Politika v SR

Aktuálne politické dianie v Slovenskej republike

194
0

Riadeny rozklad statu (vybrane z peticie) ?
"ministerstvo školstva riadené ministrom za SaS presadzuje, aby bola škola povinná zmeniť pôvodné skutočné údaje naznačujúce pohlavie v nimi vydaných dokladoch o vzdelaní pre transexuálov. Nesúhlasíme s tým, aby štát zákonom nútil školy a ich predstaviteľov v podstate klamať a falšovať pôvodné doklady o vzdelaní. Nejde o žiadny „odpis z dokladu“, ak sa v ňom menia zásadné údaje. Podľa nás ide o falšovanie reality a pôvodného riadneho dokladu vydaného v zhode s realitou. Na škole, ktorú chce štát donútiť vydať nepravdivý odpis z dokladu o získanom vzdelaní neštudovala totiž pred zmenou pohlavia napríklad žiadna „Violetta Nováková“ ak tam v skutočnosti študoval „Ján Novák“. Výkony, napríklad v telesnej výchove dosahoval/a buď ako muž alebo ako žena. "
601c373c0a4b0


Ako na to: Agent Bezmenov: Dezinformace a rozvracení byly hlavními činnostmi KGB. 85 % financí směřovalo do těchto oblastí (používají se dodnes)


1.4k
12
vito zverejnil(a) 30. 1. 2021 o 12:41

Ministerstvo zdravotníctva spúšťa očkovaciu kampaň, motívom je sloboda


Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR spúšťa kampaň Vakcína je sloboda na podporu očkovania proti ochoreniu COVID-19. Na novej webstránke slovenskoproticovidu.sk ponúkne odpovede na viac než 40 otázok o očkovaní, vakcínach, ich benefitoch, ale aj možných nežiaducich účinkoch. Predstaví tiež osobnosti, ktoré sa zapájajú do kampane. MZ SR o tom informovalo v piatok.


Sloboda je otroctvo...


601545938b442


60154978b1ff5


https://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-zdravotnictva-spusta-o/524062-clanok.html


Toto si zaslúži osobitné vlákno, fakt zostáva rozum stáť, čoho sú tupci schopní.


Posledný príspevok od Berenika  ·  4. 2. 2021 o 18:02
1.3k
9
Otec zverejnil(a) 31. 1. 2021 o 14:19

Psychopat opäť dnes perlil na Narkóze v Na telo, so sebazaprením som pár minút pozrel, keď zadrel, že sa riadi okolitými krajinami, teda Rakúskom a Nemeckom(2x to zopakoval). Haló, učiteľka zemepisu, ako ste mohli takéto sprosté indivíduum pustiť na strednú, veď ani zemepis neovláda.


Žiaľ odkaz zatiaľ nie je.


Posledný príspevok od kata  ·  3. 2. 2021 o 14:32
275
1

Predseda vlády Igor Matovič je trestne stíhaný Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) za prečin sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Ide o premiérov príspevok na Facebooku s fotografiou hákového kríža, ktorý zverejnil v novembri 2020,


https://www.hlavnydennik.sk/2021/02/03/naka-zacala-trestne-stihanie-igora-matovica-za-precin-sympatie-k-fasizmu/


Posledný príspevok od kata  ·  3. 2. 2021 o 14:12
195
0

Námestník ruského ministra zahraničných vecí sa stretol s veľvyslancom Slovenska

Námestník ministra zahraničných vecí Ruska Vladimir Titov dostal kópie poverovacích listín od novovymenovaného mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenska v Moskve Lubomíra Regaka.
Je potrebné poznamenať, že strany „vyjadrili vzájomné dispozície pre ďalší rozvoj rusko-slovenských vzťahov, zdôraznili význam udržiavania politického dialógu, prehlbovania vzájomne výhodnej obchodnej a hospodárskej spolupráce, medziregionálnych, kultúrnych a humanitárnych väzieb“. „O perspektívach bilaterálnych kontaktov sa diskutovalo s prihliadnutím na sanitárnu a epidemiologickú situáciu v oboch krajinách a vo svete ako celku. Uvažovalo sa o niektorých medzinárodných problémoch, vrátane otázok strategickej stability a tém vzťahov medzi Ruskom a EÚ, “uvádza sa v správe
https://russian.rt.com/world/news/828386-mid-vstrecha-posol-slovakii


408
2
kata zverejnil(a) 2. 2. 2021 o 17:09

Fico daroval Blahovi zaujímavú knihu
https://www.facebook.com/LBlaha/posts/2868060900099137


Robert Fico mi so smiechom daroval knižku o americkej CIA, možno sa mi zíde pri ďalšom grilovaní Daniela Lipšica


At the Center of the Storm: My Years at the CIA
Autor George Tenet, Bill Harlow60197915d39a0


  • Bývalý riaditeľ americkej spravodajskej služby CIA George Tenet, ktorému v pondelok vychádzajú knižné memoáre, spôsobil svojimi tvrdeniami obsiahnutými v publikácii rozruch ešte pred jej uvedením na trh. V knihe sa Tenet vyjadruje k začiatku vojny v Iraku, vyšetrovacím technikám v boji proti terorizmu a ďalším udalostiam a citlivým témam.

Čítajte viac: https://svet.sme.sk/c/3273158/byvaly-sef-cia-george-tenet-vydava-kontroverznu-knihu.html


Posledný príspevok od vito  ·  2. 2. 2021 o 18:43
356
4

My, dolu podpísaní občania, týmto vyzývame premiéra SR Igora Matoviča a vládu SR, aby riadenie situácie v súvislosti s pandémiou Covid-19 odovzdali do rúk odbornej komisie, ktorá bude zložená z odborníkov vymenovaných prezidentkou SR, pani Zuzanou Čaputovou.


Zároveň vyzývame prezidentku SR, pani Zuzanu Čaputovú, aby vymenovala členov odbornej pandemickej komisie na základe ich odbornej spôsobilosti. Tiež touto cestou žiadame vládu SR, aby poskytla plnú súčinnosť pri aplikovaní rozhodnutí odbornej komisie.


Zároveň týmto vyjadrujeme vážne znepokojenie, že súčasné riadenie krízy vládou SR neúmerne zvyšuje nebezpečenstvo rozkladu štátu ohrozením jeho autority a neschopnosťou aplikovať funkčné procesy.


PETÍCIU MÔŽETE PODPÍSAŤ TU – https://www.peticie.com/obania_sr_za_odborne_riadenie_pandemi


https://www.40plus.sk/budeme-vychadzat-len-na-priepustku-sucasne-riadenie-krizy-vladou-sr-neumerne-zvysuje-nebezpecenstvo-rozkladu-statu/


Posledný príspevok od Ferko  ·  1. 2. 2021 o 18:15
1.4k
14
JankA zverejnil(a) 28. 1. 2021 o 15:51

Úrad verejného zdravotníctva vyhláškami porušil zákon, skonštatoval Žilinka.


Vyhláška hlavného hygienika SR z 27. decembra 2020 umožnila koncom roka poslancom Národnej rady SR rokovať aj napriek tomu, že boli viacerí pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19 alebo boli po kontakte s pozitívnou osobou v preventívnej karanténe. Porušenie vidí aj vo vyhláške z 10. januára 2021, ktorá sa týka nariadenia karanténnych povinností osôb pri vstupe na územie SR. Úrad podľa Žilinku nemal oprávnenie upraviť výnimky z izolácie a karantény a výnimky pre osoby v osobitnom režime.


„ÚVZ v ustanovení výnimiek prekročil rozsah svojej pôsobnosti a povolil ich nad rámec zákona,“ skonštatoval Žilinka. Voči obom výnimkám podala Generála prokuratúra (GP) SR protest. Žilinka doplnil, že ÚVZ bude mať 30 dní, aby zareagoval, a následne 90 dní, aby protestu vyhovel. Šéf prokurátorov avizoval, že sa môže obrátiť aj na Ústavný súd. Protesty boli doručené ÚVZ vo štvrtok.


https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/576132-urad-verejneho-zdravotnictva-vyhlaskami-porusil-zakon-skonctatoval-zilinka/


Posledný príspevok od Otec  ·  29. 1. 2021 o 22:24
468
4

Na verejnosť unikla nová verzia plánu obnovy. Ten predstavuje reformy s podporou miliárd eur zo zdrojov Európskej únie.


„Nemám problém so zverejnením plánu obnovy. Ide o Slovensko a jeho konečnú podobu sme plánovali zverejniť od prvého dňa jeho tvorby. Tu môžem iba podotknúť, že verzia, ktorá sa dnes dostala na verejnosť, je len pracovná a od zaslania do Bruselu už prešla niekoľkými zmenami. Diskusia sa výrazne posunula,“ komentoval zverejnenie plánu obnovy minister financií Eduard Heger.


Podľa jeho slov plán obnovy je v dnešnej podobe prepracovanejší, detailnejší a zahŕňa nové oblasti, ktoré v dnes zverejnenej verzii nie sú.


Faktom však ostáva, že reformný balík stojí na piatich základných oblastiach: zelená ekonomika, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, zdravie a efektívna verejná správa a digitalizácia.


Prinášame vám prehľad zmien podľa uniknutého dokumente:


Vzdelávanie


K lepším vzdelávacím výsledkom prispeje reforma obsahu vzdelávania, učebnicovej politiky a prípravy učiteľov. Na tieto reformy budú nadväzovať investície do nových učebníc a nového modelu kurikulárneho manažmentu.


Odstrániť investičný dlh v digitálnom vybavení škôl pomôžu na školách digitálni koordinátori, ktorí budú poskytovať učiteľom podporu pri zavádzaní nových technológií do výučby s cieľom zvýšiť digitálne zručnosti žiakov. Investície do kapacít materských škôl a odstraňovania bariér zabezpečia univerzálnu dostupnosť predprimárneho vzdelávania, ktoré je kľúčové pre začleňovanie znevýhodnených detí vo vzdelávacom procese.


Na tieto investície bude nadväzovať reforma v oblasti inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch, ktorá deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečí adekvátnu podporu a vytvorí podmienky pre ich plnohodnotné začlenenie do spoločnosti a na trh práce.


Komplexná reforma riadenia, financovania a hodnotenia vysokých škôl pozdvihne kvalitu vysokých škôl, ktoré umožnia viac stimulovať najtalentovanejší ľudský kapitál a potenciál ekonomiky. Strategický prístup k celoživotnému vzdelávaniu a nové nástroje podpory umožnia ľuďom flexibilnejšie reagovať na potrebu doplnenia zručností, najmä digitálnych.


Veda, výskum a inovácie


K väčšej účinnosti investícií do vedy, výskumu a inovácií prispeje zásadná reforma riadenia a hodnotenia podporných nástrojov vrátane podpory digitálnej ekonomiky.


Nové formy spolupráce súkromného a verejného sektora prinesie reforma organizácie a financovania výskumných inštitúcií, najmä Slovenskej akadémie vied. Reforma migračnej politiky a podporné nástroje na jednoduchšiu integráciu výrazne zvýšia kvalitu ľudského kapitálu.


Investície do súťažného verejného financovania vedy, výskumu a inovácií, do vtiahnutia súkromných investícií a do digitalizácie ekonomiky podporia orientáciu ekonomiky na výskumno-vývojové aktivity a zvýšia jej konkurencieschopnosť. Investície do najtalentovanejších študentov, do expertov a do vyššej mobility výskumno-vývojových pracovníkov podporia ľudské kapacity schopné transformáciu slovenskej ekonomiky realizovať.


Zelená ekonomika


K zníženiu emisií prispejú reformy ako napríklad ukončenie podpory spaľovania hnedého uhlia v elektrárni Nováky a reforma regulácie trhu s elektrinou s cieľom zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie v elektrickom mixe Slovenska.


Na reformy budú nadväzovať investície do podpory obnoviteľných zdrojov energie, hĺbkových renovácií budov, dekarbonizácie priemyslu a infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon. Investície do zelenej obnovy budov budú okrem zvyšovania energetickej efektívnosti prispievať ku kvalite ovzdušia znížením koncentrácie prachových častíc. Súvisiaca reforma zosúladenia podporných mechanizmov do jednotného komplexného nástroja zjednoduší proces získania podpory.


Zdravie


Plán obnovy a odolnosti kombinuje investície a reformy zamerané na inovatívny prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti ako aj výrazné zvýšenie kvality a dostupnosti. K zefektívneniu využívaných zdrojov a nemocničných kapacít prispeje nová mapa ústavnej zdravotnej starostlivosti a definícia nových typov nemocníc. Na reformu priamo nadväzujú investície do výstavby, rekonštrukcie, vybavenia a digitalizácie nemocníc vrátane telemedicíny.


Nová sieť nemocníc upraví aj mapu záchrannej zdravotnej služby, čo si vyžiada investície do infraštruktúry a vybavenia. Dostupnejšia záchranná služba zlepší prognózu pacientov a zníži záťaž na nemocnice.


Opatrenia v dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o duševné zdravie vytvoria dostatočné kapacity na doliečenie a komunitné riešenia, čím predídu drahým „sociálnym“ a opakovaným hospitalizáciám.


Zavedenie komunitných psychosociálnych centier pre chronických pacientov pomôže predchádzať ich umiestňovaniu v pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Kombinácia uvedených opatrení zvýši dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch a zlepší podmienky najmä v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb, čo prispeje k riešeniu nedostatku personálu v slovenskom zdravotníctve.


Verejná správa a digitalizácia


Plán obnovy obsahuje reformy a investície, ktoré pomáhajú zefektívňovať procesy vo verejnej správe a zvyšujú kvalitu verejných služieb pre občanov a firmy. Opatrenia na zníženie regulačnej záťaže, zjednodušenie procesov vo verejnom obstarávaní a v získavaní stavebných povolení podporia kvalitu podnikateľského prostredia. Reforma súdnej mapy podporí špecializáciu sudcov, čo skvalitní a zrýchli súdne rozhodnutia, zvýši dôveryhodnosť v súdny systém a posilní právnu istotu pre občanov aj podnikateľov.


Reforma NAKA a polície zefektívni odhaľovanie finančnej kriminality spojenej s korupciou. Reforma integrovaného záchranného systému posilní odolnosť krajiny v krízových situáciách akou je aktuálna pandémia COVID-19. Rozvoj digitálnych služieb, ktorý umožní zvýšiť podiel elektronických podaní na diaľku, bez nutnosti cestovania, a preferencia energeticky efektívnych technológií prispejú k naplneniu zelených cieľov. Podpora v oblasti konektivity a kybernetickej bezpečnosti vytvorí predpoklady na rozvoj digitalizácie v celej spoločnosti a umožní plnenie digitálnych cieľov naprieč celým reformným plánom.


Nevyhnutným predpokladom pozitívneho efektu investícií, reforiem a opatrení spojených s Plánom obnovy a odolnosti sú podľa rezortu financií zdravé verejné financie. Dlhodobú udržateľnosť hospodárenia štátu a ostatných zložiek verejnej správy podporí viacero veľkých reforiem zameraných na podporu ekonomického rastu, riešenia vplyvu demografického vývoja, vyššiu ekonomickú efektívnosť a spoločenský prínos verejných výdavkov.


Dôchodková reforma


Vzhľadom na rýchle starnutie populácie a nezodpovedné zmeny v dôchodkovom systéme prijaté v rokoch 2019 a 2020 je komplexná reforma nevyhnutná pre zásadnejšie zlepšenie dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému.


V štátnom dôchodkovom pilieri dôjde k naviazaniu dôchodkového veku na rast strednej dĺžky života, úpravám na elimináciu špekulácii, spomaleniu valorizácie pri získavaní nároku na minimálny dôchodok a zavedeniu čiastočných dôchodkov, ktoré zjemnia dopady zvyšovania dôchodkového veku pre tých, ktorí už nie sú schopní plnohodnotne pracovať. Reforma v II. pilieri sa zameria na zavedenie predvolenej sporiacej stratégie, transparentného porovnávania výkonnosti fondov voči zahraničiu, reformu výplatnej fázy sporenia na zabezpečenie adekvátneho dôchodku vo vyššom veku a automatický vstup. Súčasne sa prehodnotia poplatkové politiky v súkromných dôchodkových účtoch a zavedú sa opatrenia na zvýšenie transparentnosti a informovanosti o dôchodkových nárokoch.


Daňová reforma


S cieľom zabezpečiť udržateľný dlhodobý ekonomický rast a reagovať na environmentálne, klimatické a digitálne záväzky dôjde k zásadnej reforme daňového mixu. Jej cieľom je konkurencieschopný daňový systém, ktorý menej zaťažuje ekonomickú aktivitu, pomôže financovať potrebné investície a reformy a súčasne zvýši potenciál ekonomického rastu Slovenska. Zmeny v daniach sú orientované na zvýšenie motivácie pracovať a zamestnávať, väčšiu férovosť v zdanení (daňová neutralita) a zvýšenie investičnej atraktivity. Daňové zaťaženie práce daňovníka s priemernou mzdou klesne o 3 p. b. do roku 2022, podiel majetkových daní na HDP sa strojnásobí do roku 2024, rozšíri sa zelený základ v zdanení, trend rastúcej úspešnosti výberu DPH bude naďalej pokračovať a výsledkom bude aj jednoduchšie, efektívnejšie, zrozumiteľnejšie a rovnomernejšie rozloženie zdanenia príjmov.


Reforma rozpočtovej zodpovednosti


Slovensku sa v jeho dvadsaťročnej histórii nepodarilo dosiahnuť vyrovnané hospodárenie verejných financií. Nevyužitý potenciál pozitívneho hospodárskeho vývoja v rokoch 2014 až 2019 bol okrem iného najmä dôsledkom málo záväzného strednodobého rozpočtového rámca. Fiškálnu disciplínu posilní zavedenie viacročných výdavkových stropov a fungujúceho strednodobého rozpočtovania. Reforma programového rozpočtovania pretaví princípy hodnoty za peniaze do rozpočtu a prinesie úžitok v podobe vyššej transparentnosti pri jeho riadení a vyhodnocovaní. Revízii bude po novom podliehať väčšina verejných výdavkov. Za účelom efektívneho hospodárenia a nakladania s verejným majetkom sa zavedie meranie čistého bohatstva, kvantitatívna stratégia riadenia štátneho dlhu a implementujú sa nové procesy a dodatočné mechanizmy na vyhodnocovanie fiškálnych rizík.


Efektívnejšie riadenie verejných financií


Ekonomická hodnota verejných investičných projektov v porovnaní so zahraničím zaostáva v dôsledku chýbajúcej priorizácie projektov, ktorá by eliminovala neefektívne rozhodovanie postavené na arbitrárnych predpokladoch. Zvýšiť pridanú hodnotu každého investovaného eura pomôže zásobník prioritných investičných projektov verejnej správy, dobudovanie analytických jednotiek zodpovedných za analyticky podložené investičné plány priorít ministerstiev a zjednodušenie prípravy projektov.
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2289277-unikol-plan-obnovy-za-miliardy-stat-chysta-ciastocne-dochodky-aj-danovu-reformu


Posledný príspevok od popolvar  ·  29. 1. 2021 o 16:28
215
1

Ak bude stabilizácia Európy spolu-riadená Ruskom, znamená to, že bude urobený poriadok na Ukrajine. Otvorí sa téma majdanu a účasti slovenských kádrov na asistencii americkej štátnej elity pri prevrate. Lipšic, Mikloš, Dzurinda a další sa teda môžu tešiť. Včera to cez Foriša ozvučila Teleki na svojom eurorešpekte.


Lipšic s Pčolinským by mali občanom vysvetliť, či je legálne viezť na Ukrajinu hotovosť pre protestujúcich, ktorí stanovali na majdane. Mikloš pred 6mi rokmi vyhlasoval, že Západ by mal Ukrajinu vyzbrojiť proti Rusku. Dnes je poradca ministra Sulíka.


https://www.eurorespekt.sk/lipsic-s-pcolinskym-by-mali-vysvetlit-ci-je-legalne-viezt-na-ukrajinu/


Posledný príspevok od kulich  ·  29. 1. 2021 o 06:30
204
1

Vysoké tresty za držanie marihuany a väzenie pre rodičov, ak ich deti nechodia do školy, sú na úvahu o systémových zmenách v oblasti prísnosti sankcií. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová v druhej epizóde svojho podcastu Zjednotená krajina.


Priblížila, že o zmene legislatívy sa rozprávala aj s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí). "Fakt je, že by to malo postupne podľa môjho názoru smerovať k poctivej odbornej debate o tom, či takáto výška trestu za niektoré skutky, ktoré nemajú podľa mňa takú spoločenskú nebezpečnosť, nie je zrelá na zmenu," povedala prezidentka. Dodala, že spoločenská objednávka na zmiernenie legislatívy v týchto oblastiach je už dlho.


V podcaste hlava štátu tiež zhodnotila súčasnú pandemickú situáciu a celoplošné skríningové testovanie. Uviedla, že všetky prijaté opatrenia spolu s testovaním prispeli k tomu, že sa epidemiologická situácia na Slovensku mierne zlepšuje. To prezidentke potvrdili aj viacerí odborníci. "Dúfam, že to bude pokračovať, stále je dôvod byť ostražitý a pozorný, ale máme dôvod sa potešiť, že nám čísla klesajú," skonštatovala Čaputová.


https://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-vysoke-tresty-za-drzanie/523512-clanok.html


Posledný príspevok od Ferry  ·  28. 1. 2021 o 19:27
504
1
Ferry zverejnil(a) 27. 1. 2021 o 21:07

Ej co sa nepodarilo smile


https://www.topky.sk/cl/10/2047309/AKTUALNE-Do-parlamentu-vtrhol-muz-so-sekerou--Utok-ukoncil-zasah-bezpecnostnej-sluzby


https://www.hlavnespravy.sk/utociaci-muz-je-spacifikovany-a-odviedla-ho-policia/2419946


Len pripomeniem, ze ziadne take by nenapadlo normlaneho cloveka chodiaceho do prace, tjs taketo "kadre" su pestovane od skoreho veku a ked je potreba tak sa "obetuju". Najskor toho typka pustia neskor z basy, ked verejnost tak nebude sledovat jeho pripad, alebo ho vyhlasia za nepricetneho, proste nejak ho zbavia obvinenia.


Uz ked matelko nepochopil tuto spravu, tak sa kludne moze stat ze sa vela toho nedozije .....


Tiez si treba vsimnut tento pocin na pozadi masivnych nasilnych protestov v holandsku atd ... vsetko planovane ... vsetko podporuje proces odpisu korony.


Posledný príspevok od Ferry  ·  28. 1. 2021 o 15:06
676
7
Fotograf zverejnil(a) 21. 1. 2021 o 01:25

Dnes ma čakal kuriér pošty s balíkom pred pobočkou asi pol hodiny po pracovnej dobe. Cestou tam mi na um prišla otázka. Ako je možné, že v čase, kedy kuriérske prepravné spoločnosti nestíhajú, naša pošta prepúšťa viac ako 700 zamestnancov ?
Následne mi napadlo, koľko z tých prepustených ľudí sú ľudia z vedenia spoločnosti, ktorí tento stav zapríčinili? U nás sa tiež prepúšťa, tiež sú to počty rádovo v stovkách ľudí, ale vedenie zostáva v rovnakom počte. Môj názor je, že vedenie určuje smer a pokiaľ bol tento smer zlý, malo by ono prvé znášať dôsledky svojich rozhodnutí.
Kto podľa Vás nesie zodpovednosť za hromadné prepúšťanie? Vedenie, zamestnanci, alebo všetci spoločne?


Posledný príspevok od Otec  ·  27. 1. 2021 o 00:36
194
0

Tatry mountain resorts prepustí 260 zamestnancov


Spoločnosť Tatry mountain resorts prepustí 260 zamestnancov. Informoval o tom jej komunikačný manažér Marián Galajda s tým, že TMR tak reaguje na koronakrízou zatvorené prevádzky a zložitú situáciu v cestovnom ruchu.


V slovenských prevádzkach TMR by sa hromadné prepúšťanie malo dotknúť 180 zamestnancov, ktorí pracujú v horských strediskách, akvaparku a manažmente. „Ďalšiu skupinu predstavuje 80 zamestnancov, ktorí v spoločnosti končia svoje pôsobenie z dôvodu ukončenia pracovnej zmluvy na dobu určitú, ukončenia skúšobnej doby alebo odchodu do dôchodku,“ vysvetlil riaditeľ ľudských zdrojov TMR Marek Schwarz.


Spoločnosť pôsobí v štyroch krajinách Európy – na Slovensku, v Českej republike, Poľsku a Rakúsku. Podľa slov predsedu predstavenstva TMR Igora Rattaja sa vlády v týchto krajinách stavajú rôzne k podpore cestovného ruchu. „Niekde sa nastavia opatrenia, ktoré platia a fungujú, niekde sa pravidlá menia každú chvíľu, ich realizácia vás stojí kopec peňazí, ktoré vám nikto nevráti a aj tak vás napokon vypnú. Musíme sa preto správať čo najzodpovednejšie, šetriť na nákladoch a to aj za cenu nepopulárnych opatrení. Ak stabilizujeme firmu teraz, jednoduchšie sa nadýchneme do doby a projektov, ktoré prídu po ‚korone‘,“ uviedol Rattaj.


Spoločnosť TMR zamestnávala pred príchodom koronakrízy vo všetkých krajinách takmer 3500 osôb. Doterajšie zoštíhľovanie štruktúr sa dotklo všetkých stredísk a pozícií – od sezónnych zamestnancov až po manažment. Ako priblížil Galajda, po avizovanom prepúšťaní na Slovensku by v TMR malo pracovať 1100 zamestnancov, z toho 785 v slovenských prevádzkach.
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/575788-tatry-mountain-resorts-prepusti-260-zamestnancov/


169
1.99k
12
Akcie
Skryť popisy k témam
Povoliť nekonečné posúvanie
Predchádzajúca stránka
1 ... 56789
Nasledujúca stránka
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept