Videá, filmy, knihy

Videá, filmy, knihy

197
4
  1. marca 1953 o 21 hodín 50 minút zomrel muž, ktorý 29 rokov viedol prvý sovietsky štát v dejinách ľudstva; štát, ktorý bol vytvorený a ktorý existoval v záujme pracujúcich ľudí.Dnes, po mnohých rokoch, hovoria čokoľvek o Josifovi Stalinovi. Ale nepopierateľná je len jedna vec: Stalin viedol štát nového typu neznámymi spôsobmi. A napriek tomu sa agrárna krajina, oslabená prvou svetovou vojnou a občianskou vojnou, počas jeho vedenia zmenila na mocnú priemyselnú moc - Zväz sovietskych socialistických republík. Stalinova stratégia umožnila Sovietskemu zväzu nielen dosiahnuť vysoký ekonomický rast, rast sociálnej úrovne sovietskeho ľudu, ale aj vytvoriť potrebné predpoklady na porážku nacistického Nemecka v snahe dobyť celý svet.

Áno! Ľudia vyhrali víťazstvo. Ale Josifa Vissarionovič Stalin viedol a organizoval sovietsky ľud v tomto krvavom, smrtiacom zápase. Kto zorganizoval odmietnutie hitlerovského fašizmu, ktorý v priebehu niekoľkých rokov dobyl takmer celú Európu? - Stalin. Bol to on, komu bol udelený Veľký titul - Generalissimo Sovietskeho zväzu. Kto poslal svojich synov, aby bránili sovietsky štát pred hnedým morom? - Stalin. Kto riadil obnovenie moci a ďalší vývoj sovietskeho štátu po Veľkej vlasteneckej vojne? - Stalin. Kto sa môže duchovne porovnávať so synom jednoduchého gruzínskeho obuvníka, ktorý dlhé roky blúdil v cárskych väzeniach a vyhnanstvách, ale pre ktorého boli záujmy štátu - ZSSR vyššie ako osobné? Nikto!
Pochopenie, že takíto ľudia sú najväčšou vzácnosťou, čo prinútilo desaťtisíce ľudí rozlúčiť sa s telom Josifa Vissarionoviča Stalina; kričali milióny. V sovietskom Rusku bola ustanovená diktatúra proletariátu - diktatúra pracujúceho človeka. Dnes v Rusku dominuje diktatúra gangsterského kapitalizmu - diktatúra kapitálu. Teraz sa robí všetko pre to, aby sa zničilo samotné slovo - Stalin. Ale je nemožné vymazať z pamäti ľudí to, čo urobil Josiif Stalin.
V roku 2008 televízny kanál „Rusko“ a televízna spoločnosť ВиD hlasovali prostredníctvom internetu o projekte „Názov Ruska“. V tomto internetovom hlasovaní dali Rusi prednosť Josifovi Stalinovi. Potom sa však urobilo všetko možné, aby sa výsledok hlasovania skreslil.
Každý rok rastie počet tých, ktorí si vďačne ctia pamiatku jedného z najväčších ľudí XIX. - XX. Storočia - Jozefa Vissarionoviča Stalina. Pomník vodcov Veľkej trojky - Josifa Stalina, Franklina Roosevelta a Winstona Churchilla - ktorý vytvorili Zurab Cereteli, bol otvorený začiatkom februára 2015 v Jalte na počesť 70. výročia krymskej konferencie spojencov o antihitlerovskej cirkvi koalícia. Pomník bol postavený neďaleko paláca Livadia, kde vo februári 1945 zaviedli vodcovia ZSSR, Veľkej Británie a USA, ktorí vypracovali plán povojnového svetového poriadku.
Pamätné tabule Josefa Stalina boli inštalované v Ussuriisku a Simferopole. Pomníky Stalinovi boli postavené na území Stavropol, v Lipecku a v Starom Ikane pri Turkestane. V Pskovskej oblasti bola nainštalovaná busta Josifa Stalina, v ruskom Mari El bol odhalený trojmetrový Stalinov pamätník a v dedine Khoroshevo neďaleko Rževa bolo otvorené múzeum Josifa Stalina. Po ňom sú pomenované ulice v Novosibirsku, v Penze bola postavená Stalinova busta a bolo otvorené „Stalinovo centrum“.
Dnes sa Stalinove slová: „Viem, že po mojej smrti bude na môj hrob uložená kopa odpadkov, ale vietor dejín to nemilosrdne rozptýli“, sa naplnia.
To opäť potvrdzuje správnosť ním zvolenej cesty.


Сажи Уламатова.


Ссылки на все посты об И.В.Сталине, размещённые ранее в нашей группе:
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_4449
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6512 книга Людо Мартенса "Запрещённый Сталин"
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_4569 - книга Николая Старикова "Кто заставил Гитлера напасть на Сталина".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-130212925_12157 - интересные факты о Сталине.
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-130212925_13987 - фильм с А.Фурсовым о Сталине "Взгляд в грядущие века".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-172919295_1426 - Русская артель, как путь выхода из Системы. Сталинские артели.
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-172919295_1658 - Сталинская Конституция от 5 декабря 1936 года. Текст Конституции в разных редакциях.
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6403 - Планы Сталина, о которых нужно знать новому поколению. Собрание сочинений и трудов Сталина.
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6404 - статья "Не трогайте имя Сталина, не трогайте его эпоху, это далеко не ваш уровень ума".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-172919295_1849 - Сталинский План Преобразования Природы. Текст Сталинского ППП.
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6415 - статья "Если бы не Сталин, то вас бы и на свете не было".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-172919295_1907 - статья "Свёрнутые проекты Сталина".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-172919295_2114 - сканы знаменитой работы Сталина по экономическим вопросам социализма 1952 года.
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6444 - статья в День памяти Сталина.
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-172919295_2173 - Статья "Делократия Сталинской эпохи - живые свидетельства". Сканы газетных статей тех лет.
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6477 - продолжение темы о Сталинском Плане Преобразования Природы. О В.В.Докучаеве (статья, фильм "Русский чернозём, труды учёного).
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6478 - статья "Как США пугали Сталина атомной бомбой". Прикреплён текст брошюры с личными пометками Сталина.
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6494 - А.Ю.Золотарёв. Видео "Секреты управления Сталина".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6498 - четырёхсерийный документальный фильм "Модель Сталина".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6501 - Генералиссимус Сталин (выдержки из книг Г.А.Сидорова)
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6525 - отрывок из книги Г.А.Сидорова "Хронолого- эзотерический анализ развития современной цивилизации".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6560 - статья "Сталинские "репрессии" реальные цифры".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6561 - продолжение темы Сталинского Плана Преобразования Природы. Фильм "Железные всходы".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6571 - статья "Энвер Хонжа об И.В.Сталине". Книга Э.Хонжа "Со Сталиным. Воспоминания".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6580 - Александр Пыжиков. Фильм "Концептуальная власть Сталина".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-172919295_3910 - статья "Была ли генетика при Сталине? Правда о Вавилове и Лысенко".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6631 - Статья "Как принималась Сталинская Конституция". Тексты Конституции.
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6641 - фильм о Сталине "Ветер истории всё развеет".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6651 - фильм "Феномен Сталина. Шокирующие факты".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6654 - видео встречи с Е.Спицыным "Дело Сталина живёт".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6655 - Андрей Фурсов. Выступление на Сталинских чтениях в 2019 г. "Человек, который изменил историю".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6685 - Евгений Спицын. выступление на Сталинских чтениях в 2019 г. "Мифы о Сталине".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6747 - Игорь Панарин. "Сталин - сын генерала Пржевальского".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6749 - Игорь Панарин. "Личная разведка Сталина".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6755 - Александр Пыжиков. Фильмы из цикла "Россия. Настоящая история".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6760 - статья к дню памяти Сталина.
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6868 - Речь Сталина к Победе над Германией 9 мая 1945 года.
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6874 - редкое видео "Вручение ордена "Победы" Сталину".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6887 - фильм "Сталин о тайной войне" и полный текст выступления Сталина на встрече с творческой интеллигенцией в 1946 году.
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6932 - статья "Вождь, которого мы мало знаем, или любимые занятия Сталина".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6985 - продолжение цикла постов о Сталинском Плане Преобразования Природы. А.Ю.Золотарёв. Видео "Климатическое оружие Сталина".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_6986 - продолжение цикла постов о Сталинском Плане Преобразования Природы. А.Ю.Золотарёв. Лекция "Изменение климата. Эксперимент Сталина".
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_7035 - фильм "Сталин против Грефа" (о сталинских учебниках)
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_7105 - видео речи Сталина
накануне парада на Красной площади в годы Великой Отечественной войны 6 ноября 1941 года
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_7179 - статья "Г.А.Сидоров о Сталине" и видео "Что значит Сталин"
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_7193 - видео "Не просто Сталин, а замысел Белых Богов"
https://vk.com/georgij_sidorov?w=wall-21526325_7253 - видео "Антибиблейский проект Сталина" с участием А.Ю.Золотарёва


Posledný príspevok od Andrei  ·  pred 58 min.
253
1
Tristan zverejnil(a) pred 1 dňom o 14:03

Pokud máte žaludek na to, sledovat něco co opět odkrývá to jak západ smýšlí o Rusku. A neštítí se absolutně ničeho. Tato "satira" je nehoráznost.


V TV to nazývají "historickým filmem"


https://www.csfd.cz/film/441489-ztratili-jsme-stalina/prehled/


  1. března 1953 umírá muž. Tím mužem je Josef Stalin. Po jeho skonu vypuká v řadách jeho nejbližších naprostý zmatek a panika. Na to, co nastane po skonu velkého vůdce, se dosud báli jen pomyslet. Vždyť Lenin byl, je a bude vždy živý. Proč by nemohl i Stalin? Během jeho života se soustředili především na to, jak jej přežít. A teď se začnou naplno projevovat absurdní a pokřivené charaktery všech těchto Stalinových pohrobků. Začíná boj o veškerou moc nad komunistickou říší, která do této chvíle patřila jen a pouze brutálnímu diktátorovi. O nejvyšší post nebo aspoň o bezpečné místečko pod ním se perou ti, kteří se za dobu Stalinovy krutovlády dokázali zbavit jakéhokoli vlastního názoru. Stále se ujišťují, co by tomu nebo tamtomu řekl Stalin, a co by se jim za to asi tak mohlo stát. Povýšení? Gulag? Provaz? Koho se mají bát teď? Jedni kují pikle proti druhým a do toho společně organizují okázalý diktátorův pohřeb.(CinemArt)

Posledný príspevok od Ferry  ·  pred 1 dňom o 14:09
1k
15
kata zverejnil(a) pred 6 dňami o 22:50

Kniha, kt. spomínal Kurgynian.
https://www.databazeknih.cz/knihy/prekrasny-novy-svet-279932
Aldous Huxley, jeden z najvýznamnejších spisovateľských zjavov anglickej a svetovej literatúry minulého storočia, posunul časový rámec hroziacej technizácie a odľudštenia spoločnosti do vzdialenej budúcnosti, ale jeho kritika nestráca adresnosť, hovorí k súčasnosti, hoci od vzniku diela (roku 1932) uplynulo už vyše osemdesiat rokov. Sex ako samozrejmá kategória dosahovania pôžitku, potláčanie identity, rozpad rodiny, snaha mocných uniformizovať myslenie a konanie ľudí roztriedených na kasty, to je niekoľko tém, ktoré Huxley v románe Prekrásny nový svet rozvíja. A na osudoch človeka vrhnutého do tejto supercivilizácie dotykových filmov, narkotických tabletiek a citovej púšte rozohráva autor humanistické posolstvo o potrebe citov, lásky, o hrôze z cynizmu mocných tohto sveta. Huxley skĺbil pútavý dej so závažnou etickou a filozofickou výpoveďou. Pôsobivosť románu sa s plynúcim časom len znásobuje. Lebo súčasný človek, podobne ako Huxleyho „Divoch“, pán Savage, sa nechce zmieriť s ošiaľom síce nového, ale vôbec nie prekrásneho sveta. Nový preklad je prvý kompletný a necenzurovaný.


https://uloz.to/hledej?type=documents&q=prekrasny+novy+svet


Posledný príspevok od Sokol  ·  pred 5 dňami o 08:17
384
5
Ludvík zverejnil(a) 26. 2. 2021 o 07:52

https://cz.sputniknews.com/nazory/2021022513247101-skala-k-vyroci-vitezneho-unora-csr-byla-jedinou-zemi-kde-komuniste-prisli-k-moci-poklidne-stejne/


"Jsme plebejský národ. Měli jsme v sobě sílu provést protifeudální husitskou revoluci. O mnohé jsme přišli po Bílé hoře, národu byla uťata hlava. Mnozí byli popraveni, jiní odešli do zahraničí… 300 let jsme byli pod cizí nadvládou. Neuhráli jsme podobný kompromis, který si zjednali Maďaři. Naštěstí přišlo odspodu národní obrození. Nemáme ale kontinuitu elit. Ty se vždy musely znovu vytvářet. Jinak jsme si bývali víceméně rovni, Češi mezi sebou."


Posledný príspevok od Archal  ·  27. 2. 2021 o 00:09
246
0
Rusofil zverejnil(a) 26. 2. 2021 o 15:51

Určitě si pamatujete na Spjaščich a na geniální hru herce, který v seriálu ztvárnil Amerického agenta, který to v Moskvě řídil.
Tak dnes na TV Zvezda ve 21:10 našeho času bude pořad "Deset fotografií" s tímto ruským hercem - Alexandrem Rapoportem.
V tomto pořadu herci vypráví svůj životní příběh a ten jeho je skutečně zajímavý. Kdo chce může se podívat tady


http://rus24.tv/zvezda.html


504
2
kata zverejnil(a) 23. 2. 2021 o 09:33

https://www.facebook.com/ambasadarus/posts/1688549907999664


Utorok 23. 02. 2021 Jednotka 22:25
Povolenie k likvidácii (1/4) 42 min.
Ruská filmová miniséria, založená na skutočných historických udalostiach a spomienkach priamych účastníkov protiteroristickej operácie.
Napínavý príbeh o honbe za jedným z najhľadanejších teroristov v Rusku.
Réžia: Alexander Aravin
Účinkujú: Igor Petrenko, Alexej Vertkov, Ivan Šachnazarov, Alexej Ševčenko, Dagun Omajev, Soslan Fidarov
(Spoločenstvo nezávislých štátov 2018 )
(Premiéra)
*nevhodné do 15 rokov
Príbeh je založený na skutočných udalostiach, ktoré sa odohrali na území severného Osetska a Ingušska v rokoch 2004 až 2006. Jedná sa o najkomplexnejšiu operáciu ruských bezpečnostných síl, ktorá mala za úlohu zlikvidovať vodcu čečenskej povstaleckej skupiny Šamíra Bazgajeva a jeho skupinu. Scenár bol založený na spomienkach priamych účastníkov tejto operácie.
Ruská bezpečnostná služba zisťuje, že Bazgajev získava v posledných týždňoch nemalé finančné prostriedky, ktoré využíva na nákup zbraní. Paralelne s tým, sa v rámci krajiny vyskytuje rad teroristických útokov, ku ktorým a priznáva táto povstalecká skupina. Po tom, ako sa odohrá zajatecká dráma na základnej škole v Beslane, pri ktorej zahynie 334 rukojemníkov, z toho 196 nevinných detí, za ktorú sa postaví Šamír Bazgajev, ruské bezpečnostné zložky už nemajú na čo čakať sú nútené spustiť operáciu na okamžitú likvidáciu tejto povstaleckej skupiny.
Založia preto špeciálnu jednotku, ktorá bude poverená touto úlohou. Čaká nás napínavý príbeh o honbe za jedným z najhľadanejších teroristov v Rusku.6034bdbd1e30d


Posledný príspevok od dasa  ·  23. 2. 2021 o 11:53
54
218
3
Akcie
Skryť popisy k témam
Povoliť nekonečné posúvanie
Predchádzajúca stránka
123
Nasledujúca stránka
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept