KSB a DVTR

Koncepcia sociálnej bezpečnosti a Dostatočne všeobecná teória riadenia

1.1k
10

Na úplném začátku chci zdůraznit, že účelem tohoto vlákna není zpochybňování přirozeného řádu věcí, v němž má moderní věda a svědomití (disponující svědomím) odborníci klíčovou úlohu. Domnívám se pouze, že Stromu poznání je v každé DAVO-ELITÁRNÍ společnosti zcela záměrně znemožňováno vyklíčit, a pokud se to působením Zákona času přeci jen podaří, tak z něj alespoň vytvořit co největší zákrsek.


Přes existenci mnoha vláken na tomto fóru věnovaných Covidu a souvisejícímu očkování se domnívám, že tzv. „kloužeme po povrchu“, „lyžujeme v předem upravené (nastražené) stopě“.
Pokusím se nejprve co nejstručněji svými slovy vystihnout podstatu DAVO-ELITÁRNÍ společnosti, aby si i náhodný návštěvník mohl utvořit alespoň mlhavý obraz. Proto budu volit co nejjednodušší formulace, tak buďte prosím shovívaví.


Podstatou každé DAVO-ELITÁRNÍ společnosti je informační náskok „elit“ před „davem“, díky němuž mohou „elity“ parazitovat na pracující většině. Na úrovni hmoty – v hmotném světě – se tento princip odráží v existenci různých struktur – „mafií“ – (vlády, církve, vědecké instituce…), jimž jsou v rámci bezstrukturního řízení ze strany nadnárodního řízení (globální elity, globální zákulisí, loutkáři…) dávkovány nezbytné „exkluzivní“ informace.


V důsledku Zákona času během globálního historického procesu, jehož podstatou je stále se zkracující doba potřebná k všeobecnému rozšíření informace (znalostí) je tato situace neudržitelná. Tato neudržitelnost začala „nabírat otáčky“ během vědecko-technické „revoluce“ v 19. století. Nápor „nových a nových“ (v té době experimentálně znovuobjevených) poznatků nebylo možné, tak jako předtím, jednoduše potlačit. Proto byla zvolena strategie co možná největšího „pokřivení“ těchto poznatků.
Za tím účelem byli periferiemi globálního řízení v akademické oblasti („mafii“) vybrány charakterově „vhodné“ osobnosti. Jistě nemusím uvádět příklady, každý si snadno vybaví např. roztomilého hipísáka s vyplazeným jazykem.


Nejznámější takto vyvolenou osobností v oblasti medicíny byl prospěchář Pasteur, který vykrádáním některých výsledků četných výzkumů Antoina Béchampa a jejich poskládáním do „smysluplného“ celku vytvořil teorii vyhovující jeho kurátorům. Zároveň byly periferiemi globálního řízení po celém světě budovány instituce (zdravotní ústavy, výzkumná centra …) k zavedení této teorie do praxe.
Podvodník Pasteur je dodnes oslavován, génius Béchamp téměř upadl v zapomnění.


Přestože se následující odkazy již vyskytují v jiných vláknech, začnu právě jimi, ať jsou všechny pohromadě. Postupně budu přidávat další a chtěl bych všechny požádat o totéž, ať je nejvíc relevantních informací na jednom místě.


http://ockovani.dobiasek.net/data/pasteur_kontra_bechamp.pdf


https://odysee.com/@daadulka:5/TheChurchOfVirotology:4
popř. https://odysee.com/ a do vyhledávacího políčka zadejte Virologická církev

https://www.rulit.me/books/farmacevticheskaya-i-prodovolstvennaya-mafiya-download-95397.html


http://www.medicinacomplementar.com.br/biblioteca/pdfs/Biomolecular/mb-0464.pdf


https://www.bioregmed.org/wp-content/uploads/2020/12/Bechamp-or-Pasteur_-Ethel-Hume.pdf


Posledný príspevok od donald  ·  pred 2 dňami o 13:41
1.7k
23
Joe JumperUp zverejnil(a) 4. 1. 2022 o 12:07

Docela jsem váhal, do které kategorie tento příspěvek zařadit. Nakonec jsem zvolil takto, protože, a zas se budu trapně opakovat, si myslím, že bez ovládnutí ruštiny je pochopení KOB (a tudíž i DVTR) nemožné.
Po chvilce hledání na netu se mi tahle sada videí na Youtube zdá pro začátečníky optimální.


https://www.youtube.com/channel/UCGA-o-hGOWYNXTFKWHAaqaA


Posledný príspevok od vito  ·  pred 3 dňami o 11:45
139
0

Včera vyšel na Politikus.ru krátký článek s vloženým videorozhovorem a přepisem časování témat.
https://politikus.ru/video/139865-prestupleniya-sistemy-obrazovaniya-v-rf.html


Zločiny vzdělávacího systému v Ruské Federaci


Požkození zdraví a psychiky začíná od školy. V daném (uvedeném) videoklipu můžete najít informace o zdravé alternativě nynějšího školního systému, o tom, jak uchránit dítě od školních, zdraví poškozujících událostí.


Systém vzdělávání musí být (na)směrován na:


1) mravní
2) tvůrčí
3) psychický
4) tělesný (fyzický) rozvoj dospívajících pokolení


Avšak současný systém vzdělá(vá)ní:


a) psychicky mrzačí děti
b) ubíjí v nich tvořivost (kreativitu)
c) snižuje (znehodnocuje, degraduje) systém jejich cílů (záměrů) a hodnot a
d) narušuje zdraví dětí.


Výzkumy (studie) sovětských lékařů a pedagogů-novátorů jsou dnes ministerstvem vzdělávání a ministerstvem osvěty likvidovány a ignorovány, navzdory zákonodárství RF a přímým zadáním (pověřením) prezidenta.


Vše to vypovídá (hovoří) o záměrné nezákonné (přestupné) činnosti těchto ministerstev a odborů (resortů), zaměřené proti národům Ruska.


V dané (uvedené) besedě profesora Akademie geopolitických záležitostí Aleksandra Jevgenijeviče Usanina a doktora medicínských věd, pedagoga-novátora Vladimíra Filipoviče Bazarného se podrobně hovoří o technologiích (technikách) genocidy obyvatel Ruska, uskutečňovaného skrze systém vzdělávání RF.


Časování (choronologie):


1:47 – Tajemství nejzdravějších škol Ruska
3:49 – Odmítl výplatu dva miliony dolarů za rok, aby se mohl zabývat ((po)starat se o) dětmi Ruska.
9:35 – Diverze proti zdraví dětí. „Naběhli jsme (zavedli jsme) na globální zájmy mocný sil".
15:50 – Zločin číslo 1 vzdělávacího systému. Kuličková pera (propisky) zvyšují nemocnost dětí o 37%.
20:50 – Čím je nutno začí(na)t učení se písmu (učit se psát)? Obrácení (přetvoření) organismu v symfonii skrze tělesně-osový (axiální) gravitační rytmus.
28:11 – 80% dětí má syndrom křeče (spasmický syndrom?) pod rouškou (vydávaný za) SDVH – syndrom deficitu vnímání a hyperaktivity. Sedavý (v sedě) způsob výuky je druhým zločinem systému vzdělávání.
35:50 – Feminizace chlapců a maskulinizace dívek skrze smíšené vzdělávání ve školách je třetím zločinem systému vzdělávání.
38:53 – Zavedení plochých (vodorovných) stolů místo školních lavic (s nakloněnou deskou) – ještě jeden zločin systému vzdělávání.
40:49 – Stát se invalidou kvůli školnímu stresu ve škole je reálné! Čtení se stopkami na rychlost je pátým zločinem systému vzdělávání.
42:56 – Zákaz tvůrčího přístupu k vyučování pro učitele je šestým zločinem systém vzdělávání.
48:48 – Odlišnost čečenského přístupu k výchově chlapců.
51:39 – „Člověk je předurčen žít v pohybu!“. Proč nelze sedět více, než půl hodiny? Jedna ze základních příčin srdečních chorob.
57:09 – „Přichází do školy se zářícíma očima, a odcházejí s hromadou patologických nemocí.
1:01:32 – „Okamžik (skutečné) Pravdy“: Co podnítilo Vladimíra Bazarného za(po)čít vědeckou a výzkumnou činnost (ohledně) školního systému? Původní severské národy mají desetinásobnou normu vidění (přehled).
1:04:18 – Další zločin systému vzdělávání: zrušení zdravotně-epidemiologických pravidel a norem.
1:06:58 – Na čem založit (postavit) žalobu o škodlivosti pro zdraví žáků?
1:11:25 – Plody (výsledky) metodik V.F.Bazarného.


P.S. 10. ledna 2022 odešel ze života velký ruský vědec, pedagog-novátor, doktormedicínských věd, uznávaný pracovník (vše)obecného vzdělávání RF, opravdový ruský Voják (Bojovník) – Vladimír Filipovič Bazarný. V tomto roce by se Vladimír Filipovič dožil 80-ti let.


3.2k
108
Sin Le Noble zverejnil(a) 2. 1. 2022 o 10:28

Téma zakládám jako pokračování Vánočního programu 2021, který je po Mrtvé vodě KSB spojením oddělených částí těla, déjà vu, vytažení draka na světlo, pojmenování zla, zobrazení zvířecí podstaty v nás.
https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/4281/v-aacute-no%C4%8Dn-iacute-program-2021/1
KSB může zodpovědět otázky minulosti v jazyce rozumu, ale k bohu se mohl dostat člověk i v pravěku, tak to s tím čtením hrubých knih moc nehroťte a snažte se zvyšovat mravnost tím, co už dávno máme a s pomocí vědomostí to přibližujte ostatním lidskou formou, třeba i dětem, hrou, příkladem, nezraňováním

Ukázka podobenství s naším životem v čase, Istina skutečných hodnot, odkaz předků.


Cyklicky dochází k návratu temné síly a je jedno za co se maskuje, touha mít a něčemu vládnout je vždy lež převlečená za Pravdu.


C.G. Jung - psychiatr, psycholog a také umělec, velký badatel lidské duše a kolektivního nevědomí. Zobrazení snové představy temné části lidské podstaty

Člověk na koni(v sedle, řídí), zabíjí draka(zvíře) - podobenství boje s vlastní podstatou, psyché(Letora) je pod kontrolou, práce na člověku dokončena. Všechny strachy, blouznění a falešná pobožnost je usmrcena. Svatozář značí korunní čakru, vedení ze zdroje.

Živá voda oslavuje celého Člověka, ukazuje ne-moc draka a omezenost zvířecích pudů. Láska je silnější než zlo a smrt.Všechny fašistické diktatury vznikající v čase ničí jako první umění a svobodu druhých lidí, Lásku, poznání, pálí knihy, obrazy, snaží se přetrhnout nit spojující minulost se současností.

Omezenost zabíjí ve jménu ideologie, nejdřív útočí skrytě, slovem, vábí nespokojené na sladké řeči o spravedlivé pomstě za příkoří a strasti života, slibuje nápravu, návrat práva silou, ale o budoucnosti mlčí, po získání moci řídí strachem a ze stáda, které ji pomohlo udělá opět ovce, z těch nejzkaženějších zrůd dráby a poskoky, jejich nízkost pudů umocňuje degradaci společnosti až do dalšího výbuchu vzdoru, pořád dokola.(poz.: Májové, Indiáni, Egypt - pyramidy nejsou výtvorem geniality předchozí civilizace, ale ukázka nadvlády nad otroky, jinak by bylo v okolí daleko víc monumentů pro lidi, chybějící vrcholy na dolarových bankovkách jsou symbol nadvlády, oko symbolizuje ztrátu intuice, ovce jsou slepé, nadvláda nad otroky, tak prosté)

Nenávist a touha po pomstě zatemňuje mozek komukoliv, ideály lžou, celý Člověk lhát nemůže.


Začneme obrazy, mluveným slovem, poezií, pohádkami, filmem a budeme pokračovat dalšími projevy oslavující tvoření člověka napříč časem. Budu rád když se další přidají a je jedno jestli jako celý Člověk, hledající nebo jako učební pomůcka nezkroceného zvířete(démon), každý je vítán.

Toto téma ať je inspirací také bratrům z východu. Zamlčovat nebo odsouvat důležitost astrologie a nejvyšší priority řízení Lásky a jejích projevů je buď neznalost nebo záměr, je to stále více viditelné, něco schází, znalosti patří všem.
Matrix

Déjà vu (francouzsky „již viděno“, označuje v psychologii jev, kdy má člověk z ničeho nic intenzivní pocit něčeho už dříve prožitého, viděného nebo slyšeného.


1.) Probouzení slovem
Živá voda-rozhlasová pohádka.mp3
https://ulozto.cz/file/k4Uw5Zx3/ziva-voda-rozhlasova-pohadka-mp3


Jak poznat živou a mrtvou vodu

Upírat umění jeho význam nebo se omezovat jen na Ruskou kulturu je ukázkou degradace jednotlivců, omezeného vnímání, kaleidoskop bez nadhledu. Důvodem zamlčení podstaty může být touha po pomstě nebo jen další kruh získání moci, prospěchu.


Paměť je klíčem k současnosti a naší budoucnosti, tak si ji hleďme..


Posledný príspevok od David  ·  pred 7 dňami o 16:48
5.1k
88

Začátek zde:
https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/4414/o-kob-a-nejen-o-%C4%8Dinnosti-fondu-konceptu%C3%A1ln%C3%ADch-technologi%C3%AD


15.12.2018 jsme uviděli video Vojtěnkova z kanálu Poznavatělnoje TV, dlouhodobého spolupracovníka Velička, se kterým byla natočená série "Hovoru o životě". Video mělo název "Proč chcipla KOBa?", na konci kterého se svítil, jako namaštěný lívanec Veličko.
Než přejdeme k obsahu videa, chtěl bych zdůraznit pár věci.


 • video bylo zveřejněno přesně měsíc po vazbě Jefimova (15.11),
 • KOBA - byla mimo jiné přezdívka Stalina.

Vojtěnkov v rychlosti přečetl z papíru značně dehonestační vůči KSB a konceptuálnímu hnutí text, který se tvářil, jako návod k akci (руководство к действию). V uvodu Vojtěnkov vysvětlil, že slovo "sdochla" nemáme vnímat, jako chcipla, ale jako "sfoukla se". Jako, že se KSB sfoukla. Jenomže je to jen interpretace Vojtěnkova. "Sdochla" má jednoznačný význam "chcípla".Pár let jsem nebyl schopný dokoukat toto video s Vojtěnkovem do konce, protože ve mně vyvolávalo nepřekonatelný odpor. Až teď jsem našel přepis toho videa a prozkoumal text, ve kterém byly do oči bijící věci.https://mediamera.ru/post/26228

V úvodu ukázka lingvistické úrovně toho textu:"Toto video nebylo vytvořeno za účelem naházet na KOBu špínu a po/zlomyslnit, ale proto, abychom prozkoumali chyby.Proto, vážení přívrženci učení KOB, nespěchejte házet hovinka, jak to dělají opičky, ale zkuste pochopit řečené, jak to mají dělat člověky."Takže, Vojtěnkov našel v KSB řadu chyb, které s námi chce probrat a upozorňuje, že tí, kdo ho budou kritizovat (házet na něj hovínka), nejsou člověky, ale opičky.Tak copak Vojtěnkov vytyká KSB?

 • složitý jazyk, který je těžké vnímat,
 • chybí jedna jednoduchá kniha podle KSB,
 • nevhodné termíny a názvy (zde asi má na mysli pojmový aparát),
 • neexistuje praxe a reálné skutky,
  • nepoužitelnost metodologie KSB v životě mas,
  • neexistuje jednotný výklad a program,
  • neexistuje výběr a třídění kádru,
  • neexistuje struktura a realizace praxi,
  • neexistuje příprava střídání lídrů,
  • co bude s KOBou,
  • jak udělat skutečnou sílu z KOB-ovcí.

(Kdo umí rusky, doporučuji přečíst celý text. Já ho maximálně zestručním a vypíchnu jen některé věci.)Dále sleduje výklad, co jest KSB, jaké problémy řeší, jaké znalosti obsahuje. V podstatě je to užitečné učení, ale obsahuje řadu chyb a bla-bla-bla. Dále sleduje taková zajímavá poznámka: "ne každá pravdivá znalost je pro dav užitečná, ne každá lež je pro společnost škodlivá".Nicméně, Vojtěnkov konstatuje, že v jádru KSB pomohla hodně lidém a pro společnost byla užitečná, jen kdyby s ní ještě trochu zapracovali a dále bod po bodu vyjmenovává a rozvádí ty chyby, které jsem uvédl v úvodu, se svými návrhy na jejích korekci. Zastavím se jen u některých, protože jsem zjistil, že některé návrhy Vojtěnkova už se začaly realizovat:

 • chybí jedna jednoduchá kniha podle KSB. Nejraději slabá, která by obsahovala výcuc všeho a byla srozumitelná.A ejhle, v březnu 2019 vychází prezentace pro meditaci od VP SSSR, která má název "Dvě koncepce peněz: možnosti rozvoje společnosti na základě každé z ních". https://www.vodaspb.ru/index.php?dn=down&to=open&id=522

Samotná prezentace sice není úroveň VP SSSR, je to odvar z toho, co už bylo dříve napsáno v jednodušší, obrázkové podobě, ale budíž. Co mě praštilo do oči nejvíce byla úvodní slova k prezentaci: "Толстые книги» читать долго. Картинки позволяют показать многое быстрее; тезисы позволяют указать на многое кратко, но всё равно придётся прочувствовать жизнь и поразмышлять…" ( Tlusté knihy číst dlouho. Obrázky dovoluji ukázat mnohem rychleji, téze dovolí ukázat na mnohé krátce, ale stejně budete muset procítit život a popřemýšlet...) "Tlusté knihy číst dlouho" - skutečně? To je od VP SSSR něco nového. Porovnejte s Pjakinovým: "Čtěte tlusté knihy!"Co to bylo? pokus na podprahové úrovni přesvědčit čtenáře, že tenké knihy jsou lepší? Vypadá to na realizaci doporučení Vojtěnkova nebo někoho, kdo je za ním napsat jednu tenkou knihu o KSB .

O Pjakinovi v projevu Vojtěnkova také byla řeč."Existuje nějaký kobovský výkladatel-věštec.Sedí na periferii Ruska, ale ukazuje se, že globální politice plně rozumí.Které, asi hloupí, se nevyznají ani vrcholní manažeři ze zahraničí. (jaká úcta k zahraničním manažérům!) Oni do globální politiky sice nevstupují, i když jí tvoří, ale on přestože nemá žádný vliv, vše chápe.Tento věštec je někdy sám proti sobě.V jednom videu řekne jedno, ve druhém opak.Nebo udělá předpověď a ta se nesplní.Myslím, že žádná jeho předpověď se v životě nenaplnila.Když ho loví na vlastních rozporech, nebo nenaplněné předpovědi, bez mrknutí okem, odpoví, že žádný rozpor neexistuje, a tlačí vysvětlující řeč na půl hodiny, v níž ještě více vše zamotá.Co je to za nesmysl? Kdy na základě jednoho učení je tolik různých názorů? A neustálé nevyzpytatelné prognózy? A zmatek ve vlastních závěrech? Nevzbuzuje žádnou důvěru." - jak vidíte, samá zdravá a vskutku objektivní kritika. Říkám to samozřejmě ironicky."Proto musí být stanovena politika, co a jak hovořit.O těchto pravidlech nemusíte říkat masám kobovců, proč by berani měli vědět, na čem se pastevci dohodli? Ale jednotné směrníce, co mají říkat různí kobovští kazatelé, musí být.Jinak stádo nepochopí, kam má jít, když jeden pastýř mluví jedno a druhý něco jiného.To znamená, že by měl existovat nějaký společný program a strategie, nějaké koryto, ve kterém by měly vysílat mluvící hlavy, aniž by vylézaly z břehu.Ale pro různé kobovské kazatele nebyly vytvořeny žádné základy a předpisy.Což vedlo k rozpadu stáda. Pokud by Veličko, Jefimov, Zaznobin dávali své požehnání jedním a zatracovali jiné žvanily, tak jenom díky takové "čistke" by už bylo zformováno jedno pojmové pole nejen na úrovní definicí, ale i na úrovni chápání a realizace ve skutečném životě"."Dávali své požehnání jedním a zatracovali jiné žvanily" - Tak to se už dnes děje, ve vztahu k Pjakinovi určitě. Existuje několik platforem, které vytvořili lidé blízcí k Veličko, které propírají Pjakina více - méně pravidelně. Přitom, nejvíce nelichotivých epitetů mu dává sám Veličko - "lhář, drbna, intrikán, člověk s démonickým typem psychiky, rozvráceč KSB, který vytvořil totalitní sektu ze svých příznívců a tak dále a tak dále." To všchno pán Veličko napsal v diskuzi pod videem "otázek-odpovědí" Pjakinovým "ovcím" a v jiných projevech.https://www.planet-kob.ru/articles/9610/kommentarii-velichko-na-vo-pyakina

Přitom ještě nedávno pán Veličko měl na Pjakina kladný názor. Video je z konce prosince 2016https://www.youtube.com/watch?v=9DA6pfTRjnM

Vždyť třeba tu terminologii, kterou mu vytýká ve své zápisce pod značkou VP SSSR "O činnosti fondu konceptuálních technologií Altaj", Pjakin používal i v roce 2016 i před ním. Termíny, jako "státní elita USA", "globální elita" Pjakin používal i před tím kladným hodnocením. Proč to nebylo zásadní chybou tehdy a začalo tolik vadit teď? Nebo ještě jeden Pjakinův výraz "centrum koncentrace řízení", který Veličko zkritizoval ve své zápisce, nebyl nikdy Pjakinem myšlen, jako centrum koncentrace se vším všudy, i s konceptuální moci. Bylo to vždy myšleno, jako centrum koncentrace výrobních, finančních atd. prostředku, a který se stával instrumentem pro prosazování globalizace v rukou GP a v rámci koncepce GP.A ještě jedna řečnícká. Jak mohl Pjakin vytvořit totalitní sektu ze svých příznívců, když totalitní sekta á priori predpokládá strukturu s pevnou hierarchií, ve které neuposlechnutí je trestáno. To jako vážně?Takže tak nějak Pjakin pase své hloupé stádo, které na slovo poslouchá svého guru, protože nikdo v něm nečte"tlusté knihy" a když nějaká ovce odbočí z cesty, tak je svým pastevcem tvrdě ztrestána. Hmm. hezky. Někdy stačí si předstacit obrázek. A kdy své stádo Pjakin stačil vytvořit? za ty tři roky, které uběhly mezi kladným a záporným hodnocením?. Já zde ještě nechám odkaz na fragment zápisky, kterou musel VP SSSR předčasně zveřejnit na vyslovenou žádost slovenského konceptuála o 10 dní dříve, než celek. To je teprve počteníčko, kde jak se říká slova mluví samy za sebe.https://www.vodaspb.ru/index.php?dn=down&to=open&id=521

Vráťme se ještě k "našemu" Vojtěnkovovi a jeho pamfletu "Proč chcípla KOBa?", kde rozvijí myšlenku nutnosti vytvoření struktury v KSB:

"Proto, po zasetí a vyklíčení výhonků KOBy ve společnosti, bylo třeba začít vytvářet strukturu.Vytřídit kazatelé, kteří káží na základě KOBy.Jedním dát požehnání a vysvětlut, co a jak hovořit a v jakém se držet korytě. .Jiné umlčet a zakázat třeštět jménem KOBy.Kroužky také protřídit a mezi jejími vedoucími provést odběr. Dokonce není třeba jezdit po celé zemí, stačí je sebrat na jednom místě.V Pětěrburgu nebo Moskvě.A taktéž dostat hodnocení od lidí přes internet. A národ by poslouchal, protože kobovci, jako ostatní,. jsou stejné ovce které vnímají autoritám. Ačkoli příznivci KOBy se domnívají, že jsou chytřejší."

Takže, co vlastně navrhuje Vojtěnkov? - Vytvoření struktury na způsob řadu. Jak se po tom máme koukat na práci VP SSSR "O etice a její roli v životě", kde se zavádí nový pojem "mafie", jakozpůsob komunikace lidí- nositelů zájmů - a jejích činnost v realizaci zájmů na základě:Dinamického přerozdělování povinností, podmíněného skutečnostmi, faktickými znalostmi a zručnosti účatníků, jejích potenciálem, etikou, zahrnující do sebe připravenost delat pro systém, co je nutné. dinamického zapojení nových a vyloučení dřívějších účastníků a pretendentů systémem, podmíněného skutečnostmi, faktickými znalostmi a zručnosti účatníků, jejích potenciálem, etikou,neexistence nebo minimum dokumentace, standardní formy které jsou málokdy zadány a určeny současnými potřeby a možnostmi účastníků.https://www.vodaspb.ru/index.php?dn=down&to=open&id=510

Jak sám Veličko vysvětluje, proč zavádí nový pojem "mafie" do KSB?Slovo „mafie“ se v textu práce používá i proto, že většinou lidí je vnímáno automaticky-intuitivně ve smyslu principů, na základě kterých se ve společnosti budují sociální struktury s dynamickým přerozdělováním pravomocí, povinností a zdrojů, a slovo „soubornost“ za prvé vyžaduje vysvětlení na mnoho stránek, a za druhé, v jevu soubornosti se realizují tytéž principy realizace činnosti na základě dynamického přerozdělování pravomocí, povinností a zdrojů, jako i v „mafiích“, s jednou výjimkou, o které už byla řeč dříve – soubornost vytvářejí lidé přebývající v lidském typu psychiky v procesu kolektivní činnosti v interakci s okolním prostředím;http://leva-net.webnode.cz/products/o-cinnosti-fondu-konceptualnich-technologii-altaj-po-18-cervnu-2018/Jestli slovo je kódem (klíčem) k obrazu, tak ve mně a domnívám se, že i ve většině, slovo "mafie" automaticky nevytvoří obraz struktury s dinamickým přerozdělováním pravomoci, povinnosti a zdrojů tj. pocitově neutrální obraz, ale negativní obraz kriminální struktury s hierarchickým uspořádáním. Jak se slovo v nás ozve, jaké pocity vyvolá v souvislosti s našimi kulturními zvyklostmi, takový bude náš vztah k němu á priori. Jestli Veličko napíše, že mafie je skoro totéž, co "sobornost", tak i kdyby o tom napsal traktáty a vynadal mi do tupců, kteří nejsou schopní exstragovat smysl, vložený do slova autorem, já jeho výklad nepřijmu.Co nám říká akademický slovník o slově "mafie"?Mafia ( ital . ) - zločinecká komunita , která se zformovala na Sicílii ve druhé polovině 19. století a následně rozšířila svou činnost na velká , ekonomicky rozvinutá města ve Spojených státech a některých dalších zemích . Jde o sdružení („ rodina “) zločineckých skupin, které mají společnou organizaci , strukturu a kodex chování ( omerta ). Každá skupina " pracuje ", vyžaduje ůvypalné" , na určitém území: v oblasti velkého města , v malém městě nebo v celém regionu země .

V současné době , termín „ mafie “ je často používán jako zobecnění pro označení jakékoliv etnické kriminální skupiny , zcela nebo částečně opakující organizaci a strukturu sicilské mafie Cosa Nostra ( např. , Působí také v Itálii - Kamorra , Ndrangeta a Sacred Crown Unita ;Mexické mafie , irská mafie , a jiní .).

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/299355

Každý, kdo uslyší slovo "mafie" si představí přiblížně to, o čem píše ruský akademický slovník, přitom ten pojem může rozšířit o politickou, vědeckou, soudní atd. mafií. Ale jedno zůstane společné - negativní pocitové zabarvení. Jak se v srdci ozve...

Zaznobin, 1999, Čeljabinsk, 2:27:36

https://www.youtube.com/watch?v=F5IO6Ong37g

“Сидим на Кондратьевских чтениях… Обнимаю демонстративно за плечи (Абалкина). Вот товарищу Кузнецову нужно дать слово… Нет сейчас нужно дать слово. А вот это надо читать, если вы это не прочитаете, я НЕ гарантирую (неразборчиво) вам вашей безопасности. Потому, что я не представитель какой-то мафии, Я ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ВЛАСТИ.

Sedíme na Kondratjevských čteních...Demonstrativně objímám ramena (Abalkina). Tady je třeba dát slovo Kuzněcovovi...Ne, teď mu musíte dát slovo. Já negarantuji (nesrozumtelně) vám vaší bezpečnost. Protože nejsem představitelem nějaké mafie. JSEM PŘEDSTAVITELEM KONCEPTUÁLNÍ MOCI".

Znamená to, že už v roce 1999 mezi představiteli VP SSSR byl prodiskutován pojem "mafie" a bylo jednoznačné pochopení, že tento pojem je nepoužitelný ke skupině VP SSSR a ke stejně smyšlejícím lidem v konceptuálním hnutí.

O "mafií" ještě bude řeč v pokračování, teď bych chtěl shrnout manévr "Proč chcípla KOBa?" s Vojtěnkovem.

Manévr byl uskutečněn přesně na den, měsíc po zatčení Jefimova. Ta data 15.11 a 15.12. mají určitou vypovídací hodnotu.

Manévru se účastnil Veličko na konci videa. Kdo z nich byl objektem a kdo subjektem v tomto manévru?

Mohlo jít o ohlašení změny kurzu v koncepci. Mohlo jít o vzkaz od někoho, který ozřejmil Vojtěnkov Veličkovi, shoda s datem arestu Jefimova by tomu napovídala. Nebo to mohl být testovací balónek na přípravenost konceptuálního prostředí k jinému manévru.

Kdyby Veličko se nenechal natočit na konci tohoto videa, projev Vojtěnkova by sice vzbudil nevoli, ale rychle by se na něj zapomnělo. Jenže někdo potřeboval, aby to video shlédlo co nejvíce lidí a aby se o něm mluvilo, co nejdéle. A aby vyvolalo co nejvíce emocí, proto ten dehonestační jazyk a rádoby nesmyslná doporučení. Rádoby, protože, jak vidím, ta doporučení už se realizují.

Veličko na konci videa příliš často mrká, i když se snaží působit bodře. Vojtěnkov při setkání s Veličkem ze začátku je hodně nejistý. Komentář Velička k projevu je ve smyslu - Každý může říct svůj názor na KSB a VP SSSR, vše bude dobré, s Artjomem budeme i nadále spolupracovat.

Umí si někdo představit, že by se podobné frašky zúčastnil Zaznobin? Já ne...

Jsem dalek od mysli, že vše se seběhlo samo sebou. Vojtěnkov sám vymyslil pamflet, jeho název, sám načasoval jeho zveřejnění a Veličko jen tak, z plezíru se toho zúčastnil. Obzvlášť, když vezmu do úvahy obsah toho pamfletu a to, co následovalo po něm v konceptuálním hnutí.

Pokračování příště...

V tomto vstupu vám předložím rozbor manévru "mafie" z pohledu DVTR, který jsem našel na konceptuálních stránkách: https://mediamera.ru/post/31059

Rozbor je částečně upraven a zkrácen. Autorem je nick HUMAN

Nyní rozeberme „manévr s mafií“, nikoli z pohledu domněnek skupiny lidí „O etice“, nebo „Základy sociologie“, protože mluvit o etice v nepřátelské prostředí není něco, co nedává smysl, ale prostě život ohrožující...A sociologii jako vědu zatím nepotřebujeme, protože víme, že stávající společnost byla vytvořena podle biblického konceptu a se spravedlivou „sociologikou“ nás tam nikdo neposlouchá, ale přejděme k DVTR (teorie řízení), která funguje v jakémkoli prostředí !

Není to proto, že bych nerespektoval výše uvedená díla a práci těch, kteří je vytvořili, ale proto, že musíte použít tu nejúčinnější zbraň a nezabývat se iluzemi řízení ...

Co tedy znamená řídicí manévr „zavedení nového pojmu “ mafie „ **do biblického konceptuálního sociálního prostředí?

Definujme faktor konceptiálního prostředí:

 1. slušné a čestné lidi, kteří přijali KOB jako ideál .
 2. většina konceptuálů postrádá dovednosti skutečného řízení v sociálním prostředí biblického konceptu3.kvůli obtížnému vnímání DVTR mnozí začínají své studium materiálů VP SSSR jinými, srozumitelnějšími díly
 3. každý, kdo nezačal studovat s DVTR, má ideál (vektor cílů ), ale neví, jak se k němu "dostat"
 4. protože neznají DVTR, používají pro dosažení vektora cílu nástroje, techniky, které jim byly vštěpovány od narození při pobytu ve společnosti „biblického konceptu“
 5. použití existujících řídicích technik (sdělování informací, pamatujte, že řízení je informační proces), nutí konceptuály, kteří nestudovali DVTR, učinit morální volbu, protože KSB vyžaduje lidské vztahy a biblické řídicí techniky existující ve společnosti říkají, že v k dosažení hlavního cíle „ lze použít vše“
 6. V „boji proti sobě samotnému“ mnoha konceptuálům zůstává volba „lze použit vše“, protože až „dosáhneme lidskosti, začneme si žít“, čímž se vynuluje, zničí se sám jejich původní vektor cílu: dosáhnout lidského typu psychiky na planetě Země...
 7. Ti, kteří aktivně „dosahují lidskosti“ (agresivní chování v životě a na internetu), si sami nevšimnou, jak se stávají fanatiky posedlými "fixní" myšlenkou/ideí, samotným procesem, a de facto se stávají „psycho-trockisty“ . ..

Přejdeme k manévru new VP SSSR „mafie jako nová forma sociálního zřízení“.

Začnu tedy příkladem, abyste pochopili, co lze a co nelze dělat při řízení v sociálních supersystémech.

Říkám vám tedy a píšu vám: 让 我们 明天 去 圣彼得堡 的 掩 ble 车间 (Ràng wǒmen míngtiān qù shèngbǐdébǎo de yǎntǐ chējiān), rozumíte tomu, co jsem řekl?

Nemůžete mi rozumět, pokud nebudete mluvit a číst zjednodušenou čínštinu!

O čem mluví tento příklad?O tom, že pro řízení v sociálním prostředí potřebujete používat zvukové a psané kódování PŘIJATÉ v tomto prostředí a osvojené ještě před vaším manévrem , jinak vám nikdo nebude rozumět a nebude provádět vaše řízení !!!

Co znamená manévr "mafie" v prostředí, kde před vaším manévrem již existovaly stabilní představy o tomto verbálním a zvukovém kódu, který má dva účely:

 1. dát nové pojmy pro tento termín;
 2. přimět lidi (protože staronový termín má pozitivní emocionální zabarvení) k vytváření mafií a ... být tolerantnější k existujícím zločineckým mafiím ...

Nyní prozkoumáme faktory životního prostředí při zavádění nového pojmu do stávajícího konceptiálního prostředí.


Prostředí, čestných a slušných lidí, je rozděleno do dvou podmíněných skupin: „přijato“ a „nepřijato“ ...


Nebudeme mluvit o vektoru cíle VP SSSR (do roku 2018 ), tj. o dosažení lidského typu psychiky na planetě , protože skupina VP SSSR už není homogenní a tráví svůj volný čas tím, že, "likviduje“ nesouhlasné a ... veškerou energii konceptuální společnosti vytvořenou Zaznobinem splachuje do záchodu!


Kromě toho o polovinu se snižuje „kritická masa“ konceptuální společnosti! Ti, kteří studovali DVTR, vědí, že v sociálním prostředí fungují POUZE statistické zákony (zákonitosti) a teprve po dosažení "kritického množství“ se spouští automatická synchronizace...


Nebudeme se zde bavit o dobře míněných radách typu "vidíš, jak se dva psi perou - obejdi" atp. pro nové účastníky konceptuálního hnutí, kteří se právě seznámili s díly VP SSSR a mají ještě nezralý ideální pohled na hnutí.


A pokud vezmeme do úvahy psycho-trockismus (definovali jsme ho jako skutečný faktor v konceptuálním prostředí mezi fanatiky), který nikam nezmizel, na odkazu Zaznobina můžeme narýsovat tlustý kříž ... pouze a díky jedinému manévru !!!!


Může někdo něco namítnout?


Ano, mimochodem, tento manévr není v historii novinkou a nazývá se „Babylonská věž“. Nebo když si vzpomeneme na starořeckou mytologii a Jásona , kde mu radila starověká arménská princezna, jak se vypořádat s „novými výhonky“ z dračích zubů, tomu se říká "hoď kamenem, jakmile semena vzejdou" (konceptuální semena) ... ( zde je video na toto téma , od 11. minuty)


https://www.youtube.com/watch?v=j7KTbPcn1uU


Shrnutí.


A teď si odpovězte na otázku, ten, kdo napsal poznámku o mafii, četl DVTR?! Je to z neznalosti materiálů, pod značkou (VP SSSR) kterých vystupuješ , nebo ze zlého úmyslu?!


Záměrem ale není kohokoli odhalovat. Přejděte do druhé fáze konceptuálního myšlení, odmítněte idoly, přemýšlejte hlavou ..., i když je to nezvyklé, ... a konečně si nastudujte DVTR !!!


Matouš 12:25 B21
Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: „Každé království rozděleno samo proti sobě zpustne a žádné město nebo dům rozdělený proti sobě neobstojí".


P.S. Autor po tomto textu doplnil svůj rozbor mimo jiné ještě o věci právního charakteru.
V minulosti se nejednou stálo, že materiály KSB byly předmětem šetření na "extremismus". Některé z ních byly zakázány kvůli banálním věcem.
Autor klade otázku, jestli při případném soudním přelíčení Veličko bude schopen obhájit svoje pojetí termínu "mafie", jako neutrální a dokáže přesvědčit soudce, že nenabádá k extremismu?


Posledný príspevok od Joe JumperUp  ·  12. 1. 2022 o 20:41
307
0

https://politikus.ru/events/139795-sebastyan-vilar-rodriges-evropa-umerla.html


Sebastian Vilar Rodriguez: «Evropa zemřela»


Článek byl publikován v jednom z celostátních španělských deníků. Sebastian Vilar Rodriguez, známý španělský spisovatel: Šel jsem po ulici v Barceloně a najednou jsem pro sebe odhalil děsivou skutečnost: Evropa zemřela!.. Zemřela v Aschwitzu!.. Zemřela
v Osvětimi!..


Zavraždili jsme 20 milionů sovětských občanů a nahradili je dvaceti miliony muslimů… V Aschwitzu jsme spálili svou kulturu, myšlení, tvůrčí potenciál, talent… Poškodili jsme národ, který stvořil veliké a obdivuhodné lidi, přetvářející svět…


Přínos těchto lidí je cítit ve všech oblastech života: ve vědě, umění, mezinárodním obchodu, ale především – v tom, že právě oni darovali světu pojem „svědomí“.


A tu, pod maskou tolerance, přejíce si dokázat sami sobě, že jsme se vyléčili z viru(su) rasové nenávisti, - jsme otevřeli dveře (vrata) dvaceti milionům muslimů, kteří k nám přinesli hloupost a nevědomost (neznalost), náboženský radikalismus a netoleranci, zločinnost a chudobu, vyvolané (způsobené) přáním nepracovat a zajistit (tak) důstojné bytí (existenci) svých rodin…


Oni změnili překrásná města Španělska v (sou)část třetího světa, tonoucí ve špíně (blátě)a zločinnosti. Usazují se v bytech, poskytnutých bezplatně vládou a ve zdech (stěnách) těchto bytů vytvářejí plány, jak zabít a zničit naivní „vlastníky“ (hospodáře)…


Tímto způsobem, k našemu neštěstí, jsme vyměnili kulturu za fanatickou nenávist, dar tvořivosti za dar ničení (destrukce), inteligenci za zaostalost a primitivní předsudky…


Vyměnili jsme mírumilovnost Rusů, jejich vlastnost (schopnost) postarat se o normální budoucnost pro své děti, jeho úporné (těsné) sepětí se životem, který se považuje (pokládá) za svatý a nedotknutelný, za ty, kdo hledají smrt, za lidi, kteří přejí smrt sobě i druhým, našim dětem i svým dětem.


Jakou hroznou chybu jsi udělala, nešťastná Evropo!.. Nedávno byla v Anglii vyňata zmínka o Holokaustu ze školních (učebních) programů pod záminkou, že to „uráží“ muslimské obyvatelstvo, které tvrdí, že této Katastrofy nikdy nebylo…


To je krutá předzvěst té hrůzy, která postupně ovládá (zachvacuje) svět, hrozivé svědectví (právě) té lehkosti, se kterou se země (státy) před ní ( před touto hrůzou) vzdávají.


Tento článek vydávám (píšu) s cílem vytvoření řetízku (nitky) paměti. Vzpomínky na 20 milionů sovětských občanů, 10 milionů křesťanů, 1900 knězů, zavražděných, umučených, znásilněných, upálených, zemřelých hladem a zlikvidovaných fašisty!..


Právě teď, více než kdy jindy, je krajně nevyhnutelné udělat vše (pro to), aby svět nikdy na toto nezapomněl, aby si (na)vždy připomněl oběť (přínos) sovětského lidu při osvobození Evropy od fašizmu.


1.2k
26
Joe JumperUp zverejnil(a) 5. 1. 2022 o 23:35

Мистика


Из словаря В.И.Даля:


МИ́СТИКА ж. ученье о таинственном, загадочном, сверхъестественном, о сокрытом, иносказательном смысле и значении ученья и обрядов веры. Мисти́ческий, мисти́чный, сокровенный, скрытый, таинственный, темно иносказательный. Мистици́зм м. ученье, убеждение, понятия или наклонность к таинственному толкованию и обрядливости. Ми́стик м. предавшийся мистике, мистицизму. Мистифи́ровать кого, дурачить, тешиться обманом, вводить в длительное заблуждение, для одной забавы. Мистифика́ция ж. шуточный обман или содержание человека в забавной и длительной ошибке. Мисте́рия ж. таинственный обряд языческой веры; || зрелище, представление из Ветхого Завета, духовная драма.


http://wiki.kob.su/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Mystika


nauka o tajemném, záhadném, nadpřirozeném, o skrytém alegorickém smyslu a významu učení (nauky) a obřadních rituálech (náboženských obřadech, obřadech víry).


Mystický - pramenící z mýtu, zastřený, skrytý, utajený, temně (nezřetelně) alegorický.


Mysticismus – učení, přesvědčení, chápání nebo sklon (tíhnutí) k tajemnému vykládání (výkladu) a obřadnosti (rituálu).


Mystik – propadnuvší mystice, mysticismu.


Mystifikovat - někoho oblbovat, bavit se podváděním (klamem), dlouhodobě uvádět v omyl, jen tak pro zábavu.


Mystifikace – žertovný podvod nebo udržování člověka v zábavné a déletrvající nepravdě.


Mysterium – tajemný obřad pohanské víry; podívaná, představení ze Starého zákona, duchovní drama.


Posledný príspevok od anna8  ·  10. 1. 2022 o 10:02
504
3
Joe JumperUp zverejnil(a) 5. 1. 2022 o 17:26

Opět jsem dlouho váhal, do které kategorie příspěvek zařadit. Jelikož se nejedná jen o problém ČR, zvolil jsem takto.
Můj osobní názor je takový, že zde ((a nejen) v ČR) máme fašismus minimálně od r. 1989. Ale v posledních dvou letech si toho museli všimnout i méně chápaví.
Perverzní režim, cítící svou neudržitelnost, začíná jednat zkratkovitě a začíná dělat čím dál víc přešlapů. Za nacistické verze fašismu v letech 1939 - 1945 v této fázi agónie vzrostl počet poprav a internací v koncentračních táborech. Současná učesaná a vytlemená forma fašismu, která likviduje odpůrce "pouze" společensky a ekonomicky, už ale nějakou dobu také celkem nepozorovaně sahá ke krajním prostředkům.
Ve vyhledávači (např. zde https://www.google.com/search?client=ubuntu&hs=dxW&channel=fs&sxsrf=AOaemvK_AjrNOsYaD03cI_XYgOFyLlhptQ:1641397473933&q=st%C3%ADh%C3%A1n%C3%AD+terorismus+donbas&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiaoPmK-pr1AhUaRvEDHQtyBScQBSgAegQIARA2&biw=1848&bih=909&dpr=1) lze nalézt počet už možná dosahující řádu desítek případů, kdy jsou SOUDY DEMOKRATICKÉ ZEMĚ STÍHÁNI BOJOVNÍCI PROTI FAŠISMU v jeho nejhorší podobě.
V čem je rozdíl mezi těmito lidmi a interbrigadisty ve Španělsku, bojujících proti fašismu ve španělské občanské válce ve 30.letech 20.století?
Ústava je v každém státě zákonnou normou nejvyšší právní síly, tzn. že žádný zákon s ní nemůže být v rozporu. Nedílnou součástí současné Ústavy ČR je Listina základních práv a svobod.
https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
Doporučuji pozorně přečíst celou, ale určitě alespoň po článek 23.


V čem tu žijeme a jaké jsou legální možnosti určitě každý vyvodí sám.


Posledný príspevok od Joe JumperUp  ·  8. 1. 2022 o 12:01
8.4k
157
Sin Le Noble zverejnil(a) 3. 12. 2021 o 22:02

Rád bych zde vytvořil prostor spolupráce mezi všemi, které spojuje Láska k životu. Energie, kterou dáš se ti vrátí, proto při vkládání příspěvků pamatujte na pravidlo opičí pracky, raději dávat od srdce než se vadit.


Kino, Film, Divadlo, Poezie, Obrázek, příběh, cokoliv v čem vidíte Radostné tvoření napříč časem.


Vlákno zakládám jako protiváhu pohledu na současný svět, který je daleko větší, radostnější. My sami rozhodujeme, jaké energie na sebe necháme působit.
Člověk je z velké části vodou, paměť vody na sebe váže informace, mění strukturu, dobré, zlé, nesoudí, přijme co do ní vložíš. Obrázky zmrzlých krystalů vystavených různým energiím ukazují sílu slov, myšlenek, emocí.
Kdo si přeje mít v těle nasranou vodu?


Na úvod vkládám český film, Až přijde kocour.
Jana Wericha a jeho nestárnoucí mistrovské volání energie Lásky.


Na řadu přijde Člověk Jaroslav Dušek, zpívat občas bude miláček publika Daniel Landa a další hosté, možná přijde i kouzelník a budou i zuby.


Veselé vánoce 2021
1.


Až přijde kocour
Československo Keď príde kocúr
Komedie / Podobenství
Československo, 1963, 101 min
https://online.sktorrent.eu/video/18510/a%C5%BE-p%C5%99ijde-kocour

Jan Werich a Vlastimil Brodský v magické pohádce o tom, co bylo i nebylo, ale zejména o tom, co by mělo být.
Dnes již legendární český film Až přijde kocour režiséra Vojtěcha Jasného z roku 1963, v němž hlavní dvojroli nenapodobitelným způsobem ztvárnil Jan Werich, je moderní pohádkou pro dospělé. Její děj se odehrává v malém městečku, které jakoby samo bylo z pohádkové říše. Přijíždí sem kouzelník s krásnou dívkou Dianou a kouzelným kocourem. Kocour má na očích brýle a když mu je někdo sejme, lidé se pod jeho pohledem zbarví podle svých charakterů a skutků. Lháři a farizejové zfialovějí, zloději zešedivějí, nevěrnice a nevěrníci zežloutnou – a zamilovaní zčervenají jako vlčí mák. Je jasné, že kocoura mají rádi jen ti poslední. A samozřejmě – děti...
z komentářů:
TOP 10 Českého filmu alespoň pro mě. A s následujícím filmem Všichni dobří rodáci určitě to NEJ od tohoto režiséra. Mimochodem na scénáři k filmu se podílel krom teda dialogů (Jan Werich) i Jiří Brdečka známý výtvarník a scénárista. Idea této pohádkové féerie se satirickým ostřím se dá vyjádřit větou, že vycpaní ptáci nelétají a že nejkrásnější myšlenky dovedou zlí, malicherní a hloupí lidé oškubat na jejich prospěchářskou podstatu. A samozřejmě bych také vyzdvihl nezapomenutelný herecký výkon mistra Jana Wericha který v tomto filmu ztvárnil dvojroli, a to sice mistra věžníka Olivu/ a cizince kouzelníka, společně se svým kocourem který zbarvuje svým pohledem lidi podle jejich vlastností. Takže abych to nějak shrnul k jednomu ucelenému závěru: téměř za všechny herecké výkony, za barvitost, poetičnost, zvláštní pohádkovou náladu, za píseň Život je jen náhoda (Werich, Brodský), a ostrou společenskou satiru a v ne poslední řadě pak také za krásné městečko Telč kde se film natáčel, tak nemůžu dát tomuto filmu jinou známku než za 5*. Trvalá a mimořádná hodnota, oceněna tehdy mnoha významnými cenami i když už trochu provařená časem, ale stále neztrácející nic na své kráse a malebnosti
https://www.csfd.cz/film/4754-az-prijde-kocour/prehled/


Posledný príspevok od jardob  ·  6. 1. 2022 o 20:31
285
4

Uspořádání (nastavení) psychiky


http://wiki.kob.su/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B8


V kontextu (rámci) Dostatečně všeobecné teorie řízení je uspořádání psychiky přesným (jednoznačným) pojmem (termínem). Je zjevné, že instinkty a rozum, stejně jako intuice, jsou projevy různých hierarchických soustav (posloupností) v uspořádání (organizaci) chování člověka na základě jeho psychické činnosti, které se v ní (psychické činnosti) zároveň projevují.


Typy uspořádání psychiky
Podle našeho názoru:


 • pro lidské uspořádání psychiky (Člověk) je normální, jestliže vrozené reflexy a instinkty jsou základem (osnovou) na kterém se utváří rozumné chování; je normální, když intuice poskytuje (postupuje, propouští) informaci, kterou je možné pochopit prostřednictvím intelektuální činnosti. To znamená, že pro lidské uspořádání psychiky je normální, když v jeho žebříčku (hierarchii) je intuice výše než rozum, rozum výše než instinkty, a všechny (tyto složky) zajišťují existenci člověka v souladu s biosférou, Zemí, Vesmírem (Kosmem) a Bohem.

Nicméně, dosti často je možno vidět, jak se rozum stane nevolníkem a slouží (obsluhuje)živočišným (zvířecím) instinktům člověka; jak hodnotící (posuzující) činnost sama sebe povýší (přecení) a pokouší se odmítnout intuitivní hodnocení, nebo dokonce úplně vytěsní intuici z psychiky; jak se všechny společně (složky) pokouší odmítat Vyšší záměr, v důsledku čehož se stanou obětmi nepřekonatelné omezenosti a posedlosti, které nedokážou překonat, což nachází své vyjádření (ztělesnění) v

 • nelidském uspořádání psychiky, které v závislosti na organizaci složek (komponent) psychiky jedince (individua) může být několika druhů:Pokud rozum odmítá intuici nebo slouží – jako nevolník – instinktům, tak to není lidské, nýbrž

 • zvířecí uspořádání psychiky. Přitom je nutno mít na zřeteli, že i při zvířecím uspořádání psychiky může být intelekt vysoce rozvinutý a jeho nositel může být vynikajícím profesionálem v tom či jiném oboru civilizační činnosti/pozn.1)/ (včetně magie), ve skutečnosti však není člověkem.

Stejně tak uspořádání psychiky

 • biorobot (zombie) se liší od lidského (uspořádání) tím, že se v chování vytrácí svoboda nakládání (zacházení) s informací, v důsledku čehož jedinec autonomně (samostatně) plní program/2)/ chování (autonomní robot-automat) nebo není schopen zamezit (zabránit) aktivizaci svých vlastních návyků z vnějšku, tzn. jinými (lidmi) podle jejich libovůle (dálkově (distančně) ovládaný robot). Krom toho, zombírující (znevolňující) programy mohou být hierarchicky významnější v chování jedince, než vrozené instinkty, v důsledku čehož, z jedné strany, v některých situacích zombie nedává průchod instiktivně-zvířecím reakcím na podněty a vypadá (působí, budí dojem) jako člověk, na rozdíl od nositelů zvířecího uspořádání psychiky, kteří se ani nepokoušejí držet na uzdě (zadržovat) zvířecí prazáklad; z druhé strany je možný konflikt v psychice zombie mezi instinktivními a zombírujícími programy chování, stejně jako mezi různými zombírujícími programy.

Démonické osobnosti, disponujíce vědomým či nevědomým přehnaným sebehodnocením a jsouce nositeli zvířecího nebo zombie uspořádání psychiky, nebo setrvávajíce ve svévoli individualizmu, osvobodivšího se z područí (otroctví) instinktů a zombírujících programů, vytvářejí agresivně-parazitický individualizmus s nároky na nadlidskou váženost v lidské společnosti. To znamená, že v základech

 • démonického typu psychiky leží nelidské uspořádání psychiky těch, komu je Shůry dáno být lidmi.

Vzdělání a uspořádání psychiky

Také je třeba chápat, že vzdělání (jako vše v životě lidí) má mravně (morálně) podmíněný charakter, avšak při jakékoliv variantě mravnosti a etické orientace člověka je vzdělání bez zdokonalování (po)citu (smyslu) pro míru nesmyslné (neúčelné), neboť nedovoluje sladit již osvojené znalosti a návyky s právě probíhajícími ději, což dělá nemožným řízení, dokonce i v běžně (standardně), beze škod řešitelných situacích. Kromě toho, vzdělání – jako osvojené znalosti a návyky – je pouze „připojené“ (přidané) k uspořádání psychiky, následkem čehož při (pře)vládnutí zvířecích instinktů nad ostatními složkami psychiky (rozumem, intuicí a dalšími) je vzdělaný člověk svou strukturou (organizací) chování nerozlišitelný od vydrezůrovaného (vycvičeného) zvířete.

Takže, za těchto podmínek (předpokladů) můžeme hovořit o čtyřech typech uspořádání psychiky lidí:

 • zvířecím (prioritou je zabezpečování instinktivních (pudových) potřeb);

 • zombie-biorobot (prioritou je automatické vyplňování kulturních programů, vložených (zavedených) do psychiky);

 • démonický (kontrola instinktů a kulturních programů s prioritou v sebeuspokojení jakkoliv vysokých osobních ambicí);

 • lidský (mozaikové bohocentrické vnímání světa jako základ pro harmonické přijmutí (smíření se) instinktivních potřeb, uvědomivších si a smysluplných kulturních programů, intuitivně získaných informací).


Zvířecí, zombie-biorobot a démonický typ uspořádání psychiky jsou v podstatě pouze různými modifikacemi nelidského typu uspořádání psychiky.
Je třeba také chápat, že rozdělení na typy uspořádání psychiky má do jisté míry podmíněný charakter, neboť jedna a ta samá osobnost může současně vykazovat známky různých typů uspořádání psychiky, mohou se dokonce projevovat v chování jednoho a téhož člověka v průběhu jednoho dne.


Komplexním (stěžejním) světonázorovým cílem Koncepce (vše)Obecné Bezpečnosti je dosažení stabilního lidského typu uspořádání psychiky.


Poznámky:


1) Jinými slovy, i když lidská důstojnost není možná bez profesionalizmu toho či jiného druhu společensky prospěšné činnosti, není to právě profesionalismus, čím je tato důstojnost vyjádřena. Hodně často se stává, že vysoce postavený profesionál není člověkem, ale pouze přívěskem své pracovní pozice. Nebo např. ten, který poučuje ostatní o lidských právech a humanizmu, nic jiného dělat neumí a nechce, z jistých důvodů také není člověkem.


2) Může být i vícevariantní; nebo se může jednat o jemu (biorobotu) dostupné fragmenty programů, které jako celky náleží kolektivnímu nevědomí.


Posledný príspevok od Joe JumperUp  ·  29. 12. 2021 o 11:13
2.5k
31

Rozhodl jsem se, že přenesu část diskuze a pokračování do samostatného vlákna, aby materiály, které zde zveřejním, nezapadly a téma se mohlo doplňovat.


Jura11
"Když začal spor VP SSSR x Pjakin, tak jsem doufal, že to spěje právě k tomuto - vytvoření druhého konceptuálního centra. Ty střípky, co jsem se nyní dozvěděl však minimálně vypovídají spíše o rozkolu v konceptuálním hnutí, než tvorbě této nové kvality. Ale třeba to jsou jen porodní bolesti."


Dobrá poznámka.
Po smrtí Zaznobina v Peterburgu se konala konference - Peterburžský konceptuálný fórum (1.-2.9. 2018 )
Na tomto fóru, kam z různých konců Ruska přijeli příznivci a lidé činní v KSB, vystoupil Pjakin online, od 1:40:20
https://www.youtube.com/watch?v=1YmlF_VzSTk&list=PLPLXiLuGDc5wtu_S4_lwXxp7fdrwO2idc&index=3


Něco z jeho vystoupení ocituji ( zvuk je hodně špatný, dokonce já jsem měl problém s pochopením některých slov. Ale bylo jích jen pár, proto na smysl poslání neměly vliv)


Po pozdravu účastníkům fóra, Pjjakin řekl toto:


"Dokud byl naživu Vladimir Michajlovič (Zaznobin), bodem koncentrace, bodem rozpracování všech teoretických poslaní byl on.
Dnes tato konference je nezbytně nutným krokem ve věci dalšího šíření KSB a dalšího rozpracování teorie KSB."
(Dále následuje poděkování organizátorům fóra.)
"Protože teď je konference jediným místem, kde se můžeme setkávat v takovém formátu, který dovoluje vypracovávat další rozvoj teorie. Existuje taková fráze, která ne úplně přesně byla přeložená od Marxe: "idea, která ovládla masy, se stává materiální sílou". Ale Marx v tom nemá pravdu. Správně má znít - masy, které obládly teorii se stávají materiální sílou.
Marxistický přístup vychází z toho, že lidé nedosáhli úrovně Člověk. Nemohou vypracovat něco svého a šířit to v masách, aplikovat to ve svém společenském životě.
Ve skutečnosti, každý člověk je individualita a dle míry svého rozvoje musí se přibližovat k lidskému stavu psychiky. A v souvislosti s tím, člověk není to, co do něho bylo vloženo (podle Marxe). Vložili do hlavy jednu ideu a on s ní chodí. Každý člověk musí získat a přijmout nějaké teoretické vědomosti, které mu budou pomáhat v životě.
Právě dnes, tato konference musí řešit tento úkol. Kde jsme všichni můžeme se setkávat, mluvit k teoretickým tématům, v přátelské besedě sjednocovat své teoretické pozice.
A právě toto bude základem dalšího rozvoje koncepce sociální bezpečnosti. V tomto smyslu vidím, že konference musí probíhat každoročně"...
"Až lidé pochopí teorii, budeme nucení vcházet do procesů řízení na místech a rozsahu celé společnosti. To je realita. A zde každý člověk v rámci existujících možnosti může aplikovat svoje znalosti KSB. Z toho absolutně nevyplyvá, že tato činnost musí být koordinována z jednoho centra"...
Právě takovým způsobem my rozšíříme koncepci. Právě takovým způsobem vstupovat do všech procesů - používat svoje teoretické znalosti a pamatovat si - nejsme spoutaní časem. My se zabýváme činnosti, která formuje čas. A na tom, jak my budeme pracovat každý na svém místě, budeme šířit a rozpracovávat teorii, bude záviset míra budoucích událostí a bezkrizový vývoj budoucího života"...
"A bodem koordinace, teoretického sjednocení se má stát tato konference".


Otázky do pléna:


měl v úmyslu Pjakin převzít řízení v KSB nebo naopak, měl v úmyslu rozšířit kompetence na vypracování teorii na více regionálních center s tím, že bodem koncentrace, bodem rozpracování všech teoretických poslaní se měl stát kolektivní rozum (soubornost), soustředený na konferenci?


měl v úmyslu Pjakin, jak je mu vytykáno, vejít do kolektivu VP SSSR a obsadit volné místo?


nebo Pjakin navrhoval zcela nový formát tvorby autorského kolektivu VP SSSR, který měl vyloučit hromádění chyb v teorii KSB?


Vidím, že nastala doba se vyjádřit k tomu, co proběhlo v konceptuálním hnutí Ruska. Ale k tomu je potřeba čas na přeložení a zpracování spousty materiálů.
Nicméně, kvůli stále se opakujícím se útokům na Pjakina a množicím se dotazům, které mnohým lidém tlačí na psychiku, vidím, že čas na vytvoření nejednostranného názoru uzrál. Já přidám svůj pohled na věc, někdo mi bude oponovat, někdo mě třeba doplní, a takto společně se dopracujeme k nějakým závěrům.


V příštím svém vstupu uvedu chronologii událostí, které nastaly po této konferencí.


Chronologie událostí, které přivedly ke konfliktu v konceptuálním prostředí:


1. 18.6.2018 smrt V.M. Zaznobina představitele VP SSSR.

2. 22.8.2018 vystoupení V.V. Putina k penzijní reformě.


3. 1.-2.9.2018 PFK (Peterburgský konceptuální fórum).


4. 5.9.2018 Analytická zápiska VP SSSR k penzijní reformě.


5. 7.10. 2018 Otevřený dopis skupina konceptuálních důstojníků námořnictva a dalších složek armády, která se připojila ke skupině konceptuálních soudruhů "O KOB a nejen".


6. 15.11.2018 Vazba Jefimova

7. 15.12. 2018 Vojtenkov + Veličko
"Proč chcípla KOBa?


8. 12.4.2020 Analytická zápiska VP SSSR O činnosti fondu konceptuálních technologií Altaj.


Ostatní (dle nutnosti)


Začnu od 4.bodu, protože ostatní už jsou více- méně známé. Viditelný konflikt mezi Pjakinem a těmi kdo v současné době obsluhuje značku VP SSSR začal po zveřejnění Analytické zápisky k Penzijní reformě. Pjakin v té zápisce vyjevil metodologické chyby a interně upozornil na to současného VP SSSR. Poté, když následovala buď zamítavá reakce bez diskuze nebo žádná, to není podstatné, Pjakin zveřejnil svoje námitky, jak ve videu "otázka-odpověď", tak i na svých stránkách.
https://fct-altai.ru/c/aktual-nyy-kommentariy/nekotoryye-zamechaniya-po-povodu-analiticheskoy-zapiski-vp-sssr-o-tekushchem-momente-no-5-137-sentyabr-2018-goda-2


Měl Pjakin právo se takto chovat nebo neměl, ať si každý zodpoví sám. Podle mně jeho jednání bylo zcela vpořádku. Upozornil na chyby, které podle něho byly zásadní.


Zhruba měsíc po této událostí, která v mediálním prostoru způsobila výbuch negatívu vůči Pjakinovi z řád některých konceptuálů, vychází otevřený dopis konceptuální skupiny důstojníků vojenského námořnístva a jiných druhů vojsk, který jsem zrovna narychlo přeložil, a který je k pochopení celé situace klíčový. Ten dopis doporučuji pozorně přečíst, včetně vysvětlivek.


O KOB a nejen

"Ještě jednou o koncepcí, o svědomí, o cti, nebo o měsíc později jak..."


Od roku 1991 vychází Koncepce společenské bezpečnosti (moderní název) VP SSSR. Do června 2018 byl zástupcem autorského kolektivu VP SSSR Vladimir Michajlovič Zaznobin ...


V.M. Zaznobin nás dočasně opustil ... ale je s námi. Všichni, kdo ho znali, mluvili s ním, pokračují s ním v nevyřčeném a osobním dialogu, „synchronizují hodinky“ i teď... Současníci zatím nejsou schopni objektivně posoudit jeho přínos pro ruskou a světovou kulturu, ale to je na samostatný rozhovor, ke kterému se vrátíme...


V poslední době v konceptuálním a okolo konceptuálním prostředí, na pozadí diskusí o pokusech o přivlastnění autorství, privatizaci KOB a vytěžení hmotných příjmů, došlo k nepochopení samotné podstaty Koncepce.


Rozvíjející se polemika na okraji nepočetných internetových publikací o pochybnostech ohledně příslušnosti některých osob k autorskému kolektivu KOB provázela „vnitrokonceptiální diskuse“ o kvalitě analytiky materiálů vydávaných jménem VP SSSR , což vyvolává u části konceptiální veřejnosti pochybnosti o efektivitě aplikace konceptiální metodologie a dokonce i samotné KOB Jaký materiál je třeba považovat za víceméně konceptiální a odpovídající úrovni VP SSSR, deklarované v letech 1991-2018? Dokud Vladimir Michajlovič byl naživu, takové diskuse nevznikaly. Okolností, které vznikly, vlastně iniciovaly napsání této výzvy.


KOB v archivní podobě tak, jak byla zachována od roku 1991 do 18.06.2018, nelze použít pro jiné účely a nelze jej privatizovat. KOB od VP SSSR vzorce 1991-18.06.2018 je však především teorie. A jakákoliv teorie se váže k typu psychiky jedince a může být použita subjektivně i z hlediska dalšího teoretizování a praktické aplikace.


Za prvé , známe alespoň 7 lidí v Moskvě a Leningradu (po 6. září 1991 opět Petrohrad), kteří se v té či oné míře podíleli na psaní práci VP SSSR v období 1989 až 2018. V této souvislosti bychom vás požádali, abyste spoluautory neobtěžovali, respektive nesváděli některé z nich k výhradnímu autorství. Připomínáme všem, že Koncepce veřejné bezpečnosti se stala majetkem ruské a světové kultury již v roce 1991 a od té doby byla rozvíjena s ohledem na vliv každého, kdo ji četl, propouštěl skrz sebe, začal dle ní žít, komunikovat a diskutovat s autory, svými soudruhy v konceptuálním duchu při hledání správných přístupů k otázkám životního uspořádání. To je síla platformy Zaznobina. Pro mnohé Zaznobin = VPSSSR. A podstata není v jeho osobě. Podstata je v zásadách , které hájil. Kdyby Zaznobin V.M. opravdu viděl kdo může nastoupit na jeho místo, oznámil by nástupce a otevřeně by ho připravil. Zaznobin V.M. však věděl, že by se to nemělo dělat. Konceptiálně mocní si své místo určí sami.


Za druhé, pro ty, kteří se špatně učili své domácí úkoly, bez ohledu na jejich akademické tituly, jejich touhu dotknout se "historie VP SSSR" nebo do ní vstoupit a ještě hůř vydělat si na KOB a VP SSSR, připomínáme osobní odpovědnost a nevyhnutelnou odplatu za to, co bylo činěné neprávem. Všem, kteří se obávají o čistotu konceptuálních řad, doporučujeme, aby se pohodlně usadili v zasedací síni zvané „život“ a v klidu se podívali blíže a pozorněji především sami na sebe. Totéž platí pro ty, kteří jsou obzvláště dobře informovaní, včetně těch, kteří se podílejí na psaní KOB a analytiky. Pouze kombinace zdravé, nepříliš či nezdravé duševní činnosti, nejvyšší, průměrné či zcela nevýznamné úrovně povědomí o získaných pojmových znalostech se skutečně vysokou, průměrnou či nízkou morálkou jedince, a jeho subjektivní schopností k objektivní sebeidentifikaci může být tou mírou, na kterou NHR bere ohled, ale většinou jen dočasu... A takových příkladů je v našem konceptuálním prostředí už dost.


Za třetí, je zde zvláštní otázka autorství materiálů VP SSSR po odchodu představitele skupiny autorů V. Zaznobina, v podstatě vůdce a jeho morálního filtru. Mluvit o tom, že VP SSSR se nezměnil, není korektní. Změnila se materie a tím pádem i informace a míra. VP SSSR se změnil jak z pohledu teorie množin, kdy prvek množiny odešel, tak z hlediska morálky. Správnější by bylo nějakou dobu nepoužívat zkratku VP SSSR, ale označovat všechna nová díla novými symboly, znaky, tedy jinou zkratkou. I v týmu autorů měl každý účastník svou funkci a úkol. Dobrý strojník může vyrůst na úroveň profesionálního stenografa, ale nemůže se stát Ježíšem Kristem, Puškinem, Stalinem, Zaznobinem nebo novým prorokem… Tento titul si musíte zasloužit.


Materiály publikované jménem VP SSSR již vyvolaly diskusi související s odlišnou úrovní analýzy a prezentace těchto materiálů (viz. například materiály otázek a odpovědí Pjakina-Velichka). Bylo to dobré pro konceptuální hnutí? Otázka je řečnická. Je dobře už jen to, že si toho komunita všímá, konceptuální prostředí je zdravé.


Uznat a opravit chyby není složitá záležitost ani pro VP SSSR. A mnozí si pamatují a vědí, kdy V.M. Zaznobin korigoval práci autorského kolektivu v reálném výrobním procesu, případně po chvíli podával vysvětlení, zdůvodnění svého postoje či postoje autorského kolektivu. Neodkazoval, nepřikrýval se ani se neschovával za vývěsní štít Matričné bezpečnosti a Konceptuální moci, která je v podstatě autokratický a její získání leží mimo intrik a volebních procedur.


A protože problematika kvality analýz a obsahu analytických prací vydávaných jménem VP SSSR je na pořadu dne nejen mezi obyvateli Barnaulu, a už vůbec ne v rovině personálu VP SSSR z hlediska jmennovitého seznamu, považovali jsme za nutné promluvit.


Podle našeho názoru by se VP SSSR mohl stát kolektivním obrazem, jako kolektivní STALIN, o kterém nejednou mluvil V. M. Zaznobin, jako o fenoménu sociálního kolektivního vědomí. Odchodem VM Zaznobina se VP SSSR [1] změnil a role autorského kolektivu byla naplněna v plném rozsahu a funkce VP SSSR se proměnila v novou kvalitu. Pokud je někdo v konceptuálním prostředí velmi zaujat hrou na VP SSSR a nezaznamenal reálných transformací, pak je to pouze jeho problém, nikoli však problém VP SSSR jako vyjadřovatele zájmů lidu buď v podobě autorského kolektivu a jeho teoretických výzkumů či kolektivního egregoru Lidové Konceptuální Moci, vyjádřeného jinou formou výkonné funkce VP SSSR. Pokus o kopírování funkce a role V. M. Zaznobina kromě frašky a úsměvů nic jiného nevyvolává.


Na základě obecného pozadí byl rychle organizovaný PKF (Peterburgdký konceptuální fórum) docela předvídatelný. Princip "posvátné místo dlouho nezůstává prázdné", nikdo nezrušil, stejně jako "kdo první vstal toho jsou i pantofle". Nebýt toho „závažného důvodu“ – odchodu našeho kamaráda, soudruha a učitele a k tomu jeho 80. výročí, pak by se PKF pravděpodobně dostalo menší pozornosti. A nejde ani tak o to, kdo organizoval PKF, ale spíše jak? Vysoká účast byla zajištěna „vážným důvodem“ a přispěním celé konceptuální obce v posledních 28-30 letech rozvoje KOB jak v Ruské federaci, tak i ve světě.


Více nás znepokojuje morální stránka organizačních aspektů, a z toho vyplývající „výrobní otázky“:


 • spěch PKF je emocionální impuls; - Putinův příklad „ukvapené“ řeči; nebo - "dobrý" důvod ....? Zazněl názor, že v souvislosti s tragickou ztrátou by bylo lepší nespěchat, vše si promyslet, vyslechnout všechny představitele různých konceptuálních uskupení a společně vytvořit jednotný konceptuální organizační výbor. Ale filtry používané pořadateli jménem nebo pod střechou nově vzniklého VP SSSR však umožnily úspěšně ochránit lokální cíle před nepříliš pohodlnými zpětnými vazbami. A to je pokračování cesty nikam, rozdělení na ty, kteří byli před a jsou po, jako kdysi, Petrohradci a Moskvané, pro strukurní a bezstrukturní metody šíření ... a tak dále, víme probírali;

 • náhlý nástup 2. etapy realizace KOB po odchodu V.M.Zaznobina - on byl jako brzdou (?), nebo první etapa již byla ukončena a potom, jaký je pak rozdíl mezi první a druhou etapou ? Kdo přesně čekal na okamžik, kdy učitel a kamarád odejde, aby oznámil druhou etapu vývoje KOB a pro koho byla smrt autora KOB cílem první etapy? Komu prospívá propojení etap vývoje KOB s tragickým datem 18.06.2018? Možná si myslíte, že celých těch 30 let se všichni zabývali pouze základní vědou a neexistovala žádná Živá voda...

 • přechod na placené kobovské akce s cílem odříznout marginály od elitářů? Kdo jsou marginálové a kdo elitáří? Nebo je to takový způsob přátelského sdružování v příjemném, pozitivním prostředí? Nebráníme se vzájemné pomoci, podpoře a respektu ke spolubojovníkům a podobně smýšlejícím lidem, kteří se spojili na společné platformě KOB. Jsme proti tomu, když "soudruzi" přemýšlejí a rozhodují o zbytku..., "Budete i jíst místo ních...?" Proč tedy organizátoři postavili 50 % svých projevů na propagandě a agitaci nové struktury s pracovním názvem „Koncepce budoucnosti“ a dalších 50 % na vědeckém zdůvodnění své nové organizace?

 • nové přístupy k VVP (Putin) a IVS (Stalin) ;

 • a některé omezující (časem, možnostmí a organizační účastí) organizační momenty.


Co to bylo?


Jde o distancování se od starých morálních zásad a pozic, nebo oni nikdy neexistovaly? Objevily se nové informace, fakta? Nebo opět V. M. Zaznobin potlačil všechny autory svou intelektuální autoritou? Nevšimli jsme si toho, ačkoli mnozí z nás měli vlastní neshody s Michalyčem.


Zbytečná práce - ne, k rozumu je nepřivedeš,


"Konceptuálnější“ jsou tím, že jsou vulgárnější.


Koncepce je pro ně úplný fetiš,


Ale není vlastní jím její Idea.


V průběhu historie vývoje KOB a konceptuálního prostředí byly příklady zrodu jak skutečných konceptuálů, skutečných přívrženců KOB, tak generace konceptuálních vlkodlaků, kteří si dovedně osvojili terminologický aparát a přizpůsobili si KOB pro sebe, pro své soukromé zájmy a motivace, někdy dokonce aniž by měli úctu k čímkoli posvátnému.


VP SSSR je vysokou mírou konceptuálních znalostí a vědomí, úrovní skutečně vysoké morálky, čistého svědomí a vědomé osobní odpovědnosti těch, kteří na sebe vzali právo přinášet lidem POZNÁNÍ, SVĚTLO, DOBRO a LÁSKU. VP SSSR, jehož autorem a představitelem skupiny autorů byl a zůstává Zaznobin Vladimir Michajlovič, splnilňoval tyto požadavky a nejhlubší touhy ruského lidu a ruské civilizace.


Přejeme všem konceptuálům ROZLIŠENÍ a VYSOKOU MÍRU CHÁPÁNÍ.


S úctou k důstojným a chybujícím,


Skupina konceptuálních důstojníků námořnictva a dalších složek armády, která se připojila ke skupině konceptuálních soudruhů.


Máme tu čest!!!


Moskva, 7. října 2018.


V současné době jsme se rozhodli pořádat každoroční akci - "Záznobinských čtení". První akce se může konat v Boldinu v oblasti Nižního Novgorodu. Následné se budou konat v různých městech naší země i světa jako štafetový závod „KOB chodí po planetě“ na soutěžní bázi. Otevíráme nábor pracovních skupin. Zúčastnit se mohou jak jednotlivci, tak organizace. Mail: zvmsivpas@mail.ru Napište, určitě všem odpovíme.


V otázce vytvoření jednotného konceptuálního organizačního výboru můžeme také znovu [2] převzít iniciativu, pokud by novězrození „velekněží“ nepochopli, proč vznikla KOB.


[1] bez V. M. Zaznobina


[2] ... jako již jme to učinili při organizaci parlamentních slyšení v roce 1995, vytvoření a rozvíjení Hnutí k „Bohoděržaví“, uspořádali konferenci dne 18. 8. 1998 v Politickém muzeu v Moskvě, věnovanou 50. výročí Směrnice Národní bezpečnostní služby USA 20/1 za účasti vojenských atašé z 28 zemí, registraci, vznik a rozvoj První konceptuální strany „Jednota“, Zakladní financování činnosti hnutí „k Bohoděržaví“ a KPE v období od roku 1996 do roku 2004 a 100% financování volební kampani KPE ve Státní dumě Ruské federace v roce 2003 a jak vytáhli první číslo pro KPE na volební listině, organizace v letech 2001-2003. řady jednání představitele VP SSSR Zaznobina V.M. na nejvyšší úrovni s vůdci emirátů Dubaj, Sharjah, Fujairah, Sheikhs Al-Muktum, Al-Qasimi, Al-Sharqi a Al-Nabuda, dalšími vysoce postavenými úředníky SAE, vůdci islámu v regionu a vedení kanálu „Al-Džazíra“, v roce 2005. s prezidentem Mongolska Enkhem Bayarem, prezentace v roce 2008 v Bruselu knihy "The Last Gambit", v letech 2010-2012 s prezidentem Vietnamu Nguyen Minh Chiet, premiérem Vietnamu Nguyen Tan Zungem a dalšími vysokými úředníky a guvernéry, projev představitele VP SSSR na konferencích v Evropském parlamentu v Bruselu 2010, v roce 2011 zorganizoval řadu setkání s panem Kato - předsedou Malajské obchodní komory a důvěrníkem Mahathira Mohamada (od května 2018 opět premiérem Malajsie), S Singapurským fondem mrtvých miliardářů bez příbuzných,kteří převedli nashromážděný kapitál do fondu, Spojenou Islámskou Bankou, která půjčuje na bezúročné bázi, řadou zahraničních a ruských velvyslanců, konzulů, a mnohé další akce, událostí a procesy zamířené na rozvoj KOB, které posloužily, jako bohatý materiál pro osnovu mnohých knih a prací VP SSSR.


https://zakonvremeni.ru/analitika-kob/34-3-prioritet-faktologicheskij/36831-o-kob-i-ne-tolko.html


pokračování příště...


Na některých platformách okolo KOB se objevily názory, že ten dopis napsal sám Pjakin. Ale informace z úst samotného Zaznobina (video v diskuzi) nasvědčuje tomu, že v různých složkách armády RF existují konceptuálně zdatné skupiny důstojníků a taktéž je předpoklad, že se zachovala skupina spouatorů KOB, která stála u zrodu koncepce apolu se Zaznobinem.


Zde je důkaz, že v armádě RF pracují s pojmovým aparátem a teorií koncepce.
АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК
Журнал Министерства обороны Российской Федерации

30.08.2018


Каждое государство обладает уникальным культурным кодом (духовным, социальным, психологическим, национальной памятью). Культурный код включает в себя целостную исторически сформированную систему установок населения и бессознательную его реакцию на ситуацию, связанную с угрозой для страны и жизни народа. Элементами культурного кода являются культура и национальные интересы.


С позиции общей теории выделяют шесть обобщенных стратегических приоритетов управления обществом, (перечислим их без раскрытия):


первый — мировоззренческий приоритет;


второй — хронологический приоритет;


третий — фактологический приоритет;


четвертый — экономический приоритет;


пятый приоритет — оружие геноцида;


шестой приоритет — оружие уничтожения.


Заявленные приоритеты дают основание полагать, что, воздействуя на них, страна-агрессор может добиться поставленных целей.
http://army.milportal.ru/vojna-chetvertogo-pokoleniya-prioritety-printsipy-strategii-i-taktika/


15.11.2018 vazba Jefimova.


Tohle téma bych nejraději přeskočil, protože je v něm hodně špíny a pomluv. Ale když už jsem se do toho dal, tak něco napíši, maximálně zestručněně.
Zde bych zformuloval důvod, proč vadil Jefimov, tak jak to vidím já, a poukázal na osobu v pozadí.


V roce 2017 Viktor Alexejevič šel do poslaneckých voleb. Ve svém programu Jefimov deklaroval mimo jiné tyto cíle:
Jsem si jist, že naší národní ideou je myšlenka spravedlnosti. Myšlenka realizovat zájmy většiny, žít vlastní prací. Spravedlnost není „rovná se všem“, je tomu tak, když neexistuje žádné zahalené otroctví, brutálně legalizované přivlastňování si práce jiných lidí, které obchází jejich vědomí. Prvořadým úkolem, na jehož základě se utvářejí perspektivy rozvoje společnosti, je zlepšit kvalitu života svědomitého pracovníka, kvalitu života většiny našich lidí.


K vyřešení tohoto problému je nutné vyvinout novou koncepci ekonomického rozvoje, právně zakázat nemorální parazitování spekulativního a lichvářského úvěrového a finančního systému; legislativně chránit před svou libovůlí zájmy skutečného sektoru výroby, veškerého obyvatelstva živícího se vlastní prací. To je samozřejmě možné pouze na základě růstu obecné kultury, zvyšování manažerské gramotnosti populace, na základě vytváření integrovaného systému vzdělávání a výchovy mládeže. Je třeba zabránit procesům cílevědomého formování lidí s omezeným sebeuvědoměním, určených k plnění poslání člověka služebního, přizpůsobeného zájmům nadnárodních korporací.
https://biologo.ru/programma-uchastnika-predvaritelenogo-golosovaniya-po-kandidat/index.html
Jak asi víte, ve volbách Viktor Alexejevič neuspěl.
V roce 2018 na své stránce v youtube, Jefimov znovu veřejně deklaruje cíle KSB v pětiminutové prezentací, kde od 2:11 min. je ukázán mechanismus proměny společnosti.
https://www.youtube.com/watch?v=JeyY-m8NKVY


Samozřejmě, tyto aktivity nezůstaly nepovšimnuty, ani ze strany Gosděpu, ani ruských liberálů. Proto z jejich strany se uskutečnily pokusy o odstranění Zaznobina, kriminalizací Jefimova a přes něho i dehonestací KOB.


Všichni asi víte, že Jefimovovi se pokusili přišít rozkrádačku. 15.18.2018 byl vzat do vazby, která se prodlužovala několikrát s odůvodněním, že by jeho pobyt na svobodě ohrozil vyšetřování...


Ze strany konceptuálů věcí kolem obhajoby Jefimova se ujal Serov (právník) z moskevské pobočky KOB. Z analýzy jeho činnosti před touto věci, v průběhu a po, jsem přišel k závěru, že tento člověk je agentem cizího vlivu. Moc dobře se mu daří dělat mezi kobovci rozbroje. Jako intrikán se projevil třeba v KPE, když do ní vstoupil. Konflikt měl i s Petrovem. Až se tam všichni rozhádali, vystoupil se svoji moskevskou skupinou, čímž způsobil její rozkol. Potom vstoupil do Žirinovské LDPR, kde je dodnes. Tam zřejmě, problémý nepůsobí, když vezmu do úvahy, že Pjakin byl z LDPR na rozskaz Žirinovského vyhozen poté, co pro KOB zajistil v Dumě parlamentní slyšení, čímž vlastně koncepci pomohl legalizovat a poté se pokoušel sweznamovat řadové členy strany s KOB.
Jakmile Serov se ujal obhajoby Jefimova (ne přímo, najal si advokáta, který se potom pokusil nezákonně se seznámit s cizím spisem, o čemž informoval tisk v souvislosti s jménem Jefimova https://gazeta.spb.ru/2077944-0/ ) už měl problémy s Pjakinem, který mu vytýkal špatnou obhajobu a politizování celého procesu na mitíncích, které Jefimovi nepomáhali, ale naopak, škodili.
Ilustrační video, kde si můžete všímnout nápisů v angličtině "efimov free.ru", což je název stránek kde se sbíraly podpisy na podporu. Proč v angličtině? asi to mělo pro Serova nějaký smysl.
https://www.youtube.com/watch?v=tQ_Y4cDgieU


Serov kvůli kritice musel ztlumit svoji mitinkovou činnost, ale na svém fóru umístil pamflet na Pjakina s názvem "Projekt orákul-Seul: o pasení davu pod vlajkami KSB" s cudným podpisem VK (asi vnitřní korektor), kde Pjakina rovnou obvinili z pokusu o převzetí řízení. Serov má nick Sirin. Některé argumenty z tohoto pamfletu se objevily i v zápisce VP SSSR O činnosti Fondu konceptuálních technologií "Altaj" po 18. červnu 2018
http://forum.kob.su/showthread.php?t=13738
Potom natočil o Pjakinovi dehonestační videjko. Nu a z Pjakinové strany poprvé zaznělo "trockisti", "vlasovci". V té době Pjakin ještě upřesňoval, že jeho výhrady jsou k lidem okolo VP SSSR a k samotnému vnitřnímu prediktorovi se nevztahují.
Ještě v doplnění k portrétu musím říct, že tento nadmíru "aktivní kobovec" Serov před hlasováním o nové ústavě agitoval proti ní s odůvodněním, že Putin si chce zajistit doživotní vládnutí.
https://www.youtube.com/watch?v=0cTFvZHIgDg&t=3s


Zde ironicky vypráví Pjakinovi, kdo všechno ho nazval agentem.
https://www.youtube.com/watch?v=VYqe4rf-Yog&t=3s


Ten pán "někdo", kdo přiléval olejíček do ohynku konfliktu s Pjakinem a rozkolu v KOB je znám a vůbec se s tím netají. Samozřejmě není sám, některé lidé z moskevské pobočky se dostali pod jeho vliv a dodnes tvarují informační pole proti Pjakinovi, dokonce i proti Putinovi. Viděl jsem je na většině platforem KOB v diskuzích.


Pro mně je divné, že tento člověk se pohybuje v bezprostřední blizkosti VP SSSR a nevypadá, že by někomu vadil, přestože zjevně vede i protistátní činnost, viz. jeho angažma proti příjetí ústavy a obecně, proti Putinovi. Na Peterburgský konceptuální fórum byl pozván a měl tam doklad.


Nějaká výběrová slepota ze strany dnešního VP SSSR, nemyslíte?


Posledný príspevok od TauRus  ·  28. 12. 2021 o 12:36
1.2k
12

Zdravím,
možná by příspěvek více sedel v tématu od TauRus: O KOB a nejen. O činnosti Fondu konceptuálních technologií, ale z mého pohledu toto téma přesahuje. Když tak mě přesuňte/smažte.


Začnu vtipem z rádia Svobodná Evropa:
"Jaký je rozdíl mezi kanadským a šumavským dřevorubcem?
Odpověď: Žádný, oba si mohou za svoji měsíční mzdu dovolit výlet do Prahy"


Začátkem devadesátých let jsem měl to štěstí se setkat s člověkem, co se zabýval propagandou rádia Svobodná Evropa. Nejzajímavější závěr byl ten, že:
a) dobrá propaganda říká 95% pravdy a 5% lží
b) skvělá propaganda říká 99% pravdy a 1% lží
c) nejlepší propaganda nelže vůbec, jen šikovně interpretuje.


Vzhledem k tomu, že Pjakin je delší dobu pod ostrou palbou, rád si tyto příspěvky čtu, protože to třídí myšlenky a je skvělé mít možnost se na problematiku podívat z druhé strany. A posoudit kvalitu propagandy, která se vede (viz příklad s vtipem nahoře)
Toto není útok na žádného z jeho odpůrců.


Začnu jedním argumentem z diskuze (16.10 "Státní elita USA a GP):


_bod 2)
Jakou agendu historicky a i v současné době protlačuje GP a globalistické struktury? Dehumanizační a debilizační: volnou lásku, podpora LGBT a zvráceností, ohlupování, debilizaci, konzumerizaci, drogy, alkohol a tak dále. V současné době navíc agenda transhumanismu a zeleného fašismu. Globalistické struktury nebyly nikdy přistiženy, že by podporovaly tradiční rodinu, mravní růst, dlouhodobé zájmy většiny. Vždy realizovaly satanistické doktríny, hodnoceno podle vytyčených cílů.


Jaké hodnoty vyznává a zastává Trump? Tradiční rodinu, manželství muže a ženy, křesťanké hodnoty. Po svém nástupu do bílého domu stopl financování veškeré LGBT agendy bílým domem, vyrazil dveře se všemi progresivistickými aktivisty, jmenoval do nejvyššího soudu konzerativce, zastávající křesťanské ( = normální) hodnoty._


Tady je podle mě případ, kdy se (Hox promine) Hox mýlí. To, že GP propaguje a prosazuje "satanistické" a dehmumanizační hodnoty neznamená, že je sám vyznává nebo praktikuje. Navíc kdyby Trump byl něco jako hrdina nového kresleného seriálu (viz popis https://www.serialzone.cz/serial/q-force/#obsah), tj. afektovaný transvestita se rty plnými botoxu, tak ve volbách nemá šanci a to nebyl účel.


Nyní k posledním pěti klíčovým příspěvkům na leva net (7.12. - 22.12), pár poznámek:


 • obrázek řekne více, než 1000 slov. Vyobrazit Pjakina vedle Hitlera bohatě stačí a to i když je řečeno, že takto to není myšleno. Krásný podprahový program
 • Ano, USA a další země s výjimkou Ruska atd. nemají žádnou (nebo malou) vlastní konceptuální moc, Pjakin taky netvrdí nic jiného
 • Pjakin vždy tvrdil, že COVID musím mít reálný základ (tj. jen jako fikce by v dnešní době tisíců laboratoří nemohl ustát). Že Putin začal s COVIDem bojovat je nutnost (musel, stejně jako musel mraky věcí, které nechtěl), není to argument proti Pjakinovi.
 • Pjakin dost věcí nechtěl říkat a kroutil se jak hadice. Na začátku říkal, že spor s některými s VP je na úrovni popovídání u čaje (tj. nic fatálního). Buď doufal v mravnost kolegů s tím, že se to srovná nebo nechtěl odhalit karty. Mraky věcí se dozvíte z toho, jak se tváří nebo co nechce říct, vytržení z konceptu ostatních příspěvků, tónu hlasu atd. neudělá dobrou službu. Pro dost věcí nebyl čas je vynést na světlo.
 • Ano, Pjakin doporučuje číst materiály do června 2018. Nicméně dodal (na což se zapomnělo), že ostatní doporučuje číst až se znalostí teorie (tj. materiálů před datem). Klidně je čtěte :)
 • Hox tvrdí, že není koupený (vydíraný) atd. za což mu děkuji a všechna čest. Nesouhlasím ale s jeho z mého pohledu zásadním názorem:

_".......že pravidelné titulkování Pjakina není úplně to pravé a že by z pohledu osobního rozvoje a rozvoje komunity zabývající se KSB bylo lepší přestat překlady Pjakina dělat"

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/k-otazce-pjakina-a-vp-sssr/_

protože to nepřinese nic dobrého. Pokud je Pjakin takový problém, tak jeho "cenzura" nic nepřinese. Buď se postupně shodí sám a ztratí vliv/renomé nebo nikoliv. Nejlepší cesta, jak si udělat názor, je příspěvky sledovat (pokud si nejsem jist) a ne je ignorovat.

Pokud toto vede k rozštěpení konceptuálního hnutí, tak budiž (psal o tom TauRus), v Rusku se to už stalo pokud vím už 2x. Za mě doporučení:

 • sledujte Pjakina nejen co říká, ale i co neříká (spoustu věcí říct nemůže, ale naznačí), jak se tváří atd. I starší videa (2014 - 2017) pokud máte čas. Zapojte obě hemisféry :).

Posledný príspevok od Boletus  ·  27. 12. 2021 o 11:45
408
1
Joe JumperUp zverejnil(a) 21. 12. 2021 o 01:00

Egregor


http://wiki.kob.su/%D0%AD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80


Egregor (z latinského ex a grex – doslova „ze stáda“ nebo z řeckého – „pozorovatel ( dozorce)“)


 • duševní kondenzát, rodící se prostřednictvím myslí emocí lidí a získávající samostatnou existenci.

 • aura idolů a talismanů, jako výsledek kultovního praktikování (uctívání kultu)


Na základě jednoty (nerozdílnosti) biopolí všeho v biosféře, lidé ve svém souhrnu produkují kolektivní psychiku. To je známo od nepaměti, pouze se to v různých dějinných obdobích různě vyjadřovalo slovy jako: duch národa, duch epochy, noosféra, egregory, duchovní sounáležitost atp.
Různé kolektivní psychiky, vytvářené různými společenskými skupinami, se v latinsko-jazyčné terminologii nazývají „egregory“. V latinsko-jazyčné terminologii vznikla dvojice pojmů: „individuum“ (ve významu nedělitelný), a „egregor“ (kteréžto slovo chybí ve výkladových slovnících, s nevysloveným cejchem „(určeno) pro dav“, avšak, jak je možno odtušit, odvozené od stejného kořene jako slovo „agregát“, znamenající spojení nějakého množství modulů do jednoho funkčně jedinečného zařízení. Ruskojazyčnou analogiií „egregoru“ je v ruštině slovo «соборность» - „s(ou)bornosť“ (nemá v jiných jazycích jednoslovný analog – svobodná duchovní jednota lidí jak v religiózním životě, tak ve světské přirozené sounáležitosti, soužití v bratrství a lásce), pojímající v sobě více než jednu osobnost; v tomto slově aspekt ne(roz)dělitelnosti (nerozbornosti) není zjevný, avšak je podvědomě chápán.


Podrobněji


Živí lidé, stejně jako ostatní živá příroda, jejíž jsou součástí, vysílají (vyzařují) všeobecná přírodní pole, tj. energii a informaci měrou (formou), předurčující bytí každého a všech. Pro souhrn polí, vznikajících na biosférně-organickém základě, se ustálil výraz biopole. Člověk cítí a vnímá svět nejen orgány, utvořenými látkami jeho biomasy, ale i skrze všeobecná přírodní pole, vlastní jeho organismu, tj. přijímá informaci svým biopolem.
Pokud nějaké množství lidí má shodné parametry své energetiky (výčet polí, frekvence, polarizace atd.), tak vyslání jedné a té samé informace prostřednictvím biopole velkým množstvím lidí dává vzniknout energoinformačnímu sytému na polových nosičích (nosičích pole), nazývanému v okultní literatuře egregorem.
Egregory se od sebe odlišují podle toho, jaká do nich vstupuje informace, osobitostmi energetiky lidí, energopotenciálem a podle organizace jejich směrování (řízení). Protože však, nehledě na osobitosti parametrů energetiky lidí, stanovené genetikou a fyziologií, všeobecným emocionáním nastavením (typem psychiky) člověka a nastavením v určitém momentu – časovém intervalu, jsou si lidé v parametrech své psychiky podobní, tak jsou při vytváření lidských egregorů významnější informační osobitosti a sounáležitost lidí, nikoliv energetická kompatibilita, která je od počátku zajištěna příslušností k národu, rase a lidstvu.


Lidské egregory


Lidské egregory patří mezi (vše)obecně-biosférní (egregory), a ty zase náleží mezi (vše)obecně-planetární, atd. podle soustavy (hierarchie) vesmíru. Různé egregory se mohou prolínat (navzájem do sebe pronikat), doplňovat jeden druhého, mohou být navzájem neutrální nebo vzájemně protichůdné (antagonistické).
Z energetického hlediska (tj. z hlediska hmoty) lidé vytvářejí egregor přesně tak, jako elektrostanice a spotřebitelé, spojení (sjednocení) do elektrosítě; vedle toho z informačního hlediska – tak jako množství počítačů, spojených kanály pro výměnu informací, mohou být organizovány v síť výměny informací. Za míru (formu) lze u egregoru pokládat algoritmus zpracování informace v procesu řízení těmi (nasměrování těch), kdo vytváří egregor, který se projevuje (obráží se) v statistice jejich chování jako celku.


Při odpovídajícím programovém vybavení, počítačová síť podobající se egregoru může být uceleným informačním systémem, hierarchicky vyšším (výše postaveným v hierarchii) než každý do něho zapojený počítač. Rozdíl je pouze v tom, že člověk je mnohem složitější, než stroj, přičemž možnosti výměny informací u lidí jsou mnohem širší, než v jakékoliv počítačové síti.


V dostatečně rozvinuté (sofistikované) počítačové síti může být rozprostření informací a funkčního zatížení mezi jejími prvky (elementy) různé: počínaje řízením sítě jako celku, počítaje v to i řízení volných zdrojů vstupujících do sítě; konče řešením nějakých dílčích úloh, nevyžadujících osobitý zájem, představující však fragmenty obecnějších úloh, které jsou významné na síťové úrovni. Přitom úlohy významné na síťové úrovni, mohou kvůli své složitosti vyžadovat sehranou (koordinovanou) práci mnoha elementů počítačového systému a není možné je řešit ani na jednom z počítačů v případě jeho izolace (odpojení) od sítě. Podobné procesy probíhají ve společenstvích a v biosféře jako celku, proto rozličné informačně-kybernetické analogie umožnují pochopit mnohé z života společnosti a biosféry.


Je historickou realitou, že technosféra se zrodila z biosféry, i technosféra však působí na biosférní egregory. Technické prostředky zpracování, uchování a přenosu informací strhávají lidi do informačních proudů technosféry, a proto jsou ze své podstaty technickými prostředky podpory různých druhů egregorů.


Nicméně, byť je pomocí techniky možno přispět zformování a činnosti egregorů, nedovoluje ta samá hrubost techniky, ve srovnání s organismem člověka, vyrobit
biorobota (jeden ze čtyř typů psychiky) z někoho, kdo se chce utvořit člověkem (další
z typů psychiky) podle Božího předurčení.


Egregory a lidé si vzájemně vyměňují energii a informace. Energie a informace – pole, vysílaná organismem v okamžiku smrti, unášející duši od těla, - pravděpodobně mohou předurčeně uvíznout v energo-informačním egregoru, který je jedinečný pro konkrétní duši. A v souladu s (vše)obecnými přírodními zákony zachování a přeměny energie a informace, může duše (nebo její duplikát?) existovat v nějakém egregoru jen po tu dobu, po kterou existuje sám egregor. Množství lidí, vytvářejících každý z egregorů, se průběžně (v průběhu času) mění jak z hlediska počtu, tak i z hlediska personálního složení. V souladu s tím může být doba života egregoru během výměny (střídání) generací žijících lidí, kteří ho podporující energeticky a informačně, velmi prodloužitelná (prodloužení schopná) v průběhu času a pojmout mnoho generací, disponujících díky své kontinuitě dostatečnou informační soudržností.


Vliv egregoru na člověka


Mnozí lidé mohou, dle povahy jimi nesených informací (a různým fragmentům jejich informační výbavy jako celku) vyhovovat různým egregorům; to se týká i biologické shodnosti, tzn. osobitostí nastavení (vyladění) energetiky člověka jako vysílatele (nebo příjemce), nezávislého ve smyslu vztahu k charakteru informace, považované samu za sebe (samostatnou). V důsledku toho mohou (lidé) v různých obdobích (časových intervalech (i v různých okamžicích v rámci určitého období)), interagovat (navzájem se ovlivňovat) s různými egregory a různé egregory mohou mít energetický a informační vliv na jednoho a téhož člověka, souběžně doplňujíce jeden druhého, navzájem se střídajíce, nebo vstupujíce do konfliktu kvůli ovládání člověka.


Egregor jako celek – to je jedinečný organismus, ne však stvořený z látek (hmoty), nýbrž
z polí, která jsou vlastní lidem, jež do něj vstupují. Ve vztahu k němu biopolová struktura
každého člověka a každé skupiny lidí zaujímá tu samou hierarchickou pozici (místo v hierarchii), jakou zaujímají v souboru individuálního lidského organismu buňky, specializované orgány a systémy jimi vytvořené. Rozdíl je pouze v tom, že „sestavení“ organismu egregoru do jedinečného celku v hierarchii Vesmíru je uskutečněno ne na úrovni látek (hmoty) biomasy, nýbrž na úrovni biopolí.


Posledný príspevok od jardob  ·  21. 12. 2021 o 19:14
143
0
Joe JumperUp zverejnil(a) 21. 12. 2021 o 01:22

Osobnost a vůle adepta egregoru


Taková energetická závislost nejen že může být získána v dospělosti, ale může být následkem toho, že člověk vyrůstal a vyrostl pod egregoriálním řízením (vlivem). V tomto případě může být energetická závislost podepřena informačně tak, že egregoriální vedení člověka oddělovalo (chránilo) celý jeho život před stykem (střetem) s egregoriálně cizí nebo egregoriálně nepřijatelnou informací. V důsledku toho člověk může mít velmi ucelený charakter, ucelený světonázor, rozvinutou kulturu vnímání světa a myšlení, avšak v jeho vnitřním světě prakticky nebudou žádné egregoriálně nepřijatelné informace a při střetu (kontaktu) s nimi ve společnosti se jejich příjem a zpracování budou zkreslovat, převracet, blokovat egregoriálním vybuzením (exitací) jeho psychiky informací jiné tematické orientace, posedlostmi (obsesemi), blokováním paměti nebo energetickou nepohodou (diskomfortem), narušující tok (plynutí) jemu vlastních energoinformačních
procesů a bránící obnově (rekonstrukci) jednoty emocionálního a smyslového systému, (ú)plnosti a celistvosti duše.


Osobnost člověka je v tomto případě v informačním smyslu, jednoduše řečeno, více méně zlomkem (fragmentem) egregoru, „neposkvrněným“ egregoriálně cizí informací, který je otištěn (vtělen) do biomasy a vůle takovéhoto člověka není svobodná, neboť nemůže vybočit (uniknout) z rámce egregoriální zacílenosti (směřování k cíli) v důsledku
panujícího egregoriálního vedení.


Osobnost takového člověka se podobá kazetě, na kterou je zapsána (nahrána) pouze egregoriálně vyhovující informace a kterou egregor ochraňuje jak před vymazáním, tak i před zápisem jemu ne vlastních informací. Pokud jsou při tom pro osobnost takového člověka příznačné magické, senzibilní (paranormální) nebo jiné „nadpřirozené schopnosti“, tak jsou to vlastnosti jednotlivosti, neboť tento člověk nepřestává být nedílnou (sou)částí – nevolníkem egregoru, pod jehož vedením se utvořila (zformovala) jeho osobnost. Svobodu vůle může získat, pouze když nepřipustí blokování egregoriálně cizí (vzdálené) informace ve své psychice a na jejím základě vědomě sestaví (vybuduje) své chování. Získá(vá)ní svobody může probíhat za pomoci druhých lidí a za pomoci zásahu Shora z milosti Boží; přičemž se nějakým způsobem změní i egregor-vládce (pán).


To znamená, že egregor může strhnout a unést osobnost (v jakémkoliv věku), jako oceánský proud lodičku s rybářem: rybář má svobodnou vůli, ale může být zbaven ponětí o tom, že se nachází v oceánském proudu, a (zbaven) energetických možností, aby efektivně projevil svobodnou vůli a dostal se z proudu, který ho unáší neznámo kam.


Protože biopolový vpád (vniknutí) je možný pouze za podmínky energoinformační celistvosti určitých fragmentů psychiky člověka (nebo celé psychiky) a egregoru (nebo jiného pokušitele (původce posedlosti)), je jedním z prostředků ochrany energoinformační odlišnost psychického uspořádání (sestavení) od egregoru (nebo od jiného pokušitele). To předpokládá řízení zároveň, v jednom myšlenkovém procesu, emocí a smyslů: to znamená, že je potřeba ve vědomí podnítit a pevně udržovat proud egregoriálně cizí informace v jednotě emocionálního a smyslového systému (pořádku) duše ihned po zjištění pokusu o biopolové vniknutí. To se týká ochrany pomocí svých osobních prostředků před všemi vpády do psychiky z vnějšku ( před běsy,senzibily a zjevně vnucovanými názory prostřednictvím kultury), nikoliv pouze egregoriálních napadení (útoků).


Pokud je však člověk schopen vědomě a účelně (cíleně) ovládat (řídit) svou citlivost (vnímavost) a rozpoznávací schopnost, pak může do svého vnitřního světa vědomě přijmout program, strategii a cíle vniknutí (vpádu,napadení) a zacházet s nimi tak, jak považuje za vhodné (účelné): ztotožnit se s nimi a přijmout je k provedení; vzít na vědomost za účelem následného pochopení; přijmout je, aby jim aktivně vzdoroval. Ale ve všech jmenovaných případech existuje možnost toho, že nějaká informace jím (člověkem) bude objektivně (de facto) přijata v jím nevnímaných obrazech, tzn. projde pod prahem jeho vnímavosti (citlivosti), mimo jeho rozlišování (rozlišovací schopnost). Taková informace je v podstatě informační minou, která může být aktivována později. Čili proniknutí (invaze) do psychiky se v tomto případě přesto uskuteční, bude mít jistý (částečný) úspěch, pokud možno dostatečný z hlediska jeho organizátorů. Blokování takové možnosti plně odpovídá již zmíněné radě: nejen že se běsy a ďábel nesmí v(y)zívat (vyvolávat)(rouhat se, proklínaje a nadávaje), ale i když se sami od sebe objeví, je nutné je
odmítnout a nevstupovat do spojení (komunikace) pod žádnou záminkou; to samé se týká i vztahů s egregory, rozpoznanými jako agresoři, lámající a převracející
vůli člověka.


Pokud společnost není rozdělena na mágy, utvářející si svůj (nepokrytý) či „anonymní“ (skrytý) status všeho-si-dovolování, a podřízený (závislý) nemyslící dav, potom egregor představuje soubornou (souhrnou, celistvou) osobnost mnoha do něho náležících lidí, nesoucí jejich souhrnný životní postoj, paměť, intelekt, světonázor a další kategorie, včetně těch fragmentálně rozprostřených v duších mnoha lidí.


Egregor je společensky podmíněným nadoosob(nost)ním prostředkem slaďování (koordinace) činnosti mnoha lidí, z nichž každý sám (osobně) nese pouze určitou část znalostí a návyků, nevyhnutelných k jejich realizaci ve společenských procesech, které zahrnují jejich dílčí činnost. Egregor je v tomto případě společným vlastnictvím všech, pokud není znečišťen lží; egregor znečištěný lží je kolektivní (společné) šílenství (posedlost, zběsilost) jako jednotlivců v podstatě rozumných lidí, které je nebezpečné jak pro nezúčastněné v něm, tak i pro účastníky, a to i bez dopadu na egregor mágů a šamanů; je to kaskádovitý (postupný) přetvářeč (transformátor) osobních lží a chyb do kolektivní neschopnosti (nezpůsobilosti), chyb, utrpení a společenské katastrofy.


Pokud ve společnosti existuje nějaká skupina, která se vyznačuje určitými libovolnými příznaky (včetně kouření, pití alkoholu, styl v hudbě nebo jiných uměních, světonázor, ideologie atp.), potom se skrze ni rodí i odpovídající egregor, s jeho vlastní egregoriální koordinací činnosti a životních cest (osudů) do něho spadajících osob, která se více či méně zřetelně projeví na okolní společenské situaci.


Egregor jako energo-informační systém, nesoucí stabilní zacílenost činnosti, také může zpřetrhat a /nebo zvrátit proces osvojení si člověkem toho, co je mu v (rámci) Rozlišení (rozeznávání) odhaleno, pokud se člověk, byť patřící do určitého egregoru, přesto střetl s egregoriálně nepřijatelnou informací.


Jsouce nadosob(nost)ním faktorem ve vztahu k člověku, egregor může dokonce zabít, vyléčit (uzdravit) nebo ochránit jednotlivého člověka (jedince), působíce jak bezprostředně na něho, tak i na vývoj (rozvinutí) okolností skrze (prostřednictvím) jím ovládané jiné lidi ( a v řadě případů zvířata atd.). Nicméně, byť je libovolný lidský egregor nadosobnostním faktorem, schopným více či méně vyjádřeného (uplatněného) řízení do něj náležejících lidí-individuí, není to Skutečný Bůh, Tvůrce a Všedržitel (Všemohoucí); egregor je výplodem lidí, jejich kolektivním biopolem-“duchem“ (energie biopolí a jimi nesené informace), omezeně (do určité míry) schopný činnosti bez nich samotných (lidí), poněvadž aktéry jeho působení ve společnosti jsou lidé, jejichž psychika je přimknuta k egregoru, vědomě či nevědomě určující míru přípustného a nepřípustného ve svých postojích pod jeho vedením.


Je historickou realitou, že mnohé egregory, především egregory kultovních rituálů (církví, řádů, „bratrstev“) byly a jsou vytvořeny umělým vypěstováním konceptuálně zdatných (mocných) lidí. V tomto případě je egregor orientován na dosažení konkrétních, konceptuální mocí (přesně) vymezených cílů ve vztahu k egregoriálně závislé společnosti.
Takový egregor z podstaty není schopen k vedení (vedoucí úloze) konceptuálně cizích úkolů: to znamená, že egregor, orientovaný (např.) na zotročování, může pouze zotročovat (judaizmus); a naopak egregor orientovaný na souhlas se zotročením a lokajství (slouhovství ) před zotročitelem nemůže (není schopen) plnit vedoucí úlohu v souboji se zotročiteli (ponikajské křesťanské církve). V závislosti na cílové orientaci egregoru může egregor buď zůstat neutrální k pokusům jednotlivých lidí vybočit kvůli plnění egregoriálně cizích úkolů, nebo se může snažit tyto pokusy blokovat: dokonce i fyzickou likvidací lidí, buď narušením jejich zdraví, nebo vytvořením pro ně situací – „masomlýnků“, jejichž vývoj (postup) je zaručen scénářem „automatické“ likvidace nežádoucích (lidí) nastavšími okolnostmi, vyhodnocenými jako vysoce pravděpodobné pro zánik (smrt). To se týká nejen těch, kdo jsou bezprostředně zainteresováni egregoriálně nepřijatelnou informací, ale i těch, kteří jsou určeni egregorem (nebo skrze egregor jeho pány (vládci)) jako potenciální spolupachatelé dosažení pro egregor konceptuálně nepřijatelného cíle; jsou možné také pokusy zprostředkovaného blokování egregoriálně nepřijatelné činnosti lidí nenáležejících do egregoru přes (skrze, prostřednictvím) egregoriálně vedené lidi (a zvířata), žijící s nimi (prvně zmíněnými) ve společenství.


Proto jsou některé druhy činnosti ve společnosti možné pouze za podmínky, že člověk odhalí egregoriální vedení (vedení egregorem) jak ve vztahu k sobě, tak i ve vztahu k jemu blízkým lidem, a po osvojení návyků rozdělení svého vnitřního světa a konceptuálně cizích egregorů a jejich periferie, vtělené do konkrétních lidí. To je nutné umět a dělat v rytmu (tempu) plynutí životních událostí: samostatně (odděleně, zvlášť) v linii přímých (odchozích, vysílaných) spojení (relací), i zpětných (přijímaných) spojení v energo-informační výměně, jak s lidmi, s nimiž je člověk-subjekt v kontaktu, tak i bezprostředně s egregory, vládnoucími nad lidmi.


Není principiální rozdíl mezi:


 • podřízení své vůle posedlosti, přijímané (považované) za objektivní pravdu (истина)
 • energetickým přemožením (potlačením, zdoláním) a následným informačním programováním předtím energeticky potlačené psychiky
 • posednutí člověka nějakým egregorem, běsem, „senzibilem“ bezprostředně nebo nepřímo skrze zombi-převaděč a jiné zombifikátory (uspávače).Toto vše je pokažení (pokřivení) a potlačení svobodné vůle člověka už v jeho vnitřním světě a potlačení a odstranění živoucího náboženství člověka a Boha. A ochrana před nimi všemi, ovšem už ne osobní (ve smyslu osobní ochrany), je (pouze) jedna – přímé v pravém slova smyslu, bez prostředníků a přímluvců, obracení (dovolání,obracení) se k Všedržiteli v souladu se svědomím: to je totiž informace, která je nejvíc cizí všem egregorům, vytvořeným lidským a (i) nelidským osobním v(ý)kladem (výmysly) záměrně i v důsledku chyb (omylem).

Svobodnou vůlí se v těchto souvislostech (kontextu) rozumí především sebekázeň (sebedisciplína) ve výběru cílů a v používání lidských a jiných možností při jejich dosahování.


125
0
Joe JumperUp zverejnil(a) 21. 12. 2021 o 01:06

Vliv egregoru na člověka


Mnozí lidé mohou, dle povahy jimi nesených informací (a různým fragmentům jejich informační výbavy jako celku) vyhovovat různým egregorům; to se týká i biologické shodnosti, tzn. osobitostí nastavení (vyladění) energetiky člověka jako vysílatele (nebo příjemce), nezávislého ve smyslu vztahu k charakteru informace, považované samu za sebe (samostatnou). V důsledku toho mohou (lidé) v různých obdobích (časových intervalech (i v různých okamžicích v rámci určitého období)), interagovat (navzájem se ovlivňovat) s různými egregory a různé egregory mohou mít energetický a informační vliv na jednoho a téhož člověka, souběžně doplňujíce jeden druhého, navzájem se střídajíce, nebo vstupujíce do konfliktu kvůli ovládání člověka.


Egregor jako celek – to je jedinečný organismus, ne však stvořený z látek (hmoty), nýbrž
z polí, která jsou vlastní lidem, jež do něj vstupují. Ve vztahu k němu biopolová struktura
každého člověka a každé skupiny lidí zaujímá tu samou hierarchickou pozici (místo v hierarchii), jakou zaujímají v souboru individuálního lidského organismu buňky, specializované orgány a systémy jimi vytvořené. Rozdíl je pouze v tom, že „sestavení“ organismu egregoru do jedinečného celku v hierarchii Vesmíru je uskutečněno ne na úrovni látek (hmoty) biomasy, nýbrž na úrovni biopolí.


Vliv egregoru na společnost


Přitom, podobně jako v lidském organismu běží proces obnovy buněk, se i lidé rodí v dlouhověkých egregorech a vyrůstají v jejich opatrovnictví (péči); a když se stanou dospělými, svými biopolemi nadále podporují egregor do své tělesné (fyzické) smrti nebo do vystoupení (opuštění) z daného egregoru. Jednání lidí zahrnutých do egregoru jsou tímto egregorem kordinována, doplňujíce ve své fragmentálnosti jedno druhé v souladu s osobnostními možnostmi každého člověka v nějakém uceleném egregoriálně-účelném procesu. Toto se uskutečňuje pomocí dalekodosahujících kanálů energoinformační výměny biopolového charakteru a děje se to dokonce i tehdy, když lidé nevědí nic jeden o druhém: o každém z nich „ví“ egregor, kolektivní duch. Každý egregor je nadosobnostním (transpersonálním) faktorem, způsobilým k různorodému směrování (řízení) a větší či menší měrou lidi usměrňujícím (řídícím).


V takovémto pojetí slova „egregor“ se jedna ze stran objektivně společenského jevu (fenoménu), nazývaného jako „duchovní kultura“, jeví jako zrození a přetváření společnostem vlastních egregorů – kolektivních duchů, soudržností, obsahujících kultuře společnosti vlastní informace v nezhmotnělé formě, na biopolové úrovni v hierarchii Vesmíru.


Síla egregoru je mnohem větší, než energetická a informační síla osobnosti. Proto, pokud parametry nastavení energetiky osobnosti odpovídají nějakému egregoru, může egregor člověka energeticky rozdrtit, strhnout a odnést, spálit nebo pohltit; může se to stát v případě, pokud se v odpovídajícím nastavení energetiky sám člověk ve svém vnitřním světě nasměruje k informaci společné s egregorem, nebo není schopen odladit se od egregoriálních pokusů o aktivaci této informace v něm, v jeho vnitřním chování, vědomém a podvědomém pojetí světa a myšlení.


Vzájemný vztah a podpora (interakce) mezi egregorem a jeho adeptem (uchazečem)


V případě nastolení stabilního energetického kontaktu a minimální informační soudržnosti s egregorem skrze soustavu (systém) asociací – vzájemných (obousměrných) spojení pojmů a obrazů (včetně těch ne vědomých) ve vnitřním světě člověka – všechny ostatní jím (egregorem) nesené informace (při neexistenci blokování přístupu k nim) mohou být egregorem oživeny (aktivizovány) v chování člověka. Stejným způsobem může egregor člověku poskytnout přístup ke dříve pro danou osobnost ne vlastním informacím (nebo do ní (osobnosti) takové informace vnést v procesu biopolového kontaktu) a dočasně více či méně efektivně blokovat paměť, intelekt a jiné úrovně a systémy v psychice. Stejně tak může být v úmyslech a chování člověka zřetelná egregoriální a osobnostní složka (komponent).


Pokud je psychika člověka uzavřena ve vzájemně protichůdných (antagonistických) egregorech, potom je v dostatečně dlouhých časových intervalech jeho chování krajně nelogické, bez napohled patrných a jemu samotnému jasných příčin, tzn. vnitřně konfliktní a efektivně navzájem se vyřazující (vzájemně se ničící) . Kromě toho může člověk náhle a bez zvenčí viditelných a jemu samotnému pochopitelných příčin pociťovat slabost a oslabení psychiky, protože některé ze vzájemně protichůdných egregorů ho mohou využívat pouze jako energetickou „dojnou krávu, neboť jiné varianty využívání egregorů člověkem jsou potlačeny jinými, akceschopnějšími egregory nebo samotným člověkem; stejně tak bezdůvodnou a nesmyslnou se může jevit emocionální vypjatost (vzrušení), podobná intoxikaci.


Pokud existuje egregoriální vedení ze strany vzájemně ne protichůdných egregorů, jejichž doba života přesahuje délku života lidského, tak je to v chování člověka, pro něj samotného i pro lidi okolo něho méně postřehnutelné (patrné), nežli v případě konfliktu mezi vůdčími egregory. Protože v tomto případě se vedení uskutečňuje v souladu s dlouhodobou, vnitřně neantagonistickou egregoriální strategií a začíná ještě v období utváření osobnosti v dětství, tak to vyvolává iluzi vlastní moudrosti a jasnozřivosti a to proto, že skrze egregor, tak či onak, je člověku dostupná životní zkušenost a schopnosti mnoha lidí z řady pokolení. Kromě toho egregor ochraňuje před vstupem do situací, ve kterých by byla osobní neakceschopnost vedeného nesporně očividná. Může se při tom dít jak sebesvádění iluzí vlastní nebo vycházející z cizí jasnozřivé moudrosti, tak i úmyslné a neúmyslné svádění lidí v okolí ze strany osoby, pramenící ze zcela reálné statistiky bezchybnosti drtivé většiny touto osobou přijímaných a doporučovaných řešení a opatření.


Egregor jako prostředek řízení


Pokud se ve společnosti vyskytují praktikující mágové (šamani, „senzibilové“), je pro ně každý dostupný egregor (včetně nelidských) prostředkem řízení životních okolností ( situace jako systému zahrnujícího množinu lidí) a, zejména, společnosti na základě pokřivení a potlačení svobodné vůle lidí, jejichž psychika je uzavřena v jimi kontrolovaných egregorech. To vede ve větší či menší míře k vytlačení živoucího náboženství a Boha různými druhy egregoriálních přeludů. Egregor se pro ně rovněž může stát prostředkem využívání osob(nost)ních možností jiných lidí, obsažených v daném egregoru, k dosažení svých cílů, pokud jsou (tito lidé) neschopni zjistit tematicky orientované vybuzení jejich psychiky z vnějšku skrze egregor a nejsou schopni ohraničit svůj vnitřní svět, aby zabránili egregoru do něj proniknout.


Přičemž mág, kontrolující egregor, může být sám řízen z vnějšku jako biorobot prostředky, překračujícími hranice jeho možností v porozumění působení na něj samotného, neboť mág, jako každý člověk, není vládcem nad Bohem jemu poskytovaným Rozlišováním (rozeznáváním, rozpoznáváním); jeho citlivost (vnímavost) také není bezbřehá; psychika je hierarchicky organizována, a ne všechny úrovně (stupně) v její hierarchii jsou sledovatelné (čitelné) stejně plně (kompletně), zrovna tak úroveň vědomí.
Nemusí si své ovladatelnosti (podřízenosti) všimnout v důsledku zablokovanosti a/nebo poškození některých fragmentů jeho psychiky a dokonce ani nemusí vnímat své skutky jako magii (kouzlo), jako řízení egregorem (ze strany egregoru) a pokusy o zasahování do psychiky jiných lidí skrze egregor.


Kromě toho může být samotný mág nevolníkem egregoru z důvodu biopolové energetické závislosti na egregoru, kdy je jeho obvyklá, komfortní úroveň jeho energetického potenciálu zajišťována na účet (díky) egregoriálního přerozdělování energie v jeho prospěch. Pokus o svévolné vymanění se z egregoriálního řízení v utvořivší se stabilní egregoriální zacílenosti (nastavení k dosažení cíle) bude v takovém případě doprovázen narušením biopolí mága-nevolníka, ne schopného přivést je (biopole) vně egregoru na obvyklou, pro něj konfortní úroveň energetického potenciálu.


533
1
Joe JumperUp zverejnil(a) 20. 12. 2021 o 11:00

Můj osobní názor je ten, že fašismus nikdy nezmizel, že teď jen nastává přechodné období, výměna jedné fasády za jinou. Je jen na každém z nás, zda opět jen provedeme nový nátěr Primalexem, nebo omlátíme na cihlu. Vrstvit nátěry je samozřejmě pohodlnější.
https://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/frantisek-cinkl-fasismus-nastupuje.html


Posledný príspevok od Ferry  ·  20. 12. 2021 o 13:26
88
0
Joe JumperUp zverejnil(a) 19. 12. 2021 o 17:16

Толпо-"элитаризм"

Толпо-«элитаризм» — иерархическая пирамидальная структура управления обществом, когда на вершине этой пирамиды — узкий слой «элиты», под которой располагается более широкая прослойка «среднего класса», а внизу, у основания пирамиды — самый многочисленный слой, простонародье, «низы» общества и его «отбросы». Если соотносить это понятие с приведенным выше определением толпы, то в условиях толпо-«элитаризма» все общество за малочисленными персональными исключениями низводится до состояния толпы.


"Толпо-элитаризм" — это философия построения толпо-«элитарной» рабовладельческой цивилизации.


Davo-“elitarizmus“


Davo-“elitarismus“ je hierarchická pyramidální struktura řízení společnosti, kdy na vrcholu této pyramidy je úzká vrstva „elity“, pod kterou leží o něco širší mezivrstva „střední třídy“, a vespod, u základů pyramidy se nachází nejpočetnější vrstva, prostý lid,
„nejnižší vrstvy“ společnosti a její „spodina (vyvrženci,odpad)“.
Pokud je tento pojem vztažen k výše uvedené definici davu, potom v podmínkách davo-“elitarizmu“ celá společnost, až na nepočetné vyjímky, upadne (degraduje) do stavu davu.


„Davo-elitarismus“ je filosofie (vy)budování davo-“elitární“ otrokářské společnosti.


1.1k
12
Joe JumperUp zverejnil(a) 17. 12. 2021 o 20:05

Před nedávnem jsem objevil tuto ruskou stránku http://kob.su/ , kde po kliknutí na pojem WIKI v nabídkové liště a ještě jednom kliknutí hned na první sousloví se dostanete sem:
http://wiki.kob.su/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D1%81%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
Většina si asi zaťuká na čelo a řekne si, že to je slabikář. Nedávno jsem potřeboval zjistit přesné znění definice fašismu, protože ji Pjakin často citoval a pořád mi tam něco nesedělo. Nemít internet, tak bych to asi překládal do Velikonoc, ale i tak to byla bitva. Napadlo mě, že by nebylo od věci, kdyby každý, kdo bude mít zájem, něco přeložil, hodil třeba sem (nebo na jiné vlákno, to je fuk) originál + překlad a mohlo by se diskutovat a popř. vylepšovat překlad. Pro začátek sem dám ten fašismus (ještě jsem se prokousal egregorem, ale to až jindy).


Фашизм


Фашизм — это один из типов культуры общественного самоуправления, возможный исключительно в толпо-“элитарном” обществе. Фашизм — одно из выражений психического троцкизма.
Суть фашизма как такового вне зависимости от того, как его называть, какими идеями он прикрывается и какими способами он осуществляет власть в обществе, — в активной поддержке толпой «маленьких людей» — по идейной убеждённости их самих — системы злоупотреблений властью “элитарной” олигархией, которая:
• представляет неправедность как якобы истинную “пра­ведность”, и на этой основе, извращая миропонимание людей, всею подвластной ею мощью культивирует неправедность в обществе, препятствуя людям состояться в качестве человека;
• под разными предлогами всею подвластной ею мощью подавляет всех и каждого, кто сомневается в праведности её самой и осуществляемой ею политики, а также подавляет и тех, кого она в этом заподозрит.
Толпа же по определению В.Г.Белинского — «собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету» (в определении А.С.Пушкина — «народ бессмысленный»[1]), т.е. толпа — множество индивидов, живущих бессовестно и по существу бездумно — автоматически или под управлением поведением её представителей извне. И неважно выступает ли правящая олигархия публично и церемониально, превозносясь над обществом; либо превозносится по умолчанию или в не осознаваемой гордыне, публично изображая смирение и служение толпе, именуя её народом; либо действует скрытно, уверяя общество в своём якобы несуществовании и, соответственно “несущест­во­ванию”, — в своей бездеятельности, в результате которой всё в жизни общества течёт якобы «само собой», а не целенаправленно по сценариям концептуально властных кураторов олигархии[2].
Это определение-описание фашизма не включает в себя пугающих и бросающихся в глаза признаков его проявлений в действии: символики; идеологии, призывающей к насилию и уничтожению тех, кого хозяева фашизма назначили на роль неисправимого общественного зла; призывов к созданию политических партий с жесткой дисциплиной и системой террора, отрядов боевиков и т.п. О человеконенавистнической же сущности фашизма на основе урока, преподанного всем германским фашизмом, сказано после 1945 г. много. Вследствие ставших негативно культовыми ужасов германского фашизма 1933 — 1945 гг. приведённое определение кому-то может показаться легковесным, оторванным от реальной жизни (абстрактным), и потому не отвечающим задаче защиты будущего от угрозы фашизма. В действительности же именно это определение и есть определение фашизма по сути, а не по месту возникновения и не по особенностям его становления и проявления в жизни общества, что и отличает его качественно от большинства “определений” «фашизма», даваемого разными толковыми и энциклопедическими словарями. Понимание сути фашизма как системы человеконенавистничества невозможно без понимания сути человека, т.е. без выявления тех особенностей, которые отличают состоявшегося человека от несостоявшихся в качестве человека человекообразных людей; а также и без выявления тех особенностей, которые отличают вид «Человек разумный» во всех его расах от животных видов в биосфере Земли. Иными словами, если в культуре нет понятия о типах строя психики личности, то суть фашизма как системы человеконенавистничества не выявить, и общество остаётся почти что беззащитным по отношению к угрозе перерождения в тот или иной фашизм его образа жизни. Кроме того ужасы переходного периода к устойчивому в преемственности поколений фашизму — это ужасы периода становления фашизма (возможно, что в какой-то новой его разновидности), а не ужасы фашизма как такового.


Fašismus


Fašismus je jednou z forem kultury společenského samořízení, možný pouze v davo-“elitární“ společnosti. Fašismus je jedním z projevů psychického trockismu.


Podstata fašismu jako takového, nehledě na to, jak ho pojmenujeme, jakými myšlenkami se maskuje a jakými způsoby uskutečňuje vládu ve společnosti, spočívá v aktivní podpoře davem (ze strany davu) tzv. "malých lidí" (indická nejnižší kasta - vysvětleno v článku, davo-elitárním slovníkem by se dalo říci "ti nejposlednější z davu", lůza), v souladu s ideovým přesvědčením jich samých (davu) - to znamená v podpoře SYSTÉMU ZNEUŽÍVÁNÍ Z POZICE MOCI pod taktovkou "elitární" oligarchie, který:


 • vydává nespravedlnost za naoko skutečnou (objektivní) pravdu a na tomto základu, pokřivujíce chápání světa (světonázor) lidí, vší jemu podléhající mocí pěstuje (kultivuje) nespravedlnost ve společnosti, bráníce lidem existovat (fungovat) v kvalitě člověka.

 • pod různými záminkami vší jemu podléhající mocí potlačuje všechny a každého, kdo pochybuje o spravedlnosti samotné a o správnosti jejího uplatňování, stejně jako potlačuje i ty, které z toho byť jen podezřívá.


Dav je dle dle definice V.G.Bělinského – skupina lidí žijících podle tradic a dělajících závěry v souznění s autoritami (v definici A.S.Puškina – „lid žijící beze smyslu (bez cíle)“), jinými slovy dav – to je množina jedinců, žijících bez svědomí (nestydatě) a v podstatě bez přemýšlení – čili pod řízením jejího chování z vnějšku. A vůbec nezáleží na tom, zda se vládnoucí oligarchie představuje veřejně a s velkou slávou, povyšujíc se nad společností; buď se povyšuje podle zvyklosti nebo v nevědomé přebujelé pýše, veřejně vyjadřujíc pokoru a službu davu, nazývajíc ho národem; nebo jedná skrytě, utvrzujíc společnost o své, zdánlivé neexistenci a, v souladu s „neexistencí“, o své nečinnosti, v jejímž důsledku vše plyne zdánlivě „samo od sebe“, a ne záměrně podle scénářů konceptuálně vzdělaných (koncepci ovládajících) kurátorů oligarchie.


Tento popis-definice fašismu neobsahuje popis hrozivých a do očí bijících příznaků jeho aktuálního průběhu: symboliky, ideologie vyzývající k násilí a likvidaci těch, koho vládci fašismu vybrali pro roli nenapravitelného společenského zla; výzev k vytvoření politických stran s tvrdou disciplínou a systémem zastrašování, oddílů bojovníků atp.
O člověka nenávidící podstatě fašismu bylo, na základě lekce udělené všem germánským fašismem, řečeno po roce 1945 mnoho. V důsledku hrůz germánského fašismu 1933 - 1945, které se staly negativně kultovními, se na začátku uvedená definice někomu může zdát lehkovážnou, odtrženou od reálného života (abstraktní), a proto ne odpovídající úloze ochrany budoucnosti od hrozby fašismu. Ve skutečnosti je právě tato definice rovněž definicí podstaty fašismu, nikoliv definicí podle místa vzniku nebo podle specifik jeho utváření a projevů v životě společnosti, což ji právě kvalitativně odlišuje od většiny „definic“ ‚ fašismu‘ , uvedených ve slovnících a encyklopediích. Pochopení podstaty fašismu jako systému nenávidícího Člověka není možné bez pochopení podstaty člověka, tj. bez uvedení těch osobitostí (zvláštností), které odlišují jedince dosáhnuvšího kvality člověka od této kvality nedosáhnuvších, jako člověk vypadajících lidí; a rovněž bez uvedení těch osobitostí, které odlišují druh „Člověk rozumný“ ve všech jeho rasách, od živočišných druhů v biosféře Země. Jinými slovy, pokud v kultuře není ponětí o typech nastavení psychiky osobnosti, pak podstata fašismu jako systému nenávidícího Člověka zůstane nevyjasněna a společnost zůstane téměř bezbranná vůči hrozbě přerodu jejího životního stylu v ten či onen fašismus. Mimochodem, hrůzy přechodného období k stabilnímu v následnosti pokolení fašismu (různých jeho verzí) – to jsou hrůzy nastolování fašismu (možná, že v nějaké jeho nové mutaci), a ne hrůzy fašismu jako takového.


Odkaz na článek zmíněný v definici:
https://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/fasismus-nevznika-v-dusledku-prevratu-do-fasismu-se-upada-tise-a-nepozorovane.html


Posledný príspevok od jardob  ·  19. 12. 2021 o 16:24
1.9k
23
Ľudo zverejnil(a) 9. 11. 2021 o 23:27

Zdravím, tu Ludo.
Asi pred mesiacom tu jeden chalan písal,
že urobil novú KSB stránku
aj s návrhom eshopu a kadečím ďalším.
Celkom fajne to vyzeralo,
len som si zabudol sejvnuť ten link
a neviem to teraz nájsť.
Som to chcel lepšie kuknúť.
Nepamätáte si to niekto?
Dik moc za prípadnú pomoc.
Zatiaľ pa.
Ludo


Posledný príspevok od Jura11  ·  21. 11. 2021 o 21:13
7.9k
68

Zdravím vespolek! Jelikož mi v poslední době stále více chybí jakýsi ucelenými přehled současného stavu akce covid, jejích hráčů, cílů a východisek, rozhodl jsem se něco takového sepsat sám. Následující text je primárně sepsal pro svoji vlastní potřebu udělat si všem pořádek a přehled, zbavit se určitého pocitu nejistoty i strachu a získat jistotu ve svých názorech a postojích. Jelikož jsou tu mnozí z vás informačně a vědomostně mnohem zdatnější a znalejší než já, hážu text pro placu pro vaše vlastní zhodnocení a "korekturu". Jakoukoli diskuzi i kritiku samozřejmě uvítám.


P.S. Pokud by se někdo divil, že najednou používám diakritiku, pak vězte, že mám nový notebook, na kterém mi fungují všechna tlačítka smile


Tak tedy:


Celý svět se už téměř dva roky potýká s pandemií koronaviru. Za tu dobu se mnohé vyjasnilo a troufám si tvrdit, že se již víceméně hraje s vyloženýmu kartami. Nastal tedy čas konkretizovat jednotlivé hráče, jejich nástroje a cíle a nastínit východiska ze současné situace.


Nejprve si představme hlavní subjekty a jejich cíle:


Globální prediktor – globální prediktor naplánoval akci Covid jako nástroj k řešení objektivní potřeby zastavit destrukci Země a sám přežít neúprosnost Zákona času. První jmenované může znít skoro šlechetně, nesmíme však zapomínat, že právě působení globálního prediktoru nás dovedlo na kraj propasti. I cesta vytyčená globálním prediktorem k zastavení tohoto vývoje je zvrácená, neboť vede skrz drastickou redukci lidské populace při zachování davo-elitarismu. Globální prediktor si uvědomuje objektivitu Zákona času a skrz pandemii se jej snaží subjektivně řídit, aby nebylo odhaleno jeho řízení a zůstal zachován davo-elitarismus.


Státní elita USA a její 5. kolona – jelikož GP řídí bezstrukturně, potřeboval vykonavatele – nástroj – který akci Covid spustí a GP bude v zákulisí tahat za nitky. Tím nástrojem se stala státní elita. Ta ale v rámci boje proti Donalndu Trumpovi, stejně tak jako ve své arogantní tuposti a pýše, spustila covid předčasně. Na celém světě došlo k mohutné mobilizaci 5. kolony, Donald Trump byl za cenu Pyrrhova vítězství poražen a státní elita teď řídí akci covid dle svého scénáře v rámci udržení své celosvětové moci. Nebo ne?


Jednání státní elity je učebnicovým příkladem záměny pojmů subjekt a objekt. Horko těžko se drápe na 3. prioritu, o dvou nejvyšších prioritách nemůže být řeč. Dalším důkazem konceptuelní negramotnosti státní elity je snaha zachovat si řízení stále větším terorem obyvatelstva a otevřeným fašismem. Krátký exkurz do nedávné historie mnohé napoví, jaký konec mívají takové režimy. Státní elita a její služebníci si své nadutonosti a bohorovnosti nic z toho neuvědomují a nepřiznávají.


Rusko – Rusko, resp. jeho nejvyšší řídící korpus, se v posledních letech znovu stalo hráčem v těch nejvyšších patrech globální politiky. Svoji konceptuelní zdatností je soupeřem rovným globálnímu prediktoru. To znamená, že I Rusko si uvědomuje nutnost omezit celosvětovou spotřebu a ukončit drancování planety. Z tohoto pohledu je covid vhodným nástrojem I pro Rusko. Zatímco cílem GP je upírat lidstvu poznání, duchovní I technologický rozvoj, Rusko nabízí svoji konkurenční koncepci. Koncepci lidskou, ve které jde duchovní rozvoj ruku v ruce s technologickým rozvojem a ochranou biosféry Země.


Patrioti – Patrioti jsou jakýmsi protipólem 5. kolony státní elity. Zatímco tupá a bezohledná 5. kolona je poslušný pejsek poslouchající příkazy svého pánička, patrioti jsou lidé, kteří se nenechali strhnout davovou psychózou, neztratili hlavu a chtějí důstojný život pro sebe, své blízké a svoji zemi. Patrioti jsou organizovaní zdola, z popudu vlastního svědomí, rozlišení a morálky. V mnoha zemích je KSB nástrojem patriotů, protože jim dává potřebné znalosti a chápaní k uplatňování vlastního řízení.


Bůh/HNŘ – zde se vydám na dost tenký led. I Nejvyšší si je vědom kritické situace na planetě a potřeby tento vývoj zvrátit. Z Jeho pohledu je pandemie covidu velkou zkouškou lidstva. Bůh poskytnul lidstvu nástroj v podobě Zákona času, který nás dovedl na rozcestí a dává nám možnost výběru dalšího směřování. Pokud lidstvo selže a bude bezmezně dál ničit planetu, nastane zánik naší civilizace. Z tohoto pohledu si troufám tvrdit, že redukce obyvatelstva planety je v mezích božího dopuštění.


Řizení Nejvyššího je ze své podstaty objektivní a transcendentní. Bůh dává možnosti, otevírá dveře, ale vejít do nich musíme sami. Do jiných dveří nás tlačí GP. GP má však konkurenci v podobě ruského světa a jeho koncepce, k tomu je nucen v čase natahovat a tlumit řádění státní elity a aby toho nebylo málo, probíhá spontánní aktivace a probouzení obyvatelstva. Řízení na principu hermetismu způsobilo degeneraci a nedostatek kádrů GP (chudák stařeček Kissinger se na chvíli nezastaví) a navíc je dehemertizováno vlivem KSB. GP je drcen ze všech stran a v rámci svého přežití musí brzdit vlastní agendu.


Jak je to s tím očkováním?


Očkování proti covid-19 bylo součástí plánu od začátku. Masové, celosvětové očkování má dva cíle: Samotnou redukci obyvatelstva a jeho psychologické ovládnutí. Není důležité naočkovat obyvatelstvo, důležité je donutit ho k očkování. Zlomit vůli lidí, donutit je vzdát se své svobody pod záminkou, že mu bude vrácen “normální svět”. Bohužel občan si neuvědomuje, že “normální svět” se už nikdy nevrátí a v současné době se bojuje o podobu “nového” světa. Občan to však netuší, a tak se dál podřizuje a chová se jak ta krysa, která se v omámení tónů píšťaly vrhá ze skály.


Pro mnohé se budíčkem staly drastické dopady vedlejších účinků očkování. Teprve až vlastní bolestivá zkušenost je donutila změnit svůj pohled. Čas ukáže, zda a do jaké míry budou tito lidé zachráněni.


Nabízí se otázka, zda Sputnik je bezpečný. Je nutné uvědomit si, že Sputnik vznikl jako potřeba Ruska kontrolovat “svůj” dav a nenechat americké elity uplatnit zde své vakcíny. Co se bezpečnosti Sputniku týká, ta je zaručena do takové míry, v jaké Putin a jeho tým mají pod kontrolou klanově-korporativní skupiny stojící za jeho vývojem a výrobou.


Jaký tedy zaujmout postoj? Nejlepší cestou je nenechat se očkovat, ustát veškerý nátlak a příkoří a zachovat si svoji svobodnou vůli. Jak jsem nastínil výše, ocitili jsme se na rozcestí. Buď si každý vybere cestu podle svého svobodného uvážení, nebo svoji možnost volby skrz vakcinaci deleguje na někoho jiného a za cenu velkých následků – potenciálně fatálních – bude k jedné z cest donucen.


Co bude potom, aneb z bláta do louže?


Velice důležitá otázka, doposud silně opomíjená, avšak získavající stále větší význam. Mnozí uvěřili představě, že porazíme covidovou agendu, bude zase dobře. Nebude. Pokud nebude covid poražen podle naší koncepce a nebude-li taková koncepce dominantní v post-covidové době, ocitneme se zpět v davo-elitarismu, jenom s trochu jinou tváří, zato stejnou podstatou. Ve hře je i překlopení do jiné formy fašismu, tentokrát pod záminkou honu a trestání domnělých strůjců a vykonavatelů covid agendy. Přestože metodický a nekompromisní postup při trestání viníků bude zcela namístě, musíme se mít na pozoru před (ne)viditelnou rukou GP tlačící nás k jiné formě toho samého. Stojí proti nám mocný soupeř s prakticky neomezenými zdroji. Naši jednou a nejsilnější zbraní je jiná koncepce. GP je mocnější než my do té míry, do jaké zná a chápe více než my. Informace jsou moc a nastal čas, aby se této zbraně chopil každý z nás.


Začít musí každý u sebe. Vybrat si na onom rozcestí ten správný směr, nepodléhat strachu, nenechat se manipulovat, sám sebe řídit a podílet se na změně informačního pole. Ostatně sami jsme toho svědky v otázce všespásnosti očkování, kdy už média a elity nezvládají přebíjet vzrůstající tlak obyvatelstva. Státní elita pod tíhou této změny infopole stále více sklouzává s otevřenému fašismu. Masky jsou odhozeny, nepřítel se rozhodl pro all-in v rámci svého boje o přežití. Konceptuelně negramotný občan si myslí pravý opak, sílící fašismus je pro něj znamením síly agendy a dál se skrz svůj strach nechává ovládat a manipulovat. Je na nás, abycho mu nabídli pomocnou ruku, dialog místo konfrontace a lidské východisko místo nekonečné totality. Mnozí podlehli naivní představě, že porážka vakcinační covid agendy znamená naše konečné vítězství. Není tomu tak. Další bitvy jsou na obzoru a je nutné se na ně už teď připravit. Přestože se GP chtě-nechtě spolupodílí na odpisu covid agendy, nesmíme zapomínat na jeho cíle a plány pro post-covidový svět. “POTOM” je stejně důležité jako “TEĎ”. Nenechme globálního parazita, aby podchytil naši vzrůstající moc a diktoval vývoj zítřka.


Posledný príspevok od Rusofil  ·  21. 11. 2021 o 17:04
2.8k
43
Uzavretá
Tikal zverejnil(a) 27. 10. 2021 o 16:51

Neo zverejnil(a) pred 7 hod.
@Hox a @Oracle_911 maju momentalne ban do 3. 11. 2021

To jsou lidi, se kterejma část z nás vyrostla na Levanetu někdy kolem roku 2013 - 2014 a ty je tady banuješ proč, jestli se můžu vůbec zeptat a proč tyhle kluky odsouváš mimo forum, asi se tady na to vyseru, kdo je vůbec NEO? (otázka bez emocí).
Odtáhnu zase do temnoty, pokud se tady budou dál dít tyhle restrikce a tenhleten fucked up shit systém. smile


Posledný príspevok od Kancelar  ·  3. 11. 2021 o 07:13
1.4k
8
Kryštof30 zverejnil(a) 26. 10. 2021 o 20:25

Väčšina z nás, čo sme sa sa sem presunuli zo starej vody a ešte predtým z leva-netu, Hoxa pozná. Nečudujem sa mu, že ako admin rezignoval na trollov, provokatérov a ,,hromady balastu" od tých, čo hľadajú rýchle riešenia. Ponechajme bokom spôsob (vypínam vodu, nevypínam...) a čas, kedy sa pre tento krok rozhodol. Našli sa pokračovatelia a máme novú vodu. Začal však ako radový prispievateľ s úplne inou činnosťou, s ktorou nie každý celkom súhlasí.
Skúsim teraz vysvetliť, ako chápem Hoxové kroky, ale najskôr krátke znázornenie KSB ako zbrane.


Úroveň 0: KSB nepolíbený.
Úroveň 1: Mám zbraň (KSB)
Úroveň 2: Musím sa ju naučiť používať! (Zmeniť spôsob nazerania na svet).
Úroveň 3: Zvážiť všetky dôsledky použitia. (Zbraň môže zničiť aj strelca).
Úroveň 4: Plné použitie zbrane ku prospechu seba, blízkych a v najlepšom prípade i širokého okolia.


Na akej úrovni je každý jeden z nás?
Ak teda zoberieme do úvahy minulú činnosť Hoxa. Uvážime, že osoba Pjakina je v tomto prípade nepodstatná. Len barlička, cez ktorú nás provokuje k zmenám nazerania na okolie. Pochopíme pravý dôvod.
Snaží sa o posunutie druhých na vyššiu úroveň.
Ak počas diskusie skĺzne, vďaka emóciam inam, nevadí. Dokonalosť sa preceňuje.


Posledný príspevok od Malina  ·  27. 10. 2021 o 20:47
445
3
Ferry zverejnil(a) 12. 10. 2021 o 07:58

Z DVTR dobre vieme, ze cenzura prebieha uz starocia. Samozrejme, ze ludia si to neuvedomuju, ale predsa obcas len sa zaujimava informacia dostane na svetlo sveta.
V clanku spominaju ako sa cirkvi postavili proti tomu aby sa v ucebniciach pisalo o nadprirodzených javoch a historickych legendách... zaujimave .... dokedy chce cirkev drzat civilizaciu v nevedomosti? Ved napriklad zdokumentovanych nadprirodzenych javov je uz tolko, ze ignorovat sa to neda .... ale cirkev ma noty od GP co nenavidi ludsku civilizaciu na zemi, tak aj kona.
https://www.hlavnespravy.sk/holandsky-dennik-odhalil-tlaky-nabozenskych-komunit-na-tvorbu-obsahu-ucebnic/2711522


Posledný príspevok od Ferry  ·  13. 10. 2021 o 07:51
3.4k
42

organizovaná skupina sa dá opísať
-staticky to je štruktúra (odpoveď na otázku kto?)
-dynamicky, to je vektor cieľov a riadiace projekty (odpoveď na otázku čo?)
-konceptuálne, to je koncept riadenia (odpoveď na otázku ako?)


https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3124/glob-aacute-lny-prediktor-scaron-trukt-uacute-ra/1#post-27316


Posledný príspevok od analytik  ·  13. 10. 2021 o 01:54
3.4k
34
analytik zverejnil(a) 29. 7. 2021 o 17:47

organizovaná skupina sa dá opísať
-staticky to je štruktúra (odpoveď na otázku kto?)
-dynamicky, to je vektor cieľov a riadiace projekty (odpoveď na otázku čo?)
-konceptuálne, to je koncept riadenia (odpoveď na otázku ako?)
vzhľadom na zložitosť analýzy GP je potrebné začať od jednoduchšieho k zložitejšiemu. najprv treba štúdiom dejepisu pochopiť statickú štruktúru a pri jej štúdiu odpozorovať historicky známe spôsoby manévrov a dvojíc centier koncentrácie. potom treba konkrétne postavičky priradiť ku konkrétnej z dvoch vetiev GP s ďalším členením podľa priorít riadenia DVTR, nakoniec sa nám ukážu cez zapojenie postavičiek aj konkrétne projekty a z toho môžeme odhadnúť vektor cieľov.
vieme, že GP vytvára vždy 2 vetvy -


 1. vetva imperiálnej moci Venetto=Benátska republika: S zdrojová základňa katolíci, Európa, systém árendy pôdy, obchod, D násilná zmena okupáciou vojskom, zlý policajt, nástroj moci kult (pápežstvo), odkryté štruktúrne riadenie s fixnou hierarchickou štruktúrou, nábor cez vstup do rádu a sekty, K koncept etnická nenávisť, červení, tradícia babylonská.

 2. vetva bankového pragmatizmu Genoa=Janovská republika: S zdrojová základňa - templári FR, rozikruciáni UK, Orient, islamský svet, výroba, finančníctvo, obchod, D pomalé nenápadné zmeny; dobrý policajt, nástroj moci peniaze (Florencia), skryté štruktúrne riadenie cez lož a korupciu s flexibilnou sieťovou štruktúrou, nábor cez vstup do lóže a sekty, K koncept lakomosť, bieli, tradícia egyptská.

Pozn. často vhadzované rozdelenie na tzv. civilizáciu mora a súše je zavádzanie, lebo obe vetvy mali povahu mora (lode, prístavy) aj súše (dobyté územia), pojem «centrum koncetrácie ľudských a výrobných zdrojov» podľa KSB lepšie opisuje realitu a súčasne vysvetľuje dôvod historického prechodu od vidieckeho osídlenia ku mestským štátom.

táto séria má 3 témy:

 1. Globálny prediktor - štruktúra
 2. Globálny prediktor - dynamika, vektor cieľov
 3. Globálny prediktor - globálne koncepty

séria má ambíciu dať návod ako vedecky popísať statickú štruktúru, dynamické fungovanie GP a z toho odpozerať a poskladať koncepty GP. taký postup dokáže zachytiť aj nové, resp. doteraz neznáme koncepty.


Posledný príspevok od analytik  ·  13. 10. 2021 o 01:31
1.1k
8

https://www.autoforum.cz/zajimavosti/sef-firmy-vyrabejici-cipy-rika-ze-jich-vyrobcum-aut-doda-kolik-budou-chtit-ony-je-ale-nechteji/


Nedostatek čipů pro automobilový průmysl není způsoben nedostatkem čipů jako takových, ale těch postavených na starých technologiích, které jsou lety ověřené a vydrží déle než je průměrná doba životnosti mobilního telefonu.


Posledný príspevok od Ogar Valach  ·  7. 10. 2021 o 15:11
2.3k
31

Uz viac krat na fore som videl prispevky o "neprisposobivych obcanoch".... nie stale su pozitivne ladene. Tak by som chcel vytvorit vlakno kde sa bude rozoberat tato problematika.


Najprv dam par svojich postrehov. Ked si zoberieme standardnu rodinu, tak v kazdej je cierna ovca. Je to sposobene vplyvom genetickej kombinacie alebo geneticky kod je taky isty ale duch (softver) je iny? V minulosti ako uz bolo spomenute to bolo riesene vyhnanim "nepodarenych" zo spolocnosti a mohli sa vratit len ak dosiahli clovecenske kvality. Avsak to nebolo dobre, lebo tych nepodarenych sa potom nakopilo prilis vela a dobili aj tych "podarenych".
Lev spominal vybornu myslienku - vytvorit oblasti roznych ludi. T.j. clovek sa narodi v urcitom spolocenstve. Vyrastie a vidi, ze kultura toho spolocenstva prilis tlaci na jeho psychiku. Dajme tomu, ze jeho duch je na urovni 3 a spolocnost na urovni 10. Nie je mozne sa tolko pozdvihnut duchovne v jednom zivote, jedinec je tym frustrovany a tak odchadza do inej spolocnsoti, kde je uroven kultury dajme tomu na cisle 6. 3 sice aj tato spolocnsot tlaci na jeho psychiku - vytvara hybnu silu aby sa dalej vyvyjal - ale uz dokaze dobehnut tu medzeru a zostava v tom spolocenstve.
Mali by sme podobnu schcemu upevnit aj v skolstve? Nerobili tak nahodou komunisti, ked "neprisposobive" deti davali do osobitnych skol?


Dalsi zaujimavy postreh - ked sa duch inkarnuje na zem, tak sa hlada pre neho dusa (telo).
Mozu nastat 2 situacie -


 1. Dusa je slabsia nez duch - duch je schopny telo roztrhat. Duch je ochotny dvihat 300 kg ale telo o vahe 50 kg pritom rozpuci. T.j. genetika nie je schopna niest na tolko silneho ducha.
 2. Duch nedokaze kontrolovat dusu. Napr zena ma poriadne telo, krasne, avsak nevie ho ovladat, lomcuju nou emocie, rozne "stavy", hormonalne vykyvy - duch nie je dostatocne silny \ rozvinuty aby kontroloval telo (neprisposobivi obcania?) .

Na zaklade uvedeneho dam par otazok do plena.


Na kolko vplyva genetika (krv) na moznost vyvoja jedinca?


Mozeme na zaklade genetiky (rasy) urcit aky maximalny stupen kultury je schopny jedinec dosiahnut?


Moze jedinec upadnut tak hlboko, ze nie je schopny dalsieho vyvoja?


Ako su na tom umelo vytvorene zive organizmy? Dajme tomu, ze naklonujeme cloveka alebo inak geneticky zmodifikujeme, je to vytvor bozi? Riadi sa bozimi zakonmi? Mame pravo ho len tak zabit?
Co ak by sme vytvorili klonovanim netvora, bez svedomia ... co s takymi jedincami? Mame sa pokusat ich spravit civilizovanymi ? T.j. mame ich tlacit do spolocnsoti pod zamerom ze sa "opravia"? Mame tlacit na ich dalsi vyvoj v cloveka?


Vyhynuli australopiteki, pitekantropi, nenadrtalci preto lebo nedokazali dalej niest clovecenske crty? (Tu berme do uvahy, ze neandrtalec pochadza z cloveka a nie opacne). Vyhynuli neandrtalci sami od seba alebo im v tom pomohol homo sapiens sapiens.


Mohli by sme aj v dnesnej dobe najst vetvy v civilizacii, ktore sa snazia o uplny odklon od cloveka a chcu sledovat cestu neandrtalca ? T.j. chcu zakoncit existenciu svojeje vyvojovej vetvy? Aku ulohu ma v tomto homo-sapiens-sapiens (clovek). Dokedy ma jedincovi pomahat sa vyvyjat a odkedy mu ma pomahat ukoncovat svoju vetvu vyvoja? - t.j. tak vetva zdegenerovala, ze uz nie je schopna dalej niest clovecensku kulturu?.


Nechyba nam akasi stupnica ktorou by sme mohli merat duchovny rozvoj jedinca \ spolocnosti? smile


Posledný príspevok od Ogar Valach  ·  4. 10. 2021 o 20:41
565
3

nové video s Veličkom na kanále Konceptuál


https://www.youtube.com/watch?v=f2mRC0CDkts


Popis videa:
02:07 Na webovej stránke Alexandra Dugina v článku „Manifest veľkého prebudenia“ sa rozvíja myšlienka, že Rusko môže efektívne existovať iba vo forme impéria. Posledným masívnym projektom bol ZSSR. Aký je váš pohľad na toto vyhlásenie? Ako je možné technicky realizovať projekt ZSSR 2.0?
08:20 Elita nemá záujem obnoviť podobu ZSSR. Prečo je v spoločnosti túžba realizovať tento projekt?
23:35 Existujú v histórii našej krajiny precedensy, keď skupina mysliteľov, nositeľov obrazov budúcnosti, dokázala zapáliť inertnú väčšinu?
26:01 Kapitalizmus ako systém dožíva svoj život - to sa domnieva množstvo odborníkov.
Mnohých však jeho výsledky fascinujú. Kedy príde okamih sýtosti? Kedy ich spoločnosť presýtená kapitalistickými myšlienkami prestane akceptovať?
30:41 Je nástup ľudí k moci - nositeľov obrazov budúcnosti - v rozpore s plánmi GP?
32:07 Vytvorilo sa v Rusku kritické množstvo nosičov obrazov budúcnosti?


Posledný príspevok od Archal  ·  16. 9. 2021 o 20:49
1.2k
16
Libor zverejnil(a) 13. 9. 2021 o 17:37

Tohle video se tváří jako komedie, avšak zmiňuje několik tezí DVTR a Koncepce Společné Bezpečnosti.
Paroduje vyjadřování moderátorů a kombinuje absurdní vtipy s hlubšími myšlenkami.
Myslíte si, že je to něco, co má smysl nebo to DVTR a KOB prokazuje medvědí službu?
https://www.youtube.com/watch?v=1y6YJsbRB40


Posledný príspevok od Jiří.  ·  14. 9. 2021 o 17:10
2.1k
40
Jura11 zverejnil(a) 22. 8. 2021 o 09:21

VP SSSR se vyjadřuje celkem jasně v tom smyslu, že pro Člověka je přirozené jazyčnictví v Jednoboží.


Všechna Sdělení Shora (která VP SSSR uznává jako Sdělení Shora) obsahují jazyčnictví v Jednoboží (E(A)chnaton, Mojžíš, Ježíš, Mohamed.


Včera jsem měl příležitost hovořit se zástupcem dnešních "Slovanských spolků". Ten mi potvrdil, že dnešní Slovanské spolky všechny vyznávají Panteon/zvířetník Bohů a o tom, že by někteří Slované vyznávali jazyčnictví v Jednoboží (tak jak o tom mluví VP SSSR) nevěděl a chtěl naopak po mne, aby mu nějaký takový spolek/ původní pramen ukázal.


Vlastně nevím, odkud VP SSSR vzal názor, že současně s Panteonem/zvířetníkem Bohů na Rusi původní někteří lidé používali jazyčnictví v Jednoboží.


Dále by mě zajímalo vysvětlení, proč je jazyčnictví v Jednoboží efektivnější než Panteon/zvířetník Bohů (myslím si to sice taky, ale nedovedu to osvětlit).


Je to poměrně podstatná otázka, protože jsem zaznamenal zmínku VP SSSR, že tato nejednosnost/neujasněnost ve světonázoru stála za prohrou Rusi původní s Biblisty.


Posledný príspevok od jardob  ·  2. 9. 2021 o 23:30
3.5k
21
Ziim zverejnil(a) 28. 8. 2021 o 07:33

Začíná být zřejmé, že proočkovací propaganda už přestává zabírat a že přinejmenším do voleb tady v ČR nějaká "silová" řešení, jak donutit další lidi nechat se naočkovat, asi moc nehrozí. Zároveň se stále šíří povědomí o negativních účincích "vakcín" (ve skutečnosti genových terapií).


V téhle souvislosti mi napadlo, že taková reakce společnosti musela být předvídatelná. Také si všimněte, že pochybnosti o očkování prosakují i do hlavního proudu. Spousta odpůrců jsou i sluníčkáři. Objevují se neustále i racionální vědecké názory, že ohledně očkování proti covidu je hodně věcí špatně.


V podstatě jdou už teď lidem (zejména poslušným biorobotům) zcela protichůdné informace. Nemohlo by právě toto zmatení a zpochybnění vědeckých autorit být cílem tohoto manévru? Samozřejmě ne přímo od těch, kteří očkování propagují a tlačí, ale od někoho řídícího proces objemnější, nadřazený. Myslím tím konkrétně GP. Bylo by to v souladu s jejich cílem konvertovat technogenní civilizaci směrem k biogenní. Že je ovšem čeká opičí pracka, o tom nepochybuji.


Posledný príspevok od jardob  ·  2. 9. 2021 o 21:32
750
7
Ferry zverejnil(a) 25. 8. 2021 o 19:40

Som tu videl niekde na fore zaujimavu vetu.
"Dobre casy vytvaraju slabych ludi a zle casy vytvaraju silnych ludi". Alebo aj v dejinach mozeme vidiet, ze ludia prezivsi vojnu boli silni, akoby obiti skusenostami. Vedeli sa postavit ku vsetkemu. Avsak po dvoch generaciach kedy sa vojnou rozbite domy a priemysel opravili, tak tu mame milenialov, co ani srobovak nevedia chytit do ruky. Crta sa otazka, potrebuje clovek stale vojnu alebo nejake zlo, aby vznikla "silna generacia"? Viem z dejin, ze napriklad sparta mala nieco ako povinny vycvik. Mladi chlapi sa chodili pobit s nejakym vedlajsim kmenom, co stale robil nervi. Podbne aj u nas bola zavedena vojencina, ktora mala obit trochu chlapca aby sa stal chlapom. Avsak tieto nastroje mi pridu umelo vytvorene. Dajme tomu, ze clovek zije cely cas v prirode. Tam sa musi stale obracat. Tam ani nevznika stav kedy by obcina zijuca v lese produkovala "slabych" ludi. Ci to produkcia slabych ludi je specificka pre mesta?
Ako teoreticky mohli by sme povedat, ze priroda je prirodzene prostredie pre vytvaranie "silnych" ludi, ale je tomu tak vsade na planete? Ide mi hlavne o ten fakt, ci clovek potrebuje byt biti pre to aby sa stal silnym. Ako by to vyzeralo v idealnom svete, kde by zlo neexistovalo? Co by bol ten faktor vytvarajuci chlapa z chlapca? Alebo sa daju nahradit "zle casy" niecim inym co by vytvaralo silnych ludi?


Posledný príspevok od jardob  ·  27. 8. 2021 o 15:07
2.6k
57
jardob zverejnil(a) 20. 8. 2021 o 12:15

O vôli


Tí, čo sa venujú KSB podrobnejšie, vedia, že KSB má špecifický pohľad na ľudskú vôľu. Je presne definovaná.


Ak to zhrniem do jednoduchších slov, tak vôľa je vnútorná sila použitá jedincom na dosahovanie vedomých (želaných) cieľov, využitím svojich schopností. O vôli hovoríme, len ak vychádza z vedomej úrovne. To, čo robí človek podvedome alebo zo zvyku, či dokonca v spánku, to nie je aktom vôle. Ide o to, že existujú aj iné sily (zdroje energie) v človeku, ktoré mu pomáhajú dosiahnuť želané ciele, alebo ktoré ho ženú smerom k objektívnemu cieľu, ktorý však nepozná a vôbec si ho neuvedomuje. Preto tieto sily treba rozlišovať a nepliesť si ich s vôľou.


Mám teraz kvízovú otázku. Prečo sa raz Zaznobin (bohužiaľ, nemám už link) vyjadril v zmysle, že ľudia sa občas chvália akú majú silnú vôľu, keď pracujú na svojom tele v telocvični (alebo držia diéty na dosiahnutie krásnej línie), ale toto nie je vôľa! Vôľa sa prejavuje v iných situáciách.


Prečo pri bodybuildingu sila cvičiť nevychádza z vôle? (človek sa pritom naozaj namáha, núti k disciplíne, prekonáva vlastnú lenivosť i bolesť. Núti sa k inej strave.)


611f7dec0a71e


Posledný príspevok od Martin  ·  23. 8. 2021 o 19:38
1.6k
18
Sin Le Noble zverejnil(a) 18. 8. 2021 o 22:02

Má KSB limity za které se nesmí? Už jsem zde zaregistroval několik dotazů, kam zmizelo téma(smazané vlákno) jak se chránit proti účinkům vakcín a nikdo k tomu nic nedal.
Osobně jsem přispěl do tohoto tématu příspěvky odkazující na lunární cykly a jejich vliv.
Poslední příspěvky byly výzvou JOX13 k smazání kvůli odkazu na účinky železa na lidský organismus, bohužel jsem si nezapamatoval nick, který to odkazoval a rád bych věřil, že to bylo z tohoto důvodu.
Já sleduji voduksb a nyní ksb forum od roku 2014 a celou dobu si říkám, jak se chráníte proti té sebrance co dokáže skutečně lidem zničit život, mluvím z vlastní zkušenosti, na mě si došlápli.
Držím si odstup né kvůli sobě, ale oni se neštítí ubližovat dětem, kurvy prodejné.
Má tedy astrologie místo v metodice řízení podle KSB, nebo ne? Je tato technogenní civilizace životaschopná pouze bez znalostí těch předchozích(biogenních)?


Co si myslet o textech jako je: Tetrabiblos - mezi astrology se po dobu tisíce nebo více let
těšila vážnosti Bible.
https://ceskaastrologie.cz/wp-content/uploads/2020/12/tetrabiblos.pdf


Posledný príspevok od Sin Le Noble  ·  23. 8. 2021 o 18:44
656
3
Ferry zverejnil(a) 21. 8. 2021 o 08:00

V dnesnych dnoch vidime fiasko usa v afganistane, je to celosvetova hanba. Tiez vidime kopu inych procesov rozbehnutych na likvidaciu USA a EU. Ale podme sa pozriet blizsie na tie USA.
V minulosti USA mali cisto bielu populaciu, minimum negrov, aziatov, mexikancov. Vyrabali si velke auta, ktore mal a ma kazdy american tak rad. Stavali si slusne domy, pestovali daco. Neskor prisla akasi "mudra mysel" a naviezla do ameriky kopu cernochov co malo za nasledok napriklad krach celeho mesta detroit, pretoze bieli odmietali pracovat v nekulturnych podmienkach vytvaranych ciernymi. Tiez dnesne americke auta - to su asi take braky ako tie europske. Vsetko spravene kvoli cene a nie kvoli uzitocnosti a funkcnosti. Potom napriklad to LGBT a BLM .... ved kopa americanov sa tvari, ze to akoze schvaluje ale pritom vo vnutri tie hnutia nenavidia. Samozrejme, ze nova generacia americanov je dodatocne vychovavana na TV a ti to uz velmi nedokazu postrehnut, ale ta stara generacia, co USA budovala, ta este vidi, ze procesy ako LGBT realne likviduju stat. Tiez ta budovatelska generacia nedba na "spolocensku korektnost" lebo vie, ze je to klam. Takze vidime tu hned niekolko procesov spustenych v USA na likvidaciu statnosti, kultury atd ...
LGBT, Politicka korektnost, BLM, imigranti ... vlastne podobne nastroje su nastartovane aj v EUrope.
Ked pozrieme do zadu, tak vidime, ze v USA tiez sa chceli dostat k riadeniu statu ludia, co chceli kulturu pozdvihnut. Napriklad taky Kenedy. Lenze ho hned zabili. Takze ono narod americky ako aj narod slovensky nie je zodpovedny za tu vladu co ma. Na Slovensku tak zlikvidovali Meciara, neskor Fica .... Ved nie USA narod si vybral utok na afganistan ... to ti satanisti si to zvolili.
Takze v USA je akasi banda satanistov, co robi zle nie len celemu svetu ale hlavne obcanom USA. A aky je povod tej bandy? Kto ju vytvoril? No ano, vytvoril ju prave GP. Neskor banda vysla z pod kontroly GP a co GP spravil? Ide zlikvidovat cele USA. Ale ziaden sudny clovek nevypali dom preto, lebo sa mu v nom rozbila mravcia farma a mravce sa rozsirili do celeho domu. Tu treba pouzit deratizera, alebo ine techniky na likvidaciu mravcov. Ale GP nie ... on radsej dom vypali. A nie len to ... GP sa prestahuje do noveho domu (ciny) a tam si zase ide zakaldat mravciu farmu v sklenenej kocke. A aka je pravdepodobnost, ze tie mravce znova utecu do celeho domu ? Nuz okolo 150 % smile Takze nie domy (staty) su zle ... to ten debil, co prechadza z domu do domu je zly, lebo stale so sebou tam nanesie mravciu farmu (strukturu vytvarajucu davovo-elitarizmus, neskor fasizmus a pod.).
aj Hox dobre uviedol nespravny pohlad
"A my víme, že jak Tálibán, tak i ISIL, stejně jako další teroristické organizace nejsou ničím jiným než nepravidelnou armádou USA"
Tak ISIL je nepravidelnou armadou obcanov USA, Trumpa, Kenedyho, strojcov USA alebo je nepravidelnou armadou mravcov rozsirenych pomocou GP po celom USA. Staci prist k obycajnemu obcanovi v USA zobrat ISILaka , zobrat civilistu, ukazat ako ISILak hadze bomby po civilistovi - a obcan to schvalovat nebude. Obcan v USA schvaluje tie dobrodruzstva ako afganistan len preto, lebo ma preplachnuty mozog vsadepritomnou propagandou.
Preco to vsetko pisem. Vidime na vlastne oci ako GP potopil svoj vlastny projekt menom britania, USA a uz aj EU ide k vode. Vsetko chce spalit a ide sa akoze natlacit na azijsky kontinent. A kde je zaruka, ze neskor sa s aziou nestane to co s USA a britaniou? Boli USA znicene uz z pociatku (s navazanim negrov) preto lebo tam zacala vznikat civilizacia ludi a nie otrokov? Rozbil GP cele USA preto, lebo sa mu nepacilo akym dobrym smerom sa USA v ich pocitaku zacali hybat? Podobne bol rozbity ZSSR. Ved to ked si pozriem kulturu co bola vtedy a co je dneska, tak dneska to je regress tak o 500 %. Toto je ciel GP? Aby na planete nebola civilizacia ludia ale civilizacia biorobotov? A je GP vobec ludsky agregor? Azda ludia by boli schopni vygenerovat agregor, ktory by sa snazil ich zakazdym vyhubit, vyhladit, zotrocit, znicit, kulturne zlikvidovat?
Teraz som zachytil spravu, ze Alijaska bola predana prave kvoli tomu, aby tam mohla vzniknut zeleznica prepajajuca Rusko a USA. Ak by sa vtedajsia civilizacia Ruska a USA spojili, tak kto by ich mohol premoct? Azda najazdy negrov? A hned pri tej informacii som sa aj docital, ze samozrejme, vsetky pokusy o vytvorenie co by len obchodnej cesty z Ruska do USA boli stale podkopavane. A teraz preco? Azda niekomu by vadilo aby na zemi vznikla takato silna aliancia USA a Ruska? A komu by to vadilo? Negrom? Ci azijatom? Ved keby USA a Rusko boli tesnejsie prepojene tak obeh informacii by bola ovela lepsi, Rusi by mohli pomoct USA s rodiacim sa satanizmom v podobe iluminatov, slobodomurarov a inych spolkov. Tiez by v USA nemohol vzniknut taky velky odpor voci Rusku, pretoze realne by ovela skor vyplavalo na povrch, ze vsetko su to len lzi. Ved cela protiruska propaganda v USA je postavena na klamstvach. Keby vzniklo rychle prepojenie ci uz obchodne alebo ineho typu, ktore by zrychlilo prenos informacii medzi USA a Ruskom, tak v USA by ta propaganda zdochla sama od seba, klamstva by vyplavali na povrch aj s protistatnymi zivlami, ktore ich sirili...


A co bude dalej? Nuz urcite v USA mravce neostanu, kedze tam zacne horiet dom. Mravce uvidia novy dom v Cine. Tam sa prestahuju a tam zacnu robit bordel - budu hryzt pana po nociach. Ale hlavna vec ze GP bude mat dusu na pokoji, pretoze zlikviduje vsetko co ludia v USA postavili za par storoci (podobne ako boli zlikvidovane vsetky naznaky po vyspelej antickej kulture??) ... (keby ze si prestavime, ze GP je najaky jaster, drak, had, godzila co nenavidi rasu ludi, tak vsetko zacne davat zmysel). Silno pochybujem, ze sam clovek vygeneroval svojou cinnostou (agregor) GP.


Posledný príspevok od Martin  ·  23. 8. 2021 o 10:48
1.1k
10
Atom zverejnil(a) 16. 8. 2021 o 02:22

Má GP vlastní subjektnost nebo je to spíše algoritmus a egregor, který je nabíjen díky nízké morálce obyvatelstva?


Zřejmé je to, že elity chtějí parazitické postavení a monopol na řízení v následnosti generací a davu vyhovuje, že se nemusí o řízení svého života starat: "blahoslavení chudí duchem".


Až do chvíle, kdy se spotřebují zdroje a začne to moc bolet a vše hroutit. Bojem vzniknou dočasně nové elity, které jsou mravnější, ale jejich potomci to dovedou zase ke krizi.


Tahle situace se opakuje neustále dokola a zároveň pozorujeme, že dochází ke koncentraci řízení a výroby na planetě zemi. V době zrychleného oběhu informací je vidět, že ten proces někdo usměrňuje a nastavil pravidla tak, aby se elity mezi sebou rvali o moc, i když jenom trochu vzdělanému člověku je jasné, že je to nevýhodné nejen pro elity, ale pro všechny obyvatele na planetě zemi.


Kdo je tedy ten tajemný někdo nebo něco, kdo nastavil pravidla (koncepci) tak, že elity musí hrát hru "první bere vše" (matrice Krabat) a šikovně řídí proces koncentrace řízení a výroby "na hranici božího dopuštění". Víme, že informace o "vyšším řízení" (o sociálních super systémech) nejsou elitám poskytnuty. Elity ví jak ovládat dav, ale neví jak udržet svoji zemi v nové době svůj stát pohromadě, neví kam mají dav vést. Vedou ho pouze k osobnímu prospěchu a aby to nespadlo jsou mezi elitou rádci - kurátoři, kteří jsou před davem skrytí a kádry GP, které elity řídí viditelně (např. Henry Kissinger). A dále kromě elit, (ty jsou rozčleněny na jednotlivé klany, které mezi sebou bojují) kurátorů a kádrů GP, existují ještě různé tajné spolky nebo spolky s tajnou činnosti navenek jinou (např. zednáři) a všelijaké mafie, které ale také plní úkoly dané GP.


Aby šlo rozhodnout jestli je nějaký GP nějaký autonomní řídící modul (třeba egregor), který se řídí podle přání jiných subjektů a nebo nějaký subjekt s vlastními přáními, nabízím tyto tři otázky:


1) Jak se obnovují informace u klíčových subjektů u kurátorů a kádrů GP. Kdo a jak vybírá kádry GP a kurátory nebo jak vznikají bez-strukturně?


2) Kdo úkoluje tajné spolky nebo jak jsou ukolovány?


3) Jak probíhá výměna informací mezi křídly GP při tandemovém řízení?


Odpovídejte na otázky, případně pokládejte další a třeba se něčeho dobereme.


Moje odpověď, ale není konečná, je to můj současný předpoklad:
Za mně nelze o GP hovořit jako zlém nebo dobrém, ale jako o nelidském. Nebyl stvořen lidmi ať už človíčky s nelidskou psychikou nebo nějakou jinou entitou (Satan je podle mýtů padlý anděl), a není v současné době za ním žádný přímý subjekt, funguje autonomně.
Ještě odpověď pro @TauRus o "dobrých částech GP":
Psal jsem o lepší "dobré" části GP v příspěvku:

https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3200/netopier-z-brit-aacute-nie-preletel-2000-kilometrov-do-ruska-potom-ho-zabila-ma%C4%8Dka/1#post-28679


Tím jsem měl na mysli spíše chování GP, které je pro nás výhodné, likviduje šílené jedince, kterým ale pomohl rozvinout jejich šílenství, aby je mohl likvidovat. Ne "dobrý" ve smyslu morálním. Nebo uvažuji o "dobrých" částech GP co o subjektech, které jsou kádry GP a přistoupili na biblickou koncepci, protože nevidí jak organizovat lidské záležitosti jinak a snaží se nějak o to nejlepší (sem řadím například Miloše Zemana).


Pro příště se slovu "dobrý" v souvislosti s GP budu vyhýbat a nahradím je slovem "pro nás lepší" nebo "výhodnější" vývoj , protože dobro se prvotně spojuje s morálním hlediskem, aby to bylo jednoznačnější. Totiž díky tandemovému řízení vznikají u GP různé postupy a směry dalšího vývoje, některý z nich může být pro nás dočasně výhodný. Současný GP určitě není po morální stránce v pořádku je nelidský.


Posledný príspevok od Atom  ·  16. 8. 2021 o 18:40
289
1
Ferry zverejnil(a) 16. 8. 2021 o 10:31

https://www.hlavnespravy.sk/andrejuvova-eticky-kodex-poslanca-ma-priniest-novela-rokovacieho-poriadku/2642302


Etický kódex poslanca má podľa Andrejuvovej priniesť novela rokovacieho poriadku. „Oblievanie vodou, trhanie sa o papierovú maketu alebo neochota opustiť rokovaciu sálu, na to všetko by mohla dohliadnuť parlamentná stráž,“ doplnil Šeliga


Dost usmevny clanok. Tak si to podme zrekapitulovat. Lud voli najlepsich spomedzi seba aby jeho nazory tito voleni repreznetovali. Takze logicky v parlamente by mali sediet ludia, ktori maju z ludu najvacsiu mravnost. A tu sa docitame, ze poslanci potrebuju kodex, ktori obycajni ludia nepotrebuju? Tak to sa asi daco pokazilo, ked v parlamente nesedia ludia s najvacsou mravnostou.
Ako je pisane v KSB - keby sa psychologia zacala realne zaoberat tym cim ma, tak by sa prislo na to, ze v parlamente sedia psychicki naruseni ludia co tam nemaju co hladat.
Alebo ako Lev spomenul, keby sa psychologia zacala zaoberat poriadnymi vecami tak by sme prisli na to, ze v parlamente sedia ti najviac nemravny ludia bez stipky svedomia. Takze realita je opacna - v parlamente nesedia ludia s najvacsou ale prave s najmensou mravnostou z celeho naroda - satanisti. Samozrejme ze GP to vyhovuje ... len som chcel dat taky postreh ...


Posledný príspevok od Ogar Valach  ·  16. 8. 2021 o 15:22
1.8k
18

Velmi zajímavé několikaminutové video o Egyptském domě v Petěrburgu, který nebyl za války vůbec poškozen a jak se Rusům nenápadně povedlo eliminovat jeho sílu.
https://www.youtube.com/watch?v=Lq_hTq19q1g&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2


Posledný príspevok od Archal  ·  9. 8. 2021 o 10:14
784
5
Ferry zverejnil(a) 4. 8. 2021 o 09:24

https://www.hlavnespravy.sk/lgbt-vandali-v-bratislave-poskodili-kostoly-avizuju-revoluciu-reaguju-cepcek-krajniak-remisova-ci-sakova/2630430


V clanku sa pise o tom, ako nejaki pachatelia nasprejovali na kostol vety ako "Trans je krasne" a podobne trans vyzdvihujuvce bludy. Vzhladom na to ako vcera uverejnili prieskum, kde SMER ma najviac % zo vsetkych stran, tak toto povazujem za imitacno provokacnu cinnost, ktora ma este viac odpalit liberalnu scenu. Skutok vandalov v spolocnsoti vyvola velku nevolu voci trans, lgbt, atd ... a vo volbach to liberali dotadnu vyzrat. Ci uz ti vandali boli opozicneho charakteru a vedeli co robia, alebo to boli liberali ... to uz je jedno, vlna nevole v spolocnsoti sa nastartovala.


Posledný príspevok od brumi  ·  5. 8. 2021 o 08:20
654
21

Keďže tu bola nedávno požiadavka na vysvetlenie slov „pravda“ a „istina“ z hľadiska KSB, tak som vytvoril túto samostatnú tému.


V súčasných výkladových ruských slovníkoch a bežnej vrave sa tieto slová používajú nasledovne:


 1. pravda je chápaná ako subjektívna pravda v ľudských vzťahoch, tak ako ju ľudia individuálne chápu.
 2. istina je chápaná ako objektívna pravda nezávisle na ľudskom chápaní a nechápaní. Je neobmedzená a všezahŕňajúca.

Z toho dôvodu aj na internete existujú obrázky typu:
61013ae98ab9e


Alebo situácia, keď dve protiidúce autá vchádzajú do zákruty a jedno tvrdí „Tá zákruta je pravotočivá!“ a druhý „Tá zákruta je ľavotočivá!“ — obaja majú pravdu (z hľadiska súčasného chápania slov).


Vladimir Ivanovič Daľ bol ruský jazykovedec a lexikograf, ktorý žil v 19. storočí. Ak sa pozrieme do jeho výkladového slovníka, tak je tam pasáž:
„Istina (...) dnes tomuto slovu zodpovedá aj slovo pravda, hoci správnejšie bude pod slovom pravda chápať: pravdivosť, spravodlivosť, súdnictvo (pravosudie), právo. Istina je pozemská, je výplodom ľudského rozumu, ale pravda pochádza z nebies, je darom milosti. Istina sa vzťahuje k umu a rozumu; ale dobro alebo blaho k láske, mravom a vôli.“
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/251118


Dosť veľký rozdiel, však? Presný opak toho, ako sa tie slová chápu dnes. A V. I. Daľa nepodozrievam, že by si vymýšľal alebo čerpal z iných zdrojov, než priamo z ducha ľudu a ich jazyka a chápania.


Teraz sa pozrime, ako sa na vec pozerá KSB.

V Ruskom chápaní sveta slovo Pravda je všezahŕňajúcim javom a pojmom. Vyjadruje aj Istinu, aj Spravodlivosť, aj Svätosť. Základným prívlastkom Boha je „Bože pravý“ (v ruštine má slovo „pravý“ primárny zmysel „pravdivý“. „Ty prav!“ (Máš pravdu! alebo doslova... Si pravdivý)). T.j. absolútna pravda sa spája s Bohom, ktorý je stelesnením aj Istiny, aj Spravodlivosti aj Svätosti.


Istina je jedným z aspektov Pravdy v prípadoch:
• keď v danom tvrdení priamo nehrá rolu mravnosť a etika (napr. v matematických tvrdeniach, 2x2=4 a pod.), t.j. ide o objektívne axiómy.
• keď ide o jednotné mravno-etické učenie zjednocujúce masy ľudí a vyjadrujúce ich subjektívne chápanie Pravdy-Istiny. T.j. v prípade vieroúk, ktoré svoje učenie často nazývajú „istinou“, hoci v skutočnosti sa nejedná o objektívnu pravdu-istinu, ale len o jedno z možných priblížení k nej, ktoré môže obsahovať aj lož alebo chyby.


V ostatných prípadoch (mimo týchto dvoch podmienok) je reč o Pravde-Istine, a nie o Istine, nezávisle na mravnosti a etike, pretože Božie Predurčenie Vesmíru (Božia matrica definujúca čo môže existovať a čo nie) je prejavom Najvyššej mravnosti a etiky Boha, Tvorcu a Všedržiteľa.


Preto hľadanie Pravdy-Istiny (v zmysle Božích právd a správneho, mravne podmieneného chápania objektívnej reality) je vždy správne, pretože človek vždy môže prekročiť hranice subjektívnych istín, ktoré ho obmedzujú, ale nikdy nemôže prekročiť hranice Pravdy-Istiny, hoci odkloniť sa od nej do chybnej subjektivity je tiež možné.


Podrobnejšie napr. v knihe: Dialektika a ateizmus: dve nezlučiteľné podstaty.


Posledný príspevok od Kiru  ·  30. 7. 2021 o 01:05
1.9k
21

Dnes bylo otevřeno okno Overtona ke změně naší vlajky.
U Lucii Výborné byl designer Petr Novaque. Vyslechněte si to. Ta osoba neví o vlajkách absolutně nic. Poslechněte si to. Pokud najdete na něj kontakt, dejte ho sem a zahltíme ho nesouhlasnými dopisy. O vlajce je to hned ze začátku.
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/radiozurnal


Posledný príspevok od Peter Peto  ·  5. 7. 2021 o 19:45
290
0
Jura11 zverejnil(a) 8. 6. 2021 o 16:56

V KSBPRESS.CZ vyšla nová kniha VP SSSR: Od Antropoidnosti k ľudskosti…

také vyšly dotisky dočasně vyprodaných knih:
Sad roste sám?..
Smutné dedičstvo Atlantídy.


335
0
Atevi zverejnil(a) 7. 5. 2021 o 16:36

V.A. Jefimov: Vitajte na maratóne „6 priorít v riadení kvality života“. (7 x video v r.j.)


Úvodné video: https://www.youtube.com/watch?v=ZKW7S8jOjig


Šiesta priorita:https://www.youtube.com/watch?v=DPMhh_4Ucms


Piata priorita: https://www.youtube.com/watch?v=Jg2PnMWQGlA


Štvrtá priorita: https://www.youtube.com/watch?v=OUfHJ0nDpTg


Tretia priorita:https://www.youtube.com/watch?v=LpmL4hlmwQY


Druhá priorita: https://www.youtube.com/watch?v=c81uxpDQ8Dw


Prvá priorita: https://www.youtube.com/watch?v=_YzxoH9On6M


256
0

https://vosveteit.sk/deepfake-technologia-bola-pouzitou-na-oklamanie-poprednych-europskych-uradnikov/


Samozrejme vosveteit nema sajnu o com to realne je. Ale si myslim, ze pekne poukazali na nastroj socialneho inzinierstva. Niekto mudry stvoril Vovana a Lexusa na to aby mohol zatvarat usta hlupakom a nicit ich nanic hodnu politicku karieru. Viac krat sa hovorilo o tom, ze cisla na taketo dolezitych ludi nie su dostupne kazdemu .. takze za nimi niekto stoji. Z pohladu DVTR musim uznat, ze tento nastroj je na riadenie velmi uzitocny. Ved ktovie co ten "podvedeny" uradnik vobec vyzradil ... ci to nebol aj nejake tajne informacie. A ked uz aj nic nevyzradi, tak ho mozu vydierat, zosmiesnit atd ...


673
7
Ferry zverejnil(a) 12. 4. 2021 o 19:41

Si vsimam na Slovenskej scene viacero projektov, ktore doslova vymyvaju mladym ludom mozog. Ako lakadlo je nieco IN a COOL alebo zaujimave a spolu s tou informaciou ten neskuseny citatel dostane pekny informacny hnoj alebo vyplach mozgu.


Napriklad
https://www.topdesat.sk/2021/04/12/oko-ktore-vsetko-vidi-1-cast/


Ano Iluminati ... ooo ake super ze ich niekto odhalil ale dalej v clanku ...
Ilumináti mali 6 hlavných cieľov:


Odstránenie všetkých monarchií a vládnucich síl - tak to urcite nie, kedze prave oni su tou vladnucou silou
Potlačenie súkromného vlastníctva jedincov aj spoločností a postupné zrušenie spoločenských vrstiev - totoalny opak toho o co sa iluminati a ich parobkovia snazia
Zrušenie dedičného práva - zase nie - ciel iluminatov je vlada nad civilizaciou bez akehokolvek ohrozenia, tjs neprerusitelna dedicna vlada nad civilizaciou
Potlačenie predstavy vlastenectva a nacionalizmu a nastolenie svetovej vlády a medzinárodnej kontroly - toto isto nie, kedze oni praveze perstuju nacizmus vo svojich kruhoch
Zrušenie predstavy tradičnej rodiny - mozno ... ale to beriem skor ako vynimku, museli te zvasty v predchadzajucich bodoch zakryt niecim rozumnym
Zákaz akéhokoľvek náboženstva a zavedenie oficiálneho ateizmu - zase nie , iluminatom vyhovuje aj ateizmus aj nabozenstvo, hlavne aby clovek neveril bohu (moze verit v boha alebo neverit v neho vobec)


Dalsi taky skvost na scene pre mladych je https://refresher.sk
A to uz je stoka ako sa patri. To sa ani citat neda.


A samozrejme treba spomenut aj https://www.startitup.sk
To je tiez "klenot" pre nezorientovanu mladez.


Posledný príspevok od Karlos  ·  13. 4. 2021 o 05:20
501
4
Ferry zverejnil(a) 12. 4. 2021 o 16:14

https://www.armadnymagazin.sk/2021/04/12/umenie-protokolarneho-trollingu/


Ako velmi pekny a hlavne konceptualny clanok. Opisuje ako sa pri roznych navstevach vyjadruje postoj jednotlivych stran. Najviac ma pobavilo:Erdogan, ktorý odletel do Moskvy na rozhovory o Idlibe, bol nútený čakať pred dverami a potom sedel vedľa symbolickej postavy Kataríny Veľkej, ktorá vybojovala od Turkov časť ich ríše, vedľa krbu, na ktorom stáli hodiny venované víťazstvu nad Tureckom v roku 1878.Posledný príspevok od TauRus  ·  12. 4. 2021 o 23:41
834
11
jelenovipivonelej zverejnil(a) 11. 4. 2021 o 12:31

Zdravim vospolok. Viete mi niekto povedat ako to je teraz z prekladmi VP SSSR, Pjakina a pod.? Zastresuje to niekto alebo to je len zivelne,komu sa co podari tak to rychlo vyda?
Co viem tak zakazanevzdelani a torden distribuje prelozene a vytlacene knihy z ksbpress/levanet+zakazanevzdelani.cz este prelozilo Svet krivych zrkadiel 1 a 2 od VVP(ak mam dobre info)


Taktiez, moja otazka takto verejne aj na @Hox -a a ostatnych co s tym mali nieco spolocne, preco sa prestalo s prekladmi cez levanet? Svieti tam ciastka 34 560KC uz dost dlhu dobu a nic sa nedeje. Verim,ze viaceri by prispeli ci uz financne alebo nejakym inym sposobom k opätovnemu rozbehnutiu prekladov.

Posledný príspevok od jardob  ·  12. 4. 2021 o 19:23
470
2
Ferry zverejnil(a) 4. 4. 2021 o 21:20

Pozrel som na tento clanok
https://www.hlavnespravy.sk/uvz-vo-verejnej-doprave-sa-neodporuca-jest-pit-a-rozpravat-sa/2491902#comment-5330160700
ÚVZ: Vo verejnej doprave sa neodporúča jesť, piť a rozprávať sa
Nuz ano, je to nejake papagajovanie nejakych bludov, co si vymyslela nejaka nekompetentna osoba.
Obsah som letmo preletel, lebo to vacsinou nema zmysel citat.
Avsak komentare su velmi zaujimave-A hlavně nedýchat!


-ono sa vo všeobecnosti neodporúča,ani jesť a rozprávať,odporúča sa, len zomrieť na korónu,skoroprezidentka to považuje za prospešné,nebáť sa zomierať.


-Už minule som písal že p.Račková je tupá krava a ďalej trepe dve na tri....najlepšie bude ak v každom autobuse bude len 1 cestujúci detto v železničnom vozni tiež len 1 pasažier ďalej zrušiť všetky výčapy nádražné reštaurácie a stánky na autobusových a železničných staniciach a ďalej povolať políciu aj armádu do zbrane a zhabať cestujúcim všetky potraviny a tekutiny a snáď už potom konečne zvíťazíme nad hnusobou


-vám v tých úradoch a vo vláde musí už z toho covidu úplne šibať. Ale veď je Veľká noc, asi na to máte právo, aj keď vám šibe už vyše roka.


-A keď sa ĺudia tlačia pri čakaní na vakcínu - to Vám nevadí?


-Odporúčané je tiež minimalizovať čas strávený v MHD.
to sa robí ako prosím vás? že vystúpim o zastávku skôr, alebo nastúpim o zastávku neskôr? alebo budem naháňať šoféra aby šiel rýchlejšie?To by asi aj stacilo ako vzorka komentarov. Mozeme si vsimnut zaujimavu vec a to, ze komentare uplne menia informacny stav citatela. Autor clanku mozno chcel poukazat na absurdnsot a mozno chcel "upozornit ludi" ale nehladiac na to aky bol jeho zamer, tak sa tato podana informacia zvrtla na uplne odsudenie "Tupej kravy rackovej". Dalej to pokracuje roznymi nakladmi na "neschopny riadiaci aparat" atd. Uz dlhsie si vsimam jav, kedy clanok v mediach sluzi len ako start pre verejnu diskusiu v komentaroch. Sice nie stale su komentare fundovane a ponukaju aj riesenia, ale prinajmensom poukazuju na realny stav situacie a drzia citatela patricne inFormovaneho. Vznika zaujimavy paradox, kedy nie autor clanku formuje citatelov ale prave komentare pod clankom maju vacsiu hodnotu pre citatela ako samotny clanok. Tjs komentatori zacinaju vytvarat obsah a realne informuju citatela. Jedni podavaju informaciu novu, ini zase len nakladaju, ini vnasaju viac svetla do problematiky. Kazdy citatel si tam najde to co potrebuje. Vznika akasi studnica nazorov a casom aj autosynchronizacia - tjs vela citatelov, ktori sa dostanu na takyto web po prvy krat hned si vsimnu, ze nie su ani prvi ani posledni, ktori prestali verit kazdemu slovu co media vypotia. Vidia, ze uz je velmi vela ludi prebratych z letargickeho spanku. Vela ludi si zacina hladat informacie samostatne, overuju si informacie. Takato realna diskusia pod clankom moze otvorit oci mnohym. Preco? Pretoze komentujuci su bezni ludia nikym neplateni, len vyjadruju svoj pohlad na vec. Samozrejme, ze niektore media pristupili k tvrdej cenzure v diskusii (SME tupky a spol) alebo pripadne uplne zakazali diskusiu pod clankom [https://www.svetlosveta.sk/zaujimavosti/aky-je-osud-kriza-na-ktorom-bol-ukrizovany-kristus-2/], pretoze si nezelaju pocut nazor ludu (hlas ludu hlas bozi) na ich "vyplody".
Taketo diskusie su podla mna velmi dobry nastroj ako menit spolocnost. Ako samozrejme, ze niekto si plati trolov, co diskusie zamerne kazia, ale ani troll to nema lahke, pretoze pod takym standardnym clankom je okolo 500 komentarov ... 3, 5 , 50 komentarov od trola sa v tych 500 stratia a casto krat aj trolov rovno blokuje redaktor alebo ludia mu v diskusii nalozia kolko len znesie. Zase sa da vidiet ta sila ludu v diskusii, aj ked tam pride trol tak aj toho zbicuju.
Ked napriklad porovname takyto web a diskusiu s novinami tak to je obrovsky rozdiel ... v novianch cita citatel len to co si mysli redakcia a nou plateni novinari ... ale vo web diskusii si clovek moze precitat aj ine nazory na "vyplod autora" a tam casto krat dochadza k zaujimavym situaciam, ako som uz spomenul, ze clanok vypali uplne opacnym smerom ako bol zamer autora clanku. Samozrejme ze aj fundovane a nepohodlne komentare sa mazu, ale neda sa odchytit vsetko, to by na kazdej diskuii muselo sediet aspon 10 "kontrolorov" co je prakticky nemozne. Takze ak si citatel mysli, ze clanok je odpad, tak uz sa nemusi bat povedat svoj nazor, pretoze vidi dalsich 100 komentarov o tom, ze ten clanok je odpad. Uvedomi si, ze jeho myslenie nie je zle, nemusi sa zan hanbit a moze dalej uvazovat ako doposial - tjs pouzivat mozog. A tiez vidi v inych komentaroch, ze nie je sam v bitke proti degeneratom so mu chcu vygumovat rozum. V takejto diskusii jeden mudry komentar moze otvorit oci desiatkam dalsich ludi, pricom to ani nahodou nebol zamer autora clanku [ktory chcel praveze ponechat citatela v akejsi virtualnej vymyslenej paralelnej realite, kde su poslanci bohami smile]
V minulosti boli rozne "verejne zasadania" kde si ludia mohli povedat svoj nazor. Teraz by sa tym priestorom kludne dala nazvat diskusia pod clankom. Prinos to ma tak ci tak. Sice malo by to vacsi prinos keby niekto aspon mazal komentare typu "par nadavok v jednej vete nic nehovoriacej" ale aj bez nejakeho sortovania si informacia (komentar) adresata (citatela) casom najde.


Posledný príspevok od JankaS  ·  5. 4. 2021 o 11:11
1.1k
6
Ferry zverejnil(a) 12. 1. 2021 o 17:15

https://www.hlavnespravy.sk/facebook-a-twitter-zaviedli-tvrdu-cenzuru-trump-chce-preto-zalozit-vlastnu-socialnu-siet-kde-nebude-ziadna-cenzura-bude-konecne-zastaveny-liberalny-monopol-na-pravdu/2403010


Tento clanok je tym prierazom v planoch vsetkych satanistov. To som zvedavy ako sa satanisti vysporiadaju s tymto. Doteraz mali informacne zbrane len oni, ale ako to bude vyzerat, ked sa informacne zbrane pouziju proti nim? Velmi dobry tah ..... velmi dobry


Posledný príspevok od kata  ·  1. 4. 2021 o 21:32
206
0
Yori zverejnil(a) 22. 3. 2021 o 08:37
511
6
popolvar zverejnil(a) 13. 3. 2021 o 16:33

vážení kolegovia, dávam vám do pozornosti knihu vydavateľstva Torden od autorského kolektívu VP SSSR "Ruslan a Ľudmila".
Je to druhá zmyslová rovina a jej Šiesta pieseň sa priamo dotýka dneška. Dneška doslova a dopísmena - t.j. dnešných dní. Pri preklade sa stalo asi 2x - 3x, že čo som prekladal, tak do 48 hodín sa to doslova udialo.
Táto kniha je neoceniteľnou pomôckou pri šírení KSB, je to v podstate jednoduchšia verzia Vody mŕtvej v symbolickom podaní A.S.Puškina. Túto knihu odporúčam do každej domácej knižnice.
https://torden.sk/produkt/ruslan-a-ludmila-druha-zmyslova-linia-poemy-a-s-puskina/
Po jej prečítaní pochopíte, že A.S.Puškin nebol len básnikom, bol to človek, ktorý sa vo svojej dobe dostal nielen na konceptuálnu úroveň moci a ovládol nieže Prostriedky 1. priority riadenia, ale ešte vyššie - on sa dostal na matrično-egregoriálnu úroveň.


Posledný príspevok od vousy  ·  13. 3. 2021 o 19:10
907
8
Ferry zverejnil(a) 6. 2. 2021 o 08:50

Najprv som chcel napisat tento prispevok pod jeden komentar od @Otec ale tam by si ho asi ludia nevsimli, tak tu davam prispevok.

Reagujem na myslienku "deti maju vela uloh, nemaju volny cas, zhorsuje sa ich koncentracia"


A kto hovori, ze tie ulohy musia mat spravene? Rodic? Vo vsetkom treba mieru. Ak skola mieru prekrocuje, tak rodic by mal vediet mieru poopravit. Kym nie su "ulohy" znamkovane, tak jednoducho nenutit deti vsetko robit.


K vyucbe


 1. Treba najprv decko pripravit na vyucbu - tjs navodit spravny emocionalny stroj. Ako na to?
  • Identifikovat vsetky ruchy v okoli napr hudba z radia, hluk z ulice atd atd a pokusit sa ich eliminovat
  • Dat decku do ruky nieco cim by mohlo stale narabat - kde by mohlo nacielit svoje podvedomie, lebo podvedomie stale daco v nom hraje (nahodne myslienky, vnemy z podvedomia narusaju proces myslenia, deti (a niektori dospeli) nevedia odfiltrovat milion vnemov z podvedomia). Ved aj dospely to robia, jedni sa hraju s perom, ini hompalaju s nohou. Niekto sa hra s kockou. https://www.aliexpress.com/item/1005002126343467.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.ae031b83L03VRW&algo_pvid=c142578e-4e4c-4505-a09f-d6df9ad47aa4&algo_expid=c142578e-4e4c-4505-a09f-d6df9ad47aa4-0&btsid=2100bdec16125951906177828e71ef&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ - toto som kupil segre co ma okolo 25 rokov a studuje vysku. Nevedela si to vynachvalit. Pretoze na tu kocku pocas ucenia odvadza svoju nepozornost, pricom pozornost sa uvadza na ucenie.
  • Mysliet si, ze decko je schopne z procesu hry - vyvadzania, behania atd ihned skocit k vyucbe je nespravne. Decko treba posadit, ukludnit. Velmi dobre na koncentraciu vplyva hudba, ak je mozne tak pustit nejaky podmaz do pozadia ale nerusivy - tjs s absenciou bubnov (najlepsie nieco instrumental, alebo learning music , je toho kopa na youtuboch) - to tiez pomaha zamestnat podvedomie , pricom dieta sa zacina koncetrovat na proces myslenia. Ano je to svojim sposobom manipulacia, ale je to cielene na dobry ucel. Podobne to robim ja ked pride ku mne navsteva ... .ako prve pustim hudbu na podmaz ... ludia sa hned zacnu koncetrovat a rozpravat. Tiez sa jednoduchsie vysvetluje kadeco.
 2. Treba si uvedomit, ze clovek je chopny aktivne vnimat 20 minut. Po tom koncentracia klesa. Je zbytocne tlacit decko cely den k ucivu.
 3. Su presne vyclenene biologicke casy, kedy "ucenie" ide najlepsie. Je to z rana - priblizne do tej 11 hodiny. A potom od tej 3-4 tej hodiny maximalne do 8 vecera. Skumali sme to na sebe na vysokej skole. Takze pomedzi to decku treba dat volnost, nech robi co chce. Najlepsie ho byhnat vonku :D
 4. Treba si davat pozor na informacne zahltenie dietata. Nestava sa to len detom ale ja dospelym. Tjs ak decko sa venuje vo volnom case pocitacu alebo inemu zdroju informacii autoamticky nabija do hlavy informacie, ktore doslova obsadia miesto informaciam z ucenia - potom dieta "sa nie je schopne ucit".
 5. Existuje nieco ako energo-informacna rovnovaha. Ak clovek nasava informacie, zvysuje mnozstvo informacie, tak automaticky klesa energia. Takze proces ucenia je velmi narocny na energiu. Cokolada, hroznovy cukor - zlaty prostriedok ucenia. Podobne sa to da pouzit ked decko nechce ist spat :D Staci mu pustit dokumentarny film - absorbuje informacie, to mu zoberie energiu a samo zaspi (podobne sa to robi rozpravkami, ktore tiez navysuju informaciu u decka, pricom sa spotrebuje este viac energie ak sa rozpravka cita, lebo decko si este musi aj predstavovat obrazy z slova nim pocuteho). A ako nabrat energiu ? - absenciou informacie + dodanie do tela jedla (curkov atd) - vacinou staci decko vyhnat po jedle vonku, tam informacie nema, beha kade tade, travi jedlo, nabera energiu (preto o tej 3 - 4 hodine je najlepsi cas na ucenie, telo ma zase kopu energie z obeda [samozrejme ak pomedzi to nespalilo energiu na vnimanie zbytocnych informacii typu "matelko sa natahuje so sulikom"])
 6. Sediet pri detoch pocas ucenia. Ako sme uz spominali decko v pritomnosti biopola dospeleho cloveka prebera jeho nastavenie psychiky . Tjs napr rodic pracuje na pocitaci, hlada daco, studuje. Pritom ma 2 deti pri sebe, ktore maju riesit ulohy. (Viem nie je to lahke) ale da sa. Treba detom vysvelit ze "otec teraz pracuje na PC tak ako vy pracujete v na skolsom ucive" takze mozete ho vyrusit len raz za 20 min .... Tjs ako rodic decku doprajes priestor k jeho vlastnemu tvorivemu procesu, pricom bude povzbudzovane tvojim biopolom. Pricom ty robis uplne nieco ine ... ale ide o to nastavenie psychiky, ktore od teba dieta berie. (Dieta si povie - teraz oco robi, tak aj ja robim...)

Ako posledne doplnim, ze netreba deti nutit do skoly. Je overene, ze deti si jednoducho nepametaju obrovske mnozstvo uciva, ktore do nich tlacili na skole. Preco? Pretoze ak ty informaciu nepotrebujes - nepouzivas tak ju zabudas. Napriklad kadejake huby - (z ktorych som dostal jedinu 3 ku z prirodopisu smile ) doteraz nepoznam jednotlive huby a ani neviem ako funguju. Viem ze su tam nejake vitrusy atd ... ale detaily ... no neviem. Takze treba decku nechat priestor. Ono si samo vyberie. A co sa mu nepaci, tak kludne staci drzat na znamke 3 - ano decko nie je jednotkar - (pretoze ti su bud neuveritelne zombirovani, alebo maju genialnu pamet), ale tiez nie je 5 kar-spolocnsotou oznacovany za hlupe decko. Tiez decko 5kar co sa nechce ucit, nemusi byt hned hlupe, ono len nevidi potrebu ucit sa nieco co ho nebavi. Ale skus mu najst oblast co ho bavi, ktora bude zodpovedat jeho zivotnej ceste ... tak sa to nauci a pocohpi lepsie ako vystudovany profesor. Tym chcem povedat, ze taky trojkar ma dostatocne znamky preto aby ho zobrali na dalsie stupne skoly pricom mu ostava dost casu na sebarozvoj. Jednotkar sa na skolu dostane presne tak isto ako ten trojkar - ale vlastne ponimanie sveta u neho nebude (bude to biorobot). A ak na skolu beru len jednotkarov, tak tam ani decko posielat netreba. Tam vychovavaju bio-robotov a nie ludi. (Mysim tym 700 stranove skripta, ktore sa ma student "naucit na medike" pricom to je len jeden predmet ... a takych maju za semewster X , nie je mozne si ozvojit tolko informacii ... je to zombirovanie).


[Ako aj ostatne moje prispevky - nemusite tento prispevok brat ako pravdu jedinu od jahveho smile , je to len moj postreh, kludne ma poopravte.]


Posledný príspevok od Ferry  ·  7. 3. 2021 o 09:05
694
6
Ferry zverejnil(a) 5. 3. 2021 o 11:25

Castejsie si vsimam rozne manipulacie zo stran medii tak tu zakladam vlakno pre zhromazdovanie takych udajov. Verim ze casom tu vznikne pekna zbierka vhodna na demonstraciu sily medii prave prebudenym neclovekom.


Chcel som si najst tento clanok HS na google


https://www.hlavnespravy.sk/texas-verny-donaldovi-trumpovi-provokuje-joea-bidena/2458584


Logicky napisem do vyhladavania retazec "hlavne spravy texas covid" a daco by mi malo najst nie? smile
Ale kdeze ... google mi ihned povie na ktore linky mam klikat smile (sabacky system)


6042069b7dd46
6042069bc9368
Samozrejme ze ako prve su tam vyvlistovane "mienkotvorne media" co maju patent na pravdu. Dalej v ponuke su dalsie media, ktorymi by sa mal clovek orientovat. A potom koniec strany smile Ten co hlada spravy o kovide nema pouzivat ako zdroj HS smile Ma pouzita tupky alebo sme alebo ine CIA media


Posledný príspevok od Karlos  ·  6. 3. 2021 o 13:15
84
1.81k
3
Akcie
Skryť popisy k témam
Povoliť nekonečné posúvanie
Predchádzajúca stránka
12
Nasledujúca stránka
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept