História
Hyperinflácia - Dejny európskej hyperinflácie

Dávam to sem preto aby ste si urobili predstavu, čo všetko obnáša život v prostredí hyper inflácie.


JuhosláviaIba počas roka 1982 tento stratil zo svojej hodnoty polovicu. Pokiaľ v roku 1982 stála 1 DEM približne 21 dinárov, v roku 1989 to už bolo 70 000 dinárov. Československí turisti cestujúci na devízové prísľuby ŠBČS v lete 1989 na dovolenky do Juhoslávie si financie na pobyt odnášali z banky v igelitkách. Z tašiek plných peňazí si inflácia stačila ukrojiť už počas niekoľkých dní pobytu za hranicami. Na v tom čase pevné ceny tovaru v Československu zvyknutí turisti na takúto situáciu neboli pripravení. Obchodníkov v krajine vegety však nič nemohlo zaskočiť. Na zaťažkávaciu skúšku pri prepočítavaní zväzkov bankoviek mali pomôcky. Pokladne opatrené exponentmi, aby sa početné nuly zmestili na display. Za bežný nákup pečiva a mliečnych výrobkov bolo potrebné platiť niekoľko sto kusmi farebných bankoviek, ktoré predavači prepočítavali na počítačkách bankoviek a hádzali do drevených debien pri pokladničných pultoch. Juhoslovanské firmy v tomto období viedli svoje účtovníctvo v nemeckých markách. Tvoriť rezervné fondy, účtovné odpisy základných prostriedkov v mene, ktorá za týždeň niekedy stratila aj 10 % svojej hodnoty, nemalo zmysel. Obyvateľstvu inflácia príliš neprekážala. Naučilo sa s ňou žiť. Výplatu rýchlo minulo na celomesačné zásoby potravín a iných tovarov. Zvyšok horúcich peňazí vymenilo za devízy na voľnom trhu od domov prichádzajúcich gastarbeiterov. Konvertibilita dinára neexistovala, ale devíz medzi obyvateľmi bolo veľa. Kúpiť auto, byt, dom bolo možné prakticky iba za tvrdú menu. Pri rastúcej inflácii dobre obišli najmä úveroví dlžníci. Bývalý štátny úradník sa oprávnene chválil, že na inflácii dobre zarobil. Keď si v roku 1980 bral v banke hypotekárny úver v dinároch v prepočte asi 100-tisíc mariek ani netušil, že jeho hodnota v roku 1989 bude predstavovať cenu jedného páru topánok a výška mesačnej splátky úveru iba cenu škatuľky zápaliek. Na hyperinflácii zarábali aj iní. V roku 1989 sa všetci snažili platiť šekmi. Kým ich banky zúčtovali a zaťažili účet majiteľa šeku uplynulo asi 10 dní, kedy už mali úplne inú hodnotu. Pribúdajúce nuly na pestrofarebných bankovkách a postupujúca inflácia lákali ľudí platiť aj drobné nákupy šekmi. Komicky potom vyzerala situácia, keď zákazník platil v bufete za dve pivá šekom. Pokiaľ v lete 1989 stačilo na pohár žltého moku 25-tisíc dinárov, na jeseň už nestačilo ani 50-tisíc, a v decembri 1989 dokonca ani stotisícová bankovka.


Rozpad Juhoslávie
V roku 1990 škrtli v Juhoslávii štyri nuly z bankoviek aj cien, zaviedli v poradí už tretí povojnový nový dinár rovnajúci sa jednému rakúskemu šilingu (10-tisíc starých dinárov) a tiež novú prísnejšiu hospodársku politiku. Nová mena sa však dlho v obehu neohriala. Vojnové udalosti, rozpad krajiny osamostatnením nespokojných členov federatívneho usporiadania zavŕšili dielo skazy. Zablokované zostali aj devízové účty obyvateľstva, pretože krajina nemala žiadne prostriedky ani na úhradu zahraničných dlhov. Dinárové úspory deponované v bankách prakticky ani neexistovali. Srbsko-čiernohorská federácia, ako zvyšok niekdajšej veľkej Juhoslávie, opäť otestovala výkonnosť tlačiarenských strojov na bankovky. V roku 1994 tam vypukla hyperinflácia meraná nie na ročnej, ale dokonca na hodinovej báze: 0,30 % za hodinu. Eldorádo s peniazmi nemalo konca-kraja. Zamestnanci štátnej tlačiarne cenín protestovali, že už 2 roky im nebolo umožnené čerpať dovolenky. Prázdne pulty v obchodoch, lístkový systém na benzín a potraviny boli tiež jedným z prejavov finančnej krízy. Problémy nastávali aj s hotovosťou. Nekvalitne vytlačené bankovky s miliónovými hodnotami sa do obehu dostávali nasledujúci deň po vytlačení, pričom sa lepili vo zväzkoch a púšťali farbu. Veľa bánk pociťovalo nedostatok aj inflačnej hotovosti. Platobný styk sa obmedzoval na minimum, obchodníci odmietali prijímať platby šekom, každý chcel hotovosť. Viacero podnikov prešlo na výplaty zamestnancov denne, aby si za ne ako v povojnovom Maďarsku stihli nakúpiť aspoň nevyhnutné životné potreby. Mince, podobne ako už na jeseň v roku 1989, zmizli z obehu, lebo kov z nich po roztavení použitý na zhotovenie popolníkov a svietnikov mal podstatne vyššiu hodnotu. Stop hyperinflácii sa podarilo zasadiť až zavedením superdinára s pevným naviazaním na konvertibilnú menu.Je to len malý úryvok z článku: Dejiny európskej hyperinflácie 20. storočia


Veľmi poučné. Odporúčam prečítať si celý článok aby ste si urobili predstavu, čo všetko obnáša život v prostredí hyper inflácie.


Ďalší veľmi poučný článok: Ako bolo deväť krajín svedkom premeny inflácie na hyperinfláciu


Vraví sa že história sa opakuje. Takže je z čoho sa poučiť.


Dávam to sem preto aby ste si urobili predstavu, čo všetko obnáša život v prostredí hyper inflácie. Juhoslávia > Iba počas roka 1982 tento stratil zo svojej hodnoty polovicu. Pokiaľ v roku 1982 stála 1 DEM približne 21 dinárov, v roku 1989 to už bolo 70 000 dinárov. Československí turisti cestujúci na devízové prísľuby ŠBČS v lete 1989 na dovolenky do Juhoslávie si financie na pobyt odnášali z banky v igelitkách. Z tašiek plných peňazí si inflácia stačila ukrojiť už počas niekoľkých dní pobytu za hranicami. Na v tom čase pevné ceny tovaru v Československu zvyknutí turisti na takúto situáciu neboli pripravení. Obchodníkov v krajine vegety však nič nemohlo zaskočiť. Na zaťažkávaciu skúšku pri prepočítavaní zväzkov bankoviek mali pomôcky. Pokladne opatrené exponentmi, aby sa početné nuly zmestili na display. Za bežný nákup pečiva a mliečnych výrobkov bolo potrebné platiť niekoľko sto kusmi farebných bankoviek, ktoré predavači prepočítavali na počítačkách bankoviek a hádzali do drevených debien pri pokladničných pultoch. Juhoslovanské firmy v tomto období viedli svoje účtovníctvo v nemeckých markách. Tvoriť rezervné fondy, účtovné odpisy základných prostriedkov v mene, ktorá za týždeň niekedy stratila aj 10 % svojej hodnoty, nemalo zmysel. Obyvateľstvu inflácia príliš neprekážala. Naučilo sa s ňou žiť. Výplatu rýchlo minulo na celomesačné zásoby potravín a iných tovarov. Zvyšok horúcich peňazí vymenilo za devízy na voľnom trhu od domov prichádzajúcich gastarbeiterov. Konvertibilita dinára neexistovala, ale devíz medzi obyvateľmi bolo veľa. Kúpiť auto, byt, dom bolo možné prakticky iba za tvrdú menu. Pri rastúcej inflácii dobre obišli najmä úveroví dlžníci. Bývalý štátny úradník sa oprávnene chválil, že na inflácii dobre zarobil. Keď si v roku 1980 bral v banke hypotekárny úver v dinároch v prepočte asi 100-tisíc mariek ani netušil, že jeho hodnota v roku 1989 bude predstavovať cenu jedného páru topánok a výška mesačnej splátky úveru iba cenu škatuľky zápaliek. Na hyperinflácii zarábali aj iní. V roku 1989 sa všetci snažili platiť šekmi. Kým ich banky zúčtovali a zaťažili účet majiteľa šeku uplynulo asi 10 dní, kedy už mali úplne inú hodnotu. Pribúdajúce nuly na pestrofarebných bankovkách a postupujúca inflácia lákali ľudí platiť aj drobné nákupy šekmi. Komicky potom vyzerala situácia, keď zákazník platil v bufete za dve pivá šekom. Pokiaľ v lete 1989 stačilo na pohár žltého moku 25-tisíc dinárov, na jeseň už nestačilo ani 50-tisíc, a v decembri 1989 dokonca ani stotisícová bankovka. > Rozpad Juhoslávie V roku 1990 škrtli v Juhoslávii štyri nuly z bankoviek aj cien, zaviedli v poradí už tretí povojnový nový dinár rovnajúci sa jednému rakúskemu šilingu (10-tisíc starých dinárov) a tiež novú prísnejšiu hospodársku politiku. Nová mena sa však dlho v obehu neohriala. Vojnové udalosti, rozpad krajiny osamostatnením nespokojných členov federatívneho usporiadania zavŕšili dielo skazy. Zablokované zostali aj devízové účty obyvateľstva, pretože krajina nemala žiadne prostriedky ani na úhradu zahraničných dlhov. Dinárové úspory deponované v bankách prakticky ani neexistovali. Srbsko-čiernohorská federácia, ako zvyšok niekdajšej veľkej Juhoslávie, opäť otestovala výkonnosť tlačiarenských strojov na bankovky. V roku 1994 tam vypukla hyperinflácia meraná nie na ročnej, ale dokonca na hodinovej báze: 0,30 % za hodinu. Eldorádo s peniazmi nemalo konca-kraja. Zamestnanci štátnej tlačiarne cenín protestovali, že už 2 roky im nebolo umožnené čerpať dovolenky. Prázdne pulty v obchodoch, lístkový systém na benzín a potraviny boli tiež jedným z prejavov finančnej krízy. Problémy nastávali aj s hotovosťou. Nekvalitne vytlačené bankovky s miliónovými hodnotami sa do obehu dostávali nasledujúci deň po vytlačení, pričom sa lepili vo zväzkoch a púšťali farbu. Veľa bánk pociťovalo nedostatok aj inflačnej hotovosti. Platobný styk sa obmedzoval na minimum, obchodníci odmietali prijímať platby šekom, každý chcel hotovosť. Viacero podnikov prešlo na výplaty zamestnancov denne, aby si za ne ako v povojnovom Maďarsku stihli nakúpiť aspoň nevyhnutné životné potreby. Mince, podobne ako už na jeseň v roku 1989, zmizli z obehu, lebo kov z nich po roztavení použitý na zhotovenie popolníkov a svietnikov mal podstatne vyššiu hodnotu. Stop hyperinflácii sa podarilo zasadiť až zavedením superdinára s pevným naviazaním na konvertibilnú menu. Je to len malý úryvok z článku: [Dejiny európskej hyperinflácie 20. storočia](https://dennik.hnonline.sk/servisne-prilohy/66241-dejiny-europskej-hyperinflacie-20-storocia) Veľmi poučné. Odporúčam prečítať si celý článok aby ste si urobili predstavu, čo všetko obnáša život v prostredí hyper inflácie. Ďalší veľmi poučný článok: [Ako bolo deväť krajín svedkom premeny inflácie na hyperinfláciu](https://www.financnytrh.com/ako-bolo-devat-krajin-svedkom-premeny-inflacie-na-hyperinflaciu/) Vraví sa že história sa opakuje. Takže je z čoho sa poučiť.

Velmi zajímavé články, i toho se s Eurem můžeme dočkat. Z toho plyne jedno ponaučení - Zlatý standart byl dobrý a neměl být zrušen.


Velmi zajímavé články, i toho se s Eurem můžeme dočkat. Z toho plyne jedno ponaučení - Zlatý standart byl dobrý a neměl být zrušen.

Z toho plyne jedno ponaučení - Zlatý standart byl dobrý a neměl být zrušen.


Aspoň čo sa týka medzinárodného obchodu, lebo národná mena mala byť podoprená práve výrobnými kapacitami.


[quote="pid:8873, uid:311"]Z toho plyne jedno ponaučení - Zlatý standart byl dobrý a neměl být zrušen.[/quote] Aspoň čo sa týka medzinárodného obchodu, lebo národná mena mala byť podoprená práve výrobnými kapacitami.

Moderátor

Především jako poměrná jednotka se uvádí HDP, ale to je ve skutečnosti bluf, měla by se používat jednotka HNP hrubý národní produkt, která má větší vzpovídající hodnotu. A zlato je zlato, proto zaplatil Kadáfi životem zlatý dinár.


Především jako poměrná jednotka se uvádí HDP, ale to je ve skutečnosti bluf, měla by se používat jednotka HNP hrubý národní produkt, která má větší vzpovídající hodnotu. A zlato je zlato, proto zaplatil Kadáfi životem zlatý dinár.

Velmi zajímavé články, i toho se s Eurem můžeme dočkat
Nevenujem sa veľmi týmto záležitostiam,no keďže klesá spotreba,výroba,obchod a pod.,nie je v hre aj takáto síce zriedkavá alternatíva ?https://investopedia.sk/2020/10/19/hyperdeflacia-hyperdeflation/


[quote="pid:8873, uid:311"]Velmi zajímavé články, i toho se s Eurem můžeme dočkat[/quote] Nevenujem sa veľmi týmto záležitostiam,no keďže klesá spotreba,výroba,obchod a pod.,nie je v hre aj takáto síce zriedkavá alternatíva ?https://investopedia.sk/2020/10/19/hyperdeflacia-hyperdeflation/

V uvodnom prispevku je:


Bývalý štátny úradník sa oprávnene chválil, že na inflácii dobre zarobil. Keď si v roku 1980 bral v banke hypotekárny úver v dinároch v prepočte asi 100-tisíc mariek ani netušil, že jeho hodnota v roku 1989 bude predstavovať cenu jedného páru topánok a výška mesačnej splátky úveru iba cenu škatuľky zápaliek.


Mojej kamaratke nejaky jej kamarat nedavno poradil, ze nech si naberie pozicky, ze v nadchadzajucej krize budu dlhy odpustene. Vnimam to ako nabadanie na kradez hodnoty (za pozicku si clovek kupy napriklad byt).
Technicky vzate asi takyto priebeh mozny je. Ale neverim, ze je obed zadarmo. Ak clovek, ktory si vezme nieco na dlh a nevykompenzuje to casom odpovedajucou hodnotou svojej prace, niekde na svete sa to musi zaporne prejavit (= niekto utrpi skodu = bude mu ukradnuta hodnota).


Viete mi, prosi,m priblizit, ako a "komu" bude uskodene? Ak sa to vobec da takto jednoducho ponat. Dakujem.


V uvodnom prispevku je: Bývalý štátny úradník sa oprávnene chválil, že na inflácii dobre zarobil. Keď si v roku 1980 bral v banke hypotekárny úver v dinároch v prepočte asi 100-tisíc mariek ani netušil, že jeho hodnota v roku 1989 bude predstavovať cenu jedného páru topánok a výška mesačnej splátky úveru iba cenu škatuľky zápaliek. Mojej kamaratke nejaky jej kamarat nedavno poradil, ze nech si naberie pozicky, ze v nadchadzajucej krize budu dlhy odpustene. Vnimam to ako nabadanie na kradez hodnoty (za pozicku si clovek kupy napriklad byt). Technicky vzate asi takyto priebeh mozny je. Ale neverim, ze je obed zadarmo. Ak clovek, ktory si vezme nieco na dlh a nevykompenzuje to casom odpovedajucou hodnotou svojej prace, niekde na svete sa to musi zaporne prejavit (= niekto utrpi skodu = bude mu ukradnuta hodnota). Viete mi, prosi,m priblizit, ako a "komu" bude uskodene? Ak sa to vobec da takto jednoducho ponat. Dakujem.

@Vlado
V pohledu trestního práva je to návod k trestnému činu. O tom asi nemůže být sporu. Důkazovost bude velmi složitá, prakticky nemožná.
Existují však i jiné pohledy, například morální. Souhlasí s počinem Tvé vnitřní já?
Existuje i pohled čistě pragmatický. Vezmeš-li v potaz, že většina dnešních banka náleží rodiným klanům jako Rotschild, Rockfeller, Warburg a další, kteří desetiletí systematicky ožebračují svými pletichami všechny občany planety, bez ohledu na rasu, národnost, víru a postavení ve společnosti lze na to pohlížet i z úhlu - jen si beru zpátky co jste mi ukradli. A to je fér!
Faktem je, že shora uvedené články celkem detailně vysvětlují ten systém jak to funguje.
Teď však čistě hypoteticky, tvoje přítelkyně o tom hovořila po telefonu, nebo v místnosti kde se nacházel nějaký chytrý telefon, nebo o tom jednala prostřednitvím e-mailu a nelze vyloučit, že to je někde uloženo a to by z právního hlediska mohlo být bráno za důkaz. Samozřejmě v tom množství by ji asi někdo musel udat, protože lze očekávat, že toto se bude dít houfně. A ne všichni budou pohnáni k odpovědnosti, že jednali se spekulativním účelem.
Pokud vykonáš nějaký právní akt bez znalosti určitých okolností v dobré víře (nejsi jasnovidec) existuje takzvaná presumpce neviny. Orgány činné v trestním řízení jsou povinny Ti prokázat. Ty sám nejsi povinnen nic, máš právo nevypovídat a to jak proti sobě tak i proti osobě sobě blízské, jejíž újmu by si pocítil jako svoji vlastní. A oni ať se pachtí a hledají. Jinak pokud by snad něco dokázali, o čemž v tomto hypotetickém případě celkem pochybuji, by mohla být kvalifikace například jako podvod. Nemohu uvést paragraf, neznám slovenský tr. zák. Ale asi si to umíš dohledat.

@Vlado V pohledu trestního práva je to návod k trestnému činu. O tom asi nemůže být sporu. Důkazovost bude velmi složitá, prakticky nemožná. Existují však i jiné pohledy, například morální. Souhlasí s počinem Tvé vnitřní já? Existuje i pohled čistě pragmatický. Vezmeš-li v potaz, že většina dnešních banka náleží rodiným klanům jako Rotschild, Rockfeller, Warburg a další, kteří desetiletí systematicky ožebračují svými pletichami všechny občany planety, bez ohledu na rasu, národnost, víru a postavení ve společnosti lze na to pohlížet i z úhlu - jen si beru zpátky co jste mi ukradli. A to je fér! Faktem je, že shora uvedené články celkem detailně vysvětlují ten systém jak to funguje. Teď však čistě hypoteticky, tvoje přítelkyně o tom hovořila po telefonu, nebo v místnosti kde se nacházel nějaký chytrý telefon, nebo o tom jednala prostřednitvím e-mailu a nelze vyloučit, že to je někde uloženo a to by z právního hlediska mohlo být bráno za důkaz. Samozřejmě v tom množství by ji asi někdo musel udat, protože lze očekávat, že toto se bude dít houfně. A ne všichni budou pohnáni k odpovědnosti, že jednali se spekulativním účelem. Pokud vykonáš nějaký právní akt bez znalosti určitých okolností v dobré víře (nejsi jasnovidec) existuje takzvaná presumpce neviny. Orgány činné v trestním řízení jsou povinny Ti prokázat. Ty sám nejsi povinnen nic, máš právo nevypovídat a to jak proti sobě tak i proti osobě sobě blízské, jejíž újmu by si pocítil jako svoji vlastní. A oni ať se pachtí a hledají. Jinak pokud by snad něco dokázali, o čemž v tomto hypotetickém případě celkem pochybuji, by mohla být kvalifikace například jako podvod. Nemohu uvést paragraf, neznám slovenský tr. zák. Ale asi si to umíš dohledat.

Celkem zajímavý článek , který popisuje dobu po pádu Bastily ve Francii (na kterou jsou Francouzi tak hrdi) z pohledu makroekonomiky. Hyperinflace za jakobínů i za vlády Direktoria.


Celkem [zajímavý článek](http://www.hayek.sk/wp-content/uploads/2012/12/inflace_ve-francii.pdf) , který popisuje dobu po pádu Bastily ve Francii (na kterou jsou Francouzi tak hrdi) z pohledu makroekonomiky. Hyperinflace za jakobínů i za vlády Direktoria.

@Vlado je mozne, ze to tak bude. ak by padol dolar, stiahol by so sebou aj ostatne meny, vsetky peniaze su FIAT zalozene na dovere. ak nieje dovera, niesu ani peniaze. pad dolara by znamenal aj uplnu prerabku financnych vztahov. skor to vidim tak, ze kazdy by si ponechal to co ma a zacalo by sa odznova. Vsetky papierove peniaze sa skor ci neskor vratia k svojej skutocnej hodnote a tou je hodnota papiera. Dlhy su nesplatitelne, nieje tolko penazi v obehu, kolko je dlhu kvoli urokom. Keby sa splatili vsetky dlhy, tak by neostali ziadne peniaze v obehu a stale by sa dlzilo. Takze tento system v ktorom sme, je od zaciatku odsudeny na krach.

605c58f8a8631


@Vlado je mozne, ze to tak bude. ak by padol dolar, stiahol by so sebou aj ostatne meny, vsetky peniaze su FIAT zalozene na dovere. ak nieje dovera, niesu ani peniaze. pad dolara by znamenal aj uplnu prerabku financnych vztahov. skor to vidim tak, ze kazdy by si ponechal to co ma a zacalo by sa odznova. Vsetky papierove peniaze sa skor ci neskor vratia k svojej skutocnej hodnote a tou je hodnota papiera. Dlhy su nesplatitelne, nieje tolko penazi v obehu, kolko je dlhu kvoli urokom. Keby sa splatili vsetky dlhy, tak by neostali ziadne peniaze v obehu a stale by sa dlzilo. Takze tento system v ktorom sme, je od zaciatku odsudeny na krach. ![605c58f8a8631](serve/attachment&path=605c58f8a8631)

Tak ma teraz napadlo v súvislosti s nadchádzajúcimi udalosťami.
Je celkom možné, že jedného dňa budú možno Slováci platiť Českou korunou?
Česká koruna by si ako tak mohla udržať hodnotu nie?
Uvažujem, či by pre nás Slovákov nebolo vhodné mať v úsporách aj zopár Českách korún.
Či?


Tak ma teraz napadlo v súvislosti s nadchádzajúcimi udalosťami. Je celkom možné, že jedného dňa budú možno Slováci platiť Českou korunou? Česká koruna by si ako tak mohla udržať hodnotu nie? Uvažujem, či by pre nás Slovákov nebolo vhodné mať v úsporách aj zopár Českách korún. Či?

@Dobrodej
Osobně mám finanční hotovost rozloženou do několika měn, a to CZK, PLN, CHF, GBP a dalších mimoevropských. Žádné astronomické částky, ale tak spíš pokladní hotovost na přežití jednoho měsíce v zemi. I v rublech měco málo, co by někde na území Ruska stačilo na rok v Moskvě tak na tři dny.
Žiji v zemi, kde se platí Eurem. Jenže euro není platidlo v pravém slova smyslu, je to dluhopis ze své podstaty. (Janis Barufakis)

@Dobrodej Osobně mám finanční hotovost rozloženou do několika měn, a to CZK, PLN, CHF, GBP a dalších mimoevropských. Žádné astronomické částky, ale tak spíš pokladní hotovost na přežití jednoho měsíce v zemi. I v rublech měco málo, co by někde na území Ruska stačilo na rok v Moskvě tak na tři dny. Žiji v zemi, kde se platí Eurem. Jenže euro není platidlo v pravém slova smyslu, je to dluhopis ze své podstaty. (Janis Barufakis)
Upravené 25. 3. 2021 o 11:05

Veľmi poučné. Odporúčam prečítať si celý článok aby ste si urobili predstavu, čo všetko obnáša život v prostredí hyper inflácie.


Ďakujem veľmi pekne, presne toto potrebujeme. Pripraviť sa. Väčšina našich rodičov zažila menovú reformu 1953, no a hrozí, že to bude tiež. Aké sú tie cykly? 70-80 rokov? To by cca sedelo (napr. Emil Páleš). Určite to preštudujem. Ale nedá sa na toto pripraviť. Skôr ma desí, koľko ľudí dnes žije pomerne dobre a netvorí žiadne hodnoty. Myslím tým investičných bankárov, potom všetkých tých "finančných manžérov", controlling a podobné inštitúcie. Ja ich volám generátori excelov. Ktoré potrebujeme? Určite nie v tom rozsahu.....


Popri všetkých investičných radách Oriho (za čo mu ďakujem), ja nakupujem knihy. To je príprava aj na obmedzenie internetu. Napr. staré učebnice základnej školy.


[quote="pid:8869, uid:138"]Veľmi poučné. Odporúčam prečítať si celý článok aby ste si urobili predstavu, čo všetko obnáša život v prostredí hyper inflácie.[/quote] Ďakujem veľmi pekne, presne toto potrebujeme. Pripraviť sa. Väčšina našich rodičov zažila menovú reformu 1953, no a hrozí, že to bude tiež. Aké sú tie cykly? 70-80 rokov? To by cca sedelo (napr. Emil Páleš). Určite to preštudujem. Ale nedá sa na toto pripraviť. Skôr ma desí, koľko ľudí dnes žije pomerne dobre a netvorí žiadne hodnoty. Myslím tým investičných bankárov, potom všetkých tých "finančných manžérov", controlling a podobné inštitúcie. Ja ich volám generátori excelov. Ktoré potrebujeme? Určite nie v tom rozsahu..... Popri všetkých investičných radách Oriho (za čo mu ďakujem), ja nakupujem knihy. To je príprava aj na obmedzenie internetu. Napr. staré učebnice základnej školy.

Ešte odporúčam knihu: Den, kdy došly prachy (Milan Vodička)
Dá sa stiahnúť aj zadarmo.
Veľmi zaujímavá a poučná kniha ako prebiehala veľká hospodárska kríza v 30 rokoch.
To bol ale opačný extrém ako hyperinflácia.


Ešte odporúčam knihu: Den, kdy došly prachy (Milan Vodička) Dá sa stiahnúť aj zadarmo. Veľmi zaujímavá a poučná kniha ako prebiehala veľká hospodárska kríza v 30 rokoch. To bol ale opačný extrém ako hyperinflácia.

neměl být zrušen

Počítám s tím, že to nebyla chyba.
To, co se jedné skupině lidí jeví jako chyba řízení, to je pro jinou skupinu lidí cílem.


[quote="pid:8873, uid:311"]neměl být zrušen[/quote] Počítám s tím, že to nebyla chyba. To, co se jedné skupině lidí jeví jako chyba řízení, to je pro jinou skupinu lidí cílem.

Tucker Carlson:
"Proč kdokoliv platí jakékoliv daně, když si stejně jen tisknou peníze a zatěžují tím naše děti?"
https://www.youtube.com/watch?v=KvygsndeL0Q


Kritizuje Bidena za to, že nazval Putina zabijákem, zatímco sám Biden má na svědomí mnoho zločinů. Ptá se, proč Biden neobviňuje Čínu...? Říká, že Biden ví, že Rusko není pro Spojené státy existenční hrozba, nicméně Biden o ruské hrozbě nepřestává mluvit, protože nechce mluvit o Číně a milionech dolarů, které od Číňanů vydělal.


"Putin zaplatí!" A kdo ještě zaplatí? Vy! (američtí daňoví poplatníci)
Dále se ptá, proč platí Američané daně, když vláda je financována penězmi, které FED tiskne?
Daně jsou v tento moment zcela mimo.
Proč byste tedy zvyšovali daně domácnostem, které vydělávají nad 400 tisíc dolarů ročně? Vždyť to ani není potřeba...
Aby vás potrestali, samozřejmě.


Víte, jakou část daňových příjmů do státní kasy USA tvoří daně od korporací? 3,9%.


Tucker Carlson: "Proč kdokoliv platí jakékoliv daně, když si stejně jen tisknou peníze a zatěžují tím naše děti?" https://www.youtube.com/watch?v=KvygsndeL0Q Kritizuje Bidena za to, že nazval Putina zabijákem, zatímco sám Biden má na svědomí mnoho zločinů. Ptá se, proč Biden neobviňuje Čínu...? Říká, že Biden ví, že Rusko není pro Spojené státy existenční hrozba, nicméně Biden o ruské hrozbě nepřestává mluvit, protože nechce mluvit o Číně a milionech dolarů, které od Číňanů vydělal. "Putin zaplatí!" A kdo ještě zaplatí? Vy! (američtí daňoví poplatníci) Dále se ptá, proč platí Američané daně, když vláda je financována penězmi, které FED tiskne? Daně jsou v tento moment zcela mimo. Proč byste tedy zvyšovali daně domácnostem, které vydělávají nad 400 tisíc dolarů ročně? Vždyť to ani není potřeba... Aby vás potrestali, samozřejmě. Víte, jakou část daňových příjmů do státní kasy USA tvoří daně od korporací? 3,9%.

Mám otázku. Zaujímalo by ma, nikde som to nenašiel, kam idú reálne prostriedky,(z našich účtov), odčerpané z hospodárstva-ekonomiky, ktoré sú cez burzy premieňané napríklad na kryptomenu? Vzhľadom na to, že krypto a digitálnych mien môže byť nekonečný rad a kumulácia ich "hodnoty" je prakticky limitovaná iba "hodnotou" planéty a "nehmotného" majetku na nej, tak je vlastne celkom reálne možné, že sa týmto "prevodom" odpúšťa svetová dlhová bublina.... (?)


Mám otázku. Zaujímalo by ma, nikde som to nenašiel, kam idú reálne prostriedky,(z našich účtov), odčerpané z hospodárstva-ekonomiky, ktoré sú cez burzy premieňané napríklad na kryptomenu? Vzhľadom na to, že krypto a digitálnych mien môže byť nekonečný rad a kumulácia ich "hodnoty" je prakticky limitovaná iba "hodnotou" planéty a "nehmotného" majetku na nej, tak je vlastne celkom reálne možné, že sa týmto "prevodom" odpúšťa svetová dlhová bublina.... (?)

Mám otázku. Zaujímalo by ma, nikde som to nenašiel, kam idú reálne prostriedky,(z našich účtov), odčerpané z hospodárstva-ekonomiky, ktoré sú cez burzy premieňané napríklad na kryptomenu? Vzhľadom na to, že krypto a digitálnych mien môže byť nekonečný rad a kumulácia ich "hodnoty" je prakticky limitovaná iba "hodnotou" planéty a "nehmotného" majetku na nej, tak je vlastne celkom reálne možné, že sa týmto "prevodom" odpúšťa svetová dlhová bublina.... (?)


na to odpoveda 4. cast tej serie co som spominal vyssie https://www.youtube.com/watch?v=iFDe5kUUyT0


v principe z tvojich penazi v banke sa prostrednictvom frakcneho financnictva vytvori dalsi dlh a dalsie $$$ v obehu.


[quote="pid:9009, uid:38"]Mám otázku. Zaujímalo by ma, nikde som to nenašiel, kam idú reálne prostriedky,(z našich účtov), odčerpané z hospodárstva-ekonomiky, ktoré sú cez burzy premieňané napríklad na kryptomenu? Vzhľadom na to, že krypto a digitálnych mien môže byť nekonečný rad a kumulácia ich "hodnoty" je prakticky limitovaná iba "hodnotou" planéty a "nehmotného" majetku na nej, tak je vlastne celkom reálne možné, že sa týmto "prevodom" odpúšťa svetová dlhová bublina.... (?)[/quote] na to odpoveda 4. cast tej serie co som spominal vyssie https://www.youtube.com/watch?v=iFDe5kUUyT0 v principe z tvojich penazi v banke sa prostrednictvom frakcneho financnictva vytvori dalsi dlh a dalsie $$$ v obehu.

v principe z tvojich penazi v banke sa prostrednictvom frakcneho financnictva vytvori dalsi dlh a dalsie $$$ v obehu.


Ergo buduje sa systém kontroly.


[quote="pid:9030, uid:10"]v principe z tvojich penazi v banke sa prostrednictvom frakcneho financnictva vytvori dalsi dlh a dalsie $$$ v obehu.[/quote] Ergo buduje sa systém kontroly.

Moderátor

ono sa tym vlastne stiahnu peniaze z obehu. Vezmi si rok 2000, dot-com bublina. Ludia nalievali peniaze, kolko mohli, podniky ktore vsetko postavili na tom, ze im na webe rastie pocet klikov rastli na burze v neuveritelnej miere. Pri tom samozrejme sa zainvestovala aj infrastruktura internetu, jeho dostupnost atd. Ludia si poziciavali, pchali tam uspory. Nasledne doslo ku krachu. Malo kto si uvedomoval, ze zisky boli virtualne (asi ako ked niekto oceni Teslu kapitalizaciou ako najvacsiu automobilku sveta), ale straty boli realne. A takto to je aj teraz. Stat si poziciava peniaze, aby mohol poslat ludom sek na 1400 usd/tyzden. Nasledne polovicu toho to povedzme dotycny naleje do akcii Tesly. Ta rastie na cene. Pride bod zlomu (kedze Tesla nemoze stat viac ako je trhova kapitalizacia celeho sveta, ked uz nic ine), Tesla povedzme skrachuje. Dotycny ma smolu, peniaze, ktore mu stat poslal, uz nema. Penzijne fondy a poistovne to odpisu, ludia dostanu menej penazi na dochodok alebo pri vyplate zivotnej poistky s kapitalovou zlozkou. Nieco sa ale samozrejme z tych penazi postavi, prefinancuje vyvoj, mozno umozni tajny rozvoj v zbrojarstve....zvysok su peniaze, ktore sa vlastne zneutralizuju. Az na to, ze potom stat povie, bud vyssie dane, ale nieco sprivatizovat...a u USA uz neviem ci este je co.


ono sa tym vlastne stiahnu peniaze z obehu. Vezmi si rok 2000, dot-com bublina. Ludia nalievali peniaze, kolko mohli, podniky ktore vsetko postavili na tom, ze im na webe rastie pocet klikov rastli na burze v neuveritelnej miere. Pri tom samozrejme sa zainvestovala aj infrastruktura internetu, jeho dostupnost atd. Ludia si poziciavali, pchali tam uspory. Nasledne doslo ku krachu. Malo kto si uvedomoval, ze zisky boli virtualne (asi ako ked niekto oceni Teslu kapitalizaciou ako najvacsiu automobilku sveta), ale straty boli realne. A takto to je aj teraz. Stat si poziciava peniaze, aby mohol poslat ludom sek na 1400 usd/tyzden. Nasledne polovicu toho to povedzme dotycny naleje do akcii Tesly. Ta rastie na cene. Pride bod zlomu (kedze Tesla nemoze stat viac ako je trhova kapitalizacia celeho sveta, ked uz nic ine), Tesla povedzme skrachuje. Dotycny ma smolu, peniaze, ktore mu stat poslal, uz nema. Penzijne fondy a poistovne to odpisu, ludia dostanu menej penazi na dochodok alebo pri vyplate zivotnej poistky s kapitalovou zlozkou. Nieco sa ale samozrejme z tych penazi postavi, prefinancuje vyvoj, mozno umozni tajny rozvoj v zbrojarstve....zvysok su peniaze, ktore sa vlastne zneutralizuju. Az na to, ze potom stat povie, bud vyssie dane, ale nieco sprivatizovat...a u USA uz neviem ci este je co.

Pekne na grafoch vidno ako sa odfukuje z inflacnych tlakov:


Pridavanie $ do systemu v prvych mesiacoch 2020:


605ede90071f5


Reakcia BTC na prilev novych $ do systemu:


605edb9c452b9


dalo by sa povedat, ze uz je dolar v hyperinflacnej faze (bodaj by nie, ked sa vytvara tolko vela novych $) ale v globalnej ekonomike to stale nieje poriadne vidiet, pretoze inflacne tlaky smeruju do virtualnych komodit ako je BTC, keby takto vystrelilo zlato, tak by to uz bolo jasne vsetkym. Mna by zaujimalo ako dlho moze takyto system fungovat? Mesiace ci roky? Az ludia zacnu predavat BTC a nakupovat zlato, tak asi zacne koniec.


Sledujem na reddite https://www.reddit.com/r/Wallstreetsilver/ ludia sa pomaly zacinaju zbavovat BTC a nakupuju striebro. Cim dalej tym tazsie je to striebro zohnat, ale cena sa vyrazne nemeni. Zacina mi to pripominat system s pevne danymi cenami, ale nedostatkom tovaru.


Pomer hodnoty $ k BTC, max hodnota v 2015 bola okolo 0,004BTC za 1$.


605eddf0b76ec


Moj nazor je, az zacnu krachovat kryptomeny, bude to aj rychly koniec $ a ten krach pride skor ci neskor, lebo krypto je len dalsi FIAT. Cez krypto sa len tento system drzi pri zivote. Ci je to dobre, to neviem, ale kto moze nech si nakupi zlato, striebro, komodity. Lacnejsie to tak skoro nebude.


"Krachovali sme pomaly a zrazu nahle."


Pekne na grafoch vidno ako sa odfukuje z inflacnych tlakov: Pridavanie $ do systemu v prvych mesiacoch 2020: ![605ede90071f5](serve/attachment&path=605ede90071f5) Reakcia BTC na prilev novych $ do systemu: ![605edb9c452b9](serve/attachment&path=605edb9c452b9) dalo by sa povedat, ze uz je dolar v hyperinflacnej faze (bodaj by nie, ked sa vytvara tolko vela novych $) ale v globalnej ekonomike to stale nieje poriadne vidiet, pretoze inflacne tlaky smeruju do virtualnych komodit ako je BTC, keby takto vystrelilo zlato, tak by to uz bolo jasne vsetkym. Mna by zaujimalo ako dlho moze takyto system fungovat? Mesiace ci roky? Az ludia zacnu predavat BTC a nakupovat zlato, tak asi zacne koniec. Sledujem na reddite https://www.reddit.com/r/Wallstreetsilver/ ludia sa pomaly zacinaju zbavovat BTC a nakupuju striebro. Cim dalej tym tazsie je to striebro zohnat, ale cena sa vyrazne nemeni. Zacina mi to pripominat system s pevne danymi cenami, ale nedostatkom tovaru. Pomer hodnoty $ k BTC, max hodnota v 2015 bola okolo 0,004BTC za 1$. ![605eddf0b76ec](serve/attachment&path=605eddf0b76ec) Moj nazor je, az zacnu krachovat kryptomeny, bude to aj rychly koniec $ a ten krach pride skor ci neskor, lebo krypto je len dalsi FIAT. Cez krypto sa len tento system drzi pri zivote. Ci je to dobre, to neviem, ale kto moze nech si nakupi zlato, striebro, komodity. Lacnejsie to tak skoro nebude. "Krachovali sme pomaly a zrazu nahle."

"Krachovali sme pomaly a zrazu nahle."


Presne to sa udeje, ale to rýchlo budú týždne či mesiace.


Moj nazor je, az zacnu krachovat kryptomeny, bude to aj rychly koniec $ a ten krach pride skor ci neskor, lebo krypto je len dalsi FIAT. Cez krypto sa len tento system drzi pri zivote.


Centralizované "kryptomeny" sú len ďalším fiatom a držať sa toho tak ďalej, ako sa dá od jasného bankármi a štátom posväteného podvodu, narážam na toto:
https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/1182/n%C4%9Bmecko-propojilo-technologii-blockchainu-s-eurem-aneb-hrabat-dokud-m-aacute-euro-hodnotu/1#post-8784


Pokiaľ ale to je decentralizovaná kryptomena a ideálne poskytuje dajakú službu okrem prenosu finančných prostriedkov, tak to je základ novej paralelnej ekonomiky lebo je to paralelný finančný systém. A to je dôvod prečo s týmto nesúhlasím:


Cez krypto sa len tento system drzi pri zivote.


Ale s týmto do bodky súhlasím:


ale kto moze nech si nakupi zlato, striebro, komodity. Lacnejsie to tak skoro nebude.


[quote="pid:9114, uid:10"]"Krachovali sme pomaly a zrazu nahle."[/quote] Presne to sa udeje, ale to rýchlo budú týždne či mesiace. [quote="pid:9114, uid:10"]Moj nazor je, az zacnu krachovat kryptomeny, bude to aj rychly koniec $ a ten krach pride skor ci neskor, lebo krypto je len dalsi FIAT. Cez krypto sa len tento system drzi pri zivote.[/quote] Centralizované "kryptomeny" sú len ďalším fiatom a držať sa toho tak ďalej, ako sa dá od jasného bankármi a štátom posväteného podvodu, narážam na toto: https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/1182/n%C4%9Bmecko-propojilo-technologii-blockchainu-s-eurem-aneb-hrabat-dokud-m-aacute-euro-hodnotu/1#post-8784 Pokiaľ ale to je decentralizovaná kryptomena a ideálne poskytuje dajakú službu okrem prenosu finančných prostriedkov, tak to je základ novej paralelnej ekonomiky lebo je to paralelný finančný systém. A to je dôvod prečo s týmto nesúhlasím: [quote="pid:9114, uid:10"]Cez krypto sa len tento system drzi pri zivote.[/quote] Ale s týmto do bodky súhlasím: [quote="pid:9114, uid:10"]ale kto moze nech si nakupi zlato, striebro, komodity. Lacnejsie to tak skoro nebude.[/quote]

Moderátor

Moj nazor je, az zacnu krachovat kryptomeny, bude to aj rychly koniec $ a ten krach pride skor ci neskor, lebo krypto je len dalsi FIAT. Cez krypto sa len tento system drzi pri zivote. Ci je to dobre, to neviem, ale kto moze nech si nakupi zlato, striebro, komodity. Lacnejsie to tak skoro nebude.


Též nesouhlasím.
Stačí se podívat blíže na případ Nigérie a jak Nigerijci používají Bitcoin, aby mohli prodat nebo koupit něco do/ze zahraničí.
Jak by takový mezinárodní obchod asi fungoval pouze se stříbrem, zlatem atd?


Řekl bych, že nijak.


Centralizované "kryptomeny" sú len ďalším fiatom a držať sa toho tak ďalej, ako sa dá od jasného bankármi a štátom posväteného podvodu, narážam na toto:


Souhlas.


Pokud budete chtít poslat peníze někomu na druhém konci světa (a nebo jen dostatečně daleko, aby cenné kovy byly mimo hru), tak jiná spolehlivá a univerzálně fungující možnost, než kryptoměny, dle mého názoru, brzy nemusí být.
Pak je asi na každém, aby uvážil, nakolik bude platit více lokálně nebo globálně a dle toho rozdělit svoje finanční prostředky.


[quote="pid:9114, uid:10"]Moj nazor je, az zacnu krachovat kryptomeny, bude to aj rychly koniec $ a ten krach pride skor ci neskor, lebo krypto je len dalsi FIAT. Cez krypto sa len tento system drzi pri zivote. Ci je to dobre, to neviem, ale kto moze nech si nakupi zlato, striebro, komodity. Lacnejsie to tak skoro nebude.[/quote] Též nesouhlasím. Stačí se podívat blíže na případ Nigérie a jak Nigerijci používají Bitcoin, aby mohli prodat nebo koupit něco do/ze zahraničí. Jak by takový mezinárodní obchod asi fungoval pouze se stříbrem, zlatem atd? Řekl bych, že nijak. [quote="pid:9162, uid:7"]Centralizované "kryptomeny" sú len ďalším fiatom a držať sa toho tak ďalej, ako sa dá od jasného bankármi a štátom posväteného podvodu, narážam na toto:[/quote] Souhlas. Pokud budete chtít poslat peníze někomu na druhém konci světa (a nebo jen dostatečně daleko, aby cenné kovy byly mimo hru), tak jiná spolehlivá a univerzálně fungující možnost, než kryptoměny, dle mého názoru, brzy nemusí být. Pak je asi na každém, aby uvážil, nakolik bude platit více lokálně nebo globálně a dle toho rozdělit svoje finanční prostředky.

Dodnes mám ako pamiatku dináre z bývalej Juhoslávie, ktorú som tesne pred rozpadom niekoľkokrát navštívil. Pre porovnanie v pravej časti stará a nová bankovka po škrtnutí 4núl 605f9e3e93dff


Dodnes mám ako pamiatku dináre z bývalej Juhoslávie, ktorú som tesne pred rozpadom niekoľkokrát navštívil. Pre porovnanie v pravej časti stará a nová bankovka po škrtnutí 4núl ![605f9e3e93dff](serve/attachment&path=605f9e3e93dff)

ludia sa pomaly zacinaju zbavovat BTC a nakupuju striebro
Velký prodejce z ČR už nemá stříbrné krugerrandy a vídeňské filharmoniky:Uvidíme co znamená hlášení "Dočasně nedostupné"


PS. Česká minovna ještě nabízí třeba toto . Jenom ta Bětka na rubové straně nemusela být ...


[quote="pid:9114, uid:10"]ludia sa pomaly zacinaju zbavovat BTC a nakupuju striebro[/quote]Velký prodejce z ČR už nemá stříbrné krugerrandy a vídeňské filharmoniky: - https://zlataky.cz/stribrna-investicni-mince-wiener-philharmoniker-1-oz - https://zlataky.cz/stribrna-investicni-mince-krugerrand-1-oz Uvidíme co znamená hlášení "Dočasně nedostupné" PS. Česká minovna ještě nabízí [třeba toto](https://ceskamincovna.cz/stribrna-uncova-investicni-mince-cesky-lev-2019-stand-1693-11585-d/) . Jenom ta Bětka na rubové straně nemusela být ...
Upravené 28. 3. 2021 o 09:05

Česká minovna ještě nabízí třeba toto

Trochu drahé investičné mince, pri znalosti veci, že obsah striebra je dôležitý. Pri zberateľských minciach je zrejmé, že ide aj o zberateľskú hodnotu, ale pri investičných, razených na tony...


[quote="pid:9232, uid:260"]Česká minovna ještě nabízí třeba toto[/quote] Trochu drahé investičné mince, pri znalosti veci, že obsah striebra je dôležitý. Pri zberateľských minciach je zrejmé, že ide aj o zberateľskú hodnotu, ale pri investičných, razených na tony...

Trochu drahé investičné mince
Máš pravdu - ten jednouncový Český lev je tak o cca 200Kč dražší, než Krugerrand stejné hmotnosti (cena na zlataky.cz asi před týdnem). Asi by byly zajímavé i půluncové mince. Ale ty moc vidět nejsou, nebo jsou dost drahé.


[quote="pid:9242, uid:77"]Trochu drahé investičné mince[/quote]Máš pravdu - ten jednouncový Český lev je tak o cca 200Kč dražší, než Krugerrand stejné hmotnosti (cena na zlataky.cz asi před týdnem). Asi by byly zajímavé i půluncové mince. Ale ty moc vidět nejsou, nebo jsou dost drahé.
2.8k
27
14
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept