. Treba to ale chápať terminológiou tých čias (prvé roky 20. storočia)."— «…Ľudia kráčajú ku katastrofe. Tí najnešikovnejší budú riadiť voz. Aj v Rusku, aj vo Francúzsku, aj v Taliansku, aj na iných miestach… Ľudstvo bude rozdrvené krokmi hlupákov a darebákov. Múdrosť spútajú do reťazí. Nevzdelaní a mocní bude diktovať zákony múdremu a dokonca pokornému. A potom veľká časť uverí tým, čo majú moc, a prestane veriť v Boha… Boží trest príde neskoro, ale bude hrozný. A stane sa to ešte do konca nášho storočia. Múdrosť bude nakoniec oslobodená z reťazí a človek začne znova dôverovať Bohu, tak ako dieťa dôveruje matke. Po tejto ceste človek príde k pozemskému raju».
— «Nastane čas mieru, ale ten mier bude písaný krvou. Keď dve vatry vyhasnú, tretia vatra spáli popol. Málo ľudí a málo vecí sa zachráni. Avšak to, čo sa zachráni, bude musieť podstúpiť nové očistenie skôr než vstúpi do nového pozemského raja…».
— «…Jedy objímu Zem, ako vášnivý milenec. Nebesia v smrteľnom objatí naberú dych smrti a vodné zdroje budú horké, a mnohé z týchto vôd budú jedovatejšie ako hnilá hadia krv. Ľudia budú zomierať od vody a vzduchu, ale bude sa hovoriť, že zomreli na srdce a obličky… A horké vody nakazia čas, ako medzník, pretože horké vody prinesú trpké časy…».
— «…Rastliny ochorejú a vyhynú jedna po druhej. Lesy sa stanú obrovskými cintorínmi a medzi suchými stromami sa budú bezcieľne potĺkať ľudia — omráčení a otrávení jedovatými dažďami…»
— «Príde čas, keď slnko začne plakať a jeho slzy budú dopadať ako ohnivé iskry, ktoré budú spaľovať rastliny aj ľudí. Začnú sa vytvárať púšte ako splašené kone bez jazdcov, pastviny sa zmenia na piesok a rieky sa stanú hnilý pupkom zeme. Zmizne jemná tráva lúk a listy stromov, lebo vládnuť budú dve púšte: piesočná púšť a nočná púšť. A pod horúcim slnkom a mrazivým chladom zhasne život».
— «…Vzduch, ktorý vstupuje do našich pľúc, aby prinášal život, jedného dňa prinesie Smrť. A príde deň, keď nebudú existovať hory, vrchy, jazerá, moria, ktoré by neboli zahalené do zlovestného dychu Smrti. A všetci ľudia budú vdychovať Smrť a všetci ľudia zomrú od jedov, ktorými bude naplnený vzduch».
— «…Čoraz častejšie budete vidno bláznovstvo vašich ľudí. Tam, kde príroda vytvorila poriadok, človek zaseje zmätok. A mnohí kvôli tomuto zmätku budú trpieť. Mnohí zomrú na čierny mor. A keď mor už nebude zabíjať, tak telo začnú trhať jastraby… Každý človek má v sebe veľký liek, ale človek-zviera dáva prednosť liečbe jedmi».
— «Budú sa rodiť netvory, ktoré nebudú ani ľuďmi, ani zvieratami. A mnohí ľudia, ktorí nebudú mať znamenia na tele, budú mať znamenie v duši. A potom príde čas, keď nájdete v kolíske toho najväčšieho netvora — človeka bez duše…»
— «…Na námestí sa budú kopiť hory mŕtvol a milióny ľudí zastihne bezmenná smrť. Mestá s miliónmi obyvateľov nenájdu dosť rúk na pochovanie mŕtvych, mnohé dediny budú prečiarknuté krížom. Žiadny liek nebude schopný zastaviť mor, pretože ten bude predchádzať očisteniu».
— «Keď sa čas priblíži k priepasti, láska k človeku sa zmení na suchú rastlinu. V púšti tých čias budú rásť iba dve rastliny: rastlina vlastného prospechu a rastlina sebalásky. No kvety týchto rastlín sa budú považovať za kvety lásky. Celé ľudstvo bude pohltené ľahostajnosťou…»
— «Preskočí iskra, ktorá prinesie nové slovo a nový zákon. A nový zákon naučí človeka novému životu, pretože do nového domu sa nebude dať vstúpiť so starými zvykmi. A keď slnko zapadne, tak sa zistí, že nový zákon je prastarým zákonom, podľa ktorého bol stvorený človek. Sedem plodov bude plodmi šťastia. Prvým plodom je pokoj ducha… potom budú plody radosti života, duševnej rovnováhy, telesného zdravia, jednoty s prírodou, úprimnej pokory a životnej jednoduchosti. Všetci ľudia môžu ochutnať tieto plody, avšak kto nebude cítiť potrebu ich ochutnať, ten bude zhodený a nenájde miesto na voze úprimného šťastia. V tom čase bude človek živý nie chlebom, ale duchom. A viacej pokladov bude mať človek na nebesiach než na zemi»."Hovoril to ešte v dobe cárskeho Ruska, keď určité globálne sily plánovali zvrhnúť tri monarchie (Nemeckú, Rakúsko-Uhorskú, Ruskú), spáliť Rusko v ohni revolúcií a na svete nastoliť demokracie (vláda zástupcov volených z prostého ľudu). Bol plánovaný ateistický marxizmus (v Rusku) a ateistická darwinovská veda (vo zvyšku sveta). Masové vzdelávanie zdrojovo zabezpečilo rozmach priemyslu ale vďaka ateizmu bol tento rozmach v mnohom bez svedomia a odtrhnutý od prírody, starých osvedčených múdrostí (remeselných kánonov) a preto zhubný. Veda odtrhnutá od mravnosti a od prírody je tak isto zhubná.


Narazil som už na dvoch "jurodivých" prorokov z Ruska (z 20. storočia), ktorí sa zmieňovali o nástupe Antikrista už čoskoro (presný dátum nespomínali, ale mohlo ísť o rozpätie 1950-2050). Napr. Lavrentij Černigovskij, Nila schimonachia. Vôbec sa tomu nečudujem. To, čo pozorujeme dnes, napr. okolo Covidu a veľkého resetu zrejme satanisti plánovali trochu inak. Našťastie im to až tak nevychádza. Ale nezodpovedné manipulácie s počasím, DNA, otravou prírody (to všetko mocnými ľuďmi bez svedomia) pokračuje, a príde čas žať výsledky tohto záškodníctva.


Čítal som si Rasputinov životopis a o tomto proroctve som nevedel. Treba to ale chápať terminológiou tých čias (prvé roky 20. storočia). > "— «…Ľudia kráčajú ku katastrofe. Tí najnešikovnejší budú riadiť voz. Aj v Rusku, aj vo Francúzsku, aj v Taliansku, aj na iných miestach… Ľudstvo bude rozdrvené krokmi hlupákov a darebákov. Múdrosť spútajú do reťazí. Nevzdelaní a mocní bude diktovať zákony múdremu a dokonca pokornému. A potom veľká časť uverí tým, čo majú moc, a prestane veriť v Boha… Boží trest príde neskoro, ale bude hrozný. A stane sa to ešte do konca nášho storočia. Múdrosť bude nakoniec oslobodená z reťazí a človek začne znova dôverovať Bohu, tak ako dieťa dôveruje matke. Po tejto ceste človek príde k pozemskému raju». — «Nastane čas mieru, ale ten mier bude písaný krvou. Keď dve vatry vyhasnú, tretia vatra spáli popol. Málo ľudí a málo vecí sa zachráni. Avšak to, čo sa zachráni, bude musieť podstúpiť nové očistenie skôr než vstúpi do nového pozemského raja…». — «…Jedy objímu Zem, ako vášnivý milenec. Nebesia v smrteľnom objatí naberú dych smrti a vodné zdroje budú horké, a mnohé z týchto vôd budú jedovatejšie ako hnilá hadia krv. Ľudia budú zomierať od vody a vzduchu, ale bude sa hovoriť, že zomreli na srdce a obličky… A horké vody nakazia čas, ako medzník, pretože horké vody prinesú trpké časy…». — «…Rastliny ochorejú a vyhynú jedna po druhej. Lesy sa stanú obrovskými cintorínmi a medzi suchými stromami sa budú bezcieľne potĺkať ľudia — omráčení a otrávení jedovatými dažďami…» — «Príde čas, keď slnko začne plakať a jeho slzy budú dopadať ako ohnivé iskry, ktoré budú spaľovať rastliny aj ľudí. Začnú sa vytvárať púšte ako splašené kone bez jazdcov, pastviny sa zmenia na piesok a rieky sa stanú hnilý pupkom zeme. Zmizne jemná tráva lúk a listy stromov, lebo vládnuť budú dve púšte: piesočná púšť a nočná púšť. A pod horúcim slnkom a mrazivým chladom zhasne život». — «…Vzduch, ktorý vstupuje do našich pľúc, aby prinášal život, jedného dňa prinesie Smrť. A príde deň, keď nebudú existovať hory, vrchy, jazerá, moria, ktoré by neboli zahalené do zlovestného dychu Smrti. A všetci ľudia budú vdychovať Smrť a všetci ľudia zomrú od jedov, ktorými bude naplnený vzduch». — «…Čoraz častejšie budete vidno bláznovstvo vašich ľudí. Tam, kde príroda vytvorila poriadok, človek zaseje zmätok. A mnohí kvôli tomuto zmätku budú trpieť. Mnohí zomrú na čierny mor. A keď mor už nebude zabíjať, tak telo začnú trhať jastraby… Každý človek má v sebe veľký liek, ale človek-zviera dáva prednosť liečbe jedmi». — «Budú sa rodiť netvory, ktoré nebudú ani ľuďmi, ani zvieratami. A mnohí ľudia, ktorí nebudú mať znamenia na tele, budú mať znamenie v duši. A potom príde čas, keď nájdete v kolíske toho najväčšieho netvora — človeka bez duše…» — «…Na námestí sa budú kopiť hory mŕtvol a milióny ľudí zastihne bezmenná smrť. Mestá s miliónmi obyvateľov nenájdu dosť rúk na pochovanie mŕtvych, mnohé dediny budú prečiarknuté krížom. Žiadny liek nebude schopný zastaviť mor, pretože ten bude predchádzať očisteniu». — «Keď sa čas priblíži k priepasti, láska k človeku sa zmení na suchú rastlinu. V púšti tých čias budú rásť iba dve rastliny: rastlina vlastného prospechu a rastlina sebalásky. No kvety týchto rastlín sa budú považovať za kvety lásky. Celé ľudstvo bude pohltené ľahostajnosťou…» — «Preskočí iskra, ktorá prinesie nové slovo a nový zákon. A nový zákon naučí človeka novému životu, pretože do nového domu sa nebude dať vstúpiť so starými zvykmi. A keď slnko zapadne, tak sa zistí, že nový zákon je prastarým zákonom, podľa ktorého bol stvorený človek. Sedem plodov bude plodmi šťastia. Prvým plodom je pokoj ducha… potom budú plody radosti života, duševnej rovnováhy, telesného zdravia, jednoty s prírodou, úprimnej pokory a životnej jednoduchosti. Všetci ľudia môžu ochutnať tieto plody, avšak kto nebude cítiť potrebu ich ochutnať, ten bude zhodený a nenájde miesto na voze úprimného šťastia. V tom čase bude človek živý nie chlebom, ale duchom. A viacej pokladov bude mať človek na nebesiach než na zemi»." Hovoril to ešte v dobe cárskeho Ruska, keď určité globálne sily plánovali zvrhnúť tri monarchie (Nemeckú, Rakúsko-Uhorskú, Ruskú), spáliť Rusko v ohni revolúcií a na svete nastoliť demokracie (vláda zástupcov volených z prostého ľudu). Bol plánovaný ateistický marxizmus (v Rusku) a ateistická darwinovská veda (vo zvyšku sveta). Masové vzdelávanie zdrojovo zabezpečilo rozmach priemyslu ale vďaka ateizmu bol tento rozmach v mnohom bez svedomia a odtrhnutý od prírody, starých osvedčených múdrostí (remeselných kánonov) a preto zhubný. Veda odtrhnutá od mravnosti a od prírody je tak isto zhubná. Narazil som už na dvoch "jurodivých" prorokov z Ruska (z 20. storočia), ktorí sa zmieňovali o nástupe Antikrista už čoskoro (presný dátum nespomínali, ale mohlo ísť o rozpätie 1950-2050). Napr. Lavrentij Černigovskij, Nila schimonachia. Vôbec sa tomu nečudujem. To, čo pozorujeme dnes, napr. okolo Covidu a veľkého resetu zrejme satanisti plánovali trochu inak. Našťastie im to až tak nevychádza. Ale nezodpovedné manipulácie s počasím, DNA, otravou prírody (to všetko mocnými ľuďmi bez svedomia) pokračuje, a príde čas žať výsledky tohto záškodníctva.
Upravené 4. 4. 2021 o 17:07

Povedal by som ze vacsia cast toho proroctva uz sa splnila. A zbytok ... nuz casom uvidime. Avsak ako dobre vieme z DVTR cim vacsi cas uplynie od proroctva tym proroctvo "straca" na sile pretoze spolocnost produkuje aj jedincov, ktori v sebe pocuju hlas stvoritela a ti sa jednoducho nebudu riadit zakonmi spolocnosti, na ktorej bolo proroctvo postavene a tym padom zmenia buducnost.
Podobne stracaju na sile proroctva Vangy, ktora predpovedala masivne umieranie ludi v europe roku 2020, a co vidime ? ... ano kovid realne zabil par tisic ludi, ale ziadne masivne vymieranie sa nekona. Civilizacia a aj pohlad ludi na svet sa zmenil, uz nezodpoveda veku kedy bolo proroctvo "povedane" a tym padom presnost proroctva klesa ...


Povedal by som ze vacsia cast toho proroctva uz sa splnila. A zbytok ... nuz casom uvidime. Avsak ako dobre vieme z DVTR cim vacsi cas uplynie od proroctva tym proroctvo "straca" na sile pretoze spolocnost produkuje aj jedincov, ktori v sebe pocuju hlas stvoritela a ti sa jednoducho nebudu riadit zakonmi spolocnosti, na ktorej bolo proroctvo postavene a tym padom zmenia buducnost. Podobne stracaju na sile proroctva Vangy, ktora predpovedala masivne umieranie ludi v europe roku 2020, a co vidime ? ... ano kovid realne zabil par tisic ludi, ale ziadne masivne vymieranie sa nekona. Civilizacia a aj pohlad ludi na svet sa zmenil, uz nezodpoveda veku kedy bolo proroctvo "povedane" a tym padom presnost proroctva klesa ...

Proroctvi jsou predevsim nastroj PROGRAMOVANI, t.j. vytvareni budoucnosti. Nikdy nevite, pod jakym vlivem (koho/ceho) takove proroctvi vzniklo.


Stale mejte na vedomi, ze kde neco konci, neco jineho zacina...


K zamysleni jedna vec, ktera me napadla uz pred nejakou dobou: Rousky/respiratory, pripadne ockovani (doufam, ze ne) jako znameni bestie


Proroctvi jsou predevsim nastroj PROGRAMOVANI, t.j. vytvareni budoucnosti. Nikdy nevite, pod jakym vlivem (koho/ceho) takove proroctvi vzniklo. Stale mejte na vedomi, ze kde neco konci, neco jineho zacina... K zamysleni jedna vec, ktera me napadla uz pred nejakou dobou: Rousky/respiratory, pripadne ockovani (doufam, ze ne) jako znameni bestie

Proroctvi jsou predevsim nastroj PROGRAMOVANI

Ak si pozrieš DVTR, tak tam je vysvetlený rozdiel medzi proroctvami, prognózou a negativnym programovaním. Proroctvá sú obyčajne dávané pre výstrahu, aby sa ľudia uvedomili a odklonili z cesty zhubným smerom. Proroctvá teda predstavujú varovanie o potenciálnej hrozbe.


O programovanie sa jedná vtedy, keď je to podávané a interpretované jednosmerným spôsobom, bez možnosti alternatívneho vývoja.


Napr. predpovede Nostradama sú nám nič platné, lebo sú písané natoľko alegoricky, že dopredu sa nedajú rozoznať. Nevieš ich spojiť so žiadnymi tendenciam.
Zatiaľčo v tejto Rasputinovej predpovedi sa dá dnes veľmi ľahko rozpoznať existujúca tendencia, ktorú plodí samotné ľudstvo, resp. jeho "elity". T.j. ak sa ľudia nebudú aktívne brániť zámerom GP (satanistov), tak ľudstva povedie cez ďalšiu krvavú kataklizmu, do ktorej ju dostanú "elity" rovnako, ako pri páde minulých civilizácii.


[quote="pid:9943, uid:306"]Proroctvi jsou predevsim nastroj PROGRAMOVANI[/quote] Ak si pozrieš DVTR, tak tam je vysvetlený rozdiel medzi proroctvami, prognózou a negativnym programovaním. Proroctvá sú obyčajne dávané pre výstrahu, aby sa ľudia uvedomili a odklonili z cesty zhubným smerom. Proroctvá teda predstavujú varovanie o potenciálnej hrozbe. O programovanie sa jedná vtedy, keď je to podávané a interpretované jednosmerným spôsobom, bez možnosti alternatívneho vývoja. Napr. predpovede Nostradama sú nám nič platné, lebo sú písané natoľko alegoricky, že dopredu sa nedajú rozoznať. Nevieš ich spojiť so žiadnymi tendenciam. Zatiaľčo v tejto Rasputinovej predpovedi sa dá dnes veľmi ľahko rozpoznať existujúca tendencia, ktorú plodí samotné ľudstvo, resp. jeho "elity". T.j. ak sa ľudia nebudú aktívne brániť zámerom GP (satanistov), tak ľudstva povedie cez ďalšiu krvavú kataklizmu, do ktorej ju dostanú "elity" rovnako, ako pri páde minulých civilizácii.

Nepovazoval by som koronu a ruska za znak bestie. Mam tendenciu pozerat na koronu ako na socialny nastoj transformacie spolocnsoti. Porovnavam ju napr so spanielskou chripkou, ktora bola podobne umelo vytvorena. Avsak tento krat to "autorom projektu" akosi nevyslo. Veda je na inej urovni. Rychlost sirenia sa informacii je na inej urovni. Myslenie ludi je na inej urovni. Po roku korona oblbovania je vysledok taky, ze kazdy ma nervy na vladnucu j"elitu". Pricom realny ciel bolo znizenie spotreby. Avsak tazko povedat, ze sa spotreba znizila, lietadla lietaju ako predtym, auta tiez jazdia, mozno odpisali nejakych satanistov, ale to mohli aj bez korony. Zato ludia si zmenili nazor na aktualny system ... ked pred koronou ho ako tak obhajovali tak teraz su kvalitne proti nemu aj proti jeho kuratorom. Korona sa da povazovat za fatalne zlyhanie nastroja "ktory vyborne fungoval pred 100 rokmi". Uz aj autor korony sa musel dovtipit, ze tento pokus ho vide velmi draho. Darmo ... doba je ina, uz sa taketo finty pouzivat nedaju.


Nepovazoval by som koronu a ruska za znak bestie. Mam tendenciu pozerat na koronu ako na socialny nastoj transformacie spolocnsoti. Porovnavam ju napr so spanielskou chripkou, ktora bola podobne umelo vytvorena. Avsak tento krat to "autorom projektu" akosi nevyslo. Veda je na inej urovni. Rychlost sirenia sa informacii je na inej urovni. Myslenie ludi je na inej urovni. Po roku korona oblbovania je vysledok taky, ze kazdy ma nervy na vladnucu j"elitu". Pricom realny ciel bolo znizenie spotreby. Avsak tazko povedat, ze sa spotreba znizila, lietadla lietaju ako predtym, auta tiez jazdia, mozno odpisali nejakych satanistov, ale to mohli aj bez korony. Zato ludia si zmenili nazor na aktualny system ... ked pred koronou ho ako tak obhajovali tak teraz su kvalitne proti nemu aj proti jeho kuratorom. Korona sa da povazovat za fatalne zlyhanie nastroja "ktory vyborne fungoval pred 100 rokmi". Uz aj autor korony sa musel dovtipit, ze tento pokus ho vide velmi draho. Darmo ... doba je ina, uz sa taketo finty pouzivat nedaju.

Porovnavam ju napr so spanielskou chripkou, ktora bola podobne umelo vytvorena.

Budkov v jednom staršom videu spojil vznik španielskej chrípky s predchádzajúcim očkovaním tuším proti týfusu, či čo to vtedy letelo.
Zrejme to bol dôsledok prvej širokej ockovacej kampane. Možno sa jednalo o reakcie, ktoré popisuje aj Miro Štec.
Nemá niekto k téme očkovania pred španielskou chrípkou zdroje?


[quote="pid:9948, uid:106"]Porovnavam ju napr so spanielskou chripkou, ktora bola podobne umelo vytvorena.[/quote] Budkov v jednom staršom videu spojil vznik španielskej chrípky s predchádzajúcim očkovaním tuším proti týfusu, či čo to vtedy letelo. Zrejme to bol dôsledok prvej širokej ockovacej kampane. Možno sa jednalo o reakcie, ktoré popisuje aj Miro Štec. Nemá niekto k téme očkovania pred španielskou chrípkou zdroje?

Nemá niekto k téme očkovania pred španielskou chrípkou zdroje?

Covid-19 je určitým matričným echom španielskej chrípky z roku 1918. Eleonor mcBean mala vtedy 13 rokov, teda to zažila, neskôr sa stala lekárkou a napísala k tomuto nejaké knihy. Táto kniha vyzerá veľmi zaujímavo: https://www.amazon.com/Poisoned-Needle-Suppressed-Facts-Vaccination/dp/1442131292


Španielska chrípka vraj nebola o víruse, ale baktériách. Tie milióny mŕtvych ľudí mal spôsobiť bakteriálny kokteil, ktorým očkovali milióny ľudí, a bol vytvorený Rockefellerovou nadáciou.


[quote="pid:9949, uid:113"]Nemá niekto k téme očkovania pred španielskou chrípkou zdroje?[/quote] Covid-19 je určitým matričným echom španielskej chrípky z roku 1918. Eleonor mcBean mala vtedy 13 rokov, teda to zažila, neskôr sa stala lekárkou a napísala k tomuto nejaké knihy. Táto kniha vyzerá veľmi zaujímavo: https://www.amazon.com/Poisoned-Needle-Suppressed-Facts-Vaccination/dp/1442131292 Španielska chrípka vraj nebola o víruse, ale baktériách. Tie milióny mŕtvych ľudí mal spôsobiť bakteriálny kokteil, ktorým očkovali milióny ľudí, a bol vytvorený Rockefellerovou nadáciou.

Španielska chrípka vraj nebola o víruse, ale baktériách.

Ďakujem, pozriem sa na to smile


[quote="pid:9950, uid:6"]Španielska chrípka vraj nebola o víruse, ale baktériách.[/quote] Ďakujem, pozriem sa na to :)

@Ferry Vychádzam z toho, že umelo vytvorený Covid19 bol zrejme nástrojom, ktorý satanisti plánovali použiť na vytvorenie globálneho koncentráku, lenže podmienky prostredia sa zmenili a veci im nevychádzajú tak, ako by chceli. Zákon času.

Vezmi si to, že aj GP má určité konečné ciele s ľudstvom. Nie je to len o nekonečnom bezcieľnom vládnutí nad "ľudským dobytkom" ako to prezentuje VVPj. Zákon času limituje hornú hranicu ich "vymeraného času". Časového intervalu na splnenie hlavného cieľa.


@Ferry Vychádzam z toho, že umelo vytvorený Covid19 bol zrejme nástrojom, ktorý satanisti plánovali použiť na vytvorenie globálneho koncentráku, lenže podmienky prostredia sa zmenili a veci im nevychádzajú tak, ako by chceli. Zákon času. Vezmi si to, že aj GP má určité konečné ciele s ľudstvom. Nie je to len o nekonečnom bezcieľnom vládnutí nad "ľudským dobytkom" ako to prezentuje VVPj. Zákon času limituje hornú hranicu ich "vymeraného času". Časového intervalu na splnenie hlavného cieľa.

Apokalypsa v preklade z gréčtiny znamená odhalenie. T.j. keď sa skryté a hermetizované dostane medzi ľudí. A ten čas vďaka rapídnemu zrýchleniu sociálneho času a rozmachu informačných technológii a globálnej prepojenosti medzi ľuďmi Nastal. Veď tá prepojenosť ľudí cez počítače a mobily vytvára neurónovú sieť, súborný intelekt - výkonnejší prostriedok na riešenie zložitých problémov (podobne ako počítačová sieť má vyšší výpočtový výkon ako jeden komp)


Apokalypsa v preklade z gréčtiny znamená odhalenie. T.j. keď sa skryté a hermetizované dostane medzi ľudí. A ten čas vďaka rapídnemu zrýchleniu sociálneho času a rozmachu informačných technológii a globálnej prepojenosti medzi ľuďmi Nastal. Veď tá prepojenosť ľudí cez počítače a mobily vytvára neurónovú sieť, súborný intelekt - výkonnejší prostriedok na riešenie zložitých problémov (podobne ako počítačová sieť má vyšší výpočtový výkon ako jeden komp)

Podobne stracaju na sile proroctva Vangy, ktora predpovedala masivne umieranie ludi v europe roku 2020, a co vidime ? ... ano kovid realne zabil par tisic ludi, ale ziadne masivne vymieranie sa nekona.


Počkaj kým tí "očkovaný" s tým západným sajrajtom začnú kapať v húfoch s tým, že ten sajrajt sterilizuje, ženy, mužov a deti...


[quote="pid:9938, uid:106"]Podobne stracaju na sile proroctva Vangy, ktora predpovedala masivne umieranie ludi v europe roku 2020, a co vidime ? ... ano kovid realne zabil par tisic ludi, ale ziadne masivne vymieranie sa nekona.[/quote] Počkaj kým tí "očkovaný" s tým západným sajrajtom začnú kapať v húfoch s tým, že ten sajrajt sterilizuje, ženy, mužov a deti...

Moderátor

Proroctvá sú vždy neisté. Každé jedno je na hrane, tu je hlavným problémom duch doby. Drvivá väčšina predpovedí nie sú predpovede ale programy. Proroctvo funguje vždy a nemá dvojzmyselny výklad. Ak je možné viacero výkladov či sú nejednoznačné takmer vždy ide o programovanie. Teória Okamovej britvy je dosť jednoznačná.Najväčší nepriatelia programu budúcnosti sú slobodná vôľa a Boží zámer. Tu je ťažké manipulovať na skrz rôzne doby.


Proroctvá sú vždy neisté. Každé jedno je na hrane, tu je hlavným problémom duch doby. Drvivá väčšina predpovedí nie sú predpovede ale programy. Proroctvo funguje vždy a nemá dvojzmyselny výklad. Ak je možné viacero výkladov či sú nejednoznačné takmer vždy ide o programovanie. Teória Okamovej britvy je dosť jednoznačná.Najväčší nepriatelia programu budúcnosti sú slobodná vôľa a Boží zámer. Tu je ťažké manipulovať na skrz rôzne doby.

Korona sa da povazovat za fatalne zlyhanie nastroja

Já to vidím jinak. A sice jejich agenda se jim daří. Ukazatelem je odklon od Babiše a příklon k neomarxistickým Pirátům.


[quote="pid:9948, uid:106"]Korona sa da povazovat za fatalne zlyhanie nastroja[/quote] Já to vidím jinak. A sice jejich agenda se jim daří. Ukazatelem je odklon od Babiše a příklon k neomarxistickým Pirátům.

Počkaj kým tí "očkovaný" s tým západným sajrajtom začnú kapať v húfoch s tým, že ten sajrajt sterilizuje, ženy, mužov a deti...

Proto ten důraz na co nejrychlejší očkování, aby až očkovaní začnou umírat, bylo již pozdě.
Teď začínají dostávat kontury i "bajky" o válce zombie. Člověk si myslel, jaká zombie. A najednou se ukazuje, že ty zombie se dají vyrobit, např. očkováním. Pak může nastat válka očkovaných, proti neočkovaným. Jelikož očkovaní si uvědomí, že byli očkováním "znetvořeni" a proto budou bojovat proti tým, kteří se znetvořit nenechali.


[quote="pid:9961, uid:7"]Počkaj kým tí "očkovaný" s tým západným sajrajtom začnú kapať v húfoch s tým, že ten sajrajt sterilizuje, ženy, mužov a deti...[/quote] Proto ten důraz na co nejrychlejší očkování, aby až očkovaní začnou umírat, bylo již pozdě. Teď začínají dostávat kontury i "bajky" o válce zombie. Člověk si myslel, jaká zombie. A najednou se ukazuje, že ty zombie se dají vyrobit, např. očkováním. Pak může nastat válka očkovaných, proti neočkovaným. Jelikož očkovaní si uvědomí, že byli očkováním "znetvořeni" a proto budou bojovat proti tým, kteří se znetvořit nenechali.

Apokalypsa v preklade z gréčtiny znamená odhalenie.

Jak to hezky do sebe zapadá. Když se podíváte na film "Hon na ponorku" tak postava se jménem Putim tam čte Bibli a sice pasáž o Armagedonu.
A děje se to, Putin odhaluje zrůdnost současného systému.


[quote="pid:9953, uid:6"]Apokalypsa v preklade z gréčtiny znamená odhalenie.[/quote] Jak to hezky do sebe zapadá. Když se podíváte na film "Hon na ponorku" tak postava se jménem Putim tam čte Bibli a sice pasáž o Armagedonu. A děje se to, Putin odhaluje zrůdnost současného systému.

Já to vidím jinak. A sice jejich agenda se jim daří. Ukazatelem je odklon od Babiše a příklon k neomarxistickým Pirátům.


Ten priklon je zatim spise jenom medialni. Ano, maji obrovskou podporu mezi mladymi, ale to meli vzdycky. Ja naopak ve svem okoli vidim vic a vic nladych lidi, co Piraty uz prokoukli. Hlavni je, aby neziskali hlasy potapejici se CSSD. Ale to uz jsme mimo tema...


[quote="pid:9977, uid:312"]Já to vidím jinak. A sice jejich agenda se jim daří. Ukazatelem je odklon od Babiše a příklon k neomarxistickým Pirátům.[/quote] Ten priklon je zatim spise jenom medialni. Ano, maji obrovskou podporu mezi mladymi, ale to meli vzdycky. Ja naopak ve svem okoli vidim vic a vic nladych lidi, co Piraty uz prokoukli. Hlavni je, aby neziskali hlasy potapejici se CSSD. Ale to uz jsme mimo tema...

Teď začínají dostávat kontury i "bajky" o válce zombie.


Může být, teď celá ta zombie "kultura" ukazuje, jakým směrem byla pravděpodobně namířena.
Když mi kdysi kamarád, říkal, že hraje jakýsi Resident Evil, tak jsem si říkal, co to je za hnus a bez dalšího zájmu to přešel. Film jsem viděl nedobrovolně, jelikož běžel v televizi v místnosti, kde jsem se zrovna nacházel, až o mnoho let později.


Ani už nevím, jak děj filmu skončil, nicméně, pokud se nám nelíbí vnucovaný programovaný děj, vytvořme si jiný.


[quote="pid:9979, uid:312"]Teď začínají dostávat kontury i "bajky" o válce zombie.[/quote] Může být, teď celá ta zombie "kultura" ukazuje, jakým směrem byla pravděpodobně namířena. Když mi kdysi kamarád, říkal, že hraje jakýsi Resident Evil, tak jsem si říkal, co to je za hnus a bez dalšího zájmu to přešel. Film jsem viděl nedobrovolně, jelikož běžel v televizi v místnosti, kde jsem se zrovna nacházel, až o mnoho let později. Ani už nevím, jak děj filmu skončil, nicméně, pokud se nám nelíbí vnucovaný programovaný děj, vytvořme si jiný.

Podľa mňa, všetky proroctvá a prognózy treba brať len ako potenciálnu možnosť, ako varovanie. Aj toto Rasputinovo proroctvo zobrazuje iba tú najhoršiu možno verziu rozvoja udalostí (ale smerujúcu ku šťastnému koncu, čo je asi zákonité). Ak ľudia rozpoznajú zlé tendencie, pred ktorými sú varovaní a zvrátia ich, potom budúcnosť bude vyzerať celkom Inak.


Napr. františkánsky mních Ragno Reno (v preklade čierny pavúk) žil v 14 storočí, jeho predpovede boli objavené v starej knižnici založené v knihe o bylinkách Toskánska až v roku 1972. Prakticky všetko čo predpovedal do tejto doby sa splnilo. Proroctvá po dobe objavenia sa už začali trochu odkláňať. Napríklad predpovedal, že 44 prezident novej zeme (Ameriky) bude čierny a bude to posledný prezident. Obama bol 44. prezidentom, ale nebol posledný.
Vespucciovcom predpovedal, že po ich novonarodenom synovi sa bude menovať nová Zem (Ameriga). Ďalšie jeho proroctvá sa týkali tabaku, atomových bômb, o ktorých v tej dobe nemohol mať tušenia, a tak to opisoval obrazne, prirovnaniami ktoré poznal.


Tu krásne vidno, že ak sa človek o predpovediach dozvie, má možnosť ich meniť svojim mravne podmieneným konaním.


Preto základný prístup ku všetkým proroctvám a predpovediam je brať ich ako varovanie, a snažiť sa predchádzať vzniku takýmto tendenciám, a ak tendencie existujú, snažiť sa včas ich zvrátiť.
Ide o to, že ak by nebolo proroctiev, tak dobrí ľudia by si mnohé zhubné tendencie ani nemuseli uvedomiť a mohli by sa ocitnúť v ich pasci.


Predpovede sa NIKDY nesmú brať ako predurčená danosť!!! Vždy len ako varovanie! A človek nikdy nesmie ostať ľahostajný a pasívny k neblahému osudu ľudstva!


Podľa mňa, všetky proroctvá a prognózy treba brať len ako potenciálnu možnosť, ako varovanie. Aj toto Rasputinovo proroctvo zobrazuje iba tú najhoršiu možno verziu rozvoja udalostí (ale smerujúcu ku šťastnému koncu, čo je asi zákonité). Ak ľudia rozpoznajú zlé tendencie, pred ktorými sú varovaní a zvrátia ich, potom budúcnosť bude vyzerať celkom Inak. Napr. františkánsky mních Ragno Reno (v preklade čierny pavúk) žil v 14 storočí, jeho predpovede boli objavené v starej knižnici založené v knihe o bylinkách Toskánska až v roku 1972. Prakticky všetko čo predpovedal do tejto doby sa splnilo. Proroctvá po dobe objavenia sa už začali trochu odkláňať. Napríklad predpovedal, že 44 prezident novej zeme (Ameriky) bude čierny a bude to posledný prezident. Obama bol 44. prezidentom, ale nebol posledný. Vespucciovcom predpovedal, že po ich novonarodenom synovi sa bude menovať nová Zem (Ameriga). Ďalšie jeho proroctvá sa týkali tabaku, atomových bômb, o ktorých v tej dobe nemohol mať tušenia, a tak to opisoval obrazne, prirovnaniami ktoré poznal. Tu krásne vidno, že ak sa človek o predpovediach dozvie, má možnosť ich meniť svojim mravne podmieneným konaním. Preto základný prístup ku všetkým proroctvám a predpovediam je brať ich ako varovanie, a snažiť sa predchádzať vzniku takýmto tendenciám, a ak tendencie existujú, snažiť sa včas ich zvrátiť. Ide o to, že ak by nebolo proroctiev, tak dobrí ľudia by si mnohé zhubné tendencie ani nemuseli uvedomiť a mohli by sa ocitnúť v ich pasci. Predpovede sa NIKDY nesmú brať ako predurčená danosť!!! Vždy len ako varovanie! A človek nikdy nesmie ostať ľahostajný a pasívny k neblahému osudu ľudstva!

Podľa mňa, všetky proroctvá a prognózy treba brať len ako potenciálnu možnosť, ako varovanie.


Ľudia, ktorí sa na základe osobnostných, psychických, morálnych a ľudských vlastností dostanú na určitú úroveň a dostanú možnosti komunikovať, prijímať a odovzdávať informácie od stvoriteľa a stvoriteľovi sú morálne aj ľudsky zodpovední za budúci vývoj, nakoľko ich myšlienky majú väčšiu váhu ako myšlienky menej zrelých ľudí. Nesmú sa vyhovárať, hádzať flintu do žita ale bojovať, ak chcú zmenu, tak musia uchopiť možnosť formovať infopole. Za žiadnych okolnosti nejde o zbrane ale o hovorené slovo. Boh slovo. S tým súvisí aj odvrátenie nepriaznivých proroctiev. Dej je vždy interaktívny, preto si myslím, že nie je nič, čo je nemenné.


[quote="pid:10018, uid:6"]Podľa mňa, všetky proroctvá a prognózy treba brať len ako potenciálnu možnosť, ako varovanie.[/quote] Ľudia, ktorí sa na základe osobnostných, psychických, morálnych a ľudských vlastností dostanú na určitú úroveň a dostanú možnosti komunikovať, prijímať a odovzdávať informácie od stvoriteľa a stvoriteľovi sú morálne aj ľudsky zodpovední za budúci vývoj, nakoľko ich myšlienky majú väčšiu váhu ako myšlienky menej zrelých ľudí. Nesmú sa vyhovárať, hádzať flintu do žita ale bojovať, ak chcú zmenu, tak musia uchopiť možnosť formovať infopole. Za žiadnych okolnosti nejde o zbrane ale o hovorené slovo. Boh slovo. S tým súvisí aj odvrátenie nepriaznivých proroctiev. Dej je vždy interaktívny, preto si myslím, že nie je nič, čo je nemenné.
Upravené 5. 4. 2021 o 15:55

jim

Cos popsal, se daří. Ale kterým “jim” a na jak dlouho?


[quote="pid:9977, uid:312"]jim[/quote] Cos popsal, se daří. Ale kterým “jim” a na jak dlouho?
12
2.76k
28
11
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept