História
Metod Nečas - My před 2000 lety

Představujeme velmi zajímavou knihu Metoda Nečase My před 2000 lety, vydanou 1946 v Blansku. Kniha vnáší světlo do otázky tzv. Stěhování národů a dokazuje, že je to konstrukt vymyšlený Němci teprve před 200 lety, který naši historici pod vlivem Němců převzali. Jeho důsledkem byla 2. světová válka. Kniha vyšla krátce po jejím konci.


https://ulozto.cz/!pBshFAHBMzI1/necasmypred2000lety-pdf


Podívejme se na některé teze.
Ještě do roku 1800, i sami Němci tvrdili, že Německo bylo osídleno Slovany, a že Římany uváděný germánský kmen Suevové, byl slovanský. Z čehož plyne, že Slované byli původními obyvateli střední Evropy. Nacionalizace v Německu v 19. století však tyto poznatky převrátila naruby.
M. Nečas se proto obrací k starým římským historikům a náležitě objasňuje, že Germánie je zeměpisné označení, které Tacitus a další nepoužívali ve smyslu národnostním, ale zeměpisném (jako dnes né všichni Evropané jsou Němci apod.). Slované byli v Německu před Němci.
Autor dokládá, že Suevové jsou Slované a ne Němci. Suev je zkomolenina Sláv, protože v latině se -sl- neužívá a tak se opisuje jako Suav či Suev nebo SCLav, případně je znám i tvar SCLaveni a dokonce i SCLabenoi. To vše jsou zkomoleniny Sláv = přibližně dnešní pojem Slovan. Že to tak je dokládá například poznámka bavorského geografa v 9. století, když uvádí množství slovanských rodů na území Tacitova Suevska, a pak si povzdechne „Suevi non sunt nati, sed seminati.“ čehož smysl je, že Slované se nemnoží po lidsku rozením, nýbrž jako obilí setím. Tato poznámka potvrzuje, že bývalí Suevi a jemu současní Slavi jsou totéž, a za druhé zdůrazňuje velkou početnost Slovanů v krajích Německa za Karla Velikého.
Autor vnáší světlo do zmatených pojmů. Například „národ“ Semnoni vysvětluje jako zkomoleninu Zemané – tj. Rolnická vrstva obyvatelstva. Semnon = zemjon od zemje - země (dělec). Semnoni jsou uváděni jako národ veliký a přitom nikde není popis, že by někdy přišli, či někam odešli. Další vysvetlení, např. Lugiové = Lužičané naleznete v knize, kterou vřele doporučujeme přečíst. Ke stažení je zde:
https://ulozto.cz/!pBshFAHBMzI1/necasmypred2000lety-pdf
Jako u každé knihy je potřeba se držet zdravomyslí a chápat, v jaké době vznikla. Doba vzniku, těsně po válce do roku 1948 byla velmi svobodná a nebyla povinně svázána komunistickou ideologií, tak mohli vycházet knihy všeliké. Na druhou stranu je stále vidět, že kniha vychází především ze zdrojů římanů či řeků a zdroje slovanské jako Velesova kniha (ještě nebyla zveřejněna), či práce ruských dějepisců nebyli vzaty v úvahu, v čemž máme dnes výhodu. Můžeme tak z této knihy vzít výborná fakta, že jsme i dle spisů dávných historiků obyvatelstvem původním, a vezmeme-li v úvahu i údaje z našich zdrojů, tak můžeme směle tvrdit, že naše dějiny nepočínají 6. stoletím, jak tvrdí současná věda (ovlivněná právě německými smyšlenkami z 19. století), ale jdou přinejmenším tisíce a tisíce let zpět. Odmyslet si pak musíme myšlenkové konstrukty jako třeba že „německá kultura byla vyšší než slovanská“.
V závěru krátce rozebírá slova a jejich původ a naznačuje, že slovanská řeč a kultura jsou starobylé a bude nezbytné, abychom se postavili proti té zvrácenosti, že každé páté slovo pochází z germánských jazyků, když smysl mají tyto slova jen ve slovanských jazycích: např. Sklo prý je z gotštiny – přitom smysl to má ve slovanských jazycích: steklo – tj. To co při výrobě steklo (podobně jako péci – peklo – to má být prý z němčiny atd.).
Místo závěru citát: „Němci musí být uvědoměni o tom, že my Slované jsme zde od nepaměti, a vetřelci že jsou oni, a že kdo zde ve střední Evropě má domovské právo, jsme my Slované!“ Jen dodáme, že uvědoměni musí být nejen Němci, ale především Slované.
Zajímavé citáty z knihy:
„ 8.století se teprve vyskytnou první skoupé záblesky německých dějin, a tu celé Německo je slovanské. Před 8. stoletím jsou německé dějiny ve tmách …. tvrzení o německosti uvedených krajů před touto dobou je pouhou fantasií, která má oporu jedině v pochybném předpokladu, že národy tyto byly proto německé, poněvadž Caesar a Tacitus je zvou Germány. Domněnka, že všichni Germáni musili být Němci je tak lichá jako že všichni Američané jsou Angličané.“
Stěhování národů
„Druhá velká potíž je s „náhlým“ zmizením Němců. Barthold totiž nemůže celý onen přerod vysvětlit jinak, než že se celý národ vystěhoval se vším všudy... ale o tom, jak by to bylo možné jen připouští že je to „mimo veškerou naši představivost““. Buď to mohla způsobit náhlá katastrofa, ale o té žádní soudobí pisatelé nepíší, ačkoliv zaznamenávájí i malé pohromy (dobytčí mor v Alpách). Dále, kam by se poděly odstěhovavší se národy, když Evropa nebyla pustá? A vůbec soudobí pisatelé by o takto velkých pohybech národů museli psát, když např. Prokopios píše v 5. a 7: století o pohybech Herulů a Avarů skrze země slovanské... O každém hnutí národů jsou od 3. století záznamy.


Představujeme velmi zajímavou knihu Metoda Nečase My před 2000 lety, vydanou 1946 v Blansku. Kniha vnáší světlo do otázky tzv. Stěhování národů a dokazuje, že je to konstrukt vymyšlený Němci teprve před 200 lety, který naši historici pod vlivem Němců převzali. Jeho důsledkem byla 2. světová válka. Kniha vyšla krátce po jejím konci. https://ulozto.cz/!pBshFAHBMzI1/necasmypred2000lety-pdf Podívejme se na některé teze. Ještě do roku 1800, i sami Němci tvrdili, že Německo bylo osídleno Slovany, a že Římany uváděný germánský kmen Suevové, byl slovanský. Z čehož plyne, že Slované byli původními obyvateli střední Evropy. Nacionalizace v Německu v 19. století však tyto poznatky převrátila naruby. M. Nečas se proto obrací k starým římským historikům a náležitě objasňuje, že Germánie je zeměpisné označení, které Tacitus a další nepoužívali ve smyslu národnostním, ale zeměpisném (jako dnes né všichni Evropané jsou Němci apod.). Slované byli v Německu před Němci. Autor dokládá, že Suevové jsou Slované a ne Němci. Suev je zkomolenina Sláv, protože v latině se -sl- neužívá a tak se opisuje jako Suav či Suev nebo SCLav, případně je znám i tvar SCLaveni a dokonce i SCLabenoi. To vše jsou zkomoleniny Sláv = přibližně dnešní pojem Slovan. Že to tak je dokládá například poznámka bavorského geografa v 9. století, když uvádí množství slovanských rodů na území Tacitova Suevska, a pak si povzdechne „Suevi non sunt nati, sed seminati.“ čehož smysl je, že Slované se nemnoží po lidsku rozením, nýbrž jako obilí setím. Tato poznámka potvrzuje, že bývalí Suevi a jemu současní Slavi jsou totéž, a za druhé zdůrazňuje velkou početnost Slovanů v krajích Německa za Karla Velikého. Autor vnáší světlo do zmatených pojmů. Například „národ“ Semnoni vysvětluje jako zkomoleninu Zemané – tj. Rolnická vrstva obyvatelstva. Semnon = zemjon od zemje - země (dělec). Semnoni jsou uváděni jako národ veliký a přitom nikde není popis, že by někdy přišli, či někam odešli. Další vysvetlení, např. Lugiové = Lužičané naleznete v knize, kterou vřele doporučujeme přečíst. Ke stažení je zde: https://ulozto.cz/!pBshFAHBMzI1/necasmypred2000lety-pdf Jako u každé knihy je potřeba se držet zdravomyslí a chápat, v jaké době vznikla. Doba vzniku, těsně po válce do roku 1948 byla velmi svobodná a nebyla povinně svázána komunistickou ideologií, tak mohli vycházet knihy všeliké. Na druhou stranu je stále vidět, že kniha vychází především ze zdrojů římanů či řeků a zdroje slovanské jako Velesova kniha (ještě nebyla zveřejněna), či práce ruských dějepisců nebyli vzaty v úvahu, v čemž máme dnes výhodu. Můžeme tak z této knihy vzít výborná fakta, že jsme i dle spisů dávných historiků obyvatelstvem původním, a vezmeme-li v úvahu i údaje z našich zdrojů, tak můžeme směle tvrdit, že naše dějiny nepočínají 6. stoletím, jak tvrdí současná věda (ovlivněná právě německými smyšlenkami z 19. století), ale jdou přinejmenším tisíce a tisíce let zpět. Odmyslet si pak musíme myšlenkové konstrukty jako třeba že „německá kultura byla vyšší než slovanská“. V závěru krátce rozebírá slova a jejich původ a naznačuje, že slovanská řeč a kultura jsou starobylé a bude nezbytné, abychom se postavili proti té zvrácenosti, že každé páté slovo pochází z germánských jazyků, když smysl mají tyto slova jen ve slovanských jazycích: např. Sklo prý je z gotštiny – přitom smysl to má ve slovanských jazycích: steklo – tj. To co při výrobě steklo (podobně jako péci – peklo – to má být prý z němčiny atd.). Místo závěru citát: „Němci musí být uvědoměni o tom, že my Slované jsme zde od nepaměti, a vetřelci že jsou oni, a že kdo zde ve střední Evropě má domovské právo, jsme my Slované!“ Jen dodáme, že uvědoměni musí být nejen Němci, ale především Slované. Zajímavé citáty z knihy: „ 8.století se teprve vyskytnou první skoupé záblesky německých dějin, a tu celé Německo je slovanské. Před 8. stoletím jsou německé dějiny ve tmách …. tvrzení o německosti uvedených krajů před touto dobou je pouhou fantasií, která má oporu jedině v pochybném předpokladu, že národy tyto byly proto německé, poněvadž Caesar a Tacitus je zvou Germány. Domněnka, že všichni Germáni musili být Němci je tak lichá jako že všichni Američané jsou Angličané.“ Stěhování národů „Druhá velká potíž je s „náhlým“ zmizením Němců. Barthold totiž nemůže celý onen přerod vysvětlit jinak, než že se celý národ vystěhoval se vším všudy... ale o tom, jak by to bylo možné jen připouští že je to „mimo veškerou naši představivost““. Buď to mohla způsobit náhlá katastrofa, ale o té žádní soudobí pisatelé nepíší, ačkoliv zaznamenávájí i malé pohromy (dobytčí mor v Alpách). Dále, kam by se poděly odstěhovavší se národy, když Evropa nebyla pustá? A vůbec soudobí pisatelé by o takto velkých pohybech národů museli psát, když např. Prokopios píše v 5. a 7: století o pohybech Herulů a Avarů skrze země slovanské... O každém hnutí národů jsou od 3. století záznamy.
181
0
1
Živá ukážka
Zadajte minimálne 10 znak(y/ov)
UPOZORNENIE: Spomenuli ste používateľov %MENTIONS%, no oni túto správu nevidia a nedostanú oznámenie
Ukladá sa…
Uložené
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber príspevkov Zobraziť vybraté príspevky
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept