Zobraziť kategórie

Koncepcia sociálnej bezpečnosti – základ lepšej, dlhodobo udržateľnej spoločnosti

Každý v miere svojho chápania pracuje pre seba a svojich blízkych a v miere svojho nechápania pracuje na tých, ktorí chápu a rozumejú viac.

1.9k
20

V expertním časopisu The National interest vychází článek:


Aby USA ustály proti Rusku a Číně, musí přistoupit na rozdělení sfér vlivu
https://inosmi.ru/politic/20211012/250681327.html


Globální rozdělení sfér vlivu mezi USA, Ruskem a Čínou může mít po vzoru Jaltské dohody tří velmocí z roku 1945 stejný úspěch pro celý svět.


Spojené státy v současné době čelí vážné hrozbě vedení války na dvou frontách současně s Ruskem a Čínou kvůli jejich rostoucí převaze nad USA v oblasti jaderných, elektromagnetických (EMP) a kybernetických zbraní. Navzdory prohlubujícímu se strategickému a vojenskému selhání USA mnozí, ne -li většina, amerických politiků i nadále věří, že Spojené státy jsou nejmocnější vojenskou velmocí na Zemi. Tato hluboce mylná představa způsobila, že zanedbali obnovu amerického jaderného arzenálu, vytvoření komplexního národního systému protiraketové obrany a systematické posilování národních energetických sítí USA, aby se díky tomu všemu předešlo katastrofickým důsledkům útoku na naši zemi ze strany Ruska nebo Číny. Američtí vůdci musí opustit své idealistické představy o bezpečném a zabezpečeném unipolárním světě, ve kterém jsou Spojené státy široce uznávány jako nejmocnější supervelmoc. Ve skutečnosti je všechno úplně jinak. Amerika nyní čelí stále těžším, omezenějším a nešikovnějším možnostem a zoufale potřebuje novou a perspektivní velkou strategii, která bude čelit, rozdělovat a ničit toto rostoucí spojenectví mezi dvěma jadernými velmocemi, Čínou a Ruskem.


Aby mohli američtí vůdci vyřešit toto bezprecedentní dilema národní bezpečnosti a zajistit přežití Ameriky, musí nahradit svoji hegemonii - zastaralou a neúspěšnou „skvělou“ strategii - konceptem „strategického omezení“ a udržení globální rovnováhy sil. Tato strategie „omezování“ zachrání cenné americké životy a americké národní zdroje spolu s omezenými vojenskými prostředky a přesměruje je na obranu základních životních zájmů USA. Sníží rizika zbytečné války s americkými protivníky jako jadernými velmocemi, což by na planetě vytvořilo bezpečnější, spolehlivější a doufejme i mírumilovnější situaci.


„Strategické omezení“ znamená, že žádná velká světová velmoc se nebude snažit ovládnout Evropu nebo severovýchodní Asii. Současně to donutí americké spojence nést hlavní břemeno zachování bezpečnosti ve svých regionech a spoléhat se na to, že místní síly vyváží regionální hegemony, jako je Rusko a Čína. Americké vojenské síly zůstanou rozmístěny „za horizontem“, a to buď ve vodách obklopujících USA, nebo na americkém území, přičemž se vyhnou pozicím předního nasazení, kde se vojenská přítomnost USA v podstatě stane „mostem“, který nás svádí k zapojení do zahraničních konfliktů, pokud dojde k agresi, ale ne natolik, aby ochránili spojence USA nebo dokonce zabránili takové agresi.


V souladu s tím by Spojené státy mohly stáhnout své vojenské síly z Evropy, Afriky a Asie, včetně Blízkého východu, aby se snížilo riziko vtažení USA do válek s velmocemi, které by mohly vystavit území USA jaderným nebo elektromagnetickým útokům. Také by se zdrželi invaze a okupace jiných zemí v rámci úsilí o změnu moci a budování nových států. Spojené státy vyšlou expediční síly pouze v případě, že země v její sféře vlivu nebo země, které jsou pro ně životně důležité, jako je západní Evropa a Japonsko, jsou bezprostředně ohroženy nepřátelským útokem. Výjimkou může být zachování omezeného počtu amerických vojáků.


Snížení vojenské přítomnosti USA v zámoří výrazně sníží podporu protiamerického terorismu a hlavně výrazně sníží touhu Ruska a Číny sjednotit se navzájem v opozici vůči USA. V rámci této strategie Amerika konečně opustí neúspěšnou globální válku proti teroru, která v marných válkách s militanty na Blízkém východě promrhala biliony dolarů. Místo toho po dvou desetiletích rozptylování pozornosti, během nichž Rusko a Čína předběhly USA prakticky v každé klíčové oblasti strategické vojenské technologie, budou Spojené státy konečně pokračovat v modernizaci a obnově svého strategického jaderného arzenálu a strategických obranných schopností.


Tato teorie „strategického omezení“ není nová. Prosadili ji někteří prominentní američtí politologové jako John Mearsheimer, Stephen Walt, Robert Pape a Christopher Lane. Historická analýza navíc ukazuje, že většina velmocí, které se z různých důvodů dostaly do stavu hlubokého úpadku, přijala strategii „rozumné zdrženlivosti“ a byla znatelně úspěšnější než státy, které sledovaly jiné politické linie.


Přijetí strategie vyvažování na moři by mohlo být doprovázeno pokračováním diplomatické „mírové ofenzívy“ USA a vyjednáváním dohody o globálních sférách vlivu, která chrání zásadní zájmy USA a odvrací rostoucí pravděpodobnost nezamýšlené a katastrofické války s Ruskem nebo Čínou. Poslední dohodu o rozdělení sfér vlivu podepsali na jaltské konferenci v únoru 1945 prezident Franklin Delano Roosevelt, premiér Winston Churchill a sovětský diktátor Joseph Stalin. Ukázalo se, že je úspěšný při udržování míru mezi velmocemi v Evropě po více než půl století, částečně proto, že Spojené státy udržovaly „přibližnou“ jadernou paritu se Sovětským svazem po celou dobu studené války.


Globální rozdělení vlivových sfér mezi USA, Ruskem a Čínou může mít dnes stejný úspěch pro celý svět. Ruský prezident Vladimir Putin opakovaně prohlásil, že jedním z jeho hlavních úkolů zahraniční politiky je uzavření „nových dohod z Jalty“. V takovém systému by byl svět rozdělen na regiony, z nichž každý by měl svého dominantního regionálního hegemona, s hlavním cílem podporovat stabilitu a mír mezi velmocemi.


Na základě takové dohody si Spojené státy zachovají největší sféru vlivu, včetně celé západní polokoule, západní Evropy, Japonska, Austrálie a Nového Zélandu, které zůstanou pod ochranou amerického jaderného deštníku. Ruská sféra vlivu bude zahrnovat bývalé sovětské republiky, Srbsko, Írán, Irák, Sýrii a Libyi. Čínskou sféru vlivu může tvořit Severní Korea, Tchaj-wan, Jihočínské moře, Pákistán, Afghánistán, čtyři „marxistické“ země v jihovýchodní Asii a asi půl tuctu afrických zemí, v jejichž čele v současnosti stojí pseudokomunističtí diktátoři. Pokud vedoucí představitelé USA s takovým plánem souhlasili a zavázali se neposílat americká vojska do východní Evropy - s výjimkou případu ruské agrese - pak Rusko, realizující svůj cíl zajistit vojenskou bezpečnost podél své západní hranice, mohlo by přesměrovat svoji pozornost na východ směrem k rostoucí hrozbě ze strany Číny.


Jak moudře řekl starověký čínský stratég Sun Tzu v The Art of War: „Ve válce je první věcí, kterou musíte udělat, zaútočit na strategii nepřítele. A další velmi důležitá věc je zničit nepřátelská spojenectví pomocí diplomacie. “ Spojené státy by dnes mohly dokonce souhlasit s vystoupením z NATO, které bude nadále fungovat spíše jako spojenectví vedené Evropou než USA, výměnou za vystoupení Ruska z jeho spojenectví s Čínou a konec veškeré čínsko-ruské armády a technická spolupráce. Taková komplexní dohoda by uznala a respektovala zásadní zájmy všech tří jaderných velmocí a vyřešila všechny hlavní nevyřešené spory. To minimalizuje potenciální rizika vojenských konfliktů v zájmu zachování míru mezi velmocemi.


Jak vysvětlil Graham Ellison ve svém článku o zahraničních záležitostech, zachování takového míru je pro národní bezpečnost USA zásadní:


I obyčejná válka, která se může změnit v jadernou, může vést ke katastrofě… V tomto ohledu budou američtí politici muset opustit nedosažitelné sny o věcech, o kterých snili, a přijmout fakt, že sféry vlivu zůstanou základem geopolitiky. Toto přijetí bude nevyhnutelně zdlouhavý, kontroverzní a bolestivý proces. Může však také přinést nával strategické kreativity - příležitost dosáhnout něčeho menšího, než je zásadní přehodnocení koncepčního arzenálu národní bezpečnosti USA.


Rusko a Čína již mají své sféry vlivu, poznamenává Ellison, bez ohledu na to, zda jejich vůdci uznávají či neuznávají Spojené státy. Opakované americké vojenské vpády do těchto sfér vlivu po skončení studené války (především v rámci expanze NATO do východní Evropy obecně a zejména do pobaltských zemí) také vyprovokovaly Rusko a Čínu k užší unifikaci ve vojenské sféře.


Spojené státy mají bezpečnostní závazky s více než jednou pětinou všech zemí světa, takže jejich vojenské síly jsou silně přetížené. K řešení tohoto problému by další životaschopnější a politicky přijatelnější alternativou komplexní dohody s Ruskem a Čínou pro Bidenovu administrativu bylo jednostranné stažení vyspělých amerických vojenských sil z východní Evropy, střední Asie, Blízkého východu a Jihočínského moře, Japonska a Korejského poloostrovu ... Vedoucí představitelé USA nadále věří, že čím více spojenců Spojené státy mají, tím bude země bezpečnější a jistější. Mnohem větší rizika však představují závazky vstoupit do konvenčních a případně i jaderných válek s Ruskem a Čínou o země, které pro Spojené státy npředstavují zásadní národní zájmy a vytváří víc rizik, než výhod pro americkou národní bezpečnost. Bidenova administrativa musí podrobit všechny americké aliance analýze nákladů a přínosů, aby určila, které z nich posilují národní bezpečnost USA a které vystavují naši zemi zbytečnému riziku vtažení do konfliktů s velmocemi kvůli sekundárním zájmům.


Amerika by se mohla vzdát svých závazků zajistit bezpečnost těch zemí, které takovým testem neprojdou.


V první řadě by vůdci USA měli okamžitě informovat Moskvu a Peking, že Amerika nebude zasahovat do nepřátelských akcí v jakýchkoli možných konfliktech ohledně Tchaj -wanu nebo bývalých sovětských republik (z nichž všechny je prostě stejně nemožné ubránit), v zásadě opustit od budoucích vojenských intervenci USA v jejich sférách vlivu. Takové akce by posílily národní bezpečnost USA a výrazně by snížily šance na útok Ruska a Číny na území USA tím, že by snížily vnímanou hrozbu pro sebe ze strany Moskvy a Pekingu. USA by zároveň mohly zvýšit pravděpodobnost tření a neshod mezi Čínou a Ruskem a časem rozdělit a rozbít jejich potenciální jejich spojenectví. Jak ukazuje historie, Moskvu a Peking nic nespojuje více, jako krátkozraké pokusy Ameriky promítnout svoji moc do východní Evropy a východní Asie spolu s jejím úsilím stát se jedinou dominantní světovou supervelmocí. Kdyby Amerika nepodněcovala hněv Číny a Ruska, její historicky nepřátelský vztah s touto dvojicí by se mohl dávno narovnat.


Autorem článku je David Pine - bývalý americký armádní bojový a štábní důstojník s magisterským titulem ve studiích národní bezpečnosti z Georgetown University. V současné době je zástupcem ředitele komise EMP Kongresu.
Americká politicko-vojenská analytická publikace The National Interest je dvouměsíčníkem a populárním webem, který vydává nevládní politologická organizace Center for National Interest (lépe známá jako Nixon Center-založil ji Richard Nixon 20. ledna 1994). Časopis je spojen s realistickou školou zahraniční politiky. Byl založen v roce 1985 Irvingem Kristolem. The National Interest se svým obsahem neomezuje pouze na diskusi o „zahraniční politice“ v užším technickém smyslu, ale upozorňuje na obecné myšlenky a na to, jak kulturní a sociální rozdíly, technologické inovace, historie a náboženství ovlivňují chování států...


NI se neomezuje na „zahraniční politiku“ v užším smyslu vojenské technologie nebo diplomatického úsilí, ale také analyzuje, jaké kulturní, sociální a ekonomické rozdíly, budoucí technologické inovace, historie a náboženství ovlivňují chování států. Jeden z pravidelných autorů publikace, Sol Bellow, obdržel Nobelovu cenu za literaturu za rozsáhlou humanitární analýzu mezinárodních problémů, který je nejlépe známý svými publikacemi v Severním Irsku o důsledcích rozpadu SSSR.


Od července 2013 šéfredaktor časopisu Jacob Heilbrunn.


Poradnímu sboru předsedá čestný předseda časopisu Henry Kissinger.

Demetrius Simes a Paul J. Saunders představují pozici Associated Press...


Redakční zásady publikace jsou založeny na následujících zásadách:


znalecká rada nezasahuje do textu znalecké práce, článek je přijat nebo odmítnut v plném rozsahu;
U některých důležitých událostí zpravidla několik odborníků nabízí publikaci, aby zveřejnila svůj analytický materiál najednou, a redaktoři ve formě implicitní soutěže rozhodnou, který materiál je lepší pro pokrytí;
znalec musí prokázat svou odbornost zasláním dokumentů o svém životopise s pracovními zkušenostmi a souhlasem se zveřejněním jeho shrnutí;
odborná rada zásadně odmítá ústní jednání s autory a analyzuje pouze článek nebo výhradně písemné argumenty, které jej doprovázejí.
https://inosmi.ru/nationalinterest_org/


Z výše uvedených skutečnosti, můžeme s jistotou říct, že časopis nejenže zveřejňuje názory odborníků v real politic, ale i odráží názory GP.


Informační nástřel ze strany GP je uskutečněn, nyni je potřeba nějaký čas, aby ho americký establishment ztrávil a začal v tomto duchu jednat.


Přitom, nikde není psáno, že představy GP o rozdělení sfér vlivu se realizují v plné míře. Procesy v globální politice nejsou statické, mění se, dá se říct, ze dne na den. Čím později USA začnou jednat o rozdělení sfér vlivu, tím budou horší jejích vychozí pozice. Mohou sice zaznamenat dílčí úspěchy (třeba volby v ČR nebo situace v Rakousku), ale národní síly v Evropě, které nás zajímají ze všeho nejvíc, také nespí a v souvislosti s energetickou krizi už i běžný občan si klade otázku, proč jsou uměle kladeny překážky k jejímu vyřešení ke spokojenosti občanů Evropy. Mainstream dlouho nevydrží udržovat lidí v iluzí, že za vše může Rusko. Lež má krátké nohy.


Další věci, která bude mít vliv na uvažování východoevropských elit, je skutečnost, že USA opět se snaží je hodit přes palubu. A tak na ně v plné míře dolehne hněv občanů za jejích rozhodnutí v zájmu cizí mocnosti (doufám, že to tady aspoň někteří z ních čtou). Protože, co si budeme povídat, i v tom článku zaznělo, že přítomnost USA v Evropě je ne kvůli zájmu Evropanů, ale samotných USA.


Východoevropský prostor GP doporučuje USA opustit. Ne úplně, ideologický a ekonomický vliv se budou snažit udržet, ale i zde jejích síly výrazně slábnou. Ekonomický vliv bez zajištění energetické bezpečnosti je nemožné dlouhodobě zajistit. A zde i v otázce jaderné energetiky USA tahají za kratší konec.
Centrem jejích zájmu se má stát Německo, kde GP doporučuje udržet omezený vojenský kontingent, což je pochopitelné, protože strategické spojení Německa a Ruska by znamenalo definitivní konec anglosasů v Evropě. Což uvidíme, nakolik tyto plány jsou realizovatelné a jak USA budou schopny překlenout množství podvodných kamenů, které je na této cestě čekají.
Každopádně, doporučením GP je zrušení NATO v té podobě, v jaké existuje a budování evropské bezpečnosti na jiných principech s podporou USA, která v nejbližším časovém horizontu zůstane slabší stranou, než Rusko. Což uvidíme, nakolik se staré Evropě zalíbí perspektiva být v přední linií konfrontace s perspektivou odměny za to přetvořit se v islámský chalifát. Afgánistán je budiž varováním pro místní elitářské spolky. Ne pro každého se najde místo v zavazadlovém prostoru evakuačních vojenských letadel.


Další zajímavé doporučení autora článku: "Ruská sféra vlivu bude zahrnovat bývalé sovětské republiky, Srbsko, Írán, Irák, Sýrii a Libyi" svědčí o velkém skluzu v plánéch GP, jelikož Írán, jako plánovaný centrum koncentrace řízení posouvá do ruské sféry vlivu (zřejmě s představou, že v budoucnu se mu podaří tuto konfiguraci změnit).


Článek je vůbec zajímavý v tom smyslu, že dle něj je krásně vidět, které plány GP dostávají trhliny a jak je nucen GP manévrovat tváří v tvář probíhajícím procesům.


Posledný príspevok od Vauban  ·  pred 5 min.
2.7k
18
Ludvík zverejnil(a) pred 3 dňami o 16:01
Politika v ČR

Odpojení od plynu po konci Bohemia Energy hrozí stovkám firem
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/odpojeni-od-plynu-po-konci-bohemia-energy-hrozi-podle-komory-stovkam-firem-177963#source=hp&seq_no=6&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=dtz7tPkcvKT-202110151336&dop_id=177963&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz


"Středoevropská energetická burza Power Exchange Central Europe (PXE) dnes uvedla, že ukončení dodávek elektřiny a plynu společností Bohemia Energy neohrožuje stabilitu velkoobchodního trhu s energiemi v Česku. Problémy však podle ní mohou mít města a obce, které doposud nekoupily dodávky energií na příští rok."


"„Urychlené zajištění alternativních zdrojů je zásadní především v živočišné výrobě, kde se bez nich neobejdou především menší kategorie zvířat. Ohrožené jsou hlavně výkrmy a odchovy drůbeže a prasat. Přerušení dodávek plynu může mít dopad také na množství podniků, které jsou na zemědělství napojené, jako jsou výrobci krmných směsí hnojiv nebo technologií,“ sdělil ČTK prezident Agrární komory ČR Jan Doležal."Zvláště pro ty, kteří si dosud neuvědomili, příp. si ani nechtějí uvědomit, co se děje !


Posledný príspevok od MIrek Svoboda  ·  pred 10 min.
47.6k
487
Počtář zverejnil(a) 12. 6. 2021 o 16:46
Politika v ČR
Volby ČR 2021

Asi nastal čas založit toto téma.


Babiš už asi taky začal.


“Omluvit se? Ani náhodou, vzkázal Babiš Pirátům k předžalobní výzvě”
12.6.2021
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/andrej-babis-pirati-predzalobni-vyzva-migrace-omluva.A210612_123853_domaci_vlc
“Premiér Andrej Babiš se odmítl omluvit Pirátům, kteří ho k tomu minulý týden vyzvali v předžalobní výzvě kvůli výroku, že chtějí lidem zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat do domácností migranty. Podle opoziční strany jsou jediným Babišovým programem právě Piráti, premiér podle nich mluví o migraci, ale nezvládl koronavirovou pandemii.”


Posledný príspevok od Tristan  ·  pred 11 min.
1.8k
21
TauRus zverejnil(a) pred 5 dňami o 02:18
Zahraničná politika

Útok v Norsku. Muž ozbrojený lukem a šípy zabil pět lidí


Útočník ozbrojený lukem a šípy ve středu večer zabil ve městě Kongsberg na jihovýchodě Norska pět lidí a další dva zranil. Informovala o tom policie. Podezřelý byl zadržen a ranění byli převezeni do nemocnice.
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/utocnik-s-lukem-a-sipy-zabil-v-norsku-nekolik-lidi-40374872#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=gC9UsGo69uL-202110140008&dop_id=40374872&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz


Posledný príspevok od SloboLubo  ·  pred 11 min.
92.9k
382

Po vcerajsej smrsti parthe zakladam tuto temu, aby sme mohli vidiet, rozoznat, kto nas opustil a ci bol ockovany (ak to dostupne data dovoluju). Nie kazda smrt je smrt z ockovania a uz vobec nikto to neprizna, aspon teda teraz, tak sa teda zamerajme na klucove slova: nahla, neocakavana, v case osobneho volna. Ak mate nejaku evidenciu, pridajte ju sem vo forme screenshotov a linkov, linky zyknu miznut ale screenshoty ostavaju, idealne oboje.


Zameral by som to na region V4, idealne SK/CZ, z fcbokov sa da dostat najblizsie k pravde. Samozrejme, ak to bude celosvetovo znama osobnost a s potvrdenym ockovanim, pridajte ju.


Bolo by dobre aby tato tema sluzila pre tych, ktorych sa snazite prehovorit aby pockali s tym "zazrakom".


Posledný príspevok od Adriana  ·  pred 16 min.
20.9k
164
GBB zverejnil(a) 25. 5. 2021 o 17:26
Zahraničná politika
Rusko

Ľudskoprávny projekt Gulagu.net sa sťahuje z Ruska


projekt, ktorý mal za cieľ chrániť práva väzňov kvôli obavám o život a bezpečie svojich zamestnancov pozastavuje svoje aktivity v Rusku


...dôvodom bola špeciálna operácia bieloruskej tajnej služby, KGB, Služby zahraničnej rozviedky (SVR) a Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) proti bieloruskému novinárovi Ramanovi Pratasevičovi, ktorá svedčí o tom, že Lukašenko a Putin teraz nič neskrývajú a sú pripravení konať otvorene s cieľom organizovať represálie proti nežiaducim osobám... (citácia trochu upravená pre čitateľnosť)


článok: https://zive.aktuality.sk/clanok/9lqs4ze/ludskopravny-projekt-gulagunet-sa-stahuje-z-ruska-boji-sa-o-svojich-ludi/


Posledný príspevok od dasa  ·  pred 1 hod.
184
1

https://nationalinterest.org/feature/rethinking-us-strategy-wider-middle-east-195104


Přehodnocení strategie USA na Blízkém východě
Přemýšlet o civilizaci, a ne pouze o modernitě a státu, je pro Spojené státy způsob, jak si v tomto klíčovém a složitém regionu vést lépe.


Boj proti terorismu na širším Blízkém východě bude záviset také na tom, jaký islám se promítne do obnovy společenských smluv od Tuniska po Afghánistán. Klíčové otázky se budou točit kolem toho, jak může islámské právo doplňovat západní zdroje práva, zda mohou republikánské formy vlády čerpat legitimitu z posvátných textů islámu a jak lze chápat a legitimizovat individuální svobody v islámském náboženském kontextu.
Strategie USA k dosažení těchto cílů bude muset pochopit stále roztříštěnější školy islámské jurisprudence, cesty ideologické výměny přes hranice států a konkurenční nároky Íránu a Saúdské Arábie na vedení islámského světa. Tyto poznatky mohou vyplynout z vážného přístupu k náboženství a historii v rámci islámské civilizace sahající od "Nilu po Oxus", jak ji trvale definoval Marshall Hodgson.


Odrazování regionálních hegemonů. Schopnost Spojených států zabránit mocnosti nepřátelské americkým zájmům v ovládnutí regionu bude i nadále záviset na projekci americké námořní a letecké síly, na šíři a hloubce amerických regionálních aliancí a na schopnosti Spojených států globálně odstrašit Rusko a Čínu. Tato strategie bude přesně odpovídat postoji klasického realismu.


Civilizační analýza však takovou strategii posiluje a doplňuje o historické poznatky o vzorcích chování regionálních států. Strategické záměry mocností, jako jsou Egypt, Írán a Turecko, je třeba chápat v kontextu jejich imperiální historie z dávných dob. Tyto dějiny mohou poskytnout náhled na moderní definici státních zájmů a na motivaci pro jednání států ve stále proměnlivějším regionálním prostředí. Neprůchodné státní hranice a absence vnější mocnosti nebo mocností schopných ovládnout regionální státní systém znamenají, že historická paměť a národní mýty mají nyní větší prostor k prosazení. Bez civilizační perspektivy bude americká strategie hůře vybavena k předvídání hrozeb a využívání diplomatických příležitostí mezi regionálními státy jednajícími na základě své civilizační minulosti.
Schopnost nové americké strategie identifikovat obrysy vznikajícího regionálního státního systému a účinně v něm promítat americkou moc bude záviset také na znalosti civilizační minulosti regionu. Staletí trvající přechod od unipolárního osmanského státního systému ke stále vznikajícímu multipolárnímu systému sleduje vzorec rozpadu a konsolidace, který přetrvává od dob Achaimenovské Persie a Alexandra Velikého. Spojené státy se nyní nacházejí v období regionální roztříštěnosti, které má svůj dávný precedens.


Od rozpadu císařského Říma se základní geografická architektura skládá ze západní Evropy (a nyní také Spojených států), jižních oblastí Středomoří (arabský svět), Anatolské plošiny (Turecko) a Íránu. Pro Spojené státy bude obzvláště užitečné ocenit, že role Íránu byla orientována jak na západ na Blízký východ, tak na východ směrem k Afghánistánu a Střední Asii, což z Íránu činí strategický most na širším Blízkém východě. Strategie Spojených států, která vnímá pouze nepevné státní hranice moderní doby a upřednostňuje historii začínající v devatenáctém století, bude postrádat porozumění, které mají noví asertivní regionální aktéři pro trvalou strategickou geografii regionu.
Omezení íránských jaderných ambicí. Strategie vedená Spojenými státy, jejímž cílem je zabránit Íránu v získání jaderné zbraně, bude pravděpodobně i nadále vycházet z mezinárodního názoru, že íránský revoluční režim, regionální ambice a nepřátelství vůči zájmům USA a Západu - včetně arabských spojenců v Perském zálivu a Izraele - jej od získání takové schopnosti diskvalifikují. Nedávné zvolení tvrdého konzervativce íránským prezidentem pravděpodobně potvrdí tento dlouhodobý strategický přístup USA k Íránu.


Civilizační perspektiva může dát americké strategii vůči íránským jaderným ambicím širší rámec, než je íránská revoluce z roku 1979, aby bylo možné posoudit íránské strategické cíle. Nároky Íránu na vedoucí postavení v islámském světě se například částečně opírají o historickou skutečnost, že sasanidská Persie poskytla arabskému islámu mnoho znalostí, které vedly k rozkvětu islámské civilizace během středověké abbásovské éry. Íránské revoluční cíle v regionu z roku 1979 se opírají také o staletí perských imperiálních výbojů od Egypta po Afghánistán.


Civilizační perspektiva může také pomoci americké strategii identifikovat užitečné precedenty pro diplomatickou angažovanost. Spojené státy by měly připomenout, že současná antipatie Íránu vůči Spojeným státům a dalším západním mocnostem se opírá o starověké precedenty spolupráce. Například v politice se Persie po peloponéské válce hluboce angažovala v záležitostech starověkého Řecka. Dalším často přehlíženým precedentem bylo dobytí Perské říše Alexandrem Velikým, které nakonec přerostlo v bezprecedentní politickou a kulturní výměnu mezi perskou a řeckou civilizací. Íránští vyjednavači budou tuto historii pravděpodobně znát a stejně tak by ji měli znát i jejich američtí protějšci.


Přichází vyrovnání se s neúspěchy posledních dvou desetiletí americké strategie na Blízkém východě. Přemýšlení o civilizaci, a nikoliv pouze o modernitě a státu, je pro Spojené státy cestou, jak si v tomto klíčovém a složitém regionu počínat lépe. Naše současné myšlení musí být prokvašeno diferencovanějšími náboženskými představami a pevnějším uchopením minulosti.


Když příliš sebevědomí američtí stratégové zrozeni v éře studené války mapovali naše neúspěšné strategické ambice v Afghánistánu a Iráku, mohli ušetřit myšlenku na to, jak se řecká kulturní stopa Alexandra Velikého rozplynula v Afghánistánu a jak starověký Řím dosáhl své východní hranice v Mezopotámii (Iráku), a tím by své ambice informovali a zmírnili. Geografie omezená na moderní stát, myšlenkový prostor omezený na modernizaci poháněnou Západem a přehlížení rozsáhlé a trvalé minulosti regionu musí ustoupit širšímu a efektivnějšímu strategickému myšlení USA.


Andrew S. Gilmour, vysloužilý vedoucí analytik CIA, je autorem knihy A Middle East Primed for New Thinking: a působí jako vědecký pracovník v Centru pro studium státnictví.


Posledný príspevok od Tikal  ·  pred 2 hod.
4.8k
74

Ještě teda zkusím vysvětlit, proč teze Pjakina o boji mezi státní elitou USA a GP nedává nejmenší smysl, a také proč nedává nejmenší smysl, že by Trump měl cokoliv společného s GP.


Metodou prostých úvah.


bod 1)
Co kontroluje GP, podle Pjakina a podle KSB?


GP kontroluje globální finance, globální mediální prostor, hlavní transnacionální korporace, Big Tech. GP kontroluje Vatikán, GP kontroluje londýnské "citi".


Během Trumpovy kampaně a během jeho prezidentství, podporoval ho někdo z výše uvedeného?


  • globální finance - komplet proti Trumpovi

  • média - dtto

  • transnacionální korporace - dtto

  • o Big Tech nemluvě


závěr: všechny globalistické assety byly tvrdě a jednoznačně proti Trumpovi, jakákoliv podpora těchto assetů a struktur Trumpovi nejde identifikovat.


bod 2)
Jakou agendu historicky a i v současné době protlačuje GP a globalistické struktury? Dehumanizační a debilizační: volnou lásku, podpora LGBT a zvráceností, ohlupování, debilizaci, konzumerizaci, drogy, alkohol a tak dále. V současné době navíc agenda transhumanismu a zeleného fašismu. Globalistické struktury nebyly nikdy přistiženy, že by podporovaly tradiční rodinu, mravní růst, dlouhodobé zájmy většiny. Vždy realizovaly satanistické doktríny, hodnoceno podle vytyčených cílů.


Jaké hodnoty vyznává a zastává Trump? Tradiční rodinu, manželství muže a ženy, křesťanké hodnoty. Po svém nástupu do bílého domu stopl financování veškeré LGBT agendy bílým domem, vyrazil dveře se všemi progresivistickými aktivisty, jmenoval do nejvyššího soudu konzerativce, zastávající křesťanské ( = normální) hodnoty.


Závěr myslím dělat nemusím.


Bod 3)
FED nekontroluje americká státní elita, FED je pobočka londýnského citi a nadnárodních financí, podle KSB i podle Pjakina je FED globalistická struktura pod kontrolou GP (což je správný závěr).


Další správný závěr je ten, že kdyby globalisté chtěli někoho umravnit, zorganizovat globální finanční krizi by mohli do půl roku levou zadní (viz např. jedna práce VP SSSR, kde je tento závěr)


Pokud by skutečně byla "americká státní elita" v konfliktu s GP, výše uvedeným způsobem GP problém řeší do půl roku. Je tedy z principu nemožné, aby "americká státní elita" byla v dlouhodobém konfliktu s globalisty.


A teď nějaké moje závěry. "Americkou státní elitu" dávám do uvozovek, protože samozřejmě žádný takový subjekt v tom smyslu, jak o něm hovoří Pjakin, neexistuje, neexistuje žádná "státní elita USA" která si hraje svoji globální hru proti vůli globalistických struktur popsaných v bodu 1. V tomto konfliktu jsou jen 2 strany, nikoliv 3. To co Pjakin nazývá "americká státní elita" není nic jiného než lokální vrstva globalistů, okupujících USA. Nejde identifikovat jakýkoliv rozdíl mezi jejich agendou a agendou struktur globalistů (big tech, finance, transnacionální korporace, média), je to jeden živočich, okupující USA. Skutečná národní elita USA byla vždy v opozici vůči těmto strukturám, a byla jimi likvidována, viz například potopení Titaniku. Pjakin popisuje GP jako takového hodného strejdu, který se snaží udržet na uzdě "ty zlé", což je také samozřejmě úplný nesmysl a překroucení reality.


Trump není v žádném případě "koněm GP", ale jevem stejné úrovně, jako Stalin, Putin, Ivan hrozný. Vyhlásil globalistům boj na život a na smrt, viz
https://leva-net.webnode.cz/products/vystoupeni-z-roku-2016-diky-kteremu-se-trump-stal-prezidentem-titulky/
Tím že Trump na sebe uvázal podstatné zdroje globalistů a do určité míry paralyzoval jejich akceschopnost, dal možnost Rusku vyjít na novou úroveň hypersonických a dalších zbraní, které principiálně mění globální rozklad sil - to vše se stalo během funkčního období Trumpa. Výhra Trumpa 2016 byla důsledek toho, že jeho náskok byl tak razantní, že globalisté neměli připraveno falšování v takové míře. Poté co Trump takticky ustoupil po vyhraných volbách 2020 (protože jinak by globalisté vyvolali občanskou válku v USA), se opět tlak na Rusko zvýšil (globalistům se uvolnily ruce), viz dubnový skoro start horké války díky Ukrajině, a tak dále. Nyní je hlavní frontou útoku globalistů opět Rusko, což zase dává Trumpovi možnost konsolidovat síly k návratu, poté co si američané vyzkoušejí na vlastní kůži "radosti" globalistů (jako například "defund the police" ). Trump také zařídil svým funkčním obdobím stopku globalistické agendy přeformátování Evropy, o což se budou snažit nyní - to co se děje nyní, se mělo dít už před 4 lety.


Posledný príspevok od Jura11  ·  pred 2 hod.
6.5k
60

Stara tema zacala opat blbnut a preto zakladam novu.


vedlajsie-ucinky-vakcin-cast-1:
https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/80/vedlaj%C5%A1ie-%C3%BA%C4%8Dinky-vakc%C3%ADn-proti-covidu19
vedlajsie-ucinky-vakcin-cast-2:
https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3144/vedlajsie-ucinky-vakcin-cast-2/1&str=


A naspat k teme:


https://plus7dni.pluska.sk/ludia/zla-sprava-toto-chora-hanka-zagorova-nesmie-dozvediet-ziadnu-cenu-co-pred-nou-skryvaju


z 99% je to len bulvarny clanok, po vakcine je pani Zagorova riadne odrovnana a drzia ju pri zivote pomaly, ze zazrakom. Zaujalo ma tam jedno vyjadrenie:Štefan Margita vysvetlil, že Hanke teraz menia krv a že už sa zotavuje a cíti sa lepšie.Kolko muselo byt takych pripadov, kedy museli kompletne menit krv u cloveka? Cele leto bol nedostatok krvi, transfuzne stanice nahanali darcov a tu je pekne vysvetlenie. Bohuzial, ludia su tak tupy, ze nikdy si tie suvislosti nezacnu spajat smile.


Posledný príspevok od JabiPun  ·  pred 2 hod.
5.1k
41
Berenika zverejnil(a) 14. 3. 2021 o 18:53
Zahraničná politika

Merkelovej CDU utrpela volebnú porážku v dvoch spolkových krajinách


Stredopravicová Kresťanskodemokratická únia (CDU) nemeckej kancelárky Angely Merkelovej utrpela porážku v nedeľňajších parlamentných voľbách v spolkových krajinách Bádensko-Württembersko a Porýnie-Falcko. Vyplýva to z exit pollov, uviedla agentúra AFP.


V spolkovej krajine Bádensko-Württembersko získala CDU dosiaľ najhorší výsledok, a to 23 percent. Zvíťazila tam strana Zelených s 31 percentami, vyplýva z exit pollov televíznych staníc ARD a ZDF.
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/581125-v-dvoch-spolkovych-krajinach-nemecka-sa-konaju-regionalne-volby/


Posledný príspevok od Kancelar  ·  pred 3 hod.
23.7k
231
kata zverejnil(a) 2. 2. 2021 o 17:09
Politika v SR

Fico daroval Blahovi zaujímavú knihu
https://www.facebook.com/LBlaha/posts/2868060900099137


Robert Fico mi so smiechom daroval knižku o americkej CIA, možno sa mi zíde pri ďalšom grilovaní Daniela Lipšica


At the Center of the Storm: My Years at the CIA
Autor George Tenet, Bill Harlow60197915d39a0


  • Bývalý riaditeľ americkej spravodajskej služby CIA George Tenet, ktorému v pondelok vychádzajú knižné memoáre, spôsobil svojimi tvrdeniami obsiahnutými v publikácii rozruch ešte pred jej uvedením na trh. V knihe sa Tenet vyjadruje k začiatku vojny v Iraku, vyšetrovacím technikám v boji proti terorizmu a ďalším udalostiam a citlivým témam.

Čítajte viac: https://svet.sme.sk/c/3273158/byvaly-sef-cia-george-tenet-vydava-kontroverznu-knihu.html


Posledný príspevok od Malina  ·  pred 7 hod.
1.4k
7

Situaci s cenou plynu a elektřiny (ropa se brzy přidá) není třeba připomínat. Ale jak k tomu mohlo dojít ? A jaké byly cíle, kdo je vítězem a kdo poraženým ? A především, kdy a kde se plán Západu zadrhnul ?
Nabízím svůj pohled:


Myslím, že zásadním a zlomovým okamžikem byla situace, reakce Gazpromu ve chvíli, kdy Evropa oznámila "nové podmínky" - tedy především retroaktivní zahrnutí SP 2 do "3. energetického balíčku Unie" a (takřka) současně stanovila podmínku, že veškeré nové dodávky budou muset být nutně a bezpodmínečně prováděny prostřednictvím spotových trhů, na energetické burze. Jejich plán byl, myslím, jednoduchý a celkem čitelný: Gazprom v tu chvíli veškerou svou kapacitu vrhne na trh, "Velký spekulant" si chvíli počká s poptávkou, spotová cena padne na minimum, nějaký čas (v řádu měsíců) ji tam podrží, nakoupí za ni potřebné objemy a především tak postupně poníží cenu ostatních dlouhodobých kontraktů, které jsou na ni algoritmicky, v určité "zploštělé" křivce navázány.
Celkem jistě při tom spoléhali na "své lidi" v Gazpromu - nakonec ne náhodou zmiňoval Putin na tiskovce energetického fóra fakt, že ten financuje také vyloženě protistátní média, kde "každý druhý má cizí pas". "Kádry řeší vše" - ukázalo se i v tomto případě a zdá se, že rozhodující lidé ve vedení Gazpromu své podpindosnictví dlouhodobě a pečlivě jen předstírali - a chystali Západu zcela drtící "překvapení": Oni totiž na ten "spotový trh" nedali vůbec nic - a přirozeně došlo k výsledku přesně opačnému - takovému, jaký vidíme právě před očima. Pyšná říše skončila s prázdnýma rukama, cesta zpět není - ani do "půli cesty".
Už tu někde zaznělo - s pravděpodobností hraničící s jistotou teď přijde na pořad jen jejich "finální taktika" - odjišťování všech už dříve nastražených min a horečné kladení ještě dalších, před odchodem.


Posledný príspevok od Buran  ·  pred 7 hod.
5.8k
48

Zastaví prokurátor Maroš Žilinka hlavného hygienika Jána Mikasa?


Igor Matovič ako hrubý manipulátor využil poddajný charakter hlavného hygienika Jána Mikasa na prijatie absurdného zákona, ktorý mu dáva obrovské právomoci, no zároveň ho permanentne tlačí aj k vydávaniu vyhlášok, ktoré sú hrubo protizákonné. Ide predovšetkým o škandalóznu výnimku, ktorá umožnila „prudko nákazlivým“ poslancom koncom kalendárneho roka prísť do parlamentu a ohrozovať svojich kolegov, ale aj zamestnancov Národnej rady SR. Druhá sa týkala hrubého papalášizmu podpredsedu vlády Štefana Holého, ktorý si lietal do Británie za rodinou - bez akéhokoľvek štátneho záujmu, len pre svoj rozmar. Papalášizmus najhrubšieho zrna je základnou charakteristikou tejto vlády. Takže nieto sa čomu čudovať. Čo tým Igor Matovič dosiahol? Len to, že svoje hrubé pošliapavanie zákonnosti hodil na plecia poddajnej figúrky, ktorá je ochotná schváliť akúkoľvek protizákonnosť, ak ju o to požiada. Perfídnosť celého takto nastaveného modelu spočíva v tom, že zodpovednosť za protizákonne konanie nebude na premiérovi Igorovi Matovičovi, ale na hlavnom hygienikovi Jánovi Mikasovi, ktorý preňho úslužne robí špinavú prácu. Mierny škrt cez rozpočet takto nastavenému systému robí len nový generálny prokurátor Maroš Žilinka. Nepredbiehajme. Uvidíme, či si svoju nezávislosť udrží aj naďalej. Už dnes však vidíme, že rozhodne nie je z „Mikasovho“ cesta.
Matovičova manipulácia s výsledkami testovania ukázala, že lož má krátke nohy. V prípade Bratislavy, Kežmarku a Dolného Kubína sa totiž trikrát menili výsledky. Igor Matovič chce za každú cenu dokázať dôležitosť takto nastaveného testovania. Odborníci majú množstvo argumentov proti. Až osemnásť percent nakazených antigénové testy neodhalia! Navyše, len ak by testovania prebiehali každé 3 dni, tak došlo by k významnému zníženiu počtu nakazených takmer o 23 %. Pri testovaní každých 5 dní sa percento úspešnosti zníži na 18 % a každých 7 dní je úspešnosť sotva 11 %. Dôsledok je jednoznačný. Celoplošné povinné testovanie je nepríčetným mrhaním predovšetkým ľudskými zdrojmi. Lekári z covidových oddelení, ktorí denne trávia dvanásť hodín na najťažších oddeleniach, majú kvôli Matovičovmu rozmaru dvadsaťjeden dní pracovať nonstop dvanásť hodín denne, aj cez víkendy, bez dňa voľna. To je šialené, to treba okamžite zastaviť!
Expresná previerka Daniela Lipšica je naozaj škandál. Získať previerku Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) za štrnásť dní je nonsens. U naozaj bezúhonného človeka trvá celý proces minimálne dva mesiace. U tak kontroverzného človeka s množstvom škandálov ako Daniel Lipšic rozhodne je, je takáto rýchlosť absolútnym výsmechom. Za normálnych okolností by advokát Daniel Lipšic nikdy previerku ani nemal dostať. Ak ju dostal, je to len výrazom absolútneho zlyhania NBÚ, ktorý sa stal poslušnou slúžkou tých najskompromitovanejších politických síl. Ako to zastaviť? Len dokonalou prípravou opozičných poslancov pri grilovaní. Musia verejnosti predložiť všetky jeho prešľapy a vytvoriť taký tlak na verejnosť, že politické náklady na jeho presadenie na post špeciálneho prokurátora budú neúnosné.


https://www.youtube.com/watch?v=HEGg6XomN5g


Posledný príspevok od Berenika  ·  pred 9 hod.
5k
158

Ahojte,


ako tak pozeram, nieje tu ziadna tema ohladom fora samotneho a kde kade sa technicke veci riesia po uplne inych temach, tak bude lepsie ak tu bude samostatna tema.


Mal by som par bodov na uvod:


  1. riesila sa tu v jednej teme ista forma cenzury. Ja som osobne proti akejkolvek cenzure, ale aby mohli vsetci byt spokojni, tak mohol by to riesit system karmy, vyratany z priemerneho poctu suhlasnych/nesuhlasnych vyjadreni.

  2. sukromne spravy - myslim, ze by to bolo fajn mat tuto moznost kontaktovat priamo s vecami, ktore napr. sa nemusia davat do samotnych tem


Posledný príspevok od Oracle_911  ·  dnes o 00:19
104
0

Na tejto stránke, keď zrolkujete začiatočný text sú rôzne preložené knihy v pdf.
Sú to knihy o cirkvi, židoch, spolkoch, a iných. Informačne verím, že obohatia pre pochopenie správania sa západu, tých "čo vládnu svetu".


Mne dopĺňali informácie z kníh KSB a DVTR, čriepky.
Došla som k tej stránke, keď som hľadala knihy alebo informácie spomínané v materiáloch na Levanete.


http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/


1.5k
50
Lukáš zverejnil(a) pred 1 dňom o 09:16
Mimo kategórií

Přemýšleli jste někdy nad účelem sekty "svědci jehovovi"?
Jejich zakladatel Charles Taze Russell byl zednářem a přítelem Rotschilda a jeho hrob vypadá následovně: https://krestanem.cz/svedkove-jehovovi/
Čili jasný podpis globálního zákulisí a odtud také zřejmě přišel rozkaz k jejich založení.
Jejich věrouka je založena na víře v brzký konec světa, takže provádějí destruktivní programování myslí svých ovcí.
V poslední době ubrali na agresivitě, už není taková, jako v 90 letech a kolem roku 2000, ale postupují plíživě, vytrvale.


Posledný príspevok od Kryštof30  ·  pred 1 dňom o 22:55
2.2k
38

Nejsledovanějším seriálem je korejská Hra na oliheň.


"Jihokorejská Hra na oliheň se oficiálně stala nejpopulárnějším seriálem videotéky Netflix. Devítidílný thriller, ve kterém zadlužení lidé bojují o život v dětských hrách s vidinou pohádkového bohatství, měl premiéru před měsícem. Od té doby už ho vidělo přes 111 milionů lidí."


"Kdo by chtěl dobrovolně soutěžit o vlastní život? Zadlužení Korejci si uvědomí, že výhra ve výši zhruba 45 miliard wonů (830 milionů korun) by mohla být cestou ze začarovaného kruhu lichvářů a vymahačů. Stačí přitom zavolat na číslo uvedené na vizitce, kterou rozdává podivný „kravaťák” v metru, a držet se „jednoduchých” pokynů tajemného pořadatele."


Tisíce lidí si ji chtějí reálně zahrát


https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/krvavy-serial-utoci-na-rekord-tisice-lidi-chteji-hrat-o-preziti-i-ve-skutecnosti-40373604#utm_content=ribbonnews&utm_term=hra%20na%20olihe%C5%88&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz


Hra již probíhá i ve skutečnosti (prý bez mrtvých)


https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/hra-na-olihen-uz-probiha-i-ve-skutecnosti-serial-mezitim-prekonal-rekord-40374973#utm_content=ribbonnews&utm_term=hra%20na%20olihe%C5%88&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz


Posledný príspevok od Jiří.  ·  pred 1 dňom o 22:55
17.3k
191

Trans žena vyhrala súťaž miss Nevada
https://www.zerohedge.com/political/man-crowned-miss-nevada-usa-first-pageant-history


Nemám proti nim nič, lebo každý má právo žiť tak, ako chce. Mám s týmto problém hlavne keď:


  • robí sa tomu reklama;
  • robí sa to deťom bez ohľadu na to, či sa to robí nasilu alebo so súhlasom dieťaťa a bez ohľadu vôle rodiča;
  • keď je to spojené s temnými kultmi, ktoré sú často asociované Bafometom.

Tá správa je bez pochyby reklama (a Concita Wurst nebol ani prvý a ani posledný), teraz ale chcem venovať posledným dvom bodom. Na úvod musím povedať, že ľudská kostra a proporcie sú geneticky dané a hormonálna rovnováha ovplyvňuje máločo t.j. muži majú dlhšie končatiny, väčšie ruky, pupok vyššie ako vrchol panvy a ostrejšie rezanú čeľusť s tým, že ženy majú širšiu panvu v porovnaní s pásom (pomer 60 ku 90 resp. 0,7:1).
60e090eca36d3
60e090ecbae97
60e0910604df7
A teraz treba sa pozrieť na Kate Middleton a porovnať to s Dianou, hádajte kto je aj geneticky žena.
60e091f70b19d
60e091f8adc57
60e091f8bad75
60e091fc9d655
Alebo treba pozrieť na Megan Fox podobnou optikou.
60e0926eac80f
60e0927c5af64


A okrem toho, že je to útok na ľudstvo cez reprodukciu (neskutočné štandardy) kulty (a nielen oni) veria, že takto sa dáva energia ich pánovi.


Posledný príspevok od Lavazza  ·  pred 1 dňom o 21:59
1.8k
13

Tisíc miliard dolarů, francouzský film z roku 1982


IRENA
https://ulozto.cz/file/z4TcxfAWteR6/tisic-miliard-dolaru-krimi-francie-1982-1080p-jackripper-mp4#!ZJSzAmR2AQpjLwR4ZQD0MJWzAQV3LmMFMKEIoU5eE1ERrzIzLt==
rusky
https://www.youtube.com/watch?v=uxilduEckNM


Je to celkem dobrý film pro letní večer. Co si udělat takovou zkoušku znalostí z Koncepce sociální bezpečnosti? Co tam kdo dokáže uvidět jejím prizmatem? Zkuste napsat v komentářích.


Já tam například uviděla, že film přímo bazíruje na čtvrté (ekonomické) prioritě zobecněných prostředků řízení. „Odhaluje“ mnohé z toho, co se okolo děje a co beztak nemůže úplně zůstat před lidmi dlouho skryto. Z mého pohledu tedy plní tu roli, že klade důraz na podružnou věc, kterou je čtvrtá priorita zobecněných prostředků řízení, aby oko divákovo ulpělo jen na ní, aby se mu dostalo vysvětlení, proč to tak funguje, a že je to vlastně logické, neboť každý přece chce vydělat a nic víc v tom není! . . .
A co v tom filmu vidíte vy?
https://kob-forum.eu/2021/08/16/tisic-miliard-dolaru-francouzsky-film-z-roku-1982/


Posledný príspevok od Peter Peto  ·  pred 1 dňom o 20:55
842
10
sTU zverejnil(a) 3. 10. 2021 o 13:00
Mimo kategórií

MODLITBA


Krv vo mne vrie,
slzy tečú potokom,
čo ČLOVEK smie?
Vari vziať to útokom?!


BOŽE, daruj mi rozlíšenie:
Áno či nie?
By vedel som rozpoznať,
isto a neomylne,
zvestovanie od sugescie.


BOŽE, daruj mi nádej,
vždy keď príchádza zlodej,
berúc nám chlieb ale i teplo.
Viem, že nie som sám
a víťazí svetlo!


BOŽE, daruj mi mieru,
keď oslobodím v sebe draka plný hnevu.
Pevne držiac v rukách od neho nite,
vedel osedlať ho bezpečne
a okamžite!


BOŽE, daruj mi silu,
vzdorovať vetru i ťahať pílu.
Použiť rozum spolu so srdcom
A tým čo nerozumiem,
nebyť sudcom.


BOŽE, daruj mi vieru,
uvádzať veci na pravú mieru.
S hlbokou úctou k Tebe,
pomáhať ľuďom viac,
a tým aj sebe.


BOŽE, daruj mi ľúbosť,
by sme mali budúcnosť.
Aby sme spolu žili v mieri,
v Kráľovstve Tvojom,
Tu, na Zemi.
2d5b0d070c4bdcef08ec74eb47105223eecf90356d7bc89514f77dfdcb790b9a


Posledný príspevok od jardob  ·  pred 1 dňom o 20:51
97.9k
660

Doporučuji česko-moravsko-slezským diskutérům seznámit se s aktuální situací na Slovensku
https://oracle911blog.wordpress.com/2021/01/03/vyzva-rodicom-a-riaditelom-skol/
Vývoj v ČR jde jinou cestou . Je to dáno, m.j., i jiným tandemovým řízením MZ+AB . Strategie chaosu je nejlepší brzdným mechanizmem vůči velmi agresivnímu vnějšímu tlaku. Slovensko má bohužel tandem zcela opačný .


Posledný príspevok od Peter Peto  ·  pred 1 dňom o 20:41
331
3
Ferko zverejnil(a) pred 1 dňom o 08:12
Politika v SR

Pellegrini: Dnes som prišiel do Tatier diskutovať na pilotnú Komunálnu akadémiu našej strany. Teším sa, že sa jej účastní množstvo budúcich kandidátov HLASu na primátorov, starostov a poslancov, ktorí majú úprimný záujem o veci verejné a zlepšenie života ľudí na Slovensku.
https://www.facebook.com/pellegrini.peter/posts/405597300921670


Posledný príspevok od Malina  ·  pred 1 dňom o 19:50
29.6k
256
Berenika zverejnil(a) 28. 2. 2021 o 14:30
Politika v SR

28.2.2021
Pozerali ste premiéra Matoviča na TA3? Už dlho som sa tak nenasmial - to bolo epické!
1 Moderátor Norbert Dolinský ho rozobral na šrot. Habkal ako žiačik pri tabuli. A to Dolinský patrí k tým najmenej náročným moderátorom a vždy hryzká slabo slabúčko. No Matovič to aj tak nedal - úplne vybuchol. Po tomto by som sa hanbil vyjsť na ulicu.
2 A tá plejáda výhovoriek, perfektné. Matovič samozrejme nemôže za to, aká je situácia na Slovensku. Môžu za to ľudia, lebo to "majú na saláme". Čiže - Matovič je super, zlí sú Slováci. Škoda, že si vybral takýto zlý národ, inde by ho určite docenili.
3 Ďalej za to môže "britský mutant" a možno aj nejakí iní mutanti z vesmíru, reptiliáni a tak. Môžu za to médiá, prezidentka, samozrejme Sulík a bol aj ten o Ficovi a Pellegrinim.
4 Zúfalý moderátor nevydrží a skromne sa spýta: "Ale pán premiér, predsa len, aspoň trochu zodpovednosti necítite? Ste premiér a sme najhorší na svete." A Matovič nič. Vyplakal sa, že je hromozvod.
5 A samozrejme - Matovič stále blúzni o tom, aké je povinné testovanie úchvatné. Počty úmrtí rastú kvôli testovaniu, lebo sa ľudia zhromažďujú v šóroch, ale Matovič si ďalej tľapká po pleci, aký je super, že vymyslel testovanie. Rútime sa dole a spievame si, ako krásne letíme - paráda!
6 Ale Matovič má aj na toto kúzelný argument: keďže si ľudia podľa prieskumu nemyslia, že v šóroch vírus chytia – tak ho nechytia.
7Keď zadržíš dych a povieš si, že ho nechytíš, tak nechytíš - prieskum neoklameš, dôležitá nie je realita, ale to, čo si o nej myslíš. Úplný Platón - realita je len odrazom našich ideí. Fascinujúce.
8 A prečo premiéra vôbec niekto otravuje s tým, aké opatrenia budú platiť od zajtra? Veď predsa unikol materiál do médií, tak načo by vydávali čokoľvek oficiálne - už sa štát neriadi statusmi, ale uniknutými lajstrami. Skvelé!
9 A ako inak - za nič nemôže ani minister zdravotníctva Krajčí. Veď on chcel lockdown pred Vianocami a Sulík mu to zarezal, plače Matovič. A moderátor neveriacky krúti hlavou: veď ste proti Krajčímu hlasovali aj vy a celé OĽaNO! Šach-mat. Ale Matovič ďalej hudie svoje - Sulík, Sulík, Sulík!
10 A Krajčí samozrejme chráni zdravie. A preto máme najviac úmrtí na svete. Jasné ako facka. Keď si mŕtvy, už neochorieš. Vivat Krajčí!
11 Skrátka, Matovič nenesie zodpovednosť za nič. On je tu iba premiér, to je skoro ako vrátnik na miestnom úrade. Chúďa naše. Poľutujme, pohlaďme.
12.Prebiehalo to asi takto. "Prečo tu Sputnik nie je? Stačí podpis vášho ministra." - "Bla-bla, chcem ju." - "Ale prečo tu nie je?" - "Lebo tento názor nie je populárny. A mňa nebaví hovoriť veci, ktoré nie sú populárne. Ale aj tak ho chcem"
13 Moderátor nestráca trpezlivosť: "Ale prečo tu Sputnik nie je? Jednoduchá otázka." - "Bla-bla, rokoval som s Kirillom." - "A prečo tu nie je Sputnik?" - "Fico a Pellegrini si zvolali tlačovky, to je trápne a sú to úbožiaci." - "Ale prečo tu nie je Sputnik?" - "Nechajte sa prekvapiť." Nech sa páči, toto je predseda vlády Slovenskej republiky.
14 To isté v ďalších témach. "Prečo neočkujete seniorov?" Matovič nevie, veď si zavolajte ministra zdravotníctva. Aj Matoviča to zaujíma, ale nezavolá a nezavolá. Však čo on s ním má, veď chápete, on je tu iba ten vrátnik, ehm, premiér.
15 A prichádza finálny argument, po ktorom ľahne k zemi celé Slovensko: "Čo odo mňa chcete, veď ja som si ani diplomovku sám nenapísal“. Amen-tma.
16 Ale to nebolo všetko. tie epické chvíle, keď Matovič vytiahol Komenského - to sme sa už dostali za hranice smiechu. Vraj - "opakovanie je matka rozumu či-jak-sa-to-povie".
17 Povie sa to „múdrosť“, vážený pán premiér. To je to, za čo sa u vás modlila pani Chlóra Salara Banda. A nevydalo.
18 Nič tragickejšie ako Igora Matoviča ešte Slovensko nezažilo. Ono je to ale čím ďalej horšie. Matovič kompletne stratil kontakt s realitou a smeje sa na ňom polovica Slovenska. Tá druhá sa už smiať nevládze, lebo už dokáže len plakať -Matovič jej zobral všetko.
Ten chlap za jeden rok zničil Slovensko a bude trvať roky, kým Slovensku vrátime život.


Posledný príspevok od Atevi  ·  pred 1 dňom o 18:48
389
2

Jiří Ovčáček
@PREZIDENTmluvci
Dějiny se neopakují. Ale lidské chování je stále stejné.

Současné zcela lživé útoky - opakuji důrazně, že zcela lživé útoky - na nejbližší pana prezidenta agresivitou a podlostí připomínají podzim 1938.

https://twitter.com/settings/account/personalization


"Zaútočit na Čapka bylo navíc snadné. Protože se lišil. Inteligencí, svými kontakty a oblibou ve světě, ale i neutěšeným zdravotním stavem."
https://dvojka.rozhlas.cz/bidaku-karle-capku-z-toho-dostanes-bilou-nemoc-tyhle-anonymy-ustvaly-capka-k-7461832


Posledný príspevok od Ludvík  ·  pred 1 dňom o 18:37
1.6k
10
dasa zverejnil(a) 30. 7. 2021 o 17:55
Zahraničná politika
Taliansko

Demonštracie proti covidu.
V Taliansku to došlo už aj poslancom,
kedže sa to týka ich rodín a detí
NO , GREEN PAS
https://www.nbcnews.com/video/italian-covid-green-pass-protested-by-right-wing-lawmakers-117634117994


Žiadny zelený pas,
sobotné demonstracie po celom Taliansku.
demonštrácie v mnohých talianskych mestách zvolali prostredníctvom Facebooku a niektorých kanálov Telegramu skupiny, ktoré sa hlásia proti „otrockému pasu
a povinnosti sa očkovať“.
Termín dalšej demonštracie je zajtra o 17:30.
Organizátori, ktorí tvrdia, že sú súčasťou celosvetovej mobilizácie, ktorá sa súčasne nazýva „celosvetová demonštrácia“, oznamujú iniciatívy na približne päťdesiatich miestach, od Ríma po Aostu, od Ragusy po Terst.
Demonštrácie v Taliansku sú zamerané
„proti otrockému pasu (ktory je definovaný ako Zelený pas), očkovacím povinnostiam, podvodu Covid, a proti diktatúre“.


https://www.repubblica.it/cronaca/2021/07/23/news/sabato_manifestazioni_anti-green_pass_in_tutta_italia-311406167/


Posledný príspevok od Putinovec  ·  pred 1 dňom o 18:02
766
3

Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg má za to, že by premiér Andrej Babiš (ANO) po neúspěšných sněmovních volbách měl zkusit kandidovat na prezidenta. V rozhovoru pro Mladou Frontu DNES ale dodal, že pochybuje, že ve druhém kole dokáže Babiš zvítězit. Nicméně, příliš nevěří ani v úspěch exministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09).
https://cz.sputniknews.com/20211016/at-babis-kandiduje-na-hrad-ve-druhem-kole-prohraje-rika-schwarzenberg-16193353.html


Y
Posledný príspevok od Oracle_911  ·  pred 1 dňom o 16:49
385
1
Ludvík zverejnil(a) pred 1 dňom o 13:58
Mimo kategórií

Evropské trhy se zemním plynem zažily v minulém týdnu dosud nevídanou volatilitu
https://oenergetice.cz/komoditni-trhy/evropske-trhy-se-zemnim-plynem-zazily-minulem-tydnu-dosud-nevidanou-volatilitu


"Na evropských trzích se zemním plynem aktuálně panují výjimečné podmínky. Na strmý růst cen v letošním roce už doplatili napříč Evropou mnozí obchodníci a dodavatelé zemního plynu nebo elektrické energie, kteří neměli svou pozici zajištěnou. Dění v uplynulém týdnu ovšem nemělo na velkoobchodních trzích obdoby, kdy se stanovily nové cenové rekordy u plynových kontraktů na příští den, příští měsíc a na příští kvartál, přičemž na trhu panoval velký problém s likviditou,..."


"Otázkou zůstává, jaký dopad budou mít ceny zemního plynu na ceny tepelné energie, a to i vzhledem k výše zmíněnému vypovídání smluv. Někteří výrobci tepla totiž budou muset plynpro zbytek letošního roku a na příští rok nakoupit za stávající ceny."


Malý modulární reaktor bude napájet zlatý důl na Sibiři


https://oenergetice.cz/jaderne-elektrarny/maly-modularni-reaktor-bude-napajet-zlaty-dul-sibiri?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=zlYHsIC4kel-202110171144&dop_id=13923987


"Jaderná elektrárna plánovaná pro výstavbu v Ust-Kuyga bude disponovat malým modulárním reaktorem RITM-200N s instalovaným výkonem 55 MWe"


Posledný príspevok od Ludvík  ·  pred 1 dňom o 15:54
186
0
Zora zverejnil(a) pred 1 dňom o 14:58
Mimo kategórií

Minulý týždeň horelo v Palme.


https://www.topky.sk/cl/10/2195289/Obrovsky-poziar-v-Bratislave--Hori-v-znamom-priemyselnom-areali-na-Racianskej--zasahuju-desiatky-hasicov-


Našla som také zaujímavé video, kde Jakubec povedal /okrem iného/ to isté, čo som doma povedala aj ja. Nie je problém dať menej peňazí za projekt, ktorý akože zachová budovu, ako dať viac za likvidáciu eternitovej strechy.


Ak je tá budova pamiatkovo chránená, tak likvidačný požiar bol asi jediný spôsob, ako sa jej zbaviť.


-... Jakubec ... no ale zaujímavé veci povedal - od začiatku do konca ...


-a aké mená ozvučuje - Beblavý, Kvietik


https://www.youtube.com/watch?v=a8Oo-35FV94


443
2

Tak ako toto nie je znamenie, tak už neviem čo:
https://www.hlavnespravy.sk/strechu-ustrednej-vojenskej-nemocnice-v-ruzomberku-zachvatil-poziar/2718152


Z tejto nemocnici je aj Lengvarský, tu bol aj generál Lucansky.


Požiar bol ohlásený krátko pred 11-tou hodinou. Podľa medializovaných informácií


V nedeľu, približne o 7:30 ráno, vypukol v podkroví chirurgického pavilónu Ústrednej vojenskej nemocnice SNP – FN v Ružomberku požiar. Podľa doterajších zistení bol príčinou elektrický skrat. Požiar bol lokalizovaný a uhasený, avšak približne po dvoch hodinách došlo znovu k vznieteniu.


tak pre mna je tu viacero symbolov: 11, požiar zhorí, nemocnica SNP, po uhasení znova zhorieť. Vidím to správne, poprosim skúsených analytikov o ich názory. Dakujem


Posledný príspevok od Alexo  ·  pred 1 dňom o 14:55
295
2

Střípky z vlasteneckého setkání Příčovy 2021: panel o soběstačnosti a suverenitě (video 01:13:17)


"Soběstačnost v energetice se v posledních měsících stala předmětem veřejné diskuze. Co brání tomu, abychom byli soběstačnou suverénní zemí?L


https://www.novarepublika.cz/2021/10/stripky-z-vlasteneckeho-setkani-pricovy-2021-panel-o-sobestacnosti-a-suverenite-video-011317


Posledný príspevok od Ludvík  ·  pred 1 dňom o 13:33
202
0

IZRAELSKÝ ANALYTIK KEDMI - RUSKO NEDOVOLÍ AMERIČANOM ROZPÚTAŤ JADROVÚ VOJNU S ČÍNOU O TAIWAN


https://ceske-narodni-listy.estranky.cz/clanky/prispevky/izraelsky-analytik-kedmi---rusko-nedovoli-americanom-rozputat-jadrovu-vojnu-s-cinou-o-taiwan.html


"Posledné roky (obzvlášť neúspech v Afganistane) odhalili svetu oslabenie a rozorvanosť vnútornými rozpormi kolektívneho Západu. A tu, ako naprotiveň, sa prezentuje moskovsko-pekinský vojensko-politický tandem, ktorý je čoraz silnejší. Má veľkú šancu eliminovať trend smerujúci k unipolárnemu svetu a vybudovať medzinárodné vzťahy, v ktorých nedominujú Washington, Brusel a Londýn. Koniec koncov, Čína teraz, rovnako ako Rusko, podľa záverov francúzskych vojenských analytikov z IRSEM koná na svetovej scéne podľa zásady „majú strach – majú rešpekt“."


2.3k
25
dasa zverejnil(a) 1. 10. 2021 o 13:16
Zahraničná politika
o vystúpení z EÚ

Maďari zaskočili svet. Celkom vážne hovoria o vystúpení z EÚ
Maďari zaskočili celý svet, ale hlavne Nemecko a Brusel.
Jedny z popredných novín blízkych vláde premiéra Orbána hovoria celkom otvorene o vystúpení z EÚ. Orbán totiž odmieta Bruselskú ríšu – európsky multikultúrny superštát.
https://slovenskoaktualne.sk/sokujuce/madari-zaskocili-svet-celkom-vazne-hovoria-o-vystupeni-z-eu/?fbclid=IwAR3nTHAnbpJTsWvC4dd9c6rWKpMVUeskOGf8Xij0oUYtZt0EEaA33o0Dt2A


Posledný príspevok od Oracle_911  ·  pred 2 dňami o 21:24
9.5k
66

Vzhľadom na pretrvávajúci problém otvoriť 3. stránku pôvodného vlákna, otváram jeho pokračovanie.
Vlákno pre správy o pokusoch zavádzať vakcinačný apartheid vo svete a o prípadných krokoch späť, ktoré sa v iných vláknach môžu "stratiť" a budú nám chýbať v našej mozaike o tomto vývoji


Posledný príspevok od constanze  ·  pred 2 dňami o 20:19
725
6

"OBRAZ ZOBRAZUJÚCI BRÁNU RAFINÉRIE SLOVNAFT OD MALIARA JANKA ALEXYHO, KTORÝ BOL NÁJDENÝ NA KATEDRE FILOZOFIE A DEJÍN FILOZOFIE FIF UK, BOL ODBORNE ZREŠTAUROVANÝ. DLHO LEŽAL ZROLOVANÝ V SKRINI.
13.10. 2021 11.23 hod.


Maliar Janko Alexy (1894 – 1970) patrí k zakladateľom medzivojnovej moderny u nás. Obraz zobrazujúci fabriku pochádza podľa odborníkov pravdepodobne zo začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia. Po nástupe komunizmu si podniky a inštitúcie objednávali na výzdobu svojich priestorov ideologicky vhodné umelecké diela vrátane komornejších závesných formátov. „Ide o dobovo príznačné zachytenie industriálnej mestskej scenérie. Vzhľadom na námet a techniku možno dielo vnímať aj ako typickú tzv. ‚chlebovú‘ zákazku, akým sa nevyhýbali ani iní umelci vrátane Martina Benku či Ľudovíta Fullu,“ hovorí doc. Katarína Kolbiarz Chmelinová z Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK.


Ako sa obraz dostal na katedru filozofie, nie je zatiaľ celkom jasné. V r. 1989 ho zo steny zvesil prof. Miroslav Marcelli a zroloval ho do skrine, na stene visel len jeho veľký rám. Na katedre obraz znovuobjavili v r. 2020 a odovzdali vedeniu fakulty, ktoré rozhodlo o jeho odbornom ošetrení. Maliar totiž pri zobrazení rafinérie použil pomerne nestabilnú techniku kresby pastelom na kartóne. Pastel sa pri dotyku ošúchava. Dielo aj masívny ozdobný rám sa tak dostali na vysokú školu výtvarných umení, kde ho v Ateliéri reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie na Katedre reštaurovania odborne ošetril akademický maliar prof. Boris Kvasnica. Obraz bol nanovo zarámovaný do pôvodného rámu a zasklený antireflexným galerijným sklom."
-bt-


https://fphil.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/filozoficka-fakulta-uk/article/najdeny-obraz-od-janka-alexyho-je-po-odbornom-osetreni/


https://sk.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Marcelli
https://www.osobnosti.sk/osobnost/miroslav-marcelli-1148


http://biografia.sk/janko-alexy/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Janko_Alexy
https://www.vtedy.sk/janko-alexy-maliar-spisovatel-pedagog-narodny-umelec-narodenie
https://www.dalito.sk/liptak-maliar-spisovatel-janko-alexy-ktory-zachranil-aj-bratislavsky-hrad/


Posledný príspevok od Zora  ·  pred 2 dňami o 19:52
571
1
dasa zverejnil(a) pred 2 dňami o 19:07
Politika v SR
mainstream

Silná zostava - Konšpirácie
napr. od 9 min" babička verí košpiraciam, začali vznikat konflikty v rodine , začala sa stara mama s nami hádat , v roznych tematách , bola to aj politika a hovorila o tom ako
sa bojí, čo sa snami stane , ked nás ovláda europská únia , hovorila o diktáte z Bruselu ,
hovorila o norskéj socialke - hovorila, že má strach že jej vnučatá zoberie socialka, budila sa v noci, že bola vylakaná
z tychto informácii a bála sa liberálov , bála sa , že nás tu okupuju americke vojska "
A toto všetko, ked som ja videla tak som vedela, že su to tie konšpirácie a dezinformácie ,ktoré ona dostala naservírované na socilanych sietach...
https://www.youtube.com/watch?v=FNKsJHyz0ns


hnus
https://www.youtube.com/watch?v=PvP2ehmq2wo


Posledný príspevok od Atom  ·  pred 2 dňami o 19:41
215
0
Ferry zverejnil(a) pred 2 dňami o 15:37
História
ZSSR Historia

Nahodne som natrafil v jednom videu na spravu ze :
Tupe elity zssr vymenil recept na vyrobu pepsi za 17 ponoriek


https://fici.sme.sk/c/20705482/pepsi-na-zopar-dni-vlastnilo-namornu-flotilu-sovietsky-zvaz-vymenil-americky-napoj-za-17-ponoriek.html


Link je sice na tupky ale to nevadi, ide o ten princip, o tu demonstraciu neschopnosti elit ku koncu ZSSR. Ved to boli totalne mimo ludia, asi tak mimo ako dnesny hegels a matelko v parlamente. Ludia co tam nemaju co hladat. Ako je mozne, ze sa tam dostali? Ako je mozne, ze neexistuju nastroje braniace takemuto niecomu. Nahoda? Nemyslim si smile Neuvadzam to tu ako potupu ZSSR ale ako fakt pomocou ktoreho je mozno velmi dobre identifikovat iste procesy riadenia. V tomto pripade uplnu zapredanost elit - elity predali svoj zivot GP.


280
1
Yori zverejnil(a) pred 2 dňami o 15:21
Mimo kategórií
Y

Bali otevrelo svoji rekreacni oblast a prislo zemetreseni o sile 4,8 v hloubce 10 km.
Jsou nejmene 3 mrtvi a asi 7 zranenych.
Epicentrum severovychodne od mesta Banjar Wanasari.
Rekreacni centrum nebylo poruseno, epicentrum lezelo daleko od nej.
Jihovychodni, ostrovni stat lezi na Pacifickem Ohnivem kruhu, kde se stretava vice zemskych desek, a seismicka aktivita je zde vysoka.
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/693117/v-dovolenkovem-raji-uderilo-silne-zemetreseni-zemreli-tri-lide.html
https://www.nau.ch/news/ausland/drei-tote-bei-erdbeben-der-starke-48-auf-bali-66024006


Y
Posledný príspevok od Ferry  ·  pred 2 dňami o 15:24
1.2k
6

Hrad svolal tiskovou konferenci ke stavu prezidenta Zemana
Dnes 14:08 – Praha
Novinky
Hrad svolal na čtvrtek na 16. hodinu tiskovou konferenci ke zdravotnímu stavu prezidenta Miloše Zemana. Na Twitteru to oznámil jeho mluvčí Jiří Ovčáček.


https://www.novinky.cz/domaci/clanek/hrad-svolal-tiskovou-konferenci-ke-stavu-prezidenta-zemana-40374961#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=EzMZLe07bT6-202110141221&dop_id=40374961&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz


Posledný príspevok od Um  ·  pred 2 dňami o 14:52
487
1

Americký torpédoborec se pokusil narušit ruskou státní hranici v Japonském moři. Nicméně, obří ruská protiponorková loď Tichomořského loďstva Admirál Tribuc toto narušení zastavila. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany.
Uvádí se, že v pátek 15. října, zhruba v 17.00 hod místního času, se americký torpédoborec Chafee (DDG 90), který se nacházel v Japonském moři již několik dní, přiblížil k teritoriálním vodám Ruské federace a „pokusil se překročit státní hranici“.
Admirál Tribuc, který byl v oblasti, okamžitě varoval zahraniční loď na mezinárodním komunikačním kanálu před nepřípustností takových akcí. Dodává se také, že americká loď byla rovněž informována o tom, že se nachází v oblasti, která je uzavřena pro plavbu kvůli „dělostřelecké palbě“ v rámci společného rusko-čínského cvičení Námořní spolupráce-2021.
Toto cvičení zde probíhá od 14. do 17. října.
„Po obdrženém varování torpédoborec Chafee místo toho, aby změnil kurs za účelem opustit tuto uzavřenou oblast, vztyčil své barevné vlajky, což značí přípravu ke startu z vrtulníku paluby, a to znamená, že není možné změnit směr a rychlost, a podnikl kroky k narušení státní hranice Ruské federace v zálivu Petra Velikého,“ sdělilo Ministerstvo obrany Ruské Federace.
„Chafee, který se přesvědčil o odhodlání posádky ruské lodi nedopustit narušení státní hranice, změnil kurs a v 17.50 hod se otočil opačným směrem, když byl od něj Admirál Tribuc vzdálen necelých 60 metrů. Jednání posádky torpédoborce Chafee amerického námořnictva je hrubým porušením mezinárodních pravidel pro předcházení střetům lodí na moři a rusko-americké mezivládní dohody o odvrácení incidentů na otevřeném moři a vzdušném prostoru nad ním z roku 1972,“ dodali v ruském vojenském oddělení.
Zdůrazňuje se také, že v rámci mezinárodních pravidel plavby ruská loď Admirál Tribuc zaujala kurs za účelem vyhnání „vetřelce“ z ruských teritoriálních vod.
Dodává se, že torpédoborec Admirál Tribuc dál pokračuje v plnění úkolů ve vodách Japonského moře.
https://cz.sputniknews.com/20211016/americky-torpedoborec-se-pokusil-narusit-ruske-hranice-co-nasledovalo-16184195.html
Americký torpédoborec Chaffee se pokusil rozberanit ruskou protiletadlovou loď Admirál Tributz.
Více na: https://avia.pro/news/amerikanskiy-esminec-chafee-popytalsya-protaranit-rossiyskiy-protivolodochnyy-korabl-admiral


Provokace amerického raketového torpédoborce je pokusem o nátlak Tokia a Washingtonu na Jižní Kurily
Více na: https://avia.pro/news/provokaciya-amerikanskogo-raketnogo-esminca-eto-popytka-davleniya-tokio-i-vashingtona-za


USA po neúspěšném pokusu o invazi do ruských vod uspořádaly novou provokaci, ale už se strategickým bombardérem
Více na: https://avia.pro/news/posle-neudachnoy-popytki-vtorzheniya-v-rossiyskie-vody-ssha-ustroili-novuyu-provokaciyu-no-uzhe


Y
Posledný príspevok od Yori  ·  pred 2 dňami o 13:25
651
1
Posledný príspevok od constanze  ·  pred 2 dňami o 12:26
22.2k
157
TauRus zverejnil(a) 14. 5. 2021 o 23:26
Zahraničná politika

V prostorách Novosibirské nápravné kolonie č. 8 byly instalovány červené telefonní budky, které vytvářejí atmosféru Londýna, píše „Taiga.info“.Vedení FSIN poznamenalo, že taková designová inovace by vězňům umožnila obnovit „společensky užitečné vazby“. Na zdi za kabinami vězni malovali hlavní památky Londýna.


„Pro maximální přenos atmosféry Londýna vytvořili účastníci uměleckého kroužku v této místnosti ilustraci hodinové věže Westminsterského paláce, běžně známého také jako Big Ben,“ uvedlo regionální oddělení Novosibirské federální vězeňské služby.


Pro vězně v červených kabinách byly instalovány telefony a videotaxofony.
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=2a000001796adbad8c5ece1ff9086b29c8a8-1607927-fast-images&n=13&exp=1


Pro ruskou kompradorskou elitu jen to nejlepší...smile


Ptají se jednoho ruského oligarchy, kde stráví svůj důchodek? A on odpoví: Tam, kde jsem naplánoval - v Londýně. smile


Posledný príspevok od Zora  ·  pred 2 dňami o 12:22
1.2k
14

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/ita-alitalia-neue-airline-italien-101.html


italske aerolinky alitalia konci. nove statni aerolinky airline ITA by mely ukoncit dlouhotrvajici ztraty. aerolinky s malou zakladnou, malym poctem personalu a nizkymi platy.
zacina nova kapitola. alitalia po letech financich ztrat, pada alitalia do konkursu. po 75 letech od zalozeni. od roku 2002 mela spolecnost nepretrzite kazdorocni ztraty. 3 roky pred corona kirzi, mezi lety 2017 a 2019, spalila spolecnost 1,3 miliard euro danovych poplatniku


/na socialnich sitich italovi pisi, ze konec teto spolecnosti, jim bere kus jejich identity.


Posledný príspevok od JabiPun  ·  pred 2 dňami o 11:38
589
2
delnas zverejnil(a) pred 3 dňami o 02:44
Mimo kategórií
Alitalia

Nevim jak vy...... ale zatim se mi to jevi, ze diky Covidu a jinym udalostem ....ktere byly umele vykonstruovany....
mali podnikatele ci producenti / stredni vrstvy/ a mene konkurecne schopni
vyrobci budou rychleji eliminovani..... a pohlceni temi kteri maji vetsi pristup k velkemu kapitalu....
Dneska to vidime v praxi ....na urovni cen energie ci moznosti creditu...


Posledný príspevok od Kancelar  ·  pred 2 dňami o 08:50
8.4k
93

Ceny zemního plynu v Evropě trhají ještě před začátkem zimní topné sezony rekordy. Letos stouply o více než 250 procent. Zásoby v Evropě jsou přitom na rekordně nízké úrovni a dodávky plynovodů z Ruska a Norska jsou omezené...,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Václav Bartuška, zvláštní velvyslanec Česka pro otázky energetické bezpečnosti.
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/zasoby-zemniho-plynu-dodavatele-nedostatek-dojde-plyn_2109281528_vtk


"Jak jsme na tom se zásobou plynu v Česku?
Stavy jsou reálně pod běžným stavem, který byl v tuto dobu před zimou. Jsme na tom ale stále relativně dobře, na rozdíl od našich sousedů.


Jak moc jsou ty stavy pod tím, kde jsme byli loni touto dobou?
Stavy zásobníků nechtějí provozovatelé sdělovat, je to komerční tajemství. Promiňte.


Co se bude dít ve chvíli, kdy plyn u nás a v Evropě dojde?
Nedojde ze dne na den, pořád máme poměrně slušné zásoby. Nicméně samozřejmě jsme v nějakém duchu plynové války. Ano, jsme. Je dobře, že si to uvědomujeme už nyní v září a že se na to chystáme."


Aha. Hrozí tedy i Česku v zimě něco jako energetická krize a zvyšování cen plynu a elektřiny?
Záleží na tom, jak bude silná zima. Samozřejmě, pokud bude silná, tak dojde plyn nejenom u nás, ale i jinde v Evropě.


A hned na to:


"‚Náš trh, naše pravidla‘

Jak v téhle válce bojovat? Co se dá v tuto chvíli dělat?

Základní je pokračovat v tom, co děláme dosud. To znamená být mnohem tvrdší v ochraně našeho trhu, donutit dodavatele, aby hráli podle našich pravidel, podle pravidel Evropské unie, ne těch svých. Musíme být obecně tvrdší, Evropa je příliš dlouho příliš jemná a měkká ke svým dodavatelům. Příliš hodná. To musí skončit.


Jaké karty má Evropa v ruce ve chvíli, kdy nemá dostatek, ceny jdou nahoru. Co znamená to „být tvrdší“?
Máme obrovské karty v ruce. Jsme největší odběratelé plynu na světě, jsme největší trh na světě. To, že jsme byli dosud příliš hodní na Rusy, Nory, Alžířany je naše chyba. Musíme být tvrdí odběratelé. Chovat se úměrně své velikosti, moci, svému bohatství."


Takového vola, jako Bartuška by člověk pohledal.
To snad ani komentovat netřeba.


Posledný príspevok od jajajaja  ·  pred 3 dňami o 22:58
3k
35

Založil jsem pro jistotu nové téma, vlákno "Slavia a Anglosaská férovka" nějak hapruje


Včera hrála proti Rangers pro změnu Sparta Praha.
Zápas se hrál v Praze, Sparta vyhrála 1:0 brankou Slováka Dávida Hancka.


Utkání bylo bez diváků, protože Sparta dostala trest za údajný rasismus proti hráči Monaka v předchozím utkání.
Nicméně diváci tam být mohli, Sparta domluvila, že utkání navštíví 10 tisíc dětí.
Ti při každém dotyku s míčem negativně reagovali na hráče Kamaru (viz předchozí kauza se Slávií).


Hráč Kamara byl dokonce po druhé žluté vyloučen a zápas nedohrál.


Po zápase se do dětí pustil Kamarův právník: Praha má vážný problém s rasismem


Zdroj: https://www.idnes.cz/fotbal/pohary/sparta-rangers-kamara-cervena-karta-trener-steven-gerrard-pravnik-aamer-anwar.A210930_225326_fot_pohary_min


Tohle je hozená rukavice pro Zemana, Babiše?


Posledný príspevok od Boletus  ·  pred 3 dňami o 19:52
2.4k
16

Hlavním tématem nadcházejících jednání v Moskvě budou stabilní a předvídatelné vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy . Oznámila to 11. října náměstkyně ministryně zahraničí USA Victoria Nulandová.


V pondělí náměstkyně ministra zahraničí dorazila do Moskvy, kde zůstane do 13. října. Má se setkat se zástupci ministerstva zahraničí a dalších resortů. Program návštěvy zahrnuje diskusi o bilaterálních, regionálních a mezinárodních problémech.


V pondělí dříve ruský prezidentský tiskový tajemník Dmitrij Peskov řekl, že Nulandovou přijme prezidentský poradce Jurij Ušakov, zatímco její setkání s Vladimirem Putinem nebylo plánováno. Podle Peskova je hostem ruského ministerstva zahraničí a především - náměstkem ministra zahraničí Ruska Sergeje Ryabkova.


Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zakharova 10. října uvedla, že výměnou za souhlas Moskvy s Nulandovou návštěvou byli někteří Rusové vyloučeni z amerických sankčních seznamů . Zakharova vysvětlila, že Nuland byla na ruských sankčních seznamech, což znamenalo, že nemohla překročit hranici. Diplomat zdůraznil, že otázka návštěvy byla vyřešena na stejné úrovni.
https://iz.ru/1233969/2021-10-11/nuland-nazvala-stabilnost-otnoshenii-rossii-i-ssha-osnovnoi-temoi-peregovorov-v-moskve?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Jak je vidět, při setkání je zachována otázka parity.
Nulandová je v šarží náměstkyni ministra zahraničních věci (pomocníce státního tajemníka Gosděpu v otázkách Evropy a Evroásie) proto z ruské strany jí také přijímá náměstek ministra zahraničí.


Pak se uvidí, s čím přijela, když přiveze něco zajímavého, tak jí třeba přijme i Lavrov.


Jinak je krásně vidět, jak SŠA, tak i Jevrosojuz nemohou řešít mezinárodní problémy bez "regionalní mocností" Ruska.


Včera jsem se díval na kousek tiskovky Lavrova s Mogeriníovou. Tak tam Lavrov na férovku řekl (není to citát): Vy chcete abychom vám pomohly zregulovat problémy ve světě a současně na nás uvalujete sankce. Tak my vám třeba pomůžeme zregulovat ty problémy, ale v konečném důsledku, co se změní? Nadále budeme vy na nás a my na vás uvalovat sankce? Dříve Jevrosoujuz nás považoval za strategického partnera, teď bere Rusko, jako výzvu. Tak jak je to? Vy už se tam dohodněte, jestli jsme strategický partnér, který vám pomáhá regulovat problémy ve světě nebo výzva.
Mogeriniová v odpovědí něco zablekotala těžce uchopitelného, Lavrov se významně zatvářil na její schizofrenní odpověď a tím to skončilo.


Mám za to, že západ (Londýn a spol.) vždycky provedou nějakou nekalou operaci a pak běží do Ruska: Tak co na to říkate, udělali jsme na vás dojem? Začněte konečně ustupovat? Přece vidíte, kolik ještě máme nábojů. Říkáte, že vás to nebolí?
Tak pro nás udělejte aspoň toto a toto. Nebo bude ještě hůř.
Londýn může vylézt z kůže, aby na sebe upozornil.
Skripal, Petrov s Boširovem, Astra Zeneku u ních ukradli, plýn Putin přiškrtil, obchody vyprázdnil atd. Teď provedli volební operaci v ČR - Babiše jsme odklídili, teď odvoláme Zemana, copak nevidíte, že my vám ještě můžeme hodně zavařit, jestli nás nebudete brát, jako partnjory (lépe, jako nadřazené), zastavíme vám Nord stream a je jedno, jestli sami zmrzneme! Uděláme vám to naschval a pak vás obviníme z genocídy celé Evropy. Zapomněli jste jak jste genocídili Ukrajinu jiné národy ? A jak vám to 30 let mlátíli o hlavu? Chcete to znovu zopakovat? jen si nemyslete, my vám to ještě připomeneme, příjde i na naši ulici svátek!
Vlasně dnes ta západní politika vypadá přesně, jako v této kreslené pohádce. Kdo je kdo, snadno pochopíte.
https://www.youtube.com/watch?v=XW8XHW3hs3o


To je jen jeden díl ze seriálu. Těch myších škodolibosti je nespočet. Ale konec je vždy stejný - opičí pracka.


Posledný príspevok od Yori  ·  pred 3 dňami o 19:30
7.8k
73

Tak ideme zostra ….


Británie se nečekaně ocitla na okraji energetického kolapsu. Rozsáhlý požár v noci na dnešek vyřadil páteřní kabel, který přivádí elektřinu z Francie, a podle provozovatele přenosové soustavy bude kabel odstaven minimálně měsíc. Nedostatek elektřiny zhoršil už tak napjatou situaci na trhu, kde ceny každým dnem stoupají na rekordy.


https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/britanie-elektrina-proud-energie-kabel-pozar-blackout.A210915_134715_eko-zahranicni_ven


Posledný príspevok od dasa  ·  pred 3 dňami o 18:51
12.7k
58

https://fct-altai.ru/
ďakujem p.Irene za titulky
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina 14.6. 2021
https://fct-altai.ru/qa/video/vopros-otvet-ot-14-iyunya-2021-g
Jenže udržovat při životě Pax Americana
znamená jen jedno, zánik celé civilizace.
Ono po přeformátování Sovětského svazu mělo totiž nastoupit přeformátování USA.
Jenže to přeformátování SSSR jim nevyšlo přesně podle plánu.
Ruská civilizace tuto situaci využila,
a když shodila „mraksistické“ břímě,
vrátila se opět na hlavní
cestu budování ruského světa.
Ale ta potřeba přestavby USA
přece nikam nezmizela.
Existenci Pax Americana, který
spotřebovává zdroje planety jako saranče
a ničí na své cestě vše, co se rozvíjí,
dlouho civilizace nepřežije.
Takže Ameriku je nutné přeformátovat
a Pax Americana zlikvidovat.
Tu přestavbu USA je v každém případě nutné
provést! Je to otázka přežití světové civilizace.
Dnes se celá civilizace na planetě Zemi drží na hřebíku nazývajícím se Rusko.
Když ten hřebík vytáhnete,
tak se posype všechno.
Když teď vytáhnete Putina ze světového systému řízení, posype se všechno.
Všechno se okamžitě rozsype.
A všichni si to velmi dobře uvědomují.
Mám na mysli ty hráče, kteří jsou nějakým způsobem navázáni alespoň na mezinárodní politiku,
vůbec nemluvě o té globální. . .


Posledný príspevok od dasa  ·  pred 3 dňami o 18:42
6.7k
58

Vlákno pre informácie o aktuálnom vývoji vo Francúzsku


Ochranka francouzského prezidenta odstoupila kvůli Covid omezením; nechce a nebude chránit prezidenta Macrona: „Macron nestojí za to, aby se za něj umíralo!“
https://cz24.news/ochranka-francouzskeho-prezidenta-odstoupila-kvuli-covid-omezenim-nechce-a-nebude-chranit-prezidenta-macrona-macron-nestoji-za-to-aby-se-za-nej-umiralo/


Posledný príspevok od hael  ·  pred 3 dňami o 14:10
504
3

Čo si o tom myslíte?
Zvýšia sa mzdy na upokojenie davu?


https://www.investicne.sk/2021/10/14/inflacia-rast-miezd/


Reálne mzdy vo väčšine vyspelých krajín za posledných dvadsať rokov rástli pomalšie ako produktivita práce. Vzhľadom na rastúcu infláciu prijali vlády prerozdelenie bohatstva a príjmov za svoju najvyššiu prioritu.


Zmena prerozdeľovania príjmov je aktuálne témou vo viacerých krajinách. Niektorí svetoví politici ju označili za prioritu číslo jedna. Vyjadril sa tak nový japonský premiér Fumio Kishida, predseda britskej vlády Boris Johnson, či kandidátka na prezidentku Francúzska Anne Hidalgová.


Výzvy na prerozdelenie bohatstva nie sú prekvapujúce. Po každej hospodárskej kríze rozdiely spravidla platy rastú. Vlády musia nájsť spôsob, ako to urobiť. Najviac pravdepodobným scenárom je zvýšenie daní pre najbohatších.


Reálne mzdy vo väčšine vyspelých krajín za posledných dvadsať rokov rástli pomalšie ako produktivita práce. Vzhľadom na rastúcu infláciu prijali vlády prerozdelenie bohatstva a príjmov za svoju najvyššiu prioritu.


Zmena prerozdeľovania príjmov je aktuálne témou vo viacerých krajinách. Niektorí svetoví politici ju označili za prioritu číslo jedna. Vyjadril sa tak nový japonský premiér Fumio Kishida, predseda britskej vlády Boris Johnson, či kandidátka na prezidentku Francúzska Anne Hidalgová.


Výzvy na prerozdelenie bohatstva nie sú prekvapujúce. Po každej hospodárskej kríze rozdiely spravidla platy rastú. Vlády musia nájsť spôsob, ako to urobiť. Najviac pravdepodobným scenárom je zvýšenie daní pre najbohatších.


V posledných dvoch desaťročiach rast zaostával reálnych miezd za rastom produktivity práce takmer vo všetkých vyspelých krajinách. Podľa databázy Európskej komisie – AMECO, bol nárast produktivity v rokoch 2000 až 2016 v Európskej únii až štyrikrát vyšší ako rast reálnych miezd.


Medzi členskými krajinami sú veľké rozdiely. Rast produktivity v tomto období trojnásobne predbehol rast miezd v Nemecku a Chorvátsku a dvojnásobne v Poľsku a Rakúsku. V Maďarsku, Rumunsku a Grécku sa reálne ohodnotenie dokonca znížilo, pričom skutočná produktivita práce narástla. Teraz nadišiel čas tieto nerovnosti zrovnať.


Reálne mzdy vo väčšine vyspelých krajín za posledných dvadsať rokov rástli pomalšie ako produktivita práce. Vzhľadom na rastúcu infláciu prijali vlády prerozdelenie bohatstva a príjmov za svoju najvyššiu prioritu.


Zmena prerozdeľovania príjmov je aktuálne témou vo viacerých krajinách. Niektorí svetoví politici ju označili za prioritu číslo jedna. Vyjadril sa tak nový japonský premiér Fumio Kishida, predseda britskej vlády Boris Johnson, či kandidátka na prezidentku Francúzska Anne Hidalgová.


Výzvy na prerozdelenie bohatstva nie sú prekvapujúce. Po každej hospodárskej kríze rozdiely spravidla platy rastú. Vlády musia nájsť spôsob, ako to urobiť. Najviac pravdepodobným scenárom je zvýšenie daní pre najbohatších.


V posledných dvoch desaťročiach rast zaostával reálnych miezd za rastom produktivity práce takmer vo všetkých vyspelých krajinách. Podľa databázy Európskej komisie – AMECO, bol nárast produktivity v rokoch 2000 až 2016 v Európskej únii až štyrikrát vyšší ako rast reálnych miezd.


Medzi členskými krajinami sú veľké rozdiely. Rast produktivity v tomto období trojnásobne predbehol rast miezd v Nemecku a Chorvátsku a dvojnásobne v Poľsku a Rakúsku. V Maďarsku, Rumunsku a Grécku sa reálne ohodnotenie dokonca znížilo, pričom skutočná produktivita práce narástla. Teraz nadišiel čas tieto nerovnosti zrovnať.


Nachádzame sa preto v jedinečnom období histórie. Hlavný ekonóm Saxo Bank Steen Jakobsen definoval toto nové obdobie takto:


„Sme v raných fázach kultúrnej vojny medzi mladými a starými, štátnym a súkromným vlastníctvom, právom na súkromie a sociálnymi sieťami, slobodou slova a diktovanou politickou korektnosťou. Rovnako tak stoja proti sebe vzdelaní a nevzdelaní, vlastníci nehnuteľností a podnájomníci, rentieri a zamestnanci.“


Prerozdelenie bohatstva bude podľa Saxo Bank v nasledujúcich rokoch hlavným ekonomickým trendom. Je tu riziko, že inflácia sa bude znižovať pomalšie, než centrálne banky očakávajú. To môže spustiť proces spravodlivejšieho rozdeľovania bohatstva a rast platov.


Nie je však isté, či rastúce mzdy budú stačiť na prekonanie inflácie, napríklad v Spojenom kráľovstve to zatiaľ neplatí. Ak sa vládam, ale ani zamestnávateľom tieto problémy nepodarí vyriešiť, dá sa čakať, že protesty v štýle Hnutia žltých viest z roku 2018 znova ožijú a v nejakej podobe sa prejavia po celej Európe. Spoločenská zmluva je už porušená. Vysoká inflácia rozhnevá ľudí, v prvom rade tých, ktorí žijú v nedostatku.


Prerozdelenie bohatstva bude preto predmetom intenzívnej verejnej diskusie, a to aj v krajinách, kde je vysoká nezamestnanosť a nerovnováha síl tu rastu miezd nepraje.


Posledný príspevok od Jarek  ·  pred 3 dňami o 14:06
3.8k
33

Cena plynu v Evropě překonala další rekord a přesáhla 800 dolarů za jeden tisíc metrů krychlových. V prvních několika hodinách se zvýšila o více než 50 dolarů.
Gazprom nechce značně zvyšovat dodávky a prodej na pozadí uvedení do provozu plynovodu Nord Stream 2, soudí analytici. Minulou neděli byly evropské plynojemy naplněny ze 70,75 %, čili o 15 procent méně než průměrný ukazatel za posledních pět let.
https://cz.sputniknews.com/20210914/cena-plynu-v-evrope-poprve-presahla-800-dolaru-za-tisic-kubiku-15830732.html


Y
Posledný príspevok od Jarek  ·  pred 3 dňami o 14:00
3.2k
32
Ludvík zverejnil(a) 2. 9. 2021 o 13:38
Politika v ČR

PhDr. Josef Skála, CSc
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/PhDr-Josef-Skala-CSc-46766/otazka/Green-Deal-148449


Dotaz
23.08.2021 18:07:39 - nogender
Green Deal ?
Pane doktore ! O ekologii nejde. tak o co jde a jak tahle katastrofa skončí ?


Odpověď


24.08.2021 15:12:28 - PhDr. Josef Skála, CSc.
Máte naprostou pravdu. Kdo chce nahlédnout do zvrhlých plánů "globálních elit", musí rozumět bludnému kruhu, v němž střečkují. To, co nazval tak přesně Marx pojmem "nadvýroba kapitálu", překročilo všechny historické meze. Kupní síla všech, z koho se dojí privátní zisk, je s to dál zhodnocovat jen stále menší část kapitálu. Tím víc se reprodukuje švindlem všeho druhu, kterému přezdívá "finanční trhy". Tady se žádná nová hodnota nerodí z principu. Ty čárymáry se točí zády i ke všem skutečným lidským potřebám. Oč déle ten šílený tanec trvá, tím větší hromadí manka a ztráty. Ukázat nám panstvo své reálné účetnictví, lidé je umlátí čepicemi.
Postaru nám vládnout už není s to. Svou moc si však chce nejen udržet, ale dál znásobit. Jde za tím cestou ďábelských intrik, apelujících na pud sebezáchovy. Jednou z nich je i "Green Deal", předstírající záchranu životního prostředí a celé přírody. Je zlatým dolem pro práskané vykuky u koryt. Přihrává jim gigantické zisky ze všelijakých "zelených projektů", jejichž reálné náklady i "důvody" jsou přísně střeženým tajemstvím. Na nás všechny, kdo si v té bavlnce nehovíme, přitom navalí i další děsivá břemena - od raketového růstu ceny energií (zdaleka nejen přes "emisní povolenky"smile až po elektromobily, dostupné jen "high society" a prstenci jejího korumpovaného služebnictva (kdy auto na benzín či naftu bude zatíženo "ekologickým" zdaněním a nakonec zřejmě i zakázáno).


Všechen dosavadní odpor však míří jen proti následkům (a většinou dokonce následkům následků). Proti erárnímu žvástu, děsícímu zdravotní a ekologickou katastrofou, je tak bezzubý a mnohdy i kontraproduktivní. "Elity" dělají vše pro to, aby to tak i zůstalo. Průlom je s to přinést jen drobnohled, zpřehledňující skutečné příčiny v pozadí. Jeho základem jsou však právě Marxovy velké objevy. Těm ale rozumí jako petrželi i tváře dnešní parlamentní levice. Především to musíme změnit co možná brzy a důrazně. Držte nám palce!


Posledný príspevok od dasa  ·  pred 3 dňami o 12:04
2.8k
34

Bohemia Energy kvůli extrémním cenám končí. Dotkne se to téměř milionu lidí
Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/bohemia-energy-cinnost-konci-energie-dodavatel.A211013_110441_ekonomika_ijan


"Firma Bohemia Energy, největší uskupení alternativních dodavatelů energií v ČR, ukončí činnost a dodávky elektřiny a plynu pro svých 900 tisíc klientů."


"„S politováním Vám musíme oznámit, že skupina Bohemia Energy ukončuje s okamžitou platností dodávky elektřiny a plynu na českém energetickém trhu. K tomuto razantnímu kroku nás přiměl přetrvávající extrémní růst cen energií na velkoobchodních trzích, kdy cena obou dodávaných komodit, je nyní třikrát vyšší, než byla v loňském roce. Vždy jsme se pro Vás snažili zajistit co nejvýhodnější podmínky, ale tento bezprecedentní nárůst nám to již nadále neumožňuje,“ uvedla společnost v prohlášení na webu."


Nadpis článku je matoucí a zavádějící, krach Bohemia Energy se dotkne cca 900 000 odběratelů, tj. min. cca 3 000 000 občanů ČR.


Posledný príspevok od jajajaja  ·  pred 3 dňami o 11:09
239
1

Dvaja ľudia, ktorí prežili masaker na nórskom ostrove Utöya z roku 2011, sú súčasťou novej nórskej vlády. Ide o 33-ročnú Tonje Brennovú, ktorú vymenovali za ministerku školstva, a 35-ročného Jana Christiana Vestreho, ktorý povedie rezort obchodu a priemyslu.
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/603891-ministrami-novej-norskej-vlady-su-aj-dvaja-prezivsi-breivikovej-masakri/


Keďže Nórsko má viac ako 5mil obyvateľov a vieme, že náhody neexistujú, môžete mi prosím niekto vysvetliť, čo znamená táto "náhoda"?


Posledný príspevok od Kancelar  ·  pred 3 dňami o 10:33
Kategórie
Akcie
Skryť popisy k témam
Povoliť nekonečné posúvanie
Všetky príspevky v tejto téme budú odstránen(é/ý)
Predchádzajúca stránka
1234 ... 48
Nasledujúca stránka
S vybrat(ou/ými) položk(ou/ami) Zrušiť výber tém
Čakajúci koncept… Kliknutím sa vrátite k úpravám
Zahodiť koncept