Politika v ČR

Aktuálne politické dianie v Českej republike

11.3k
106
Ludvík zverejnil(a) 6. 11. 2021 o 16:29

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vlada-se-muze-zaseknout-na-diplomacii-zemana-mezi-ministry-ceka-letity-sok-179702#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=LeRmp9A1CK8-202111061515&dop_id=179702&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz


"Člen vlády pro vědu a výzkum Helena Langšádlová".

""Jednou z nich má být Helena Langšádlová, středočeská dvojka koalice SPOLU a dlouholetá tvář TOP 09. Zodpovědnost má převzít za vědu, výzkum a inovace, což mnohé dost překvapilo, nikdy v minulosti se totiž tomuto tématu nevěnovala.""
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vedkyne-a-vyzkumnice-Langsadlova-Pripomenme-si-damu-ktera-ma-ministrovat-ceske-akademiky-682657


Tak to se "směji" ještě teď....


Posledný príspevok od dasa  ·  pred 7 hod.
1k
11

„Po mnohaletém zvažování jsem se rozhodla kandidovat na prezidentku ČR. Jdu do volebního boje, abych zvítězila a byla oporou lidem. Po stanovení termínu a podmínek prezidentské volby vydám prohlášení a představím svůj tým,“ oznámila Alena Vitásková v pondělí.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prvni-dama-v-prezidentskem-souboji-Kandidaturu-oznamila-Alena-Vitaskova-690603


Posledný príspevok od Aywa  ·  pred 1 dňom o 14:04
7.1k
83
Ludvík zverejnil(a) 2. 9. 2021 o 13:38

PhDr. Josef Skála, CSc
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/PhDr-Josef-Skala-CSc-46766/otazka/Green-Deal-148449


Dotaz
23.08.2021 18:07:39 - nogender
Green Deal ?
Pane doktore ! O ekologii nejde. tak o co jde a jak tahle katastrofa skončí ?


Odpověď


24.08.2021 15:12:28 - PhDr. Josef Skála, CSc.
Máte naprostou pravdu. Kdo chce nahlédnout do zvrhlých plánů "globálních elit", musí rozumět bludnému kruhu, v němž střečkují. To, co nazval tak přesně Marx pojmem "nadvýroba kapitálu", překročilo všechny historické meze. Kupní síla všech, z koho se dojí privátní zisk, je s to dál zhodnocovat jen stále menší část kapitálu. Tím víc se reprodukuje švindlem všeho druhu, kterému přezdívá "finanční trhy". Tady se žádná nová hodnota nerodí z principu. Ty čárymáry se točí zády i ke všem skutečným lidským potřebám. Oč déle ten šílený tanec trvá, tím větší hromadí manka a ztráty. Ukázat nám panstvo své reálné účetnictví, lidé je umlátí čepicemi.
Postaru nám vládnout už není s to. Svou moc si však chce nejen udržet, ale dál znásobit. Jde za tím cestou ďábelských intrik, apelujících na pud sebezáchovy. Jednou z nich je i "Green Deal", předstírající záchranu životního prostředí a celé přírody. Je zlatým dolem pro práskané vykuky u koryt. Přihrává jim gigantické zisky ze všelijakých "zelených projektů", jejichž reálné náklady i "důvody" jsou přísně střeženým tajemstvím. Na nás všechny, kdo si v té bavlnce nehovíme, přitom navalí i další děsivá břemena - od raketového růstu ceny energií (zdaleka nejen přes "emisní povolenky"smile až po elektromobily, dostupné jen "high society" a prstenci jejího korumpovaného služebnictva (kdy auto na benzín či naftu bude zatíženo "ekologickým" zdaněním a nakonec zřejmě i zakázáno).


Všechen dosavadní odpor však míří jen proti následkům (a většinou dokonce následkům následků). Proti erárnímu žvástu, děsícímu zdravotní a ekologickou katastrofou, je tak bezzubý a mnohdy i kontraproduktivní. "Elity" dělají vše pro to, aby to tak i zůstalo. Průlom je s to přinést jen drobnohled, zpřehledňující skutečné příčiny v pozadí. Jeho základem jsou však právě Marxovy velké objevy. Těm ale rozumí jako petrželi i tváře dnešní parlamentní levice. Především to musíme změnit co možná brzy a důrazně. Držte nám palce!


Posledný príspevok od Joe JumperUp  ·  pred 1 dňom o 11:37
399
2
Ludvík zverejnil(a) pred 2 dňami o 12:37

---------- Původní e-mail ----------
Od: NE ZAKLADNAM.CZ nezakladnam.cr@gmail.com
Komu:
Datum: 25. 1. 2022 11:35:22
Předmět: Výzva vládě - žádnou munici Ukrajině


Po včerejším jednání jsme zpracovali výzvu Vládě ČR. Dovolíme si žádostí vaší podporu této výzvy, sdělení, že tam můžeme doplnit jméno vaší iniciativy, spolku. Výzva se bude předávat zítra v 8:00 hodin. Připomínky, podněty tudíž do vzvy je možné doplnit dnes do večera.
Pokud bude zájem účastnit se předání, je sraz zástupců iniciativ, spolků v 7:55 hodin na Klárově.

Za Iniciativu NE základnám ČR, z.s.
Václav Novotný


Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana
PSČ 118 01 Praha 25.1.2022


Vážení členové vlády,


paní ministryně obrany Jana Černochová sdělila prostřednictvím medií, že hodlá Ukrajině na základě její žádosti poskytnout tisíce dělostřeleckých granátů a další nespecifikovanou munici. Z vyjádření ministryně i dalších politiků má jít o gesto solidarity.


V pohledu historických událostí jsme tu již měli humanitární bomby s tisícem obětí na civilním obyvatelstvu. Tak proč bychom nemohli darovat solidární dělostřelecké granáty, které nemohou nikomu urvat ruce, nohy, nikomu nerozpářou břicho, nezabijí otce, matku, syna, dceru.


Na základě vyjádření ministryně obrany Jany Černochové a dalších zákonodárců se na Vládu České republiky obracíme s výzvou o dodržování slibu složeného dle Ústavy ČR, zejména provádět výkon funkce v zájmu všeho lidu, zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužívat svého postavení.


Jsme názoru že poskytování jakéhokoliv vojenského materiálu, výzbroje, munice není v zájmu většiny občanů ČR.


Zároveň vládu vyzýváme, pokud zákonodárci i členové vlády přistoupili k Severoatlantické Smlouvě - NATO bez souhlasu občanů České republiky, aby tuto smlouvu alespoň dodržoval ve smyslu:


čl.1
Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě Spojených národů, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být zapleteni, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli Spojených národů.


NATO pokračuje v posilování obrany demokratické Ukrajiny proti Rusku. Kroky NATO jsou správné, demokracie se musí hájit, i kdyby představitelé byli fašisté a to z minulých událostí ti ukrajinští jsou (Oděsa). Západ je jednou označil za demokraty, tak jsou demokraté. Ani Banderův pomník, ani pochodňové pochody neonacistů, ani válečné zločiny praporu AZOV, který se otevřeně hlásí k Banderově odkazu, proti ,,opolčencům",na Donbase na tom nic nezmění. Nic se nemění na faktech v dodávkách ropy přes Ukrajinu.


Vyzýváme Vládu ČR, aby svým jedním a rozhodnutím nepodporovala jakékoliv projevy fašismu a nacismu.


S pozdravem
Iniciativa Ne základnám ČR,z.s.
Václav Novotný


Posledný príspevok od dasa  ·  pred 1 dňom o 18:54
19.5k
204
Ludvík zverejnil(a) 18. 10. 2021 o 16:01

Projev vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře při tiskovém briefingu
18.října 2021


Dobrý den,


nejdříve snad pár věcí, abych vyvrátil jisté spekulace z minulého týdne.


Každý občan ví, že nemůže být hospitalizován v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení proti své vůli. O tom, zda vůbec a kdy bude hospitalizován pan prezident, si vždycky rozhodoval pan prezident sám poté, co pan profesor Zavoral doporučil hospitalizaci. Jeho okolí včetně jeho rodiny naléhalo na pana prezidenta, aby souhlasil s tímto doporučením. Převoz a hospitalizace pana prezidenta byly plánované.


Ke spekulacím v médiích, že byl při převozu pan prezident v bezvědomí. Kdyby tomu tak bylo, tak by asi měl na obličeji kyslíkovou masku a byl by napojen na přístroje. Pokud jste se dívali pořádně na vámi velmi neeticky pořízené záběry, nic takového nebylo.


Zdůrazňuji, že Kancelář prezidenta republiky je ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 114/1993 Sbírky o Kanceláři prezidenta republiky jeho obslužná organizace zajišťující obstarávání věcí spojených s výkonem jeho pravomocí stanovených Ústavou a zákony a jeho protokolárními povinnostmi a veřejnou činností. Nic víc, ale ani nic méně.


Ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny je Kancelář prezidenta republiky limitována ve své činnosti striktním zákonným vymezením své působnosti a pokyny prezidenta republiky. Informace o zdravotním stavu, léčbě a prognózách uzdravování prezidenta republiky jsou pouze v jeho dispozici a dispozici rodinných příslušníků.


Kancelář prezidenta republiky stejně jako její vedoucí, kterého jmenuje a odvolává pouze pan prezident, se zodpovídá pouze panu prezidentovi a bez jeho souhlasu nelze informovat, ale ani si vyžádat žádné informace.


Mediální hra, kterou vyvolal předseda Senátu pan Vystrčil svým dopisem, aby Kancelář prezidenta republiky zjišťovala, případně poskytla informace, které nejsou v souladu se zákonem, měla sloužit pouze jako vždy ke zviditelnění. Dovolte mi, abych podotkl, že tolik pokrytectví, které předvádí předseda a někteří členové Senátu, jsem v životě nezažil, a vše od samého začátku směřuje pouze ke snaze zbavit pana prezidenta výkonu jeho pravomocí.


Mohu potvrdit, že mi v minulém týdnu pan prezident osobně uložil připravit rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny na termín 8. 11. letošního roku a aby nedocházelo k jakýmkoli spekulacím, požádal o účast předsedu Poslanecké sněmovny pana Vondráčka jako vykonatele tohoto aktu, aby byl přímo osobně přítomen. Osobně jsem s panem Vondráčkem byl přítomen toho, kdy pan prezident podepsal toto rozhodnutí a předal panu Vondráčkovi k vyřízení.


Moc rád bych touto cestou chtěl poděkovat občanům České republiky za jejich přání brzkého uzdravení našeho pana prezidenta a vyjádření podpory.


Stejně tak bych chtěl poděkovat Ústřední vojenské nemocnici a profesoru Zavoralovi za nejlepší možnou péči, kterou panu prezidentovi věnuje celý jeho kolektiv, a potvrzuji, že je zde pan prezident v těch nejlepších rukou.


Děkuji.


Vratislav Mynář, vedoucí KPR, Pražský hrad 18. října 2021


https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-vedouciho-kancelare-prezidenta-republiky-vratislava-mynare-pri-tiskovem-briefingu-16130


Posledný príspevok od Ludvík  ·  pred 2 dňami o 09:34
1.8k
30

Vzhledem k jeho poslední póze ohledně covidu jsem nejdříve chtěl dát odkaz pouze v poznámce ve vláknu o covidu, ale nakonec jsem usoudil, že si to zaslouží vlastní vlákno.


https://www.novinky.cz/volby/prezidenta/clanek/miliardar-janecek-oznamil-kandidaturu-na-prezidenta-40384701


https://narodnidemokracie.cz/wp-content/uploads/2021/12/janecek_karel.pdf


Posledný príspevok od Quilgen  ·  pred 3 dňami o 19:30
615
3

Stanislav Novotný se ptá Ivana Noveského, proč energetická krize přivede občany k chudobě a exekucím


https://youtu.be/jsOoHSW1CS0


Zdroj:
https://outsidermedia.cz/o-cem-se-mlci-ivan-novesky-3/


Proč a k čemu se používá energetická burza: Poslechněte si to, neuvěřitelné okrádání českého národa zahraničními kolonialisty ...


S tím ještě souvisí i tento materiál: Zhroucení Česka


https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zhrouceni-Ceska-Vcera-vyslechl-Fiala-dnes-verejne-Expert-tvrde-690013


Českou energii Čechům za české ceny: jak se energetická mafie tomu brání ...


https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ceskou-elektrinu-Cechum-za-ceske-ceny-navrhl-nekdejsi-muz-z-vedeni-ERU-Tvrde-narazil-EU-to-nedovoli-689675


Posledný príspevok od dasa  ·  pred 4 dňami o 14:59
653
4
Yori zverejnil(a) pred 6 dňami o 20:27

Předseda hnutí ANO a bývalý český premiér Andrej Babiš informoval o zřízení stínové vlády, jejíž první zasedání proběhlo dnes dopoledne. Jako důvod svého rozhodnutí šéf největší opoziční politické síly v parlamentu uvedl nespokojenost s jednáním nové vlády Petra Fialy, jejíž činnost podle něj má již výrazný negativní vliv na české občany.
Založení stínového kabinetu ministrů Babiš odůvodnil tím, že byl pobouřen výsledky práce skutečné vlády, která podle jeho názoru postrádá kompetence. Podle plánu expremiéra se stínová vláda bude scházet každý týden s tím, aby probírala rozhodnutí vlády Petra Fialy. Její první zasedání proběhlo právě dnes, následně proběhla tisková konference, na níž Babiš představil členy svého stínového kabinetu.
„To, co předvedla nová vláda za měsíc, jenom potvrzuje, že je to vláda nekompetentní, není schopna řešit problémy naší země a není schopna řešit problémy našich občanů. Jsem šokován, co dokázala tato nová vláda pokazit za měsíc. Zmrazili platy, nenavýšili platy učitelů, vzali půlku platu těm, co je potřebují,” prohlásil bývalý předseda české vlády Andrej Babiš.
Řadu křesel ve stínovém Babišově kabinetu obsadili politici, kteří zastávali stejné funkce v předchozí vládě. Mezi nimi jsou Alena Schillerová, Lubomír Metnar, Klára Dostálová, Richard Brabec a Karel Havlíček, který se tentokrát spokojil s jedním postem, a sice s funkcí stínového ministra průmyslu a obchodu. Ministerstvo dopravy ve stínové vládě Andreje Babiše řídí poslanec Martin Kolovratník, bývalému šéfovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi připadlo ministerstvo spravedlnosti a poslanci Juliusu Špičákovi virtuální resort zdravotnictví.
Poslanec a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák se stal stínovým ministrem školství, vědy a výzkumu, jakousi kumulací reálné a virtuální funkce má i místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová, která je stínovou ministryní vnitra. Jaroslav Bžoch je stínovým ministrem zahraničí, bývalá hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová obsadila křeslo stínové ministryně kultury, Aleš Juchelka je ministrem práce a sociálních věcí a Karel Tureček ministrem zemědělství. Stínová vláda obsahuje i tři zmocněnce, jimiž jsou zmocněnec pro sport Jan Richter, zmocněnec pro ochranu spotřebitelů Patrik Nacher a zmocněnec pro IT a digitalizaci Robert Králíček.zde


Posledný príspevok od Oracle_911  ·  pred 5 dňami o 23:00
4.4k
42

Armáda ČR natočila vánoční video s názvem: Tady naděluje dárky Ježíšek.
Ve videu na obloze letí Santa Claus se sobím spřežením. Armáda ho zaregistruje. "Subjekt nekomunikuje. Zaměřte cíl. Máte povolení k palbě."
Santu spadlého na zem obkličují ze všech stran tanky a na závěr je heslo: u nás naděluje dárky Ježíšek.
https://twitter.com/ArmadaCR/status/1474016039314862084


Policie zase přišla s vánočním videem, ve kterém Santa Claus rozváží dárky dětem, které má na seznamu. V důsledku používání mobilního telefonu za volantem však bourá a nemůže doručit dárky včas pod stromeček. Policie situaci zachraňuje a vyjíždí doručit poslední dárky.


https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/armada-cr-vanoce-vanocni-svatky-santa-jezisek-spot.A211223_182315_domaci_ajez?zdroj=vykuk_diskuse


Posledný príspevok od JanaK  ·  pred 5 dňami o 20:16
2.3k
16
Ludvík zverejnil(a) 7. 7. 2021 o 09:02

Ředitel NCOZ potvrdil ohledně kauzy „Vrbětice“ dva dřívější závěry agentury EXANPRO, ale i přesto dál nehorázně lže, a to ve spolčení s ředitelem BIS i za podpory státního zastupitelství


Odborná analýza s důkazním materiálem (1115smile
https://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/691-reditel-ncoz-potvrdil-ohledne-kauzy-vrbetice-dva-drivejsi-zavery-agentury-exanpro-ale-i-presto-dal-nehorazne-lze-a-to-ve-spolceni-s-reditelem-bis-i-za-podpory-statniho-zastupitelstvi


"V novodobé kauze „Vrbětice“ se jedná o tak rozsáhlý komplot státních institucí proti cizí zemi a ve prospěch jiné cizí země, že to pro Českou republiku bude mít v budoucnu citelné následky. Ti funkcionáři, kteří o tomto komplotu vědí, by se od něho měli alespoň veřejně distancovat, což se týká i ředitelů zbylých dvou zpravodajských služeb – Vojenského zpravodajství (VZ) a Úřadu pro zahraniční styky a informace* (ÚZSI)."


Posledný príspevok od delnas  ·  pred 5 dňami o 18:33
2.9k
25
Atevi zverejnil(a) 26. 7. 2021 o 16:11

Return to Essential Scientific Ethos and Transparency


Účelem spolku je obnova základního vědeckého étosu, transparentnosti a svobody v akademickém výzkumu ve prospěch všech živých bytostí.
Cíle spolku Resetheus:


  • Identifikovat scientismus ve vědě a poukazovat na jeho dogmata.
  • Identifikovat střet zájmů ve vědeckém výzkumu.
  • Podporovat akademickou svobodu ve výzkumu a poukazovat na její potlačování.
  • Obnovit zdravou debatu a skepsi ve vědeckém bádání.
  • Obnovit přesné vědecké postupy ve výzkumu a jejich dodržování.
  • Iniciovat opakování opakovatelných studií.
  • Provádět vlastní nezávislý výzkum a nezávislé studie.
  • Iniciovat výzkum v nedostatečně financovaných oblastech.
  • Iniciovat výzkum příčin nemocí a obnovy zdraví.https://resetheus.org/

Žádosti o informace MZČR podle 106/1999 Sb. a odpovědi
https://resetheus.org/korespondence/mzcr/


Odborná stanoviska:
https://resetheus.org/odborna-stanoviska/


Odborná literatura:
https://resetheus.org/odborna-literatura/


Zverejnené videá:
https://odysee.com/@resetheus:5@resetheus:5

Posledný príspevok od kata  ·  19. 1. 2022 o 09:13
1.1k
11

Orbán podpořil střílení do lidí, kritizovala Pekarová. Přidal se Lipavský
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/viktor-orban-marketa-pekarova-adamova-lipavsky-kazachstan-solidarita-madasko-prezident-tokajev.A220111_100445_domaci_hend


Z diskuze k článku:
Nekompetentní aktivista Lipavský tam není ani měsíc a už se poprvé předvedl, proč tam nemá co dělat. Přesně možné poškození vztahů se spojenci bylo důvodem, proč ho tam Zeman nechtěl.
Demonstrant s kalašnikovem a zápalnými láhvemi, který rabuje a ničí vše okolo už dávno není demonstrant. Stačí se podívat, jak za pár dní vyplenili dvoumilionové město. S takovými je třeba zatočit hned v zárodku, pokud nechtějí dopadnout jako Libye.


+146/−15


Máme vůbec předsedu vlády?


+167/−12
**


Posledný príspevok od Mirec D.  ·  18. 1. 2022 o 21:44
12.8k
69
Ludvík zverejnil(a) 15. 10. 2021 o 16:01

Odpojení od plynu po konci Bohemia Energy hrozí stovkám firem
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/odpojeni-od-plynu-po-konci-bohemia-energy-hrozi-podle-komory-stovkam-firem-177963


"Středoevropská energetická burza Power Exchange Central Europe (PXE) dnes uvedla, že ukončení dodávek elektřiny a plynu společností Bohemia Energy neohrožuje stabilitu velkoobchodního trhu s energiemi v Česku. Problémy však podle ní mohou mít města a obce, které doposud nekoupily dodávky energií na příští rok."


"„Urychlené zajištění alternativních zdrojů je zásadní především v živočišné výrobě, kde se bez nich neobejdou především menší kategorie zvířat. Ohrožené jsou hlavně výkrmy a odchovy drůbeže a prasat. Přerušení dodávek plynu může mít dopad také na množství podniků, které jsou na zemědělství napojené, jako jsou výrobci krmných směsí hnojiv nebo technologií,“ sdělil ČTK prezident Agrární komory ČR Jan Doležal."Zvláště pro ty, kteří si dosud neuvědomili, příp. si ani nechtějí uvědomit, co se děje !


Posledný príspevok od Jarek  ·  18. 1. 2022 o 15:45
359
2
dasa zverejnil(a) 17. 1. 2022 o 14:33

Jak tak sleduji dění v poslední době, kdy naši pozornost v České republice nejvíce přitahují protesty proti povinnému, a ve skutečnosti nucenému očkování, někdy nevycházím z údivu nad projevy lidí, kteří jsou ve svém oboru jistě platnými členy společnosti: lékaři, policisté, hasiči, právníci… Na všech jejich protestech jednotně zaznívá zděšení nad stavem dnešní společnosti . . .
Lidi, já vás prosím jenom o jedno, začněte už konečně myslet a přestaňte opakovat ty trapné fráze o bolševicích a předlistopadové totalitě. Protože to je stejné, jako když slyšíte od nějakého očkovacího fanatika jeho přitroublé argumenty. Neuvědomujete si, že se mu v tom podobáte? Haníte lidi, kteří dokázali cenou svých životů vybojovat lepší život vám i těm na Západě a necháváte se postupně o to, co vám vybojovali, připravovat. . .
https://kob-forum.eu/2022/01/16/uvaha-o-lidske-posetilosti/


Megaprojekty Stalinovy epochy /Jak národu ukradli světlou budoucnost Titulky CZ
https://www.youtube.com/watch?v=KsGn0-j33fg


Dnes vás v reklamě krmí hesly: „Všechno je dnes dražší, to už tak je…“ NENÍ! To vy jste si dobrovolně zvolili společenské zřízení, ve kterém je člověk člověku vlkem, to je nyní vaše koncepce řízení. A bude tu jen do té doby, dokud si to všichni necháte líbit a budete to považovat za normu!


A protože informace mají sílu jen když se dostanou k těm, komu jsou určeny, a pokud to sami uznáte za vhodné, prosím vás, abyste je šířily dál… Je zbytečné přesvědčovat přesvědčené, je nutné, aby přemýšlet začali i ti ostatní!


Posledný príspevok od JS22  ·  17. 1. 2022 o 15:49
1.2k
10
Ludvík zverejnil(a) 7. 1. 2022 o 16:43

Hledal jsem avizované Prohlášení vlády ČR ( https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-193547/ ) a v podstatě nalezl "dopis tetě".


Už první odstavec preambule hovoří za vše: "Nová vláda České republiky přichází požádat o důvěru Poslaneckou sněmovnu Parlamentu v době, která bez nadsázky patří mezi nejsložitější a nejnáročnější období naší novodobé historie. Bude se muset velice rychle vyrovnat s celou řadou negativních jevů, jež přicházejí zvenčí, ale z významné části jsou také neblahým důsledkem řady rozhodnutí vlády minulé. Jde o vysokou inflaci, epidemii covidu-19 i důsledky energetické krize."


Preambule i jinak doslova hýří mnohoznačnými předsevzetími : "usilovně pracovat", "stát před celou řadou výzev, příležitostí a rozhodnutí.", "je třeba, aby se Česká republika dokázala rozhodnout správně a včas.", "Chceme...", "... plány jsou velice ambiciózní." , "Nechceme, nesmíme a nebudeme občanům lhát. I když to bude nepříjemné. Chceme být vládou, která se k problémům umí postavit čelem."


Opravdu "pozoruhodné " jsou priority vlády. Už jejich vzájemné porovnání dokladuje, že bude velmi obtížné při snižování daňové zátěže plnit předsevzaté úkoly (orientace na NATO a EU, penzijní reforma, podpora vzdělávání, podpora svobodného trhu, zlepšení životního prostředí, podpora bydlení, digitalizace, věda a výzkum, moderní státní správa).


Kdyby jednou z priorit nebylo: "Do vedoucích pozic vybereme poctivé, kompetentní a důvěryhodné osobnosti, které budou hájit zájmy ČR a nebudou ve střetu zájmů." , tak by si "jeden" myslel, že do vedoucích pozic se u nás jinak vybírali a vybírají zloději, nevzdělaní hlupáci a příživníci, lháři a podvodníci, apod.


Máme se tak na co "těšit". "nejdůležitější" pro občany jistě bude, že na internetu uvidí, jak vláda plní program.


Posledný príspevok od jardob  ·  16. 1. 2022 o 20:57
234
0

Zdravice prezidenta republiky u příležitosti nominace ČOV na ZOH v Pekingu
https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/zdravice-prezidenta-republiky-u-prilezitosti-nominace-cov-na-zoh-v-pekingu-162557


15.ledna 2022


Vážení členové olympijské výpravy,


dovolte mi, abych vás pozdravil a abych vám popřál plný úspěch v Pekingu.


Jsem zásadně proti zneužívání olympijské myšlenky pro politické cíle. Zažili jsme to kdysi dávno jak v Moskvě, tak v Los Angeles. Nyní je jemnější forma tohoto zneužití, kdy bojkot se vyhlašuje jenom u politiků a nikoli u sportovců. Upřímně řečeno, když někteří političtí bafuňáři na olympijských hrách nebudou, nic hrozného se nestane.


Chtěl bych naší výpravě popřát i to, aby nedošlo k organizačním zmatkům, které minule znemožnily několika našim olympionikům účast na nejdůležitějších sportovních hrách, a aby mezinárodní i náš, národní, olympijský výbor byly složeny z profesionálních organizátorů a nikoli z amatérů, kteří pouští do letadla nenaočkované osoby.


Závěrem hodně štěstí, hodně zdraví a mnoho úspěchů.


Miloš Zeman, prezident republiky, zámek Lány, 15. ledna 2022


Koho to jen může mít pan prezident těmi "politickými bafunáři" na mysli ?!


" Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) následně telefonicky požádal Tomšíka, aby se zdržel dalších takových výroků, neboť nezapadají do připravované revize vztahů Česka s Čínou."
https://echo24.cz/a/ipLVU/kdyz-tam-nepoleti-politicti-bafunari-nic-se-nestane-zeman-odmitl-bojkot-olympiady?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu


Lipavskému je zřejmě "líto", že se v Mladé Boleslavi ještě vyrábí auta.


178
0
Joe JumperUp zverejnil(a) 12. 1. 2022 o 15:47

Tak se naše pátá kolona strůjců liberálního fašismu zpoza hor a zpoza oceánu opět vyznamenala. Český nezávislý soudní systém odhalil a odsoudil "nebezpečného teroristu", který rozvracel demokratický sluníčkový režim na Ukrajině. Ve své dobrotě soudce přihlédl k faktu, že dotyčný terorista pouze vykonával funkci kuchaře-teroristy.
Přeji jen dotyčnému soudci, aby při případném "lidovém soudu" dle Článku 23 rovněž bylo přihlédnuto k tomu, že on sám při vynášení rozsudku také plnil jen funkci kuchaře. Protože ti, co dodávají suroviny, už budou dávno v trapu.


https://www.novinky.cz/krimi/clanek/misto-20-let-vezeni-jen-sest-soud-mladikovi-uveril-ze-na-ukrajine-valcil-v-kuchyni-40383638


219
0

Soud v Brně pustil z vězení exhejtmana Ratha. Odpykal si půlku trestu.


Krajský soud v Brně podmíněně propustil někdejšího středočeského hejtmana za ČSSD Davida Ratha z vězení. Byl odeslán příkaz k jeho propuštění do vězení, řekla přítomným novinářům soudní úřednice. Na svobodu by se Rath měl dostat během hodin. Rath dostal sedmiletý trest za korupci, odpykal si přes polovinu.


https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/david-rath-soud-brno-bude-jednat-o-podminenem-propusteni-z-vezeni.A220111_084540_domaci_lre


616
1

IVK k útoku Markéty Pekarové Adamové na Maďarsko
KOMENTÁŘE IVK, 10. 1. 2022


Nehorázné výroky předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéty Pekarové Adamové o tom, že Maďaři mají v nadcházejících tamních parlamentních volbách vyhnat svého dlouholetého premiéra Orbána, jsou těžko uvěřitelným, v historii česko-maďarských vztahů naprosto bezprecedentním nepřátelským útokem ze strany jednoho z našich nejvyšších ústavních činitelů.


Paní Pekarová svými slovy poškozujícími vlastní zemi a její zahraniční politiku potvrzuje, že nezralé arogantní osoby do vrcholných státních funkcí nepatří. Něco takového snad mohla říkat jako šéfka okrajové politické strany, ale nemůže to vyslovit jako předsedkyně Poslanecké sněmovny.


Vyzýváme vládu, aby se od vystupování Markéty Pekarové Adamové oficiálně distancovala a ujistila maďarskou stranu, že to není oficiální postoj České republiky.
Vyzýváme Poslaneckou sněmovnu, aby svoji předsedkyni z její funkce odvolala.


Institut Václava Klause, 10. ledna 2022
https://www.klaus.cz/clanky/4848


Už je to tady...


Posledný príspevok od constanze  ·  10. 1. 2022 o 17:16
2.4k
20

Němci letos plánují uzavřít své poslední jaderné elektrárny. Dopad to bude mít ale i na Česko, a to zásadní. Nevládní organizace Konec uhlí – nová energie varuje, že ceny pro české domácnosti razantně stoupnou. Již dnes ale platí největší ceny v celé Evropské unii.


Jenže německé „Energiewende“ zásadním způsobem ovlivňuje energetiku jak v celé EU, tak i v České republice, a to nejen tím, že kontroverzní Green Deal se od Německa výrazně inspiruje, ale i propojeností přenosových soustav Česka a Německa. Na nástrahy německých plánů upozorňuje nevládní organizace Konec uhlí – nová energie, kterou založil bývalý ministr dopravy Klausovy vlády Vladimír Budinský.


„Z německých jaderných 21 GW zbývají už jen 4 GW na 1 rok. Naše energetika je s německou zcela propojena, ceny máme totožné a zdražení energie způsobené odchodem od jádra a nesmyslnou Energiewende pocítíme silně. Dnes již je v paritě kupní síly elektřina v ČR relativně nejdražší v EU!“ upozornila organizace Konec uhlí na svém Twitteru s tím, že hrozí i riziko blackoutů.
https://cz.sputniknews.com/20220101/neziskovka-varuje-cesi-maji-nejdrazsi-elektrinu-v-eu-a-muze-za-to-17053591.html


Na Solovjovlive dávali zajímavou tabulku srobnání cen elektřiny v Evropě a Rusku. Jsem jí opsal, protože je to něco šíleného. Ceny jsou za mwt/hod v eurech:


Francie -------------------------- 329,7
GB------------------------------- 302
Německo ------------------------ 295
Litva ----------------------------- 241,19
Lotyšsko ------------------------- 222,99
Estonsko ------------------------- 205,71
Rusko ----------------------------- 30


Není to omyl. Rusko má 10 krát levnější elektřinu, než Francie, GB a Německo.


Zde je ještě horší tabulka cen na 20.12.2021 od Bloomberg


Nevím, proč je Česko bílým flekem, asi Bloomberg chtěl cudně umlčet, jaké jsou ceny elektřiny v zemí, kde na jsou na 10 mln. obyvatel 2 jaderné elektrárny.


Růst cen elektřiny v Evropě za osm měsíců činil téměř 1000%, v Rusku - asi 4%, ruský energetický sektor je spolehlivý a konkurenceschopný, řekl generální ředitel společnosti Boris Kovalchuk .
https://ria.ru/20211006/elektroenergiya-1753433508.html


Kovalčuk skromně nedodal, že evropský energetický sektor nejenže není spolehlivý a nekonkurenceschopný, ale zcela likvidační jak pro evropský průmysl, tak i domácnosti. A jestli k tomu přičteme ceny za plyn, které loni měli raketový start, tak obrázek zkázy, který nám připravili "naše" elity, jsi můžete představit v celé kráse.


P.S. V říjnu jsem zde dával rozhovor našeho velvyslance pro energetickou bezpečnost Bartušky.
https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3632/pokud-bude-siln-aacute-zima-dojde-zemn-iacute-plyn-mus-iacute-me-b-yacute-t-tvrd-scaron-iacute-na-rusko-i-nory-%C5%99-iacute-k-aacute-velvyslanec-bartu-scaron-ka/2#post-37822


Dokud budeme mít ve vládě takové hochštaplery a zrádce národních zájmů, jako Bartuška, kteří nemají ani potuchy, co znamená pojem "strategická bezpečnost" státu, naše občané budou dřít bídu.


Posledný príspevok od Putinovec  ·  10. 1. 2022 o 10:50
1.7k
20

Jeden můj přítel hodně se zajímající o EZO se náhodou přede mnou zmínil o nějakém proroctví či vizi týkajícího se budoucnosti českého národa. Řekl mi, že podle nějaké místní prorocké nebo vizionářské celebrity má být příštím prezidentem naší země žena. Z vlastní zkušenosti a hlavně díky Josefu Veselému Josefu Karikovi jsem došel k názoru, že EZO je totální blbost. Stejně jako mystika. Jakákoliv. I náboženská. Vše co za mystiku a boha a jeho projevy pokládáme, je přirozenou součástí tohoto světa. Pouze tyto zákony a zákonitosti jsou jistými silami tohoto světa zatajovány před obecným lidem. Ale to jsem odbočil, vraťme se se meritu věci. Jak to kamarád vyslovil, v tu chvíli mi to začalo v palici šrotovat a spínat a okamžitě jsem si vybavil před očima několik událostních vjemů, kterým jsem do té to chvíle nepřikládal žádnou zvláštní důležitost. A zde je výsledek hnutí mé mysli. Klidně ho setřete, velmi rád bych se mýlil ...


Podle mého bude hlavní kádr nadnárodních protičeských sil pro funkci prezidenta ČR v nastávajících prezidentských volbách 2023 tato osoba:


Žena činu (zatím druhořadá a lehce skrývaná popelka) a růžovoučká miss Čaputova made in Czech Republichttps://cs.wikipedia.org/wiki/Danu%C5%A1e_Nerudov%C3%A1


A je jí děláno patřičné PR


https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nerudova-na-Hrad-Uz-se-to-droli-tezka-vaha-je-proti-Doslo-na-stare-hrichy-687084


Tento článek považuji za mimořádně vystihující osobnost budoucí prezidentky:


https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Za-vsechny-dary-populistu-v-budoucnu-zaplatime-Po-osmi-letech-temna-opet-prozapadni-smerovani-ocenuje-profesorka-Nerudova-688543


Síly, které laborovaly a experimentovaly s použitím falešnými brýlemi vybaveného stahovače králíků "Dluhoše" a německého plagiátora Robějška se velmi důkladně připravují a nenechávají nic náhodě.


Posledný príspevok od Oracle_911  ·  9. 1. 2022 o 20:33
174
0

Každý slušný pracovitý občan značnou část svého pracovního úsilí (v současné době formou daní) věnuje na vydržování struktury (státní aparát), jejíž povinností je maximálně chránit hodnoty, na nichž je společnost založena a činit tak život slušných pracovitých občanů co možná nejlepším.
V mezních případech porušování hodnot na nichž je společnost založena, ze strany jednotlivce (fyzické osoby), je tento jednotlivec posloupností kroků, upraveného Trestním řádem, vyšetřován, souzen, popř. odsouzen a potrestán.
Seznam a popis takovýchto sociálně-patologických skutků je uveden v Trestním zákoníku.
Jako jeden z obzvláště závažných trestných činů je v §400 tr. zákoníku uveden tr. čin Genocidium:


(1) Kdo v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí


a) uvede příslušníky takové skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit jejich úplné nebo částečné fyzické zničení,


b) provede opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí,


c) násilně převádí děti z jedné takové skupiny do druhé, nebo


d) způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na zdraví nebo smrt,


bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.


(2) Stejně bude potrestán, kdo k činu uvedeném v odstavci 1 veřejně podněcuje.


(3) Příprava je trestná.


Nedovedu si představit osamělého pachatele, který by byl schopen sám něco z toho spáchat. Pokud se však jedná o organizovanou skupinu (strukturu), tak je to asi jiné kafe.
Není náhodou v kolonii ČR a SR státní aparát takovými strukturami prošpikován až do nejvyšších pater?
Jak se asi spí pánům státním zástupcům a soudcům?


298
0

„Včera jsme dostali tisíc žádostí o to, aby byla vyhláška o povinném očkování zrušena,“ zdůvodňuje Seznam Zprávám ombudsman Stanislav Křeček, proč se obrátil na ministra zdravotnictví, aby mu vysvětlil, co s vyhláškou bude.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-je-to-uspesna-kampan-spd-rika-ombudsman-o-stiznostech-proti-povinnemu-ockovani-184999#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=7QUqM7h1lsZ-202201061918&dop_id=184999&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=abtest181_voice_search_varAA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz


Před 2 dny se Okamura obrátil na veřejnost s tímto prohlášením:


Zbraň proti povinnému očkování, jaká tu ještě nebyla. Tomio Okamura se právě obrátil na veřejnost
„Vytvořme tlak veřejnosti,“ předseda hnutí SPD Tomio Okamura se na svém facebookovém profilu obrací na občany s výzvou k ústavní stížnosti proti povinnému očkování na covid. „Svitla naděje, zahlťme nyní úřad ombudsmana!“ nabádá. Sám se s ombudsmanem Stanislavem Křečkem smluvil, že pokud se shromáždí dostatečný počet stížností od občanů, pak by podání stížnosti v této věci zvážil.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zbran-proti-povinnemu-ockovani-jaka-tu-jeste-nebyla-Tomio-Okamura-se-prave-obratil-na-verejnost-688490?utm_campaign=abtest183_vzhled_vyh_pole_na_tel_varBB&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz


V článku je i odkaz na vzor dopisu, který si můžete vytisknout a zaslat ombucmanovi.
Jelikož Křeček tvrdí, že jen dnes došlo 1000 dopisů (a pokud to takhle půjde dál, obratí se na Ístavní soud), vypadá, že taktika Okamury zabírá.


282
0
Ludvík zverejnil(a) 6. 1. 2022 o 08:46

Kdo se bude smát (1)
https://www.prvnizpravy.cz/sloupky/kdo-se-bude-smat-1/


"...ve Washingtonu, Bruselu a Praze by si politici a vojenští experti měli uvědomit, že Rusko je na vzestupu. Historie dokazuje, že vždy po pádu Rusko udělalo neočekávaný skok dopředu. S Borrellem & Co, arogancí vedení NATO a slouhy USA zájmů v české kotlině bude málo těch, kdo se v roce 2022 bude smát. Souhlasu netřeba."


533
3

P. Zeman vystridal na teto pozici Renatu Veseckou. Byl ve funkci 10 let. Nikdo jiny neslouzil tak dlouho. Stal v cele uradu od r. 2011.
Igor Striz bude tuto funkci vykonavat az do urceni noveho nejvyssiho zastupce.
Marie Benesova, ministryne spravedlnosti, chysta na P. Zemana karnou zalobu kvuli Vrbeticke kauze. P. Zeman se dopustil prohřešku, když veřejně informoval o základních faktech této kauzy.
https://cz.sputniknews.com/20210630/dnesnim-dnem-konci-ve-funkci-nejvyssi-statni-zastupce-pavel-zeman-15001508.html


Posledný príspevok od JankaS  ·  5. 1. 2022 o 14:41
1.4k
8

Prezident Miloš Zeman navrhuje zdanit všechny důchody
https://ceskeduchody.cz/zpravy/prezident-milos-zeman-navrhuje-zdanit-vsechny-duchody?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=8bFa5FRqxfC-202201042024&dop_id=14758187


Problém je, že zatím co pan prezident chce řešit svízelnou finanční situaci státu a navrhuje, tak ostatní odpovědní jen "mlčí"...
I když se mi ten návrh pana prezidenta vůbec nelíbí, tak věřím, že by šlo nalézt zcela jiné komplexní řešení. Jen chybí vůle...


Posledný príspevok od JankaS  ·  5. 1. 2022 o 14:23
434
4

Před 80 lety, dne 5. ledna 1942, se na území Sovětského svazu ve městě Buzuluk na jižním Uralu začala formovat první československá vojenská jednotka, která se proslavila v bitvách u Sokolova či Kyjeva. Ruské velvyslanectví na Slovensku připomnělo tuto událost na své facebookové stránce. Zareagoval i slovenský velvyslanec v Rusku Ľubomír Rehák.
První československý samostatný polní prapor se stal jednou z nejúspěšnějších a nejefektivnějších zahraničních formací, které bojovaly po boku Rudé armády na frontách Velké vlastenecké a druhé světové války, uvádí se v příspěvku ruského velvyslanectví.
https://cz.sputniknews.com/20220104/z-buzuluku-do-prahy-velvyslanectvi-rf-pripomnelo-vyroci-formovani-1-ceskoslovenskeho-praporu-17089165.html


Slyšeli jste, že by někdo z českých politiků na tuto událost dnes vzpomínal? Nebo, že by vzdal poctu nějakému českému veteránovi?
Jak se zdá, dnes je (mezi politiky) největším projevem vlastenectví dokazovat loajalitu vůči západu. Tomu západu proti kterému Svobodová armáda bojovala.


Posledný príspevok od Lin  ·  4. 1. 2022 o 22:02
590
3

"Karel Srp, 85 let: Nechtějí konec covidu. Hrozí výbuch ulice. Záchrana? Jen jedna"
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Karel-Srp-85-let-Nechteji-konec-covidu-Hrozi-vybuch-ulice-Zachrana-Jen-jedna-688339


"Předpokládám proto, že během letošního roku dojde pro všechny ty kritické faktory k explozi v papiňáku, který se jmenuje Česká republika. Výsledky exploze nebudeme znát, ale uklidnit je může jediný člověk, jediná autorita, a tou je stále prezident Miloš Zeman. Jedině Zeman dokáže nám občanům dát určitou jistotu alespoň na určitou dobu, než najdou možná řešení. Ať se Zeman někomu líbí, nebo nelíbí, nevidím tu jinou osobnost. Lidsky je to ten starý dobrý Zeman, který nemyslí na sebe. Znal jsem ho, když ještě bydlel v Podolí, a nevěřil jsem, jak může předseda strany mít černobílou televizi a dítě leželo v košíku na prádlo. Zeman bude zkrátka jediný, který svým hlasem a vlivem dovede zmírnit smutné výhledy do budoucna a obavy."

Opět, vše souvisí se vším...!


Posledný príspevok od JabiPun  ·  4. 1. 2022 o 13:37
265
2

Podmínky Bruselu pro zelený plyn i jádro jsou příliš tvrdé, varují experti
Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/jaderna-energie-obnovitelne-zdroje-green-deal-taxonomie-dukovany-temelin.A220103_103823_ekonomika_vebe


"Plánovaný přechod teplárenství z uhlí na zemní plyn nebude podle něj kvůli návrhu možné realizovat a centrální zásobování teplem v Česku z velké části skončí,...


Co teď, vážení ? Větrníky a panely povinně do každé domácnosti ??


Posledný príspevok od Ludvík  ·  3. 1. 2022 o 16:41
462
2
Ludvík zverejnil(a) 2. 1. 2022 o 08:38

"Na jedné straně je zde Rusko, které se snaží Evropu vydírat, a dokonce dává najevo, že je připraveno i na ozbrojený konflikt,..."
Zdroj: https://globe24.cz/domov/dokument-novorocni-projev-premiera-petra-fialy.b412d509#utm_content=freshnews&utm_term=petr%20fiala%20projev&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz


Hodně silná slova pane premiére. Otázkou ale je, zda skutečně víte, o čem mluvíte ? Není tomu spíše naopak ?!


Posledný príspevok od Ludvík  ·  2. 1. 2022 o 12:47
962
5

Z clanku:
Česká národní banka (ČNB) letos zvýšila své zlaté rezervy na trojnásobek. Naposledy v září, kdy to bylo přes 400 kilogramů žlutého kovu. Během října a listopadu nedošlo ke ztrátám zlata, takže na konci jedenáctého měsíce bylo v trezorech ČNB celkem 10,17 tuny zlata, tedy 327 tisíc troyských uncí. Uvedl to portál Zlato.cz.
Světová rada pro zlato (WGC, World Gold Council) sděluje, že loni Česko figurovalo se 7,8 tuny zlata na 78. příčce jejího žebříčku. Aktuálně si země polepšila a s více než deseti tunami je na 73. pozici mezi Kyrgyzstánem (10,5 tuny) a Ghanou (8,7 tuny). Co se týká poměru drženého zlata k celkové výši devizových rezerv, je Česko s 0,3 procenta na chvostě statistiky rady.
K precteni zde .


Posledný príspevok od JankaS  ·  2. 1. 2022 o 12:47
330
2
Ludvík zverejnil(a) 28. 12. 2021 o 15:36

Velvyslanec v Číně podpořil OH v Pekingu, odvolává se na Zemana
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/velvyslanec-v-cine-podporil-oh-v-pekingu-odvolava-se-na-zemana/2138082?utm_source=incomaker&utm_medium=rss&utm_campaign=Ceske+noviny&language=cs


"Český velvyslanec v Pekingu Vladimír Tomšík v rozhovoru s čínským deníkem Beijing Daily řekl, že na žádost českého prezidenta Miloše Zemana vyjadřuje podporu blížícím se zimním olympijským hrám v Pekingu. Řada západních zemí se kvůli stavu lidských práv v Číně naopak rozhodla pro diplomatický bojkot her."


To se našim prostitutům a médiím vůbec nebude líbit.


Posledný príspevok od Ludvík  ·  30. 12. 2021 o 20:18
341
0

Ruský prezident Vladimir Putin popřál českému prezidentovi Miloši Zemanovi do nového roku hodně zdraví a prosperity. Informoval o tom Kreml.
„Prezident popřál prezidentu České republiky Miloši Zemanovi k Vánocům a nadcházejícímu novému roku a popřál mu hodně zdraví a štěstí a celému českému národu štěstí a prosperitu,“ stojí ve zprávě.
Ruský prezident zaslal vánoční a novoroční pozdravy hlavám států a vlád a šéfům mezinárodních organizací, uvedla tisková služba Kremlu.
Kromě Zemana novoroční přání od Putina dostal i americký prezident Biden. Ruský prezident poznamenal, že Rusko a Spojené státy mohou a musí konstruktivně spolupracovat a spojit své úsilí před výzvami, uvedla tisková služba Kremlu. .....
Cely clanek zde .


340
1
Ludvík zverejnil(a) 30. 12. 2021 o 14:07

Jan Urban: Střední Evropa jako zaseknutá gramodeska. Místo demokracie sto let staré sny
Napsal/a Jan Urban 29. prosince 2021
https://hlidacipes.org/jan-urban-stredni-evropa-jako-zaseknuta-gramodeska-misto-demokracie-sto-let-stare-sny-o-narodu/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=buty1NfgVuv-202112301236&dop_id=14696183


Naše cesta je správná, prostitutům moc vadí. Jen tak důsledně dál !


Posledný príspevok od svarun  ·  30. 12. 2021 o 16:36
236
0
Ludvík zverejnil(a) 30. 12. 2021 o 15:14

"Jistě se pod mnoha českými stromečky na Vánoce objevily dárky z Číny. Měli by Češi více pracovat rukama, nebo zaujmout jiný směr?


Vyrábět a pracovat rukama se hezky řekne, ale v současné době v České republice zaniklo obrovské množství oborů, které jsme uměli, a dnes tu nejsou lidé, kteří by byli schopni tyto obory nejen rozvíjet, ale ani udržovat. Chybí nám inženýři, chybí nám technici, chybí nám kvalifikovaní řemeslníci. Firmy shánějí dělníky, kde se dá, techniky a tak dále. Česká republika - a nejen ona, my jsme na tom ještě relativně dobře - ale spousta evropských zemí prakticky ztratila schopnost vyrábět konkrétní prvky, které potřebuje moderní technika ke své činnosti. Viz takzvaná čipová krize, kdy Evropa nevyrábí čipy potřebné pro výrobu počítačových desek pro automobily a další stroje.


My se v tomto směru vracíme de facto do středověku, protože jsme najednou zjistili, že tady stojíme a neumíme. Nedokážeme vyrobit a dokonce nemáme ani nástroje, abychom si vyrobili stroje potřebné k výrobě těchto věcí. Toto všechno se přesunulo nemoudře asijským zemím, nejen Číně, které se na to vrhly, rozvíjejí to a technologicky se na tom velice udělaly. Získaly schopnosti, které Evropská unie dnes skutečně nemá."


Skončit s amatérismem, to je lekce z letoška. Že, paní Langšádlová. Analytik Štefec o rozbitých vztazách s Ruskem a odkrývání karet ve světě
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Skoncit-s-amaterismem-to-je-lekce-z-letoska-Ze-pani-Langsadlova-Analytik-Stefec-o-rozbitych-vztazach-s-Ruskem-a-odkryvani-karet-ve-svete-687937


3.4k
32
Ludvík zverejnil(a) 19. 12. 2021 o 12:01

Rozhovor prezidenta republiky pro pořad FTV Prima Partie Terezie Tománkové
https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/rozhovor-prezidenta-republiky-pro-porad-ftv-prima-partie-terezie-tomankove-16222


" A pokud jde o ten třetí bod, Petr Fiala mě ujistil, že žádné Sudetoněmecké dny v České republice nebudou"


"Pan profesor Pafko mě nikdy nevyšetřoval a nic o mém zdraví neví."


"Žádná pomoc nám nepomůže. To, co nám pomůže, je politická odvaha, kterou bohužel ani stará, ani nová vláda nemá. A sice vyvázat se z Green Dealu, tedy ze zeleného údělu, protože jsem přesvědčen, že energetická krize, která se projevuje zvýšením ceny elektřiny, ale i plynu o třicet až sedmdesát procent, jak predikuje Karel Havlíček, je primárně způsobována tím zeleným údělem. A teď argumenty, aby to nebylo jenom tvrzení.


Když odstavíte elektrárny, tak snížíte nabídku elektřiny, a podle známých ekonomických zákonů, je-li snížena nabídka při konstantní nebo dokonce vyšší poptávce, tak vám roste cena. Německo chce dokonce příští rok zavřít ne jenom uhelné, ale, jak jistě dobře víte, i jaderné, moderní elektrárny. Já jsem naproti tomu zastánce jádra a jestli něco vyčítám minulé vládě, tak je to to, že zpomalila ten tendr na výstavbu ne jenom Dukovan, ale i Temelína, a tím nás odsoudila k energetické chudobě.


A poslední argument. Jestliže Evropská komise chce od roku 2030 zakázat topení plynem a přejít na nevyzkoušený vodík, o kterém nikdo pořádně nic neví, a jestliže chce zákaz aut se spalovacími motory, což je nesmysl na druhou, tak znovu opakuji, řešením energetické krize je vyvázání se z Green Dealu, ze zeleného údělu a chovat se konečně jako suverénní země."


Posledný príspevok od jajajaja  ·  27. 12. 2021 o 21:42
494
1

Vláda Petra Fialy nepožádala o prodloužení nouzového stavu, který platil od 26. listopadu, což znamená, že ten skončí o půlnoci 25. prosince. S ukončením nouzového stavu přestane platit řada zákazů, jako například konzumace alkoholu na veřejnosti či omezení provozní doby restaurací, barů a dalších provozoven.
Nehledě na konec nouzového stavu, řada omezení zůstane v platnosti. Jedná se například o omezení počtu účastníků hromadných akcí, který nesmí přesáhnout tisíc sedících lidí, v případě akcí, kde lidé nesedí u stolů, maximální číslo účastníků je omezeno na 100 osob. V období od 29. prosince do 2. ledna budou platit přísnější opatření, počet účastníků hromadných akcí bez míst k sezení se omezí na 50 osob. Stejně jako před tím, veřejných akcí se budou moci zúčastnit jen naočkovaní a ti, kteří již prodělali covid-19.
Dale zde .


Posledný príspevok od Boletus  ·  25. 12. 2021 o 14:48
754
3

Nechceme být v obklíčení Babišových lidí. Vláda má plán, jak překopat úřady
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-nechceme-byt-v-obkliceni-babisovych-lidi-vlada-ma-plan-jak-prekopat-urady-183487#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=uxBYerA0zA6-202112170748&dop_id=183487&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz


"Podle zjištění Seznam Zpráv už pětikoalice vypracovala plán o třech krocích, jak na ministerstva co nejrychleji dostat svoje spolupracovníky."


"Kdo nejde s námi, jde proti nám“


Posledný príspevok od Ludvík  ·  22. 12. 2021 o 15:28
115
0

Osobnosti veřejného života žádají propuštění Juliana Assange


PRAHA, 21. prosince, 2021 – Neprodlené propuštění Juliana Assange, zakladatele a hlavního redaktora serveru WikiLeaks, požadují signatáři otevřeného dopisu britskému premiéru Borisi Johnsonovi, který byl dnes předán britskému velvyslanectví v Praze. Dopis podepsalo více než pět desítek vědců, vysokoškolských pedagogů, spisovatelů, básníků, publicistů, lékařů a dalších osobností veřejného života, včetně několika signatářů Charty 77 a bývalých politických vězňů.


Znění dopisu, vč. seznamu signatářů:
https://www.novarepublika.cz/2021/12/osobnosti-verejneho-zivota-zadaji-propusteni-juliana-assange


334
1

Ladislav Stokrátvyhulenývajgl: Osmkrát jsme obletěli rovník. Havla chtěli všichni vidět naživo, vzpomíná Špaček


Nedivím se této zprávě. Takového západnímu světu zaprodaného darebáka vysoce pohrdajícího vlastním národem (který nazýval příslušníky svého národa čecháčky, zloději a vychcánky), jako byl Véna Flaška do té doby svět neviděl.


https://www.youtube.com/watch?v=aqtYiELPm_g


(ve vysokých pražských společenských kruzích se dodnes traduje existence společného rodinného foto havlovic významné zednářské rodiny se zastupujícím říšským protektorem Reinhardem Heydrichem chovajícího na svém klíně malého Vénu, budoucího flašku ...).


Proto byl on a jeho dementní divadelní suita velmi žádáným cirkusáckým artiklem ... Jako světoznámý a vyhlášený kulisák a cirkusák se svým proradným šapitó ... Všichni Západu zaprodaní darebáci chtěli vidět takového dementního divadelního slávychtivého exota, který ze světoznámé vysoce technické, kulturní a sportovně proslavené 15-milionové technicko-hospodářské velmoci beztrestně udělal přes noc kolonii 3-kategorie.


Zdroj:
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vaclav-havel-ladislav-spacek-rozhovor/r~7faaa0a85d1411ec9322ac1f6b220ee8/


Posledný príspevok od svarun  ·  20. 12. 2021 o 05:50
1k
7
ADM zverejnil(a) 17. 12. 2021 o 07:57
Posledný príspevok od Lin  ·  19. 12. 2021 o 19:55
5.1k
41

Změna informačního pole, vedoucí k vystoupení z EU
Doporučuji si přečíst ten článek a pak i diskuzi.


Ceny elektřiny i plynu lámou nové, dosud nepředstavitelné rekordy. Energie budou v příštích měsících dražší, než se čekalo. Zasáhne to všechny.


Článek
Emisní povolenky tento týden překonaly nový cenový rekord, padla hranice 90 eur za tunu oxidu uhličitého v ovzduší. Od začátku roku jsou povolenky na trojnásobku.


Taková čísla nikdo nečekal. „Byl jsem přesvědčen, že trh si najde rovnováhu někde na 50 eurech za povolenku, pak na 70 eurech. Ale dneska jsme na 90 a může to jít výš,“ říká analytik skupiny Sev.en Energy Radek Jirků. Stovka může padnout ještě letos. A například analytik Lawson Steele z hamburského bankovního domu Berenberg tvrdí, že cena povolenky do konce roku vystoupá až na 110 eur za tunu emisí.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-masakr-na-trhu-s-energiemi-chystejte-si-penezenky-nadeje-na-obrat-neni-183049


Čtenáři se rychle zorientovali v tématu, kdo jím chce brát peníze z peněženek.


Posledný príspevok od Jura11  ·  19. 12. 2021 o 09:29
2.2k
27
Jiří. zverejnil(a) 16. 12. 2021 o 18:15

Je to zvláštní náhoda. Po volbách by člověk čekal spíše opak, ale vedení zpravodajství v ČRo se má ujmout Obzinová.
Veškerá kavárna kvičí a zaměstnanci posílají otevřený dopis.
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cesky-rozhlas-obzinova-novinari-nesouhlas-otevreny-dopis.A211216_151444_domaci_pmk


"V sázce je nezávislost, vyváženost a objektivita Českého rozhlasu,“ stojí v dokumentu. Novináři se odvolávají na to, že se Obzinová v minulosti podílela na manipulaci zpravodajství."
https://docs.google.com/document/d/1Xxzs8kJboY6vStsfJ6m6GdQpI0-8tnMhHiByBF5iRls/preview?pru=AAABfeelAok*4zf4xlicONmVZN3VYsu49Q


Dokument dosud podepsalo 363 zaměstnanců, většinou ze zpravodajství. Přibývají tempem cca 40 za hodinu.


EDIT: 17.12. 17:37 603 zaměstnanců


Žeby domluva mezi Fialou a Zemanem?


Posledný príspevok od Boletus  ·  18. 12. 2021 o 16:49
261
0
Ludvík zverejnil(a) 16. 12. 2021 o 12:40

Fiala se promlčel do konce jednání. Přijde zdražování
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/MUDr-Jiri-Masek-120983/clanek/Fiala-se-promlcel-do-konce-jednani-Prijde-zdrazovani-117907

Komentář na facebookovém profilu MUDr. Jiřího Maška (ANO) ke včerejšímu jednání Poslanecké sněmovny.


Zdravím všechny,
tak už víte co je to AROGANCE MOCI? Poslanci nastupující vládní pětikoalice nám to dnes ukázali. „Nechceme o tom jednat, návrh zamítáme!“
Je přece po volbách a své hlasy již dostali. Bohužel ceny porostou až o 50% u elektřiny a o 70% u plynu.
Dnes jsme na mimořádné schůzi jsme chtěli zrušit DPH na energie i v příštím roce a odpustit poplatky za obnovitelné zdroje a peníze z prodeje povolenek použít na zmírnění sociálních dopadů.
A výsledek?
Tento bod programu nová vládní koalice zamítla!
A tak byl Petr Fiala opakovaně vyzván, aby přítomným poslancům sdělil plánovaný postup své nové vlády v této problematice.
A výsledek?
Promlčel se do konce jednání. Nemá co říct, už nám to všem dochází.
Předvánoční rozloučení mlčícího premiéra, bušení do lavic, bučení z poslaneckých lavic a předražená energie po Novém roce ... no máme se na co těšit…


1.2k
12
Globalisté zverejnil(a) 13. 12. 2021 o 23:51

„V zájmu ČR bude vláda jmenována celá podle mého návrhu,” oznámil Fiala v pondělí v podvečer. Mezi jmenovanými ministry bude tedy i budoucí šéf ministerstva zahraničí Jan Lipavský, kterého Zeman původně podle pátečního prohlášení jmenovat odmítl.„Jiří Ovčáček
@PREZIDENTmluvci
Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman jmenuje v pátek dne 17. prosince 2021 v 11.00 hodin na zámku v Lánech členy nové vlády České republiky.
Myslím, že Fiala a Zeman se shodli na problému s Minarou, že Fiala nedal podnět k vyšetřování Minařových machinací a dalších mafiánů kolem Zemana. Všechny ovce v počtu a vlk sytý a spokojený. V té dohodě bude Babiš obětním beránkem a může se to stát k útoku na Babiše, který souvisí s Čapovým hnízdem, machinacemi kolem masky, respirátoru, testu, machinacemi s dodatací EU a zatčením Babiše a tzv. konfiskace Agrofertu.

Posledný príspevok od svarun  ·  14. 12. 2021 o 14:58
2k
28
Boletus zverejnil(a) 8. 12. 2021 o 18:38

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-tri-scenare-politickeho-vyvoje-v-cesku-fiala-muze-zvolit-sobotkovu-cestu-182925
zdá se, že pompézní nástup vítězného volebního slepence 3+2 postupně metamorfuje do plíživého neradostného nástupu do exekutivního "vláčku vládní zodpovědbosti" Formát tří alespoň trochu se projevujících politických stran SPOLU (i když jejich programová nabídka je na nule) povinně před svými zblblými voliči doplněný turisticko-aktivistickým spolkem vykuleného Rakušáka s odredovaným konzumentem posilňujících lektvarů a tekutin - no nic pohledného to není. Bylo jasné, že tihle Klapzubáci toho moc nepředvedou a bude muset dojit na "druhé volební kolo" a nějak ten cirkus nakonec uspořádat. Přitom to nejjednoduččí se ukazuje už od začátku a i chřipkou zmámený hradní pán to podstrkuje stále víc na světlo. Jdu s tím ven - Oposmlouva II , formálně proveditelná několika způsoby, ale zajišťující mnohavektorovost ve vnější (i když v podstatě nesuverénní politice) a při troše kompromisnictví při dělbě zchudlého prasečáku (dobré časy jsou tytam) i vnitřní politice - to je recepis pro ten intelektuálněpodvyživený , o to víc ambiciózní spolek české politické provenience.
To, že jsou jak turisti, tak zejména političtí korzáři na českém politickém dvorku tak trochu NAVÍC- to je jasné. takže pokud vykopnem Andreje trochu vejš, tak se ANO stane rázem jedlejší. A pak už ten naprosto nepředvídatelný (myslím tím nepředvídatelný pro tyhle post-Listopadové poltické mudrce) vývoj se skoro jednobarevným parlamentem a loajálním postzemanovským prezidentem Andrejem do toho definitivního pohřbu liberálního kapitalizmu určitě dotáhneme. Iluze ? Počkáme....
jen si moc přeju, aby SPD ten čas využila skutečně naplno a do voleb (možná i předčasných) šla jako jasně vítězné uskupení.


Posledný príspevok od Boletus  ·  10. 12. 2021 o 14:44
292
1

Okresní soud v Semilech dnes zamítl nárok Karla des Fours Walderode v restituční kauze, v níž jde o majetek zhruba za tři miliardy korun. Vrácení se jeho rodina domáhá 29 let, majetek stát zkonfiskoval po druhé světové válce na základě Benešových dekretů.


Soudce Michal Polák dnes uvedl, že je vázán předchozím rozhodnutím Nejvyššího soudu, podle něhož není Walderode oprávněnou osobu z hlediska restitučního nároku. Sílu změnit toto rozhodnutí má podle soudce pouze Ústavní soud. Dnešní rozhodnutí není pravomocné.


Advokát dědičky Roman Heyduk po jednání řekl, že podají odvolání.
Heyduk takové rozhodnutí čekal. „Okresní soud nemohl rozhodnout jinak,“ řekl s odkazem na verdikt Nejvyššího soudu. „Tam je jedno rozhodnutí Ústavního soudu ve prospěch des Fours Walderode a jedno rozhodnutí Nejvyššího soudu ve prospěch des Fours Walderode. Nejvyšší soud to zrušil s tím, že uvedl, že nerespektuje tato předchozí rozhodnutí a že chce rozpoutat takzvanou ústavně právní diskuzi. Tu musí rozpoutat s Ústavním soudem,“ řekl Heyduk.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-rodina-karla-des-fours-walderode-nedostane-zpet-majetek-za-tri-miliardy-183010#


Posledný príspevok od Jarek  ·  9. 12. 2021 o 16:24
421
1

"Západ, reprezentovaný NATO a EU, jehož je i Česko nedílnou součástí, na to má sílu intelektuální, hospodářskou, diplomatickou i vojenskou. Všichni tak nějak tušíme, že východoevropské pláně infiltrované Ruskem jsou pro nás něco jako indopacifická oblast na druhé straně Eurasie, kde se obdobně neomaleně chová komunistická Čína. Jde o zachování naší svobody, demokracie a suverenity. Prostředky k tomu máme! Najdeme i vůli k nutné obraně nebo útoku?"
https://www.forum24.cz/jak-rusko-obklicuje-nato-aneb-ruska-valka-proti-zapadu-uz-zacala/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=loCpK1NnHqT-202112091224&dop_id=14500360


A ejhle, už se píše a mluví o "výchoevropských pláních infltrovaných Ruskem" a o "vůli k nutné obraně a útoku". Když se začalo mluvit a psát o "nadbytečnosti" pomníku maršála Koněva v Dejvicích, tak tomu také skoro nikdo u nás nevěnoval pozornost. Říká se, že "člověk si zvykne i na šibenici"...


Posledný príspevok od TauRus  ·  9. 12. 2021 o 14:40
1.6k
34
Posledný príspevok od Jiří.  ·  8. 12. 2021 o 14:20
1.5k
23

Dezinformace jako veřejný nepřítel. Vláda zvažuje, že je bude regulovat zákonem
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/dezinformace-jako-verejny-nepritel-vlada-zvazuje-ze-je-bude/r~bacd51de511211ec8a900cc47ab5f122/


"Skoro dva měsíce mohla část veřejnosti číst zprávy o tom, že se Senát pokouší o státní převrat. Takto popisovaly proruské weby debatu horní komory parlamentu o možnosti dočasně zbavit prezidenta Miloše Zemana pravomocí, když byl v nemocnici a Hrad tajil závažnost jeho zdravotního stavu. Jde přitom o legitimní ústavní nástroj, jenž umožňuje řešit neschopnost hlavy státu vykonávat úřad. "


"Vod čeho máme policii než od toho, aby nás trestala za naše huby. Jestli je taková nebezpečná doba,..., tak se nikdo nesmí divit, že ho vedou na direkci. ... Čím víc nás tady bude, tím to bude pro nás lepší, poněvadž nám bude veselejc."
(Josef Švejk na policejním ředitelství)


Pozoruhodné, že s tím přišla až teď, po volbách, Babišova vláda. Nová PS jim to bez problémů zřejmě schválí. Rozumí si v PS "všichni" moc dobře...


Posledný príspevok od Ludvík  ·  7. 12. 2021 o 19:31
849
6
Nasredin zverejnil(a) 1. 12. 2021 o 17:59

Ve věku 80 let dnes zemřel novinář, bývalý disident a politický vězeň, dlouholetý zastánce lidských práv Petr Uhl. ČTK to sdělila jeho manželka, někdejší ombudsmanka Anna Šabatová.


https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zemrel-Petr-Uhl-685261


Tento člověk se přímo a jasně hlásil k ideji Trockismu. Byl to on, který stál za zprávou o smrti studenta Martina Šmída, která se stala rozbuškou k likvidaci socialistického zřízení v Československu.


Posledný príspevok od Buran  ·  6. 12. 2021 o 13:17
6.1k
93

Rakouský scénář je nevyhnutelný, prohlásil v pondělí prezident ČR Miloš Zeman na jednání hlav zemí Visegrádské skupiny. Podle něj se politici bojí mluvit o povinném očkování nahlas. Kromě toho na jednání V4 vyslovil obavy z nové migrační vlny, kterou vyprovokuje hnutí Tálibán*.
V pondělí se Zeman zúčastnil zasedání V4 pomocí videokonference. Na něm mimo jiné promluvil o situaci v Afghánistánu i boji proti covidu-19. Podle něj pandemii lze zvládnout pouze prostřednictvím povinného očkování.
„Všichni politici se bojí říci, že jediným řešením je povinné očkování, protože by ztratili hlasy. Já si to mohu dovolit, protože já už po deseti letech končím ve funkci prezidenta,“ prohlásil Zeman na pondělním jednání summitu hlav států V4.
Prezident České republiky vyzval země V4, aby se poučily od Rakouska, které povinné očkování zavedlo.
zde


Posledný príspevok od Kancelar  ·  6. 12. 2021 o 08:36
247
0
Ludvík zverejnil(a) 5. 12. 2021 o 22:25

Jaroslav Štefec: Tanečky na okraji propasti
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/jaroslav-stefec-tanecky-na-okraji-propasti/


"V České republice je konkrétním projevem této schizofrenní situace totální a zničující destrukce ekonomických a diplomatických vztahů s Ruskou federací. Spadá sem i jmenování fanatičky Langšádlové z TOP09, pitomoučce volající po použití jaderných zbraní vůči Rusku, do čela zbrusu nového ministerstva pro vědu, výzkum a inovace. S celkem pochopitelným pobavením očekávám, co bude říkat česká vědecká obec na „demokratické vládnutí“ této druhdy stavební referentky, provozovatelky penzionu, profesionální poslankyně a rychlokvašené politoložky."


3.5k
35

Prezident Miloš Zeman musí být opětovně převezen do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Napsal to server CNN Prima news s tím, že Zeman se údajně nakazil koronavirem.


Podle Frekvence 1 měl Zeman pozitivní test na koronavirus, příznaky onemocnění ale nemá.


https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zeman-miri-zpet-do-uvn-40379203


Posledný príspevok od dasa  ·  5. 12. 2021 o 14:34
861
7

Zopakujme akci z doby před sto lety a pozvěme slušné Rusy


Československo v roce 1919 odsouhlasilo pomoc ruským uprchlíkům, kteří ze své vlasti uprchli před bolševickým terorem. Tuto nabídku využily desítky tisíc lidí. Nastal čas ji zopakovat...


Původně mělo jít o dočasnou pomoc, protože se ve dvacátých letech minulého století předpokládal pád sovětské vlády a tito lidé měli po návratu do své původní vlasti obsadit kvalifikovaná místa ve státní správě. Jelikož se však rudý režim udržel, původně zamýšlená krátkodobá emigrace se změnila v emigraci dlouhodobou.
https://www.forum24.cz/zopakujme-akci-z-doby-pred-sto-lety-a-pozveme-slusne-rusy/


Posledný príspevok od Jura11  ·  5. 12. 2021 o 14:19
354
2

Hitler to vlastně myslel dobře, usiloval přece o porážku komunismu
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Michal-Maly-125709/clanek/Hitler-to-vlastne-myslel-dobre-usiloval-prece-o-porazku-komunismu-117652


"Dnes Němci staví sochy Marxovi. Postaví ji jednou i Hitlerovi? V Německu opět hořely louče. Kdy budou hořet u nás? Kdy zruší Benešovy dekrety a zase nás vystěhují?


Podívejte se na loučení Němců s Angelou Merkel, která jako exsvazačka ovládala a řídila celou Evropu ve stylu někdejšího vůdce. Likvidovala Německo řízenou migrací a její občané, které likvidovala, jí tleskali, protože jsou zvyklí slepě poslouchat vůdce. Zřejmě pochopila, že snáze, než čistá rasa se ovládá rasa smíšená. S planoucími pochodněmi, za zvuk trubek a asi i bubnů, s naleštěných vojenských přilbách se Němci loučili s Merkel. Kdy takto s pochodněmi znovu napochodují k nám?"


Posledný príspevok od Putinovec  ·  4. 12. 2021 o 11:09
513
2

Babiša sa mal pokúsiť napadnúť ozbrojený muž


Český premiér v demisii Andrej Babiš vo štvrtok oznámil, že v stredu ho chcel napadnúť ozbrojený muž. S pištoľou a nožom prišiel na vrátnicu Úradu vlády ČR, kde ho zadržali. Informoval o tom server Novinky.cz.


https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/609136-babisa-sa-mal-pokusit-napadnut-ozbrojeny-muz/


Posledný príspevok od Ludvík  ·  4. 12. 2021 o 09:58
297
1
Ludvík zverejnil(a) 4. 12. 2021 o 09:16

Okopávání Golemových kotníků
https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Kobza-SPD-Okopavani-Golemovych-kotniku-685494


"O to víc je to patrné v současné době v souvislosti s prohlubující se energetickou krizí a rostoucích astronomických cen energetických komodit - kdy zejména na dovozu zemního plynu z Ruska jsme závislí doslova strategicky. A kdy je – o to urgentnější – v našem národním zájmu co nejrychleji rozšířit jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. To je ale možné pouze ve spolupráci s jediným světovým dodavatelem, který má know-how, finance, technologie a který by značnou část spolupráce na realizaci zakázky (v řádu miliard korun) postoupil českým firmám.


To už je – i vzhledem k protiruskému a protičínskému naladění nastupující vládní sestavy – nejspíše jednou provždy passé. Se všemi negativními důsledky, jaké si v této souvislosti dokážeme představit. Takže můžeme předpokládat, že dopadneme jako bulharská jaderná elektrárna v Kozloduji. Nestavěli, ale prokázali svoji uvědomělou ideologickou pevnost ve vztahu k USA. Na rozdíl od Maďarů, kteří úspěšně pokračují ve spolupráci s Rosatomem na stavbě jejich jaderné elektrárny v Bakši,


Díky výše popsaným provokacím, už prakticky nemožná velká exkluzivní dohoda s Ruskem o dodávkách plynu za „přátelskou“ cenu, toho typu, jako v uplynulých týdnech podepsaly Maďarsko a Srbsko.Naši činitelé raději platí za plyn mnohem dražší cenu na burze. Však on to občan zaplatí!


Ptejme se znovu Qui bono? Komu tihle lidé a tyto provokace slouží? Čí zájmy prosazují? Protože české to očividně nejsou a o české občany nejde!"


Posledný príspevok od JankaS  ·  4. 12. 2021 o 09:31
7.9k
71
Putinovec zverejnil(a) 4. 7. 2021 o 17:11

Pro kohopak tento košer darebák pracuje , když sype pirátstvu své jedovaté knížecí rady .
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pehe-radi-Piratum-jak-vyhrat-volby-Musite-pritvrdit-Utocit-na-Zemana-hajit-gendery-podporit-Istanbulskou-umluvu-669573
To vypadá na celkovou likvidaci pirátské sebranky , protože překážejí v rozvoji podporovaných procesů . A to že každá skupina podporuje svoji vizi procesu , nic neznamená . Evidentně překážejí většině hráčů , aspirujících na možnost globálního řízení .


Posledný príspevok od Putinovec  ·  30. 11. 2021 o 16:22
514
1

Kdo máte zájem , tak si tyto výplodky pomalu přečtěte . Zde se můžete přesvědčit , jak se pomocí druhé priority řízení , nabourává první priorita chápání procesů .
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Havel-pred-listopadem-1989-uzavrel-dohodu-Putinova-neznama-cesta-Pametnici-bez-obalu-685040


Toto je příprava na proces , který má pomoci vehnat stádo do další slepé uličky ideologie pro hlupáky .


Posledný príspevok od Počtář  ·  30. 11. 2021 o 12:38
733
5
Počtář zverejnil(a) 23. 11. 2021 o 11:19

"Policie zasahuje v sídle ČEZ"
23.11.2021
"Policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) v úterý dopoledne zasahuje v sídle ČEZ. Mluvčí centrály Jaroslav Ibehej uvedl, že se provádějí úkony trestního řízení. Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž potvrdil, že se prohledávají kanceláře, vyšetřování se ale podle něj přímo firmy netýká."
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/policie-zasahuje-v-sidle-cez-40378805


(Nenapadlo mne do jakého existujícího tématu to zařadit.)


Z diskuse pod článkem:
"Bylo by dobré, kdyby policie zjistila kdo, proč a na čí pokyn rozdělil firmu ČEZ na pět samostatných částí. Bylo to na přímý příkaz z centrály EU pro všechny velké výrobce a distributory elektřiny v Unii. Alena Vitásková s tím nesouhlasila, proto ji tak dlouho tahali po soudech!! Když se podíváte na fakturu za elektřinu, má vás v rukou hned několik samostatných subjektů s názvem ČEZ a každý chce ukrojit největší krajíc. Navíc proč máme přispívat na "zelenou elektřinu" když stát bohatě dotuje solární barony, viz. budoucí ministr s účty na Kypru."


Posledný príspevok od Karlos  ·  24. 11. 2021 o 18:07
485
6.02k
4
Akcie
Skryť popisy k témam
Povoliť nekonečné posúvanie
Predchádzajúca stránka
1234 ... 7
Nasledujúca stránka
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept